Innkalling til Årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte"

Transkript

1 GAL LERI LYSHUSET Innkalling til Årsmøte 24. februar 2015 kl i Låvegalleriet. Dagsorden 1. Konstituering Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og referent 2. Styrets årsberetning for Revidert regnskap for Vedtektsendringer 6 Fra 6: Dessuten skal det velges 1 varamedlem, som velges for ett år av gangen. Styret foreslår å endre antall varamedlemmer fra 1 til 2 5. Valg Valg av 2 styremedlemmer Valg av varamedlemmer Valg av revisorer Valg av valgkomité 6. Fastsettelse av kontingent for Innkomne saker Fra styret: a) Kriterier for innkjøp av kunst b) Aktivitetsplan Fra Terje Vindenes Vel møtt! For styret: Marit Bjørnson Barkbu/sign leder Skarnes,

2 Sak 2 Årsmelding fra styret for 2014 Årsmøtet Årsmøtet 2014 Årsmøtet ble avholdt 24. mars og 11 personer møtte. Valgkomiteen la fram sitt forslag som ble enstemmig vedtatt: Styremedlemmer: Marit Bjørnson Barkbu, 2 år, Cato Bekkevold, 2 år Revisorer: Sissel Vestli, 2 år, Guri Fredstad, 1 år. Styrets forslag til valgkomité, valgt for ett år, ble enstemmig vedtatt: Terje Vindenes, Anne-Berit Martinsen, Lise Toverud Haga. Styret 2014 Konstituerende styremøte ble holdt 10. april, og styrets verv ble fordelt slik: Leder: Knut Haga Nestleder: Marit Bjørnson Barkbu Sekretær: Cato Bekkevold Kasserer: Vidar Holstad SOKs representant: Henriette Eriksen Varamedlem: Hans Eivind Bjørnstad Den 9. juli trakk Knut Haga seg fra styret, og derfor ble det avholdt nytt konstituerende styremøte 21. juli, som ga denne fordelingen i styret: Leder: Marit Bjørnson Barkbu Nestleder: Hans Eivind Bjørnstad Sekretær: Cato Bekkevold Kasserer: Vidar Holstad SOKs representant: Henriette Eriksen Styret valgte å fortsette ut perioden uten varamedlem. Styremøter Det har vært avholdt 9 styremøter.

3 Andre møter Samarbeidsmøte mellom KTGLV og SOK der samarbeidsavtalen ble drøftet og revidert. Det ble holdt befaring på Låvegalleriet og låvebrua 23. april der rådmann Eyvind Alnæs, enhetsleder Ivar Olsberg, Henriette Eriksen, Vidar Holstad og Marit Bjørnson Barkbu møtte. 11. november ble det avholdt samarbeidsmøte mellom Stiftelsen Lyshusets billedsamling, Venneforeningen og Sør-Odal kommune. Fra Venneforeningen møtte Cato Bekkevold, Vidar Holstad og Marit Bjørnson Barkbu. Henriette Eriksen ledet møtet. Arrangementer Svalbardkveld 22. januar. Arvid Møller holdt foredrag i Låvegalleriet 12. mars. Stor salgsutstilling i Låvegalleriet 8., 9., 15. og 16. mars med foredrag om Kåre Tveter ved Arvid Møller 12. mars i Låvegalleriet. Augustkveld 29. august på Låvebrua med Sverre Eier, Birgit Brinck og Rolf Nylend og Håvard Svendsrud m/ensemble med gamle danser fra Sør-Odal. Høstutstilling 1., 2., 8. og 9. november med bilder av Kåre Tveter, Håkon Bleken, Inger Sitter og Franz Widerberg. Kunstformidling Venneforeningen kjøpte inn 87 bilder for kroner. Av disse er 62 solgt for kroner. Venneforeningen har pr i alt 30 bilder for salg til en anslått utsalgsverdi på kr kroner. Bilder av følgende kunstnere ble solgt på utstillingene i mars og november pluss enkelte salg utenom utstillingene: Kåre Tveter, Håkon Bleken, Frans Widerberg, Gerd Arnesen og Inger Sitter Gallerivakter Det har ikke vært behov for at KTGLV stilte som vakter. Guiding Styremedlemmene har guidet seks grupper. Dugnader "Kjøkkenet" i Låvegalleriet ble pusset opp i regi av Venneforeningen. Vegger ble sparklet og malt og nytt gulv ble lagt. Sør-Odal kommune bekostet maling og gulvbelegg. Henriette og Marit har satt ned blomsterløker ved inngangspartiet til Lyshuset. Annet Nytt utebord, bekostet av KTGLV, er satt opp. Oppbevaringskasser Kasser til oppbevaring av malerier er kjøpt inn og tatt i bruk.

4 Hjemmeside Hjemmesiden er etablert og det er gitt aktuell informasjon til medlemmene og andre på Venneforeningens hjemmeside. :http://www.lyshuset.no/venneforeningen/ Medlemsoversikt KTGLV har 86 enkeltmedlemmer og 1 bedriftsmedlem pr Medlemsgave Strektegningen «Glåmdalen» er kopiert, satt i passepartout og gitt som medlemsgave Samarbeid Venneforeningen har deltatt i utgivelsen av «Kunstkalender 2015» og diverse praktisk arbeid av ymse slag ved Galleri Lyshuset Takk til: Frivillige og guider for innsatsen Kåre Tveters familie, SOK og Silkeveven for godt samarbeid SOK for økonomisk støtte Valgkomité og revisorer for godt arbeid Underskrifter: Marit Bjørnson Barkbu/Leder Hans Eivind Bjørnstad/Nestleder Vidar Holstad/Kasserer Cato Bekkevold/Sekretær Henriette Eriksen/SOKs representant

5 Sak 3. Årsregnskap 2014 Kåre Tveter Galleri Lyshusets venner Tap og vinning Utgifter Inntekter: Noter Regn.14 Noter Regn. 14 Kjøp kunst ,00 Kontingent ,00 Møter 2 0,00 Tilskudd ,00 Kontor ,00 Salg ,00 Annonser ,00 BKH ,00 BKH ,00 Andre i ,80 Andre ,95 SUM ,95 SUM ,80 Driftsmidler ,13 Drift ,15 Driftsmidler pr ,98 Ballanse: Aktiva: Odal sparebank 36776,98 - Passiva: Egenkap ,13 Underskudd ,15 SUM 36776,98 SUM 36776,98 - Kunstbeholdning: Venneforenings bilder Veiledende utsalg: Pr bilder ,00 Pr bilder ,00 Revisjonsberetning legges fram på årsmøtet. Noter Note 1: Innkjøp av 87 bilder Note 2: Møter: Årsmøte og styremøte Note 3: Kontor: Etablering av hjemmeside, frimerker, konvolutter, Brønnøysundregisteret Note 4 og 9: 5% Bildende Kunstneres Hjelpefond. "Nullregnskap" Note 5: Fasadebelysning, bord/krakker ute, kunstkasser, produktprøver, "sponsor" kunstkalender 2015, Augustkveld, medlemsgaver Note 6: 87 betalende medlemmer Note 7: Kommunale kulturmidler Note 8: Solgt 62 bilder Note 10: Note 11: Bl.a. Norsk tipping, renter Annonser er også ført under det enkelte arrangement eller betalt av andre

6 Sak 4 Vedtektsendring 6. Styret forslår at det velges 2 varamedlemmer til styret. Gjeldende ordlyd 6: Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Sør-Odal kommune skal være representert med et medlem fortrinnsvis med den personen som er ansvarlig for Galleri Lyshuset. 4 medlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Dessuten skal det velges 1 varamedlem, som velges for ett år av gangen. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år av gangen. Forslag til valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer fremmes på årsmøtet av en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomitéen velges av årsmøtet Forslag til ny ordlyd 6: Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Sør-Odal kommune skal være representert med et medlem fortrinnsvis med den personen som er ansvarlig for Galleri Lyshuset. 4 medlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Dessuten skal det velges 2 varamedlem, som velges for ett år av gangen. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år av gangen. Forslag til valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer fremmes på årsmøtet av en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomitéen velges av årsmøtet Sak 5 Valg av styremedlemmer m/varamedlem og revisor Valgkomiteens forslag: 1. Valg av styremedlemmer. Vidar Holstad gjenvelges som styremedlem for 2 år Ragnhild Moe Pekeberg velges som styremedlem for 2 år 2. Valg av varamedlem: Anne Berit Martinsen velges for 1 år 3. Valg av revisor: Turid Rundèn velges for 2 år Skarnes, Terje Vindenes, sign. Lise Toverud Haga, sign. Anne Berit Martinsen, sign (Erklærte seg inhabil ved forslag til varamedlem og forlot møtet under behandling av forslag til varamedlem).

7 Sak 6 Styrets forslag til kontingent for 2015: Styret foreslår ingen endring av satsene som er: Enkeltmedlemmer: kr. 150,- Livsvarig medlemskap enkeltmedlemmer: Kr ,- Bedriftsmedlemmer: kr. 500,- Sak 7 Fra Styret: A. Kriterier for innkjøp av kunst: Kriterier for innkjøp av kunst til Kåre Tveter Galleri Lyshusets Venner (KTGLV) 1. Formålet med innkjøp av kunst er å: vise Kåre Tveters billedkunst i størst mulig bredde med oljemalerier, akvareller og trykk. generere kapital til KTGLVs forskjellige aktiviteter. 2. To personer, utpekt av styret i KTGLV, er faste innkjøpere og samarbeider om innkjøp av kunst. Ved innkjøp av bilder vurderes mulig utsalgspris. Nye bilder vurderes opp mot tidligere salg både i forhold til pris, størrelse og kvalitet. Ekstra interessante motiv kan vurderes spesielt. Fortjeneste ved salg av innkjøpte bilder bør være minimum 25 %. Fortjeneste ved salg av bilder i kommisjon bør være minimum 20 %, men litt avhengig av størrelse og pris. 3. Ved ønske fra en fast innkjøper om personlig kjøp av Tveter-bilde fra auksjon, informeres styret i KTGLV.

8 B. Aktivitetsplan 2015: Foreningen Kåre Tveter Galleri Lyshusets Venner er en forening som er knyttet til maleren Kåre Tveter og Galleri Lyshuset for å: fremme interessen for og spre kunnskap om Kåre Tveters kunst, og for å støtte Galleri Lyshusets aktiviteter. styrke og støtte aktiviteter som kan stimulere bruken og interessen for galleriet. gi medlemmene informasjon om aktiviteter i Galleri Lyshuset. yte galleriet annen støtte. Venneforeningens aktiviteter bør i hovedsak legges til den tid av året da Galleri Lyshuset ikke er åpent. Dette for å kunne ha aktiviteter gjennom hele året. Unntaket bør være «Augustkveld», praktisk bistand og eventuelt guiding. 25. januar Markering av Kåre Tveters fødselsdag 24. februar 2015 Årsmøte 28. februar Åpning av «Lysukene». Foredrag v/sverre Eier og sang v/birgit Brink Miniutstilling under «Lysukene» med Venneforeningens bilder. og mars Mai Praktisk bistand ved Galleri Lyshusets sommerutstilling Mai/juni/juli/august Guiding i Galleri Lyshuset etter kapasitet og behov 23. august Medlemstur i samarbeid m/sør Odal kunstforening til Aulestad i Gausdal 28. august «Augustkveld» på Låvebrua og Venneforeningens høstutstilling med hovedvekt november på Kåre Tveter, og med bilder av Karl Erik, Eva og Jan Harr. Hele året Praktisk bistand i forbindelse med Lyshusets aktiviteter etter behov og kapasitet. Aktuelle områder kan være: Kunstkalender, registering av samlingen, brosjyrer, produktutvikling, mm.

9 Sak 7c Tveterutstilling på Sandgrunn Lars Lerin Konsthall Sandgrunn Lars Lerin Konsthall i Karlstad presenterer kunsten til Lars Lerin. Lars Lerin er ein allsidig kunstnar som fekk Augustprisen for Naturlära i 2014, og er rekna som ein av dei fremste akvarellmålarane i Norden. Ved sida av hovudutstillinga på Sandgrunn, er det eit stort rom for presentasjon av andre kunstnarar, og dette rommet ville vera fint for ei Tveterutstilling. Kåre Tveter har så og sei ikkje vore utstilt i Sverige, så på ei slik utstilling vil bileta hans møta folk som er interessert i akvarellmåling, og som ikkje kjenner kunstnaren Kåre Tveter. I tillegg vil ei slik utstilling vera ein fin måte gjera kunstinteresserte merksame på Galleri Lyshuset. Eg har fleire gonger vore med Knut Haga på Lars Lerin-utstillingar og me har møtt Lars Lerin. Knut Haga har presentert Lyshuset, han har teke opp tanken om presentasjon av Kåre Tveter i Karlstad, og det var Lars Lerin interessert i. Det er klart at Lars Lerin set kunsten til Kåre Tveters svært høgt, og han utalte seg då om Kåre Tveter som «Den store målaren over skogen». Så langt har dette resultert i ein intensjon om ei utstilling i april Tanken om ei Tveterutstilling i Karlstad er presentert for styret i Billedsamlingen, organet som forvaltar interessene til kommunen når det gjeld bileta til Kåre Tveter. Men Billedsamlingen kunne ikkje åleine stå for ei Tveterutstilling på Sandgrunn Lars Lerin Konsthall, og grunngjevinga er at kommunen ikkje har ressursar til dette. Med dette foreslår eg at styret i Lyshusets Venner arbeider for at det vert ei Tveterutstilling på Sandgrunn Lars Lerin Konsthall. Terje Vindenes Skarnes

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 20. mars 2008. Møtet ble ledet av Jan Erik Karlsen og 25 stemmeberettigede møtte frem. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer