Dokument nr. 15:8 ( ) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument nr. 15:8 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar"

Transkript

1 Dokument nr. 15:8 ( ) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr juni - 1. september 2008 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

2

3 Dokument nr. 15:8 ( ) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr juni - 1. september 2008

4

5 Innhold Spørsmål Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. tapt skolegang, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. utviklingen av luftfarten i Norge etter klimaforliket, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Finn Martin Vallersnes, vedr. satsing på utvikling av nye tuberkulosevaksiner, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn, vedr. seismikkinnsamling utenfor Lofoten og Vesterålen, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. konsesjon til bygging av vindkraftprosjekt, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. Øvre Vilberg Gård, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Morten Drægni, vedr. utviklingen i saken om tilbakebetaling av gaveforsterkninger til staten, besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, vedr. barnehagedekningen, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Gunn Olsen, vedr. lønnsforskjeller, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. omorganiseringen i skatteetaten, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen, vedr. flere konsesjoner til lokalradiodrift, besvart av kultur- og kirkeministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, vedr. fastlegetilbud i Longyearbyen, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Torstein Larsen, vedr. prisområde for strøm, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. valginformasjon på eget språk, besvart av kommunal- og regionalministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. høyspentlinje langs Hardangerfjorden, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. motstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik, vedr. importere Idebenone til eget bruk, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein, vedr. Larkollen som typisk turistområde, besvart av kultur- og kirkeministeren Side

6 Side Fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, vedr. tøyvoll langs E6, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg, vedr. etablering av nye asylmottak, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, vedr. industrielt kraftregime, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, vedr. finansieringsansvaret for særlige tiltak og bistand fra kommunalt ansatte når pasienter med særlige bistandsbehov innlegges i sykehus, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Ingrid Heggø, vedr. kraftverka Tyin, Fortun, Moflåt og Mål, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve, vedr. omgjøring av vedtak fra Helse Midt-Norge, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg, vedr. Statsbygg på Fagernesfjellet, besvart av fornyings- og administrasjonsministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. kjemisk testing av skjell, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund, vedr. provenyberegninger ved endringer i folketrygdens dagpengeplikt ved permitteringer, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, vedr. hiv-positives rettigheter og deltakelsesmuligheter i arbeidslivet, besvart av barneog likestillingsministeren Fra stortingsrepresentant Bent Høie, vedr. kjøp av behandling, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. streik i Tine Meierier, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, vedr. strandsonepolitikken, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, vedr. lavenergi, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal, vedr. luftambulansetilbud i Helse Fonna, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. utvidet areal ved flyplasser, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark, vedr. konsesjoner for vannkraftverk som er mer enn 50 år gamle, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Tord Lien, vedr. dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. teknisk fagskoleutdanning, besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. saksbehandlingstid når det gjelder henvendelser fra skoletilbydere, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, vedr. legemidler av typen antihistaminer, besvart av helse- og omsorgsministeren... 49

7 Side Fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, vedr. internasjonal bistand, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen, vedr. nakkeskader, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Anders Anundsen, vedr. utkjøringer, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Martin Engeset, vedr. kvalifiseringsprogrammet i 2008, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Ib Thomsen, vedr. Lotteritilsynet, besvart av kultur- og kirkeministeren Fra stortingsrepresentant Åse M. Schmidt, vedr. forvaltning av den økonomiske verdien av forskningsresultater og kunnskap ervervet gjennom offentlig finansiert forskning, besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Fra stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen, vedr. lærlinger med gratis lærebøker i læretiden, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, vedr. merking av fartøyer til sjøs, besvart av nærings- og handelsministeren Fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, vedr. økonomiske forhold som beskrives for implementering av nødnettet, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. gjennomgang av prinsipper for bompengefinansiering, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. samisk dagsavis både på samisk og norsk, besvart av kultur- og kirkeministeren Fra stortingsrepresentant Solveig Horne, vedr. bemanningssituasjonen ved Åna fengsel, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug, vedr. oppretting av asylmottak, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Halleraker, vedr. OPS-prosjekter, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg, vedr. ventemottakene på Lier og i Nannestad, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve, vedr. lufthavnnettet, besvart av nærings- og handelsministeren Fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, vedr. manglende tilstedeværelse av norsk politi, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. industrikraft, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. bruk av alger til produksjon av biodrivstoff, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. betaling av billett/helgepass for statsråd, besvart av kultur- og kirkeministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. formuesskatt av latente skatteforpliktelse, besvart av finansministeren... 69

8 Side Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. å vurdere Dixi som drifter av en nettportal, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. organisering av en sommerøvelse ved Akerselva, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. Skattekutt, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, vedr. omfanget av dopingbruk i Norge, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, vedr. seniortiltak gjennom lokale forhandlinger, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. norsk import fra de 50 fattigste landene i verden, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. løsning for beboerne på Solbu, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Per Egil Evensen, vedr. Ski sykehus, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund, vedr. evaluere håndteringen av skogbrannen i Froland, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide, vedr. fullfinansiert opplæring ved Nordreisa videregående skoles landslinje for langrenn og skiskyting, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide, vedr. krigsgraver, besvart av kultur- og kirkeministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen, vedr. skogbrann i Froland kommune, besvart av kommunal- og regionalministeren Fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, vedr. ny jernbanebru på E 39 på Helleland og krabbefelt i Skibadalen, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Bent Høie, vedr. nedgangen i antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren i perioden , besvart av helseog omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, vedr. trådløse nett i barnehager og skoler, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Tord Lien, vedr. steril oppdrettsfisk, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. eierskapet i Telenor, besvart av nærings- og handelsministeren Fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, vedr. farmasøytiske produkter, besvart av nærings- og handelsministeren Fra stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen, vedr. verneplan for Smøla, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal, vedr. EØS-midler til Romania og Bulgaria, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. transporttilbud via riksveiferje, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, vedr. Vest-Tank-eksplosjonen i Gulen, besvart av miljø- og utviklingsministeren... 90

9 Side Fra stortingsrepresentant Øyvind Halleraker, vedr. Hardangerbrua, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, vedr. planlagt læring, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. ekvisisjoner for lytte- og taletrening, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. ergonomiske forhold i skolen, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, vedr. sykkeltrafikk i Akershus, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein, vedr. avgiftsfri bensin for bruk i fritidsbåter, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, vedr. landbruk og distriktene, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. rammevilkårene for internasjonale skoler, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. granskning av Vest Tank-ulykken i Sløvåg i Gulen kommune, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Svein Flåtten, vedr. ligningsverdier på boliger, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, vedr. asylsøkerens religiøse tilhørighet, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve, vedr. kreftutdanningen, besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Fra stortingsrepresentant Bent Høie, vedr. 6-timers dag i arbeidslivet, besvart av fornyings- og administrasjonsministeren Fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr, vedr. Ormtjernkampen nasjonalpark, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. helsefagarbeiderutdanningen, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad, vedr. feriepenger til fosterforeldre, besvart av barne- og likestillingsministeren Fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, vedr. nye oppdrettskonsesjoner i Nordland, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn, vedr. regionskattekontoret, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal, vedr. rapport om ISI i Afghanistan, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant Anders Anundsen, vedr. generelt grunnlag, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Vigdis Giltun, vedr. behandlingstid ved NAV, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. bedre utvinningsgrad ved feltene på norsk sokkel, besvart av olje- og energiministeren

10 Side Fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen, vedr. statsgaranti til OL i Tromsø, besvart av kultur- og kirkeministeren Fra stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn, vedr. forfølgelse av ikkje-muslimer i Algerie, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad, vedr. flyferjer, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg, vedr. toppidrettsgymnaset i Telemark, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, vedr. forfølgelsen av kristne i Iran, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, vedr. voldsbølgen mot de kristne kopterne i Egypt, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen, vedr. et tunnelalternativ på ny trasé E39 Fardal-Osestad i Vest-Agder, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, vedr. fangetransport, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, vedr. bemanningsutredningen, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Jan Sahl, vedr. hjemfall, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. bedret kraftsituasjonen i Midt-Norge, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. konsesjonssøknad fra Industrikraft Møre for gasskraftverk på Fræna, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. tollsatser på herreog dametruse, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. pakkeporto, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, vedr. ulykker på E-18 på strekningen mellom Brattåstunnelene og Kjørholt, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. "Bruskrig i Forsvaret", besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. hypnosebehandling, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. fotgjengere som krysser fotgjengerfelt, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner, vedr. import av stjålne biler, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. handlingsplanen Prosjektet Et enklere Norge, besvart av nærings- og handelsministeren Fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande, vedr. innføring av OOXML som en prioritert standard, besvart av fornyings- og administrasjonsministeren Fra stortingsrepresentant Vigdis Giltun, vedr. operasjoner i utlandet, besvart av helse- og omsorgsministeren

11 Side Fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg, vedr. kraftsituasjonen i Nord-Norge, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg, vedr. fellingstillatelse på rovdyr før de har gjort skade på husdyr, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Tord Lien, vedr. fellingstillatelse på rovdyr, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, vedr. trafikksikkerhetstiltak på strekningen Bamble-Larvik, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Anders Anundsen, vedr. å lempe på kravene for ansettelse innenfor yrkesfagene, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. seismikkskyting på fiskefelt, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. sjøvarme vs. fjernvarme, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Tord Lien, vedr. hvalsafari i Vesterålen, besvart av nærings- og handelsministeren Fra stortingsrepresentant Erna Solberg, vedr., besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. "Kerakkvota" i Vardø, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. energiregnskap for samferdselssektoren, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. lisens for dyrleger ang. overtredelser av legemiddelloven og dyrehelsepersonellloven, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. CO 2 -frie gasskraftverk, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. syklister og skade på biler, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande, vedr. dyrevernloven 6, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve, vedr. oppdrettsvirksomhet i Storfjorden, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, vedr. finansiering av jernbane, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, vedr. asylsøkere, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, vedr. unntak for ordinære krav til arbeidstillatelse for ofre for prostitusjon/menneskehandel, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. forenkling av detaljerte skatteregler, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. å "flå" de såkalt rike, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, vedr. Barnevernet og kriminelle mindreårige, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, vedr. praksis ved Statens Innkrevingssentral, besvart av justisministeren

12 Side Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. forsinkelsesgebyrer på studielån, besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. flytteskatt, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. bokettersyn hos offentlige etater, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. frafall fra tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. hunder som stikker av, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. potetproduksjonen i Finnmark, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Jan Sahl, vedr. referert fra gradert brev/ notat, besvart av forsvarsministeren Fra stortingsrepresentant Bent Høie, vedr. Rusreform II, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, vedr. stikkprøvekontroller av skipslaster i Gulen, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Svein Flåtten, vedr. tollavgifter på import av elektronikk fra Østen, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. Jondalstunnelen, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. småkraftverks inkludering i et grønt sertifikatsystem, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. modernisering av Muradalen Kraftverk, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Jan Sahl, vedr. regelverket for sykepenger og/eller pleiepenger, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. forskning på alkoholvaner og ringvirkningene, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. datavirus fra offentlige nettsteder, besvart av fornyings- og administrasjonsministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. statsstøtte for kjøttreklame, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, vedr. nye retningslinjer for fremføring av kraftlinjer, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, vedr. LAR-sentrenes innkjøp av metadon, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, vedr. akupunktur, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, vedr. manglende merking av turstien over Knutshø i Vågå kommune, besvart av miljø- og utviklingsministeren

13 Side Fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold, vedr. betjent i åpningstidene ved lensmannskontorene i Solør i Hedmark, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, vedr. botid før trygderettigheter igjen inntreffer etter opphold i utlandet, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, vedr. krysseren "Murmansk", besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. "Murmansk"-saken på Sørøya, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik, vedr. rusinstitusjonen "Håpets dør", besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. Åsnes-saken og Mattilsynet, besvart av landbruks- og matministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. økonomiske og personellmessige ressurser i Konkurransetilsynet, besvart av fornyings- og administrasjonsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. kvikksølvlasten i den tyske ubåten U864, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, vedr. transport fra veg over på bane, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal, vedr. maxi-taxiene, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, vedr. sitteplass i buss for skolebarn, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal, vedr. industrikraft, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande, vedr. jaktvåpengarderobe, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. finansieringsformer for utbygging av jernbane, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, vedr. de økte lønnsutgifter for helseforetakene, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. skattefri sparing i individuelle pensjonsavtaler, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Dagrun Eriksen, vedr. bemanning og ferieavvikling innen eldreomsorgen i kommunene, besvart av helseog omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Robert Eriksson, vedr. sykepenger når man pleier alvorlig syke pårørende, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Robert Eriksson, vedr. saksbehandlere innen Nav, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. Frankrikes industrikraftløsning, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. investeringene på Lutelandet, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. integrering av boligprisene i konsumprisindeksen, besvart av finansministeren

14 Side Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. passproblemer for norsk gutt, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. norsk turistnæring og skatte- og avgiftsområdet i landet, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande, vedr. flyruten Oslo- Røros, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, vedr. regelverket for pleiepenger og opplæringspenger, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg, vedr. heving av den russiske atomubåten K-159 i Barentshavet, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, vedr. helsesamarbeid med Kina, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. krigspensjon for barn som ble rammet av bombingen av Laksevåg-området under 2. verdenskrig, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. norske bedrifter i Russland, besvart av nærings- og handelsministeren Fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, vedr. ny våpenforskrift, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, vedr. utrangerte oljeinstallasjoner i Vindafjord, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. regler for flygning med privatfly, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. stengning av Vallaviktunnelen, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg, vedr. nye konsesjoner for lakseoppdrett, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Solveig Horne, vedr. regler for børsnoterte selskaper i Norge, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. miljøgiften Nonylfenoletexylat, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. El-overfølsomhet, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, vedr. register over utplasserte mobilmaster i Norge, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen, vedr. transittmottak i Våler kommune i Hedmark, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, vedr. skatteregler for hestehold, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. åpent, nasjonalt klimapanel, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr. småkraft- og biobransjen, besvart av olje- og energiministeren Fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter, vedr. de samlede skatter og avgifter som havbruksnæringen betaler for 2008, besvart av finansministeren

15 Side Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. opptrappingsplanen for psykisk helsevern, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, vedr. ubåtvrak, besvart av fiskeri- og kystministeren Fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, vedr. mammografitilbud ved Ski sykehus, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen, vedr. politiberedskapen på sjøen i Flekkefjord, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, vedr. kabelbrudd hos Telenors mobilnett, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, vedr. arbeidsmiljøet blant pilotene i SAS, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vedr. mobilstasjonen på sameiet Kalmarhuset, besvart av helse- og omsorgsministeren Fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, vedr. narkotest i trafikken, besvart av justisministeren Fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, vedr. konkurranse i det norske telemarkedet, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Robert Eriksson, vedr. trygderettigheter etter opphold i utlandet, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein, vedr. engangsavgift på luft, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Vera Lysklætt, vedr. hyttebygging langs Tanaelva på finsk side, besvart av utenriksministeren Fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, vedr. veitoaletter, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Svein Flåtten, vedr. endring av opplæringsloven, besvart av kunnskapsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. utslipp av NOx, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, vedr. trygdeavgift, besvart av arbeids- og inkluderingsministeren Fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, vedr. atomgjenvinningsanlegget THORP ved Sellafield, besvart av miljøog utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Anders Anundsen, vedr. eksamensreglementet for Universitetet i Tromsø, besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, vedr. investeringer i vei og jernbane, besvart av samferdselsministeren Fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande, vedr. etiske retningslinjer i selskaper hvor staten er største eier, besvart av finansministeren Fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, vedr. brukte drikkekartonger, besvart av miljø- og utviklingsministeren Fra stortingsrepresentant Svein Flåtten, vedr. foretakspensjon, besvart av finansministeren

Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 950-1119 25. mars - 4. mai 2009 Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 901 1050 23. februar 14. mars 2012 Innhold Spørsmål 901. Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. effektivisering

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 130-388 31. oktober - 21. desember 2006 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2006-2007) Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1460 1615 17. august 30. september 2009 Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1816 1. 30. september 2010 Innhold Spørsmål Side 1651. Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. statusen

Detaljer

Dokument nr. 15:5 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:5 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:5 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 751-899 15. mars - 16. april 2007 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:5 (2006-2007) Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009-2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 151 300 27. oktober 22. november 2011 Innhold Spørsmål 151. Fra stortingsrepresentant Anders B. Werp, vedr. budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 826 990 11. mars 8. april 2010 Innhold Spørsmål 826. Fra stortingsrepresentant Solveig Horne, vedr. Solasplitten,

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 150 1. 27. oktober 2011 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide, vedr. Fiskekvoter, besvart

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:7 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1028-1229 30. april - 4. juni 2008 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2007-2008) Spørsmål

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006.

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006. Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006. Innhold: 1. Valget og ny stortingsgruppe.. 2 2. Venstres forslag og resultater.. 2 3. Regjeringen og Stortinget 5 4. Venstres profilområder... 7 5.

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år Politisk regnskap 2007-2008 Venstres Stortingsgruppe 125 år 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2007-2008. Innhold: 1. Stortingsgruppen.. 3 2. Venstres prioriteringer og alternativt statsbudsjett..

Detaljer

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 12. jan. Muntlig spørretime 2057 Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2366 20. feb. Muntlig spørretime Møte onsdag den 20. februar kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 53): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Fra

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Møte torsdag den 29. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 29. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. nov. Dagsorden 871 Møte torsdag den 29. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 23): 1. Innstilling fra valgkomiteen om opprettelse av og valg av medlemmer

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1642 13. des. Dagsorden 2010 Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 35): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer