Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: OBO: Felt operert av andre bidrar med ca. 2/3 av vår produksjon i Norge

2 s4 Ringhorne-plattformen to hektiske år i Nordsjøen Kontinuitet i produksjonsboring gir gode resultater bl.a. med lærdom fra Jotun-operasjonen. s28 Verden lytter når tigeren gir lyd fra seg Kommunikasjon er høyt på agendaen i ExxonMobil Rex Tillerson har besøkt Norge. s32 Qatar en voksende perle Qatar, ved Den arabiske gulf, har utviklet seg til å bli ett av de mest interessante operasjonsområdene for ExxonMobil. s14 Forbruker/Industrisalg omstillinger snart sluttført Restrukturering og omstillinger i halvannet år skal gi bedret salgsorganisasjon. s17 OBO Felt operert av andre Ca. 2/3 av vår oljeproduksjon i Norge er OBO, og det forventes et stabilt nivå i årene framover. s24 Norsk Teknisk Museum har Europas beste oljeutstilling Den nye tilveksten til NMT, Explore It, ble en større mediebegivenhet enn ventet. s30 Jobben min/marit Johansen En utadvent geolog med tre måneders opphold i USA foran seg. s38 Gøy på kjøkkenet Latteren satt løst da kokkeluene og forklærne kom på under kokkekurset på Forus. s40 Trivselskampanjen "Motivasjon og Samhold" på Skøyen Avdeling for helse og arbeidsmiljø (AHA) slo til med trivselsuke på Skøyen. XOM internmagasin desember 2004 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Oslo AS. Internett: Ringhorne, samt for- og baksidefoto: Odd Furenes 2 3

3 Ringhorne-plattformen to hektiske år i Nordsjøen Nordsjøstormen rusket godt i oss da vi steg ut på helidekket til Ringhorne-plattformen om ettermiddagen, onsdag 17. november. Målet vårt med turen var å lage reportasje til XOM, samt å få tatt bilder av våre offshore-installasjoner. Etter at passasjerene var satt av, dro helikopterpilotene og fotograf Odd på en tre kvarters flytur for å forevige Ringhorne-, Balder- og Jotun-installasjonene i vind og vintermørket. Tekst Arvid Mens fotografen satt ved en åpen helikopterdør over et frådende Nordsjøhav og klikket av 177 digitale bilder, satt vi lunt inne i plattformen og hadde en prat med plattformsjef Vidar Bringsli. Han er leder for et mannskap på ca. 100 personer, hvorav ca. 15 er ExxonMobil-ansatte og resten kontraktører. Høy aktivitet om bord siden produksjonsstart Sist gang XOM besøkte Ringhorne var like etter produksjonsstarten 7. februar Hvordan har produksjonen og operasjonene gått siden den gang? I høst har vi flere uker produsert mer enn fat olje per dag, men akkurat nå produserer vi ca fat per dag, hovedsakelig på grunn av nedstengingen av Jotunrørledningen. Vår produksjonsrate avhenger mye av prosessanleggene på Balder- og Jotun-feltene, som vi sender den produserte oljen til. Boreoperasjonene som utføres av kontraktøren Prosafe, beskjeftiger flesteparten om bord. Det har pågått en hektisk boreaktivitet de to siste årene, og vi har boret 14 brønner hittil hvorav 8 produksjonsbrønner. I øyeblikket borer vi en injeksjonsbrønn for borekaks, forteller Vidar. Ringhorne Jurassic-prosjektet, som omfattet installasjon av en 300 tonn tung modul som skulle ta imot olje fra Jurassic-reservoaret, representerte en betydelig utfordring for alle som deltok. Jurassic-prosjektet gikk over en ett-års periode som var meget hektisk, da det parallelt ble utført sveising, bygging, installasjon og komplisert logistikk, samt boring og produksjon. Men prosjektet ble gjennomført som planlagt og uten uhell. Det ble en suksess for alle involverte, og i februar i år Plattformsjef Vidar Bringsli. Platform manager Vidar Bringsli. The Ringhorne platform two hectic years in the North Sea The North Sea storm shook us hard when we descended onto the Ringhorne helideck in the afternoon, Sunday, November 17th. The objective of our trip was to make a Ringhorne story for XOM as well as taking some pictures of our offshore installations. After the passengers had got off, the helicopter pilots and our photographer Odd embarked on a three-quarter hour helicopter flight to capture photos of the Ringhorne, Balder and Jotun installations in the wind and winter darkness. While the photographer sat next to an open helicopter door overlooking a foaming North Sea, shooting 177 digital shots, we sat comfortably inside the platform, talking with the platform manager Vidar Bringsli. He is head of a crew of around 100 persons, of which ca. 15 are ExxonMobil employees, the remainder being contractors. High activity level since production startup Last time XOM visited Ringhorne was just after production startup on February 7th, How have the production and operations been running since then? Kranløfting er en krevende operasjon spesielt med urolig sjø og sterk vind. Her er kranfører Rolf A. Braseth i aksjon. Crane lifting is a demanding operation especially with high seas and strong winds. Here we see crane operator Rolf A. Braseth in action. 4

4 Her kan det komme en tekst om tøffe arbeidsforhold! (Utrolig tøft bilde...) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 Den 300 tonn tunge Ringhorne Jurassic-modulen viser godt igjen på utsiden av plattformen. (Se også bildet på baksiden av XOM.) The 300 ton heavy Ringhorne Jurassic module is standing well out on the outside of the platform. (See another picture on the back of XOM.) 8 Grønn og Rød sikkerhetsrapportering har bidratt til gode sikkerhetsresultater. Her skriver Geir Grasdal ut en rapport. The Green and Red Safety Reporting system has contributed to good safety results. Here Geir Grasdal is writing a report. Drilling Engineering Manager Erik Østbø og Drilling Superintendent Bill Rice i ExxonMobils boreavdeling på Forus. Drilling Engineering Manager Erik Østbø and Drilling Superintendent Bill Rice located at Exxon Mobil s Drilling Department in Forus. kunne oljeproduksjonen fra Jurassic starte opp, sier Vidar, som er full av lovord om samholdet, miljøet og ikke minst sikkerheten om bord. På Ringhorne drar alle parter lasset sammen, og vi har ikke hatt noen konflikter i det hele tatt så lenge vi har operert. Vi er også stolte av at vi på vår plattform var pilot for et nytt system for rapportering av sikkerhetsrisiko og hendelser såkalt Grønn og Rød rapportering. Grønn og Rød rapportering Grønn og Rød rapportering hva er det? Vi spør ExxonMobils sikkerhetsoffiser på Ringhorne-plattformen, Terje Nygaard. Navnet kommer fra to typer rapporter som skrives under utførelse av et arbeid; Grønn rapport om alle forhold som anses potensielt skadelige, og Rød rapport om en uønsket hendelse som har skjedd. Systemet tar sikte på at alle på plattformen skal rapportere alt de ser av uønskede forhold. For å oppnå dette er det utviklet et skjema som er enkelt å fylle ut, og systemet legger vekt på at ingen enkeltperson skal bli bebreidet, forklarer Terje og viser oss en enkel, liten blokk med grønn og rød farge. Terje gir Boreavdelingen på Forus kredit for å ha utviklet konseptet som først ble implementert på Ringhorne-plattformen. Vi har fått inn rapporter i løpet av to år eller gjennomsnittlig per dag. Av rapportene vi har fått inn hittil i november, har 97 % vært grønne, noe som er helt i tråd med vår målsetting. Vi premierer de beste rapportene hver måned, og Catch of the Week sendes til USA hvor det fremlegges sammen med sikkerhetstips fra ExxonMobils boreoperasjoner over hele verden. Vårt grønne og røde system har vist seg å være meget effektivt og vurderes å bli benyttet av andre operasjoner innen ExxonMobil, hevder Terje. Ringhorne et utfordrende reservoar Ringhorne-feltet består av flere større og mindre reservoarer strukturer som inneholder olje med ulike egenskaper. De såkalte jura-strukturene har olje med egenvekt rundt 39 grader API, mens paleocene-reservoarene har tyngre olje på rundt 23 grader API. De totale utvinnbare reservene på Ringhorne er i dag anslått til ca. 200 millioner fat olje. Som Balder-feltet har Ringhorne et komplisert og utfordrende reservoar. Litt forenklet kan vi si at jura-reservoarene har oppført seg som forventet, mens det har vært mer blandete erfaringer med paleocene-reservoarene. Vi boret bl.a. to produksjonsbrønner i paleocene tidligere i år som ikke ble komplettert, da strukturene ikke hadde tilstrekkelige Over several weeks this autumn we have produced more than barrels oil per day. Currently we are producing barrels per day, mainly due to shutdown of the Jotun gas pipeline. Our production rate depends to a great extent on the processing plants at the Balder and Jotun fields where we send our produced hydrocarbons. The drilling operations are performed by our contractor Prosafe which employs the main bulk of the offshore crew. A hectic drilling campaign has been ongoing over the last couple of years, and so far we have drilled 14 wells out of which 8 are producers. Just now we are drilling a new cuttings injection well, says Vidar. The Ringhorne Jurassic Project, consisting of installation of a 300- ton heavy module to receive oil from the Jurassic reservoir, represented a considerable challenge to all parties involved. The Jurassic Project went over a one-year period which turned out to be very hectic as we had parellel activities of welding, construction, installation and complicated logistics, as well as production and drilling operations. The project was completed according to plans, however, and without any incidents, turning out a success for all involved parties. In February this year, the Jurassic oil production started, says Vidar. He is full of praise of the unity, the environment, and not least the excellent safety work on board. On Ringhorne all parties pull together, and we have had no conflicts at all as long as we have operated offshore. We are also proud that our platform has been pilot for a new system of reporting safety risks and incidents the so-called Green and Red Reporting system. Green and Red Reporting Green and Red Reporting what is that? We put the question to ExxonMobil s safety officer on the Ringhorne platform, Terje Nygaard. The name is based on the two types of reports written during execution of jobs a Green report on all conditions considered potentially dangerous, and Red reports on unwanted incidents that have happened. It is our goal that everybody on the platform should report everything they see of unwanted situations. To make this happen we have designed a form that is easy to fill in, and the system stresses that no individual should be blamed, explains Terje, showing us a little, simple pad in green and red colours. He gives credit to the Drilling Department at Forus which developed the concept which has first been implemented on the Ringhorne platform. 9

6 Produksjonstekniker Asbjørn Rasmussen og senior produksjonstekniker Vidar Sivertsen følger med på produksjonen i kontrollrommet. Production Technician Asbjørn Rasmussen and Senior Production Technician Vidar Sivertsen monitor the production in the control room.

7 mengder olje. I fjor derimot gjorde vi to nye funn i reservoarer av jura-alder. Det ene av disse Ringhorne Vest er forventet å produsere 30 millioner fat olje. Dette funnet er allerede satt i produksjon, kun ett år etter at det ble oppdaget, forteller Tom Boone, reservoaringeniør med ansvar for Ringhornefeltet. Hvilke produksjonsbrønner er planlagt framover? Etter injeksjonsbrønnen som bores nå, har vi planlagt å bore flere brønner i Ringhorne Jura og Ringhorne Vest reservoarene. Deretter vil vi antakelig bore en 7, 8 km lang brønn i et eocene-reservoar en meget avansert brønn selv i verdensmålestokk. Utover det kan vi ikke si sikkert hvilke brønner som vil bli boret. Vi jobber imidlertid på spreng for å legge fram forslag om boring av nye brønner, bl.a. brønner nær vårt andre nye funn, Ringhorne Øst, svarer Tom. Kontinuitet i produksjonsboring gir gode resultater Drilling Superintendent Bill Rice og Drilling Engineering Manager Erik Østbø i ExxonMobils boreavdeling på Forus er samstemte om at kontinuitet i boreoperasjonene over flere år har vært hovedgrunnen til den effektive boringen på Ringhorne og de gode sikkerhetsresultatene. Vi har dratt veksler på erfaringene fra de tidligere Jotun-operasjonene og integrert disse i både design av boreutstyret og boreprosedyrene våre. Vi utvikler stadig bedre planer, bedre boreslamsprogram, bedre verktøy etc. enn vi hadde tidligere. Dermed kan vi nå utføre kompliserte boreoperasjoner hurtigere og med mindre risiko, understreker borelederne. Begge er stolte av de gode sikkerhetsresultatene som er oppnådd på Ringhorne delvis takket være Rød og Grønn rapportering som har bidratt til et godt og trygt arbeidsmiljø. Tom Boone reservoaringeniør med ansvar for Ringhorne-reservoaret. Tom Boone reservoir engineer with responsibility for the Ringhorne reservoir. We have received 10,000 reports over a two-year period or on average reports per day. Of the reports we have got so far in the month of November, 97 percent have been green ones, which fully satisfies our objective. We give prizes to the best ones each month, and the Catch of the Week is sent to the USA to be distributed with other safety tips to all ExxonMobil drilling operations around the world. The red and green system has proved to be very effective and may be used by other operations within Exxon Mobil, maintains Terje. Ringhorne a challenging reservoir The Ringhorne field consists of a number of big and small reservoirs containing oil with different qualities. The so-called Jurassic structures contain oil having around 39 degrees API gravity, while the Paleocene reservoirs have thicker oil with gravity around 23 degrees API. Total recoverable Ringhorne reserves are currently estimated at around 200 million barrels of oil. Like the Balder field, Ringhorne has a complicated and challenging reservoir. To simplify it somewhat, we may say that the Jurassic reservoirs have behaved like we had predicted, while we have had mixed experiences with the Paleocene reservoirs. We have drilled two production wells in the Paleocene this year which have not been completed as the structures did not contain sufficient quantities of oil. Last year, however, we made two new discoveries in reservoirs near the Ringhorne Jurassic reservoir. One of these Ringhorne West is expected to produce 30 million barrels of oil. This structure has already been put into production, only one year after discovery, says Tom Boone, reservoir engineer with reservoir responsibility for the Ringhorne field. Which production wells are planned in the time ahead? Hver ettermiddag kl går man gjennom sikkerhetsrapportene som er samlet inn i løpet av dagen. Fra venstre: Vidar Bringsli, Vidar Sivertsen og Terje Nygaard. Each afternoon at 5 o clock p.m. the safety reports collected through the day are reviewed. From left: Vidar Bringsli, Vidar Sivertsen, and Terje Nygaard. Boreoperasjonene på Ringhorne har gått bra ikke minst takket være kontinuitet i boreprogammet og lærdom høstet fra Jotun-operasjonen. På bildet: Svein Bjarte Erga og Geir Flaatten fra Prosafe. The drilling operations on Ringhorne has gone well thanks to continuity in the drilling program and experiences drawn from the Jotun operations. In the picture: Svein Bjarte Erga and Geir Flaatten from Prosafe. class extended reach well. Beyond this, we cannot say for certain which wells will be drilled. However, we are working hard to bring forward proposals to drill several other wells, including wells targeting the second new discovery, Ringhorne East, replies Tom. Continuity in production drilling key to good results Drilling Superintendent Bill Rice and Drilling Engineering Manager Erik Østbø located at Exxon Mobil s Drilling Department in Forus, agree that continuity in drilling operations over several years has been key in contributing to the safety and efficiency of the drilling operations at Ringhorne. We have drawn on our experiences from the previous Jotun operations and integrated these with the design of drilling equipment, and the drilling procedures that we use to execute the work. We have continued to develop better plans, better mud programs, better tools, etc. than we had earlier. As a result, we can now perform more complicated drilling operations faster and with less risk, the drilling supervisors maintain. Both are proud of the good safety results which have been achieved on Ringhorne due in part through the Green and Red Reporting System which has helped create a sound and safe working environment. The most important ingredient to success however has been the commitment of all of the team members, onshore and offshore, to our vision of Nobody Gets Hurt. Den viktigste årsaken til suksessen har imidlertid vært det engasjementet alle i teamet både offshore og onshore har vist når det gjelder å jobbe for å nå vår visjon om Nobody Gets Hurt. Following the injection well that is being drilled now, we have firm plans to drill additional wells into the Ringhorne Jurassic and Ringhorne West reservoirs. Then we will probably drill a 7.8 km long well in an Eocene reservoir, a world 12

8 Tekst Erik Bagle Store omstillinger snart sluttført i Forbruker/Industrisalg Restruktureringer og omstillinger i halvannet år skal gi bedret kundefokus og en kostnadseffektiv salgsorganisasjon. Erling Haslerud, som leder kan du kort beskrive avdelingens virksomhetsområde? I motsetning til Motorist der forretningsområdet er bensinstasjoner kort og greitt, er Forbruker/Industrisalg en krambu bestående av en rekke ulike forretningsomåder, markeder og kundekategorier, fra villaeieren som har et 200 liters parafinfat for oppfylling et par ganger hvis det blir en kald vinter, til de helt store bedriftene eller konsernene i landet som kjøper i stort og får varene levert med tankbil eller båt. Du har ledet Forbruker/Industrisalg gjennom denne perioden på ett og et halvt år med betydelig grad av restrukturering og omstillinger. Hvorfor har vi gjort dette? Selv om omstillinger er en kontinuerlig prosess for stadig å bli bedre, er det neppe tvil om at den omstillingen vi nå har vært igjennom på relativt kort tid, er den kraftigste innenfor vårt forretningsområde i manns minne. Grunnen er ganske enkel, vi har tatt grep for å bli en vesentlig mer kundefokusert og kostnadseffektiv salgsorganisasjon. Det betyr at vi skal jobbe enda mer profesjonelt mot markedet og kundene og med lavere kostnader. Vår bruttofortjenestemargin har vært under press lenge. Derfor har vi både måttet bli bedre og mer spisset mot kundesegmentene samtidig som vi kutter kostnader. Dette er en meget krevende og smertelig prosess. Det er ikke til å stikke under en stol. Hvordan passer dette inn innenfor den totale omstilling som pågår i Esso, nasjonalt så vel som internasjonalt? Vår omstilling i Forbruker/Industrisalg er helt klart en del av disse prosessene. Det beste eksempelet på dette er den samordning som nå finner sted knyttet til våre 100 %-eide Erling Haslerud med bikkja Gullit - turkompis både på fjell og sjø. datterselskaper Esso Energi AS og Progas AS. Sammen med tilsvarende selskaper og funksjoner i Europa vil f.eks. Progas' LPG-virksomhet bli koordinert fra Lisboa. Denne formen for internasjonal samordning vil gi grunnlag for bedre økonomiske resultater for de forretningsområder som tross alt er Forbruker/Industrisalgs beste bidragsytere og der vi forventer fortsatt vekst i årene som kommer. Hva betyr dette operasjonelt for Esso Energi og Progas i Norge? Foruten den europeiske samordning etableres det også et mye nærmere samarbeid mellom disse to norske selskapene. Eksempelvis kan nevnes at vi nå arbeider mot en løsning der Esso Energi og Progas har felles støttefunksjoner. Det betyr f.eks. at Progas' stab kan konsentrere seg enda mer om teknisk salg og kunderådgivning. Dessuten vil flere stillinger enn før i Esso Energi være faste. Innleide kundebehandlere vil i hovedsak bli trukket inn for å ta toppene, f.eks. når man går inn i oppvarmingssesongen. Hva med Industrisalg? Typiske kundekategorier innenfor dette forretningsområdet er buss selskaper, Mesta, entreprenører, forsvaret samt annen statlig eller offentlig virksomhet. Også for Industrisalg etablerer vi en reinspikka nasjonal salgsgruppe med internasjonal koordinering. Her er det under etablering støttefunksjoner i Brussel og Manchester. Medarbeiderne i disse sentrene vil være bakspillere og rådgivere slik at salgspersonellet kan avlastes for en del analyse- og papirarbeid og således konsentrere seg mer om å vinne og betjene kunder, det vil si være ekte superselgere. Det betyr også at de ikke lenger vil ha dagens behov for fast kontorplass, men vil dog benytte Skøyen som base. Denne omleggingen krever imidlertid at det etableres nye administrative verktøy. Wholesale er jo også gjenstand for betydelig omlegging. Ja, og dette innebærer en ny og økt satsing ved at f.eks. tungolje nå vil bli koordinert på europeisk basis. Det etableres to regioner. Den nord-europeiske styres fra Norge og ledes av Per Arne Lyngås. Vi i Norge får således koordineringsansvaret for Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Resten av Europa styres fra Brussel. Jeg vil dessuten tilføye at hele denne wholesale-virksomheten vil bli enda sterkere koordinert med Forsyningssalg (Supply) på Slagen som ledes av Bjørn Nilsen-Aas. Målet er med dette også å styrke Slagens posisjon i det nordiske direktesalgmarkedet. Hele Forbruker/Industrisalg virker som en kompleks organisering med en svær matrise av forretningsområder, produkter og land? Esso Energi AS leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Esso Energi er et heleiet datterselskap med hovedkontor på Skøyen. Selskapet tilbyr produkter og tjenester både i bedrifts- og privatmarkedet, og har mer enn kunder, nærmere 60 forhandlere og distributører og ca. 30 ansatte. Esso Energi hadde i 2003 en omsetning på ca. 700 millioner kroner. For tiden fokuserer selskapet ekstra på sitt topp-produkt, Esso Optiplus. Produktet er en ny type fyringsolje som gir mer effektiv forbrenning og dermed bedre fyringsøkonomi samt lavere utslipp. Esso Energi administrerer også varemerket Pemco". Leder for Esso Energi er Arne Aursland. (Les mer på Ja, og det er flere ledd i denne strukturen enn de jeg her har nevnt. Eksempelvis er Forbruker/Industrisalg i Finland er også delaktig i omleggingene. Det er således ganske klart at denne strukturen er krevende for å lykkes. Når det er sagt, er jeg selv overbevist om at vi kommer til å lykkes. Vi kommer til å ha en slankere og mer slagkraftig organisering. Og vi kommer til å ha profesjonelle støttefunksjoner. Vi er allerede i ferd med å oppnå økte markedsandeler på noen områder. Eller sagt på en annen måte, komposisjonen og partituret er mer krevende enn tidligere. Imidlertid vil så vel øvelse som orkesterbesetning kunne lage en bedre symfoni og dermed en større publikumssuksess! Progas AS leverandør av LPG Progas er et heleiet datterselskap for salg av propan og butan, ofte benevnt LPG (Liquified Petroleum Gases). Selskapet betjener en rekke kundekategorier og bruksområder. Målet er å dekke en stadig større andel for gass til flaskesegmentet (gassgriller, camping, båt o.a), boligoppvarming og industriell bruk. I sistnevnte sammenheng konkurrerer vi med elektrisitet og en stadig stigende interesse for naturgass. Av et totalmarked på omlag tonn per år, har Progas en markedsandel på om lag 40 %. For tiden vurderer vi hele vår merkevarestrategi. Selskapet har 10 ansatte, hovedkontor på Skøyen, og ledes av Terje H. Andersen. (Les mer på 14

9 Audun og Guro sammen for Esso i Brussel OBO felt operert av andre bidrar med ca. 2/3 av vår produksjon i Norge I forrige utgave av XOM var det et intervju med Rune Sandnes i Brussel som redegjorde for opprettelsen og driften av den europeiske enheten for analyse og rådgivning knyttet til bensin- og dieselpriser for bensinstasjoner. Også når det gjelder Forbruker/Industrisalg arbeides det mot etableringen av en slik sentral prisgruppe. Per i dag består gruppen som jobber mot dette målet av sju personer, hvorav fem er fast stasjonert i Brussel. De øvrige to jobber fra sine hjemland, Storbritannia og Italia. Audun Olsen er vår mann i gruppen. Hva er målet for deres prosjekt, Audun? Som for Motorist er målet å oppnå en mer samordnet og kostnadseffektiv prisadministrasjon ved å samlokalisere analyseog rådgivningsaktiviteter her i Brussel. En sentralisert prisingsfunksjon gir også større muligheter for å kunne trekke lærdom fra andre markeder og, gjennom et tettere samarbeid med Supply, forstå hele verdikjeden. Imidlertid er det viktig også for meg å understreke at selve beslutningene om priser fortsatt skal tas i de respektive land. Motorist er allerede operative i Brussel. Hva med Forbruker/Industrisalg? Etter å ha startet vårt prosjekt i 2003 er vi godt på vei mot den første operasjonelle lanseringen. Men det ligger i kortene at et slikt prosjekt er ganske komplekst og derved krever mye tid og ressurser før full implementering. Vi må huske på at Forbruker/Industrisalg representerer en rekke forretningsområder og kundekategorier. Det var derfor naturlig at Motorist, som et mer homogent forretningsområde, ble først ut med en slik sentralisering. Det nyter vi godt av når vi nå er i gang med å utvikle nødvendige strukturer og verktøy. I grove trekk, hvordan blir den nye strukturen? Prisgruppen, som i løpet av 2005 blir operative med de første landene, blir selgernes kontaktpunkt for prisanalyse. Customer Service i Manchester vil bestå som i dag, men målet er at mer av selgernes papirarbeid i framtiden skal bli lagt dit. Utgangspunktet er imidlertid veldig forskjellig i de ulike land, og det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før prosessene følger de samme hovedlinjene i alle land. Hva med tidsaspektet? Vi arbeider mot å lansere Storbritannia og Irland i første pulje, og go live er planlagt for våren Senere i løpet av året vil andre land følge. Din samboer, Guro, har jo nå flyttet etter deg til Brussel. Ja, Guro, som har jobbet i Økonomiavdelingen på Skøyen, har nylig også fått jobbengasjement i Esso i Brussel. I vårt tilfelle har Esso vist at dual career er mulig, og vi ser begge fram til å tilbringe en tid i Europas hovedstad. Jobbmessig kan jeg ikke klage på utfordringene, og den neste tiden blir spennende. Det er artig å treffe nye mennesker og kulturer, selv om jeg sliter litt på fritiden uten kunnskaper i fransk. Har imidlertid planer om å bøte på det, men så langt har det blitt nedprioritert. Så dere har begge funnet dere vel til rette i Brussel, også utenfor jobben? Ja, så avgjort. I likhet med noen andre norske Esso-folk her nede bor vi i Montgomery-området. Så langt har kontakten primært vært med andre norske eller utenlandske Essoansatte, men vi får jo se om det ikke er mulig å utvide horisonten en smule etter hvert. Har også litt kontakt med miljøet rundt sjømannskirken i Waterloo sør for Brussel, hvor jeg er med på fotballtrening to ganger i uken. En fotballinteressert prest sørger for at Champions League-kamper vises i kirken og at det arrangeres turer til fotballkamper der norske lag deltar. Vi var bl.a. på Champions League-kampen mellom Rosenborg og PSV Eindhoven tidligere i høst. Guro Amundsen og Audun Enger Olsen i Brussel. Tekst Bente Madsen Bærheim ExxonMobils netto oljeproduksjon fra felt som er operert av andre, er i Norge ca. 210 tusen fat per dag. Dette innebærer en økning på mer enn 10 % fra 2003, og vi forventer at nivået vil holde seg i årene framover. Innen 2008 vil gass-produksjonen øke med ca. 25 % fra dagens 600 millioner standard kubikkfot per dag, etter hvert som nye store felt som Kristin, Statfjord Senfase og Ormen Lange kommer i produksjon. Fra våre egenopererte felt (Balder, Jotun, Ringhorne, Sigyn) produserer vi daglig netto i 2004 ca. 120 tusen fat olje og 60 millioner standard kubikkfot gass. Et fortsatt godt samarbeid med operatørene og våre samarbeidspartnere vil være vesentlig for å lykkes i framtiden, likeså vår evne til å holde kostnadene nede og å erstatte produsert volum med nye reserver av høy kvalitet, sier Morten Mauritzen, Joint Interest Manager. Han deler ansvaret med 26 entusiastiske medarbeidere som for bare ett år siden ble sammenkalt for å danne en ny avdeling i Stavanger, Joint Interest Group. Etter sammenslåingen av Exxon og Mobil ble størsteparten av den tekniske støtten til de norske OBO-prosjektene utført av Central Technology Group i London. Bare en liten gruppe på 6 var stasjonert på Forus, bl.a. Morten Mauritzen og hans to asset managers, Øystein Mundheim og Jan Åge Hansen. I oktober 2003 ble personellet fra London-gruppen overført til Stavanger, både for å få større nærhet til operatørselskapene og dermed forbedret støtte og også reduserte kostnader. Fordelen er først og fremst mindre reising, alle er på ett kontor og kan jobbe nær asset managers, sier Rene Santos, Technical Manager. Han er også full av lovord for de to operatørene, Statoil og Hydro, som framstår som meget profesjonelle og med høy teknisk kompetanse. Morten Mauritzen, Joint Interest Manager. OBO fields operated by others Generates about 2/3 of our net production in Norway ExxonMobil s net liquid production from fields operated by others in Norway is currently around 210 kbd (thousand barrels per day). This represents an increase by more than 10% from 2003 and we expect to remain at that level for the coming years. By 2008 the gas production is expected to have increased by some 25% from today s 600 mscfd (million standard cubic feet per day) as new major fields like Kristin, Statfjord Late Life and Ormen Lange are brought on stream. In comparison, our own operated fields (Balder, Jotun, Ringhorne, Sigyn) will yield around 120 kbd of liquids and 60 mscfd of gas, net 2004 production. A key to future success is a continued good cooperation with the operators and co-venturers, our ability to keep the unit costs down and to replace produced volumes with new quality reserves, says Morten Mauritzen, Joint Interest Manager. 26 enthusiastic employees who only a year ago were called upon to establish a new Joint Interest Group in Stavanger share the responsibility. After the merger, most of the technical support to the Norway OBO business was provided by the Central Technology Group in London. Only a small group of 6 were based at Forus, including Morten Mauritzen and his two asset managers, Øystein Mundheim and Jan Åge Hansen. As a means to improve the support functions and reduce costs, the London staff was moved to Stavanger October last year to be closer to the operators

10 Portefølje ExxonMobil har eierandeler i felt operert av Hydro og Statoil i Nordsjøen og i Norskehavet, som vist på kartet og prosjektoversikten på side 23. Vi har også en 10 % eierandel i Gassled som inkluderer gassrørledninger til kontinentet og Storbritannia og gassanlegg på land. The advantage is first of all less travel, everybody in one office and close cooperation with the asset managers, says Rene Santos, Technical Manager. He is also full of praise for the two Norwegian operators, Statoil and Hydro, which he finds very professional and technically sound. Portfolio Administrasjon av vår portefølje Joint Interest Group er ansvarlig for ExxonMobils produksjonsandel i felt som er operert av andre. Ansvaret omfatter også utvikling av nye felt. Unntaket er de største OBO-prosjektene med store investeringer eller spesielle tekniske utfordringer. Disse drives av ExxonMobil Development Company (EMDC) fram til produksjonsstart, da ansvaret overføres fra EMDC til EMPC-OBO. Reserve- og volumanalyse og kontroll Randi Mette Hegseth er vår volumog reservekoordinator. Hun begynte i selskapet for 12 år siden etter å ha utdannet seg til petroleumsingeniør ved NTNU i Trondheim. Hun har i løpet av disse årene fått mange nye utfordringer. Rett etter sammenslåingen av Exxon og Mobil arbeidet hun i Business Development i London og kom så tilbake til jobb innen Prosjektering i Operations Department før hun påtok seg ansvar for vårt reserve- og volumregnskap. Intern ExxonMobil database Feltinformasjonen registreres i en omfattende intern ExxonMobil database. Alle endringer diskuteres med reservoaringeniører og geologer/geofysikere før dataene endelig godkjennes av avdelingsleder og lederne innen tekniske- og geofag. Et felts reserver kategoriseres i forhold til utbyggingsmulighet. Analysene bygger ikke bare på forventede produksjonsvolumer og oppstart av produksjon fra nye brønner, men også på potensielle boreprogram. Rapporter på volum og reserver er inkludert i de årlige plan- og budsjettbehandlingene. Status på reserver oppdateres hvert kvartal. Randi Mette Hegseth, koordinator av olje/gassreserver og volumer/ Reserves and Volume Coordinator ExxonMobil has ownership in Hydro and Statoil operated fields in the North Sea and the Norwegian Sea, as shown on the map and project overview tables (page 23). We have also a 10% ownership in the Gassled infrastructure, including the gas pipelines to the continent and the UK as well as onshore gas plants. Portfolio organization The Joint Interest Group is responsible for the ExxonMobil share of the production from fields operated by others. The responsibility also includes new developments, although some major OBO projects are handled by the ExxonMobil Development Company (EMDC), if they represent very large investments for us, or represent particular technical challenges. Following production startup from such major projects, the stewardship lead is transferred from EMDC to EMPC-OBO. Reserve and volume analyses and control Randi Mette Hegseth is our volume and reserve coordinator. She joined the company 12 years ago after graduating as a Petroleum Engineer at the Norwegian Technical University in Trondheim. Her career within the company has given her a variety of opportunities. Immediately after the merger, she worked in Business Development in London and returned to Planning in the Operations Department before taking on responsibility for our reserves and volumes accounts. Internal ExxonMobil database The field information is registered in an extensive global ExxonMobil internal database. Any revision is discussed with the Reservoir Engineers and Geoscience specialists before being endorsed by the technical/geoscience and line Sleipner Øst kom i produksjon i oktober 1993, og Sleipner Vest i august Sleipner East came on stream in October 1993, and Sleipner West in August Registreringsprosessen og Houston Reserve Groups rolle Alle børsnoterte selskap i USA må forholde seg til retningslinjer fra Securities and Exchange Commission. Vår Houston Reserve Group sørger for at regionskontorene over hele verden følger det etablerte regelverket. De gir råd vedrørende registrering av reserver og har også ansvar for å gi endelig godkjennelse av endringer i reservegrunnlaget. Kontinuerlig vurdering av reservene For å sikre maksimal produksjon av alle utvinnbare ressurser i feltene, utarbeides realistiske og sannsynlige perspektiv på kostnads- og reservesituasjonen i feltene. Planene inkluderer langsiktige prognoser for oppgradering av mulige og ikke sannsynlige reserver til kategori for påviste reserver. Både mulige feltutvidelser og framtidige boreprogram blir vurdert i analysen. Størst oppmerksomhet gis til ExxonMobils Top 50 felt over hele verden. Disse blir vurdert av uavhengige eksperter med jevne mellom. Fem av disse topp-feltene er våre: Sleipner, Statfjord, Snorre, Grane og Åsgard. Vi har etablert gode prosesser for estimering av reserver og volumer som sikrer resultater vi kan stole på. Mange mennesker management. The fields reserves are categorized according to their potential for development. Estimated production volumes, new wells/facilities coming on stream as well as possible drilling programs are elements included in the reviews. Reports on volumes and reserves are included in the yearly Plan & Budget reviews. The reserve status is updated each quarter. Registration process/houston Reserve Group All companies that are listed on the stock exchange in the USA, are obliged to follow guidelines from the Securities and Exchange Commission on how to register reserves. Our Houston Reserve Group oversees that the regions around the world follow established rules and give guidance on reserves booking. They have also an endorsement role when reserves changes are being proposed. Reserves migration Reserves migration plans are prepared to ensure that realistic future plans are made for the ultimate production of all estimated recoverable resources in a field. These plans include long-term outlooks for moving probable and static 18 19

11 er involvert. Vi har gode diskusjoner her i Stavanger og også med Reserve Group i Houston, sier Randi Mette. resources into the proved category, reflecting possible field expansion plans and future drilling programs. kostnadseffektiv produksjon, og at produksjonsvolumene er på et tilfredsstillende nivå. North Sea respectively. They follow the operations closely to ensure safe and cost effective production and satisfactory recovery levels. Passiv partner eller aktiv bidragsyter Mange selskap er involvert i lisensene/feltene på norsk sokkel, men bare ett selskap er operatør. Årlige aktivitetsplaner, budsjett, boring av nye brønner og evt. nye feltutbygginger er områder som diskuteres i lisensene. Avgjørelser tas i henhold til et stemmesystem som er basert på antall aktører og selskapenes prosentvise eierandeler. For vår organisasjon er det viktig å være en bidragsyter, og å medvirke til at de beste tekniske og kommersielle avgjørelsene blir tatt. Rene vokste opp i Ecuador. Han tok en Mastergrad innen Petroleum Engineering ved Texas University. Han har egentlig vært ansatt hos ExxonMobil hele livet, og startet sin karriere hos Superior Oil som ble kjøpt opp av Mobil. Stavanger opplever han imidlertid som en enkel by å bo i. Hyggelige mennesker, lite trafikk, korte avstander og en fantastisk natur, sier Rene som forlot hjemlandet for 34 år siden, og fremdeles er langt hjemmefra. Rene was born in Ecuador, but graduated from the University of Texas with a Master s degree in Petroleum Engineering. He has for all practical terms been with the company all his professional life, having started his career with Superior Oil, which was acquired by Mobil. Stavanger is an easy town in which to live. Nice people, no traffic jams, a short distance to everything and a fantastic natural surroundings, says Rene who 34 years after having left Ecuador, still finds himself away from home. Lisenseierne er ikke alltid enig i det vi ønsker å gjøre. Vi kan legge til grunn forskjellige øknonomiske kriterier, toleranse for risiko og forskjellig prognose for oljepris, sier Rene Santos. Det kan ta år før vi ser resultater av vår innsats. Men det er allikevel tilfredsstillende å kunne utveksle teknologi med operatørene og bidra med vår erfaring. En av ExxonMobils styrker er vår kompetanse innen stratigrafisk seismikk og modellering av borehullsstabilitet. Men vi lærer også av Norge. Smart brønn-kompletteringer, myk havbunn og stigerørsteknologi er verdifull erfaring vi kan inkludere i vår verdensomspennende virksomhet, sier Rene. Operasjonelt fokus Nordsjøen og Norskehavet Rene Santos, Technical Manager. Våre asset managers, Jan Åge Hansen og Øystein Mundheim, er henholdsvis ansvarlige for våre aktiviteter i Nordsjøen og i Norskehavet. De følger driften nøye for å sørge for sikker og Special efforts are being put into ExxonMobil s Top 50 fields around the world, which include independent expert reviews on a regular basis. Five of these top fields are ours; Sleipner, Statfjord, Snorre, Grane and Åsgard. - We have established good processes in our estimation of reserves and volumes, which secure very trustworthy results. A lot of people are involved, and we have good discussions here in Stavanger, and with the Reserves Group in Houston, says Randi Mette. Sleeping partner or proactive contributor Behind each license/field on the Norwegian continental shelf, are several companies, but only one of them is the operator. Major decisions in the license, for example approval of annual programs and budgets, drilling of new wells or new field developments, are made under voting rules which reflect the number of parties and each company s percentage ownership. A key objective for our organization is to contribute and influence decisions in the licenses that we believe are best, both from a technical and commercial point of view. The license owners are not always aligned with regards to what we want to do. We have different economic criteria, tolerance for risk and different oil price forecast, says Rene Santos. Results of our influencing efforts may sometimes take years to materialize. The near term satisfaction is, though, the technological exchange and the ability to help the operators with our experience. One of ExxonMobil s strength is our competence with seismic stratigraphy, subsurface technology, integration and wellbore stability modeling. But we also learn from Norway. Smart well completions, soft seabed and riser technologies are valuable experiences to include in our worldwide activities, says Rene. Operational issues North Sea and Norwegian Sea Our asset managers, Jan Åge Hansen and Øystein Mundheim, are responsible for our activities in the Norwegian Sea and the Utfordringer i Nordsjøen Øystein Mundheim og hans team er ansvarlige for ExxonMobils eierandeler i Sleipner, Oseberg, Brage, Fram og Grane. Øystein har vært ansatt i ExxonMobil siden Han har to ganger vært utestasjonert i USA og jobbet med produksjon og prosjektering før han tok over ansvaret som asset manager. Sleipner er både et viktig knutepunkt for gass og en stor produsent. Gassen fra Troll-feltet blir eksportert via Sleipner stigerørsplattform. Langeled, gassrørledningen som skal legges fra Ormen Lange og Aukra, vil kobles inn mot Sleipner stigerørsplattform og så legges videre til Storbritannia. Vår eierandel i Sleipner er ca %, og omtrent 70 % av all OBO-gassproduksjon kommer fra Sleipner-feltet. To store nye prosjekt har bidratt til å øke produksjonen; Innfasing av Sleipner Vest Alpha Nord og endringer på prosessanlegget for å kunne ta imot brønnstrøm som holder et lavere trykk. Vi er godt fornøyd med måten Statoil har håndtert disse to prosjektene, sier Øystein. Med ny produksjonsinnfasing og forbedret prosessanlegg, er vi i stand til å ta imot flere utvinnbare ressurser og å holde dagens produksjonsnivå på Sleipner i mange år framover. Grane er et stort oljefelt som antakelig når full produksjon neste år. Produksjonen startet i oktober Med vår eierandel på 26 % vil Grane bli den største enkeltbidragsyter til vår oljeproduksjon. Forvaltning av feltet er overført fra ExxonMobil Development Company (EMDC) til Production OBO. EMDC opprettholder ansvaret for undergrunnen til slutten av inneværende år. Vi har i løpet av året boret produksjonsbrønner og komplettert mer enn 2 km lange produksjonssegmenter med godt resultat. Vi har imidlertid hatt problemer med forhåndsborede brønner, spesielt med hensyn til skader på kompletteringsfiltere, noe som har resultert i for stor sandproduksjon. Grane-oljen er tung og kan sammenlignes med Balder-oljen. Vår erfaring fra Balder har vært nyttig under innkjøring av prosesseringsenheten på Grane. Challenges in the North Sea Øystein Mundheim and his team are responsible for managing ExxonMobil s equity in Sleipner, Oseberg, Brage, Fram and Grane. Øystein has been with ExxonMobil since 1981 and has twice been stationed in the USA. He has worked with production and planning prior to taking on responsibility as Asset Manager. Sleipner is an important hub for gas and also a large producer. The gas from the Troll field is exported via the Sleipner Riser platform. Langeled, the pipeline to be built from Ormen Lange and Aukra, will also pass through the Sleipner riser platform on its way to the UK. Our ownership is in the 30 32% range and approximately 70% of all OBO s gas production come from the Sleipner field. Two major projects have added to the overall production; the Sleipner West Alpha North tie-ins and the adjustments made to the process plant to enable the system to receive the wellstream at lower pressure. We are very pleased with the way Statoil has handled these two projects, says Øystein. With Øystein Mundheim, Asset Manager for the new tie-ins and improved process Norskehavet/the Norwegian Sea. facilities, we are able to include more recoverable resources and to keep today s production level at Sleipner for several years to come. Grane is a large oil field, which started production in October 2003, reaching plateau level next year. With our 26% ownership, it will become the single most important contributor to our liquid production. Stewardship lead for Grane has been transferred from the ExxonMobil Development Company (EMDC) to Production OBO, although EMDC maintains the lead for subsurface aspects until year-end. Production wells with more than 2 km completion segments have been drilled this year with good results. We have, however, had several problems with poor performance of the predrilled wells, particularly related to completion screen damages, resulting in excessive sand production. The Grane oil is heavy and can be compared to the Balder oil. Experiences gained with the Balder processing have been valuable when running in the processing plant at Grane

12 Fram Vest er første fase av PL090-utbyggingen og kom i produksjon i september Vår andel er 25 %. Hydro som er operatør, har allerede planer for de neste fasene og vil bl.a. i løpet av første kvartal 2005 sende søknad om Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Fram Øst. Både Fram Vest og Øst er havbunnsinstallasjoner som vil bli faset inn mot Troll C-plattformen. Oseberg/Brage består av flere Hydro-opererte felt. Våre eierandeler varierer fra 5 % til 13 %. Oseberg er et modent område med fallende produksjon. Utbygging av flere mindre funn i området er med på å opprettholde produksjonsnivået. Produksjonsboring pågår i øyeblikket på Oseberg J. som er en fire-brønnssatellitt knyttet til Oseberg Sør. Utfordringer i Norskehavet Jan Åge Hansen er ansvarlig for tre områder: Tampen, Midt-Norge og Gassled. Tampen er et stort produksjonsområde for oss og inkluderer felt som Statfjord, Snorre og Vigdis. På Statfjord fokuserer vi ikke bare på dagens produksjon, men også på å forberede Statfjord for en senfase. Dette innebærer bl.a. et stort gass re-injiseringsprosjekt for produksjon og transport av gass til Storbritannia. Vi har arbeidet nært sammen med Statoil for å redusere driftskostnadene på Statfjord og Snorre, og vi har også bidratt med vår erfaring, spesielt innen drift og vedlikehold, sier Jan Åge. Halten og Midt-Norge omfatter flere store felt. Etter at Åsgard og Mikkel startet produksjonen, er det nå fokus på drift og på økt utvinning. Plan for Utbygging og Drift for eksport av Njord gass ble sendt til myndighetene i midten av november. Tyrihans er også et stort prosjekt for ExxonMobil, men det er fremdeles i planleggingsfasen. Feltet vil bli bygget ut som en havbunnsinstallasjon med innfasing mot Kristin for prosessering og mot Åsgard for gassinjeksjon. Feltet vil produsere våtgass til Kårstø hvor de flytende gassene skilles ut (Propan, butan etc.), og tørrgassen eksporteres til Europa. Kristin vil høyst sannsynlig ikke ha kapasitet til å motta Tyrihans-gass før 2009, men vi ser allerede nå på mulighetene av en tidligere innfasing mot Kristin, dersom plattformen skulle få ledig kapasitet. Jan Åge Hansen, Asset Manager for Nordsjø-området/the North Sea. Fram West is the first phase of the PL090 development. The production started in September 2003 and our share is 25%. Hydro which is the operator, is pursuing plans for the next phases, including submitting a Plan for Development and Operation (PDO) to the authorities for a new project called Fram East during 1Q Both Fram West and East are subsea developments, which are and will be tied back to the Troll C platform. The Oseberg/Brage area consists of several Hydro-operated fields, where our ownership varies from 5% to 13%. Oseberg is a mature area with falling production. Development of several smaller discoveries in the area is, however, helping to keep up the production rate. The next field to be put on production is the Oseberg J-structure, a four well tie-back to Oseberg South, where development drilling is currently ongoing. Challenges in the Norwegian Sea Jan Åge Hansen has a commercial background and is responsible for three areas: Tampen, Mid-Norway and Gassled. Tampen is a major producing area for us, and includes fields like Statfjord, Snorre and Vigdis. For Statfjord, our focus is both on the ongoing operations as well as preparing Statfjord for its late life, which involves a major project to reinject the gas in the field for export to the UK. We have worked closely with Statoil in their efforts to reduce the operating costs for Statfjord and Snorre, and we have shared many of our best practices with them, particularly in the areas of operations and maintenance, says Jan Åge. Halten and Mid-Norway comprise several large fields. With Åsgard and Mikkel on stream, the focus is now on operation and enhanced production. The Plan for Development and Operation for export of Njord gas was sent to the government mid November. Tyrihans, a major project for ExxonMobil, is still in the planning phase. The scope is a subsea development that will be tied into the new Kristin field for processing and to Åsgard for gas injection. The field will produce wet gas which ultimately ends up at Kårstø, where liquids will be extracted and the dry gas piped to the buyers in Europe. Kristin will most probably not be ready for the Tyrihans gas until 2009, but we are already studying possibilities for an early phase in to Kristin, should the platform have available capacity. Gassled, med Gassco som operatør, er viktig for oss for å sikre eksport av gass, NGL og kondensat fra Sleipner. Hovedutfordringene nå er ferdigstillelse av pågående prosjekt for å kunne ta imot Kristin-gassen, men også kostnadseffektivititet og tilgjengelig kapasitet i rørene. Fremtidige utfordringer Etter en lengre periode med høye oljepriser og god inntjening for oljeselskapene, skulle en tro at fremtiden i Norge var lovende, sier Morten. Vår virksomhet er allikevel verdensomspennende, og investorene kanaliserer midlene sine der utbytte per investert krone er størst. Vår utfordring er å sørge for at Norge fortsatt er konkurransedyktig. Vi må holde produksjonskostnadene per fat på et jevnt nivå eller lavere. Vi må også sørge for å finne og utvikle nye ressurser av høy kvalitet. For at Norge fortsatt skal være et attraktivt område for ExxonMobil, må vi sørge for tilgang til områder med høyt potensial, benytte kostnadseffektiv teknologi, finne måter å jobbe mer effektivt på både innen vår organisasjon og mellom de forskjellige aktørene, for i størst mulig grad å kunne dra nytte av vår internasjonale ekspertise. Nøkkelen til framtidig suksess vil være vår evne til å redusere kostnader, samtidig som vi opprettholder vår drifts standard. Selskapene kan gjøre sitt for å nå målene, men nært samarbeid med myndighetene er også nødvendig, for å sikre både konkurransedyktige skattebetingelser og et kostnadseffektivt regelverk. Jeg er optimistisk og tror vi kan få dette til, men det vil kreve hardt og målrettet arbeid, konkluderer Morten. Gassled, with Gassco as new operator, is important for us to ensure gas and NGL export, as well as export of Sleipner condensate. Key challenges are completion of current expansion project to accommodate Kristin, and improved cost efficiency and capacity availability. Future challenges Felt/Field EM eierandel/emwi Statfjord Area 20 % Grane 26 % Snorre Area 11 % Sleipner Area 31 % Åsgard 7 % Fram West 25 % Mikkel 33 % Oseberg 5 % Njord 20 % Brage 16 % Gassled 10 % With a period of high oil prices and record earnings for the oil companies behind us, you should think the future business environment in Norway was promising, says Morten. Our business is, however, a global one, and investors will channel their money to those places where they will earn most for their buck. Our challenge is, therefore, to ensure that Norway stays competitive. We must not only continue producing at a cost per barrel that is preferably flat or declining, we must also find and develop new significant high quality/low cost resources. Access to quality acreage, application of cost effective technology, smarter ways to work both within our organization and across organizations to leverage our global expertise, will be required from us to ensure that Norway continues to be an attractive place for ExxonMobil to operate. Our ability to significantly reduce cost while maintaining operations integrity will also be a key to future success. The companies can do a lot in these areas, but close cooperation with and support from the authorities is also required, particularly to ensure competitive fiscal terms and cost effective regulations. I am very optimistic that we can make that happen, but it will require hard work and very focused efforts, concludes Morten

13 "Norsk Teknisk Museum har Europas beste oljeutstilling" Tekst Kirsten Dette utsagnet fra museumsdirektør Gunnar Nerheim fikk åpningen av den ExxonMobil støttede oljeutstillingen Explore It hos Teknisk Museum til å bli en større mediebegivenhet enn forventet. I hver eneste lokalsending på radioen fra tidlig morgen til langt på dag, på lokal-tv og i lokale aviser, ble begivenheten dekket og diskutert. Forventningene blant de rundt 100 inviterte gjestene, to skoleklasser samt politikere og representanter fra industrien, var med andre ord høye i forkant av åpningen. De to tiendeklassene fra henholdsvis Bjørnsletta og Engebråten skole ventet vel kanskje mest på å høre Norges mestselgende artist for tiden, Thomas Dybdahl. I tillegg var de ivrige etter å få høyest mulig poengsum i det interaktive kunnskappillet Energi Quiz og stikke av med toppgevinsten som var satt opp for dagen, en I-pod. Den voksnere delen av publikum så kanskje mer fram til å høre hva Olje- og energiministeren ville si under den offisielle åpningen, hvordan museumsdirektøren ville begrunne uttalelsen om Europas beste oljeutstilling når det finnes et helt museum om olje i Stavanger, samt administrerende direktør Kathy Peppers begrunnelse for å gi en så fin gave til Teknisk Museum. Olje- og energiministeren åpnet oljeutstillingen Olje- og energiminister Thorhild Widvey foretok den offisielle åpningen og sa blant annet at Explore It var en stor tilvekst til Teknisk Museum. Hun understreket hvor viktig olje- og gassindustrien er for Norge, at den ligger helt i fremste rekke teknologisk, og hun oppfordret de unge til å velge et yrke Museumsdirektør Gunnar Nerheim er tydelig stolt av den nye tilveksten til Teknisk Museums oljeutstilling. Museum director Gunnar Nerheim is clearly proud of the new addition to the museum s oil exhibition. "The Norwegian Museum of Science and Technology (NTM) has Europe's best oil exhibition" This statement from the director of the museum Gunnar Nerheim made the opening of the ExxonMobil sponsored oil exhibit Explore It at the Norwegian Museum of Science and Technology a larger media event than expected. In every local radio broadcast from early in the morning till the middle of the day, on local television and in local papers, the event was covered and discussed. The expectations among the about 100 invited guests, two school classes, politicians and industry representatives, were in other words high before the opening. The two 10th grade classes from Bjørnsletta and Engebråten schools respectively, were perhaps most anxious to hear Norway s most selling artist at the moment, Thomas Dybdahl. In addition they were eager to have the highest possible score in the interactive Energy Quiz and win the top prize of the day, an I-pod. The more grown-up part of the audience did perhaps look more forward to hearing what the Minister of Petroleum and Energy would say at the official opening, how the director of the museum would explain his statement about having Europe s best oil exhibit in Oslo when there is a dedicated oil museum in Stavanger, and also hearing managing 24

14 26 Iveren og innsatsen blant skoleelevene var stor da de konkurrerte om førsteplassen og om premien, en I-Pod. innen petroleumsvirksomheten. Verden er avhengig av olje, energiforbruket vil øke og i 2030 være 60 % høyere enn i dag. Størsteparten av denne veksten må dekkes av olje, gass og kull. Kun 1/3 av ressursene på norsk sokkel er utnyttet, og det er viktig at de unge får en mulighet til å bli kjent med oljeog gassvirksomheten. ExxonMobil vektlegger støtte til naturfag og teknologi Kathy Pepper sa blant annet at ExxonMobils ambisjoner hadde vært å bygge en stand som pirrer nysgjerrigheten til de besøkende og som inviterer til lekende læring. På denne måten håper selskapet å stimulere unges interesse for naturfag og teknologi og derigjennom utvikle den kompetansen landet trenger for å opprettholde en robust teknologisk industri også i framtiden. Dette er også noe ExxonMobil vektlegger på verdensbasis. Vi er stolte av å ha støttet Teknisk Museum siden 1999 da vår ONS-stand gjorde det mulig for museet å åpne en permanent olje- og gassutstilling. Temaene for utstillingene i løpet av disse årene har fulgt en logisk rekkefølge. Fra første fase Jakten på olje som fokuserte på The ardor and the effort among the students were great when they competed for the first place and the winner prize, an I-Pod. director Kathy Pepper s arguments for giving such a grand gift to the NTM. The Minister of Petroleum and Energy opened the oil exhibit The Minister of Petroleum and Energy, Thorhild Widvey, performed the official opening and said i.a. that Explore It was a great addition to the museum. She underlined how important the oil and gas industry is to Norway, that it is in the technological forefront, and she encouraged the youth to choose a profession within the petroleum sector. The world is dependent on oil, the energy consumption will increase and will in 2030 be 60% higher than today. Most of this growth will have to be covered by oil, gas and coal. Only 1/3 of the resources on the Norwegian Shelf have been exploited, and it is important that the youth have a possibility to get to know the oil and gas industry. geologi, og God på bunnen som viser teknologi på havbunnen. I dag utfordrer vi samfunnet og industrien til utforskning gjennom tre interaktive aktiviteter. Energibalansen har som målsetting at spilleren skal forsyne landet Energia med nok energi innenfor en gitt kostnads ramme. Energi Quiz en er et interaktivt spill hvor to deltakere konkurrerer om hvem som vet mest om energi og teknologi. I Energireisen vises filmklipp fra ExxonMobils virksomhet rundt om i verden. ExxonMobil har hatt et godt samarbeid med Teknisk Museum gjennom mange år, og dette tror jeg har gagnet begge parter. Takk til Gunnar Nerheim for hans entusiasme og for at han og staben hans har gjort denne utstillingen mulig, avsluttet Kathy. Beste oljeutstilling i Europa Museumsdirektør Gunnar Nerheim holdt fast på sin påstand om at Teknisk Museum nå har Europas beste oljeutstilling. Vi har fyldig informasjon om jakten på oljen. Vi er gode på det siste nye som undervannsløsninger, produksjonsskip og horisontalboring. Globen er et viktig tilskudd til å forstå energi og olje og vil være en populær læringsarena, kanskje spesielt for ungdom. Vi har hvert år barn og unge som besøker museet. Vi må følge med i tiden, vi har små midler, men forsøker å få til nettopp lekende læring. Adm.dir. Kathy Pepper sa bl.a. at ExxonMobil vektlegger støtte til naturfag og teknologi. Derigjennom håper selskapet å stimulere de unges interesse for disse fagene. Kathy Pepper said i.a. that ExxonMobil emphasizes support for science and technology. Thus the company hopes to stimulate young people s interest for these subjects. ExxonMobil focus on support to science and technology Kathy Pepper said that ExxonMobil s ambition among other things had been to build a stand which stimulates curiosity among the visitors and which invites to learning by playing. In this way the company hopes to stimulate young people s interest in science and technology and thereby develop the competence the country needs to maintain a robust technological industry also in the future. This is also something which ExxonMobil emphasizes globally. We are proud to have supported the Norwegian Museum of Science and Technology since 1999, and that our ONS stands have made it possible for the museum to open a permanent oil and gas exhibition. The themes of the exhibitions during these years have followed a logical sequence. From the first phase The hunt for oil focusing on geology and Good at the bottom which focuses on technology at the seabed. Today we challenge the society and the industry to explore through three interactive activities. The Energy Balance where the player s goal is to supply the country Energia with sufficient energy within a given cost frame. The Energy Quiz is an interactive game where two contestants compete to show who knows most about energy and technology. In the Energy Journey short videos from ExxonMobil s activities around the world are shown. ExxonMobil has had a good cooperation with the NTM for many years, and I think this has been good for both parties. Thanks to Gunnar Nerheim for his enthusiasm, and to him and his staff who have made this exhibition come true, Kathy concluded. Best oil exhibition in Europe Director of the museum Gunnar Nerheim stuck to his statement that the Museum of Science and Technology now has Europe s best oil exhibition. We have comprehensive information about the exploration for oil. We are good at showing what is new with regard to subsea solutions, production vessels and horizontal drilling. The globe will be an important addition to understand energy and oil and will be a popular scene for learning, maybe especially for young people. We have every year 45,000 children and young people visiting the museum. We have to keep up with the changing times, we have limited funds, but we try to stimulate learning by playing. 27

15 Tekst Bente Madsen Bærheim Verden lytter når tigeren gir lyd fra seg Kommunikasjon er høyt på agendaen i ExxonMobil. President og Director i ExxonMobil Corporation, Rex Tillerson, reiser verden rundt for å treffe ansatte, og for å representere selskapet på ledende konferanser og arrangement. Han blir sitert av journalister og analytikere, og hans uttalelser blir gjentatt på presseklipp over hele verden. Rex Tillerson besøkte Norge 6. oktober. Besøket var del av hans Europatur, og han fikk treffe ansatte på Forus og statsministeren i Oslo samme dag. Tillerson beskrev 2003 som enda et fantastisk år i ExxonMobil, og de gode resultatene har fortsatt gjennom hele første halvår av Han var fornøyd med at vårt fokus på fremragende operasjonell aktivitet fortsatte å gi resultater og at hvert av forretningsområdene har god inntjening. Norge har gjort det godt, men trenger fortsatt å fokusere på effektivitet, sa Rex Tillerson. Vi kommer til et land med våre aksjonærers investeringer, vår kompentanse og vår villighet til å ta risiko, og vi forventer å kunne bringe noe tilbake til aksjonærene. Ett av høydepunktene fra min Norgestur var møtet med de ansatte i Stavanger. Jeg satte pris på den store interessen for selskapets internasjonale virksomhet. Det kom tydelig fram i spørsmålene fra de ansatte. Et annet høydepunkt var også det fruktbare møtet jeg hadde med statsministeren i Oslo. Vi utvekslet synspunkt på Norges rolle som stabil leverandør av energi for å dekke verdens behov. Statsministeren ga også anerkjennelse for den viktige rollen ExxonMobil har i Norges hjemmemarked og innen eksport av energi, sa Rex Tillerson til XOM. When the tiger coughs the world pays attention Communication is high on the ExxonMobil agenda and the President and Director, Rex Tillerson, is not only travelling the world to meet employees, he is also representing the company at leading venues frequented by journalists and analysts. His quotes are picked up by press cuttings all over the world. Rex Tillerson paid a visit to Norway on October 6th as part of his European tour. He met with the employees at Forus and was also received by the Norwegian Prime Minister in Oslo later in the afternoon. Mr. Tillerson described 2003 as yet another excellent year at ExxonMobil, with outstanding performance continuing through the first half of this year and each of our businesses generating strong earnings. He was pleased to see that the focus on operational excellence continued to produce results. Norway has been doing great, but need to retain focus on efficiency, said Rex Tillerson. We bring to the country our shareholder s money, our competence and our willingness to take risk and we expect a return to our shareholders. One of the highlights of my visit to Norway was the employee forum in Stavanger. I appreciated the high level of interest in the corporation s global business activities, which was evident in the questions asked by employees. Another highlight was the good meeting I had with the Prime Minister in Oslo. We exchanged views on the important role that Norway plays as a reliable supplier of energy to the world. The Prime Minister also expressed his appreciation for the important role that ExxonMobil plays in Norway s domestic energy markets and exports, said Rex Tillerson to XOM. Bildet er ikke fra La Scala, operaen i Milano, men fra vårt norske hovedkontor på Forus. Ansatte fant seg plasser i resepsjonsområdet og på trappeavsatser for å høre Rex Tillersons tale. The scene is not taken from the Opera House in Milan, but from the reception area of our Norwegian Head Quarters in Forus. The ExxonMobil employees made themselves comfortable, in the hall and on the balconies to listen to Mr. Tillerson s speech. Kathy P. Pepper, administrerende direktør for ExxonMobil i Norge og senior vice president, Rex Tillerson. I løpet av de neste månedene og år, vil vi legge til rette for at dere får treffe oss som leder vår verdensomspennende virksomhet vi ønsker å utveksle meninger med dere og å svare på spørsmål, sa Rex Tillerson. Han ga en fascinerende presentasjon til våre Forus-ansatte, og ga et godt overblikk over pågående aktiviteter i vårt store selskap. Kathy P. Pepper, Managing Director ExxonMobil in Norway and Senior Vice President, Rex Tillerson. 28 Over the coming months and years, we ll work to provide opportunities for you to meet with those of us managing the worldwide business so that we can share our view of the business and address your questions and concerns, said Rex Tillerson. He gave a fascinating presentation of the ongoing actitivities in our large company to our Forus employees.

16 JOBBEN MIN Marit Johansen utadvent geolog Marit er på farten til et tre måneders opphold i USA for selskapet og har massevis av ting hun må få på plass denne fredagen like før avreise. Smilet og latteren sitter løst, her mangler det tydeligvis ikke verken pågangsmot, humør eller effektivitet, for en prat med XOM tar hun seg likevel tid til. Jeg har fått veldig gode muligheter til å utvikle meg i selskapet, sier hun innledningsvis. ExxonMobil har gitt meg muligheten til å jobbe med problemstillinger fra hele verden, og det er utrolig spennende. Du må selvsagt da være villig til å ta imot de mulighetene du får, være aktiv selv, ikke gi opp og være innstilt på å finne løsninger. Men da får man til gjengjeld mye igjen både faglig og kulturelt. Utdanning og praksis Marit er utdannet geolog ved Universitetet i Oslo hvor hun tok hovedoppgave i sedimentologi og organisk geokjemi. Hun var ferdig utdannet i 1997 og begynte i ExxonMobil samme året. De første prosjektene jeg jobbet med, var i Balder Development og dreide seg om seismisk tolkning, kartlegging og prospektevaluering. Jeg var innom planlegging og oppfølging av brønner som ble boret og ulike geologiske problemstillinger i forhold til feltutvikling og avsetningsmodeller. I denne perioden hadde jeg en erfaren kollega som fungerte som min mentor og som brukte av sin tid til å lære opp meg som nyansatt. Jeg ble også raskt en del av et flerfaglig team og ble gitt både ansvar og tillit. Å jobbe og bo i utlandet I 1999 ble Marit tilbudt et utenlandsopphold i USA for å spesialisere seg innenfor kildemodenhet og migrasjonsproblematikk og takket ja. Turen gikk til Houston hvor hun først jobbet med store regionale leteprosjekter i Nord- og Vest-Afrika og deretter ett år i selskapets forskningssenter. Hva lærte du av å jobbe i utlandet? Fordelen med å jobbe en periode i utlandet er at du får se hvordan bedriften fungerer internasjonalt, du blir kjent med folk og bygger deg et nettverk som kan være svært nyttig, og Marit Johansen extrovert geologist Marit is on the move for a three months stay in the USA. for the company, and she has a lot of things she needs to get sorted out this Friday just before departure. The smile and the laughter come easily, here there is no lack of either go-ahead spirit or efficiency, as she nevertheless takes time for a talk with XOM. I have had very good possibilities to develop in this company, she starts saying. ExxonMobil has given me the possibility to work with solving issues from all over the world and that is incredibly exciting. Of course, you have to be willing to catch the possibilities you get, be active yourself, not give up and be solution oriented. But in return you get a lot back, both professionally and culturally. Education and work experience Marit is educated a geologist in Oslo where she took her postgraduate thesis in sedimentology and organic geochemistry. She graduated as Master of Science in 1997 and started working with ExxonMobil the same year. First I worked with two projects in the Balder area where the main emphasis was on seismic interpretation, mapping and prospect evaluation. I took part in planning and supervision of wells and various geological issues relating to field development and deposition models. For each project I had an experienced colleague as my mentor who devoted some of his/her time to train me. As a new employee, I was quickly given an important and substantial role in a multidisciplinary team and received both responsibility and trust. Working and living abroad In 1999 Marit was offered an assignment to the US to specialize within source rock maturity and migration issues and she accepted it. The trip went to Houston where she at first worked with large, regional exploration prospects in North and West Africa and then spent one year at the company s research center. dessuten lærer du teknisk enormt mye. I tillegg er det berikende rent personlig det gir deg ny innsikt både med hensyn til mennesker og kultur. Jeg jobbet sammen med folk fra mange nasjoner. Man kunne også merke at konkurransen er tøffere og at miljøet nok er mer konservativt enn her hjemme. Klasseforskjellene er også mye større og mer synlige enn vi ser her i Norge, og det var uvant. Houston var imidlertid mye større enn jeg trodde byen skulle være en metropol hvor du kan finne alt på sett og vis. Hvordan bodde og levde du? Jeg hadde en grei leilighet og trivdes godt med å bo i et varmt og fuktig klima det plaget meg ikke, selv om man i perioder av året må begrense uteaktivitetene. Det kan imidlertid også regne enormt mye, så jeg fikk opplevd at det ble flom der borte. Temperaturen kan også gå ned mot frysepunktet, men det skjer ikke ofte. Jeg er singel og skal man dra til utlandet, tror jeg nok det er viktig å være utadvent tørre å prøve og feile. På fritida tok jeg dansekurs salsa, matlagingskurs, drev litt med seiling og begynte å spille golf. Jeg fikk dermed venner både gjennom disse aktivitetene og via jobben. Det må ikke bli slik at vi bare er den norske gjengen synes jeg, selv om man får et spesielt vennskap med de andre norske man er utestasjonert sammen med. The advantage of working a period of time abroad is that you see how the company works internationally Nytt hus og gamle venner i Norge Når kom du tilbake til Norge igjen? Etter vel tre år, i 2003, var jeg tilbake i Stavanger igjen. Da var det jobbing med 18. runde-søknaden som stod på programmet, og det var både hektisk og artig. Jeg har heldigvis gode venner også her hjemme både i miljøer utenfor jobben, på jobb og i Oslo der jeg kommer fra, så det gikk også greit å ta opp den sosiale kontakten igjen. Jeg kjøpte meg et lite hus på Tjensvoll og hadde tenkt å melde meg på kurs i tango, men tror det blir nødt til å vente noen måneder. Hva skal du gjøre i Statene denne gangen? Jeg skal jobbe med et runde-prosjekt for et land der ExxonMobil er eller vil bli engasjert noe mer tror jeg ikke jeg kan si om det. I tre måneder skal jeg være der borte og jobbe, og det gleder jeg meg til! What did you learn from working abroad? The advantage of working a period of time abroad is that you see how the company works internationally, you get to know people and build a network which may be very useful, and also technically you learn a lot. In addition, it is personally rewarding it gives you new knowledge both with regard to people and culture. I worked together with people from many nations. You could also notice that the competition is tougher and that the working environment is somewhat more conservative than at home. The class barriers are much bigger and more visible than we see here in Norway, and that was also a new experience. Houston was, however, much bigger than I thought the city should be a metropolis where you somehow may find everything. How did you live? I had an all right appartment and felt comfortable living in a warm and humid climate - it did not bother me even if you during some periods of the year have to limit the outdoor activities. However, there it may also be big rainfalls, so I experienced a flood over there. The temperature may also fall towards freezing point, but that does not happen very often. I am single and if you go abroad, I think it is important to be extrovert dare to try and make mistakes. In my leisure time I went to a dancing course salsa, I signed up for a cooking course, did a little sailing and started to play golf. Through these activities, and of course also through my job, I got a lot of friends. You should not always stay with the Norwegian clique, I think, even if you get a special friendship with the other Norwegians you are on assignment with. New house and old friends in Norway When did you return to Norway? After somewhat more than three years, I was back in Stavanger in On my programme then was work with the 18th licensing round application, and that was both hectical and interesting. Luckily I have good friends also here in Norway both outside work, at work and in Oslo where I originally come from. It was not difficult to take up the social contact again. I bought a small house at Tjensvoll and had planned to enroll on a tango course this fall, but I think that will have to wait for a few months. What will you do in the States this time? I will work with a licensing round project for a country where ExxonMobil is/or will be engaged I don t think I will say more about that. For three months I will be over there and work, and I really look forward to that. MY JOB 30 31

17 Qatar en voksende perle i ExxonMobils verdensomspennende kjede av aktiviteter Tekst Gunnar Bråten Det lille uavhengige landet Qatar, ved Den arabiske gulf, har gradvis utviklet seg til å bli ett av de mest interessante operasjonsområdene for ExxonMobil. Dette skyldes hovedsakelig at verdens største gassfelt, North Field, ligger like utenfor landets kyst. Feltet, som ble funnet i 1971, inneholder mer enn 25 milliarder m 3 (900 milliarder kubikkfot) naturgass eller 20 ganger mer enn det norske gigantfeltet Troll. Dette betyr at Qatar i dag kontrollerer nærmere 15 % av verdens bekreftede naturgassreserver. Qatars landområde utgjør bare en fjerdedel av Danmarks areal. Selv når den stekende sommertemperaturen kommer opp imot 50 grader celsius, kan det karrige landskapet se tørt ut, men luftfuktigheten er stor en slags naturlig, fuktig sauna. Landet har i dag en befolkning på mindre enn hvorav bare er statsborgere. Resten er fremmedarbeidere, hovedsakelig fra det indiske subkontinentet. Perledykking var hovedinntektskilden i Qatar og nabostatene rundt gulfen siden babylonsk tidsalder. Ved begynnelsen av forrige århundre arbeidet nærmere perledykkere om Qatar a growing Pearl in ExxonMobil s world wide chain of activities The small, independent country of Qatar on the Arabian Gulf has emerged as one of the most promising areas for future ExxonMobil activities. This is primarily because the world s biggest single natural gas source, the North Field, is located off the coast of the country. Discovered in 1971, it contains more than 900 trillion cubic feet of nonassociated gas, or 20 times more than Norway s giant Troll Field. This means that Qatar controls nearly 15% of the world s current proven reserves of natural gas. The landmass of the country covers an area only one fourth of Denmark s. During the scorching summer months, when temperatures reach as high as 50 degrees Celsius, the extremely barren Qatari desert landscape may look dry, but the humidity levels are high, creating the climate of a wet sauna. The country today has a population of less than bord på Qatars vel 800 perlebåter ( dhows ). Like etter at denne industrien gikk dukken da japanerne begynte å dyrke kulturperler i 1930-årene, ble det funnet olje utenfor vestkysten av landet. Den påfølgende industriutbyggingen og de nye inntektskildene omformet raskt det tidligere fattige landet til dagens moderne, progressive samfunn. Qatargas Qatargas var pioneren i utviklingen av LNG-industrien i Qatar. Selskapet ble stiftet i 1984 for å eie og bygge et landbasert LNG-anlegg som skulle markedsføre og selge LNG og assosiert kondensat over hele verden. De opprinnelige aksjonærene i selskapet besto av landets statlige oljeselskap, Qatar Petroleum (65 %), Total og BP (10 % hver), samt to japanske handelshus, Marubeni og Mitsui (7,5 % hver). Da BP trakk seg fra Qatargas i 1991 for å konsentrere seg om hva selskapet da betraktet som kjerneaktiviteter, ble Mobil anmodet om å delta i partnerselskapet Qatargas på grunn av selskapets omfattende LNG-erfaring i Indonesia. I 1992 og 1994 undertegnet Qatargas to salgskontrakter med Chubu Electric og syv andre japanske kraft- og gasselskaper for levering av seks millioner tonn LNG i året i en 25-års-periode. 700,000, of which only 150,000 are citizens the rest are guest workers mostly from the Indian sub-continent. The major source of wealth in Qatar and neighboring Gulf countries since Babylonian times was the pearl industry. At the beginning of the 20th century, Qatar s 800 pearling boats ( dhows ) employed almost 13,000 divers. Soon after the pearling industry collapsed with the introduction of Japanese cultured pearls in the 1930s, oil was discovered on the country s west coast. The resulting industrial development and the new sources of revenue transformed the poor traditional country of Qatar into today s modern, progressive society. Qatargas Qatargas pioneered the LNG business in Qatar. The company was established in 1984 to own and operate a world-class onshore LNG plant, utilizing natural gas from the North Field, and to market and export LNG and associated condensate worldwide. The company s original shareholders comprised the country s state oil company, Qatar Petroleum (65%), Total and BP (10% each) as well as the two Japanese trading houses, Marubeni and Mitsui (7.5% each)

18 Qatargas sin utbygging av the North Field begynte i 1993, og mot slutten av 1996 kunne den første av tre opprinnelige LNG-prosess tog (trains) i Ras Laffan Industrial City starte produksjonen med påfølgende utskiping av selskapets første LNG-last. Forretningskultur Qatargas er til fulle et multinasjonalt selskap med ansatte fra omtrent 35 forskjellige nasjoner. Qatar er et stammeorientert samfunn som søker å unngå åpen konfrontasjon i pakt med arabisk tradisjon og er derfor uvant med skandinavisk rettpå-sak åpenhet. Heldigvis hadde jeg noen tålmodige venner og kollegaer blant qatarerne og andre arabere som tålmodig delte sine synspunkter på alt fra religion til midt-østen konflikten med meg, sier Gunnar Bråten, leder av Public Relations i Qatargas fra 1999 til Qatar er blant de mest progressive landene rundt Den arabiske gulf og vil snart være verdens rikeste land per innbygger. Under den opplyste ledelsen til emiren, H.H. Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, investerer landet betydelige beløp i fremtiden. Et eksempel er en hypermoderne by med en rekke forskjellige utdanningsinstitusjoner som noen av verdens fremste universiteter står bak. Studentene kommer fra hele regionen. Qatars industri- og energiminister, When BP withdrew from Qatargas in 1991, to focus on what it then considered to be its core businesses, Mobil was asked to join the venture based on its extensive LNG experience in Indonesia. In 1992 and 1994 two sales and purchase agreements were signed with Chubu Electric and seven other Japanese power and gas companies for Qatargas to supply six million tonnes of LNG per year for a 25-year period. The Qatargas development of the North Field began in By the end of 1996 the first of the three original onshore LNG trains at Ras Laffan Industrial City was ready for production and subsequent loading of the company s first LNG cargo. Business culture Qatargas is a truly multi-cultural company, having people employed from about 35 different nations. Qatar is a triballyoriented and non-confrontational country in line with the Arabic tradition and not used to Scandinavian frankness and openness. Fortunately, some of my Qatari friends and other Arab colleagues were patient with me and freely shared their perspectives on everything from religion to the Middle East conflict, says Gunnar Bråten, Head of Public Relations in Qatargas from Qatar is among the most progressive of the Gulf States and soon-to-be the world s richest country per capita. Under the I 2003 stod Qatar for 11 % av verdens LNG-eksport. In 2003, 11% of the world's LNG-export came from Qatar

19 Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, fremhever for øvrig Norge som et lysende eksempel på hvordan et land bør administrere ny rikdom. Qatarske kvinner behøver ikke å tildekke ansiktet, og de har også lov å arbeide og kjøre bil. Vestlige gjestearbeidere kan stort sett leve som de er vant til, så lenge de tar hensyn til lokale skikker, som for eksempel å unnlate å spise eller drikke på offentlig sted under den muslimske helligmåneden Ramadan. RasGas ExxonMobils eierandel i Qatars andre LNG-selskap, RasGas, etablert i 1993, er nå 25 % eller mer enn det dobbelte av andelen i Qatargas. De andre partnerne er Qatar Petroleum (63 %), de japanske handelshusene Itochu (4 %) og Nissho Iwai (3 %), foruten Korea Gas (5 %). RasGas eksporterer nå LNG til Korea, det indiske subkontinentet og Italia. I 2003 var den totale LNG-eksporten fra Qatar mer enn 14 millioner tonn eller 11 % av verdens LNG-eksport. Denne mengden forventes å stige til over 60 millioner tonn per år i løpet av de neste ti årene, noe som betyr at Qatar vil bli verdens ledende leverandør av LNG. Av dette vil ExxonMobil og Qatar Petroleum gjennom partnerselskapene Qatargas og RasGas stå for mer enn 30 millioner tonn LNG til USA og Storbritannia i Fremtidige prosjekter ExxonMobil har et usedvanlig godt utgangspunkt til å kunne spille en stadig mer betydningsfull rolle i utviklingen av Qatars enorme naturgassressurser gjennom eksport til Asia, Europa og USA. I det imponerende perlekjedet av ExxonMobils verdensomspennende aktiviteter, er perlen Qatar i ferd med å bli en av de største. wise leadership of H.H. the Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, the country is investing heavily in its future. For instance, a state-of-the-art educational city with campuses run by some of the world s best universities attracts students from all over the region. H.E. the Minister of Energy and Industry, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, incidentally, points to Norway as a role model for the country with regard to the administration of the country s newfound wealth. Qatari women do not have to cover, and they are allowed to work and drive. Westerners settling down in the country, may live their life as they are accustomed to, provided they are not offending the local culture, by for example eating and drinking publicly during the Muslim Holy Month of Ramadan. RasGas Mobil s share of Qatar s second LNG company, RasGas, established in 1993, is currently 25%, or more than double its interest in Qatargas. The other RasGas partners are Qatar Petroleum (63%), the Japanese trading houses Itochu (4%) and Nissho Iwai (3%), and finally Korea Gas (5%). RasGas now exports LNG to Korea, the Indian subcontinent and Italy. The combined LNG exports from Qatar in 2003 were more than 14 million tonnes or 11% of the world s total. This figure is expected to rise to more than 60 million tonnes of LNG per year within the next decade, which will make Qatar the world s leading supplier of LNG. Of this amount, ExxonMobil and Qatar Petroleum, through its joint ventures, Qatargas and RasGas, have plans to deliver more than 30 million tonnes of LNG to the US and the UK by Future prospects ExxonMobil is well positioned to play an increasingly major role in the development of Qatar s enormous natural gas resources and export of LNG to Asia, Europe and the US. In the impressive chain of pearls, which will comprise ExxonMobil s worldwide activities for decades to come, Qatar is emerging as one of the largest. Gunnar Bråten arbeidet i fem år i Qatar som leder av Public Relations. Han har nå avsluttet sin 26 år lange karriere i Mobil og ExxonMobil. Gunnar ser frem til å bruke mer tid på sin gamle lidenskap fotografering. Alle bilder fra Qatar i artikkelen er tatt av Gunnar. Gunnar Bråten worked in Qatar for five years as Head of Public Relations. He has now completed his 26 year long career with Mobil and ExxonMobil. Gunnar now looks forward to spending more time on his old passion, photography. All photos from Qatar in this article are Gunnar's work. 36 Oktober

20 Gøy på kjøkkenet Latteren satt løst da kokkeluene og forklærne kom på. Våre ansatte møtte hverandre og nye utfordringer i et annerledes miljø enn kontorhverdagen. Kokkekurset ble avholdt 4 kvelder, og totalt 42 ansatte deltok. Tekst Bente Bærheim Madsen Kurset ble arrangert av vår trivselskampanje og Sodexho som administrerer kantinen. Kurset omfattet 12 forskjellige retter, og profesjonelle kokker ga råd underveis. 12 retter og 12 ansatte Hver person var ansvarlig for én rett alene. Kjøkkenet ble delt i 12 arbeidsstasjoner, og først etter å ha funnet seg en plass, fikk en vite hva en skulle lage. Rettene var litt av en utfordring og omfattet sprøstekt and i appelsinsaus, greske kjøttboller, scampi, bruchetta med spekemat, gulrot kake og forskjellige salater fra flere steder i verden. Kokkene ga råd om hvordan en skulle lage maten i henhold til oppskriften og også generelle råd om arbeidsmetoder i kjøkkenet. Kveldens høydepunkt var det fantastiske måltidet der alle de 12 rettene ble servert. Hver person introduserte sin rett og forklarte fremgangsmåten. Vi har tydeligvis mang en potensiell, profesjonell chef blant våre ansatte! Er du lei du gikk glipp av kurset? Forhåpentligvis får du en ny sjanse neste vår, da nye kurs antakelig blir satt opp. Fun in the kitchen Dressed in chef hats and aprons, our employees faced each other and new challenges in a totally new environment. The chef course organised over 4 evenings attracted a total 42 employees. The cooking courses covering 12 different recipes, were initiated by the well-being campaign together with Sodexho, our canteen administrators. Professional chefs gave guidance as the preparations progressed. 12 dishes and 12 employees The work was split between them by making one person responsible for one dish. The kitchen was divided into 12 different working areas, and the employees were informed on what to make after they had chosen their work place. The dishes were quite a challenge, covering duck in orange, greek meetballs, scampi, bruchetta with cured meat, carrot cake and various salads from several corners of the world. Helping chefs gave advice not only on the recipes, but also on working methods in the kitchen. Quite a few new working routines were described. Arbeidsfordelingen er i gang. Jakob Østbø har heldigvis funnet seg en visp, mens Hilde Immerstein, Marianne Mæle og Jan Andreassen diskuterer hvem som skal gjøre hva. How to share the work is an important discussion. Jacob Østbø is pleased with the whisk he has found, while the three others discuss who should do what. Hilde Immerstein to the left, Marianne Mæle and Jan Andreassen. Rune Karstensen trives på kjøkkenet! Rune Karstensen is happy at work! Slik skal det gjøres. Kokkene på første kveld/the chefs attending the first course: The highlight of the evening was the fabulous meal consisting of all 12 dishes. Every dish was introduced by the responsible person who described how it was prepared. Quite a few showed a potential for a career as professional chefs! This is how it is done. Marianne Mæle (instruktør/instructor), Soini Romslo, Sigyn M. Hallin, Anita Aldorsen, Nina B. Meling, Tone Obrestad, Tove Hana, Geir Aas, Kåre Jan Pedersen, Marie Tveit (instruktør/instructor), Oddrun E. Vetting. Are you sorry you missed out? Hopefully, you get a new chance next spring, when new courses are planned.

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Petoro Opportunities and challenges for the NCS Petoro s strategy

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Alvheim et solid fundament for videre vekst Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Forward Looking Statement Except for historical information, this presentation contains forward-looking information

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt Shell i Midt-Norge Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt April 2010 1 Draugen Åsgard A Åsgard C Åsgard B Shell/Råket Heidrun Kristin Njord Tjeldbergodden Vestbase Nyhamna 2 Norskehavet

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Review of the IO valuation cases on the NCS

Review of the IO valuation cases on the NCS Review of the IO valuation cases on the NCS Torsten H. Bertelsen Dr. lic. oec. NPD Arbeidsområder: Gassperspektivanalysen / Fusjon StatoilHydro / PÌAF / IO Agenda NPD and E-Drift /Integrated Operations

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Sjur Talstad, EVP Norge og Russland Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Introduksjon AGR Riggmarkedet norsk sokkel Operatørmarkedet

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Dersom nok CO 2 og høye oljepriser kan en EOR -dugnad betale for fangst og transport samarbeid med UK og DK? JA, - med samarbeid og felles løft

Dersom nok CO 2 og høye oljepriser kan en EOR -dugnad betale for fangst og transport samarbeid med UK og DK? JA, - med samarbeid og felles løft Kan lagring av CO2 kombineres med økt utvinning? Rolf Wiborg, Oljedirektoratet Tekna Kursdagene Trondheim 7. januar 2010 Dersom nok CO 2 og høye oljepriser kan en EOR -dugnad betale for fangst og transport

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer