Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Juli 2009 Siem Dorado - Største utrustningsjobben til no ved Myklebust Verft Den 14. juni gjekk byggnr. 326 Siem Dorado frå Myklebust Verft. Skroget blei sjøsett på Kleven i november 2008 og utrustningsjobben har foregått side om side med det fyrste av tre kystvaktfartøy til Remøy Management. Siem Dorado er søsterskip til Siem Marlin (323) og Rem Poseidon (325). Med moonpool, stor offshore kran, helikopter-dekk og innreiing til 68 personar, er dette eit skikkeleg multimulti fartøy, seier prosjektleiar Per Gunnar Hauge. I tillegg har fartøyet alle cargo-system og ROVdekk. Siem Dorado sette kursen på eit halvt-anna års oppdrag i Mexico-golfen for PEMEX. Her får fartøyet ein ekstra modul på dekk for 34 personar og skal fungere som hotellskip i samband med oppbygging av oljeriggar i området. Siem Sapphire Skroget til Siem Sapphire som vart bygd på Kherson er på plass i Førde. Skroget blei sett på dokklekter for å få montert utstyr og gjere ferdig arbeidet under vannlina. Siem Sapphire skal leverast i starten av 2009 som nr. 3 i VS 491 serien til reiarlaget. Det er no ca 60 tilsette i Førde og i tillegg er mange underleverandørar på plass. Avdelinga i Førde har frå oppstarten på hausten i fjor vore ei avdeling under Myklebust Verft. Frå juli 2009 vert verftet ei avdeling under Kleven Verft Rovde Ulsteinvik 4 stk VS491 På dette bildet, tatt i Ulsteinvik , kan vi sjå stk 4 VS 491. Det fortel litt om aktiviteten vi har i vente utover hausten. Siem Pearl og Siem Aquamarine ligg ved kai på Kleven Verft. Siem Emerald ligg på beddingen og ventar på å bli sjøsett 24. juli. Heilt til venstre kan vi sjå Siem Ruby som ligg ved kai på Rovde. - Mykje godt arbeid og eit vakkert syn!

2 Historie frå verkelegheita Beskjed frå styreleiar til adm. direktør: I morgon vil det inntreffe total solformørking kl Dette er noko som ikkje inntreff kvardag, så vi let personalet samle seg utanfor, i pent antrekk, for å betrakte dette. For å markere det spesielle i denne situasjonen, vil eg sjølv gje ei orientering til alle. Dersom det regnar, blir vi ikkje i stand til å sjå den, og i så fall skal personalet samlast i kantina. Beskjed frå adm.dir til prod.sjef: Etter ordre frå styreleiar vil det inntreffe total solformørking i morgon kl Dersom det regnar, vil vi ikkje bli i stand til å sjå den så godt utandørs i pent antrekk. I så fall vil solas forsvinning bli gjennomgått i kantina. Dette er noko som ikkje inntreff kvar dag. Beskjed frå prod.sjef til ass. produksjonsleiar: Etter ordre frå prod.sjef skal vi gjennomgå, i pent antrekk, solens forsvinning frå kantina kl 0900 i morgon. Adm. direktør vil fortelje oss om det kjem til å regne. Dette er noko vi ikkje får sjå kvar dag. Beskjed frå ass. produksjonsleiar til arbeidsleiar: Dersom det regnar i kantinen i morgon tidlig, noko som ikkje inntreff kvar dag, vil vår administrerande direktør, i pent antrekk, forsvinne kl Beskjed fra arbeidsleiar til personalet: I morgon kl 0900 vil vår adm. direktør forsvinne. Det er synd at dette ikkje skjer kvar dag! Usikkert om dette gjekk føre seg i Ulsteinvik, i Gursken eller i Førde, men same karane bygde i alle fall raude båtar! Kleven Maritime tok del på Nor-Shipping 2009 Dette er Nor-Shipping: Den største varemessa i landet og ein av dei største for maritim industri i Europa. Messa vert arrangert annakvart år på Lillestrøm og er open 4 dagar i juni. Utstillarar er fordelt i 6 forskjellege hallar. Over tusen utstillarar frå 47 land og over profesjonelle maritime aktørar er innom som utstillarar eller som besøkande. Nordvestlandet og regionen på søre Sunnmøre er særleg godt representert. Representantane frå Kleven Maritime nytta tida til å pleie kontakt med gamle kjende samt å knytte nye kontaktar til framtidige leverandørar og framtidige kjøparar. Mange av innkjøparane i KMA fekk høve til å orientere seg i nye tilbod desse messedagane. Ståle Remøy og Ståle Rasmussen Remøy Management og Ståle Remøy er ein stor og viktig kunde for Myklebust Verft. Den fyrste av i alt 3 kystvaktfarty skal leverast til reiarlaget i sommar. Kjersti Kleven og Atle Jebsen På 80 og 90 talet var Atle Jebsens Rederi ein stor og viktig kunde for Kleven Mek. Verkstad og Atle ein god ven av John Kleven. No sit Kjersti Kleven i styret for dette reiarlaget. 2

3 14 farty i ordre til ein verdi av over 7 milliardar NOK. Vi har no 14 skip i ordre, to av desse skal leverast til kundane i løpet av sommaren. Det er eit avansert puslespel å sette saman når skrog og modular vert bygd på forskjellege stadar i fleire land og utrustinga skal skje på tre forskjellege verft. Det er og eit viktig omsyn å ta at alle tilsette skal vere sysselsette til ei kvar tid og ingen skal ha for mykje å gjere, - det siste har vi vel ikkje lukkast heilt med til alle tider, men heldigvis så har det vore lite permitteringar. Oversikt over skrogbygging B.No * Navn Type Skrogtype og leverandør Severnav er i Romania Kherson er i Ukraina Christ er i Polen Karmsund er i Norge 48 Barentshav VS 794 CGV Skrog frå Severnav. Levert til MVE 327 Siem Pearl VS 491 CD Modular frå Polen og Rovde. Levert til KVE 329 Siem Emerald VS 491 CD Modular frå Polen og Rovde. Levert til KVE 49 Bergen VS 794 CGV Skrog frå Severnav. Levert til MVE 331 Siem Sapphire VS 491 CD Skrog frå Kherson. Levert til Førde 339 Troms Vision VS 495 DEM Modular frå Polen og Rovde. Kjem til KVE no i juli 333 Siem Aquamarine VS 491 CD Skrog frå Christ. Levert til KVE 334 Siem Topaz VS 491 CD Skrog frå Kherson. Kjem til Førde i september 332 Siem Ruby VS 491 CD Skrog kjøpt frå Karmsund. Levert til KVE 52 Sortland VS 794 CGV Skrog frå Severnav. Kjem til MVE seinare i år 335 Siem Diamond VS 491 CD Skrog frå Christ. Kjem til KVE i slutten av Siem Opal VS 491 CD Skrog frå Kherson. Kjem til Førde i beg. av Siem TBN VS 491 CD Modular frå Polen og Rovde. Kjem til KVE i mars Siem TBN VS 491 CD Skrog frå Kherson. Kjem til KVE i juni 2010 * Oppgitte byggnr er nr på ferdig skip Oversikt over skipsleveringar Remøy Management MVE-Bnr. 48 Juli KVE-Bnr. 327 August 2009 Remøy Management Troms Offshore KVE-Bnr. 329 November 2009 MVE-Bnr. 49 Desember 2009 KVE-Bnr. 331 Januar 2009 KVE-Bnr. 339 Februar 2009 KVE-Bnr. 333 Mars Remøy Management Singa Star Singa Star KVE-Bnr. 334 KVE-Bnr. 332 MVE-Bnr. 52 KVE-Bnr. 335 KVE-Bnr. 336 KVE-Bnr. 337 KVE-Bnr. 338 April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010 Oktober 2010 November 2010 Januar

4 Med Ukraina som arbeidsstad For å ivareta kvalitetskrava og for å sikre best mogleg framdrift har Kleven Maritime oppretta kontor i Polen, Romania og Ukraina. Her er litt frå livet til karane på Kherson Shipyard i Ukraina: доброе утро! как дела? - Dobrae utro, kak dela? God morgon, korleis går det? Slik høyres det gjerne ut når våre inspektørar kjem på jobb på Kherson Shipyard Litt av verftet med Kherson by i bakgrunnen Frå anlegget til Kherson Shipyard BN 330 på bedding med 334 hakk i hæl. Det er krevjande å bygge skrog i Ukraina og vi har difor ein forholdsvis stor stab som har oppgåver knytt til oppfølging av byggeprogrammet i Kherson. Vi har for tida 3 ukrainske inspektørar, Igor, Alexey og Alexander som arbeider fast på verftet. I tillegg har vi 3 norske inspektørar, Leon Kvalsund, Bjørn Vågen og Kjetil Ullaland som går i turnus. Alle inspektørane vert engasjert i alle fagområde, men har sine spesialfelt som dei arbeider med. Leon er site manager og inspektør med hovudvekt på skrog og stålutrustning. Bjørn er inspektør på skrog og stålutrustning. Kjetil har ansvar for inspeksjon av rørutrustning. I tillegg har Rune Leirstad og Frank Agledal begge i periodar vore engasjert i oppfølging av malingsarbeidet. Gustav Johan Nydal tek seg i hovudsak av alle kontraktuelle spørsmål og brukar bort imot 50% av arbeidstida si ved verftet. I eit land og på eit verft der det er eit fåtal som snakkar engelsk, vert mykje av kommunikasjonen gjennomført ved bruk av tolk og med fingerspråk, men det er viktig å kunne nokre ord og uttrykk på russisk. Kherson Shipyard har til no levert 7 skrog til Kleven Maritime, og held på med 3 til; BN 330, BN334 og BN336. Bygginga av skrog til Siem serien VS491 har vore krevjande for verftet og vi har fått ein del forseinkingar, men slik det ser ut no vert skroget til 330 levert i august, 334 i november 2009 og 336 i februar 2010 Verftet er spreidd over eit stort område og har over 2000 tilsette. Verftet driv i tillegg til nybygging av skrog også med skipsreparasjon og ombyggingsprosjekt. Byen Kherson har ca innbyggjarar og har vore ein viktig handels og skipsfartsby gjennom mange hundre år. Byen ligg ved utløpet av elva Dnepr og via denne elva kan ein komme vidare inn i det store kanalsystemet som spreier seg gjennom Ukraina og Russland. Kanalsystemet har forgreiningar frå svartehavet til det Kaspiske hav til Austersjøen og til Kvitesjøen. 4

5 Bjørn på inspeksjon saman med tolk Kjetil og Gustav Johan ved sjøsetting 328 Alexey, Igor og Alexander på veg til inspeksjon Rune, Gustav J. og Leon i 40gr varme i gytjebad Det er spennande å jobbe og bu i Ukraina, sjølv om frustrasjonsnivået på jobb kan vere høgt til tider så er folk opne, hyggelege og gjestfrie og det gjer at tida går fort både på jobb og på fritida. Nytilsette i Ulsteinvik Frå venstre: Ola Viktor Søvik som vikarierer for Elin på økonomiavdelinga. Helge Brandal er tilsett på avdelinga for rørarbeid. Allan Eriksen er tilsett som ny arbeidsleiar på avdeling for utrustning. Zbigniew Nowak, Grzegorz Stefanowicz og Lukaz Szymczak er alle tilsett som maskinarbeidarar. Alen Nuhic er nyutdanna ingeniør og er tilsett i prosjektstilling på 1 år ved teknisk avdeling. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak bestå av dokumentasjonshandtering og teknisk sakshandtering innan fagområdet rør og maskin. Bjarne Sagulin er tilsett på avdelinga for utrustingsarbeid. 5

6 Hasundhornet Muletua Stor fart i Kleven Turlag Etter ei stille periode i Kleven Turlag, er det endeleg oppe og går igjen! Randulf Havåg, Per Rydjord og Rune Hjelmeseth har tatt initiativet til å starte opp igjen turlaget, og få litt fart på dei tilsette i Kleven Maritime. Vi starta med ein tur på Hasundhornet rett etter påske, og sidan har det vore fleire fine turar på dei flotte fjella vi har i området. Vi har blant anna tatt turen opp på Blåtind. Det har også blitt arrangert ein kveldstur frå Kvitneset til Flø Mrk.: Berre konsernsjefen m/frue deltok frå Kleven Turlag!! Det er veldig kjekt og sosialt å vere med på fjellturane, og dersom ein er heldig kan ein til og med komme ned igjen frå fjellet med ein liten gevinst. Siste tur før sommarferien går til Melshornet i Hjørungavåg Vi oppfordrar alle til og bli med på ein fin søndagstur! Blåtinden Strålande damer Det har ikkje vore mogleg, å ikkje legge merke til kor tindrande og fulle av glød mange av kontordamene på Kleven har vore den siste tida. Innsyn har fått tips om at dei har søkt profesjonell hjelp! Dei hadde ein triveleg kveld på Pernilles Qlinique der profesjonelle hjelparar kom med uvurderlege råd og tips. Godt nøgde damer avslutta kvelden med eit betre fiskemåltid som dei drakk vatn til vatn er bra for huda!!. For å toppe det heile kasta dei seg få veker etterpå i gang med kurs der dei laga sine eigne perleband. På vegne av kollegaene takkar Innsyn for pågangsmotet og ønskjer lukke til 6

7 Eit lettare liv Arne Dybhavn har vore tilsett ved Kleven Verft sidan 1994 og han har, bokstaveleg talt, hatt sine tydelege opp- og nedturar. Arne har heile tida vore open om kva han har kjempa med og no vil han fortelje si historie til kollegane sine. Eg vil fortelje mi historie fordi eg trur eg på denne måten kan hjelpe andre, seier Arne. Han vil at andre som slit med det same som han gjorde skal kunne sjå at det faktisk er mogleg for ein tungvektar å bli normalvektar, og leve eit godt, langt og normalt liv ein treng berre litt hjelp på vegen. Overvekt plaga meg i mange år, men eg ville eigentlig ikkje innrømme det verken overfor meg sjølv eller overfor andre. Særleg ville eg ikkje innrømme overfor arbeidskollegaene mine at vekta var eit problem for meg, både i jobbsamanheng og i sosiale samanhengar. Eg prøvde utallege hurtigkurar med pulver og anna som var på marknaden og det hjelpte, - ei tid. Det var tilfredsstillande når eg gjekk ned mange kilo på kort tid og eg likte dei gode kommentarane frå folk rundt meg, men det varte aldri. Forbrenninga mi vart heilt øydelagt og etter ein hard pulverkur der eg hadde gått ned 30 kilo, så la eg på meg 40 kg på kort tid etter at pulveret vart bytta ut med mat. Slik helt eg på i mange år. Det var tøft og det tok på sjølvkjensla. Vist var eg glad i god mat, men eg tenkjer i ettertid at eg ikkje berre åt meg feit, eg slanka med feit. Å gå på lageret og få den største kjeledressen som var å få, og som likevel var for liten, gav ingen god sjølvkjensle. Eg kunne ikkje gå i vanlege butikkar for å kjøpe meg klede, eg var sliten og trøytt og eg hadde smerter i føtene og i kroppen elles som gjorde det vanskeleg å ha eit fysisk hardt arbeid. Det er no 4 år sidan eg blei operert ved sjukehuset i Ålesund og livet er totalt forandra. Ingenting er eit ork lengre, eg slit ikkje lengre med smerte i knea og nyt å ta meg ein hard tur på fjellet. Eg kan gå i kva som helst slags klebutikk for å kjøpe kle som ikkje er spesialtilpassa og eg treng ikkje lengre den største kjeledressen som lagarbetjeninga kan skaffe. Det eg fekk gjort på sjukehuset i Ålesund og som dei kallar ein slankeoperasjon,vil eg heller kalle for ein livsstilsendringsoperasjon for dette inngrepet har verkleg forandra livsstilen min. No et eg ofte og lite, og trenar for å halde meg i form. Men eg trengte litt hjelp på vegen og den hjelpa fekk eg av kirurgane på sjukehuset. Etter operasjonen gjekk eg ned 90kg på ca 10 mnd og no, snart 4 år etter, held eg framleis vekta. Eg er glad eg fekk utført dette inngrepet som hjelpte meg å ta fatt i livet igjen. Kirurgane gav meg eit verkty for vektnedgang, no er opp til meg korleis eg vil bruke dette verktyet. Det har ikkje vore nokon dans på roser, men det var det einaste rette for meg. Fakta om slankeoperasjon: Ein koplar ut ein større del av magesekken og tynntarmen. Ein har då igjen berre ein liten magesekk som tek ca 30 ml. Denne vesle magesekken blir kopla direkte til tynntarmens mellomste del. Det skal etter dette lite til før den nye magen blir fylt, og sender signal til hjernen om at du er mett. Ein skal etter operasjonen berre kunne ete svært lite i gongen noko som fører til vekttap. Det at ein må ha små og hyppige måltid er også med på å auke forbrenninga. Ettersom maten går forbi den første delen av tynntarmen absorberer også kroppen mindre næring og kaloriar. Krav for å bli slankeoperasjon: Anbefalt aldersgrense er mellom 18 og 60 år. Fråvær frå arbeid som fylje av psykiske problem og/eller alkoholmisbruk. BMI over 40 med vesentlig redusert livskvalitet på grunn av overvekta. BMI mellom 35 og 40 med alvorlig tilleggssjukdom som fylje av overvekta. Sjukdomar som i vesentlig grad kan betrast ved vektreduksjon. 7

8 Verdas mest miljøvenlege kystvaktfartøy klar for testing Milepælen med fylling av gass gjekk fint, seier prosjektleiar Roger Paul Hauge. I vekene fram til ferien vil det vere hektisk aktivitet med prøvekøyring og testing. Så langt vi kjenner til er dette det einaste fartøyet som har ein slik maskininstallasjon om bord og dette set både oss og dei ulike leverdørane på nye utfordringar. Dei fire gass-motorane (Mitsubishi) skal levere straum til ein elektromotor på 2500 kw som er montert på gearet. Framfor gearet står ein Bergen diesel på 4000 kw. Det spesielle er at fartøyet kan køyrast på gass åleine, diesel åleine eller som hybrid med både gass og diesel. 90% av driftstida er planlagt med gassdrift. Kvar ny kystvakt sparer miljøet for årlege utslepp tilsvarande bilar (NOx), og 400 bilar (Co2). Også skroget er svært optimalt i høve til energibruk/fart. Med full maskinkraft skal farta vere over 20 knop. Barentshav-klassa har omfattande spesifikasjonar med 100 tonns tauekraft, slepevinsj på 70 tonn, permanent utstyrt for oljeoppsamling, førebudd for ubåt redningsoperasjonar og brannsløkking (FiFi-klasse I). Det er planlagt storstilt markering i Fosnavåg sentrum i samband med dåpen den 22. august, avsluttar Roger. KV Barentshav klar for testing. Skroget til KV Bergen kom frå Romania for kort tid sidan. Nye tilsette ved Myklebust Velkomne til Kleven Maritime til alle nytilsette Gassfyllinga gjekk prikkfritt. Nokre karar av den yngre garde har funne vegen til Myklebust. Christian Kjelstadli frå Eidså (t.v.) var lei sjølivet og ville jobbe på verft. Han er no tilsett ved maskinavdelinga. Ole Christian Kleppe frå Gursken har nettopp avslutta idrettslina på vidaregåande og skal jobbe på røravdelinga i eit års tid. Torgeir Hjelle har vore ute av verksemda i ei periode men er no attande på vår maskinavdeling. Han jobbar natt og var ikkje tilstades då biletet blei teke. Rubbhall nr 4 på plass på Myklebust 8

9 Veteranar takka for laget Vi let bilete av salsgssjef Arnvid Tarberg representere fire av den eldre garde som no har forlete Myklebust-miljøet. Arnvid har jobbe på Myklebust i 33 år. Svein Skoge har over 39 års fartstid som stålmann. Også Jermun Skjelsvik (innkjøp) og Ottar Sætre (utrustning) er karar med solid kompetanse innan den maritime næringa. Kjenner vi karane rett så går dei ein aktiv pensjonisttilværelse i møte. At vi kjem til å sakne det i miljøet er like sikkert. Vi takkar for laget. Utlyste stillingar Det er ledige stillingar som prosjektleiarar og assisterande prosjektleiarar både på Myklebust og på Kleven. Tilsette vert oppfordra til å søkje. Sjå meir om stillingane på heimesida til Kleven Maritime: Klevenmaritime.no Magnar Kleven 80 år Magnar feira sin 80 årsdag og fekk helsing og blomster frå alle tilsette i Kleven Maritime. Magnar vil gjennom Innsyn takke for merksemda og dei fine blomane samtidig som han ynskjer alle ein god sumar. Også på Kleven har veteranar gått over til pensjonisttilvære no i haust. To markante karar på teknisk avdeling skal frå no av fylle tida med anna enn skipsbygging. Terje Hansen, trønderen på Eggesbøneset, som ein mannsalder har vore ein del av det maritime miljøet på søre Sunnmøre, skal fylle dagane med film- og biletredigering og andre hobbyar. Åge Sverre Karlsen, som kom frå Bergen til Kleven har vore busett på Eiksund med familien sin i mange år. Han vil no realisere planane sine om å flytte tilbake til vestlandsbyen mellom dei sju fjell og nyte sitt otium der. Kjenner vi dei rett så vil dei nok framleis fylje med i aktiviteten i Kleven Maritime og i skipsbygging elles. Vi takkar for laget og ynskjer lukke til. Kollega i Førde er død Svein Kristiansen som vart tilsett i Kleven Maritime då vi starta opp der i fjord, døde no i vår berre 58 år gamal. Han fekk vite at han hadde kreft og døde kort tid etter. Svein var tilsett i Kleven også då vi tidlegare var eigarar av verfta i Førde/Florø og hadde derfor mange kollegaer han hadde arbeidd saman med i lang tid i Førde. Desse vil sakne Svein for det gode arbeidet han utførte og for hans gode væremåte i arbeidsmiljøet. Hans arbeidsoppgåver var innan områda service og HMS tenester. Vi takker Svein for tida i lag og lyser fred over hans minne. 9

10 Er Reodor Felgen ein av leigearbeidarane våre? Innsyn fekk tips om å ta turen til Sandvik Fjordhotell. Inne i fellesarealet møter vi ein konstruksjon av stålbitar, flensar, polstring og teip. Ved nærare augesyn eit omfattande og funksjonelt treningsapparat Desse bilda er frå på Sandvik Fjordhotell, men det er fleire slike stasjonar rundt om. Lurte vi på kvar delar og gråteip vart av? Helsing frå Ståle Mange prosjekt på gong for Kleven Maritime no truleg det høgste talet på prosjekt på same tid nokon gong. I Førde ligg ein VS 491 CD til utrustning, på Myklebust ligg to kystvakter under arbeid, ved kaia på Rovde ligg ein VS 491 og på Kleven ligg det no to VS 491 ved kai samt ein på bedding. Sju båtar under utrustning samstundes må vere rekord! Vi skal levere KV Barentshav no i slutten av juli, stor dåp 22. august på hamna i Fosnavåg er under planlegging. Siem Pearl skal leverast 28. august, med dåp same helga. Det er travle dagar for alle i konsernet, og vi har knappast tid til å ta ferie. Men vi treng litt kvile for å samle krefter til eit hektisk 2. halvår. Mange krevjande leveringar står framfor oss, i tillegg skal vi skrive nye kontraktar og sikre vidare utvikling. Vi opplever no at prosjekta utviklar seg betre enn tidlegare, i tillegg til at vi har vesentleg betre kontroll over kostnadene. Om vi kan halde fram slik vidare i dette og dei komande åra, ser ting retteleg bra ut. Takk til alle tilsette for god innsats og stort engasjement, vi treng pågangsmot og god vilje for å få til det vi ynskjer for konsernet og arbeidsplassane. God sommar frå Ståle! 10

11 Kleven Maritime har ordrar for i overkant av 7 milliardar For 7 mrd. kan du kjøpe flotte hytter eller alle husa ein stor norsk tettstad Finansiering av skip Det har den siste tida vore mykje prat om finansiering og ikkje finansiering, av båtane vi skal bygge til. Også i skipsindustrien elles i landet vert det stilt spørsmål om båtane som det er offentleggjort kontrakt på verkeleg let seg finansiere, eller om vi vil sjå mange kanselleringar framover. Å finansiere bygging av eit skip med ein prislapp på opp mot 600 millionar er krevjande både for skipsverfta, rederia og for finansinstitusjonane som stiller med pengar og garantiar. Her kjem ei lita forklaring på korleis pengestraumen er: 1. Rederiet betalar 5% x 4 i løpet av byggetida og 80% ved levering 2. Rederiet skal ha tilbakebetalingsgarantiar frå verftet sin bank for innbetalingane i byggetida 3. Verftet finansierar bygginga med ein kombinasjon av eigne midlar og byggjelån i banken 4. Verftet må sjølv finansiere ca 15% av samla kostnadar før ein får begynne på byggjelånet 5. Banken krev at rederiet dukumenterar at dei har tilsegn på langtidsfinansiering av skipet før dei gir byggjelån til verftet. 6. Langtidsfinansiering til rederiet kan gjevast av bankar eller av Eksportfinans 7. Etter finanskrisa har bankane blitt mykje meir restriktive til å finansiere skip 8. På leveringsdato når rederiet betalar for skipet må byggjelånet betalast tilbake Kurs for arbeidsleiarane I løpet av dei siste månedane har vi starta opp opplæringsplana for arbeidsleiarane våre. Vi har starta opp med gjengen på Kleven Verft og har til no hatt to samlingar. Den første samlinga gjekk føre seg på folkehøgskulen i Ulsteinvik der det vart sett fokus på å klargjere oppgåvene og ansvaret arbeidsleiarane har. Dei daglege oppgåvene arbeidsleiarane har vart også gjennomgått. Samling nummer to var på Kleven Verft og fokus var leiing, kommunikasjon og motivasjon. Desse tema har også vore gjennomgått med Myklebust Verft sine arbeidsleiarar. Det er under planlegging nye samlingar til hausten der tema mellom anna vil være arbeidslivets lover og regelverk, HMS, leiing og kommunikasjon, team og samarbeid samt praktisk produksjonsleiing. Plana er å arrangere ei liknande opplæring for arbeidsleiarane også på Myklebust og Førde. 11

12 Spreke syklistar Alle veit at vi bygger båt i Førde, så det har vi ikkje tenkt å fortelje så mykje om. Vi har heller lyst til å fortelje litt om spreke tilsette. Det kom nemlig oss for øyre at fleire av dei er aktive milslukarar, både på sykkel og til fots. Frå venstre: Jan Rune Flølo (49) Kristoffer Haugsbø (54) Odd Arne Osland (48) Helge Løvik (57) Jon Storøy (43) Janne Kjempenes (37) Vi tok ein liten prat med nokre av de: Jan Rune og Jon har sykla Trondheim Oslo på under 20 timar. Dette er karar som trivs på sykkelsetet. Jan Rune frå Naustdal syklar ofte til og frå arbeid, ei strekning på ca. 2,5 mil. Han hadde over 600 mil på sykkelsetet i fjor, mellom anna sykla han strekninga Bergen Voss på ca 5:40. Sjølv ikkje på ferie i Frankrike fikk sykkelen fred, han fikk med seg 40 mil på setet. Jon syklar også mykje og fullførte bl.a. Lillehammer Oslo i fjor på 6:23. Jon er også ein ivrig jobb syklist og er ofte å sjå på vegen mellom Vassenden, der han bur, og verftet i Førde. Janne Kjempenes gjennomførte 7-fjellsturar til Fureviksnipa, Førdenipa, Skinnbrokja, Hafstadfjellet, Viefjellet, Halbrendsnipa og Fauskevarden puhh.. i Førde området på 14 timar. Ho har også teke turen opp på Eggeniba i Gloppen, Eikåsnipa i Jølster samt vore med på Skåla Opp (1848 moh) i Helgefri for Janne er ofte synonymt med turar til fjells. Jan Rune og Helge har også teke turen Skåla Opp fleire gongar. I Dalsfjorden er dei vande med å måtte sjå rett opp for sjå himmelen. Fjorden er omkransa av fleire høge fjell og eit av dei mektigaste er Storehesten med sine 1209 meter over havet. Karane Kristoffer og Helge frå Dalsfjorden, samt Odd Arne frå Førde stilte opp i det etter kvart så kjende motbakkeløpet Storehesten Opp og var, etter det vi fekk vite, godt nøgde med eigen innsats. Når vi veit at det kjem folk heilt frå Kenya og brukar 1,05 timar på turen, må det stå respekt av desse karane som berre brukar ein god halvtime meir Felles for dei alle er at dei får god trening kvar dag på arbeid. Det er 40 trappetrinn i gangvegen frå lekteren og opp på dekk. Gangar vi dette med ein del turar pr dag vil vi tru at det dannar eit godt grunnlag for sprekingane i Førde sunn sjel i ein sunn kropp heiter det.. 12

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Desse skipa har forlete verfta hittil i år. 04. juli 2008. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime

Desse skipa har forlete verfta hittil i år. 04. juli 2008. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime 04. juli 2008 Våre nye kollegaer i Førde Vi er i rute i Førde! 14. august er den magiske dato for oppstart. Då skal bygg 324, som skal leverast til

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Ufatteleg og meiningslaust

Ufatteleg og meiningslaust SYNSTE MØRE TORSDAG 22. APRIL 2010 1 TORSDAG 22 APRIL 2010 NR 15 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Vital 50-åring Laurdag feira Syvde skulekorps at det er 50 år sidan dei vart skipa. Magne Sørdal har vore dirigent

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer