KS og skoleeierrollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS og skoleeierrollen"

Transkript

1 KS og skoleeierrollen Steinkjer, 14. mars 2012 Avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal

2 Administrerende direktør SigrunVågeng Vågeng Sigrun Kommunikasjon og strategi Arvid Weber Skjærpe Konsern og intern økonomi Plan og strategi Kommunikasjon Morten Dahl Tor Magne Fredriksen Jørn I. Baade Intern økonomi Irene H. Duedahl HR Arnhild Knutsen IKT Eva S. Birkeland Interessepolitikk Helse og velferd Victor Ebbesvik Bjørg R. Rydsaa Akershus og Østfold Forhandling og tariff Faggruppe energi Midt-Norge Hedmark og Oppland Arbeidsgiverpolitikk Anne Faggruppe avfall Oslo Advokatene Faggruppe havn Helene Arholm Lokaldemokrati og kommuneøkonomi Gunnar Bendixen Samferdsel, plan og miljø Bedrift Per Kristian Sundnes Koordinerende gruppe Vest-Norge Gudrun H. Grindaker Kjell-Torgeir Skjetne Arbeidsliv Region og utvikling Helge Eide Stab Nord-Norge Signe Pape Arild S. Stana Lasse Jalling Magne Nicolaisen Ulrika von Sydow Utdanning Jan Sivert Jøsendal Jan-Inge Tungesvik Agder Forskning, innovasjon og digitalisering Trude Andresen BTV Eva Lian Internasjonale prosjekter Elita Cakule Hege Mygland Cathrine Hjertaas Tor Allstrin Svein Eriksen Svein Kamfjord Pia Farstad Faggruppe arbeidsgiver Trygve Nøst

3 To hovedutfordringer i KS arbeidsgiverstrategi Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft

4 Del I: KSfor og skoleeierrollen Program rektorskolen i Bergen Del II: Styring med vekt på koblinger mellom politikkutforming, forskning og praksis Del III: Å bygge utviklingskapasitet i skjæringspunktet mellom forvaltningslogikk og læringslogikk Del IV: Det handler om resultater

5 Fra mål til praksis å lykkes med implementering

6

7 Del I: KSfor og skoleeierrollen Program rektorskolen i Bergen Del II: Styring med vekt på koblinger mellom politikkutforming, forskning og praksis Del III: Å bygge utviklingskapasitet i skjæringspunktet mellom forvaltningslogikk og læringslogikk Del IV: Det handler om resultater

8 Å bygge kapasitet for bedret elevlæring Forbedret statlig kapasitet Forbedret skoleeierkapasitet Forbedret skolekapasitet Forbedret elevlæring

9 KD om implementering «En svakhet i det norske utdanningssystemet er implementering nå ut til den enkelte kommune, skole, lærer, elev»

10

11 Alignment (support the instructional core)

12 Mer vektlegging av implementering (norsk versjon)

13 OECD om Nasjonalt Kvalitetsvurderingssystem (NKVS) Further strengthen competencies for evaluation and assessment among teachers, school leaders and school owners Decentralisation helps build local ownership, but the evaluation capacities of municipalities are variable There is little tradition for educational leadership, but principals are now receiving training related to teacher appraisal Local system monitoring has been strengthened, but the provision of data is not optimal for use by municipalities Develop teaching standards to guide teacher appraisal and professional development Strengthen efforts to monitor the results and evaluation capacity of municipalities

14 Viktig erkjennelse It`s hard to get the policy right, but it is much harder to get the practice right Ben Levin

15 Fundamentet for policy og praksis I

16 Tre kritiske forhold som alle strategier og policyutforminger bør etterleve 1. Få de rette menneskene til å bli lærere (kvaliteten i et utdanningssystem kan ikke overstige kvaliteten på lærerne) 2. Utvikle dyktige undervisere (den eneste måten å forbedre elevenes læring, er å forbedre lærernes undervisning) 3. Kvalitetssikre at alle elever presterer bra (systemer og målrettet støtte for å sikre at alle barn kan dra nytte av tilbudt undervisning)

17 Teaching Teaching is hard skill work. It s not something you can learn in 6 weeks. It is a technic to do it, and it take many years to learn it Ben Levin

18 Fundamentet for policy II

19 McKinsey Report (2010) Beskriv forventningene - øk prestasjonene Poor to Fair vektlegging av grunnleggende ferdigheter (instruksjoner, intervensjoner og støtte) Fair to Good vektlegging av systemstøtte (læreplan, pålitelige data, organisatorisk, økonomisk) Good to Great vektlegging av profesjonsutvikling (lærere, skoleledere) Great to Excellent vektlegging av profesjonsbyggende kulturer, lærende fellesskap og innovasjon

20 Gjennom systemforbedring endres tyngdepunktet fra ansvarsstyring til kapasitetsbygging

21 Betydningen av indre motivasjon blant norske arbeidstakere Data fra en rekke jobb- og organisasjonstyper. Til sammen over respondenter fra godt over 100 organisasjoner Statistisk kontrollert for en rekke forhold (f. eks. lederansvar, utdanning, fastlønn og variabel lønn) Jo mer indre motivert jo bedre arbeidsprestasjoner jo høyere affektiv organisasjonsforpliktelse jo lavere turnover jo mer ekstrarolleatferd jo mindre jobbstress og sykefravær Kilde: Kuvaas

22 Forholdet offentlig/privat og kunnskapsintensitet Forskningen viser ikke forskjeller mellom private og offentlige organisasjoner: den menneskelige psykologi er den samme alle har interne og eksterne utfordringer Ansatte uten høy utdannelse, veldig utfordrende jobber responderer positivt på autonomi, ansvar, mening etc. Mye tyder derimot på at slike forhold er enda viktigere for typisk kunnskapsarbeidere Kilde: Kuvaas

23 Del I: KSfor og skoleeierrollen Program rektorskolen i Bergen Del II: Styring med vekt på koblinger mellom politikkutforming, forskning og praksis Del III: Å bygge utviklingskapasitet i skjæringspunktet mellom forvaltningslogikk og læringslogikk Del IV: Det handler om resultater

24 Fra mål til praksis å lykkes med implementering Makrostyring Mikrostyring

25 Politisk styringsdialog og profesjonell læringsdialog

26 Læring gjennom grunnutdanning vs arbeidsplassen «Det er på arbeidsplassen man blir arbeidsfolk» Profesjonalisering

27 Ikke ferdig utlært på (lærer)skolen! - Våre data underbygger at det er et gap mellom kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanningen, og kunnskapskravene de ferdigutdannete kandidatene møter i arbeidslivet, forteller Jens-Christian Smeby. - Mange tenker at studentene skal være gryteklare når de går ut skoleporten, men slik er det ikke, understreker han - Når vi vet dette, er det påfallende at man nesten bare er opptatt av at all kvalifisering til en jobb skal skje i utdanningen, mener Smeby. &lang=no&pagename=utdanning%2fhovedsidemal

28 Del I: KSfor og skoleeierrollen Program rektorskolen i Bergen Del II: Styring med vekt på koblinger mellom politikkutforming, forskning og praksis Del III: Å bygge utviklingskapasitet i skjæringspunktet mellom forvaltningslogikk og læringslogikk Del IV: Det handler om resultater

29 Avhengige og uavhengige variabler. Den enkle, men ofte vanskelige sammenhengen (1) Hvilke innsatser fører til hvilke resultater? Innsats Resultater (elevenes læring) (2) Får vi de resultatene vi ønsker oss?

30 Å bygge kapasitet med fokus på elevenes læring Eirik Irgens

31 Hva bør være skoleeiernes «styringsplattform»? Elevenes læring er viktigst Hva slags «undervisning» (ikke lærere) gir elevene best læring? Hva slags ledelse fremmer profesjonell «undervisning»?

32 Fem dimensjoner og tre ledelseskompetanser

33 Omsorg for andre Kompetanse i rollen, samt kunne adressere inkompetanse Personlig integritet Positive holdninger blant lærere til innovasjon og risiko Mer samarbeid med foreldre Økt forpliktelse blant alle Bedre profesjonsfellesskap Hva er konsekvensene for elevene? Respekt for andre, evne til å lytte Hva er konsekvensene for organisasjonen? Hva bidrar til å utvikle tillitsrelasjoner? Betydningen av gjensidig tillit Høy score på akademiske resultater Høy score på sosiale resultater

34 Ledelse med vekt på lærernes yrkesutøvelse Hvordan sørge for å.. Fokusere på undervisningen, aktiviteten & Pleie og forsterke det relasjonelle forholdet Viviane Robinson, The University of Auckland

35 «Kontrollfeilen» Ledere vektlegger enten å Fokusere på undervisningen, aktiviteten & Velger å nedprioritere relasjonen «setter foten ned» Viviane Robinson, The University of Auckland

36 «Relasjonsfeilen» Ledere vektlegger enten Velger å se bort fra undervisningen, aktiviteten. Resignerer, gir opp & Pleie og forsterke det relasjonelle forholdet Viviane Robinson, The University of Auckland

37 Bygge en sterkere slutningsstige i den politiske styringsdialog og i den profesjonelle læringsdialogen Skjevheter i konklusjoner Hvilken informasjon, hvilken logisk slutning bidro til vår konklusjon/vurdering? Skjevheter i tolkninger Hvilke andre tolkningsmuligheter finnes? Skjevheter i beskrivelser Beskriver vi situasjonen korrekt? Skjevheter i utvalg Hva har vi lagt merke til? Hva kan vi unngått å ha sett? Viviane Robinson, The University of Auckland

38

39

40 Hva er forutsetningene for et skoleeierskap i kontinuerlig utvikling? At skoleeier vet, ikke tror At skoleeier ivaretar Skolene som organisasjoner Skolelederne Lærerne Elevene At skoleeier har ambisjoner At skoleeier vil og tenker langsiktig

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Førsteamanuensis Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva kan organisasjoner gjøre for å tilrettelegge

Detaljer

Den Gode Skoleeier i Hedmark og Oppland

Den Gode Skoleeier i Hedmark og Oppland Den Gode Skoleeier i Hedmark og Oppland, KS-Konsulent as Skoleeierskap; roller, kvalitet og kvalitetsstrategi Quality Hotel & Resort Hafjell 25. sept. 2014 M. Fullan J. Hattie V. Robinson Knut Roald Gjert

Detaljer

Kompetente skoleledere og elevresultater

Kompetente skoleledere og elevresultater Ivar Michael Jahr Kompetente skoleledere og elevresultater Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Sikkerhetsforums Årskonferanse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva motiverer oss, og hvorfor? Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere eller

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

Dannelsesperspektiver i lese- og skriveopplæringen og ansvarsfordeling som grunnlag for videre utviklingsperspektiver

Dannelsesperspektiver i lese- og skriveopplæringen og ansvarsfordeling som grunnlag for videre utviklingsperspektiver Dannelsesperspektiver i lese- og skriveopplæringen og ansvarsfordeling som grunnlag for videre utviklingsperspektiver Elsa Løfsnæs Pris kr. 220,- ISBN 978-82-7569-159-8 ISSN 1501-6889 2007, nr. 6 Om Fredrikke

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av

Hvorfor ikke gjøre mer av Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Evidensbasert tilnærming til HRM og ledelse Handelshøyskolen l BI Utdannelsesbakgrunn Pågående doktorgradsarbeid under veiledning av professor Bård Kuvaas Cand.polit,

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning Skoleledere om nye læreres behov for veiledning av eva sunde og marit ulvik Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering for kvalitetsutvikling av lone lønne christiansen Dersom en skole skal klare å endre sin undervisning, må hele skolen bli engasjert i endringsarbeidet, også de lærerne som allerede

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer