Rocknes-ulykken. Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet. Unik slepebåtøvelse Fyr til leie Påbudte seilingsleder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rocknes-ulykken. Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet. Unik slepebåtøvelse Fyr til leie Påbudte seilingsleder."

Transkript

1 ETATSAVIS FOR KYSTVERKET Utgitt av Kystverkets Informasjonsenhet KYSTGLIMT Rocknes-ulykken Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet SIde Unik slepebåtøvelse Fyr til leie Påbudte seilingsleder

2 Den tragiske ulykken i Vatlestraumen 19. januar i år, hvor 18 menneskeliv gikk tapt, vil prege Kystverket i lang tid fremover. Jeg takker alle dere som i den anledning har gjort en stor og betydelig innsats. Stor takk til våre ansatte som trådte i aksjon da ulykken skjedde, og de som deltok i det videre arbeidet; alle ansatte i kystdistrikt Vest som var med både som støtte for los Vermund Halhjem og losmiljøet i en tung tid og i arbeidet knyttet til sjøforklaringen. Dessuten både beredskapsavdelingen, Kystvakta og Kystverkets båter og mannskap og også personellet i de interkommunale utvalg mot akutt forurensing i Bergensområdet som har jobbet for å samle opp oljen i fjæra og på sjøen. Jeg glemmer heller ikke alle våre samarbeidspartnere i andre etater og andre deler av samfunnet som også ble berørt av ulykken. Ingen nevnt ingen glemt. En stor takk! ALLTID FORBEDRINGSMONN Vi vil aldri glemme den tragiske skjebnen sjøfolkene om bord i Rocknes fikk. Vi vil også la ulykken være en sterk påminnelse om at vi i Kystverket for vår del aldri kan få gjort nok for sjøsikkerheten - for å gjøre sjøen til en trygg arbeidsplass og et trygt sted å ferdes. ALLE GODE KREFTER SKAL UTFORDRES Det er den videre etterforskning og en eventuell rettssak som skal avgjøre om noen har forsømt seg. Vi for vår del er ansvarlig for at fakta kommer fram og for at vi i Kystverket tar tak i alle de forbedringsmulighetene vi finner i lys av ulykken. Det være seg internt eller i samspillet med Sjøkartverket, Sjøfartsdirektoratet eller andre. TETT SAMARBEID Vi har allerede et tett samarbeid med Sjøkartverket når det gjelder datautveksling. Det vil vi utvikle videre på basis av de erfaringene vi har fått gjennom Rocknesulykken. DET SOM KAN BEDRES SKAL BEDRES Alt vi har lært gjennom ulykken og det som har kommet fram i sjøforklaringen skal evalueres. Denne prosessen bør og må foretas internt og utredes av alle de dyktige fagfolk og krefter vi har i Kystverket. Der vi kan gjøre forbedringer, der skal tiltak iverksettes. Jeg vil selv ta et hovedansvar for den prosessen. Den observante leser vil se at flere faste spalter har gått ut til fordel for dekningen av Rocknes-forliset. Disse vil være på plass igjen i neste nummer av Kystglimt. FORSIDEN: IUA Bergensregionen, fra Askøy kommune: Bård Sandal, Jonas Eriksen, Jørgen Jakobsen, Siw Ådland, Gunnar Brynjulfsen, Andreas Maubach, Linda Antonsen og Mardon Åvitsland. FOTOKREDITERING I ROCKNESSAKEN: IUA Bergensregionen, Kystverkets overvåkningsfly, Kystverkets arbeidsfartøyer, beredskapsavdelingen. DETTE ER SAKEN: Lasteskipet MT Rocknes på 166 m og dødvekttonn forliste i Vatlestraumen ved Bergen kl. 16:30 mandag 19. januar. 18 mennesker omkom, 12 overlevde, deriblant losen som var om bord. Fartøyet hadde 466 m3 tungolje IF380, 78 m3 marin diesel, 16m3 smøreolje om bord. Etter at de første kritiske timene av redningsaksjonen ble det satt i gang full oljevernaksjon under ledelse av Kystverkets beredskapsavdeling. Alle tilgjengelige oljevern ressurser ble tatt i bruk. Beredskapspersonell fra de statlige beredskapsdepotene Bergen, Fedje, Solund, Horten og Stavanger ble mobilisert. Sjøaksjonen pågikk i 11 fulle dager. På det meste var 6 lensesystemer, en styrke på 130 personer fra de 5 IUA-ene (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning) og Sivilforsvaret, Kystverkets overvåkningsfly, helikopter, mannskap på 6 fartøy og 22 småbåter, og store deler av Kystverkets MT Rocknes forlis i Vatlestraumen ved Bergen beredskapsavdeling i aksjon. Det ble avholdt Sjøforklaring januar i Bergen. Fra Kystverket var det los, losoldermann, losinspektør og kystdistriktssjef som forklarte seg. Nå pågår politiets egen etterforskning. Det ble gjennomført et vellykket slep av havaristen fra ulykkesstedet til Ågotnes onsdag 28/1. Dykkersøk har funnet 16 av de 18 omkomne. Mengde opptatt oljeblanding fra sjø: 130 m3 ren olje. Det er registrert 38 km forurenset strandlinje i området. Fordelt på de 4 berørte kommunene Fjell m, Bergen 9550 m, Askøy 5600 m og Øygarden 400 m. 65 sjøfugl er bekreftet døde som følge av oljeforurensningen. Arbeidet med å rense strandområder vil pågå i lang tid. Ca 90 personer og 20 båter fra IUA Bergensregionen bidrar. Så langt i oljevernaksjonen har IUA-styrkene tatt opp 201 m3 olje og oljebestandig masse. 2 KYSTGLIMT 1-04

3 ROCKNES ulykken Fire av Kystverkets båter deltok i operasjonen etter forliset av MT Rocknes. Mannskapet la i 11 fulle døgn inn en stor arbeidsinnsats. Alle tekster og Skipfører Jostein Aasen, på båten Oljevern 01 hørte de dramatiske nødmeldingene fra Rocknes på skipsradioen. - Stemningen og orda vil sitte i lenge, forteller han ettertenksomt. Losskøyta 108 var ved ulykkesstedet bare 30 minutter etter kantringen. Ekstra personell var da utkalt slik at de var 3 losbåtførere og 2 loser ombord. - Det var et uvirkelig syn som møtte oss, forteller losbåtfører Robert Hufthammer. Vi skjønte fort at det var lite håp om å finne overlevende. STERK OPPLEVELSE Deltakelsen i arbeidet etter Rocknes-ulykken sitter fortsatt i kroppen på mannskapene. - Det var ikke lett å sette seg ned å skrive arbeidsrapporter midt oppe i det hele, innrømmer skipsførerne Kystglimt har snakket med. - Det var våre kolleger som kjempet for livet om bord på Rocknes, sier Reidulf Sætre, skipsfører på MS Grinna. Det var vår plikt å hjelpe. GODT RUSTET - Vi på Kystverkets arbeidsfartøyer er vant til å jobbe i skjærgården under alle slags forhold, minner skipsfører Sætre. Slikt kommer uten tvil godt med i ekstreme situasjoner som denne. - Og de realistiske oljevernøvelsene vi har deltatt på kom absolutt til nytte. Kystverkets ressurser av utstyr og fagkunnskap kom godt med. OLJEVERNINNSATSEN Los 108 hjalp til med å holde Rocknes på plass før sikre fortøyninger kom på plass. Kystverkets fartøyer Bjørnøy (Grinnas hjelpefartøy), Oljevern 01 og 03 deltok etter hvert i oljevernaksjonen. Kystverkets båtmannskap sitter inne med mye maritim erfaring og kunnskap når det gjelder slike oppdrag. VEL GJENNOMFØRT OPPSAMLING Der var god kontakt mellom alle de deltakende fartøyene - Oljevern 01 (OV01) og 03 (OV03), KV Ålesund, KV Lafjord, KV Eigunn og MS Nordnes (IUA). Mannskapet på kyst- verk-fartøyene utførte grisejobben utmerket, slår skipsførerne fast. Fem personer gikk vakt og roterte på oppgavene på dekk. Utstyret fungerte greit. HMS ble også godt ivaretatt underveis; ingen skadet seg i det tunge arbeidet. GOD INFORMASJONSFLYT Skipsførerne var godt fornøyd med informasjonsflyten og smidigheten i logistikk og kommandosiden under aksjonen. - Vi fikk ryddige og klare beskjeder, og opplevde stor velvillighet fra ressursenheten, forteller Olsen fra OV 03. Imøtekommenheten var imponerende! - Ledelsen skal ha ros og honnør for en smidig operasjon, bemerker Olsen. Særlig må jeg nevne grundigheten i slepeforberedelsene, der alle skippere ble innkalt til møte kvelden før - for at vi skulle være forberedt på bl.a. hva som kunne komme til overflata under slepet. Vi ble vel tatt vare på. GRAVFØLGE PÅ SJØEN Flere av skipsførerne Kystglimt har snakket med har merket hvordan inntrykkene strømmet på i rolige øyeblikk underveis og etterpå. Spesielt gjorde nok onsdag 28/1 inntrykk: - Å delta i slepet av havaristen var en sterk opplevelse. Vi firet flagg på halv stang, og gjennomførte slepet med stor ro og verdighet. KYSTGLIMT

4 Da kom sterke følelser til overflaten, innrømmer skipsfører Olsen på OV03. Det var kraftig kost for en gammel gubbe. Kampen for å redde liv, kampen mot olja og spekulasjonane kring kva som fekk det til å gå så galt, kravde svar. Ei heil medieverd meldte seg på da Rocknesulykken var eit faktum. Ei lita, men budd infoeining tok utfordringa. Internettsida med oppdatert informasjon var klar nærmast umiddelbart, og enda fortare vart aksjonsleiar (beredskapsdirektøren) og infosjefen utpeika som talsmenn, med andre som back-up. MANGE OPPGÅVER PÅ FÅ FOLK Informasjonsarbeidet gjekk mellom anna i å få i stand pressekonferansar, pressetur til ulykkesstaden, og seinare slepeområdet, formidling av fakta, bilde og kart. I tillegg til å samle og redigere informasjon og få ut pressemeldingar, var det òg viktig å vere tilgjengeleg for spørsmål og intervjuønskjer frå media. Pressa si svolt etter fakta og nyhende var enorm. KOMPLEKS INFOJOBB Og det var viktig å halde tunga beint i munnen. Infoutfordringa var betydeleg. Stikkord som oljevern, uklårleik om kart, grunnstøyting, sjøforklaring og slep kravde stor aktpågjeving. Ei foreløpig evaluering konkluderar med at vi landa på beina. Aksjonssentralen i Horten var bemannet og kontakten med Hovedredningssentralen (HRS) opprettet kort tid etter at alarmen om kantringen kom. Rundt klokken elleve denne mandagskvelden meldte HRS at et område var klarert ut av redningsledelsen og at vi kunne overta og starte oljevern. Området med frittflytende olje ble identifisert og oppsamlingen gikk i gang. Den skulle vise seg å fortsette natt og dag i nær 11 dager. Det ble klargjort at dette nå var en statlig oljevernaksjon der Kystverkets beredskapsavdeling hadde aksjonsledelsen. Kystverket skulle lede sjøaksjonen, IUA Bergen landsiden, støttet av Kystverket. TOK ANSVAR, SAMMEN Alvorstyngede menn og kvinner tok et stort ansvar - dette var tiden for å handle, ikke stille spørsmål. I støyen fra informasjonshungrige riksdekkende aviser, TV og radiostasjoner, ble aksjonsledelsen flyttet til Bergen og aksjonssentralen satt opp på Haakonsvern. Samarbeidet innad i aksjonsledelsen, og med IUA Bergen og rederiets folk fungerte til enhver tid meget godt. Krav fra myndighetene ble formidlet, rederiet var konstruktive og teknisk ekspertise jobbet sammen for å tilfredsstille krav til både slep, nødhavn, oljevern og selvfølgelig sikkerhet. Alt i lys av at det kunne være inntil 13 omkomne om bord. PÅGÅR ENNÅ Under enormt mediefokus og stor nasjonal oppmerksomhet, ble slep og oljevern utført som solid håndverk etter boken, med ro og verdighet i respekt for de omkomne og pårørende. Summen av felles innsats, koordinering og arbeidsfordeling førte frem. Fortsatt går oljevernaksjonen sin gang, og det vil den gjøre mer eller mindre det neste året. Oljevernaksjonen på sjø ble avsluttet fredag 30. januar. Da var 200 m3 oljeblanding samlet og tatt opp. Strandsaneringsarbeidet pågår for fullt, miljøet skal settes i den tilstand det var før ulykken - først da er målet nådd. Nå er det evaluering og den kritiske gjennomgang som skal stimuleres for å bli bedre - vi 4 KYSTGLIMT 1-04

5 kan alltid bli bedre, men jeg er stolt over den innsatsen som er gjort og full av beundring for det som kommer frem hos mennesker i slike situasjoner. Los Vermund Halhjem, som var om bord på Rocknes då han kantra i Vatlestraumen, seier han etter tilhøva har det bra. Halhjem ønskjer å takke alle dei som har støtta han i den tunge tida etter ulukka. - Eg har fått helsingar og blomar både frå kollegaer, og frå folk eg aldri har møtt, og brev frå heile landet. Også den faglege støtta frå mange losmedarbeidarar har vore ei god støtte, seier han. STERK OPPLEVING 41-åringen legg ikkje skjul på at dette har vore til stor oppmuntring i ei vanskeleg tid. - Aller størst inntrykk gjorde nok blomsterhelsinga frå familien til kapteinen om bord. Det var ei sterk oppleving å få den, seier Halhjem. STØRST TAKK TIL KONA I tida etter ulukka har losen hatt særs god støtte i både loskollega Finn Skogvold, losoldermann for Vestlandet, Rune Oldervik og advokaten sin, Øystein Horneland. - Dei fortener alle ei stor takk - dei har vore fantastiske alle tre. Men den aller største takken går til kona mi, Siv. Ho har betydd alt. IKKJE LEST AVISER I tida etter ulukka har losen ikkje sett på nyhendene på tv, og heller ikkje lest aviser i særleg grad. - Eg har prøvd å skjerme meg sjølv i forhold til det media skriv og fortel. Men eg har sjølvsagt fått med meg nokre av oppslaga. Eg blir forbanna når eg ser kva enkelte får seg til å påstå, og korleis nokre går fram for å prøve å tak i ein story. Men det er vel berre slik det er, seier han. GODT Å FÅ JOBBE IGJEN Halhjem har tre tenåringsborn som alle bur heime. Han har ikkje lyst å prate om dei, men legg ikkje skjul på at tida har vore vanskeleg for heile familien. - Eg har heila tida prøvd å gjere mest mogleg av det eg vanlegvis gjer i det daglege: følgje gutane på trening, ta ein tur ut med båten, lage middag, sånne ting. No ser eg fram mot å begynne å jobbe igjen. I byrjinga skal eg ha ein mjuk start og sjølv avgjere kva for losoppdrag eg skal ta, seier Halhjem. Kystverket Vest høster rosende ord for måten de har løst oppgavene, og påkjenningene på, i forbindelse med havariet av MT Rocknes. MT Rocknes havariet i Vatlestraumen 19. januar i år utsatte både ledelse og ansatte i distrikt Vest for store påkjenninger og utfordringer. Nå får distriktet ros fra både Kystdirektør og leder av Norsk Losforbund for måten de har håndtert de krevende oppgavene på i en vanskelig tid. LAGT NED ET STORT ARBEID - Jeg vil takke kystdistriktssjef John Erik Hagen og alle ansatte i distrikt Vest for den store inn-satsen og den gode måten de har løst oppgavene på, sier kystdirektør Øyvind Stene. Kystdirektøren berømmer oppfølgingen av los Vermund Halhjem spesielt, men også de ansatte som var med på å søke etter savnede i forbindelse med havariet. - Det er også mange ansatte som har lagt ned et stort arbeid med å framskaffe fakta og informasjon til sjøforklaringen og til pågående medier, sier Stene. KYSTGLIMT

6 VILLE SKJERME LOSEN Leder i Norsk Losbund, Stein Inge Dahn, slutter seg til rosen. - Jeg har på vegne av Norsk Losforbund rettet en takk til distriktssjef Hagen for den oppfølging som losen har fått lokalt etter denne tragiske og dramatiske ulykken. Måten man håndterer slike ting på i distrikt Vest, burde være en rettesnor for hele resten av Kystverket. Når det gjelder omtale, har det vært et enormt press fra media både mot Kystverket og vårt forbund. En viktig sak har vært å skjerme losen for det enorme trøkket - etter hans eget ønske, sier Dahn. GLAD FOR STØTTEN Kystdistriktssjef John Erik Hagen er glad for anerkjennelsen fra kystdirektør Stene og Dahn i Norsk Losforbund. Han roser alle ansatte som har vært involvert i forbindelse med havariet av MT Rocknes. - En spesiell takk fortjener los 108 som deltok i redningsarbeidet like etter havariet, og losoldermann Rune Oldervik og los Finn Skogvold som har gjort en kjempejobb med å følge opp losen som var om bord i skipet. Selv har jeg underveis i prosessen støttet meg på flere rådgivere internt, både avdelingsledere og loser, samt at andre har sørget for at driften har foregått som normalt i distriktet hele denne tiden, sier kystdistriktssjefen. 6 KYSTGLIMT 1-04

7 MT Kuban i hardt vær Forslag til ny nasjonal HAVNESTRUKTUR Kystdirektoratet har på oppdrag fra Fiskeridepartementet foretatt en analyse av norske havner med målsetning om å komme fram til et sett av havner som oppfyller gitte utvalgskriterier. Kriteriene baseres på disse hovedelementene: Godsvolum, organisering, infrastruktur og planstatus. Forslaget fra Kystdirektoratet består av et antall intermodale knutepunktshavner som skal inngå som ledd i effektive nasjonale og internasjonale transportkjeder hvor sjøtransport spiller en sentral rolle. Dette vil være et ledd i å få mer effektive havner og mer trafikk over fra vei til sjø. Basert på dagens trafikkmønstre og behovet for å konsentrere offentlig innsats, er det pekt på åtte trafikkhavner som kandidater til å få status som intermodale knutepunktshavner. Kystverket foreslår også et sett av offentlige virkemidler knyttet til videreutvikling av disse havnene. FØLGENDE HAVNER ER FORESLÅTT: Oslofjorden (Viken-utredningen vil være beslutningsgrunnlag) Kristiansand Stavanger Bergen Kristiansund Trondheim Mo i Rana Tromsø Forslaget vil være et innspill til regjeringens arbeid med Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan som legges frem i begynnelsen av mars Den Liberia-registrerte tankeren MT Kuban fikk problemer med fremdriften nordvest for Stad på Vestlandet i vinterstormen tirsdag 24. februar. Båten drev mot land. Det var nordvest sterk storm og 10 meter høye bølger som gjorde at fartøyet på 243 meter og dwt ikke greide å gå opp mot vinden. I en periode midt på dagen drev tankeren i retning land med 3 knops fart, vest for Sildagapet sør for Stadtlandet. Fartøyet hadde ikke tekniske problemer med maskineriet, og ba ikke om assistanse. Hovedredningssentralen på Sola (HRS) varslet rutinemessig vakthavende i Kystverkets beredskapsavdeling kl 1050, og mobiliserte selv inn ressurser til området mtp. en mulig redningsoperasjon. MOBILISERTE SLEPEBÅTER Det fire år gamle fartøyet hadde vann i tankene, har dobbelt skrog og kun bunkerolje for egen fremdrift på vei til Murmansk. Ved mottak av melding i Kystverket, ble aksjonssentralen bemannet, beredskapsdirektør ble varslet og det ble opprettet kontakt med fartøyet. HRS og et utvidet vaktlag i Kystverkets beredskapsavdeling kartla sammen slepebåtressurser. 4 slepefartøy ble mobilisert. Det første var fremme kl Kystverket ga MT Kuban pålegg om å motta assistanse fra slepebåter hvis det ble behov for dette. Kystverket vurderte fortløpende dette behovet. Fartøyet var innenfor territorialgrensen - på et tidspunkt bare 8 nautiske mil fra land. - Vi mobiliserte ressurser og sendte slepebåter for å sikre oss at fartøyet ikke gikk mot land og forårsaket skader, forteller Kystverkets beredskapsdirektør Tor Christian Sletner. VINDRETNINGEN HJALP TIL Vindretningen skiftet etter hvert og kl. 17 var fartøyet ca. 19 nautiske mil fra land, rett vest for Bremanger. Aksjonen ble da trappet ned. Kystvaktskipet KV Ålesund hadde fartøyet på radar og fulgte det utover kvelden og natta, med avtale om å rapportere til Kystverkets beredskapsvakt dersom noe uforutsett skulle oppstå. Alle slepebåter ble demobilisert. SITUASJONEN NORMALISERT Midt på dagen onsdag var MT Kuban ca. 37 nautiske mil fra land. Fartøyet hadde fortsatt problemer med å holde kursen rett mot været, men ingen tekniske problemer. - Kapteinen på MT Kuban har vært svært samarbeidsvillig og forholdt seg på en profesjonell måte til norske myndigheter, melder Kystverkets beredskapsvakt. Etter avtale vil MT Kuban fortsette å rapportere posisjon til Forsvarets hovedkommando (FOHK) hver 6. time. KYSTGLIMT

8 60 år gammel trussel skal fjernas Søk har til no påvist to miner på havbotnen i nærleiken av mudringsområdet i farleisprosjekt Svelvikstrømmen. /foto Shipping Security Opplysningane om moglege miner kom Kystverket i hende rett i forkant av at dei skulle i gang med eit planlagt utbetringsarbeid av leia i Svelvikstrømmen ved Drammen: 23 av 28 miner droppa frå britisk fly i Svelvikstrømmen i 1944 var enno ikkje lokaliserte. Av omsyn til sikkerheita til dei ansatte valte Kystverket derfor å be Forsvaret sette i gong minesøk. SØK GAV RESULTAT Kystverket såg det som svært sannsynleg at moglege miner kunne liggje nede i mudderet i dei områda dei skulle jobbe i. Seks minelignande gjenstandar vart også registrert med hjelp frå Norwegian Shipping Security, og i tillegg eit større magnetisk område ved Batteriøya. Dette kan vere ammunisjon dumpa av tyskarane etter 2. verdskrigen. Identifisering av desse funna vart gjort i januar i år, og to objekt var mest sannsynleg miner. Kvar mine inneheld 450 kg blanding av Amathol og Torpex tilsvarande 612 kg TNT. MINEDYKK I IS OG STRAUM Funna vart meldt til lensmannen i Svelvik som frå da av tok over ansvaret for det vidare arbeidet. Ei arbeidsgruppe på fire personar vart oppnemnt, beståande av lensmann Liaklev, Kystverket v/gerd Smedstuen, Svelvik kommune v/tor Reierth og Forsvaret v/audun Furuseth. Forsvaret sin minedykkerkommando starta arbeidet 27.januar. Dei største utfordringane var store isflak i rask rørsle og sterk straum. Kystverket meinte at isproblema vart forårsaka av større skip som braut opp isen nord for Svelvikstrømmen. I samarbeid med Horten sjøtrafikksentral la dei restriksjonar på skipsfarten under minedykkerarbeidet. Då fekk dei kontroll på isen. Minedykkarane avdekka minene og budde dei på flytting. Etter kvart fekk dei ein godkjent posisjon for den kontrollerte sprenginga. KONTROLLERT SPRENGING Fredag 30. januar gjekk sprengstoffet frå dei to minene frå krigens dagar opp i lufta i kontrollerte former. Minedykkarar frå Forsvaret og mannskapet på Kystverket Produksjons fartøy Transport 052 deltok. - Alt gjekk etter planen, fortel prosjektleiar Slik kan ho sjå ut, ei mine av samme type som dei nyoppdaga minene i Svelvikstrømmen. Gerd Smedstuen nøgd. Ei vannsøyle på nærare 80 meter stod opp da ladningane gjekk av. Sprenginga vart målt i Karmøy til 2,0 på Richters skala. Skiftleiar Johnny Jensen i Kystverket Produksjon seier at dei er letta over at minene vart funnet og uskadeliggjort. VIL SØKJE VIDARE Andre områder i farleia skal undersøkast, og tre andre mulige funn skal avdekkjast. - Vi regner med å vere kvitt mineproblematikken i løpet av ein månad, seier prosjektleiar Smedstuen. Dei involverte forsikrar at det er trygt å bruke farleia. Risikoen gjelder berre for mudringsarbeidet og arbeidarane om bord på utdjupingsapparatet. Og Kystverket arbeider vidare med sitt utbetringsprosjekt i andre områder av farleia, der det ikkje er fare for miner. 8 KYSTGLIMT 1-04

9 Fyr til leie 8 Bølgeskvulp og måkeskrik, varme svaberg og bare tær - høres det forlokkende ut? Nå er det tid for å søke om et uforglemmelig sommeropphold på fyr! 7 1 Digerudgrunnen fyr /foto og Hustad, Fræna Kommune 2 Strømtangen fyr Kystverkets feriehjemsordning ble etablert i 1978/79. Per i dag er 8 fyrstasjoner med i etatens utleieordning for ansatte, vikarer og pensjonister med familier. ANSATTE KAN SØKE I sommerferien (uke 25-35) tildeles ukesopphold etter søknad. Ellers i året er det fritt hvor mange døgn en kan leie. Da foregår utleie etter prinsippet førstemann til mølla. Tildeling av opphold i sommerferien skjer ved loddtrekning. Målsetningen er at flest mulig skal få feriehjesplass. Melding om tildeling sendes ut med brev 15. april. Leieprisen er kr 200 pr døgn. PRØV BJØRNSUND Bjørnsund fyr er nytt som feriehjem i år. Bjørnsund ligger midt i innløpet til Romsdalsfjorden ut mot Hustadvika og storhavet på NordVestlandet. Stedet var i sin tid et aktivt fiskevær med innbyggere på de tre hovedøyene Nordre Bjørnsund, Moøya og Søre Bjørnsund. Ferieboligen (assistentboligen) er den koseligste av bygningene, nyoppusset og utrustet for 8 personer. I naustet eller ved flytebrygga ligger robåt og fiskemulighetene er gode. LES MER Søknadsskjema og informasjon om hvert feriehjem finnes på intranett under Interne dokumenter. De som ikke har tilgang til intranett får tilsendt informasjon ved å ringe Kystverket Sørøst, tlf SØKNADSFRIST 30. MARS Post: Kystverket Sørøst, Feriehjem, Serviceboks 625, 4809 Arendal E-post: Faks.: KONTAKTPERSONER: Kystverket Nordland: Berit Størmer, tlf Kystverket Midt-Norge: Bjørn Drabløs, tlf Kystverket Sørøst: Anne-Mari Berge, tlf Jomfruland fyr 4 Lyngør fyr 5 Homborsund fyr 6 Lindesnes fyr 7 Bjørnsund fyr 8 Glåpen fyr Det er trygt å spise torsk, sei, lange og uer som er fanget ved Fedje i Nord Hordaland. Friskmeldt Fedje-fisk /foto Eksportutvalget for fisk, Per Eide Det er brakt på det rene etter at NIFES på oppdrag fra Kystverkets beredskapsavdeling, har undersøkt kvikksølvinnholdet i fisk og krabber i området rundt vraket av ubåten U-864. Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvarets spesialskip KNM TYR i fjor. Ubåten ble torpedert av den britiske ubåten HMS Venturer 9. februar Hele besetningen på 73 omkom i senkingen. Gjennom ubåthistoriske forbindelser i Tyskland og i Sjøforsvaret har Kystverket fått presentert teorier om at ubåten kan ha hatt en last av opp til 70 tonn metallisk kvikksølv ombord. Det er ikke konstatert noen form for forurensing ved vraket. Sedimentsprøvene som ble tatt ved vraket av ubåten 3. desember i år inneholder unormalt store konsentrasjoner av kvikksølv. Det ble ikke vurdert som nødvendig å iverksette øyeblikkelige tiltak. Resultatene fra NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) viser lave verdier for alle arter som er undersøkt sammenlignet med EUs øvre grenseverdier. Kvikksølvinnhold i krabbesmør (brunmat) viste verdier lavere enn EUs grenseverdi på 0,5 mg/kg våt vekt, unntatt for én prøve som hadde et kvikksølvinnhold lik EUs grenseverdi. På bakgrunn av dette har Kystverkets beredskapsavdeling bedt om flere analyser av krabbe, slik at situasjonen med hensyn til denne arten kan avklares. Kystverket arbeider nå fortløpende med vurderingen av hvordan arbeidet med ubåtvraket skal gå videre. KYSTGLIMT

10 Nytt HAMU i Kystverket Ett skritt nærmere elektronisk saksbehandling Kystverket med ny målog strategiplan Hele Hovedarbeidsmiljøutvalget samlet (foto: Gro Kibsgaard-Petersen) Kystverket har hatt rimelig velfungerende arbeidsmiljøutvalg i distriktene, men har manglet et overordnet arbeidsmiljøutvalg på virksomhetsnivå. Dette hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) er nå opprettet. Fra arbeidsgiversiden sitter Øyvind Stene som leder av HAMU i 2004 og nestleder i 2005, og sammen med han Vigdis T. Bye, John Erik Hagen og Sven Arild Hansen. Fra arbeidstakersiden sitter Narve Leonhardsen, som nestleder i 2004 og leder i 2005, og sammen med han Henry Bertheussen, Svein Methi og Karl S. Olsen. Sistenevnte er nytt hovedverneombud for Kystverket på virksomhetsnivå. I tillegg møter Jan Otto Næss som fast sekretær. HAMU hadde konstituerende møte 18. desember 2003, og sitt første ordinære møte 29.januar Referater finnes på Intranett under Interne dokumenter. Nå er fristen ute for anbud til Kystverkets kommende elektroniske saksbehandlings- system. Prosjektgruppen for innføring av elektronisk saksbehandlingssystem er nå i gang med å evaluere de innkomne anbudene. En stor mengde dokumentasjon skal gjennomgås, og en kontrakt med leverandør kan derfor først underskrives ultimo april. NYE MULIGHETER MED NYTT VERKTØY Kystverket har aldri tidligere benyttet seg av et saksbehandlingssystem. Det er derfor store forventninger til hva systemet vil kunne bidra til. Stikkord her er oversikt, tilgjengelighet og effektivisering. - Et elektronisk saksbehandlingssystem muliggjør organisering, lagring, gjenfinning og deling av informasjon, sier prosjektleder Arve Garshol. Alle typer innkommende dokumenter skal skannes. De vil da være tilgjengelig i elektronisk form på pc for arkivpersonale, saksbehandlere og ledere, uansett hvor i Kystverket du måtte arbeide. All inn- og utgående e-post kan på en enkel måte lagres og knyttes til saker og journal- og arkivføres. Nytt styringsdokument skal gje alle kystverkansatte felles kurs og mål. Den nye mål- og strategiplanen er utarbeida av ei gruppe med representantar for dei tilsette og Kystverket si leiing, på oppdrag frå kystdirektøren. Under lanseringa 7. januar fekk kvar enkelt tilsatt eit trykt hefte for å kunne studere måldokumentet nærmare. Kystdirektøren tala først til alle tilsette via video, før leiaren på kvar enkelt stad gjekk gjennom mål- og strategiplanen - som vi skal styre etter i vårt daglege virke frå no av. KVAR EINING SITT ANSVAR - Poenget er at dette skal vere eit dokument som kvar enkelt tilsett skal føle ansvar og eigarskap til, presiserer arbeidsgruppa som har utarbeida dokumentet. Difor er det viktig at kvar enkelt eining sørgjer for å bryte det ned til å bli mål og strategiplan for eininga. Først då vil det få meining og verte bindande og forståeleg for kvar enkelt av oss. No er det opp til leiaren i kvar eining å sørgje for dette. For å halde dokumentet levande og aktuelt skal det gjennomgåas og evaluerast årleg. MER EFFEKTIVT ARBEID - Flere kan dele saker og dokumenter. Spesielt vil tiden som går med til leting etter dokumenter gå ned, avslutter prosjektleder Arve Garshol. For mer info, se på Intranett. 10 KYSTGLIMT 1-04

11 Vellykket slepeøvelse I februar gjennomførte Kystverket i samarbeid med Buksér og Berging, Bergesen ASA og Forsvaret en vellykket slepeøvelse av en supertanker nordøst for Honningsvåg. TUGGING: Viser havaristen og KNM Valkyrien som forbereder slep i baugen av MT Belokamenka. (foto: Allan Klo, Finnmark Dagblad) I ellevte time ble også et slepefartøy fra Russland med på øvelsen. Russerne deltok med slepebåten Agat, mens det var Skandi Beta som målte krefter med supertankeren på Kystverkets vegne. For Forsvaret deltok KNM Valkyrien. Det var slett ingen smårugg de skulle bryne seg på denne dagen. Rederiet Bergesen ASAs oljetanker MT Belokamenka (tidligere Berge Pionér ) er på tdw, og lengden er hele 340 meter. MEDIA OMBORD Med representanter fra media om bord i kystvaktfartøyet Tromsø, var det en spent stemning om bord i fartøyene da de la ut fra Honningsvåg tirsdags morgen. Scenariet under øvelsen var at et tankfartøy i ballast under transitt nordover norskekysten hadde fått motorhavari. Fartøyet hadde bedt om assistanse fra slepebåter for å bringe situasjonen under kontroll. ØVDE ETTER TUR - I tillegg til Buksér og Berging, Kystverket og Forsvaret, var det med representanter fra rederiet Bergesen, samt en russisk slepebåt under øvelsen. Skandi Beta fikk festet sleper i baugen på havaristen mens den lå og drev uten motorkraft, og fikk også testet at nød-slepearrangementet i hekken fungerte, sier Andersen. Også KNM Valkyrien og Agat fikk øvd på det de skulle. BEROLIGENDE Andersen forteller at værforholdene under øvelsen var greie. - I begynnelsen av øvelsen blåste det liten kuling, men vindstyrken økte noe utover dagen. Det var likevel ingen problem å sette om bord mannskap i havaristen via kran, sier han. Selv om Belokamenka gikk i ballast under øvelsen, hadde den tatt inn ballastvann tilsvarende tonn. Kystdistriktssjefen konkluderer med at det er beroligende å se at Skandi Beta ikke hadde noen problemer med å håndtere en havarist under disse forutsetningene. KLARTE OPPGAVEN - Primæroppgaven under øvelsen var å teste ut systemene om bord i slepefartøyene, om de har kraft nok til å håndtere slike store fartøy. Det var overhode ingen problemer knyttet til dette under øvelsen denne uken. Mannskapet om bord på Skandi Beta mener også at de skulle klart å holde en havarist på denne størrelse under kontroll inntil det kom mer hjelp til, også under langt verre forhold, sier Andersen. TESTE UTSTYRET Formålet med øvelsen var å trene slepefartøyene i den praktisk operative delen av tjenesten. Øvelsen skulle trene fartøysbesetningene i kommunikasjon og samarbeid, samt praktisk rigging av nødslep over baug på havarist. Videre skulle det trenes innfesting av Emergency Towing System (ETS) om bord på slepefartøy, samt buksering av havaristen. - Øvelsen gikk helt som planlagt, og var derfor svært vellykket, sier konstituert kystdistriktssjef i Troms og Finnmark, Arve Andersen. Han sier at det kun var positiv velvilje å spore blant samarbeidspartene under hele øvelsen. ENORM: Slottet, Oslo Rådhus og Stortinget ville alle fått plass om bord på 340 m lange Belokamenka. (illustrasjon: Bergesen d.y. ASA) KYSTGLIMT

12 Rekordmange på Haugesund konferansen KVITSØY TRAFIKKSENTRAL: ble offisielt åpnet for et drøyt år siden. Kvitsøy lukket i tråd med rammene Kvitsøy trafikksentral er nylig avsluttet som prosjekt i Kystverket Vests regnskap. Og det i god overensstemmelse med rammen på drøyt 82 millioner kroner. /foto Kvitsøy trafikksentral ble offisielt åpnet 3. januar Trafikksentralen overvåker skipstrafikken i store deler av Rogaland og deler av Hordaland. Bevilgningen til sentralen var på til sammen 82,3 millioner kroner, fordelt på 77,3 millioner kroner i investering og 5 millioner kroner i opplæringskostnader (drift). ØKTE KRAV TIL SKJERMING Investeringsrammen var opprinnelig på 58,5 millioner 1996-kroner, men ble utvidet underveis i prosjektet. Økningen i rammen skyldtes økte krav til skjerming og prisstigning (9 millioner kroner) og radar dekket av Statoil/Europipe (9,8 millioner kroner). SPEKKET MED TEKNIKK Investeringen består av utstyr i sentralbygget, seks radarsystem, kamera- og VHF-installasjoner, meterologiske målestasjoner, AIS-basestasjon og datainfrastruktur. Den tekniske overleveringen fra tyske STN-Atlas til Kystverket ble foretatt i slutten av april i fjor. Det er STN- Atlas som har levert hovedsystemet til trafikksentralen. BIDRAG FRA STATOIL Bevilgningen til drift er benyttet til tre måneders spesialopplæring av trafikkledere og loser ved Høgskolen Stord/Haugesund. Selve bygget, til 22 millioner kroner, er finansiert over Statsbyggs budsjetter. Prosjekt-regnskapet ble på 84,2 millioner, hvorav Statoil har betalt 12,6 millioner kroner. Statoil/Europipe var forpliktet til å dekke kostnaden for ett av seks radarsystem - radarsystemet på Austre Bokn. Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak innføring av merverdiavgift på tjenester levert etter GODT FORNØYD Prosjektet har styrt etter rammen gitt av Stortinget (82,3 millioner kroner) og konkluderer med at prosjektets kostnad er i god overensstemmelse med denne. Prosjektleder for Kvitsøy VTS, sjefsingeniør Reidar Kjennbakken, sier seg godt fornøyd med gjennomføringen av det teknisk krevende og store prosjektet. PRØVEPROSJEKT Driften ved Kvitsøy Trafikksentral går som forventet og bidrar til økt sikkerhet i området den dekker. Det er brukerne, gjennom sikkerhetsavgiften, som finansierer driften ved sentralen. I løpet av tiden Kvitsøy trafikksentral har vært i drift, har den blant annet gjennomført et prøveprosjekt med landbasert losing (LBL) og en prøveordning hvor loser har utdannet seg til også å jobbe som trafikkledere. Den 12. Haugesundkonferansen har trekt rekordmange deltakarar. Eit av foredraga det var knytt spenning til var foredraget til kaptein Mikhail Suslin frå det russiske Transportministerium. 300 personar høyrte statsråd Ansgar Gabrielsen opne konferansen. Nærings- og handelsministeren trakk i sitt foredrag fram det han meiner er viktige rammevilkår for norsk skipsfart, mellom anna i lys av EU-utvidinga 1. mai. DEN MENNESKJELEGE FAKTOREN Haugesundkonferansen hadde i år vitjing av ein russisk delegasjon leia av Mikhail I. Suslin, leiar av maritim avdeling i det russiske Transportministerium i Moskva. Suslin tok i sitt foredrag føre seg utfordringar i høve til miljø, og trygging knytt til skiping av oljeprodukt. Han streka under at sjølv om ein nyttar den beste teknologien som finst, kan ein aldri sjå bort ifrå den menneskjelege faktoren når det gjeld feilvurderingar og moglege ulukkar. Norske og russiske styresmaktar er i ferd med å jobbe fram ein samarbeidsavtale for utvikling av eit varslings- og informasjonssystem seg imellom for oljetransporten i Barentsområdet. FLEIRE TILTAK I fiskeriministerens fråver, heldt statssekretær, Janne Johnsen, foredrag om spørsmålet om styres maktane er budde på morgondagens utfordringar når det gjeld trygging og beredskap langs kysten vår. Ho tok utgangspunkt i Rocknes-ulukka, og meinte den tente som eksempel på at vi aldri kan sikre oss 100 prosent mot ulukker. Deretter fortalte ho om tiltak styresmaktene har satt i verk, mellom anna auka slepebåtkapasitet i nord, påbodne seglingsleier, utviding av territorialfarvatnet, etablering av AIS, bruk av nødhamner og etableringa av ny trafikksentral i Vardø. UNIKT SAMARBEID: Ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, Kirsten Ullbæk Selvig (t.v) og Mikhail I.Suslin jobbar saman for å få på plass ein felles avtale om sjøtryggleik. Statssekretær Janne Johnsen til høgre. (foto: Thomas Førde/Stavanger Aftenblad) 12 KYSTGLIMT 1-04

13 Innfører STYRER TRAFIKKEN: tankskip som dette får nå kun seile i anviste områder i nord. (foto: Frontline) påbudte seilingsleder På oppdrag fra Fiskeridepartementet har Kystdirektoratet fastsatt forskrift om påbudte seilingsleder i territorialfarvannet. Det primære formålet med forskriften er å regulere seilingsmønsteret til tankskiptrafikken til/fra Nordvest-Russland. og I 2004 forventes det transport av mill. tonn olje fra Nordvest-Russland utenfor kysten av Nord-Norge, og trafikken forventes å øke betydelig de kommende årene. For at disse skipene skal kunne passere sikkert i territorialfarvannet er det nå opprettet påbudte seilingsleder, på oppdrag fra Fiskeridepartementet. Ved hjelp av de påbudte seilingsledene blir motgående trafikk separert, samtidig som skipene ikke vil komme nærmere land enn 8 nautiske mil. LEDD I ARBEIDET Forskriften ses som et midlertidig tiltak og Kystdirektoratet er gitt i oppdrag å utarbeide et forslag til seilingsleder utenfor territorialfarvannet, for strekningen Vardø - Røst. Slike må godkjennes av IMO, og Russland må konsulteres. Det vil derfor ta noe tid før seilingsleder utenfor territorialfarvannet eventuelt kan vedtas. DIRIGERER TUNGTRAFIKKEN Som følge av forskriften er fartøy som fører forurensende last og fartøyer med en samlet bunkeroljekapasitet på mer enn 300 m3 pliktige til å følge særlige trafikkfelt under transitt i territorialfarvannet. Fiskefartøyer, norske og utenlandske militære fartøyer og fartøyer som går i fast rute med passasjerer og/eller gods mellom norske havner er unntatt. RUSSERTRAFIKKEN FØRST I første omgang er det opprettet trafikkfelt på strekningen Vardø - Nordkapp utenfor Makkaur, Nordkinn og Nordkapp. Tiltaket vil således primært ha virkning for tankskiptrafikken til og fra Nordvest-Russland. ETT AV MANGE TILTAK Fastsettelsen av påbudte seilingsleder i territorialfarvannet er ett av flere tiltak for økt sikkerhet og beredskap langs kysten av Nord-Norge. Innføringen av den nye forskriften må også ses i sammenheng med en trafikkovervåkning av dette området (jf. St. meld. nr. 12 ( ) Rent og rikt hav) og opprettelsen av en slepebåtberedskapstjeneste for området i regi av Kystverket og Kystvakten. Per i dag er det etablert en midlertidig ordning hvor rapporter fra skip med forurensende last til og fra Nordvest- Russland blir behandlet ved Fedje trafikksentral. Denne ordningen vil bli opprettholdt til Vardø sjøtrafikksentral kommer i drift i FRA 1. JANUAR 2004 Forskriften ble fastsatt med hjemmel i havne- og farvannsloven og sjøtrafikkforskriften. Den er tilgjengelig på Lovdatas og Kystverkets hjemmesider. Forskriften trådde i kraft 1. januar Kontaktpersoner er Kystdirektoratets Bjørn Erik Krosness og Anders Svinø. Styrker arbeidsgruppen for ISPS Arbeidet med ISPS og havnesikkerhet antar betydelige dimensjoner i Kystverket. Hele 14 personer jobber for tiden med dette på fulltid. Samtlige distrikter har nå avsett medarbeidere til dette viktige arbeidet. Hele arbeidsgruppen har vært samlet på Helsfyr i Oslo for å gå igjennom saksbehandlingsprosessen, metodikken og for å avklare en del problemstillinger som har dukket opp. Helge Nicolaisen og Andreas Breivik har sammen med Ole Vidar Nilsen og Simen Listerud fra Det Norske Veritas har vært rundt i noen av distriktene for å veilede de nye saksbehandlerne. Søknadene gjelder sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsplaner for de enkelte havneterminalene. Etter behandlingene av alle søknadene fra norske havner, vil det i samtlige saker være Kystdirektoratet som sender ut det endelige godkjennelsesbrevet, eventuelt avslagsbrev. KYSTGLIMT

14 KORTNYTT Losbåtførernes leder takket Kåre E. Dragseth går av etter 23 år som leder for losbåtførernes forbund. Dette ble behørig markert under forbundets 16. ordinære landsmøte november. Dragseth har vært ansatt i Kystverket siden Siden da har han gjort en stor innsats som losbåtfører, lokaltillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Møre og Romsdal. FID og KYV på Lysebu Distriktssjef til politikken Ulf Syversen gjekk 1. november 2003 over i stillinga som ordførar i Nordkapp kommune, etter sju år som distriktssjef for Kystverket Troms og Finnmark. Ulf har vore med på store endringar i etaten i den tida han har jobba her. Flytting av Kystdirektoratet, omorganisering og tildeling av nye store oppgåver har kravd sitt. - Det har vore utfordrande og svært lærerikt, sa Syversen. I tillegg til dei daglege oppgåvene har jobben bydd på interessante reiser og mange faglege utfordringar, konkluderte han takksam. Under den lettere selvironiske vignetten Med hodet over vannet avholdt juridisk avdeling sin fagkonferanse i Ålesund den 19. og 20. november for alle myndighetsutøvere i Kystverket etter havne- og farvannsloven. Hoveddelen av de 29 deltakerne mente generelt at fagkonferansen var svært inspirerende for det videre arbeidet. Eiendomsforvaltere samlet 2. og 3. desember var representanter fra fire distrikter (ikke Troms og Finnmark) samlet til fagmøte om eiendomsforvaltning i Kystdirektoratet. 12 møtedeltakere tok for seg viktige problemstillinger i arbeidet med å forvalte Kystverkets eiendommer: for eksempel kontraktsforhold ifm. avbemanning og avhending av fyrstasjoner. Fiskeridepartementet (FID) og Kystverket innledet året med et konstruktivt plan- og fagmøte på Lysebu i Oslo 5. og 6. januar. I tillegg til gjennomgang av tildelingsbrev, budsjett og helhetlig ressursbruk stod de praktiske samarbeidsformene mellom FID og KYV på agendaen første dag i tillegg til en gjennomgang av det internasjonale samarbeidet Norge er involvert i. Møte var det første av denne karakter mellom FID og KV, som raskt ble enige om å avvikle et oppfølgingsmøte i løpet av sommeren. Skipsførersamling Planer og organisering for 2004 var hovudtema da skipsførarar og administrasjonstilsette i Kystverket sitt reiarlag var samla i Ålesund rett før jul. Dei siste to åra har fartøya vore utleigd til kystverkdistrikta. Frå 2004 vil ei anna løysing verte utprøvd. Distrikta skal verte byggherrar og formidle kva for oppgåver dei treng utført av reiarlaget. I dialog med distrikta er målet at reiarlaget på det viset kan få utnytta ressursane sine meir optimalt. Ansvaret for den faglege gjennomføringa skal liggje hos reiarlaget, og ikkje i distrikta som tidlegare. Mannskapet på fartøya må i så måte vere budd på å gjere arbeid både frå båt og via andre framkomstmiddel, der dette er hensiktsmessig. Synfaring i Trøndelag Stortinget sin Samferdselskomité var januar 2004 på synfaring i Trøndelagsfylka. Under temabolken Godstransport og intermodalitet presenterte kystdirektør Øyvind Stene Kystverket sitt innspel til NTP, mens sjefingeniør Roar Johansen frå Kystdirektoratet la ut om forslaget til ny nasjonal havnestruktur i nærare detalj. Kystverket Midt-Norge sørgja for demonstrasjon av dei nye og driftssikre diodelanternene som etaten testar ut. (meir om desse i neste nr.) - Opplegget for vitjinga vart svært vellykka, meiner kystdistriktssjef Harald Tronstad. Angrande synder Den siste veka i januar fekk Kystdirektoratet eit anonymt brev frå ein tidligare medarbeidar. Denne hadde da han slutta for 25 år sidan, gløymt å levere attende ein redningsvest han hadde fått utlevert. No ønska han å rette opp i dette og i brevet låg det difor kroner som oppgjør for redningsvesten. Kystdirektoratet oppfattar at den anonyme brevskrivaren er opptatt av sikkerheita til dei som ferdes ved og på sjøen. Vi har difor i respekt for denne ærlege framferda, gitt pengane vidare til Redningsselskapet slik at dei kan komme til nytte i sjøredningstenesta. Flytende forvaltere 110 års kysterfaring De representerer bred erfaring og stor utholdenhet de fire veteranene i Kystverket Midt-Norge som fikk en spesiell oppmerksomhet fra distriktsledelsen før jul. To ansatte, Ståle Andersen og fyrbetjent Helge Hønsvik fikk overrakt gullklokker av distriktssjef Harald Tronstad, som takk for 30 års tjeneste for etaten. Under sammenkosten ble det også rettet takk til Jan Brustuen og Tor Torjussen (ikke på bildet) som trer inn i pensjonistenes rekker etter 27 og 23 år som kystverkansatte. Nye pensjonister i Brevik Ved en tilstelning på losstua i Brevik 26. januar ble det markert at statslos Hugo Pedersen, losbåtfører Svein Hansen Øra, og trafikklederne Hans E Kjølseth og Carl-Erik Haugfos er på vei over i pensjonistenes rekker. Nærmere 30 kollegaer deltok i tilstelningen, og distrikts- 14 KYSTGLIMT 1-04

15 sjef Sven Arild Hansen sto for utdeling av velfortjente gaver til de fire. Trafikkleder Leif Kristoffersen slår følge med de fire nevnte over i pensjonistenes rekker, men var forhindret fra å delta på tilstelningen. Rederiveteraner takket Ved en sammenkomst 15. januar fikk rederiansatte med lang fartstid en velfortjent takk. PENSJONISTER: Per Rune Krøvel Velle, skipsfører MS Ona, 42 år 8 mnd. tjeneste, Bjørn Kåre Åsen, stuert, Oljevern 01, 22 år i etaten. Aage Berge, fagarbeider, MS Hekkingen, 26 år 7 mnd. i etaten, Erling Jarl Sætre, maskinist, MS Trænen, 26 år 9 mnd. i etaten. Krøvel-Velle har over 30 års tjeneste i etaten og mottok derfor også Kystverkets crest. GULLKLOKKER FOR 30 ÅRS TJENESTE: Bak f.v: Svein Velsvik, skipsfører, MS Oljevern 01, Eivind Lillebø, skipsfører, MS Ona. Foran f.v: Tormod Iddeland, fagarbeider, MS Villa, Odd Furset, styrmann BB, MS Grinna, Per Ståle Engeseth, oppsyns-mann MS Blink, p.t. senioringeniør i Kystverkets Rederi. Jubilanter og pensjonister i Vest hedret Vi gratulerer - 50 ÅR Rønnaug Nilsen Kokk Landlag, Lovund Per Johannes Oen Fagarbeider m/fagbrev KV Midt-Norge Gro Hodder Konsulent KV Midt-Norge Peter Tandberg Stuert MS Oljevern Arvid Nerland Styrmann MS Oljevern Bengt A.Karlsen Fagarbeider m/fagbrev MS Oljevern Roar Heggelund Losbåtfører Hvasser losstasjon Arild E. Syvertsen Statslos Fredrikstad losstasjon Vi gratulerer - 60 ÅR Eirik Sire Avdelingsdirektør Kystavdeling Tore Holm-Karlsen Prosjektleder Kystavdeling Erling Sæther Losbåtfører Kristiansund losstasjon Rolf Sæther Fyrbetjent Sklinna fyr Kolbjørn Alvestad Nautisk konsulent KV Midt-Norge Atle Barstad Senioringeniør KV Nordland, Utbygging Eivind Johnsen Sjefingeniør KV Nordland, Utbygging Lars Magnus Larsen Fagarbeider m/fagbrev MS Oljevern Paul Kvalsund Fagarbeider m/fagbrev MS Grinna Thor Bjørndalen Losbåtfører Hvasser losstasjon Jimmi Franche Statslos Brevik losstasjon Hans Olav Johnsen Losbåtfører Skipstadsand losbåtstasjon Roar Jensen Driftsteknikker KV Troms og Finnmark Velkommen til nye ansatte Erik Brynildsen Avdelingsingeniør KYD-IKT Trond Henrik Saastad Avdelingsingeniør KYD-IKT Geir Egil Solberg Overingeniør KV Sørøst Vi takker Knut Solheim Fagarbeider/ Nyhavn Maskinkjører John Krogh Fyrbetjent KV Midt-Norge Tor Torjussen Lagerarbeider KV Midt-Norge Kåre Dragseth Losbåtfører KV Midt-Norge Rolf Eilertsen Statslos KV Midt-Norge Per Rune Krøvel-Velle Skipsfører MS Ona Åsmund Nilsen Skipsfører MS Hekkingen Bjørn Kåre Åsen Stuert MS Oljevern Erling Jarl Sætre Maskinist MS Trænen Aage Berge Fagarbeider MS Hekkingen Dan Vindheim Fagarbeider m/fagbrev MS Trænen Hugo A. Pedersen Statslos Brevik losstasjon Karl Johan Løvik Statslos Tananger losstasjon Erik Formo Berntsen Senioringeniør KV Vest, los/vts Vi minnes John Van Ingen 1. betjent Helnes fyrstasjon PERSONALIA GJORT STAS PÅ: Geir Inge Haaland (t.v.), statslos Karl Johan Løvik, fyrmester Asbjørn Nupen, senioringeniør Erik F. Berntsen og Reidar Kjennbakken ble hedret under driftsmøtet til Kystverket Vest. Statslos Anders Hummelsund var ikke tilstede da bildet ble tatt. Kystverket Vest gjorde ære på sine pensjonister og jubilanter under driftsmøtet i Ullensvang i slutten av januar. Losbåtfører Geir Inge Haaland og sjefingeniør Reidar Kjennbakken mottok begge Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste samt gullklokke etter 30 år i etaten. De er begge i aktiv tjeneste ennå. Fire pensjonister ble takket av etter at de ble pensjonert på slutten av fjoråret. KYSTGLIMT

16 FOTOGLIMTET I DYPET: Avdelingsdirektør Willy Grepstad, leiar av seksjon for sjøsikkerheit og navigasjonssystem i Fiskeridepartementet, studerer livet under vatn, under ei vitjing i Atlanterhavsparken i Ålesund. (foto: Gro Kibsgaard-Petersen) Losøvelse til hjelp for politiet /foto narve Tromsø Losstasjon har i mange år drevet øvelse med Tøydukken pilot. Dette er en kjeledress i størrelse 58 +, godt slitt, fylt med en gammel skumgummimadrass. Ved øvelsene som har vært avholdt her i Tromsø har vi flere ganger invitert politi og brann/redning med som aktører. SØKTE ETTER SAVNET Erfaringer fra disse øvelsene har nå også bidratt til at savnede personer er funnet. I Tromsø var et stort apparat vært i sving for å søke/lete etter en ung kvinne - også Los 101. Denne gangen viste det seg at Tøydukken pilot kunne markere hvor miniubåten skulle søke. Dukken, som hadde vekt og mål omtrent som et menneske, ble sluppet ut fra Tromsøbrua under strømforhold tilsvarende de som gjaldt på den tiden den savnede forsvant. GA RESULTATER Politiet fulgte hvordan dukka drev i strømmen, og konsentrerte søket om den informasjonen de fikk på denne måten. Kvinnen ble funnet druknet bare 40 meter fra den banen dukka fulgte. Adresse: Kystdirektoratet Serviceboks 2, 6025 Ålesund Tlf: , Faks: Informasjonssjef: Tlf Redaktør/ informasjonsrådgiver: Tlf Informasjonsrådgiver (Haugesund): Tlf , Faks Informasjonskontakter: SØRØST: Tlf , Faks MIDT-NORGE: Tlf , Faks NORDLAND: Tlf , Faks TROMS OG FINNMARK: Tlf , Faks KYSTVERKET PRODUKSJON: Tlf , Faks KYSTVERKET REDERI: Tlf , Faks BEREDSKAPSAVDELINGEN: Tlf , Faks Utgiver: Kystverkets Infoenhet Design: Trykk: Hatlehols AS Distribusjon: Fast ansatte Pensjonister Samarbeidspartnere Mer info: NESTE KYSTGLIMT: - HMS-undersøkelse i Vest - Kriminalomsorg i frihet

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral VTS in Norway Vardø VTS (2007) Fedje VTS (1992) Horten VTS (1999) Kvitsøy VTS (2003) Brevik VTS (1978) Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer?

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Haugesundkonferansen 2004 Statssekretær Janne Johnsen Alle foto: Kystverket Verdier fra havet - Norges framtid Rocknes -ulykken

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern

Detaljer

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Kvitsøy Sjøtrafikksentral Vi tar ansvar for sjøvegen Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en effektiv trafikkavvikling Vi tar ansvar for sjøvegen Sjøtrafikkforskriften Fra 1 Januar

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Haugesundskonferansen 2003

Haugesundskonferansen 2003 Haugesundskonferansen 2003 Utfordringer innen sjøsikkerhet Fiskeridepartementets arbeid Haugesund, 18. februar 2003 Statsråd Svein Ludvigsen Verdier fra havet - Norges framtid Norge har Europas lengste

Detaljer

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport Hindre og begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV AKSJON OLJEVERN Hentet fra Kystverkets historiske arkiv Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? Crete Cement Federal Kivalina Fjord Champion Full City Godafoss Gudrun Gisladottir Petrozavodsk

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0 VAKTRAPPORT Tidsrom: 18.03.2016 12:00-25.03.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet?

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Roy Arne Rotnes Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Hvordan skal en møte disse utfordringene? Hva skal en fokusere på pro-aktiv beredskap og/eller reaktiv respons? Ansvar

Detaljer

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) Verdens naturfond WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 Stavern 03.03.2011 Oljevern av Stein Storlien Agenda Litt om Redningsselskapet Varsling Redningsskøytens logg fra innledende fase. Synspunkter fra besetningen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Prosedyre - Nødhavn og strandsetting Side 1 av 11 SKJEMATISK FREMSTILLING AV TILTAK OG INNGREPSMULIGHETER

Prosedyre - Nødhavn og strandsetting Side 1 av 11 SKJEMATISK FREMSTILLING AV TILTAK OG INNGREPSMULIGHETER 1 Prosedyre - Nødhavn og strandsetting Side 1 av 11 INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR, ROLLER OG OPPGAVER 3.1 Ansvar for prosedyren 3.2 Beredskapsparters ansvar, rolle og oppgaver

Detaljer

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2010 Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011 Forord Generell informasjon Innrapporterte varsler i 2009 Antall hendelser og

Detaljer

Kystdirektoratets beredskapsavdeling

Kystdirektoratets beredskapsavdeling Kystdirektoratets beredskapsavdeling Sjøsikkerhet og oljevernberedskap Regional beredskapskonferanse Nord-Trøndelag 14-15. Juni 2005 Fagrådgiver Morten Hauge Innhold: Kystverket/Kystdirektoratet Trusselbildet,

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 30. og 31.10.2012 Kystverkets

Detaljer

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark Oppdrag St.mld nr 14 (2004 2005) På den sikre siden sjøsikkerhet og oljevernberedskap Kystverket er gitt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Bistår sjøtrafikken Kystverket er en nasjonal etat for: Kystforvaltning Sjøsikkerhet Sjøtransport

Detaljer

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall Kystverket Vi ber om at dere kvalitetssikrer antall ansatte og årsverk i mars 2016. Dette inkluderer altså de som fikk utbetalt lønn i mars. For sammenligningsgrunnlag inkluderer vi antall ansatte per

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( )

St.prp. nr. 47 ( ) St.prp. nr. 47 (2000-2001) Om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Miljøverndepartementet som følge av opprydningsaksjonene etter forlisene av «Green Ålesund» og «John R» Tilråding fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning

Beredskap mot akutt forurensning Beredskap mot akutt forurensning - Ansvar, roller og forventinger - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Sjts Sikkerhetsseminar 2013 15. oktober Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark 60 i Finnmark 30 i Troms Foreslåtte nødhavner i Troms og Finnmark Hva er en nødhavn? Som ledd i Kystverkets

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

UKERAPPORT. Uke: 31/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning

UKERAPPORT. Uke: 31/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT Uke: 31/2012 Totalt antall mottatte og behandlede hendelser denne uken: 18 Disse er følgende:

Detaljer

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) Hurtigbåtkonferansen 2013

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) Hurtigbåtkonferansen 2013 Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) Hurtigbåtkonferansen 2013 Havarikommisjonen kort historikk Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) Direktør Fagstab Menneskelige faktorer Teknologi Systemsikkerhet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit METinfo no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016 Ekstremvêrrapport Hending: Tor 29.-30. januar 2016 Foto: Ole Johannes Øvretveit Foto: Remi Sagen/NRK Samandrag Under ekstremvêret Tor

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Åpningshilsen fra Samferdselsdepartementet Kyst- og havnekonferansen 2014

Åpningshilsen fra Samferdselsdepartementet Kyst- og havnekonferansen 2014 Åpningshilsen fra Kyst- og havnekonferansen 2014 Ekspedisjonssjef Alvhild Hedstein Honningsvåg 22. oktober 2014 Fra fisk til samferdsel - transport er nå samlet i ett departement Statsbudsjettet 2015 Miljøbase/Oljevernbase

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 2

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 2 VAKTRAPPORT Tidsrom: 01.01.2016 12:00-08.01.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 2 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 acmeaas@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13.

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. ..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. Jens Odin Johansen Slettli ble født den 2.mai i 1912 i Olderdalen. Jens måtte tidlig ut i arbeid på fiske, ishavet, anlegg og ikke minst på gruvearbeid.

Detaljer

Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no

Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no Skjervøy, den 16.10.12 BEDRE BØLGEVARSLING NORD-TROMS Jeg viser til dagens

Detaljer

Då Dagmar kom på julebesøk til Hardanger. Hadde vurderingar av jordskredfaren i forkant hatt nokon betyding?

Då Dagmar kom på julebesøk til Hardanger. Hadde vurderingar av jordskredfaren i forkant hatt nokon betyding? Då Dagmar kom på julebesøk til Hardanger Hadde vurderingar av jordskredfaren i forkant hatt nokon betyding? Korleis var vermeldingane i forkant av Dagmar? 24-25 desember Tekstvarsel vermeldinga til kl

Detaljer

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på grunnlag

Detaljer

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk Russisk samarbeid. Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk Russisk samarbeid. Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk Russisk samarbeid Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket Kystverkets hovedmål Kystverket skal være en garantist for sjøsikkerhet, være ambassadør

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Vaktrapport uke 2012

Vaktrapport uke 2012 Vaktrapport uke 2012 Beredskapsvaktlaget har behandlet 25 meldinger tilknyttet beredskap mot akutt forurensning og drivende gjenstander. Loggførte hendelser Antall Merknader Fartøy i brann 0 Forlis 0 Fartøy

Detaljer

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Utarbeidet av Kjetil Hjertvik, BRV 19. februar 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Fakta om mediedekningen

Detaljer

St.prp. nr. 32 ( )

St.prp. nr. 32 ( ) St.prp. nr. 32 (1999-2000) Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med Sleipner-ulykken Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 10. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Innledning. Sammendrag: Skipstrafikken i området Lofoten Barentshavet

Innledning. Sammendrag: Skipstrafikken i området Lofoten Barentshavet TØI rapport 644/2003 Forfatter: Viggo Jean-Hansen Oslo 2003, 82 sider Sammendrag: Skipstrafikken i området Lofoten Barentshavet Innledning Som et ledd i arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet,

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14)

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest onsdag 4. juni 2014, kl. 1000. Følgjande deltok: Kontrollnemnda: Administrasjonen: Kåre Heggebø, leiar

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 1 Sjøtrafikkavdelinger (områder) Landet skal deles inn i syv områder, likt dagens sjøtrafikkavdelinger. Se kartene nedenfor. Områdene er: - Troms og Finnmark - Nordland

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Data oppdatert pr februar 2011. 1 Ulykker 2010 Sjøfartsdirektoratet mottar rapport etter skipsulykker og arbeidsulykker på norske skip samt

Detaljer