Ungdata junior Eidsvoll kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdata junior Eidsvoll kommune"

Transkript

1 Ungdata junior Eidsvoll kommune

2 Rapporten er utarbeidet av Ungdatasenteret i samarbeid med KoRus - Øst Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Ungdata Ungdatasenteret Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet storbyuniversitetet Stensberggata 26 Postboks, St. Olavs plass 0130 OSLO KoRus - Øst Løvstadveien Ottestad

3 Innhold Ungdata junior 2 Livskvalitet Foreldre Venner 11 Nærområdet 1 Skole 1 Fritiden 2 Mediebruk 27 Mobbing 29 Helse 31

4 Ungdata junior Hva er Ungdata junior? Ungdata junior er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan barn har det og hva de driver med i fritiden. Spørreskjemaet er beregnet for elever på. 7. klassetrinn. Barna blir spurt om temaer som fritid, venner, foreldre, skole og helse. Ungdata junior gir et bilde av barnas livskvalitet, generelt og innen spesifikke områder. Ungdata junior kartlegger barnas livssituasjon Ungdata junior gir kunnskap som skal brukes i lokal politikkutvikling, og er ett av flere kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk, og i arbeidet med å bedre barn og unges folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata junior kan, sammen med annen lokalkunnskap, brukes for å peke ut hvilke områder kommunen skal satse på i sitt arbeid med denne aldersgruppen. Ungdata junior gir også kunnskap for dem som jobber med barn i kommunen, enten det er på skolen eller andre arenaer. Resultater fra undersøkelsen kan brukes i arbeid med barn og i samarbeid med foreldre. Et nytt verktøy Ungdata junior er et nytt verktøy og er utformet etter modell av Ungdataundersøkelsene. Undersøkelsen er tilpasset barn på. 7. klassetrinn. Ungdata junior gir norske kommuner mer kunnskap om barna som står midt mellom barndommen og ungdomstiden og supplerer på denne måten Ungdataundersøkelsene. Ungdata junior ble gjennomført for første gang i 2017, i Bærum og Asker kommune. I 201 ble Ungdata junior gjennomført i ytterligere 20 kommuner. Til nå har mer enn barn deltatt i undersøkelsen. Om rapporten I denne rapporten presenteres hovedresultater fra Ungdata junior i Eidsvoll. Undersøkelsen ble gjennomført blant elever på. 7. trinn våren Rapporten tar for seg de temaene som ble kartlagt i undersøkelsen, og viser hvordan gutter og jenter på de ulike klassetrinnene har besvart spørsmålene. Alle resultatene i rapporten er oppgitt i prosent. Hvem gjennomfører Ungdata junior? Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet storbyuniversitetet, og sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kommunen, som står for den praktiske gjennomføringen på skolene. Ungdata junior er finansiert av Helsedirektoratet. 2

5 Ungdata junior Deltakelse i Ungdata junior Ungdata junior gjennomføres ved at skoleelever svarer på et elektronisk spørreskjema. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden med en voksen til stede i klasserommet. De fleste bruker mellom 1 og 20 minutter på å besvare alle spørsmålene. Hvor mange deltok i undersøkelsen? 7 Hva er svarprosenten? Undersøkelsen er anonym og det er frivillig for barna å være med eller ikke. Når de svarer på spørreskjemaet kan de hoppe over spørsmål som de syns er vanskelig eller som de ikke har lyst til å svare på. Alle foreldre blir informert om undersøkelsen i forkant, og de kan si fra til skolen dersom de ikke ønsker at barnet deres skal delta. Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte undersøkelsen i Eidsvoll 1 9 % Hva synes barna om Ungdata junior? Alle som deltar i Ungdata junior får spørsmål om hva de synes om å være med i undersøkelsen. Figuren under viser hvordan barna svarte på disse spørsmålene. Hva synes du om å være med i denne undersøkelsen? Prosentandel som er enig i ulike påstander om Ungdata junior Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan jeg har det 91 Det var lett å svare på spørsmålene 6 Undersøkelsen var altfor lang 2 Jeg svarte ærlig på spørsmålene 9 Jeg fikk god informasjon om undersøkelsen i forkant 7 3

6 Livskvalitet Hvor enig er du i disse setningene? Livet mitt er bra Jeg har alt jeg ønsker meg i livet Jeg liker meg selv slik jeg er 6 21 Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan jeg er 6 22 Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Prosentandel som er enige i påstander om livet og dem selv Livet mitt er bra Jeg har alt jeg ønsker meg i livet Jeg liker meg selv slik jeg er. klasse 6. klasse 7. klasse Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan jeg er Livet mitt er bra Jeg har alt jeg ønsker meg i livet Jeg liker meg selv slik jeg er. klasse 6. klasse 7. klasse Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan jeg er

7 Livskvalitet Hvor ofte skjer dette med deg? Ingenting er gøy mer Jeg har ikke noe energi 39 Jeg føler meg trist eller tom 0 36 Jeg klarer ikke å tenke klart 0 11 Jeg føler meg verdiløs Jeg føler meg ensom Aldri Noen ganger Ofte Veldig ofte Prosentandel som ofte eller veldig ofte har opplevd følgende Ingenting er gøy mer Jeg har ikke noe energi Jeg føler meg trist eller tom Jeg klarer ikke å tenke klart Jeg føler meg verdiløs Jeg føler meg ensom.klasse 6.klasse 7.klasse Ingenting er gøy mer Jeg har ikke noe energi Jeg føler meg trist eller tom Jeg klarer ikke å tenke klart Jeg føler meg verdiløs Jeg føler meg ensom.klasse 6.klasse 7.klasse

8 Livskvalitet Hvor ofte skjer dette med deg? Jeg føler meg stresset 10 3 Aldri Noen ganger Ofte Veldig ofte Prosentandel som ofte har følt seg stresset

9 Livskvalitet Kan du snakke med noen av disse om triste eller vanskelig ting? Blant gutter og jenter Venner 9 11 Søsken 7 2 Mor 9 6 Far 92 Læreren din 1 19 Helsesøster på skolen Andre 6 Ja, helt sikkert/ja, kanskje 36 Nei Venner 93 7 Søsken Mor 9 Far 12 Læreren din Helsesøster på skolen 76 2 Andre 6 3 Ja, helt sikkert/ja, kanskje Nei 7

10 Foreldre Hvor fornøyd er du med foreldrene dine? Veldig fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke fornøyd i det hele tatt Prosentandel som er veldig eller ganske fornøyd med foreldrene sine

11 Foreldre Hvordan barn opplever foreldrene sine Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritiden min Foreldrene mine kjenner vennene mine Foreldrene mine liker meg som jeg er Foreldrene mine forteller meg ofte hvor flink jeg er Jeg liker å være sammen med foreldrene mine Foreldrene mine kjefter ofte på meg Hvordan barn opplever foreldrene sine Blant gutter og jenter Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritiden min Foreldrene mine kjenner vennene mine Foreldrene mine liker meg som jeg er 93 2 Foreldrene mine forteller meg ofte hvor flink jeg er Jeg liker å være sammen med foreldrene mine Foreldrene mine kjefter ofte på meg Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritiden min 13 1 Foreldrene mine kjenner vennene mine Foreldrene mine liker meg som jeg er 93 1 Foreldrene mine forteller meg ofte hvor flink jeg er Jeg liker å være sammen med foreldrene mine Foreldrene mine kjefter ofte på meg 16 3 Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig 9

12 Foreldre Vanligvis, hvor ofte gjør du noe sammen med familien? Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer.klasse 6.klasse 7.klasse Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer.klasse 6.klasse 7.klasse Vanligvis, hvor ofte hjelper du til hjemme med husarbeid? Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer. klasse 6. klasse 7. klasse Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer. klasse 6. klasse 7. klasse 10

13 Venner Har du minst én venn som du kan stole helt på og snakke med om alt mulig? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner, nå for tida Prosentandel som har en fortrolig venn

14 Venner Har du noen å være sammen med på fritida? 1 6 Ja, alltid Ja, som regel Nei, som regel ikke Nei, aldri Prosentandel som har noen å være sammen med på fritida klasse 6.klasse 7.klasse.klasse 6.klasse 7.klasse 12

15 Venner Har du noen å være sammen med i friminuttene? Ja, alltid Ja, som regel Nei, som regel ikke Nei, aldri Prosentandel som har noen å være sammen med i friminuttene

16 Venner Er noe av dette viktig for å være populær i ditt vennemiljø? Å være til å stole på Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha dyre merkeklær Nei, ikke viktig Ja, litt viktig Ja, veldig viktig Andel som svarer at dette er viktig for å være populær i vennemiljøet Å være til å stole på Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha dyre merkeklær. klasse 6. klasse 7. klasse Å være til å stole på Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha dyre merkeklær 1. klasse 6. klasse 7. klasse

17 Nærområdet Hvor fornøyd er du med nærområdet der du bor? Veldig fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke fornøyd i det hele tatt Prosentandel som er ganske eller veldig fornøyd med nærområdet

18 Nærområdet Hvor trygg føler du deg når du er ute i området der du bor? Veldig trygg Ganske trygg Ikke så trygg Ikke trygg i det hele tatt Prosentandel som føler seg trygge når de er ute i området der de bor

19 Nærområdet Hvor trygg føler du deg på vei til og fra skolen? 2 36 Veldig trygg Ganske trygg Ikke så trygg Ikke trygg i det hele tatt Prosentandel som føler seg trygge på vei til og fra skolen

20 Skole Prosentandel som er enig eller uenig i utsagnet «Jeg trives på skolen» Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Prosentandel som er enige i utsagnet «Jeg trives på skolen»

21 Skole Hvor fornøyd er du med skolen du går på? Veldig fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke fornøyd i det hele tatt Prosentandel som er ganske eller veldig fornøyd med skolen de går på

22 Skole Hvordan har du det på skolen? Lærerne mine bryr seg om meg Jeg føler at jeg passer inn blant elevene i klassen Jeg har det alltid bra i friminuttene Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen Jeg kjeder meg i skoletimene Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Hvordan har du det på skolen? Blant gutter og jenter Lærerne mine bryr seg om meg Jeg føler at jeg passer inn blant elevene i klassen Jeg har det alltid bra i friminuttene Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen Jeg kjeder meg i skoletimene Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Lærerne mine bryr seg om meg Jeg føler at jeg passer inn blant elevene i klassen Jeg har det alltid bra i friminuttene 3 10 Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen Jeg kjeder meg i skoletimene Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig 20

23 Skole «Jeg føler meg redd hvis jeg må snakke foran klassen» Ingen ganger Noen ganger Ganske ofte Veldig ofte Prosentandel som ofte føler seg redde hvis de må snakke foran klassen

24 Skole «Jeg gruer meg veldig når jeg skal ha en prøve» Ingen ganger Noen ganger Ganske ofte Veldig ofte Prosentandel som ofte gruer seg veldig når de skal ha en prøve

25 Skole Omtrent hvor lang tid bruker du på lekser i løpet av en vanlig dag? Jeg gjør aldri / nesten aldri lekser En halvtime til 1 time Mer enn 2 timer Mindre enn en halvtime 1 til 2 timer Omtrent hvor lang tid bruker du på lekser i løpet av en vanlig dag? Jeg gjør aldri / nesten aldri lekser Mindre enn en halvtime En halvtime til 1 time 1 til 2 timer Mer enn 2 timer. klasse 6. klasse 7. klasse Jeg gjør aldri / nesten aldri lekser Mindre enn en halvtime En halvtime til 1 time 1 til 2 timer Mer enn 2 timer. klasse 6. klasse 7. klasse 23

26 Fritiden Er du med på noen faste fritidsaktiviteter? Ja Nei, men jeg har vært med før Nei, jeg har aldri vært med Prosentandel som er med på faste fritidsaktiviteter

27 Fritiden Fra mandag til fredag, hvor mange kvelder er du med på faste fritidsaktiviteter? Elever på ulike klassetrinn. Beregnet på de som driver med faste fritidsaktiviteter kveld i uken eller sjeldnere 2 kvelder i uken 3 kvelder i uken eller kvelder i uken. klasse 6. klasse 7. klasse Hva slags faste fritidsaktiviteter er du med på? Sport eller idrett Spiller instrument eller synger Teater eller dans Annet. klasse 6. klasse 7. klasse Sport eller idrett Spiller instrument eller synger Teater eller dans Annet. klasse 6. klasse 7. klasse 2

28 Fritiden Vanligvis, hvor ofte er du sammen med venner hjemme hos noen? Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer. klasse 6. klasse 7. klasse. klasse 6. klasse 7. klasse Vanligvis, hvor ofte henger du ute sammen med venner? Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer. klasse 6. klasse 7. klasse. klasse 6. klasse 7. klasse Vanligvis, hvor ofte slapper du av for deg selv størsteparten av kvelden? Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer Sjeldnere enn 1 dag i uken/aldri 1 eller 2 dager i uken 3 eller dager i uken dager i uken eller mer. klasse 6. klasse 7. klasse. klasse 6. klasse 7. klasse 26

29 Mediebruk En vanlig dag etter skolen, hvor mange timer bruker du på aktiviteter foran en skjerm (unntatt skolearbeid)? Ikke noe tid Mindre enn 1 time 1 til 2 timer 2 til 3 timer 3 til timer timer eller mer Prosentandel som daglig bruker minst to timer foran en skjerm (unntatt skolearbeid)

30 Mediebruk Tidsbruk på ulike typer medier i løpet av en vanlig dag Se på TV/filmer/serier/YouTube Lese bøker 26 6 Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Sosiale medier Lese aviser eller se på nyheter Ikke noe tid 1 time eller mindre 1 til 2 timer 2 timer eller mer Prosentandel som spiller, bruker sosiale medier, eller leser bøker to timer eller mer i løpet av en vanlig dag Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Sosiale medier Lese bøker. klasse 6. klasse 7. klasse Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Sosiale medier Lese bøker. klasse 6. klasse 7. klasse 2

31 Mobbing Tenk på de siste månedene. Har du blitt stengt ute, plaget eller truet av andre barn på skolen eller i fritida? Aldri Ja, omtrent én gang i måneden Ja, omtrent én gang i uka Nesten aldri Ja, omtrent hver 1. dag Ja, flere ganger i uka Prosentandel som blir mobbet minst hver 1. dag

32 7.klasse 6.klasse.klasse Mobbing Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil På ulike klassetrinn At noen har stengt deg ute fra sosiale ting på nettet 12 At noen har lagt ut sårende bilder eller videoer av deg på nettet eller mobil 96 At noen via nettet eller mobil har skrevet sårende ting til deg eller om deg 1 19 At noen via nettet eller mobil har truet deg 92 Ingen ganger Én gang eller mer At noen har stengt deg ute fra sosiale ting på nettet At noen har lagt ut sårende bilder eller videoer av deg på nettet eller mobil At noen via nettet eller mobil har skrevet sårende ting til deg eller om deg At noen via nettet eller mobil har truet deg 9 11 Ingen ganger Én gang eller mer At noen har stengt deg ute fra sosiale ting på nettet 2 1 At noen har lagt ut sårende bilder eller videoer av deg på nettet eller mobil 96 At noen via nettet eller mobil har skrevet sårende ting til deg eller om deg At noen via nettet eller mobil har truet deg 9 11 Ingen ganger Én gang eller mer 30

33 Helse Hvor fornøyd er du med helsa di? Veldig fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke fornøyd i det hele tatt Prosentandel som er ganske eller veldig fornøyd med helsa si

34 Helse Prosentandel som har hatt følgende helseplager siste måned Hodepine Vondt i nakken eller skuldrene 36 1 Vondt i magen Kvalme Ingen ganger Noen ganger Mange ganger Daglig Prosentandel som mange ganger eller daglig har hatt følgende helseplager siste måned Blant gutter og jenter Hodepine Vondt i nakken eller skuldrene Vondt i magen 12 2 Kvalme

35 Helse Har du brukt tabletter mot hodepine eller andre smerter den siste uken? Nei Ja Prosentandel som har brukt tabletter mot hodepine eller andre smerter den siste uken

36 Helse Omtrent hvor mange timer sov du natt til i dag? timer eller mer 10 timer 9 timer timer 7 timer eller mindre Andel som ofte eller veldig ofte har hatt problemer med å sove Etter kjønn og klassetrinn Omtrent hvor mange timer sov du natt til i dag? På ulike klassetrinn timer eller mindre timer 9 timer 10 timer 11 timer eller mer. klasse 6. klasse 7. klasse 3

37

38 Ungdata junior 2019 Eidsvoll kommune

Ungdata junior Meløy kommune

Ungdata junior Meløy kommune Ungdata junior Meløy kommune Rapporten er utarbeidet av Ungdatasenteret i samarbeid med KoRus - Nord Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Ungdata Ungdatasenteret Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet storbyuniversitetet

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdata junior

Ungdata junior 01 018 Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 1 år Mette Løvgren & Vegard Svagård Innhold Forord... 1 Sammendrag...... Livskvalitet... 9 Foreldre... 1 Venner... Skole... NOVA

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Vestby kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Vestby kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lørenskog kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lørenskog kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Haram kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Haram kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Åfjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Åfjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Østfold. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Østfold. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike

Detaljer

Videregåendeelever i Sande kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sande kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sande kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ålesund kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ålesund kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Ålesund kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Holmestrand kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Holmestrand kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Holmestrand kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Selbu kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Selbu kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Selbu kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Ungdata junior Asker kommune. Mette Løvgren & Anders Bakken

Ungdata junior Asker kommune. Mette Løvgren & Anders Bakken Ungdata junior 2017 Asker kommune Mette Løvgren & Anders Bakken Innhold Forord... 1 Sammendrag... 2 Ungdata junior... 6 Livskvalitet... 9 Foreldre... 17 NOVA Rapport 14/17 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ungdata junior Bærum kommune. Mette Løvgren & Anders Bakken. FØLG UNGDATA PÅ SOSIALE MEDIER: facebook.no/ungdata twitter.

Ungdata junior Bærum kommune. Mette Løvgren & Anders Bakken. FØLG UNGDATA PÅ SOSIALE MEDIER: facebook.no/ungdata twitter. Ungdata junior 2017 Bærum kommune Mette Løvgren & Anders Bakken FØLG UNGDATA PÅ SOSIALE MEDIER: facebook.no/ungdata twitter.com/ungdata BESØK NETTSIDEN: www.ungdata.no NOVA Rapport 13/17 Norsk institutt

Detaljer

Ung i Agder Børje M. Michaelsen. Alle ukrediterte bilder: Unsplash.com

Ung i Agder Børje M. Michaelsen. Alle ukrediterte bilder: Unsplash.com Ung i Agder 2019 Børje M. Michaelsen Alle ukrediterte bilder: Unsplash.com 89 % på ungdomsskolen 18 101 svar 81 % på videregående 89 % «Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan jeg har det» 98 % «Jeg

Detaljer

Ungdommer i Verdal kommune

Ungdommer i Verdal kommune Ungdommer i Verdal kommune Formannskapet 18. januar 2018 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Hvem står bak Ungdata? Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og sju

Detaljer

Hva sier Ungdata om norsk ungdom og hvordan bruke resultatene lokalt?

Hva sier Ungdata om norsk ungdom og hvordan bruke resultatene lokalt? Hva sier Ungdata om norsk ungdom og hvordan bruke resultatene lokalt? Anders Bakken Leder for Ungdatasenteret på OsloMet storbyuniversitetet Te ka slags nøtte? Narvik, 10. oktober 2018 Hva er Ungdata?

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Tidspunkt: Uke 13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 344 Svarprosent: 89% Skole Er du enig eller uenig i

Detaljer

Ungdataundersøkelsen 2019 Moss

Ungdataundersøkelsen 2019 Moss FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdataundersøkelsen 2019 Moss 28.03.2019 Tidspunkt: Uke 7-9 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall elever: 1034 Antall svar: 950 Svarprosent: 92% Foto: Skjalg Bøhmer

Detaljer

Ung i Agder Rosanne Kristiansen Ingvild Vardheim. Alle ukrediterte bilder: Unsplash.com

Ung i Agder Rosanne Kristiansen Ingvild Vardheim. Alle ukrediterte bilder: Unsplash.com Ung i Agder 2019 Rosanne Kristiansen Ingvild Vardheim Alle ukrediterte bilder: Unsplash.com 89 % på ungdomsskolen 18 101 svar 81 % på videregående 89 % «Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan jeg har

Detaljer

Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk

Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk Anders Bakken Leder for Ungdatasenteret på OsloMet storbyuniversitetet Ung i Telemark 2018 Ungdommens stemmer Langesund, 20. november 2018 Hvem står bak Ungdata?

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Tidspunkt: Uke 13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 344 Svarprosent: 89% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

Trendrapport Aust-Agder og Vest-Agder 2019

Trendrapport Aust-Agder og Vest-Agder 2019 Aust-Agder og Vest-Agder 2019 Foto: Colourbox Foto: Skjalg Bøhmer Vold Ungdata Aust-Agder og Vest-Agder 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 1 andel som er enig i følgende utsagn om skolen Jeg trives på skolen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ung i Telemark Kjersti Norgård Aase Telemark fylkeskommune

Ung i Telemark Kjersti Norgård Aase Telemark fylkeskommune Ung i Telemark 2018 Kjersti Norgård Aase Telemark fylkeskommune /ung-i-telemark 10 368 svar 91% på ungdomsskolen 79% på videregående skole 86% «Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan jeg har det» 98%

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole

Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 348 Svarprosent: 86% Skole Er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata i Telemark Hanne Cecilie Hougen, Sekretariatsleder Ungdatasenteret, NOVA-OsloMet

Ungdata i Telemark Hanne Cecilie Hougen, Sekretariatsleder Ungdatasenteret, NOVA-OsloMet Ungdata i Telemark 2018 Hanne Cecilie Hougen, Sekretariatsleder Ungdatasenteret, NOVA-OsloMet Antall ungdommer 440 000 ungdommer har deltatt i Ungdata 2010-2017 500 000 400 000 300 000 200 000 Totalt Ungdomstrinnet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam Tidspunkt: Uke 13-14 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 326 Svarprosent: 87% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Gjerstad kommune

Ungdomsskoleelever i Gjerstad kommune Ungdomsskoleelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Hva driver ungdom med? Hvordan har de det? Om rapporten Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdataundersøkelsen i Nye Asker kommune. Hva driver ungdom med? Hvordan har de det?

Ungdataundersøkelsen i Nye Asker kommune. Hva driver ungdom med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen i Nye Asker kommune Hva driver ungdom med? Hvordan har de det? Kunnskapsbasert tilnærming Kommunen benytter en rekke datakilder når tjenester og tilbud skal utvikles SSB Elevundersøkelsen

Detaljer

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Oversikten bakerst i nøkkeltallsrapporten gir raskt et bilde av «ståa» i kommunen, sammenliknet med fylket og landet. Spesialrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Detaljer

Deltakelse og svarprosent i Bardu

Deltakelse og svarprosent i Bardu Ungdata i Bardu Korusnord.no Deltakelse og svarprosent i Bardu Helheten i ungdoms liv FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig eller

Detaljer

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Skei 1.juni 2017 Ung i Sogn og Fjordane 2017 Erik Iversen og Randi Vartdal Knoff Deltaking Ungdomsskular 2097 elevar, svarprosent 86 Vidaregåande skular

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

En presentasjon fra NOVA. Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom?

En presentasjon fra NOVA. Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom? En presentasjon fra NOVA Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom? Hvor fornøyd er dagens unge med foreldrene sine? 100 90 80 0 69 60 0 40 30 20 10 14 0 Svært fornøyd Litt fornøyd

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Appendix I. The Norwegian versions of KINDL and self-efficacy scales

Appendix I. The Norwegian versions of KINDL and self-efficacy scales Appendix I The Norwegian versions of KINDL and self-efficacy scales SPØRRESKJEMA Vi vil gjerne vite hvordan du har det for tiden. Vi vil derfor be deg om å svare på noen spørsmål. Kryss av det svaret som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet SAKSLISTE 1/17 16/4110 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet SAKSLISTE 1/17 16/4110 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Sted Rakkestad kulturhus, Grupperom 2 Dato 09.05.2017 Tid 16:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/4110 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 14.11.2016

Detaljer

Trendrapport. Molde Ungdata Molde 2018 Trendrapport xlsx 1

Trendrapport. Molde Ungdata Molde 2018 Trendrapport xlsx 1 Trendrapport Molde 2018 Ungdata Molde 2018 Trendrapport 2015 2018.xlsx 1 9.klasse andel som er enig i følgende utsagn om skolen Jeg trives på skolen 95 93 284 280 Lærerne mine bryr seg om meg 89 91 282

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Innholdsfortegnelse Sakspapirer - Møte i Ungdomsrådet den 30.05.2017 PS 6/17 Informasjon om idrettslinja Informasjon om idrettslinja PS 7/17 Presentasjon av Ungdata 2017 Presentasjon av Ungdata 2017 Presentasjon

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Førde kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer