"Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014"

Transkript

1 "Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

2 Lean er: En overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver Å standardisere (pasientforløpene) for å bedre kvaliteten - og for å redusere variasjon i pasienttilbudene Å skaper forutsigbarhet for både pasienter og helsearbeidere Lean betyr slank eller trimmet Lean handler om å gjøre de riktige tingene (ikke alt det andre «waste») og deretter gjøre tingene rett (i rett rekkefølge, med rett kompetanse) Lean er enkelt, men ikke lett Det er en filosofi og metode for forbedringsarbeid

3 De 4 grunnregler i forbedringsarbeid (LEAN) 1. Jobbe likt standardiserte, nøyaktige og konkrete beskrivelser av aktiviteter. 2. Samhandle tydelige definerte roller og ansvar og alle ansatte må forstå sin rolle i pasientforløpet. Grensesnittet mellom to aktører i forløpet skal være definert. 3. Skape jevn flyt det må være flyt gjennom prosessen. Flyten skal være definert. 4. Kontinuerlig forbedring forbedringsarbeidet må være satt i system og problemene løses der de oppstår, med de involverte og ledet av en coach. Pasientforløpet

4 Leanprinsippene Fokus på verdiskapning Identifiser verdikjeden Skap flyt i prosessene Hvilke aktiviteter skaper verdi for pasienten? Kartlegg alle prosessene og skill mellom aktiviteter som skaper verdi og unødvendige aktiviteter, sløsing? Eliminer sløsing og sikre at prosessene flyter effektivt Innfør nye styringsprinsipper Kontinuerlig forbedring Gjør de riktige ting, på riktig tidspunkt og i rett mengde. Ta i bruk styringsredskaper. Skap synlighet rundt måltall, evaluer og legg til rette for nye forbedringsforslag

5 Behovet definerer verdien Definisjon: Verdiskapende aktivitet En aktivitet som tilfører verdi for pasienten/kunden Nødvendig, men ikke-verdiskapende aktivitet En aktivitet som ikke blir vurdert som verdiskapende for pasienten/kunden, men som samtidig er nødvendig å gjennomføre grunnet helsetjenestens innhold, regulatoriske krav osv. En slik aktivitet kan derimot gi indirekte verdi for pasienten. Ikke-verdiskapende aktivitet En aktivitet som krever helsevesenet for ressurser uten at det skaper verdi og kvalitet i pasientbehandlingen/kundebehandlingen (sløsing)

6 Innføring i forbedringsarbeid Defekter Arbeid som inneholder feil (avvik og kassasjon) 8 typer sløsing i helsesektoren Feilmedisinering Retting av reiseregning Feilbehandling Ulikt resultat av behandling Årsak Manglende forståelse for hva som er "feilfritt" Manglende spesifisering underveis i arbeidsprosessen Utarbeide beskrivelse som støtter/hjelper de ansatte å gjøre en god jobb, ved å ha klare spesifikasjoner av aktiviteter og resultat. Arbeidsmiljøet må tillate problemløsing. Klar definisjon/forståelse for hva som er "feilfritt" Entydig og klar metode for å ta tak i feil akkurat nå 8 TYPER SLØSING HVA ER IDEELT? 4 GRUNNREGLER VERDISTRØMSANALYSE A3 PROBLEMLØSING 5S: DEN VISUELLE ARBEIDSPLASSEN Aktiviteter som ikke tilfører prosessen verdi, er sløsing. De kan deles i to typer (Womack & Jones); Type 1 er aktiviteter som ikke er verdiskapende, men nødvendig for prosessen. Denne type sløsing må reduseres gjennom forenkling. Å forebygge denne type sløsing er like viktig som å redusere den. Type 2 er ren og skjær sløsing. De 7 typene er gjengitt her. I tillegg har vi i helsevesenet definert den 8. type sløsing; uutnyttede ressurser. Dette omhandler både sløsing av human kapital og feil bruk av kompetanse. Den verste type av sløsing er overproduksjon, da den er årsaken til mange problemer og flere typer sløsing. Venting Uutnyttede ressurser Transport Lager Bevegelse Overproduksjon Overprestasjon Overflødig arbeid (lage for mye, for tidlig, for sikkerhets skyld) Ventetid når mennesker, informasjon eller materiell ikke er på plass når det er behov for dem Har vi rett person på rett plass? Flytting/levering av utstyr, prøver eller pasienter for å fullføre arbeidsoppgaven Mer utstyr på lager enn det som brukes til å utføre arbeidsoppgaver Menneskers bevegelser som ikke skaper verdi Leverer tjenester utover pasientens behov Dobbeltregistreringer Kontrolltime for sikkerhets skyld For mange bilde-diagnostiske undersøkelser Pasienten må gjenta sin historie Ventetid pga at andre ansatte kommer for sent til møte, operasjoner, prosedyrer, rapporter Pasienter venter på undersøkelser, legevisit eller behandling Godt kvalifisert pleiepersonell bruker tid på å vaske senger Registrering av data gjøres av lege når det like godt kan gjøres av sekretær Leveranse av medisin fra lager Ansattes transport til/fra fjernlager for å hente utstyr Leveranse av kirurgisk utstyrspakke Overfylt av medisin på lager Overfylte traller med utstyr etc Fysisk leting etter informasjon Leting etter utstyr og mennesker Plassering av utstyr langt fra arbeidet MR når røntgen er godt nok Operasjon når konservativ behandling er godt nok Dårlig eller manglende kommunikasjon mellom aktørene om hva som er gjort/hvordan det er gjort Ingen klare instrukser over hvem som trenger hva, når Datasystem som ikke «snakker sammen» og er ustrukturerte Liten forståelse for hvor lang tid det tar å utføre en arbeidsoppgave Liten ansvarsfølelse for å levere i tide Èn forsinkelse skaper forsinkelser resten av dagen Uklart ansvar for å planlegge aktiviteter Manglende differensiering av oppgaver Profesjonshierarki Ikke definert plassering av forbruksvarer Nødvendig utstyr for å fullføre en arbeidsoppgave er plassert på flere plasser Behov er misforstått Utdatert utstyr ikke kassert Krav pga personlige preferanser, duplikater Inkonsekvent informasjonssystem (også kommunikasjon) Feildefinering av beholdning Tidsplanlegging som skaper omvei og dobbeltarbeid Uklarhet om rutiner Uenighet om «beste praksis» Autonomi Gjenbruk av informasjon og diagnostikk Informasjonssystem (elektronisk eller på papir) som følger pasienten for å redusere overflødig arbeid Strukturert journal Ikke gjør mer enn det som etterspørres på hvert steg i prosessen Tidsplanlegging i"nuet" Færre møter; arbeidet gjøres i små fokusgrupper Gjennomføring av service bør planlegges slik at det i minst mulig grad påvirker pasientforløpet Tilgang på forbruksvarer når det er behov Kartlegge oppgaver og hvilken kompetanse som er nødvendig for å løse disse Beslutninger om omdisponering av ressurser og oppgaver Benytte 5S for å standardisere og forenkle tilgjengelighet av nødvendig utstyr (tilstede der det trengs) Sjekke at utstyret som brukes mest er nærmest arbeidssituasjonen og de ansatte Kontroller dato Etterfyll det som trengs når det trengs Forstå personlige preferanser og frem lik bruk av alle Standardisere logistikk for lagerhold IT-system som oppfyller krav til arbeidet Pålitelige kommunikajsonssystem Flytende lagerbeholdning (PULL) Konsistent tidsplanlegging som møter kravene 5S kan brukes for å få bukt med bevegelsessløsing Klare retningslinjer Enighet om «beste praksis» Kultur for å følge rutiner Kilde: Lean Healthcare Certificate Program Series drevet av Healthcare Performance Partners (HPP), USA.

7 5S: Den visuelle arbeidsplassen Sorter En Bli kvitt unødvendig utstyr, inventar etc. 8 TYPER SLØSING HVA ER IDEELT? 4 GRUNNREGLER VERDISTRØMSANALYSE A3 PROBLEMLØSING 5S: DEN VISUELLE ARBEIDSPLASSEN Ett av det mest virkningsfulle, men samtidig enkle verktøyene i verktøykassen innen forbedringsarbeid er 5S. Vha enkle strategier for å kvitte seg med sløsing og opprettholde orden og system på arbeidsplassen kan man blant annet oppnå større lagerkapasitet, bedre tider og mindre frustrasjon pga leting og søk. Se over arbeidsplassen regelmessig. Gjør det til en vane og følg opp. Standardiser for å opprettholde pkt 1-3. Alt har sin plass og alt ER på plass. Pasient Innføring i forbedringsarbeid Helsepersonell Prosess Arbeidsmiljø Organiser og merk nødvendig utstyr i det aktuelle området. Rydd arbeidsplassen. Utstyr er rent og klart til bruk. 5S skaper et arbeidsmiljø: som støtter prosesser som støtter helsepersonell som øker kvaliteten i pasientforløpet Kilde: Lean Healthcare Certificate Program Series drevet av Healthcare Performance Partners (HPP), USA.

8 Lean på Geriatrisk sengepost Ledere og ansatte engasjerte Mange gode tiltak 5S en av dem Standardisering av utstyr ved seng Standardisering av lager - vanskelig å vedlikeholde Definert ansvar, opplæring i Lean og kontinuerlig forbedring ble svaret

9

10

11

12

13 Hva er miljøgevinstene? Riktig vare på rett sted i rett mengde! Kontroll på forbruk Kontroll på bestilling og mottak Kontroll på utløpsdatoer Reduksjon av forbruk Reduksjon av kassasjon Reduksjon av feil bruk av utstyr Økt levetid på utstyr gjennom forbedret vedlikehold Dessuten stor hygienegevinst og ikke minst arbeidsmiljøgevinst!

14 Pasientforløp; Prosessoptimering Kartlegge prosesser, identifisere sløsing og gjøre tiltak. Tiltakene vil typisk være færre oppmøter på sykehus kortere oppholdstider (samt kortere ventetider) fokus på forenkling av kommunikasjon som å gå fra papir til elektroniske løsninger. Eller pasientbehandling med elektroniske hjelpemidler videokonferanse, bilder og ipad

15 Eksempler Eksempel er Hofte- og knepasienter Hofteskole med samordning av utredning og preoperative forberedelser Annet eksempel er Koronar angiografi - betydelig komprimert tidsmessig fra 3 til 1 dager (for mer enn 50% av pasientene) Elektroniske blodprøvebestillinger i prosjekt ved Lab i Narvik og Elektroniske blodgiverskjema Videokonferanse til faglig samhandling om pasienten Ipad som behandlingsverktøy

16 KONTINUERLIG FORBEDRING SUNN FORNUFT SATT I SYSTEM Se etter sløsing i alle arbeidsprosesser! Stort volum små endringer, stor effekt Standardisering og definert ansvar er viktige prinsipper

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Lean verdiskapende samspill

Lean verdiskapende samspill Lean verdiskapende samspill Lean handler om å tilby det kunden eller brukeren trenger - og bare det Innholdsfortegnelse: Om å lage en ny sti i skogen... 3 1. Kundeverdi... 5 2. Prosess med minimal sløsing...

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Flaskehalser og tidstyveri

Flaskehalser og tidstyveri Handelshøgskolen Flaskehalser og tidstyveri Drift av regnskapsavdeling sett i leanperspektiv Thomas Linaker Svendsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Mai 2014 Forord Denne masteroppgaven er

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer