Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy for Shell Norge AS Vi blir verdens beste i skvalpesonen Portrettet: Kåre Leo Andersson LBO kåret til årets bedrift i Molde Samarbeid med det svenske politiet fortsetter 17. mai på feltet 1

2 tema høyt & lavt Medarbeiderblad for LBO Nr. 2 juni årgang Opplag: 1000 eks. LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy... s 4 Prosjektavdelingen... s 7 Splash Zone Concept... s 8 Nye fagbrev... s 10 LBO fortsetter samarbeidet med det svenske politiet... s 12 Evalueringer av lederskolen... s 14 Portrettet: Kåre Leo Andersson... s 16 Redaksjonen LBO kåret til årets bedrift... s 19 MainTech-konferansen... s 20 Tove Hansen, tel: , Janne Visnes, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Linjebygg Offshore Inc.... s 22 Ny TT-sele... s 26 HMS... s mai på feltet... s 28 Sunndalkongen på dronningtur... s 30 Jobben min: Ole Laurits Silseth... s 32 Økonomi... s 35 Bingokveld på Valhall... s 36 Små grå... s 37 Jentetur til Rørsethornet... s 38 Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Foto framside: Terje Aamodt 2

3 Leder Vi skal spille i Tippeligaen Molde Fotballklubb (MFK) ble stiftet 19. juni Altså feirer de sitt 100 årsjubileum 19. juni i år. MFK har som kjent oppnådd mye og er i dag en selvsagt del av Tippeligaen. LBO er godt og vel inne i sitt andre tiår som eget selskap. Vi arbeider etter en plan som omfatter fem strategiske hovedmål. Hvordan ligger vi an i forhold til disse målene? Er vi klare for å spille i bransjens øverste divisjon? Vårt første mål er Stor nisjeleverandør innenfor V&M i Norge og ledende på avansert tilkomst. Fjoråret ble for oss et år med større aktivitet enn noen gang innenfor V&M (vedlikehold og modifikasjoner). Etter et år med litt lavere aktivitet i 2011 forventer vi en oppgang igjen de nærmeste årene. Vi ser at det er viktig, både for oppdragsgiverne og oss selv, å legge til rette for utnyttelse av LBOs spesialkompetanse på avansert tilkomst. Det er når våre ingeniører og fagfolk kan påvirke gjennomføringsmetoden i tidlig prosjektfase at vi har størst suksess innenfor både HMS, kvalitet og økonomi. På dette området har vi kommet svært langt i noen kontrakter, mens vi fortsatt har en vei å gå i andre. Utfordringen er først og fremst å få innpass for våre innovative løsninger i grensesnittet mellom de forskjellige aktører i prosjektene. Vårt andre mål er Markedsledende på unike EPCI-løsninger innen våre områder. Vi kan allerede nå tilby EPCI-prosjekter med gjennomgående ansvar. Ikke minst har vi satset målbevisst på oppbygging av en sterk engineeringskompetanse, og vi implementerer i disse dager nye systemer for prosjektstyring. LBO skal ikke bli en ny stor multidisiplin-aktør, men skal ta oppdrag der vår spesialkompetanse kan utnyttes til å spare kostnader for kundene. Det er gledelig å registrere at vi nå jobber med flere oppdrag i dette segmentet. Vi vil utvikle organisasjonen og styringssystemene våre videre for å kunne påta oss mer komplekse prosjekter. Bl.a. skal konseptet LBO4HELP, som er vår versjon av fast track -prosjekter, bli en naturlig del av virksomheten. Vårt tredje mål er Verdensledende i skvalpesonen. Dette blir av mange oppfattet som et hårete mål, men vi tror faktisk at denne nisjeposisjonen er ledig. I forhold til størrelsen på vårt selskap har vi satset betydelig på produktutvikling innenfor dette området, og vi er i full gang med pilotprosjekter. Vi har utviklet en rekke forskjellige verktøy for store og små oppgaver i skvalpesonen, og nye idéer er allerede på tegnebrettet. Det neste store løftet blir å kommersialisere konseptet, som har fått navnet LBO Splash Zone Concept. Vi skal gjøre det kjent, selge det inn, og bygge opp kapasitet og organisasjon for å kunne levere. Det er godt å se at vi allerede nå er i gang med prosjekter både i Norge, Storbritannia og Nederland. Vårt fjerde mål er Betydelig andel internasjonal aktivitet med utgangspunkt i LBO Inc. i Houston. Grunnen til at vi har etablert oss i nettopp Houston, er det store potensialet som ligger i den amerikanske delen av Gulf of Mexico (USGoM), men også at Houston er et knutepunkt for verdens offshorevirksomhet. Kontoret er etablert, vi begynner å få et nettverk i oljemiljøet, og vi vil nå bygge opp en organisasjon som er i stand til å gjennomføre prosjekter. Det er gledelig å registrere at våre ansatte melder interesse for å være med på dette. Selv om USGoM er en moden offshoreprovins, så er aktiviteten i de nye dypvannsområdene økende. Det tar tid å arbeide seg inn i et nytt marked, men vi har stor tro på satsingen vår i Houston. Vårt femte mål, Drømmearbeidsplass i bransjen, går mer på våre interne forhold, arbeidsmiljøet og hva den enkelte får igjen av å være ansatt i LBO. Vi tror det er viktig med trygghet og forutsigbarhet, men framfor alt at de ansatte får realisert sine evner gjennom interessante arbeidsoppgaver. Vi ønsker derfor å tilby jobber som passer for den enkeltes utviklingsnivå og ambisjoner. Etter hvert som vi blir et større firma må vi regne med at den gamle Linjebygg-ånda, som vi av og til refererer til, blir utfordret. Men det er kjekt å registrere at samholdet og kameratskapet fortsatt lever i beste velgående, ikke minst ute på installasjonene. En av de viktigste innsatsfaktorene er ledelseskompetanse. Gode ledere har større forutsetninger for å få dette til. De stiller krav og følger opp, men har også omsorg for sine ansatte. Vi har alle noe å lære på dette området, og vi har derfor satt i gang et lederutviklingsprogram i LBO. Kort oppsummert, så kan vi si at vi er i rute med realisering av målene i strategiplanen. Gjeldende plan går fram til 2014, og den blir rullert hver høst. Vi er allerede i gang med forberedelse av neste plan ( ), og hovedmålet vil helt klart være på nivå med å spille i den øverste divisjonen. Med de siste elementer på plass skal vi kunne håndtere de krav og den risiko som dette innebærer. Da er også vi klare for Tippeligaen! En riktig god sommer til dere alle! Kristoffer B. Jenssen 3

4 Suksess på Nyhamna LBOs på innovasjon gir Av Leif Erling Aasan LBO har utviklet et nytt banebrytende inspeksjonsverktøy for Shell Norge AS. Testene på Nyhamna i forrige uke har vært vellykket, og Shells leder for teknologiutvikling, Svein Håheim, sier at det nye utstyret har vakt stor interesse i selskapet internasjonalt. Derfor vil Shell også se på muligheter for å ta det nye utstyret i bruk på sine mange tilsvarende anlegg rundt i verden. Behovet kom fra Shell-ansatte på Nyhamna Det var Shells operatører på Nyhamna som for ca. et år siden kom med ideen om å kunne inspisere tanker uten å måtte sende personell inn i de. Etter å ha blitt kjent med LBOs arbeid med robotiserte løsninger på andre områder valgte Shell, etter at flere aktører hadde vært inne i bildet, å be LBO om å 4

5 Foto: Terje Aamodt Ingeniørene Birger Holo og Gry Sletten med modellen som ble laget under innovasjonsprosessen. Foto: Terje Aamodt satsing resultater Eivind Grønseth (ryggen til) og Svein Håheim er imponert over programmet som LBOs Trond Svartvatn utviklet for posisjonering av tilkomstarmen. gjennomføre en forstudie for å se om det kunne finnes en fornuftig løsning på denne utfordringen. Suksess med bruk av LBOs spesielle innovasjonsmetodikk I forstudien ble LBOs spesielle innovasjonsmetodikk anvendt med godt resultat. Som start på forstudien ble utvalgte personer fra Shell, LBO og leverandører samlet i LBOs innovasjonssenter i Molde. Deltakerne ble delt opp i grupper og gitt forskjellige arbeidsoppgaver relevante for problemet som skulle løses. Her var mange LBO ere involvert på forskjellig vis; Martin Hasle, Jon Anders Hægstad, Eilif Nerland, Trond Svartvatn, Geir Olav Aarstad, Bjørn Bergsvik, Leif Erling Aasan, Sivert Sande m.fl. Etter å ha levert denne forstudien ble LBO valgt til å gå videre med de fremkomne ideene og levere et pilotprosjekt for inspeksjon av en tank for tørking av gass ute på Nyhamna. LBO startet på forstudien i november 2010 og på pilotprosjektet i januar Med så knapp tid var det absolutt nødvendig å finne en løsning med kjente komponenter, men fortsatt basert på konseptene som innovasjonsprosessen kom frem til og valgte å gå for blant totalt 7 ulike ideer. Kontakt ble derfor opprettet med Wälischmiller i Tyskland, et selskap som leverer avanserte robotiserte løsninger til atomkraftverk verden over. LBOs prosjektleder Hans Leirvik sier at utstyret fra Wälischmiller ble tilpasset ihht. spesifikasjoner fra LBOs 5

6 ingeniører. Programmeringen av utstyret, basert på modeller utviklet i dataprogrammet Solid Works, ble utført på en glimrende måte av Trond Svartvatn. Med denne programmeringen kunne utstyret (kamera, lys m.m.) med stor nøyaktighet styres til forhåndsprogrammerte posisjoner inne i tanken. Et eget utstyr for å inspisere toppseksjonen av tanken gjennom et rør på bare 35 mm ble også utviklet av LBO parallelt med utstyret som man gikk inn med gjennom mannhullet i tanken. Jon Anders Hægstad var entusiastisk pådriver i dette arbeidet. Også dette utstyret gjorde jobben under testen på Nyhamna. Når arm, kamera og lys er i sving inne i tanken sitter inspeksjonsfolkene inne i en konteiner og ser på sylskarpe bilder fra tanken på en skjerm. I følge overingeniør Bjørn Tore Moen i inspeksjonsselskapet MainTech har det som vises på skjermen fullgod kvalitet om ikke bedre enn det mannskap ville ha sett om de gikk inn i tanken. MainTech er stor leverandør av inspeksjonstjenester til Shell både i og utenfor Norge. Store fordeler med denne type utstyr Den største fordelen med utstyret er at det fjerner behovet for eksponering av personell inne i tanker og lukkede rom. Sikkerhetsmessig er dette en veldig stor gevinst, sier Svein Håheim. Dertil spares også tid og kostnader ved at det kreves mindre arbeid og forberedelser sammenlignet med om en skulle gått inn med mannskap. Faren for skader på personell elimineres helt. Testen på Nyhamna måtte forberedes godt Det ble rimelig hektiske dager i forkant av testen som skulle kjøres på Nyhamna. Utstyret ble tatt til Molde, behørig testet og mindre modifikasjoner utført. To representanter fra Wälischmiller jobbet godt sammen med LBOs folk i dagene før utstyret skulle kjøres ut på Nyhamna og den endelige testen skulle gi svar på om prosjektet var vellykket. Forberedelsene gikk både ørke og helg og Geir Olav Aarstad med familie fungerte som utmerket vertskap for våre nye tyske samarbeidspartnere. Innimellom slagene med klargjøring av utstyret ble det besøk og sosialt samvær på garasjeloftet på Rød i Nesset og fisketur i Røvika. Presentasjon av utstyret i LBO Utviklings lokaler i Grandfjæra, Molde Prosjektleder Hans Leirvik hadde lagt en streng regi på presentasjonen. Nysgjerrige LBO ere fra kontoret i Molde fikk oppleve en imponerende demonstrasjon av to nye utstyrskonsepter utviklet på rekordtid. Robotarmen for inspeksjon av nedre tankdel beveget seg med programmert stor presisjon. Ikke mindre imponerende var det da Jon Anders Hægstad demonstrerte den manuelle varianten for inspeksjon av toppdelen av tanken. Skvalpesonen Uten erfaringene fra utvikling av fjernstyrt utstyr for utførelse av kompliserte arbeidsoppgaver i skvalpesonen på offshoreinstallasjoner ville oppgaven for LBO ha blitt mye tyngre. Erfaringene fra pilotprosjektet på Nyhamna vil nå bli nyttig kunnskap å ta med seg videre når nye skvalpesoneverktøy skal utvikles. Jon Anders (stående på benken) demonstrerer JA-armen. Denne Reodor Felgen-løsningen var kanskje den som imponerte mest under selve inspeksjonen på Nyhamna, iflg. uttalelser fra Shells representanter. Et stjerneeksempel på at vi lever opp til vårt slagord en løsningen er gjerne enkel, men aldri tilfeldig. 6

7 prosjektavdelingen Sentrale personer i prosjektet, f.v.: Trond Svartvatn/LBO, Geir Olav Aarstad/LBO, Bjørn Tore Moen/MainTech, Hans Leirvik/LBO, Jon Anders Hægstad/LBO, Eilif Nerland/LBO, Svein Håheim/Norske Shell, Eivind Grønseth/Norske Shell. Lovende fremtid Det er sommer og tradisjonelt høysesong for alle i LBO. I år har vi hatt et litt atypisk bilde, med litt for lite pådrag på spesialprosjekt. Av Tore Larssæther Det er nok flere grunner til dette, men sengekapasitet, spesielt på Ekofisk, er den største utfordringen. Mens vi i fjor hadde mellom 60 og 70 posisjoner på Ekofisk i juni, er vi nå nede på ti-elleve posisjoner. Dette vil heldigvis løse seg tidlig på høsten, og de neste tre-fire årene kommer store prosjekter på løpende bånd. Vi har også mange andre prosjekter i tidligfase, så ingeniørene har mer enn nok å gjøre. Dette er prosjekter som utløser installasjonsoppgaver offshore for spesialprosjekt, noen allerede i sommer og andre på litt lengre sikt. Vi har et betydelig fokus i markedsarbeidet på at alle skal ha interessante arbeidsoppgaver i forhold til kompetanse og utvikling. Dette er også helt i tråd med vår strategi og våre eieres forventninger. I ISO-kontraktene har det vært godt pådrag hele vinteren, med et betydelig behov for innleie. Vi vet at Shell NISC vil få gradvis redusert aktivitet etter sommeren, men også her har vi lovende prosesser i gang for at alle berørte skal gå rett over i nye oppgaver. Parallelt med daglig drift er implementering av nytt ERP-system en krevende men nødvendig øvelse for at LBO skal utvikle seg i ønsket retning. Større og mindre tilpasningsbehov dukker opp hele tiden, og hele prosjekt-organisasjonen må samhandle på en ny måte. Fremtiden for vår bransje ser svært lovende ut. På norsk sokkel er det betydelig vekst, spesielt på de områdene hvor LBO har sin aktivitet. På verdensbasis er veksten enda sterkere. I LBO har vi nå gjennom flere år forberedt oss på dette. Det er investert betydelig i systemer, materiell, utstyr og kompetanse. Jeg er overbevist om at vi gjennom det arbeidet som er lagt ned både ute og inne, høyt og lavt, gjør oss bedre forberedt enn de fleste andre på fremtidige utfordringer. 7

8 På tide å ta bladet fra munnen: Vi blir verdens beste i skvalpesonen! Se nøye på tegningen den ble laget i 2007 og viser noen skisser av en fagverksarm montert på et jacketunderstell, en modell av en Ekofisk-installasjon. Av Leif Erling Aasan Armen skulle senere få arbeidstittelen Mk1. Det skal også finnes noen enda tidligere skisser av en slik tilkomstarm, rablet ned av Tore Larssæther under en av sine grytidlige frokoster hjemme i Batnfjordsøra. Morgentrøtt, men med en våt idé. Innovasjon Når dette skrives, sitter salgsleder Bjørn Bergsvik overtid på hovedkontoret i Molde og gjør siste finish på et tilbud til Shell UK om et viktig kutteprosjekt i skvalpesonen. Samtidig, i LBO Utvikling hundre meter unna, gjør prosjektleder Hans Leirvik sammen med Geir Olav Aarstad og en presisjonssikker tysk ROV-programmerer seg ferdig med de siste forberedelsene til generalprøven for et nytt avansert fjernstyrt verktøy. Utstyret og metoden skal erstatte entring av personell ved innvendig inspeksjon av tanker på Ormen Lange-anlegget. Et litt beskjedent produkt visuelt, kanskje, men skallet og avanserte styreenheter skjuler et høyteknologisk produkt med stort potensial. Hos Shell Norge er det knyttet stor spenning til prosjektet, som vi ble tildelt på tampen av fjoråret i konkurranse med internasjonale aktører. (Se eget innlegg om tankinspeksjonen side 4-6). Skvalpesonen I vår ingeniøravdeling på Sluppen i Trondheim, sitter ingeniør Geir Ingar Bjørnsen med en spennende studie for Statoil og FPSO er, med vakuum, fjernstyrte ROV-verktøy og oppdriftsberegninger i skvalpesonen som ingredienser. Geir Inge er for øvrig nettopp ferdig med et tilbud på en annen studie som også vil gi oss ytterligere kompetanse om utfordringer og muligheter i skvalpesonen. Noen kontorplasser lenger bort kan ingeniørkollega og prosjektleder Ståle Karlsen tilfreds konstatere at vi med egenutviklede, fjernstyrte verktøy har montert anode nr. åtte av totalt 16 på skaftet på Snorre B. Tolv meter under havoverflaten, i skvalpesonen altså, og helt i henhold til plan og uten uønskede hendelser. På Dora2, vårt subsea testsenter et kvarters biltur unna Sluppen, har altmuligmann og fagansvarlig subsea, Arne Lothe, på mirakuløst vis klart å spore opp noen kritiske komponenter til et annet viktig hasteoppdrag for Shell UK i skvalpesonen. På kontorpulten hans ligger også forhåndsvarsel om ytterligere en mobilisering til en annen av Shells skvalpesoner. Og joda, vi har etter hvert mer enn kjettingsleden, trådsagen og Mk1 i skvalpesone-kofferten vår. Railman, Splash Light, SingleClaw... Tore Larssæthers ville frokostidé og 25 millioner egenfinansierte utviklingskroner senere har vi altså en rekke tilkomstverktøy for skvalpesonen utviklet både før 8

9 og etter Mk1-ideen, nå under fellesbenevnelsen LBO Splash Zone Concept. Verdensledende For litt siden spurte et av våre styremedlemmer meg om hva jeg la i vår målsetting om å bli verdensledende i skvalpesonen. Jeg tror svaret er enkelt, noe også styremedlemmet var enig i; vi er verdensledende når markedet fortsetter å etterspørre vår kompetanse og våre spesialtjenester for skvalpesonen. Punktum. Derfor har vi fokus på å videreutvikle løsningene og parallelt markedsføre LBO Splash Zone Concept og vår helt spesielle kompetanse på å løse kundens problemer. Når det er korte tidsfrister skal vi trives ekstra godt, det er da våre kreative egenskaper og LBO-ånden skal utgjøre forskjellen på hyllevaren og håndlaget med entusiasme! En egen videopresentasjon, en egen tilpasset folder og deltakelse på utvalgte seminarer og messer med fokus på hva vi kan gjøre i denne sonen, har vært viktige markedstiltak. Det er i dette bildet interessant å registrere utviklingen det siste året, og som denne artikkelen innledet med flere eksempler på tell gjerne igjen hvor mange ganger skvalpesonen ble nevnt. Populær på forelesninger LBO Splash Zone Concept har også blitt funnet verdig en forelesning på flere viktige bransjeseminar i år. I mai holdt undertegnede et innlegg om vårt konsept under NFVs årlige seminar Strategisk Inspeksjonsstyring. Tidligere i år stod Martin Hasle, ingeniør og fagleder subsea, på podiet med et lignende innlegg under FFU (Foreningen for Fjernstyrt Undervannsteknologi) sin årlige samling. Og sannelig ble ikke LBO Splash Zone Concept også funnet en plass verdig i det gode subseaselskap, da det internasjonalt representerte seminaret Underwater Technology Days ble arrangert i Bergen i begynnelsen av juni igjen med Martin Hasle på podiet. Innovativ brannmann En interessant lignende historie startet i Texas i De fleste husker vel, eller har hørt om, den Houston-fødte firefighteren Paul Neal Red Adair, som i løpet av karrieren slukket ikke mindre enn rundt 2000 branner av ulikt omfang på olje- og gassanlegg verden rundt. Han fremsto som (og var helt sikkert) en tøff cowboy fra Texas, men først og fremst var han en dyktig innovatør. Han utviklet nye løsninger og utstyr som utkonkurrerte eksisterende tilbud i markedet, og slik spredte ryktet seg om hans effektive metoder som ild i tørt gress, nesten bokstavelig talt. Våre egne løsninger, stort sett Hand Made in Norway og vesentlig skreddersøm etter kundens behov, har like gode odds som Red Adair for å bli verdensomspennende. Og som texaneren, bygger også vi opp en internasjonal virksomhet i og fra Houston. Med den forskjell at vi går til krig mot korrosjon, sprekker og andre uønskede tilstander i skvalpesonen på offshore installasjoner, verden over. Og det er derfor jeg har våget meg på den skråsikre konklusjonen i overskriften. 9

10 Nye fagbrev Av Magne Beyer Siden nyttår har 12 kandidater gått opp til praktisk fagprøve ved Kurssenteret. Seks av disse har vært eksterne privatister. Siden utgivelsen av H&L nr 1 i år har Patrik Bengtsson, Arild Almås og Jan Kåre Tveite bestått praktisk prøve i isolatørfaget. Kåre Leo Anderson og Thor Lønseth har bestått sine praktiske prøver i Patrik Bengtsson Isolatør 25. mars. Vi gratulerer! Arild Almås Isolatør 15. april. Kåre Leo Anderson Stillasbygger 8. april 10 stillasbyggerfaget. Fagbrevet er naturlig nok et svært vesentlig tilskudd til den enkeltes kompetanse- og arbeidsutvikling. For LBO bidrar dette til økt fagbrevprosent ute i prosjektene som igjen styrker våre kontrakter. Thor Lønseth Stillasbygger 26. mai Jan Kåre Tveite Isolatør 13. mai

11 Trangt om plassen Et svært positivt trekk for Kurssenteret er at det stadig oftere er trangt om plassen på kurs. Stadig flere bedrifter kontakter oss og ønsker LBO som førstevalg når det gjelder kursleveranse. På bildet ser vi kursdeltakere fra Island Offshore AS (Ulsteinvik) og ConocoPhillips. 11

12 Piketen och LBO, samarbete mot nya Av Martin Markusson Sedan hösten 2009 har LBO haft kontakt med svenska polisens insatsstyrka Piketen. De kom till oss med en förfrågan om vi kunde tillföra något till deras VHF (Vertikal Horisontell Förflyttning) enhet. Så hösten 2009 var jag med och observerade under VHF utbildning för deras operatörer. Där såg jag att LBO hade säkerhet, erfarenhet och kunskap som vi skulle kunna tillföra Piketen s VHF enhet. Med säkerhet i fokus Piketens VHF instruktörer är utbildade och certifierade av svenska försvaret, deras system bygger förenklat på enkelhet, effektivitet och fart. Vilket betyder att säkerheten inte sätts i första fokus, som den gör i vårt system, och att man då får räkna med mänskliga förluster. Piketen som är en civil enhet kan inte kalkylera med mänskliga förluster vid VHF bruk. Det är här LBO kan komma in och kvalitetssäkra med sitt system som bygger först och främst på säkerhet. Stor erfarenhet Efter ett några möten med utbildningsansvarig på Piketen, Claes Torven, så beslutade vi att inleda ett samarbete. I slutet av maj 2010 besökte jag och Ole Tangen Piketen s VHF ansvariga Claes Torvern och Johan Hallstedt. Vi åkte ut till en rivnings 12

13 Här är hur Piketpolisen och VHF ansvarige Johan Hallstedt med egna ord beskriver samarbetet med LBO; höjder Piketen, stockholmspolisens insatsstyrka, har som arbetsuppgift att agera i särskilt farliga situationer, i särskilt farliga miljöer. En sådan farlig miljö är definitivt arbete på hög höjd. Syftet med vårt höghöjds arbete är att förflytta oss oupptäckta vertikalt, till en plats där vår egentliga arbetsuppgift tar sin början. De situationer vi huvudsakligen tränar inför är taktisk firning i syfte att med överraskning och aggressivitet ta ett utrymme, för att rädda liv, gripa en gärningsman eller säkra bevis i brottmål. Verksamheten ställer naturligtvis höga krav på operatörer, utrustning och inte minst utbildning. Piketen strävar efter att ständigt utveckla och förfina sina taktiska metoder, riggning och säkerhetsarbete på höghöjd. Ett bra sätt att utvecklas är att ta hjälp av specialister från den civila marknaden. I LBO, som har ett högt säkerhetstänkande och stor erfarenhet av arbete på hög höjd, har vi funnit en samarbetspartner som förstår vårt behov av lösningar i svår och farlig miljö. Genom att studera operatörernas övningar i taktisk firning, och därigenom skaffa sig en bild av Piketens specifika behov vad gäller firning och riggning, har personal från LBO skräddarsytt och genomfört utbildning för enhetens firningsspecialister. Man har även på ett förtjänstfullt sätt utbildat i materiels hållfasthet vad gäller firningsutrustning och fästpunkter för riggning. Piketen som enhet är mycket nöjd med det sätt på vilket utbildningen bedrivits och är övertygade om att vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling. objekt och gick igenom vad LBO kunde bistå med i deras VHF system. Piketen s VHF system är baserat på militära metoder och nära besläktat med alpina klättersystem, vilket gör att det skiljer sig en hel del från vårt system. Vi kom fram till att det framför allt var förankring/förankringspunkter som de slet lite med och där vi sitter med stor erfarenhet, även material val och belastning/hållbarhet var efterfrågat. Ubildningsdagar I slutet på september 2010 hade Piketen utbildningsdagar för sina VHF instruktörer. Här blev LBO efterfrågad att hålla i en av dessa dagar, så jag blev ombedd att resa dit och utbilda deras instruktörer i förankringar. Efter en presentation om LBO, vad vi sysslar med och vad vårt system baserar på, så åkte vi till ett rivnigshus mitt i Stockholm. Här hade jag med en jekketalja (Kito) som vi använde för att belastningstesta (1500kg) olika förankringspunkter. Det var allt från ventilationstrummor, takstolar, snörasskydd, stegar till falsade plåt kanter. Allt vi belastningstestade höll, även om viss deformation förekom, och det var uppskattat av instruktörerna att faktiskt få se vad saker och ting tål. Vi gick också igenom teoretisk med vinklar på förankringar och minimum krav till en förankring, även hur man på bästa sätt kan backa upp och bygga ut vidare på systemet. Till saken hör att vid en skarp blixt insats för VHF enheten så ska den VHF ansvarige i respektive grupp rigga upp systemet och ha 4st operatörer inne på systemet redo för insats på 15min(!). På Nordsjön har vi en hel dag på oss... Vi genomförde belastningstest på deras utrustning, kevlar rep, statiskt rep och slingor. Här spände vi upp med ca: 500kg, vilket är den ca belastning de har på utrustningen i förankringen. Här testade vi med skarp kniv och en rostig spade, vissa av resultaten var en riktiga ah-upplevelser. Det här var ett uppskattat inslag och ger instruktörerna värdefull erfarenhet. Visade även upp några av våra räddningssystem som går att använda vid upp/nedfirning av aktivister som satt sig fast vid tex broar. Tanken är att det här samarbetet skall fortskrida och att LBO skall skräddarsy en utbildning i Molde för Piketen s VHF kursledare. To be continued 13

14 Av Bård Kringstad Gode tilbakemeldinger på LBO Lederskole Første og andre kull i LBO Lederskole er vel i havn og vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi ønsker å gjøre en evaluering av hvordan opplegget har fungert og vi har i den forbindelse stilt noen spørsmål til noen av deltagerne. A: Hva har lederutviklingsprogrammet gitt deg? B: Hva har du selv fått bidratt med? C: Hvordan vil du bruke det du har lært i arbeidet ditt som leder? Lars Trygve Hansen og Sverre Kile diskuterer. Thom Ole Vedø (ISO-leder, Norskehavet) A: Det har gitt meg bedre selvinnsikt og jeg har fått verdifull tilbakemelding på hvordan jeg blir oppfattet som leder og person. B: Fortalt mer om meg selv enn jeg ellers pleier å gjøre! Vært med på å løse vanskelige personalsaker andre deltagere har lagt fram. Gitt andre deltagere tilbakemelding på deres lederstil. C: Jeg vil jobbe bevisst med de forslagene til utvikling og mulige fallgruver som min ledertype står for. Jeg vil bruke de tilbakemeldingene jeg har fått fra andre deltakere på lederskolen til å utvikle meg selv som leder, arbeidskollega og menneske. Enes Coric (ISO-leder, Norskehavet) A: Jeg har fått utrolig mye tilbake for den tiden som jeg har brukt på disse tre samlingene. Mange temaer som vi har gått gjennom har stor praktisk betydning for min hverdag her ute på Heidrun. Gjennom de tre modulene i kurset fikk jeg godt og interessant påfyll av kunnskap. Med deltagere fra flere forskjellige prosjekter i LBO ble det mange nyttige og interessante diskusjoner både i plenum og i grupper. B: Jeg har selv bidratt med "gode" innspill både i plenum og i gruppearbeid. Tror jeg. C: I ettertid har jeg allerede prøvd å innføre det som jeg har lært på kurset og det gir resultater i hverdagen. Jeg anbefaler kurset til alle som ønsker å få mer kunnskap om ledelse. 14

15 Lars Bae (ISO-leder, Norskehavet) A: Jeg har blitt mer bevisst på meg selv som person og som leder. Jeg har også blitt mer bevisst på andre og det er kanskje enda viktigere. Sverre Kile er særdeles engasjerende formidler og interessant type som gjør at dette kurset vil bli husket lenge. B: Jeg kjedet meg ikke et sekund under hele kurset. Dette var også tilbakemeldingene fra de andre. Jeg synes at alle deltagerne, inkludert meg selv, hele tiden bidro både i diskusjoner og de praktiske oppgavene. C: Vi fikk en del verktøy i forhold til rolletolkning og bevisstgjøring som jeg helt klart vil bruke videre. Jeg har lært mye om sterke og svake sider ved "arketyper" og den enkeltes sterke og svake sider i teamarbeid. Øystein Bakke (LBO-leder, offshore) A: Større egeninnsikt. Hva som er mine sterke og svake sider. Bedre rustet før å håndtere vanskelige situasjoner. B: Egne erfaringer fra diverse jobbsituasjoner. Usminket egenvurdering i gruppesituasjoner. C: Bruke den større selvinnsikten til også å bedre forstå andre sin situasjon og arbeidsmåte. Har verktøy til å håndtere personalkonflikter. Åsgeir Frydenlund (LBO-leder, offshore) A: Syntes først at mye av det vi lærte var masse vis-vas. Etter hvert, med den nye lærdomen i underbevisstheten, ser jeg tydelige sammenhenger mellom det som jeg har lært på lederskolen og det som faktisk skjer i virkeligheten. Det var også veldig lærerikt med gruppeoppgaver sammen med de mer erfarne lederne i LBO. Mange flinke folk som kunne dele sine erfaringer. B: Dette opplegget var basert på mye gruppearbeid, så det var umulig å ikke bidra. Jeg bidro med mine erfaringer i tillegg til evnen min til å samarbeide med andre. Jeg må nesten få trekke frem en bestemt oppgave vi skulle løse med gruppearbeid. Dette dreide seg om å bygge en legofigur under gitte forutsetninger og rammer. Det er helt utrolig hva voksne mennesker gjør når det blir et snev av konkurranse og prestasjonsforventning. C: Jeg føler jeg har bedre forutsetninger for å takle enkelte situasjoner etter det jeg har lært. Mye av lærdommen jeg har tilegnet meg gjennom disse samlingene er ting som har lagt seg litt i underbevisstheten, og jeg håper at dette vil hjelpe meg til å bli en bedre leder og arbeidskollega. Men noe av det viktigste jeg har lært på disse samlingene, er jo at jeg har mange kjempeflinke kollegaer, som har utrolig mye kunnskap og erfaringer. Når man kommer i situasjoner som er utfordrende eller vanskelige å takle, så er det også mulig å spørre om råd... Veien videre Sverre Kile. Vi ønsker som nevnt innledningsvis å gjøre en evaluering av opplegget. I den forbindelse er det planlagt et eget dagsseminar i begynnelsen av september. På dette seminaret vil noen av deltagere fra kull en og kull to bli invitert, samt representanter fra basisorganisasjonen på land. Hensikten er å avdekke behovet for eventuelle justeringer og å ta med oss læringspunkter/forbedringsområder mellom anlegg og basis. Sverre Kile vil også lede dette seminaret. Han har lang erfaring som konsulent innen ledelse og organisasjon, med endringsledelse, lederutvikling, teamutvikling ogcoaching som sitt spesialfelt. Han er utdannet psykolog, med spesialisering innen organisasjon og ledelse, og er en meget anerkjent konsulent. Han har også etter hvert fått et visst innblikk i hvordan vi arbeider og ønsker å være med oss videre. Allerede nå har vi berammet oppstarten av kull tre i månedsskiftet oktober november. Nærmere info vil følge senere. Egen elektronisk Lederhåndbok, som en oppfølger og støtte til ledere i det praktiske arbeidet, vil bli implementert i løpet av september. 15

16 portrettet 16

17 Byggmesteren Når han er på jobb bygger han stillas, og når han har fri bygger han hus som er nominert til svenske arkitekturpriser. Velkommen hjem til Kåre fra Åre. Av Ingunn Viken I en fjellskråning i ski-paradiset Åre i Sverige stiger en fem meter bred og 27 meter lang trekloss opp av terrenget. Her har Kåre Leo Andersson (37) tilbrakt stort sett alle sine friperioder det siste året. På jobb offshore bygger han stillas på Norne, når han er på land bygger han hus. Jeg har svensk fagbrev som snekker, så jeg gjør det meste selv, sier han. Tomten kjøpte han sammen med kamerater for noen år siden, og etter forespørsel har arkitektvenner tegnet tre hus som får plass på hver sin smale tomt i det bratte terrenget. De to første husene er allerede solgt, nå bygger han det tredje til seg selv. Tidligere kollega i LBO, Tommy Bjelland, kaller huset for et slott. Anderson mener at det ligner mest på en buss. Men det kommer til å bli mitt mansion, sier han fornøyd. Det er ikke bare hos kolleger byggeprosjektet har vakt oppsikt. De tre husene er nominert til Träpriset 2012 en pris som tildeles hvert fjerde år av Skogsindustrierna til et bygg som representerer god svensk arkitektur i tre og som speiler tiden vi lever i. Det er gøy å være blant de nominerte, men jeg tror ikke vi vinner, sier han beskjedent. Det gode liv Denne sommeren er det 16 år siden han som 20-åring gikk av toget i Åre med en koffert med klær i den ene hånden og en verktøykasse i den andre. Å komme hit var et eventyr. Jeg hadde aldri vært så langt nord før og skulle snekre på et hus, som snekkerlærling. Det som er best her er at det er nært naturen, men det skjer mye i denne lille byen, forteller han. Her treffer han venner til lunsj hver dag, her dyrker han sine egne poteter, her freser han rundt på motorsykkel på motorcrossbanen om sommeren og på ski i anleggene på vinteren. Den vesle byen med ca 2000 innbyggere har det meste han trenger. På vinteren er det som en by å regne, og det er kort vei til aktiviteter og naturen. Samtidig er det gode forbindelser til Trondheim og Stockholm, slik at man raskt kan komme seg videre til Europa. Åre er nært til alt, selv om det er langt borte, oppsummerer han. Det eneste som kanskje mangler er jenter. De fordufter like fort som snøen smelter. Ja, da forsvinner de alle sammen, ler han. Fra land til hav Landkrabben fra Vestra Götaland fant veien til offshore da en kompis meldte seg på kurs hos LBO for 5-6 år siden. Jeg og en kompis dro over og tok kurs i stropp og anhuk. Senere tok jeg stillas grunnkurs og fikk jobb i Hav og fjell minner om hverandre, det er litt samme sak. Her kan vinteren være ganske hard og da er det godt å komme ut til havs hvor det er mildere. Det har gått ganske bra og jeg lider 17

18 ikke av sjøsyke, forteller han. Han tror han kommer til å jobbe offshore i lang tid fremover. Det er helt ideelt. Man får mye fri, eventyr og spenning, og det er en interessant industri. Det beste er at man jobber intenst når man først jobber og har fri når man har fri. Og så er det godt å ha det stille og skru av telefonen når man er ute, det er helt skjønt. En glad gutt Når man spør kolleger om hvordan de vil karakterisere Kåre fra Åre, er det de samme tingene som går igjen: Glad, omgjengelig, og det er alltid ablegøyer. Jeg er nok jevnt glad. Jeg forsøker det, selv om jeg er lei meg eller ting er tråkit. Jeg har en del flaks, det er en god egenskap det, ler han. I vår trosset han dysleksien og tok fagbrev i stillas. Prøven i dag er lagt opp til at man skal skrive en lang tekst, og det funker ikke for meg. Når jeg skal skrive er det vanskelig å få det jeg har i hodet ned som tekst. Og så stiller jeg høye krav til meg selv, og det tar langt tid. Men jeg fikk i stedet gjøre en muntlig prøve hvor jeg tegnet og forklarte prosessen, og det passet meg mye bedre. Jeg synes ikke at dysleksien har vært til noe hinder tidligere, det har gått bra likevel. Jeg er veldig sosial og har lett for å lære meg nye språk. Jeg leste engelsk på universitetet i Brisbane i Australia et semester, og det gikk veldig bra. Nå er det rolige sommerdager i Åre, og skitrekkene ligger grønne. Men til vinteren kommer skientusiastene, turistene, artistene. Og jentene. Kanskje blir det andre tider i år? Jeg har ingen familie selv, og ingen tjej heller. Men til vinteren har jeg jo hus. Kanskje noen kunne tenke seg å bli også etter vinteren, ler han. I disse dager er det 16 år siden Kåre Leo kom til Åre med bare en bag med klær og en verktøykasse. Nå bygger han seg hus i bygda som han mener har alt han trenger. Motorcross: Det er bare for moro, men jeg hopper ganske langt, 25 meter kanskje. Motorcross er en bra måte å holde seg i form på. Så lenge man ikke brekker beinet da. I vår tok Kåre Leo fagbrev i stillas, her er en glad gutt på kaia utenfor Kurssenteret i Molde. Åre er nært alt selv om det er langt borte, sier han. 18

19 LBO ble årets bedrift 2010 Dette er en pris til alle ansatte i LBO, sier daglig leder Kristoffer B. Jenssen. I april ble LBO kåret til årets bedrift i Molde. Av redaksjonen Prisen ble overrakt under Molde Næringsforums årsmøte på Rica Seilet Hotell onsdag 27. april. Molde Næringsforums jury poengterer i sin begrunnelse at LBO de siste årene har vist en svært sterk utvikling, og i dag er en av de største og mest sentrale bedriftene i regionen. «Gjennom et voksende engasjement i offshoresektoren har bedriften utviklet et bredt spekter av tjenester innenfor vedlikeholds- og modifikasjonssektoren. I dag er all virksomhet rettet mot olje og gass, og selskapet leverer tjenester og komplette prosjekter på et stort antall installasjoner på norsk sokkel. Dette omfatter engineering, utstyrsleveranser og prosjektgjennomføring offshore eller på land», heter det i begrunnelsen til juryen. Juryen sier også at utviklingen i bedriften er tuftet på langsiktig industriell utvikling; «Den er meget veldrevet og har levert gode resultater. De har lagt stein på stein». Kristoffer B. Jenssen minner om at dette er en utmerkelse til alle i bedriften: Dette er en pris til alle ansatte i LBO, og tildelingen er spesielt ærefullt med tanke på alle andre innovative og flotte bedrifter i Molde-regionen som vi har stor respekt for, og som sikkert også var aktuelle prisvinnere, sier han til Høyt & Lavt. Det var spesielt morsomt for oss å få prisen fordi vi er videreføringen av gamle Linjebygg i Molde. Linjebygg var en flott bedrift med en omfattende virksomhet, men som var relativt lite kjent lokalt. Grunnen til det var at virksomheten var svært utadrettet. Derfor er det ekstra artig å registrere at vi i LBO har greid å markere oss på en slik positiv måte i Molde-regionen. Vi omsatte i 2010 for ca. 675 millioner kr. Med hovedkontor i Molde, er vi i dag ca. 470 medarbeidere, inkludert avdelingene i Trondheim, Stavanger og Houston i USA, samt datterselskapet MainTech. 19

20 LED-lysene kan styres med en app fra iphonen til Rockheims tekniske sjef. Erik Haugane, frittalende direktør på rockescene. Jan Hauge holdt et forrykende innlegg Fra Troll til Figaros Bryllup. Tina Lie ga oss nydelige smakebiter fra den nye platen som kom ut i slutten av mai. MainTech-konfe Etter fjorårets suksess, kan vi klare å skape like mye begeistring en gang til? Vil vi klare å dra travelt opptatte mennesker til enda en konferanse? Av Roger Sundal For drøyt ett år siden satt et samlet MainTech rundt lunsjbordet, smilende fra øre til øre og utrolig fornøyde med en konferanse som markerte vårt 10 årsjubileum. 170 deltakere hadde dratt hjem med et smil om munnen, og det haglet inn e-poster dagen etter med lovord om foredragene, stemningen og maten. Men vi kan ikke gjøre dette hvert år! Annethvert kanskje? Ny konferanse Vi er i slutten av april 2011: 185 gjester har meldt sin ankomst til MainTech-konferansen Været er på vår side, og legger en perfekt ramme rundt kveldsarrangementet på Rockheim som markerer starten på konferansen. I et lokale skreddersydd for rockemusikk, er Erik Haugane fra Det norske oljeselskap ASA førstemann ut med sitt innlegg. Inspirert av rockescenen? Han tråkker til og gir sine klare meninger om rammevilkår, miljøvern, politikere og olje. Herlig stemme Tina Lie inntar scenen sammen med en gammel kjenning fra i fjor, Tom Åge Myhren, og to gitarister. Sammen serverer de lune låter fra Tinas repertoar og betraktninger rundt livet. Tilbakemeldingene etter en times seanse var entydig på Tinas herlige stemme og et scenerom som formidlet den helt krystallklart. Onsdagskvelden avsluttes med en rundtur i museet og tapas i restauranten Rockheim Panorama, under kuben 20

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra!

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra! Himmeltidende Mars 2015 Bursdager i Mars: Samuel 5 år 31/3 Hurra! Nord-vest Februar var en flott måned! Vi hadde mange fine turer i området rundt Stavset. På skøytebanen laget barna fine snøengler. 6.februar

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Januar 2014 Hei og godt nytt år! Da var vi tilbake og på an igjen etter høytiden, og vi finner stadig på masse morsomme ting å gjøre. I høst har vi drevet mye med formingsaktiviteter,

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2012 Hei alle sammen April har flydd forbi og nå kommer mai du skjønne milde! Vi har fortsatt å gå på svømming, noe som er veldig populært! Mange spør når det er deres

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE OPPIGARD Eline Solheim Styrer STØTTENDE OG UTFORSKENDE LÆRINGSMILJØ Bakgrunn for prosjektdeltagelse Hovedfokuset vårt for barnehageåret 2012 13 er Støttende og utforskende

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg (Nina B, Mammamagi.no) HVA HAR DU I VESKA DI? Gjem en gjenstand (eller tenk på en) i en veske eller i en serviett. De

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes?

Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes? Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes? Har du lyst til å møte nye mennesker eller oppleve et annet land og en annen kultur? DRA ut som IFYE! Da er det

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Februar 2014 Hei, så kjekt at du leser dette! Februar har vært en spennende og morsom måned. Vi fortsatte vårt fokus på fysisk aktivitet ved å gå på masse kjekke turer,

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Informasjon fra Loppa februar 2017.

Informasjon fra Loppa februar 2017. Informasjon fra Loppa februar 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. De to første ukene av januar hadde vi vennskapsuker på huset. Her hadde vi fokus på vennskap, inkludering

Detaljer