Klar beskjed om kirurgisk røyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klar beskjed om kirurgisk røyk"

Transkript

1 Klar beskjed om kirurgisk røyk

2 page 2

3 Forord Etter innførelsen av laserkirurgi på midten av 80-tallet er det utviklet undervisnings- og opplæringsprogrammer for leger, sykepleiere og teknikere med tanke på å håndtere sikkerhetsproblemer. Utsug av røyk har vært og er fortsatt en vesentlig komponent i disse sikkerhetstiltakene. Elektrokirurgi er en mye eldre teknologi, men den røyken som dannes i forbindelse med operasjonene, har aldri fått den samme oppmerksomheten som ved laserkirurgi, selv om et stort antall vitenskapelige publikasjoner omtaler røykens skadelige virkninger. Flere av disse publikasjonene danner grunnlaget for dette heftet (se litteraturlisten). Formålet er å oppsummere og presisere fakta om kirurgisk røyk og spesielt den som dannes i forbindelse med elektrokirurgi: Hvordan oppstår kirurgisk røyk? Hva består den av? Hvordan påvirker den helsen? Hvordan kan den kontrolleres? Det dannes røyk og aerosoler i forbindelse med kirurgiske operasjoner hvor det brukes energibaserte instrumenter, f.eks. instrumenter til elektrokirurgi, laser og ultralyd. Men det finnes ingen generell standard for hvilke begreper som skal brukes for å beskrive disse gassene og partiklene. Begreper som røyk, røykutslipp og aerosoler blir ofte brukt for forskjellige partikler [1, 4, 9]. I denne gjennomgangen er det brukt de mest vanlige definisjonene, og begrepet røyk brukes om resultatet av elektrokirurgi og laserkirurgi, mens begrepet aerosoler brukes til å betegne resultatene av ultralydskalpeller og andre elektriske høyhastighetsinstrumenter utgave LiNA Medical Aps Formervangen 5, 2600 Glostrup LiNA Medical ApS, 2011 LiNA er et varemerke som tilhører LiNA Medical ApS side 3

4 Årsakene til kirurgisk røyk og aerosoler Elektrokirurgi I forbindelse med elektrokirurgi foregår skjæringen ved at cellenes temperatur stiger til over kokepunktet. Som følge av dette eksploderer celleveggene, og væsken fordamper og spres i luften. Koaguleringsstrømmen får temperaturen i vevet til å stige langsommere. Det vil etter hvert finne sted en karbonisering hvis det tilføres strøm i lang tid. Karbonisert vev vil dermed også inngå i de partikler som slippes ut i luften. Laserkirurgi Laserkirurgi er en varmefrigjørende teknologi som utvikler en lignende type kirurgisk røyk som den som fremkommer ved elektrokirurgi og med lignende partikler [9]. Ultralydskalpeller Ultralydskalpeller frembringer vibrasjoner ved en meget høy frekvens som brukes til skjæring og koagulering. Vevet fordamper ved lavere temperaturer enn i forbindelse med elektrokirurgi, og det utvikles dermed aerosoler. Ortopedkirurgi Elektriske høyhastighetsinstrumenter, f.eks. sag og bor som brukes til bl.a. ortopedkirurgi, blir varme under bruk og kjøles ned ved hjelp av væske som helles over. Kombinasjonen av væske, instrumentbevegelse, varme og ødelagt vev sender en tåke av aerosoler ut i operasjonssalen. side 4

5 Hvordan påvirker kirurgisk røyk helsen Kirurgisk røyk kan ha en skadelig virkning på pasientenes og operasjonspersonalets helse på grunn av: Partiklenes egenskaper Partiklenes størrelse Konsentrasjon Det finnes tallrike forsøk som dokumenterer den kirurgiske røykens helseskadelige virkning. Røykens sammensetning og partiklenes størrelsesfordeling avhenger i høy grad av typen kirurgi og behandlet vev samt det anvendte energinivået [5, 6, 8, 9]. De dataene som vises her i heftet, er de som rapporteres oftest i litteraturen. side 5

6 Partiklenes egenskaper Kirurgisk røyk inneholder kjemikalier, ikke-levedyktige partikler, levedyktige bakterier og virus samt levedyktige celler. Kjemikalier Den overordnede sammensetningen av elektrokirurgisk røyk er 95 % vann og 5 % cellulære rester (blod- og vevspartikler, virus og bakterier) og kjemikalier [9]. De kjemikalier som hovedsakelig er til stede i elektrokirurgisk røyk, er hydrokarboner, nitriler, fettsyrer og fenoler [6]. Andre kjemikalier som er til stede i mindre mengder, omfatter hydrogencyanid, formaldehyd og benzen [7]. I forbindelse med laserkirurgi omfatter de frigitte kjemikaliene benzen, formaldehyd, akrolein, karbonmonoksid og hydrogencyanid. Foruten den kvalmende lukten kan kjemiske toksiner gi pulmonal irritasjon og inflammasjon i luftveiene [6]. Særlig benzen, xylen, toluen og etylbenzen er mutagener som kan gi hodepine samt irritasjon og sårhet i øyne, nese og hals [2, 7]. Benzen er også et kjent kreftfremkallende stoff som man overhodet ikke bør utsettes for [17]. Det er funnet gasser som karbonmonoksid og metan med et mutagent og kreftfremkallende potensial som minner om sigarettrøykens [1]. Kjemikalier identifisert i elektrokirurgisk røyk [5, 7] Akrolein Akrylonitril Ammoniakk Benzen 1,3-butadien Karbonmonoksid Formaldehyd 2-furankarboksaldehyd Hydrogencyanid Metan Toluen (hydrokarbon) Xylen side 6

7 Ved sammenligning med de anbefalte grenseverdiene kan konsentrasjonen av mutagene og kreftfremkallende kjemikalier i kirurgisk røyk ikke anses som uvesentlige [5, 7] : Part per million Konsentrasjon i kirurgisk røyk Eksponeringsgrense 0 Amonia 1.3 Butadiene 2-Furancarbox aldehylde Toluene Acrylonitrile Hydrogen cyanide Levedyktige celler Det er funnet humant papillomvirus (HPV)-DNA i røyk som er dannet ved inngrep med elektrokirurgisk slyngeeksisjon (LEEP - loop electrosurgical excision procedure). Det trengs imidlertid flere forsøk for å undersøke DNA-ets levedyktighet [19]. Et forskningsteam har vist at det kan samles inn levedyktige bakterier fra røyk som dannes i forbindelse med laserkirurgi [20]. Ultralydskalpellens fordampningsprosess oppstår ved lav temperatur og skaper partikler som består av vev, blod og restprodukter fra blod. På grunn av den lave temperaturen sammenlignet med elektrokirurgi og laserkirurgi er det større risiko for at den kjølige aerosolen inneholder infeksjoner og levedyktig materiale [7]. Levedyktig HIV-1 kan finnes i kjølige aerosoler som dannes av blod som inneholder HIV-1, og som er utsatt for ortopedkirurgiske høyhastighetsinstrumenter [16]. side 7

8 Størrelse Ikke-levedyktige partikler kan være skadelige avhengig av størrelsen. Partikler som dannes av energibaserte instrumenter, dekker et bredt spekter av størrelser. Jo mindre de er, desto lenger beveger de seg, og de kan til og med spres i hele operasjonssalen. Partikler som er 5 μm eller større, setter seg i neseveggene, i svelget, i luftrøret og i luftrørsgrenen. Partikler opp til 5 μm omtales ofte som lung-damaging dust (støv som skader lungene) siden de kan trenge ned i de dypeste delene av lungene. Rotter som gjentatte ganger ble utsatt for røyk av denne typen, fikk patologiske forandringer av lungene [10]. De minste partiklene finnes i elektrokirurgisk røyk og har en gjennomsnittlig størrelse på 0,07 μm [9]. Partikler i røyk fra laserkirurgi er på cirka 0,31 μm, og 77 % av partikkelmaterialet er 1,1 μm eller mindre [2, 7]. I aerosoler fra ultralydskalpeller måler partiklene mellom 0,35 og 6,5 μm [7]. Størrelsesfordeling av forskjellige partikler [5] Partikkeltype Størrelse (mikron Virus 0,01 til 0,3 HIV 0,18 HPV 0,045 Tobakksrøyk 0,1 til 3,0 Kirurgisk røyk 0,1 til 5,0 Bakterier 0,3 til 15,0 Støv som skader lungene 0,5 til 5,0 Minste synlige partikler 20 side 8

9 Penetrasjonsdybde av partikler i luftveiene [2] Partikel størrelse side 9

10 Konsentrasjon Konsentrasjonen av partikler i operasjonssalen kan øke med en faktor 17 innen fem minutter etter at bruken av elektrokirurgiske instrumenter starter. Konsentrasjonsnivået forblir høyt så lenge instrumentene er aktivert, og hele operasjonssalen blir omfattet på grunn av luftsirkulasjonen [9]. En studie viser at elektrokirurgisk peritonektomi med høy energi produserer 10 ganger flere ultrafine partikler (i området 0,02-1 μm) enn kolorektal kreftkirurgi, selv ved bruk av en transportabel røykutsuger. Dette ble målt tett på kirurgens pusteområde [8]. Den røyken som dannes ved elektrokirurgi, beveger seg vekk fra operasjonsstedet, forbi operasjonspersonalet og pasienten. Det maksimale nivå av ultrafine partikler (0,02-1 μm), målt 3 meter fra operasjonsstedet, er mellom 15 % og 30 % av nivået i kirurgens pusteområde, selv ved bruk av røykutsug [8]. side 10

11 Laparoskopiske prosedyrer Den risiko som er forbundet med kirurgisk røyk / aerosoler i forbindelse med laparoskopiske prosedyrer, kan utvides til pasienten: Visuell obstruksjon av operasjonsområdet Røyk og aerosoler som setter seg på laparoskopets linse eller forblir en tåke, kan svekke presisjonen i det kirurgiske inngrepet. Dessuten kan et nedsatt syn forlenge operasjonen. Mutagene kjemikalier Karbonmonoksid (CO) er en vesentlig komponent i kirurgisk røyk. Et forskningsteam påviste et økt nivå av CO i pasientens blod etter kolecystektomi [7]. Dette kan resultere i at pasienten blir kvalm og får hodepine. Rekurrens av tumor ved trokarhullet En av de mekanismer som er foreslått som forklaring på dette fenomenet, er avleiring av levedyktige celler som overføres med gass som lekker gjennom trokarhullet hvor en tumor ble tatt ut. Dette er også kjent som skorstenseffekten [20]. side 11

12 Kliniske effekter av kirurgisk røyk Den kirurgiske røykens mutagene og kreftfremkallende potensial er blitt påvist i dyremodeller [18]. Virkningen på pasienter og operasjonspersonale er vurdert hovedsakelig ut fra sammensetningen og komponentenes skadelige virkninger. Alp et al. har utarbeidet en liste over symptomene som kirurgisk røyk kan forårsake [3]. Tomita et al. viste at røyken som sendes ut fra laserablasjonen av 1 gram vev, kan sammenlignes med belastningen fra 3 sigaretter. I forbindelse med elektrokirurgi svarer det til 6 sigaretter [21]. Selv om hyppig utsettelse for kirurgisk røyk ikke later til å øke operasjonssykepleiernes risiko for lungekreft [18], tyder annen forskning på at effekten av kirurgisk røyk er kumulativ og kan være skadelig: I Norge har en 44-årig laserkirurg fått laryngeal papillomatose. Ved en analyse viste det seg at vevet inneholdt humant papillomvirus (HPV)-DNA-type 6 og 11. Siden kirurgen hadde gitt laserbehandling til pasienter med anogenitale vorter, som skal inneholde de samme virustypene, foreslår forfatterne av publikasjonen at papillomene kan være forårsaket av inhalert virus som fantes i laserrøyken [14]. I USA har en nylig undersøkelse blant 750 operasjonssykepleiere vist en økende forekomst av allergier, sinusproblemer, astma og bronkitt sammenlignet med den generelle befolkningen i USA. Forekomsten hos sykepleierne er i visse tilfeller mer enn det dobbelte av den hyppigheten som finnes i resten av befolkningen. Dette resultatet kan ha forbindelse med sykepleiernes gjentatte utsettelse for kirurgisk røyk [15]. Sammenligning av forekomsten av luftveissykdommer [15] Luftveissykdom Resultater av undersøkelse Forekomst i USA Allergier 24,23% 18,38% Sinusinfeksjoner/-problemer 22,93% 10,33% Astma 10,87% 6,4% Bronkitt 9,04% 4,45% side 12

13 Risiko i forbindelse med kirurgisk røyk [3] Akutte og kroniske inflammatoriske endringer i luftveiene (emfysem, astma, kronisk bronkitt) Hypoksi/svimmelhet Øyeirritasjon Kvalme/oppkast Hodepine Nysing Matthet Svimmelhet Karsinom Dermatitt Kardiovaskulær dysfunksjon Irritasjon i halsen Nedsatt tåresekresjon Kolikk Angst Anemi Leukemi Lesjoner i nese og svelg Humant immunsviktvirus Hepatitt side 13

14 Beskyttelse mot kirurgisk røyk Personlig sikkerhet Operasjonsmasker Operasjonsmasker er det hyppigst anvendte standardutstyret som brukes i forbindelse med kirurgiske prosedyrer for å beskytte pasienter og helsepersonell mot mikroorganismer og kroppsvæsker i aerosolform. Men de blokkerer bare for store dråper eller partikler over 5 μm. Derfor gir operasjonsmasker bare liten eller ingen beskyttelse mot gassfasen av røyken eller aerosolen [2]. Respiratorer Disse maskene med høy filtrasjon er effektive ned til 0,1 μm og kan forhindre at man utsettes for luftbårne smittestoffer. Virus kan imidlertid være mindre enn 0,1 μm [9]. En filtrasjonsevne på minst 95 % (N95) foretrekkes. For at de skal være effektive, er det nødvendig med regelmessig testing av respirasjonsmaskenes passform for å sikre at det er fullstendig tett mellom masken og brukeren. Test av passform skal utføres av utdannet personell ved hjelp av egnede og spesifikke instrumenter. Tekniske kontroller (isolere eller fjerne røyk fra operasjonssalen) Generell ventilasjon i operasjonssalen Som en tommelfingerregel skal luften i operasjonssalen skiftes ut minst 15 ganger i timen. Dette kravet er imidlertid langt fra tilstrekkelig for å fjerne den helseskadelige kirurgiske røyken før den påvirker personene i rommet. Faktisk tar det etter en elektrokirurgisk operasjon opp til 20 minutter å få partikkelkonsentrasjonen ned til opprinnelig nivå kun ved hjelp av operasjonssalens ventilasjonssystem [9]. side 14

15 Veggsug Et sugehåndtak koblet til veggsug er en måte å suge ut små mengder kirurgisk røyk på. Det bør det brukes et røykfilter for å unngå tetting av rørene på grunn av opphopning av cellemateriale [15]. Men de fleste energibaserte kirurgiske prosedyrer vil kreve en svært høy aspirasjonsstrøm for effektivt å suge ut den dannede røyken. Transportable røykutsugingsapparater Den mest effektive måten å minske risikoen ved kirurgisk røyk på er å bruke et transportabelt røykutsugingsapparat [12, 13]. Et slikt apparat bør skape sug direkte rundt kilden til røyken. Det er påvist at håndtak med røykutsugingsfunksjon vil gi bedre resultater enn et sugehåndtak som holdes av en assistent [5, 10]. For eksempel vil et håndholdt sugehåndtak resultere i et nivå av ultrafine partikler kirurgens pusteområdet som er mer enn 5 høyere enn nivået et elektrokirurgisk håndtak med påsatt røykutsuging [8]. Den nødvendige aspirasjonsstrømmen er et emne som svært få har undersøkt. Anbefalingene varierer fra en innfangingshastighet på minst 30 m per minutt ved munnstykket til et sug på 810 l per minutt ved røykutsugingsapparatet [9]. Det viktigste er imidlertid å måle aspirasjonsstrømmen (l/min) ved munnstykket som skal være innenfor en avstand på 2 cm fra røykkilden for at man skal kunne oppnå best resultat [12, 17]. Det ideelle røykutsugingsapparatet Aspirasjon konstant tett på kilden til røyken (2 cm) Filtrering av partikler under 0,1 μm med en virkningsgrad på 99,999 % [12,] Fjerning av lukt Ingen resirkulering av den filtrerte luften Lavt støynivå Ingen forstyrrelser av den kirurgiske prosedyren side 15

16 Laparaskopisk kirurgi Laparaskopisk kirurgi utgjør en annen type utfordring. Kirurgisk røyk og aerosoler skal regelmessig føres bort fra peritoneum for ikke å skade pasienten. På den annen side skal den utstrømmende luften filtreres for å beskytte operasjonspersonalet. Det finnes filtre, såkalte passive filtre, som kan kobles til trokarer for å oppnå dette formålet. Den ideelle profilen for et slikt filter er i litteraturen definert som [1] : Flerlagsfilter: forfilter, høyeffektivt filter og aktivert karbonfilter Ventil for frigivelse av gass uten sporbar lukt (indikator for filtereffekt) Justerbar gasstrøm fra peritoneum, hvor maksimal strømningskapasitet bør tillate rask utveksling av gasser (12 l/min ved 15 mm Hg) Steril og emballert i dobbeltforseglet pose for presentasjon i operasjonsområdet Klar til bruk: ingen montering nødvendig Lett å koble til trokaren uten lekkasje i koblingen Langvarig yteevne selv med forhøyede nivåer av fukt i utsivende gass fra pneumoperitoneum Dessuten vil filteret, når det er forbundet med veggsuget, sikre en komplett eliminasjon av farene ved kirurgisk røyk uten at det er risiko for en forurensning av selve veggsuget. Administrative tiltak Foruten det nødvendige utstyret for utsuging av røyk er sykehusets arbeidsprosedyrer samt utdannelses- og opplæringsprogrammer for helsepersonell av den største viktighet for å sikre at det aktivt tas skritt for å beskytte personale og pasienter mot kirurgisk røyk [15]. side 16

17 Kirurgisk røyk: En voksende bekymring på verdensplan Tilbake på nittitallet ble det i USA og Nord-Europa uttrykt økende bekymring over de helseskadelige effektene av røyk fra elektrokirurgi og laserkirurgi på sykehuspersonalets og pasientenes helse. Sykepleierorganisasjoner og nasjonale myndigheter har siden utarbeidet anbefalinger for å forbedre arbeidsmiljøet i så måte, om enn med varierende resultater. Norge Ifølge arbeidsmiljøloven skal fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Danmark I Danmark er EU-direktivet om minstekrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen (89/654/ EØF) blitt innarbeidet som et regulativ med spesifikke bestemmelser for fjerning av luftforurensning fra alle arbeidsplasser. Videre er resirkulering av filtrert luft forbudt. En søknad til regjeringen om dispensasjon i forbindelse med resirkulering av filtrert luft under kirurgiske prosedyrer ble avslått i side 17

18 England Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH ), som er et regulativ for kontroll av helseskadelige stoffer, krever at utsettelse for stoffer som er helseskadelige, er passende kontrollert for å forhindre dårlig helse. I et device bulletin fra 2008 anbefaler MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (lovgivende myndighet for medisin og helseprodukter)) at det brukes røykutsugingssystemer i forbindelse med laserkirurgi. Det spesifiseres dessuten at masker og utsugingssystemer i operasjonssaler ikke er egnet som beskyttelse mot kirurgisk røyk. Frankrike Foruten et avsnitt om kirurgisk røyk i arbeidsloven (R ) finnes det anbefalinger fra C. CLIN Paris-Nord og det franske samfunn for sykehushygiene (SF2H) fra henholdsvis 2000 og 2004 som omhandler bruken av medisinsk utstyr (skalpell, lasere) utstyrt med røykutsug, og bruken av filtre når pneumoperitoneum tømmes under laparoskopiske prosedyrer. Canada I januar 2009 ble det utstedt en ny standard (CSA ) som dekker enhver type kirurgi som avgir røyk. Standarden inneholdt krav til bruk av røykutsug. De nye forskriftene fastsetter at sikkerhetsrepresentanter skal sørge for at kravene til røykfjerning etableres, gjennomføres, overvåkes med hensyn til overholdelse og revideres med jevne mellomrom. USA Det er ingen regler som krever fjerning av kirurgisk røyk i USA. Men det er en voksende bekymring fra den amerikanske foreningen av autoriserte operasjonssykepleiere (AORN). Det viktigste offisielle dokumentet er Hazard Controls No. 11, som er utstedt av NIOSH, det nasjonale arbeidsmiljøinstituttet. Det anbefaler utsuging og filtrering av kirurgisk røyk [13]. Australia Australian College of Operating Room Nurses (ACORN) representerer profesjonelle operasjonssykepleiere i hele Australia. Organisasjonenes veiledninger for praksis anbefaler at man forhindrer pasienter og helsepersonale i å utsettes for kirurgisk røyk ved hjelp av passende utstyr og prosedyrer. side 18

19 Utsuging av kirurgisk røyk: Et ekspertiseområde for LiNA Medical LiNA Medical er engasjert i å gjøre arbeidsmiljøet sikkert for alle som er til stede i operasjonssalen uten å svekke den kirurgiske prosedyrens effektivitet. Produktsortimentet omfatter innretninger som oppfyller de forskjellige kravene til elektrokirurgiske operasjoner: Håndtak for røykutsuging Shark-produktene er elektrokirurgiske engangshåndtak med fullt integrert røykaspirasjon og væskeoppsugningsfunksjon. En slank form og en kabel integrert i utsugingsslangen gjør dette produktet til det perfekte håndtak for sikker elektrokirurgi. Apparater for røykutsuging LiNA Medicals røykutsugingsapparater utgjør i kombinasjon med Shark-produktene en effektiv løsning for utsuging av elektrokirurgisk røyk. Apparatet er synkronisert med håndtaket og gir en lydsvak og kraftig aspirasjonsstrøm og en effektiv filtrering av partikler og lukt. side 19

20 Slangesett for røykutsuging Slangesettet kan tilføye en røykutsugingsfunksjon til enhver elektrokirurgisk penn ved hjelp av enkel fastlåsing. Slangen er koblet til LiNA Medicals røykutsugingsapparat og minsker den helseskadelige røyken. LiNA LapGuard Dette passive filteret for laparoskopiske prosedyrer, som er koblet til en trokar, holder pneumoperitoneum og operasjonssalen fri for helseskadelig røyk og vond lukt. side 20

21 Notater side 21

22 side 22 Notater

23 Litteraturliste 1. Surgical Smoke, a concern for infection control practitioners, Girolamo A. Ortolano, PhD, Joseph S. Cervia, MD, MBA, and Francis P. Canonica, PhD, Managing Infection Control, Auguct 2009, pages The potential alveolar hazard of carbon dioxide laser-induced smoke, Kunachak S, Sobhon P. J Med Assoc Thai. 1998, Apr;81(4): Surgical smoke and infection control - Alp E, Biji D, Bleichrodt RP, Hansson A, Voss A. - J Hosp Infect. 2006; 62: Analysis of Surgical Smoke Produced by Various Energy-Based Instruments and Effect on Laparoscopic Visibility - Kyle J. Weld, MD, Stephen Dryer, Caroline D. Ames, Kuk Cho, Chris Hogan, Myonghwa Lee, Pratim Biswas, and Jaime Landman, MD - Journal of Endourology, March 2007, Volume 21, Number 3, pages The visualisation of surgical smoke produced by energy delivery devices: significance and effectiveness of evacuation systems. - Tjeerd de Boorder, RudolfVerdaasdonk, John Klaessens - Proc. of SPIE Vol. 6440, 2007, 6440R 6. Chemical Composition of Smoke Produced by High-frequency Electrosurgery - O. S. Al Sahaf, I. Vega-Carrascal, F. O. Cunningham, J. P. McGrath & F. J. Bloomfield - Irish Journal of Medical Science, Surgical smoke-a review of the literature - Barrett WL, Garber SM - Business Briefing: Global Surgery. 2004; Peritonectomy with high voltage electrocautery generates higher levels of ultrafine smoke particles, S.N. Andreasson, H. Anundi, B. Sahlberg, C.-G. Ericsson, R. Walinder, G. Enlund, L. Pahlman, H. Mahteme - European Journal of Surgical Oncology (EJSO), The Hazards of Surgical Smoke, Brenda C. Ulmer, AORN Journal, April 2008, Vol. 87, No 4 - Pages Randomized clinical trial of suction versus standard clearance of the diathermy plume, S. H. Pillinger, L. Delbridge and D. R. Lewis, British Journal of Surgery 2003; 90: AORN Position Statement - Statement on Surgical Smoke and Bio-Aerosols, approved by House of Delegates, Anaheim, CA. April IFPN Guideline on Smoke Plume, IFPN, Hazard control 11 (HC11) - NIOSH - Publication no September Laryngeal papillomatosis with human papillomavirus DNA contracted by a laser surgeon, P. Hallmo and O. Naess, Eur Arch Otorhinolaryngol, 1991; 248: Surgical smoke evacuation guidelines - compliance among perioperative nurses, PhD dissertation, Kay A. Ball, March 2009, Richmond Virginia (197 p.) 16. Human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) in the vapors of surgical power instruments., Johnson GK, Robinson WS., Journal of medical virology, 1991; 33: Current attitudes and practices towards diathermy smoke, John Spearman, George Tsavellas, Paul Nichols, Annal Royal Coll Surg Engl 2007; 89: Operating room nursing and lung cancer risk in a cohort of female registered nurses, Margaret A Gates, Diane Feskanich, Frank E Speizer, Susan E Hankinson, Scand J Work Environ Health 2007; 33(2): Human Papillomavirus DNA in LEEP Plume, Anil K. Sood, Zahra Bahrani-Mostafavi, Jay Stoerker and I. Keith Stone, Infect Dis in Obstet and Gynecol. 1994; 2(4): Surgical Smoke, J. Fan, F. Chan and K. Chu, Asian Journal of Surgery, 2009; Volume 32, Issue 4, Pages Mutagenicity of Smoke Condensates Induced by CO2 - Laser Irradiation and Electrocauterization, Toshifumi Tomita, Shigenobu Mihashi, Kazuto Nagata, Setsuo Ueda, Masakazu Fujiki, Minoru Hirano, and Tomio Hirohata, Mutation Research, 1981, 89, side 23

24 LiNA Medical ApS Formervangen 5 DK-2600 Glostrup Denmark Tel.: Fax: CVR:

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.)

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.) Bio 453 Regulatorisk toksikologi Luftforurensninger over byområder -uteluft -inneklima Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet Luftforurensning ute og inne Hva inneholder

Detaljer

Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden

Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt Befolkningsstudier viser sammenheng

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

BASF Coatings Safety Week. Luftveier

BASF Coatings Safety Week. Luftveier Luftveier 1 Luft Hva puster vi inn? Luften består av 78 % Nitrogen 21 % Oksygen 1 % Andre gasser Kroppens begrensninger Forsvarsystemets svakheter Smittsomma eller giftige partiklar Giftige gasser Høy

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

Problemstillinger. Oppsamlingsutstyr for matavfall. Eksponering ved innsamling av avfall

Problemstillinger. Oppsamlingsutstyr for matavfall. Eksponering ved innsamling av avfall Håndtering av husholdningsavfall Hvor helsefarlig er det? Kari Kulvik Heldal Statens arbeidsmiljøinstitutt Avfallskonferansen 7, Bodø Helseplager ved avfallshåndtering Irritasjoner i luftveiene Toksisk

Detaljer

Avansert sugeteknikk. Komplett sugesett for profesjonell kirurgi

Avansert sugeteknikk. Komplett sugesett for profesjonell kirurgi Avansert sugeteknikk Komplett sugesett for profesjonell kirurgi Ingen fastsuging God flyt uten hindringer i suget Kontinuerlig høy sugekapasitet Atraumatisk suging Godt synlig Stabilt men fleksibelt Dette

Detaljer

Personlig verneutstyr krav og testing

Personlig verneutstyr krav og testing Personlig verneutstyr krav og testing Avdeling for smittevern Hansker Munnbind Åndedrettsvern Øyebeskyttelse Bekledning Krav til hansker (1) NS-EN 455: Engangshansker til medisinsk bruk Gjelder for alle

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Kornstøveksponering og helseeffekter

Kornstøveksponering og helseeffekter Kornstøveksponering og helseeffekter Funn og forslag til tiltak Forsker Wijnand Eduard STAMI Oversikt Kort bakgrunn Resultat eksponeringsmålinger Resultat helseeffektmålinger Forslag til tiltak Bakgrunn

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Denne brosjyren er utarbeidet av NORIMA (Norske mineralullprodusenters forening) Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Smittemåter og smittespredning

Smittemåter og smittespredning Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Smittemåter og smittespredning Hygienesykepleier Ursula Hryszkiewicz 24. mars 2014 Smittekjeden Smittestoff Smittekilde Smittemåte/smitteoverføring Utgangsport/Inngangsport

Detaljer

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips Biologisk overvåking under Shut-down Trond M. Schei ConocoPhillips Yrkeshygiene Yrkeshygiene - identifiserer fysiske, kjemiske og biologiske faktorer med risiko for eksponering som kan føre til uakseptable

Detaljer

Sikkerhetskabinett Bio-3309

Sikkerhetskabinett Bio-3309 Sikkerhetskabinett Bio-3309 Mona Johannessen, PhD Avdeling for Mikrobiologi og virologi Temaer vi skal berøre. Hva er et sikkerhetskabinett? Hvordan velge type kabinett? Hovedtyper av biologiske sikkerhetskabinett:

Detaljer

Støv og helse. Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Støv og helse. Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt Støv og helse Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt Ulike typer svevestøv fra veitrafikk Forbrenningspartikler (fra eksos) Diesel/biodiesel Bensin Gass Slitasjepartikler

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Image: Shutterstock Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Denne brosjyren er utarbeidet

Detaljer

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc)

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 10328-1,1,1,3,3-Pentafluorbutan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Synonymer 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan

Detaljer

Bekledning for personalet

Bekledning for personalet Bekledning for personalet hygienesykepleier Påkledning i operasjonsenheten Hensikt: Redusere infeksjonsfaren i forbindelse med kirurgiske inngrep. Beskytte personalet mot smitte. Påkledning i operasjonsenhetene

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

HMS datablad. 2. Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler

HMS datablad. 2. Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Informasjoner om produktet: Sveisetråd i Polyamid Handelsnavn: PA Artikkelnummer: 104.297 Bruk av stoffet/ tilberedning: Sveisetråd Produsent/leverandør: Inter-Supply

Detaljer

Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg. Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november

Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg. Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø ( 4-1) luftveisplager luftveisplager luftveisplager influensalignende

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade Luftfilter garanterer: Sunn luft Ren luft I rom hvor flere mennesker oppholder seg, som stuer, soverom, kontorer

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

3M Kirurgisk Clipper. Helse. Kutt risikoen ikke pasienten. 3M Smittevern. 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard. 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel

3M Kirurgisk Clipper. Helse. Kutt risikoen ikke pasienten. 3M Smittevern. 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard. 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel 3M Kirurgisk Clipper Kutt risikoen ikke pasienten NY 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel Helse 3M Smittevern 3M pioneren innen kirurgisk klipperteknologi Pioneren innen

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

DLE-konferansen 2009

DLE-konferansen 2009 DLE-konferansen 2009 ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Elektromedisinsk utstyr i helseinstitusjonene Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar ELEKTROMEDISIN Det omsettes elektromedisinsk utstyr for ca. 6,3

Detaljer

Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav

Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav BARRIER frakkesortiment Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav For den optimale balanse mellom beskyttelse og komfort Å velge riktig operasjonsfrakk er en balanse mellom

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

Sikringsprosedyrer ved arbeid på Silanlegg. Benchmarking Water Solutions

Sikringsprosedyrer ved arbeid på Silanlegg. Benchmarking Water Solutions Sikringsprosedyrer ved arbeid på Silanlegg Agenda Nye Salsnes - Trojan Utvidet fokus og nye produkter HMS bakgrunn Tiltak Prosedyrer på Silanlegg Selskapsfakta Etablert i 1991 Lokalisert i Namsos, Salsnes

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

Eksosavsug fra utrykningskjøretøyer

Eksosavsug fra utrykningskjøretøyer Eksosavsug fra utrykningskjøretøyer Rent, sikkert og ikke helseskadelig Dieseleksos, som man finner på alle brannstasjoner og utrykningsstasjoner, oppstår når en motor forbrenner diesel. Det er en kompleks

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI

KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI Orientering KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI Resultater fra en samlet undersøkelse av seks aluminiumverk Det Norske Nitridaktieselskap - Eydehavn Det Norske Nitridaktieselskap - Tyssedal Hydro

Detaljer

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput.

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. (e.g fravær av gass fra gassdannende bakterier). GRETHE KARIN MADSEN* *Konsulentfirma, medisinsk forskning og utvikling. Tillegg til

Detaljer

Aerosoler -skal vi fortsatt bry oss?

Aerosoler -skal vi fortsatt bry oss? Aerosoler -skal vi fortsatt bry oss? Magne Bråtveit Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen AEROSOLER Luftbårne partikler av fast stoff og/eller væske, dvs. støv, røyk og tåke. Faste partikler:

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Svevestøv. Veitrafikk er viktigste kilde. Svevestøv klassifiseres etter partikkelstørrelse. Publisert 30.05.2005, oppdatert 30.03.

Svevestøv. Veitrafikk er viktigste kilde. Svevestøv klassifiseres etter partikkelstørrelse. Publisert 30.05.2005, oppdatert 30.03. Svevestøv Publisert 30.05.2005, oppdatert 30.03.2011, 15:11 Svevestøv er en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i luften vi puster inn. Slike partikler kan dannes ved forbrenningsreaksjoner og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

Helsevennlige gulv. Hva er det? Knut R Skulberg Cand.mag, cand.med, Dr.philos. Oslo 06.04.11

Helsevennlige gulv. Hva er det? Knut R Skulberg Cand.mag, cand.med, Dr.philos. Oslo 06.04.11 Helsevennlige gulv. Hva er det? Knut R Skulberg Cand.mag, cand.med, Dr.philos Oslo 06.04.11 Type gulv Harde eller halvharde gulv Tekstiltepper Plasttepper? Forskjellige typer partikler i kontormiljø (STAMIs

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Røyking - en oversikt

Røyking - en oversikt Røyking - en oversikt Tobakk står for en femtedel av alle dødsfall i Norge. I Norge dør hvert år omkring 7.500 personer av sykdom de har utviklet som følge av tobakk. I tillegg dør 500 av passiv røyking.

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT 1 Det å bli Trakeostomert/kanylebærer/kanylebruker medfører en ny livssituasjon. Tilstanden kan medføre visse utfordringer. Målet med denne informasjonen

Detaljer

Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet

Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet SIB 5003 BM2 Miljø- og ressursteknikk Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet Jan Vincent Thue Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø - tilpasset aktivitetene som skal foregå der. 1 Gjennomsnittlig

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv

Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv Hvordan påvirkes arbeidssituasjonen til kulturskolelærere, korpsdirigenter og andre av dårlige tilpassete lokaler? Hans Ole Rian Forbundsleder, MFO HMS-perspektiv

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak

Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak Eirik Nordhagen Norsk institutt for skog og landskap Pb 115, NO-1431 Ås T (+47) 64 94 89 07 (+47) 452 83 839 Drift og vedlikehold

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi KOLS kronisk obstruktiv lungesykdom astma kreft silikose (steinlunger) Helseeffekter av kvartsstøv Det mest helseskadelige

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Journalanalyser for å avdekke pasientskader

Journalanalyser for å avdekke pasientskader Journalanalyser for å avdekke pasientskader Resultater fra journalundersøkelse på Akershus universitetssykehus i 2007 Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Pasientsikkerhetskonferansen 10.september 2008 Begreper

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218)

HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218) 10327 - Oktafluorpropan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Oktafluorpropan Synonymer Perfluorpropane, R218, Varenr.

Detaljer

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer!

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! HPV og Informasjon om HPV-infeksjon vaksine Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! Det er nå det skjer! Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV-vaksine

Detaljer

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Thermax Miljøslokker En vannbasert håndslokker som ikke forurenser Det er flere problemer knyttet til bruk av tradisjonelle

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer