DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *"

Transkript

1 Nr DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Bruksanvisning * USB-portmodeller Sørg for at du leser forholdsreglene i den separate oppsettguiden. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk.

2 DLP er et registrert varemerke som tilhører Texas Instruments i USA. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC. XGA er et registrert varemerke som tilhører IBM Corporation i USA. Andre firma- og produktnavn kan være registrerte produktnavn eller varemerker tilhørende sine respektive eiere. Deler av dette produktet bygger delvis på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen. Innholdet i denne bruksanvisningen forandres uten forvarsel. Kopiering av denne bruksanvisningen, enten helt eller delvis, er forbudt. Du har tillatelse til å bruke denne bruksanvisningen for ditt eget personlige bruk. All annen bruk er forbudt uten tillatelse fra CASIO COMPUTER CO., LTD. CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tapte inntekter eller krav fra tredjeparter som oppstår fra bruk av dette produktet eller denne bruksanvisningen. CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tap eller tapte inntekter på grunn av tap av data som skyldes funksjonsfeil eller vedlikehold av dette produktet, eller hvilken som helst annen grunn. Prøveskjermbildene som vises i denne bruksanvisningen er kun for illustrative formål, og det kan være at de ikke er akkurat de samme som skjermbildene som faktisk blir produsert av produktet. 2

3 Innhold Om denne bruksanvisningen...5 Oversikt over projektoren... 6 Projektorfunksjoner og hovedfunksjoner...6 Fjernstyringsenhet og projektortaster...8 Baksideterminaler...9 Laste fjernstyringsenhetsbatterier...9 Oppsett av projektoren...10 Forholdsregler for oppsett...10 Koble til en bildeutdataenhet Koble en datamaskins analoge RGB-utgang til projektoren...11 Koble en videoenhets eller datamaskins HDMI-utgang til projektoren...12 Koble til en videoenhet...13 Tilkobling til en sammensatt video-utgang Tilkobling til en komponent video-utgang Drift under projisering Velge inndatakilde...14 For å velge en annen inndatakilde Oppløsning Bildedrift under projisering...15 Justere lysstyrke på bilder For å bruke manuell trapeskorreksjon Velge fargemodus Zoome inn på et bilde Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden Fryse et bilde Vise en peker i det projiserte bildet Endre sideforholdet i det projiserte bildet Justere lydstyrkenivået...20 For å justere lydstyrkenivået For å dempe lyden B 3

4 Presentasjonstimer...21 Økomodus (Strømsparing, lite støy)...23 For å velge Økomodus Bruke [FUNC]-tasten...24 Konfigurere avanserte projektorinnstillinger Grunnleggende oppsettmenyoperasjoner...25 Vise oppsettmenyen Konfigurere oppsettmenyinnstillinger Grunnleggende oppsettmenyeksempel Direkte påslåing Passordbeskyttelse for projektoren...28 Skrive inn et passord Bruke passordfunksjonen Skrive inn passordet når du slår på projektoren Gjenopprette projektorinnstillingene til sine opprinnelige fabrikkstandarder...31 Oppsettmenyinnhold...33 Hovedmeny for Image Adjustment Hovedmeny for Image Adjustment Hovedmeny for Volume Adjustment Hovedmeny for Screen Settings Hovedmeny for Input Settings Hovedmeny for Option Settings Hovedmeny for Option Settings Hovedmeny for USB-innstillinger (kun USB-portmodeller) Trådløs hovedmeny (kun USB-portmodeller)...42 Hovedmeny for Operational Info Hovedmeny for Restore All Defaults Rengjøre projektoren Rengjøre projektorens ytre...43 Rengjøre linsen...43 Rengjøre inntaks- og utpumpingsluftehull

5 Feilsøking Indikatorer...44 Feilindikatorer og varselsmeldinger...44 Feilsøking for projektoren...47 Vedlegg Signalrekkevidde for fjernstyringsenhet...49 Projeksjonsavstand og størrelse på skjermen...50 Sideforholdsinnstilling og projeksjonsbilde...51 Signaler som støttes...53 Spesifikasjoner...55 Om denne bruksanvisningen... Alle operasjonene i denne bruksanvisningen forklares ved bruk av fjernstyringsenheten som følger med projektoren. 5

6 Oversikt over projektoren Dette avsnittet beskriver projektorens egenskaper og forklarer funksjonene til projektoren og fjernstyringsenhetstastene. Projektorfunksjoner og hovedfunksjoner XJ-A141/XJ-A146/XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 Kvikksølvfri hybridlyskilde: En original CASIO-laser og LED-hybridlyskilde leverer høy lyskvalitet fra til lumen. Projektoren bruker ikke en kvikksølvlampe, noe som gjør den miljøvennlig. Slank og kompakt: A4-filstørrelse og ca. 43 mm tynn. Kompakt nok til å installere og bruke nesten hvor som helst. HDMI video/lyd-innmating: HDMI (høydefinisjons multimedia-grensesnitt)-innmatingsstøtte muliggjør direkte forbindelse med dagens HDMI-klargjorte notebook-pcer, høydefinisjons videoenheter (BD, HD DVD, DVD-spillere etc.), og spill. Projektoren støtter bildeprojeksjon og lyd-utmating fra disse enhetene. Bredt projeksjonsomfang: En bredvinklet 2x zoom tillater projeksjon selv når projektor-til-skjerm-avstand er betydelig begrenset. Når man benytter en projeksjonsstørrelse på 60 tommer, kan projeksjonen foretas fra en avstand på 1,4 meter (XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256) eller 1,7 meter (XJ-A141/XJ-A146). Et bredt utvalg av inndatakilder: Analog RGB, sammensatt video, komponent video (Y Cb Cr, Y Pb Pr) og HDMI-inndatakilder støttes. Intelligent lysstyrkekontroll-funksjon (Økomodus): Projektoren merker omgivelsenes lysnivåer og justerer projiseringslysstyrke automatisk, hvilket er nødvendig for effektive lavstrømsoperasjoner. (Krever at Eco Mode -innstillingen er stilt inn på On (Auto).) Peker: Fjernstyringsenheten kan brukes for å velge et utvalg av forskjellige pekere for bruk under projisering. Direkte påslåing: Projektoren kan konfigureres til å slå seg på automatisk og begynne å projisere med en gang den blir koblet til et strømuttak. 6

7 XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 WXGA-oppløsning: XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 -modellene støtter WXGA ( )-oppløsning for optimal visning av innhold som er formatert for dagens visninger på storskjerm. Dette gjør den perfekt for projisering av bilder fra widescreen-notisbok-pc er og HD-videoinndatakilder. XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Projisering av data fra USB-minne eller et minnekort uten en datamaskin: USB-minne eller et minnekort (ved bruk av en kommersiell tilgjengelig USB-kortleser) kan kobles direkte til projektorens USB-port. Projektoren er utstyrt med spesialprogramvare for å konvertere PowerPoint-presentasjonsdata til et format som kan lagres på USB-minnet eller på et minnekort og projiseres uten bruk av en datamaskin. Bilder og filmer kan også projiseres direkte fra USB-minne eller et minnekort. Multi-projiseringskamera (YC-400, YC-430)-tilkobling: Et CASIO multi-projiseringskamera kan kobles direkte til projektorens USB-port for fin oppløsningsprojisering av dokumenter og andre bilder. Dokumentkamerakapabilitet tillater projisering av data uten at det går gjennom en datamaskin. Grafisk-vitenskapelig funksjonskalkulatortilkobling: Visse av CASIOs grafiske vitenskapelige kalkulatormodeller kan kobles direkte til projektorens USB-port for projisering av innholdet på kalkulatorskjermen. Projisering av datamaskinens skjerminnhold via Trådløst LAN: Det følger en trådløs LAN-adapter med projektoren. Etter at en trådløs LAN-tilkobling er opprettet, kan innholdet på dataskjermen sendes til projektoren for projisering. Støtte for trådløs projisering fra MobiShow: Du kan installere AWIND s MobiShow (klientprogramvare for trådløs tilkobling til en projektor) på en smarttelefon eller flyttbar terminal, og deretter bruke projektoren til å projisere fotografier og presentasjonsfiler som er lagret på smarttelefonen eller terminalminnet. * Merk deg at terminaltype og MobiShow-versjon kan begrense visse funksjoner og til og med gjøre projisering umulig. 7

8 Fjernstyringsenhet og projektortaster Operasjonene i denne bruksanvisningen presenteres på bakgrunn av fjernstyringsenheten som følger med projektoren. Hovedoperasjonstastene finnes også på projektorenheten, slik at de fleste av de samme prosedyrene også kan utføres direkte på projektoren. Fjernstyringsenhet-taster [INPUT]-tast [MENU]-tast [ZOOM +] [ZOOM ]-taster [FOCUS ] [FOCUS ]-taster [P] (strøm)-tast [TIMER]-tast [ESC]-tast [FUNC]-tast [AUTO]-tast [BLANK]-tast [FREEZE]-tast [COLOR MODE]-tast [VOLUME]-tast [BRIGHT]-tast ([O]-tast) [ECO]-tast ([f]-tast) [ASPECT]-tast ([Z]-tast) Signalutsender for fjernstyringsenhet KLASSE1 LED-PRODUKT Markørtaster ( / / / ) [ENTER]-tast ([STYLE]-tast) [D-ZOOM +] [D-ZOOM ]-taster [KEYSTONE +] [KEYSTONE ]-taster [POINTER]-tast Fjernstyringsenheten leveres ikke med batterier satt inn. Du må sette inn de to medfølgende batteriene før bruk. Viktig! For å unngå at batteriene blir brukt opp, oppbevar fjernkontrollenheten slik at tastene ikke blir trykket ned ved en feiltakelse. Projektortaster og -indikatorer TEMP-indikator LIGHT-indikator POWER/STANDBY-indikator [FOCUS]-tast [ENTER]-tast [MENU]-tast [ESC]-tast [P] (strøm)-tast Markørtaster (q/w/u/i) [INPUT]-tast [ZOOM]-tast [AUTO]-tast 8

9 Baksideterminaler Avhengig av din projektor, kan portene og terminalenes orientering være motsatt fra de som er vist i illustrasjonen nedenfor. Funksjoner og bruk av portene og terminalene er de samme som beskrevet i denne manualen, avhengig av deres orientering. DATAMASKIN-terminal AV-terminal Fjernkontrollsignalmottaker Serieport* Høyttaler HDMI-port USB-port (Kun XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256) Nøkkelhull for anti-tyveri Inntak-luftehull Strømtilkobling * Denne serieporten er til for å tilkoble en spesialkabel, tilgjengelig separat (YK-5) for å kontrollere projektoren fra en datamaskin. Laste fjernstyringsenhetsbatterier Viktig! Sørg for at du kun bruker alkaliske batterier. *Forsiktig FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET BLIR BYTTET UT MED EN AV FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE. 1. Åpne batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten. 2. Last to nye batterier inn i kassen og forsikre deg om at deres positive (+) og negative ( ) ender ligger korrekt. 3. Lukk batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten. Bytte ut fjernstyringsenhetsbatterier Åpne batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten, bytt ut de gamle batteriene med nye, og lukk deretter batteridekslet. C 9

10 Oppsett av projektoren Plasser projektoren på et skrivebord, bord eller stativ som er stødig og vannrett. Pass på at det er tilstrekkelig med plass rundt sidene og baksiden av projektoren for skikkelig ventilasjon. Følgende illustrasjoner viser hvordan projektoren bør være rettet for optimal projisering i forhold til skjermen. XJ-A141/XJ-A146 XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 Skjerm Skjerm Pass på at skjermen er i en riktig vinkel til skjermen. Plasser projektoren slik at linsesiden er på kanten av bordet osv. Projektoren kan konfigureres for projisering fra baksiden av en skjerm. For detaljer, se Projection Mode (side 37) under Hovedmeny for Screen Settings. Forholdsregler for oppsett Bruk et strømuttak som er beleilig plassert slik at du enkelt kan nå det når du må koble fra projektoren. Ikke la det være noen gjenstander innenfor området som indikeres med skrålinjen nedenfor, hvilket er et område innenfor 30 cm fra projektoren. Hold alle hindringer og andre gjenstander minst 30 cm unna projektorens ventillasjonsåpninger. Luftstrømninger fra klimaanleggutstyret kan blåse ut varmen som kommer ut av området rundt projektorens linse på en måte som fører til at krusninger kommer til syne i det projiserte bildet. Dersom dette skjer, juster luftstrømningen til klimaanleggutstyret eller flytt projektoren. Inntak-luftehull Utpumpingsluftehull Inntak-luftehull 30 cm Inntak-luftehull 10

11 Koble til en bildeutdataenhet Koble en datamaskins analoge RGB-utgang til projektoren Koble projektorens COMPUTER-terminal til RGB-terminalen på en datamaskin som vist på illustrasjonen nedenfor. Viktig! Du må alltid skru av projektoren og datamaskinen før du kobler dem sammen. Pass på at lydstyrkenivået på datamaskinen ikke er stilt inn for høyt. Projektor AV-terminal DATAMASKIN-terminal Datamaskin For å overvåke terminalen (analog RGB-utgang) For å stille inn utgangen Mini D-Sub-kabel Lydkabel (kommersielt tilgjengelig) 11

12 Koble en videoenhets eller datamaskins HDMI-utgang til projektoren Projektoren støtter projisering og overføring av HDMI-video og lydutdata fra en datamaskin eller videoenhet. Viktig! Skru av projektoren og datamaskinen eller videoenheten før du kobler dem sammen. Projektor HDMI-port Datamaskin eller videoenhet HDMI-kabel (kommersielt tilgjengelig) Til HDMI-utgangen Du blir nødt til å skaffe deg en kommersielt tilgjengelig HDMI-kabel med en kontakt som passer sammen med utdataenhetens terminal i den ene enden og en kontakt som passer sammen med projektorens HDMI-port (HDMI type A-stikkontakt) i den andre enden. For informasjon om HDMI-videosignalet som støttes av projektoren, se side 54. Projektoren støtter HDMI-lydsignalene L-PCM 32 khz, 44,1 khz og 48 khz. 12

13 Koble til en videoenhet Projektoren er i stand til å projisere bilder fra sammensatt video-utgangen eller komponent video-utgangen på en tilkoblet videoenhet. Viktig! Du må alltid skru av projektoren og videoenheten før du kobler dem sammen. Tilkobling til en sammensatt video-utgang Projektor AV-terminal Videoenhet Til video-utgangsterminalen Til lydutgangene Gul Rød Medfølgende spesial-av-kabel Hvit Du kan benytte den medfølgende spesial-av-kabelen for å koble til en pinne-tilkobling (RCA) type video-utgangsterminal. Når man kobler et videokamera eller annen videoenhet til en spesiell video-utgangsterminal, bruk spesialkabelen som følger med videoenheten. For detaljer, se dokumentasjonen som medfølger videoenheten. Tilkobling til en komponent video-utgang Projektor Videoenhet AV-terminal DATAMASKIN-terminal Til komponent video-utgang Til lydutgangene Gul (Ikke tilkoblet) Komponent videokabel (kommersielt tilgjengelig) Medfølgende spesial-av-kabel Rød Hvit Komponent video-utgangen har 3 terminaler: Y Cb Cr eller Y Pb Pr. Sørg for at du avpasser fargene på støpslene til en komponent videokabel med fargene på terminalene (Grønn: Y; Blå: Cb/Pb; Rød: Cr/Pr). Merk at det er kun tilkobling til en analog komponent video-utgang som støttes. Tilkobling til en digital utgang støttes ikke. 13

14 Drift under projisering Velge inndatakilde Når projektoren skrus på med en gang fører det til at den samme inndatakilden som ble valgt forrige gang den ble skrudd av velges. For å velge en annen inndatakilde 1. Trykk på [INPUT]-tasten. Dette viser skjermbildet for valg av inndatakilde. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge navnet på inndatakilden du ønsker å velge, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Navnet på inndatakilden du velger kommer til syne i øvre høyre hjørne i projiseringsskjermbildet i noen få sekunder. Meldingen No signal input. vil komme til syne dersom det ikke kan velges noe inndatasignal. Oppløsning Avhengig av projektormodellen vil videooppløsningen bli fastsatt på XGA ( piksler) eller WXGA ( piksler). Bildene kan virke grove, tekst og andre figurer kan være vanskelig å lese eller et moarémønster kan komme til syne når inndatasignalet fra en datamaskin ikke stemmer overens med projektorens videooppløsning. Dersom dette skjer, forsøk å gjøre det følgende. Endre projektorens utdataoppløsningsinnstilling slik at den stemmer overens med projektorens videooppløsning. For informasjon om videooppløsningen i projektoren din, se DLP-chip -elementet i Spesifikasjoner (side 55). Se brukerdokumentasjonen som følger med datamaskinen din for detaljer om å endre dennes innstillinger. Endre Aspect Ratio -innstillingen til True (Gjelder kun for modeller som støtter WXGA-videooppløsning). Med True -innstillingen projiserer projektoren inndatasignalet ved dets faktiske størrelse (1 inndatakildeprikk tilsvarer én projektorutdatapikselprikk). For informasjon om å konfigurere sideforhold-innstillingen, se Endre sideforholdet i det projiserte bildet (side 19). 14

15 Bildedrift under projisering Du kan utføre følgende operasjoner mens du projiserer et bilde. Justering av bildelysstyrke Manuell trapeskorreksjon Valg av fargemodus Bildezooming Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden Bildefrysning Pekervisning i det projiserte bildet Bytte mellom sideforhold Justere lysstyrke på bilder Merk (for USB-portmodellbrukere) Bruk oppsettmenyen (side 25) for å justere lysstyrken på bilder når inndatakilden er en ekstern enhet koblet til USB-porten eller via en trådløs adapter. 1. Trykk på [BRIGHT]-tasten. Dette viser vinduet for justering av lysstyrke. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere bildelysstyrke. 3. For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten. For å bruke manuell trapeskorreksjon Projektoren har en trapeskorreksjonsfunksjon som forhindrer forvrengning av det projiserte bildet når du projiserer fra en vinkel. Projektoren oppdager når det er på en vertikal vinkel på skjermen og utfører trapeskorreksjon automatisk. Du kan bruke [KEYSTONE +]- og [KEYSTONE ]-tastene til å justere trapeskorreksjon manuelt. B 15

16 Velge fargemodus Du kan velge blant forskjellige fargemodusinnstillinger i samsvar med bildeinnhold og projiseringsforhold. Viktig! Fargemodus kan ikke velges i følgende tilfeller. Når Off velges for Økomodus-innstillingen (side 23) For å endre fargemodus 1. Trykk på [COLOR MODE]-tasten. Dette viser vinduet for valg av fargemodus. Gjeldende valgt fargemodus er den som knappen som er trykket inn (fylt inn) tilhører. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å bevege markeringen til fargemodusen du ønsker å velge, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil velge knappen ved siden av det markerte fargemodusnavnet. For detaljer om hva hver enkelt fargemodus gjør, se Color Mode (side 34) under Hovedmeny for Image Adjustment For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten. Zoome inn på et bilde 1. Trykk på [D-ZOOM +]-tasten. Dette vil forstørre midten av det projiserte bildet med ett trinn. 2. For å zoome mer inn på midten av det projiserte bildet, trykk på [D-ZOOM +]-tasten igjen. For å zoome ut, trykk på [D-ZOOM ]-tasten. Hvert trykk på [D-ZOOM +] zoomer inn (øker zoomfaktoren), mens [D-ZOOM ] zoomer ut. Å holde nede en av tastene kontinuerlig ruller zoomfaktoren. 3. Når et bilde blir zoomet inn på, bruk tastene [ ], [ ], [ ] og [ ] til å rulle visningen til andre deler av bildet. 4. For å avslutte zoomoperasjonen, trykk på [ESC]-tasten. 16

17 Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden 1. Trykk på [BLANK]-tasten. Dette gjør at bildet midlertidig forsvinner (projiserer en svart skjerm) og demper lyden. 2. For å gjenopprette normal bilde og lyd, trykk på [BLANK]-tasten (eller [ESC]-tasten). Merk Du kan spesifisere projisering av en svart skjerm, en blå skjerm eller en logo. For detaljer, se Blank Screen (side 37) under Hovedmeny for Screen Settings. Fryse et bilde Å trykke på [FREEZE]-tasten fryser det projiserte bildet. For å fryse det projiserte bildet 1. Når et bilde blir projisert fra en inndatakilde, trykk på [FREEZE]-tasten. Dette vil fange bildet som er på skjermen det øyeblikket du trykker på [FREEZE] og lagrer det på projektorminnet. Dette bildet blir værende projisert på skjermen. 2. For å gjenopprette projisering av bildet fra en inndatakilde, trykk på [ESC]-tasten. B 17

18 Vise en peker i det projiserte bildet Du kan velge blant forskjellige pekerstiler, inklusive ulike pilstiler, for visning i det projiserte bildet. Pekere kan brukes under en presentasjon til å indikere eller markere en spesifikk del av bildet. Merk Det kan være at pekeren ikke vises skikkelig når du bruker trapeskorreksjon, avhengig av hvilken pekerstil du bruker. Dersom dette skjer, bruk [KEYSTONE +]- og [KEYSTONE ]-tastene til å endre trapeskorreksjonsverdien til null. For å vise en peker på bildet 1. Trykk på [POINTER]-tasten. Dette vil føre til at en peker kommer til syne i bildet. Du kan også bruke oppsettmenyen til å spesifisere hvilken pekertype som skal komme til syne først når du trykker på [POINTER]-tasten. For detaljer, se Pointer (side 40) under Hovedmeny for Option Settings Bruk markørtastene til å flytte pekeren til den plasseringen du ønsker. Å holde nede en markørtast flytter markøren i høy hastighet. 3. For å modifisere pekeren som beskrevet nedenfor, trykk på [STYLE]-tasten. For denne pekertypen: Å trykke på [STYLE] vil endre den slik: Veksle mellom blinking og ikke-blinking For å velge pekertype 1. Trykk på [POINTER]-tasten for å vise pekeren. 2. Fortsett å trykke på [POINTER]-tasten til pekeren du ønsker vises. Hvert trykk på [POINTER]-tasten kretser gjennom de tilgjengelige pekertypene. For å fjerne pekeren fra bildet Trykk på [ESC]-tasten. 18

19 Endre sideforholdet i det projiserte bildet Trykk på [ASPECT]-tasten for å kretse gjennom sideforhold-innstillingene for det projiserte bildet. Tilgjengelige innstillinger avhenger av hvilken projektormodell du har, som vist nedenfor. For detaljer om hver innstillings betydning, se Aspect Ratio (side 36)-innstillingen under Hovedmeny for Screen Settings. XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 Å trykke på [ASPECT]-tasten vil kretse gjennom innstillinger i samsvar med gjeldende inndatakilde som vist nedenfor. Inndatakilde Video, komponent, HDMI (DTV) RGB, HDMI (PC) Å trykke på [ASPECT] vil kretse gjennom disse innstillingene: Normal 16:9 4:3 Letter Box Normal Full 4:3 True XJ-A141/XJ-A146 Å trykke på [ASPECT]-tasten vil veksle mellom innstillinger i samsvar med gjeldende inndatakilde som vist nedenfor. Inndatakilde Å trykke på [ASPECT] vil veksle mellom disse innstillingene: Video, komponent, HDMI (DTV) Normal 16:9 RGB, HDMI (PC) Normal Full Merk For detaljer om hvordan sideforhold-innstillingen påvirker det projiserte bildet, se Sideforholdsinnstilling og projeksjonsbilde (side 51). Du kan også endre sideforholdsinnstillingen ved å bruke oppsettmenyen. For detaljer, se Aspect Ratio (side 36) under Hovedmeny for Screen Settings. Viktig! Merk at å forstørre eller redusere størrelsen på et bilde ved bruk av [ASPECT]-tasten for kommersielle formål eller offentlig presentasjon, kan bryte den lovlige beskyttede opphavsretten til innehaveren av opphavsretten til det opprinnelige materialet. B 19

20 Justere lydstyrkenivået Du kan bruke fjernstyringsenhetstastene til å justere lydstyrkenivået til lyden som mates ut av projektorens høyttaler eller AV-terminalen. For å justere lydstyrkenivået 1. Trykk på [VOLUME]-tasten. Dette fører til at skjermbildet for [Volume] kommer til syne på det projiserte bildet. 2. Trykk på [ ]-tasten for å øke lydstyrken, eller på [ ]-tasten for å senke lydstyrken. 3. Når innstillingen er slik du ønsker, trykk på [ESC]-tasten. Dette fører til at skjermbildet for [Volume] forsvinner. Merk Du kan også bruke oppsettmenyen til å justere lydstyrkenivået. For detaljer, se Hovedmeny for Volume Adjustment på side 35. For å dempe lyden 1. Trykk på [VOLUME]-tasten. 2. Trykk på [ENTER]-tasten. Dette stopper utdata fra høyttaleren. 3. For å gjenopprette lyden, trykk på [VOLUME]-tasten igjen. B 20

21 Presentasjonstimer Presentasjonstimeren viser gjenværende presentasjonstid. Du kan konfigurere presentasjonstiden slik at de vises i det projiserte bildet. Timer For å spesifisere timerens visningsposisjon og innstillinger for nedtellingstid 1. Trykk på [TIMER]-tasten. Dette vil føre til at timeren kommer til syne i det projiserte bildet. Standard visningsposisjon er hjørnet nederst til høyre i bildet. 2. Mens timeren vises, trykk på [TIMER]-tasten igjen. Dette vil føre til at timeren forsvinner og at timerfunksjonsmenyen kommer til syne. 3. Bruk [ ]-tasten til å velge Position. 4. Bruk [ ] og [ ]-tastene for å endre innstillingene til den visningsposisjonen du ønsker. Tilgjengelige innstillinger er nederst til høyre, øverst til høyre, øverst til venstre og nederst til venstre. Den opprinnelige standardposisjonen er nederst til høyre. 5. Bruk [ ]-tasten til å velge Start Time. 6. Bruk [ ] og [ ]-tastene for å endre innstillingene til den nedtellingstiden du ønsker. Du kan velge en starttid fra fem til 60 minutter, i økninger på fem minutter. Den opprinnelige standardinnstillingen er 20 minutter. 7. Når innstillingene er slik du ønsker, trykk på [ESC]-tasten. Dette vil føre til at menyen for timerfunksjoner vises. Timeren vil komme til syne i det projiserte bildet i omtrent fem sekunder, for så å forsvinne (gjelder for standardinnstillinger). Dersom du ønsker at timeren skal fortsette å vises uten å forsvinne, endre Continuous Display -innstillingen til On. Selv om Continuous Display er On, kan du fjerne timeren fra bildet når som helst ved å trykke på [ESC]. Timeren vil også vises når du viser en meny eller en dialogboks. For å vise timeren igjen etter at den har forsvunnet, trykk på [TIMER]. B 21

22 For å starte en timernedtellings-operasjon 1. Trykk på [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. Dersom nødvendig, benytt prosedyren på For å spesifisere timerens visningsposisjon og innstillinger for nedtellingstid (side 21) for å konfigurere visningsposisjon for timeren og starttids-innstillinger. 2. Bruk [ ] og [ ]-tastene til å velge Start Timer, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil lukke menyen for timerfunksjoner og starte nedtellingen. Timeren vil nå vises. Dersom menyen for timerfunksjoner Continuous Display -enheten er Off, vil timeren forsvinne etter ca. fem sekunder. Dersom On, vil timeren fortsette å vises. For å vise timeren igjen etter at den har forsvunnet, trykk på [TIMER]. Etter at nedtellingen når 00:00, vil den starte en opptellingsoperasjon (fra 00:01 til -60:00). Sifrene i timervisningen er røde under en opptellingsoperasjon. Merk Dersom timeren ikke vises, vil den automatisk komme til syne i ca. fem sekunder når nedtellingstimeren når 3, 2, 1, og 0 minutter. Dersom menyen for timerfunksjoner Continuous Display -enheten er Off, vil timeren forsvinne etter ca. fem sekunder. Dersom On, vil timeren fortsette å vises. Dersom man skrur av projektoren, utfører Restore All Defaults (side 42)-operasjonen, eller utfører Restore Menu Defaults (side 41)-operasjonen på Option Settings 2 på hovedmenyen mens en timernedtellingsoperasjon er i gang, vil stoppe nedtellingen og tilbakestille starttiden for nedtellingen til Start Time -innstillingen. En hvilken som helst annen projektoroperasjon vil ikke ha noen effekt på timeren. For å pause timernedtellingen 1. Mens en timernedtelling er i gang, trykk [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. 2. Se til at Pause Timer er valgt, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil pause nedtellingen og føre til at menyen for timerfunksjoner vil forsvinne. For å restarte en pauset timernedtelling 1. Mens en timernedtelling er pauset, trykk på [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. 2. Se til at Restart Timer er valgt, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil restarte nedtellingen og føre til at menyen for timerfunksjoner vil forsvinne. For å tilbakestille timeren til sin starttid 1. Trykk på [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. 2. Bruk [ ]-tasten for å velge Reset Timer, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil tilbakestille timeren til starttiden som spesifisert av Start Time og føre til at menyen for timerfunksjoner forsvinner. B 22

23 Økomodus (Strømsparing, lite støy) Følgende tre Økomodusinnstillinger er tilgjengelige for å spesifisere om prioritet skal gis til lav strøm, lav støyoperasjon eller til projiseringslysstyrke. On (Auto) : En lysstyrkesensor på toppen av projektoren merker omgivende lys og justerer automatisk projiseringslysstyrke og -farge deretter. Lysstyrke reduseres i mørkere omgivelser, noe som sparer strøm og reduserer operasjonsstøy. On (Manual): Aktiverer manuell justering for å balansere behovet for lav strøm, stille-drift og projiseringslysstyrke. Off : Gir projiseringslysstyrke øverste prioritet. Viktig! Når On (Auto) er valgt som Økomodusinnstilling, pass på at lysstyrkesensoren på toppen av projektoren ikke blokkeres av noe. Lokalmiljøet og oppsettforholdene påvirker lysstyrkesensorene, slik at en operasjon avhenger av disse faktorene når On (Auto) er valgt i Økomodus. For å velge Økomodus 1. Trykk på [ECO]-tasten. Dette fører til at Eco Mode -vinduet kommer til syne på den projiserte skjermen. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge innstillingen du ønsker. Dersom du velger On (Manual) her, gå til trinn 3. Dersom du velger en annen innstilling, hopp til trinn Utfør følgende trinn for å justere Eco Level (balansen mellom lav strøm, stille operasjon og projiseringslysstyrke). 1 Trykk på [ ]-tasten for å flytte markeringen til Økonivå. 2 Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere Økonivået til den innstillingen du ønsker. Færre merker gir høyere prioritet til projiseringslysstyrke. Et høyere tall gir høy prioritet til lav strøm, stille drift. 4. For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten. Viktig! On (Auto) -innstillingen kan ikke velges for økomodus når Rear er valgt for Screen Settings Projection Mode (side 37) på oppsettmenyen. Dersom Projection Mode -innstillingen endres til Rear når On (Auto) er valgt for økomodusinnstillingen, vil økomodusinnstillingen automatisk endres til On (Manual). 23

24 Merk Når Off er valgt i økomodusinnstillingen, kan du også spesifisere om lysstyrke eller farge skal vektlegges. For detaljer, se Eco Off Mode (side 34) under Hovedmeny for Image Adjustment 1. (for USB-portmodellbrukere) Bruk oppsettmenyen (side 25) for å velge Eco-modus når inndatakilden er en ekstern enhet koblet til USB-porten eller via en trådløs adapter. Bruke [FUNC]-tasten Å trykke på [FUNC]-tasten viser menyen som vist nedenfor. Du kan bruke denne menyen til å utføre operasjonene beskrevet nedenfor. Juster bildelysstyrke Marker Brightness og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette utfører samme operasjon som å trykke på [BRIGHT]-tasten (O-tast), beskrevet på side 15. Skru økomodus på eller av Marker Eco Mode, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette utfører samme operasjon som å trykke på [ECO]-tasten (f-tast), beskrevet på side 23. Velg sideforhold for det projiserte bildet Marker Aspect Ratio, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette utfører samme operasjon som å trykke på [ASPECT]-tasten (Z-tast), beskrevet på side 19. Merk (for USB-portmodellbrukere) Når inndatakilden er en ekstern enhet koblet til USB-porten eller via en trådløs adapter, benytt [FUNC], [O] [f], og [Z]-taster for å kontrollere den tilkoblede enheten. For detaljer, se USB-funksjonsguide og Trådløs funksjonsveiledning på CD-ROM en. 24

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 *

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * Nr ATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * * USB-portmodeller Bruksanvisning Sørg for at du leser forholdsreglene i den separate oppsettguiden. Se Oppsettguiden

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Bruksanvisning * USB-portmodeller Vennligst les forholdsreglene i Hurtigstartguiden som kommer med dataprojektoren. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Bruksanvisning

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Bruksanvisning DATAPROJEKTOR XJ-V1 NO Bruksanvisning Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i dokumentet Oppsettguide, og sørg for at du bruker dette produktet på korrekt måte. Oppbevar

Detaljer

XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W

XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W DATAPROJEKTOR NO XJ-V-serien XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W XJ-F-serien XJ-F10X/XJ-F20XN*/ XJ-F100W/XJ-F200WN*/ XJ-F210WN* *Nettverksmodeller Bruksanvisning I denne bruksanvisningen henviser XJ-V-serien og

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Bruksanvisning

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Bruksanvisning DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Bruksanvisning Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du bruker dette

Detaljer

Norsk. Brukerhåndbok. Innhold. Advarsel Les sikkerhetsbrosjyren før du setter opp projektoren. Norsk

Norsk. Brukerhåndbok. Innhold. Advarsel Les sikkerhetsbrosjyren før du setter opp projektoren. Norsk Norsk Brukerhåndbok Advarsel Les sikkerhetsbrosjyren før du setter opp projektoren. Denne håndboken dekker kun grunnleggende bruk, inkludert hvordan du setter opp projektoren og grunnleggende bruk av projektoren.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255

DATAPROJEKTOR XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 DATAPROJEKTOR XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 Nr Dataprojektor Trådløs funksjonsveiledning Vennligst les forholdsreglene i Oppstartguiden som følger med dataprojektoren. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Norsk. Brukerhåndbok. Innhold. Advarsel Les sikkerhetsbrosjyren før du setter opp projektoren. Norsk

Norsk. Brukerhåndbok. Innhold. Advarsel Les sikkerhetsbrosjyren før du setter opp projektoren. Norsk Brukerhåndbok Advarsel Les sikkerhetsbrosjyren før du setter opp projektoren. Denne håndboken dekker kun grunnleggende bruk, inkludert hvordan du setter opp projektoren og grunnleggende bruk av projektoren.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 Dataprojektor USB-funksjonsguide Vennligst les forholdsreglene i Hurtigstartguiden som kommer med dataprojektoren. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

CASIO lanserer 12 nye projektorer i tre nye kategorier. Nye dataprojektorer med hybrid-lyskilde

CASIO lanserer 12 nye projektorer i tre nye kategorier. Nye dataprojektorer med hybrid-lyskilde PRESSEMELDING For umiddelbar publisering CASIO lanserer 12 nye projektorer i tre nye kategorier Nye dataprojektorer med hybrid-lyskilde TOKYO, 29. mars 2011 CASIO Computer Co., Ltd., annonserer i dag planene

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

DATAPROJEKTOR XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 DATAPROJEKTOR XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Nr Dataprojektor Trådløs funksjonsveiledning Vennligst les forholdsreglene i Oppstartguiden som følger med dataprojektoren. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147* XJ-A242 / XJ-A247* XJ-A252 / XJ-A257*

DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147* XJ-A242 / XJ-A247* XJ-A252 / XJ-A257* PL/FI/CS/NO/LT DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147 XJ-A242 / XJ-A247 XJ-A252 / XJ-A257 USB mallit USB-modeller Suomi Asetusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok ClearView + Zero Button Feature Pack Brukerhåndbok OPN: CV-FP-ZB, Version 1 2008 Optelec, the Netherlands All rights reserved E-post: post@bojo.no Internet: www.bojo.no 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK

i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK Pakkeliste for optisk berøringskontrollsprojektor...i Tilbehør...ii Installere i Windows OS... 1 Installere i Mac OS...20 Installere i Linux OS...28 Feilsøking...30

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold.

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold. Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg Les sikkerhetsinformasjonen i "Read This First" før du bruker maskinen for

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

SMART Document Camera-

SMART Document Camera- Spesifikasjoner SMART Document Camera- Modell SDC-450 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Sammenlagt 10" W 2 3/4" H 12" D (25,4 cm 7 cm 30,5 cm) Satt opp 8" W 21 3/4" H 15" D (20,3 cm 55 cm 38 cm) Vekt 2,45

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer