Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Juli 2009 Siem Dorado - Største utrustningsjobben til no ved Myklebust Verft Den 14. juni gjekk byggnr. 326 Siem Dorado frå Myklebust Verft. Skroget blei sjøsett på Kleven i november 2008 og utrustningsjobben har foregått side om side med det fyrste av tre kystvaktfartøy til Remøy Management. Siem Dorado er søsterskip til Siem Marlin (323) og Rem Poseidon (325). Med moonpool, stor offshore kran, helikopter-dekk og innreiing til 68 personar, er dette eit skikkeleg multimulti fartøy, seier prosjektleiar Per Gunnar Hauge. I tillegg har fartøyet alle cargo-system og ROVdekk. Siem Dorado sette kursen på eit halvt-anna års oppdrag i Mexico-golfen for PEMEX. Her får fartøyet ein ekstra modul på dekk for 34 personar og skal fungere som hotellskip i samband med oppbygging av oljeriggar i området. Siem Sapphire Skroget til Siem Sapphire som vart bygd på Kherson er på plass i Førde. Skroget blei sett på dokklekter for å få montert utstyr og gjere ferdig arbeidet under vannlina. Siem Sapphire skal leverast i starten av 2009 som nr. 3 i VS 491 serien til reiarlaget. Det er no ca 60 tilsette i Førde og i tillegg er mange underleverandørar på plass. Avdelinga i Førde har frå oppstarten på hausten i fjor vore ei avdeling under Myklebust Verft. Frå juli 2009 vert verftet ei avdeling under Kleven Verft Rovde Ulsteinvik 4 stk VS491 På dette bildet, tatt i Ulsteinvik , kan vi sjå stk 4 VS 491. Det fortel litt om aktiviteten vi har i vente utover hausten. Siem Pearl og Siem Aquamarine ligg ved kai på Kleven Verft. Siem Emerald ligg på beddingen og ventar på å bli sjøsett 24. juli. Heilt til venstre kan vi sjå Siem Ruby som ligg ved kai på Rovde. - Mykje godt arbeid og eit vakkert syn!

2 Historie frå verkelegheita Beskjed frå styreleiar til adm. direktør: I morgon vil det inntreffe total solformørking kl Dette er noko som ikkje inntreff kvardag, så vi let personalet samle seg utanfor, i pent antrekk, for å betrakte dette. For å markere det spesielle i denne situasjonen, vil eg sjølv gje ei orientering til alle. Dersom det regnar, blir vi ikkje i stand til å sjå den, og i så fall skal personalet samlast i kantina. Beskjed frå adm.dir til prod.sjef: Etter ordre frå styreleiar vil det inntreffe total solformørking i morgon kl Dersom det regnar, vil vi ikkje bli i stand til å sjå den så godt utandørs i pent antrekk. I så fall vil solas forsvinning bli gjennomgått i kantina. Dette er noko som ikkje inntreff kvar dag. Beskjed frå prod.sjef til ass. produksjonsleiar: Etter ordre frå prod.sjef skal vi gjennomgå, i pent antrekk, solens forsvinning frå kantina kl 0900 i morgon. Adm. direktør vil fortelje oss om det kjem til å regne. Dette er noko vi ikkje får sjå kvar dag. Beskjed frå ass. produksjonsleiar til arbeidsleiar: Dersom det regnar i kantinen i morgon tidlig, noko som ikkje inntreff kvar dag, vil vår administrerande direktør, i pent antrekk, forsvinne kl Beskjed fra arbeidsleiar til personalet: I morgon kl 0900 vil vår adm. direktør forsvinne. Det er synd at dette ikkje skjer kvar dag! Usikkert om dette gjekk føre seg i Ulsteinvik, i Gursken eller i Førde, men same karane bygde i alle fall raude båtar! Kleven Maritime tok del på Nor-Shipping 2009 Dette er Nor-Shipping: Den største varemessa i landet og ein av dei største for maritim industri i Europa. Messa vert arrangert annakvart år på Lillestrøm og er open 4 dagar i juni. Utstillarar er fordelt i 6 forskjellege hallar. Over tusen utstillarar frå 47 land og over profesjonelle maritime aktørar er innom som utstillarar eller som besøkande. Nordvestlandet og regionen på søre Sunnmøre er særleg godt representert. Representantane frå Kleven Maritime nytta tida til å pleie kontakt med gamle kjende samt å knytte nye kontaktar til framtidige leverandørar og framtidige kjøparar. Mange av innkjøparane i KMA fekk høve til å orientere seg i nye tilbod desse messedagane. Ståle Remøy og Ståle Rasmussen Remøy Management og Ståle Remøy er ein stor og viktig kunde for Myklebust Verft. Den fyrste av i alt 3 kystvaktfarty skal leverast til reiarlaget i sommar. Kjersti Kleven og Atle Jebsen På 80 og 90 talet var Atle Jebsens Rederi ein stor og viktig kunde for Kleven Mek. Verkstad og Atle ein god ven av John Kleven. No sit Kjersti Kleven i styret for dette reiarlaget. 2

3 14 farty i ordre til ein verdi av over 7 milliardar NOK. Vi har no 14 skip i ordre, to av desse skal leverast til kundane i løpet av sommaren. Det er eit avansert puslespel å sette saman når skrog og modular vert bygd på forskjellege stadar i fleire land og utrustinga skal skje på tre forskjellege verft. Det er og eit viktig omsyn å ta at alle tilsette skal vere sysselsette til ei kvar tid og ingen skal ha for mykje å gjere, - det siste har vi vel ikkje lukkast heilt med til alle tider, men heldigvis så har det vore lite permitteringar. Oversikt over skrogbygging B.No * Navn Type Skrogtype og leverandør Severnav er i Romania Kherson er i Ukraina Christ er i Polen Karmsund er i Norge 48 Barentshav VS 794 CGV Skrog frå Severnav. Levert til MVE 327 Siem Pearl VS 491 CD Modular frå Polen og Rovde. Levert til KVE 329 Siem Emerald VS 491 CD Modular frå Polen og Rovde. Levert til KVE 49 Bergen VS 794 CGV Skrog frå Severnav. Levert til MVE 331 Siem Sapphire VS 491 CD Skrog frå Kherson. Levert til Førde 339 Troms Vision VS 495 DEM Modular frå Polen og Rovde. Kjem til KVE no i juli 333 Siem Aquamarine VS 491 CD Skrog frå Christ. Levert til KVE 334 Siem Topaz VS 491 CD Skrog frå Kherson. Kjem til Førde i september 332 Siem Ruby VS 491 CD Skrog kjøpt frå Karmsund. Levert til KVE 52 Sortland VS 794 CGV Skrog frå Severnav. Kjem til MVE seinare i år 335 Siem Diamond VS 491 CD Skrog frå Christ. Kjem til KVE i slutten av Siem Opal VS 491 CD Skrog frå Kherson. Kjem til Førde i beg. av Siem TBN VS 491 CD Modular frå Polen og Rovde. Kjem til KVE i mars Siem TBN VS 491 CD Skrog frå Kherson. Kjem til KVE i juni 2010 * Oppgitte byggnr er nr på ferdig skip Oversikt over skipsleveringar Remøy Management MVE-Bnr. 48 Juli KVE-Bnr. 327 August 2009 Remøy Management Troms Offshore KVE-Bnr. 329 November 2009 MVE-Bnr. 49 Desember 2009 KVE-Bnr. 331 Januar 2009 KVE-Bnr. 339 Februar 2009 KVE-Bnr. 333 Mars Remøy Management Singa Star Singa Star KVE-Bnr. 334 KVE-Bnr. 332 MVE-Bnr. 52 KVE-Bnr. 335 KVE-Bnr. 336 KVE-Bnr. 337 KVE-Bnr. 338 April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010 Oktober 2010 November 2010 Januar

4 Med Ukraina som arbeidsstad For å ivareta kvalitetskrava og for å sikre best mogleg framdrift har Kleven Maritime oppretta kontor i Polen, Romania og Ukraina. Her er litt frå livet til karane på Kherson Shipyard i Ukraina: доброе утро! как дела? - Dobrae utro, kak dela? God morgon, korleis går det? Slik høyres det gjerne ut når våre inspektørar kjem på jobb på Kherson Shipyard Litt av verftet med Kherson by i bakgrunnen Frå anlegget til Kherson Shipyard BN 330 på bedding med 334 hakk i hæl. Det er krevjande å bygge skrog i Ukraina og vi har difor ein forholdsvis stor stab som har oppgåver knytt til oppfølging av byggeprogrammet i Kherson. Vi har for tida 3 ukrainske inspektørar, Igor, Alexey og Alexander som arbeider fast på verftet. I tillegg har vi 3 norske inspektørar, Leon Kvalsund, Bjørn Vågen og Kjetil Ullaland som går i turnus. Alle inspektørane vert engasjert i alle fagområde, men har sine spesialfelt som dei arbeider med. Leon er site manager og inspektør med hovudvekt på skrog og stålutrustning. Bjørn er inspektør på skrog og stålutrustning. Kjetil har ansvar for inspeksjon av rørutrustning. I tillegg har Rune Leirstad og Frank Agledal begge i periodar vore engasjert i oppfølging av malingsarbeidet. Gustav Johan Nydal tek seg i hovudsak av alle kontraktuelle spørsmål og brukar bort imot 50% av arbeidstida si ved verftet. I eit land og på eit verft der det er eit fåtal som snakkar engelsk, vert mykje av kommunikasjonen gjennomført ved bruk av tolk og med fingerspråk, men det er viktig å kunne nokre ord og uttrykk på russisk. Kherson Shipyard har til no levert 7 skrog til Kleven Maritime, og held på med 3 til; BN 330, BN334 og BN336. Bygginga av skrog til Siem serien VS491 har vore krevjande for verftet og vi har fått ein del forseinkingar, men slik det ser ut no vert skroget til 330 levert i august, 334 i november 2009 og 336 i februar 2010 Verftet er spreidd over eit stort område og har over 2000 tilsette. Verftet driv i tillegg til nybygging av skrog også med skipsreparasjon og ombyggingsprosjekt. Byen Kherson har ca innbyggjarar og har vore ein viktig handels og skipsfartsby gjennom mange hundre år. Byen ligg ved utløpet av elva Dnepr og via denne elva kan ein komme vidare inn i det store kanalsystemet som spreier seg gjennom Ukraina og Russland. Kanalsystemet har forgreiningar frå svartehavet til det Kaspiske hav til Austersjøen og til Kvitesjøen. 4

5 Bjørn på inspeksjon saman med tolk Kjetil og Gustav Johan ved sjøsetting 328 Alexey, Igor og Alexander på veg til inspeksjon Rune, Gustav J. og Leon i 40gr varme i gytjebad Det er spennande å jobbe og bu i Ukraina, sjølv om frustrasjonsnivået på jobb kan vere høgt til tider så er folk opne, hyggelege og gjestfrie og det gjer at tida går fort både på jobb og på fritida. Nytilsette i Ulsteinvik Frå venstre: Ola Viktor Søvik som vikarierer for Elin på økonomiavdelinga. Helge Brandal er tilsett på avdelinga for rørarbeid. Allan Eriksen er tilsett som ny arbeidsleiar på avdeling for utrustning. Zbigniew Nowak, Grzegorz Stefanowicz og Lukaz Szymczak er alle tilsett som maskinarbeidarar. Alen Nuhic er nyutdanna ingeniør og er tilsett i prosjektstilling på 1 år ved teknisk avdeling. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak bestå av dokumentasjonshandtering og teknisk sakshandtering innan fagområdet rør og maskin. Bjarne Sagulin er tilsett på avdelinga for utrustingsarbeid. 5

6 Hasundhornet Muletua Stor fart i Kleven Turlag Etter ei stille periode i Kleven Turlag, er det endeleg oppe og går igjen! Randulf Havåg, Per Rydjord og Rune Hjelmeseth har tatt initiativet til å starte opp igjen turlaget, og få litt fart på dei tilsette i Kleven Maritime. Vi starta med ein tur på Hasundhornet rett etter påske, og sidan har det vore fleire fine turar på dei flotte fjella vi har i området. Vi har blant anna tatt turen opp på Blåtind. Det har også blitt arrangert ein kveldstur frå Kvitneset til Flø Mrk.: Berre konsernsjefen m/frue deltok frå Kleven Turlag!! Det er veldig kjekt og sosialt å vere med på fjellturane, og dersom ein er heldig kan ein til og med komme ned igjen frå fjellet med ein liten gevinst. Siste tur før sommarferien går til Melshornet i Hjørungavåg Vi oppfordrar alle til og bli med på ein fin søndagstur! Blåtinden Strålande damer Det har ikkje vore mogleg, å ikkje legge merke til kor tindrande og fulle av glød mange av kontordamene på Kleven har vore den siste tida. Innsyn har fått tips om at dei har søkt profesjonell hjelp! Dei hadde ein triveleg kveld på Pernilles Qlinique der profesjonelle hjelparar kom med uvurderlege råd og tips. Godt nøgde damer avslutta kvelden med eit betre fiskemåltid som dei drakk vatn til vatn er bra for huda!!. For å toppe det heile kasta dei seg få veker etterpå i gang med kurs der dei laga sine eigne perleband. På vegne av kollegaene takkar Innsyn for pågangsmotet og ønskjer lukke til 6

7 Eit lettare liv Arne Dybhavn har vore tilsett ved Kleven Verft sidan 1994 og han har, bokstaveleg talt, hatt sine tydelege opp- og nedturar. Arne har heile tida vore open om kva han har kjempa med og no vil han fortelje si historie til kollegane sine. Eg vil fortelje mi historie fordi eg trur eg på denne måten kan hjelpe andre, seier Arne. Han vil at andre som slit med det same som han gjorde skal kunne sjå at det faktisk er mogleg for ein tungvektar å bli normalvektar, og leve eit godt, langt og normalt liv ein treng berre litt hjelp på vegen. Overvekt plaga meg i mange år, men eg ville eigentlig ikkje innrømme det verken overfor meg sjølv eller overfor andre. Særleg ville eg ikkje innrømme overfor arbeidskollegaene mine at vekta var eit problem for meg, både i jobbsamanheng og i sosiale samanhengar. Eg prøvde utallege hurtigkurar med pulver og anna som var på marknaden og det hjelpte, - ei tid. Det var tilfredsstillande når eg gjekk ned mange kilo på kort tid og eg likte dei gode kommentarane frå folk rundt meg, men det varte aldri. Forbrenninga mi vart heilt øydelagt og etter ein hard pulverkur der eg hadde gått ned 30 kilo, så la eg på meg 40 kg på kort tid etter at pulveret vart bytta ut med mat. Slik helt eg på i mange år. Det var tøft og det tok på sjølvkjensla. Vist var eg glad i god mat, men eg tenkjer i ettertid at eg ikkje berre åt meg feit, eg slanka med feit. Å gå på lageret og få den største kjeledressen som var å få, og som likevel var for liten, gav ingen god sjølvkjensle. Eg kunne ikkje gå i vanlege butikkar for å kjøpe meg klede, eg var sliten og trøytt og eg hadde smerter i føtene og i kroppen elles som gjorde det vanskeleg å ha eit fysisk hardt arbeid. Det er no 4 år sidan eg blei operert ved sjukehuset i Ålesund og livet er totalt forandra. Ingenting er eit ork lengre, eg slit ikkje lengre med smerte i knea og nyt å ta meg ein hard tur på fjellet. Eg kan gå i kva som helst slags klebutikk for å kjøpe kle som ikkje er spesialtilpassa og eg treng ikkje lengre den største kjeledressen som lagarbetjeninga kan skaffe. Det eg fekk gjort på sjukehuset i Ålesund og som dei kallar ein slankeoperasjon,vil eg heller kalle for ein livsstilsendringsoperasjon for dette inngrepet har verkleg forandra livsstilen min. No et eg ofte og lite, og trenar for å halde meg i form. Men eg trengte litt hjelp på vegen og den hjelpa fekk eg av kirurgane på sjukehuset. Etter operasjonen gjekk eg ned 90kg på ca 10 mnd og no, snart 4 år etter, held eg framleis vekta. Eg er glad eg fekk utført dette inngrepet som hjelpte meg å ta fatt i livet igjen. Kirurgane gav meg eit verkty for vektnedgang, no er opp til meg korleis eg vil bruke dette verktyet. Det har ikkje vore nokon dans på roser, men det var det einaste rette for meg. Fakta om slankeoperasjon: Ein koplar ut ein større del av magesekken og tynntarmen. Ein har då igjen berre ein liten magesekk som tek ca 30 ml. Denne vesle magesekken blir kopla direkte til tynntarmens mellomste del. Det skal etter dette lite til før den nye magen blir fylt, og sender signal til hjernen om at du er mett. Ein skal etter operasjonen berre kunne ete svært lite i gongen noko som fører til vekttap. Det at ein må ha små og hyppige måltid er også med på å auke forbrenninga. Ettersom maten går forbi den første delen av tynntarmen absorberer også kroppen mindre næring og kaloriar. Krav for å bli slankeoperasjon: Anbefalt aldersgrense er mellom 18 og 60 år. Fråvær frå arbeid som fylje av psykiske problem og/eller alkoholmisbruk. BMI over 40 med vesentlig redusert livskvalitet på grunn av overvekta. BMI mellom 35 og 40 med alvorlig tilleggssjukdom som fylje av overvekta. Sjukdomar som i vesentlig grad kan betrast ved vektreduksjon. 7

8 Verdas mest miljøvenlege kystvaktfartøy klar for testing Milepælen med fylling av gass gjekk fint, seier prosjektleiar Roger Paul Hauge. I vekene fram til ferien vil det vere hektisk aktivitet med prøvekøyring og testing. Så langt vi kjenner til er dette det einaste fartøyet som har ein slik maskininstallasjon om bord og dette set både oss og dei ulike leverdørane på nye utfordringar. Dei fire gass-motorane (Mitsubishi) skal levere straum til ein elektromotor på 2500 kw som er montert på gearet. Framfor gearet står ein Bergen diesel på 4000 kw. Det spesielle er at fartøyet kan køyrast på gass åleine, diesel åleine eller som hybrid med både gass og diesel. 90% av driftstida er planlagt med gassdrift. Kvar ny kystvakt sparer miljøet for årlege utslepp tilsvarande bilar (NOx), og 400 bilar (Co2). Også skroget er svært optimalt i høve til energibruk/fart. Med full maskinkraft skal farta vere over 20 knop. Barentshav-klassa har omfattande spesifikasjonar med 100 tonns tauekraft, slepevinsj på 70 tonn, permanent utstyrt for oljeoppsamling, førebudd for ubåt redningsoperasjonar og brannsløkking (FiFi-klasse I). Det er planlagt storstilt markering i Fosnavåg sentrum i samband med dåpen den 22. august, avsluttar Roger. KV Barentshav klar for testing. Skroget til KV Bergen kom frå Romania for kort tid sidan. Nye tilsette ved Myklebust Velkomne til Kleven Maritime til alle nytilsette Gassfyllinga gjekk prikkfritt. Nokre karar av den yngre garde har funne vegen til Myklebust. Christian Kjelstadli frå Eidså (t.v.) var lei sjølivet og ville jobbe på verft. Han er no tilsett ved maskinavdelinga. Ole Christian Kleppe frå Gursken har nettopp avslutta idrettslina på vidaregåande og skal jobbe på røravdelinga i eit års tid. Torgeir Hjelle har vore ute av verksemda i ei periode men er no attande på vår maskinavdeling. Han jobbar natt og var ikkje tilstades då biletet blei teke. Rubbhall nr 4 på plass på Myklebust 8

9 Veteranar takka for laget Vi let bilete av salsgssjef Arnvid Tarberg representere fire av den eldre garde som no har forlete Myklebust-miljøet. Arnvid har jobbe på Myklebust i 33 år. Svein Skoge har over 39 års fartstid som stålmann. Også Jermun Skjelsvik (innkjøp) og Ottar Sætre (utrustning) er karar med solid kompetanse innan den maritime næringa. Kjenner vi karane rett så går dei ein aktiv pensjonisttilværelse i møte. At vi kjem til å sakne det i miljøet er like sikkert. Vi takkar for laget. Utlyste stillingar Det er ledige stillingar som prosjektleiarar og assisterande prosjektleiarar både på Myklebust og på Kleven. Tilsette vert oppfordra til å søkje. Sjå meir om stillingane på heimesida til Kleven Maritime: Klevenmaritime.no Magnar Kleven 80 år Magnar feira sin 80 årsdag og fekk helsing og blomster frå alle tilsette i Kleven Maritime. Magnar vil gjennom Innsyn takke for merksemda og dei fine blomane samtidig som han ynskjer alle ein god sumar. Også på Kleven har veteranar gått over til pensjonisttilvære no i haust. To markante karar på teknisk avdeling skal frå no av fylle tida med anna enn skipsbygging. Terje Hansen, trønderen på Eggesbøneset, som ein mannsalder har vore ein del av det maritime miljøet på søre Sunnmøre, skal fylle dagane med film- og biletredigering og andre hobbyar. Åge Sverre Karlsen, som kom frå Bergen til Kleven har vore busett på Eiksund med familien sin i mange år. Han vil no realisere planane sine om å flytte tilbake til vestlandsbyen mellom dei sju fjell og nyte sitt otium der. Kjenner vi dei rett så vil dei nok framleis fylje med i aktiviteten i Kleven Maritime og i skipsbygging elles. Vi takkar for laget og ynskjer lukke til. Kollega i Førde er død Svein Kristiansen som vart tilsett i Kleven Maritime då vi starta opp der i fjord, døde no i vår berre 58 år gamal. Han fekk vite at han hadde kreft og døde kort tid etter. Svein var tilsett i Kleven også då vi tidlegare var eigarar av verfta i Førde/Florø og hadde derfor mange kollegaer han hadde arbeidd saman med i lang tid i Førde. Desse vil sakne Svein for det gode arbeidet han utførte og for hans gode væremåte i arbeidsmiljøet. Hans arbeidsoppgåver var innan områda service og HMS tenester. Vi takker Svein for tida i lag og lyser fred over hans minne. 9

10 Er Reodor Felgen ein av leigearbeidarane våre? Innsyn fekk tips om å ta turen til Sandvik Fjordhotell. Inne i fellesarealet møter vi ein konstruksjon av stålbitar, flensar, polstring og teip. Ved nærare augesyn eit omfattande og funksjonelt treningsapparat Desse bilda er frå på Sandvik Fjordhotell, men det er fleire slike stasjonar rundt om. Lurte vi på kvar delar og gråteip vart av? Helsing frå Ståle Mange prosjekt på gong for Kleven Maritime no truleg det høgste talet på prosjekt på same tid nokon gong. I Førde ligg ein VS 491 CD til utrustning, på Myklebust ligg to kystvakter under arbeid, ved kaia på Rovde ligg ein VS 491 og på Kleven ligg det no to VS 491 ved kai samt ein på bedding. Sju båtar under utrustning samstundes må vere rekord! Vi skal levere KV Barentshav no i slutten av juli, stor dåp 22. august på hamna i Fosnavåg er under planlegging. Siem Pearl skal leverast 28. august, med dåp same helga. Det er travle dagar for alle i konsernet, og vi har knappast tid til å ta ferie. Men vi treng litt kvile for å samle krefter til eit hektisk 2. halvår. Mange krevjande leveringar står framfor oss, i tillegg skal vi skrive nye kontraktar og sikre vidare utvikling. Vi opplever no at prosjekta utviklar seg betre enn tidlegare, i tillegg til at vi har vesentleg betre kontroll over kostnadene. Om vi kan halde fram slik vidare i dette og dei komande åra, ser ting retteleg bra ut. Takk til alle tilsette for god innsats og stort engasjement, vi treng pågangsmot og god vilje for å få til det vi ynskjer for konsernet og arbeidsplassane. God sommar frå Ståle! 10

11 Kleven Maritime har ordrar for i overkant av 7 milliardar For 7 mrd. kan du kjøpe flotte hytter eller alle husa ein stor norsk tettstad Finansiering av skip Det har den siste tida vore mykje prat om finansiering og ikkje finansiering, av båtane vi skal bygge til. Også i skipsindustrien elles i landet vert det stilt spørsmål om båtane som det er offentleggjort kontrakt på verkeleg let seg finansiere, eller om vi vil sjå mange kanselleringar framover. Å finansiere bygging av eit skip med ein prislapp på opp mot 600 millionar er krevjande både for skipsverfta, rederia og for finansinstitusjonane som stiller med pengar og garantiar. Her kjem ei lita forklaring på korleis pengestraumen er: 1. Rederiet betalar 5% x 4 i løpet av byggetida og 80% ved levering 2. Rederiet skal ha tilbakebetalingsgarantiar frå verftet sin bank for innbetalingane i byggetida 3. Verftet finansierar bygginga med ein kombinasjon av eigne midlar og byggjelån i banken 4. Verftet må sjølv finansiere ca 15% av samla kostnadar før ein får begynne på byggjelånet 5. Banken krev at rederiet dukumenterar at dei har tilsegn på langtidsfinansiering av skipet før dei gir byggjelån til verftet. 6. Langtidsfinansiering til rederiet kan gjevast av bankar eller av Eksportfinans 7. Etter finanskrisa har bankane blitt mykje meir restriktive til å finansiere skip 8. På leveringsdato når rederiet betalar for skipet må byggjelånet betalast tilbake Kurs for arbeidsleiarane I løpet av dei siste månedane har vi starta opp opplæringsplana for arbeidsleiarane våre. Vi har starta opp med gjengen på Kleven Verft og har til no hatt to samlingar. Den første samlinga gjekk føre seg på folkehøgskulen i Ulsteinvik der det vart sett fokus på å klargjere oppgåvene og ansvaret arbeidsleiarane har. Dei daglege oppgåvene arbeidsleiarane har vart også gjennomgått. Samling nummer to var på Kleven Verft og fokus var leiing, kommunikasjon og motivasjon. Desse tema har også vore gjennomgått med Myklebust Verft sine arbeidsleiarar. Det er under planlegging nye samlingar til hausten der tema mellom anna vil være arbeidslivets lover og regelverk, HMS, leiing og kommunikasjon, team og samarbeid samt praktisk produksjonsleiing. Plana er å arrangere ei liknande opplæring for arbeidsleiarane også på Myklebust og Førde. 11

12 Spreke syklistar Alle veit at vi bygger båt i Førde, så det har vi ikkje tenkt å fortelje så mykje om. Vi har heller lyst til å fortelje litt om spreke tilsette. Det kom nemlig oss for øyre at fleire av dei er aktive milslukarar, både på sykkel og til fots. Frå venstre: Jan Rune Flølo (49) Kristoffer Haugsbø (54) Odd Arne Osland (48) Helge Løvik (57) Jon Storøy (43) Janne Kjempenes (37) Vi tok ein liten prat med nokre av de: Jan Rune og Jon har sykla Trondheim Oslo på under 20 timar. Dette er karar som trivs på sykkelsetet. Jan Rune frå Naustdal syklar ofte til og frå arbeid, ei strekning på ca. 2,5 mil. Han hadde over 600 mil på sykkelsetet i fjor, mellom anna sykla han strekninga Bergen Voss på ca 5:40. Sjølv ikkje på ferie i Frankrike fikk sykkelen fred, han fikk med seg 40 mil på setet. Jon syklar også mykje og fullførte bl.a. Lillehammer Oslo i fjor på 6:23. Jon er også ein ivrig jobb syklist og er ofte å sjå på vegen mellom Vassenden, der han bur, og verftet i Førde. Janne Kjempenes gjennomførte 7-fjellsturar til Fureviksnipa, Førdenipa, Skinnbrokja, Hafstadfjellet, Viefjellet, Halbrendsnipa og Fauskevarden puhh.. i Førde området på 14 timar. Ho har også teke turen opp på Eggeniba i Gloppen, Eikåsnipa i Jølster samt vore med på Skåla Opp (1848 moh) i Helgefri for Janne er ofte synonymt med turar til fjells. Jan Rune og Helge har også teke turen Skåla Opp fleire gongar. I Dalsfjorden er dei vande med å måtte sjå rett opp for sjå himmelen. Fjorden er omkransa av fleire høge fjell og eit av dei mektigaste er Storehesten med sine 1209 meter over havet. Karane Kristoffer og Helge frå Dalsfjorden, samt Odd Arne frå Førde stilte opp i det etter kvart så kjende motbakkeløpet Storehesten Opp og var, etter det vi fekk vite, godt nøgde med eigen innsats. Når vi veit at det kjem folk heilt frå Kenya og brukar 1,05 timar på turen, må det stå respekt av desse karane som berre brukar ein god halvtime meir Felles for dei alle er at dei får god trening kvar dag på arbeid. Det er 40 trappetrinn i gangvegen frå lekteren og opp på dekk. Gangar vi dette med ein del turar pr dag vil vi tru at det dannar eit godt grunnlag for sprekingane i Førde sunn sjel i ein sunn kropp heiter det.. 12

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Ein døropnar til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidarar er velkomne hos dei fleste arbeidsgivarar. Men unge med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Erfaring frå ein multikulturell arbeidsplass. Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting

Erfaring frå ein multikulturell arbeidsplass. Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting 740 fast tilsette. Meir enn halvparten av desse har sitt opphav i andre land Like mange er tilsette i firma med entrepriseroppdrag for Kleven.

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009

Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Vi bles nytt liv i turlaget Vi har mykje flott turterreng i distriktet vårt, perler som ligg og ventar. Ikkje alle av oss er like godt kjende i distriktet

Detaljer