Instruks for håndtering av Koronavirus i Kværner Rev. : 18 Date : Page : 1 av 21. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruks for håndtering av Koronavirus i Kværner Rev. : 18 Date : Page : 1 av 21. Innhold"

Transkript

1 Page : 1 av 21 Innhld 1 Situasjn Hensikt Definisjner g kntaktnummer Hygiene g distanse Ved luftveisinfeksjner, mistanke m smitte, bekreftet smitte g nærkntakt Karantene g registrering av karantene Persnell fra EU/EØS Kntr Transprt g reise... 9 Transprt til/fra/på kntrsted/arbeidsted 9 Frretningsreiser 9 Pendlerreiser 10 Private reiser Knferanser, samlinger g møter Velferdsaktiviteter Cybersikkerhet Besøk g pplysningsplikt Instruks fr leverandører/underleverandører sm besøker Kværners lkasjner Til ledere Kntinuitetsplanlegging... 11

2 Page : 2 av 21 Endringslgg Revisjn Endring 18 Kapittel 7: Persnell fra EU/EØS Kapittel 8: Kntr Kapittel 9: Transprt g reise Kapittel 10 Knferanser, samlinger g møter Appendix I: Definisjn av nærkntakt Appendix IV: Risikvurdering av ulike frmer fr sammenkmster 17 Kapittel 10: Knferanser, samlinger g møter Appendix I: Definisjn nærkntakt Appendix IV: Risikvurdering av ulike frmer fr sammenkmster 16 Kapittel 3: Definisjner g kntaktnummer Kapittel 10: Knferanser, samlinger g møter Appendix III Varslingsflyt lkasjn Verdal 15 Kapittel 7: Persnell fra EU/EØS Kapittel 9: Transprt g reise Kapittel 13: Besøk g pplysningsplikt Appendix III Varslingsflyt 14 Kapittel 5: Om mistanke m luftveisinfeksjn, mistanke m smitte, bekreftet smitte g nærkntakt Kapittel 7: Persnell fra EU/EØS Kapittel 9: Transprt g reise Appendix I: Nærkntakt Appendix III: tatt ut av denne versjnen 13 Kapittel 5: Om mistanke m luftveisinfeksjn, mistanke m smitte, bekreftet smitte g nærkntakt Kapittel 7: Innleid persnell fra EU/EØS Kapittel 9: Transprt g reise Appendix II Risikgrupper 12 Kapittel 7: Innleid persnell fra EU/EØS Kapittel 9: Transprt g reiser Kapittel 14: Instruks fr leverandører/underleverandører sm besøker Kværners lkasjner

3 Page : 3 av Kapittel 7: Innleid persnell fra EU/EØS justert tekst 11 Kapittel 5: Om mistanke m luftveisinfeksjn, mistanke m smitte, bekreftet smitte g nærkntakt Kapittel 7: Innleid persnell fra EU/EØS (nytt kapittel) Kapittel 8: Kntr (nytt kapittel) Kapittel 9: Transprt g reise Kapittel 12: Cybersikkerhet (nytt kapittel) Appendix III 10 Kapittel 4: Avstandsregler Kapittel 8: Reising Kapittel 9: Knferanser, samlinger g møter Appendix I: Nærkntakt 09 Kapittel 4: Avstandsregler Kapittel 11: Besøk 08 Kapittel 7: Oppdatert tekst vedrørende hjemmekntr Kapittel 9: Oppdatert tekst vedrørende knferanser, samlinger g møter 07 Kapittel 4: Avstandsregler Kapittel 6: Presisering av registrering av karantene 06 Kapittel 4: Grunnpilarene fr å bremse smittespredning Kapittel 5: Sykdm på jbb Kapittel 12: Nytt kapittel (tidligere publisert på Appendix I: Oppdatert Appendix II: Oppdatert 05 Endringer er merket i rød tekst. Definisjner er ppdatert. Kapittel 4: Avstand innendørs, antall persner i gruppe utendørs g transprt Kapittel 9: Fysiske møter reduseres til minimum g avstandskrav må ppretthldes Kapittel 11: Gdkjenning av innleie Kapittel 12: Lagt til punkt m persnlig ansvar g risikvurdering fr smittevernstiltak 04 Kapittel 3: Opprettet kntaktnummer til BHT vedrørende Krna Kapittel 5:

4 Page : 4 av Oppdatert i henhld til nye karanteneregler fra myndighetene. Presisering av at ansatte med symptmer må være hjemme fra jbb Kapittel 5: Oppdatert i henhld til nye karanteneregler fra myndighetene. Nytt kapittel 6: Lagt registrering av karantene sm eget kapittel Kapittel 7: Presisering av hjemmekntr Kapittel 8: Frretningsreiser Kapittel 11: Alle besøk skal gdkjennes Kapittel 12: Oppdatert punkt m hjemmekntr Oppdatert punkt m persnell i risikgruppe. Appendix II nrsk versettelse 1 Situasjn Det pågår nå smittespredning av krnaviruset både nasjnalt g internasjnalt. Nrske helsemyndigheter har sm strategi å håndtere situasjnen slik at man unngår å få mange alvrlig syke samtidig. Følgelig har helsemyndighetene innført flere tiltak fr å begrense g hemme smittespredning. Blant disse tiltakene er karantene g islering. Vi frbereder ss å ulike scenarier. Vår høyeste priritet er å minimere skadevirkningene fr mennesker, samfunn g Kværners drift. 2 Hensikt Hensikten med dette dkumentet er å frmidle instrukser fr hvilke tiltak vi sm selskap tar fr å ivareta vårt samfunnsansvar fr å begrense smittespredning samt ppretthlde våre frretningsaktiviteter i den aktuelle situasjnen hvr smitten sprer seg. Dette dkumentet mhandler vår virksmhet der vi er hvedbedrift. Der kunden er hvedbedrift følger vi deres retningslinjer. Kværner frhlder seg til retningslinjer fra Helsedirektratet g Flkehelseinstituttet, men kan i nen tilfeller ha strengere interne retningslinjer. Lkale beredskapsplaner må sikre perasjnalisering av kravene i denne instruksen. Revisjnsnummer g gyldighetsdat til instruksen ppdateres når innhld i instruksen endres.

5 Page : 5 av 21 3 Definisjner g kntaktnummer Nærkntakt Primære frretningsinteresser Se appendix I Er å ppretthlde prduksjn, unngå betydelige kstnadspådragelser, vesentlig frsinkelse av prsjekter eller tap av frretningsutviklingsmuligheter. Kntaktnummer Kværner har pprettet kntaktnummer fr Bedriftshelsetjenestene sm tilleggstjeneste til ffentlige hjelpenumre: Kværner lkasjn Strd: Bedriftshelsetjeneste: ved spørsmål knyttet til krnasmitte. Linjen betjenes av helsepersnell g er åpen hverdager mellm klkka Kværner lkasjn Verdal g Trndheim Bedriftshelsetjeneste: eller Linjen betjenes av helsepersnell g er åpen hverdager mellm klkken Kværner lkasjn Frnebu g Stavanger Kntakt AkerCare på telefn Linjen betjenes av helsepersnell g er åpen hverdager mellm klkken Hygiene g distanse De tre grunnpilarene fr å bremse smittespredning er: 1. Syke persner skal ikke være fysisk på jbb Se kapittel Gd hånd- g hstehygiene g frsterket renhld Alle ansatte skal utvise gd håndhygiene g hstevaner i henhld til infrmasjn fra FHI g Helsedirektratet. Det skal være et økt renhld på Kværners lkasjnene i denne periden. Vask av mulige smittepunkter sm spisebrd, dørhåndtak, vann/kaffemaskiner, kntrllpanel i heiser, rekkverk i innvendige trapper, etc. utføres daglig. Der hvr spisepauser er frskjøvet skal det vaskes på brdene mellm hver brdsetning. Ved smitte kan det gså bli nødvendig å stenge deler av kntret/lkaler fr desinfisering. 3. Redusert kntakt mellm persner Redusert kntakt mellm persner g tilstrekkelig avstand vil: hindre smittespredning

6 Page : 6 av 21 redusere antall nærkntakter (mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene) ved mistenkt eller bekreftet smitte Følgende avstandsregler gjelder: I. Minimum 1 meter i alle sammenhenger II. III. IV. Begrens pphld andre steder enn ditt arbeidssted g generelt tilstrebe g mgås færrest mulig Persner sm tilhører risikgruppene kan gså følge rådet m minst én meter avstand til andre, men hld gjerne større avstand hvis det er mulig. De bør frtsette å følge rådene fr hvrdan de kan beskytte seg ekstra, blant annet ved å begrense antall persner man har nær kntakt med Tilstrebe å ha faste grupper/team/arbeidslag på inntil 5 persner V. Frbud mt å håndhilse g klemme hverandre. Vis gjensynsglede uten å ta i hverandre 5 Ved luftveisinfeksjner, mistanke m smitte, bekreftet smitte g nærkntakt Mistanke m smitte/ bekreftet smitte Kværner frhlder seg til Helsedirektratet g FHI vedrørende regler ved mistanke m smitte g bekreftet smitte. Dersm du føler deg syk fr eksempel frkjølelse, feber, hste, tungpustet (gså milde symptmer), skal du hlde deg hjemme. Fr veiledning se FHI.n. Ansatte sm utvikler symptmer på cvid-19 mens de er på jbb, må umiddelbart hlde avstand til andre g reise hjem straks. Nærkntakt Ansatte sm er definert sm nærkntakt til en persn sm er bekreftet syk med cvid-19 skal i karantene (ref appendix 1). Du skal infrmere din leder m du mfattes av punktene ver. Videre skal leder freta følgende varsling (flytskjema vist i appendix III): Strd/Verdal: Leder varsler i henhld til lkal beredskapsplan fr cvid-19 (ref. tiltakskrt sm beskriver varslingsflyt g tiltak). Frnebu/Trndheim/Stavanger/Canada/Russland/Finland: Leder varsler Trill Møklebust 6 Karantene g registrering av karantene Fr regler knyttet til karantene g islering se g

7 Page : 7 av 21 Dersm du er i karantene, g ikke er syk, skal du jbbe hjemmefra såfremt du har mulighet til det. Karantene eller påvist smitte skal registreres på følgende link av den enkelte (ansatte i Kværner g innleide til Kværner). Dersm du ikke har mulighet til dette ber du din leder m å bistå. e-3ljkoxfd5kmkxurfu4supgs0zomupyndlru1m1outmwezjuc4u 7 Persnell fra EU/EØS EØS/Sveits Persner sm er bsatt i EØS eller Sveits g sm kmmer til Nrge fr å utføre arbeid eller ppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersm de a. har testet negativt fr SARS-CV-2 etter ankmst til Nrge b. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankmst til Nrge c. har pphld på enerm i de ti første døgnene i Nrge d. ikke i løpet av de siste 10 døgnene før de kmmer til Nrge har pphldt seg i mråder med særlig høyt smittenivå, jf. vedlegg B i cvid-19 frskriften. (ref. Cvid-19- frskriften 6c). Merk alle vilkårene a-d må være ppfylt fr å være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden g man kan da inngå i testregime (b). Frem til første negative test freligger, er persnen frtsatt i karantene. Etter første negative test kan persnen arbeide, men skal pphlde seg i fritidskarantene i 10 døgn etter ankmst Nrge. Enkeltpersner (ATS, kunde.l.) sm ankmmer fra EØS eller Sveits, hvr testing ikke administreres gjennm Kværner, skal frevise dkumentasjn på at testregimet (punkt b) gjennmføres g er negative. Vedkmmende må b utenfr Kværners fasiliteter i 10 døgn fra ankmst Nrge (eksempelvis htell el). Det vil bli gitt mulighet fr testing /drp-in hs vår leverandør fr egen kst (se punkt under). Dersm en eller flere av vilkårene a-d ikke er ppfylt må 10 døgns karantene gjennmføres. Sverige/Finland De sm jevnlig ankmmer Nrge fra mråder i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A i Cvid-19 frskriften, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersm de i Nrge testes fr SARS-CV-2 minst hver syvende dag (ref. Cvid-19 frskriften 6b). Fr mer detaljer se Frskrift m smitteverntiltak mv. ved krnautbruddet (cvid-19- frskriften).

8 Page : 8 av 21 Timebestilling fr drp-in Cvid-19 test: Strd/Verdal/Trndheim/Stavanger: ring Aktimed Frnebu/AkerCare på S20: send mail til Marit Regine Kngtrp Leder/kntaktpersn skal lgge frevist dkumentasjn i karanteneskjemaet: e-3ljkoxfd5kmkxurfu4supgs0zomupyndlru1m1outmwezjuc4u Ved psitiv test skal persnen i islering, g arbeids- eller ppdragsgiver skal varsle kmmunen slik at smittespring kan iverksettes. Karanteneregler når du kmmer til Nrge fra utlandet. Det skal være infrmasjn tilgjengelig på aktuelt språk på smittevernstiltak på arbeidsstedet. Egenerklæringsskjema benyttes før mbilisering fr å bekrefte at man ikke er i risikgruppe, ikke har symptm, er smittet eller er nærkntakt. 8 Kntr På grunn av smittesituasjnen er det ulike føringer på de ulike lkasjnene. Følgende gjelder fr de nrske lkasjnene: Strd: Det gjeninnføres hjemmekntr fr alle sm kan gjøre jbben hjemmefra. Hvem sm kan kmme på jbb, g hvem sm skal jbbe hjemmefra avklares med persnalansvarlig sm krdinerer med prsjektbehv. Frnebu: Økt bruk av hjemmekntr gjeninnføres. Pririterte prsjekter g linje ledere kan frtsette å arbeide fra kntret, etter avtale med nærmeste leder i prsjekt eller basis. Medarbeidere sm på enkelte dager eller i perider er avhengig av å være på kntret fr å gjøre arbeidsppgaver effektivt g hensiktsmessig, kan etter avtale med nærmeste leder kmme på kntret. Øvrige klleger arbeider fra hjemmekntr. Verdal/Stavanger/ Trndheim: Kntret er åpne fr alle ansatte. Dersm det er behv fr tilrettelegging g fleksibilitet avtales det med nærmeste leder. Dersm det ppstår prblemer knyttet til IT, benytt IT Helpdesk eller C-BOT.

9 Page : 9 av 21 9 Transprt g reise Transprt til/fra/på kntrsted/arbeidsted I. Når du skal til g fra et Kværner arbeidsted skal du begrense bruk av ffentlig transprt. Bruk eget transprtmiddel eller gå hvis det er mulig II. Unngå verfylt ffentlig transprt. Hvis du trenger å bruke ffentlig transprt, følg gjeldende anbefalinger m distansering g andre beskyttelsestiltak, inkludert ansiktsmasker III. IV. Det tillates at man er t persner i én bil/taxi Hvedregelen er en persn pr. dbbeltsete / ledig midt-sete ved transprt. Fr flytransprt gjelder Veileder fr smittevern i luftfarten: V. Unngå å ppsøke steder hvr mange persner pphlder seg g unngå mråder hvr det kan danne seg kø Frretningsreiser I. Skal følge regler satt av nrske myndigheter. Fr utenlandsreiser vises det til Utenriksdepartementets reiseråd II. asjnale reiser skal gdkjennes av Steinar Røgenes eller Trill Møklebust (på mail). Se gså egen instruks fr frberedelser av internasjnale reiser. B32D273F0-CC4D-4378-AF9A-1AC27F6F428E%7D&file=01-W- HES099N.dcx&actin=default&mbileredirect=true. Etter reiser til gule land skal en ha 10 dager med hjemmekntr g ikke møte fysisk på jbb. Antall dager kan reduseres dersm cvid-19 tester gjennmføres (ref. testregime beskrevet i kapittel 7). Etter reiser til røde land gjelder følgende karanteneregler III. IV. Reiser i regi av Kværner / Kværner prsjekter til Nrge skal gdkjennes av Steinar Røgenes eller Trill Møklebust (på mail) Innlandsreiser skal reduseres til et abslutt minimum g gdkjennes av prsjektleder i samarbeid med basisleder. Fr basisfunksjner gdkjenner basisleder reisen V. Innlandsreiser i Russland, Canada g Finland gdkjennes av Cuntry Manager

10 Page : 10 av 21 Pendlerreiser Fr pendlerreiser gjelder det samme sm fr frretningsreiser. Dersm man pendler mellm t lkasjner, eksempelvis mellm Strd g Osl, skal man jbbe fra det kntrstedet sm er nærmest bsted g delta i møter g arbeid via videknferanse g samhandlingsplattfrmer. Pkt. m Hygiene g distanse skal tilstrebes etterlevd. Innleide peratører til verftene blir håndtert av rtasjnskntret. Private reiser Kværner viser til de til enhver tid gjeldende ffisielle reiseråd g restriksjner. Disse er publisert på FHIs nettsider «Smittevernråd fr ferie g reise vedrørende krnavirus (cvid- 19)». Fr utenlandsreiser vises det til Utenriksdepartementets reiseråd Vær ppmerksm på at utenlandsreiser kan medføre krav m karantene ved hjemkmst til Nrge. Dette kan du gså lese mer m på FHIs nettsider, «Karantene fr persner sm ankmmer Nrge fra utlandet». I slike tilfeller skal eventuell karantenetid være fullført innen avtalt ppmøte på arbeidssted. Kværner har ikke adgang til å pålegge ansatte restriksjner fr fritidsreiser. Vi har imidlertid en klar frventning m at ansatte utviser ansvarlighet hva gjelder reisemål, g at man ikke utsetter seg fr unødig ekspnering. Du har plikt til å infrmere m dine planlagte g gjennmførte reiser til utland til din persnalleder. 10 Knferanser, samlinger g møter Smittesituasjnen er per i dag vurdert til å bli langvarig, g alle frmer fr frretningsaktiviteter må tilpasses den situasjnen vi er i med effektive smitteverntiltak. En rekke kurs g samlinger har vært på hld ver lang tid. Det er behv fr å gjenppta deler av dette fr å kunne sikre en frsvarlig g sikker drift, men dette vil være avhengig av smittesituasjn på aktuell lkasjn. Se Appendix IV fr mer detaljer. Fr alle type samlinger er det et ufravikelig krav at smittevernregler beskrevet i denne instruks til enhver tid skal følges. Møter tilstrebes gjennmført digitalt. Større samlinger g møter utver bruk av rdinære møterm, samt deltakelse på knferanser g seminarer, skal risikvurderes g gdkjennes av lkal HSSE leder Ssiale sammenkmster sm team-buildingsaktiviteter.l. skal ikke gjennmføres 11 Velferdsaktiviteter Velferdsaktivteter (i regi av Kværner) innstilles. Treningstilbud innstilles gså; både fellestreninger i gymsal, treningsrm.l.

11 Page : 11 av Cybersikkerhet Vær ppmerksm på at cybersikkerhet er ekstra viktig i den situasjnen vi nå er i: I. Vær varsm med å klikke på eksterne lenker i epst - Krna-relaterte tema vil være lkkemiddel - stpp g vurder ektheten før du trykker på en lenke. Kjenner du avsender eller ventet du denne epsten? Ser du ne mistenkelig ved innhld eller tekst? II. Skill mellm privat databruk g jbbens databruk: Installasjn g bruk av private prgrammer på jbb PC skal unngås. Kværners infrmasjn skal kun lagres g behandles i våre IT-systemer. 13 Besøk g pplysningsplikt Alle besøk (av eksterne) skal gdkjennes i frkant på aktuell lkasjn: Terje Jhansen (Strd), Erik Stiklestad (Verdal), Cecilie Pedersen (Frnebu), Tne Pettersen (Trndheim), Kathrine Haldrsen (Stavanger), Bill Fanning (St.Jhns), Hanna Matmäki (Finland), Svein Aage Olsen (Mskva). Gjelder ikke fr persner sm skal utføre arbeid på lkasjn. Innleie skal håndteres i henhld til egen risikvurdering g gdkjennes sm fr bedriftsbesøk. 14 Instruks fr leverandører/underleverandører sm besøker Kværners lkasjner Leveranser av materiell til Kværners verft, underleverandørverft g alle andre leveringsdestinasjner skal ikke skje med sjåfører sm har vært i mråder utenfr Nrge. Det betyr at biler sm laster i disse mrådene må skifte sjåfør før levering av varer kan finne sted (avtrppende sjåfør må frhlde seg til karantenekrav). Videre transprt til verft/leveringsdestinasjner må skje med ny sjåfør sm ikke har pphldt seg i nevnte mråder. Det vil i hvedsak si bytte av trekkvgn. Leveranser med sjåfør sm har vært i mråder utenfr Nrge vil bli avvist g får ikke lsset. Material leveranser sm ikke er tidskritisk vil bli vurdert utsatt g andre alternative transprtfrmer sm ikke inkluderer direkte bil vil bli evaluert g vurdert (fly, båt, tg etc.). Alt materiell g trekkvgn/traller sm kmmer fra mråder utenfr Nrge skal settes på hld/karantene i 24 timer (gjelder fr leveranser sm er håndtert manuelt) før levering kan skje til Kværners verft, underleverandørverft g alle andre leveringsdestinasjner. Om varen transprteres direkte fra leverandør til Kværner verft uten mlasting, vil transitt tid regnes med i antall karantenetid (krav til bytte av sjåfør, eller trekkvgn er frtsatt gjeldene). Dette på grunn av faren fr verflatesmitte. Det er ingen karantene restriksjner fr leveranser sm er håndtert maskinelt. 15 Til ledere Kntinuitetsplanlegging Det påligger alle ledere i Kværner å etterkmme g etterleve instruksene i dette dkumentet g sikre at dette er frmidlet ut til sine medarbeidere.

12 Page : 12 av 21 Videre skal alle ledere planlegge fr at medarbeidere kan bli brte fra arbeidet, enten islert grunnet symptmer eller at de er friske g arbeidsføre, men i karantene. Fr deg sm leder må du, når du planlegger fr å ppretthlde kntinuitet i det arbeidet du er ansvarlig fr, vurdere følgende frhld: Identifiser kritiske rller g ppgaver har du persner sm kan dekke en kritisk rlle dersm vedkmmende sm nå fyller denne blir utilgjengelig? Hvrdan vil du infrmere g hlde rganisasjnen din ppdatert gjennm denne situasjnen? Følge pp ansatte på hjemmekntr Medarbeidere i risikgruppen skal jbbe sm vanlig. Leder skal infrmere medarbeidere m frebyggende tiltak (se Appendix II vedrørende hvem sm er i risikgruppen g frebyggende tiltak). Medarbeider har gså selv et ansvar fr å infrmere sin leder m spesielle behv g/eller behv fr tilrettelegging av arbeid. Hvrdan vil samhandlingsrutinene blir dersm flertallet av de sm jbber i din avdeling/prsjekt må jbbe hjemmefra? Har alle de nødvendige tilgangene g kunnskapen m ppkbling g har dere lagt de viktigste filene dere jbber med på mråder sm lett lar seg aksessere via ppkbling hjemmefra (eksempelvis i Teams eller Sharepint)? Passer vi på å ikke lagre viktige filer lkalt på PCen? Hvilke aktiviteter må pririteres fran andre? Hvilke er viktige g hvilke kan eller må vente? Hva gjør man dersm du selv blir utilgjengelig hvem tar din rlle m du blir syk? (Avklar gså med din leder) Kartlegge arbeidsperasjner sm er utfrdrende med tanke på å hlde tilstrekkelig avstand/ gjennmføre smittevernstiltak Tydeliggjøre at det er et persnlig ansvar å hlde seg ppdatert g etterleve kravene fr smittevern

13 Page : 13 av 21 Appendix I: Nærknakt Definisjn av nærkntakter (høyrisikekspnering) (ref FHI.n) Man regnes sm «nærkntakt» hvis: man har hatt kntakt med en persn sm er bekreftet smittet med cvid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptmene (fr asymptmatiske: se kap m smitteppspring) OG kntakten har vært under t meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER direkte fysisk kntakt ELLER direkte kntakt med sekret. Dette gjelder ikke dersm anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten. Persner sm ved gdkjent metde kan dkumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennmgått cvid-19, er unntatt karanteneplikt. De mest smitteutsatte nærkntaktene er husstandsmedlemmer g tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de sm: Br i samme husstand. Har hatt tilsvarende mfattende eller fysisk nær kntakt sm i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste klleger i kntrfellesskap). Har pleiet den sm er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kntakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

14 Page : 14 av 21 Appendix II: risik grupper Grupper med lett økt risik Alder år Alder år g én av følgende krniske sykdmmer: hjerte- g karsykdmmer (annet enn velregulert høyt bldtrykk) fedme (krppsmasseindeks (KMI) 30 kg/m2 i kmbinasjn med vektrelaterte sykdmmer, eller KMI 40 kg/m2) diabetes krnisk nyresykdm g nyresvikt krnisk lungesykdm (annet enn velregulert astma) krnisk leversykdm immundempende behandling sm cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autimmune sykdmmer Persner under 50 år har lav risik fr alvrlig frløp av cvid-19, men enkelte persner med dårlig regulerte eller kmbinasjner av flere grunnsykdmmer kan ha høyere risik. Grupper med mderat / høy risik: Beber i sykehjem Alder ver 80 år. Alder år g én av følgende krniske sykdmmer ELLER alder år g t eller flere av følgende krniske sykdmmer: hjerte- g karsykdmmer (annet enn velregulert høyt bldtrykk) fedme ((KMI 30 kg/m2) i kmbinasjn med vektrelaterte sykdmmer, eller KMI 40 kg/m2) diabetes krnisk nyresykdm g nyresvikt krnisk lungesykdm (annet enn velregulert astma) krnisk leversykdm immundempende behandling sm cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autimmune sykdmmer Alvrlig helsetilstand, uansett alder*: persner med aktiv kreftsykdm, pågående eller nylig avsluttet behandling mt kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mt lungene eller kjemterapi). nevrlgiske sykdmmer eller muskelsykdmmer sm medfører nedsatt hstekraft eller lungefunksjn (f.eks. ALS) medfødt immunsvikt i ustabil fase sm medfører risik fr alvrlige luftveisinfeksjner bldsykdmmer sm gir immunsvikt rgantransplantasjn hiv-infeksjn med lavt CD4-tall betydelig nedsatt nyrefunksjn eller leverfunksjn annet, vurdert av lege *Ut fra et frsiktighetsprinsipp har vi valgt å inkludere enkelte alvrlige helsetilstander i listen ver sykdmmer sm gir mderat / høy risik, selv m det på nåværende tidspunkt ikke freligger studier sm angir risik fr alvrlig frløp fr alle sykdmmene.

15 Page : 15 av 21

16 Page : 16 av 21 Appendix III

17 Page : 17 av 21

18 Page : 18 av 21 Appendix IV RISIKOVURDERING AV ULIKE FORMER FOR SAMMENKOMSTER Risikvurderingen vil bli ppdatert ved endring i smittesituasjn g risikbildet fr reginen. Følgende samlinger er gdkjent under frutsetning av etterlevelse av tiltak: Typer Risik Tiltak Ansvarlig Status Ordinære møter på bedriften Smittespredning. Overfylte møterm. Kjøres på teams når praktisk mulig Minimum 1m avstand (skulder til skulder) mellm hver møtedeltaker i møtermmet Registrere deltakere sm er fysisk tilstede i møtermmet Innkaller Allmøter Smittespredning. Uversiktlig nærkntaktsbilde. Maks 200 Rigges med stler med minimum 2m avstand (fr å unngå nærkntaktsutfrdring). I Verdal avhldes denne typer møter stående i Mdulhallen. 1 m avstand da hall defineres sm utemråde. Vakter ved inngang/utgang fr å unngå ppsamling g tette køer Rengjøring før g etter avtales med Facility Management Starte møtet med inf m rømningsveier g smittevernregler Verftsdirektør (fr basis) Prsjektleder (fr prsjekt) Frnebu/Strd: på hld Møter med mat / markeringer på bedriften Smittespredning. Overfylte møterm / lkaler. Minimum 1m avstand (skulder til skulder)mellm hver møtedeltaker i møtermmet Registrere deltakere sm var fysisk tilstede Innkaller Frnebu/Strd: på hld

19 Page : 19 av 21 Mat bestilles av kantine (sm leverer iht. smittevernreglene) Avtale renhld med Facility Management ved benyttelse av kantiner / pauserm Tilstrebe at persnell sm til daglig jbber sammen (khrt) sitter sammen (minimum 1m avstand) Dersm man dkumenterer / tar bilde av «brdsettet» kan man redusere risiken fr å få definert unødig mange nærkntakter Kurs på bedriften Smittespredning. Overfylte møterm. Det presiseres i innkalling at man må hlde seg hjemme dersm man er syk (symptm på luftveisinfeksjn m.m.) Minimum 1m avstand(skulder til skulder) mellm hver møtedeltaker i møtermmet Registrere deltakere daglig Evt. mat bestilles av kantine (sm leverer iht. smittevernreglene) Kurshlder er ansvarlig fr å sørge fr at avstandsregler gså verhldes i pauser Tilstrebe at persnell sm til daglig jbber sammen (khrt) sitter sammen (minimum 1m avstand) Dersm man dkumenterer / tar bilde av «brdsettet» kan man redusere risiken Kurshlder Frnebu/Strd: Kun kritiske fysiske kurs gjennmføres

20 Page : 20 av 21 Faglige samlinger i regi av Kværner utenfr bedriften Smittespredning. Uversiktlig nærkntaktsbilde. Manglende rutiner. fr å få definert unødig mange nærkntakter Starte kurset med inf m rømningsveier g smittevernregler Det presiseres i innkalling at man må hlde seg hjemme dersm man er syk (symptm på luftveisinfeksjn m.m.) Lkasjn skal være gdkjent av HSSE ansvarlig Reising skal begrenses til det sm er strengt nødvendig Aktuell lkasjn må versende gjeldende smittevernregler fr stedet til HSSE ansvarlig, g kan bli gjenstand fr verifikasjn Minimum 1m avstand (skulder til skulder) mellm hver deltaker i lkalet Registrering av deltakere Arrangør er ansvarlig fr å sørge fr at avstandsregler gså verhldes i pauser Starte samling med inf m rømningsveier g smittevernregler Tilstrebe at persnell sm til daglig jbber sammen (khrt) sitter sammen (minimum 1m avstand) Dersm man dkumenterer «brdsettet» kan man redusere risiken fr å få definert unødig mange nærkntakter Dersm en samling avsluttes med middag, Arrangør Frnebu/Strd: på hld

21 Page : 21 av 21 tillates maks 2 alkhlenheter. Kurs g knferanser i regi av eksterne utenfr Kværner Smittespredning. Uversiktlig nærkntaktsbilde. Manglende rutiner. Gdkjennes av lkal HSSE leder (Strd: Trstein, Verdal: Arve, Andre lkasjner: Trill) i frkant. Frnebu/Strd: på hld

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg Høyt & lavt Bø i Telemark AS TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg 2018 Innhld 1 Innledning... 2 2 Metdikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre frhld... 3 5 Veiledning m nytt regelverk... 4 Dat fr tilsyn: 28.09.2017

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746 Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D Bilag 4 Prsjekt- g fremdriftsplan Anskaffelse av analyse- g infrmasjnsplattfrm Anskaffelsesnummer Saksnummer 20170021 2017/345746 Bilag 4: Prsjekt- g fremdriftsplan

Detaljer

Veileder for Extranet. Juni 2013

Veileder for Extranet. Juni 2013 Veileder fr Extranet Juni 2013 Extranet - en nettbasert database fr registrering av målinger i frbindelse med frbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen Kntakt ss på: pst@pasientsikkerhetskampanjen.n

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps Beredskapsplan fr Bekkelaget Skles Musikkrps 1. Innledning Beredskapsplanen fr Bekkelaget Skles Musikkrps er utarbeidet i henhld til vedtak på NMFs landsmøte i 2008. Bekkelaget Skles Musikkrps har utarbeidet

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

Strategi for samhandling med pårørende

Strategi for samhandling med pårørende Strategi fr samhandling med pårørende Innhld Innledning... 2 Hvem er pårørende?... 2 Mål... 2 Hvedstrategier... 3 1. Pårørende sm kunnskapskilde... 3 2. Pårørende sm msrgsgiver... 3 3. Pårørende sm pasientens

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom Referat fra arbeidsgruppemøte 04.02. 2019 1. Til første økt Utfrdringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrm Tilstede: Simen, Marit, Atle, Arild, Trine, Gry g Trnd Diskusjn m følgende: Hvrfr skal vi

Detaljer

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Øyer kmmune Persnalhåndbka OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE INNHOLD A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

«Et godt midlertidig hjem» Kompetanseutviklingsprogram i mottak for enslige mindreårige asylsøkere

«Et godt midlertidig hjem» Kompetanseutviklingsprogram i mottak for enslige mindreårige asylsøkere «Et gdt midlertidig hjem» Kmpetanseutviklingsprgram i mttak fr enslige mindreårige asylsøkere Innledning Versjn: 24.05.2018 Dette er et kmpetanseutviklingsprgram utviklet av RVTS Sør. Prgrammet er fr ansatte

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no Dkumentsenteret 08 SEPT. Besksadresse 2... _ Pstadresse Direktratet fr arbeidstilsynet fílevfafsjffçlfsfelv, Pstbks 4720 Sluppen, T 7468 Trndheim. F å21541019 vàrdat:04.09.2015 W i 'i" W E ` ' Jan Rald

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

VEILEDER FOR HOVEDSERTIFISØR

VEILEDER FOR HOVEDSERTIFISØR Veileder fr hvedsertifisør VEILEDER FOR HOVEDSERTIFISØR - et supplement til Veileder fr standard sertifisører. Ved innføring av hvedkntrmdellen skal frskjellige arbeidsppgaver ppfylles av hvedsertifisør.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune HALDEN 13. AUGUST 2019 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking) Skedsm kmmune Jnas Liesgt. 18 Pstbks 313 2001 Lillestrøm Telefn: 66 93 80 00 E-pst: skedsm.kmmune@skedsm.kmmune.n Hjemmeside: http://www.skedsm.kmmune.n Lkaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad m gdkjenning

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR DOPINGSAKER NORGES BRYTEFORBUND

BEREDSKAPSPLAN FOR DOPINGSAKER NORGES BRYTEFORBUND BEREDSKAPSPLAN FOR DOPINGSAKER NORGES BRYTEFORBUND INNLEDNING Beredskapsplanen fr brytefrbundet i dpingsaker skal være et verktøy g en plan sm trer i kraft ved en psitiv dpingsak hs en bryter sm har lisens

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon Infrmasjn m behandling av persnpplysninger m frivillige i Kirkens Bymisjn Kirkens Bymisjn består av 12 frittstående stiftelser rundt i Nrge. Denne persnvernerklæring beskriver hvrdan stiftelsene samler

Detaljer