PORSGRUNN. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon. Kunnskap engasjement og handling. Konfirmantinnskrivning 2013/14:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon. Kunnskap engasjement og handling. Konfirmantinnskrivning 2013/14:"

Transkript

1 PORSGRUNN Nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. Synnøve Skree Skjeldal sammen med konfirmantene Mathilde Lindstad Nilsen (t.v.) og Marita Langevannskås. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon Det er i år 22 konfirmanter på vest. Søndag ble de presentert for menigheten på Vestsiden. De deltok som både kirkeverter og tekstlesere, og fremførte sine egne skrevne bønner. I forbindelse med prekenen så anskueliggjorde de også dagens tekst som handlet om Den Barmhjertige Samaritan. Et høydepunkt i gudstjenesten var da to av konfirmantene ble døpt. De konfirmanter jeg snakket med uttrykte at de var fornøyde med konfirmasjonsforberedelsene. De har vært sammen med konfirmantene på øst og de har deltatt på flere gudstjenester. Leiren på Oksøya og konsert på L9 ble også nevnt. Deres forhold til presten Synnøve Skree Skjeldal virket også å være det beste. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe bakerst i kirken og de fleste passet på å forsyne seg av de fine og gode kakene, som konfirmantforeldrene hadde baket. ETE Kunnskap engasjement og handling Årets fasteaksjon gikk av stabelen 19. mars. 76 engasjerte bøssebærere, i hovedsak konfirmanter fra Porsgrunn menighet, øst og vest, fra metodistkirken, ten-tro elever fra Evangeliehuset, speidere fra Frikirken og elever fra Grenland Folkehøgskole, utgjorde hovedtyngden av bøssebærerne. Fasteaksjonen er årets viktigste felleskirkelige dugnad, og det var flott at vi fikk fokus også på dette under aksjonen. Konfirmantene har gjennom konfirmasjonsundervisning fått kunnskap om arbeidet til Kirkens Nødhjelp, og gjennom dette har konfirmantene virkelig vist stort engasjement i arbeidet for fasteaksjonen - og det fikk de gitt uttrykk for på aksjonsdagen. Alt i alt kom det i Porsgrunn by inn kr ,-. I Hele Porsgrunn kommune ble det samlet inn kr ,-. I tillegg til dette har også folk ringt inn enkeltbeløp til Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen. Med tanke på at folk oppbevarer mindre kontanter hjemme nå enn før, er vi imponert over det bøssebærerne har samlet inn. En stor takk til givere, bøssebærere og organisatorer av aksjonen. PGD Konfirmantinnskrivning 2013/14: Innskrivning tirsdag 28. mai etter skoletid i begge kirker: Kl i Vestre kirke og i Kirkestua. (Infobrosjyre kommer snart i posten eller fås ved henvendelse til menighetskontoret, Winthersgt. 8.- Tlf ) Viktig informasjon! Porsgrunn menighetsblad er et offentlig informasjonsblad til våre medlemmer (ca. 80% av befolkningen) og andre interesserte. Bladet blir fulldistribuert ved hjelp av frivillige bladbud. Derfor er ikke menighetsbladet definert som uadressert reklame, men uadressert post. Se våre internettsider

2 2 PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: Redaksjon: Erling Eikeland (ansv. red.) e-post: Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen Østre Porsgrunn kirkestue: Utleie: Liv Aabjørnsrød, tlf Vestsiden menighetshus: Utleie: Erling Eikeland, tlf PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Tlf Fax e-post: Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf (p) Kapellan Synnøve Skree Skjeldal: Tlf Kapellan Ivar Brobakken: Tlf Diakon Per Gunnar Disch: Tlf Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf (p) Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf Menighetspedagog Inger-Lise Øystese: Tlf Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf Kantor John Beech: Tlf Organist Knut R. Bygland: Tlf Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf Kirketjener Inger Røe: Tlf Porsgrunn menighetsråd: Leder Ann Lisbeth Leifsen: Tlf Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf Besøksleder Erling Eikeland: Tlf KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag fredag kl Tlf Fax Direktenr. ansatte: Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf Rådgiver Grethe Clausen Rådgiver Siri Kjær Grønstad Konsulent Kerstin Elisabeth Aas Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Min salme Ved Jesu føtter ei stille stund Når orda kjem frå hans eigen munn Når eg med Jesus åleine er Då er det hugnad å leva her. Jeg velger å løfte frem 1. vers av salmen Ved Jesu føtter, og kunne vel av den grunn heller skrevet; mitt salmevers. Salmen er skrevet av Mathias Orheim. Han er født 1884 og død Han var norsk salmedikter og lekpredikant. Denne salmen finner jeg ikke i salmeboka nå. Men jeg tror den utfordrer oss like mye i dag som da den ble skrevet. I mitt barndomshjem ble den ofte sunget av min mor, og slik listet den seg inn i mitt barnesinn. Lenge var den godt gjemt, men har det siste året kommet frem fra glemselen. I vår travle og hektiske hverdag er det vanskelig å finne tid og rom for stillhet og tid til fordypning. Salmen beskriver et nærvær som gir oss mulighet til å gå bak det ytre som forstyrrer og inn i dypere lag av oss selv. Lytte etter Guds vennlige stemme og møte hans milde blikk. Vi kan oppdage hvem vi egentlig er og oppleve hva Jesus sier til oss, fremfor andre menneskers meninger gjennom tiden. Der det handler om å lytte med våre sanser og hjerte mer enn hodet. Personer i Bibelen: Har du hørt om... Arkippus Det er Linda Eikeland som har valgt salme denne gang. Denne salmen viser vei til å utvikle en ekte og sann relasjon til Gud. Det kan gi livet både dybde og mening og hjelper oss å leve som hele mennesker, slik vi er tenkt å være. Å vite at vi kan hvile ved hans føtter, i det vi er, gir fred i sinnet og hvile for kroppen. Noe å lengte etter. Sommertur for eldre Årets tur går til Brevik, torsdag den 13. juni. Da blir det servering og underholdning på Sjøloftet. (Nærmere sjøen kommer du ikke.) Notèr denne datoen, og meld deg gjerne på allerede. Ring Menighetskontoret, , eller besøksleder, Menighetspleien/besøkstjenesten Arkippus er en person som blir omtalt i Bibelen ved to anledninger. Han levde i det første århundre, antakelig i Laodikea i Lille-Asia. Ifølge de Apostoliske konstitusjoner (lovgivende dokumenter i Den katolske kirke) fra 4. århundre er Arkippus den første biskop i Laodikea. Første gang han blir omtalt er i Paulus brev til kolosserne (4,17). I avslutningen av brevet får Arkippus en hilsen fra Paulus, og beskjed om å gi akt på den tjenesten han hadde fått i Herren, slik at han fullførte den. Andre gangen Arkippus blir nevnt er i Paulus brev til Filemon, der han omtales som en stridskamerat. Det har blitt hevdet at Arkippus kan være et bilde på hvert enkelt menneske og at oppfordringen fra Paulus til Arkippus også er en oppfordring fra Gud til hvert enkelt menneske om å ta vare på den tjenesten en har fått, dvs. å bruke de egenskaper og ferdigheter en har, i arbeidet i de kristne menigheter. PRH Porsgrunn menighetsblad

3 Til alle som fyller 4 år i 2012 Velkommen til 4-årsklubb og Avslutningstur til Fjordglimt i Bamble lørdag 4. mai kl SANG, gudstjeneste BIBELHISTORIER, med utdeling av bok AKTIVITETER Tre klubbmøter i Vestre Porsgrunn kirke: onsdag 12.sept, 19.sept og 26.sept kl Her kan du bli mer kjent med kirken og med hvem Gud er. Vi synger, leker, forteller og lager noe spennende. Vi øver også til gudstjenesten. Kveldsmat på menighetshuset til slutt, ta med et pålegg pr. fam. Avreise kl fra Kirkestua! Gøy å dra sammen på tur! Gudstjeneste i Vestre kirke sønd 30.sept kl VELKOMMEN! Gudstjenesten handler om å dele med andre. Etterpå blir det kirkekaffe på menighetshuset. Aktiviteter ALDER for barna. Våren Barnekoret «Drangedal kor og sprell». Ca 4-8 år MUligheter for å kjøpe mat HVOR Loftstua (2.etg i Kirkestua). Møt gjerne på gudstjeneste først. Oppfølgeren til Tårnagenthelg! NÅR Oppfølgeren Se Nytt invitasjon trosopplæringstiltak i posten! til Tårnagenthelg! Gøy om du Kl. blir for med deg som annenhver går i 3. søndag: eller 4. kl: Nytt Se også trosopplæringstiltak for 6/1, deg 20/1, som 3/2, går 17/2, i 3. eller 3/3, 17/3, 4. klasse: 7/4, 21/4. Lørdag 4/5: avslutningstur til Fjordglimt BLI Bli med MED PÅ på AGENTLEIR! agentleir! Påmelding innen 10. september. Send rst. sms til FJORDGLIMT LEIRSTED I BAMBLE Før jul epost er det til FJORDGLIMT søndagsskole LEIRSTED I BAMBLE JUNI JUNI desember 2013 og 16.desember! To dager med oppdrag, mysterier, gode venner ndag: VELKOMMEN! og mye moro!, 7/4, Arrangement To 21/4. for dager andre med årstrinn oppdrag, i høst mysterier, gode Fjordglimt. (Sett av datoene, VELKOMMEN! venner Agentleiren nærmere informasjon og starter mye lørdag moro! kommer!) 1. juni kl Når du kommer, blir du registrert som agent, og får ditt eget agentbevis! Kirkesafari og gudstjeneste Du får også et med rom utdeling som du skal av bok dele med en, to eller tre andre. Kirkestua mandag 5.nov og søndag 11.nov. På Åpen blir agentleiren barnehage du registrert skal 2 år deltar vi løse på som gudstjenesten! oppdrag, agent, og og kanskje får ditt dukker eget det opp agentbevis! både mysterier og overraskelser Det blir også lek, sang og bibelfortelling, og du får bli kjent med LysVåken hvordan det for er alle å være som barn fyller i 11 Nepal. år i 2012 Søndag Nyttårsfeiring kl overnatting er det storsamling i kirken med gudstjeneste. agenttivoli for hele familien! Foreldre, besteforeldre Vestre Porsgrunn og søsken kirke 1.-2.desember. opp både mysterier hjertelig og overraskelser velkommen. Det blir Det aktiviteter blir også for store lek, og små, og vi skal vise fram noe av det vi har gjort på leiren. sang og bibelfortelling, og du får bli kjent med hvordan Det koster kr 200,- å være med på agentleir. det å være barn i Nepal. Se etter invitasjon i posten eller på hjemmesiden vår! SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER Søndag kl er det storsamling med agenttivoli for hele HVOR Loftstua familien! (2.etg Foreldre, i Kirkestua) besteforeldre og søsken er hjertelig Møt velkommen. gjerne på gudstjeneste Det blir først. aktiviteter for store og små, og vi skal vise fram noe av det vi har gjort på leiren. NÅR «Kjerkesuppe» Kl. Det koster 200,- annenhver kr søndag: å være med på agentleir. 26.aug, 9.sept, 23.sept, 7.okt, i sentrum Se etter invitasjon i posten eller på hjemmesiden vår! Påmelding innen onsdag 15. mai: / okt, 4.nov, 18.nov, 2.des, 16.des Menighetspleien i Porsgrunn: Menighetspleien i Porsgrunn: HJERTEROMMET - ÅPEN BARNEHAGE et lekested for barn et nettverk for voksne FOR HVEM? Barn i alderen 0-6 år i følge med voksen HVOR OG NÅR? Menighetshuset v/ Vestre Porsgrunn kirke: Mandag, tirsdag og onsdag kl : Fri lek og aktiviteter Samlingsstund kl Mat kl Babytrall. Eget kurs med påmelding, kr Mandag i Normisjonshuset L9 kl. 11 Onsdag i Vestsiden menighetshuset kl Normisjonshuset L9 på Hovenga: Torsdag kl : Småbarnstrall Middag kl Egen påmelding Fri lek fram til sangsamling kl Kveldsmat kl Agentleiren starter lørdag 1.juni kl Når du kommer, Du får også et rom som du skal dele med en, to eller tre andre. HJERTEROMMET - ÅPEN BARNEHAGE et lekested for barn et nettverk for voksne Nr. 4 - Mai 2011 e.kr.f. FOR HVEM? Barn i alderen 0 6 år i følge med voksen. HVOR OG NÅR? Menighetshuset v/vestre Porsgrunn kirke: Mandag, tirsdag og onsdag kl : Fri lek og aktiviteter. Samlingsstund kl Mat kl Onsdag kl : Babytrall. Eget kurs med påmelding, kr Påmelding: Normisjonshuset L9 på Hovenga: Mandag kl : Babytrall. Eget kurs med påmelding, kr 200,- Påmelding: Torsdag kl : Småbarnstrall. Middag kl Egen påmelding. Fri lek fram til sangsamling kl Kveldsmat kl HUSK Å TA MED innesko, kopp, niste og kr.20.- pr familie(dekker te/kaffe, melk og hobbyaktiviteter) På agentleiren skal vi løse oppdrag, og kanskje dukker det NOE DU LURER PÅ? Ta kontakt med Porsgrunn menighet tlf eller barnehagen: tlf HUSK Å TA MED innesko, kopp, niste og kr pr. familie (dekker te/kaffe, melk og hobbyaktiviteter). VELKOMMEN! Vi gleder oss til å se igjen dere som var her i fjor. Spesielt velkommen til alle nye! Åpen barnehage følger skolens ferier! Hilsen Kari, Marit og Thea Hver torsdag frem til juli ALDER kan du treffe vår diakon Per Gunnar Disch ved Jernbanegata i sentrum. I Han serverer Ca 4-8 år Løven varm suppe til tilfeldig forbipasserende. kommer også..! Per Gunnar synes det er viktig at vi som kirke kommer ut på gata for å snakke med folk og for å høre folks mening om kirken. Han synes det er viktig å møte folk der de er, og sier at tilbudet blir godt mottatt. Mange setter pris på å slå av en prat med vår diakon. De som stopper får i tillegg til en kopp suppe, også med seg en hilsen som årets konfirmanter har skrevet. Noen hyggelige ord på veien. Per Gunnar er på plass fra ca. kl , eller så lenge det er suppe. Påmelding innen onsdag 15. mai: / NOE DU LURER PÅ? Ta kontakt: tlf eller Porsgrunn menighet tlf VELKOMMEN! Vi gleder oss til å se igjen dere som var her i fjor. Spesielt velkommen til alle nye! Hilsen Kari, Marit og Thea Sitatet Det motsatte av kjærlighet er hat. Hat er forkrøplet kjærlighet. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet. Eliezer (Elie) Wiesel f Rumenskfødt, jødisk forfatter og filosof. Fikk Nobels fredspris i Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. 3

4 Israeltur mars dro 30 stykker hovedsakelig fra Grenland, på klassisk Bibelreise til Israel, med Arne Øystein Rambekk og Ivar Brobakken som reiseledere. 10 av deltakerne var fra vår menighet. Et nydelig vårvær møtte oss, og solen skinte i 10 dager! Galilea var vårgrønt, og blomstene stod i full flor. 20 av deltakerne hadde ikke vært i Israel før. Vi fikk alle sammen mange sterke opplevelser av å høre bibeltekstene lest på stedene der de første gang ble uttalt. Noen opplevde nattverdgudstjenesten i Gravhagen i Jerusalem som et av turens høydepunkter. Men bare det å vandre i Jerusalems gater sammen med pilegrimer fra hele verden var stort for oss. Jesu budskap har sannelig gått jorden rundt. Kristne fra Asia, med koreanere, kinesere, japanere og filippinere utgjør nå en stadig større del av pilgrimene som besøker Det hellige land. Vestkonfirmanter i Vestre kirke Søndag 28. april Jørgen Jensen Thomas Brekka Oskar Dahl-Hansen Karianne Follaug Ida Kjellevold Fredriksen Charlotte Støre Hansen Iselin Hauen Sondre Torjussen Johansen Joakim Johnsen Vegard Kleven Benjamin Knutsen Marita Langvannskås Guro Åsmundsen Lunde Rebekka Grytten Lyster Sofie Torve Martinsen Sondre Melby Mathilde Lindstad Nilsen Sindre Norling Emilie Røste Frida Severinsen Marthe Berge Sollid Victoria Røed Weinberger Torjussen Petter Sandene Vrålid På bildet kan du fra vår menighet se: Marit Westby, Hans Darud, Aud og Kai Tjønneng, Turid og Ragnar Stokke, Linda og Erling Eikeland og Ivar Brobakken. Kjøreturen gjennom ørkenen til Eilat i sør, via Dødehavet, ble en fascinerende reise gjennom et karrig, men fascinerende landskap. Ørkenen kan også være spennende! To dager var satt av til avslapning ved Rødehavet, på slutten av en innholdsrik reise. Noen benyttet en av dagene til å se Petra, på Jordansiden, et sted med verdensarvstatus, før hjemreisen. IB Øst-konfirmanter i Vestre kirke Lørdag 4. mai kl Thala Böhme Julia Huber Brian Aakre Juvik Sander Kjetilson Kilen Sophie Lundgren Kleiva Eivind Straume Kristoffersen Sofie Embla Nicolaisen Andrea Standal Jenny Vik Strøm Nikolai Aasmundsen Torskog Adrian De Jong Wighus Kl Haakon Fellie Bjaaland Viggo Rabben Dalene Hans Jørgen Husmo Dennis Kulleseid Hanne Lonar Martin Markovic Lars Andreas Meen Maria Johnsen Nergård Truls August Omsland Odin Aleksander Sundby Kevin Winther Søndag 5. mai kl Amalie Benedikte Aanesen Fabian August Finmark Andvik Jon Casper Rønningbakken Bratland Christoffer Hogstad Brendemo Marius Stensbøl Brøndbo Mari Hagen Daniel Hjelstad Iben Louise Mjølstad Lundgren Aleksandra Celine Schanke Monsen Benedikte Nyberg Robin Aandal Pedersen Elida Wasbråten Andreas Woxen Henriette Øvretveit Kl Henriette Bjelland Sven Hagerup Gulliksen Sofie Kronborg Hafredal Emilie Johnsen Jørn Owe Jore Fredrik Gjessing Jørgensen Henrik Lia Julie Micaelsen Olav Andreas Lurås Myklestul Kaja Helene Sandtangen Stine Elise Klepp Thorbjørnsen Nora Fink Tvetenstrand Maren Nenseth Twang Sunniva Schjøth Volhovd 4 Porsgrunn menighetsblad

5 Påsken 2013 Menighetens arrangement i påsken gikk som planlagt. Gudstjenestene på øst og vest var bra besøkt, og på skjærtorsdag var det ca. 40 personer i Kirkestua til måltid og messe. Det var ca. 50 som møtte opp på Solmyrås på langfredag. Påskevandringer for de minste er populært. Her deltok det 8 barnehager, 4 skoler, åpen barnehage og småbarnstrall. Barna fikk lære om Jesus inntog i Jerusalem og korsfestelsen. Som vanlig var det korsvandring på langfredag, også her med god deltagelse (se bilde). ETE Gaustablikktur aug. Nå er det klart for påmelding til årets tur. Vi håper du vil være med oss. Denne turen for pensjonister blir fra søndag 25. august til fredag 30. august, og stedet er som tidligere år, Gaustablikk Høyfjellshotell. Vi har lang tradisjon på å være her og vet at alle er godt fornøyd med både mat og beliggenhet. Programtilbudet blir som tidligere, men med frihet til å velge det som passer den enkelte. Som i fjor blir det tilbud om 3 toppturer til de som måtte ønske det: Gaustatoppen (m/heis), Ørnenipa og Toreskyrkja. Turen til Gaustatoppen vil koste noen kroner p.g.a. heisen. For de som ikke ønsker å bli med på disse turene, blir det enklere alternativer i nærområdet. Vi prøver å få til en busstur i år også, i området omkring Rjukan. Pris for oppholdet (fullpensjon), er i år kr 3500,-/person i dobbeltrom, kr 4200,-/person i enkeltrom og kr 3200,-/person i 3-sengs rom. I tillegg kommer en deltakeravgift på kr 500,- som dekker reise m.m. Vi håper dette vil friste både gamle og nye deltagere, og ber dere ringe så fort som mulig til: Menighetskontoret (D.n.k.), tel , for informasjon og påmelding. Hilsen turkomiteen: Porsgrunn menighetspleie i samarbeid med diakonikomiteen i Porsgrunn metodistkirke. Kirkefondet «Nye Østre Porsgrunn kirke» Bankkonto: Innkommet pr. april 2013: kr Tørmo kapell I det siste har det vært skrevet mye i avisene om forfallet på Tørmo kapell. Ja ikke bare i det siste, men det har vært en gjenganger de siste årene, fordi så mange av de som er tilstede på begravelser og kirketjenerne, har satt søkelys på forholdene der. Også naboer og vestsidafolk engasjerer seg. Gang på gang står kirketjener Ole Andreas Olsen frem og forklarer hvor ille det er, både innvendig og utvendig. Han står i første rekke og tar støyten. Ikke rart at han er fortvilet. Alle andre ansatte i menigheten er også bekymret over forfall og dårlige arbeidsforhold. Kirkesjefen og fellesrådet er også klar over hvor ille det er, men må prioritere hardt for å klare det løpende vedlikeholdet på alle bygninger i sognet. Nå har bystyret bevilget 5 millioner til renovering, men det viser seg at behovet er 8,5 millioner for å få gjort alt som er nødvendig. Noen mener at man skal vente med å sette i gang til alle pengene er bevilget, men mange hevder bestemt at det må settes i gang umiddelbart. Det må være mulig å få gjort det viktigste for 5 millioner. Om 1 år får man mindre for det samme beløpet. Det som eventuelt gjenstår må repareres senere. La oss håpe at noen tar initiativ til at renoveringen kan starte med de midlene vi har. ETE Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. 5

6 Leirvollen Porsgrunnsveien 21 A, , 3735 Skien Skien Tlf.: Advokat Erland Hansen, Porsgrunn Si det med BDO_90x30_Skien.indd :04:32 M.N.A Storveien 23, 3919 PORSGRUNN Tlf Tlf Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917 Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: Storgata 171, Postboks 1050, 3905 Porsgrunn Tlf e-post: Godt håndtverk tåler tiden! Grenland Snekkerverksted Skauensgt PORSGRUNN Mobil Storgt. 137, Porsgrunn Tlf Ulefossveien 40, Skien Tlf Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf Porsgrunn menighetsblad

7 Sesongens siste musikkmesse Søndag 26. mai blir det igjen musikkmesse i Vestre Porsgrunn kirke kl Da får vi igjen besøk av Anders Vangen. Han synger for oss, og vi synger sammen med han, kjente og kjære salmer og sanger. Våren er en herlig tid. Søndag 26. mai skal vi glede oss over denne vakre årstiden gjennom sang og musikk. Pinse den glemte høytid? Alle kjenner julehøytiden, og vet hva den står for Jesus ble født i en stall i Betlehem. De fleste kjenner også påskehøytiden med Jesu korsfestelse og oppstandelse fra de døde på påskedag. Men hva med den tredje store høytiden i kriken pinsehøytiden. Hva forbinder vi egentlig med den? Mange ser nok på pinsen som en slags vårfest, en inngang til sommeren og et par ekstra fridager. Ordet pinse kommer av det greske «pentekoste» som betyr femti, og vi feirer høytiden femti dager etter påske, og ti dager etter Kristi Himmelfartsdag. Ordet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste» som betyr femti, og vi feirer høytiden femti dager etter påske, og ti dager etter Kristi Himmelfartsdag. Pinsen er kanskje den av de tre store kristne høytidene som er vanskelig å forstå. For hva betyr Den Hellige Ånd, og hva innebærer det at den kommer til verden? Det er gjerne enklere å forholde seg til et barn i krybben i Betlehem og den tomme graven på påskemorgen. Den Hellige Ånd er først og fremst et uttrykk for Guds nærvær. Selv om Jesus ikke lenger er på jorden, er Gud fortsatt helt nær menneskene gjennom Den Hellige Ånd. Den er Guds kraft og det som gir liv i kirken og de kristne. Den Hellige Ånd er også den talspersonen som Jesus lovet disiplene, og som gjorde at de nå kunne fortelle om Jesus og hans oppstandelse for alle mennesker, både i Jerusalem og over hele verden. LR Offer i Østre Porsgr. kirkestue Menighetsarbeidet kr 4 702, Porsgr. KFUK-M kr 4 109, Menighetsarbeidet kr 1 704, IKO kr 3 153, Menighetsarbeidet kr 1 850, NMS kr 5 263,- Offer i Vestre Porsgrunn kirke Menighetsarbeidet kr 1 535, Menighetsarbeidet kr 945, Menneskeverd kr 1 303, Menighetsarbeidet kr 5 283, Menighetsarbeidet kr 1 913, NMS kr 1 710,- SLEKTERS GANG Døpte: Eline Kallestein Helgesen Karianne Laundal Cassandra Larsen Andreassen Nathalie Skilbred Thomassen Vigde: Heidi Slåen og Zoran Bikic Døde: Vidar Normann Kiran Gunnar Hansen Pål Borgan Ellen Sundberg Sigrid Johanne Friberg Ove Ragnvald Austad Jim Christian Bråthen-Johnsen Ingeborg Marker Kittilsen Knut Helge Hansen Rikke Johnsen Gunn Kirstin Bakken Mary Vik Sørensen Henrik Hagen Otto Ferdinan Karlsen Per Siljan Bjørn Houlder Kolaas Kjell Leonard Bjarne Kristiansen Rolf Kristian Marthinsen Øystein Storhaug Nelly Svarstad Sven Steinar Gundersen Tone-Mari Marum Alf Hansen SOMMERLEIRER På Knattholmen leirsted Henvendelse til: Norges KFUK-KFUM, Vestfold og Telemark krets Telefon På Oksøya leirsted Henvendelse til: Normisjon, Skien Telefon På Fjordglimt leirsted Henvendelse til: Det Norske Misjonsselskap Telefon På Norsjø Ungdomssenter Hendvendelse til: Norsk Luthersk Misjonssamband Telefon Bibel! - Bok! - Gave! - CD! - DVD! Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. Hesselbergg Skien Mange fine figurer, bilder og andre gaveartikler! 7

8 Kirketider og tekster i mai 28. april - 5. søndag i påsketiden - Joh. 17, 6-11 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Forsangergruppe. Vestre Porsgrunn kirke: kl og Konfirmasjon. Synnøve Skree Skjeldal. Offer til konfirmantarbeid. Vestre Porsgrunn kirke: kl Samtalegudstj. m/konfirmantene. Ivar Brobakken. Porsgrunn Metodistkirke: kl Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl mai - 6. søndag i påsketiden - Mat 6, 7-13 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl og Konfirmasjon. Ivar Brobakken. Offer til konfirmantarbeid. 9. mai - Kr. Himmelfartsdag - Joh 17, 1-5 Vestre Porsgrunn kirke: kl Fellesgudstjeneste m/eidanger, Brevik og Klevstrand. Ivar Brobakken, Aud Bergheim og Bjarte Tysvær. Nattverd. Offer til Strømmestiftelsen. 12. mai - Sønda før pinse - Joh. 16, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Anne M Dahl Mustard. Dåp. Offer til Ny kirke. Vestre Porsgrunn kirke: kl Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til Ny kirke. 17. mai - Nasjonaldag - Luk. 17, Østre Porsgrunn kirkestue: ca. kl Per Johan Wiig. 19. mai - Pinsedag - Joh. 14, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til Normisjon. Vestre Porsgrunn kirke: kl Anne M Dahl Mustard. Dåp Torleif Bruserud Ola Bjørn Kjennbakken Svein Håland TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon og via internett Spennende arena - for frivillighet God å snakke med Kurs i kommunikasjon - for folk flest Solmyrås Sportskapell Trond Moi Ivar Brobakken Vidar Sten Bjerkseth Rune Einarborg TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon og via internett Spennende arena - for frivillighet God å snakke med Kurs i kommunikasjon - for folk flest Les mer på 26. mai - Treenighetssøndag - Luk. 24, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Telemark søndagskolekrets. Vestre Porsgrunn kirke: kl Musikk/Sangmesse. Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Porsgrunn Metodistkirke: kl Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl juni - 2. søndag i Treenighetstiden - Joh. 3, 1-13 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til Normisjon sentralt. Vestre Porsgrunn kirke: kl Synnøve Skree Skjeldal. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Menighetskalender Mandag 6. mai kl : Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Tale: Marta Irene Eriksrød. Tirsdag 7. mai kl : Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Erling Eikeland, Fr. Nansensgate 22. Tale: Arne J Lund. Onsdag 8. mai kl : Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Aina Steen-Johnsen, Breidablikkvn. 16. Søndag 12. mai kl.18.00: Storsamling i L9. Mandag 17. mai kl : Nasjonalfest i Normisjonshuset L9. Fredag 31. mai kl : Hyggetreff i Kirkestua. Mandag 3. juni kl : Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Tale: Anne Berit Langemyr. Mandag 3. juni: Mennenes Misjonsring (NMS). Tur til Fjordglimt. KRISTI HIMMELFARTSDAG Torsdag 9. mai Fellesgudstjeneste for Klevstrand, Brevik, Eidanger og Porsgrunn menigheter i Vestre kirke kl Sokneprest Bjarte Tysvær, sokneprest Aud Bergheim og kapellan Ivar Brobakken deltar. Grenlands eldste Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Grenlands eldste Porsgrunn 3915 Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Tlf Porsgrunn Tlf Skien Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy 3730 Skien Plass Skien Tlf Tlf Neste nr.: Innleveringsfrist: Fredag 24. mai. Utlevering: Torsdag 6. juni. Oscar G. Andersen eftf. Oscar G. Andersen eftf. SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Behjelpelig hele døgnet Les mer på

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PORSGRUNN. Julen 2012. Kirkebokføring. på papir er slutt

PORSGRUNN. Julen 2012. Kirkebokføring. på papir er slutt PORSGRUNN Nr. 1 - Februar 2013 e.kr.f. Julen 2012 Det mest spennende denne julen var julaften i friluft på kirketomta. Lille julaften var det snøfokk og kirketomta var full av snø. Måtte vi virkelig avlyse?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen 60 meter hekk Gutter 13 år; 76,2 / 7,5 1 Andreas Gjøseter Eidanger 12,22 Jenter 13 år; 68,0 / 7,5 1 Lise Sortedal Eidanger 12,01 ; 76,2 / 7,5 1 Johanne Eline Larsen

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 23 Søndag 31. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Søndag 31.05. er det Treenighetssøndag. Vi har i pinsen feiret Den Hellige Ånd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Gutter: Martin Holte Sørhaug G12 Strømstad 12.07.2008 80 m 11,22-0,1

Gutter: Martin Holte Sørhaug G12 Strømstad 12.07.2008 80 m 11,22-0,1 Gutter: Eirik Solvi G14 Kjølnes 17.09.2008 60 m 7,53 1,1 Espen Andersen G17 Skedsmohallen 19.01.2008 60 m 7,59i Anders Augestad Larsen G18 Eidangerhallen 29.03.2008 60 m 7,66i Jørgen Steffensen G17 Drammenshallen

Detaljer