Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb."

Transkript

1 Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 7. mars Kl Generalforsamlingen behandler. 1 Valg av møteleder + 2 til å underskrive protokollen (husk referent) 2 Årsberetning for Regnskap i revidert stand + budsjett som orienteringssak 4 Fastsettelse av kontingent. 5 Valg på: A. 2 Styremedlemmer. B. 2 Varamedlemmer. C. 2 revisorer og 1 varamedlem. D. 1 medlem til valgkomiteen. 6 Tildeling av æresbevisninger (HedOpp cup) 7 Innkommende forslag: - innen fristen, som oppgitt i vedtektene (25.1), var det ikke kommet inn noen forslag til styret. 8 Tilpasning av HedOpp sine lover til FKF sin lovmal Det vil bli enkel servering (kaffe/rundstykker). Regnskapet i revidert stand vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside i god tid før årsmøtet. Årsmelding og regnskapet blir også trykket i Rapport sammen med referat fra møtet. Etter årsmøtet vil veterinær Hans Jørgen Søiland Larsen holde et foredrag om luftveisinnfeksjoner og skader. Søiland Larsen er professor ved Veterinærhøgskolen og har vært Norges Hundekjørerforbunds veterinær siden begynnelsen av 1990 årene. Han er selv en meget aktiv fuglejeger.

2 Sak 2 Årsberetning Hedmark- og Oppland fuglehundklubb 2012 Punkt 1 Årsmøte og styrets sammensetning 2012 Årsmøtet for året 2011 ble holdt på Veikroa i Brumunddal, 20. mars Årsmøtet behandlet ordinære saker som årsberetning, regnskap og valg. Følgende styremedlemmer ble valgt: Leder: Oddgeir Andersen Styremedlem: Eivind Bjørklund Styremedlem: Morten Sørensen Varamedlem: Vigdis Kavli Varamedlem: Rune Frankmoen Revisorer: Øystein Syversen Lars Kvarberg Varamedlem for revisor: Kristine Olafsdatter Pramli valgt for ett år valgt for ett år valgt for ett år. Valgkomité: Hallgeir Henriksen Stein Heiberg Oddgeir Andersen (NB endring i klubbens lover 7b ble vedtatt) Styrets sammensetning for 2012: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Oddgeir Andersen Tor Suleng Morten Sørensen Eivind Bjørklund Elisabeth Haukaas Bjerke Rune Frankmoen Vigdis Kavli

3 Revisorer: Vararevisor: Valgkomité: Øystein Syversen Lars Kvarberg Kristine Olafsdatter Pramli Hallgeir Henriksen Oddgeir Andersen Stein Heiberg Punkt 2 Jaktprøver Jaktprøveutvalget har bestått av: Elisabeth H. Bjerke (leder), Rune Frankmoen og Tor Suleng. Det er avholdt 7 jaktprøver i Espedalsprøva og skogsfuglprøve på Budor var nye av året. Referat fra alle prøvene har vært gjengitt i Rapport og er også lagt ut på hjemmesiden til klubben. 2.1 Sjodalsprøven Ansvarlig: Gudbrandsdal Fuglehundklubb hadde ansvaret i 2012 (klubbene deler på arrangøransvaret for denne prøven). Antall startende hunder: 94 Økonomisk resultat (vår del): Kr Rolf Sevendals Minneløp Ansvarlig: Dorthe Haugen Antall startende hunder: 463 Økonomisk resultat: kr Dovreprøven Ansvarlig: Ludvig Gråtrud Antall startende hunder: 413 Økonomisk resultat: kr Espedalsprøven Ansvarlig: Asgeir Bjerke Antall startende hunder: Økonomisk resultat: kr Budor Skogsfuglprøve Ansvarlig: Tommy Andersen Antall startende hunder: 15 Økonomisk resultat: kr Mjøsprøven I Ansvarlig: Cato Jonassen Antall startende hunder: 121 Økonomisk resultat: kr

4 2.7 Mjøsprøven II Ansvarlig: Rune Frankmoen Antall startende hunder: 179 Økonomisk resultat: kr Punkt 3 Utstillinger Utstillingsutvalget har bestått av Greg Daniels og Anita Løvlien 3.1 Vinterutstillingen, Raufosshallen, 2012 Ansvarlig: Øystein Syversen Antall deltagende hunder: 117 Økonomisk resultat: kr Utstilling Dovrefjell april 2012 (i forbindelse med Dovrefjellprøven) Ansvarlig: Utstillingen ble ikke arrangert i 2012, men utstillingen tas opp igjen i 2013 Antall deltagende hunder: 0 Økonomisk resultat: Sommersamling, Domkirkeodden, Ansvarlig: Greg Daniels Antall deltagende hunder: 9 på valpeutstilling, 8 på barn-hund og 8 på apport Økonomisk resultat: kr Elverumsutstillingen, 7. august 2012 Ansvarlig: Greg Daniels Antall deltagende valper: Økonomisk resultat: kr Utstillingen arrangeres samtidig som De nordiske jakt og Fiskedager i Elverum hvert år. Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb har kun ansvar for valpeshowet Punkt 4 Aktivitetsutvalget og ulike kurs og aktiviteter 4.1 Klubbmesterskap, lavland (10. november) Ansvarlige: Nina Smitsrød og Rune Frankmoen Antall startende hunder: 27 Økonomisk resultat: kr

5 4.2 Treningsterrenget i Båren 2012 Ansvarlige: Morten Sørensen og Steinar Sørlie Solgte treningskort 339, herav 52 sesongkort Resultat: kr Treningsterrenget på Nordhue 2012 (sammen med NVK-Hedmark) Ansvarlig: Tore Wollan Antall solgte treningskort: Økonomisk resultat: kr Punkt 5 Rapport fra viltstellkomiteen 2012 Ansvarlig: Terje Hagen, Kai Kjernsholen og Rune Frankmoen Det har i år vært stor aktivitet på lavland i regi Hedmark og Oppland FHK. Ble også i år satt ut 450 fasaner. Det har blitt arrangert trening både i Vang og på Helgøya. Aldri har så mange benyttet seg av tilbudet. Det ble arrangert to stk. lavlandsprøver med veldig gode resultater. Vi hadde ute 6 partier begge dager på begge prøvene. Mjøsprøven I delte ut 31 premier og på Mjøsprøven II delte vi ut 35 premier. Dette tyder på at det var stabilt med fugl utover høsten. Som avslutning på sesongen hadde vi klubbprøve. Her startet 27 hunder i UK og AK. Terrengene har også i år blitt leid ut til andre aktører. Så kort oppsummert har lavland fungert meget bra i året som har gått. Mye aktivitet og gode økonomiske resultater gjør at vi kan satse mer i året som kommer. Takker alle som har bidratt til et vellykket år. 5.1 Fasantrening Ansvarlig: Åse Skogsrud og Nina Smitsrød Åse har koordinert trening på Helgøya og Nina har koordinert treningen i Vang. Det er blitt utarbeidet egne retningslinjer for lavlandstreningen. Disse er gjeldende fra Solgte treningskort utgjør: kr Dressurkurs Ansvarlige: Anita Løvlien og Nina Smidsrød Antall deltagende hunder: 12 Økonomisk resultat: kr Sau/hund Ansvarlige: Nina Smidsrød (61 hunder) og Stein Heiberg (9 hunder) Økonomisk resultat: kr

6 Punkt 6 Dommerutvalget Dommerutvalget har bestått av Stein Sorknes (leder), Jan Terje Haugen og Øivind Skurdal. I januar hadde vi dommersamling på Vertshuset Myklegard, samt hos Jan T. Haugen på Harpefoss for de som holder til i Nord- Gudbrandsdalen. Samtlige Hed-Opp dommere var invitert og til sammen 20 stk. møtte på samlingene. Ulike problemstillinger ble drøftet der. Dommerutvalget deltok videre på den nasjonale dommerkonferansen på Gardermoen i januar. Hed-Opp FHK har nå 33 aktive dommere. Dommerutvalget driver for tiden med opplæring av i alt fire nye dommerkandidater. Disse har blitt presentert i medlemsbladet Rapport. Punkt 7 Materialforvaltning Ansvarlig: Tor Suleng Varetelling er gjennomført. Klubben har en premiebeholdning ved utgangen av 2012 på kr. Punkt 8 Medlemsservice 2012 Ansvarlig: Morten Sørensen Pr hadde klubben registrert 501 betalende medlemmer. Samme dato 2011 hadde vi 521 medlemmer (ikke nødvendigvis betalende medlemmer). Kasserer gjennomførte en telefonisk oppfølging av de som ikke hadde betalt kontingenten for Inntekter fra medlemskontingent har økt med kr siden 2011.

7 Punkt 9 Medlemsbladet Rapport 2012 og hjemmeside internett Ansvarlig redaktør: Helene Gundersen Det har blitt sendt ut to utgaver av Rapport i 2012 Lay-out og trykk: Idè-trykk, Hamar Idè-trykk selger også annonser for oss i Rapport Kostnaden ved opptrykk av rapport pr år er omtrent kr ,- og det er solgt annonser i bladet for kr i løpet av Dette betyr at de reelle utgiftene ved opptrykk og utsendelse av rapport er på kr , eller omlag 85 kr pr eksemplar som går ut til medlemmene. Hjemmesiden leies av Nextframe i Horten. Hjemmesiden fikk elektronisk arkiv med innloggingsfunksjon for styremedlemmer i Siden oppdateres av Helene Gundersen. Punkt 10 HedOpp-cup 2012 (tas under pkt. 7 på sakslisten- æresbevisninger) UK 1) IS Bjerkaasen s BK Triac (NO32295/11) ( Bjerkaasen BK Erte-Berte/US Kuling), Elisabeth Haukaas Bjerke/Asgeir Bjerke 21 poeng 2) KV Sagåsen s Tyra (NO54881/10) (Sagåsen s Guri Malla/Baron Vom Donauland), Terje Bradal 18 poeng 2) KV Rampen s Extra (NO48570/10)(Rampen s Kbh Salza/Vildskinnets Cherion) Stine og Nina Smidsrød 18 poeng AK 1) IS Rosenlia s Shadow (NO42181/09)(Neadalens Pina Colada/US Kulling) Arnfinn Berntsen 8 poeng 1) LV Fraggle av Mjøsgløtt NO38446/09 (Fjordlandets Erja/Duc Van Het Eppenzolder) Gunn Næss/Gunnar Klingwall 8 poeng

8 3) KM A Lynna (23833/06) (A Mira/Varg) Tor Suleng 6 poeng 3) P Vierkullens Birka (26056/08)(Huldreveiens HT Vidda/Høgdebrotets Pluto) Harry Flathagen 6 poeng VK 1) IS Hugo Boss av Kjerringholm (29141/08)(Con-Spirit av Kjerringholm/Irskesjøens D Zento) Geir Tommy Keiseraas 49 poeng 2) ES Berkjestølen s Vidda(08946/07)(Berkjestølen s Kaisa Krabat/Gallok s Kustus) Rune Frankmoen 46 poeng 3) Bjerkaasens ET-Erte Berte(17212/08)(Era Baghera av Kjerringholm/Imingens Toy Elisabeth Haukaas Bjerke 24 Poeng Punkt 11 Sluttbemerkninger fra styret 2012 Styret hadde i 2012 fortsatt fokus på å få etablert rutiner og økonomistyring som gir løpende oversikt og kontroll. Det føler styret at vi nå har lykkes med. De fleste arrangementer har gått med overskudd. Svært gledelig er det å registrere at lavlandsaktiviteten har tatt seg ytterligere opp. Dette skyldes i stor grad økt fokus på utnyttelsen av de treningsmulighetene som lavlandsaktiviteten gir. Det har vært flere klubbsamlinger for andre klubber. Klubbprøven på lavland hadde 30 deltagere. Etter noen driftsår med negativt resultat, har vi nå et solid positivt resultat som bidrar til å styrke klubbens handlefrihet. Aktivitetene og omsetningen i foreningen har økt, noe som også krever en styrket egenkapital. Det er stor grad av stabilitet i de ulike arrangementskomiteene, noe som vi opplever som betryggende, men det er samtidig behov å involvere nye ansikter som på sikt kan ta over arrangementene. Vi har derfor utarbeidet en oversikt

9 over oppgaver knyttet til ulike arrangement, styreverv og lignende som vil være til hjelp for nye tillitsvalgte og fremtidige aktivitetsansvarlige. Dette dokumentet omtaler vi som «Hakkespettboka» til klubben og vil bli løpende oppdatert av det til enhver tid sittende styret. I 2016 feirer klubben 50 år. Arbeidet med å lage en bok om klubbens historie fra starten i 1966 og frem til 2016 er ikke kommet skikkelig i gang ennå. En redaktørgruppe vil etableres i løpet av året. Vi trenger bilder og annen dokumentasjon som vi kan bruke når klubbens 50-årige historie skal fortelles. Har du bilder, historier eller annet spennende du kan bidra med, ta kontakt med styret. Tilpasningen av klubbens gjeldende lovverk til malen fra FKF blir eget tema på årsmøtet og styret presenterer et forslag til nytt lovverk for behandling på årsmøtet. Det har vært avholdt 10 styremøter, i tillegg til mye informasjonsutveksling mellom styremedlemmene som har skjedd via e-post, SMS og telefon. Vigdis Kavli og Tor Suleng trer nå ut av styret og begge herved for sin innsats for klubben. I år har Tor fungert som styrets nesteleder. Vigdis har vært vararepresentant til styret. Styret i 2012 Oddgeir Andersen Morten Sørensen Tor Suleng Vigdis Kavli Elisabeth H. Bjerke Eivind Bjørklund Rune Frankmoen

10 Formenn i klubben Rolf Sevendal Hamar Lars Aschenberg Furnes, Ringsaker Hans Chr. Bue Lillehammer Sverre Viksmoen Brumunddal, Ringsaker Roald Moen Elverum Geir Kielland Elverum Elias Melbye Hamar Terje Hagen Hamar Ragnar Larsen Elverum Elias Melbye Hamar Johan Solli Lillehammer Hallgeir Henriksen Vang på Hedmark Iver Melby Biri Oddgeir Andersen Lillehammer ÆRESMEDLEMMER Arne Dillerud Hallgeir Henriksen Terje Hagen Vang Hamar LIVSVARIGE- / FRIMEDLEMMER Oskar Tolvestad Sigmund Nordbrenden Nils Kabbe Isaksen Reidar Tangen Ivar Sørlie Elverum Elverum Brumunddal Vang H Engerdal GULLMERKEINNEHAVERE Georg S. Johansen Nils Kabbe Isaksen Åse Skogsrud Arne Dillerud Terje Hagen Ellen Bakke Dobloug Hallgeir Henriksen Odd Hansen Ådne Nordheim Hans Chr. Bue Svein Birkeland Svein Egge Arne Kjeksrud Stein Sorknes Stein Håkonsen Knut Ole Grindstuen Dorthe Haugen Iver Melby Ludvig Gråtrud

11 Johan Solli Steinar Sørlie Helene Gundersen Tore Wollan

12 3 Regnskap i revidert stand + budsjett som orienteringssak Presenteres av kasserer 4 Fastsettelse av kontingent Styret foreslår ingen endring av kontingenten 5 Valg på: A. 2 Styremedlemmer. B. 2 Varamedlemmer. C. 2 revisorer og 1 varamedlem. D. 1 medlem til valgkomiteen. 6 Tildeling av æresbevisninger (HedOpp cup) I henhold til resultatliste fra årsberetningen 7 Innkommende forslag: - innen fristen, som oppgitt i vedtektene (25.1), var det ikke kommet inn noen forslag til styret. 8 Tilpasning av HedOpp sine lover til FKF sin lovmal Presenteres av styremedlem Eivind Bjørklund

Nr. 1 2008 42. årgang

Nr. 1 2008 42. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 008 4. årgang Styret og utvalg Leder: Iver Melby, tlf. 6 8 53 4 44 85 34 Skumsrud, 836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2006 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2006 Årsmøtet avholdes på Sykehuset Innlandet tirsdag 6.februar 2007 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer