desimalsystem Matematisk verktøy for læring av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "desimalsystem Matematisk verktøy for læring av:"

Transkript

1 desimalsystem Matematisk verktøy for læring av: Fagbegreper geometri dimensjon form, linje-, flate- og rom vinkel rett-, spiss-, stump parallell grunnflate grunnlinje katet hypotenus sirkel diameter radius pyramide kjegle kvadratrot pi kule sylinder ellipse oval rombe rominnhold rektangel prisme kube volum c o n c e p t u a l l e a r n i n g

2 GEOMETRI Består av: Tosidig temalinjal med geometriske figurer i en- to- og tre dimensjoner, formler, figurbeskrivelser, samt veiledningshefte. Læringsmål: Målet med M4 er: - å øke elevens forståelse av begrepene (ordene) dimensjon og geometri innenfor matematikk. - å øke elevens forståelse av en-, to- og tredimensjonale figurer, og å forstå hvilke matematiske operasjoner som kreves for å regne ut flate- og romformer. - å øke elevens forståelse av de ulike formlene som forklarer de matematiske utregningene av geometriske figurer. M4 er laget for å synliggjøre: - geometriske figurer i de tre dimensjonene linje, flate og rom. - de geometriske figurene med navn, formler og beskrivelser. - en oversikt over geometriske figurer i faget matematikk for grunnskolen. M4 kan erstatte formelboken. i:see har laget en serie med ulike temalinjaler som forklarer og synliggjør de mest grunnleggende begrepene i matematikk, opp til videregående skole. For mer informasjon om i:see s produkter, se M4 - Geometri er et designbeskyttet produkt fra i:see Conceptual learning. Det gis ikke tillatelse til å kopiere produktet eller veiledning uten spesiell avtale med i:see Conceptual learning DA. Copyright i:see Conceptual learning

3 HVORDAN BRUKE TEMALINJALEN M4 Side A viser geometriske linje- og flateformer med tilhørende formler for A (areal) og o (omkrets), samt beskrivelser av figurene. Side B viser romformer med tilhørende formler for V (volum) og O (overflate), samt beskrivelser av figurene. i:see anser det som viktig at eleven behersker det matematiske språket tilstrekkelig. Innenfor geometri er de grunnleggende begrepene: form linje-, flate-, romstilling vannrett, loddrett, skrå størrelse lengde, høyde, bredde, dybde, tykkelse plass til høyre for, til venstre for, sentrum, over, under, punkt, toppunkt retning opp mot, ned mot, mot sentrum overflate forandring halvering, konstruksjon verdi av betydning. Eleven må forstå både hva ordene betyr og bli i stand til å tenke ved hjelp av dem. Det matematiske språket er vanskelig, og det er ikke bestandig eleven forstår hvilken matematisk operasjon som knytter seg til fagordet. Tips: Begrepet omkrets, betyr lengden på en linje som begrenser flate eller romformer. Det er viktig at eleven har forståelse av begrepet linjeform, og vet forskjellen på linjeform og flateform. Linjen som markerer en flate, har normalt ikke et fast punkt for begynnelse eller slutt. En omkrets har ingen begynnelse og ingen slutt slik en stråle eller et linjestykke har. Derfor er det viktig å forstå forskjellen mellom begrepet omkrets og linje(form). 3

4 BEGREPSANALYSE Begrepsanalysen foregår i fire trinn. Par assosiasjon (PA) (par forbindelse). Læreren eller en forelder finner to gjenstander som har f.eks. trekantet form. Den ene kan være likebenet, den andre rettvinklet. Det er viktig at lærer/ forelder først viser trekantene hver for seg, navngir dem ved å si: Denne gjenstanden har trekantet form. Alle trekantede former har en, to, tre sider (demonstreres ved å peke på sidene). Deretter vises de to trekantede gjenstandene sammen, og det presiseres at begge har trekantet form. Selektiv assosiasjon (SA) (en utvalgt likhet). Eleven skal nå finne gjenstander de mener har trekantet form. Ved å spørre seg selv og ved å sammenligne de gjenstandene de har samlet med de gjenstandene læreren demonstrerte, skal de finne ut om de innsamlede gjenstandene har trekantet form. Assosiasjonslæring av begrepet, knyttet til taleferdighet, gir begrepsrelevante erfaringer. Hver for seg skal eleven vurdere om deres innsamlede gjenstander har trekantet form. Selektiv diskriminering (SD) (forskjellsoppdagelse). Her er dialogen mellom lærer/forelder og eleven(e) viktig. Om nødvendig må trekantet form demonstreres på nytt. Gjennom diskusjon skal eleven komme fram til om hans/hennes vurdering var riktig. De gjenstandene som gjennom sammenligning og diskusjonen viser seg ikke å ha trekantet form, diskrimineres ut og skal bli igjen i denne boksen. Resten av gjenstandene skal legges i generaliseringsboksen. Selektiv generalisering (SG) (oppdagelse av delvise likheter). Gå gjennom alle enkelteksemplene som er samlet her. Hva er alle gjenstandene i generaliseringsboksen like i? Hva har de til felles som gjør at de tilhører kategorien trekantet form? Ved å bytte ut begrepet trekantet form med et annet begrep, kan de aller fleste begrep analyseres på denne måte. En slik analyse kan være viktig i forhold til begrepsavklaring, jf (SA) i begrepsanalysen. 4

5 1 PAR ASSOSIASJON (PA) Lærer/forelder finner to gjenstander som har trekantet form. 2 SELEKTIV ASSOSIASJON (SA) Eleven finner gjenstander som de mener har trekantet form. 3 SELEKTIV DISTRIMINERING (SD) Forslagene vurderes. Eventuelle gjenstander som ikke har trekantet form, blir igjen her. De som har trekantet form, flytes til SG. 4 SELEKTIV GENERALISERING (SG) Alle gjenstandene i denne boksen har det til felles at de har trekantet form. 5

6 GRUNNLEGGENDE BEGREPER: Begrepene brukes for å oppdage forskjeller og likheter innenfor én og samme kategori/klasse. FARGE FORM linjeform: rettlinjet - bueformet - vinkelformet flateform: trekantede - firkantede - runde romform: trekantede - firkantede - runde STILLING vannrett - loddrett - skrå STØRRELSE lengde - høyde - bredde - dybde PLASS i rekke av hendelser - rekkefølge - først - sist ANTALL antall deler - et hele - deler av et hele MØNSTER RETNING omfatter bevegelse FUNKSJON brukes til STOFF art - egenskaper LEVENDE/IKKE LEVENDE LYD språklyd OVERFLATE TEMPERATUR SMAK sur - søtt - salt - bitter LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT tyngdekraft - elektromagnetisk kraft - trykk VERDI pengeverdi - affeksjonsverdi - rett/galt-vurderinger KJØNN hannkjønn - hunnkjønn - intetkjønn BEGREPSGJENNOMGANG Geometri kommer via latin av det greske substantivet geômetria, som er satt sammen av gê, jord, og -metria, en avledning av metron, som betyr et mål. Ordet kan derfor oversettes med jordmåling. Det ble i antikken brukt i betydningen landmålerkunst. I matematikk: gren av matematikken som beskjeftiger seg med romstørrelser ( punkter, linjer, flater, legemer). Dimensjon kommer av det latinske substantivet dimensio, utmåling, avmåling. Dette order er avledet av verbet dimetiri, utmåle, utstikke, som er dannet av forstavelsen dis, i betydningen fra hverandre, for seg og verbet metiri, å måle. Ordet dimensio kan da oversettes med det som måles for seg. I matematikk: målretning i rommet - de tre dimensjonene bredde, lengde og høyde - Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjon - planet har to dimensjoner I andre kontekster: 1) side, trekk, aspekt - tilføre rollen, debatten en ny dimensjon - den estetiske, religiøse, sosiale dimensjon - matrisen består av tre dimensjoner, koordinater 2) mål, størrelse, omfang - skruer i alle dimensjoner 6

7 - saken antok betydelige dimensjoner - en skandale av dimensjoner, en stor skandale - et problem av globale dimensjoner Omkrets: 1 (lengde på) linje som begrenser en flate eller legeme eller lignende - omkretsen av en sirkel - eiendommen er fem km i omkrets 2 område, - eksplosjonen hørtes i mils omkrets Pi, er første bokstav i det greske ordet for omkrets (perimetron). Allerede et par tusen år før vår tidregning var egypterne klar over at forholdet mellom en sirkels areal og r 2 var en konstant, likeså at forholdet mellom en sirkels omkrets og dens diameter var en konstant. Men det var Arkhimedes ( ) som først oppdaget at disse to konstantene er like. I matematikk: betegnelse for forholdet mellom omkretsen av en sirkel og diameteren = 3, Mål diameter i en sirkel med passeren og sett denne lengden av langs sirkelens omkrets. Lengden av diameter måler ca 3 ganger av sirkelens omkrets. o = d π. Stump: (lavtysk) butt, rund - en stump gjenstand - i politispråk: stump vold, vold som er utført med et våpen som ikke er skarpt eller spisst - i matematikk: stump vinkel, vinkel mellom 90 og 180 grader Areal: ( fra latin, av area ÅPEN PLASS, FLATE ) 1) flatevidde, regne ut arealet av et rom 2) (land)område, store arealer ligger brakk Flate: 1) flatt felt, område; flat side, del - bilde-, side-, vannflate 2) legemes overflate målt i lengde og bredde - bo på en flate, i en etasje Linje: (gjennom tysk, fra latin, egentlig SNOR AV LIN, jamfør line) 1) smal stripe,(tenkt) strek; matematikk: størrelse med bare én dimensjon - lodd-, grunn-, midtlinje - trekken en rett linje mellom to punkter, linjestykke - en prikket, stiplet linje 2) omriss, kontur - linjene i landskapet - strandlinjen - en bil med fine linjer - gå inn for den slanke linjen, prøve å holde seg slank Rom: volum, utstrekning, plass Rombe: (fra gresk KRETSFORMET LEGEME ) parallellogram med like lange sider. Rombisk av form som en rombe. 7

8 Kvadrat: ( fra latin FIRKANT ) 1) rettvinklet firkant der alle sidene er like lange 2) produktet av et tall multiplisert med seg selv - kvadratet av 4 er 16 - tall opphøyet i annen potens Kvadratmeter: kvadrat med side på 1m, symbol m 2 - stua er på 40m 2 Kvadratrot: tall som opphøyd i annen potens gir et visst antall - kvadratrota av 25 er 5 Rom: 1) volum, utstrekning, plass - det var rom til 45 i bussen - det var et åpent rom mellom husene - utstrekning i tid og rom - gi gleden rom - gi rom for noe - det var ikke rom for tvil 2) avdeling, atskilt del - en lommebok med fire rom - det var tre rom i kista - lasterom 3) værelse - fire rom og kjøkken - hotellrom - kjellerrom 4) i bestemt form: universet - stjernemyldret ute i rommet Rominnhold: (av rom) kubikkinnhold, volum Rektangel: (fra latin, av rectus RETT og angulus VINKEL ) rettvikletfirkant med parvis like store motstående sider. Rombe: (fra gresk KRETSFORMET LEGEME ) parallellogram med like lange sider. Rombisk: form som en rombe Prisme: (fra gresk, av prizein SAGE ) 1)tre- eller flersidet legeme av glass eller lignende til brytning av lyset 2) matematikk: legeme med parallelle og kongruente grunnflater, og med tre eller flere sideflater som er parallellogrammer Volum: (gjennom fransk fra latin BOK SOM ER VIKLET OM EN RULL; SKRIFTRULL, av volvere RULLE, SNU ) 1) rominnhold, kubikkinnhold, romfang - finne volumet ved å dividere vekten med tettheten 2) mengde, kvantum - produksjonsvolum 3) lydstyrke, klangfylde - en stemme med stort volum - regulere volumet på høytaleren 4) sjelden: bind av større bokverk 8

9 Kube, kubus: (gjennom latin fra gresk) legeme som begrenses av seks like store kvadrater, terning, kube. Vinkel: (fra tysk, beslektet med vinke, egentlig BØY- ING ) 1) geometrisk figur som dannes av to rette linjer fra samme punkt; mål for hvor mye den ene linjen må svinges om skjæringspunktet før den faller sammen med den andre - spiss vinkel, vinkel som er mindre enn 90` - rett vinkel, vinkel på 90` - stump vinkel, vinkel som er mellom 90` og 180` - like vinkel, vinkel på 180` (= rett linje) - full vinkel, vinkel på 360` - konkav vinkel, vinkel mindre enn 180` - konveks vinkel, vinkel større enn 180` - dørkarmen er ikke i vinkel, ikke 90` - skyte fra (altfor) skrå vinkel - overført betydning: synsvinkel, se noe fra ulike vinkler 2) redskap til å avsette, måle (rette) vinkler med Vinkelbein: hver av de to linjene som danner en vinkel Vinkelrett: loddrett, to linjer som står vinkel på hverandre danner vinkel på 90` Katet: (fra gresk LODDRETT LINJE ) hver av de to korteste sidene i en rettvinklet trekant Hypotenus: (fra gresk, av hypo- og teinen SPENNE, STREKKE egentlig DET SOM STREKKER SEG UNDER ELLER STÅR OVERFOR NOE ANNET ) den lengste av sidene i en rettvinklet trekant Bue: (dansk bue, norrøn bogi, beslektet med bøye) 1) krumning, kurve - sirkelbue, ellipsebue 2) hvelving i byggverk - rundbue, spissbue - romanske og gotiske buer 3) skytevåpen - pil og bue Sirkel: (fra latin LITEN RING, av circus KRETS ) 1) (plan figur som begrenses av en) krum, lukket linje der alle punkter ligger like langt sentrum - røre, forstyrre ens sirkler (etter Arkimedes) forstyrre en i noe en er svært opptatt med, komme inn på ens enemerker - vond sirkel, det at to (eller flere) uheldige forhold, symptomer eller lignende forverrer hverandre 2) krets, ring - de sto i en sirkel 3) krets, gruppe - ferdes i de høyere sirkler, i fornemme kretser - lesesirkel, studiesirkel 9

10 Sektor: ( fra latin, av secare SKJÆRE ) 1) utsnitt av en sirkel eller en kule 2) avdeling, område - Berlin var delt i sektorer - (i eller på) den offentlige og den private sektor - helsesektoren Radius: (latin STRÅLE, HJULEIKE ) rett linje fra sentrum i en sirkel eller kule ut i periferien eller overflaten Diameter: (fra gresk TVERRMÅL, av dia- og meter) rett linje gjennom midtpunktet av en geometrisk figur, særlig sirkel, tverrmål - røret målte 10cm i diameter - kulas diameter - innvendig diameter Sentrum: (gjennom latin fra gresk kentron SPISS, MIDTPUNKT ) 1) midtpunkt i en sirkel, kule - overført betydning: stille noe i sentrum, - konsentrere oppmerksomheten om sentrum i norsk politikk, sentrumspartiene Oval: (gjennom tysk eller fransk fra latin, av ovum EGG ), eggeformet, avlangt rundt - et ovalt ansikt Ellipse: (fra latin, gresk UTELATELSE, MANGEL ) 1) språkvitenskap: utelatelse av et (underforstått) ord eller et ledd, forkortet uttrykk 2) matematikk: oval lukket kurve som kan defineres ved at for ethvert punkt på ellipsen er summen av avstandene til to bestemte punkter inne i ellipsen, brennpunktene, den samme bane, - formet oval, en ellipseformet bane, kurve Ellipsoide: (nydansk av ellipse) lukket, krum flate der ethvert plant snitt er en ellipse eller en sirkel Pyramide: (fra gresk) 1) legeme med mangekantet grunnflate og trekantete sider som øverst går sammen i en spiss. 2) byggverk som ligner en pyramide (bl.a. i Egypt og Mellom-Amerika) 3) stabel eller lignende i pyramideform 4) maktstruktur med et stort flertall av underordnede og en fåtallig øverste ledelse - maktpyramide Kule: (tysk Kugel) legeme, gjenstand der hvert punkt på overflaten har (tilnærmet) samme avstand fra midtpunktet i legemet eller gjenstanden - biljardkule, klinkekule - jordkula - i idrett: støte kule - bli norsk mester i kulestøt Kjegle: (lavtysk Kegel) 1) geometrisk legeme med plan, rund grunnflate og en sideflate som ender i en spiss 10

11 2) i bowling og lignende: kjegleformede trefigurer som ballen rulles mot Kjeglesnitt: plan kurve som er skjæringslinje mellom en sirkulær kjegleflate og et plan Sylinder: (fra latin cylindrus, gresk kylindros VALSE, RULL ) 1) valseformet legeme - regne ut volumet av en sylinder 2) Sylindrisk hulrom i dampmaskin eller forbrenningsmotor der stemplet beveger seg fram og tilbake - motoren har fire sylindrer Grunnflate: matematikk: plant flatestykke som en romfigur hviler på - husets grunnflate er på 120 kvadratmeter Parallell I: rett linje som er parallell med en rett linje eller et plan; plan som er parallelt med en rett linje eller et annet plan. 1) motstykke, tilsvarende eller samsvarende fenomen - det er lett å peke på paralleller til dette forholdet - utviklingen har paralleller i andre land - tilfellet er uten paralleller, enestående, uten sidestykke 2) en av flere skoleklasser på samme års- eller undervisningstrinn - en fem parallellers ungdomsskole Parallell II: (fra gresk) 1) om to rette linjer i samme plan, om to plan eller ett plan og én rett linje: som ikke skjærer hverandre hvor langt de enn forlenges 2) ved siden av - nye metoder nyttes parallelt med de gamle - behandling og forebyggende arbeid må foregå parallelt samsvarende - de to utviklingslinjene er helt parallelle. I musikk: stemmene løper helt parallelt Kongruens henger sammen med det latinske verbet congruere, som betyr å støte sammen, passe sammen, stemme overens. Kongruens kommer av substantivet congruentia, harmoni, symmetri, overensstemmelse. Kongruent kommer av adjektivet congruens, overensstemmende, samstemmig, symmetrisk, som igjen er presens partisipp av verbet congruere. Kongruens i matematikk: samsvar, (form)likhet; fullstendig likhet mellom geometriske figurer. Kongruent i matematikk: sammenfallende, av samme størrelse og form. Kongruere i matematikk: stemme overens, være helt like. Koordinat er et nylatinsk ord dannet av co- i betydningen sammen kon- og ordinatus, perfektum partisipp av verbet ordinare, å stille på linje, ordne. Roten her er ordo, som betyr rekke, rad, så et koordinat er altså egentlig noe som er ordnet i rekke. I matematikk: (hver av de) tallstørrelse(r) som angir hvor et punkt ligger i et koordinatsystem. 11

12 12 w w w. i - s e e. n o

Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt

Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt Verktøy for å lære å skrive riktig, og å forstå begrepene: vokal konsonant trykk - trykksterk vokal lang - kort vokallyd genitivs-s prefiks suffiks

Detaljer

Geometri Vi på vindusrekka

Geometri Vi på vindusrekka Geometri Vi på vindusrekka Rektangel og kvadrat... 2 Trekant... 3 Sirkel... 6 Omkrets... 7 Omkrets av sirkel... 9 Pi... 11 Areal... 13 Punkt... 18 Linje... 19 Kurve... 20 Vinkel... 21 Normal... 22 Parallelle

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue GeoGebra Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet Bjørn Ove Thue 1 Om GeoGebra GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Programmet er gratis og kan lastes

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

siffer og tierovergang

siffer og tierovergang siffer og tierovergang Matteverktøy til læring av: matematiske begreper tierovergang addisjon substraksjon multiplikasjon divisjon veilednings og oppgavehefte c o n c e p t u a l l e a r n i n g c o n

Detaljer

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor 3. Grunnbok

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor 3. Grunnbok Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner Faktor 3 Grunnbok Bokmål # J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten

Detaljer

MAT3010. Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3. Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime.

MAT3010. Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3. Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime. MAT3010 Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3 Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime. Any fool can know. The point is to understand. Albert Einstein Av: Randi

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Gratis dynamisk geometri med GEONExT

Gratis dynamisk geometri med GEONExT Hans Jørgen Riddervold Gratis dynamisk geometri med GEONExT Hans Jørgen Riddervold arbeider ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. hans.jorgen.riddervold@hib.no Dette er en utvidet versjon

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter.

Å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter. Innhold Forebygging av matematikkvansker 2 Grunnleggende begreper og begrepssystemer sentrale redskaper for analyse av omverdenen og for læring av matematikk 3 Oversikt over ord for viktige grunnleggende

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Om reflektert og ureflektert moromatematikk

Om reflektert og ureflektert moromatematikk Noen ganger skjer det et kupp, et hyggelig og positivt kupp. Et slikt kupp har redaksjonen for TANGENTEN vært vitne til da vi skulle lage dette heftet i TANGENTEN. Lesere og bidragsytere har overtatt.

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG...

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG... Innhold PROSESSLOGG..................................... 1 FAGRAPPORT...................................... 5 Forord............................................. 5 Regulære romlegemer.................................

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet.

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. 1 I dagliglivet opplever vi at volum spiller en sentral rolle på en rekke områder. Når du går i

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer