Chromebook Veiledning for demontering og montering bare for bruk av sertifiserte teknikere fra Dell 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Chromebook Veiledning for demontering og montering bare for bruk av sertifiserte teknikere fra Dell 1.0"

Transkript

1 Chromebook Veiledning for demontering og montering bare for bruk av sertifiserte teknikere fra Dell 1.0 Forskriftsmessig modell: P26T Forskriftmessig type: P26T002 May 2020 Rev. A03

2 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt. FORSIKTIG: Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet. ADVARSEL: ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

3 Innholdsfortegnelse 1 Arbeide på datamaskinen...5 Sikkerhetsanvisninger... 5 Før du foretar arbeid inne i datamaskinen...5 Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen Demontering og montering...7 Anbefalte verktøy...7 microsd-kort... 7 Fjerne microsd-kortet...7 Sette inn microsd-kortet...7 Bunndeksel...7 Fjerne bunndekslet...7 Sette på bunndekslet... 9 Batteri...9 Forholdsregler for litium-ion-batteri... 9 Removing battery - optional (Ta ut batteriet ekstrautstyr)... 9 Sette i batteriet Keyboard lattice and Keyboard (Tastaturramme og tastatur)...10 Fjerne tastaturet...10 Sette inn tastaturet...11 Lydkort...12 Ta ut lydkortet Installing audio board (Sette inn lydkortet)...13 Strømkontaktport...13 Ta ut strømkontaktporten...13 Installing power connector port (Sette inn strømkontaktporten)...14 Høyttaler...14 Fjerne høyttaleren Sette inn høyttalerne Hovedkort Ta ut hovedkortet Sette inn hovedkortet...18 Skjermenhet...18 Ta av skjermenheten...18 Montere skjermenheten Skjermramme...21 Ta av skjermrammen...21 Montere skjermrammen...22 Skjermpanel Ta av skjermpanelet...22 Installing display panel (Sette inn skjermpanelet)...23 Skjermhengsler...23 Ta av skjermhengslet...23 Installing display hinge (Sette inn skjermhengslen)...24 Innholdsfortegnelse 3

4 Kamera...24 Fjerne kameraet Display back cover (Skjermens bakdeksel) Installing display back cover (Sette på skjermens bakdeksel)...27 Montere kameraet Håndleddstøtte Replacing palm rest (Sette inn håndleddstøtten) Product Specification (Produktspesifikasjon) Programvare Operativsystem Chrome OS...31 Bekreftet oppstart...32 Diskpartisjonskart...33 Utvikler- og gjenopprettingsmodus...34 Coreboot- og U-Boot Custom-fastvare...34 Chrome eller Chromium OS...34 View System Information (Vis systeminformasjon)...35 Dell activity light (Dell aktivitetslys) Teknologi og komponenter Tastatur Keyboard keys function (Funksjoner for tastaturtaster)...39 Pekeflate Integrated microphone (Integrert mikrofon) Key features (Hovedfunksjoner) Typical applications (Vanlige bruksområder)...42 Bluetooth Diagnostisering og feilsøking...44 Grunnleggende feilsøking Strømproblemer...44 CROSH CROSH-kommandoer...48 Chrome-kommandoer...50 Vanlig CROSH-kommando...55 Kontroller batteriets ladestatus Tilbakestille Chromebooken...63 Gjenoppretting Chromebook Gjenoppretting av Chromebook Kontakte Dell Innholdsfortegnelse

5 Arbeide på datamaskinen 1 Sikkerhetsanvisninger Følg disse retningslinjene for sikkerhet for å verne om din egen sikkerhet og beskytte datamaskinen mot mulig skade. Med mindre annet er angitt, forutsetter hver av veiledningene i dette dokumentet følgende: Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. En komponent kan skiftes ut, eller hvis enheten kjøpes separat, settes inn ved å utføre demonteringstrinnene i motsatt rekkefølge. MERK: Koble fra alle strømkilder før du åpner datamaskindekselet eller paneler. Når du er ferdig med arbeidet inne i datamaskinen, setter du på plass alle deksler, paneler og skruer før du kobler til strømkilden. MERK: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet, kan du gå til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på FORSIKTIG: Mange reparasjoner kan bare utføres av en sertifisert servicetekniker. Du må bare gjennomføre feilsøking og enkle reparasjoner som beskrevet i produktdokumentasjonen, eller som anvist på Internett eller av telefon- og kundestøtteteamet. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. Les og følg sikkerhetsopplysningene som ble levert sammen med produktet. FORSIKTIG: Unngå elektrostatisk utlading ved å sørge for at du er jordet. Dette gjør du ved å bruke en jordingsreim rundt håndleddet, eller ved jevnlig å berøre en jordet, umalt metallflate før du håndterer deler inne i datamaskinen. FORSIKTIG: Vær forsiktig ved håndtering av komponenter og kort. Berør ikke komponentene eller kontaktene på et kort. Hold kortet i kantene eller monteringsbeslaget av metall. Hold komponenter ved å ta tak i kantene, ikke i pinnene. FORSIKTIG: Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller i strekkavlastningsløkken og ikke i selve kabelen. Noen kabler har kontakter med låsetapper. Hvis du skal koble fra en slik kabel, trykker du inn låsetappene før du kobler fra kabelen. Når koblingene trekkes fra hverandre, skal de holdes på rett linje for å unngå at pinnene på koblingene blir bøyd. Før du kobler til en kabel, må du også passe på at begge koblingene vender riktig vei og er på linje. MERK: Fargen på datamaskinen og enkelte komponenter kan se annerledes ut enn i dette dokumentet. Før du foretar arbeid inne i datamaskinen 1. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet. 2. Slå av datamaskinen. 3. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen (hvis tilgjengelig). FORSIKTIG: Hvis datamaskinen har RJ45-port, må du koble fra nettverkskabelen ved først å koble kabelen fra datamaskinen. 4. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene. 5. Åpne skjermen. 6. Trykk og hold inne av- og på-knappen i noen sekunder for å jorde hovedkortet. FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt, må du koble strømledningen for datamaskinen fra stikkontakten før du utfører trinn # 8. FORSIKTIG: Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen 7. Ta alle installerte ExpressCard- eller Smart-kort ut av de aktuelle sporene. Arbeide på datamaskinen 5

6 Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort og kabler før du slår på datamaskinen. FORSIKTIG: For å unngå skade på datamaskinen må du kun bruke batteriet som er laget for denne bestemte Delldatamaskinen. Ikke bruk batterier som er laget for andre Dell-datamaskiner. 1. Koble til eksternt utstyr, for eksempel portreplikator eller mediebase, og sett inn igjen eventuelle kort, som ExpressCard. 2. Koble telefon- og nettverkskablene til datamaskinen. FORSIKTIG: Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobles først kabelen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen. 3. Koble til datamaskinen og alle tilkoblede enheter i strømuttakene. 4. Slå på datamaskinen. 6 Arbeide på datamaskinen

7 2 Demontering og montering Anbefalte verktøy Prosedyrene i dette dokumentet kan kreve at du bruker følgende verktøy: Stjerneskrujern nr. 0 Stjerneskrujern nr. 1 Plastspiss MERK: Skrujern nr. 0 er for skruene 0 1 og skrujern nr. 1 er for skruene 2 4 microsd-kort Fjerne microsd-kortet 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Trykk inn microsd-kortet for å frigjøre det fra datamaskinen. 3. Fjern microsd-kortet fra datamaskinen. Sette inn microsd-kortet 1. Skyv SD-kortet inn i sporet til det klikker på plass. 2. Sett inn micro-sd-kortet. 3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Bunndeksel Fjerne bunndekslet 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta ut microsd-kortet. 3. Slik fjerner du bunndekselet: a. Ta av Mylar-hetten [1]. MERK: Skruedekselet på bunndekselet er laget av et mylar-klistremerke. For å fjerne denne skruen, må du bruke en vanlig Phillips skrutrekker og punktere Mylar-dekselet. Når Mylar-hettene er tatt av, kan de ikke skiftes ut, og skruene vises forfra. b. Løsne M2.5x7-festeskruene som fester bunndekselet til datamaskinen [2]. Demontering og montering 7

8 c. Lirk bunndekselet fra kanten. MERK: Det kan hende du trenger en 3c-plastspiss for å lirke bunndekselet fra kanten.. 4. Løft bunndekselet opp og bort fra datamaskinen. 8 Demontering og montering

9 Sette på bunndekslet Hvis systemet leveres med M.2 SSD, må du utføre følgende trinn. 1. Tilpass forkanten av bunndekselet i systemet. 2. Trykk på kantene av dekselet til det klikker på plass. 3. Fest de M2.5x7-skruene som fester bunndekselet til datamaskinen. 4. Sett inn micro-sd-kortet. 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Batteri Forholdsregler for litium-ion-batteri FORSIKTIG: Vær forsiktig når du håndterer litium-ion-batterier. Lad ut batteriet så mye som mulig før du tar det ut av systemet. Dette kan gjøres ved å koble strømadapteren fra systemet for at batteriet skal lades ut. Ikke knus, slipp, ødelegg eller gjennombore batteriet ved bruk av fremmedlegemer. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer, eller demontere batteripakker og celler. Ikke trykk på overflaten av batteriet. Ikke bøy batteriet. Ikke bruk verktøy av noe slag for å lirke på eller mot batteriet. Sørg for at du ikke mister eller forlegger skruene ved service av dette produktet for å forhindre utilsiktet punktering eller skade på batteriet og andre systemkomponenter. Hvis batteriet sitter fast i en enhet som et resultat av oppsvulming, må du ikke prøve å løsne batteriet, da punktering, bøying, eller knusing av et litium-ion-batteri kan være farlig. Ta kontakt for hjelp og flere instruksjoner ved et slikt tilfelle. Hvis batteriet sitter fast i datamaskinen som et resultat av oppsvulming, må du ikke prøve å løsne batteriet, da punktering, bøying, eller knusing av et litium-ion-batteri kan være farlig. Kontakt Dells tekniske kundestøtte for hjelp ved et slikt tilfelle. Gå til Kjøp alltid genuine batterier fra eller autoriserte Dell-partnere og videreforhandlere. Removing battery - optional (Ta ut batteriet ekstrautstyr) 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel 3. Slik tar du ut batteriet: a. Koble batterikabelen fra kontakten på hovedkortet [1, 2]. b. Fjern M2.0x3.0-skruene som fester batteriet til datamaskinen [3]. c. Løft batteriet fra datamaskinen [4]. Demontering og montering 9

10 Sette i batteriet 1. Plasser batteriet i sporet i datamaskinen. 2. Koble batterikabelen til kontakten på batteriet. 3. Fest de M2x3-skruene som fester batteriet til datamaskinen. 4. Sett på plass: a. bunndeksel b. microsd-kort 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Keyboard lattice and Keyboard (Tastaturramme og tastatur) Fjerne tastaturet 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri 3. Slik tar du av tastaturet: a. Koble tastaturkabelen fra hovedkortet [1]. b. Bruk plastspissen til å løsne tastaturet [2]. 10 Demontering og montering

11 MERK: De to utløserhullene for tastaturet er angitt med "KB" merking. 4. Skyv og løft tastaturet bort fra datamaskinen. Sette inn tastaturet 1. Juster tastaturrammen etter tappene på datamaskinen, og trykk til den klikker på plass. Demontering og montering 11

12 2. Koble tastaturkabelen til hovedkortet. 3. Sett på plass: a. batteri b. bunndeksel c. microsd-kort 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Lydkort Ta ut lydkortet 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri 3. Slik fjerner du lydkortet: a. Koble lydkabelen fra kontakten på lydkortet [1]. b. Skru ut M2 x 3-skruen som fester lydkortet til datamaskinen [2]. c. Løft lydkortet vekk fra datamaskinen [3]. 12 Demontering og montering

13 Installing audio board (Sette inn lydkortet) 1. Sett LED-kortet inn i sporet på datamaskinen. 2. Fest M2x3-skruene som fester lydkortet til datamaskinen. 3. Koble lydkabelen til kontakten på lydkortet. 4. Sett på plass: a. batteri b. bunndeksel c. microsd-kort 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Strømkontaktport Ta ut strømkontaktporten 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri 3. Slik tar du ut strømkontaktporten: a. Koble strømkontaktkabelen fra kontakten på hovedkortet [1]. b. Skru ut M2 x 3-skruene som fester strømkontaktporten til datamaskinen [2]. c. Skyv og løft strømkontakten vekk fra datamaskinen [3]. Demontering og montering 13

14 Installing power connector port (Sette inn strømkontaktporten) 1. Sett strømadapterporten inn i sporet på datamaskinen. 2. Fest M2x3-skruene som fester strømkontaktporten til datamaskinen. 3. Koble strømkontaktkabelen til kontakten på hovedkortet. 4. Sett på plass: a. batteri b. bunndeksel c. microsd-kort 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Høyttaler Fjerne høyttaleren 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri 3. Slik fjerner du høyttaleren: a. Koble høyttalerkabelen fra kontakten på hovedkortet [1]. b. Fjern teipen som fester høyttalerkabelen til datamaskinen. c. Løsne høyttalerkabelen fra kabelføringen [2]. 14 Demontering og montering

15 4. Ta høyttaleren ut av datamaskinen. Sette inn høyttalerne 1. Plasser høyttalerne i sporene på datamaskinen. 2. Før høyttalerkabelen gjennom festeklemmene gjennom kabelføringen. 3. Fest den selvklebende tapen som fester høyttalerkabelen til datamaskinen. 4. Sett kontakten til høyttalerkabelen inn i kontakten på hovedkortet. Demontering og montering 15

16 5. Sett på plass: a. batteri b. bunndeksel c. microsd-kort 6. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Hovedkort Ta ut hovedkortet 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta ut: a. microsd-kortet b. bunndekslet c. batteriet 3. Koble fra følgende kabler: a. lydkabelen [1] b. tastaturkabelen [2] c. styreplatekabelen [3] 4. Slik kobler du fra kabelen: a. Koble fra knappcellebatteriet, strømkontaktporten og høyttaleren [1, 2, 3]. b. Fjern M2.0xM3.0-skruene, og løft metallbraketten som er festet på hovedkortet [4, 5]. 16 Demontering og montering

17 5. Slik tar du ut metallbraketten: a. Fjern M2.0x3.0-skruen, og løft metallbraketten som fester WLAN-kortet til hovedkortet [1, 2] b. Koble fra WLAN-kablene [3]. c. Fjern M2.0x.30-skruene, og løft metallbraketten som fester skjermkabelen til datamaskinen [4, 5] d. Løft låsen, og koble fra kabelen [6]. 6. Fjern M2. x3.0-skruene, og løft hovedkortet fra datamaskinen [1,2] Demontering og montering 17

18 Sette inn hovedkortet 1. Juster hovedkortet etter skrueholderne på datamaskinen. 2. Stram M2.0x3.0-skruene som fester hovedkortet til datamaskinen. 3. Koble skjermkabelen til kontakten. 4. Plasser metallbraketten over kontakten, og stram M2.0x3.0-skruen som fester skjermkabelen til datamaskinen. 5. Koble til WLAN-kablene. 6. Sett inn metallbraketten, og stram M2.0x3.0-skruen for WLAN-kabelen til hovedkortet. 7. Sett inn metallbraketten, og stram M2.0x3.0-skruene for å feste den til hovedkortet. 8. Koble til følgende kabler: a. strømkontaktkabel b. styreplatekabel c. tastaturkabel d. høyttalerkabel e. strømkort og lydkabel f. sensorkabel 9. Sett på plass: a. batteri b. bunndeksel c. microsd-kort 10. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Skjermenhet Ta av skjermenheten 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: 18 Demontering og montering

19 a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri 3. Slik tar du ut skjermkabelen: a. Fjern M2.0xM3.0-skruene, og løft metallbraketten som fester skjermkabelen til datamaskinen [1, 2]. b. Løft låsen, og koble fra kabelen [3]. 4. Slik kobler du fra WLAN-kabelen: a. Fjern M2.0x3.0-skruen, og løft metallbraketten som fester WLAN-kortet til hovedkortet [1, 2]. b. Koble fra WLAN-kablene [3]. c. Snu datamaskinen [4]. Demontering og montering 19

20 5. Slik fjerner du skjermenheten. a. Fjern M2.5xM5.0-skjermhengselskruene som fester skjermenheten til datamaskinen [1]. b. Løft skjermenheten fra datamaskinen [2]. 20 Demontering og montering

21 Montere skjermenheten 1. Plasser skjermenheten justert etter skruehullene på datamaskinen. 2. Skru inn skruene som fester skjermhengslene til håndleddsstøtten. 3. Snu datamaskinen. 4. Koble skjermkabelen til kontakten på hovedkortet. 5. Sett metallbraketten over (skjermkabel) kontakten, og stram M2.0x3.0-skruene som fester skjermkabelen til datamaskinen. 6. Koble til WLAN-kablene. 7. Sett inn metallbraketten, og stram M2.0x3.0-skruen for WLAN-kabelen på hovedkortet. 8. Sett på plass: a. batteri b. bunndeksel c. microsd-kort 9. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Skjermramme Ta av skjermrammen 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri 3. Ta av hengselhetten og mylar-hetten som fester skjermrammen til skjermenheten [1,2]. 4. Skru ut M2,5 x 3,5-skruene og lirk i kantene for å løsne skjermrammen fra skjermenheten Demontering og montering 21

22 Montere skjermrammen 1. Legg skjermrammen ned på skjermenheten. 2. Begynn i øvre hjørne, trykk på skjermrammen, og gå rundt hele rammen til den klikker på plass på skjermenheten. 3. Fest de M2.5xM3.5 -skruene som fester skjermrammen til skjermenheten. 4. Fest hengselhetten. 5. Sett på plass: a. batteri b. bunndeksel c. microsd-kort 6. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Skjermpanel Ta av skjermpanelet 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri d. skjermenhet e. skjermramme 3. Fjern M2 x 3-skruene som fester skjermpanelet til skjermenheten [1], og løft for å snu skjermpanelet for å få tilgang til edp-kabelen [2]. 4. Slik tar du ut skjermpanelet: a. Trekk av klebeteipen [1]. b. Koble skjermkabelen fra kontakten på skjermpanelet [2]. 22 Demontering og montering

23 Installing display panel (Sette inn skjermpanelet) 1. Koble -kabelen til kontakten, og fest tapen. 2. Sett inn skjermpanelet for å justere det med skrueholderne på skjermenheten. 3. Fest de M2x3-skruene som fester skjermpanelet til skjermenheten. 4. Sett på plass: a. skjermramme b. batteri c. bunndeksel 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Skjermhengsler Ta av skjermhengslet 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri d. skjermenhet e. skjermramme f. skjermpanel 3. Slik tar du av skjermhengslet: a. Skru ut M2,5 x 2,5-skruene som fester skjermhengslet til skjermenheten [1]. b. Løft skjermhengslet fra skjermenheten [2]. Demontering og montering 23

24 Installing display hinge (Sette inn skjermhengslen) 1. Fest de M2.5x2.5-skruene som fester. 2. Sett på plass: a. skjermpanel b. skjermramme c. batteri d. bunndeksel 3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Kamera Fjerne kameraet 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri d. skjermenhet e. skjermramme f. skjermpanel 3. Slik tar du ut skjermkameraet: a. Koble kamerakabelen fra kontakten [1]. b. Løft kameraet vekk fra skjermen [2]. 24 Demontering og montering

25 Display back cover (Skjermens bakdeksel) Removing display back cover (Ta av skjermens bakdeksel) 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Bruk en plastspiss til å lirke kantene på skjermens bakdeksel. Demontering og montering 25

26 3. Ta av skjermens bakdeksel fra datamaskinen. MERK: Skjermens bakdeksel og antenneenhet kan ikke demonteres ytterligere når alle fremgangsmåtene for deler som er tatt ut på forhånd er fullført. Bildet og tabellen nedenfor viser skjermens bakdeksel og antenneenhet etter at du har utført fremgangsmåtene for deler som er tatt ut på forhånd som gjelder utskifting av skjermens bakdeksel og antenneenhet. 26 Demontering og montering

27 a. Skjermkabel b. LED-tilleggskort c. Kameramodul d. Trådløse antenner (hovedkontakt og AUX) e. Høyre skjermhengsel f. Venstre skjermhengsel Installing display back cover (Sette på skjermens bakdeksel) 1. Juster skjermens bakdeksel etter tappene på datamaskinen, og trykk til den klikker på plass. 2. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Montere kameraet 1. Sett kameraet på skjermen. 2. Koble kamerakabelen til kontakten på skjermenheten. 3. Sett på plass: a. skjermpanel b. skjermramme c. batteri d. bunndeksel 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Håndleddstøtte Replacing palm rest (Sette inn håndleddstøtten) 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen. 2. Ta av: a. microsd-kort b. bunndeksel c. batteri d. tastatur e. lyd f. strømkontakt g. høyttaler h. skjermenhet i. hovedkort MERK: Styreplaten er ikke en frittstående komponent, og er montert sammen med håndleddstøtten. MERK: Komponenten du står igjen med, er håndleddsstøtten. Demontering og montering 27

28 3. Sett inn følgende komponenter på den nye håndleddstøtten: a. hovedkort b. skjermenhet c. høyttaler d. strømkontakt e. lyd f. tastatur g. batteri h. bunndeksel i. microsd-kort 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. 28 Demontering og montering

29 Product Specification (Produktspesifikasjon) 3 Dette avsnittet inneholder informasjon om produktspesifikasjoner. Tabell 1. Chrome 11 (3180) Product Specification (Produktspesifikasjon for Chrome 11) (3180) Funksjoner Chromebook 11 (3180) Prosessor Operativsystem Brikkesett Intel Celeron-prosessor N3060 (6 W, 2 MB hurtigbuffer, opp til 2,48 GHz) Google Chrome OS Intel Braswell Sikkerhet Diskret TPM 1.2 Dimensjon Vekt Skjerm Høyde foran: mm Høyde bak: mm Bredde: mm Dybde: mm 1265,2 g 11,6 (1366 x 768) edp 200 nit antirefleks Grafikk Intel HD Graphics 500 Minne LPDDR3 2 GB LPDDR3 4 GB Strømadapter Batteri Lydkodek Integrert mikrofon Primærlagring Strømadapter for 65 W Dell E4-serien 3-cellers litium-ion-batteri (42 wattimer, oppladbart) Realtek I2S-basert kodek ALC5650 Akustica AKU240 digital utgang for MEMS-mikrofon 16 GB/32 GB innebygd emmc-lagring Tilkobling Intel Dual Band Wireless-AC AC Bluetooth: 4.0 Multimedia Stereohøyttalere Webkamera 720p Porter og spor 2x USB 3.1 Gen 1 med BC1.2-lading 1 x HDMI 1.4b (ut) Universell lydkontakt DC-in (7,4 mm) Lysdioder (LED) microsd-kortleser Noble Wedge-låsspor Internt minikortspor (NGFF) Garanti Ett års reparasjon/service på stedet ProSupport med NBD på stedet Product Specification (Produktspesifikasjon) 29

30 Tabell 1. Chrome 11 (3180) Product Specification (Produktspesifikasjon for Chrome 11) (3180)(forts.) Funksjoner Chromebook 11 (3180) Premium telefonstøtte hjemme Alternativer for utvidelse av service 1 4 år. Flere visningsalternativer Dokkingalternativer Forskrifts- og miljøsamsvar Én kontakt er tilgjengelig for ekstern HDMI-skjerm, opp til 1080p N/A Forskrifts- og produktsertifisering for USA og EMEA 30 Product Specification (Produktspesifikasjon)

31 4 Programvare Dette avsnittet inneholder informasjon om operativsystemet, kommandoer og medfølgende programvare for Dell Chromebook 11 (3180). Emner: Operativsystem View System Information (Vis systeminformasjon) Dell activity light (Dell aktivitetslys) Operativsystem Denne siden inneholder informasjon om hvilket operativsystem som brukes av Dell Chromebook 11 (3180). Chrome OS Chromebook-maskiner drives av Google Chrome-operativsystemet, basert på Googles populære Chrome-nettleser. Den har blitt utarbeidet for å gi en rask, enkel og sikrere datamaskinopplevelse for brukere som bruker mesteparten av tiden sin på internett. De viktigste fordelene Hastighet Enkelhet Security (Sikkerhet) Oppdateringsevne Synkroniseringsevne Høy spenning til lav pris Lett å lære og bruke Dokumenter, kalender, e-post, kontakter og oppgaver tilgjengelig online og offline, og alt godt sikkerhetskopiert og synkronisert i nettskyen. Tilgang til Chrome Web App Store "Killer web-apper" Programvare 31

32 De nyeste Intel Core-prosessorne Morsomme spill Innebygd støtte for populære filtyper og eksterne enheter Hvis du vil ha mer informasjon om Chrome OS, kan du gå til <3>Opplæringssiden i</3> Chrome OS. Bekreftet oppstart Skrivebeskyttet fastvare bekrefter integriteten til R/W-fastvare (Read/Write firmware). R/W-fastvare bekrefter den aktive Linux-kjernen. Under kjøring bekrefter kjernen hver blokk som blir lest fra disk. Hvis et kontrolltrinn feiler, og det er ingen sikkerhetskopi-alternativer. Maskinen går inn i gjenopprettingsmodus. Utviklermodus-bryteren slår av bekreftet oppstart (på kjernenivå) slik at brukerne kan kjøre Chromium OS (eller et annet operativsystem). BIOS blir alltid verifisert. 32 Programvare

33 Diskpartisjonskart Det finnes to kopier av Chrome OS på disk: en aktiv kopi og en sikkerhetskopi. Hver kopi består av en kjernepartisjon og et rotfilsystem. Sikkerhetskopien blir oppdatert automatisk i bakgrunnen. Brukere trenger bare å starte på nytt. Partisjonen inneholder krypterte brukerdata, og brukes også på fabrikken til lagring av testprogramvare. Programvare 33

34 Utvikler- og gjenopprettingsmodus Tabell 2. Utvikler- og gjenopprettingsmodus Utviklermodus Gjenopprettingsmodus Brukes til oppstart uten kontrollkrav. Kan være slått på via tastekombinasjon under oppstart. Tilstandskontrollert partisjon (Stateful partition) blir tømt under overganger. Brukes på fabrikken for å starte testbilde. Her kan en bruker installere Chrome OS fra en USB-nøkkel eller et SD-kort. Gjenopprettingsmodus blir registrert hvis bekreftet oppstart mislykkes. En bruker kan tvinge gjenopprettingsmodus via en tastekombinasjon under oppstart. Coreboot- og U-Boot Custom-fastvare Coreboot (bare x86) Minne- og brikkesett-initialisering Åpen kilde, unntatt for binær MRC fra Intel. U-oppstart Utfører bekreftet oppstart Håndterer gjenopprettings- og utviklermodus Åpen kildekode Normal oppstart er veldig rask, siden det tar mindre enn 1 sekund å starte lasting av kjernen. Chromebook starter ikke opp andre operativsystemer, som for eksempel Windows eller OS X. Chrome eller Chromium OS Tabell 3. Forskjellen mellom Chromium og Chrome OS Forskjellen mellom Chromium og Chrome OS Chromium OS Er et åpen kildekode-prosjekt: chromium-os Kan kjøres på vanlige PC-er og Chrome-enheter Chrome OS Er basert på Chromium OS Kan bare kjøres på Chrome-enheter med nødvendige maskinvarefunksjoner (TPM, RO-fastvare, gjenopprettingsknapp, utvikler-svitsj). Inkluderer flere lisensierte funksjoner, for eksempel programtillegg for Netflix, videokodeker og fonter 34 Programvare

35 View System Information (Vis systeminformasjon) Denne siden inneholder all informasjon om visning av systeminformasjon for Dell Chromebook. Dell Chromebook 11 (3180) støtter ikke Dell BIOS. Derfor finnes det flere måter å kontrollere systemets spesifikasjoner, avhengig av hvilken informasjon du leter etter. Tabellen nedenfor viser noen av de mest brukte metodene for å vise systeminformasjon og -spesifikasjoner. Tabell 4. View System Information (Vis systeminformasjon) Kommandoer Handling og formål Skjermbilde Chrome:hjelp Vis grunnleggende OSinformasjon. Programvare 35

36 Tabell 4. View System Information (Vis systeminformasjon)(forts.) Kommandoer Handling og formål Skjermbilde Chrome:innsti llinger Vis informasjon, som for eksempel skjermoppløsningsalternativer (Enhet>skjerminnstillinger), styreplate og annen grunnleggende informasjon. Chrome:system Vis avansert informasjon, for eksempel Google Chromeversjon, BIOS-informasjon, prosessorinformasjon, minneinformasjon, nettverksstatus, informasjon om strømforsyning og så videre. 36 Programvare

37 Tabell 4. View System Information (Vis systeminformasjon)(forts.) Kommandoer Handling og formål Skjermbilde Chrome:netinternals Vis avansert nettverksinformasjon. Dell activity light (Dell aktivitetslys) Denne siden inneholder all informasjon om programvaren for Dell Bright Light som brukes til å kontrollere Dell aktivitetslys. Oversikt Dell aktivitetslys kan brukes som en indikator for samhandling mellom skole lærer og elev, og Dell har utformet programvare via denne funksjonen. Programmet blir ikke fabrikkinstallert med produkt-rts, men kan lastes ned og installeres via nettbutikken via følgende kobling: Programvare 37

38 Raise your Hand/Answer Question/Discussion buttons (Knapper for rekk opp hånden/svare på spørsmål/diskusjon) Elevene kan enten klikke på knappen på skjermen eller trykke på hurtigtasten på tastaturet for å slå på/av LED-lyset for å stille spørsmål. Knappen på skjermen kan være Chrome-applikasjonen i menyen eller hurtigtasten på oppgavelinjen. MultiColor Poll (Flerfarget avstemning) Elevene kan stemme ved hjelp av ulike LED-fargen ved å klikke på knappen på skjermen (foreslått) eller trykke på hurtigtasten på tastaturet. 38 Programvare

39 5 Teknologi og komponenter I dette kapittelet får du informasjon om teknologien og komponentene som er tilgjengelig i systemet. Emner: Tastatur Pekeflate Integrated microphone (Integrert mikrofon) Bluetooth Tastatur Tastaturene til Dell Chromebook 11 (3180) har noen få ekstra funksjoner for å hjelpe deg med å surfe på nettet på en uanstrengt og effektiv måte. Tastaturet inneholder en dedikert søketast, og en ny rad med hurtigtaster for bruk på nettet. Det er også mulig å bruke et standard USB Windows-tastatur med Chromebook ved hjelp av de samme hurtigtastene på tastaturet. Bildet nedenfor viser utformingen av tastaturet. Keyboard keys function (Funksjoner for tastaturtaster) Chrome-enhetens tastatur er utformet for å hjelpe deg med å få til ting du trenger mest. Tabellen nedenfor inneholder oversikt over spesialtaster på den øverste raden av tastaturet: Tabell 5. Special keys (Spesialtaster) Spesialtaster Gå til forrige side i leserloggen. Gå til neste side i leserloggen. Last inn gjeldende side Angi fordypningsmodus som skjuler faner og startprogram Teknologi og komponenter 39

40 Tabell 5. Special keys (Spesialtaster)(forts.) Spesialtaster Angi oversiktsmodus som viser alle vinduer Reduser lysstyrken på skjermen Øk lysstyrken på skjermen Demp Reduser volumet Øk volumet Søkeapper og Internett på samme tid. Denne tasten er plassert på siden på Chromebook, der Caps Lock vanligvis er plassert. Keyboard shortcut keys (Hurtigtaster på tastaturet) Tabell 6. Snarveistaster Snarveistaster Funksjon Side opp Side ned Hjem Slutt Slett Veksle mellom bokmerkelinjen Søk i gjeldende nettside Åpne en ny fane Åpne et nytt vindu Åpne koblingen du klikket på i en ny fane i bakgrunnen Gå til neste fane Bytt til neste vindu Logg av Google-kontoen Lukk gjeldende fane Kombinasjonstaster Trykk på Alt og pil opp Trykk på Alt og pil ned Trykk Ctrl+Alt og pil opp Trykk Ctrl+Alt og pil ned Trykk på Alt+Tilbake Ctrl+SKIFT+B Ctrl+F Ctrl+T Ctrl+N Trykk på Alt og klikk på en kobling Ctrl+Tab Bytt til neste vindu Ctrl+SKIFT+Q Ctrl+W Trykk på Ctrl+Alt+ for å se flere snarveier. For å åpne visningsprogrammet for tastaturet på skjermen. 40 Teknologi og komponenter

41 Pekeflate Denne siden inneholder informasjon for Dell Chromebook 11 (3180)bevegelser på styreplaten. Følgende tabell viser noen bevegelser og handlinger som støttes av Chromebook-styreplaten: Tabell 7. Styreplatebevegelser Bevegelser på styreplaten Bevegelser Forklaring Ganske enkelt beveg fingeren over styreplaten. Trykk ned på den nedre halvdelen av pekeplaten. Siden Tap-to-Click-funksjonen (trykk for å klikke) er aktivert som standard, kan du trykke raskt på styreplaten for å klikke. Klikk på styreplaten med to fingre. Plasser to fingre på styreplaten og flytt dem opp og ned for å bla vertikalt, og til venstre og høyre for å bla horisontalt. Hvis Australian scrolling er aktivert, beveger du to fingre opp for å bla ned. (Den fungerer på samme måte som for eksempel smarttelefonen eller nettbrettet.) Hvis du har flere åpne nettlesersider, kan du også dra til venstre og høyre med tre fingre raskt for å bevege deg mellom fanene. Sveipe Beveg to fingre raskt mot venstre eller høyre for å gå bakover eller fremover på websider, eller mens du bruker apper. Klikk på elementet du vil flytte med én finger. Flytt elementet med en annen finger. Slipp begge fingrene for å slippe elementet på det nye stedet. Integrated microphone (Integrert mikrofon) Denne siden inneholder all informasjon om integrert mikrofon for Dell. Teknologi og komponenter 41

42 Akustica AKU240 er en mikrofon med HD talekvalitet, øvre port og digital utgang for MEMS i en liten pakke på 4,0 x 3,0 x 1,0 mm. Den robuste, digitale utdatastrømmen fra AKU240 er praktisk talt sikret mot alle former for radiofrekvensforstyrrelser (RFI) og elektromagnetiske forstyrrelser (EMI). Mikrofonen kan derfor integreres hvor som helst på plattformen, uavhengig av nærhet til skjermer, Wi-Fi-antenner eller andre kilder til forstyrrelse som ville forringe signalet fra konvensjonelle, analoge mikrofoner For enhetsprodusenten betyr dette en høyere grad av designfleksibilitet. Enheten leverer et konsekvent SNR-nivå uavhengig av miljøet, noe som resulterer i kortere designsykluser. Utgangen for mikrofonen er pulstetthetsmodulert (PDM), en enkeltbiters digital utgangsstrøm utformet for å aktivere multipleksing av stereomikrofondata på én enkelt ledning. Med venstre/høyre-kanalalternativ som kan velges av brukeren, er AKU240 ideell for bruk i flere mikrofonprogrammer. Key features (Hovedfunksjoner) Digital MEMS-mikrofon med PDM-utmating (pulstetthetsmodulering) Utmerket akustisk ytelse med 63 db SNR Kompatibel med kravene i Microsoft Windows 8 og Intel Ultrabook for digitale mikrofoner Nøye kontrollert sensitivitet på -26 dbfs +/- 2 db Robust digitalutgang som ikke påvirkes av RF/EM-interferens Samsvarende mikrofoner i frekvens og fase reagerer på matriseprogrammer Utgangen støtter doble mikrofoner og multipleksing med enkel ledning Bransjestandardisert mikrofongrensesnitt kompatibel med flere kodeker. Lav gjeldende strømsparingsmodus Blyfri overflatemonterbar og RoHS2-kompatibel Halogenfri i henhold til IEC Tynn profil, SMT-emballasje Bransjestandardisert pakke på 4,00 x 3,00 x 1,00 mm Typical applications (Vanlige bruksområder) Ultrabook Mobiltelefoner Medienettbrett e-lesere Mikrofon-arrayer Webkameraer og kameramoduler Bluetooth Dette avsnittet inneholder veiledningen for å pare en Bluetooth-enhet med Chrome-enheter. Bluetooth-teknologi gjør det mulig å koble enheter trådløst over korte avstander. For å bruke Bluetooth-tilbehør sammen med Chromebook, må du først kontrollere om Chromebook-maskinen støtter Bluetooth. Du vil da måtte pare den med tilbehøret. For å se om du kan bruke Bluetooth-tilbehøret sammen med Chromebook-maskinen, klikker du på status-området i nedre høyre hjørne, der kontobildet vises. Hvis du ser ikonet for Bluetooth eller i menyen, støtter Chromebook-maskinen Bluetooth. Hvis du ikke ser noen av disse ikonene, støtter ikke Chromebook-maskinen Bluetooth. Hvis Chromebook-maskinen støtter Bluetooth, kan den koble seg til et bredt utvalg av Bluetooth-tilbehør, inkludert følgende: Tastaturer Mus Høyttalere Hodetelefoner Hodetelefoner (kun lyd) For å koble til en Bluetooth-enhet med Chromebook-maskinen, må du pare dem. Slik gjør du det: 1. Logg inn på Chromebook-maskinen. 2. Klikk på statusområdet nederst i høyre hjørne der kontobildet vises. 3. Velg Bluetooth-status i menyen som vises. 42 Teknologi og komponenter

43 4. Hvis Bluetooth er frakoblet, klikker du på det frakoblede ikonet. eller klikk på Aktiver Bluetooth i menyen. Chromebook-maskinen vil automatisk begynne å søke etter tilgjengelige Bluetooth-enheter. 5. Velg enheten du vil legge til fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter og klikk Koble til. 6. Følg anvisningene på skjermen for å koble til Bluetooth-enheten. Hvis du kobler til en mus, kreves det vanligvis ingen PIN-kode. Hvis du blir bedt om en PIN-kode, angir du PIN-koden for musen ved hjelp av Chrome-enhetens tastatur. Hvis du kobler til et tastatur, skriver du inn den tilfeldig genererte pin-koden på tastaturet du vil pare og trykker på Enter. For å bekrefte at Bluetooth-enheten er tilkoblet, må du kontrollere Bluetooth-statusen. Du bør se enheten oppført der. MERK: Ny Chromebook eller Chromebox? Hvis du slår på Chrome-enheten for første gang, og du har en Bluetoothenheten i nærheten som også er slått på, kan Chrome-enheten automatisk oppdage enheten og vise deg hvordan den pares. Du vil bare se disse instruksjonene hvis Chrome-enheten ikke allerede har en lignende enhet koblet til, eller funksjonaliteten er ikke er innebygd i den, for eksempel i et tastatur eller styrefeltet. Teknologi og komponenter 43

44 6 Diagnostisering og feilsøking Dette avsnittet omhandler diagnostiseringsverktøyet og informasjon om feilsøking for serviceteknikere. Emner: Grunnleggende feilsøking CROSH CROSH-kommandoer Chrome-kommandoer Vanlig CROSH-kommando Tilbakestille Chromebooken Gjenoppretting Chromebook Grunnleggende feilsøking Denne siden inneholder all informasjon om Dell grunnleggende feilsøking MERK: Se Googles hjelpesenter for online-feilsøking. MERK: Tilbakestilling av Chromebook, også kjent som Powerwash, kan prøves på nytt før gjenoppretting av Chromebook. Gjenoppretting av Chromebook er siste utvei. Strømproblemer Tabell 8. Strømproblemer Strømproblemer Problem Chromebook ville ikke slå seg på Mulige løsninger Hvis Chromebook ikke slår seg på, følger du disse trinnene: 1. Fjern alle eksterne enheter. a. Hvis Chromebook starter, koble til enhetene én om gangen mens du starter datamaskinen på nytt for å finne ut hvilken enhet som forårsaker problemet. Du er ferdig. b. Hvis Chromebook fremdeles ikke starter, eller har det samme problemet, må du ikke koble til noe, og fortsette feilsøkingen. 2. Levetiden til batteriet er kanskje for dårlig. Plugg Chromebook til strømadapteren og la den lade i minst en time, og prøv å slå den på igjen. MERK: Når en ny Chromebook brukes for første gang, er batteriet fremdeles i frakt-modus. For å løse dette problemet kan du slå av Chromebook og plugge inn strømadapteren og slå på Chromebook igjen. 3. Avhengig av hvilken Chromebook du har, kan du se en strømindikatorlampe like ved batteriladeporten. Hvis du har latt Chromebook lade og lyset ikke slås på, utfør en hard tilbakestilling. MERK: Du kan utføre en hard tilbakestilling ved å trykke Oppdater + strøm (refresh + power). 4. Bruk en annen strømadapter med den samme spenningen. 5. Ta ut strømadapteren og slå på med bare batteristrøm. 44 Diagnostisering og feilsøking

45 Problem med skjermen Tabell 9. Problem med skjermen Problem med skjermen Problem Skjermen er tom Mulige løsninger Hvis Chromebook-skjermen er tom, kan du prøve følgende feilsøkingstrinn for å løse problemet, og sjekke om skjermen slås på etter hvert trinn: 1. Kontroller at Chromebook-maskinen er på. Hvis du bruker batteriet, koble til Chromebook og trykk på strømknappen. 2. Start Chromebook på nytt ved å holde nede strømknappen helt til enheten slår seg av, og slå den deretter på igjen. 3. Tilbakestille eller gjenopprette Chromebook. Lyd-, skjerm- og kameraproblemer Tabell 10. Lyd-, skjerm- og kameraproblemer Lyd-, skjerm- og kameraproblemer Problemer Lydproblemer Problemer med skjerm Problemer med kameraet Mulige løsninger Hvis du hører statisk elektrisitet, eller hvis volumet fra høyttalerne er lavt når du forsøker å lytte til lyden: 1. Kontroller at enheten ikke er dempet. Prøv å justere volumet. 2. Prøv å starte Chromebook-maskinen på nytt. 3. Prøve å spille av lyd fra ulike kilder, inkludert YouTube og lydfiler du har lagret lokalt på Chromebook-maskinen. Hvis høyttalerne ikke svarer når du forsøker å lytte til lyd: 1. Koble enheten fra alle kabler (USB, hodetelefoner og skjermer). 2. Prøve å spille av lyd fra ulike kilder, inkludert YouTube og lydfiler du har lagret lokalt på Chromebook-maskinen. 3. Prøv å starte Chromebook-maskinen på nytt. 4. Hvis lyden fremdeles ikke svarer, kan du prøve å tilbakestille eller gjenopprette Chomebook-maskinen. Hvis skjermen ikke fungerer riktig (bilder er for mørke eller ingen bilder vises): 1. Prøv å justere lysstyrken med lysstyrke-tastene øverst på tastaturet. 2. I statusfeltet nederst til høyre på skjermen kontroller du at det ikke er noen problemer med en speilet eller utvidet skjerm. 3. Prøv å starte Chromebook på nytt 4. Hvis skjermproblemet fortsatt er til stede, kan du prøve å tilbakestille eller gjenopprette Chomebook. Hvis kameraet ikke fungerer riktig (uskarpe bilder eller dårlig ytelse): 1. Kontroller at kameraet ikke blokkeres eller dekkes av en personvernsskjerm eller andre hindringer. 2. Prøv å bruke forskjellige apper som bruker kameraet. Prøv en Google+ Hangout eller innebygd kamera-app 3. Prøv å starte Chromebook på nytt 4. Hvis kameraproblemene fremdeles er til stede, kan du prøve å tilbakestille eller gjenopprette Chomebook. Diagnostisering og feilsøking 45

46 Bluetooth-problem Tabell 11. Bluetooth-problem Bluetooth-problem Problem Bluetooth-problemer Mulige løsninger Hvis du opplever problemer mens du prøver å koble eller bruke en Bluetooth-enhet med Chromebook, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet: 1. Først kontrollerer du at Bluetooth-enheten du prøver å pare er støttet av Chromebook. 2. Prøv å deaktivere og reaktivere Bluetooth-tilkoblingen fra statusfeltet nederst i høyre hjørne. 3. Prøv å starte Chromebook på nytt. 4. Hvis du fremdeles opplever problemer med bluetooth, kan du prøve å tilbakestille eller gjenopprette Chomebook. Problemer med styreplate og hurtigtaster Tabell 12. Problemer med styreplate og hurtigtaster Styreplate-/Hurtigtastproblemer Problem Styreplaten svarer ikke Den øverste raden med taster (hurtigtaster) svarer ikke Mulige løsninger Om styreplaten har sluttet å reagere, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet: Forsøk å flytte markøren etter hvert trinn: 1. Trykk på Esc-tasten flere ganger. 2. Trykk og bla med fingrene på tvers av styreplaten i noen sekunder. 3. Start Chrome OS ved å holde inne knappen til enheten slås av, og slå den deretter på igjen. 4. Hvis markøren fremdeles ikke beveger seg når du bruker styreplaten, prøv å logge inn fra gjestekontoen ved hjelp av Tab-tasten for å navigere. 5. Hvis en bruker opplever styreplateproblemer med kontoen som er ikke eierkontoen (primærkontoen), slett brukerkontoen og opprett en ny. Deretter bruker man TAB-tasten på nytt for å navigere. 6. Hvis ingen av trinnene ovenfor virker, prøv å tilbakestille eller gjenopprette Chomebook. Hvis en hurtigtast (f.eks. volum- eller lysstyrketaster) ikke svarer, kan du prøve følgende feilsøkingstrinn. Husk å teste taster etter hvert trinn: 1. Hvis den berørte tasten er lydstyrken eller lysstyrken, må du kontrollere at du ikke er på den øvre eller nedre grensen for den innstillingen. 2. Hvis bakover- eller foroverknappene ikke fungerer, må du kontrollere at de samme ikonene i en nettleser er ikke gråtonet. For eksempel, hvis tilbakeknappen på en webside er nedtonet, kan dette skyldes at nettleseren ikke er oppmerksom på å gå tilbake til en side. 3. Start Chrome OS ved å holde inne knappen til enheten slås av, og slå den deretter på igjen. 4. Prøv å bruke tastene i gjestekontoen. 5. Hvis brukerne opplever hurtigtast-problemer med kontoen som er ikke eierkontoen (primærkontoen), slett brukerkontoen og opprett en ny. 46 Diagnostisering og feilsøking

47 Tabell 12. Problemer med styreplate og hurtigtaster(forts.) Chrome OS-problem Tabell 13. Chrome OS-problem Styreplate-/Hurtigtastproblemer Chrome OS-problemer 6. Hvis ingen av trinnene ovenfor virker, prøv å tilbakestille eller gjenopprette Chomebook. He s Dead, Jim! feilmelding Chrome OS mangler eller er skadet Chrome OS slutter å svare, og ingenting beveger seg på skjermen på datamaskinen Mistet/Glemt innloggingspassordet (Chrome OS) Hvis Chromebook blir treg eller utilgjengelig, og He's Dead, Jim! - feilmeldingen vises, er det mulig at systemet kjører med lite minne. MERK: Hvis du avsluttet prosessen ved hjelp av oppgavebehandling i Google Chrome, systemets oppgavebehandling, eller med et kommandolinjeverktøy, vil denne meldingen også vises. 1. Hvis siden ikke ble avsluttet med vilje, kan du oppdatere siden for å fortsette. Hvis meldingen fortsetter å vises, kan du prøve å lukke inaktive faner eller andre programmer for å frigjøre mer minne. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du gå til He's Dead, Jim! i Googles kunnskapsbase. Hvis Chromebook ikke starter og viser meldingen, Chrome OS mangler eller er skadet. Sett inn en USB-minnepinne for gjenoppretting i USB-portene på enheten: Utfør en systemgjenoppretting. Gå til Gjenopprette Chromebook for mer informasjon. Hvis Chrome OS slutter å svare, og ingenting beveger seg på skjermen på datamaskinen: 1. Slå av datamaskinen. 2. Koble fra alle eksterne enheter, og ta ut alle USB-enheter og mediekort. 3. Koble fra strømadapteren. 4. Trykk og hold strømknappen i 10 sekunder. 5. Koble til strømadapteren og slå på systemet. 6. Hvis problemet vedvarer, må du utføre en nullstilling eller gjenopprette Chromebook. Hvis du har mistet/glemt innloggingspassordet til Chromebook: 1. Kontroller om dette er en styrt enhet (virksomhetsregistrert enhet). a. Hvis dette er en styrt enhet, kan du kontakte administratoren for å få tilbakestilt passordet via Google Admin Console. b. Hvis dette ikke er en styrt enhet, kan du utføre følgende trinn: 2. Logge på som Gjest, eller bruke en annen PC. 3. Åpne en nettleser og gå til accounts/recovery/ 4. Velg Jeg husker ikke passordet mitt, og angi deretter e- postadressen som du bruker til å logge deg inn på Google. 5. Klikk på Fortsett og følg instruksjonene på skjermen for å tilbakestille passordet. Diagnostisering og feilsøking 47

48 Tabell 13. Chrome OS-problem(forts.) Chrome OS-problemer Andre symptomer på låsing eller blokkering av Chromebook som ikke er oppført her Hvis ingen av de ovennevnte symptomene stemmer overens med Chromebook-maskinens problem, kan du se Google Hjelpesenter for online-feilsøkingsverktøy for maskinvare og mer hjelp. CROSH Dette emnet dekker informasjon du trenger å vite om Chrome Shell (CROSH). Med CROSH og Google Chrome URL-kommandoene finner du noen feilsøkingsverktøyer, informasjon og avanserte innstillinger. Chrome OS støtter ikke epsa, Dell BIOS, F12-oppstartsmenyen eller DellConnect. Det finnes ingen diagnostikk før oppstart. All feilsøking må gjøres i operativsystemet. Med Chrome Shell (CROSH) og Chrome URL-kommandoene finner du noen feilsøkingsverktøyer, informasjon og avanserte innstillinger. CROSH er et kommandolinje-grensesnitt som ligner Linux BASH eller kommandolinjen i Windowsterminalen (cmd.exe). Chrome OS er basert på Linux, men CROSH gjenkjenner ikke de fleste Linux-kommandoer. De nyttigste kommandoene for feilsøking er memory_test (minnetest), storage_test_1, storage_test_2 (lagringstest 1 og 2), ping og tracepath. Ping fungerer annerledes enn i Windows. Som standard gjentas den til du trykker på <Ctrl> + <C>, og den viser ikke noen statistikk. Tracepath-kommandoen ligner traceroute-kommandoen i Windows. Du kan se en detaljert forklaring på kommandoene nedenfor ved å skrive inn help (hjelp), eller help_advanced (avansert hjelp) i CROSH. 1. Åpne Chrome-nettleseren. 2. Trykk på <Ctrl> + <Alt> + <T>. Grensesnittet vises som på skjermbildet nedenfor: 3. Skriv inn CROSH-kommandoen for diagnostikk. Skriv inn "help" (hjelp) for å få en liste over tilgjengelige kommandoer. Skriv inn help_advanced (avansert hjelp) for å vise en komplett liste over kommandoer for feilretting. Du kan også se CROSH-kommandoer for listen over CROSH-kommandoene som er tilgjengelige for diagnostikk. CROSH-kommandoer Tabellen under viser de tilgjengelige kommandoene i Chrome Shell (CROSH). Tabell 14. Hjelpekommandoer Kommando exit hjelp help_advanced ping Formål Avslutter CROSH Shell. Viser denne hjelpen. Viser hjelp for mer avanserte kommandoer, brukes til å rette feil. [-c count] [-i interval] [-n] [-s packetsize] [-W waittime] sender ICMP ECHO_REQUEST-pakker til en nettverksverten. Hvis det er "gw", brukes next hop (neste hopp)-portalen for standardruten. Det fungerer akkurat som ping-kommandoen på andre 48 Diagnostisering og feilsøking

49 Tabell 14. Hjelpekommandoer(forts.) Kommando ssh ssh_forget_host top Formål operativsystemer. Trykk på <Ctrl> + <C> for å stoppe pingprosessen eller hvilken som helst annen kommando i CROSH. [optional args...] starter ssh-delsystemet hvis det startes uten noen argumenter. "ssh <user> <host>", "ssh <user> <host> <port>", "ssh< eller "ssh <port>" kobler til uten å gå inn i undersystemet. Fjerner en vert fra listen over kjente ssh-verter. Denne kommandoen viser en meny over kjente verter og ber verten om å glemme. Angir chaps-loggingsnivået for feilretting. Ingen argumenter vil starte utførlig logging. Tabell 15. Avansert hjelpekommando Kommando battery_test[<test length>] bt_console [<agent capability>] chaps_debug [start stop <log_level>] connectivity experimental_storage<status enable disable> ff_debug [<tag_expr>] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] memory_test modem <command> [args...] modem_set_carrier carrier-name network_diag[--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [-- wifi-mon] <host> network_logging <wifi cellular ethernet> p2p_update [enable disable] rlz < status enable disable> rollback route [-n] [-6] set_apn [-n <network-id>] [-u <username>] [-p <password>] <apn> Formål Tester batteriets utladningshastighet for et gitt antall sekunder. Ingen argumenter settes til 300 s test som standard. Går til en Bluetooth-feilsøkingskonsoll. Det valgfrie argumentet angir den muligheten for en paringsagent som konsollen gir. Se Bluetooth Core-spesifikasjonen for gyldige alternativer. Angir chaps-loggingsnivået for feilretting. Ingen argumenter vil starte utførlig logging. Viser status for tilkobling. Aktiverer eller deaktiverer eksperimentelle lagringsfunksjoner. Legger til og fjerner flimflam-feilsøkingstagger. Utfører omfattende minnetesting på det tilgjengelige, ledige minnet. Samhandler med 3G-modemet. Kjør modem help (modemhjelp) for detaljert hjelp. Konfigurerer modemet for den angitte operatøren. Utfører en mengde nettverksdiagnostikk og lagrer en kopi av utdataene til nedlastingskatalogen. Aktiverer et forhåndsdefinert sett med tagger som er nyttige for feilsøking av den angitte enheten. Aktiverer eller deaktiverer P2P-deling av oppdateringer over det lokale nettverket. Dette vil prøve å hente oppdateringer fra andre datamaskiner i nettverket og dele de nedlastede oppdateringene med dem. Kjør denne kommandoen uten argumenter for å se gjeldende status. Aktiverer eller deaktiverer RLZ. Prøver å tilbakestille til den forrige oppdateringen som er bufret i systemet. Bare tilgjengelig på ikke-stabile kanaler og enheter som ikke er registrert som virksomhet. Merk at dette vil gjenopprette fabrikkinnstillingene på enheten. Viser rutingtabeller. Angir APN som skal brukes når du kobler til nettverket angitt av <network-id>. Hvis <network-id> ikke er angitt, bruker du nettverks-id-en på det nettverket som er registrert nå. Diagnostisering og feilsøking 49

50 Tabell 15. Avansert hjelpekommando(forts.) Kommando set_apn - c set_arpgw <true false> set_cellular_ppp [-u <username>] [-p <password>] set_cellular_ppp -c sound <command> <argument> storage_status storage_test_1 storage_test_2 syslog <message> tpcontrol{status taptoclick [on off] sensitivity [1-5] set <property>< value>} tpcontrol {syntp [on off]} tracepath [-n] <destination>[/port] update_over_cellular [enable disable] upload crashes wpa_debug [<debug_level>] [--help] [--list_valid_level] [--reset] xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]] xset m default xset r rate [delay [rate]] xset r [keycode] < on off > Formål Fjerner APN-en som skal brukes, slik at standard APN blir brukt i stedet. Slår på ekstra tilstandskontroll for nettverk for å sikre at standardportalen kan nås. Angir PPP-brukernavn og/eller -passord for en eksisterende mobilforbindelse. Hvis verken -u eller -p er angitt, vises det eksisterende PPP-brukernavnet for mobiltilkobling. Fjerner eventuelle eksisterende PPP-brukernavn og PPP-passord for en eksisterende mobilforbindelse. Lydkonfigurasjon på lavt nivå. Kan brukes til å spille av / ta opp lydprøver og aktivere stråledannelse på Pixel. sound beamforming <on off > aktiverer/deaktiverer funksjonen. sound record [duration] starter innspillingen. sound play <filename> spiller av de innspilte lydprøvene. Leser lagringsenheten SMARTs helsetilstand, forhandlerattributter og feillogger. Utfører en kort frakoblet SMART-test. Utfører en omfattende lesbarhetstest. Logger en melding i systemloggen. Lar brukeren justere avanserte styreplateinnstillinger manuelt. Sporer banen/ruten til en nettverksvert. Aktiverer eller deaktiverer de automatiske oppdateringene over mobilnettverk. Kjør uten argumenter for å se gjeldende status. Laster opp tilgjengelige krasjrapporter til krasjserveren. Angir wpa_supplicant-feilrettingsnivå. Finjusterer musens akselerasjonsgrad. Finjusterer autogjentakelsesverdiene. Forsinkelsen er antall millisekunder før autogjentakelse starter. Verdien er antall gjentakelser per sekund. Slår autogjentakelse av/på. Hvis nøkkelkode er angitt, påvirker det bare den tasten. Hvis det ikke er angitt, påvirker det den globale virkemåten. Chrome-kommandoer Chrome://-sider inneholder eksperimentelle funksjoner, diagnoseverktøyer og detaljert statistikk. De er skjult i brukergrensesnittet for Chrome. Chrome://about (om)-sider viser alle de interne sidene i Chrome. Du kan vise alle kommandoene ved å skrive inn chrome:// about i adressefeltet i Chrome-nettleseren som vist nedenfor. 50 Diagnostisering og feilsøking

51 Tabell 16. Snarveier for Chrome-nettleseren Formål Snarvei i nettleseren Forklaring Systeminformasjon chrome://system/ "Hvem er jeg " BIOS-versjon osv. Grunnleggende tilkoblingsdiagrammer chrome://diagnostics/ Test av NIC og Internett-tilkobling Informasjon om Chrome chrome://version Mer informasjon av typen "Hvem er jeg" Opprette USB-minnepinne for gjenoppretting chrome://imageburner/ Googles versjon av DBAR/DBRM Chrome-flagg chrome://flags Eksperimentelle funksjoner som ikke støttes av Dell Feilsøking av minne chrome://memory Vise løpende prosesser og minnebruk Modul-lasting chrome://conflicts Viser konflikter i alle moduler lastet av Chrome Chrome-synkroniseringsstatus chrome://syncchrome://syncinternals Lar deg feilsøke tilkoblede kontoer Feilsøking av tilkobling chrome://net-internals Omfattende nettverk-/ tilkoblingsdiagnostikk, inkludert DNSanalyse, vannfalls- og båndbreddediagnostikk osv. Histogram chrome://histograms Faktisk arbeid og I/U-kontroll Kilder chrome://credits Referanser til alle modul-/bibliotekbidrag og deres respektive Wiki-/lisensnettadresser Krasjrapportering chrome://crashes Viser detaljert krasjrapport hvis funksjonen er aktivert RAM-bruk for apper chrome://appcache-internals Detaljert minnebruk for apper/utvidelser, spesielt nyttig for Chromebooker på 2 GB Her er de tolv nyttigste chrome://-kommandoene du bør kjenne til: Diagnostisering og feilsøking 51

52 Tabell 17. Nyttige Chrome-kommandoer Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde chrome://flags Herfra kan du aktivere noen av de eksperimentelle funksjonene som er skjult i Google Chrome-nettleseren. Dette er eksperimentelle funksjoner, så vær oppmerksom på at det kan være at de ikke fungerer som forventet og kan forårsake problemer, som nevnt på selve siden. Aktiver disse funksjonene, og bruk den på egen risiko. chrome://dns Dette viser listen over alle vertsnavnene som nettleseren forhåndshenter DNSposter for. chrome://downloads Dette er også tilgjengelig fra Menu > Downloads (Meny > Nedlastinger). Hurtigtasten er Ctrl+J. 52 Diagnostisering og feilsøking

53 Tabell 17. Nyttige Chrome-kommandoer(forts.) Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde chrome://extensions Dette er også tilgjengelig fra Menu > Tools > Extensions (Meny > Verktøyer > Utvidelser). chrome://bookmarks Dette er også tilgjengelig fra Menu > Bookmarks > Bookmark Manager (Meny > Bokmerker > Bokmerkebehandling). Hurtigtasten er Ctrl+SKIFT+O. chrome://history Dette er også tilgjengelig fra Menu > History (Meny > Logg). Hurtigtasten er Ctrl +H. Diagnostisering og feilsøking 53

54 Tabell 17. Nyttige Chrome-kommandoer(forts.) Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde chrome://memory Dette sender deg videre til "chrome:// memory-redirect/". Dette vil vise minnet som brukes av Google Chrome-nettleseren. Det viser også alle prosessene relatert til nettleseren med deres PID, prosessnavn og hvor mye minne de bruker. chrome://net-internals Dette viser all nettverksrelatert informasjon. Bruk denne til å registrere nettverkshendelser generert av nettleseren. Du kan også eksportere disse dataene. Du kan vise Resolver-hurtigbufferen for DNSverten. Én av de viktigste funksjonene her er "Test". Hvis en URL ikke kunne lastes, kan du gå til "chrome://net-internals", klikke på "Tests" (tester)-fanen, skrive inn URL-en som ikke ble lastet og klikke på "Start Test". Dermed gjennomføres en test, og du får en rapport om hvorfor URL-en ikke fungerte. chrome://plugins/. chrome://quota-internals Her får du informasjon om diskplass som ble brukt av nettleseren, inkludert en oversikt over hvor mye plass de enkelte nettstedene brukte ved midlertidige filer. 54 Diagnostisering og feilsøking

55 Tabell 17. Nyttige Chrome-kommandoer(forts.) Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde chrome://sessions Dette viser antall økter og hvilken Magic List (magisk liste) som for tiden kjører. chrome://settings Dette er også tilgjengelig fra Menu > Options (Meny > Alternativer) (på Windows) og Menu > Preferences (Meny > Preferanser) (på Linux). Herfra kan du kontrollere ulike nettleserrelaterte innstillinger. chrome://sync-internals Her får du informasjon om synkroniseringsfunksjonen i Chrome, inkludert synkroniseringsnettadressen som brukes av Google samt synkroniseringsstatistikk. Vanlig CROSH-kommando Denne siden inneholder informasjon om de mest brukte CROSH-kommandoer for å diagnostisere Dell Chromebook 11 (3180). Diagnostisering og feilsøking 55

56 Nedenfor finner du noen av de mest brukte CROSH-kommandoene for å feilsøke et maskinvareproblem. MERK: CROSH storage_test_1 og storage_test_2 støttes ikke på emmc-lagringsenheten. Kontroller batteriets ladestatus Chrome Shell (CROSH) inkluderer en enkel diagnostisk test for batteristatus. Dette er for å bekrefte at batteriet lades og for å kontrollere batteristatus og graden av utlading. Følg instruksjonene på skjermen for å kontrollere batteriladestatusen: 1. Koble strømadapteren til Chromebook-maskinen og en stikkontakt. 2. Slå på og logg på Chromebook. 3. Åpne Chrome-nettleseren. 4. Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH. 5. Skriv battery_test 1 i CROSH, og deretter trykker du på Enter. 56 Diagnostisering og feilsøking

57 6. Kontroller resultatet for å bekrefte at batteriet lades. Kontroller batteristatus Følg trinnene for å evaluere statusen for Chromebook batteriet, og kontroller graden av utlading: 1. Koble strømadapteren fra Chromebook. 2. Slå på og logge på Chromebook. 3. Åpne Chrome-nettleseren. 4. Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH. Diagnostisering og feilsøking 57

58 5. Type batteri_test 1 i CROSH, og trykk deretter Enter. 6. Et skjermbilde viser gjeldende batteristatus og graden av utlading. Hvis prosenten for batteristatus er større enn 50 %, er batteriet innen forventede slitasjegrenser. Hvis prosenten for batteristatus er lik eller mindre enn 50 %, og batteriet er mindre enn ett år gammelt, er batteriet utenfor forventet slitasjegrense,og må kanskje byttes. Hvis testresultatene viser at batteriet er ukjent, kan det hende at batteriet må byttes. Kontrollere minne Følg trinnene nedenfor for å utføre en minnesjekk for Chromebook: MERK: Det vil ta ca. 20 minutter å fullføre testen, og det er også avhengig av minnekapasiteten. 1. Slå på og logge på Chromebook. 2. Åpne Chrome-nettleseren. 58 Diagnostisering og feilsøking

59 3. Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH. 4. Skriv memory_test i CROSH, og deretter trykker du på Enter. Diagnostisering og feilsøking 59

60 5. Et skjermbilde for diagnostikk viser resultatet av minnetesten bestått uten feil. Eksempel på en minnetestfeil. Kontrollerer nettverkstatus Hvis du har problemer med å kople deg til Internett, følger du fremgangsmåten i én eller flere av følgende avsnitt for å teste nettverksadapteren: Følg veiledningen for å samle informasjon om nettverket og diagnostisere nettverksfeil. 60 Diagnostisering og feilsøking

61 1. Slå på og logge på Chromebook. 2. Åpne Chrome-nettleseren. 3. Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH. 4. Skriv network_diag i CROSH, og trykk deretter på Enter. Diagnostisering og feilsøking 61

62 5. Vent mens CROSH utfører et sett med diagnostiseringstester av nettverket. Et diagnostiseringsskjermbilde viser resultatene av statustest for nettverksadapter. 6. Testloggen for diagnostikk lagres som en.txt-fil (ren tekst) i Fil-appene. 62 Diagnostisering og feilsøking

63 7. Hvis diagnosetesten returnerer en feilmelding, kontroller at Wi-Fi-adapteren er aktivert og koble til et nettverk. Tilbakestille Chromebooken Denne siden inneholder all informasjon om hvordan du tilbakestiller Dell Chromebook 11 (3180). Du kan fjerne all lokal brukerdata lagret på Chromebooken ved å tilbakestille den til fabrikkinnstillingene (også kjent som Powerwash). Dette trinnet kan være nyttig hvis du vil tilbakestille eiertillatelsene eller hvis du opplever problemer med brukerprofilen. MERK: All data som er lagret på Chromebooken, som nedlastede filer, bilder, eiertillatelser og lagrede nettverk, blir slettet for alle kontoer når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene. Når disse dataene er slettet, veiledes du gjennom den første installeringen på nytt. Når du nullstiller enheten, påvirker det ikke selve kontoene eller data som er synkronisert med disse kontoene. MERK: Ikke følg instruksjonene nedenfor hvis du bruker en styrt Chrome-enhet, da du ikke vil være i stand til å registrere enheten på nytt etter tilbakestillingen. Følg disse trinnene for å tilbakestille Chromebooken til fabrikkinnstillingene: 1. Klikk på statusområdet nederst i høyre hjørne der kontobildet vises. Diagnostisering og feilsøking 63

64 2. Klikk på Settings (Innstillinger) som markert på skjermbildet nedenfor. 3. Klikk på Show advanced settings (Vis avanserte innstillinger) for å utvide menyen. 64 Diagnostisering og feilsøking

Chromebook Veiledning for demontering og montering kun for bruk av Dell-sertifiserte teknikere

Chromebook Veiledning for demontering og montering kun for bruk av Dell-sertifiserte teknikere Chromebook 11 3180 Veiledning for demontering og montering kun for bruk av Dell-sertifiserte teknikere Forskriftsmessig modell: P26T Forskriftmessig type: P26T002 Merknader, forholdsregler og advarsler

Detaljer

Aurora R6. Væskekjølemodul. Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001

Aurora R6. Væskekjølemodul. Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001 Aurora R6 Væskekjølemodul Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt

Detaljer

Dell Chromebook Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P101G Forskriftmessig type: P101G001

Dell Chromebook Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P101G Forskriftmessig type: P101G001 Dell Chromebook 3400 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P101G Forskriftmessig type: P101G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med

Detaljer

Dell Inspiron 5423 Brukerhåndbok

Dell Inspiron 5423 Brukerhåndbok Dell Inspiron 5423 Brukerhåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 5423 Reguleringsmodell: P35G Reguleringstype: P35G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En FORHOLDSREGEL inneholder viktig informasjon

Detaljer

Alienware 13 R3 Servicehåndbok

Alienware 13 R3 Servicehåndbok Alienware 13 R3 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Alienware 13 R3 Forskriftsmessig modell: P81G Forskriftmessig type: P81G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon

Detaljer

Inspiron 17. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P28E Forskriftmessig type: P28E001

Inspiron 17. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P28E Forskriftmessig type: P28E001 Inspiron 17 5000 Series Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 17 5758 Forskriftsmessig modell: P28E Forskriftmessig type: P28E001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P66F Forskriftmessig type: P66F001

Inspiron Servicehåndbok. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P66F Forskriftmessig type: P66F001 Inspiron 15 5000 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 15-5567 Forskriftsmessig modell: P66F Forskriftmessig type: P66F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok

Inspiron Servicehåndbok Inspiron 15 3000 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 15-3565 Forskriftsmessig modell: P63F Forskriftmessig type: P63F003 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok

Inspiron Servicehåndbok Inspiron 15 3000 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 15-3567 Forskriftsmessig modell: P63F Forskriftmessig type: P63F002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

Inspiron Gaming Servicehåndbok

Inspiron Gaming Servicehåndbok Inspiron 15 7000 Gaming Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 15-7567 Forskriftsmessig modell: P65F Forskriftmessig type: P65F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Forskriftsmodell: P22G Forskriftstype: P22G001; P22G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK! MERK angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

Inspiron 11. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P24T Forskriftmessig type: P24T001

Inspiron 11. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P24T Forskriftmessig type: P24T001 Inspiron 11 3000 Series Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 11 3162 Forskriftsmessig modell: P24T Forskriftmessig type: P24T001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. 2-i-1. Forskriftsmessig modell: P69G Forskriftmessig type: P69G001

Inspiron Servicehåndbok. 2-i-1. Forskriftsmessig modell: P69G Forskriftmessig type: P69G001 Inspiron 13 5000 2-i-1 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P69G Forskriftmessig type: P69G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med

Detaljer

Inspiron 15 spill Servicehåndbok

Inspiron 15 spill Servicehåndbok Inspiron 15 spill Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 15-7566 Forskriftsmessig modell: P65F Forskriftmessig type: P65F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

XPS 15. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS 9550 Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F001

XPS 15. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS 9550 Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F001 XPS 15 Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 9550 Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. 2-i-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P30E Forskriftmessig type: P30E001

Inspiron Servicehåndbok. 2-i-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P30E Forskriftmessig type: P30E001 Inspiron 17 7000 2-i-1 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 17-7773 Forskriftsmessig modell: P30E Forskriftmessig type: P30E001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

Alienware 15 R3 Servicehåndbok

Alienware 15 R3 Servicehåndbok Alienware 15 R3 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Alienware 15 R3 Forskriftsmessig modell: P69F Forskriftmessig type: P69F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon

Detaljer

XPS 15. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F003

XPS 15. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F003 XPS 15 Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 15-7590 Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F003 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som

Detaljer

Dell XPS 14 Brukerhåndbok

Dell XPS 14 Brukerhåndbok Dell XPS 14 Brukerhåndbok Datamaskinmodell: XPS L421X Forskriftssmodell: P30G Forskriftstype: P30G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du

Detaljer

XPS 13 Servicehåndbok

XPS 13 Servicehåndbok XPS 13 Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 13 9350 Forskriftsmessig modell: P54G Forskriftmessig type: P54G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper

Detaljer

Inspiron 15. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron 7548 Forskriftsmessig modell: P41F Forskriftmessig type: P41F001

Inspiron 15. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron 7548 Forskriftsmessig modell: P41F Forskriftmessig type: P41F001 Inspiron 15 7000 Series Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 7548 Forskriftsmessig modell: P41F Forskriftmessig type: P41F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon

Detaljer

Alienware 17 R4 Servicehåndbok

Alienware 17 R4 Servicehåndbok Alienware 17 R4 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Alienware 17 R4 Forskriftsmessig modell: P31E Forskriftmessig type: P31E001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

XPS 15. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F001

XPS 15. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F001 XPS 15 Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 15 9560 Forskriftsmessig modell: P56F Forskriftmessig type: P56F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som

Detaljer

XPS 12. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: T02H Forskriftmessig type: T02H001

XPS 12. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: T02H Forskriftmessig type: T02H001 XPS 12 Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 12 9250 Forskriftsmessig modell: T02H Forskriftmessig type: T02H001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper

Detaljer

Dell Chromebook i-1. Oppsett og spesifikasjoner

Dell Chromebook i-1. Oppsett og spesifikasjoner Dell Chromebook 3100 2-i-1 Oppsett og spesifikasjoner Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt. FORSIKTIG:

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. 2-in-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P58F Forskriftmessig type: P58F001

Inspiron Servicehåndbok. 2-in-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P58F Forskriftmessig type: P58F001 Inspiron 15 5000 2-in-1 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 15-5578 Forskriftsmessig modell: P58F Forskriftmessig type: P58F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

Dell Edge Gateway. Servicehåndbok serie

Dell Edge Gateway. Servicehåndbok serie Dell Edge Gateway 5000-serie Servicehåndbok Datamaskinmodell: Dell Edge Gateway 5000/5100 Forskriftsmessig modell: N01G/N02G Forskriftmessig type: N01G001/N02G001 Merknader, forholdsregler og advarsler

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. 2-in-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P30E Forskriftmessig type: P30E001

Inspiron Servicehåndbok. 2-in-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P30E Forskriftmessig type: P30E001 Inspiron 17 7000 2-in-1 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 17-7779 Forskriftsmessig modell: P30E Forskriftmessig type: P30E001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

XPS 13 konvertibel. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS 9365 Forskriftsmessig modell: P71G Forskriftmessig type: P71G001

XPS 13 konvertibel. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS 9365 Forskriftsmessig modell: P71G Forskriftmessig type: P71G001 XPS 13 konvertibel Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 9365 Forskriftsmessig modell: P71G Forskriftmessig type: P71G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. 2-in-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P69G Forskriftmessig type: P69G001

Inspiron Servicehåndbok. 2-in-1. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P69G Forskriftmessig type: P69G001 Inspiron 13 5000 2-in-1 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 13-5378 Forskriftsmessig modell: P69G Forskriftmessig type: P69G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

Alienware 17 R5 Servicehåndbok

Alienware 17 R5 Servicehåndbok Alienware 17 R5 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Alienware 17 R5 Forskriftsmessig modell: P31E Forskriftmessig type: P31E002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon

Detaljer

XPS 13 Servicehåndbok

XPS 13 Servicehåndbok XPS 13 Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 9360 Forskriftsmessig modell: P54G Forskriftmessig type: P54G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper

Detaljer

XPS 13. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: P82G Forskriftmessig type: P82G001

XPS 13. Servicehåndbok. Datamaskinmodell: XPS Forskriftsmessig modell: P82G Forskriftmessig type: P82G001 XPS 13 Servicehåndbok Datamaskinmodell: XPS 13 9370 Forskriftsmessig modell: P82G Forskriftmessig type: P82G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som

Detaljer

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Latitude E6430 sett

Detaljer

Dell Chromebook Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P29T Forskriftmessig type: P29T001

Dell Chromebook Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P29T Forskriftmessig type: P29T001 Dell Chromebook 3100 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P29T Forskriftmessig type: P29T001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med

Detaljer

Dell Chromebook Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning. Forskriftsmessig modell: P101G Forskriftmessig type: P101G001

Dell Chromebook Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning. Forskriftsmessig modell: P101G Forskriftmessig type: P101G001 Dell Chromebook 3400 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning Forskriftsmessig modell: P101G Forskriftmessig type: P101G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Dell Chromebook Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning. Forskriftsmessig modell: P29T Forskriftmessig type: P29T001

Dell Chromebook Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning. Forskriftsmessig modell: P29T Forskriftmessig type: P29T001 Dell Chromebook 3100 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning Forskriftsmessig modell: P29T Forskriftmessig type: P29T001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Vostro 3300 Forside

Detaljer

Inspiron 13. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P57G Forskriftmessig type: P57G001

Inspiron 13. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P57G Forskriftmessig type: P57G001 Inspiron 13 7000 Series Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 13 7348 Forskriftsmessig modell: P57G Forskriftmessig type: P57G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

ThinkPad G40 Series Installeringsveiledning

ThinkPad G40 Series Installeringsveiledning Delenummer: 92P1530 ThinkPad G40 Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad G40 Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok

Inspiron Servicehåndbok Inspiron 15 7000 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 15-7570 Forskriftsmessig modell: P70F Forskriftmessig type: P70F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

Inspiron Oversikt. Spesifikasjoner

Inspiron Oversikt. Spesifikasjoner Inspiron 3650 Copyright 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc.

Detaljer

XPS Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P82G Forskriftmessig type: P82G003

XPS Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P82G Forskriftmessig type: P82G003 XPS 13 7390 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P82G Forskriftmessig type: P82G003 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt

Detaljer

Inspiron 15. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron 5548 Forskriftsmessig modell: P39F Forskriftmessig type: P39F001

Inspiron 15. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron 5548 Forskriftsmessig modell: P39F Forskriftmessig type: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 5548 Forskriftsmessig modell: P39F Forskriftmessig type: P39F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon

Detaljer

Dell Vostro Informasjon om oppsett og funksjoner. Sett forfra og bakfra. Om advarsler

Dell Vostro Informasjon om oppsett og funksjoner. Sett forfra og bakfra. Om advarsler Dell Vostro 5470 Informasjon om oppsett og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Sett forfra og bakfra Figur 1. Sett forfra 1.

Detaljer

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Latitude E7240 Sett forfra og

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

Alienware Alpha R2 Oppsett og spesifikasjoner

Alienware Alpha R2 Oppsett og spesifikasjoner Alienware Alpha R2 Oppsett og spesifikasjoner Datamaskinmodell: Alienware Alpha R2 Forskriftsmessig modell: D07U Forskriftmessig type: D07U002/ D07U003 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Dell Latitude Installasjonsveiledning for Solid State Drive

Dell Latitude Installasjonsveiledning for Solid State Drive Dell Latitude 5491 Installasjonsveiledning for Solid State Drive Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Latitude E5430 Sett forfra og

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P116G Forskriftmessig type: P116G001

Inspiron Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P116G Forskriftmessig type: P116G001 Inspiron 5490 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P116G Forskriftmessig type: P116G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

BRUKERMANUAL. 4G Minirouter

BRUKERMANUAL. 4G Minirouter BRUKERMANUAL 4G Minirouter 1 INNHOLD... Velkommen... Kom i gang... Eskens innhold... Hva er hva på minirouteren... Display og symboler... Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk... PIN-kode og

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

VELKOMMEN. La oss komme i gang!

VELKOMMEN. La oss komme i gang! VELKOMMEN Din nye Get box er klar til bruk og kobles enkelt opp. Den gir deg tilgang til alle TV-kanalene og strømmetjenestene du har valgt fra Get. Disse kan endres i Valgmenyen på Get.no og i Min Get-appen.

Detaljer

Vostro Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P83F Forskriftmessig type: P83F001

Vostro Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P83F Forskriftmessig type: P83F001 Vostro 7590 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P83F Forskriftmessig type: P83F001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Alienware-grafikkforsterker Brukerhåndbok

Alienware-grafikkforsterker Brukerhåndbok Alienware-grafikkforsterker Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: Z01G Forskriftmessig type: Z01G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med

Detaljer

SLAMMERS TRÅDLØSE HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK

SLAMMERS TRÅDLØSE HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Garasjeport Kontroller Gen5

Garasjeport Kontroller Gen5 Garasjeport Kontroller Gen5 Aeon Labs Garasjeport kontroller er et smart og trådløst system, du kan kontrollere garasjen ved å åpne, lukke eller slutte å flytte via trådløst signal på gateway-klienten

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Inspiron 24. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: W12C Forskriftmessig type: W12C004

Inspiron 24. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: W12C Forskriftmessig type: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 24 5459 Forskriftsmessig modell: W12C Forskriftmessig type: W12C004 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

Inspiron 20. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: W15B Forskriftmessig type: W15B002

Inspiron 20. Servicehåndbok Series. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: W15B Forskriftmessig type: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 20 3052 Forskriftsmessig modell: W15B Forskriftmessig type: W15B002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

KOM I GANG MED GET. i din nye bolig

KOM I GANG MED GET. i din nye bolig KOM I GANG MED GET i din nye bolig HJEMMESENTRAL RIKTIG PLASSERING Hjemmesentralen bør plasseres åpent, fritt og sentralt i boligen, slik at rekkevidden på signalene når frem i flest mulig etasjer og rom.

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Alienware m17 Servicehåndbok

Alienware m17 Servicehåndbok Alienware m17 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P37E Forskriftmessig type: P37E001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P75F Forskriftmessig type: P75F106

Inspiron Servicehåndbok. Forskriftsmessig modell: P75F Forskriftmessig type: P75F106 Inspiron 3580 Servicehåndbok Forskriftsmessig modell: P75F Forskriftmessig type: P75F106 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

The power to engage TILBEHØR TIL LASER NOVA/SKY

The power to engage TILBEHØR TIL LASER NOVA/SKY The power to engage TILBEHØR TIL LASER NOVA/SKY FORBEDRE BRUKEN AV BERØRINGSSKJERMEN MED PRAKTISK TILBEHØR ØKT DELTAKELSE FOR ELEVER OG LÆRERE Ønsker du å forbedre samarbeidet? CTOUCH tilbyr et bredt utvalg

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok

Inspiron Servicehåndbok Inspiron 22 3000 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 22 3264 Forskriftsmessig modell: W17B Forskriftmessig type: W17B003 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig

Detaljer

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØYTTALER BRUKERHÅNDBOK

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØYTTALER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre annet er angitt innebærer ikke bruken av varemerker at eieren er tilknyttet KitSound eller går god for produktene her. Kast ikke litium-ion-batterier

Detaljer

Inspiron Servicehåndbok. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P89G Forskriftmessig type: P89G002

Inspiron Servicehåndbok. Datamaskinmodell: Inspiron Forskriftsmessig modell: P89G Forskriftmessig type: P89G002 Inspiron 3481 Servicehåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 14-3481 Forskriftsmessig modell: P89G Forskriftmessig type: P89G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad inneholder viktig informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD 1. Veiledning for fastvareoppdatering

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Bruke den bærbare PC-en fra GIGABYTE for første gang

Bruke den bærbare PC-en fra GIGABYTE for første gang Gratulerer med anskaffelsen av denne bærbare PC-en fra GIGABYTE Denne håndboken vil hjelpe deg å komme i gang med å sette opp din bærbare PC. Produktetkonfigurasjonen avhenger av modellen på når maskinen

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer