NT tror på hydrogen. Deregulering alltid negativt. Skuffelse over Oslo igjen side side 4-5. august 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NT tror på hydrogen. Deregulering alltid negativt. Skuffelse over Oslo igjen side 14-15. side 4-5. august 2012"

Transkript

1 6Nr august 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Deregulering alltid negativt side 6-13 NT tror på hydrogen side 4-5 Skuffelse over Oslo igjen side 14-15

2 2 < TAXI TAXI > 3 Invitasjon Norges Taxiforbund vil gjerne ha deg med som utstiller på vår fagkonferanse i Sandvika. Norges Taxiforbunds fagkonferanser er blitt en real happening i taxinæringen i Norge. Dette er første fagkonferanse siden 2008 og HELE taxi-norge er representert, taxieiere, sjåfører, sentraler, foreninger, offentlige instanser og politikere. For alle dere som ikke har vært utstillere tidligere, er dette sjansen til å vise frem nyheter og knytte kontakter. Tidligere utstillere ønsker vi velkommen tilbake. 4 gode grunner til å være utstiller i Sandvika: Du treffer HELE taxi-norge Deltagerne er bl.a taxieiere, eller beslutningstagere om du vil. Du treffer garatert gamle kjente og vil knytte til deg nye kontakter. Prisene våre er lette å leve med! Priser Stand 2 x 3 m: ,- Bilplass inne: ,- Bil-/bussplass ute: 8.000,- Standplass bestiller du på e-post: Fagkonferansen 2012 Sandvika En spennende tid... For de som ikke tok turen sydover, har sommeren brakt et heller dårlig ferievær for de fleste av oss. For noen av de som har kjørt taxi i sommer, har dette betydd bra med kjøring, mens for andre har dårlig vær betydd mindre uteliv og derav mindre kjøring. Mange faktorer spiller inn på taximarkedet, avhengig av hvor man bedriver sin virksomhet, og aktivitetene lokalt. I byene opprettholdes normalt en del av kjøringen, mens i bygdene utgjør ofte offentlig transport 9 prosent av næringsgrunnlaget. Når skolene er stengt og folk er på ferie er det ofte bare pasienttransporten som gjenstår i distriktene, under forutsetning at denne transporten ikke er tapt gjennom anbud til andre ofte turbiler. Noen steder har den lokale taxisentralen gode langsiktige kontrakter, mens andre steder er grunnlaget borte, og da forsvinner taxi. I byene er utviklingen annerledes. Søkerne til taxiløyvene står i kø, spesielt til de sentralene som fungerer, det vil si de som Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 80. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. markedsfører og legger til rette for kjøring, eller ikke underslår kredittkjøringen til løyvehaverne. Det fremstår for meg som ufattelig at enkelte sentraleiere får lov til å fortsette sin lyssky og useriøse fremferd, uten at de lokale løyvemyndighetene tar grep og stopper denne utviklingen. Det synes som at mange politikere mener at flere løyver og fri konkurranse er eneste vei å gå, og gjerne for enhver pris. Fra enkelte politiske hold og etater er man forbauset over at flere aktører og biler ikke har ført til lavere priser. Våre besluttende myndigheter trenger å heve blikket! Lars Hjelmeng Direktør Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. innhold Tvil om elbil-effekt...5 Advarsler eller tillit? Dansker besøkte Irland...9 Nattestengt i nord-sverige...10 Stockholm like ille som Moskva...11 NTF krever færre løyver...12 Taxi 1 vil til Tromsø...13 Hastverk og lastverk i Oslo Pirater på fersken Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...22 Forbundsnytt... 20, Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 6. september, og går i posten den 20. september. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI / Miljø TAXI / Miljø > 5 NT vil prøve hydrogen Hydrogen er kanskje den beste og mest varige miljøløsningen for drosjer, med null utslipp. Norges Taxiforbund og Bertel O. Steen inngår nå samarbeid om prøving av Mercedes på hydrogen. Samtidig støtter direktør Lars Hjelmeng Vegdirektoratet, som i høringsuttalelse til ny drosjeforskrift i Oslo (se egen sak side 14-15) ber myndighetene være teknologinøytrale i sin politikk for innføring av mer miljøvennlige biler generelt og drosjer spesielt. - Norske politikere må innse at det ikke er de, men bilbransjen og energibransjen som styrer den teknologiske utviklingen, og dermed de løsningene som vil vise seg mest bærekraftige. EU fastsetter noen rammer som også Norge må forholde seg til. Derfor er det riktig, som Vegdirektoratet skriver, at Norge må forholde seg til disse reglene, ikke forsøke å lage sine egne. Hjelmeng advarer mot tendensen til at politikere skal velge teknologi og lage særregler for elektriske drosjer. Akershus fylkeskommune har fått Bærum kommune til å sette av første plass i taxikøen på Sandvika stasjon til en eltaxi. Oslo kommune sier de vurderer det samme. På Sola er dette alt gjennomført og sjåfører reagerer på det de oppfatter som forskjellsbehandling. I følge Stavanger Aftenblad vurderer sjåfører kjøreboikott som aksjon mot ordningen. Fatih Dugan, som kjører hybridbil i Sola taxi, sa til avisen at ordningen er urettferdig. Han mener det ikke er stor forskjell mellom en el-taxi og en hybrid-taxi i forhold til miljø. Slike tiltak kan virke miljøvennlig og uskyldig i første omgang, men i realiteten er dette en inngripen i konkurransen både mellom sentraler og drosjeeiere som vi ikke kan akseptere, sier Lars Hjelmeng. Han mener det er klart ulovlig, og hvis denne form for symbolpolitikk griper om seg, må næringen vurdere det rettslige grunnlaget for en slik konkurransevridning. - Batteridrevne el-taxier kan bare ta en ørliten del av aktuelle drosjeturer, og drosjenæringen må ha biler som kan dekke alle kundenes behov ikke bare de korte turene med lite bagasje, sier Hjelmeng. Hydrogen er el-løsningen for større biler, som passer drosjekundenes og næringens behov mye bedre. Mye interessant - Vi ser jo også at fagfolk bestrider miljøvennligheten av batteribaserte elbiler i det lange løp. Det avhenger av en rekke faktorer, og det skjer uendelig mye interessant må mange fronter i bilindustrien. Både rene elbiler og hybrider kan vise seg å være løsninger på veien mot noe som er enda bedre, mener Hjelmeng. Biogass kommer gradvis også sterkere i Norge. Vi vet enda ikke nok om hvilke løsninger som vil være mest bærekraftig. Han tror hydrogen er en sterk kandidat, og derfor har Norges Taxiforbund inngått avtalen om å se nærmere på den utprøvingen som Mercedes nå gjør med B-klasse-biler basert på hydrogendrift. Mercedes sier disse kan være på markedet fra De vil da komme med et annet karosseri, men det er ikke bestemt om det blir en egen biltype eller innenfor en av de eksisterende klasser, sier Henning Larsen, miljøsjef hos Bertel O. Steen. 10 biler testes nå i Norge, og tilsvarende prøving foregår i Tyskland og USA. AH Lars Hjelmeng (ved rattet) og Knut Thomassen så på hydrogenbilen som Henning Larsen hos Bertel O. Steen presenterte. Senere i høst vil forbundet og taxinæringen få stifte nærmere bekjentskap med bilen. Elbil mindre miljøvennlig enn diesel Virkningsgraden i en elbil er ikke mer enn 22,5 prosent. En ny dieselmotor kan komme over 60 prosent, skriver Teknisk Ukeblad. Elbilens miljøvennlighet avhenger også av hvor strømmen kommer fra. Bladet siterer en tysk professor, Hans Peter Lenz ved det tyske Karlsruher Institut für Technik, KIT, som slår fast at 77,5 prosent av energien går tapt i elbiler, og at de gir 1,6 ganger så mye CO2-utslipp som en stempelmotor. Likevel avviser han ikke elbilen, men mener den først blir fornuftig når strømmen er fornybar. Det vil ta mange år før man er der i Tyskland og mange andre land. I Norge er bildet et annet, med mye vannkraft, men også vi er en del av et nordisk og europeisk kraftmarked, og kan ikke skille hvor strømmen kommer fra til enhver tid. Ut fra tyske forhold mener Lenz det er galt å påstå at elbil er så mye mer energieffektiv enn biler som bruker bensin eller diesel. Det stemmer ikke i praksis, sier han til det TUs tyske søstertidskrift VDI Nachrichten. Overskuddsvarme Professoren har tatt utgangspunkt i to Mercedes C-klasse biler med diesel og bensinmotorer. Ved en årsmiddeltemperatur på 10 grader og en snitthastighet på 60 km/t viser professorens beregninger et faktisk forbruk på 0,62 liter diesel og 0,85 liter bensin pr mil. Av dette går 33,9 prosent av dieselen til framdrift, mens bensinbilen ikke utnytter mer enn 28,2 prosent. Professoren tar bruk av overskuddsvarme med i regnestykket, og virkningsgraden stiger til 38 prosent for bensinmotoren og 45 prosent for dieselmotoren. Dette er verdier regnet fra drivstoffet fylles på tanken. Gjennom hele produksjonsprosessen går 10 prosent av energien tapt før drivstoffet ender på tanken. Hans Peter Lenz hevder at gjennom ytterligere optimalisering av motorene og bedre utnyttelse av overskuddsvarmen, er det realistisk å heve virkningsgraden til henholdsvis 54 og 61 prosent for bensin og diesel. Oppvarming nødvendig Så går han løs på elbilene. Mangel på overskuddsvarme fører til at ekstra energi må inn for å holde bilen varm og rutene frie Mye tyder på at elbilens fordeler overdrives og nyere dieselbiler undervurderes med hensyn til miljøvirkninger. for dugg. Dermed øker det reelle forbruket til 31 kwh/100km. Han regner med en virkningsgrad på kun 50 prosent i tyske kraftverk, og et overføringstap på 10 prosent. Dermed ender kun 40 prosent av den opprinnelige energien i bilens batterier. Professorens fasit er altså at 77,5 prosent av energien går tapt, og at elbiler gir 1,6 ganger så mye CO2-utslipp som en stempelmotor. Biogass i Asker 21. juni ble Norges første tankstasjon for biogass til personbiler og lettere varebiler åpnet hos Møller Bil Asker og Bærum på Billingstad. Forhåpentligvis er dette begynnelse på noe enda mer, sa en godt fornøyd Møller-sjef Bjørn Erik Tangen. Han håper etableringen blir den første i en kjede med biogasstasjoner fra Follo og Romerike, via Oslo, Asker og Bærum. Biogass er et svært godt miljøalternativ, ikke minst lokalt. Og potensialet er stort. Men da må man sparke fra ganske kraftig og skape volum. Det blir ikke noe marked av en og annen bil som går på biogass her og der, sa John Melby i AGA industrigasselskapet som distribuerer og selger gassen, som produseres av kloakkslam i Oslo kommunes renseanlegg på Bekkelaget. AGA AS og Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune inngikk tidligere i år en avtale der hovedstaden øker sin satsing på biogass. Partene er blitt enige om en ny langsiktig avtale om å produsere, distribuere og markedsføre biogass som miljøvennlig drivstoff til bil, buss og lastebiler. Her er det EGEs nye avfallsanlegg på Esval Miljøpark i Nes (Romerike Biogassanlegg, RBA) som skal produsere biogassen. Planlagt produksjonsstart av biogass er mars Målet er å sette inn flere biogassbusser i Oslos kollektivtrafikk og få flere renovasjonbiler, distribusjonsbiler, drosjer og privatbiler til å kjøre på biogass.

4 6 < TAXI / Drosjepolitikk TAXI / Drosjepolitikk > 7 Ingen eksempler på vellykket deregulering - Kunnskapen som de tre økonomene formidlet i forrige nummer av TAXI er godt kjent fra før og er ikke bestridt. Vi må forvente at både Konkurransetilsynet og politikere på høyresiden nå gjør hjemmeleksa si. Dette sier direktør Lars Hjelmeng i Norges Taxiforbund. TAXI har tatt fram igjen en rapport fra 2003 om taxireguleringene i Europa. Den ble utført av Jon Terje Bekken i Transportøkonomisk Institutt på oppdrag fra IRU (International Road Transport Union). Rapporten er fortsatt den mest omfattende analysen av drosjemarkedene i Europa, og den tok også for seg erfaringer fra USA og New Zealand. Konklusjonene er helt entydige: Deregulering er en fiasko, målt etter de mål tilhengerne selv sa de skulle oppnå. Skuffende erfaringer Oppsummeringskapitlet har som overskrift: Skuffende erfaringer med endringer i reguleringene. Bekken siterer en amerikansk studie fra 1987 som konkluderer slik: Deregulering av drosjemarkedet kan i de fleste tilfeller ikke sies å ha ført til de fordeler som forkjemperne forventet. Prisene faller vanligvis ikke, forbedringer i service er vanskelige å oppdage og nye kombinasjoner av pris og tilbud er ikke utviklet. Det er få bevis på at verken forbrukere eller tilbydere har fått det bedre. Det eneste unntaket er at de som tidligere ble nektet adgang, har fått den, men selv for dem er deregulering en blandet fornøyelse. Mange har ikke kunnet overleve i en hardere konkurranse, og de som har overlevd, har lav fortjeneste. (Teal & Berglund 1987, redaksjonens oversettelse fra engelsk). Generell enighet Jon Terje Bekken sier seg enig i en annen studie (Nelson/Nygaard fra 2001), som sa: Det er generell enighet i litteraturen om at deregulering ikke har vært vellykket, på grunn av uunngåelig markedssvikt i drosjemarkedene. Denne påstanden Ingen forsøk på deregulering har gitt de resultater tilhengerne har forespeilet, viste denne rapporten fra 2003, som fortsatt er den grundigste analysen av forsøk på endringer i drosjepolitikken internasjonalt. Konkurransetilsynet og enkelte politikere spiller høyt med sin egen troverdighet om de ikke nå tar inn over seg grunnleggende kunnskap, sier direktør Lars Hjelmeng. støttes av så vel teoretisk drøfting som empiriske bevis. Bekken konkluderer selv med at gjennomgangen av studier internasjonalt klart viser misforhold mellom forventede endringer, som i stor grad er basert på teoretiske vurderinger, og erfaringene. Teoretisk kunnskap må derfor behandles med forsiktighet. Den gir verdifull innsikt, men oftere enn det motsatte, er den virkelige verden utenfor den teoretiske rammen og teorien har derfor begrenset praktisk gyldighet. Høyt spill - Dette ble altså skrevet i 2003, etter en svært grundig gjennomgang av alle endringer i forskjellige lands og byers forsøk på å deregulere drosjemarkedene. Kon- klusjonene i så godt som alle tilfeller er følgende: Prisene stiger, spesielt i spotmarkedet Kvaliteten svekkes Sjåførenes inntekter svekkes, slik at de må arbeide i flere timer Ingen nye tjenester oppstår De fleste gjeninnfører regulering, blant annet i form av maksimalpriser etter mislykkede forsøk på frislipp. Tilbudet svekkes eller faller bort på ulønnsomme tider og steder. Alle nyere analyser, ikke minst Menon-rapporten om Oslo og Akershus, sier det samme. Konkurransetilsynet og enkelte politikere spiller høyt med sin egen troverdighet når de stadig avslører at de ikke har fått med seg denne kunnskapen eller velger å se bort fra den, sier Lars Hjelmeng. I dagens norske regelverk blir drosjenæringen regulert ved en behovsprøving. Dette er en form for adgangsregulering i drosjemarkedet som skal sikre et tilbud også når og hvor det ikke er privatøkonomisk lønnsomt og som motytelse for dette sikre at de eksisterende drosjeløyvene har tilstrekkelig inntjening. Transportøkonomisk Institutt (TØI) Advarsler - eller tillit til drosjene? - Pass opp for lommetyver og drosjesjåfører, sa guiden da vi kom til Praha i vår. I Frankrike senere i sommer kunne vi velge fritt mellom drosjene uten fare for å bli lurt. I Praha (t.v) ble vi sterkt anbefalt ett spesielt taxifirma Situasjonen illustrerer kundenes situasjon i drosjemarkedene i de større byene. I regulerte byer slipper man å måtte forhøre seg om hvilke drosjer man kan tørre å ta, eller å brøyte seg mellom aggressive tilbydere. I de uregulerte må reiselivsnæringen og andre advare gjestene. Som i Stockholm, der hoteller advarer dem mot selv å bestille taxi, så de ikke skal bli lurt av et tilfeldig drosjevalg. TAXI har tidligere i år (nr 3) beskrevet hvordan kunder risikerer å betale flere tusen kroner for en taxi fra Arlanda flyplass. Norske medier har også beskrevet hvordan enkeltselskaper i Oslo tar svært høy pris overfor kunder som ikke passer på. De fleste regulerer IRU-rapporten fra 2003 som er omtalt på sidene foran, gikk gjennom tilstanden i europeisk drosjenæring, og den er i all hovedsak den samme i dag. Ulike former for regulering gjelder i de aller fleste land, enten på antall, pris eller begge deler. I alle land er det visse krav til sjåfører, av varierende strenghet, til taksameter og bilstandard. Antallsregulering gjelder i Danmark, Finland,

5 8 < TAXI / Drosjepolitikk TAXI / Drosjepolitikk > 9 i Marseille er det to selskaper og prisregulering, så vi kunne trygt ta den bilen vi ville uten fare for å bli lurt. Frankrike, Tyskland, Spania og Norge. I Storbritania, Belgia og Sveits er det opp til lokale myndigheter. I Sverige, Nederland, Irland, Østerrike og Ungarn er det ikke antallsregulering. I London er det heller ikke antallsregulering, men makspriser og en faktisk begrensning i kravet om den store kunnskapstesten The knowledge for sjåfører av de kjente London-taxiene. Prisereguleringer i form av faste priser eller maksimaltakster, gjelder i så godt som alle de nevnte land, bare unntatt Sverige og i byregionene i Norge. Mislykket deregulering Rapporten som TØI utarbeidet for IRU, gikk gjennom forsøkene som er gjort på deregulering, også utenfor Europa. I USA bestemte 9 av 13 deregulerte byer å gå tilbake til regulering, etter å ha sett erfaringene. New Zealand deregulerte i 1989, og fikk massivt flere drosjer (fra til 7.181) i byene. Det ble flere sjåfører, men de fikk lengre arbeidstid og lavere inntjening. I ettertid har de styrket kvalitetskrav til sjåførene. Sverige slapp fri både priser og antall i Prisene gikk straks opp, mens lønn ble redusert med 25 prosent. Antall drosjer gikk sterkt opp i byene (29 prosent straks). Det ble en delt næring mellom seriøse og useriøse. Effektiviteten for hver bil gikk ned. Tilbudet er blitt borte i mange distrikter, også på grunn av anbudspolitikken. Storbritania deregulerte også på 90-tallet. Forventningene om lavere priser ble ikke innfridd. I tillegg er dårligere bilstandard blant resultatene som oppsummeres i rapporten. Amsterdam verst Nederland og Irland (se egen sak) er de to nyere eksemplene på deregulering, som har ført til overetablering, økte priser og lavere kvalitet. I en test av drosjer i 22 europeiske storbyer i fjor ble Amsterdam kåret til en av de absolutt verste med hensyn til drosjeservice. Rapporten skal diskuteres på høstens IRU-konferanse i Köln. AH Vil ikke til Lier? Hvem er drosjeløyver til for, spør Ulla Nævestad i Lier, som forgjeves forsøkte å få drosje en natt til tirsdag i juli. Hun fikk svar hos Drammen Taxi om at det var motvilje mot å kjøre til Sylling i Lier, siden det var nok å gjøre i Drammen by. - Hun har tatt saken opp i et brev til løyvemyndigheten i Buskerud. Forbrukerrådet vil ha bedre taximarked - Vi fant det svært oppsiktsvekkende at områdene hvor konkurransen regulerer prisene, gir dyrere drosje for forbrukeren, skriver Forbrukerrådet i et brev til fylkeskommuner som har områder uten maksimalpris. Forbrukerrådet foretok en taxitest i desember 2011 Foruten høyere priser i konkurranseområdene, fant Forbrukerrådet at det stort sett mangler prisinformasjon på holdeplass, at svært få benyttet seg av retten til fritt å velge taxisentral på holdeplass, og at svært få sjåfører hadde synlig identifikasjon i bilen. Rådet har derfor sendt brev til fylkeskommunene med taxikonkurranse innen sine områder, det vil si Akershus, Østfold, Buskerud, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sør- Trøndelag. De presenterer noen forslag de mener vil gi bedre konkurranse og et mer oversiktlig og tryggere taximarked til forbrukerens beste. Forbrukerrådet mener at alle som har fått løyve bør plikte å ha prisinformasjon lett synlig i bilen. Og at alle sentraler må ha plikt til å ha riktig prisinformasjon tilgjengelig på alle taxiholdeplasser. Løyvemyndighetene bør stille krav om at alle pristabeller er i samme format, med utgangspunkt i standardtabellen som Norges taxiforbund, forbruker- og konkurransemyndigheter står sammen om. Dagens prisstruktur gjør det krevende for forbrukeren å kunne forutse prisen på reisen. I dag er det i utgangspunktet enkelt å utvikle en taxipriskalkulator, som vil gjøre det mulig å planlegge reise og velge taxiselskap ut fra pris. Dette vanskeliggjøres av at sentralene ikke tilgjengeliggjør prisinformasjonen sin i et maskinlesbart format. Forbrukerrådet mener alle sentraler bør plikte å oppgi prisinformasjonen i maskinlesbart format, som tredjeparter kan bruke til å utvikle tjenester for sammenligning av priser mellom selskapene, heter det i brevet. Irland ikke noe forbilde Taxinævnet for København-regionen vil etter alt å dømme frarå en liberalisering i Danmark etter å ha studert hvordan det har gått i Irland. Gatene var fulle av taxier og de sjåfører som tidligere hadde drosje som fulltidsjobb, kan ikke leve av det lenger. Som kunder fikk vi sjåfører som ikke kunne finne fram i byen, sier fullmektig Helle Odgaard til TAXI. Taxinævnet er det politiske styringsorganet for drosjepolitikken i stor-københavn. Osgaard har skrevet en rapport fra turen i vår, der de møtte alle relevante instanser. Alle forklarer at liberaliseringen i 2001 måtte komme fordi næringen hadde stilt seg slik at den manglet tillit hos så vel befolkningen som hos politikerne. Den klarte ikke å følge opp økt etterspørsel med økt tilbud, og ventetiden var lang, spesielt i helgene. De fleste mente dog at frislippet ble gjennomført helt feil, og har ført til mange ulemper. Også myndighetene så dette, og strammet inn i 2005, blant annet med pristak. I 2001 var det drosjer, limousiner og leievogner i Irland. Etter frislippet økte det til etter tre år og til hele i toppåret Etter det har det falt til ca i Antall drosjer i Irland er mer enn fordoblet siden frislippet. Maksimalpriser er gjeninnført. Prisregulering I 2005 ble det en reregulering med maksimalpriser, et sentralt statlig kontrollregime, klageorgan og et statlig administrativt system, samt standardbøter på 250 Euro ved regelbrudd. Nye standarder for fører og kjøretøy ble også vedtatt. Mye er derfor bedre, men overkapasiteten er fortsatt formidabel, og gjør det nærmest umulig å leve av yrket som vanlig heltidsjobb. - Et konstant økonomisk press fører til farlige arbeidsvilkår, mener fagforeningen SIPTU. Som selvstendige dekkes ikke sjåførene av EUs arbeidstidsbegrensninger. Manglende infrastruktur er også et stort problem. I Dublin er det drosjer på 500 oppstillingsplasser. Hvis man parkerer utenfor disse, kan det bli bot på 25 Euro, så resultatet er en ustanselig kjøring rundt og rundt, med store konsekvenser for trafikk, miljø og arbeidsvilkår. SITKU peker også på at det bare er seks personer til å kontrollere landets drosjer, noe som gjør kontrollen illusorisk. Flere ulovlige Irish Taxi Council (ITC) er interesseorganisasjon for utøverne, og peker også på overetablering, lengre arbeidstid og mindre lønn. De har også registrert økt antall selvmord, flere skilsmisser, flere gjeldsofre og flere som søker terapi blant folk i næringen. Antall ulovlige drosjer har også økt drastisk. ITC mener det må være kvoter som regulerer antallet drosjer til hva et gitt geografisk område kan opprettholde (altså antallsregulering), og at dette bør styres desentralisert. De mener løyver bare bør tildeles de som vil være taxisjåfør på heltid, og at deltidssjåfører bare bør kunne kjøre i helgene. Den største taxisentralen (National Radio Cabs) mener også liberaliseringen ble helt galt gjennomført, og peker på de samme problemene: Overmettet marked, mangelfull infrastruktur, mangelfull administrasjon og for svak kontroll fra myndighetene.

6 10 < TAXI / Drosjepolitikk TAXI / Drosjepolitikk > 11 Nattstengte drosjesentraler i nord-sverige: De tror vi har et samfunnsansvar At det før fantes taxi døgnet rundt i alle byer handlet om at taxinæringen var regulert. Men fortsatt tror en del folk at de samme reglene gjelder. De ringer hjem til meg på natta til tross for at det er stengt. De tror vi har et samfunnsansvar. Kiruna Taxi har for lengst stengt om nettene og vurderer å stanse tilbudet til enkeltreisende. Faksimile NSD Sitatet kommer fra styreleder i Kiruna Taxi, Torbjørn Lindhall i avisen Norrlänska Socialdemokraten i sommer. Oppslaget handler om at privatpersoner snart ikke kan bestille taxi i store deler av nord-sverige (Norrbotten). Dårlig lønnsomhet gjør at flere taxisentraler tviler på om de skal fortsette å tilby private turer, skriver avisen. Linghall tror sentralene bare vil ta seg av avtalekjøring heretter. Norrbottens län Kiruna Taxi har ca 20 biler i selve byen og i tettstedene Karesuando og Vittangi. For fire år siden stengte man virksomheten om nettene. Det skyldtes dårlig lønnsomhet, samtidig som alenearbeid om nettene ga dårlig arbeidsmiljø. Vi har enkeltsjåfører som må tjene penger, ellers kan vi ikke drive. Men folk ser taxi som en rettighet, som om det var kommunen som drev virksomheten, sier Linghall. Få private turer Størsteparten av Kiruna Taxis drift er kjøring som faktureres. Skoleskyss, annen offentlig kjøring og bedriftsavtaler. Bare prosent er private turer. I tillegg kommer flytaxi, der det er en blanding av avtaler og enkeltturer. Linghall tror den andelen som består av private bestillinger vil forsvinne i framtiden, og at selskapene vil innrette seg på kun avtalekjøring. Også i Gällivare en kommune med nær innbyggere, tror man det går i samme retning. - Jeg tror Torbjørn Lindhall har rett, sier Marianne Boman, styreleder i Gällivare taxi. Der er det fortsatt tilbud døgnet rundt, men det gir økonomisk tap. - Helgene går bra, men i ukedagene kan det gå hele netter uten turer. Vi har da to biler i gang og de koster oss 250 kroner pr bil pr time, så Boman tror også de snart vil måtte stenge på nettene. I Jokkmokk kommune, med litt under innbyggere, forsøkte et ektepar som overtok, å holde det gående i helgene, men enkelte helger kunne gå uten noen turer. Her er det nesten bare avtalte kjøringer allerede, sier Elisabeth Eriksson til Norrlänska Socialdemokraten. Ingen selvfølge En annen avis, Piteå Tidningen, har også satt søkelys på svekkelsen av taxitilbudet. Att i framtiden kunne beställa en taxi er inte en självklarhet, sier direktør for Taxi Arvidsjaur, Christer Mattson Lundmark, til avisen. Inntil videre er det et tilbud til klokka 22 på kveldene og hele døgnet i helgene i Arvidsjaur, men det er ikke lønnsomt lenger, så det handler om ren service, sier Lundmark. - Hver helg er et tapsprosjekt, spesielt om sommeren. Avtale om sykekjøring også om natten er en av grunnene til at det fortsatt er et visst tilbud også til private. Bare for 4-5 år siden var situasjonen en helt annen, med fem biler i aksjon hver helg. I nabokommunen Arjeplog finnes ikke lenger tilbud på nettene og heller ikke i helgene. Direktøren understreker at svenske drosjeeiere ikke har noen plikt til å tilby private turer, men han synes selv at drosje er en del av samfunnsstrukturen som han nødig vil gi opp. Service i ryggmargen Pite Taxi er et større selskap med base i Piteå, som har over innbyggere i kommunen, i byen. Der er det fortsatt tilbud døgnet rundt, selv om kapasiteten er redusert. Direktør Anders Lundgren sier at det skulle kjennes jättetrist å redusere tilbudet ettersom det ligger i ryggmargen for drosjesjåfører å være tilgjengelig. Han forstår det svir på de mindre stedene når tilbudet må reduseres. Stockholm like ille som Moskva Etter at Sverige i 1990 liberaliserte taxinæringen, forekommer risikoen for å bli snytt å være minst like stor som i Moskva. Dette skriver den danske storavisen Jyllands-Postens korrespondent i Stockholm, Thomas Heine i sin avis. Han forteller om en episode der en sjåfør i det ellers seriøse selskapet Taxi-Kurir, forsøkte å ta overpris. Det gjelder å være på vakt når man tar taxi er Heines tittel. Han beskriver en sjåfør som ble glad for å bli valgt, men deretter sur fordi turen var for kort en natt til søndag. Han krevde derfor fastpris, kroner 200 på en tur Heine mente maksimalt burde koste 100. Han insisterte på bruk av taksameteret, og sjåføren sa da han måtte ta en annen bil. Han var lei av alle småturene. Journalisten ble etterhvert også lei, og ville notere sjåførens navn og nummer. Da ga sjåføren seg, startet taksameteret, vrengte bilen ut i gaten og kolliderte med en annen drosje! Det ville han gi kunden skylden for, siden han hadde stresset ham, og edder og galle fulgte kundens overgang til en tredje drosje for å komme hjem. Heine skriver at episoden er atypisk, siden de etablerte selskapene som Taxi Stockholm, Taxi Kurir og Taxi 020 som regel er til å stole på. Men likevel typisk fordi Stockholm er en taxijungel i en grad som man normalt ikke forbinder med en vestlig, og slett ikke en skandinavisk, hovedstad. 6 International Fredag den 11. maj 2012 BREV FRA THOMAS HEINE Jyllands-Postens korrespondent Taxajunglen i Stockholm Det gælder om at være på vagt, når man kører i taxa. Stockholm STOCKHOLM er en taxijungel i en grad som selskaber man normalt som ikke Taxi forbinder Stockholm, hovedstad, Taxi Kurir skriver og Taxi journa- med en Det vestlig, var omkring og slett ikke det tidspunkt, Heine hvor i den lørdag danske aften avisen Jyllands-Posten. 020 som regel er til at sto- en skandinavisk, list Thomas bliver til søndag morgen, le på. Men typisk derved, Frislippet og umiddelbart i Sverige har virkede ført skriver at Stockholm Heine i er Jyllands- en taxajungle i en grad, som til at et Amir vell glad av og bondefangerselskaper vi valgte etablert netop hans seg taxa Han man peker normalt også ikke på forbin- at val- tilfreds, da Posten. ved siden i av lange de seriøse, række, derog get der vanskeliggjøres med en vestlig, og av slet at det er stod derfor parkeret Heine langs mener Stadsgårdskajen i Stockholm. vedstad. mange ikke en gjør skandinavisk, sitt beste for ho- risikoen for å bli snytt er å etterligne de seriøse selskapenes Smilet forsvandt hurtigt, Efter at Sverige i 1990 minst like da stor han som hørte i Moskvasen, nogle få kilometer erhvervet, I stedet for har Taxi et væld Stock- af adres- liberaliserede navn taxa- og logoer. derfra på Södermalm. holm bondefangerselskaber risikerer man å havne - En kjøretur»det bliver på 10 til km fast i pris,«hos etableret Taxi Stockholm sig ved siden City, af det sentrale sagde han. Stockholm kan Taxi de seriøse, Stocksund og risikoen eller Taxi for koste alt Fast fra pris, 250 til hvad mener Stogholm, at blive snydt og forekommer mindst lige så stor sannsynligvis komme til å betale en du? svenske kroner, og vil man»ja, 200 kroner,«sagde som i f.eks. Moskva. kjøre taxi han. fra Arlanda flyplass, gjelder Havde det å føltes velge lidt en finnes det centrale lavprisfirmaer Stockholm blant ågerpris, En køretur selv på om 10 det km også i fra rekken mere lengst som lørdag vekk aften fra og de frie vognmenn, skriver terminalbygningen. lidt mindre som I motsatt fall morgen, kan kjøreturen ville jeg mulig- inn sitere direktør Risikoen Paul for Peters at i søndag Heine, som slutter med å til byen vis lett have koste sagt kr., kroner eller enda mer, mens de Nå om dagen advarer vi Sheraton blive Hotel snydt i Stockholm: Amir ville muligvis have sagt okay, og alle havde etablerte sentralene typisk våre gjester forekommer været glade. Men vi havde valgt på netop denne kroner, ver, mindst tyver og lige taxisjåfører. så stor mot lommety- har fastpris taxa, fordi der på siden som i f.eks. Moskva. stod Taxi Kurir et af byens store og normalt pålidelige selskaber, som jeg kan koste alt fra 250 til

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013.

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Notat 9. september 2013 Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Sammendrag: Forbrukerrådets taxiutredning er generelt en god gjennomgang av drosjepolitikken og drosjemarkedene

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Vilkår og betingelser Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registrert ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Hybridbuss på el og biogass

Hybridbuss på el og biogass 27.03.2014 Hybridbuss på el og biogass Hybridbuss på el og biogass Oddmund Sylta, Direktør i Skyss Den Norske Gasskonferansen Stavanger, 27. mars 2014 Hordaland fylkeskommune Tredje største fylke i Norge

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Konkurransen i taximarkedet. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012

Konkurransen i taximarkedet. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012 Konkurransen i taximarkedet Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012 Oversikt Hvilke generelle forhold er gunstige for å skape konkurranse? Hvilke forhold preger taximarkeder? Hva skal til for

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd. Dato: 07.11.2012 Ombudets uttalelse A hevder at X har utsatt ham for forskjellbehandling ved flere anledninger, og viser til et konkret eksempel hvor han opplevde at tre biler nektet å kjøre ham fordi

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG 1 Tekst: Anonymisert i forbindelse med eksamen / Foto: Anonymisert TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG Krigen om kundene Stigende priser, dårlige arbeidsforhold, kriminalitet, en bransje der etterspørselen aldri møter

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV Om yrkessjåførens og transportfirmaets forhold til kjøre- og hviletid Per Haukeberg, langtransportsjåfør emeritus Høgskolen i Nord-Trøndelag Norges eneste trafikklærerutdanning

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol Vår ref.: Dato: 11/2094-21 27.03.2012 Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol En kvinne ble ved fire anledninger i 2011 nektet adgang til en av Ruters busser

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa Kandidat til SKUP-prisen 2015 «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa BIDRAGET ER LAGET AV: Journalist Sivert Rossing redaksjonen@t-a.no tlf. 982

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/649-17/LDO-//SHH 21.11.07 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK OM AVVISNING

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater BECCLE - Bergen Senter for Konkurransepolitikk 10. Oktober 2012 Oversikt Diversjon og tolkningen av diversjonstall Bruk av diversjonsanalyser

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Biogassbusser i Oslo og Akershus Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skaper

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Taxisentralen i Bergen BA

Taxisentralen i Bergen BA Hvordan skal taxinæringen ta miljøutfordringen på alvor? Gasskonferansen i Bergen 24. mai 2012 07000 Bergen Taxi Adm. direktør Jan Valeur Taxisentralen i Bergen BA Leverer mer enn 2,1 millioner oppdrag

Detaljer

Mer og bedre kollektivtrafikk

Mer og bedre kollektivtrafikk Møte med statssekretær Tom-Christer Nilsen Mer og bedre kollektivtrafikk Jofri Lunde, næringspolitisk sjef NHO Transport Jon H. Stordrange, administrerende direktør NHO Transport 22.09.16 Hvem er vi? NHO

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

30 år med veisalting 710 ekstra drepte

30 år med veisalting 710 ekstra drepte 30 år med veisalting 710 ekstra drepte Stopp Veisaltingen mener at salting av veiene fører til flere trafikkdrepte. Nå har organisasjonen gjort en beregning som viser at 710 liv kunne vært spart uten veisalting

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer