MARITIM TRANSPORT UTVIKLINGSTREKK MILJØ- OG ENERGIEFFEKTIV SKIPSFART SJØOFFISERSKONFERANSEN OKTOBER Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARITIM TRANSPORT UTVIKLINGSTREKK MILJØ- OG ENERGIEFFEKTIV SKIPSFART SJØOFFISERSKONFERANSEN OKTOBER 2014. Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt"

Transkript

1 MARITIM TRANSPORT UTVIKLINGSTREKK MILJØ- OG ENERGIEFFEKTIV SKIPSFART SJØOFFISERSKONFERANSEN OKTOBER 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

2 INTRODUKSJON INVITASJON : "PÅ LAND UTVIKLER VI BEDRE FLYT PÅ HAVET" TITTEL PÅ INVITASJONEN ER BARE DELVIS RIKTIG, EN KORREKT TITTEL KUNNE VÆRE: "BEDRE FLYT PÅ HAVET UTVIKLES TIL SJØS OG PÅ LAND, GJENNOM FULL SKALA FORSØK, LABORATORIEFORSØK, NUMERISKE ANALYSER OG TEORIUTVIKLING". DET ER SJELDEN AT EN PRESENTASJON SOM DENNE KAN FREMFØRES TIL EN SÅ DEDIKERT FORSAMLING, DA DERE REPRESENTERER SPISSKOMPETANSEN AV DEN AKTIVE NORSKE SJØFARTEN. TAKK FOR INVITASJONEN, DET ER Å HÅPE AT DENNE PRESENTASJONEN KAN GENERERE INNSPILL I FORHOLD TIL YTTERLIGERE UTVIKLING FOR EFFEKTIV, SIKKER OG MILJØVENNLIG SKIPSFART. EN BEDRE SAMHANDLING MELLOM SJØ OG LAND VIL STYRKE KONKURRANSEEVNEN FOR NORSK SKIPSFART.

3 HVA OG HVEM ER MARINTEK MARINTEK UTFØRER FOU FOR BEDRIFTER OG OFFENTLIG FORVALTNING INNENFOR MARITIM VIRKSOMHET. MARINTEK HAR HOVEDKONTOR I TRONDHEIM, AVD. KONTORER I OSLO, BERGEN, HOUSTON OG RIO DE JANEIRO. ANTALL ANSATTE, % VITENSKAPELIG PERSONELL, 28 % INGENIØRER OG TEKNISK PERSONELL. MARINTEK HAR ET AKTIVT, TETT SAMARBEID MED NTNU.

4

5 MARINTEK - SATSEOMRÅDER

6 PRESENTASJON OVERSIKT AKTIVITETER INNENFOR TEMAET "SMART MARITIME" FORSKNINGSPROGRAMMER SKIPSDESIGN PROPULSJON MILJØVENNLIG MARINT MASKINERI EFFEKTIV OPERASJON IKT OG OPTIMALISERING TRENDER I MARKEDET SAMARBEID MED NÆRINGEN

7 MARINTEKs ROLLE OG VISJON, SKIPSTEKNOLOGI FOU HOVEDAKTIVITET VERIFIKASJONSSENTER FOR FARTØY- OG OFFSHOREKONSTRUKSJONER KOMPETANSESENTER FOR DEN NORSKE MARITIME KLYNGE MARIN HYDRODYNAMIKK MED FOKUS PÅ OPERASJON I ALLE TENKELIGE OPERASJONSFORHOLD MARINT MASKINERI MED FOKUS PÅ ENERGIEFFEKTIVITET OPERASJONSANALYSER I KOMBINASJON MED IKT KOMBINERE TEORI, LABORATORIE- OG FULL SKALA UNDERSØKELSER FOR Å DRIVE FREM NY TEKNOLOGI

8 FORSKNINGSPROGRAMMER, NASJONALE OG INTERNASJONALE SKIPSDESIGN SHOPERA Energy Efficient Ship Design (EU-prosjekt) UTC RR University Technolgy Center (10 års samarbeidsprosjekt med Rolls-Royce) PROPULSJON PROPSCALE Full Scale Performance Prediction For Efficient Ship Design (IPN- NFR) EEDSS Energy Efficiency in Deep Sea Shipping (IPN-NFR) OPERASJON EMIP 1 & 2 Energy Management in Practice (IPN NFR) SIMVAL- Simulation model validation of shiphandling by sea trials and model tests (IPN NFR) VIPROMA- WBS 10 - Holistic functionality for 'future cost-effective vessels' WBS 20 - Ship performance in seaway WBS 30 - Ship energy systems consumption simulation WBS 40 - Sea transport and ship capacity simulation OPERASJON/ IKT MUNIN Autonomous Ship Operation MARENOR Performance of Satellite-based navigation and radio communication ALOG Arctic Logistics

9 SKIPSDESIGN, MÅLSETTING DESIGNE FOR LAVEST MULIG MOTSTAND DESIGNE FOR OPTIMALE PROPULSJONSFORHOLD DESIGNE FOR BEST MULIG MANØVRERINGSEVNE DESIGNE FOR MINST MULIG PÅVIRKNING FRA YTRE KREFTER TA HENSYN TIL STØYFORHOLD TA HENSYN TIL FORURENSING OG MILJØ DESIGNE FOR BEST MULIGE SJØEGENSKAPER DESIGNE INNENFOR RELEVANTE REGLER OG KLASSIFIKASJON

10 MOTSTAND PÅ SKIP

11 MOTSTAND PÅ SKIP TOTALMOTSTAND KRAV TIL FREMDRIFT MOTORYTELSE FORBRUK FOR Å ANALYSERE MÅ MOTSTAND BRYTES NED I ENKELTE FAKTORER. DET ER MANGE MÅTER Å GJØRE DETTE PÅ: MARINTEK HAR EN STANDARD PROSEDYRE FOR ANALYSE AV MOTSTAND. MOTSTANDSFAKTORENE ER FORSKJELLIGE FRA SKIPSTYPE TIL SKIPSTYPE.

12 MOTSTAND PÅ SKIP

13 MOTSTAND PÅ SKIP Innvirkning av hver komponent varierer fra skipstype til skipstype AHTS TANKER FISHING V CONTAINER BARGE HSV

14 % of total resistance [%] FORDELING AV MOTSTANDSKOMPONENTER Distribution of Resistance - Various vessels at 16 knots 120 % 100 % 2 % 7 % 2 % 21 % 1 % 3 01 % 6 6 % 01 % 6 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 28 % 43 % 85 % 70 % 89 % 62 % 55 % 21 % 22 % 16 % AHTS Tanker Fish PLV Container Vessel Type Appendix Base drag Air Viscous Wave

15 FRIKSJONSMOTSTAND Friksjonsmotstand kan også deles inn i flere komponenter Ingen gode og nøyaktige beregningsmetoder for viskøse krefter på skipsgeometri Må ta hensyn til grensesjikt og strømningsregime for hver case. Bestemt av form, størrelse, hastighet og grensesjikttykkelse. Kombinasjon av modelltester og beregninger er verktøy her Ruhet vil være en del av friksjonsmotstand. Utgangspunktet (nymalt skip) er best, produsert ruhet på skrog er viktig Utsetting av begroning (like viktig som at utgangspunktet er godt) Test på en flat og rett plate er idealisert tilfelle Friksjonskrefter avhengig av grensesjikt (hastigheter og tykkelse) Vil være forskjellig fra plate og skrog. Volumet på skroget vil virke inn på hastigheter grensesjikt friksjonskraft Endring av strømningsforhold kan igjen påvirke trykkbildet Alt henger sammen med alt. Må testes på de ulike skrogtypene for å kunne si noe om totalbildet

16 BØLGEMOTSTAND /RESTMOTSTAND BØLGEMOTSTAND AVHENGER AV: FARTS/LENGDEFORHOLD (Fn) VANNDYP / TOPOGRAFI VÆRFORHOLD / RETNING SKROG OG SKROGINTERAKSJON Fn = V/ (g V = Skipshastighet L = Skipslengde g = Tyngdeakselerasjon L)1/2 h (m) Fn = 0.2 h (m) h (m) Fn = 0.5 Fn = 0.8

17 SKROGUTVIKLING -FOKUS LAV SKROGMOTSTAND I STILLE VANN OG BØLGER LAVT FARTSTAP I BØLGER LAV VINDMOTSTAND STRØMLINJEFORME OVERBYGG / OVERVANNSUTSTYR LAV APPENDIKSMOTSTAND LAV RUHET PÅ SKROG LITEN BEGROING PÅ SKROG OVER TID UNNGÅ Å FRAKTE BALLASTVANN UNNGÅ STABILITETSPROBLEM GJENNOM FORMSTABILITET

18 NESTE GENERASJONS FARTØYTYPER MONOSKROG

19 NESTE GENERASJONS FARTØYTYPER KATAMARANER SEMI SWATH DESIGN

20 NESTE GENERASJONS FARTØYTYPER TRIMARANER STABILITET/ SLANKE SKROG

21 NESTE GENERASJONS FARTØYTYPER MULTISKROG PENTAMARAN

22 NESTE GENERASJONS FARTØYTYPER LUFTPUTE /LUFTSMØRING SES /ACV / % BÆRING PÅ LUFTPUTE

23 NESTE GENERASJONS FARTØYER FOILASSISTERTE FARTØY FULL FOILBÆRING DELVIS FOILBÆRING FOIL KONTROLLSYSTEMER

24 NESTE GENERASJONS FARTØYER - DESIGNMETODIKK INNFØRE LØSNINGER SOM IVARETAR AKTUELLE OPERASJONSFORHOLD, VÆRFORHOLD / RUTING / HASTIGHET / EFFEKTIVITET. UTVIKLE "SLOW-SPEED TEKNIKK PÅ NYE DESIGN BRUKE EEDI* KRITERIA I UTVIKLING AV TRANSPORTTEKNISKE LØSNINGER DESIGNE SKROG FOR OPERASJON I BØLGER, IKKE BASERE NYE DESIGN BARE PÅ OPPFØRSEL I STILLE VANN (SOM HAR VÆRT VANLIG TIL NÅ) JOBBE MOT DE LANGSIKTIGE MÅLENE FOR UTSLIPP OG ENERGIBRUK NEDFELT I MARITIM 21: *EEDI Energy Efficient Design Index

25 PROPULSJON - FORSKNINGSAKTIVITETER PROPSCALE FULL SCALE PERFORMANCE PREDICTION FOR ENERGY EFFICIENT SHIP DESIGN

26 PROPULSJON - PROPSCALE AHTS -TWIN SHAFT/DUCTED PROPS/RUDDERS PSV- TWIN POD CONV. SINGLE SGREW SHIP

27 PROPULSION - PROPSCALE PULLING PUSHING CRP TWIN CRP PUSHING /DUCTED CONVENTIONAL, DUCTED WITH RUDDER

28 NESTE GENERASJONS LØSNINGER - PROPULSJON INTEGRATED PROPELLER / RUDDER TWISTED RUDDER HIGH LIFT DUCT

29 PROPULSJON FLIPPER FINS CONTRA ROTATING MEWIS DUCT BOSS CAP FIN

30 PROPULSJON SCHNEE- KLUTH DUCT RUDDER FINS r VORTEX GENERATOR ge

31 EFFEKTIV OPERASJON PÅGÅENDE OG KOMMENDE PROSJEKTER FORBEDRE SPEED LOG FORBEDRE VÆRVARSLING (FORECAST NOT HINDCAST) FORBEDRE LOKAL BØLGEVARSLING NYTT DIESELMASKINERI VOC SCRUBBERTEKNOLOGI HYBRIDISERING

32 TILTAK ENERGIØKONOMISERING

33 TILTAK -ENERGIØKONOMISERING

34 Nøkkeltall Flåtestruktur og operasjon (IMO 2014 GHG study) Vessel type Average vessel size in dwt 2007 Average vessel size in dwt 2012 Freight work 2007 Freight work 2012 Share of freight work 2007 Share of freight work 2012 DWT Capacity Increase at equal speeds Emission change due to reduced sea speeds Emission change due to larger vessels Emission Change due to change in market shares CO2 - per ton nm 2007 CO2 - per ton nm 2012 Change in CO2 per ton nm Change in CO2 if operated at design speed gram CO2 per ton billion ton nm ton nm Dry Bulk % 42% 81% -12% -8.5% % 1% General Cargo % 5% 2% -14% -4.6% % 2% Container % 19% 42% -20% -6.3% % 3% Reefer % 0.5% -6% -32% -1.8% % -2% RoRo % 1% 13% 0% -1.8% % -2% OilTanker-mainly crude > 80' dwt % 21% 32% -26% -1.3% % 1% OilTankers-mainly product < 80'dwt % 4% 36% -21% -9.7% % -9% (1) Chemicals % 5% 45% -15% -4.2% % -1% LNG & LPG % 3% 43% -3% -6.2% % 3% RoPax % 0.3% 18% -40% -4.3% % -18% (2) Totals Cargo Vessels % 100% 50% -16% -5.5% -4.5% % (1) 35 % increase in size (2) 25 % decrease of average speed

35 Flåte (IMO 2014 & IMO 2009 GHG Study) Vessel type Number of vessels 2007 Number of vessels 2012 Average vessel size in dwt 2007 Average vessel size in dwt 2012 Design Speed 2007 Design Speed 2012 Average Speed 2007 Average Speed 2012 CO IMO 2009 GHG- Study CO CO Change in CO ton ton knots knots knots knots ton ton ton % Dry Bulk % General Cargo % Container Reefer % RoRo & Vehicle OilTanker-mainly crude > 80' dwt % OilTankers-mainly product < 80'dwt % Chemicals % LNG & LPG % RoPax % Totals Cargo Vessels % Ferry-Pax only % Cruise % Yacht % Offshore % Service % Fishing % Other % Totals Other Vessels % Totals All Vessels %

36 ECA* - OMRÅDER *Emission Control Areas

37 IKT OG OPTIMALISERING Logistic model Metocean data Vessel model Simulation model Operational profile Vessel performance

38 IKT OG OPERASJON

39 IKT OG OPERASJON

40 OPPSUMMERING MARINTEK'S TJENESTER HVA ER VIKTIG FOR ENERGIØKONOMISERING SAMSPILL MELLOM FLERE AKTØRER MÅ TIL VI MÅ LIGGE I FRONT AV UTVIKLING FOR Å FÅ TIL DETTE MÅ DET SAMARBEIDES PÅ LAND/ TIL SJØS DET BLIR IKKE NOE GODT SAMARBEID UTEN AKTIV MEDVIRKNING FRA DERE, NORSKE SJØOFFISERER ER OG BLIR VIKTIGERE ENN NOEN GANG

41 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Nye tematiske satsingsområder

Nye tematiske satsingsområder Nye tematiske satsingsområder Fase II NTNU Havromsvitenskap og -teknologi Kunnskap for bærekraftig bruk av havrommet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tittel... 5 3. Bakgrunn... 5 3.1. Utfordringer i global

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk

Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk NyFrakt Fornyelsesprogram for kysttransport Senioringeniør Dag Stenersen MARINTEK Teknologisk Fremsyns seminar Godsmagi 2008-11-17 MARINTEK 1 Innhold Norsk

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs»

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» RAPPORT Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2012 Av Erik W. kobsen, Sveinung Fjose, Christian S. Mellby og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning og konklusjon...

Detaljer

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.3/november 2011 En temaavis om Moderne Shipping No. 3 / november 2011 MODERNE SHIPPING 7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING Gjennom MARKIS håper vi å kunne etablere

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Maritim Verdiskapingsbok

Maritim Verdiskapingsbok Maritim Verdiskapingsbok 2007 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Den maritime næringen i Norge 6 Maritimt næringsliv 7 Rederier 7 Maritime tjenesteytere 12 Skipsbyggere 15 Utstyrsprodusenter 17 Verdiskaping

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Hver dag jobber våre 2100 ansatte for å realisere visjonen, «Teknologi for et bedre samfunn».

Hver dag jobber våre 2100 ansatte for å realisere visjonen, «Teknologi for et bedre samfunn». Teknologi for et bedre samfunn 2010 Hver dag jobber våre 2100 ansatte for å realisere visjonen, «Teknologi for et bedre samfunn». Innhold s. 6 Unni Steinsmo: Kunnskapens tidsalder s. 7 Dette er SINTEF

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports 98/22 Rapporter Reports Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer Hordaland Fylkeskommune Rapportnr./DNV Referansenr.: / 13FB1SB-7 Rev., 2011-10-20 INNHOLDSFORTEGNELSE KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING...

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning)

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Masteroppgave ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Vår 2007 Stud. Techn. Iver Wien Institutt for produksjons og

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

skip har vind i seilene

skip har vind i seilene Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet MODERNE SHIPPING 2. utgave -november 2007 Det er noe annet å jobbe i T-skjorte på et LNG-skip i Midt-Østen enn å frakte nedkjølt naturgass i vinterstormer

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer