Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Vi bles nytt liv i turlaget Vi har mykje flott turterreng i distriktet vårt, perler som ligg og ventar. Ikkje alle av oss er like godt kjende i distriktet og i tillegg til at det kan vere greitt å ha med kjentfolk, er det også triveleg å gå på tur i lag! I fyrste omgong legg i opp til turar i nærmiljøet der det er enkelt å kome seg til og frå utgangspunkta. 1. tur går til Hasundhornet søndag 26. april. Har du lyst til å vere med i ei gruppe som planlegg turar og kan du stille som kontaktperson for enkelte turar? Gi i så fall beskjed i sentralbordet på Kleven Verft. Per Rydjord, Randulf Havåg og Rune Hjelmeseth fungerer som turstyre og vil få litt skrive og koordineringsstøtte frå administrasjonen. Det er flott om dei som er i arbeid på Myklebust ikkje berre deltek på turane, noko som er ei sjølvfølgje J, men også vil vere med på å legge til rette turane og sette opp turprogram. Det er tenkt å få til eit variert program med lette, medium og tunge turar. På dei lette turane vil det vere naturleg å ta med ungar og om ikkje forma er på topp så vil det gå fint likevel, dette vert koseturar. På dei tunge turane vil det vere ein fordel å vere i bra fysisk form. Desse turane er berekna på dei som ser utfordringar i fjelltoppar der det er ein fordel å ha med kjentfolk. Medium turane er for dei som er glade i fine turar og som ikkje er heilt uvande med å gå i fjellet. Så snart turprogrammet er utarbeidd vil det bli hengt opp oppslag på bedriftene. Kjære kollegaer 02. April 2009 Korleis kan vi samarbeide betre internt i Kleven Maritime? Dette spørsmålet stiller eg meg sjølv ofte, fordi eg med jamne mellomrom vert merksam på sider ved drifta og prosjektgjennomføringane som ikkje tyder på optimalt samarbeid. Eg trur at vi på mange område jobbar godt i lag, men at vi innanfor deler av verksemda vår kan bli betre på dette området. Når vi erkjenner dei store utfordringane vi har med lønsam prosjektgjennomføring, og ser at vi treng alle våre krefter på å arbeide positivt og målretta i lag, vonar eg at vi kan legge eventuell intern strid til sides og konsentrere oss om hovudmålet. Konsernet har teke på seg ei rekke prosjekt som delvis skal gjennomførast i fellesskap, og som vil krevje eit intensivt og godt samarbeid og samspel. Eg veit at nokre meiner dette er feil, og helst såg at alt var som før, i gode gamle dagar. Bodskapen min er at vi alle må samle kreftene våre dei positive kreftene for å lukkast samla sett. Vi har vorte nøydde til å akseptere mange endringar i produksjonsforløpet av prosjekta våre dei siste åra. Årsakene er fleire, men for seint leverte skrog og utstyr er viktige stikkord. Dette har ført til at mange planar har vorte kasta om på, noko som har ført til meirarbeid og frustrasjonar for mange. Vi må framleis rekne med endringar, ikkje la oss frustrere for mykje av det. Vi har fått to kanselleringar, og reknar ikkje med at det skal verte fleire. No arbeider vi hardt for å omarbeide planane og reforhandle med leverandørar, og vi har opplevd at det som i utgangspunktet var negativt har vorte snudd til noko positivt. Det første skroget til VS 491 CD-serien til Siem Offshore er no på veg frå Kherson i Ukraina rett nok tre månader for seint, men likevel ein viktig milepel i prosjektet. Sjøsetting av det fyrste skroget frå beddingen på Kleven nærmar seg også. Etter nokre justeringar er datoen sett til 15. april. Levering er planlagt 15. juli 2009, og den datoen nærmar seg fort. Med topp innsats, godt samarbeid og god koordinering skal vi lukkast. Då vil vi legge opp til ei skikkelig markering i samband med dåp av den fyrste båten i serien. Vi planlegg også ei større markering når KV Barentshav skal døypast i Fosnavåg 22. august Levering finn stad litt tidlegare, 15. juli. Ambisjonen er å skape mykje merksemd kring Myklebust Verft, Kleven Maritime, og om dei svært miljøvenlege kystvaktfartya; verdas fyrste med gassdrift. Kvar ny kystvakt sparer miljøet for årlege utslepp tilsvarande bilar (NOx), og 400 bilar (Co2). Med kombinasjonen av dieselmekanisk og gasselektrisk framdrift kan desse båtane verkeleg kallast hybridfarty. God påske frå Ståle

2 Nytilsette i Kleven Maritime Ulsteinvik Rafal Kmiec -service. Stanislaw Jakubowski -stålutrustning Gursken Lukasz Szyszko -snekkar Gunn Anita Vildalen -sveisar Førde Ionut Draghia, til venstre. - stålutrusting Per Henrik Milde, i midten - rør Grzegorz Ciacka,til høgre - stålutrusting Marcin Pawlak er 31 år og er frå Polen. Heimstaden hans er Swinoujscie, nord-vest i Polen, men no har han blitt Hareidsdøling. Har du familie Maric? Ja, eg har kone og to born. Ei jente på 4 år, og ein gut på 8 år. Korleis fekk du jobb ved Kleven Verft? Eg jobba først for Genfer Lloyd her. So fekk eg tilbod om å jobbe for Kleven i staden. Etter å ha diskutert det med familien, bestemte vi oss for å flytte hit. Kva var det som gjorde at de tok denne avgjerda? Først og fremst var det at eg og familien min har betre framtidsutsikter her. Vi har ikkje så mange bekymringar, spesielt når det gjeld økonomi. Vi trivst godt her, det er ein fin plass å bu. Har de fått norske vener? Vi kjenner mange som vi pratar med når vi treffer dei, men vi vaksne har ikkje fått nære norske vener. Ungane derimot, dei har også fått mange norske venner. Når vi finn på noko i helgane, vert det som oftast i lag med andre polakkar som bur her. Både dei som arbeidar på Kleven, og folk som arbeidar andre stadar. Kva gjer du på i fritida? Eg fiskar mykje, både eg og kona mi likar godt å fiske, og det får vi. Har kona di fått seg arbeid? Ja, ho arbeidar som frisør ved frisørsalongen Noy i Ulsteinvik. Korleis går det med det norske språket? Ungane snakkar veldig bra norsk. Dei går i barnehage og på skule, og lærer fort. Kona mi snakkar også bra norsk, betre enn meg. Kor lenge ser du for deg at de vert buande i Noreg? Vi har ingen planar om å flytte tilbake til Polen med det fyrste. Sjølvsagt saknar vi heimstaden vår og familiane våre, men akkurat no har vi veldig godt her. Er det noko du ikkje likar ved å bu her? Ja, det regnar for mykje J Er det noko du synest er spesielt positivt? Det er heilt klart positivt at vi det enklare med tanke på økonomi. I Polen hadde vi heile tida lite pengar, sjølv om både eg og kona mi var i arbeid. Utanom det, so er her også veldig vakkert. Her er både fjell og sjø, - mykje fin natur. Vi har funne mange spennande plassar i nærområdet som vi likar å utforske. Vi har også planlagt å reise ein tur til Trondheim og vil gjerne sjå meir av Norge. Kva synest du om nordmenn? Nordmenn og Sunnmøringar er som folk elles i verda, nokre verkar kalde og inneslutta medan andre er opne og trivelege. Av og til tenkjer eg at det er ikkje sikkert alle likar at eg har funne meg til rette her, men eg vel å tru at det ikkje er slik. Heldigvis er dei aller fleste blide og hyggelege mot meg og familien min. Vi er veldig fornøygde med at vi har kjøpt oss hus på Hareid. Naboar og andre kjem bort og pratar, dei er hyggelige mot oss. Vi føler oss veldig velkomne der. 2

3 Siem har kansellert 2 farty av VS 491 CD serien I oktober 2006 vart dei fyrste to, av i alt 12 kontraktar, skrive med Siem Offshore på desse store ankerhandlarane. Seinare har to av kontraktane vorte overførte frå Siem Offshore til Singa Star i Singapore. Singa Star er eit selskap som har store eigendelar i Siem. Det er kontraktane på B328 og B330 som no er kansellerte. Det vert ein avansert kabal å legge, sidan mykje utstyr alt er bestilt til desse byggnummera, utstyr som no må om adresserast til andre byggnummer i VS491 CD seien. Dette arbeidet er i gang og det vert opplevd stor velvilje hjå underleverandørane rundt om. Sidan dette er byggenummer midt inne i serien så vil det ikkje få konsekvensar for ordrehorisonten i Kleven Maritime. Dei tilsette er framleis sikra arbeid ut Myklebust har gått over til skanning av fakturaer For ei tid tilbake skreiv Kleven Maritime kontrakt med Compello om leveranse av eit elektronisk fakturahandteringssystem. Siste året har Tor Helge Lillebø ved Myklebust Verft jobba tett både med MultiPlus og Compello for å få løysinga på plass. Det er ein heilt ny integrasjon som skal utviklast, noko som har vore noko meir krevjande enn føresett. Men, vi meiner no vi nærmar oss mål og dei fleste fakturaene går no gjennom Compello, seier Tor Helge. Løysinga inneber at innkjøparar og andre Kontroller Tor Helge Lillebø og økonomimedarbeider Lena attestantar får melding på e-post om at der er Anette Muren arbeidear med å få fakturaflyten elektronisk fakturaer som skal godkjennast. Vi slepp arbeidet med å kopiere, flytte og arkivere og mykje av posteringsinformasjonen vert henta automatisk frå vårt erp-system, seier Tor Helge. Brukarane kan enkelt sjekke fakturaer frå sin pc. Der vi før måtte leite i permar etter bilag kan vi no enkelt finne dei via datamaskina. Med Compello på plass kan vi også ta imot elektroniske fakturaer. Då slepp vi å skanne kvar enkelt, slik vi gjer no. Straks det tekniske mellom MultiPlus og Compello er på plass er det planen at Kleven Verft også skal ta i bruk løysinga. Ny tidsrekord i montering av helikopterdekk? I følgje Marine Aluminium, som er leverandør av plattforma, så har dei aldri opplevd ei så rask montering av eit helikopterdekk før, som det vart gjort på bygg 326 ved Myklebust Verft. Fartyet som fekk helikopterplattforma montert i rekordfart er ein MT 6017 som skal leverast til Siem Offshore. Planlagt levering av ferdig fartøy er medio mai Fartyet skal få namnet Siem Dorado. Honnør går til dei i prosjektet som la til rette for denne jobben, seier plassjef Hans Kristian Opsal. 3

4 Status for resultat i 2008 Vi er alt komne 3 månader inn i 2009 og normalt skulle vi ha vore ferdig med årsoppgjeret for 2008 på dette tidspunktet. Vi er imidlertid avhengig av å sluttføre nokre prosessar som kan få innverknad på resultatet. Vi ser likevel hovudtrenden og summerar opp følgjande: - Gjennomgåande leverer vi svake resultat på prosjekta. Dette gjeld både KVE og MVE. - Lyspunktet for KVE er B319 som gav eit greitt positivt resultat. - For MVE vart det økonomiske resultatet av reparasjon og vedlikehald positivt sjølv med eit relativt lite volum i Forseinkingar har medført at fleire prosjekt har blitt belasta med døgnmult. - Kystvaktprosjekta på MVE er forseinka og vil kunne påfører MVE relativt store tap. - KVE har realisert betydelig valutagevinst i Dette er realisert ved dei store svingingane i valutakursane hausten Rentekostnader på lån har belasta resultata i stor grad. Årsakene til dei svake prosjektresultata er mange og ulike: - Kvalitetsmanglar på utstyr og komponentar, og forseinkingar frå skrogverfta. - Forseinking av og kvalitetsmanglar på produksjonsunderlag. - Renteauke og generell kostnadsauke, spesiell på stål og skrogbygging. Her er likevel positive element å trekke fram: - Vi har levert skip av ypparleg kvalitet som kundane våre er svært godt nøgde med. - Oppnådd fint resultat på kostnadsreduksjonsprogram på indirekte kostnadar. - Det er sett i gong fleire gode prosessar innan opplæring/utvikling. - Vi har fått fleire dyktige kollegaer gjennom Avdelinga i Førde med sine tilsette har blitt eit viktig supplement i Kleven Maritime. Førdegjengen gjer ein innsats på Møre Alt då det vart klart at B324 ikkje skulle tilbake til Førde etter dokkinga på Myklebust, men derimot gjerast klar for levering i Ulsteinvik, såg gjengen i Førde føre seg at dei skulle til Møre. I utgangspunktet var gleda lita og skepsisen stor, men det skulle vise seg at det vart ei givande erfaring for karane. Produksjonsleiar Stein Ivar Hofsøy har vore vekependlar til Møre ei tid og har hatt store utfordringar. Han bur saman med ca 20 andre Sunnfjordingar på barakkeriggen på Skjæret. Han meinar det fungerar bra med bustad og mat, i alle fall midt i vekene. Lokalitetane på Kleven er fine, men dei føler nok at når det gjeld å gjere B324 ferdig så er dei for mykje overletne til seg sjølve og skulle ynskje at fleire av Kleven sine produksjonsarbeidarar var med i å ferdigstille fartyet. Spesielt føler dei at dei kunne ha trengt meir støtte med maskinarbeidet. Problem som dukka opp i propellsystemet gjorde at B324 måtte dokkast på ny og dette førte til ytterlegare utfordringar i framdrifta. Håpet er likevel å få levere til reiar før påske. Hofsøy seier at lærekurva har vore bratt, men vonar at dei kan dra lærdomen med seg over til neste byggeprosjekt. Når han ser på dette fyrste byggeprosjektet i heilheit så føler han at dei har fått det bra til. Han er stolt av karane som har stått på og vore både villige og kreative. Neste bygg til Førde er bygg 328, Siem Sapphire, som er venta til Førde i slutten på april. Mange av arbeidarane er permitterte, og vil bli det fram til skroget er på plass. Når B328 har klappa til kai, så er vi klare til å gjere ein ny stor innsats, seier produksjonsleiar Hofsøy ikkje ein einaste sunnmørstone å høyre i den klingande nordlandsdialekta! 4

5 Ferdigstilte skip frå Kleven Maritime 1. kvartal 2009 Februar B.323 KVE MT 6016 Siem Offshore Mars B.325 KVE MT 6016 Mk III Rem Offshore April B.324 KVE UT 712 L Rem Offshore Siem Marlin Rem Poseidon Rem Viking Siste skip til Rem Offshore i denne omgong I 2005 starta eit samarbeid mellom Kleven Maritime og Rem Offshore som skulle viste seg å bli meir omfattande enn nokon av partane trudde. I løpet av desse 4 åra har det vore skrive 10 kontraktar og det er levert 10 praktfulle skip frå Kleven til Rem. Skipstypene har variert mellom ankerhandlere og andre offshore spesialfarty og designa har variert mellom Rolls-Royce og Marin Teknikk. 7 farty har hatt varierande design frå Marin Teknikk medan dei tre med Rolls-Royce design alle har vore av typen UT 712. Fartya er no i arbeid over heile verda, mellom anna i Mexico og i Brasil medan andre er i drift i norske farvatn. Både reiar og brukarane av fartya er svært nøgde med arbeidet som er utført Når Åge av Kleven. kom på på sitt desse første fartya. besøk i Kjøyla var han å rekne for ein småreiar. I løpet av desse 4 åra har Rem blitt notert på Oslo Børs og er stadig i media sitt fokus. At det er oppslag om Åge og hans verksemd i riksdekkande næringslivs- og finansskrifter er ikkje lengre noko særhende. No er han av dei største offshorereiarane i Europa og tener gode pengar både på drift og på vidaresal av fartya som er leverte frå Kleven. Mange av Kleven sine tilsette har knytt nære band til Åge og hans tilsette gjennom desse åra. Band som nok vil vare ved sjølv om selskapa ikkje skal arbeide så tett innpå kvarandre ei tid framover. Byggnr. 325 vart levert frå Kleven til Rem og plana er at det siste fartyet, som alt er seld vidare til eit anna reiarlag, skal overleverast før påske. Vi ynskjer lukke til vidare og takkar for samarbeidet, - for denne gong! Reiar Åge Remøy på kaia ved Kleven Verft under dåpen av REM Poseidon i mars. 5

6 Bygg 325 fekk namnet Rem Poseidon Gudmor Elisabeth Borgund smelte flaska i skutesida med sikker hand etter at ho hadde ynskt både båt og mannskap hell og lykke på alle hav. Det var i solsteiken fredag 20. mars at B.nr 325 var midtpunkt for den tradisjonelle seremonien og måndagen etter vart skipet overlevert til reiarlaget i Fosnavåg. Det vert ofte presisert at det er gudmor si plikt å følje godt med på korleis fartyet ho har døypt oppheld seg og korleis mannskap og chartrarar har det om bord. Dette vert nok ein enklare jobb for denne gudmora, enn for dei fleste andre. Elisabeth er nemleg gift med skipperen om bord, Ole Bjørn Borgund. Ole Bjørn er dessutan sonen til Odd Borgund, som er ein av veteranane på Myklebust Verft. Rem Poseidon gjekk frå verftet i Ulsteinvik og sette kursen for Mjølstadneset. Der etter går ferda mot Aberdeen for å gjere klart for arbeidsoppdrag i Middelhavet. Etter flaseknusing og nasjonalsong var det ein enkel lunch og gåveoverrekking om bord i REM Poseidon Bilde frå skrytealbum: BN.310 REM Fortune BN.311 REM Commander BN.312 REM Fortress BN.313 REM Balder Levert Levert Levert Levert BN.316 REM Etive BN.320 REM Forza BN.321 REM Clough BN.320 REM Odin Levert Levert Levert Levert BN.325 REM Poseidon BN.324 REM Viking Levert Levert farty frå Kleven Maritime til REM Offshore på 39 månadar 6

7 Ny vinnarklasse frå Gursken Plassjef Hans Kristian Opsal inviterte klassestyrar Tore Almestad og vinnarane til feiring med is. Klassa fekk også presentert kystvaktprosjektet av prosjektleiar Roger Paul Hauge. Dyktig vinnar av ein pc-sekk etter ein quiz om livet på skipsverftet blei elev Kamilla Kirkholm. Nok ein gong har skuleelevane ved Gursken Oppvekstsenter hevda seg i den maritime kunnskapstevlinga som Maritimt Forum står bak. I fjor, som var fyrste året denne tevlinga fann stad, kapra dei dyktige elevane i Gursken alle fyrsteplassane. Det vart då heider og ære til både 8., 9. og 10. klassesteg. I år vart det fyrsteplass til det 8. klassesteget ved skulen. Dei fekk dermed tildelt ein førstepremie som har ein verdi på kroner. 20 skular deltok i konkurransen og også i år var det elevane i Gursken som berga æra for Ytre Søre Sunnmøre. I år, som i fjor, blei vinnarane invitert til feiring med servering av is på Myklebust Verft. Klassa har mellom anna brukt verksemda som kjelde til prosjektarbeidet og vinnarane hadde med seg eit døme på resultatet. I ein eigenprodusert videofilm ser vi kranformann Kenneth Strand bli intervjua. Seinare i filmen får vi også sjå at ein av elevane prøve seg bak spakane på ei av dei store kranene. Hans Kristian Opsal gratulerte klassa med sigeren. Vi syns det er stas at dokke viser så stort engasjement for den næringa vi representerer og vonar at mange av dokke vel ei utdanning innan den maritime næringa, seier Hans Kristian. Sion i ny drakt ved MVE Historia til Sion har fått eit nytt kapittel. I vinter har der blitt støypt nytt golv og siste vekene har lys, maskiner og utstyr til ein ny rørverkstad kome på plass. Det har tidlegare vore tronge kår for rørproduksjonen ved verftet. Med denne investeringa er målet at denne flaskehalsen vert borte. Kvar er alle båtane? Siste tida har det vore trongt om kaiplass på Kleven var der ikkje ein båt å sjå. Bygg 323 og 325 var levert til reiar og B324 var på Fiskarstranda i dokk. Heldigvis vart dette synet kortvarig. Alt neste dag låg der båt ved kaia. 7

8 Bygg 328 på veg til Førde, turen tek ca 25 dagar Er det nok med ei gul stripe for denne kolossen, Navarsete? - Vi får satse på at nokon ser til å få vatn under kjølen, den treng det skal den få delta i 1. mai feiringa i Førde. Det fyrste VS 491 CD skroget som er bygd ved Kherson i Ukraina er no på veg til Førde. Slepet frå Ukraina tek normalt 25 dagar, avhengig av vêrforholda. Det betyr at skroget etter planen skal leggje til kai på Øyrane ca 23. april. Kherson ligg ved Svartehavet, og slepet skal gå vidare gjennom Bosporusstredet i Istanbul, gjennom heile Middelhavet, ut Gibraltar-stredet og vidare Atlanterhavet og Nordsjøen til Sunnfjord. Kystvakter til Remøy Management B49 under bygging i Romania, B52 under arbeid i Romania. B48 får montert thrustere, propeller og ror den er snart klar for slep til Norge. i dokka på Myklebust Verft. Myklebust bygg verdas mest miljøvenlege kystvaktfarty. Byggnr. 48, den fyrste av i alt fire, vil få namnet Barentshav og etter plana skal dåpen skal gå føre seg i Fosnavåg i august. Det evinnelige spørsmålet endelig oppklart: Ei høne og eit egg ligg i senga. Egget ligg med ryggen til høna og ser sur og misfornøgd ut. Høna smiler fornøgd, strekker seg bedagelig og tenner seg ein røyk. - Jaja, seier høna : - Der fekk vi endelig svaret på DET spørsmålet! 8

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Ein døropnar til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidarar er velkomne hos dei fleste arbeidsgivarar. Men unge med nedsett funksjonsevne

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg?

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitegedagene 2015 Harald Volden, TINE Rådgiving Mjølkeprodusentens utfordringer Økt krav til kompetanse og profesjonalisering TINE Rådgiving sin ambisjon

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer