TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA"

Transkript

1 TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1

2 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder for bekjempelse av legionellabakterier Høykonsentrasjonsklorering...6 Klordioksidvaksinering Peroksidvaksinering (H2O2) og ozonering Kobber og sølvionisering Elektrodiafragmalysemetoden...7 Filtre i sluttposisjon Bakteriefiltrering UVstråling...8 ANODISK OKSIDASJON, metode Original ANODIX...9 Virkemåte ANODISK OKSIDASJON Anodix Standard...10 ANODIX i forbindelse med NaCldosering...11 Produktdatablad for ANODIX type S, M og L...12 Retningslinjer for planlegging og installasjon...13 Artikkel skrevet av ChA MR Dr. med. Maria Gerhardt CE Sertifikat...17 Anodix vitenskapelige tester Produsentgaranti...20 Besparelser ved innstalasjon av Anodix...21 Termorens Arbeidsbeskrivelse ved rens med Termorens...23

3 TermoRens as A X NODI TermoRens as Ble etablert i 1994 og har spesialisert seg på rens av vannbårne systemer. Firmaet produserer rensevæsken Termorens, vedlikeholdsvæsken TermoSafe, Termorens Descale og TermoRens Toilet Clean, sepen som både gjør rent og renser inne i avløpsrør. I tillegg leverer TermoRens as doseringspumper, Tett It og Anodix mot legionella. TermoRens as har de fleste store norske industrier, boligselskaper, oljeselskaper og rederier på sin kundeliste. Firmaet leverer også til rørleggere og grossister samt utfører en del større renseoppdrag selv. Ved å rense et varme eller kjøleanlegg med Termorens drepes bakterier i anlegget og innvendig belegg fjernes slik at optimal effekt i anleggene gjenopprettes. Kundene sparer derfor også store energikostnader ved å rense anleggene med jevne mellomrom. TermoRens og Anodix I de senere år har TermoRens oftere og oftere også blitt brukt til å rense kaldt og varmtvanns ledninger hvor disse har gått tette og mistet kapasitet og trykk. I eldre anlegg vil det derfor være en enkel prosess å rense anlegget med TermoRens før man kjører i gang Anodix. Anlegget vil da være garantert fritt for bakterier umiddelbart fra oppstart. Shipping og Off Shore Dette har blitt et stort marked for TermoRens as. Et stort problem på skip og plattformer er i gjengroing i vakuum avløpsystemer. Her dannes det et belegg av urinsalter som tilslutt tetter rørene helt. Ved å dosere TermoRens Descale inn i anleggene vil belegget bli gradvis borte til det til slutt forsvinner helt. Får å unngå problemet igjen både på nye anlegg og nylig rensede anlegg har TermoRens utviklet et produkt som heter TermoRens Toilet Clean. Dette produktet er en meget effektiv sepe som når den blir spylt ned i avløpet også renser rørene og hindrer urinsalter å feste seg til rørveggene. Eksport Termorens eksporterer i dag til Sverige, Finland, Polen, England, USA og Canada. All eksport har hittil kun kommet i gang via ryktebørsen om hvor godt produktet er. Det er derfor nå innledet et samarbeide med Innovation Norge for vidre satsning på eksport av produktet. 3

4 TermoRens as A X NODI Introduksjon Da problemet med legionellabakterier ble kjent i slutten av 1970årene gjorde Fa. Strele seg tanker om hvordan man kunne finne en metode og en innretning som ville være i stand til å holde et vannforsyningsanlegg i permanent hygienisk forbilledlig stand. I tillegg ble det foretatt forsøk med dette som formål. Innretningene som til da var blitt tilbudt som for eksempel UVstråling, termisk behandling eller kjemisk desinfeksjon ble hos Strele Wasserhygiene bare vurdert som nødløsninger uten varig godt resultat. En mulighet var å tilpasse den kjente metoden med klorelektrolyse slik at den kunne anvendes i en vanlig husinstallasjon. Apparatene som ble utviklet etter dette ble testet hyppig og hele tiden tilpasset de praktiske forhold til de var modne for produksjon. En prototyp ble på forespørsel fra det nederlandske departementet underkastet en ekstremtest ved TNO (den Nederlandske Organisasjon for anvendt Vitenskapsforskning). Apparatet som nå hadde fått navnet ANODIX beviste i denne testen sin høye ytelsesevne. I løpet av 3 timer ble det legionellainfiserte vannet i en 2100 liter stor vanntank bakteriefritt (start med KBE/ml, KBE = bakteriedannende enheter per ml). I mellomtiden var ANODIX blitt anvendt med suksess i mange sykehus, i tillegg i aldershjem, idrettsanlegg, i dusjer i bad og svømmehaller og i andre offentlige institusjoner. I 2000 ble Wolfgang Strele i Amsterdam tildelt en innovasjonspris av det nederlandske miljøverndepartementet for ANODIX. Et nett av representanter i Tyskland, Benelux og Østerrike garanterer at kunder og interessenter får teknisk service og råd fra kompetente fagfolk dette fordi det ikke må inngås kompromisser når legionellabakteriene skal bekjempes. ANODIX sikrer den best mulige løsningen av problemet. 4

5 Legionellabakterier Legionellabakterier har utviklet seg til et truende spøkelse innen sanitærområdet. De stavformede bakteriene forekommer i alle typer ferskvann. TermoRens as A X NODI Fra familien Legionella er det for tiden kjent 42 arter med 64 undergrupper som kan skilles fra hverandre serologisk. Legionærssykdommen (Legionellosen) oppkalt etter de forhenværende Korealegionærene som ble smittet i forbindelse med et krigsveterantreff i et hotell i Philadelphia er en akutt, alvorlig bakteriell lungebetennelse. Alle mennesker kan få sykdommen, men det er en forhøyet risiko for eldre mennesker, pasienter på sykehus, røykere, diabetikere kort sagt: Mennesker med svekket immunsystem. Infeksjonen skjer over luftveiene ved at man puster inn bitte små vanndråper som svever i luften (aerosoler, for eksempel i dusjen) og som inneholder bakteriene som lever i vannet. Legionellabakterier trenger et bestemt miljø for å kunne leve og formere seg. I vannledningssystemer finnes som oftest ideelle forutsetninger. Ved siden av en rik næringstilgang fra biobelegget, fra ledningene av metall eller plast, fra gummipakninger og membraner fremmes formeringen spesielt på grunn av den lave temperaturen i varmtvannssystemene. Til formering benytter legionellabakteriene seg av encellede organismer (amøber) som lever som dem i vannet og i biobelegget. Når de encellede organismene spiser legionellabakteriene inaktiveres deres fordøyelsessystem. På grunn av formeringen i amøben beskyttes legionellabakteriene mot ytre skadelige innvirkninger. Formeringen fortsetter i amøben til denne sprekker. I optimale miljøer fordobler legionellabakteriene seg hver 3. time. Kommer legionellabakteriene inn i lungene ved at en person med svekket immunforsvar puster dem inn, blir de riktignok fortært av makrofagene (etecellene), men på grunn av manglende motstandskraft blokkeres også disse encellede organismene og brukes som yngleplass. Andre bakterier som strømmer med pusten inn i lungene kan da ikke bekjempes lenger. Sykdomsforløpet ligner først en forkjølelse med hoste og hodepine og er ved intakt immunsystem over etter noen dager. Den akutte alvorlige Legionærsykdommen er ved svekket immunsystem i omtrent 20 % av tilfellene dødelig. 5

6 Metoder for bekjempelse av legionellabakterier For mange mennesker gjelder i dag fremdeles den termiske vannbehandling for bekjempelse av legionellabakterier som teknikkens stand. I mellomtiden er det av lang praktisk erfaring og fra forskningen kjent at man med termisk behandling bare unngår et overskudd av legionellabakterier for kort tid. Legionellabakterier er beskyttet i ubrukte vannledninger, i avleiringer, gummideler og i amøbene. I en ung vekstfase (som cyster) kapsler bakteriene seg inn og overlever på denne måten høye temperaturer (Olbrich). I tillegg reagerer biobelegget i ledningene med forhøyet vekst slik at den termiske behandlingen må gjennomføres med stadig kortere intervaller hvis man i det hele tatt vil oppnå et tilfredsstillende resultat (prof. Tiefenbrunner). I tillegg avkjøles vannet i store ledningssystemer som for eksempel i sykehus og hoteller på grunn av de lange ledningsstrekkene, og den nødvendige temperatur for eliminering av bakteriene når aldri helt til slutten av ledningen. Retningslinjene krever at varmtvannet ved termisk kortbehandling må renne ut av hver tappekran med en jevn temperatur på 70 ºC i minst 3 minutter. Det krever en stor mengde personal fordi det i offentlige bygninger må forhindres at tilstedeværende skoldes. Også energiforbruket er samfunnsøkonomisk negativt og uansvarlig, ikke minst fordi man ikke oppnår en tilstand uten legionellabakterier over lengre tid. På grunn av de høye temperaturene eldes installasjonsmaterialet raskere, forsinking (beskyttelse) av rørene angripes og plastdeler blir sprø og sprekker. Kaldtvannsledninger i nærheten varmes opp og man får et bakterieangrep også i disse ledningene. I mange tilfeller er varmtvannsbeholderens kapasitet i alle fall ikke stor nok for å kunne levere den nødvendige mengden varmtvann til en termisk kortbehandling slik at man ikke kan unngå flere avbrudd i behandlingen. Den anbefalte kontinuerlige temperatur for varmtvann på 60 ºC er riktignok passende for å drepe legionellabakterier, men bare hvis vannet ikke avkjøles på grunn av lange ledningsstrekk eller mangelfull isolering, og hvis alle ledninger spyles regelmessig og det nesten ikke finnes avleiringer i ledningene. For øvrig kan det også her snakkes om sløsing med energi fordi det finnes andre løsninger for å oppnå en hygienisk tilstand. Det finnes mange metoder og innretninger for termisk behandling av vann. De har alle det til felles at vannet renses, riktignok for bakterier med et høyt energiforbruk, men bakterienes livsgrunnlag biobelegget forblir i ledningene, og dermed bakteriene og infeksjonsrisikoen. Høykonsentrasjonsklorering Høykonsentrasjonsklorering har som mål å fjerne bakteriene i et anlegg innen kortest mulig tid. Til dette må ledningsnettet fylles med høyt konsentrert klor. Klor og klorgasser er giftige. Denne ikke ufarlige operasjonen kan bare gjennomføres av spesialister fordi klor er etsende og farlig for luftveiene. Etter desinfeksjonen må ledningene spyles grundig. Restkonsentrasjoner kan allikevel finnes i såkalte ledninger med stående vann, i vertikale ledningsender, i blandebatterier, termostater og avleiringer. Virkningen vedvarer bare kort tid. Nye kontaminasjoner kan ikke unngås. 6

7 Klordioksidvaksinering Klordioksid virker 2,5 ganger sterkere oksiderende enn klor. Dannelsen av trihalogenmetan (i forbindelse med organiske innholdsstoffer i vann) er noe lavere enn i klor. Klordioksid er i gassfasen og ved temperaturer høyere enn 40 ºC fra 10 gr/liter høyt eksplosivt. Men klordioksidvaksineringen er som tokomponentmetode lett å anvende på stedet. ADVARSEL: Den ferdige ClO 2 løsningen må likevel anvendes med stor forsiktighet. Å søle væsken, å skade eller åpne beholderne uforvarende kan lett føre til etsning av lungene. I varmtvann fra ºC virker ikke klordioksid desinfiserende nok. Anvendt i kaldtvann brytes klordioksid ned av de organiske innholdsstoffene slik at det i fjernere liggende ledningsavsnitt nesten ikke finner sted noen desinfeksjon. Å tilsette mer klordioksid er ikke mulig fordi grenseverdien på 0,4 mg/liter da ikke kan overholdes. Peroksidvaksinering (H 2 O 2 ) og ozonering Peroksid og ozon er sterkt giftige. Ingen av dem er å anbefale for drikkevannsdesinfisering. Alt etter vannsammensetningen kan det oppstå triklornitrometan, eller på grunn av den cytotoksiske virkningen av peroksid også andre helseskadelige ulemper (Prof. Dr.Dr. de Groot, Universitetet i Essen). Kobber og sølvionisering Den bakteriedrepende virkningen av kobber og sølv er kjent. Men deres bruk i drikkevannsnettet er ikke tillatt fordi drikkevannet etter drikkevannsforskriften ikke må tilsettes tungmetaller. Undersøkelser ved Dr. W. Mathys (fra universitetet i Münster) har vist at man med denne metoden ikke oppnår en kontinuerlig fjerning av bakteriene. Kobberledninger virker til å begynne med bakteriedrepende fordi de avgir Cuioner til vannet. Så snart det har dannet seg et oksidsjikt på innerveggene av rørene (naturlig beskyttelsessjikt) og det skjer etter relativ kort tid kan det ikke lenger være tale om en nevneverdig bakteriedrepende virkning. Elektrodiafragmalysemetoden Ved elektrodiafragmalysen dreier det seg om en metode opprinnelig utviklet i Russland der drikkevann ledes gjennom et elektrodekammer og der elektrodene er adskilt med en semipermeabel membran (Diafragma). Ved dette oppnås at det unngås en blanding av produktene som dannes ved de respektive elektrodene, mens strømmen av elektroner gjennom membranen er sikret. Drikkevannet som på forhånd er gjort bløtt ved hjelp av ionebytter (fjerning av kalsium) tilsettes natriumklorid (koksalt). Dette vannet lagres i en beholder før det ledes til anodekammeret. I dette kammeret dannes det surstoffrikt vann i forbindelse med hypoklorsyre samt andre oksidasjonsmidler. Løsningen lagres likeledes i en beholder og tilføres ledningsnettet med en doseringspumpe. Vannet som strømmer gjennom katodekammeret fjernes forskriftsmessig. På grunn av konstruksjonen er vedlikeholdet kostbart (ca. 1500/år), i tillegg oppstår det mye spillvann (4 liter/time) og metoden krever til tross for fjerning av kalk fornyelse av den sårbare membranen. 7

8 Her ville det også være nødvendig med en permanent klormåling for ikke å overskride grenseverdien ifølge den tyske drikkevannsforskriften (TVO). Filtre i sluttposisjon Filtre i sluttposisjon anvendes på grunn av høye kostnader bare i sterkt følsomme områder som barsel og intensivstasjoner, kirurgiske avdelinger, avdelinger for benmargstransplantasjoner og dialyseavdelinger osv. Filtrene i sluttposisjon består av et plastikkapsel som inneholder plisserte filterfolier eller kapillarrør. Filtrene settes inn relativt raskt og kan bare brukes for et kort tidsrom. Settes de inn i dusjer, unngår man ikke tilbakevendende bakterieangrep i dusjslangen fra dusjhåndtakets side. Det oppstår derimot en bakterievekst på filterflaten (på utgangssiden). Bakteriefiltrering Filtrene består av minikapillarrør som er buntet sammen og fullstendig lukket i den ene enden. De filtrerende kapillarrørveggene er porøse og holder igjen bakteriene i mikroporene. Fordi produksjonen av porene aldri er helt jevn, filtreres virus aldri helt bort til tross for motsatte påstander. Næringsstoffer for bakteriene holdes heller ikke igjen. Oppløste mineraler transporteres også gjennom filteret. Dermed er dannelsen av biobelegget sikret, særlig fordi det beviselig finner sted et bakterieangrep fra tappestedene og tilbake til ledningsnettet. For å unngå tilstopping må filtrene regelmessig spyles over en tilleggsinnretning (2 4 ganger/ time) som innebærer et vanntap hvis vannet ikke på annen måte kan nyttiggjøres på grunn av bakteriekonsentrasjonen som det inneholder. I hardnakkede tilfeller (blokkering) må det renses med syre. Dette er et omstendelig og tidkrevende arbeid som må utføres av en rørlegger. Hver filterinnsats tetter seg til tross for spyling slik at der oppstår et trykktap i rørsystemet. Det blir da nødvendig å bytte ut hele rørfilterbunten. Membrantrykket (hulfiberrør) må ikke overstige 2,5 bar. Ved høyere trykk eller ved trykkstøt (inntil 60 bar) ødelegges fibrene og/eller biomassen som ligger på dem trykkes gjennom. Kapillarrørene består av polyetersulfon. I henhold til Goodfellow Chambridge Forskningssenteret tenderer PES i kapillarrør til å danne spenningssprekker. Sprekker i bunten kan ikke oppdages, og overføringen av bakterier til ledningsnettet er så godt som uunngåelig. UVstråling UVbehandling har blitt anvendt omtrent siden 1950årene til desinfeksjon av drikkevann. Ved bestråling i området 254 nanometer (bølgelengde) drepes bakterier ved at arvestoffene (DNA) skades. UVkvartsrør taper seg etter hvert i strålingsintensitet slik at de må fornyes regelmessig, noe som koster penger. I tillegg danner det seg et kalkbelegg på UVkvartsrørene som ikke alltid garanterer en tilstrekkelig fjerning av bakteriene. Bare vannet som strømmer gjennom behandles. Biobelegget i ledningene kilden til gjentatt bakterievekst nås ikke. I vannet som bakteriene er fjernet fra øker antall bakterier igjen med det samme. Bakterier som er i amøber er beskyttet. 8

9 Virkemåte ANODISK OKSIDASJON Metoden Original ANODIX En videreutvikling av den «anodiske oksidasjonen» bevirker at legionellabakterier, men også andre bakterier drepes mens de sammen med vann strømmer gjennom en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (rørirørform). Surstoffradikalene som oppstår på anodeoverflaten (in statu nascendi) fremkaller en oksidering av de gjennomstrømmende bakteriene, virus, sopp og alger. Fra innholdsstoffene i vannet (for eksempel klorider) dannes det på samme tid metastabile oksidasjonsmidler. Disse føres i et kontinuerlig kretsløp gjennom varmtvannsanlegget. Dette garanterer at det eksisterende biobelegget som danner livsgrunnlaget for mikroorganismene brytes ned. De forskjellige oksidasjonsmidler dannet fra vann ved det elektriske feltet er i sin felles virkning mer effektive enn for eksempel enkeltvis anvendte desinfeksjonsmidler. Oksidasjonsmidlene som dannes ved anodisk oksidasjon etter metoden Original ANODIX oppfyller kravene i fortegnelsen 1a og 1c (Fortegnelsen over behandlingsstoffer og desinfeksjonsmetoder i henhold til 11 i den tyske drikkevannsforskriften av 2001). ANODIXapparater kan i henhold til DVGWs (Tysk forening for gass og vannbransjen) arbeidsblad W 551, april 2004, anvendes. Etter at biobelegget er brutt ned i ledningene, opprettholdes en depotvirkning over flere dager. Forutsetningen for den hygieniske vannkvaliteten er dermed at vannet fornyes i lite brukte ledninger 9

10 (anbefalt: 1 x ukentlig). For å sikre at vannet som strømmer gjennom elektrodepakken behandles, er det nødvendig å behandle h e l e vannstrømmen. Dette oppnår man med ANODIX ved den spesielle elektrodeformen (rørirørelektrode) og den direkte forbindelse med vannledningen. Metoden Original ANODIX er en kombinasjon av anodisk oksidasjon og klormåling og / eller ultralyd (sistnevnte patentbeskyttet). Kombinasjonen anodisk oksidasjon ultralyd brukes først og fremst i gamle anlegg med sterkt amøbeangrep. Amøbene åpnes i ultralydkammeret og bakteriene som dermed blir satt fri drepes i oksidasjonskammeret som følger etter. I tillegg leveres ANODIX i kombinasjon med klormåling, regulering og NaCldosering i henhold til stedlige behov og kundenes ønsker. ANODIXmetoden er blitt anvendt i sykehus siden 1996 og har vist seg å holde mål. En spesiell kontroll garanterer at ANODIXmetoden ikke har noen innvirkning på medisinske apparater. Vannkvaliteten opprettholdes ved at planleggings, installasjons og driftsbetingelsene i henhold til drikkevannsforskriften TVO følges. Det avgis ingen aggressive stoffer til vannet. Alle vannførende komponenter er kontrollert av den Tyske forening for gass og vannbransjen DVGW. Anodix Standard Standardapparatet består hovedsakelig av elektronikk, oksidasjonskammer og turboflowsensor. Anodix monteres normalt som bypassapparat i kaldtvannstilførselen til varmtvannsbeholderen, og hele vannmengden (altså hele vannstrømmen) ledes gjennom oksidasjonskammeret. For en kontinuerlig behandling av vannet i kretsløpet fjernes sirkulasjonsledningen fra varmtvannsbeholderen og settes foran ANODIXapparatet i kaldtvannsledningen. ANODIXelektronikken er over strømførende kabler (svakstrøm) forbundet med oksidasjonskammeret som inneholder elektrodepakken. Vannbehandlingen reguleres automatisk av elektronikken avhengig av vannkvaliteten. Med den synergetiske virkningen drepes bakterier og virus, det frembringes en depotvirkning i hele kretsløpet og biobelegget mikrobenes livsgrunnlag brytes ned. På grunn av behandlingen av hele vannstrømmen og plasseringen foran varmtvannsbeholderen kan det med ANODIX ikke oppstå farlig hydrogengass. Dermed utelukkes også korrosjon i ledningene som følge av hydrogengassen. For unngå gassdannelse når vannet står stille (for eksempel ved svikt av sirkulasjonspumpen) settes elektrodepakken med turboflowsensoren strømløs. Gjennomstrømningsmengden vises med lysdioder, noe som bidrar til en optimal driftsovervåkning. 10

11 ANODIX i forbindelse med NaCldosering For å oppnå en depotvirkning i ledningsnettet for nedbryting av biobelegget er det nødvendig med minst 25 mg klorider per liter vann. ANODIX omdanner disse klorider ved hjelp av elektrodepakken til hypoklorsyre og hypoklorit. Denne svake, men stadig nærværende hypoklorsyre er tilstrekkelig selv om virkningen til å begynne med oppheves raskere på grunn av at den brytes ned. Vann med kloridmangel tilsettes saltlake. Vaksineringen skjer ved hjelp av et impulsatordoseringsapparat (ANODIX GmbH) som kobles foran innløpet til ANODIX og etter at sirkulasjonsledningen er koblet til kaldtvannstilførselen for varmtvannsbeholderen. Mengden av hypoklorsyre fortynnes med vannet fra ferskvannstilførselen og ved de stadige uttak. Under nattdrift stiger konsentrasjonen og virkningen blir sterkere. På grunn av de varierende uttaksmengder er det likevel ikke mulig at det dannes en nøyaktig og uforanderlig mengde av hypoklorsyre. Selv måleapparater for elektronisk doseringsregulering (med klorekvivalentmåling som for eksempel ledeevne eller redoks) styres feil på grunn av andre innholdsstoffer i vann som for eksempel mineraler (over eller underdosering!) I saltlakebeholderen løses normalt kokesalt i vann og mengden økes langsomt. (Kloridandelen fra 50 til 70 mg/liter). I prøvene fra uttaksstedene må også innholdet av fritt klor måles. Dette er om dagen ikke lett å fastslå, men må ikke overskride 0,2 mg/liter. Dermed har man fortsatt noe å gå på for svingningene i konsentrasjonen (TVO: Maks. 0,3 mg/liter). Legionellabakterier lar seg ikke eliminere med klor. Et stadig nærvær av oksidasjonsmidler som hypoklorsyre i ledningsnettet sørger for en depotvirkning og for nedbrytingen av biobelegget. Saltlakebeholderen må rengjøres så snart det viser seg svevestoffer i laken. Sugeventilen må ikke ligge an på bunnen. (Slangene festes). Ved normal drift viser pumpen et grønt pulserende lys. Ved driftsforstyrrelser eller når beholderen er tom lyser lampen rødt. Pumpen slås da automatisk av. Er sugeledningen fylt med luft (etter at beholderen er sugd tom) kan ledningen avluftes. Dette gjøres 11

12 at man trykker inn det hvite lokket langs kanten på siden av pumpen og løsner pumpeskruen som ligger under. Samtidig holdes folietastaturet på pumpen (symbolet hånd) trykket ned til det kommer vann. Lufteskruen stenges igjen. Beholderen skal bare fylles med så mye saltlake at oppvarming unngås ved høy romtemperatur på grunn av raskt forbruk. Man kan også holde saltlaken fri for bakterier ved å tilsette en katadyntablett. Produktdatablad Tekniske data ANODIX Standard ANODIX M og L Elektronikk: Hus Rustfritt stål Rustfritt stål Kapslingsgrad IP 65 IP 65 Display LED LED Nettspenning 230V/50Hz 230V/50Hz Tilført energi automatisk, alt etter innstilling maks. 40 W automatisk, alt etter innstilling maks. 750 W Kontakt for fjernkontroll potensialfri kontakt potensialfri kontakt Forbindelse elektrodepakke galvanisk isolert galvanisk isolert Tillatt omgivelsestemperatur 030 ºC 030 ºC Oksidasjonskammer: Deler i berøring med vann, godkjenning DVGW, SKZ, KIWA, ÖVGW Hus, muffesveiset PolypropylenR PolypropylenR Maks. kontinuerlig temperatur 60 ºC 60 ºC Tillatt driftsovertrykk 7 bar/60 ºC 7 bar/60 ºC Maks. belastning Liter pr time 4 kbm/time M 8 L 15 kbm/time Elektrodepakke titan Rørirørsystem Rørirørsystem Tilkoblings dimensjon 1 M 5/4 L 2 Automatisk ventilator 3/8, 10 bar 3/8, 10 bar Kabelforbindelse med øye 1,5 kvadr. 1,5 kvadr. Ultralydkammer: Hus Kobling Tømming med kulekran Rustfritt stål 2 IG, rustfritt stål 3/8 IG 12

13 Retningslinjer for planlegging og installasjon Overholdelse av retningslinjene forutsettes for en 2års garanti og sikrer en optimal virkning av ANODIX med depotvirkning helt frem til armaturene. I fortegnelser over ytelsesbeskrivelser (ved anbud) må dette påpekes. 1) For eldre bygninger må det av ANODIX GmbH i ethvert tilfelle utarbeides en tekniskhygienisk analyse av bygningens anlegg. Analysen inneholder en grundig undersøkelse av sanitærsystemet med angivelse av svake punkter samt en kjemisk analyse av vannet. Utarbeidelse av en protokoll med fotografier som bevis, en oversikt over tiltakene for bygningen med forslag om økonomisk gunstige løsninger, informasjon til installatør på innbyggingsstedet, sluttkontroll, teknisk support inntil 6 måneder etter at anlegget er satt i drift, kostnader iht. prisliste «Tekniskhygienisk analyse» etter behov. 2) Før planlegging må den som driver anlegget (oppdragsgiveren) gjennomføre vannprøver med legionellabakterier uten forutgående oppvarming. Prøvene skal tas fra varmtvannsbeholderens tømmekran, ved sirkulasjonsfordeleren samt på to fjerntliggende dusjuttak. Resultatene skal meddeles ANODIX GmbH. Det skal tas prøver av det første vannet som kommer ut. Ved lange utløpstider forfalskes resultatet. 3) Det må påses at ANODIX Standard bare monteres sittende på ledningen med avluftingen vendt oppover. Monteringen må foregå strømløst. Både ANODIX Standard og Combi må plasseres slik at elektrodepakken kan trekkes ut sideveis for kontroll. Til dette er det nødvendig med en uttrekkslengde på ca. 80 cm. 4) ANODIX er utstyrt med spesialelektroder for mest mulig å redusere avleiringer. Avhengig av vannets hardhet må man likevel regne med å måtte fjerne kalk av og til. Regelmessige kontroller utført av sanitærinstallatøren sikrer at elektrodepakken ikke forkalker. Med et isolerende kalksjikt vil virkningen bli sterkt redusert eller den opphører. 6) Ledninger med stillestående vann må fjernes eller skjæres av direkte på hovedledningen. Slanger som er koblet til må alltid kobles fra og tømmes. 7) Driften av ANODIX må på grunn av sikkerheten kobles over en flowsensor. Er det ikke gjennomstrømning i ANODIX, må apparatet settes strømløst. 8) Hele varmtvannsvolumet må innen 1 time føres 2 ganger gjennom ANODIX. For dette må eksisterende pumpeytelse (produsentdiagramm) og likeledes om gjennomstrømningen i de perifere rør er tilstrekkelig (justering) kontrolleres. 9) Etter at anlegget er satt i drift, kan vanntemperaturen senkes så mye som mulig og forsvarlig uten at det på nytt danner seg et bakteriebelegg. 10) 6 uker etter at anlegget er satt i drift må den som driver anlegget gi i oppdrag å ta vannprøver på de samme stedene. Resultatene fra prøvene må meddeles TermoRens as omgående. Prøvene sammenlignes og er nødvendige for å finne evtl. fortsatt eksisterende konsentrasjoner av legionellabakterier (for eksempel i ledninger med stillestående vann) og for å kunne fjerne dem med egnede tiltak. 11) Henvisning: Ved senere forandringer eller utvidelser av sanitærsystemet må det påses at funksjonen eller virkningen av ANODIX ikke begrenses (for eksempel kobling av delområder, ledninger tas ut av bruk, rom på sykehus, hoteller, aldershjem eller lignende som over lenger tid ikke benyttes). 5) I alle fall må vannbeholderen rengjøres grundig (ikke ved nyinstallasjoner). Videre må det vannet som strømmer inn være rettet mot bunnen for å unngå sedimentdannelse (til nød settes inn et bøyd rør eller en prellplate!) 13

14 Legionellabakterier: Mareritt under kontroll av ChA MR Dr. med. Maria Gerhardt At det oppdages legionellabakterier på et sykehus kan bli til et mareritt for hygieneteknikere og ikke bare for dem. Fra en hygienisk synsvinkel må risikoen og mulige komplikasjoner for pasienter og personal oppdages tidlig, og det må treffes mottiltak. For å sikre driften plikter sykehuseieren å forhindre at de nevnte persongrupper blir syke eller skadet. Med forandringen i pasientklientellet på grunn av tiltagende alder og fordi pasienten lider av flere sykdommer samtidig, på grunn av alkohol og narkotikamisbruk, immunsuppresjon, neoplasier og kroniske lungesykdommer kan man få infeksjoner på sykehuset, så også en lungebetennelse forårsaket av legionellabakterier. Hva er legionellabakterier, hvor finnes de og hvordan blir de overført? Legionellabakterier er gramnegative, stavformede bakterier som finnes i alt ferskvann og kommer via drikkevannet til installasjoner i bygningene der de fordeles. Formeringen finner sted i varmtvannsystemet, men også i dårlig isolerte kaldtvannsledninger og ikke benyttede fordelersystemer. I løpet av 3 timer er antall bakterier fordoblet! Fra 1976, da 182 legionærer på et møte i Philadelphia fikk lungebetennelse og 34 av dem døde, har legionellabakteriene utviklet seg til en truende fare. Etter intensiv forskning fant man disse bakteriene og kunne konstatere at de hadde forårsaket sykdommen derav deres navn. Siden den gang vekker spektakulære meldinger om legionellaepidemier offentlighetens interesse (blomsterfestival i Nederland, svømmehaller i Berlin, kjøletårn, klimaanlegg i Spania). Retrospektivt kunne man oppklare legionellaepidemier på et hotell i Philadelphia i 1974, på et psykiatrisk sykehus i Washington D.C. i 1965, på en kjøttfabrikk i Minnesota i 1957 og i en militærleir i Carolina i Vann er det eneste oppholdssted for legionellabakterier. De overføres ikke fra menneske til menneske, forutsetning er den direkte kontakten med ledningsvann. Det beskrives flere overføringsveier. Først og fremst overføres bakteriene gjennom aerosoler med legionella over dårlig vedlikeholdte tekniske anlegg for romluft, boblebad, i dusjer og badebasseng med pulserende vann. I sykehussammenheng overføres bakterien ved aspirasjon og drikking av legionellainfisert vann under avsuging, ved munnpleie, ved ernæring gjennom magesonde og ved ultralydforstøving for luftbefuktning. Sårinfeksjoner kan forekomme ved spyling eller vasking av sår med ledningsvann. Legionellabakterier viser seg vanligvis med to forskjellige sykdomsbilder Pontiacfeberen som går over etter 25 dager og er uten følger, og Legionærsykdommen, en akutt, alvorlig forløpende lungebetennelse som i ca. 20 % fører til døden. Beviset for at det finnes legionellabakterier et sted fører ikke nødvendigvis til infeksjoner. For at de skal fremkalle sykdom må en rekke ugunstige betingelser være oppfylt, fremfor alt må væske som inneholder legionellabakterier forstøves for at den kan komme inn i lungeblærene. Forebyggende tiltak Til tross for forskjellige oppfatninger blant sykehushygienikere om på hvilket tidspunkt tiltak for dekontaminasjon skal settes inn, nemlig først når det er konstatert én sikker eller to mulige tilfeller av legionærsykdommen eller før, er jeg av den oppfatning at forebyggende tiltak også uten sykdomstilfeller er på sin plass fordi vi på denne måten oppfyller vår plikt om å redusere risikoen mest mulig for pasienter og personal. Den Tyske loven om beskyttelse mot infeksjoner fra juli 2000 krever i 37 at «Vann til bruk av mennesker må være slik at det ved nytelse eller bruk ikke er til skade for menneskenes helse, særlig på grunn av 14

15 sykdomsfremkallende bakterier eller lignende.» Dette kravet må oppfylles. På grunn av den beskjedne innsatsen på den ene siden (å stille bestemte krav allerede ved planleggingen, byggingen og driften av den sanitærtekniske innretningen og kontrollere at de overholdes, ta hensyn til anbefalingen fra DVGW og VDI Forening av tyske ingeniører) og etiske, helsemessige og juridiske overveielser på den annen side, er det nødvendig å sette i gang tiltak mot den kolossale formeringen av legionellabakterier i varmtvannsinstallasjoner. Metoder og vurdering av metodene DVGWanbefaling I forbindelse med bekjempelsen av legionellabakterier henvises normalt til DVGWanbefalingene W 551 og W 552 som omhandler den termiske drikkevannsbehandlingen. Dette er i grunnen riktig, men W 551 og W 552 tar ikke hensyn til at det på sykehus tappes vann døgnet rundt. Bortsett fra at det er fare for at noen skoldes når de åpner vannkranen hele systemet må nemlig varmes opp kan denne behandlingen ikke gjennomføres av hensyn til personalet, strømforbruket og omkostningene. Det har vist seg i praksis at den termiske desinfisering bare har korttidsvirkning og må gjentas med kortere mellomrom. Legionellabakterien overlever riktignok ikke 60º varme når de i det hele tatt nås. Bakterien er imidlertid beskyttet av biobelegget i vannledningen som bakterien lever og formerer seg i. Som den termiske desinfiseringen har også korttidsperkloreringen, vannstoffperoksiddesinfeksjonen, ozoneringen, klordioksiddesinfeksjonen, kobbersølvioniseringen og UVstråling en rekke ulemper som ikke må bagatelliseres og som tvinger frem en ytterst kritisk vurdering av omkostninger, bivirkninger og nytteeffekten av de enkelte metodene. I resultatet av min undersøkelse anbefales Anodix legiostopapparatet fra Anodix GmbH i Lohmar, Tyskland. Denne metoden overbeviste ved sin enkle oppbygging, den enkle installasjonen, det lave energiforbruket, de gode testresultatene og langtidsvirkningen. Anodix legiostop Anodix legiostopapparatet (på markedet siden 1996) arbeider etter prinsippet anodisk oksidasjon som baserer seg på at de desinfiserende stoffene produseres i selve vannet. Som vesentlige virkestoffer kan nevnes hypoklorsyre, surstoffradikaler samt vannstoffperoksid og ozon i små mengder. Desinfeksjonen skyldes kombinasjonen og disse stoffenes synergetiske virkning. Med anodisk oksidasjon oppnås to resultater: Legionellabakteriene drepes i vannet og biobelegget som muliggjør en beskyttet formering av bakteriene brytes ned. Anodix legiostopapparatet installeres normalt i kaldtvannsinnløpet til varmtvannsbeholderen (installasjonsskjema) slik at kaldtvannet først må passere elektrodepakken. Anordningen av elektrodepakken driver bakteriene til dennes overflate og med strømgjennomgangen ødelegges bakteriemembranen. At ph senkes på anoden og at surstoff frigjøres, virker gunstig på desinfeksjonen. I tillegg genereres hypoklorsyre direkte fra vannet som sørger for depotvirkningen i ledningsnettet og bidrar til at biobelegget brytes ned. Ved å koble sirkulasjonsledningen foran Anodixapparatet til kaldtvannsledningen kan det sikres ytterligere at de eksisterende bakteriene desimeres. En tilstrekkelig kraftig sirkulasjonspumpe må sikre at alt vann i løpet av 2 til maksimalt 3 timer strømmer gjennom Anodixapparatet slik at raten for drepte legionellabakterier er høyere enn raten for tilveksten av bakteriene. Installasjonen av apparatet som kontinuerlig foretar en måling og regulering kan som nevnt skje uten stort plassbehov (bilde 1). Vårt sykehus valgte for to steder forskjellig tilknytning av apparatet til ledningssystemet. Bilde 1 viser anordningen av apparatet i varmtvannssirkulasjonen inklusive tilknytning av kaldtvannsledningen (modernisering av bygningen). På det andre stedet ble Anodix legiostop montert som tillegg. På grunn av det høye vannforbruket som ett apparat med gjennomstrømning alene ikke hadde klart, ble det installert to apparater på følgende måte (bilde 2): Kaldtvannsledningen (drikkevann) i bygningen uten tilførsel av varmtvann, og en separat sirkulasjonsledning med tilførsel av kaldtvann. 15

16 Før og etter installasjonen ble det tatt vannprøver på forskjellige forutbestemte steder og foretatt en mikrobiologisk undersøkelse. Først ble prøvene tatt en gang i uken, nå tas de en gang i måneden og senere kommer det til å være kvartalsvise undersøkelser av vannprøvene. Foreløpige resultater Til tross for mangler i installasjonen i den moderniserte bygningen (blant annet flere ledninger med stillestående vann) kan virkningen av Anodixapparatet bevises i begge tilfeller. Resultatene fra prøvene før og etter gjennomstrømning gjennom apparatet viser allerede 98 % reduksjon av bakteriemengden. Tendensen i påvisningen av legionellabakterier går entydig mot null. Til dato gjeldende konklusjoner: Ledninger med stillestående vann i installasjonsledningene kan i nybygg og ved moderniseringstiltak utelukkes. Varmtvannssirkulasjonsledninger må føres frem til uttakene. Derved garanteres en permanent sirkulasjon av varmtvannet. Hele varmtvannsvolumet må i løpet av 2 timer føres gjennom Anodix for å sikre at raten for drepte legionellabakterier er høyere enn raten for tilveksten av bakteriene. Dusjer som ikke brukes i lengre tid (i ukevis) kan med installasjon av en sneppertkobling lett kobles fra strengen og kobles til igjen. Dusjene kan renne helt tomme og tørke ut. I prøvene fra dette året ble det i pasientområdene ikke funnet noen legionellabakterier. I to prøver fra beholderne var det fortsatt legionellabakterier. Det gode resultatet som ble oppnådd med rensingen av beholderne kommer til å vise seg ved neste prøvetaking, likeledes på de andre stedene for prøvetaking. Nærmere informasjon og litteratur kan bestilles hos: Klinikum Chemnitz GmbH Krankenhaushygiene und Umweltmedizin ChA MR Dr. med. Maria Gerhardt Flemmingstraße 2 D09116 Chemnitz Tyskland 16

17 ANODIX TermoRens as Postboks 3535, Kjørbekk 3702 SKIEN, NORWEGEN ANODIX Termo Rens as CE EU samsvarssertifikat Herved bekreftes at apparattypen: betegnelse: ANODIX legiostop overensstemmer med direktivene fra Rådet for den europeiske union om harmonisering av rettsforskrifter i medlemslandene vedrørende elektriske driftsmidler for anvendelse innenfor bestemte spenningsgrenser (73/23EØF endret ved 93/68EØF) vedrørende elektromagnetisk toleranse (89/336EØF endret ved 91/263EØF, 92/31EØF, 93/68EØF). Overensstemmelsen påvises ved overholdelse av følgende normer: EN EN EN EN EN IEC IEC ENV IEC IEC IEC IEC IEC IEC Safety requirement for electrical equipment for control and measurement and laboratory use EMV kontroll, faggrunnorm støyutsending Hus og nettvekselstrøm, støyutsending Flimring og nettharmoniske støyutsending EMVkontroll, støyfasthet Hus, magnetfelt med energiteknisk frekvens Hus, elektromagn. HFfelt, amplitudemodulert Støyfasthet, elektromagn. HFfelt, pulsmodulert Utladning av statisk elektrisitet Støyfasthet, tilslutning for signal og styreledninger Raske transienter Støtspenninger, usymmetriske, symmetriske Spenningsfall, spenningsavbrytelse Støyfasthet, funksjonsjordforbindelse Undersøkelsesrapporten på 126 sider kan bestilles hos TermoRens AS mot vederlag. Kontrollinstituttet: M. Dudde Hochfrequenztechnik, autorisert ved det Tyske akkrediteringsrådet. 17

18 ANODIX: Anodix har bestått en vitenskapelig test Metoden for bekjempelse av legionellabakterier som ble utviklet i 1995 av ANODIX GmbH (tidligere STRELE Wassertechnik Lohmar) og som baserer seg på prinsippet «anodisk oksidasjon» (ANODIXmethoden) ble undersøkt i en vitenskapelig test. På grunn av positive resultater uten unntak oppnådd i de siste årene med ANODIXapparater i Tyskland og i utlandet bestemte produsenten seg for å få apparatet testet i Nederland altså der problemet med legionellabakterier nesten daglig tas opp i pressen. Drikkevann: Næringsmiddel nr. 1 Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og sammenarbeider med tyske institutter viste seg å være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale næringsmiddelkonserner. I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske organisasjonen som tilsvarer DVGW den Tyske forening for gass og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet i slutten av juni 2000 med beste resultater. TNOundersøkelse ANODIXapparatet ble testet i et drikkevannskretsløp som ble infisert med bakterier Pseudomonas fluorescens hhv. Legionella pneumophila. For dette ble det bygget en testanordning med sirkulasjonspumpe og et totalvolum på 2100 liter vann for å kunne koble ANODIXapparatet imellom. Testinstallasjonen var en praksisrettet simulering av et varmtvannskretsløp som ofte finnes med bakterievekst av legionella og andre bakterier. For å kunne beregne ANODIXapparatets inaktiveringskapasitet ble vannet tilsatt ca Pseudomonas fluorescens hhv. Legionella pneumophila per ml. Etter å ha fordelt testbakteriene i hele vannkretsløpet ble ANODIXapparatet slått på. Etter 3 7,5 timer ble det tatt prøver for mikrobiologisk undersøkelse av konsentrasjonen av levedyktige testbakterier. ANODIX arbeider etter metoden med full vannstrøm som har vært kjent i årevis, det vil si at hele vannstrømmen ledes gjennom elektrodepakken, noe som innenfor en viss ramme garanterer en konstant vannbehandling og samtidig overholdes verdiene i drikkevannsforskriften. I tillegg til berøring av elektrodene som dreper bakteriene genereres også oksidasjonsmidler fra vannets innholdsstoffer (for eksempel klorider) som er av betydning for behandlingen fordi det ved dette produseres en varig desinfiserende depotvirkning i vannledningene. ANODIX ble underkastet en strengere test ved at de enkelte forsøk ble foretatt i vann med et klorinnhold som lå langt under 0,03 mg/l. Dermed lå klorinnholdet tydelig under verdiene som forekommer i praksis. 18

19 Betydelig virkning Inaktiveringen av Pseudomonas fluorescens ble av instituttet testet ved en vanntemperatur på 20 ºC. ANODIXapparatet reduserte antallet Pseudomonasbakterier fra per ml til 1 per ml i løpet av bare en time (diagram 1). Inaktiveringen av Legionella pneumophila ble testet ved 23 ºC og 40 ºC. Ved 23 ºC ble antallet legionellabakterier fra per ml i løpet av 3,5 timer redusert til mindre enn 10 per ml (diagram 2). Ved 40 ºC reduserte ANODIX antallet av legionellabakterier fra per ml i løpet av rundt 3 timer til 1000 per ml (diagram 3). Differansen viser tydelig at legionellabakterier er mer motstandsdyktige enn Pseudomonasbakterier, og at de formerer seg raskere ved høyere temperaturer. Inaktiveringen med ANODIX skjedde til tross for det ytterst lave klorinnholdet i vannet. Dette skyldes i første rekke behandlingen av hele vannstrømmen med de rørformede, radial i hverandre skjøvede spesialelektrodene som fyller hele rørdiameteren. Med bakgrunn i de ovennevnte testresultater kan det konkluderes med at man for desinfisering av et vannsystem som er infisert med legionella eller pseudomonasbakterier med ANODIX har et system som kan erstatte oppvarmingen av vannet til 60 ºC. ANODIX kan også anvendes for desinfisering av kaldtvann som tilføres varmtvannskretsløpet. ANODIX (patentsøkt) tilbys i tre utførelser: 1. Standardversjonen, type S, for forebygging av legionellaangrep og dekontaminasjon av anlegg med svakere bakterieangrep med depotvirkning i hele ledningssystemet. 2. Type M og type L består av en ultralydreaktor og anodisk oksidasjon for åpning av amøbene og destruksjon av legionellabakteriene med depotvirkning i ledningssystemet for eldre større anlegg som tenderer sterkt til bakterieangrep. Anodix S montert i luftfukter på ventilasjonsanlegg. 19

20 TermoRens as A X NODI Produsentgaranti For alle ANODIXapparater type S, M og L gis en garanti iht. den nye tyske loven av , * hvis 1) våre installasjonsinstrukser er blitt fulgt, 2) 3) apparatet installeres, brukes, drives og kontrolleres iht. det som er angitt i ANODIXbruksanvisningene. elektronikken ikke er åpnet og/eller ANODIXapparatet ikke på annen måte er blitt behandlet uforskriftsmessig. * unntatt er deler som er utsatt for slitasje som elektrodepakken, ultralydgeneratoren, sonotroden, flowsensoren. Garanti Vi garanterer en drastisk og varig reduksjon av legionellabelastningen i varmtvannssystemer som normalt er utsatt for permanent bakterieangrep frem til tilkoblingen av armaturene slik at den humanpatogene terskelverdien på 10 KBE/1 ml underskrides. Normalt oppnås en verdi <1 KKBE/1 ml. Forutsetning er en forskriftsmessig drift av ANODIX og at TermoRens as eller en autorisert forhandler har fått i oppdrag å gjennomføre forberedende tiltak for eksisterende anlegg. Seks uker etter at anlegget er satt i drift må den som driver anlegget få gjennomført den sammenlignende testen og sende resultatet straks til TermoRens as. Påvirkning utenfra, svingninger på grunn av påvirkninger fra det spesielle anlegget (uoppdagede soner med stillestående vann, installasjonsarbeider ved vannledninger i gaten eller i de sanitære anlegg i huset osv.) kan ikke alltid utelukkes. Vi gir gjerne råd i slike tilfeller. Iht. den tyske helseforskrift 30, nr. 7 av 7. juli 1987 er en fullstendig fjerning av legionellabakterier urealistisk og ses på som hygienisk unødvendig. Det forutsettes at serviceavtale for anlegget er tegnet med TermoRens as. Gjelder fra Alle tidligere erklæringer er dermed ugyldige. Ansvarlig for innholdet: Adm. direktør: Wolfgang Strele Rørl.m/VVS ing. Thore Andreassen 20

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift

Detaljer

Legionella sykehjem prosjekt 2013

Legionella sykehjem prosjekt 2013 prosjekt 2013 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504 907 www.hmts.no Saksbehandler: Kurt Stien direkte telefon:98223930 e-post: ks@hmts.no

Detaljer

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Kristiansund 30. mai 2012 ved avdelingsleder for Trøndelag Bjørn Mathisen Tema i de neste 45 minuttene Tiltak Metoder Regelverk Fordeler og virkemåte Analyser Oppsummering

Detaljer

Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg

Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg 1 Legionella Dagen 2012 FBA/ Tekna, Oslo, 05. juni 2012 Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg Professor Stein W. Østerhus Institutt for Vann og miljøteknikk NTNU stein.w.osterhus@ntnu.no

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient.

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Agenda Legionellakontroll i praksis Innledning Kartlegging og risikovurdering Tekniske

Detaljer

Legionella enkle og praktiske tiltak i bygg og private boliger

Legionella enkle og praktiske tiltak i bygg og private boliger Legionella enkle og praktiske tiltak i bygg og private boliger Jens Erik Pettersen Innhold: Først litt repetisjon smittemåter og regelverk Oversikt over innholdet i legionellaveiledningen Om risikovurderinger

Detaljer

Prosjekt -Legionella sykehjem 2016

Prosjekt -Legionella sykehjem 2016 Prosjekt Legionella sykehjem 2016 1 Forord Helse og miljøtilsyn Salten IKS er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner i Nordland; Bodø, Beiarn, Fauske, Saltdal, Meløy, Gildeskål, Sørfold, Steigen,

Detaljer

Regelverk om legionella

Regelverk om legionella Regelverk om legionella Forskrift om miljørettet helsevern - Nytt kapittel 3a erstatter midlertidig forskrift Bassengbadforskriften - Nye bestemmelser om legionella fra 1.1.2008 Annet lovverk - Teknisk

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem 12. Tiltak i private hjem... 2 12.1 Generelt... 2 12.2 Hvordan hindre legionellavekst og spredning... 3 12.3 Dusjer...

Detaljer

Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad?

Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad? Avd. for vannhygiene, Nasjonalt folkehelseinstitutt Legionellaseminar Kystlab, 300512. Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad? Vidar Lund Regelverk per 1. Januar 2008 Forskrift om

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Agenda NorKjemi Legionellakontroll i praksis o Kartlegging og risikovurdering o Tekniske utbedringer

Detaljer

Legionella sykehjem prosjekt 2014

Legionella sykehjem prosjekt 2014 sykehjem prosjekt 2014 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 1, 013 Bodø Tlf. 40 00 e-post: post@hmts.no Org.nr. 96 504 90 www.hmts.no Saksbehandler: Kurt Stien direkte telefon:9223930 e-post: ks@hmts.no

Detaljer

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern LEGIONELLA Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern HVOR FINNES LEGIONELLA? Vanlig forekommende i naturen, i lav konsentrasjon Finnes både i overflatevann og i jordsmonn Aerosoler

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N Bruks- og vedlikeholdsveiledning JRG CleanLine Combi 1370.025/.032 N 11 Oppbygning 4 12 2 1 3 6 5 7 1 Kropp 2 Manometer tilkobling / lufte skrue 3 Mutter 4 Filter kopp 5 Filter element 6 Støtstang 7 Ring

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

En oversikt over innholdet i Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad?

En oversikt over innholdet i Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad? En oversikt over innholdet i Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad? Vidar Lund, forsker PhD Avd. for mat, vann og kosmetikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt Legionellaseminar Kystlab,

Detaljer

Hvordan spres legionellabakterier?

Hvordan spres legionellabakterier? Hvordan spres legionellabakterier? Vidar Lund, PhD Avd. for vannhygiene, Nasjonalt folkehelseinstitutt FBA 17. mars 2009 Innholdet i presentasjonen: Kort om legionellabakterier og vekstbetingelser Hva

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem 12. Tiltak i private hjem... 2 12.1 Generelt... 2 12.2 Hvordan hindre legionellavekst og spredning... 3 12.3 Dusjer...

Detaljer

Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner

Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner Teknisk ansvarlig Per Eivind Larsen GK Konsern 2009 Omsetting NOK 2008 2,65 milliarder Antall Antall Tilgang g Steder ansatte i 2008

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Desinfeksjon med klor

Desinfeksjon med klor Desinfeksjon med klor Av seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og miljø Innhold Er klor fortsatt en aktuell desinfeksjonsmetode? Prinsipper for desinfeksjon med klor Hva bør vektlegges ved prosjektering

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Rør 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring av Termorens

Detaljer

Prosjekt -Legionella sykehjem 2015

Prosjekt -Legionella sykehjem 2015 Prosjekt -Legionella sykehjem 2015 1 Forord Helse- og miljøtilsyn Salten IKS er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner i Nordland; Bodø, Beiarn, Fauske, Saltdal, Meløy, Gildeskål, Sørfold, Steigen,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

SMITTEKILDER Legionella

SMITTEKILDER Legionella Legionella enkle og praktiske tiltak i bygg og private boliger Bjørn Eivind Løfsgaard Kjøletårn Skrubbere Dusjer Boblebad Befuktningsanlegg Fontener Høytrykksspylere Avisingsanlegg SMITTEKILDER Legionella

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 9 - Luftbefuktningsanlegg 9 Luftbefuktningsanlegg... 2 9.1 Typer og anvendelsesområde... 2 9.2 Risiko for legionellavekst og spredning... 2 9.2.1

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

Legionella i VVS-anlegg

Legionella i VVS-anlegg Legionella i VVS-anlegg Smittefare og forebyggende tiltak VA-konferansen i Møre og Romsdal Kristiansund, 12. 13. juni 2007 Jens Erik Pettersen 8.8.2006 (VG) Trondheimskvinne døde av legionella En kvinne

Detaljer

Legionellaveilederen:

Legionellaveilederen: Legionellaveilederen: Hvilke endringer tas inn i neste versjon? Hva er spesifikt for offshore? Vidar Lund, PhD Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt Legionellaseminar Kystlab 30.05.12

Detaljer

Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad?

Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad? Avd. for vannhygiene, Nasjonalt folkehelseinstitutt Legionellaseminar Kystlab, 220513. Legionella veilederen. Hva sier den om dusjanlegg og boblebad? Vidar Lund Regelverk per 1. Januar 2008 Forskrift om

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella Drift av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner - Teknisk ansvarlig vannsystemer Per Eivind Larsen GK Konsern AS Omsetning 2007 2 milliarder Antall steder Antall ansatte GK Konsern AS 1 17 GK

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Nytt fra Folkehelseinstituttet Nytt fra Folkehelseinstituttet Legionella Fugleinfluensa Asbest i drikkevann Forskningsprosjekt om PEX-rør Molde, 9. mai 2006 Jens Erik Pettersen Legionella Om sykdom og smitteforhold Om vekstbetingelser

Detaljer

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av verktøy, inventar,

Detaljer

AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT. Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger

AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT. Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger Krav til vannverkseier Drikkevann skal, når det leveres til

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Mikrobiologiske analyser i legionellaforebyggende arbeid

Mikrobiologiske analyser i legionellaforebyggende arbeid Mikrobiologiske analyser i legionellaforebyggende arbeid Eirik Ask, Cand.scient Senior rådgiver Unilabs Miljømikrobiologi 28-Mar-14 1 Forskrift om miljørettet helsevern (Helse- og omsorgsdepartementet)

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway FDV-Dokumentasjon Dokumentasjon Dusjtermostat M08-LY04 Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway 2 Dusjbatteri m. termostat i krom Tekniske spesifikasjoner Varmtvannstilkobling :

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett

Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett Forskrift om miljørettet helsevern har fått et nytt kapittel 3a: Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol, som er gjeldende fra

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Desinfeksjon: Drepe, uskadeliggjøre (eller fjerne) smittestoff slik at det ikke lenger utgjør en trussel

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Legionellabakterien: Vekstbetingelser, smittekilder og spredning

Legionellabakterien: Vekstbetingelser, smittekilder og spredning Legionellabakterien: Vekstbetingelser, smittekilder og spredning Vidar Lund, PhD, forsker Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kystlab, Kristiansund 11.11.2015 Første utbrudd av antatt

Detaljer

Hvordan bruke Biokatalysator?

Hvordan bruke Biokatalysator? Hvordan bruke Biokatalysator? Oppstart! Hvor skal vi dosere? Det er viktig å sørge for god innblanding av Biokatalysator. Du må derfor finne et sted med mest mulig turbulens og innblanding. På pumpestasjoner

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco Flamcovent Flamcovent mikroboble luftutskiller 4-24-189//2002, Flamco 18503871 N Montering og bruksanvisning Montering og bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Maksimalt arbeidstrykk Maksimal arbeidstemperatur

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009 Industrikjemikalier AS MITCO Legionelladagen 2009 Arr. av Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/ NITO i samarbeid med NBEF og Norsk VVS Oslo 17. mars 2009 ved produktsjef Hilde K. N. Løvstad og mikrobiolog

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang:

Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang: Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang: 1. Kjøleskap med termostat 2. Holdeanretning for trykkgassflaske 3. Pumpe med tappekran 4. Monteringsmateriale 5. Tappehode 6. Trykkregulator med sikkerhetsventil

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Bassengbadforskriften, moden for endringer?

Bassengbadforskriften, moden for endringer? Bassengbadforskriften, moden for endringer? Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Badeteknisk 2011 1 Formål Formålet med denne forskriften er å sikre brukerne av bassengbad, badeanlegg og badstuer

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning. Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene

Forebygging av legionellasmitte en veiledning. Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene Forebygging av legionellasmitte en veiledning Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene Vannforeningen 5. mai 2008 Innholdet i presentasjonen: Kort om status for veiledningen Oversikt over innholdet Noen

Detaljer

Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling

Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling TekTips Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling Av Sandy McCarley, Bergen Vann kf Innledning Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

-1- Blue Lagoon UV-C tech - NO v200417

-1- Blue Lagoon UV-C tech - NO v200417 -1- Blue Lagoon UV-C Tech Bruksanvisningen må leses nøye før apparatet installeres. Funksjon: I Blue Lagoon UV-C Tech genereres det UV-C stråling med en bølgelengde på 253,7 nm av den spesialproduserte

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov Stavern 18.08.2011 Vann I Global Sammenheng Mindre en 1% av jordens vannkilder kan benyttes uten vannbehandling. Flere enn 1 av 6 mangler trygt drikkevann 2 av 6 mangler vann for renovasjon Forventer en

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN?

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? Thale Sofie Wester Plesser Seniorforsker, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk Forskning og utvikling Byggforskserien og Våtromsnormen

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Montering- / driftsinstruks Flamcovent

Montering- / driftsinstruks Flamcovent Sikkerhet Denne instruksjonen inneholder viktig informasjon som ufravikelig skal etterfølges ved installasjon og drift. Den må derfor leses av både installatør og driftspersonell innen installasjon og

Detaljer

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus 27.11.17 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier E post: mylrim@ous hf.no Avdeling for smittevern Teknisk desinfeksjon Dekontaminering

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Status og endringer. Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Status og endringer. Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk Forebygging av legionellasmitte en veiledning Status og endringer Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk Legionelladagen 2012 Innholdet i presentasjonen: Litt formelt om veiledningen ift forskrifter

Detaljer

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Tema Drikkevanns utbrudd Desinfisering av nyanlegg Egenskaper ved klor Kloreringsrutiner Kontrollanalyser Vannbåren sykdom I periode 1998-2012 har vi de 4 nordiske

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann!

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling Oslo (Nydalen)

Detaljer

Legionellaseminar Kristiansund Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi

Legionellaseminar Kristiansund Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Legionellaseminar Kristiansund 30.5.2012 Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Akkrediteringsprosess Kystlab akkreditert etter ISO 11731-2,

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer