Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for DIS-Vestfold 2012"

Transkript

1 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik gikk også ut av styret og Henning Halvorsen og Morten Thorvaldsen ble valgt inn for en 2 års periode. Britt Mathisen ble valgt som vararepresentant. Styrets sammensetning etter årsmøtet 14 mars 2012: Leder: Unn Helgesen Linde Nestleder : Willy Fredriksen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Nina Hestem Berggren Styremedlem: Morten Thorvaldsen Revisor: Valgkomite: Arne Wilfred Vinslid John Ludvigsen Morten Kjellesvig Noe senere på året, i juli og august fikk styret beskjed on at Britt Mathisen og Unn Linde måtte trekke seg fra sine verv av personlige årsaker. Willy Fredriksen gikk da inn som leder og Nina Hestem Bergren som nestleder. Det nye styret mente dette var i henhold til våre statutter og det kom ingen kommentarer eller innvendinger til dette da saken ble framlagt på medlemsmøtet i oktober. Styrets sammensetning etter august 2012: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : Nina Hestem Berggren Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Nina Hestem Berggren Styremedlem: Morten Thorvaldsen Styrets arbeid har imidlertid i år som tidligere hatt hovedfokus på å planlegge medlemsmøter, og bistå lokale lag og brukergrupper etter behov. Vi har så godt vi har evnet prøvd å finne frem til interessante temaer, foredragsholdere og utflukter, som både favner nybegynnere og mer drevne slektsforskere. Nytt av året var opprettelsen av en Ærespris i DIS-Vestfold, med utarbeidelse av vedtekter som ble godkjent av Årsmøtet På DIS-Norges årsmøte ble det vedtatt at forbundet skulle endre navn til DIS-Norge, Slekt og Data Samtidig som det ble fattet noen endringer i vedtektene sentralt. Vedtektene finnes på I tillegg fikk DIS-Vestfold et medlem i sentralstyret for DIS-Norge, Slekt og Data; Morten Thorvaldsen, som også sitter i styret for DIS-Vestfold.

2 Vår tidligere leder i DIS-Vestfold, John Ludvigsen, ble tildelt DIS-Norges, Slekt og Datas Hedersbevis for godt utført arbeid så langt. Antall medlemmer i DIS-Vestfold var pr 1. januar 572 personer, som er en nedgang på 8 personer fra i fjor. De siste månedene har vi imidlertid fått over 30 nye medlemmer, og håper å øke dette ytterligere i løpet av året. Via grasrotmidler har vi i 2012 fått inn kr 5.807,95. Deltakelse i DIS-Norge, Slekt og Datas regi: Årsmøte og Tillitsmannskonferanse i DIS-Norge, Slekt og Data. Landsmøte ble avholdt 28. og 29. april på Rica Nidelven Hotel i Trondheim. Fra DIS-Vestfold reiste Willy Fredriksen og Henning Halvorsen. Morten Thorvaldsen deltok i egenskap av kandidat til DIS-Norge, Slekt og Datas styre. John Ludvigsen og Hege Frebergsvik var invitert til landsmøtet av DIS-Norge, Slekt og Data grunnet Johns forestående tildeling av Hedersprisen. Dette var han ikke klar over før navnet hans ble ropt opp i salen. Hovedtemaene som ble diskutert var: Forslag og forklaring til vedtektsendring for DIS-Norge Forslag til økning av kontingent DIS-Norges beretning 2010 og 2011 DIS-Norges budsjett forslag for 2012 og 2013 Valgkomiteens innstilling 2012 til sentralstyret Ledermøte Ledermøtefor DIS-Norge ble avholdt i Oslo helgen 4 og 5 november. Willy Fredriksen deltok. Avholdte medlemsmøter i DIS-Vestfold: Årsmøte onsdag 14. mars ble avholdt med nærmere 50 personer tilstede. Regnskap for 2011 og budsjett for 2012, Styrets årsrapport samt valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble enstemmig godkjent. John Ludvigsen gikk ut av styret etter 10 år som leder. Han ble tildelt blomster og lysestaker som takk for innsatsen. Harald Lind gikk også ut at styret etter to år som kasserer og fikk tildelt blomster som takk for jobben. Etter årsmøtet holdt Håkon Westby et foredrag om Eidsfossbanen. DIS-Vestfolds Ærespris ble utdelt for første gang og den naturlige første mottager av prisen var Ragnhild Prøyz. Torsdag 19 April «Nordmenn i Amsterdam». Prof. Sølvi Sogner berettet om norsk innvandring til Nederland i 1850-årene, spesielt til Amsterdam som hadde større tetthet av nordmenn enn daværende Norges største by, Bergen. Utvandringen var størst fra Agder-fylkene, men det dro også noen fra Vestfold.

3 Torsdag 10. mai Tor Gervin holder et foredrag om «Mormonere fra Sandsvær» i 1860-årene, som er et lite omtalt kapittel i norsk utvandringshistorie. Vi fikk følge med seks pionerer på en dramatisk seilas over Atlanteren, videre med kuvogner i Canada og 160 mil til fots gjennom indianerland før de nådde bestemmelsesstedet. Torsdag 23. August Guidet «sensommer tur til Fritzøe verk og Langestrand». Fritzøe Verk har lang historie, fra før Larvik ble grunnlagt. Torsdag 20. September Tidligere statsarkivar Per Øivind Sandberg holder et foredrag om «Lite kjente kilder til innvandring i Vestfold». Nina Hestem Berggren informerte om hvordan man kan registrere kilder. Torsdag 18. Oktober Willy fredriksen snakker om slektsforsking i Amerika. Etter pausen snakket Osvald Rydjord on DIS-Norge turen til Amerika. Onsdag 14. november Morten Thorvaldsen holdt et foredrag om Geni og MyHeritage - en introduksjon til sosial slektsforskning, som handlet om slektsforskningsbaser og søkemotorer på nettet. Johan Ludvigsen fulgte opp med en oversikt over kilderegistrering i Norge, og Henning Halvorsen ga gode råd til informasjonssikring på nett og hvordan man kan unngå virusproblematikk og andre kriminelle problemstillinger. Torsdag 13. Desember Kåre Holtung fra Ramnes Historielag holder et foredrag om «Kranstadbrevene», som omhandlet brevskrivningen mellom en norsk soldat utplassert i Slesvig Holstein, i , og familien hjemme i Fon. Torsdag 18. januar Religionshistoriker Eivind Luthen foredro om «Rundkirken i Tønsberg». Skoleeleven Christopher Skelton fotalte om sitt skoleprosjekt, som bestod i å lage et informasjonsskriv til nye slektsforskere. Lokale grupper og aktiviteter Digitaliserte kilder i Vestfold DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt runder i løpet av våren år som pågående prosjekt. Prosjektet fokuserer på å digitalisere arkivmateriale fra statlige og kommunale organer i Vestfold, som kan være av interesse for slektsforskere som har slekt i fylket og omlandet. Formålet er formulert således på prosjektets nettsider; DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slekts-granskere, men også for å sikre kilder i en digital form. Først ute er Tønsberg og Tjøme. Fra Tønsberg er det kilder fra kommunens arkiv, mens det for Tjøme er avskrifter utført av Lars Endresen. Her vil vi fortløpende legge ut nye kilder til glede for alle som driver slektsforskning i Vestfold. DIS-Vestfold etablerte innledningsvis et samarbeid med Tønsberg kommune, som var den første Vestfoldkommunen som ga foreningen tillatelse til å digitalisere arkivmateriale som kommunen har deponert til IKA

4 Kongsberg, som er interkommunalt arkiv for en rekke kommuner i Vestfold, Buskerud og enkelte Telemarkskommuner. IKA Kongsberg har vært en sentral samarbeidspartner med hensyn til utvelgelse av arkiv-kilder som er av størst interesse å digitalisere. Etter den spede starten med Tønsberg kommune, har følgende kommuner sluttet seg til prosjektet og gitt tillatelse til digitalisering; Tjøme, Andebu og Larvik. Man har en ambisjon om at prosjektet på sikt skal omfatte arkivmateriale for alle Vestfold-kommunene. I tillegg til kommunalt arkivmateriale som er deponert til IKA Kongsberg, har prosjektet fokusert på arkivmateriale for Vestfold-kommunene som er avlevert til Statsarkivet på Kongsberg. I 2012 ble det gjennomført 6 heldagssesjoner ved IKA Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg, samt en halvdagssesjon ved Riksarkivet i Oslo, i forbindelse med digitaliseringsarbeida i form av avfotografering av kilder. Kilder som er ferdig bildebehandlet og digitalisert publiseres i pdf-format på DIS-Vestfold sine prosjektsider: Digitaliserte Kilder i Vestfold og Digitale Bøker. I løpet av 2012 ble det publisert ca. 20 nye kilder. Innkjøp av fjernkontroll til kameraet som benyttes, har medført en merkbar kvalitetsheving på det av fotograferte materialet. Samtidig har endringer i programvare som benyttes til bildebehandling medført større effektivitet i denne prosessen og potensiale for høyere utleggingsfrekvens på prosjektets sider. Prosjektet har håp om at man på sikt vil ha mulighet til å få lagt inn lenker til de digitale kopiene på Arkivportalen sine referansesider for den enkelte kilde. Prosjektet vil videre rette en stor takk til Lars Jørgen Ormestad, John Ludvigsen og Jan Willy Talgø som har ytt uvurderlige bidrag til prosjektet i form av bistand med avfotografering av kilder og bildebehandling av fotomaterialet. Om noen kan tenke seg å delta i prosjektet, enten i form av avfotografering av kilder eller bildebehandling, så er man hjertelig velkommen til å ta kontakt på mail: Koordinator for gruppen har vært Morten Thorvaldsen. DISGEN Disgen-gruppen har avholdt 7 møter på Nauen i løpet av Det har vært variert deltagelse. Foruten å snakke om Disgens muligheter, har vi sett på kart og hvordan utnytte dette. Else Sofie Agelin har også vist oss sitt arbeid med registrering av fødte, gifte og døde fra Tønsbergs Blad, som ligger ute på Koordinator for gruppen har vært Tove Bexrud. Gravminner Det er nå poster for Vestfold i Gravminner-basen. Dette er omlag 1300 mer enn på samme tid i fjor. Det er flere grupper og personer som jobber med fotografering og registrering, men det tar tid før jobbene blir ferdigstilt rundt om. Høsten 2012 ble det etablert en ny gruppe i samarbeid med Tjøme Historielag og Hvasser og Brøtsø historieforening. Disse to lagene skal fotografere og registrere for både Tjøme og Hvasser sokn. For disse soknene finnes det ikke noen lister i dag. Det ble også satt i gang arbeid med å fotografere og registrere ved Sem kirke, basert på eksisterende data i Gravminner basen. Koordinator for gruppen har vært John Ludvigsen. Kirkebok-registrering Det har vært et aktivt år for kilderegistrering i Vestfold dette året. Rune Helland overtok for John Ludvigsen på vårparten ansvaret for kilderegistrering i Vestfold, mens John fremdeles tar hånd om den tekniske

5 biten. Vi har fått korrekturlest en mengde filer. Vi er nå nærmest à jour når det gjelder filer som har ligget i bero opptil 10 år. Det er sendt inn 47 enkeltfiler til usikkerhetsanalyse. I desember 2012 opprettet DIS-Vestfold sitt eget rom i Digitalpensjonatet, som så mange andre DIS-fylkeslag for å få ut disse filene litt hurtigere ut på nett. Det er de samme filene som er sendt til usikkerhetsanalyse, men som har lov å komme på nett, tross manglende siste sjekk. I skrivende stund har disse ennå ikke kommet på nettet, men i løpet av våren bør de være på plass. Selv om de ligger i Digitalpensjonatet, er de like søkbare som alt annet i Digitalarkivet. Lørdag 24. november 2012 arrangerte DIS-Vestfold kurs i kilderegistrering. Det ble holdt på Bjellands åsen i Tønsberg, og det var 8 deltakere til stede. To av disse har begynt å kilderegistrere. Vi planlegger et viderekommende kurs i mars Koordinator for gruppen har vært Rune Helland. DIZ medlemsbladet for DIS-Vestfold Redaktør: Willy Fredriksen I 2012 ble det utgitt 6 nummer av DIZ.Det blir også sent til styret i DIS-Norge. Det er gledelig å kunne informere om at bladet etter hvert har fått et anselig godt rykte innad i DIS-Norge, Slekt og Data. Alle utgitte numre av medlemsbladet kan lastes ned/leses fra vår hjemmeside : SLEKTSFOTOPROSJEKTET En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS-Vestfold registrerer og av fotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av samlingen til Vestfold Fylkesmuseum. Pr var det registrert og avfotografert ca bilder. Antall bilder som er ferdig bildebehandlet er 3100, og antall bilder publisert på nett er ved årsskiftet Mot slutten av 2012 mottok gruppen en del glassplater som var mye større en tidligere, og det ble derfor innkjøpt et nytt makroobjektiv som passer bedre for å avfotografere disse. Adressen til bildene på nettet er: De som er med i gruppen er: Annebeth Dehli, John Ludvigsen, Marit Jorde, Oddne Johansen og Frank Nordberg. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg. BROTHER S KEEPER Brothers Keepers brukergruppe har hatt 8 møter i løpet av Hver 1. onsdag i mnd., kl , møtes vi i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene er det ca personer tilstede hver gang. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg. LEGACY Det har blitt avhold 7 brukermøter i Legacy-gruppen i 2012, alle møtene var på Holmestrand bibliotek fra kl. 18:30 med fast møtedag den siste tirsdagen i måneden. Møtene ble annonsert i møtekalenderen på DIS-Vestfold sin nettside. Det serveres kaffe og noe å bite i, til selvkost. Utgifter til lokaler har vi ikke. Koordinator for gruppen har vært Liv Ofsdal.

6 Søk i Svenske kilder Ca. 20 personer har fått hjelp til å søke i svenske kilder. Det har skjedd ved kontakt direkte med de som ønsker hjelp.det ble holdt egen stand ved SFD på bibliteket isandefjord. Koordinator for gruppen har vært Odd Marthinsen. LOKALE LAG Årsrapport 2012 for DIS-Larvik. Det ble avholdt 9 møter i De fleste møtene var arbeidsmøter. Morten Thorvaldsen som hadde et foredrag om gamle skoleprotokoller. På september møtet fortalte Grethe Kilen og Jørn O. Fjeldstad om sitt besøk på Riksarkivet. Vi har også kjørt et nybegynnerkurs. Oppmøtet har ligget mellom 10 og 15. Leder: Thor Willy Hansen, sekretær Elisabeth Lysebo. Årsrapport 2012 for DIS-Sandefjord Gruppa har fast møtedag første mandag i måneden på biblioteket i Ranvik Ungdomsskole. Det har vært avholdt 9 møter med et snitt på 15 deltakere. 9 januar: Arbeidsmøte. 19 deltakere. 6 februar: Arbeidsmøte. 19 deltakere. 5 mars: Morten Thorvaldsen fortalte om skifter. 17 deltakere. 13 april: John Ludvigsen og Willy Fredriksen fra DIS-Vestfold fortalte om hva de kan bidra med bl.a. Hvordan vi enkelt kan lagre og dele informasjon, som dokumenter, kalender, kart og bilder via Nettsky-tjeneste. 13 deltakere. 7 mai: Osvald Rydjord: Fokus på å hjelpe nye forskere og hverandre med søk i folketelliger, kirkebøker osv. 11 deltakere. 3 september: Osvald Rydjord. Arbeidsmøte Innspill fra andre, både til slektsprogrammer, PC problemer og leting i kilder osv. 12 deltakere. 1 oktober: Arne Vinslid Nye søkemåter i folketellingene. 12 deltakere November: Nina Hestem Berggren fortalte om Kilder og kildegransking. Hvordan legge inn kilder 15 deltakere. 5 desember: Osvald Rydjord fortalte om DisNorges tur til USA Fra Minneapolis til Seattle. Arbeidsmøte med letetips. Orienterte også om Tore Svennings tilsendte materiale og 15 deltakere. 7 januar: Osvald Rydjord: Viste nye kilder som har kommet til i det siste, bl.a. bygdebøker som en nå kan finne på nettet. 16 deltakere.

7 Årsrapport 2012 for DIS-Sande. Årets møter har blitt holdt på Sande videregående skole. Før hvert møte sendes e-post til totalt 68 personer som en eller flere ganger har vært på besøk. Vi henger plakater på oppslagstavler i nærmiljøet, legger ut informasjon om hvert møte på Sande kommunes webkalender og på facebook profilen til DIS-Vestfold. Det er ca. 10 personer på hvert møte. Det føres loggbok og medlemmer skriver seg inn for hvert møte. Inger-Lise har dekorert og gjort boken så fin at det er en fryd å se. Mulig noen glemmer å føre seg inn, men det gir oss likevel en viss oversikt over aktivitet og hvem som er til stede. Anne-Grethe Syvertsen har fungert som leder for gruppa og Inger-Lise Sjødal Hauge som nestleder. Tone Galleberg har hatt ansvar for innkjøp og servering av kaffe og kaker. Da vi kun er en undergruppe av DIS-Vestfold har vi ingen regnskapsplikt, men likevel fører Tone en enkel oversikt. Medlemmene betaler 20,- kr om de ønsker kaffe og kake. Inger-Lise overrasker ofte med hjemmebakst. Til tider finnes et overskudd som brukes til innkjøp av vin eller blomster til foredragsholdere. I løpet av året har vi bidratt til DIS-Vestfold ved å selge noen slektsrelaterte varer. Siden våren 2011 har vi sendt en staffettpinne mellom medlemmene som skulle skrive litt om seg selv og slekten de forsker på. Tanken var å bli bedre kjent og finne andre i gruppa som forsker i samme område og mulig samme slekt. Fra oppstart kom det totalt syv bidrag før dette stoppet opp i februar Ellers har vi dette året opprettholdt god kontakt med Sande Historielag som bidro på Slektsforskerdagen med gamle brev og postkort fra deres arkiv. Inger-Lise og Anne-Grethe besøkte historielaget i februar 2012 og holdt foredrag om Hvordan starte med slektsforskning. Begge foreninger hjelper hverandre når det utenfra mottas forespørsel om slekt fra Sande. Samme foredrag ble også holdt for Sande Rotary Klubb av Tone og Anne-Grethe på våren Ønsket med disse foredrag er selvfølgelig å få flere i vårt nærmiljø til å starte med slektsforskning. Oversikt over årets møter ser slik ut: 16. januar: Foredrag om slektsprogrammet Brothers Keeper av Frank Nordberg. Ut fra loggboka var det 10 personer til stede. 20. februar: Willy Fredriksen var på besøk og informerte om nettskytjenester. 9 personer til stede. 19. mars: Tok vi for oss nettsiden til Digitalarkivet og deres betaserver for ny database. Vi så nærmere på siden til Registreringssentral for historisk data, Gravminner og Genealogiske ressurser i DIS-Norge. 6 personer til stede. 16. april: Nina Hestem Berggren var på besøk og fortalte om Dissentere og andre trossamfunn. 11 personer til stede. 8 mai: Felles tur til Riksarkivet i Oslo hvor vi fikk omvisning i arkivet. Siste del av dagen benyttet vi i lesesalen til egen slektsforskning. 10 personer til stede. Juni, juli og august hadde vi ingen møter. 17 september: Informerte medlemmer om slektsforskerdagen og dens tema, med ønske om flere ideer. Etter kaffepausen hjalp vi hverandre med problemer innen vår slektsforskning. 9 personer til stede. 15. oktober: Utvekslet erfaring med ny nettside og database til Digitalarkivet. 14 personer til stede. 27. oktober: Arrangerte slektsforskerdag på Sande bibliotek i samarbeid med Sande Historielag. Utstilling av gamle brev og postkort. Foredrag og profilering av DIS-Norge. 19 personer ført inn i loggbok. Telte 23 besøkende og 5 medhjelpere fra DIS-Sande.

8 19. november: Besøk av Kristian Hunskaar som demonstrerte den nye webportalen til Arkivverket og informerte om 1891 telling som snart kom ut på Digitalarkivet. 17 personer til stede. I tillegg har vi en gruppe som møtes en gang i måneden for å registrere kirkebøker og korrekturlese for hverandre. Den 29. november 2012 leverte vi åtte filer inn til Arkivverket, som ventes å komme ut på Digitalarkivet innen februar. Registreringsgruppa har bestått av Kjell Olaussen, Frode Hagen, Tone Galleberg, Inger-Lise Sjødal Hauge og Anne-Grethe Syvertsen. Vi mistet dessverre en av våre dyktige medlemmer da Bjørn Egil Walbeck døde 17. mai 2012 etter flere måneder med sykdom. Siden september 2009 har DIS-Sande holdt møter på Sande videregående skole hvor vi har kunnet benytte ti datamaskiner. Da alle elever har med egen Pc ble det høsten 2012 bestemt at skolen skulle nedprioritere vedlikehold av sine datamaskiner. Tross ønske om møtelokaler nærmere sentrum har muligheten til bruk av datamaskiner ved skolen vært til DIS-Sande sin store fordel. Da dette nå ikke er aktuelt har vi for 2013 avtalt med Sandetun om bruk av deres kafeteria. Det blir spennende å se om lokaler nærmere sentrum bidrar til nye medlemmer. Anne-Grethe Syvertsen Inger-Lise Sjødal Hauge SFD SANDE Årets slektsforskerdag utførte DIS-Sande i samarbeid med Sande historielag og Sande bibliotek. Historielaget viste frem gamle brev fra sitt arkiv, med transkribert tekst for å lette forståelsen. Biblioteket la frem bøker som handlet om dagens tema. En privat postkortsamler lånte oss mange fine postkort med motiv fra Sande. Vi gjorde samtidig en avtale om at han skal komme på vårt møte i februar for å vise oss flere gode eksemplarer. Anne-Lise Ekeland, Tone Galleberg og Inger-Lise Sjødal Hauge fra DIS-Sande lavet en flott utstilling med brev, attester og bilder, med informasjon om nytten de har hatt av dette i sin forskning. Tone Galleberg gjorde en fabelaktig jobb med å informere om DIS-Norge, selge varer og verve 2 nye medlemmer. Foredrag Hvordan starte med slektsforskning ble holdt av Anne-Grethe Syvertsen fra kl Liv Ofsdal viste eksempler på storskjerm om hvordan søke i Digitalarkivets kilder fra kl Der etter var vi tilgjengelig for de som ønsket råd og veiledning til sin slektsforskning. Det var også mulighet til å slappe av med en bildeserie på storskjermen med tittel Bli med postkort på en historisk reise mellom Vestfold, Telemark og Buskerud. Kun de mest ivrige var igjen etter foredragene var ferdig. Totalt hadde vi besøk av 23 personer, noe vi var veldig fornøyd med i lille Sande. Etter en hektisk dag, med forberedelser dagen før, avsluttet vi det hele med pizza på den gamle Stasjonsgården i Sande, hvor vi diskuterte gjennomføringen og forbedringer til neste slektsforskerdag: Det var ikke plass til Historielagets stand nær oss, noe som gjorde at de kom litt i bakgrunn. Biblioteket håper å få satt hele barneavdelingen på hjul før neste års arrangement. Det vil da bli enkelt å gjøre barneavdelingen mindre, så vi kan få større plass den dagen. I 2011 hadde vi ikke foredrag, men profilerte oss med at vi var tilgjengelig for å hjelpe våre gjester til å søke etter sine forfedre på Internett. I år var det flere som besøkte oss, men likevel færre som ønsket personlig hjelp på PC. Årsaken var antagelig at de som kom var der for å høre foredrag. Tone må ha gjort en god jobb, da hun solgte varer for 1475,-, noe som gir snitt på 64,- kr. pr. gjest. Liv tok på seg jobben med å dokumentere dagen ved å ta bilder, men ingen tenkte på å ta bilder av henne. Så neste år bør det være to som har ansvar for fotografering.

9 I ettertid forsto vi at DIS-treff var åpen for alle på SFD og kan da brukes fra Bibliotekets datamaskiner, noe vi nå er forberedt på til neste år. Anne-Grethe Syvertsen SFD LARVIK Slektsforskerdagen på Larvik Bibliotek kl På SFD 27. oktober (åpent mellom 1000 og 1400) hadde vi et veldig bra foredrag av Tor Gervin, som fortalte om egen slekt. Det var et 30-tall tilhørere på foredraget og et 40-tall på datamaskinene etterpå. P.g.a. sykdomsforfall var vi ikke flere enn 3 personer til den siste delen. Noen tanker omkring SFD. Jeg ser jo at vi har få personer å spille på, både i forberedelser og på selve SFD. Jeg ønsker også at slike ting som plakater og diverse brosjyrer o.l. er på plass tidligere enn hva som var tilfellet sist. Thor W. Hansen SFD Sandefjord Det ble arrangert nok en vellykket slektsforskerdag i Sandefjord. Dagen ble arrangert i fellesskap med Sandefjord Folkebibliotek som hadde lagt alt til rette for oss. Osvald Rydjord startet med et lysbildeforedrag om Nybegynnertips for dem som ønsker å starte med slektsforskning, knyttet sammen med praktisk bruk av et slektsprogram. Ca 30 tilhørere fulgte opp med mange spørsmål i etterkant. Ca samme antall tilhørere lyttet til Morten Thorvaldsen sitt foredrag om Nytt digitalisert materiale for Vestfold m.m. Otto Ågesen viste tilgangen/bruken av lokalhistorisk billedarkiv fra Sandefjord som han (og andre fra Lokalhistorisk senter på Pukkestad) har laget I tillegg hadde Odd Martinsen, Arne Vinslid, Eivind Sten Hansen, Helene Louise Strand, Åse Berit Sivertsen, Otto Ottosen og Nina Hestem Berggren stasjoner hvor besøkende kunne få forskjellig hjelp i slektsforskerspørsmål Bort imot 100 personer var innom biblioteket for å høre foredrag eller besøke en av de 9 forskjellige stasjonene. Stasjoner hvor de fikk hjelp til å søke og veiledning i søk etter personer i forskjellige kilder. Noen fikk også veiledning i bruk av slektsprogrammer. Biblioteket var svært glade for samarbeidet med Disgruppen i Sandefjord, og ønsket oss tilbake neste år. Osvald Rydjord. Styret I DIS-Vestfold v/willy Fredriksen

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER:

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER: DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD NOVEMBER 2009 NUMMER 07-2009 14. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Släktforska i Finland Innvandring til Norge 1500-1900 Skannede skifter i Digitalarkivet Bygdebøker på Nøtterøy Slektsforskerdagen

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Byens første automobil Et tilfeldig funn! En hyggelig søndagstur Engasjert 80-åring! Leder Tillitsverv i frivillige

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Østfolddis DIS-Østfold Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Av innholdet: Ærespris Hva jeg skulle ønske jeg visste Bilder og negativer Gedcom (Illustrasjonsfoto: Odd Marthinsen) Leder Sesongens siste

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

La ikke minnene visne

La ikke minnene visne Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 4 - september 2011 La ikke minnene visne SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har hatt et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen DIS - Hordaland Årgang 7 Nr. 4 Desember 2003 Opplag: 750 ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Nedleggelse av Byantikvarens kontor 3 På

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet DISputten 3-2011, årgang Utgave??-2011, årgang18 18 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Messeavis Slektsforskerdagen 2011 29.10 Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive

Detaljer

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD DIS-Nytt DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9-10 Side 11 Side 12 Side 13 Innhold DIS-Sangen Medlemsmøter Leder n har ordet «Veien går

Detaljer