PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER"

Transkript

1 NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11

2 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE OG BEDRE HELSEHJELP VED Å:. SAMARBEIDE MED PRIVATE SYKEHUS for å gi pasientene rask helsehjelp og valgmuligheter. SØRGE FOR AT HELSEPERSONELL BRUKER MER TID på pasientbehandling og mindre på byråkrati. GI FOLK HELSEHJELP DER DE BOR, for å spare dem for unødvendig transport og sykehusopphold. FLYTTE MER PÅ LEGER og mindre på pasienter. STYRKE KVALITETEN i sykehjem og omsorgstjenesten, bl.a. med flere leger og sykepleiere. SATSE MER PÅ REHABILITERING OG RUSBEHANDLING, for å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb. STYRKE KVALITETSARBEIDET i sykehus og dermed spare liv og helse 2 / MULIGHETER 1-09 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: 6HELSE 12 Høyremagasinet MULIGHETER 5 NR. 2:2009 KRONIKK Kvalitet og omsorg er kjernebegreper i Høyres politikk. Dette er vi flinke til, og eksemplene er mange. Det vi imidlertid ikke er flinke nok til, er å få frem de gode eksemplene og selge vår politikk, skriver lege Kåre Reiten. Helsekøen har vokst med mer enn personer etter at den rødgrønne regjeringen overtok. Samtidig er private sykehus klare til å redusere køen i løpet av noen få uker. Etter nesten tre år i kø for operasjon tok Randi Jenshaug Arnesen affære. To uker senere og kroner fattigere forlot hun privatklinikken nyoperert og klar for et aktivt liv der hun kan bidra. IMPULSER Få impulser fra Norge rundt SISTESIDEN VALGKAMP Valgkampen er i gang, og Høyres seiersoppskrift klar: Dra ut og møt folk der de er. Med andre ord grasrotengasjement i beste Obama-stil. LES MER OM HELSE-NORGE SIDE 6-11 LEDER 18 PORTRETT Hun er inne i sin femte periode som leder av bydelsutvalget. Hun er så opptatt av innbyggerne sine, at hun kjører rundt på kveldstid for å se om alt er i orden. Hun har åpnet egen lommebok for 23 å få toaletter til polakker. Hun heter Elin Horn Galtung. 24 4INNSETTELSEN AV BARACK OBAMA 17 ivrige unge sjeler fra Hordaland Unge Høyre fikk en opplevelse de aldri vil glemme. Der sykehuskøene ble kortet ned under den borgerlige regjeringen, så øker de nå massivt. Det skyldes ikke tilfeldigheter. Det skyldes politikk en villet politikk. En gal politikk, skriver Trond Reidar Hole i sin leder. NYTT FRA STORTINGET Smakebiter fra Stortinget. Siste nytt om hva som skjer fremover i Høyre-Norge. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 3

4 KOLOFON: NR. 2:2009 Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer ti ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Mudassar Kapur, Thomas Berg Olsen, Christian Angell, Hans Kristian Hogsnes, Tove Brorson, Hanne Bjerknes, Marianne Knarud LEDER DIREKTE VELGERKONTAKT AVGJØR! I februar samlet Høyre mer enn 200 gruppeledere/ordførere og mer enn 300 lokale kampanjeledere på Gardermoen. Det var folk fra nord og sør og vest og øst. Felles for dem var ønsket om en ny regjering med et sterkt Høyre, og en politikk som kan tilby både trygghet og skape optimisme. Tips oss: E-post: no SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ti utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Opplag: Foto forside: Tomas Moss Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO 2 - nøytralt produsert. Høyre har denne politikken. Du kan lese mer om Høyres kampanje i denne utgaven av Muligheter. De rødgrønne trenger avløsning: Høyre vet at en full krise ikke kan møtes med en halv krisepakke, en krisepakke kun rettet inn mot offentlig sektor og bygg/anlegg. De brutale skatte- og avgiftsøkningene som den rødgrønne regjeringen har pålagt norske bedrifter, senest i statsbudsjettvedtaket for 2009, må bort, og erstattes med fornuftige skatteog avgiftslettelser som trygger arbeidsplassene. Nå trengs det stimulanser for optimisme, ikke skatte- og avgiftsøkninger på hardt pressede arbeidsplasser i privat sektor! Høyre vet også at sykehuskøene kan kuttes og pasienter bli operert, bare man legger bort ideologisk motstand mot at staten betaler for operasjoner og behandling på private sykehus og private rehabiliteringssentre. Høyre vet at vi kan få bygget flere, bedre og tryggere veier hvis man viser vilje til offentlig-privat-samarbeid (OPS). Høyre vet at politikrisen er politikerskapt, gjennom de rødgrønnes manglende bevilgninger til politiet. Og Høyre vet at de rødgrønnes hvileskjær i forskningspolitikken øyeblikkelig må ta slutt og at Høyres reformarbeid for en bedre skole må erstatte de rødgrønnes fokus på frukt og grønt og deres lefl ing med lekseforbud. Det politiske budskapet er klart. I de kommende utgavene av Muligheter vil vi fokusere på én og én av de sentrale valgkampsakene. Samtidig finpusses det på Høyres program frem mot programvedtaket på landsmøtet i mai. Høyre vil lansere et politisk program som «skaper trygghet i urolige tider og Private rehabiliteringsinstitusjoner går konkurs. Private sykehus benyttes ikke av det offentlige. FOTO: CF-WESENBERG som viser løsningene og ideene som skal gi fornyet optimisme. Da er det et kjernepunkt at vi skaper et samfunn hvor alle gode krefter trekker i lag. Slik er det ikke i dag. Private rehabiliteringsinstitusjoner går konkurs. Private sykehus benyttes ikke av det offentlige. Gode veiprosjekter realiseres ikke fordi man nekter å bruke OPS-løsninger. Frivillige organisasjoner straffes med moms i en tid hvor frivillig sektor sliter med økonomien. Landet vårt er fylt opp av mennesker med gode ideer og skaperkraft. Bare ved å slippe til disse gode kreftene kan vi nå målene vi har for helsevesenet, for eldreomsorgen, for veiene og skolene. I denne utgaven av Muligheter går vi særlig inn på helseområdet. Kanskje er dette det politikkområdet hvor man får mest brutalt anskueliggjort effekten av den rødgrønne regjeringens private allergi. Der sykehuskøene ble kortet ned under den borgerlige regjeringen, så øker de nå massivt. Det skyldes ikke tilfeldigheter. Det skyldes politikk en villet politikk. En gal politikk. Denne gang kan du også lese mer om hvilke løsninger som vil få Helse-Norge opp og fremover. Helsekøene skal igjen gå ned, men da trengs det et sterkt Høyre og regjeringsmakt! TROND HOLE GENERALSEKRETÆR I HØYRE 4 / MULIGHETER / 2-09 / Høyremagasinet

5 KRONIKK KVALITET OG OMSORG VI ER STOLTE AV ILLUSTRASJON: STEIN LØKEN STAVANGER AFTENBLAD KÅRE REITEN Fastlege i Stavanger Nestleder Levekår Stavanger Bystyret Høyre Stavanger Tidligere medlem av Høyres omsorgsutvalg og Sjølieutvalget Sykehusene skriver ut pasienter så tidlig at når de kommer til våre sykehjem, trenger mange av dem komplisert, medisinsk behandling. En styrking av legetjenesten ved våre sykehjem er derfor helt påkrevet. Regjeringen har i Omsorgsmeldingen fra 2005 foreslått en styrking av legetjenesten ved våre sykehjem med 50 prosent innen Riktig medisin, men så håpløst lavt dosert. Stavanger Høyre har i løpet av de siste fire årene jobbet for og maktet å øke antall legetimer på våre sykehjem med 300 prosent. Dette har vi fått til ved å tilby legene økt lønn og større mulighet til faglig utvikling. Tidligere var det fastlegene som var på sykehjemmene noen timer i uken. Nå er mange av våre sykehjemsleger ansatt på heltid eller jobber der flere dager i uken. Dette gir muligheter for forskning og faglig utvikling. I likhet med en del andre større byer i Norge, har vi også på et av våre sykehjem opprettet en avansert avdeling, et såkalt B-sykehus, der sykehuset kan sende pasienter til videre behandling og opptrening. For å styrke rekrutteringen til eldreomsorgen og øke kvaliteten ønsker vi imidlertid å gå enda lengre. Vi ønsker at alle våre større sykehjem skal få anledning til å ha sin lille spesialavdeling i tillegg til den ordinære sykehjemsdriften. Eksempel på spesialavdelinger kan være opptreningsavdelinger etter lårhalsbrudd og opptrening av KOLS-pasienter. Det at man er noe mer enn bare et «vanlig sykehjem», vil øke yrkesstoltheten, og ikke minst hjelpe til å rekruttere kompetent personale. Åtte av ti sykehjemspasienter er senil demente. De blir lett urolige og forvirret hvis de må flyttes på. Det finnes nå enkle mobile røntgenapparater som kan kjøres til sykehjemmet og brukes der, i stedet for at pasienten skal fraktes til sykehuset og tilbringe dager der for å avklare situasjonen. Dette bør vurderes i de større byene. Vi må ta ny teknologi i bruk. Det er uverdig når en sykehjemspasient blir innlagt på sykehus for lungebetennelse og dør ensom i mottakelsen. Hvis man har tilgjengelig kompetente leger og sykepleiere ved våre sykehjem, er det sjelden grunn til å legge pasienten inn på sykehus. Derfor jobber vi i Stavanger med å opprette en egen legevakt for våre sykehjem bestående av sykehjemsleger som kjenner både faget og rutinene ved våre sykehjem. Jeg har alltid likt vårt slagord «Kvalitet i omsorgen», for både kvalitet og omsorg er kjernebegreper i Høyres politikk. Dette er vi flinke til, og eksemplene er mange. Det vi imidlertid ikke er flinke nok til, er å få frem de gode eksemplene og selge vår politikk. Det er dette vi må bli flinkere til fremover mot stortingsvalget!! Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 5

6 HELSE 09 MULIGHETER tar for seg fem sentrale valgkampsaker. Først ut er helse. I neste nummer: skole. HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI KRIMINALITET RANDI JENSHAUG ARNESEN slet med overvekt i mange år og sto tre år i kø for å få en operasjon. Da hun fikk opplevelsen av å bli kjeftet på fordi hun etterlyste tid for operasjon, bestemte hun seg for å gå privat og betale selv. 6 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

7 / TEKST: Gaute B. Iversen / FOTO: Tomas Moss BETALTE seg tilbake til livet Etter nesten tre år i kø for operasjon tok Randi Jenshaug Arnesen (39) affære. To uker senere og kroner fattigere forlot hun privatklinikken klar for et aktivt og delaktig liv. Helsekøen har vokst med mer enn personer etter at den rødgrønne regjeringen overtok. Private sykehus kunne redusert køen i løpet av få uker hvis de slapp til.! FAKTA HØYRE VIL redusere helsekøen ved å organisere helsevesenet bedre og ta i bruk private aktører. HØYRE VIL samle Norge til ett helserike og avvikle dagens fem helseregioner. HØYRES STORTINGSREPRESENTANTER Erna Solberg, Inge Lønning og Sonja Sjøli har fremmet et forslag for å redusere helsekøene. Forslaget kommer opp i løpet av vårsesjonen på Stortinget. I forslaget ber representantene om at helseforetakene instrueres til å utnytte ledig kapasitet hos private aktører som kan tilby Da Høyre satt i regjering, ble helsekøen i snitt personer kortere hvert år. Tall fra Norsk pasientregister viser at siden den rødgrønne regjeringen overtok, har helsekøen økt med personer, og ventetiden øker på flere områder. Men helsekøen er ikke statistikk. Det er folk som venter på å få den behandlingen de trenger for å bli friske og komme seg tilbake i jobb. 39 år gamle Randi Jenshaug Arnesen sier hun fi kk livet tilbake etter en slankeoperasjon på Aleris i Oslo. Aleris Helse er Norges største private helseaktør med sykehus og medisinske sentre i alle helseregioner. Jeg fi kk aldri noe svar og fi kk aldri vite når jeg kunne få operasjonen ved mitt lokale sykehus. I tillegg opplevde jeg å få kjeft da jeg etterlyste svar og fi kk beskjed om at det var mange som var sykere enn meg, sier hun og rister på hodet. Randi har vært sykelig overvektig i mange år. I forkant av operasjonen hadde hun prøvd de fleste slankekurene og tøffe treningsregimer, men greide ikke å holde vekten nede. For meg er det genetisk at jeg har lett for å legge på meg. Skulle jeg holdt vekta nede, måtte jeg trent to timer fem-seks ganger i uken. Det lot seg ikke gjøre med familie og jobb, forteller hun. Hun har mann og to barn på 12 og 14 år. På det verste var hun så overvektig at hun gruet seg for å gå opp i andre etasje hjemme hos seg selv og måtte planlegge før hun skulle knytte skolissene. Jeg hadde vondt i rygg, bekken og hofter og hadde høyt blodtrykk. Det ble sånn at jeg planla at jeg skulle hente noe eller bringe noe før jeg gikk opp. Slik reduserte jeg antall turer opp trappa, forteller hun. Det var tungt at folk ikke regnet med at jeg kunne være med på ting fordi jeg var overvektig. Det ble mye «Stakkars deg, mamma» og «Ikke slit deg ut». Mens jeg ventet på operasjon, ble jeg sykere, både psykisk og fysisk, sier Arnesen. Etter at hun hadde ventet på operasjon ved sitt lokale sykehus i to år, ble hun først delvis sykemeldt og deretter fulltids sykemeldt. Da hun hadde gått sykemeldt i åtte måneder, orket hun ikke mer og tok kontakt med det private sykehuset Aleris i Oslo. I løpet av drøye to uker var hun operert og på vei hjem igjen. Jeg hadde sett på alternativer til offentlig sykehus tidlig, men fi kk kvalitativt gode helsetjenester. Forslaget tar også til orde for en uavhengig vurdering av behovet for helsehjelp og at fristen for behandling settes på medisinsk-faglig grunnlag. De vil også at det skal opprettes et uavhengig bestillerorgan som skal vurdere om helsetjenester skal utføres av offentlige eller private aktører. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 7

8 HELSE 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET LEDER FOR OVERVEKTKLINIKKEN på Aleris, Hilde Skyvulstad, lover sykelig overvektige operasjon i løpet av 14 dager. I det offentlige må pasientene kanskje vente i flere år. hele tiden beskjed om at jeg skulle få operasjon. Ei venninne var mye raskere til å gjøre operasjonen privat. Da jeg så de resultatene hun fi kk, orket jeg ikke lenger å gå rundt med et så redusert liv som jeg gjorde, fortsetter hun. Operasjonen, som kostet kroner inklusive oppfølging i ett år, betalte hun av egen lomme. Ingen reagerer på at folk kjøper seg ny bil til flere hundre tusen kroner. Hvorfor skal ikke jeg kunne investere i år ekstra levetid? Nå velger jeg helst trappene i stedet for heisen, smiler hun da vi møter henne på Aleris i Oslo, hvor hun er på oppfølging etter operasjonen. Etter operasjonen har den 159 centimeter høye kvinnen gått ned fra 116 til 90 kilo, og har planer om å kvitte seg med 15 kilo til før hun er fornøyd. Mens hun har gått sykemeldt, mistet hun også jobben. Når jeg er ferdig med rehabilitering, skal jeg begynne å søke jobber igjen. Nå bare gleder jeg meg over at jeg har fått operasjonen og er i bedre form. Blodtrykket er bra og blodsukkeret er fi nt, sier hun. Aleris opererer mellom 6000 og 7000 pasienter årlig. Blant de operasjoner som folk velger å betale selv, er operasjoner ved sykelig overvekt I ÅR UNDRET VI OSS over hvorfor de ingen hyppigste. tok fatt i de Nesten unike bygningene. alle som Til opereres slutt for sykelig overvekt hos Aleris, bestemte vi oss for å gjøre det selv, forteller betaler av egen lomme. Tone Welhaven Føyen og Asgeir Føyen. Pasienter med sykelig overvekt har store plager og har ofte stått i flere år på venteliste i det offentlige systemet. Dette er pasienter som i tillegg til sykelig overvekt ofte har tilleggsproblemer med diabetes og høyt blodtrykk. De har dårlig livskvalitet og vil komme seg ut av situasjonen, men det offentlige prioriterer ikke disse pasientene, sier administrerende direktør Grethe Aasved i Aleris Helse i Oslo. Hun understreker at de opererer personer med sykelig overvekt på samme indikasjon som de offentlige sykehusene. Årlig blir omtrent 1400 personer operert for sykelig overvekt på norske sykehus. En tredel av disse blir operert ved Aleris i Oslo. Aasved forteller at sykehuset har like mange pasienter som før innstrammingen i det offentliges kjøp av helsetjenester. Umiddelbart etter at Helse Sør-Øst i 2006 reduserte sine kjøp fra Aleris, merket de en nedgang i aktiviteten og måtte si opp ansatte. Men ett år senere var omsetningen tilbake. Forskjellen er at vi opererer stadig flere som er privatfi nansiert. Med privatfinansiert menes at pasienten betaler av egen lomme for å slippe å stå i kø, eller at arbeidsgiver eller forsikringsselskapet betaler for operasjonen. I perioden har vi hatt en tredobling i omsetning av privatfinansierte operasjoner. Disse står nå for halvparten av omsetningen vår, forteller Aasved. 8 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

9 ADMINISTRERENDE DIREKTØR i Aleris Helse i Oslo, Grethe Aasved, opererer stadig flere som betaler av egen lomme fordi de ikke orker å stå i helsekø. Vi kan på kort tid doble kapasiteten vår hvis det offentlige setter ut flere operasjoner, sier hun. Aasved understreker at man ikke uten videre kan konkludere at grunnen til at flere pasienter får operasjonen fi nansiert privat, er at det offentlige har begrenset bruken av private sykehus. Men jeg registrerer at økningen i private pasienter sammenfaller i tid med reduksjonen i de offentlig fi nansierte operasjonene, sier hun. «Vi har ledig kapasitet og har i tillegg mange leger og annet helsepersonell som ønsker å jobbe hos oss. I dag har vi seks operasjonsstuer i drift og kan raskt åpne to til» GRETHE AASVED Paradoksalt har Aleris også nesten en dobling i en annen pasientgruppe, nemlig pasienter som ikke har fått operasjon innen den lovbestemte fristen de er gitt gjennom behandlingsgaranti. Gruppen med såkalte fristbrudd-pasienter øker. Dette er pasienter som de offentlige sykehusene ikke har kapasitet til å behandle innen den fristen de har gitt løfte om til pasienten. Da ringer NAV til oss, og vi opererer dem i løpet av én til to uker, forteller Aasved. Aleris kan, i løpet av noen uker, doble kapasiteten dersom sykehuset får flere bestillinger fra det offentlige helsevesenet. Vi har til enhver tid ledig kapasitet, noe de privatfi nansierte pasientene nyter godt av, sier hun. Hun skulle ønske at flere offentlig fi nansierte pasienter kunne nyte godt av den ledige kapasiteten, særlig de som er gitt en behandlingsgaranti og dermed har rett til nødvendig helsehjelp. Det er et paradoks at bare et fåtall av disse pasientene kan opereres hos oss når vi også gjør operasjonen til en rimeligere pris enn det offentlige klarer. Vi har ledig kapasitet og har i tillegg mange leger og annet helsepersonell som ønsker å jobbe hos oss. I dag har vi seks operasjonsstuer i drift og kan raskt åpne to til. Vi har også ledig kapasitet på våre sykehus i de andre store byene rundt om i landet, forteller hun. Randi Jenshaug Arnesen nyter livet etter at hun ble operert i september. Nå er det ikke lenger et stort prosjekt å gå tur med hunden. Jeg har alltid følt at jeg har vært en ressurs i samfunnet og stått på. Det må jo være bedre at jeg kommer meg ut av systemet og tilbake i jobb enn at jeg og andre som meg skal vente i årevis på en operasjon. Det er synd at det er penger som skal avgjøre hvem som får hjelp eller ikke, sukker hun. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 9

10 HELSE 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI KRIMINALITET HELSEPOLITISK TALSMANN Inge Lønning mener det er den rødgrønne regjeringens ideologiske standpunkt om at mest mulig skal skje i offentlig regi, som gjør at folk sitter fast i helsekøen. Høyre vil bruke private Helsepolitisk talsmann i Høyre, Inge Lønning, er ikke i tvil om at det er den rødgrønne regjeringens innstramning som er årsaken til at helsekøen vokser. Det er ingen tvil om at årsaken er den ideologien som ligger til grunn for Soria Moria-erklæringen. Det står rett ut at man skal begrense kjøp av tjenester fra private aktører og utnytte den ledige kapasiteten i det offentlige helsevesenet. Men der er det jo ingen ledig kapasitet, sier Lønning. Mens helsekøene øker, er det brukerne av helsetilbudet som lider i kø. Høyre mener det er det offentliges oppgave å sørge for et godt helsetilbud, men det betyr ikke nødvendigvis at det er offentlige sykehus som skal utføre operasjonene. Det er likegyldig hvor man får utført operasjonen man trenger, så lenge den er kvalitativt god og den blir gjort så raskt som mulig. Jeg tror ikke pasientene bryr seg særlig mye om det skjer på et offentlig eller privat sykehus, sier Lønning. Han understreker at det er ingenting som tilsier at det er noen kvalitetsforskjell på operasjoner utført på private og offentlige sykehus. Men det vet vi ikke fordi kvalitetstallene for sykehusene publiseres ikke. Høyre mener at rangeringen av sykehus bør offentliggjøres slik at pasientene kan undersøke hvilke sykehus som er flinke til å utføre akkurat den operasjonen de trenger. Først da vil fritt sykehusvalg virkelig få mening, mener Lønning. Høyres holdning er at systemet må tilpasse seg brukerne, ikke omvendt. For oss handler dette om at brukeren skal være i sentrum. Det kan ikke være sånn at pasienter står i kø og venter på behandling fordi syste- 10 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

11 ! DOBLING I HELSEFORSIKRING ETTER INNSTRAMMINGEN av den offentlige innkjøpspolitikken har salget av helseforsikring økt med nesten 140 prosent. Ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) er nærmere personer dekket av forsikringer mot helsekø, mens det ved utgangen av 2006 var bare personer. IFØLGE FNH er det flest små og mellomstore bedrifter som kollektivt har forsikret sine ansatte. Organisasjonen opplyser også at stadig flere større bedrifter velger å forsikre sine ansatte mot et langt opphold i helsekø. RUNDT PERSONER tegnet helseforsikring på egen hånd. FNH regner med at antallet personer som er dekket av forsikring, vil fortsette å øke i årene fremover. «Det er jo et paradoks at Regjeringens politikk fører til en privatisering i ordets opprinnelige betydning. Nå er det de som har råd til å betale selv, som får rask behandling» INGE LØNNING met ikke tilpasser seg brukernes behov, slår han fast. Bakgrunnen for at den rødgrønne regjeringen ønsket å begrense bruken av private aktører, er frykten for privatisering av helsevesenet. Lønning mener Regjeringen oppnår det motsatte. Det er jo et paradoks at Regjeringens politikk fører til en privatisering i ordets opprinnelige betydning. De private sykehusene fortsetter å behandle like mange som før, men nå er det de som har råd til å betale selv, som får rask behandling, sier han. Han mener at veksten i helsekøen i løpet av kort tid kan stoppe og at køen kan reduseres dersom Regjeringen åpner for å øke kjøpet av tjenester fra private sykehus. Erfaringen fra da Høyre satt i regjering, viser at det er mulig å redusere køen med personer i året. Det er ingenting som tilsier at det ikke er mulig å gjøre det igjen ved å øke bruken av private sykehus, sier han. Sammen med Erna Solberg og Sonja Sjøli har Lønning fremmet et forslag om raskere helsehjelp og større valgfrihet i helsetjenesten. Forslaget skal opp i Stortinget i løpet av vårsesjonen. Vi ønsker å utnytte den ledige kapasiteten hos de private aktørene som kan levere kvalitativt gode helsetjenester for å redusere helsekøen og vil at helseforetakene skal instrueres til å kjøpe flere tjenester fra private aktører, forteller han og er spent på hvor hardt regjeringspartiene vil svinge partipisken når saken skal opp. Studier som er gjort, viser at de private helsetjenestene er mer kostnadseffektive enn det offentlige helsevesenet, og at operasjonene ofte er billigere på private sykehus. De private sykehusene har spesialisert seg på operasjoner som det er mulig å drive på samlebånd. De er nødt til å drive effektivt fordi de må tjene penger. Det er ikke snakk om å sette ut de høyspesialiserte operasjonene, men vi kan redusere køene mye ved å benytte den kapasiteten som finnes, poengterer han. JEG HAR ALLTID FØLT at jeg har vært en ressurs i samfunnet. Det må jo være bedre at jeg kommer tilbake i jobbe enn at jeg skal vente i årevis på en operasjon, sier Randi Jenshaug HVA MENER DU? Diskuter videre på Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 11

12 i IMPULSER Sakene med mer utfyllende stoff på er merket FOTO: PIA PRESTMO UTGIFTENE TIL uføretrygd, sykepenger og attføring ligger nå rundt 75 milliarder kroner i året, sier Michael Tetzschner, Oslo Høyres leder. Nå ønsker Oslo Høyre å få flere folk i arbeid. Lavere skatt Skatte- og avgiftspolitikken styrer i stor grad nordmenns handlingsmønster. Det bestemmer hvorvidt vi velger å ta høyere utdannelse, om vi velger å jobbe litt ekstra og om vi velger å arbeide overhodet. I dag er hver femte nordmann i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Det er neppe fordi vi er sykere enn andre, sier Michael Tetzschner, Oslo Høyres leder. Den økonomiske forskjellen mellom å leve på trygd og å arbeide er for liten. Samtidig kan det oppleves som en raus holdning blant leger til å skrive ut sykemeldinger. Resultatet er at veksten i antall personer på helserelaterte ytelser har fått en nærmest epidemisk utvikling. Utgiftene er nå rundt 75 milliarder kroner i året. Det blir ikke høyere velferd jo flere mennesker som havner på sykelønnsordninger, sier Tetzschner. For å få flere i arbeid foreslår Oslo Høyre å senke skatt på inntekt betraktelig, slik at folk får beholde mer av det de tjener. I tillegg ønsker vi å redusere sykepengene til 80 prosent, og å innføre karensdager i sykelønnsordningen for å få ned korttidsfraværet. Det må lønne seg å arbeide, understreker han. Kick med ideologi VESTFOLD: Valgåret 2009 er i gang og Vestfold Høyre ga året en kickstart med sin tradisjonelle ideologikonferanse. Vestfold Høyre har en lang historie. Hele 125 år har vi vært med på å prege politikken i fylket. Under jubileumsmiddagen ga fylkesleder Svein Flåtten, leder i Tønsberg Høyre Henning Wold og varaordfører Petter Berg noen smakebiter av vår lange og rike historie. Ideologikonferansen i Vestfold Høyre har blitt en populær tradisjon og nærmere 90 heltente Høyre-folk deltok denne gangen. Generalsekretær Trond Hole engasjerte som vanlig forsamlingen med et glødende innlegg om Høyres tankegods og verdigrunnlag. Høyres leder Erna Solberg henledet oppmerksomheten på det kommende valget og de politiske hovedsakene. Lørdagens høydepunkt for mange av deltakerne var innlegget av Jan Petersen om de internasjonale forhold som preger det politiske verdensbildet. Fylkesordfører Per-Eivind Johansen ga forsamlingen en oversikt over samferdselsutfordringer, og en oversikt over hva som er planlagt, og hva som allerede er i gang. Lørdagen ble avsluttet i fi nanskrisens tegn. Svein Flåtten ga forsamlingen innspill til refleksjoner om Høyres klassiske politiske tanker i en krisetid som den vi nå gjennomlever. 12 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

13 Stavanger går foran i miljø STAVANGER: Som første norske by har Stavanger forpliktet seg til å samarbeide om å kutte CO 2 -utslippene med mer enn 20 prosent de neste ti årene. Ordfører Leif Johan Sevland var nylig i Brussel der han underskrev den såkalte Ordføreravtalen. 170 europeiske byer har gått sammen om dette. Deltakelsen gjør at vi tar del i en europeisk miljøsertifisering, sier Sevland, med denne avtalen kommer forpliktelser, men også anerkjennelse av en by som tar klimautfordringene på alvor. Byer står for 79 prosent av all energiforbruk i verden, og 80 prosent av drivhusgassutslippene. Ordføreravtalen setter høye mål og store krav til aktive tiltak. Innen ett år må man legge fram en konkret handlingsplan for å nå klimamålene. Stavanger er den første norske byen som går inn for avtalen. I arbeidet med å bli en anerkjent og ledende energiregion spiller denne avtalen en viktig rolle. Stempelet man får ved å være med her er helt nødvendig i det arbeidet, sier Pål Jacob Jacobsen, leder for Stavangers europakontor i Brussel. Skjerpet kommunikasjon LEIF JOHAN SEVLAND var nylig i Brussel der han underskrev den såkalte Ordføreravtalen. I tillegg til Stavanger deltok ordførere fra blant annet Lyon, Göteborg, München, Malmö, Málaga, Madrid, Lisboa, Brussel, Hamburg, Stockholm, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Helsingfors, Birmingham, Dublin og Århus på seremonien i EU-parlamentet. FOTO: HARALD EIDE ELLINGSEN TJUVSTART I TROMS Troms Høyre har tjuvstartet «1/2- år- igjenkampanjen» i forbindelse med årmøtet. De er sikre på at direkte velgerkontakt er måten å treffe velgere på, og de ønsker et entusiastisk korps som skal gjøre vei i vellinga i valgkampen. Derfor lot de kampanjeleder Mudassar Kapur varme opp en allerede hyperpositiv forsamling. Deretter bar det ut med «andre boller» på stand for noen og dørbank for andre, mens atter andre ringte potensielle velgere. Vi gleder oss veldig til fortsettelsen, sier fylkessekretær Ole-Johan Rødvei. BØRGE BRENDE TIL HAMAR Hedmark og Oppland Høyre gleder seg til å ønske Børge Brende velkommen til felles årsmøte i disse dager. Den tidligere stortingsrepresentant for Høyre, nå direktør i World Economic Forum, vil innlede med temaet finanskrisen i et globalt perspektiv med skråblikk på innlandet. Hedmark og Oppland Høyre drar i samme slengen også i gang «½-år- igjen- kampanjen sin og har i den anledning invitert alle sine medlemmer til fest, og generalsekretær Trond R. Hole skal få tenne til valgkamp. Dette blir en inspirerende helg for oss og vi gleder oss veldig til å samle over 220 Høyre-mennesker til fest, sier de to lederne, Frode Knutzen Midtlund og Anne Grethe Fremgaard Kvitberg. FINNMARK: «Vi skal ha Frank Bakke Jensen på Stortinget!» Målet er klart for Finnmark Høyre og gjennom to helgesamlinger har de nå tydeliggjort sin profi l. Vi erkjenner at vi til nå har vært for utydelige, og at vi i liten grad har jobbet bevisst med dette. Nå har vi laget en kommunikasjonsplattform som sier hva vi skal kommunisere og hvilke saker vi skal prioritere. Vi har en kommunikasjonsstrategi som omhandler mål, målgrupper, styrker, svakheter, kanaler med mer, sier Anne Karin Olli, leder i Finnmark Høyre. De som var invitert til workshop, var de tre første kandidatene, ledergruppen i fylkesstyret, kvinnepolitisk leder og fylkessekretær. Christian Altmann, kommunikasjonsrådgiver i Dale+Bang PR, bisto med å lede prosessen. FYLKESSTYRET OG STORTINGSKANDIDATER fra Finnmark var samlet i Alta den siste helgen i januar for å bli kurset. FOTO:JOHNNY AIKIO FRIVILLIGHETENS BESTE VENN Høyre mener det er direkte frekt at staten skal se på frivillig arbeid som en inntektskilde. Derfor foreslår vi å kutte momsen for frivillige lag og foreninger. I en tid med strammere kommuneøkonomi er det viktig å stimulere til økt frivillig aktivitet. Uten frivilligheten stopper Norge opp, sier Asker-ordfører Lene Conradi. For drøye to uker siden startet hun sitt første ordføreropprop mot Regjeringen for å fjerne denne urettferdige skatten på frivillig arbeid. Over 130 ordførere har signert på oppropet etter kun to uker. Mange lokalpolitikere har bedt om utsatt frist da de ønsker å ta opp saken i formelle fora og utfordre sin ordfører. Flest Høyre-ordførere har signert, men alle partier er representert, og det er gøy, forteller Conradi. Presidenten i Røde Kors, Sven Mollekleiv, og generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, roser initiativet. PARTILEDER: Erna Solberg Høyremagasinet / MULIGHETER / 13

14 PÅ KONTORET har bydelsutvalgslederen bondemøbler og Pepsi. Sistnevnte er et kjøleskap.! FAKTA: ELIN HORN GALTUNG VERV/JOBB: Bydelsutvalgsleder i Vestre Aker, Oslo FAMILIE: Gift med Sjur Lars Galtung, tre barn på 26, 34 og 37 år BOR: Oslo vest HOBBY: Bridge, slalåm, idrett, historie, kunst, kultur og bunader BRENNER FOR: Innbyggerne i Vestre Aker og de svake i samfunnet NÅVÆRENDE OG TIDLIGERE VERV: Har sittet 22 år i Bydelsutvalget hvorav 17 som leder. Hun har bred erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid i bydelen, bl.a. som tidligere leder i skole- og kulturkomiteen og leder i barnehagenemnda. Ellers har Elin hatt verv i Oslo Høyre som medlem av arbeidsutvalget og hovedstyret, så vel som programkomitéer og nominasjonskomitéer, og har gjennomgått Høyres lederskole. Har også fartstid som styremedlem i ulike organisasjoner som Norges Husmorforbund, avd. Holmen, Én Verden, og styremedlem i Heltberg Private Gymnas. Var nylig medlem av den Regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen for å styrke demokratiet i Den norske kirke. Sitter i rådet for i Én Verden, styringsgruppen for Gud i storby 2010, styret i familiebedriftene Norwegian Holding AS og AS Fabo og styreleder i Norefjelltunet. 14 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

15 PORTRETTET / TEKST og FOTO Tove Brorson BORGERMESTER av Vestre Aker Elin Horn Galtung (63) karakteriseres som borgermester av Vestre Aker. Den fargerike Høyre-politikeren er inne i sin femte periode som leder av bydelsutvalget i Oslo. For politiske motstandere må Elin fremstå som en mare. Hun er et fyrverkeri av en kvinne, kunnskapsrik, engasjert og har et godt grep om sine innbyggere. Så godt grep at ingen politiske motstandere har greid å feie henne av banen i løpet av de 17 årene hun har sittet som leder. Elin er direktevalgt som leder fi re ganger. Med utseende som en diva og et hjerte som en barmhjertig samaritan, har hun trollbundet sine velgere. Du har et stort behov for å lytte til folk? Ja, jeg er lydhør. Folk kan henvende seg til meg når som helst. Det er noe de vet. Innbyggere tar kontakt med meg overalt, i kirken, butikken og på idrettsarrangement. De banker på døra mi hjemme. De ringer. Jeg er tilgjengelig og tar ombudsrollen på alvor. Det er fantastisk å være BU- leder, sier den populære politikeren, som opprinnelig kommer fra Fana ved Bergen. Lyttende ombudskvinne For Elin er ombudskvinne med stor O. Hun er så opptatt av innbyggerne sine at hun kjører rundt på kveldstid for å se om alt er i orden. Det var slik hun oppdaget at polakkene ikke hadde noe sted å gjøre fra seg på Bogstad camping på 90-tallet. Jeg ble så sinna da jeg så hva som skjedde der. Løsarbeiderne fra Polen, som bodde i bilene sine, hadde ingen steder å gå på do. De forurenset fritidsområdet for turgåere, og griset til nærområdet. De blokkerte for fri ferdsel. Fra det offentlige budsjettet ble toalettene strøket to ganger, og slik kunne vi ikke ha det. De hadde behov for toalett. Å gå på do er en helt normal kroppsfunksjon. For å kunne få til en tømmeavtale med Hibas måtte jeg vite hvor ofte polakkene gjorde fra seg. Jeg måtte stadig se etter når det ble fullt der inne. Året etter var doene på plass, minnes Elin, som bekostet Hibas-toalettene av egen lomme. Du fi kk mye oppmerksomhet rundt saken? Ja, lokalavisene, Aftenposten og VG slo opp saken stort. Men folk ble jo forbannet over denne forurensningen. Til og med soknepresten engasjerte seg, minnes hun. Elin er kjent for sine friske uttalelser som både høster applaus og provoserer. Hun får oppslag for sine utspill, men for henne er innbyggerne det viktigste, og hun gir mye av seg selv som politiker. Hva kjennetegner deg som politiker? Engasjement! Jeg er en engasjert person. Det er en viktig egenskap for oss politikere. Jeg er et ja-menneske og er opptatt av menneskene rundt meg. Nylig kom jeg hjem fra Egypt. Det er spennende å bli kjent med nye mennesker og kulturer. Det er det som gjør livet spennende. Når jeg opplever nye steder, har jeg ikke lyst til å forlate stedet og menneskene igjen, sier den reiseglade og kulturinteresserte politikeren. Men Elin er også opptatt av norsk kultur. På kontoret har hun norske «Jeg synes det er helt forferdelig at Norge ikke er medlem av EU. Nå sier flertallet ja til å være leilendinger i eget land. Det er helt vanvittig!» bondemøbler. Og hjemme henger et antall bunader hun ikke har telling på. For meg er bunader blitt et samleobjekt. Fra gammelt av hørte enkelte bunader til på forskjellige gårder, og via tradisjoner har bunadene fått sin utvikling og sitt særpreg, sier Elin, som forteller at bunaden fra hjemtraktene Fana er den hun bruker mest. Kravstor befolkning Elin er leder i en bydel med mer enn innbyggere, og Høyreforeningen Vestre Aker er en av landets største. Vestre Aker ligger i ytre vest sammen med Nordre Aker og Ullern og omfatter området fra Frøen og Vinderen, til Røa og Holmenkollen. Bydelen gir også tjenester til innbyggere i Sørkedalen, og de vestre delene av Nordmarka. Bydelen forvalter 72 tjenestesteder, har ca. 760 årsverk, og er på størrelse med en middels stor norsk by. Mange av bydelens innbyggere har høy utdannelse og vet hva de har krav på. Vi har de rikeste rike og de fattigste fattige, opplyser hun. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 15

16 PORTRETTET ELIN ER STOLT av å ha fått sin egen drakt av fotballjentene «Røa Dynamite Girls». KUNST OG KULTUR har en viktig plass i Elins hverdag. Elin roser engasjementet i bydelen, og forteller at dugnadsånden lever i beste velgående. Bydelen har et blomstrende idretts- og kulturliv, innehar to frivillighetssentraler og mange ildsjeler. Ungdommen er meget aktiv på idrettsfronten og det er kort vei til marka. Vi må huske på at det er menneskene som skaper samfunnet. Derfor er menneskene viktige, sier den fargerike politikeren, som ikke legger skjul på at Røa-jentene «Røa Dynamite Girls» har fått hedersplass på veggen. Fotballjentene fremstår som helter i bydelen og Elin sier at cupfi nalegull henger svært høyt. Du hadde noen friske uttalelser til Akersposten i etterkant av gullet, som; «Jentene er ingen divaer. De finner du i herrefotballen». Det jeg mente, var at disse jentene jobber eller studerer ved siden av fotballen. De stiller opp for andre, de står på for klubben og er fenomenale. De trener sju dager i uken, og gjør det fordi de synes det er gøy. De spiller for knapper og glansbilder, mener Elin, som er så stolt av «jentene sine» at hun har plakater av dem hengende på jobben. Elin har også fått sin egen drakt med navnet sitt på noe hun er svært stolt av. Har fotballen en spesiell plass i hjertet? Nei, jeg er glad i alle idretter. Jeg synes det er flott med alle som gjør imponerende prestasjoner, enten det er på idrettsbanen, i næringslivet eller i kulturlivet. Men mest av alt er jeg imponert over mennesker som uselvisk står på for andres beste. Opptatt av EU Elin meldte seg inn i Fana Unge Høyre som 15-åring. Hun meldte seg senere ut på grunn av abortsaken og kunne ikke skjønne at kvinnene måtte føde barn som ikke var ønsket ved fødselen. Etter at abortsaken var løst, meldte Elin seg inn igjen i partiet. Hun mener man skal ha respekt for dem som bidrar med arbeid og skatt til samfunnet, og at politikerne derfor forplikter seg til å utnytte disse midlene best mulig. Dessuten er hun klar på at nasjonen må bli fl inkere til å legge til rette for gründere og næringslivet. I tillegg er hun glødende opptatt av EU, Forsvaret og Én Verden. Jeg synes det er helt forferdelig at Norge ikke er medlem av EU. Nå sier flertallet ja til å være leilendinger i eget land. Det er helt vanvittig! Jeg kan ikke «Jentene er ingen divaer, de finner du i herrefotballen» forklare hvorfor flertallet i Norge tenker så annerledes, sier hun. Når det gjelder Fforsvaret, synes hun ikke det satses nok på dette viktige området. Et sterkt forsvar er viktig om vi skal forsvare oss, så kan andre kalle det symbolpolitikk, sier hun. Det ryktes at du er spesielt opptatt av de svake i samfunnet? Ja! Spesielt psykisk og fysisk handikappede mennesker har lært meg enormt mye. Av spesielle årsaker er det noen som ikke greier seg selv, og disse menneskene må få den hjelpen de trenger hvis ikke blir vi et dårlig samfunn. Vi vil alle tjene på at mennesker med spesielle behov får hjelp, sier Elin, som er aktiv kristen på fritiden og ivrig kirkegjenger. For troen er viktig for Elin. Hun går så ofte hun kan i kirken, er tilhenger av en åpen folkekirke og forteller at troen gir henne styrke, trøst og hjelp. Du har en lang rekke verv. Du blir ikke utbrent? Jeg blir trukket med på det meste. Det at folk har tillit til at jeg kan bidra med noe positivt, gjør meg glad. Er det en berikelse? Enormt. Jeg klarer ikke å ikke engasjere meg. Det er umulig, sier Elin Horn Galtung, borgermester av Vestre Aker. 16 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

17 Fremtiden er grønn Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 17

18 WASHINGTON D.C. / TEKST og FOTO Eirik Løkke HISTORISK DAG for unge sjeler 17 ivrige unge sjeler fra Hordaland Unge Høyre har fått en opplevelse de aldri kommer til å glemme: Den 20. januar 2009 ble Barack Hussein Obama innsatt som USAs 44. president. Blant millioner som var til stede i Washington D.C. denne formiddagen, var de 17 fra Hordaland. DET MANGLET IKKE PÅ AMERIKANSKE FLAGG da Barack Obama ble sverget inn som USAs 44. president. Anslagsvis mellom to og tre millioner var samlet på National Mall da Obama holdt sin innsettelsestale. Det er vanskelig på en adekvat måte, å formidle språklig, de forventninger, den unike atmosfære og ikke minst den utrolige begeistringen som preget det enorme folkehavet som inntog The National Mall denne historiske dagen. Inntrykket som møtte meg, det nærmest surrealistiske synet, da jeg tidlig på natten, rundt lokal tid, møtte tusener på tusener som trosset minusgradene for å overvære Obamas innsettelse, har allerede brent seg inn i minnet som en fantastisk opplevelse. Det var riktignok en betydelig fysisk påkjenning å skulle stå stille i over seks timer, men følelsen av å oppleve historie gjorde, i hvert fall for mitt vedkommende, det lettere å overse påkjenningene som fulgte av begrenset blodsirkulasjon. Det er naturligvis usikkert hva Obama vil bety politisk. Det følger selvfølgelig en forandring i seg selv med Obamas overtakelse, og det er forandring man ikke skal undervurdere. USAs goodwill har steget betydelig, utelukkende som konsekvens av at Bush jr. er borte og Obama inne. Men hva gjelder de politiske utfordringene, så gjenstår det å se hvor mye forandring Obama evner å gjennomføre på kort tid. Som hans innsettelsestale tydelig viste, så er ingen mer klar over utfordringene som det amerikanske samfunn står overfor, enn Obama selv, noe han har gjentatt også ved senere anledninger. Men ritualene tirsdag 20. januar var først og fremst en hyllest til det amerikanske demokratiet og «the american dream», hvor sønn av en kenyansk innvandrer besteg tronen som USAs 44. president, i en seremoni som samlet personer fra ulike nasjoner, aldersgrupper og etnisk bakgrunn, som sammen demonstrerte i praksis det amerikanske motto «E pluribus unum» (fra mange, én). At til tross for at det er mye som skiller, så er det enda mer som forener. Ingen symboliserer dette sterkere enn Barack Hussein Obama. USAs nye president kan vanskelig oppfylle alle forventningene, men om han evner å vise lederskap, så har han absolutt de intellektuelle forutsetningene for å bli en av Amerikas store presidenter. Innsettelsesseremonien var naturligvis den største opplevelsen for oss fra Hordaland Unge Høyre, men samtidig som vi fi kk overvære Obamas innsettelse, fikk vi også muligheten til å treffe personer og organisasjoner som gjorde oss i stand til å forstå mer av det politiske system, dynamikken og den mangfoldighet som preger det amerikanske samfunn. Særlig var besøket hos tankesmien Cato Institute et minneverdig besøk. 18 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

19 17 MEDLEMMER FRA HORDALAND UNGE HØYRE var til stede i Washington D.C. da Barack Obama ble USAs første svarte president. Som nevnt tidligere er det vanskelig å formidle språklig den fantastiske opplevelsen Obamas innsettelse var emosjonelt. Jeg er rimelig sikker på at øyeblikket representerer en milepæl ikke bare i amerikansk, men også i verdens historie. Jeg vil for alltid være evig takknemlig for at jeg fikk oppleve «Til tross for at det er mye som skiller, så er det enda mer som forener. Ingen symboliserer dette sterkere enn Barack Hussein Obama» øyeblikket, som allerede har blitt et av mine største minner i livet. Og la meg få avslutte med å ønske president Obama all mulig lykke og hell i hans presidentperiode! EIRIK LØKKE fra Hordaland Unge Høyre møtte bare en pappversjon av Obama, men opplevde likevel den historiske innsettelsen. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 19

20 VALGKAMPANJE / TEKST og FOTO Ole Ueland 1/2-ÅR-IGJEN-KAMPANJEN står for døren. Kampanjemateriell er klart. KAMPANJESJEF, Mudassar Kapur, og leder av informasjonsavdelingen, Hanne Bjerknes, er stolte over å ha startet valgkampen tidlig. Klar, ferdig, KAMPANJE! Valgkampen er i gang, og Høyres seiersoppskrift klar: Dra ut og møt folk der de er. Med andre ord grasrotengasjement i beste Obama-stil. Frem mot valget i september skal Høyre gå på husbesøk og være til stede på festivaler, markeder, torg og alle andre steder der folk er samlet. Vi skal møte velgerne ansikt til ansikt, og fortelle dem om hvorfor de bør stemme på Høyre. Vi skal være positive, og gi et godt inntrykk, forteller en engasjert Mudassar Kapur. Han er Høyres sentrale kampanjesjef, og er stolt over å ha begynt valgkampen tidlig. Allerede i september i fjor var vi i gang, da med «1 år igjen»-kampanjen. I løpet av noen uker gjennomførte vi nesten husbesøk, delte ut «andre boller» fra stands og drev annen aktivitet. Og dette ble lagt merke til? Vi fi kk mange presseoppslag rundt Høyres rekordtidlige valgkamp, og jeg er sikker på at det er positivt at velgerne ser at vi er i gang. Det handler om bevisstgjøring. Velgerne bestemmer seg ikke nødvendigvis rett før valget; et godt inntrykk skapes over tid. Inspirert av USA I begynnelsen av februar var Høyres lokale kampanjeledere samlet på Gardermoen for å snakke mer om valgkampen, en kampanje som på flere områder er inspirert av den amerikanske. Er det mulig å drive amerikansk valgkamp i Norge? Vi prøver ikke å kopiere Obamas valgkampanje, men vi har latt oss inspirere på en del områder. Blant annet skal vi frem mot valget banke på tusenvis av dører for å komme i kontakt med velgere. Vi skal satse mer på direkte velgerkontakt, og mindre på betalt kommunikasjon som avisannonser og reklame. Og så vil vi kjøre mye på digital valgkamp, skyter Hanne Bjerknes inn. Hun leder Høyres informasjonsavdeling, og er spesielt opptatt av mulighetene de digitale mediene byr på. Men fungerer det? Det er flere gode grunner til å drive valgkamp på Internett. Først og fremst er det en enkel og effektiv måte å nå folk på. Når vi skal møte velgerne der de er, blir nettet stadig viktigere. Internett er nå landets tredje største mediekanal, utdyper Bjerknes. Sprer budskapet En annen fordel med valgkamp i digitale medier er at flere får muligheten til å delta, og terskelen senkes for å delta aktivt gjennom å debattere og dele informasjon på nettsider, i nettaviser, blogger og sosiale medier. Hva er egentlig sosiale medier? Sosiale medier er samlebetegnelsen på den nye generasjonen av teknologi og brukermønstre på Internett som kjennetegnes ved at nettbrukere deler innhold, informasjon, meninger, erfaringer, kunnskap og 20 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»?

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Forsikringskonferansen 29. januar 2013 Administrerende direktør Grethe Aasved Aleris Helse AS Innhold 1. Om Aleris Helse 2. Feltanalyse trender og

Detaljer

4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer)

4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer) 4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer) Innspill fra Innbyggerdialog-gruppa Arbeidet med kommunerformen er en fin anledning til å styrke lokaldemokratiet og involvere innbyggerne i viktige prosesser og

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 12. februar 2008 Kl. 13.00 til 15.00 på Ramma Tilstede: BKA-rådet REGA-rådet Fredags-styret Brukerråd boliger

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer