Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy for Shell Norge AS Vi blir verdens beste i skvalpesonen Portrettet: Kåre Leo Andersson LBO kåret til årets bedrift i Molde Samarbeid med det svenske politiet fortsetter 17. mai på feltet 1

2 tema høyt & lavt Medarbeiderblad for LBO Nr. 2 juni årgang Opplag: 1000 eks. LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy... s 4 Prosjektavdelingen... s 7 Splash Zone Concept... s 8 Nye fagbrev... s 10 LBO fortsetter samarbeidet med det svenske politiet... s 12 Evalueringer av lederskolen... s 14 Portrettet: Kåre Leo Andersson... s 16 Redaksjonen LBO kåret til årets bedrift... s 19 MainTech-konferansen... s 20 Tove Hansen, tel: , Janne Visnes, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Linjebygg Offshore Inc.... s 22 Ny TT-sele... s 26 HMS... s mai på feltet... s 28 Sunndalkongen på dronningtur... s 30 Jobben min: Ole Laurits Silseth... s 32 Økonomi... s 35 Bingokveld på Valhall... s 36 Små grå... s 37 Jentetur til Rørsethornet... s 38 Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Foto framside: Terje Aamodt 2

3 Leder Vi skal spille i Tippeligaen Molde Fotballklubb (MFK) ble stiftet 19. juni Altså feirer de sitt 100 årsjubileum 19. juni i år. MFK har som kjent oppnådd mye og er i dag en selvsagt del av Tippeligaen. LBO er godt og vel inne i sitt andre tiår som eget selskap. Vi arbeider etter en plan som omfatter fem strategiske hovedmål. Hvordan ligger vi an i forhold til disse målene? Er vi klare for å spille i bransjens øverste divisjon? Vårt første mål er Stor nisjeleverandør innenfor V&M i Norge og ledende på avansert tilkomst. Fjoråret ble for oss et år med større aktivitet enn noen gang innenfor V&M (vedlikehold og modifikasjoner). Etter et år med litt lavere aktivitet i 2011 forventer vi en oppgang igjen de nærmeste årene. Vi ser at det er viktig, både for oppdragsgiverne og oss selv, å legge til rette for utnyttelse av LBOs spesialkompetanse på avansert tilkomst. Det er når våre ingeniører og fagfolk kan påvirke gjennomføringsmetoden i tidlig prosjektfase at vi har størst suksess innenfor både HMS, kvalitet og økonomi. På dette området har vi kommet svært langt i noen kontrakter, mens vi fortsatt har en vei å gå i andre. Utfordringen er først og fremst å få innpass for våre innovative løsninger i grensesnittet mellom de forskjellige aktører i prosjektene. Vårt andre mål er Markedsledende på unike EPCI-løsninger innen våre områder. Vi kan allerede nå tilby EPCI-prosjekter med gjennomgående ansvar. Ikke minst har vi satset målbevisst på oppbygging av en sterk engineeringskompetanse, og vi implementerer i disse dager nye systemer for prosjektstyring. LBO skal ikke bli en ny stor multidisiplin-aktør, men skal ta oppdrag der vår spesialkompetanse kan utnyttes til å spare kostnader for kundene. Det er gledelig å registrere at vi nå jobber med flere oppdrag i dette segmentet. Vi vil utvikle organisasjonen og styringssystemene våre videre for å kunne påta oss mer komplekse prosjekter. Bl.a. skal konseptet LBO4HELP, som er vår versjon av fast track -prosjekter, bli en naturlig del av virksomheten. Vårt tredje mål er Verdensledende i skvalpesonen. Dette blir av mange oppfattet som et hårete mål, men vi tror faktisk at denne nisjeposisjonen er ledig. I forhold til størrelsen på vårt selskap har vi satset betydelig på produktutvikling innenfor dette området, og vi er i full gang med pilotprosjekter. Vi har utviklet en rekke forskjellige verktøy for store og små oppgaver i skvalpesonen, og nye idéer er allerede på tegnebrettet. Det neste store løftet blir å kommersialisere konseptet, som har fått navnet LBO Splash Zone Concept. Vi skal gjøre det kjent, selge det inn, og bygge opp kapasitet og organisasjon for å kunne levere. Det er godt å se at vi allerede nå er i gang med prosjekter både i Norge, Storbritannia og Nederland. Vårt fjerde mål er Betydelig andel internasjonal aktivitet med utgangspunkt i LBO Inc. i Houston. Grunnen til at vi har etablert oss i nettopp Houston, er det store potensialet som ligger i den amerikanske delen av Gulf of Mexico (USGoM), men også at Houston er et knutepunkt for verdens offshorevirksomhet. Kontoret er etablert, vi begynner å få et nettverk i oljemiljøet, og vi vil nå bygge opp en organisasjon som er i stand til å gjennomføre prosjekter. Det er gledelig å registrere at våre ansatte melder interesse for å være med på dette. Selv om USGoM er en moden offshoreprovins, så er aktiviteten i de nye dypvannsområdene økende. Det tar tid å arbeide seg inn i et nytt marked, men vi har stor tro på satsingen vår i Houston. Vårt femte mål, Drømmearbeidsplass i bransjen, går mer på våre interne forhold, arbeidsmiljøet og hva den enkelte får igjen av å være ansatt i LBO. Vi tror det er viktig med trygghet og forutsigbarhet, men framfor alt at de ansatte får realisert sine evner gjennom interessante arbeidsoppgaver. Vi ønsker derfor å tilby jobber som passer for den enkeltes utviklingsnivå og ambisjoner. Etter hvert som vi blir et større firma må vi regne med at den gamle Linjebygg-ånda, som vi av og til refererer til, blir utfordret. Men det er kjekt å registrere at samholdet og kameratskapet fortsatt lever i beste velgående, ikke minst ute på installasjonene. En av de viktigste innsatsfaktorene er ledelseskompetanse. Gode ledere har større forutsetninger for å få dette til. De stiller krav og følger opp, men har også omsorg for sine ansatte. Vi har alle noe å lære på dette området, og vi har derfor satt i gang et lederutviklingsprogram i LBO. Kort oppsummert, så kan vi si at vi er i rute med realisering av målene i strategiplanen. Gjeldende plan går fram til 2014, og den blir rullert hver høst. Vi er allerede i gang med forberedelse av neste plan ( ), og hovedmålet vil helt klart være på nivå med å spille i den øverste divisjonen. Med de siste elementer på plass skal vi kunne håndtere de krav og den risiko som dette innebærer. Da er også vi klare for Tippeligaen! En riktig god sommer til dere alle! Kristoffer B. Jenssen 3

4 Suksess på Nyhamna LBOs på innovasjon gir Av Leif Erling Aasan LBO har utviklet et nytt banebrytende inspeksjonsverktøy for Shell Norge AS. Testene på Nyhamna i forrige uke har vært vellykket, og Shells leder for teknologiutvikling, Svein Håheim, sier at det nye utstyret har vakt stor interesse i selskapet internasjonalt. Derfor vil Shell også se på muligheter for å ta det nye utstyret i bruk på sine mange tilsvarende anlegg rundt i verden. Behovet kom fra Shell-ansatte på Nyhamna Det var Shells operatører på Nyhamna som for ca. et år siden kom med ideen om å kunne inspisere tanker uten å måtte sende personell inn i de. Etter å ha blitt kjent med LBOs arbeid med robotiserte løsninger på andre områder valgte Shell, etter at flere aktører hadde vært inne i bildet, å be LBO om å 4

5 Foto: Terje Aamodt Ingeniørene Birger Holo og Gry Sletten med modellen som ble laget under innovasjonsprosessen. Foto: Terje Aamodt satsing resultater Eivind Grønseth (ryggen til) og Svein Håheim er imponert over programmet som LBOs Trond Svartvatn utviklet for posisjonering av tilkomstarmen. gjennomføre en forstudie for å se om det kunne finnes en fornuftig løsning på denne utfordringen. Suksess med bruk av LBOs spesielle innovasjonsmetodikk I forstudien ble LBOs spesielle innovasjonsmetodikk anvendt med godt resultat. Som start på forstudien ble utvalgte personer fra Shell, LBO og leverandører samlet i LBOs innovasjonssenter i Molde. Deltakerne ble delt opp i grupper og gitt forskjellige arbeidsoppgaver relevante for problemet som skulle løses. Her var mange LBO ere involvert på forskjellig vis; Martin Hasle, Jon Anders Hægstad, Eilif Nerland, Trond Svartvatn, Geir Olav Aarstad, Bjørn Bergsvik, Leif Erling Aasan, Sivert Sande m.fl. Etter å ha levert denne forstudien ble LBO valgt til å gå videre med de fremkomne ideene og levere et pilotprosjekt for inspeksjon av en tank for tørking av gass ute på Nyhamna. LBO startet på forstudien i november 2010 og på pilotprosjektet i januar Med så knapp tid var det absolutt nødvendig å finne en løsning med kjente komponenter, men fortsatt basert på konseptene som innovasjonsprosessen kom frem til og valgte å gå for blant totalt 7 ulike ideer. Kontakt ble derfor opprettet med Wälischmiller i Tyskland, et selskap som leverer avanserte robotiserte løsninger til atomkraftverk verden over. LBOs prosjektleder Hans Leirvik sier at utstyret fra Wälischmiller ble tilpasset ihht. spesifikasjoner fra LBOs 5

6 ingeniører. Programmeringen av utstyret, basert på modeller utviklet i dataprogrammet Solid Works, ble utført på en glimrende måte av Trond Svartvatn. Med denne programmeringen kunne utstyret (kamera, lys m.m.) med stor nøyaktighet styres til forhåndsprogrammerte posisjoner inne i tanken. Et eget utstyr for å inspisere toppseksjonen av tanken gjennom et rør på bare 35 mm ble også utviklet av LBO parallelt med utstyret som man gikk inn med gjennom mannhullet i tanken. Jon Anders Hægstad var entusiastisk pådriver i dette arbeidet. Også dette utstyret gjorde jobben under testen på Nyhamna. Når arm, kamera og lys er i sving inne i tanken sitter inspeksjonsfolkene inne i en konteiner og ser på sylskarpe bilder fra tanken på en skjerm. I følge overingeniør Bjørn Tore Moen i inspeksjonsselskapet MainTech har det som vises på skjermen fullgod kvalitet om ikke bedre enn det mannskap ville ha sett om de gikk inn i tanken. MainTech er stor leverandør av inspeksjonstjenester til Shell både i og utenfor Norge. Store fordeler med denne type utstyr Den største fordelen med utstyret er at det fjerner behovet for eksponering av personell inne i tanker og lukkede rom. Sikkerhetsmessig er dette en veldig stor gevinst, sier Svein Håheim. Dertil spares også tid og kostnader ved at det kreves mindre arbeid og forberedelser sammenlignet med om en skulle gått inn med mannskap. Faren for skader på personell elimineres helt. Testen på Nyhamna måtte forberedes godt Det ble rimelig hektiske dager i forkant av testen som skulle kjøres på Nyhamna. Utstyret ble tatt til Molde, behørig testet og mindre modifikasjoner utført. To representanter fra Wälischmiller jobbet godt sammen med LBOs folk i dagene før utstyret skulle kjøres ut på Nyhamna og den endelige testen skulle gi svar på om prosjektet var vellykket. Forberedelsene gikk både ørke og helg og Geir Olav Aarstad med familie fungerte som utmerket vertskap for våre nye tyske samarbeidspartnere. Innimellom slagene med klargjøring av utstyret ble det besøk og sosialt samvær på garasjeloftet på Rød i Nesset og fisketur i Røvika. Presentasjon av utstyret i LBO Utviklings lokaler i Grandfjæra, Molde Prosjektleder Hans Leirvik hadde lagt en streng regi på presentasjonen. Nysgjerrige LBO ere fra kontoret i Molde fikk oppleve en imponerende demonstrasjon av to nye utstyrskonsepter utviklet på rekordtid. Robotarmen for inspeksjon av nedre tankdel beveget seg med programmert stor presisjon. Ikke mindre imponerende var det da Jon Anders Hægstad demonstrerte den manuelle varianten for inspeksjon av toppdelen av tanken. Skvalpesonen Uten erfaringene fra utvikling av fjernstyrt utstyr for utførelse av kompliserte arbeidsoppgaver i skvalpesonen på offshoreinstallasjoner ville oppgaven for LBO ha blitt mye tyngre. Erfaringene fra pilotprosjektet på Nyhamna vil nå bli nyttig kunnskap å ta med seg videre når nye skvalpesoneverktøy skal utvikles. Jon Anders (stående på benken) demonstrerer JA-armen. Denne Reodor Felgen-løsningen var kanskje den som imponerte mest under selve inspeksjonen på Nyhamna, iflg. uttalelser fra Shells representanter. Et stjerneeksempel på at vi lever opp til vårt slagord en løsningen er gjerne enkel, men aldri tilfeldig. 6

7 prosjektavdelingen Sentrale personer i prosjektet, f.v.: Trond Svartvatn/LBO, Geir Olav Aarstad/LBO, Bjørn Tore Moen/MainTech, Hans Leirvik/LBO, Jon Anders Hægstad/LBO, Eilif Nerland/LBO, Svein Håheim/Norske Shell, Eivind Grønseth/Norske Shell. Lovende fremtid Det er sommer og tradisjonelt høysesong for alle i LBO. I år har vi hatt et litt atypisk bilde, med litt for lite pådrag på spesialprosjekt. Av Tore Larssæther Det er nok flere grunner til dette, men sengekapasitet, spesielt på Ekofisk, er den største utfordringen. Mens vi i fjor hadde mellom 60 og 70 posisjoner på Ekofisk i juni, er vi nå nede på ti-elleve posisjoner. Dette vil heldigvis løse seg tidlig på høsten, og de neste tre-fire årene kommer store prosjekter på løpende bånd. Vi har også mange andre prosjekter i tidligfase, så ingeniørene har mer enn nok å gjøre. Dette er prosjekter som utløser installasjonsoppgaver offshore for spesialprosjekt, noen allerede i sommer og andre på litt lengre sikt. Vi har et betydelig fokus i markedsarbeidet på at alle skal ha interessante arbeidsoppgaver i forhold til kompetanse og utvikling. Dette er også helt i tråd med vår strategi og våre eieres forventninger. I ISO-kontraktene har det vært godt pådrag hele vinteren, med et betydelig behov for innleie. Vi vet at Shell NISC vil få gradvis redusert aktivitet etter sommeren, men også her har vi lovende prosesser i gang for at alle berørte skal gå rett over i nye oppgaver. Parallelt med daglig drift er implementering av nytt ERP-system en krevende men nødvendig øvelse for at LBO skal utvikle seg i ønsket retning. Større og mindre tilpasningsbehov dukker opp hele tiden, og hele prosjekt-organisasjonen må samhandle på en ny måte. Fremtiden for vår bransje ser svært lovende ut. På norsk sokkel er det betydelig vekst, spesielt på de områdene hvor LBO har sin aktivitet. På verdensbasis er veksten enda sterkere. I LBO har vi nå gjennom flere år forberedt oss på dette. Det er investert betydelig i systemer, materiell, utstyr og kompetanse. Jeg er overbevist om at vi gjennom det arbeidet som er lagt ned både ute og inne, høyt og lavt, gjør oss bedre forberedt enn de fleste andre på fremtidige utfordringer. 7

8 På tide å ta bladet fra munnen: Vi blir verdens beste i skvalpesonen! Se nøye på tegningen den ble laget i 2007 og viser noen skisser av en fagverksarm montert på et jacketunderstell, en modell av en Ekofisk-installasjon. Av Leif Erling Aasan Armen skulle senere få arbeidstittelen Mk1. Det skal også finnes noen enda tidligere skisser av en slik tilkomstarm, rablet ned av Tore Larssæther under en av sine grytidlige frokoster hjemme i Batnfjordsøra. Morgentrøtt, men med en våt idé. Innovasjon Når dette skrives, sitter salgsleder Bjørn Bergsvik overtid på hovedkontoret i Molde og gjør siste finish på et tilbud til Shell UK om et viktig kutteprosjekt i skvalpesonen. Samtidig, i LBO Utvikling hundre meter unna, gjør prosjektleder Hans Leirvik sammen med Geir Olav Aarstad og en presisjonssikker tysk ROV-programmerer seg ferdig med de siste forberedelsene til generalprøven for et nytt avansert fjernstyrt verktøy. Utstyret og metoden skal erstatte entring av personell ved innvendig inspeksjon av tanker på Ormen Lange-anlegget. Et litt beskjedent produkt visuelt, kanskje, men skallet og avanserte styreenheter skjuler et høyteknologisk produkt med stort potensial. Hos Shell Norge er det knyttet stor spenning til prosjektet, som vi ble tildelt på tampen av fjoråret i konkurranse med internasjonale aktører. (Se eget innlegg om tankinspeksjonen side 4-6). Skvalpesonen I vår ingeniøravdeling på Sluppen i Trondheim, sitter ingeniør Geir Ingar Bjørnsen med en spennende studie for Statoil og FPSO er, med vakuum, fjernstyrte ROV-verktøy og oppdriftsberegninger i skvalpesonen som ingredienser. Geir Inge er for øvrig nettopp ferdig med et tilbud på en annen studie som også vil gi oss ytterligere kompetanse om utfordringer og muligheter i skvalpesonen. Noen kontorplasser lenger bort kan ingeniørkollega og prosjektleder Ståle Karlsen tilfreds konstatere at vi med egenutviklede, fjernstyrte verktøy har montert anode nr. åtte av totalt 16 på skaftet på Snorre B. Tolv meter under havoverflaten, i skvalpesonen altså, og helt i henhold til plan og uten uønskede hendelser. På Dora2, vårt subsea testsenter et kvarters biltur unna Sluppen, har altmuligmann og fagansvarlig subsea, Arne Lothe, på mirakuløst vis klart å spore opp noen kritiske komponenter til et annet viktig hasteoppdrag for Shell UK i skvalpesonen. På kontorpulten hans ligger også forhåndsvarsel om ytterligere en mobilisering til en annen av Shells skvalpesoner. Og joda, vi har etter hvert mer enn kjettingsleden, trådsagen og Mk1 i skvalpesone-kofferten vår. Railman, Splash Light, SingleClaw... Tore Larssæthers ville frokostidé og 25 millioner egenfinansierte utviklingskroner senere har vi altså en rekke tilkomstverktøy for skvalpesonen utviklet både før 8

9 og etter Mk1-ideen, nå under fellesbenevnelsen LBO Splash Zone Concept. Verdensledende For litt siden spurte et av våre styremedlemmer meg om hva jeg la i vår målsetting om å bli verdensledende i skvalpesonen. Jeg tror svaret er enkelt, noe også styremedlemmet var enig i; vi er verdensledende når markedet fortsetter å etterspørre vår kompetanse og våre spesialtjenester for skvalpesonen. Punktum. Derfor har vi fokus på å videreutvikle løsningene og parallelt markedsføre LBO Splash Zone Concept og vår helt spesielle kompetanse på å løse kundens problemer. Når det er korte tidsfrister skal vi trives ekstra godt, det er da våre kreative egenskaper og LBO-ånden skal utgjøre forskjellen på hyllevaren og håndlaget med entusiasme! En egen videopresentasjon, en egen tilpasset folder og deltakelse på utvalgte seminarer og messer med fokus på hva vi kan gjøre i denne sonen, har vært viktige markedstiltak. Det er i dette bildet interessant å registrere utviklingen det siste året, og som denne artikkelen innledet med flere eksempler på tell gjerne igjen hvor mange ganger skvalpesonen ble nevnt. Populær på forelesninger LBO Splash Zone Concept har også blitt funnet verdig en forelesning på flere viktige bransjeseminar i år. I mai holdt undertegnede et innlegg om vårt konsept under NFVs årlige seminar Strategisk Inspeksjonsstyring. Tidligere i år stod Martin Hasle, ingeniør og fagleder subsea, på podiet med et lignende innlegg under FFU (Foreningen for Fjernstyrt Undervannsteknologi) sin årlige samling. Og sannelig ble ikke LBO Splash Zone Concept også funnet en plass verdig i det gode subseaselskap, da det internasjonalt representerte seminaret Underwater Technology Days ble arrangert i Bergen i begynnelsen av juni igjen med Martin Hasle på podiet. Innovativ brannmann En interessant lignende historie startet i Texas i De fleste husker vel, eller har hørt om, den Houston-fødte firefighteren Paul Neal Red Adair, som i løpet av karrieren slukket ikke mindre enn rundt 2000 branner av ulikt omfang på olje- og gassanlegg verden rundt. Han fremsto som (og var helt sikkert) en tøff cowboy fra Texas, men først og fremst var han en dyktig innovatør. Han utviklet nye løsninger og utstyr som utkonkurrerte eksisterende tilbud i markedet, og slik spredte ryktet seg om hans effektive metoder som ild i tørt gress, nesten bokstavelig talt. Våre egne løsninger, stort sett Hand Made in Norway og vesentlig skreddersøm etter kundens behov, har like gode odds som Red Adair for å bli verdensomspennende. Og som texaneren, bygger også vi opp en internasjonal virksomhet i og fra Houston. Med den forskjell at vi går til krig mot korrosjon, sprekker og andre uønskede tilstander i skvalpesonen på offshore installasjoner, verden over. Og det er derfor jeg har våget meg på den skråsikre konklusjonen i overskriften. 9

10 Nye fagbrev Av Magne Beyer Siden nyttår har 12 kandidater gått opp til praktisk fagprøve ved Kurssenteret. Seks av disse har vært eksterne privatister. Siden utgivelsen av H&L nr 1 i år har Patrik Bengtsson, Arild Almås og Jan Kåre Tveite bestått praktisk prøve i isolatørfaget. Kåre Leo Anderson og Thor Lønseth har bestått sine praktiske prøver i Patrik Bengtsson Isolatør 25. mars. Vi gratulerer! Arild Almås Isolatør 15. april. Kåre Leo Anderson Stillasbygger 8. april 10 stillasbyggerfaget. Fagbrevet er naturlig nok et svært vesentlig tilskudd til den enkeltes kompetanse- og arbeidsutvikling. For LBO bidrar dette til økt fagbrevprosent ute i prosjektene som igjen styrker våre kontrakter. Thor Lønseth Stillasbygger 26. mai Jan Kåre Tveite Isolatør 13. mai

11 Trangt om plassen Et svært positivt trekk for Kurssenteret er at det stadig oftere er trangt om plassen på kurs. Stadig flere bedrifter kontakter oss og ønsker LBO som førstevalg når det gjelder kursleveranse. På bildet ser vi kursdeltakere fra Island Offshore AS (Ulsteinvik) og ConocoPhillips. 11

12 Piketen och LBO, samarbete mot nya Av Martin Markusson Sedan hösten 2009 har LBO haft kontakt med svenska polisens insatsstyrka Piketen. De kom till oss med en förfrågan om vi kunde tillföra något till deras VHF (Vertikal Horisontell Förflyttning) enhet. Så hösten 2009 var jag med och observerade under VHF utbildning för deras operatörer. Där såg jag att LBO hade säkerhet, erfarenhet och kunskap som vi skulle kunna tillföra Piketen s VHF enhet. Med säkerhet i fokus Piketens VHF instruktörer är utbildade och certifierade av svenska försvaret, deras system bygger förenklat på enkelhet, effektivitet och fart. Vilket betyder att säkerheten inte sätts i första fokus, som den gör i vårt system, och att man då får räkna med mänskliga förluster. Piketen som är en civil enhet kan inte kalkylera med mänskliga förluster vid VHF bruk. Det är här LBO kan komma in och kvalitetssäkra med sitt system som bygger först och främst på säkerhet. Stor erfarenhet Efter ett några möten med utbildningsansvarig på Piketen, Claes Torven, så beslutade vi att inleda ett samarbete. I slutet av maj 2010 besökte jag och Ole Tangen Piketen s VHF ansvariga Claes Torvern och Johan Hallstedt. Vi åkte ut till en rivnings 12

13 Här är hur Piketpolisen och VHF ansvarige Johan Hallstedt med egna ord beskriver samarbetet med LBO; höjder Piketen, stockholmspolisens insatsstyrka, har som arbetsuppgift att agera i särskilt farliga situationer, i särskilt farliga miljöer. En sådan farlig miljö är definitivt arbete på hög höjd. Syftet med vårt höghöjds arbete är att förflytta oss oupptäckta vertikalt, till en plats där vår egentliga arbetsuppgift tar sin början. De situationer vi huvudsakligen tränar inför är taktisk firning i syfte att med överraskning och aggressivitet ta ett utrymme, för att rädda liv, gripa en gärningsman eller säkra bevis i brottmål. Verksamheten ställer naturligtvis höga krav på operatörer, utrustning och inte minst utbildning. Piketen strävar efter att ständigt utveckla och förfina sina taktiska metoder, riggning och säkerhetsarbete på höghöjd. Ett bra sätt att utvecklas är att ta hjälp av specialister från den civila marknaden. I LBO, som har ett högt säkerhetstänkande och stor erfarenhet av arbete på hög höjd, har vi funnit en samarbetspartner som förstår vårt behov av lösningar i svår och farlig miljö. Genom att studera operatörernas övningar i taktisk firning, och därigenom skaffa sig en bild av Piketens specifika behov vad gäller firning och riggning, har personal från LBO skräddarsytt och genomfört utbildning för enhetens firningsspecialister. Man har även på ett förtjänstfullt sätt utbildat i materiels hållfasthet vad gäller firningsutrustning och fästpunkter för riggning. Piketen som enhet är mycket nöjd med det sätt på vilket utbildningen bedrivits och är övertygade om att vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling. objekt och gick igenom vad LBO kunde bistå med i deras VHF system. Piketen s VHF system är baserat på militära metoder och nära besläktat med alpina klättersystem, vilket gör att det skiljer sig en hel del från vårt system. Vi kom fram till att det framför allt var förankring/förankringspunkter som de slet lite med och där vi sitter med stor erfarenhet, även material val och belastning/hållbarhet var efterfrågat. Ubildningsdagar I slutet på september 2010 hade Piketen utbildningsdagar för sina VHF instruktörer. Här blev LBO efterfrågad att hålla i en av dessa dagar, så jag blev ombedd att resa dit och utbilda deras instruktörer i förankringar. Efter en presentation om LBO, vad vi sysslar med och vad vårt system baserar på, så åkte vi till ett rivnigshus mitt i Stockholm. Här hade jag med en jekketalja (Kito) som vi använde för att belastningstesta (1500kg) olika förankringspunkter. Det var allt från ventilationstrummor, takstolar, snörasskydd, stegar till falsade plåt kanter. Allt vi belastningstestade höll, även om viss deformation förekom, och det var uppskattat av instruktörerna att faktiskt få se vad saker och ting tål. Vi gick också igenom teoretisk med vinklar på förankringar och minimum krav till en förankring, även hur man på bästa sätt kan backa upp och bygga ut vidare på systemet. Till saken hör att vid en skarp blixt insats för VHF enheten så ska den VHF ansvarige i respektive grupp rigga upp systemet och ha 4st operatörer inne på systemet redo för insats på 15min(!). På Nordsjön har vi en hel dag på oss... Vi genomförde belastningstest på deras utrustning, kevlar rep, statiskt rep och slingor. Här spände vi upp med ca: 500kg, vilket är den ca belastning de har på utrustningen i förankringen. Här testade vi med skarp kniv och en rostig spade, vissa av resultaten var en riktiga ah-upplevelser. Det här var ett uppskattat inslag och ger instruktörerna värdefull erfarenhet. Visade även upp några av våra räddningssystem som går att använda vid upp/nedfirning av aktivister som satt sig fast vid tex broar. Tanken är att det här samarbetet skall fortskrida och att LBO skall skräddarsy en utbildning i Molde för Piketen s VHF kursledare. To be continued 13

14 Av Bård Kringstad Gode tilbakemeldinger på LBO Lederskole Første og andre kull i LBO Lederskole er vel i havn og vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi ønsker å gjøre en evaluering av hvordan opplegget har fungert og vi har i den forbindelse stilt noen spørsmål til noen av deltagerne. A: Hva har lederutviklingsprogrammet gitt deg? B: Hva har du selv fått bidratt med? C: Hvordan vil du bruke det du har lært i arbeidet ditt som leder? Lars Trygve Hansen og Sverre Kile diskuterer. Thom Ole Vedø (ISO-leder, Norskehavet) A: Det har gitt meg bedre selvinnsikt og jeg har fått verdifull tilbakemelding på hvordan jeg blir oppfattet som leder og person. B: Fortalt mer om meg selv enn jeg ellers pleier å gjøre! Vært med på å løse vanskelige personalsaker andre deltagere har lagt fram. Gitt andre deltagere tilbakemelding på deres lederstil. C: Jeg vil jobbe bevisst med de forslagene til utvikling og mulige fallgruver som min ledertype står for. Jeg vil bruke de tilbakemeldingene jeg har fått fra andre deltakere på lederskolen til å utvikle meg selv som leder, arbeidskollega og menneske. Enes Coric (ISO-leder, Norskehavet) A: Jeg har fått utrolig mye tilbake for den tiden som jeg har brukt på disse tre samlingene. Mange temaer som vi har gått gjennom har stor praktisk betydning for min hverdag her ute på Heidrun. Gjennom de tre modulene i kurset fikk jeg godt og interessant påfyll av kunnskap. Med deltagere fra flere forskjellige prosjekter i LBO ble det mange nyttige og interessante diskusjoner både i plenum og i grupper. B: Jeg har selv bidratt med "gode" innspill både i plenum og i gruppearbeid. Tror jeg. C: I ettertid har jeg allerede prøvd å innføre det som jeg har lært på kurset og det gir resultater i hverdagen. Jeg anbefaler kurset til alle som ønsker å få mer kunnskap om ledelse. 14

15 Lars Bae (ISO-leder, Norskehavet) A: Jeg har blitt mer bevisst på meg selv som person og som leder. Jeg har også blitt mer bevisst på andre og det er kanskje enda viktigere. Sverre Kile er særdeles engasjerende formidler og interessant type som gjør at dette kurset vil bli husket lenge. B: Jeg kjedet meg ikke et sekund under hele kurset. Dette var også tilbakemeldingene fra de andre. Jeg synes at alle deltagerne, inkludert meg selv, hele tiden bidro både i diskusjoner og de praktiske oppgavene. C: Vi fikk en del verktøy i forhold til rolletolkning og bevisstgjøring som jeg helt klart vil bruke videre. Jeg har lært mye om sterke og svake sider ved "arketyper" og den enkeltes sterke og svake sider i teamarbeid. Øystein Bakke (LBO-leder, offshore) A: Større egeninnsikt. Hva som er mine sterke og svake sider. Bedre rustet før å håndtere vanskelige situasjoner. B: Egne erfaringer fra diverse jobbsituasjoner. Usminket egenvurdering i gruppesituasjoner. C: Bruke den større selvinnsikten til også å bedre forstå andre sin situasjon og arbeidsmåte. Har verktøy til å håndtere personalkonflikter. Åsgeir Frydenlund (LBO-leder, offshore) A: Syntes først at mye av det vi lærte var masse vis-vas. Etter hvert, med den nye lærdomen i underbevisstheten, ser jeg tydelige sammenhenger mellom det som jeg har lært på lederskolen og det som faktisk skjer i virkeligheten. Det var også veldig lærerikt med gruppeoppgaver sammen med de mer erfarne lederne i LBO. Mange flinke folk som kunne dele sine erfaringer. B: Dette opplegget var basert på mye gruppearbeid, så det var umulig å ikke bidra. Jeg bidro med mine erfaringer i tillegg til evnen min til å samarbeide med andre. Jeg må nesten få trekke frem en bestemt oppgave vi skulle løse med gruppearbeid. Dette dreide seg om å bygge en legofigur under gitte forutsetninger og rammer. Det er helt utrolig hva voksne mennesker gjør når det blir et snev av konkurranse og prestasjonsforventning. C: Jeg føler jeg har bedre forutsetninger for å takle enkelte situasjoner etter det jeg har lært. Mye av lærdommen jeg har tilegnet meg gjennom disse samlingene er ting som har lagt seg litt i underbevisstheten, og jeg håper at dette vil hjelpe meg til å bli en bedre leder og arbeidskollega. Men noe av det viktigste jeg har lært på disse samlingene, er jo at jeg har mange kjempeflinke kollegaer, som har utrolig mye kunnskap og erfaringer. Når man kommer i situasjoner som er utfordrende eller vanskelige å takle, så er det også mulig å spørre om råd... Veien videre Sverre Kile. Vi ønsker som nevnt innledningsvis å gjøre en evaluering av opplegget. I den forbindelse er det planlagt et eget dagsseminar i begynnelsen av september. På dette seminaret vil noen av deltagere fra kull en og kull to bli invitert, samt representanter fra basisorganisasjonen på land. Hensikten er å avdekke behovet for eventuelle justeringer og å ta med oss læringspunkter/forbedringsområder mellom anlegg og basis. Sverre Kile vil også lede dette seminaret. Han har lang erfaring som konsulent innen ledelse og organisasjon, med endringsledelse, lederutvikling, teamutvikling ogcoaching som sitt spesialfelt. Han er utdannet psykolog, med spesialisering innen organisasjon og ledelse, og er en meget anerkjent konsulent. Han har også etter hvert fått et visst innblikk i hvordan vi arbeider og ønsker å være med oss videre. Allerede nå har vi berammet oppstarten av kull tre i månedsskiftet oktober november. Nærmere info vil følge senere. Egen elektronisk Lederhåndbok, som en oppfølger og støtte til ledere i det praktiske arbeidet, vil bli implementert i løpet av september. 15

16 portrettet 16

17 Byggmesteren Når han er på jobb bygger han stillas, og når han har fri bygger han hus som er nominert til svenske arkitekturpriser. Velkommen hjem til Kåre fra Åre. Av Ingunn Viken I en fjellskråning i ski-paradiset Åre i Sverige stiger en fem meter bred og 27 meter lang trekloss opp av terrenget. Her har Kåre Leo Andersson (37) tilbrakt stort sett alle sine friperioder det siste året. På jobb offshore bygger han stillas på Norne, når han er på land bygger han hus. Jeg har svensk fagbrev som snekker, så jeg gjør det meste selv, sier han. Tomten kjøpte han sammen med kamerater for noen år siden, og etter forespørsel har arkitektvenner tegnet tre hus som får plass på hver sin smale tomt i det bratte terrenget. De to første husene er allerede solgt, nå bygger han det tredje til seg selv. Tidligere kollega i LBO, Tommy Bjelland, kaller huset for et slott. Anderson mener at det ligner mest på en buss. Men det kommer til å bli mitt mansion, sier han fornøyd. Det er ikke bare hos kolleger byggeprosjektet har vakt oppsikt. De tre husene er nominert til Träpriset 2012 en pris som tildeles hvert fjerde år av Skogsindustrierna til et bygg som representerer god svensk arkitektur i tre og som speiler tiden vi lever i. Det er gøy å være blant de nominerte, men jeg tror ikke vi vinner, sier han beskjedent. Det gode liv Denne sommeren er det 16 år siden han som 20-åring gikk av toget i Åre med en koffert med klær i den ene hånden og en verktøykasse i den andre. Å komme hit var et eventyr. Jeg hadde aldri vært så langt nord før og skulle snekre på et hus, som snekkerlærling. Det som er best her er at det er nært naturen, men det skjer mye i denne lille byen, forteller han. Her treffer han venner til lunsj hver dag, her dyrker han sine egne poteter, her freser han rundt på motorsykkel på motorcrossbanen om sommeren og på ski i anleggene på vinteren. Den vesle byen med ca 2000 innbyggere har det meste han trenger. På vinteren er det som en by å regne, og det er kort vei til aktiviteter og naturen. Samtidig er det gode forbindelser til Trondheim og Stockholm, slik at man raskt kan komme seg videre til Europa. Åre er nært til alt, selv om det er langt borte, oppsummerer han. Det eneste som kanskje mangler er jenter. De fordufter like fort som snøen smelter. Ja, da forsvinner de alle sammen, ler han. Fra land til hav Landkrabben fra Vestra Götaland fant veien til offshore da en kompis meldte seg på kurs hos LBO for 5-6 år siden. Jeg og en kompis dro over og tok kurs i stropp og anhuk. Senere tok jeg stillas grunnkurs og fikk jobb i Hav og fjell minner om hverandre, det er litt samme sak. Her kan vinteren være ganske hard og da er det godt å komme ut til havs hvor det er mildere. Det har gått ganske bra og jeg lider 17

18 ikke av sjøsyke, forteller han. Han tror han kommer til å jobbe offshore i lang tid fremover. Det er helt ideelt. Man får mye fri, eventyr og spenning, og det er en interessant industri. Det beste er at man jobber intenst når man først jobber og har fri når man har fri. Og så er det godt å ha det stille og skru av telefonen når man er ute, det er helt skjønt. En glad gutt Når man spør kolleger om hvordan de vil karakterisere Kåre fra Åre, er det de samme tingene som går igjen: Glad, omgjengelig, og det er alltid ablegøyer. Jeg er nok jevnt glad. Jeg forsøker det, selv om jeg er lei meg eller ting er tråkit. Jeg har en del flaks, det er en god egenskap det, ler han. I vår trosset han dysleksien og tok fagbrev i stillas. Prøven i dag er lagt opp til at man skal skrive en lang tekst, og det funker ikke for meg. Når jeg skal skrive er det vanskelig å få det jeg har i hodet ned som tekst. Og så stiller jeg høye krav til meg selv, og det tar langt tid. Men jeg fikk i stedet gjøre en muntlig prøve hvor jeg tegnet og forklarte prosessen, og det passet meg mye bedre. Jeg synes ikke at dysleksien har vært til noe hinder tidligere, det har gått bra likevel. Jeg er veldig sosial og har lett for å lære meg nye språk. Jeg leste engelsk på universitetet i Brisbane i Australia et semester, og det gikk veldig bra. Nå er det rolige sommerdager i Åre, og skitrekkene ligger grønne. Men til vinteren kommer skientusiastene, turistene, artistene. Og jentene. Kanskje blir det andre tider i år? Jeg har ingen familie selv, og ingen tjej heller. Men til vinteren har jeg jo hus. Kanskje noen kunne tenke seg å bli også etter vinteren, ler han. I disse dager er det 16 år siden Kåre Leo kom til Åre med bare en bag med klær og en verktøykasse. Nå bygger han seg hus i bygda som han mener har alt han trenger. Motorcross: Det er bare for moro, men jeg hopper ganske langt, 25 meter kanskje. Motorcross er en bra måte å holde seg i form på. Så lenge man ikke brekker beinet da. I vår tok Kåre Leo fagbrev i stillas, her er en glad gutt på kaia utenfor Kurssenteret i Molde. Åre er nært alt selv om det er langt borte, sier han. 18

19 LBO ble årets bedrift 2010 Dette er en pris til alle ansatte i LBO, sier daglig leder Kristoffer B. Jenssen. I april ble LBO kåret til årets bedrift i Molde. Av redaksjonen Prisen ble overrakt under Molde Næringsforums årsmøte på Rica Seilet Hotell onsdag 27. april. Molde Næringsforums jury poengterer i sin begrunnelse at LBO de siste årene har vist en svært sterk utvikling, og i dag er en av de største og mest sentrale bedriftene i regionen. «Gjennom et voksende engasjement i offshoresektoren har bedriften utviklet et bredt spekter av tjenester innenfor vedlikeholds- og modifikasjonssektoren. I dag er all virksomhet rettet mot olje og gass, og selskapet leverer tjenester og komplette prosjekter på et stort antall installasjoner på norsk sokkel. Dette omfatter engineering, utstyrsleveranser og prosjektgjennomføring offshore eller på land», heter det i begrunnelsen til juryen. Juryen sier også at utviklingen i bedriften er tuftet på langsiktig industriell utvikling; «Den er meget veldrevet og har levert gode resultater. De har lagt stein på stein». Kristoffer B. Jenssen minner om at dette er en utmerkelse til alle i bedriften: Dette er en pris til alle ansatte i LBO, og tildelingen er spesielt ærefullt med tanke på alle andre innovative og flotte bedrifter i Molde-regionen som vi har stor respekt for, og som sikkert også var aktuelle prisvinnere, sier han til Høyt & Lavt. Det var spesielt morsomt for oss å få prisen fordi vi er videreføringen av gamle Linjebygg i Molde. Linjebygg var en flott bedrift med en omfattende virksomhet, men som var relativt lite kjent lokalt. Grunnen til det var at virksomheten var svært utadrettet. Derfor er det ekstra artig å registrere at vi i LBO har greid å markere oss på en slik positiv måte i Molde-regionen. Vi omsatte i 2010 for ca. 675 millioner kr. Med hovedkontor i Molde, er vi i dag ca. 470 medarbeidere, inkludert avdelingene i Trondheim, Stavanger og Houston i USA, samt datterselskapet MainTech. 19

20 LED-lysene kan styres med en app fra iphonen til Rockheims tekniske sjef. Erik Haugane, frittalende direktør på rockescene. Jan Hauge holdt et forrykende innlegg Fra Troll til Figaros Bryllup. Tina Lie ga oss nydelige smakebiter fra den nye platen som kom ut i slutten av mai. MainTech-konfe Etter fjorårets suksess, kan vi klare å skape like mye begeistring en gang til? Vil vi klare å dra travelt opptatte mennesker til enda en konferanse? Av Roger Sundal For drøyt ett år siden satt et samlet MainTech rundt lunsjbordet, smilende fra øre til øre og utrolig fornøyde med en konferanse som markerte vårt 10 årsjubileum. 170 deltakere hadde dratt hjem med et smil om munnen, og det haglet inn e-poster dagen etter med lovord om foredragene, stemningen og maten. Men vi kan ikke gjøre dette hvert år! Annethvert kanskje? Ny konferanse Vi er i slutten av april 2011: 185 gjester har meldt sin ankomst til MainTech-konferansen Været er på vår side, og legger en perfekt ramme rundt kveldsarrangementet på Rockheim som markerer starten på konferansen. I et lokale skreddersydd for rockemusikk, er Erik Haugane fra Det norske oljeselskap ASA førstemann ut med sitt innlegg. Inspirert av rockescenen? Han tråkker til og gir sine klare meninger om rammevilkår, miljøvern, politikere og olje. Herlig stemme Tina Lie inntar scenen sammen med en gammel kjenning fra i fjor, Tom Åge Myhren, og to gitarister. Sammen serverer de lune låter fra Tinas repertoar og betraktninger rundt livet. Tilbakemeldingene etter en times seanse var entydig på Tinas herlige stemme og et scenerom som formidlet den helt krystallklart. Onsdagskvelden avsluttes med en rundtur i museet og tapas i restauranten Rockheim Panorama, under kuben 20

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Luftens baron! Portrettet Marius Sveen:

Luftens baron! Portrettet Marius Sveen: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2010 Portrettet Marius Sveen: Luftens baron! 1 17. mai på installasjonene Reisebrev fra Libanon Samarbeid med det svenske politiet LBO starter Lederskole Testing

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

Levetidsforlengelse av Eldfisk

Levetidsforlengelse av Eldfisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2014 Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer