Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Signert - Green Industry Innovation Romania Norway Grants Revised project contract - Green Industry Innovation Program Romania - Project: Development of new green product for Romanian market: green roof adapted for local resources and climate conditions U 2014/ / SAR/SARASA 677 Mottaker Innovation Norway Avsender Hanne Sørlie LOA/LOAHSO Oppdatert tilbudsdokumenter etter samtale med Mattilsynet - ok-program Xanthomonas fragariae i jordbær OK-program Xanthomonas fragariae i jordbær U 2014/ / PLH/PLHHSK Mottaker Mattilsynet Avsender Hanne Skomedal PLH/PLHHSK Statsbudsjettet utkast til tildelingsbrev for Bioforsk LMD. Statsbudsjettet 2015 I 2014/ / LOA/LOAHML 115 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet Utsettelse av sluttdato RUP-tilsagn inntil kr KO368 - Arctic biological, cultural and geological heritage Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems - Instiprosjekt: 8336 I 2011/ / SVA/SVALON 657 SVA/SVALON Avsender Finnmark Fylkeskommune

2 Signert arbeidsavtale - forlenget stipendiatstilling Personalmappe - Weldon Simon Mark - Jord og Miljø seksjon Jordkvalitet I 2010/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JOROVE Avsender Simon Weldon Sluttrapportering - Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Sluttrapportering - Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Troms Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Sluttrapportering - Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Nordland Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Sluttrapportering - Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620

3 Mottaker Miljødirektoratet Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Faktura - Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Avsender Anne Kallum LOA/LOAAKA Anmodning om utbetaling - Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Troms Avsender Anne Kallum LOA/LOAAKA Juridisk vurdering av Bioforsk sin avtale om ERP system - KPMG Juridisk vurdering av Bioforsk sin avtale om ERP system U 2014/ / LOA/LOARHE Mottaker KPMG v/jørgen Myhre Avsender Randi Hesjedal LOA/LOARHE Prosjektregnskapsrapport for perioden 1.januar til 31.desember Prosjekt NFR NFR /I10 Control of rush - Juncus spp - an expanding weed in grassland and pasture area in Western Norway - KMB - U 2008/ / PLH/PLHJNE 631 Mottaker Norges forskningsråd Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE NFR prosjekt Revidert prosjekt - endringer i kontraktsgrunnlag. NFR /I10 Control of rush - Juncus spp - an expanding weed in grassland and pasture area in Western Norway - KMB -

4 U 2008/ / PLH/PLHJNE 631 Mottaker Norges forskningsråd Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE NFR Prosjektregnskapsrapport og kostnadsspesifikasjon NFR /I10 Control of rush - Juncus spp - an expanding weed in grassland and pasture area in Western Norway - KMB - U 2008/ / PLH/PLHJNE 631 Mottaker Norges forskningsråd Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE NFR Prosjektregnskapsrapport og kostnadsspesifikasjon NFR /I10 Control of rush - Juncus spp - an expanding weed in grassland and pasture area in Western Norway - KMB - U 2008/ / PLH/PLHJNE 631 Mottaker Norges forskningsråd Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE Foreløpig tildelingsbrev - for oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler Statsbudsjettet Tildelingsbrev LMD. St.prop 1 S ( ) for budsjettåret Tildelingsbrev til Bioforsk - Rapportering - Husleiekompensasjon - Årsmelding - Årsrapport I 2012/ / LOA/LOABMI 115 LOA/LOABMI Avsender Landbruks- og matdepartementet LMD. Foreløpig tildeling av midler til Bioforsk for 2014 til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler LMD Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel Se lenker og merknad! (Planteforsk arkiv 2004/3269 A-420) (LOA sak 2006/ / /499) I 2006/ / PLH/PLHAHE 621.1

5 PLH/PLHAHE Avsender Landbruks- og matdepartementet Søknad - Forebyggende tiltak mot alveld - Forprosjekt Landbruksdirektoratet - Forprosjekt - Forebyggende tiltak mot alveld U 2014/ / TIN/TINEBR Mottaker Landbruksdirektoratet Avsender Emma Brunberg TIN/TINEBR Kommentar fra Bioforsk til Fylkesmannens uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra markaloven for etablering av avløpsanlegg i Ski - gnr 95 bnr 51 Prosjektering avløpsrenseanlegg - Justyna Malachowska - Siggerudveien Gnr 95 Bnr 51 - Ski kommune - Prosjektnr U 2013/ / JOR/JORGEG Mottaker Justyna Malachowska Avsender Trond Mæhlum JOR/JORTMA Korrespondanse om Siggerudveien 757 og vedlagt brev fra Fylkesmannen om dispensasjon Prosjektering avløpsrenseanlegg - Justyna Malachowska - Siggerudveien Gnr 95 Bnr 51 - Ski kommune - Prosjektnr I 2013/ / JOR/JORGEG JOR/JORTMA Avsender Justyna Malachowska Svar på søknad om tilskudd til yngre og fremtidige bønders deltakelse på Hurtigrutesseminaret 2014 Hurtigruteseminaret Ungdomsstipend I 2014/ / HOL/HOLLHA 354 HOL/HOLLHA Avsender Stiftelsen Nordland Landbruksselskap

6 Takker ja til norsk medlemskap i LTER - vedlagt signert "Memorandum of Understanding" NINA - Norsk medlemskap i LTER - LTER konsortium - European Long-Term Ecosystem Research Network U 2014/ / JOR/JOROVE 657 Mottaker Norsk institutt for naturforskning Avsender Marit Hauken JOR/JORMHA Analyserapport - DNA-analyse av vevsprøve fra brunbjørn mottatt Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT Mottaker Polismyndigheten i Jämtlands län Avsender Camilla Tobiassen SVA/SVACAT Vedrørende tilbakemelding om oppfylt vedtak - utførte tiltak - ved innførsel av vevskulturer Dispensasjon for innførsel av vevskultur av potetgenotyper til forskningsformål - Solanum tuberosum U 2014/ / PLH/PLHRNA 411 Mottaker Mattilsynet Avsender Agnethe Christiansen PLH/LABALC Signert delprosjekt - Kildesporing av fekal vannforurensning i noen av tilløpsbekkene til Maridalsvannet og utløp Akerselva (november - desember 2014) - prosjektnr Oslo kommune - Kildesporing av vannforurensning med molekylærbiologiske metoder - Prosjekt nr I 2014/ / JOR/JORAMP JOR/JORAMP Avsender Vann- og avløpsetaten - Oslo kommune Sluttrapport fra prosjektet: Miljøråd til gårdbrukere i Vannområde Leira-Nitelva, 2014 Tilbudsforespørsel - Miljøråd til gårdbrukere i Vannområde Leira-Nitelva. Prosjekt nr: 8787 U 2014/ / JOR/JORPST

7 642.1 Mottaker Til de det måtte angå Avsender Anne-Grete Buseth Blankenberg JOR/JORAGR Testing og alternative plant protection products for the control of Microdochium nivale and other diseases on golf greens. Final report from a three year project, Oct Sep.2014 Utprøving av biologiske bekjempingsmidler mot sopp Interagro BIOS AB - Nordisk Alkali AB U 2014/ / LAN/LANTSA Mottaker Samarbeidspartnere Avsender Trygve Sveen Aamlid LAN/LANTSA Henvendelse - Husdyrgjødsel og nitrogeneffektivitet N2 Applied - Husdyrgjødsel og nitrogen effektivitet - Søker råd I 2014/ / JOR/JORAFO JOR/JORAFO Avsender N2 Applied Foreløpig prosjektrapport - Friskt og sortsriktig sortsmateriale av gamle og spesielle potetsorter Fremavl potet fra Friskt og sortsriktig utgangsmateriale potet - Graminor - Genressurssenter U 2009/ / PLH/PLHDRB Mottaker Norsk Genressurssenter Avsender Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB New deadline - Call for proposals - Ref. GP/EFSA/PRAS/2014/03 Framework Art. 36 of Reg. (EC) 178/2002 EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase - EC 178/2002 I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE Avsender European Food Safety Authority

8 Påminnelse om møte i strategisk forum plantehelse tirsdag 25. november - Ber om tilbakemelding på saker som bør tas opp - foreløpig dagsorden Strategisk forum for plantehelse - nye trusler - dialogmøter - Mattilsynets områdeanalyse - Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat - OK- programmene. Mattilsynet 2009/ I 2009/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Avsender Mattilsynet Forespørsel om å sende kommentarer til drr for Maccani - BAS F Maccani - BAS F - pyraclostrobin + dithianon - Agronomiske vurderinger - Soppsykdommer I 2014/ / PLH/PLHAST 423 PLH/PLHAST Avsender Mattilsynet Kontroll- og vedlikeholds rapport for manuelt slokkeutstyr HMS - Brannforebyggende tiltak - Jord og Miljø Ås I 2012/ / JOR/JOROMO 254 JOR/JORABO Avsender Firesafe AS Informerer om forlengelse av Kolarcticprosjekt - KO368 - ABCG Heritage Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems - Instiprosjekt: 8336 U 2011/ / SVA/SVALON 657 Mottaker Finnmark fylkeskommune Avsender Lars Ola Nilsson SVA/SVALON Retur av herbarium - Physarum mutabile Utlån av prøver fra vårt herbarium - Typhula borealis - Physarum mutabile I 2008/ / PLH/PLHLSU

9 359 PLH/PLHLSU Avsender GE Healthcare ***** ***** ***** Personalmappe - Haugnes, Peggy - Tingvoll U 2006/ / TIN/TINKSO P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker ***** Avsender Kristin Sørheim TIN/TINKSO Signert - Avtale om å gjennomføre internkontroll av naturklatrejungel på Tingvoll gard mellom NORSØK og Bioforsk Økologisk Avtale mellom NORSØK og Bioforsk Økologisk - Internkontroll av naturklatrejungel på Tingvoll gard U 2014/ / TIN/TINKSO Mottaker Stiftelsen NORSØK Avsender Kristin Sørheim TIN/TINKSO Søknad om permisjon uten lønn - innvilget med påskrift fra nærmeste leder Personalmappe Haraldsen, Trond Kjetil Knapp - Jord og miljø U 2007/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Trond Knapp Haraldsen Avsender Tormod Briseid JOR/JORTKB Endring i kontraktsperiode - PhD ved NMBU Personalmappe - Budai Alice Erzsèbet - Fast ansatt fra Opprinnelig midlertidig ansettelse i PhD-stilling Prosjekt nr: 8720 I 2009/ / JOR/JOROVE 221 JOR/JOROVE Avsender Alice Budai

10 Signert avtale - Antec biogassreaktor, test av pilot - Antecpilot Avtale med Antec Biogas AS - Antec biogassreaktor, test av pilot - akronym: Antecpilot - prosjektnr I 2014/ / JOR/JORRAA JOR/JORRAA Mottaker Tormod Briseid JOR/JORTKB Mottaker Karen Dagny Evjen Johansen JOR/JORKEJ Avsender Antec Biogas AS Mottatt signert arbeidsavtale - forlenget timeansettelse Personalmappe - Mirjam Bøe - Seksjon Arealbruk og tiltak - Timeansatt fra og til og med Prosjekt I 2013/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JOROVE Avsender Mirjam Bøe Protokoll fra interimstyrets møte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet v/jan Martinsen Etterlyser statusoppdatering og en eventuell bekreftelse - Kompost - Bedre agronomisk praksis for økt matproduksjon Landbruksdirektoratet (tidligere SLF) - Klima- og miljøprogrammet Kompost - Bedre agronomisk praksis for økt matproduksjon I 2014/ / ULL/JORRSO ULL/JORRSO Avsender Landbruksdirektoratet

11 Undertegnet taushetserklæring Taushetserklæringer undertegnede - Bioforsk Plantehelse - studenter - gjesteforskere - personer utenfra - Firma - ikke ansatte - fra papirkopi oppbevares i egen perm I 2007/ / PLH/PLHAHE 220 PLH/PLHAHE Avsender Buhran Said Ahmed Vedr. tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn Søndre Follo Brann - og Redningsvesen IKS - Brannvesen I 2007/ / PLH/PLHHTA 035 PLH/PLHJSK Avsender Søndre follo Brannvesen IKS Oversendelse av Bioforsk RAPPORT 9 (148) - Konsekvensvurderinger av utkast til revidert forskrift om lagring og bruk av gjødsel til landbruksformål Miljødirektoratet - Konsekvensvurderinger av forskrift om organiske gjødselvarer - Prosjekt nr 8783 U 2014/ / JOR/JORAFO 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Miljødirektoratet Avsender Anne-Falk Øgaard JOR/JORAFO ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Van Leeuwen, Geo - Særheim I 2010/ / SAR/SARSGR P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SAR/SARASA Avsender Geo van Leeuwen Klima- og miljøprogrammet vedtak om tilskudd - Kompost - Bedre agronomisk praksis for økt matproduksjon Landbruksdirektoratet (tidligere SLF) - Klima- og miljøprogrammet Kompost - Bedre agronomisk praksis for økt matproduksjon

12 I 2014/ / ULL/JORRSO ULL/JORRSO Avsender Statens landbruksforvaltning Oversending av signert kontrakt - Kjøp av innspill til metodeutvikling for før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging Kjøp av innspill til metodeutvikling for før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging. Instidata U 2013/ / KVI/KVIKAH 620 Mottaker Statens vegvesen Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsgodkjenning - Offisiell informasjon om planterettsbeksyttelse og sortsgodkjenning Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning I 2012/ / APE/APEMAA TE LOA/LOANVA Avsender Mattilsynet Signert leiekontrakt - leie av del av arbeidsrom og frølager på Bakken - Kvithamar Leie av del av arbeidsrom og frølager på Bakken - Kvithamar I 2014/ / KVI/KVIONE KVI/KVIONE Avsender Agrokonsult AS Vedrørende uttak av foreldrepermisjon - Varsel og svar i samme dokument Personalmappe - Hovstad, Knut Anders U 2007/ / KVI/KVIALK 221 Mottaker Knut Anders Hovstad

13 Avsender Egil Hasselbakk LOA/LOAEHA Forslag til lokaliteter som kan inngå i LTER-samarbeidet NINA - Norsk medlemskap i LTER - LTER konsortium - European Long-Term Ecosystem Research Network U 2014/ / JOR/JOROVE 657 Mottaker Norsk institutt for naturforskning Avsender Marit Hauken JOR/JORMHA NAV etterlyser søknad om foreldrepenger/foreldrepemisjon - Beskjed fra personal om at dette må følges opp Personalmappe - Sikkeland, Elin Halvorsen - Kvithamar I 2012/ / KVI/KVIERE 221 LOA/LOAEHA Avsender NAV Verdal Tilbud om å sponse Bioingeniørstudentenes forening ved Høgskolen i Bergen Tilbud om å sponse Bioingeniørstudentenes forening ved Høgskolen i Bergen I 2014/ / LOA/LOARVP 275 LOA/LOARVP Avsender Biolas HiB Korrigert versjon! Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsgodkjenning - Offisiell informasjon om planterettsbeksyttelse og sortsgodkjenning Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning I 2012/ / APE/APEMAA 409 LOA/LOANVA Avsender Mattilsynet Avslag på BU-midler Tilskudd til etablering av Norges skolehagelag Etablering av Skolehagelag - Bioforsk Økologisk - Søknad om BU-midler I 2014/ / TIN/TINKMC

14 646.1 TIN/TINKMC Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Forespørsel - endringer i avtalt permisjon for januar 2015 Personalmappe - Greipsland Inga - Seksjon Arealbruk og tiltak ved Jord og Miljø I 2011/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORABO Mottaker Bjørg Selliken LOA/LOABSE Avsender Inga Greipsland Høring - Utfasing av ventelønn - vartpenger Høring - Utfasing av ventelønn - vartpenger I 2014/ / LOA/LOAGLI 008 LOA/LOAGLI Avsender Landbruks- og matdepartementet Innsynsbegjæring - Adressavisen - bakteriekreft på hestekastanje Innsynsbegjæring - Adressavisen - bakteriekreft på hestekastanje I 2014/ / PLH/PLHVTA 359 PLH/PLHVTA Avsender Adresseavisen Midlertidig svar - henvendelsen er oversendt saksbehandler Innsynsbegjæring - Adressavisen - bakteriekreft på hestekastanje U 2014/ / PLH/PLHVTA 359 Mottaker Adresseavisen Avsender Åse Grundstrøm LOA/LOAAGR

15 Tilbud om forlenget timeansettelse for prosjekt 8754 Personalmappe - Timeansettelse Kimberly Browning Johansen - Tilknyttet prosjekt 8754 U 2014/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Kimberly Browning Johansen Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Tilbud om forlenget timeansettelse for prosjekt 8754 Personalmappe - Timebasert ansettelse fra ut Katia Aparecida da Silva - Seksjon MilTek - Prosjekt 8754 U 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Katia Aparecida da Silva Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Melding om avsluttet arbeidsforhold - timeansettelse forlenges ikke Personalmappe - Svendsen Monica Lian - Timeansatt - Prosjekt 8341 U 2012/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Monica Lian Svendsen Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Melding om avsluttet arbeidsfohold - timeansettelse forlenges ikke Personalmappe - Timeansettelse Rustøen Tone-Lise - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser U 2014/ / JOR/JORTMA 221 Mottaker Tone-Lise Rustøen Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Melding om avsluttet arbeidsforhold - timeansettelse forlenges ikke Personalmappe - Timeansettelse 2014 fra Hansen Truls Olve Terjesønn - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser U 2014/ / JOR/JORTMA

16 221 Mottaker Truls Olve Terjesønn Hansen Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer