Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype: I,, Status: J,A Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell 2009/ / Adecco Norge Oppsigelse av individuell avtalehjemmel Avtalespesialist, Berg Rakel 2006/ / Pediatricus v/rakel Berg Styreverv i Pasientreiser ANS Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS / / Per Holger Broch Foreløpig protokoll Styremøte Helse Midt-Norge RHF 2011/ / Styret i Helse Midt-Norge Side: 1 av 30

2 Søknad om lengre behandlingstid ved Capio Anorexi Center, Stockholm Vedrørende medisinsk behandling/utredning / / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Nytt medlem i revisjonskomiteen Internrevisjon - Korrespondanse / / Internrevisjonen AD møtet Administrasjon - AD møter / / Ledermøtet AD møtet Administrasjon - AD møter / / Ledermøtet Side: 2 av 30

3 Vurdering av behovet for nye legestillinger til spesialisthelsetjenesten for 2012 Nye legestillinger til Spesialisthelsetjenesten / / Helsedirektoratet Oppfølging av forhold knyttet til arbeidstid i helseforetakene Arbeidsmiljøloven - Arbeidstidsbestemmelser 2011/ / Arbeidstilsynet Tilskudd til refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus over kapittel 732 post 77 Riksrevisjonen / / Riksrevisjonen tbetaling av tilskudd - juli tbetaling av tilskudd / / Helse Sunnmøre HF Side: 3 av 30

4 tbetaling av tilskudd - juli tbetaling av tilskudd / / Helse Nordmøre og Romsdal HF tbetaling av tilskudd - juli tbetaling av tilskudd / / Helse Nord-Trøndelag HF tbetaling av tilskudd - juli tbetaling av tilskudd / / St. Olavs Hospital HF tbetaling av tilskudd - juli tbetaling av tilskudd / / Rusbehandling Midt-Norge HF Side: 4 av 30

5 tbetaling av tilskudd - juli tbetaling av tilskudd / / Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tbetaling av tilskudd - juli tbetaling av tilskudd / / HEMIT Klage på legemiddelassistert rehabilitering i region Midt-Norge Psykisk Helsevern - Rus / Psykiatri / / / Foreningen Mot Stoff Innherred ENØK tiltak til gjennomføring 2011 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten / / St. Olavs Hospital HF m.fl. Side: 5 av 30

6 Protokoll Styremøte Helse Midt-Norge RHF 2011/ / styret i Helse Midt-Norge RHF Protokoll signert Styremøte Helse Midt-Norge RHF 2011/ / Styret i Helse Midt-Norge RHF Veileder til styrearbeid i Helse Foretak i Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF - Styret / / / St. Olavs Hospital HF m.fl. AD møte Administrasjon - AD møter / / Ledermøtet Side: 6 av 30

7 Fullmakt sommeren 2011 Torbjørg Vanvik Organisasjon og administrasjon - Generelle instrukser og bestemmelser Helse Midt-Norge RHF 2011/ / Torbjørg Vanvik Fullmakt sommeren 11 Anne Marie Barane Organisasjon og administrasjon - Generelle instrukser og bestemmelser Helse Midt-Norge RHF 2011/ / Anne Marie Barane Fullmakt sommeren 11 Daniel Haga Organisasjon og administrasjon - Generelle instrukser og bestemmelser Helse Midt-Norge RHF 2011/ / Daniel Haga SV: Helse Midt-Norge RHF Klage tildeling - unntatt off. jf. Off.l. 23 (1) Forsikringer 2011 Tilg.kode O 2011/ /2011 Hjemmel: Offl. 23, 1. ledd Willis Side: 7 av 30

8 Rentebinding av lån pr Finans Lån, garanti, leasing 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet NPSS LØ - dekning av reisekostnader NPSS LØ - Avtale om ressurser 2010/ / St. Olavs Hospital HF m.fl. Invitasjon til å foreslå medlemmer til Regionalt brukerutvalg Regionalt brukerutvalg / / SAFO Midt-Norge m.fl. SV: Innkalling til foretaksmøte i Helse Nord-Trøndelag 30.juni 2011 Foretaksmøter / / Helse Nord-Trøndelag HF m.fl. Side: 8 av 30

9 Vedr.innkalling til foretaksmøte i St. Olavs Hospital HF Foretaksmøter / / St. Olavs Hospital HF m.fl. Vedr. innkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 30.juni 2011 Foretaksmøter / / Helse Møre og Romsdal HF m.fl. SV: Innkalling til foretaksmøte i Rusbehandling Midt-Norge HF Foretaksmøter / / Rusbehandling Midt-Norge HF m.fl. Innkalling til møte i revisjonskomiteen Revisjonskomiteen / / Revisjonskomiteen Side: 9 av 30

10 Oppsummeringsrapport - kompetanseprofilen i helseforetakene Internrevisjon 2010/ Kompetanseprofilen i HF`ene 2010/ / Revisjonskomiteen Vedrørende kapasitetsproblem ved Øyelegesenteret Levanger AS Avtalespesialister - Avtalehjemmel generelt / / / Jørn Kolkmeier, Anna Gajda, Lars Reidar Hermansen, Hans Jørgen Plesner Svar på klage på tildeling Forsikringer / / ACE m.fl. Søknad om midler til videreføring av prosjektet pasientsikkerhet Fristbrudd, ventetid og kvalitetsindikatorer / / St. Olavs Hospital HF Side: 10 av 30

11 Ambulanser - oppfølging etter melding om sprekkdannelser i bærende konstruksjon på Mercedes Benz Sprinter med ettermontert luftfjæring Ambulansetjenester / / Statens Vegvesen Vedrørende pasienter som medbringer større reisegods Pasientreiser / / Kastvollen Rehabiliteringssenter Ad: Dialogmøte ***** ***** Helse Sunnmøre HF - Juridisk bistand - ***** ***** 2011/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd Advokatfirmaet Stabell & Co Helsevesenet Norsk Helsenett inviterer til deltakelse i vår fremtidsbeskrivelse "Helsevesenet 2030" Helsevesenet / / Norsk Helsenett SF Side: 11 av 30

12 Berkreftelse på dekning av utgiter for pasienter med underutviklede bryst Søknad - Dekning av utgifter - ***** ***** 2011/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Strategi for eresept i Helse Midt-Norge Oppdragsdokument Arbeidsdokumenter 2010/ / Helse- og omsorgsdepartementet Tilskudd til organisasjoner for funksjonshemmede Søknad - Tilskudd brukerorganisasjoner / / Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Melding om avvik/uønsket hendelse Tilsyn - Rapporter - Avviksmeldinger 2011/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Side: 12 av 30

13 Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker - Høring Høring - Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker Høring - Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet Søknad om prosjektmidler til å gjennomføre vedlagt prosjektplan Kompetansesenter for ADHD, autisme, Tourettes og Narkolepsi / / Helse Nord-Trøndelag HF Søknad på prosjektmidler - ADHD - en pilotstudie Kompetansesenter for ADHD, autisme, Tourettes og Narkolepsi / / Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos avdeling BP Side: 13 av 30

14 Søknad om prosjektmidler - Forprosjekt: Kvalitet i alle ledd - Samhandlingsreformen - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Kompetansesenter for ADHD, autisme, Tourettes og Narkolepsi / / Helse Nordmøre og Romsdal HF Søknad om midler til prosjekt Malvik kommune v/prosjektgruppa PST (praktis undervisning og sosial ferdighetstrening) Søknad om midler til prosjekt Malvik kommune 2011/ / Malvik kommune, pedagogisk psykologisk tjeneste Søknad om prosjektmidler for fagutvikling: Program for psykoedukative grupper for nydiagnostiserte voksne med Asperger syndrom, og utarbeidelse av forskningsprotokoll for godkjenning hos Regional Forskningsetisk Komité Kompetansesenter for ADHD, autisme, Tourettes og Narkolepsi / / St. Olavs Hospital HF Invitasjon til informasjonsmøte om Tomatis`metode Helse Midt-Norge RHF - Styret / / / Lytt`n Tomatissenter Side: 14 av 30

15 Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Søknad Hjemmel Carl Emil Krefting 2011/ / Stein Arild Kjørsvik Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Søknad - Hjemmel Rakel Berg 2011/ / Ingeborg Smidesang Nasjonal kursdatabase for opplæringstilbud for pasienter og pårørende i spesialisthelsetejenesten Regionalt Fagnettverk - Opplæring av pasienter og pårørende / / Helse Midt-Norge RHF Ad: Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med slankeoperasjon Søknad - Dekning av utgifter - ***** ***** ***** ***** 2011/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Side: 15 av 30

16 Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Avtalespesialist, Slørdahl, Sverre 2006/ / Sverre Slørdahl Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Søknad - Hjemmel Rakel Berg 2011/ / Martin Andreas nger Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Søknad - Hjemmel Rakel Berg 2011/ / Gordona Novic Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Søknad - Hjemmel Rakel Berg 2011/ / Marie Grøndahl Bech Side: 16 av 30

17 Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Søknad Hjemmel Carl Emil Krefting 2011/ / Espen Finnøy Bakke Vedtak om tildeling av avtalehjemmel Søknad Hjemmel Carl Emil Krefting 2011/ / Harald Fredrik lltveit-moe Invitasjon til innspillsmøte - stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet Fristbrudd, ventetid og kvalitetsindikatorer / / Helse- og omsorgsdepartementet Invitasjon til innspillsmøte - stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet Fristbrudd, ventetid og kvalitetsindikatorer / / Helse- og omsorgsdepartementet Side: 17 av 30

18 Ad: Søknad om dekning av utgifter til hårtransplantasjon Søknad om dekning av utgifter til behandling / / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Ad: Rapport vedr. revisjon av avtalespesialister Internrevisjonssaker i Helse Midt-Norge RHF / / Helse Midt-Norge RHF v/ Internrevisjon Søknad om støtte til Midtnorsk slagseminar den 27. og 28. oktober 2011 Regionalt Fagnettverk - Hjerneslag / / St. Olavs Hospital HF Oversikt over takstinformasjon Avtalespesialister - Avtalehjemmel generelt / / / HELFO, Helseøkonomiforvaltningen Region Midt-Norge Side: 18 av 30

19 Oversendelse av dokumenter iht innsynsbegjæring Innkjøp - Bildediagnostiske tjeneste / / Advokatfirmaet Hjort DA Oppsigelse av driftstilskuddsavtale Avtalespesialist, Østby, Lars 2006/ / Psykolog Lars Østby Søknad om permisjon fra avtalepraksis Avtalespesialist, Finnøy Ole J. 2009/ / Psykolog Ole Johan Finnøy Behov for nye legestillinger til spesialisthelsetjenesten for 2012 Nye legestillinger til Spesialisthelsetjenesten / /2011 Helsedirektoratet Side: 19 av 30

20 Søknad om midler til fagseminar om sorg Søknad om økonomisk støtte - fagrelatert / /2011 St. Olavs Hospital HF Vedrørende medisinske turnusplasser fra turnusstart Vedrørende medisinske turnusplasser fra turnusstart / /2011 St. Olavs Hospital HF m.fl. Vedrørende økt driftstilskudd og dekning av utgifter til NPE Avtalespesialist, Janbu Harald 2006/ /2011 Harald Janbu, spesialist i øyesykdommer Oppsigelse av avtalehjemmel Avtalespesialist, Skiftun Årstein 2008/ /2011 Psykolog Årstein Skiftun Side: 20 av 30

21 Oppsigelse av avtalehjemmel Avtalespesialist, Roaldset John Olav 2006/ /2011 John Olav Roaldset Oppsigelse av driftstilskudd Avtalespesialist, Leira Anne 2006/ /2011 Lege Anne Leira Oppsigelse av avtalehjemmel Avtalespesialist, Eriksen Lasse 2006/ /2011 Lasse Eriksen Vikariat i avtalepraksis. Avtalespesialist, Vardenær Åge 2006/ /2011 Åge Vardenær Side: 21 av 30

22 Vikar i avtalepraksis Avtalespesialist, Slørdahl John 2006/ /2011 John Slørdahl Søknad om forlengelse av avtalepraksis som spesialist i klinisk psykologi Avtalespesialist, Svendsen Åge 2006/ /2011 Åge Svendsen Praksistudent i avtalepraksis Avtalespesialist, Breivik Lars 2006/ /2011 Lars Palmar Breivik Vedrørende økonomisk komensasjon etter Rammeavtalen 11.1 annet ledd. Avtalespesialist, Duraj Dusan 2009/ /2011 Dusan Duraj Side: 22 av 30

23 Fravær i avtalepraksis Avtalespesialist, Rakstang Marit 2006/ /2011 Fjordklinikken Klage på manglende tilbakemelding og behandling Medisinske klager ***** ***** 2011/ /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Klage på manglende tilbakemelding og behandling Medisinske klager ***** ***** 2011/ /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk 2011/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Side: 23 av 30

24 VS: Finansiering av psykiatripasienter fra Sør-Trøndelag som blir behandlet i Helse Nord-Trøndelag Psykisk Helsevern / /2011 Helse Nord-Trøndelag HF Erstatningssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Erstatningssak - ***** ***** ***** 2011/ /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Søknad om seminarstøtte Søknad om økonomisk støtte - fagrelatert / /2011 St. Olavs Hospital HF Søknad om dekning av utgifter til diverse medisinsk materiell Søknader om dekning av utgifter til behandling/hjelpemidler/medisinsk utstyr / /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13 jmf. fvl. 13, 2. ledd ***** Side: 24 av 30

25 Overføring av NR-ID nummer innen medisinsk biokjemi til St. Olavs Hospital Søknader - Legestillinger St. Olavs Hospital HF / /2011 St. Olavs Hospital HF Søknad om avtalehjemmel Medisinsk gastroenterologi 2011/ /2011 Ragnar Eriksen Søknad om tildeling av avtalehjemmel Driftstilskudd - søknader / /2011 Oddvin Bjørge Vedrørende bruk av vikar Avtalespesialist, Røed Per Kristian 2006/ /2011 Per Kristian Røed Side: 25 av 30

26 Melding om ***** Avtalespesialist, Kvikne Hans Erik 2006/ /2011 Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 jmf. fvl. 13, 1. ledd Hans Erik Kvikne Klage på praktiserende avtalespesialist Avtalespesialist, Omland Hans Harald 2009/ /2011 Stjørdal kommune Rett til å praktisere som avtalespesialist utover 70 år Avtalespesialist, Botten Tore 2006/ /2011 Tore Botten Oversendelse av rapport Beredskap - Bombing i Oslo og angrep på tøya 2011 I 2011/ / Helsedirektoratet Side: 26 av 30

27 Helsedirektoratets rapport til HOD 25. juli kl Beredskap - Bombing i Oslo og angrep på tøya 2011 I 2011/ / Helsedirektoratet Hendelser i Oslo og på tøya - statusrapport fra Helsedirektoratet til FM og RHF Beredskap - Bombing i Oslo og angrep på tøya 2011 I 2011/ /2011 Helsedirektoratet Ambulansehelikopteret i Ålesund - beredskapssvikt Beredskap 2011 I 2011/ /2011 Luftambulansetjenesten ANS Høring - Forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften) Høring - Endring i NOIS-registerforskriften I 2011/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Side: 27 av 30

28 Forespørsel om pågående forsknings- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika Forskning og teknologi / /2011 Helse Nord-Trøndelag HF m.fl. Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 7. juli 2011 Helse Sør-Øst RHF - Styremøter 2010/2011 I 2010/ / Helse Sør-Øst RHF tbetaling av tilskudd til Helse Midt-Norge RHF over statsbudsjettets kapitler , og tbetaling av tilskudd I 2011/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Søknad om dispensasjon til bruk av vaskeverander til demontering/remontering av persienner - Kopi Arbeidstilsynet 2011 I 2011/ /2011 Arbeidstilsynet Side: 28 av 30

29 Akseptering - tildeling av avtalehjemmel Avtalespesialist, Slørdahl, Sverre I 2006/ /2011 Sverre Slørdahl Søknad om utenlandsbehandling ***** ***** Vedrørende medisinsk behandling/utredning I 2007/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Transportavtale for Helse Midt-Norge RHF og Bring, Posten Norge AS Posten Norge AS I 2009/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13 jmf. fvl. 13, 2. ledd Posten Norge AS, Bring Vedr. klage på legemiddelassistert rehabilitering i region Midt-Norge Psykisk Helsevern - Rus / Psykiatri /2011 I 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge HF Side: 29 av 30

30 Vedrørende sykehuskøer - time til undersøkelse Ikke - medisinske klager ***** ***** 2011/ /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Helsedirektoratets rapport til 4 HOD 26. juli Beredskap - Bombing i Oslo og angrep på tøya 2011 I 2011/ /2011 Helsedirektoratet Kontaktpunkter RHF og SF m.m. Organisasjon og administrasjon - Generelle instrukser og bestemmelser Helse Midt-Norge RHF I 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet Kontaktpunkter Helse Midt-Norge RHF Organisasjon og administrasjon - Generelle instrukser og bestemmelser Helse Midt-Norge RHF 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet Side: 30 av 30

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08.

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 05.08.2011 Sykelig overvekt - Rapportering 2011 Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** *****

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2011 Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02.

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.03.2011 nnhold: NPE-sak 2010/04400 NPE-sak 2010/04400 U 2011/161-5 816/2011 15.02.2011 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.06.2011 nnhold: Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon nformasjon fra Departementene / Direktorat

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer