TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA"

Transkript

1 TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1

2 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder for bekjempelse av legionellabakterier Høykonsentrasjonsklorering...6 Klordioksidvaksinering Peroksidvaksinering (H2O2) og ozonering Kobber og sølvionisering Elektrodiafragmalysemetoden...7 Filtre i sluttposisjon Bakteriefiltrering UVstråling...8 ANODISK OKSIDASJON, metode Original ANODIX...9 Virkemåte ANODISK OKSIDASJON Anodix Standard...10 ANODIX i forbindelse med NaCldosering...11 Produktdatablad for ANODIX type S, M og L...12 Retningslinjer for planlegging og installasjon...13 Artikkel skrevet av ChA MR Dr. med. Maria Gerhardt CE Sertifikat...17 Anodix vitenskapelige tester Produsentgaranti...20 Besparelser ved innstalasjon av Anodix...21 Termorens Arbeidsbeskrivelse ved rens med Termorens...23

3 TermoRens as A X NODI TermoRens as Ble etablert i 1994 og har spesialisert seg på rens av vannbårne systemer. Firmaet produserer rensevæsken Termorens, vedlikeholdsvæsken TermoSafe, Termorens Descale og TermoRens Toilet Clean, sepen som både gjør rent og renser inne i avløpsrør. I tillegg leverer TermoRens as doseringspumper, Tett It og Anodix mot legionella. TermoRens as har de fleste store norske industrier, boligselskaper, oljeselskaper og rederier på sin kundeliste. Firmaet leverer også til rørleggere og grossister samt utfører en del større renseoppdrag selv. Ved å rense et varme eller kjøleanlegg med Termorens drepes bakterier i anlegget og innvendig belegg fjernes slik at optimal effekt i anleggene gjenopprettes. Kundene sparer derfor også store energikostnader ved å rense anleggene med jevne mellomrom. TermoRens og Anodix I de senere år har TermoRens oftere og oftere også blitt brukt til å rense kaldt og varmtvanns ledninger hvor disse har gått tette og mistet kapasitet og trykk. I eldre anlegg vil det derfor være en enkel prosess å rense anlegget med TermoRens før man kjører i gang Anodix. Anlegget vil da være garantert fritt for bakterier umiddelbart fra oppstart. Shipping og Off Shore Dette har blitt et stort marked for TermoRens as. Et stort problem på skip og plattformer er i gjengroing i vakuum avløpsystemer. Her dannes det et belegg av urinsalter som tilslutt tetter rørene helt. Ved å dosere TermoRens Descale inn i anleggene vil belegget bli gradvis borte til det til slutt forsvinner helt. Får å unngå problemet igjen både på nye anlegg og nylig rensede anlegg har TermoRens utviklet et produkt som heter TermoRens Toilet Clean. Dette produktet er en meget effektiv sepe som når den blir spylt ned i avløpet også renser rørene og hindrer urinsalter å feste seg til rørveggene. Eksport Termorens eksporterer i dag til Sverige, Finland, Polen, England, USA og Canada. All eksport har hittil kun kommet i gang via ryktebørsen om hvor godt produktet er. Det er derfor nå innledet et samarbeide med Innovation Norge for vidre satsning på eksport av produktet. 3

4 TermoRens as A X NODI Introduksjon Da problemet med legionellabakterier ble kjent i slutten av 1970årene gjorde Fa. Strele seg tanker om hvordan man kunne finne en metode og en innretning som ville være i stand til å holde et vannforsyningsanlegg i permanent hygienisk forbilledlig stand. I tillegg ble det foretatt forsøk med dette som formål. Innretningene som til da var blitt tilbudt som for eksempel UVstråling, termisk behandling eller kjemisk desinfeksjon ble hos Strele Wasserhygiene bare vurdert som nødløsninger uten varig godt resultat. En mulighet var å tilpasse den kjente metoden med klorelektrolyse slik at den kunne anvendes i en vanlig husinstallasjon. Apparatene som ble utviklet etter dette ble testet hyppig og hele tiden tilpasset de praktiske forhold til de var modne for produksjon. En prototyp ble på forespørsel fra det nederlandske departementet underkastet en ekstremtest ved TNO (den Nederlandske Organisasjon for anvendt Vitenskapsforskning). Apparatet som nå hadde fått navnet ANODIX beviste i denne testen sin høye ytelsesevne. I løpet av 3 timer ble det legionellainfiserte vannet i en 2100 liter stor vanntank bakteriefritt (start med KBE/ml, KBE = bakteriedannende enheter per ml). I mellomtiden var ANODIX blitt anvendt med suksess i mange sykehus, i tillegg i aldershjem, idrettsanlegg, i dusjer i bad og svømmehaller og i andre offentlige institusjoner. I 2000 ble Wolfgang Strele i Amsterdam tildelt en innovasjonspris av det nederlandske miljøverndepartementet for ANODIX. Et nett av representanter i Tyskland, Benelux og Østerrike garanterer at kunder og interessenter får teknisk service og råd fra kompetente fagfolk dette fordi det ikke må inngås kompromisser når legionellabakteriene skal bekjempes. ANODIX sikrer den best mulige løsningen av problemet. 4

5 Legionellabakterier Legionellabakterier har utviklet seg til et truende spøkelse innen sanitærområdet. De stavformede bakteriene forekommer i alle typer ferskvann. TermoRens as A X NODI Fra familien Legionella er det for tiden kjent 42 arter med 64 undergrupper som kan skilles fra hverandre serologisk. Legionærssykdommen (Legionellosen) oppkalt etter de forhenværende Korealegionærene som ble smittet i forbindelse med et krigsveterantreff i et hotell i Philadelphia er en akutt, alvorlig bakteriell lungebetennelse. Alle mennesker kan få sykdommen, men det er en forhøyet risiko for eldre mennesker, pasienter på sykehus, røykere, diabetikere kort sagt: Mennesker med svekket immunsystem. Infeksjonen skjer over luftveiene ved at man puster inn bitte små vanndråper som svever i luften (aerosoler, for eksempel i dusjen) og som inneholder bakteriene som lever i vannet. Legionellabakterier trenger et bestemt miljø for å kunne leve og formere seg. I vannledningssystemer finnes som oftest ideelle forutsetninger. Ved siden av en rik næringstilgang fra biobelegget, fra ledningene av metall eller plast, fra gummipakninger og membraner fremmes formeringen spesielt på grunn av den lave temperaturen i varmtvannssystemene. Til formering benytter legionellabakteriene seg av encellede organismer (amøber) som lever som dem i vannet og i biobelegget. Når de encellede organismene spiser legionellabakteriene inaktiveres deres fordøyelsessystem. På grunn av formeringen i amøben beskyttes legionellabakteriene mot ytre skadelige innvirkninger. Formeringen fortsetter i amøben til denne sprekker. I optimale miljøer fordobler legionellabakteriene seg hver 3. time. Kommer legionellabakteriene inn i lungene ved at en person med svekket immunforsvar puster dem inn, blir de riktignok fortært av makrofagene (etecellene), men på grunn av manglende motstandskraft blokkeres også disse encellede organismene og brukes som yngleplass. Andre bakterier som strømmer med pusten inn i lungene kan da ikke bekjempes lenger. Sykdomsforløpet ligner først en forkjølelse med hoste og hodepine og er ved intakt immunsystem over etter noen dager. Den akutte alvorlige Legionærsykdommen er ved svekket immunsystem i omtrent 20 % av tilfellene dødelig. 5

6 Metoder for bekjempelse av legionellabakterier For mange mennesker gjelder i dag fremdeles den termiske vannbehandling for bekjempelse av legionellabakterier som teknikkens stand. I mellomtiden er det av lang praktisk erfaring og fra forskningen kjent at man med termisk behandling bare unngår et overskudd av legionellabakterier for kort tid. Legionellabakterier er beskyttet i ubrukte vannledninger, i avleiringer, gummideler og i amøbene. I en ung vekstfase (som cyster) kapsler bakteriene seg inn og overlever på denne måten høye temperaturer (Olbrich). I tillegg reagerer biobelegget i ledningene med forhøyet vekst slik at den termiske behandlingen må gjennomføres med stadig kortere intervaller hvis man i det hele tatt vil oppnå et tilfredsstillende resultat (prof. Tiefenbrunner). I tillegg avkjøles vannet i store ledningssystemer som for eksempel i sykehus og hoteller på grunn av de lange ledningsstrekkene, og den nødvendige temperatur for eliminering av bakteriene når aldri helt til slutten av ledningen. Retningslinjene krever at varmtvannet ved termisk kortbehandling må renne ut av hver tappekran med en jevn temperatur på 70 ºC i minst 3 minutter. Det krever en stor mengde personal fordi det i offentlige bygninger må forhindres at tilstedeværende skoldes. Også energiforbruket er samfunnsøkonomisk negativt og uansvarlig, ikke minst fordi man ikke oppnår en tilstand uten legionellabakterier over lengre tid. På grunn av de høye temperaturene eldes installasjonsmaterialet raskere, forsinking (beskyttelse) av rørene angripes og plastdeler blir sprø og sprekker. Kaldtvannsledninger i nærheten varmes opp og man får et bakterieangrep også i disse ledningene. I mange tilfeller er varmtvannsbeholderens kapasitet i alle fall ikke stor nok for å kunne levere den nødvendige mengden varmtvann til en termisk kortbehandling slik at man ikke kan unngå flere avbrudd i behandlingen. Den anbefalte kontinuerlige temperatur for varmtvann på 60 ºC er riktignok passende for å drepe legionellabakterier, men bare hvis vannet ikke avkjøles på grunn av lange ledningsstrekk eller mangelfull isolering, og hvis alle ledninger spyles regelmessig og det nesten ikke finnes avleiringer i ledningene. For øvrig kan det også her snakkes om sløsing med energi fordi det finnes andre løsninger for å oppnå en hygienisk tilstand. Det finnes mange metoder og innretninger for termisk behandling av vann. De har alle det til felles at vannet renses, riktignok for bakterier med et høyt energiforbruk, men bakterienes livsgrunnlag biobelegget forblir i ledningene, og dermed bakteriene og infeksjonsrisikoen. Høykonsentrasjonsklorering Høykonsentrasjonsklorering har som mål å fjerne bakteriene i et anlegg innen kortest mulig tid. Til dette må ledningsnettet fylles med høyt konsentrert klor. Klor og klorgasser er giftige. Denne ikke ufarlige operasjonen kan bare gjennomføres av spesialister fordi klor er etsende og farlig for luftveiene. Etter desinfeksjonen må ledningene spyles grundig. Restkonsentrasjoner kan allikevel finnes i såkalte ledninger med stående vann, i vertikale ledningsender, i blandebatterier, termostater og avleiringer. Virkningen vedvarer bare kort tid. Nye kontaminasjoner kan ikke unngås. 6

7 Klordioksidvaksinering Klordioksid virker 2,5 ganger sterkere oksiderende enn klor. Dannelsen av trihalogenmetan (i forbindelse med organiske innholdsstoffer i vann) er noe lavere enn i klor. Klordioksid er i gassfasen og ved temperaturer høyere enn 40 ºC fra 10 gr/liter høyt eksplosivt. Men klordioksidvaksineringen er som tokomponentmetode lett å anvende på stedet. ADVARSEL: Den ferdige ClO 2 løsningen må likevel anvendes med stor forsiktighet. Å søle væsken, å skade eller åpne beholderne uforvarende kan lett føre til etsning av lungene. I varmtvann fra ºC virker ikke klordioksid desinfiserende nok. Anvendt i kaldtvann brytes klordioksid ned av de organiske innholdsstoffene slik at det i fjernere liggende ledningsavsnitt nesten ikke finner sted noen desinfeksjon. Å tilsette mer klordioksid er ikke mulig fordi grenseverdien på 0,4 mg/liter da ikke kan overholdes. Peroksidvaksinering (H 2 O 2 ) og ozonering Peroksid og ozon er sterkt giftige. Ingen av dem er å anbefale for drikkevannsdesinfisering. Alt etter vannsammensetningen kan det oppstå triklornitrometan, eller på grunn av den cytotoksiske virkningen av peroksid også andre helseskadelige ulemper (Prof. Dr.Dr. de Groot, Universitetet i Essen). Kobber og sølvionisering Den bakteriedrepende virkningen av kobber og sølv er kjent. Men deres bruk i drikkevannsnettet er ikke tillatt fordi drikkevannet etter drikkevannsforskriften ikke må tilsettes tungmetaller. Undersøkelser ved Dr. W. Mathys (fra universitetet i Münster) har vist at man med denne metoden ikke oppnår en kontinuerlig fjerning av bakteriene. Kobberledninger virker til å begynne med bakteriedrepende fordi de avgir Cuioner til vannet. Så snart det har dannet seg et oksidsjikt på innerveggene av rørene (naturlig beskyttelsessjikt) og det skjer etter relativ kort tid kan det ikke lenger være tale om en nevneverdig bakteriedrepende virkning. Elektrodiafragmalysemetoden Ved elektrodiafragmalysen dreier det seg om en metode opprinnelig utviklet i Russland der drikkevann ledes gjennom et elektrodekammer og der elektrodene er adskilt med en semipermeabel membran (Diafragma). Ved dette oppnås at det unngås en blanding av produktene som dannes ved de respektive elektrodene, mens strømmen av elektroner gjennom membranen er sikret. Drikkevannet som på forhånd er gjort bløtt ved hjelp av ionebytter (fjerning av kalsium) tilsettes natriumklorid (koksalt). Dette vannet lagres i en beholder før det ledes til anodekammeret. I dette kammeret dannes det surstoffrikt vann i forbindelse med hypoklorsyre samt andre oksidasjonsmidler. Løsningen lagres likeledes i en beholder og tilføres ledningsnettet med en doseringspumpe. Vannet som strømmer gjennom katodekammeret fjernes forskriftsmessig. På grunn av konstruksjonen er vedlikeholdet kostbart (ca. 1500/år), i tillegg oppstår det mye spillvann (4 liter/time) og metoden krever til tross for fjerning av kalk fornyelse av den sårbare membranen. 7

8 Her ville det også være nødvendig med en permanent klormåling for ikke å overskride grenseverdien ifølge den tyske drikkevannsforskriften (TVO). Filtre i sluttposisjon Filtre i sluttposisjon anvendes på grunn av høye kostnader bare i sterkt følsomme områder som barsel og intensivstasjoner, kirurgiske avdelinger, avdelinger for benmargstransplantasjoner og dialyseavdelinger osv. Filtrene i sluttposisjon består av et plastikkapsel som inneholder plisserte filterfolier eller kapillarrør. Filtrene settes inn relativt raskt og kan bare brukes for et kort tidsrom. Settes de inn i dusjer, unngår man ikke tilbakevendende bakterieangrep i dusjslangen fra dusjhåndtakets side. Det oppstår derimot en bakterievekst på filterflaten (på utgangssiden). Bakteriefiltrering Filtrene består av minikapillarrør som er buntet sammen og fullstendig lukket i den ene enden. De filtrerende kapillarrørveggene er porøse og holder igjen bakteriene i mikroporene. Fordi produksjonen av porene aldri er helt jevn, filtreres virus aldri helt bort til tross for motsatte påstander. Næringsstoffer for bakteriene holdes heller ikke igjen. Oppløste mineraler transporteres også gjennom filteret. Dermed er dannelsen av biobelegget sikret, særlig fordi det beviselig finner sted et bakterieangrep fra tappestedene og tilbake til ledningsnettet. For å unngå tilstopping må filtrene regelmessig spyles over en tilleggsinnretning (2 4 ganger/ time) som innebærer et vanntap hvis vannet ikke på annen måte kan nyttiggjøres på grunn av bakteriekonsentrasjonen som det inneholder. I hardnakkede tilfeller (blokkering) må det renses med syre. Dette er et omstendelig og tidkrevende arbeid som må utføres av en rørlegger. Hver filterinnsats tetter seg til tross for spyling slik at der oppstår et trykktap i rørsystemet. Det blir da nødvendig å bytte ut hele rørfilterbunten. Membrantrykket (hulfiberrør) må ikke overstige 2,5 bar. Ved høyere trykk eller ved trykkstøt (inntil 60 bar) ødelegges fibrene og/eller biomassen som ligger på dem trykkes gjennom. Kapillarrørene består av polyetersulfon. I henhold til Goodfellow Chambridge Forskningssenteret tenderer PES i kapillarrør til å danne spenningssprekker. Sprekker i bunten kan ikke oppdages, og overføringen av bakterier til ledningsnettet er så godt som uunngåelig. UVstråling UVbehandling har blitt anvendt omtrent siden 1950årene til desinfeksjon av drikkevann. Ved bestråling i området 254 nanometer (bølgelengde) drepes bakterier ved at arvestoffene (DNA) skades. UVkvartsrør taper seg etter hvert i strålingsintensitet slik at de må fornyes regelmessig, noe som koster penger. I tillegg danner det seg et kalkbelegg på UVkvartsrørene som ikke alltid garanterer en tilstrekkelig fjerning av bakteriene. Bare vannet som strømmer gjennom behandles. Biobelegget i ledningene kilden til gjentatt bakterievekst nås ikke. I vannet som bakteriene er fjernet fra øker antall bakterier igjen med det samme. Bakterier som er i amøber er beskyttet. 8

9 Virkemåte ANODISK OKSIDASJON Metoden Original ANODIX En videreutvikling av den «anodiske oksidasjonen» bevirker at legionellabakterier, men også andre bakterier drepes mens de sammen med vann strømmer gjennom en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (rørirørform). Surstoffradikalene som oppstår på anodeoverflaten (in statu nascendi) fremkaller en oksidering av de gjennomstrømmende bakteriene, virus, sopp og alger. Fra innholdsstoffene i vannet (for eksempel klorider) dannes det på samme tid metastabile oksidasjonsmidler. Disse føres i et kontinuerlig kretsløp gjennom varmtvannsanlegget. Dette garanterer at det eksisterende biobelegget som danner livsgrunnlaget for mikroorganismene brytes ned. De forskjellige oksidasjonsmidler dannet fra vann ved det elektriske feltet er i sin felles virkning mer effektive enn for eksempel enkeltvis anvendte desinfeksjonsmidler. Oksidasjonsmidlene som dannes ved anodisk oksidasjon etter metoden Original ANODIX oppfyller kravene i fortegnelsen 1a og 1c (Fortegnelsen over behandlingsstoffer og desinfeksjonsmetoder i henhold til 11 i den tyske drikkevannsforskriften av 2001). ANODIXapparater kan i henhold til DVGWs (Tysk forening for gass og vannbransjen) arbeidsblad W 551, april 2004, anvendes. Etter at biobelegget er brutt ned i ledningene, opprettholdes en depotvirkning over flere dager. Forutsetningen for den hygieniske vannkvaliteten er dermed at vannet fornyes i lite brukte ledninger 9

10 (anbefalt: 1 x ukentlig). For å sikre at vannet som strømmer gjennom elektrodepakken behandles, er det nødvendig å behandle h e l e vannstrømmen. Dette oppnår man med ANODIX ved den spesielle elektrodeformen (rørirørelektrode) og den direkte forbindelse med vannledningen. Metoden Original ANODIX er en kombinasjon av anodisk oksidasjon og klormåling og / eller ultralyd (sistnevnte patentbeskyttet). Kombinasjonen anodisk oksidasjon ultralyd brukes først og fremst i gamle anlegg med sterkt amøbeangrep. Amøbene åpnes i ultralydkammeret og bakteriene som dermed blir satt fri drepes i oksidasjonskammeret som følger etter. I tillegg leveres ANODIX i kombinasjon med klormåling, regulering og NaCldosering i henhold til stedlige behov og kundenes ønsker. ANODIXmetoden er blitt anvendt i sykehus siden 1996 og har vist seg å holde mål. En spesiell kontroll garanterer at ANODIXmetoden ikke har noen innvirkning på medisinske apparater. Vannkvaliteten opprettholdes ved at planleggings, installasjons og driftsbetingelsene i henhold til drikkevannsforskriften TVO følges. Det avgis ingen aggressive stoffer til vannet. Alle vannførende komponenter er kontrollert av den Tyske forening for gass og vannbransjen DVGW. Anodix Standard Standardapparatet består hovedsakelig av elektronikk, oksidasjonskammer og turboflowsensor. Anodix monteres normalt som bypassapparat i kaldtvannstilførselen til varmtvannsbeholderen, og hele vannmengden (altså hele vannstrømmen) ledes gjennom oksidasjonskammeret. For en kontinuerlig behandling av vannet i kretsløpet fjernes sirkulasjonsledningen fra varmtvannsbeholderen og settes foran ANODIXapparatet i kaldtvannsledningen. ANODIXelektronikken er over strømførende kabler (svakstrøm) forbundet med oksidasjonskammeret som inneholder elektrodepakken. Vannbehandlingen reguleres automatisk av elektronikken avhengig av vannkvaliteten. Med den synergetiske virkningen drepes bakterier og virus, det frembringes en depotvirkning i hele kretsløpet og biobelegget mikrobenes livsgrunnlag brytes ned. På grunn av behandlingen av hele vannstrømmen og plasseringen foran varmtvannsbeholderen kan det med ANODIX ikke oppstå farlig hydrogengass. Dermed utelukkes også korrosjon i ledningene som følge av hydrogengassen. For unngå gassdannelse når vannet står stille (for eksempel ved svikt av sirkulasjonspumpen) settes elektrodepakken med turboflowsensoren strømløs. Gjennomstrømningsmengden vises med lysdioder, noe som bidrar til en optimal driftsovervåkning. 10

11 ANODIX i forbindelse med NaCldosering For å oppnå en depotvirkning i ledningsnettet for nedbryting av biobelegget er det nødvendig med minst 25 mg klorider per liter vann. ANODIX omdanner disse klorider ved hjelp av elektrodepakken til hypoklorsyre og hypoklorit. Denne svake, men stadig nærværende hypoklorsyre er tilstrekkelig selv om virkningen til å begynne med oppheves raskere på grunn av at den brytes ned. Vann med kloridmangel tilsettes saltlake. Vaksineringen skjer ved hjelp av et impulsatordoseringsapparat (ANODIX GmbH) som kobles foran innløpet til ANODIX og etter at sirkulasjonsledningen er koblet til kaldtvannstilførselen for varmtvannsbeholderen. Mengden av hypoklorsyre fortynnes med vannet fra ferskvannstilførselen og ved de stadige uttak. Under nattdrift stiger konsentrasjonen og virkningen blir sterkere. På grunn av de varierende uttaksmengder er det likevel ikke mulig at det dannes en nøyaktig og uforanderlig mengde av hypoklorsyre. Selv måleapparater for elektronisk doseringsregulering (med klorekvivalentmåling som for eksempel ledeevne eller redoks) styres feil på grunn av andre innholdsstoffer i vann som for eksempel mineraler (over eller underdosering!) I saltlakebeholderen løses normalt kokesalt i vann og mengden økes langsomt. (Kloridandelen fra 50 til 70 mg/liter). I prøvene fra uttaksstedene må også innholdet av fritt klor måles. Dette er om dagen ikke lett å fastslå, men må ikke overskride 0,2 mg/liter. Dermed har man fortsatt noe å gå på for svingningene i konsentrasjonen (TVO: Maks. 0,3 mg/liter). Legionellabakterier lar seg ikke eliminere med klor. Et stadig nærvær av oksidasjonsmidler som hypoklorsyre i ledningsnettet sørger for en depotvirkning og for nedbrytingen av biobelegget. Saltlakebeholderen må rengjøres så snart det viser seg svevestoffer i laken. Sugeventilen må ikke ligge an på bunnen. (Slangene festes). Ved normal drift viser pumpen et grønt pulserende lys. Ved driftsforstyrrelser eller når beholderen er tom lyser lampen rødt. Pumpen slås da automatisk av. Er sugeledningen fylt med luft (etter at beholderen er sugd tom) kan ledningen avluftes. Dette gjøres 11

12 at man trykker inn det hvite lokket langs kanten på siden av pumpen og løsner pumpeskruen som ligger under. Samtidig holdes folietastaturet på pumpen (symbolet hånd) trykket ned til det kommer vann. Lufteskruen stenges igjen. Beholderen skal bare fylles med så mye saltlake at oppvarming unngås ved høy romtemperatur på grunn av raskt forbruk. Man kan også holde saltlaken fri for bakterier ved å tilsette en katadyntablett. Produktdatablad Tekniske data ANODIX Standard ANODIX M og L Elektronikk: Hus Rustfritt stål Rustfritt stål Kapslingsgrad IP 65 IP 65 Display LED LED Nettspenning 230V/50Hz 230V/50Hz Tilført energi automatisk, alt etter innstilling maks. 40 W automatisk, alt etter innstilling maks. 750 W Kontakt for fjernkontroll potensialfri kontakt potensialfri kontakt Forbindelse elektrodepakke galvanisk isolert galvanisk isolert Tillatt omgivelsestemperatur 030 ºC 030 ºC Oksidasjonskammer: Deler i berøring med vann, godkjenning DVGW, SKZ, KIWA, ÖVGW Hus, muffesveiset PolypropylenR PolypropylenR Maks. kontinuerlig temperatur 60 ºC 60 ºC Tillatt driftsovertrykk 7 bar/60 ºC 7 bar/60 ºC Maks. belastning Liter pr time 4 kbm/time M 8 L 15 kbm/time Elektrodepakke titan Rørirørsystem Rørirørsystem Tilkoblings dimensjon 1 M 5/4 L 2 Automatisk ventilator 3/8, 10 bar 3/8, 10 bar Kabelforbindelse med øye 1,5 kvadr. 1,5 kvadr. Ultralydkammer: Hus Kobling Tømming med kulekran Rustfritt stål 2 IG, rustfritt stål 3/8 IG 12

13 Retningslinjer for planlegging og installasjon Overholdelse av retningslinjene forutsettes for en 2års garanti og sikrer en optimal virkning av ANODIX med depotvirkning helt frem til armaturene. I fortegnelser over ytelsesbeskrivelser (ved anbud) må dette påpekes. 1) For eldre bygninger må det av ANODIX GmbH i ethvert tilfelle utarbeides en tekniskhygienisk analyse av bygningens anlegg. Analysen inneholder en grundig undersøkelse av sanitærsystemet med angivelse av svake punkter samt en kjemisk analyse av vannet. Utarbeidelse av en protokoll med fotografier som bevis, en oversikt over tiltakene for bygningen med forslag om økonomisk gunstige løsninger, informasjon til installatør på innbyggingsstedet, sluttkontroll, teknisk support inntil 6 måneder etter at anlegget er satt i drift, kostnader iht. prisliste «Tekniskhygienisk analyse» etter behov. 2) Før planlegging må den som driver anlegget (oppdragsgiveren) gjennomføre vannprøver med legionellabakterier uten forutgående oppvarming. Prøvene skal tas fra varmtvannsbeholderens tømmekran, ved sirkulasjonsfordeleren samt på to fjerntliggende dusjuttak. Resultatene skal meddeles ANODIX GmbH. Det skal tas prøver av det første vannet som kommer ut. Ved lange utløpstider forfalskes resultatet. 3) Det må påses at ANODIX Standard bare monteres sittende på ledningen med avluftingen vendt oppover. Monteringen må foregå strømløst. Både ANODIX Standard og Combi må plasseres slik at elektrodepakken kan trekkes ut sideveis for kontroll. Til dette er det nødvendig med en uttrekkslengde på ca. 80 cm. 4) ANODIX er utstyrt med spesialelektroder for mest mulig å redusere avleiringer. Avhengig av vannets hardhet må man likevel regne med å måtte fjerne kalk av og til. Regelmessige kontroller utført av sanitærinstallatøren sikrer at elektrodepakken ikke forkalker. Med et isolerende kalksjikt vil virkningen bli sterkt redusert eller den opphører. 6) Ledninger med stillestående vann må fjernes eller skjæres av direkte på hovedledningen. Slanger som er koblet til må alltid kobles fra og tømmes. 7) Driften av ANODIX må på grunn av sikkerheten kobles over en flowsensor. Er det ikke gjennomstrømning i ANODIX, må apparatet settes strømløst. 8) Hele varmtvannsvolumet må innen 1 time føres 2 ganger gjennom ANODIX. For dette må eksisterende pumpeytelse (produsentdiagramm) og likeledes om gjennomstrømningen i de perifere rør er tilstrekkelig (justering) kontrolleres. 9) Etter at anlegget er satt i drift, kan vanntemperaturen senkes så mye som mulig og forsvarlig uten at det på nytt danner seg et bakteriebelegg. 10) 6 uker etter at anlegget er satt i drift må den som driver anlegget gi i oppdrag å ta vannprøver på de samme stedene. Resultatene fra prøvene må meddeles TermoRens as omgående. Prøvene sammenlignes og er nødvendige for å finne evtl. fortsatt eksisterende konsentrasjoner av legionellabakterier (for eksempel i ledninger med stillestående vann) og for å kunne fjerne dem med egnede tiltak. 11) Henvisning: Ved senere forandringer eller utvidelser av sanitærsystemet må det påses at funksjonen eller virkningen av ANODIX ikke begrenses (for eksempel kobling av delområder, ledninger tas ut av bruk, rom på sykehus, hoteller, aldershjem eller lignende som over lenger tid ikke benyttes). 5) I alle fall må vannbeholderen rengjøres grundig (ikke ved nyinstallasjoner). Videre må det vannet som strømmer inn være rettet mot bunnen for å unngå sedimentdannelse (til nød settes inn et bøyd rør eller en prellplate!) 13

14 Legionellabakterier: Mareritt under kontroll av ChA MR Dr. med. Maria Gerhardt At det oppdages legionellabakterier på et sykehus kan bli til et mareritt for hygieneteknikere og ikke bare for dem. Fra en hygienisk synsvinkel må risikoen og mulige komplikasjoner for pasienter og personal oppdages tidlig, og det må treffes mottiltak. For å sikre driften plikter sykehuseieren å forhindre at de nevnte persongrupper blir syke eller skadet. Med forandringen i pasientklientellet på grunn av tiltagende alder og fordi pasienten lider av flere sykdommer samtidig, på grunn av alkohol og narkotikamisbruk, immunsuppresjon, neoplasier og kroniske lungesykdommer kan man få infeksjoner på sykehuset, så også en lungebetennelse forårsaket av legionellabakterier. Hva er legionellabakterier, hvor finnes de og hvordan blir de overført? Legionellabakterier er gramnegative, stavformede bakterier som finnes i alt ferskvann og kommer via drikkevannet til installasjoner i bygningene der de fordeles. Formeringen finner sted i varmtvannsystemet, men også i dårlig isolerte kaldtvannsledninger og ikke benyttede fordelersystemer. I løpet av 3 timer er antall bakterier fordoblet! Fra 1976, da 182 legionærer på et møte i Philadelphia fikk lungebetennelse og 34 av dem døde, har legionellabakteriene utviklet seg til en truende fare. Etter intensiv forskning fant man disse bakteriene og kunne konstatere at de hadde forårsaket sykdommen derav deres navn. Siden den gang vekker spektakulære meldinger om legionellaepidemier offentlighetens interesse (blomsterfestival i Nederland, svømmehaller i Berlin, kjøletårn, klimaanlegg i Spania). Retrospektivt kunne man oppklare legionellaepidemier på et hotell i Philadelphia i 1974, på et psykiatrisk sykehus i Washington D.C. i 1965, på en kjøttfabrikk i Minnesota i 1957 og i en militærleir i Carolina i Vann er det eneste oppholdssted for legionellabakterier. De overføres ikke fra menneske til menneske, forutsetning er den direkte kontakten med ledningsvann. Det beskrives flere overføringsveier. Først og fremst overføres bakteriene gjennom aerosoler med legionella over dårlig vedlikeholdte tekniske anlegg for romluft, boblebad, i dusjer og badebasseng med pulserende vann. I sykehussammenheng overføres bakterien ved aspirasjon og drikking av legionellainfisert vann under avsuging, ved munnpleie, ved ernæring gjennom magesonde og ved ultralydforstøving for luftbefuktning. Sårinfeksjoner kan forekomme ved spyling eller vasking av sår med ledningsvann. Legionellabakterier viser seg vanligvis med to forskjellige sykdomsbilder Pontiacfeberen som går over etter 25 dager og er uten følger, og Legionærsykdommen, en akutt, alvorlig forløpende lungebetennelse som i ca. 20 % fører til døden. Beviset for at det finnes legionellabakterier et sted fører ikke nødvendigvis til infeksjoner. For at de skal fremkalle sykdom må en rekke ugunstige betingelser være oppfylt, fremfor alt må væske som inneholder legionellabakterier forstøves for at den kan komme inn i lungeblærene. Forebyggende tiltak Til tross for forskjellige oppfatninger blant sykehushygienikere om på hvilket tidspunkt tiltak for dekontaminasjon skal settes inn, nemlig først når det er konstatert én sikker eller to mulige tilfeller av legionærsykdommen eller før, er jeg av den oppfatning at forebyggende tiltak også uten sykdomstilfeller er på sin plass fordi vi på denne måten oppfyller vår plikt om å redusere risikoen mest mulig for pasienter og personal. Den Tyske loven om beskyttelse mot infeksjoner fra juli 2000 krever i 37 at «Vann til bruk av mennesker må være slik at det ved nytelse eller bruk ikke er til skade for menneskenes helse, særlig på grunn av 14

15 sykdomsfremkallende bakterier eller lignende.» Dette kravet må oppfylles. På grunn av den beskjedne innsatsen på den ene siden (å stille bestemte krav allerede ved planleggingen, byggingen og driften av den sanitærtekniske innretningen og kontrollere at de overholdes, ta hensyn til anbefalingen fra DVGW og VDI Forening av tyske ingeniører) og etiske, helsemessige og juridiske overveielser på den annen side, er det nødvendig å sette i gang tiltak mot den kolossale formeringen av legionellabakterier i varmtvannsinstallasjoner. Metoder og vurdering av metodene DVGWanbefaling I forbindelse med bekjempelsen av legionellabakterier henvises normalt til DVGWanbefalingene W 551 og W 552 som omhandler den termiske drikkevannsbehandlingen. Dette er i grunnen riktig, men W 551 og W 552 tar ikke hensyn til at det på sykehus tappes vann døgnet rundt. Bortsett fra at det er fare for at noen skoldes når de åpner vannkranen hele systemet må nemlig varmes opp kan denne behandlingen ikke gjennomføres av hensyn til personalet, strømforbruket og omkostningene. Det har vist seg i praksis at den termiske desinfisering bare har korttidsvirkning og må gjentas med kortere mellomrom. Legionellabakterien overlever riktignok ikke 60º varme når de i det hele tatt nås. Bakterien er imidlertid beskyttet av biobelegget i vannledningen som bakterien lever og formerer seg i. Som den termiske desinfiseringen har også korttidsperkloreringen, vannstoffperoksiddesinfeksjonen, ozoneringen, klordioksiddesinfeksjonen, kobbersølvioniseringen og UVstråling en rekke ulemper som ikke må bagatelliseres og som tvinger frem en ytterst kritisk vurdering av omkostninger, bivirkninger og nytteeffekten av de enkelte metodene. I resultatet av min undersøkelse anbefales Anodix legiostopapparatet fra Anodix GmbH i Lohmar, Tyskland. Denne metoden overbeviste ved sin enkle oppbygging, den enkle installasjonen, det lave energiforbruket, de gode testresultatene og langtidsvirkningen. Anodix legiostop Anodix legiostopapparatet (på markedet siden 1996) arbeider etter prinsippet anodisk oksidasjon som baserer seg på at de desinfiserende stoffene produseres i selve vannet. Som vesentlige virkestoffer kan nevnes hypoklorsyre, surstoffradikaler samt vannstoffperoksid og ozon i små mengder. Desinfeksjonen skyldes kombinasjonen og disse stoffenes synergetiske virkning. Med anodisk oksidasjon oppnås to resultater: Legionellabakteriene drepes i vannet og biobelegget som muliggjør en beskyttet formering av bakteriene brytes ned. Anodix legiostopapparatet installeres normalt i kaldtvannsinnløpet til varmtvannsbeholderen (installasjonsskjema) slik at kaldtvannet først må passere elektrodepakken. Anordningen av elektrodepakken driver bakteriene til dennes overflate og med strømgjennomgangen ødelegges bakteriemembranen. At ph senkes på anoden og at surstoff frigjøres, virker gunstig på desinfeksjonen. I tillegg genereres hypoklorsyre direkte fra vannet som sørger for depotvirkningen i ledningsnettet og bidrar til at biobelegget brytes ned. Ved å koble sirkulasjonsledningen foran Anodixapparatet til kaldtvannsledningen kan det sikres ytterligere at de eksisterende bakteriene desimeres. En tilstrekkelig kraftig sirkulasjonspumpe må sikre at alt vann i løpet av 2 til maksimalt 3 timer strømmer gjennom Anodixapparatet slik at raten for drepte legionellabakterier er høyere enn raten for tilveksten av bakteriene. Installasjonen av apparatet som kontinuerlig foretar en måling og regulering kan som nevnt skje uten stort plassbehov (bilde 1). Vårt sykehus valgte for to steder forskjellig tilknytning av apparatet til ledningssystemet. Bilde 1 viser anordningen av apparatet i varmtvannssirkulasjonen inklusive tilknytning av kaldtvannsledningen (modernisering av bygningen). På det andre stedet ble Anodix legiostop montert som tillegg. På grunn av det høye vannforbruket som ett apparat med gjennomstrømning alene ikke hadde klart, ble det installert to apparater på følgende måte (bilde 2): Kaldtvannsledningen (drikkevann) i bygningen uten tilførsel av varmtvann, og en separat sirkulasjonsledning med tilførsel av kaldtvann. 15

16 Før og etter installasjonen ble det tatt vannprøver på forskjellige forutbestemte steder og foretatt en mikrobiologisk undersøkelse. Først ble prøvene tatt en gang i uken, nå tas de en gang i måneden og senere kommer det til å være kvartalsvise undersøkelser av vannprøvene. Foreløpige resultater Til tross for mangler i installasjonen i den moderniserte bygningen (blant annet flere ledninger med stillestående vann) kan virkningen av Anodixapparatet bevises i begge tilfeller. Resultatene fra prøvene før og etter gjennomstrømning gjennom apparatet viser allerede 98 % reduksjon av bakteriemengden. Tendensen i påvisningen av legionellabakterier går entydig mot null. Til dato gjeldende konklusjoner: Ledninger med stillestående vann i installasjonsledningene kan i nybygg og ved moderniseringstiltak utelukkes. Varmtvannssirkulasjonsledninger må føres frem til uttakene. Derved garanteres en permanent sirkulasjon av varmtvannet. Hele varmtvannsvolumet må i løpet av 2 timer føres gjennom Anodix for å sikre at raten for drepte legionellabakterier er høyere enn raten for tilveksten av bakteriene. Dusjer som ikke brukes i lengre tid (i ukevis) kan med installasjon av en sneppertkobling lett kobles fra strengen og kobles til igjen. Dusjene kan renne helt tomme og tørke ut. I prøvene fra dette året ble det i pasientområdene ikke funnet noen legionellabakterier. I to prøver fra beholderne var det fortsatt legionellabakterier. Det gode resultatet som ble oppnådd med rensingen av beholderne kommer til å vise seg ved neste prøvetaking, likeledes på de andre stedene for prøvetaking. Nærmere informasjon og litteratur kan bestilles hos: Klinikum Chemnitz GmbH Krankenhaushygiene und Umweltmedizin ChA MR Dr. med. Maria Gerhardt Flemmingstraße 2 D09116 Chemnitz Tyskland 16

17 ANODIX TermoRens as Postboks 3535, Kjørbekk 3702 SKIEN, NORWEGEN ANODIX Termo Rens as CE EU samsvarssertifikat Herved bekreftes at apparattypen: betegnelse: ANODIX legiostop overensstemmer med direktivene fra Rådet for den europeiske union om harmonisering av rettsforskrifter i medlemslandene vedrørende elektriske driftsmidler for anvendelse innenfor bestemte spenningsgrenser (73/23EØF endret ved 93/68EØF) vedrørende elektromagnetisk toleranse (89/336EØF endret ved 91/263EØF, 92/31EØF, 93/68EØF). Overensstemmelsen påvises ved overholdelse av følgende normer: EN EN EN EN EN IEC IEC ENV IEC IEC IEC IEC IEC IEC Safety requirement for electrical equipment for control and measurement and laboratory use EMV kontroll, faggrunnorm støyutsending Hus og nettvekselstrøm, støyutsending Flimring og nettharmoniske støyutsending EMVkontroll, støyfasthet Hus, magnetfelt med energiteknisk frekvens Hus, elektromagn. HFfelt, amplitudemodulert Støyfasthet, elektromagn. HFfelt, pulsmodulert Utladning av statisk elektrisitet Støyfasthet, tilslutning for signal og styreledninger Raske transienter Støtspenninger, usymmetriske, symmetriske Spenningsfall, spenningsavbrytelse Støyfasthet, funksjonsjordforbindelse Undersøkelsesrapporten på 126 sider kan bestilles hos TermoRens AS mot vederlag. Kontrollinstituttet: M. Dudde Hochfrequenztechnik, autorisert ved det Tyske akkrediteringsrådet. 17

18 ANODIX: Anodix har bestått en vitenskapelig test Metoden for bekjempelse av legionellabakterier som ble utviklet i 1995 av ANODIX GmbH (tidligere STRELE Wassertechnik Lohmar) og som baserer seg på prinsippet «anodisk oksidasjon» (ANODIXmethoden) ble undersøkt i en vitenskapelig test. På grunn av positive resultater uten unntak oppnådd i de siste årene med ANODIXapparater i Tyskland og i utlandet bestemte produsenten seg for å få apparatet testet i Nederland altså der problemet med legionellabakterier nesten daglig tas opp i pressen. Drikkevann: Næringsmiddel nr. 1 Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og sammenarbeider med tyske institutter viste seg å være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale næringsmiddelkonserner. I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske organisasjonen som tilsvarer DVGW den Tyske forening for gass og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet i slutten av juni 2000 med beste resultater. TNOundersøkelse ANODIXapparatet ble testet i et drikkevannskretsløp som ble infisert med bakterier Pseudomonas fluorescens hhv. Legionella pneumophila. For dette ble det bygget en testanordning med sirkulasjonspumpe og et totalvolum på 2100 liter vann for å kunne koble ANODIXapparatet imellom. Testinstallasjonen var en praksisrettet simulering av et varmtvannskretsløp som ofte finnes med bakterievekst av legionella og andre bakterier. For å kunne beregne ANODIXapparatets inaktiveringskapasitet ble vannet tilsatt ca Pseudomonas fluorescens hhv. Legionella pneumophila per ml. Etter å ha fordelt testbakteriene i hele vannkretsløpet ble ANODIXapparatet slått på. Etter 3 7,5 timer ble det tatt prøver for mikrobiologisk undersøkelse av konsentrasjonen av levedyktige testbakterier. ANODIX arbeider etter metoden med full vannstrøm som har vært kjent i årevis, det vil si at hele vannstrømmen ledes gjennom elektrodepakken, noe som innenfor en viss ramme garanterer en konstant vannbehandling og samtidig overholdes verdiene i drikkevannsforskriften. I tillegg til berøring av elektrodene som dreper bakteriene genereres også oksidasjonsmidler fra vannets innholdsstoffer (for eksempel klorider) som er av betydning for behandlingen fordi det ved dette produseres en varig desinfiserende depotvirkning i vannledningene. ANODIX ble underkastet en strengere test ved at de enkelte forsøk ble foretatt i vann med et klorinnhold som lå langt under 0,03 mg/l. Dermed lå klorinnholdet tydelig under verdiene som forekommer i praksis. 18

19 Betydelig virkning Inaktiveringen av Pseudomonas fluorescens ble av instituttet testet ved en vanntemperatur på 20 ºC. ANODIXapparatet reduserte antallet Pseudomonasbakterier fra per ml til 1 per ml i løpet av bare en time (diagram 1). Inaktiveringen av Legionella pneumophila ble testet ved 23 ºC og 40 ºC. Ved 23 ºC ble antallet legionellabakterier fra per ml i løpet av 3,5 timer redusert til mindre enn 10 per ml (diagram 2). Ved 40 ºC reduserte ANODIX antallet av legionellabakterier fra per ml i løpet av rundt 3 timer til 1000 per ml (diagram 3). Differansen viser tydelig at legionellabakterier er mer motstandsdyktige enn Pseudomonasbakterier, og at de formerer seg raskere ved høyere temperaturer. Inaktiveringen med ANODIX skjedde til tross for det ytterst lave klorinnholdet i vannet. Dette skyldes i første rekke behandlingen av hele vannstrømmen med de rørformede, radial i hverandre skjøvede spesialelektrodene som fyller hele rørdiameteren. Med bakgrunn i de ovennevnte testresultater kan det konkluderes med at man for desinfisering av et vannsystem som er infisert med legionella eller pseudomonasbakterier med ANODIX har et system som kan erstatte oppvarmingen av vannet til 60 ºC. ANODIX kan også anvendes for desinfisering av kaldtvann som tilføres varmtvannskretsløpet. ANODIX (patentsøkt) tilbys i tre utførelser: 1. Standardversjonen, type S, for forebygging av legionellaangrep og dekontaminasjon av anlegg med svakere bakterieangrep med depotvirkning i hele ledningssystemet. 2. Type M og type L består av en ultralydreaktor og anodisk oksidasjon for åpning av amøbene og destruksjon av legionellabakteriene med depotvirkning i ledningssystemet for eldre større anlegg som tenderer sterkt til bakterieangrep. Anodix S montert i luftfukter på ventilasjonsanlegg. 19

20 TermoRens as A X NODI Produsentgaranti For alle ANODIXapparater type S, M og L gis en garanti iht. den nye tyske loven av , * hvis 1) våre installasjonsinstrukser er blitt fulgt, 2) 3) apparatet installeres, brukes, drives og kontrolleres iht. det som er angitt i ANODIXbruksanvisningene. elektronikken ikke er åpnet og/eller ANODIXapparatet ikke på annen måte er blitt behandlet uforskriftsmessig. * unntatt er deler som er utsatt for slitasje som elektrodepakken, ultralydgeneratoren, sonotroden, flowsensoren. Garanti Vi garanterer en drastisk og varig reduksjon av legionellabelastningen i varmtvannssystemer som normalt er utsatt for permanent bakterieangrep frem til tilkoblingen av armaturene slik at den humanpatogene terskelverdien på 10 KBE/1 ml underskrides. Normalt oppnås en verdi <1 KKBE/1 ml. Forutsetning er en forskriftsmessig drift av ANODIX og at TermoRens as eller en autorisert forhandler har fått i oppdrag å gjennomføre forberedende tiltak for eksisterende anlegg. Seks uker etter at anlegget er satt i drift må den som driver anlegget få gjennomført den sammenlignende testen og sende resultatet straks til TermoRens as. Påvirkning utenfra, svingninger på grunn av påvirkninger fra det spesielle anlegget (uoppdagede soner med stillestående vann, installasjonsarbeider ved vannledninger i gaten eller i de sanitære anlegg i huset osv.) kan ikke alltid utelukkes. Vi gir gjerne råd i slike tilfeller. Iht. den tyske helseforskrift 30, nr. 7 av 7. juli 1987 er en fullstendig fjerning av legionellabakterier urealistisk og ses på som hygienisk unødvendig. Det forutsettes at serviceavtale for anlegget er tegnet med TermoRens as. Gjelder fra Alle tidligere erklæringer er dermed ugyldige. Ansvarlig for innholdet: Adm. direktør: Wolfgang Strele Rørl.m/VVS ing. Thore Andreassen 20

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium Tidsskriftet for teknologi- og forskningslære SPISS 2011 Innhold Forord...03 Bare positivt å trene på treningsstudio?... 06 Fra råvann til rentvann... 09 Hvordan takler kroppen ulike typer kosthold?...

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2002

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2002 REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2002 INNHOLD Mulig å sikre seg mot Legionella 6 Er det noen fremtid for kuldeentreprenørene? 14 18 Verdens kompressortrender Pumper i brineanlæg- anvændelse og udvælgelse

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning

Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning Kristian Brevik Per Christian Henden Arild Husby Tore Stene Bjørn Lasse Ulfsrud Norges teknisk-

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt Knowhow Kundemagasin September 2014 Setter materialene på prøve Maksimal testing Referanseobjekt Kongelig apehus Styrken bak en suksesshistorie. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog 67 97 82

Detaljer