ÅRSMØTE Onsdag 17. april 2013 kl på Linderud Generalforsamling Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2013. Onsdag 17. april 2013 kl 1800-2200 på Linderud. 1800-1845 Generalforsamling. 1700 1845 Styremøte"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 Onsdag 17. april 2013 kl på Linderud Styremøte Generalforsamling Beinstrekk PaneldebaB om samarbeid PoliCet og Forsvaret Sosialt samvær i messa pizza

2 Saksliste 1. Åpning v/styreleder 2 2. Årsmøtets gjennomføring - Protokoll/Ordstyrer/Tellekorps 3. Styrets årsberetning v/styreleder 4. Foreningens regnskap for 2012 (Sekretær) 5. Revisors beretning v/revisor 6. Vedtak av ansvarsfrihet for styret 7. Arbeidsplan for neste år 8. Innkomne forslag: 9. Valg Sl styret 10. Valg av revisorer 11. Valg av valgkomité 12. FastseUelse av konsngent for 2013

3 3 Styret i 2012/2013

4 Styrets arbeid i Styremøter i 2012 Vararepresentanter og repr fra KadeUsamfundet innkalt og deltau. Meget god kontakt med Krigsskolens ledelse og miljøet ellers. Registrert oss i Brønnøysund Andre aksviteter:

5 Årsberetning 2 Styrets arbeid i 2012 PaneldebaU på Linderud om generalister og spesialister 18. april Hederspris delt ut og nye retningslinjer utarbeidet klart for vedtak Sommermøte på Nesøya og Julemiddag på Sentralbanestasjonen Info- debau om Syria ved Genreal Robert Mood på Linderud 18. Oktober. - Ryddet opp i T- 10 og innredet nye møtelokaler

6 KSV s hederspris Prisen ble delt ut 23. juni 2011 Til kadeu Helge Rødø Begrunnelse for Jldeling av Krigsskolens venners hederspris var: Rødø sin innsats for å hjelpe den enkelte kadeu innen personlige skyteferdigheter, særlig opp mot eksamen. Det er mange kadeuer som skylder Helge en stor takk for hans bidrag Sl deres egenferdigheter. Han er også en meget sosialt anlagt kadeu som bidrar oce i forskjellige sosiale sednger.

7 Styrets arbeid i 2012 Vi har bevisst lagt ut siste nyu under nyheter på vår hjemmeside og promotert deue både på Facebook og Linkedin

8 Medlemmer I gor var vi ca 260 medlemmer. Av disse har vi i 2012/13 jobbet med oppdatering av medlemsregisteret, for innmelding av e- postadresse, - noe som gjør kontakt med (og Slbakemelding fra) medlemmene mye enklere og billigere. Målet er å sende færrest mulig brev. Informasjon Sl medlemmer gis gjennom hjemmesiden. Navn Adresse Sted Kull Abrahamsen, Torgny Nedre Lundsv Kristiansand S oo Alne, Johan Fløterhakan oo Anda, Geir Reinsdyrveien Nannestad oo Andbo, Arne M Lauritz Sandsvei 17D 1359 Eiksmarka oo Apalnes, Per Olav Vestre vei 81B 1397 Nesøya oo Aslaksen, Jo Are Porfyrveien Sandefjord oo Bakken, Are Rastastien 59A 1476 Rasta oo Ballestad, Knut Eirik Kongestien Hundhammeren o Bang-Johansen, Nils Symrevn Lørenskog o

9 Hjemmeside på Internett Det har vært brukbart besøk på vår hjemme- side Alle medlem- mer oppfordres Sl å følge med.

10 Vår LinkedIn profil hup://www.linkedin.com/groups?gid=36401 Members 387

11 Vår Facebook profil hup://www.facebook.com/groups/ liker 265 medlemmer

12 Vår Google+ profil hups://plus.google.com/u/1/ /posts

13 Sakliste 1. Åpning v/styreleder 2. Årsmøtets gjennomføring v/styreleder 3. Styrets årsberetning v/styreleder 4. Foreningens regnskap for Revisors beretning v/revisor 6. Vedtak av ansvarsfrihet for styret 7. Arbeidsplan for neste år 8. Innkomne forslag: 9. Valg Sl styret (v/valgkomiteen- tellekorps) 10. Valg av revisorer (v/valgkomiteen) 11. Valg av valgkomité (v/styreleder) 12. FastseUelse av konsngent for 2011

14 Økonomi Foreningens økonomi kan beskrives som solid Våre midler brukes på støueprosjekter for KS og i meget nøkternt omfang på dricen av foreningen. Inntektene kommer fra medlemskonsngent salg av boken For Parykk og Sabel Kr 200 pr stk. Gaver/sponsing Utgicene siste året har vært på samme nivå som i gor og lavere enn Sdligere. Vi har fortsau fokusert på aksviteter og ikke innkjøp av Sng.

15 4. Regnskap 2012 Regnskap 2012 Inntekter Kontingent Kr 4450,- Boksalg bøker Kr 0,- Renter Kr 156,- Gave Kr 5000,- Tilbakeført årspris kort Kr 133,33 Sum inntekter Kr 9739,- Kostnader Kontingent Folk & Forsvar Kr 500,- Bankomkostninger Kr 242,50 Bevertning årsmøte/høstmøte Kr 5231,- Møteledelse, Magne Lerø Kr 3000,- Drift KSV hjemmeside 2012, Bergersen AS Kr 6681,- Brønnøysundregisteret Kr 250,- Julearrangement for styret KSV Kr 5008,- Utlegg blomster (Angells 151 fødselsdag) Kr 400,- Sum kostnader Kr 21312,50 Årets resultat Kr Kr, ,50 Bankkonto: DnB NOR, Bedriftskonto

16 4. Regnskap 2012 Balanse

17 5 Revisors beretning Regnskapet Sl Krigsskolens Venner for regnskapsåret 2012 er revidert og funnet i orden. Merknad på varelager statueuer. Oslo, den 15. mars 2013 Tom Martens Simonsen/Roar Smedsrød Revisorer

18 6 Vedtak av ansvarsfrihet for styret

19 7 Arbeidsplan for styremøter (som i 2012). Deltakelse på Folk og Forsvars studietur Sl Brussel Økonomisk støue Sl medlemmer som deltar på kampstedbefaringer Høstmøte 16. oktober og Vårmøte 9. april Kransnedleggelse på Oberst Angells minnesmerke 22/8 Salg av bøker = 200 Kr pr stk. Avholde ad hoc møter i nye lokaler i T- 10

20 BudsjeU 2013 Budsjett 2013 Inntekter Medlemskontingent (30 stk â 500 kr, 100 stk â 300 kr) Boksalg Annet/sponsing/gaver Sum Utgifter Drift av internettside Høst/vårmøte inkl bevertning Markeringer ved spesielle anledninger Julebord Sommermøte Diverse kontingenter/avgifter Brüsselreiser Hederspris (statuetter) Sum Buffer:

21 Sakliste 1. Åpning v/styreleder 2. Årsmøtets gjennomføring v/styreleder 3. Styrets årsberetning v/styreleder 4. Foreningens regnskap for 2009 v/nestleder 5. Revisors beretning v/revisor 6. Vedtak av ansvarsfrihet for styret 7. Arbeidsplan for neste år 8. Innkomne forslag: 9. Valg Sl styret (v/valgkomiteen) 10. Valg av revisorer (v/valgkomiteen) 11. Valg av valgkomité (v/styreleder) 12. FastseUelse av konsngent for 2011

22 8 Innkomne forslag KSV kan om ønskelig bistå som et bindeledd mellom Krigsskolen og sivile aktører ifm arrangementer. Ved at KSV er registrert i Brønnøysundregisteret, har vi utvidet vårt operasjonsområde. Det foreslås at styret følger opp deue.

23 9 Valg Sl Styret Rolle Styreleder: Per Olav Apalnes - > Per Olav Apalnes Nestleder: PeUer Kjendlie Jan Erik Karlsen Sekretær/ kasserer: Trond Sagen - > Trond Sagen (2014) Styremedlem: Tore Johansen PeUer Kjendlie Styremedlem: Morten R Johansen - > Morten R Johansen Styremedlem: Knut Jahr - > Knut Jahr Revisorer: Tom Martens Simonsen Tom Martens Simonsen Roar Smedsrød - > Roar Smedsrød Varamedlemmer: Bjørn Heimsjø - > Bjørn Heimsjø Vara: Ranie Tomter Ranie Tomter Vara: Jan Erik Karlsen Reidar Karlsen Valgkomiteen: Knut Werner- Hagen Kjell Tormod PeUersen Rødt = på valg - BlåQ = valgt Arne O. Hagtvedt Tore Johansen

24 10 Valg av revisorer Tom Martens Simonsen og Roar Smedsrød foreslås å fortseue i sine roller et år Sl

25 11 Valg av valgkomité Knut Werner- Hagen og Arne O.Hagtvedt erstaues av: 1 Kjell Tormod PeUersen 2 Tore Johansen

26 12 FastseQelse av konjngent KonSngent for året 2013 endres fra: Kr 150,- årlig Til en livsvarig medlemskonjngent på kr 500 De som allerede har betalt Sdligere betaler kr 300 Behov for ekstra midler skaffes via boksalg og sponsing

27 12 FastseQelse av konjngent Styret foreslår endret konsngent fra 2013: Kr 500,- Livsvarig medlemskap

28 Generalforsamling sluu.

29

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015 Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015 Fredag 13. mars Kl. 19.00 Konsert i Arendal kirke. Ian Richards spiller på Mühleisen-orgelet. Jens Barland viser oss instrumentet etterpå

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar - en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker Årsmøte 2015 Onsdag 11. februar Årsmøte 2015 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Org.nr. 993 598 216 Årsmøte 2015 Tid:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF)

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) Protokoll fra generalforsamling, Sessvollmoen 26. mars 2014. 1 Åpning. Leder, Arne Dahlberg, åpnet og ønsket alle velkommen til Generalforsamling (GF) i NMLF 2014.

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015

Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015 Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015 Innkalling til årsmøte 2015 Styrets årsberetning for 2014 Styrets forslag til arbeidsplan for 2015 Styrets forslag til budsjett 2015 Valg iflg vedtektenes 6 Innkalling

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Årsberetning 2013 Romerike Historielag ÅRSBERETNING 2013

Årsberetning 2013 Romerike Historielag ÅRSBERETNING 2013 Årsmøte i Romerike Historielag 2014 Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer hvert lag har, er gitt i lovene. Delegatenes påmeldingsfrist var 17.mai. For medlemmer som ønsker å delta

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer