DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *"

Transkript

1 Nr DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Bruksanvisning * USB-portmodeller Sørg for at du leser forholdsreglene i den separate oppsettguiden. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk.

2 DLP er et registrert varemerke som tilhører Texas Instruments i USA. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC. XGA er et registrert varemerke som tilhører IBM Corporation i USA. Andre firma- og produktnavn kan være registrerte produktnavn eller varemerker tilhørende sine respektive eiere. Deler av dette produktet bygger delvis på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen. Innholdet i denne bruksanvisningen forandres uten forvarsel. Kopiering av denne bruksanvisningen, enten helt eller delvis, er forbudt. Du har tillatelse til å bruke denne bruksanvisningen for ditt eget personlige bruk. All annen bruk er forbudt uten tillatelse fra CASIO COMPUTER CO., LTD. CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tapte inntekter eller krav fra tredjeparter som oppstår fra bruk av dette produktet eller denne bruksanvisningen. CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tap eller tapte inntekter på grunn av tap av data som skyldes funksjonsfeil eller vedlikehold av dette produktet, eller hvilken som helst annen grunn. Prøveskjermbildene som vises i denne bruksanvisningen er kun for illustrative formål, og det kan være at de ikke er akkurat de samme som skjermbildene som faktisk blir produsert av produktet. 2

3 Innhold Om denne bruksanvisningen...5 Oversikt over projektoren... 6 Projektorfunksjoner og hovedfunksjoner...6 Fjernstyringsenhet og projektortaster...8 Baksideterminaler...9 Laste fjernstyringsenhetsbatterier...9 Oppsett av projektoren...10 Forholdsregler for oppsett...10 Koble til en bildeutdataenhet Koble en datamaskins analoge RGB-utgang til projektoren...11 Koble en videoenhets eller datamaskins HDMI-utgang til projektoren...12 Koble til en videoenhet...13 Tilkobling til en sammensatt video-utgang Tilkobling til en komponent video-utgang Drift under projisering Velge inndatakilde...14 For å velge en annen inndatakilde Oppløsning Bildedrift under projisering...15 Justere lysstyrke på bilder For å bruke manuell trapeskorreksjon Velge fargemodus Zoome inn på et bilde Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden Fryse et bilde Vise en peker i det projiserte bildet Endre sideforholdet i det projiserte bildet Justere lydstyrkenivået...20 For å justere lydstyrkenivået For å dempe lyden B 3

4 Presentasjonstimer...21 Økomodus (Strømsparing, lite støy)...23 For å velge Økomodus Bruke [FUNC]-tasten...24 Konfigurere avanserte projektorinnstillinger Grunnleggende oppsettmenyoperasjoner...25 Vise oppsettmenyen Konfigurere oppsettmenyinnstillinger Grunnleggende oppsettmenyeksempel Direkte påslåing Passordbeskyttelse for projektoren...28 Skrive inn et passord Bruke passordfunksjonen Skrive inn passordet når du slår på projektoren Gjenopprette projektorinnstillingene til sine opprinnelige fabrikkstandarder...31 Oppsettmenyinnhold...33 Hovedmeny for Image Adjustment Hovedmeny for Image Adjustment Hovedmeny for Volume Adjustment Hovedmeny for Screen Settings Hovedmeny for Input Settings Hovedmeny for Option Settings Hovedmeny for Option Settings Hovedmeny for USB-innstillinger (kun USB-portmodeller) Trådløs hovedmeny (kun USB-portmodeller)...42 Hovedmeny for Operational Info Hovedmeny for Restore All Defaults Rengjøre projektoren Rengjøre projektorens ytre...43 Rengjøre linsen...43 Rengjøre inntaks- og utpumpingsluftehull

5 Feilsøking Indikatorer...44 Feilindikatorer og varselsmeldinger...44 Feilsøking for projektoren...47 Vedlegg Signalrekkevidde for fjernstyringsenhet...49 Projeksjonsavstand og størrelse på skjermen...50 Sideforholdsinnstilling og projeksjonsbilde...51 Signaler som støttes...53 Spesifikasjoner...55 Om denne bruksanvisningen... Alle operasjonene i denne bruksanvisningen forklares ved bruk av fjernstyringsenheten som følger med projektoren. 5

6 Oversikt over projektoren Dette avsnittet beskriver projektorens egenskaper og forklarer funksjonene til projektoren og fjernstyringsenhetstastene. Projektorfunksjoner og hovedfunksjoner XJ-A141/XJ-A146/XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 Kvikksølvfri hybridlyskilde: En original CASIO-laser og LED-hybridlyskilde leverer høy lyskvalitet fra til lumen. Projektoren bruker ikke en kvikksølvlampe, noe som gjør den miljøvennlig. Slank og kompakt: A4-filstørrelse og ca. 43 mm tynn. Kompakt nok til å installere og bruke nesten hvor som helst. HDMI video/lyd-innmating: HDMI (høydefinisjons multimedia-grensesnitt)-innmatingsstøtte muliggjør direkte forbindelse med dagens HDMI-klargjorte notebook-pcer, høydefinisjons videoenheter (BD, HD DVD, DVD-spillere etc.), og spill. Projektoren støtter bildeprojeksjon og lyd-utmating fra disse enhetene. Bredt projeksjonsomfang: En bredvinklet 2x zoom tillater projeksjon selv når projektor-til-skjerm-avstand er betydelig begrenset. Når man benytter en projeksjonsstørrelse på 60 tommer, kan projeksjonen foretas fra en avstand på 1,4 meter (XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256) eller 1,7 meter (XJ-A141/XJ-A146). Et bredt utvalg av inndatakilder: Analog RGB, sammensatt video, komponent video (Y Cb Cr, Y Pb Pr) og HDMI-inndatakilder støttes. Intelligent lysstyrkekontroll-funksjon (Økomodus): Projektoren merker omgivelsenes lysnivåer og justerer projiseringslysstyrke automatisk, hvilket er nødvendig for effektive lavstrømsoperasjoner. (Krever at Eco Mode -innstillingen er stilt inn på On (Auto).) Peker: Fjernstyringsenheten kan brukes for å velge et utvalg av forskjellige pekere for bruk under projisering. Direkte påslåing: Projektoren kan konfigureres til å slå seg på automatisk og begynne å projisere med en gang den blir koblet til et strømuttak. 6

7 XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 WXGA-oppløsning: XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 -modellene støtter WXGA ( )-oppløsning for optimal visning av innhold som er formatert for dagens visninger på storskjerm. Dette gjør den perfekt for projisering av bilder fra widescreen-notisbok-pc er og HD-videoinndatakilder. XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Projisering av data fra USB-minne eller et minnekort uten en datamaskin: USB-minne eller et minnekort (ved bruk av en kommersiell tilgjengelig USB-kortleser) kan kobles direkte til projektorens USB-port. Projektoren er utstyrt med spesialprogramvare for å konvertere PowerPoint-presentasjonsdata til et format som kan lagres på USB-minnet eller på et minnekort og projiseres uten bruk av en datamaskin. Bilder og filmer kan også projiseres direkte fra USB-minne eller et minnekort. Multi-projiseringskamera (YC-400, YC-430)-tilkobling: Et CASIO multi-projiseringskamera kan kobles direkte til projektorens USB-port for fin oppløsningsprojisering av dokumenter og andre bilder. Dokumentkamerakapabilitet tillater projisering av data uten at det går gjennom en datamaskin. Grafisk-vitenskapelig funksjonskalkulatortilkobling: Visse av CASIOs grafiske vitenskapelige kalkulatormodeller kan kobles direkte til projektorens USB-port for projisering av innholdet på kalkulatorskjermen. Projisering av datamaskinens skjerminnhold via Trådløst LAN: Det følger en trådløs LAN-adapter med projektoren. Etter at en trådløs LAN-tilkobling er opprettet, kan innholdet på dataskjermen sendes til projektoren for projisering. Støtte for trådløs projisering fra MobiShow: Du kan installere AWIND s MobiShow (klientprogramvare for trådløs tilkobling til en projektor) på en smarttelefon eller flyttbar terminal, og deretter bruke projektoren til å projisere fotografier og presentasjonsfiler som er lagret på smarttelefonen eller terminalminnet. * Merk deg at terminaltype og MobiShow-versjon kan begrense visse funksjoner og til og med gjøre projisering umulig. 7

8 Fjernstyringsenhet og projektortaster Operasjonene i denne bruksanvisningen presenteres på bakgrunn av fjernstyringsenheten som følger med projektoren. Hovedoperasjonstastene finnes også på projektorenheten, slik at de fleste av de samme prosedyrene også kan utføres direkte på projektoren. Fjernstyringsenhet-taster [INPUT]-tast [MENU]-tast [ZOOM +] [ZOOM ]-taster [FOCUS ] [FOCUS ]-taster [P] (strøm)-tast [TIMER]-tast [ESC]-tast [FUNC]-tast [AUTO]-tast [BLANK]-tast [FREEZE]-tast [COLOR MODE]-tast [VOLUME]-tast [BRIGHT]-tast ([O]-tast) [ECO]-tast ([f]-tast) [ASPECT]-tast ([Z]-tast) Signalutsender for fjernstyringsenhet KLASSE1 LED-PRODUKT Markørtaster ( / / / ) [ENTER]-tast ([STYLE]-tast) [D-ZOOM +] [D-ZOOM ]-taster [KEYSTONE +] [KEYSTONE ]-taster [POINTER]-tast Fjernstyringsenheten leveres ikke med batterier satt inn. Du må sette inn de to medfølgende batteriene før bruk. Viktig! For å unngå at batteriene blir brukt opp, oppbevar fjernkontrollenheten slik at tastene ikke blir trykket ned ved en feiltakelse. Projektortaster og -indikatorer TEMP-indikator LIGHT-indikator POWER/STANDBY-indikator [FOCUS]-tast [ENTER]-tast [MENU]-tast [ESC]-tast [P] (strøm)-tast Markørtaster (q/w/u/i) [INPUT]-tast [ZOOM]-tast [AUTO]-tast 8

9 Baksideterminaler Avhengig av din projektor, kan portene og terminalenes orientering være motsatt fra de som er vist i illustrasjonen nedenfor. Funksjoner og bruk av portene og terminalene er de samme som beskrevet i denne manualen, avhengig av deres orientering. DATAMASKIN-terminal AV-terminal Fjernkontrollsignalmottaker Serieport* Høyttaler HDMI-port USB-port (Kun XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256) Nøkkelhull for anti-tyveri Inntak-luftehull Strømtilkobling * Denne serieporten er til for å tilkoble en spesialkabel, tilgjengelig separat (YK-5) for å kontrollere projektoren fra en datamaskin. Laste fjernstyringsenhetsbatterier Viktig! Sørg for at du kun bruker alkaliske batterier. *Forsiktig FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET BLIR BYTTET UT MED EN AV FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE. 1. Åpne batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten. 2. Last to nye batterier inn i kassen og forsikre deg om at deres positive (+) og negative ( ) ender ligger korrekt. 3. Lukk batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten. Bytte ut fjernstyringsenhetsbatterier Åpne batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten, bytt ut de gamle batteriene med nye, og lukk deretter batteridekslet. C 9

10 Oppsett av projektoren Plasser projektoren på et skrivebord, bord eller stativ som er stødig og vannrett. Pass på at det er tilstrekkelig med plass rundt sidene og baksiden av projektoren for skikkelig ventilasjon. Følgende illustrasjoner viser hvordan projektoren bør være rettet for optimal projisering i forhold til skjermen. XJ-A141/XJ-A146 XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 Skjerm Skjerm Pass på at skjermen er i en riktig vinkel til skjermen. Plasser projektoren slik at linsesiden er på kanten av bordet osv. Projektoren kan konfigureres for projisering fra baksiden av en skjerm. For detaljer, se Projection Mode (side 37) under Hovedmeny for Screen Settings. Forholdsregler for oppsett Bruk et strømuttak som er beleilig plassert slik at du enkelt kan nå det når du må koble fra projektoren. Ikke la det være noen gjenstander innenfor området som indikeres med skrålinjen nedenfor, hvilket er et område innenfor 30 cm fra projektoren. Hold alle hindringer og andre gjenstander minst 30 cm unna projektorens ventillasjonsåpninger. Luftstrømninger fra klimaanleggutstyret kan blåse ut varmen som kommer ut av området rundt projektorens linse på en måte som fører til at krusninger kommer til syne i det projiserte bildet. Dersom dette skjer, juster luftstrømningen til klimaanleggutstyret eller flytt projektoren. Inntak-luftehull Utpumpingsluftehull Inntak-luftehull 30 cm Inntak-luftehull 10

11 Koble til en bildeutdataenhet Koble en datamaskins analoge RGB-utgang til projektoren Koble projektorens COMPUTER-terminal til RGB-terminalen på en datamaskin som vist på illustrasjonen nedenfor. Viktig! Du må alltid skru av projektoren og datamaskinen før du kobler dem sammen. Pass på at lydstyrkenivået på datamaskinen ikke er stilt inn for høyt. Projektor AV-terminal DATAMASKIN-terminal Datamaskin For å overvåke terminalen (analog RGB-utgang) For å stille inn utgangen Mini D-Sub-kabel Lydkabel (kommersielt tilgjengelig) 11

12 Koble en videoenhets eller datamaskins HDMI-utgang til projektoren Projektoren støtter projisering og overføring av HDMI-video og lydutdata fra en datamaskin eller videoenhet. Viktig! Skru av projektoren og datamaskinen eller videoenheten før du kobler dem sammen. Projektor HDMI-port Datamaskin eller videoenhet HDMI-kabel (kommersielt tilgjengelig) Til HDMI-utgangen Du blir nødt til å skaffe deg en kommersielt tilgjengelig HDMI-kabel med en kontakt som passer sammen med utdataenhetens terminal i den ene enden og en kontakt som passer sammen med projektorens HDMI-port (HDMI type A-stikkontakt) i den andre enden. For informasjon om HDMI-videosignalet som støttes av projektoren, se side 54. Projektoren støtter HDMI-lydsignalene L-PCM 32 khz, 44,1 khz og 48 khz. 12

13 Koble til en videoenhet Projektoren er i stand til å projisere bilder fra sammensatt video-utgangen eller komponent video-utgangen på en tilkoblet videoenhet. Viktig! Du må alltid skru av projektoren og videoenheten før du kobler dem sammen. Tilkobling til en sammensatt video-utgang Projektor AV-terminal Videoenhet Til video-utgangsterminalen Til lydutgangene Gul Rød Medfølgende spesial-av-kabel Hvit Du kan benytte den medfølgende spesial-av-kabelen for å koble til en pinne-tilkobling (RCA) type video-utgangsterminal. Når man kobler et videokamera eller annen videoenhet til en spesiell video-utgangsterminal, bruk spesialkabelen som følger med videoenheten. For detaljer, se dokumentasjonen som medfølger videoenheten. Tilkobling til en komponent video-utgang Projektor Videoenhet AV-terminal DATAMASKIN-terminal Til komponent video-utgang Til lydutgangene Gul (Ikke tilkoblet) Komponent videokabel (kommersielt tilgjengelig) Medfølgende spesial-av-kabel Rød Hvit Komponent video-utgangen har 3 terminaler: Y Cb Cr eller Y Pb Pr. Sørg for at du avpasser fargene på støpslene til en komponent videokabel med fargene på terminalene (Grønn: Y; Blå: Cb/Pb; Rød: Cr/Pr). Merk at det er kun tilkobling til en analog komponent video-utgang som støttes. Tilkobling til en digital utgang støttes ikke. 13

14 Drift under projisering Velge inndatakilde Når projektoren skrus på med en gang fører det til at den samme inndatakilden som ble valgt forrige gang den ble skrudd av velges. For å velge en annen inndatakilde 1. Trykk på [INPUT]-tasten. Dette viser skjermbildet for valg av inndatakilde. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge navnet på inndatakilden du ønsker å velge, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Navnet på inndatakilden du velger kommer til syne i øvre høyre hjørne i projiseringsskjermbildet i noen få sekunder. Meldingen No signal input. vil komme til syne dersom det ikke kan velges noe inndatasignal. Oppløsning Avhengig av projektormodellen vil videooppløsningen bli fastsatt på XGA ( piksler) eller WXGA ( piksler). Bildene kan virke grove, tekst og andre figurer kan være vanskelig å lese eller et moarémønster kan komme til syne når inndatasignalet fra en datamaskin ikke stemmer overens med projektorens videooppløsning. Dersom dette skjer, forsøk å gjøre det følgende. Endre projektorens utdataoppløsningsinnstilling slik at den stemmer overens med projektorens videooppløsning. For informasjon om videooppløsningen i projektoren din, se DLP-chip -elementet i Spesifikasjoner (side 55). Se brukerdokumentasjonen som følger med datamaskinen din for detaljer om å endre dennes innstillinger. Endre Aspect Ratio -innstillingen til True (Gjelder kun for modeller som støtter WXGA-videooppløsning). Med True -innstillingen projiserer projektoren inndatasignalet ved dets faktiske størrelse (1 inndatakildeprikk tilsvarer én projektorutdatapikselprikk). For informasjon om å konfigurere sideforhold-innstillingen, se Endre sideforholdet i det projiserte bildet (side 19). 14

15 Bildedrift under projisering Du kan utføre følgende operasjoner mens du projiserer et bilde. Justering av bildelysstyrke Manuell trapeskorreksjon Valg av fargemodus Bildezooming Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden Bildefrysning Pekervisning i det projiserte bildet Bytte mellom sideforhold Justere lysstyrke på bilder Merk (for USB-portmodellbrukere) Bruk oppsettmenyen (side 25) for å justere lysstyrken på bilder når inndatakilden er en ekstern enhet koblet til USB-porten eller via en trådløs adapter. 1. Trykk på [BRIGHT]-tasten. Dette viser vinduet for justering av lysstyrke. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere bildelysstyrke. 3. For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten. For å bruke manuell trapeskorreksjon Projektoren har en trapeskorreksjonsfunksjon som forhindrer forvrengning av det projiserte bildet når du projiserer fra en vinkel. Projektoren oppdager når det er på en vertikal vinkel på skjermen og utfører trapeskorreksjon automatisk. Du kan bruke [KEYSTONE +]- og [KEYSTONE ]-tastene til å justere trapeskorreksjon manuelt. B 15

16 Velge fargemodus Du kan velge blant forskjellige fargemodusinnstillinger i samsvar med bildeinnhold og projiseringsforhold. Viktig! Fargemodus kan ikke velges i følgende tilfeller. Når Off velges for Økomodus-innstillingen (side 23) For å endre fargemodus 1. Trykk på [COLOR MODE]-tasten. Dette viser vinduet for valg av fargemodus. Gjeldende valgt fargemodus er den som knappen som er trykket inn (fylt inn) tilhører. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å bevege markeringen til fargemodusen du ønsker å velge, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil velge knappen ved siden av det markerte fargemodusnavnet. For detaljer om hva hver enkelt fargemodus gjør, se Color Mode (side 34) under Hovedmeny for Image Adjustment For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten. Zoome inn på et bilde 1. Trykk på [D-ZOOM +]-tasten. Dette vil forstørre midten av det projiserte bildet med ett trinn. 2. For å zoome mer inn på midten av det projiserte bildet, trykk på [D-ZOOM +]-tasten igjen. For å zoome ut, trykk på [D-ZOOM ]-tasten. Hvert trykk på [D-ZOOM +] zoomer inn (øker zoomfaktoren), mens [D-ZOOM ] zoomer ut. Å holde nede en av tastene kontinuerlig ruller zoomfaktoren. 3. Når et bilde blir zoomet inn på, bruk tastene [ ], [ ], [ ] og [ ] til å rulle visningen til andre deler av bildet. 4. For å avslutte zoomoperasjonen, trykk på [ESC]-tasten. 16

17 Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden 1. Trykk på [BLANK]-tasten. Dette gjør at bildet midlertidig forsvinner (projiserer en svart skjerm) og demper lyden. 2. For å gjenopprette normal bilde og lyd, trykk på [BLANK]-tasten (eller [ESC]-tasten). Merk Du kan spesifisere projisering av en svart skjerm, en blå skjerm eller en logo. For detaljer, se Blank Screen (side 37) under Hovedmeny for Screen Settings. Fryse et bilde Å trykke på [FREEZE]-tasten fryser det projiserte bildet. For å fryse det projiserte bildet 1. Når et bilde blir projisert fra en inndatakilde, trykk på [FREEZE]-tasten. Dette vil fange bildet som er på skjermen det øyeblikket du trykker på [FREEZE] og lagrer det på projektorminnet. Dette bildet blir værende projisert på skjermen. 2. For å gjenopprette projisering av bildet fra en inndatakilde, trykk på [ESC]-tasten. B 17

18 Vise en peker i det projiserte bildet Du kan velge blant forskjellige pekerstiler, inklusive ulike pilstiler, for visning i det projiserte bildet. Pekere kan brukes under en presentasjon til å indikere eller markere en spesifikk del av bildet. Merk Det kan være at pekeren ikke vises skikkelig når du bruker trapeskorreksjon, avhengig av hvilken pekerstil du bruker. Dersom dette skjer, bruk [KEYSTONE +]- og [KEYSTONE ]-tastene til å endre trapeskorreksjonsverdien til null. For å vise en peker på bildet 1. Trykk på [POINTER]-tasten. Dette vil føre til at en peker kommer til syne i bildet. Du kan også bruke oppsettmenyen til å spesifisere hvilken pekertype som skal komme til syne først når du trykker på [POINTER]-tasten. For detaljer, se Pointer (side 40) under Hovedmeny for Option Settings Bruk markørtastene til å flytte pekeren til den plasseringen du ønsker. Å holde nede en markørtast flytter markøren i høy hastighet. 3. For å modifisere pekeren som beskrevet nedenfor, trykk på [STYLE]-tasten. For denne pekertypen: Å trykke på [STYLE] vil endre den slik: Veksle mellom blinking og ikke-blinking For å velge pekertype 1. Trykk på [POINTER]-tasten for å vise pekeren. 2. Fortsett å trykke på [POINTER]-tasten til pekeren du ønsker vises. Hvert trykk på [POINTER]-tasten kretser gjennom de tilgjengelige pekertypene. For å fjerne pekeren fra bildet Trykk på [ESC]-tasten. 18

19 Endre sideforholdet i det projiserte bildet Trykk på [ASPECT]-tasten for å kretse gjennom sideforhold-innstillingene for det projiserte bildet. Tilgjengelige innstillinger avhenger av hvilken projektormodell du har, som vist nedenfor. For detaljer om hver innstillings betydning, se Aspect Ratio (side 36)-innstillingen under Hovedmeny for Screen Settings. XJ-A241/XJ-A246/XJ-A251/XJ-A256 Å trykke på [ASPECT]-tasten vil kretse gjennom innstillinger i samsvar med gjeldende inndatakilde som vist nedenfor. Inndatakilde Video, komponent, HDMI (DTV) RGB, HDMI (PC) Å trykke på [ASPECT] vil kretse gjennom disse innstillingene: Normal 16:9 4:3 Letter Box Normal Full 4:3 True XJ-A141/XJ-A146 Å trykke på [ASPECT]-tasten vil veksle mellom innstillinger i samsvar med gjeldende inndatakilde som vist nedenfor. Inndatakilde Å trykke på [ASPECT] vil veksle mellom disse innstillingene: Video, komponent, HDMI (DTV) Normal 16:9 RGB, HDMI (PC) Normal Full Merk For detaljer om hvordan sideforhold-innstillingen påvirker det projiserte bildet, se Sideforholdsinnstilling og projeksjonsbilde (side 51). Du kan også endre sideforholdsinnstillingen ved å bruke oppsettmenyen. For detaljer, se Aspect Ratio (side 36) under Hovedmeny for Screen Settings. Viktig! Merk at å forstørre eller redusere størrelsen på et bilde ved bruk av [ASPECT]-tasten for kommersielle formål eller offentlig presentasjon, kan bryte den lovlige beskyttede opphavsretten til innehaveren av opphavsretten til det opprinnelige materialet. B 19

20 Justere lydstyrkenivået Du kan bruke fjernstyringsenhetstastene til å justere lydstyrkenivået til lyden som mates ut av projektorens høyttaler eller AV-terminalen. For å justere lydstyrkenivået 1. Trykk på [VOLUME]-tasten. Dette fører til at skjermbildet for [Volume] kommer til syne på det projiserte bildet. 2. Trykk på [ ]-tasten for å øke lydstyrken, eller på [ ]-tasten for å senke lydstyrken. 3. Når innstillingen er slik du ønsker, trykk på [ESC]-tasten. Dette fører til at skjermbildet for [Volume] forsvinner. Merk Du kan også bruke oppsettmenyen til å justere lydstyrkenivået. For detaljer, se Hovedmeny for Volume Adjustment på side 35. For å dempe lyden 1. Trykk på [VOLUME]-tasten. 2. Trykk på [ENTER]-tasten. Dette stopper utdata fra høyttaleren. 3. For å gjenopprette lyden, trykk på [VOLUME]-tasten igjen. B 20

21 Presentasjonstimer Presentasjonstimeren viser gjenværende presentasjonstid. Du kan konfigurere presentasjonstiden slik at de vises i det projiserte bildet. Timer For å spesifisere timerens visningsposisjon og innstillinger for nedtellingstid 1. Trykk på [TIMER]-tasten. Dette vil føre til at timeren kommer til syne i det projiserte bildet. Standard visningsposisjon er hjørnet nederst til høyre i bildet. 2. Mens timeren vises, trykk på [TIMER]-tasten igjen. Dette vil føre til at timeren forsvinner og at timerfunksjonsmenyen kommer til syne. 3. Bruk [ ]-tasten til å velge Position. 4. Bruk [ ] og [ ]-tastene for å endre innstillingene til den visningsposisjonen du ønsker. Tilgjengelige innstillinger er nederst til høyre, øverst til høyre, øverst til venstre og nederst til venstre. Den opprinnelige standardposisjonen er nederst til høyre. 5. Bruk [ ]-tasten til å velge Start Time. 6. Bruk [ ] og [ ]-tastene for å endre innstillingene til den nedtellingstiden du ønsker. Du kan velge en starttid fra fem til 60 minutter, i økninger på fem minutter. Den opprinnelige standardinnstillingen er 20 minutter. 7. Når innstillingene er slik du ønsker, trykk på [ESC]-tasten. Dette vil føre til at menyen for timerfunksjoner vises. Timeren vil komme til syne i det projiserte bildet i omtrent fem sekunder, for så å forsvinne (gjelder for standardinnstillinger). Dersom du ønsker at timeren skal fortsette å vises uten å forsvinne, endre Continuous Display -innstillingen til On. Selv om Continuous Display er On, kan du fjerne timeren fra bildet når som helst ved å trykke på [ESC]. Timeren vil også vises når du viser en meny eller en dialogboks. For å vise timeren igjen etter at den har forsvunnet, trykk på [TIMER]. B 21

22 For å starte en timernedtellings-operasjon 1. Trykk på [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. Dersom nødvendig, benytt prosedyren på For å spesifisere timerens visningsposisjon og innstillinger for nedtellingstid (side 21) for å konfigurere visningsposisjon for timeren og starttids-innstillinger. 2. Bruk [ ] og [ ]-tastene til å velge Start Timer, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil lukke menyen for timerfunksjoner og starte nedtellingen. Timeren vil nå vises. Dersom menyen for timerfunksjoner Continuous Display -enheten er Off, vil timeren forsvinne etter ca. fem sekunder. Dersom On, vil timeren fortsette å vises. For å vise timeren igjen etter at den har forsvunnet, trykk på [TIMER]. Etter at nedtellingen når 00:00, vil den starte en opptellingsoperasjon (fra 00:01 til -60:00). Sifrene i timervisningen er røde under en opptellingsoperasjon. Merk Dersom timeren ikke vises, vil den automatisk komme til syne i ca. fem sekunder når nedtellingstimeren når 3, 2, 1, og 0 minutter. Dersom menyen for timerfunksjoner Continuous Display -enheten er Off, vil timeren forsvinne etter ca. fem sekunder. Dersom On, vil timeren fortsette å vises. Dersom man skrur av projektoren, utfører Restore All Defaults (side 42)-operasjonen, eller utfører Restore Menu Defaults (side 41)-operasjonen på Option Settings 2 på hovedmenyen mens en timernedtellingsoperasjon er i gang, vil stoppe nedtellingen og tilbakestille starttiden for nedtellingen til Start Time -innstillingen. En hvilken som helst annen projektoroperasjon vil ikke ha noen effekt på timeren. For å pause timernedtellingen 1. Mens en timernedtelling er i gang, trykk [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. 2. Se til at Pause Timer er valgt, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil pause nedtellingen og føre til at menyen for timerfunksjoner vil forsvinne. For å restarte en pauset timernedtelling 1. Mens en timernedtelling er pauset, trykk på [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. 2. Se til at Restart Timer er valgt, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil restarte nedtellingen og føre til at menyen for timerfunksjoner vil forsvinne. For å tilbakestille timeren til sin starttid 1. Trykk på [TIMER]-tasten for å vise menyen for timerfunksjoner. 2. Bruk [ ]-tasten for å velge Reset Timer, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil tilbakestille timeren til starttiden som spesifisert av Start Time og føre til at menyen for timerfunksjoner forsvinner. B 22

23 Økomodus (Strømsparing, lite støy) Følgende tre Økomodusinnstillinger er tilgjengelige for å spesifisere om prioritet skal gis til lav strøm, lav støyoperasjon eller til projiseringslysstyrke. On (Auto) : En lysstyrkesensor på toppen av projektoren merker omgivende lys og justerer automatisk projiseringslysstyrke og -farge deretter. Lysstyrke reduseres i mørkere omgivelser, noe som sparer strøm og reduserer operasjonsstøy. On (Manual): Aktiverer manuell justering for å balansere behovet for lav strøm, stille-drift og projiseringslysstyrke. Off : Gir projiseringslysstyrke øverste prioritet. Viktig! Når On (Auto) er valgt som Økomodusinnstilling, pass på at lysstyrkesensoren på toppen av projektoren ikke blokkeres av noe. Lokalmiljøet og oppsettforholdene påvirker lysstyrkesensorene, slik at en operasjon avhenger av disse faktorene når On (Auto) er valgt i Økomodus. For å velge Økomodus 1. Trykk på [ECO]-tasten. Dette fører til at Eco Mode -vinduet kommer til syne på den projiserte skjermen. 2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge innstillingen du ønsker. Dersom du velger On (Manual) her, gå til trinn 3. Dersom du velger en annen innstilling, hopp til trinn Utfør følgende trinn for å justere Eco Level (balansen mellom lav strøm, stille operasjon og projiseringslysstyrke). 1 Trykk på [ ]-tasten for å flytte markeringen til Økonivå. 2 Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere Økonivået til den innstillingen du ønsker. Færre merker gir høyere prioritet til projiseringslysstyrke. Et høyere tall gir høy prioritet til lav strøm, stille drift. 4. For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten. Viktig! On (Auto) -innstillingen kan ikke velges for økomodus når Rear er valgt for Screen Settings Projection Mode (side 37) på oppsettmenyen. Dersom Projection Mode -innstillingen endres til Rear når On (Auto) er valgt for økomodusinnstillingen, vil økomodusinnstillingen automatisk endres til On (Manual). 23

24 Merk Når Off er valgt i økomodusinnstillingen, kan du også spesifisere om lysstyrke eller farge skal vektlegges. For detaljer, se Eco Off Mode (side 34) under Hovedmeny for Image Adjustment 1. (for USB-portmodellbrukere) Bruk oppsettmenyen (side 25) for å velge Eco-modus når inndatakilden er en ekstern enhet koblet til USB-porten eller via en trådløs adapter. Bruke [FUNC]-tasten Å trykke på [FUNC]-tasten viser menyen som vist nedenfor. Du kan bruke denne menyen til å utføre operasjonene beskrevet nedenfor. Juster bildelysstyrke Marker Brightness og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette utfører samme operasjon som å trykke på [BRIGHT]-tasten (O-tast), beskrevet på side 15. Skru økomodus på eller av Marker Eco Mode, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette utfører samme operasjon som å trykke på [ECO]-tasten (f-tast), beskrevet på side 23. Velg sideforhold for det projiserte bildet Marker Aspect Ratio, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Dette utfører samme operasjon som å trykke på [ASPECT]-tasten (Z-tast), beskrevet på side 19. Merk (for USB-portmodellbrukere) Når inndatakilden er en ekstern enhet koblet til USB-porten eller via en trådløs adapter, benytt [FUNC], [O] [f], og [Z]-taster for å kontrollere den tilkoblede enheten. For detaljer, se USB-funksjonsguide og Trådløs funksjonsveiledning på CD-ROM en. 24

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

YA-S10. Bruksanvisning. Geometrisk korrigeringsboks

YA-S10. Bruksanvisning. Geometrisk korrigeringsboks Geometrisk korrigeringsboks Nr YA-S10 Bruksanvisning Sørg for at du leser forholdsreglene i YA-S10 oppsettguide før du bruker den geometriske korrigeringsboksen og ditt projektorsystem. Utfør oppsett-trinnene

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer