Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for DIS-Vestfold 2012"

Transkript

1 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik gikk også ut av styret og Henning Halvorsen og Morten Thorvaldsen ble valgt inn for en 2 års periode. Britt Mathisen ble valgt som vararepresentant. Styrets sammensetning etter årsmøtet 14 mars 2012: Leder: Unn Helgesen Linde Nestleder : Willy Fredriksen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Nina Hestem Berggren Styremedlem: Morten Thorvaldsen Revisor: Valgkomite: Arne Wilfred Vinslid John Ludvigsen Morten Kjellesvig Noe senere på året, i juli og august fikk styret beskjed on at Britt Mathisen og Unn Linde måtte trekke seg fra sine verv av personlige årsaker. Willy Fredriksen gikk da inn som leder og Nina Hestem Bergren som nestleder. Det nye styret mente dette var i henhold til våre statutter og det kom ingen kommentarer eller innvendinger til dette da saken ble framlagt på medlemsmøtet i oktober. Styrets sammensetning etter august 2012: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : Nina Hestem Berggren Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Nina Hestem Berggren Styremedlem: Morten Thorvaldsen Styrets arbeid har imidlertid i år som tidligere hatt hovedfokus på å planlegge medlemsmøter, og bistå lokale lag og brukergrupper etter behov. Vi har så godt vi har evnet prøvd å finne frem til interessante temaer, foredragsholdere og utflukter, som både favner nybegynnere og mer drevne slektsforskere. Nytt av året var opprettelsen av en Ærespris i DIS-Vestfold, med utarbeidelse av vedtekter som ble godkjent av Årsmøtet På DIS-Norges årsmøte ble det vedtatt at forbundet skulle endre navn til DIS-Norge, Slekt og Data Samtidig som det ble fattet noen endringer i vedtektene sentralt. Vedtektene finnes på I tillegg fikk DIS-Vestfold et medlem i sentralstyret for DIS-Norge, Slekt og Data; Morten Thorvaldsen, som også sitter i styret for DIS-Vestfold.

2 Vår tidligere leder i DIS-Vestfold, John Ludvigsen, ble tildelt DIS-Norges, Slekt og Datas Hedersbevis for godt utført arbeid så langt. Antall medlemmer i DIS-Vestfold var pr 1. januar 572 personer, som er en nedgang på 8 personer fra i fjor. De siste månedene har vi imidlertid fått over 30 nye medlemmer, og håper å øke dette ytterligere i løpet av året. Via grasrotmidler har vi i 2012 fått inn kr 5.807,95. Deltakelse i DIS-Norge, Slekt og Datas regi: Årsmøte og Tillitsmannskonferanse i DIS-Norge, Slekt og Data. Landsmøte ble avholdt 28. og 29. april på Rica Nidelven Hotel i Trondheim. Fra DIS-Vestfold reiste Willy Fredriksen og Henning Halvorsen. Morten Thorvaldsen deltok i egenskap av kandidat til DIS-Norge, Slekt og Datas styre. John Ludvigsen og Hege Frebergsvik var invitert til landsmøtet av DIS-Norge, Slekt og Data grunnet Johns forestående tildeling av Hedersprisen. Dette var han ikke klar over før navnet hans ble ropt opp i salen. Hovedtemaene som ble diskutert var: Forslag og forklaring til vedtektsendring for DIS-Norge Forslag til økning av kontingent DIS-Norges beretning 2010 og 2011 DIS-Norges budsjett forslag for 2012 og 2013 Valgkomiteens innstilling 2012 til sentralstyret Ledermøte Ledermøtefor DIS-Norge ble avholdt i Oslo helgen 4 og 5 november. Willy Fredriksen deltok. Avholdte medlemsmøter i DIS-Vestfold: Årsmøte onsdag 14. mars ble avholdt med nærmere 50 personer tilstede. Regnskap for 2011 og budsjett for 2012, Styrets årsrapport samt valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble enstemmig godkjent. John Ludvigsen gikk ut av styret etter 10 år som leder. Han ble tildelt blomster og lysestaker som takk for innsatsen. Harald Lind gikk også ut at styret etter to år som kasserer og fikk tildelt blomster som takk for jobben. Etter årsmøtet holdt Håkon Westby et foredrag om Eidsfossbanen. DIS-Vestfolds Ærespris ble utdelt for første gang og den naturlige første mottager av prisen var Ragnhild Prøyz. Torsdag 19 April «Nordmenn i Amsterdam». Prof. Sølvi Sogner berettet om norsk innvandring til Nederland i 1850-årene, spesielt til Amsterdam som hadde større tetthet av nordmenn enn daværende Norges største by, Bergen. Utvandringen var størst fra Agder-fylkene, men det dro også noen fra Vestfold.

3 Torsdag 10. mai Tor Gervin holder et foredrag om «Mormonere fra Sandsvær» i 1860-årene, som er et lite omtalt kapittel i norsk utvandringshistorie. Vi fikk følge med seks pionerer på en dramatisk seilas over Atlanteren, videre med kuvogner i Canada og 160 mil til fots gjennom indianerland før de nådde bestemmelsesstedet. Torsdag 23. August Guidet «sensommer tur til Fritzøe verk og Langestrand». Fritzøe Verk har lang historie, fra før Larvik ble grunnlagt. Torsdag 20. September Tidligere statsarkivar Per Øivind Sandberg holder et foredrag om «Lite kjente kilder til innvandring i Vestfold». Nina Hestem Berggren informerte om hvordan man kan registrere kilder. Torsdag 18. Oktober Willy fredriksen snakker om slektsforsking i Amerika. Etter pausen snakket Osvald Rydjord on DIS-Norge turen til Amerika. Onsdag 14. november Morten Thorvaldsen holdt et foredrag om Geni og MyHeritage - en introduksjon til sosial slektsforskning, som handlet om slektsforskningsbaser og søkemotorer på nettet. Johan Ludvigsen fulgte opp med en oversikt over kilderegistrering i Norge, og Henning Halvorsen ga gode råd til informasjonssikring på nett og hvordan man kan unngå virusproblematikk og andre kriminelle problemstillinger. Torsdag 13. Desember Kåre Holtung fra Ramnes Historielag holder et foredrag om «Kranstadbrevene», som omhandlet brevskrivningen mellom en norsk soldat utplassert i Slesvig Holstein, i , og familien hjemme i Fon. Torsdag 18. januar Religionshistoriker Eivind Luthen foredro om «Rundkirken i Tønsberg». Skoleeleven Christopher Skelton fotalte om sitt skoleprosjekt, som bestod i å lage et informasjonsskriv til nye slektsforskere. Lokale grupper og aktiviteter Digitaliserte kilder i Vestfold DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt runder i løpet av våren år som pågående prosjekt. Prosjektet fokuserer på å digitalisere arkivmateriale fra statlige og kommunale organer i Vestfold, som kan være av interesse for slektsforskere som har slekt i fylket og omlandet. Formålet er formulert således på prosjektets nettsider; DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slekts-granskere, men også for å sikre kilder i en digital form. Først ute er Tønsberg og Tjøme. Fra Tønsberg er det kilder fra kommunens arkiv, mens det for Tjøme er avskrifter utført av Lars Endresen. Her vil vi fortløpende legge ut nye kilder til glede for alle som driver slektsforskning i Vestfold. DIS-Vestfold etablerte innledningsvis et samarbeid med Tønsberg kommune, som var den første Vestfoldkommunen som ga foreningen tillatelse til å digitalisere arkivmateriale som kommunen har deponert til IKA

4 Kongsberg, som er interkommunalt arkiv for en rekke kommuner i Vestfold, Buskerud og enkelte Telemarkskommuner. IKA Kongsberg har vært en sentral samarbeidspartner med hensyn til utvelgelse av arkiv-kilder som er av størst interesse å digitalisere. Etter den spede starten med Tønsberg kommune, har følgende kommuner sluttet seg til prosjektet og gitt tillatelse til digitalisering; Tjøme, Andebu og Larvik. Man har en ambisjon om at prosjektet på sikt skal omfatte arkivmateriale for alle Vestfold-kommunene. I tillegg til kommunalt arkivmateriale som er deponert til IKA Kongsberg, har prosjektet fokusert på arkivmateriale for Vestfold-kommunene som er avlevert til Statsarkivet på Kongsberg. I 2012 ble det gjennomført 6 heldagssesjoner ved IKA Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg, samt en halvdagssesjon ved Riksarkivet i Oslo, i forbindelse med digitaliseringsarbeida i form av avfotografering av kilder. Kilder som er ferdig bildebehandlet og digitalisert publiseres i pdf-format på DIS-Vestfold sine prosjektsider: Digitaliserte Kilder i Vestfold og Digitale Bøker. I løpet av 2012 ble det publisert ca. 20 nye kilder. Innkjøp av fjernkontroll til kameraet som benyttes, har medført en merkbar kvalitetsheving på det av fotograferte materialet. Samtidig har endringer i programvare som benyttes til bildebehandling medført større effektivitet i denne prosessen og potensiale for høyere utleggingsfrekvens på prosjektets sider. Prosjektet har håp om at man på sikt vil ha mulighet til å få lagt inn lenker til de digitale kopiene på Arkivportalen sine referansesider for den enkelte kilde. Prosjektet vil videre rette en stor takk til Lars Jørgen Ormestad, John Ludvigsen og Jan Willy Talgø som har ytt uvurderlige bidrag til prosjektet i form av bistand med avfotografering av kilder og bildebehandling av fotomaterialet. Om noen kan tenke seg å delta i prosjektet, enten i form av avfotografering av kilder eller bildebehandling, så er man hjertelig velkommen til å ta kontakt på mail: Koordinator for gruppen har vært Morten Thorvaldsen. DISGEN Disgen-gruppen har avholdt 7 møter på Nauen i løpet av Det har vært variert deltagelse. Foruten å snakke om Disgens muligheter, har vi sett på kart og hvordan utnytte dette. Else Sofie Agelin har også vist oss sitt arbeid med registrering av fødte, gifte og døde fra Tønsbergs Blad, som ligger ute på Koordinator for gruppen har vært Tove Bexrud. Gravminner Det er nå poster for Vestfold i Gravminner-basen. Dette er omlag 1300 mer enn på samme tid i fjor. Det er flere grupper og personer som jobber med fotografering og registrering, men det tar tid før jobbene blir ferdigstilt rundt om. Høsten 2012 ble det etablert en ny gruppe i samarbeid med Tjøme Historielag og Hvasser og Brøtsø historieforening. Disse to lagene skal fotografere og registrere for både Tjøme og Hvasser sokn. For disse soknene finnes det ikke noen lister i dag. Det ble også satt i gang arbeid med å fotografere og registrere ved Sem kirke, basert på eksisterende data i Gravminner basen. Koordinator for gruppen har vært John Ludvigsen. Kirkebok-registrering Det har vært et aktivt år for kilderegistrering i Vestfold dette året. Rune Helland overtok for John Ludvigsen på vårparten ansvaret for kilderegistrering i Vestfold, mens John fremdeles tar hånd om den tekniske

5 biten. Vi har fått korrekturlest en mengde filer. Vi er nå nærmest à jour når det gjelder filer som har ligget i bero opptil 10 år. Det er sendt inn 47 enkeltfiler til usikkerhetsanalyse. I desember 2012 opprettet DIS-Vestfold sitt eget rom i Digitalpensjonatet, som så mange andre DIS-fylkeslag for å få ut disse filene litt hurtigere ut på nett. Det er de samme filene som er sendt til usikkerhetsanalyse, men som har lov å komme på nett, tross manglende siste sjekk. I skrivende stund har disse ennå ikke kommet på nettet, men i løpet av våren bør de være på plass. Selv om de ligger i Digitalpensjonatet, er de like søkbare som alt annet i Digitalarkivet. Lørdag 24. november 2012 arrangerte DIS-Vestfold kurs i kilderegistrering. Det ble holdt på Bjellands åsen i Tønsberg, og det var 8 deltakere til stede. To av disse har begynt å kilderegistrere. Vi planlegger et viderekommende kurs i mars Koordinator for gruppen har vært Rune Helland. DIZ medlemsbladet for DIS-Vestfold Redaktør: Willy Fredriksen I 2012 ble det utgitt 6 nummer av DIZ.Det blir også sent til styret i DIS-Norge. Det er gledelig å kunne informere om at bladet etter hvert har fått et anselig godt rykte innad i DIS-Norge, Slekt og Data. Alle utgitte numre av medlemsbladet kan lastes ned/leses fra vår hjemmeside : SLEKTSFOTOPROSJEKTET En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS-Vestfold registrerer og av fotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av samlingen til Vestfold Fylkesmuseum. Pr var det registrert og avfotografert ca bilder. Antall bilder som er ferdig bildebehandlet er 3100, og antall bilder publisert på nett er ved årsskiftet Mot slutten av 2012 mottok gruppen en del glassplater som var mye større en tidligere, og det ble derfor innkjøpt et nytt makroobjektiv som passer bedre for å avfotografere disse. Adressen til bildene på nettet er: De som er med i gruppen er: Annebeth Dehli, John Ludvigsen, Marit Jorde, Oddne Johansen og Frank Nordberg. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg. BROTHER S KEEPER Brothers Keepers brukergruppe har hatt 8 møter i løpet av Hver 1. onsdag i mnd., kl , møtes vi i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene er det ca personer tilstede hver gang. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg. LEGACY Det har blitt avhold 7 brukermøter i Legacy-gruppen i 2012, alle møtene var på Holmestrand bibliotek fra kl. 18:30 med fast møtedag den siste tirsdagen i måneden. Møtene ble annonsert i møtekalenderen på DIS-Vestfold sin nettside. Det serveres kaffe og noe å bite i, til selvkost. Utgifter til lokaler har vi ikke. Koordinator for gruppen har vært Liv Ofsdal.

6 Søk i Svenske kilder Ca. 20 personer har fått hjelp til å søke i svenske kilder. Det har skjedd ved kontakt direkte med de som ønsker hjelp.det ble holdt egen stand ved SFD på bibliteket isandefjord. Koordinator for gruppen har vært Odd Marthinsen. LOKALE LAG Årsrapport 2012 for DIS-Larvik. Det ble avholdt 9 møter i De fleste møtene var arbeidsmøter. Morten Thorvaldsen som hadde et foredrag om gamle skoleprotokoller. På september møtet fortalte Grethe Kilen og Jørn O. Fjeldstad om sitt besøk på Riksarkivet. Vi har også kjørt et nybegynnerkurs. Oppmøtet har ligget mellom 10 og 15. Leder: Thor Willy Hansen, sekretær Elisabeth Lysebo. Årsrapport 2012 for DIS-Sandefjord Gruppa har fast møtedag første mandag i måneden på biblioteket i Ranvik Ungdomsskole. Det har vært avholdt 9 møter med et snitt på 15 deltakere. 9 januar: Arbeidsmøte. 19 deltakere. 6 februar: Arbeidsmøte. 19 deltakere. 5 mars: Morten Thorvaldsen fortalte om skifter. 17 deltakere. 13 april: John Ludvigsen og Willy Fredriksen fra DIS-Vestfold fortalte om hva de kan bidra med bl.a. Hvordan vi enkelt kan lagre og dele informasjon, som dokumenter, kalender, kart og bilder via Nettsky-tjeneste. 13 deltakere. 7 mai: Osvald Rydjord: Fokus på å hjelpe nye forskere og hverandre med søk i folketelliger, kirkebøker osv. 11 deltakere. 3 september: Osvald Rydjord. Arbeidsmøte Innspill fra andre, både til slektsprogrammer, PC problemer og leting i kilder osv. 12 deltakere. 1 oktober: Arne Vinslid Nye søkemåter i folketellingene. 12 deltakere November: Nina Hestem Berggren fortalte om Kilder og kildegransking. Hvordan legge inn kilder 15 deltakere. 5 desember: Osvald Rydjord fortalte om DisNorges tur til USA Fra Minneapolis til Seattle. Arbeidsmøte med letetips. Orienterte også om Tore Svennings tilsendte materiale og 15 deltakere. 7 januar: Osvald Rydjord: Viste nye kilder som har kommet til i det siste, bl.a. bygdebøker som en nå kan finne på nettet. 16 deltakere.

7 Årsrapport 2012 for DIS-Sande. Årets møter har blitt holdt på Sande videregående skole. Før hvert møte sendes e-post til totalt 68 personer som en eller flere ganger har vært på besøk. Vi henger plakater på oppslagstavler i nærmiljøet, legger ut informasjon om hvert møte på Sande kommunes webkalender og på facebook profilen til DIS-Vestfold. Det er ca. 10 personer på hvert møte. Det føres loggbok og medlemmer skriver seg inn for hvert møte. Inger-Lise har dekorert og gjort boken så fin at det er en fryd å se. Mulig noen glemmer å føre seg inn, men det gir oss likevel en viss oversikt over aktivitet og hvem som er til stede. Anne-Grethe Syvertsen har fungert som leder for gruppa og Inger-Lise Sjødal Hauge som nestleder. Tone Galleberg har hatt ansvar for innkjøp og servering av kaffe og kaker. Da vi kun er en undergruppe av DIS-Vestfold har vi ingen regnskapsplikt, men likevel fører Tone en enkel oversikt. Medlemmene betaler 20,- kr om de ønsker kaffe og kake. Inger-Lise overrasker ofte med hjemmebakst. Til tider finnes et overskudd som brukes til innkjøp av vin eller blomster til foredragsholdere. I løpet av året har vi bidratt til DIS-Vestfold ved å selge noen slektsrelaterte varer. Siden våren 2011 har vi sendt en staffettpinne mellom medlemmene som skulle skrive litt om seg selv og slekten de forsker på. Tanken var å bli bedre kjent og finne andre i gruppa som forsker i samme område og mulig samme slekt. Fra oppstart kom det totalt syv bidrag før dette stoppet opp i februar Ellers har vi dette året opprettholdt god kontakt med Sande Historielag som bidro på Slektsforskerdagen med gamle brev og postkort fra deres arkiv. Inger-Lise og Anne-Grethe besøkte historielaget i februar 2012 og holdt foredrag om Hvordan starte med slektsforskning. Begge foreninger hjelper hverandre når det utenfra mottas forespørsel om slekt fra Sande. Samme foredrag ble også holdt for Sande Rotary Klubb av Tone og Anne-Grethe på våren Ønsket med disse foredrag er selvfølgelig å få flere i vårt nærmiljø til å starte med slektsforskning. Oversikt over årets møter ser slik ut: 16. januar: Foredrag om slektsprogrammet Brothers Keeper av Frank Nordberg. Ut fra loggboka var det 10 personer til stede. 20. februar: Willy Fredriksen var på besøk og informerte om nettskytjenester. 9 personer til stede. 19. mars: Tok vi for oss nettsiden til Digitalarkivet og deres betaserver for ny database. Vi så nærmere på siden til Registreringssentral for historisk data, Gravminner og Genealogiske ressurser i DIS-Norge. 6 personer til stede. 16. april: Nina Hestem Berggren var på besøk og fortalte om Dissentere og andre trossamfunn. 11 personer til stede. 8 mai: Felles tur til Riksarkivet i Oslo hvor vi fikk omvisning i arkivet. Siste del av dagen benyttet vi i lesesalen til egen slektsforskning. 10 personer til stede. Juni, juli og august hadde vi ingen møter. 17 september: Informerte medlemmer om slektsforskerdagen og dens tema, med ønske om flere ideer. Etter kaffepausen hjalp vi hverandre med problemer innen vår slektsforskning. 9 personer til stede. 15. oktober: Utvekslet erfaring med ny nettside og database til Digitalarkivet. 14 personer til stede. 27. oktober: Arrangerte slektsforskerdag på Sande bibliotek i samarbeid med Sande Historielag. Utstilling av gamle brev og postkort. Foredrag og profilering av DIS-Norge. 19 personer ført inn i loggbok. Telte 23 besøkende og 5 medhjelpere fra DIS-Sande.

8 19. november: Besøk av Kristian Hunskaar som demonstrerte den nye webportalen til Arkivverket og informerte om 1891 telling som snart kom ut på Digitalarkivet. 17 personer til stede. I tillegg har vi en gruppe som møtes en gang i måneden for å registrere kirkebøker og korrekturlese for hverandre. Den 29. november 2012 leverte vi åtte filer inn til Arkivverket, som ventes å komme ut på Digitalarkivet innen februar. Registreringsgruppa har bestått av Kjell Olaussen, Frode Hagen, Tone Galleberg, Inger-Lise Sjødal Hauge og Anne-Grethe Syvertsen. Vi mistet dessverre en av våre dyktige medlemmer da Bjørn Egil Walbeck døde 17. mai 2012 etter flere måneder med sykdom. Siden september 2009 har DIS-Sande holdt møter på Sande videregående skole hvor vi har kunnet benytte ti datamaskiner. Da alle elever har med egen Pc ble det høsten 2012 bestemt at skolen skulle nedprioritere vedlikehold av sine datamaskiner. Tross ønske om møtelokaler nærmere sentrum har muligheten til bruk av datamaskiner ved skolen vært til DIS-Sande sin store fordel. Da dette nå ikke er aktuelt har vi for 2013 avtalt med Sandetun om bruk av deres kafeteria. Det blir spennende å se om lokaler nærmere sentrum bidrar til nye medlemmer. Anne-Grethe Syvertsen Inger-Lise Sjødal Hauge SFD SANDE Årets slektsforskerdag utførte DIS-Sande i samarbeid med Sande historielag og Sande bibliotek. Historielaget viste frem gamle brev fra sitt arkiv, med transkribert tekst for å lette forståelsen. Biblioteket la frem bøker som handlet om dagens tema. En privat postkortsamler lånte oss mange fine postkort med motiv fra Sande. Vi gjorde samtidig en avtale om at han skal komme på vårt møte i februar for å vise oss flere gode eksemplarer. Anne-Lise Ekeland, Tone Galleberg og Inger-Lise Sjødal Hauge fra DIS-Sande lavet en flott utstilling med brev, attester og bilder, med informasjon om nytten de har hatt av dette i sin forskning. Tone Galleberg gjorde en fabelaktig jobb med å informere om DIS-Norge, selge varer og verve 2 nye medlemmer. Foredrag Hvordan starte med slektsforskning ble holdt av Anne-Grethe Syvertsen fra kl Liv Ofsdal viste eksempler på storskjerm om hvordan søke i Digitalarkivets kilder fra kl Der etter var vi tilgjengelig for de som ønsket råd og veiledning til sin slektsforskning. Det var også mulighet til å slappe av med en bildeserie på storskjermen med tittel Bli med postkort på en historisk reise mellom Vestfold, Telemark og Buskerud. Kun de mest ivrige var igjen etter foredragene var ferdig. Totalt hadde vi besøk av 23 personer, noe vi var veldig fornøyd med i lille Sande. Etter en hektisk dag, med forberedelser dagen før, avsluttet vi det hele med pizza på den gamle Stasjonsgården i Sande, hvor vi diskuterte gjennomføringen og forbedringer til neste slektsforskerdag: Det var ikke plass til Historielagets stand nær oss, noe som gjorde at de kom litt i bakgrunn. Biblioteket håper å få satt hele barneavdelingen på hjul før neste års arrangement. Det vil da bli enkelt å gjøre barneavdelingen mindre, så vi kan få større plass den dagen. I 2011 hadde vi ikke foredrag, men profilerte oss med at vi var tilgjengelig for å hjelpe våre gjester til å søke etter sine forfedre på Internett. I år var det flere som besøkte oss, men likevel færre som ønsket personlig hjelp på PC. Årsaken var antagelig at de som kom var der for å høre foredrag. Tone må ha gjort en god jobb, da hun solgte varer for 1475,-, noe som gir snitt på 64,- kr. pr. gjest. Liv tok på seg jobben med å dokumentere dagen ved å ta bilder, men ingen tenkte på å ta bilder av henne. Så neste år bør det være to som har ansvar for fotografering.

9 I ettertid forsto vi at DIS-treff var åpen for alle på SFD og kan da brukes fra Bibliotekets datamaskiner, noe vi nå er forberedt på til neste år. Anne-Grethe Syvertsen SFD LARVIK Slektsforskerdagen på Larvik Bibliotek kl På SFD 27. oktober (åpent mellom 1000 og 1400) hadde vi et veldig bra foredrag av Tor Gervin, som fortalte om egen slekt. Det var et 30-tall tilhørere på foredraget og et 40-tall på datamaskinene etterpå. P.g.a. sykdomsforfall var vi ikke flere enn 3 personer til den siste delen. Noen tanker omkring SFD. Jeg ser jo at vi har få personer å spille på, både i forberedelser og på selve SFD. Jeg ønsker også at slike ting som plakater og diverse brosjyrer o.l. er på plass tidligere enn hva som var tilfellet sist. Thor W. Hansen SFD Sandefjord Det ble arrangert nok en vellykket slektsforskerdag i Sandefjord. Dagen ble arrangert i fellesskap med Sandefjord Folkebibliotek som hadde lagt alt til rette for oss. Osvald Rydjord startet med et lysbildeforedrag om Nybegynnertips for dem som ønsker å starte med slektsforskning, knyttet sammen med praktisk bruk av et slektsprogram. Ca 30 tilhørere fulgte opp med mange spørsmål i etterkant. Ca samme antall tilhørere lyttet til Morten Thorvaldsen sitt foredrag om Nytt digitalisert materiale for Vestfold m.m. Otto Ågesen viste tilgangen/bruken av lokalhistorisk billedarkiv fra Sandefjord som han (og andre fra Lokalhistorisk senter på Pukkestad) har laget I tillegg hadde Odd Martinsen, Arne Vinslid, Eivind Sten Hansen, Helene Louise Strand, Åse Berit Sivertsen, Otto Ottosen og Nina Hestem Berggren stasjoner hvor besøkende kunne få forskjellig hjelp i slektsforskerspørsmål Bort imot 100 personer var innom biblioteket for å høre foredrag eller besøke en av de 9 forskjellige stasjonene. Stasjoner hvor de fikk hjelp til å søke og veiledning i søk etter personer i forskjellige kilder. Noen fikk også veiledning i bruk av slektsprogrammer. Biblioteket var svært glade for samarbeidet med Disgruppen i Sandefjord, og ønsket oss tilbake neste år. Osvald Rydjord. Styret I DIS-Vestfold v/willy Fredriksen

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem John Ludvigsen Jan Egil Borsvik Larsen Harald Lind Hege Karina J Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2013

Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 DIS-Vestfolds styre for 2013: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : John Ludvigsen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning.

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning. ÅRSBERETNING FOR 2011 DIS-VESTFOLD Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: John Ludvigsen Willy Fredriksen Harald Lind Hege Karina Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 DIS-Vestfolds styre for 2015: Leder: John Ludvigsen Nestleder: Lars Jørgen Ormestad Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

Nr I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i Årsmøte Budsjett

Nr I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i Årsmøte Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2014

Årsberetning for DIS-Vestfold 2014 Årsberetning for DIS-Vestfold 2014 DIS-Vestfolds styre for 2014: Leder: Willy Fredriksen Nestleder: John Ludvigsen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Aase Andresen

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 30.01.2011 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Nr 02-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Bokhylla. Autogiro. Hvor dro de hen? Sparebankstiftelsen DNB

Nr 02-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Bokhylla. Autogiro. Hvor dro de hen? Sparebankstiftelsen DNB DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 02-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Bokhylla Autogiro Hvor dro de hen? Sparebankstiftelsen DNB Digitaliseringsprosjektet til DIS-Vestfold DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 2- Mars 2009. 14.årgang. Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning 2016 for Slekt og Data Vestfold

Årsberetning 2016 for Slekt og Data Vestfold Årsberetning 2016 for Slekt og Data Vestfold Styret har bestått av: Leder: John Ludvigsen. Nestleder: Lars Jørgen Ormestad. Kasserer: Henning Halvorsen. Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen. Styremedlem: Irene

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmøte 2014. Juni 2009 Løssalg kr. 50,- Nauen Slektssenter 13. februar kl. 18.00

Årsmøte 2014. Juni 2009 Løssalg kr. 50,- Nauen Slektssenter 13. februar kl. 18.00 Årsmøte 2014 Juni 2009 Løssalg kr. 50,- Nauen Slektssenter 13. februar kl. 18.00 Saksliste Innkalling -Vestfold Slektshistorielag Årsmøtets agenda 13.februar 2014 kl.18.00 Vestfold Slektshistoriesenter

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Cicignon Lokalsamfunn Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Saksliste 1. Åpning av leder 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 6. mars 2014, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder Slektsgransking - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011 Dette skal vi se nærmere på: Hvem kan drive med slektsgransking? Hvor begynner vi? Offentlige arkiver Privatarkiver Gotisk håndskrift

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 2015 1 S i d e 1. Styrets sammensetning Leder: Kristoffer Jakobsen Nestleder: Vakant Kasserer: Espen Sevlie Smith Sekretær: Erik Torp Styremedlem kurs/oppl: Thoralf Thorstensen

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

TOMTENES HISTORIE. Hvordan gå frem for å finne flere opplysninger om steder og tomter som dukker opp i slektsforskningen på 1900 tallet

TOMTENES HISTORIE. Hvordan gå frem for å finne flere opplysninger om steder og tomter som dukker opp i slektsforskningen på 1900 tallet TOMTENES HISTORIE NÅ OG NYERE FORTID Hvordan gå frem for å finne flere opplysninger om steder og tomter som dukker opp i slektsforskningen på 1900 tallet Av Nina Hestem Berggren Noen praktiske opplysninger/tips

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ÅRSBERETNING DIS-BUSKERUD 2005

ÅRSBERETNING DIS-BUSKERUD 2005 ÅRSMØTET 2006 DIS-Buskerud innkaller til årsmøte på Blaafarveværkets Dokumentasjonssenter, Morud gård, Snarum tirsdag 28. mars 2006 kl. 18:30 For nærmere veibeskrivelse om hvordan du kommer deg til Dokumentasjonssenteret,

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 04.02.2009; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Lynkurs i slektsgransking. www.torgervin.no

Lynkurs i slektsgransking. www.torgervin.no Lynkurs i slektsgransking www.torgervin.no Sølvskjeene: Fra Stavanger Korps Kaffesettet: Erindring fra Stavanger Korps K.M.H. 9/2-99 Ensein Karl Hansen (Kamperhaug) født 22/09-1877, utgått fra Skien korps

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer