KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører?"

Transkript

1 KPMG MEDIA KPMGs digitale frontlinjekriger Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? Her er rapportene du ikke må gå glipp av!

2 KPMGs Kundeportal er på en måte «revisjonsbransjens nettbank». Selv ville jeg aldri hatt pengene i en bank uten nettbank! KPMGS DIGITALE FRONTLINJEKRIGER Med nye IKT-verktøy kan økonomiavdelinger effektivisere rutiner og spare ressurser, og det må revisjon støtte opp under. Her forteller Kjetil Kristoffersen hvorfor KPMG ligger helt i forkant av den digitale revolusjonen innen revisjon. Revisjonsverden er i store endringer. Markedet forlanger økt merverdi på tjenestene vi leverer, samtidig som rammebetingelsene våre endrer seg på en måte som gjør at vi må bli stadig mer effektive i hvordan vi leverer revisjon. Digitalt sett ligger vi heldigvis veldig langt fremme, sier KPMG-partner Kjetil Kristoffersen. Han har 15 år bak seg i KPMG, hvorav de siste fem årene som partner, og fra nyttår leder han selskapets revisjonsvirksomhet. Omtrent samtidig lanserte selskapet en viktig nyvinning for å effektivisere vår samhandling med kundene: Vi har nå på plass en nettbasert tjeneste som vi har kalt KPMG Kundeportal, som er et alternativ til de gamle måtene å jobbe med revisjonsoppdrag på, sier Kristoffersen. Effektivitet og trygghet I gamle dager fikk kundene en oversikt over hva de måtte forberede eller levere inn før revisor kom på besøk. Ringpermer, USB-pinner eller CD-plater ble gjort klar eller sendt med bud eller i posten, ofte supplert via e-post underveis. Kunde og revisor måtte løpende forsøke å holde oversikten over hva som var levert eller manglet. Alt dette kan KPMG-kunder nå legge bak seg: Nå setter vi bare opp en web-portal som viser hver enkelt kunde nøyaktig hvilke dokumenter og filer akkurat hans eller hennes selskap skal levere. Kunden kan så laste dokumentene opp direkte til oss via det samme verktøyet, og da har begge parter til enhver tid full oversikt over hva som er levert. For kunden gir dette en trygg og effektiv informasjonsflyt uten verken investeringer eller større kostnader, sier Kristoffersen. Så vidt jeg vet har ingen andre revisjonsselskaper noe tilsvarende. For oss er dette bare ett av flere elementer i vår nye, digitale måte å jobbe på, sier han videre. Den digitale verden For noen år siden innførte KPMG et nytt revisjonsverktøy som digitaliserer våre interne arbeidsprosesser, kalt eaudit. Denne elektroniske plattformen jobber i et isolert miljø hvor bare medlemmene på et revisjonsteam har tilgang. Med en slik arbeidsflyt kan medarbeiderne på et oppdrag jobbe fra hvor som helst i verden, sier Kristoffersen. Neste trinn var å digitalisere arbeidsflyten mellom kunden og revisjonsteamet gjennom KPMG Central, som er KPMGs globale løsning for digital informasjonsflyt mellom kunde og team. Dette har fungert veldig godt på våre største og mest internasjonale kunder, men prosessene forbundet med å digitalisere informasjonsstrømmen har inntil nylig vært forbeholdt de aller største frem til KPMG Kundeportal nå er på plass. Som leder for revisjonsvirksomheten ser Kristoffersen det som en viktig oppgave å sørge for at KPMG fortsetter å bruke «cutting edge» teknologi og utnytter mulighetene som finnes. Noe av det viktigste vi som revisorer gjør fremover, er å holde oss relevante for kundene. Kundene investerer hele tiden stort i prosesser og systemer. For eksempel flyttes mer og mer av internkontrollen inn i ERP-systemene, og det er en utvikling hvor vi i KPMG henger godt med, slår han fast.

3 Systemer og modeller og verktøy hjelper ingenting om ikke folkene våre kan bruke dem. Noe av det viktigste vi som revisorer gjør fremover, er å holde oss relevante for kundene Fra utvalgsbasert til 100 % revisjon Kristoffersen viser til KAAP (KPMG Automated Audit Procedures), et verktøy som KPMG Norge har implementert i nært sammen med KPMG internasjonalt. Revisorer har tradisjonelt testet internkontroll gjennom å ta stikkprøver på jakt etter områder som bør undersøkes nærmere. Med KAAP kan vi, heller enn å anslå sannsynligheten for feil, kjøre absolutt alle transaksjoner virksomheten har hatt i perioden gjennom en svært avansert dataanalysemodell. Da kan vi påpeke alt som faktisk er håndtert feil eller utgjør mulige risikotransaksjoner, sier han. Dette er langt mer interessant for kunden. Vi kan på denne måten fortelle dem, på avdelingsnivå, eller helt ned på hver enkelt transaksjon, akkurat hvor i prosessen det finnes feilkilder som kan forbedres, sier Kristoffersen. I slike analytiske spørsmål hvor revisjon kan bringe merverdi til virksomhetene som revideres ligger mye av fremtiden for revisjonsbransjen, mener han. Han føler seg trygg på at det er slik revisorer bør jobbe fremover. Jeg tror ikke vi skal mange år frem i tid før alle revisjonsoppdrag begynner med at alle data i regnskapssystemet importeres inn i en analysemodell som hjelper oss med å identifisere risikotransaksjoner, og så bygges revisjonen derfra. Eller revisjonsverktøy kan bygges inn i ERP-systemet og skje fortløpende såkalt continuous monitoring. Vi i KPMG benytter allerede slike løsninger på flere av våre oppdrag, sier han. Motsatt side Men IKT-verktøy er ingen mirakelkur som gjør organisasjoner dynamiske og fremtidsrettede så fort de kommer inn døren det ble Kristoffersen tidlig klar over: For lenge siden hadde jeg en større kunde som fortsatt kalte regnskapsavdelingen sin for «bokholderiet». De hadde fått installert et avstemmingsprogram som kunne vise avvik og avdekke åpne poster faktisk en enkel form for dataanalyse. Problemet var bare at de ansatte, som hadde jobbet der i uminnelige tider, slett ikke stolte på dataprogrammet. De kjørte alt gjennom maskinen, men hentet likevel frem linjal og blyant og gjorde det manuelt i tillegg i mange år! Tilsvarende situasjoner vil Kristoffersen for alt i verden unngå, både i KPMG og hos våre kunder. Samtidig vet han at omstillingsdyktige ansatte ikke skaper seg selv. Systemer og modeller og verktøy hjelper ingenting om ikke folkene våre kan bruke dem. Dagens revisjonsutdanning tar dessverre ikke høyde for denne verdenen, men her har vi tatt affære i KPMG; Tidligere IT-rådgivere har flyttet inn i revisjon og videreutdanner i stor skala revisorene våre til «IT Trained Auditors», slik at de på best mulig vis kan bruke teknologien til kundens beste, forteller han. Neste generasjon Det vi ser er intet mindre enn en digital revolusjon innenfor revisjon, og den gjennomsyrer alt vi gjør i KPMG. Enda viktigere enn at vi utvikler nye og sofistikerte verktøy er det at våre medarbeidere og partnere får utvikle tankesettet og kompetanse som gjør dem i stand til å bruke den nye teknologien til å skape nye fremskritt som gir våre kunder merverdi. Det at KPMG bevisst og systematisk har satset på dette over tid, er etter Kristoffersens syn en sentral grunn til at vi leder utviklingen på det digitale området. Konkurrentene våre kommer nok på banen med lignende produkter etter hvert, men da vil vi allerede ha beveget oss flere generasjoner fremover, sier han. Arbeidet med versjon to av KPMG Kundeportal var i gang allerede før versjon én gikk «live», og slik vil utviklingen i retning av bedre og smartere løsninger bare fortsette. Versjon to vil forbedre funksjonaliteten ytterligere, og endringene er basert på erfaringer fra pilotfasen. Videre er det forbedringer også bakover i systemet, i måten vi samhandler med teknologien. Etter hvert som vi jobber med teknologien, forstår både vi og kundene bedre hvordan ting kan gjøres mer effektivt, sier han, og trekker paralleller til utviklingen bankene har gjennomgått de siste årene: Kundeportalen vår kan på mange måter sees som en slags «revisjonsbransjens nettbank», som ga kundene en helt annen fleksibilitet enn de var vant til. Jeg kan naturligvis ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg ville i hvert fall aldri hatt pengene mine i en bank som ikke tilbyr nettbank!

4 Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? MedieNorge følger hvordan TV-tittingen fordeler seg på fjernsynskanalene nordmenn har å velge mellom. Statistikken deres viser at til sammen 73,6 prosent av nordmenns TV-bruk i 2012 tre av fire timer tilbrakt foran fjernsynsskjermene i de tusen hjem dette året skjedde på kanaler drevet av medieselskaper som KPMG nå reviderer. KPMG følger mediebransjen internasjonalt! KPMG s Film Financing and TV Programming Denne publikasjonen, nå i sin sjette utgave, er en uvurderlig ressurs for film- og fjernsynsproducere, advokater og økonomiske rådgivere i den kommersielle delen av bransjen. Informasjonen er samlet fra mange av de 155 landene hvor KPMG er representert, og oppsummerer støtteregimer, skatteordninger og incentiver i ulike verdenshjørner. Media er en sektor hvor det skjer store endringer for tiden. Denne kundegruppen er derfor veldig spennende for KPMG, så her er det bare for oss å takke for tilliten, sier partner Monica Hansen i KPMGs satsing på kunder i mediebransjen. Kanal Revisor Seerandel NRK1 *) KPMG 31,9 % NRK2 *) KPMG 5,3 % NRK3/Super *) KPMG 3,9 % TV2 KPMG 19,3 % TV2 Zebra KPMG 2,3 % TV2 Nyhetskanalen KPMG 2,0 % TV2 Filmkanalen KPMG 0,6 % TV2 Bliss KPMG 1,3 % TVN PwC 7,6 % FEM PwC 2,2 % MAX PwC 2,4 % VOX 1,0 % TV3 KPMG 4,4 % Viasat 4 KPMG 2,6 % Andre - 13,0 % KPMG 73,60 % PwC PwC 13,20 % Andre Andre 13,00 % UK Media and Entertainment Barometer Etter at smarttelefoner, smartfjernsyn og nettbrett har gjort sine inntog i våre hjem, får vi alle stadig flere valgmuligheter i vår mediehverdag. Denne undersøkelsen, gjort i Storbritannia i 2013, tyder imidlertid på at sluttbrukere er blitt mer selektive når de velger hvilke medier de skal bruke sin tid og sine penger på. The Mobile Evolution I denne artikkelsamlingen samler KPMG opp inntrykk fra den mobile revolusjonens frontlinjer. Sammen med eksperter, ledere og rådgivere fra ulike bransjer undersøker vi trender, forklarer konsepter og gir råd eller anbefalinger for hvordan bedrifter kan bygge drivverdige forretningskonsepter på mobile plattformer. Publikasjonene er gratis tilgjengelig på kpmg.no/media Seertall for Kilder: MedieNorge/TNS Gallup. *) NRK byttet til KPMG sommeren 2013

5 Kontakt Kjetil Kristoffersen Partner T: E: Monica Hansen Partner T: E: kpmg.no kpmg.no The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Norway. Photo: NTB scanpix / CF-Wesenberg.

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. Fremtidens regnskap Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie Regnskap&Lønn Christine Schie Ny administrerende direktør i NetLedger AS I NETTSKYEN Et temabilag fra NetLedger Les mer på side 2 Partner Thore Kleppen KPMG Regnskapsbransjen må endres 10 år i nettskyen

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2004 Vi selger følelser Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark Full kontroll - Store besparelser Aktiv Trykk

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer