Væskebehandling. Veneflon. Torvind Næsheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Væskebehandling. Veneflon. Torvind Næsheim"

Transkript

1 Væskebehandling Torvind Næsheim Overlege Anestesiavdelingen, UNN Overlege Akuttmedisinsk avdeling, UNN Veneflon Så sentralt som mulig I blant ser man ikke venen ofte palpabel Ikke stase for hardt (arteriell avklemning) Ikke glem u.ex 1

2 Skalpvene Kan særlig være prominerende hos barn Stase rundt caput Vena jugularis externa Kan være prominernede, særlig hos slanke individer Kommer bedre frem i Trendelenburgs leie Tar grove kalibre Ofte stillingsavhengig Kan ta høye flowrater Sentral tilgang 2

3 Vena femoralis VANN fra urethra Intubert. Kontinuerer HLR Capnograf viste ETCO2 0,5. Kraftigere kompresjoner gir ETCO2 0,8 Sammenklappede v. jugularis ext. Greier ikke å legge veneflon Intraossøs kanyle anlagt Sykehistorie 3

4 Verifisering av riktig leie Klikk gjennom cortex Nålen står stabilt Blod kan aspireres Enkel infusjon uten hevelse Intraossøs kanyle 4

5 Væskerommene Væske per os ICV PV* 10% ECV ISV Urin 30% Perspi ratio Fæces 60% Frakte oksygen til cellene Hva er vitsen?? Normalt miljø inne i cellene 5

6 Underskudd Tørste Vannbalanse Inn Ut Forbrenning Mat Drikke Avføring Svette/pust Urin Urinproduksjon Overskudd Væskebehov (voksne) Basalbehov: (Kroppsvekt 40) x fastetid (ml/t) Perspiratio fra luftveier: Kroppsvekt x 10 (ml/døgn) Fordampning fra operasjonssår: Kroppsvekt x 5-20 (ml/t) Tredjeromstap: Skjønnsmessig, avhengig av traume/operasjon. Ofte usikkert!! Blødning: Eget regnskap blod er intravasalt, væsken vi gir fordeler seg i alle væskerommene! Diurese: Normalt med i basalperspiratio Regionalanestesi: 5-10 x kroppsvekt (ml) 6

7 3.roms-effekten Partikler holder på væske 7

8 Fordeling av partikler Na Na-Kpumpen Alb K PV Ulike ting kan tapes fra ECV! Normal Mangel Salt vanntap Vanntap Salttap Isoton Hyperton Hypoton Vann Osmoler 8

9 Hvor havner det vannet vi gir?? 10% 30% Bare vann 60% A l b N a Na-Kpumpen K Er vann farlig? Hjerneødem Bare vann 10% Lungeødem 60% Tarmødem 30% 9

10 Hvor havner det Natriumet vi gir?? Natrium 10% A l b 30% N a Na-Kpumpen K 60% Er natrium farlig? For mye natrium gir cellulær dehydrering Sentral pontin demyelinolyse Forhøyet blodtrykk? Ekspansjon av ECV For lite natrium gir cellulært ødem Hjerneødem Na Na-K-pumpen Alb K 10

11 Hvor havner de store partiklene vi gir? Store partikler A l b N a Na-Kpumpe n K Hva slags kolloider har vi? Plasmaderiverte *Albumin 4% (iso) og 20 % (hyper x 4) *Octaplas Isotont Maisstivelse Plasmodex - Hypotont Macrodex (60 mg/ml) - Hypertont Halvsyntetiske (gelatin) Haemaccel - Isotont Syntetiske Hemohes - Isotont *Voluven - Hypotont 11

12 Hva skal vi med kolloider da? Blodvolumekspansjon Bedring av mirkosirkulasjon Tromboseprofylakse Er kolloider for godt til å være sant?? Normal Øket membranpermeabilitet 12

13 Membraner som lekker... Sepsis DIC ARDS Alle kaskadetilstander Traumer Operasjoner Anafylaksi Transfusjonsreaksjoner Kolloider vs krystalloider ved væskeresuscitering av kritisk syke Albumin/ FFP HES Haemaccel Dextran Bunn F, Alderson P, Hawkins V. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, 13

14 Væskene vi gir er løsninger NaCl 9 mg/ml Hvilke løsninger bruker vi? Krystalloider = saltvann tynne løsninger, de fleste isotone Fordeler seg primært i ECV (PV ISV) A l b N a Na-Kpumpe n K Kolloider = vann med store partikler tykke løsninger Holder seg primært i blodbanen A l b N a Na-Kpumpe n K Glukose Metaboliseres til CO2 og vann Fordeler seg i alle væskerommene A l b N a Na-Kpumpe n K 14

15 Tonisitet Isotone løsninger Havner i ekstracellulærvolumet Ringer Acetat, NaCl 0.9%, Karbolytt A l b N a Na-Kpumpe n K Hypotone løsninger Havner primært i ekstracellulærvolumet Diffusjon intracellulært Rehydrex A l b N a Na-Kpumpe n K Hypertone løsninger Havner primært i ekstracellulærvolumet Trekker væske fra intracellulærvolumet Rescueflow A l b N a Na-Kpumpe n K Å gi glukose er som å gi rent vann! Glukosen forbrennes Glukose 10% Dannes CO 2 og vann Rest: Kun vann Fordeler seg i hele kroppsvæsken! Gir minimalt bidrag til sirkulerende blodvolum! 15

16 Hypertone salt og dextranløsninger NaCl Dextran Vann NaCl 7,5 mg/ml dextran 60 mg/ml RescueFlow 60 mg/ml Dextran 75 mg/ml NaCl Kraftig hypertont NaCl trekker væske inn i blodbanen Dextran holder væske i blodbanen infusjon av 250 ml i løpet av 2-3 min. Volumeffekt som 3 liter Ringer på samme tid! Potent legemiddel Fare: reblødning pga trykkstigning! Ikke vist bedret overlevelse ved blødningssjokk A lb N a Na-Kpumpen K Bunn F, Alderson P, Hawkins V. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, 16

17 Blødning Symptomer på blødning 75 kg person Akutt blodtap i % < >40 Blodtap (ml) > >2000 Puls <100 >100 >120 >140 Blodtrykk Normalt Normalt Pulstrykk Normalt ( ) Kapillærfylning Normal Fraværende Timeurin (ml) > Minimal Mental status Lett uro/angst Økende Konfusjon Somnolens uro/angst Respirasjonsfre kvens >35 17

18 Kompensasjonsmekanismer BT Eldre Barn og unge voksne Blodtap Oksygen Oksygentransport Arterielt: VaO2 = CO*SaO2*Hb*1,34 Venøst: VvO2 = CO*SvO2*Hb*1,34 Oksygenleveranse DO2= CO*Hb*1,34*(SaO2-SVO2) 18

19 Pulsoksimetri vs hypoxi Hva er optimal Hb? Hemoglobin g/dl

20 Hypovolemi/anemi Røde blodlegemer 20 % Sympaticus -aktivering Volum 50 % Livstruende 80 % 100 % Hva er akseptabel Hb Lavrisikopasienter: Hb >= 7 g/dl Høyrisikopasienter: Hb >= 9 g/dl 20

21 SAG -Lagring av pakkede erythrocytter i Citratfosfat-dextrose-adenin Nedsatt erythrocyttlevetid i transfundert blod Ca 80% reduksjon etter 28 dagers lagring gir ca 20 dagers levetid for de transfunderte erythrocyttene Progressivt avtagende 2,3-DPG Vanskeligere O2-avlastning Tap av blocelledeformabilitet Hemmet mikrosirkulasjon Revitalisering i løpet av 24 timer Immunologiske fenomener Infeksjon, cancer DIC, ARDS, kaskadereaksjoner Smitte Rotteforsøk Rotter blødd til Hb 5 g/dl og deretter transfundert til 10 g/dl Fersk CPDA-RBC 28-dagers CPDA-RBC 21

22 Hva er adekvat blodtrykk? Under pågående blødning: Systolisk trykk på mmhg akseptabelt MAP >55-60 mmhg hos unge MAP > mmhg hos eldre Høyt intracerebralt trykk CPP=MAP-ICP ICP MAP Kritisk verdi for CPP er ca 60 mmhg Ved hodeskader stiger ICP Alvorlig hodeskade gir ICP > 20!! Kritisk å holde tilstrekkelig høyt MAP!!! 22

23 Fortynningseffekter ved massive transfusjoner Hemoglobin Trombocytter Koagulasjonsfaktorer Temperatur Buffer Ikke hell kaldt vann i blodet! % Funksjonell faktoraktivitet Temperatur grader C II V VII VIII IX X XI XII Johnston et al. Journal of Trauma (3)

24 Trauma triad of death World J. Surg. Vol. 22, No. 12, December1998 Terrorist attack on the destroyer USS Cole in the port of Aden on 12 October

25 Damage control Damage control 25

26 Damage control Behandlingsstrategi Første prioritet: Stoppe blødningen Pakking av sår Stabilisering av bekken Kompresjon av store kar Pakking av buk Thoraxdren Definitiv kirurgi 26

27 Bekken Ekstern fiksasjon 27

28 Thoraxdren 28

29 Staged laparatomy Mortalitet ved behov for damage control laparatomy 68 Hemodynamisk ustabile traumepasienter der det ble gjort DCL. Paramtre ved avslutning av operasjonen Am J Surg. 2000; 180:

30 Hva slags væske skal vi gi?? Glucose Kolloid ICV SAG PV 10 % ISV 30 % 60 % Krystalloid Blødningsregnskap Fokus: intravasalt (sirkulerende) volum Tar ikke hensyn til den væsken som havner interstitielt eller intracellulært Ringer/NaCl teller ¼ Plasmodex teller ½ Voluven teller 1 Plasma teller 1 Macrodex teller 1 SAG teller 1 (eller 0.) Glukose teller 1/10 30

31 % av normal Strategi Hct TP g/l F VIII % Trc *10^9/l 0, Hct/TP = 60 0, F VIII = Trc = Krytalloider Kolloider Albumin SAG Octaplas TRC % av blodvolumet blødd Hypotensiv småvolumresuscitering 31

32 Novoseven Novoseven 32

33 Novoseven Konklusjon Væskedynamikk styres av enkle prinsipper Væskebehandling bør ta utgangspunkt i hvilket compartment som mangler væske Glukose gir minimalt tilskudd til sirkulerende volum Kolloider har ikke vist å gi større overlevelse enn krystallider ved hypovolemi, men synes trygt å gi Ved stor blødning er førsteprioritet å stoppe blødningen. Ved stor blødning er det viktig å subistituere de blodkomponentene som det oppstår kritisk mangel av. 33

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen

Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen άναϊσθησις άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet νάρκωσις å gi søvn til noen ναρκάειν (bedøve, stivne); νάρκη (lammelse, sløvhet) Narkose: rus, indusert av droger (alkohol, opium,

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN!

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN! GJENOPPLIVNING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no Januar -06 VELKOMMEN TIL

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN Skrevet av: R. Serine Jonstang, BSc og Linn Merete Jonstang, DVM. Foto: Serine Jonstang Innhold 1. Førstehjelp... 2 1.1. Overvåkning... 2 1.2. Hjerte og lungeredning...

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING

RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING Innholdsfortegnelse: Generelle prinsipper s. 3-4 Produktene s. 5 Trykksår 6-8 Oppstår på et avgrenset område fordi underlaget eller annet presser mot huden og hindrer blodsirkulasjon

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS Hva er idrettsernæring? Anstrengt forhold til mat, spiseforstyrr elser Riktig timing av måltider Kosthold som - gir optimalt

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer