GAMVIK KOMMUNE NORMANNSET MOLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMVIK KOMMUNE NORMANNSET MOLO"

Transkript

1 Dokument type Notat Dato April 2018

2 Revisjon 0 Dato 2018/04/13 Mathias Singsaas Frøseth Utført av Kontrollert av Gunnar Tørnqvist Gunnar Tørnqvist Godkjent av Rambøll Gamle Beddingvei Kråkerøy PB 383 N-1601 Fredrikstad T

3 STRØMFORHOLD OG EROSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Moloutforming 1 3. Fartøyer 3 4. Referanser 3

4 1. INNLEDNING Gamvik kommune har vedtatt å starte opp områderegulering for Normannset i Mehamn med sikte på å etablere et nytt industri-og havneområde. På bakgrunn av dette er det blitt sett på en mololøsning for å skjerme havnebassenget. Tidligere har Polytec (2014) utført en numerisk modellering av bølgeforholdene. Konklusjonen er at den beste beskyttelsen vil oppnås ved å etablere en molo fra Vedvikneset til Lille Kamøya. Basert på denne bølgeanalysen samt grove antagelser på bl.a. sjødybde er det blitt utført prinsippskisser som viser størrelsesordenen til moloen. 2. MOLOUTFORMING Basert på beregnede bølgehøyder dimensjonert av Polytec, vil det være behov for at molotoppen (brystningen) er minimum 4,64 m over dimensjonerende høyvann. Det er gjort konservative antagelser slik at det regulerte område for moloen ikke skal bli for lite. Figur 1: Tabell for vannstand i Mehamn. Fra _Notat molo_01 1

5 Figur 1 viser vannstandsvariasjoner i Mehamn relatert til sjøkartnull (CD) Dimensjonerende høyvann = Sikkerhetsklasse 2 (TEK10) med klimapåslag = 4,63m over LAT (2,86 m over NN1954). Høyde på molotopp bør derfor være på 4,64 + 4,63 = 9,27 m over LAT (7,50m over NN1954). Tverrsnittsarealet av moloen vil selvsagt variere med vanndybden. Opplysningene om vanndybder i området er mangelfull og det er derfor gjort grove antagelser rundt disse. I figur 2 er det illustrert en prinsippskisse av moloen i snitt A-1. Se også vedlegg for snitt og plan. Figur 2: Prinsippskisse molo. Målene er ikke endelige mål. Høyden på moloen er basert på at det skal være like store steinblokker ved både åpent hav og på havnesiden, basert på metode angitt i (Jensen, 1984). Denne høyden dobbeltsjekkes ved å se på overskyllingen som vil skje. Overskyllingen angis med en rate på antall liter per sekund per meter molo (l/(sm)) og kan beregnes etter metode angitt i (Eurotop, 2007). Basert på dette ble det funnet en overskylling på 0,02 l/(sm). Med andre ord, moloen vil gi rolige forhold på havnesiden. Det anlegges molo fra Vedvikneset til Vedvikskjæret (ca. 700 lm, molo A) og mellom Vedvikskjæret og til Lille Kamøya (ca. 600 lm, molo B). Figur 3 viser forslag til plan av molo hvor heltrukket strek viser omfang i vannflaten (nivå NN 1954). Stiplet linje viser fotavtrykket på antatt sjøbunnivå. Skissen er, som nevnt over, basert på grove antagelser når det gjelder vanndybden hvor moloen foreslås plassert. På bakgrunn av dette vil det også være stor usikkerhet rundt beregningen av massene som medgår for å etablere moloen. Volumet for molo A+B ble beregnet til å være på ca m _Notat molo_01 2

6 Figur 3: Utsnitt av plan. Moloen foreslås anlagt slik at volumet av nødvendige steinmasser blir mest mulig optimalt ut i fra vanndybde og funksjon. Den danner et havnebasseng av betydelig størrelse og vil skjerme for åpent hav i vest og nordvest. Innseiling skjer øst for Lille Kamøya; her vil innkommende bølger fra nord og nordøst ved sterk vind kunne gi urolige forhold inne i havnebassenget. Basert på tidligere utført bølgeanalyse Polytec (2014) er det ikke mulig å fastslå at skissert molo vil gi tilstrekkelig rolighet ved planlagt kai. Norconsult anbefaler også i sitt forprosjekt at det før tiltaket igangsettes gjennomføres en mer detaljert bølgeanalyse inn mot planlagt kaiområde. 3. FARTØYER Aktuelle fartøystørrelser er antatt å være containerfartøyer, typisk LOA 140 m, bredde 23 m, dypgang 9 m og havgående fiskefartøyer, typisk maks LOA 80 m, bredde 16 m, dypgang 6,5 m. 4. REFERANSER Eurotop. (2007). Wave Overtoping of Sea Defences and Related Structures: Assessment Manual. Jensen, O. J. (1984). A Monograph on Rubble Mound Breakwaters. DHI _Notat molo_01 3

Ny Bodø Lufthavn Høyder

Ny Bodø Lufthavn Høyder Til: Fra: Olav Vinjerui Arne E Lothe Dato 2016-10-14 Ny Bodø Lufthavn Høyder BAKGRUNN Avinor er bedt om å vurdere konsekvenser av en relokalisering av Bodø Lufthavn. I denne vurderingen inngår en anbefaling

Detaljer

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Til: Fra: Jan Olav Åsarmoen Møller Onno Musch Dato 2016-05-09 Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Reguleringsplan for Flåm krever vurdering av stormflo, havnivåstigning og oppskyllingshøyde av bølgene. I dette

Detaljer

Bølgeanalyse i Bolgneset

Bølgeanalyse i Bolgneset Til: Fra: Bolgneset Utvikling v/ Rolf-Henning Blaasvær Athul Sasikumar/Onno Musch Dato 2018-01-22 Bølgeanalyse i Bolgneset Bolgneset ligger i Kristiansund kommune ved Bremsnesfjorden (Figur 1). Det er

Detaljer

Bølge og Stormfloanalyse, Sykehusbukta i Stokmarknes

Bølge og Stormfloanalyse, Sykehusbukta i Stokmarknes Til: Fra: Svein Erik Amundsen Athul Sasikumar Dato 2018-03-23 Bølge og Stormfloanalyse, Sykehusbukta i Stokmarknes Introduksjon Odin Prosjektering AS ønsker å kartlegge bølgeforholdene samt stormflo for

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Forklaring og sammenligning: ROS analyse rapport

Forklaring og sammenligning: ROS analyse rapport Til: Fra: Skivika båt- og havneforening Onno Musch Dato 2016-05-31 Forklaring og sammenligning: ROS analyse rapport I dette notatet er det gitt forklaringer for forskjellene mellom notatet utarbeidet av

Detaljer

N OTAT Oppdragsgiver: ODEN AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Vers j on: 1. Prosjekt Ørnes - bølgepåvirkning og stormflo

N OTAT Oppdragsgiver: ODEN AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Vers j on: 1. Prosjekt Ørnes - bølgepåvirkning og stormflo Til: Fra: Svein Erik Amundsen Athul Sasikumar/jørgen R. Krokstad Dato 2017-12 - 11 Prosjekt Ørnes - bølgepåvirkning og stormflo Oppsummering og konklusjoner Stormflo er beregnet basert på TEK 17, 7.1 og

Detaljer

Effekt av molo på bølgeforhold oyn HF / ABUS oyn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Effekt av molo på bølgeforhold oyn HF / ABUS oyn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Langsetvågen Industripark DOKUMENTKODE 418823-RIMT-NOT-002 EMNE Effekt av molo på bølgeforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark AS OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.:

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.: Kystverket Finnmark Kamøyvær Bølgeanalyse og molodimensjonering 2014-12-05 Oppdragsnr.: 5141579 3 2014-12-05 Rapport med dimensjonering AEL BH NPB 2 2014-10-20 Rapportutkast - utvidet AEL 1 2014-10-16

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Moss Havn KF Fra: Arne E. Lothe Dato: 2015-09-04 Sikring av sjøfront mot stormflo og bølger 1 BAKGRUNN Moss Havn KF planlegger en utvidelse av havneområdet ved en utfylling i Verlebukta, se Figur

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

Notat. Planid Engenes Næringsområde, Ånderkleiva Kystteknikk, vurderinger tilknyttet ny molo. Innledning

Notat. Planid Engenes Næringsområde, Ånderkleiva Kystteknikk, vurderinger tilknyttet ny molo. Innledning Til: M. Arvesen Eiendom AS Fra: Norconsult AS, Trondheim Dato 2019-04-30 Planid 1917-2018001 Engenes Næringsområde, Ånderkleiva Kystteknikk, vurderinger tilknyttet ny molo Innledning M. Arvesen Eiendom

Detaljer

Klimaendringer ved kysten

Klimaendringer ved kysten Klimaendringer ved kysten Martin Mathiesen UniResearch Haugesund 2018-11-06 Hva får vi spørsmål om? Havkonstruksjoner: Tidevann + stormflo + bølgekam + klima Landanlegg: Tidevann + stormflo + bølgehøyde

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2015-03-17 Deponier, Rogfast Versjon a Versjon b 2015-03-13: Original 2015-03-17: Presisert grenselinjer i Arsvågen (Indre/Ytre); kommentar om valg av skråningshelninger;

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592376

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Notat. Konsekvenser av gjenfylling av havn i Vanvikan INNLEDNING

Notat. Konsekvenser av gjenfylling av havn i Vanvikan INNLEDNING Til: Indre Fosen Kommune Fra: Arne E Lothe Dato 2019-06-06 Konsekvenser av gjenfylling av havn i Vanvikan INNLEDNING Indre Fosen kommune planlegger å etablere en skole i Vanvikan. Skolen vil bli liggende

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Til: Norconsult / Martina Fra: Arne E Lothe Dato: 2012-10-24 Myklebust Sjøbad - sirkulasjon i bassenget HENSIKT Dette notatet gjelder sirkulasjon i et planlagt sjøbad ved kysten nær Myklebust, Sola Kommune.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

ANSVARLIG ENHET Marint miljø og havbruk Nord. Figur 1 Skisse av foreslåtte moloalternativer(100 og 150 m lengde).

ANSVARLIG ENHET Marint miljø og havbruk Nord. Figur 1 Skisse av foreslåtte moloalternativer(100 og 150 m lengde). NOTAT OPPDRAG Langsetvågen Industripark DOKUMENTKODE 418823-RIMT-NOT-001 EMNE Strømforhold TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark AS OPPDRAGSLEDERSissel Enodd KONTAKTPERSON Rolf H. Jenssen SAKSBEHANDLERJuliane

Detaljer

Notat. Stormflo Carlsen - Kvartalet Sandefjord. Innledning

Notat. Stormflo Carlsen - Kvartalet Sandefjord. Innledning Til: Pål Badski, Carlsen Kvartalet AS Fra: Magnus Bach-Gansmo Dato 2019-02-08 Stormflo Carlsen - Kvartalet Sandefjord Innledning Våren 2018 fremmet arkitektkontoret SPIR et planforslag for Carlsen Kvartalet,

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Flytebrygger i Vikan. NOTAT Oppdragsgiver: Bodø Kommune Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: 1

Flytebrygger i Vikan. NOTAT Oppdragsgiver: Bodø Kommune Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 Til: Fra: Antonsen Gøran Athul Sasikumar Dato 2017-12-07 Flytebrygger i Vikan Det er planlagt nytt fortøyningsområde på indre Vikan i Bodø kommune, ca. 15 km øst for Bodø sentrum, Figur 1. Det er derfor

Detaljer

Ny havn ved Kvalneset

Ny havn ved Kvalneset Andfjord AS Ny havn ved Kvalneset Havneplan og havneforhold Oppdragsnr.: 5178089 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2018-02-22 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig:

Detaljer

Bølgevurdering - Ørnekula

Bølgevurdering - Ørnekula RAPPORT Bølgevurdering - Ørnekula OPPDRAGSGIVER Frode Teigen v/ Kontrari AS EMNE Bølgevurdering og oppskyllingsestimat ved Ørnekula DATO / REVISJON: 8.mai 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712898-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

: Benyttet nye bølgedata som framkommer av ny modellkjøring med nye dybdedata.

: Benyttet nye bølgedata som framkommer av ny modellkjøring med nye dybdedata. Til: Kystverket / A E Ofstad Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-02-11 Berlevåg - Diensjonering av olo Original: 2013-03-06 Revisjon 1: Revisjon 2: Revisjon 2b: Revisjon 2c: Revisjon 2d: 2013-11-10: Benyttet

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Prosjektet/Intern Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-09-12 Bølgebelastning ved Larsneset, Harstad Original: Revisjon 1: 2013-09-12: Bølge- og vindberegning for Larsneset 2013-10-28: Rettet Figur 5 (feil

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF EMNE DATO / REVISJON: 06.11.2015 / 01 DOKUMENTKODE: 126952-RAP-RIMT-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:...

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:... Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU og planprogram Harstad skipsindustri Del: KU - Havnivåstigning Dato: 2013-07-02 Skrevet av: Lars Andre Uttakleiv (kartmodell av Kristen Fjeldstad)

Detaljer

Flomvurdering Sigstadplassen

Flomvurdering Sigstadplassen Til: Fra: Gjøvik kommune Norconsult ved Henrik Opaker Dato 2018-06-01 Flomvurdering Sigstadplassen Bakgrunn: Gjøvik kommune skal regulere et område, Sigstadplassen, ved Biri for industriformål. I reguleringsprosessen

Detaljer

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656 Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-03-21 Bølger, strøm, vann-nivå og maritime forhold FORMÅL Formålet med dette notat er å levere de analyser og beregninger som er forutsatt i Planprogrammet

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 12

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 12 Side: 1 av 12 Til: Fra: Bård Venås Dato: 28. september 2006 : EFFEKT AV UTBYGGING PÅ STRØMFORHOLD I NORDSUND (UTKAST) SAMMENDRAG En analyse er utført av påvirkning av gjenfylling av deler av Nordsund på

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Marit Lunde / Norconsult Bodø Fra: Arne E. Lothe / Onno Musch Dato: 2013-05-29 Vurdering av egnethet til flytekai, Kvalnes I Bodø kommune er det planlagt en eiendomsutvikling på Ytre Kvalneshaugen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK (NASJ. PLAN-ID: 20170003), I SANDE KOMMUNE Varsling: I henhold til plan-

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

Bølgebelastning på vegfylling Kjerringsundet

Bølgebelastning på vegfylling Kjerringsundet Rambøll / Kjerringsundet AS Bølgebelastning på vegfylling Kjerringsundet 2018-02-16 Oppdragsgiver: Rambøll / Kjerringsundet AS Oppdragsgivers kontaktperson: Erik Spilsberg Rådgiver: Norconsult AS, Klæbuveien

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG RIVass-NOT-002. flomsikringstiltak ved kirketomten

NOTAT SAMMENDRAG RIVass-NOT-002. flomsikringstiltak ved kirketomten NOTAT OPPDRAG flomsikringstiltak ved kirketomten DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 418522-RIVass-NOT-002 OPPDRAGSGIVER Bergen kommune OPPDRAGSLEDER Mulugeta B. Zelelew KONTAKTPERSON Laila Nesse Rosseland

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport For Kvarøy Fiskeoppdrett AS Utarbeidet av: Asle R. Seljeseth

Detaljer

FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN

FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN 09.2013 FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN NOTAT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 09.2014 FLOMVANNSTANDER FRA SKIEN TIL PORSGRUNN NOTAT

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser

Nytt sykehus i Drammen. Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen Tittel: Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser 01 For oversendelse til oppdragsgiver 21.09.18 AstHul AnBra BH Rev. Beskrivelse Rev. Dato

Detaljer

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune.

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune. Fra: Per Atle Tangen Sendt: onsdag 31. januar 2018 10:00 Til: Mottak Post Kopi: 'alfjo47@online.no' Emne: Jaktåsen - innspill til kommuneplan for ny Moss kommune Vedlegg: kommunplaninnspill

Detaljer

Det er gjennomført nærmare vurdering av naturbasert sårbarheit, i høve skred, flaum, erosjon og stormflo.

Det er gjennomført nærmare vurdering av naturbasert sårbarheit, i høve skred, flaum, erosjon og stormflo. Til: Frå: Aurland kommune Johannes-Henrik Myrmel Stad, dato Sogndal, 2016-09-19 Kopi til: Naturbasert sårbarheit Det er gjennomført nærmare vurdering av naturbasert sårbarheit, i høve skred, flaum, erosjon

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Vurderinger av strømforhold

Vurderinger av strømforhold Trondheim havn Vurderinger av strømforhold Grønøra vest - Orkanger 2014-03-24 Oppdragsnr.: 5141107 Dagens situasjon - Lavvann Saltvann Ferskvann Oppdragsnr.: 5141107 J02 2014-03-24 Endelig versjon Bård

Detaljer

Avgrensning av areal for mulig plassering av skredvoll

Avgrensning av areal for mulig plassering av skredvoll Notat Oppdragsgiver Navn Statsbygg Oppdrag Dokument Nummer og navn 19230 Svalbard, Longyearbyen - Skredfarevurdering for Svalbard kirke Nummer 19230-02-1 Utført av Nils Arne K. Walberg Kontaktperson Reidar

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Vassinghaugen, Binde - Geoteknisk vurdering for reguleringsplan

Vassinghaugen, Binde - Geoteknisk vurdering for reguleringsplan Til: Fra: Binde Eiendom AS v/ Jørgen Binde Norconsult v/kristian Aune Dato 2017-09-04 Vassinghaugen, Binde - Geoteknisk vurdering for reguleringsplan Orientering Binde Eiendom planlegger bygging av leilighetsbygg

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Berg Eiendom as v/arild Berg berg@magneten.no Fra: Norconsult v/ Erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-09-25 Reguleringsplan Lensmannsgården, Levanger 1 ORIENTERING Det er satt i

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak EMNE Vannstands- og bølgevurdering ved Veiholmen DATO / REVISJON: 14. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712185-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Bodø Kommune/ Norconsult Fra: Arne E Lothe / Onno Musch Dato: 2012-09-21 Havneutvidelse i Bodø INNLEDNING I forbindelse med en mulig omlegging av hele Bodø Lufthavn til sivil lufthavn ønsker kommunen

Detaljer

N ummer og n avn Sandefjord, Dronninga - Skredfarevurdering detaljreguleringsplan Nummer Utført av

N ummer og n avn Sandefjord, Dronninga - Skredfarevurdering detaljreguleringsplan Nummer Utført av N otat Oppdragsgiver Navn BOBYGG AS Oppdrag Dokument N ummer og n avn 16028 Sandefjord, Dronninga - Skredfarevurdering detaljreguleringsplan Nummer 16028-02 - 1 Utført av Kalle Kronholm Kontaktperson Line

Detaljer

GJELDER SALTHELLA RABBEN DIMENSJONERING AV MOLOER. Molodim.docx PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E.

GJELDER SALTHELLA RABBEN DIMENSJONERING AV MOLOER. Molodim.docx PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. NOTAT SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postboks: 4760 Sluppen Postadresse: 7465 Trondhei Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER SALTHELLA RABBEN DIMENSJONERING AV

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

Tiltak tilstøtende sjøfront og trekai

Tiltak tilstøtende sjøfront og trekai Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult AS v/maiken Eng Dato 2015-12-07 Tiltak tilstøtende sjøfront og trekai 1. Innledning Harstad havn KF skal bygge ny kai 1, og ønsker i den anledning

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett. Per Ludvig Bjerke 16 OPPDRAGSRAPPORT B

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett. Per Ludvig Bjerke 16 OPPDRAGSRAPPORT B Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett. Per Ludvig Bjerke 16 2017 OPPDRAGSRAPPORT B Oppdragsrapport B nr 16-2017 Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging

Detaljer

NOTAT ANG. INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN BYFJELLSPORTALEN JUSTERT PRINSIPP FOR ENDRINGER I FORBINDELSE MED MEKLING

NOTAT ANG. INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN BYFJELLSPORTALEN JUSTERT PRINSIPP FOR ENDRINGER I FORBINDELSE MED MEKLING NOTAT Dato 2014-01-22 Oppdrag Kunde Notat nr. Reguleringsplan Nygårdslien ByBo v/magnus Helland as Til Bergen kommune v/ Finn Wetteland, BMBY Rambøll Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen NO-5845

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONKLUSJONER... 4 3 ALTERNATIVER... 5 4 METODE... 5 5 DATAGRUNNLAG... 6 6 NUMERISK MODELLERING... 6 6.1 Kalibrering... 6 7 RESULTATER... 11 7.1 Alternativer...

Detaljer

NOTAT VURDERING AV FLOMFARE

NOTAT VURDERING AV FLOMFARE NOTAT VURDERING AV FLOMFARE Oppdrag 1350027997 Studentboliger Elvesletta Kunde Norges arktiske studentskipnad Notat nr. K-not-002 Dato 22.05.2018 Til Fra Kopi AT Plan og arkitektur Lars Skeie Bjørnar Nordeidet,

Detaljer

Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO

Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO TITTEL Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO 18.02.2017 Brekstad EMNE 3.-partsuttalelse om fergeleie på Brekstad, fra et risikoperspektiv PROSJEKT ST-12454-2

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439 Til: Narvik Havn KF Fra: Arne E Lothe Dato: 2015-11-04 Maritime forhold ved Framnes, Narvik 1 BAKGRUNN Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur

Detaljer

Narvik Nye Havn. 1. Sikkerhetsopplegg ved utfylling av Narvikterminalen, Fagernes 2. Aktuelle geotekniske undersøkelser gjennomført i Håkvik

Narvik Nye Havn. 1. Sikkerhetsopplegg ved utfylling av Narvikterminalen, Fagernes 2. Aktuelle geotekniske undersøkelser gjennomført i Håkvik Narvik Nye Havn 1. Sikkerhetsopplegg ved utfylling av Narvikterminalen, Fagernes 2. Aktuelle geotekniske undersøkelser gjennomført i Håkvik 1 Narvikterminalen, Stabilitet Fagernes av Utfordrende fylling

Detaljer

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland VEDLEGG 2 Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland OPPDRAGSGIVER Sortland Havn DOKUMENTKODE: 712272-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Linnesstranda Nor Bolig AS G-not-001 Nor Bolig AS v/ Christer Dramstad Aas Fra Kopi Morten Tveit Helge Martens, Rambøll GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN

Detaljer

STAD SKIPSTUNNEL. Terje Andreassen, prosjektleder Stad 2020 Eid, 11. februar Vi tar ansvar for sjøvegen

STAD SKIPSTUNNEL. Terje Andreassen, prosjektleder Stad 2020 Eid, 11. februar Vi tar ansvar for sjøvegen STAD SKIPSTUNNEL Terje Andreassen, prosjektleder Stad 2020 Eid, 11. februar 2019 Litt historikk Vikingtid Dragseidet 1874 Artikkel i Nordre Bergenhus Amtstidende 1940-45 Tyskerne 1985 Første forprosjekt

Detaljer

Konsmo Fabrikker AS Heldal boligområde del I og del II Endring Planbeskrivelse. Dato:

Konsmo Fabrikker AS Heldal boligområde del I og del II Endring Planbeskrivelse. Dato: Konsmo Fabrikker AS Heldal boligområde del I og del II Endring Planbeskrivelse Dato: 09.08.19 Heldal boligområde - revisjon. Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Konsmo Fabrikker AS Rapporttittel:

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Formannskapet PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Planprogram for detaljregulering av Larvik gjestehavn

Detaljer

NOTAT Regulering Ballstad servicehavn gnr/bnr. 10/66 med flere. Endring av plan

NOTAT Regulering Ballstad servicehavn gnr/bnr. 10/66 med flere. Endring av plan NOTAT Regulering Ballstad servicehavn gnr/bnr. 10/66 med flere. Endring av plan Bakgrunn. Slipen på Ballstad er en viktig næringsaktør på Ballstad og i kommunen for øvrig. Bedriften har de siste 8-10 årene

Detaljer

Redegjørelse for geotekniske vurderinger ifbm. innsigelse fra Statens vegvesen

Redegjørelse for geotekniske vurderinger ifbm. innsigelse fra Statens vegvesen Til: Fra: Trøgstad kommune Norconsult AS v/kjetil Kildal Dato 2018-03-09 Redegjørelse for geotekniske vurderinger ifbm. innsigelse fra Statens vegvesen Innledning Statens vegvesen har kommet med innsigelse

Detaljer

NOTAT Lafteråsen Høydebasseng - Flomvurdering del I

NOTAT Lafteråsen Høydebasseng - Flomvurdering del I Oppdragsnavn: Lafteråsen Høydebasseng DP Oppdragsnummer: 617407-01 Utarbeidet av: Hege Merete Kalnes Dato: 29.10.2018 Tilgjengelighet: Åpen NOTAT Lafteråsen Høydebasseng - Flomvurdering del I 1. INNLEDNING...2

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Dønfoss camping, vurdering av flomfare

Dønfoss camping, vurdering av flomfare Til: Fra: Skjåk kommune Lars Jenssen Dato 2017-02-15 Dønfoss camping, vurdering av flomfare 1 Bakgrunn og hensikt Dønfoss camping skal utvides og det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området.

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

Innledning... 1 Forutsetninger... 2 Flomberegning... 2 Vannlinjeberegning Oppsett Resultat... 4 Referanser... 8

Innledning... 1 Forutsetninger... 2 Flomberegning... 2 Vannlinjeberegning Oppsett Resultat... 4 Referanser... 8 Oppdragsgiver: Oppdrag: 616148-01 Områderegulering Roa Dato: 06.04.2018 Skrevet av: Ingrid Alne Kvalitetskontroll: VANNLINJEBEREGNING - VIGGA INNHOLD Innledning... 1 Forutsetninger... 2 Flomberegning...

Detaljer

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Forprosjekt Dato 28.03.2014 RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU FORPROSJEKT 2 (24) RUTER # HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Havnekrav (Mehamn havn)

Havnekrav (Mehamn havn) Havnekrav 2013-2018 (Mehamn havn) 1. Stedsomtale Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune, som i starten av 2013 har et innbyggertall på ca. 1 065. Kommunen er en tradisjonell fiskerikommune,

Detaljer

Det forutsettes at alle masser kan hentes fra deponier som ligger lett tilgjengelig på land like bak anlegget.

Det forutsettes at alle masser kan hentes fra deponier som ligger lett tilgjengelig på land like bak anlegget. NOTAT OPPDRAG Langstranda Bodø DOKUMENTKODE 712120-RIG-NOT-004 EMNE Scenarie 17 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Nordland Betong AS OPPDRAGSLEDER Dag I Roti KONTAKTPERSON Tore Mosand SAKSBEH dag inge

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NANNESTAD, EIENDOM 27/1 OG 27/626. NOTAT OM VEGTRAFIKKSTØY, LUFTFORURENSNING OG BOMILJØ.

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NANNESTAD, EIENDOM 27/1 OG 27/626. NOTAT OM VEGTRAFIKKSTØY, LUFTFORURENSNING OG BOMILJØ. INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NANNESTAD, EIENDOM 27/1 OG 27/626. NOTAT OM VEGTRAFIKKSTØY, LUFTFORURENSNING OG BOMILJØ. Asplan Viak AS har på vegne av Clemens Tomteutvikling AS levert innspill

Detaljer

G K BB daa H I. BB2: 9,88 daa BB3: 5,68 daa

G K BB daa H I. BB2: 9,88 daa BB3: 5,68 daa 1 B C A Planområdet Magasinparken. Felt BB1, BB2 og BB3 ligger ca 600 meter sørvest for Ski stasjon og sentrum, på vestsiden av jernbanelinjen. D BB2: 9,88 daa BB3: 5,68 daa E BB1 Vognhall Utnyttelse er

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Drift av båtforbindelse Aker Brygge - Fornebu. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01

Drift av båtforbindelse Aker Brygge - Fornebu. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01 Drift av båtforbindelse Aker Brygge - Fornebu Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Versjon 1.01 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 2 2. Vedlikehold... 2 3. Opplagsplass for fartøy... 2 4. Beskrivelse av anleggene...

Detaljer

NOTAT Lafteråsen Høydebasseng - Flomvurdering del 2

NOTAT Lafteråsen Høydebasseng - Flomvurdering del 2 Oppdragsgiver: Kongsberg Kommune Oppdragsnavn: Lafteråsen Høydebasseng DP Oppdragsnummer: 617407-01 Utarbeidet av: Hege Merete Kalnes Oppdragsleder: Anders Puntervold Hammer Tilgjengelighet: Åpen NOTAT

Detaljer

Minimum kotehøyde på grunn av heis 17,47. Isolasjon og tekking. Nødvendig høyde for heis. +16,25 Gesims mot Olav Kyrres gate

Minimum kotehøyde på grunn av heis 17,47. Isolasjon og tekking. Nødvendig høyde for heis. +16,25 Gesims mot Olav Kyrres gate Kotehøyder +6,25 Påbygg 7,47 Isolasjon og tekking Nødvendig høyde for heis 3 400 400 Minimum kotehøyde på grunn av heis 5,9 +6,25 +3,67 +0,57 4 729 for boliger GULV3: K=0,572 UK DEKKE: K=0,230 REPOS4:

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

N O TAT. 1 Bakgrunn. Rambøll Norge AS v / Line B. Grønlie. Kopi:

N O TAT. 1 Bakgrunn. Rambøll Norge AS v / Line B. Grønlie. Kopi: N O TAT Til: Kopi: Fra: Rambøll Norge AS v / Line B. Grønlie Structor Lillehammer AS v/ Tore Nesje - Haugli Oppdrag : 18017 Vurdering flomsituasjon for ny bru over Skeiselva til Skeikampen Skiarena Dato:

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT. 1. Orientering FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Oppdrag 1350010908 Furufalten industriområde Kunde Lyngen kommune Notat nr. G-not-002 1350010908 Til Lyngen kommune ved Beate Németh/WSP Fra Kopi Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen FURUFLATEN

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Nesset kommune / Fra: Norconsult AS / Sigurbjorn Orri Ulfarsson Oppdragsnr. : 5123694 Notat nr : 5 : - Gjelder : Eidsvåg Elv Molde, 2015-04-17 Kontrollert Sigurbjorn Orri Ulfarssson Tony Zalik INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Innspill til svar til høringsuttalelser VANNDEKKET AREAL OG STRØMNINGSMØNSTER. Hafslund Produksjon v/fridjar Molle

NOTAT. Innspill til svar til høringsuttalelser VANNDEKKET AREAL OG STRØMNINGSMØNSTER. Hafslund Produksjon v/fridjar Molle Til: Hafslund Produksjon v/fridjar Molle Fra: Norconsult v/franziska Ludescher-Huber Dato: 2014-05-22 Innspill til svar til høringsuttalelser Høringsuttalelsen fra Skiptvet og Askim kommune, datert 28.mars

Detaljer

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN Planbeskrivelse Revidert 11.02.2013. 1 Sammendrag For å gi tilfredsstillende farledsgeometri og dybde, er det forutsatt å utdype leden på to mindre områder

Detaljer