PORSGRUNN. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon. Kunnskap engasjement og handling. Konfirmantinnskrivning 2013/14:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon. Kunnskap engasjement og handling. Konfirmantinnskrivning 2013/14:"

Transkript

1 PORSGRUNN Nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. Synnøve Skree Skjeldal sammen med konfirmantene Mathilde Lindstad Nilsen (t.v.) og Marita Langevannskås. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon Det er i år 22 konfirmanter på vest. Søndag ble de presentert for menigheten på Vestsiden. De deltok som både kirkeverter og tekstlesere, og fremførte sine egne skrevne bønner. I forbindelse med prekenen så anskueliggjorde de også dagens tekst som handlet om Den Barmhjertige Samaritan. Et høydepunkt i gudstjenesten var da to av konfirmantene ble døpt. De konfirmanter jeg snakket med uttrykte at de var fornøyde med konfirmasjonsforberedelsene. De har vært sammen med konfirmantene på øst og de har deltatt på flere gudstjenester. Leiren på Oksøya og konsert på L9 ble også nevnt. Deres forhold til presten Synnøve Skree Skjeldal virket også å være det beste. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe bakerst i kirken og de fleste passet på å forsyne seg av de fine og gode kakene, som konfirmantforeldrene hadde baket. ETE Kunnskap engasjement og handling Årets fasteaksjon gikk av stabelen 19. mars. 76 engasjerte bøssebærere, i hovedsak konfirmanter fra Porsgrunn menighet, øst og vest, fra metodistkirken, ten-tro elever fra Evangeliehuset, speidere fra Frikirken og elever fra Grenland Folkehøgskole, utgjorde hovedtyngden av bøssebærerne. Fasteaksjonen er årets viktigste felleskirkelige dugnad, og det var flott at vi fikk fokus også på dette under aksjonen. Konfirmantene har gjennom konfirmasjonsundervisning fått kunnskap om arbeidet til Kirkens Nødhjelp, og gjennom dette har konfirmantene virkelig vist stort engasjement i arbeidet for fasteaksjonen - og det fikk de gitt uttrykk for på aksjonsdagen. Alt i alt kom det i Porsgrunn by inn kr ,-. I Hele Porsgrunn kommune ble det samlet inn kr ,-. I tillegg til dette har også folk ringt inn enkeltbeløp til Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen. Med tanke på at folk oppbevarer mindre kontanter hjemme nå enn før, er vi imponert over det bøssebærerne har samlet inn. En stor takk til givere, bøssebærere og organisatorer av aksjonen. PGD Konfirmantinnskrivning 2013/14: Innskrivning tirsdag 28. mai etter skoletid i begge kirker: Kl i Vestre kirke og i Kirkestua. (Infobrosjyre kommer snart i posten eller fås ved henvendelse til menighetskontoret, Winthersgt. 8.- Tlf ) Viktig informasjon! Porsgrunn menighetsblad er et offentlig informasjonsblad til våre medlemmer (ca. 80% av befolkningen) og andre interesserte. Bladet blir fulldistribuert ved hjelp av frivillige bladbud. Derfor er ikke menighetsbladet definert som uadressert reklame, men uadressert post. Se våre internettsider

2 2 PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: Redaksjon: Erling Eikeland (ansv. red.) e-post: Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen Østre Porsgrunn kirkestue: Utleie: Liv Aabjørnsrød, tlf Vestsiden menighetshus: Utleie: Erling Eikeland, tlf PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Tlf Fax e-post: Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf (p) Kapellan Synnøve Skree Skjeldal: Tlf Kapellan Ivar Brobakken: Tlf Diakon Per Gunnar Disch: Tlf Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf (p) Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf Menighetspedagog Inger-Lise Øystese: Tlf Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf Kantor John Beech: Tlf Organist Knut R. Bygland: Tlf Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf Kirketjener Inger Røe: Tlf Porsgrunn menighetsråd: Leder Ann Lisbeth Leifsen: Tlf Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf Besøksleder Erling Eikeland: Tlf KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag fredag kl Tlf Fax Direktenr. ansatte: Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf Rådgiver Grethe Clausen Rådgiver Siri Kjær Grønstad Konsulent Kerstin Elisabeth Aas Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Min salme Ved Jesu føtter ei stille stund Når orda kjem frå hans eigen munn Når eg med Jesus åleine er Då er det hugnad å leva her. Jeg velger å løfte frem 1. vers av salmen Ved Jesu føtter, og kunne vel av den grunn heller skrevet; mitt salmevers. Salmen er skrevet av Mathias Orheim. Han er født 1884 og død Han var norsk salmedikter og lekpredikant. Denne salmen finner jeg ikke i salmeboka nå. Men jeg tror den utfordrer oss like mye i dag som da den ble skrevet. I mitt barndomshjem ble den ofte sunget av min mor, og slik listet den seg inn i mitt barnesinn. Lenge var den godt gjemt, men har det siste året kommet frem fra glemselen. I vår travle og hektiske hverdag er det vanskelig å finne tid og rom for stillhet og tid til fordypning. Salmen beskriver et nærvær som gir oss mulighet til å gå bak det ytre som forstyrrer og inn i dypere lag av oss selv. Lytte etter Guds vennlige stemme og møte hans milde blikk. Vi kan oppdage hvem vi egentlig er og oppleve hva Jesus sier til oss, fremfor andre menneskers meninger gjennom tiden. Der det handler om å lytte med våre sanser og hjerte mer enn hodet. Personer i Bibelen: Har du hørt om... Arkippus Det er Linda Eikeland som har valgt salme denne gang. Denne salmen viser vei til å utvikle en ekte og sann relasjon til Gud. Det kan gi livet både dybde og mening og hjelper oss å leve som hele mennesker, slik vi er tenkt å være. Å vite at vi kan hvile ved hans føtter, i det vi er, gir fred i sinnet og hvile for kroppen. Noe å lengte etter. Sommertur for eldre Årets tur går til Brevik, torsdag den 13. juni. Da blir det servering og underholdning på Sjøloftet. (Nærmere sjøen kommer du ikke.) Notèr denne datoen, og meld deg gjerne på allerede. Ring Menighetskontoret, , eller besøksleder, Menighetspleien/besøkstjenesten Arkippus er en person som blir omtalt i Bibelen ved to anledninger. Han levde i det første århundre, antakelig i Laodikea i Lille-Asia. Ifølge de Apostoliske konstitusjoner (lovgivende dokumenter i Den katolske kirke) fra 4. århundre er Arkippus den første biskop i Laodikea. Første gang han blir omtalt er i Paulus brev til kolosserne (4,17). I avslutningen av brevet får Arkippus en hilsen fra Paulus, og beskjed om å gi akt på den tjenesten han hadde fått i Herren, slik at han fullførte den. Andre gangen Arkippus blir nevnt er i Paulus brev til Filemon, der han omtales som en stridskamerat. Det har blitt hevdet at Arkippus kan være et bilde på hvert enkelt menneske og at oppfordringen fra Paulus til Arkippus også er en oppfordring fra Gud til hvert enkelt menneske om å ta vare på den tjenesten en har fått, dvs. å bruke de egenskaper og ferdigheter en har, i arbeidet i de kristne menigheter. PRH Porsgrunn menighetsblad

3 Til alle som fyller 4 år i 2012 Velkommen til 4-årsklubb og Avslutningstur til Fjordglimt i Bamble lørdag 4. mai kl SANG, gudstjeneste BIBELHISTORIER, med utdeling av bok AKTIVITETER Tre klubbmøter i Vestre Porsgrunn kirke: onsdag 12.sept, 19.sept og 26.sept kl Her kan du bli mer kjent med kirken og med hvem Gud er. Vi synger, leker, forteller og lager noe spennende. Vi øver også til gudstjenesten. Kveldsmat på menighetshuset til slutt, ta med et pålegg pr. fam. Avreise kl fra Kirkestua! Gøy å dra sammen på tur! Gudstjeneste i Vestre kirke sønd 30.sept kl VELKOMMEN! Gudstjenesten handler om å dele med andre. Etterpå blir det kirkekaffe på menighetshuset. Aktiviteter ALDER for barna. Våren Barnekoret «Drangedal kor og sprell». Ca 4-8 år MUligheter for å kjøpe mat HVOR Loftstua (2.etg i Kirkestua). Møt gjerne på gudstjeneste først. Oppfølgeren til Tårnagenthelg! NÅR Oppfølgeren Se Nytt invitasjon trosopplæringstiltak i posten! til Tårnagenthelg! Gøy om du Kl. blir for med deg som annenhver går i 3. søndag: eller 4. kl: Nytt Se også trosopplæringstiltak for 6/1, deg 20/1, som 3/2, går 17/2, i 3. eller 3/3, 17/3, 4. klasse: 7/4, 21/4. Lørdag 4/5: avslutningstur til Fjordglimt BLI Bli med MED PÅ på AGENTLEIR! agentleir! Påmelding innen 10. september. Send rst. sms til FJORDGLIMT LEIRSTED I BAMBLE Før jul epost er det til FJORDGLIMT søndagsskole LEIRSTED I BAMBLE JUNI JUNI desember 2013 og 16.desember! To dager med oppdrag, mysterier, gode venner ndag: VELKOMMEN! og mye moro!, 7/4, Arrangement To 21/4. for dager andre med årstrinn oppdrag, i høst mysterier, gode Fjordglimt. (Sett av datoene, VELKOMMEN! venner Agentleiren nærmere informasjon og starter mye lørdag moro! kommer!) 1. juni kl Når du kommer, blir du registrert som agent, og får ditt eget agentbevis! Kirkesafari og gudstjeneste Du får også et med rom utdeling som du skal av bok dele med en, to eller tre andre. Kirkestua mandag 5.nov og søndag 11.nov. På Åpen blir agentleiren barnehage du registrert skal 2 år deltar vi løse på som gudstjenesten! oppdrag, agent, og og kanskje får ditt dukker eget det opp agentbevis! både mysterier og overraskelser Det blir også lek, sang og bibelfortelling, og du får bli kjent med LysVåken hvordan det for er alle å være som barn fyller i 11 Nepal. år i 2012 Søndag Nyttårsfeiring kl overnatting er det storsamling i kirken med gudstjeneste. agenttivoli for hele familien! Foreldre, besteforeldre Vestre Porsgrunn og søsken kirke 1.-2.desember. opp både mysterier hjertelig og overraskelser velkommen. Det blir Det aktiviteter blir også for store lek, og små, og vi skal vise fram noe av det vi har gjort på leiren. sang og bibelfortelling, og du får bli kjent med hvordan Det koster kr 200,- å være med på agentleir. det å være barn i Nepal. Se etter invitasjon i posten eller på hjemmesiden vår! SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER Søndag kl er det storsamling med agenttivoli for hele HVOR Loftstua familien! (2.etg Foreldre, i Kirkestua) besteforeldre og søsken er hjertelig Møt velkommen. gjerne på gudstjeneste Det blir først. aktiviteter for store og små, og vi skal vise fram noe av det vi har gjort på leiren. NÅR «Kjerkesuppe» Kl. Det koster 200,- annenhver kr søndag: å være med på agentleir. 26.aug, 9.sept, 23.sept, 7.okt, i sentrum Se etter invitasjon i posten eller på hjemmesiden vår! Påmelding innen onsdag 15. mai: / okt, 4.nov, 18.nov, 2.des, 16.des Menighetspleien i Porsgrunn: Menighetspleien i Porsgrunn: HJERTEROMMET - ÅPEN BARNEHAGE et lekested for barn et nettverk for voksne FOR HVEM? Barn i alderen 0-6 år i følge med voksen HVOR OG NÅR? Menighetshuset v/ Vestre Porsgrunn kirke: Mandag, tirsdag og onsdag kl : Fri lek og aktiviteter Samlingsstund kl Mat kl Babytrall. Eget kurs med påmelding, kr Mandag i Normisjonshuset L9 kl. 11 Onsdag i Vestsiden menighetshuset kl Normisjonshuset L9 på Hovenga: Torsdag kl : Småbarnstrall Middag kl Egen påmelding Fri lek fram til sangsamling kl Kveldsmat kl Agentleiren starter lørdag 1.juni kl Når du kommer, Du får også et rom som du skal dele med en, to eller tre andre. HJERTEROMMET - ÅPEN BARNEHAGE et lekested for barn et nettverk for voksne Nr. 4 - Mai 2011 e.kr.f. FOR HVEM? Barn i alderen 0 6 år i følge med voksen. HVOR OG NÅR? Menighetshuset v/vestre Porsgrunn kirke: Mandag, tirsdag og onsdag kl : Fri lek og aktiviteter. Samlingsstund kl Mat kl Onsdag kl : Babytrall. Eget kurs med påmelding, kr Påmelding: Normisjonshuset L9 på Hovenga: Mandag kl : Babytrall. Eget kurs med påmelding, kr 200,- Påmelding: Torsdag kl : Småbarnstrall. Middag kl Egen påmelding. Fri lek fram til sangsamling kl Kveldsmat kl HUSK Å TA MED innesko, kopp, niste og kr.20.- pr familie(dekker te/kaffe, melk og hobbyaktiviteter) På agentleiren skal vi løse oppdrag, og kanskje dukker det NOE DU LURER PÅ? Ta kontakt med Porsgrunn menighet tlf eller barnehagen: tlf HUSK Å TA MED innesko, kopp, niste og kr pr. familie (dekker te/kaffe, melk og hobbyaktiviteter). VELKOMMEN! Vi gleder oss til å se igjen dere som var her i fjor. Spesielt velkommen til alle nye! Åpen barnehage følger skolens ferier! Hilsen Kari, Marit og Thea Hver torsdag frem til juli ALDER kan du treffe vår diakon Per Gunnar Disch ved Jernbanegata i sentrum. I Han serverer Ca 4-8 år Løven varm suppe til tilfeldig forbipasserende. kommer også..! Per Gunnar synes det er viktig at vi som kirke kommer ut på gata for å snakke med folk og for å høre folks mening om kirken. Han synes det er viktig å møte folk der de er, og sier at tilbudet blir godt mottatt. Mange setter pris på å slå av en prat med vår diakon. De som stopper får i tillegg til en kopp suppe, også med seg en hilsen som årets konfirmanter har skrevet. Noen hyggelige ord på veien. Per Gunnar er på plass fra ca. kl , eller så lenge det er suppe. Påmelding innen onsdag 15. mai: / NOE DU LURER PÅ? Ta kontakt: tlf eller Porsgrunn menighet tlf VELKOMMEN! Vi gleder oss til å se igjen dere som var her i fjor. Spesielt velkommen til alle nye! Hilsen Kari, Marit og Thea Sitatet Det motsatte av kjærlighet er hat. Hat er forkrøplet kjærlighet. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet. Eliezer (Elie) Wiesel f Rumenskfødt, jødisk forfatter og filosof. Fikk Nobels fredspris i Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. 3

4 Israeltur mars dro 30 stykker hovedsakelig fra Grenland, på klassisk Bibelreise til Israel, med Arne Øystein Rambekk og Ivar Brobakken som reiseledere. 10 av deltakerne var fra vår menighet. Et nydelig vårvær møtte oss, og solen skinte i 10 dager! Galilea var vårgrønt, og blomstene stod i full flor. 20 av deltakerne hadde ikke vært i Israel før. Vi fikk alle sammen mange sterke opplevelser av å høre bibeltekstene lest på stedene der de første gang ble uttalt. Noen opplevde nattverdgudstjenesten i Gravhagen i Jerusalem som et av turens høydepunkter. Men bare det å vandre i Jerusalems gater sammen med pilegrimer fra hele verden var stort for oss. Jesu budskap har sannelig gått jorden rundt. Kristne fra Asia, med koreanere, kinesere, japanere og filippinere utgjør nå en stadig større del av pilgrimene som besøker Det hellige land. Vestkonfirmanter i Vestre kirke Søndag 28. april Jørgen Jensen Thomas Brekka Oskar Dahl-Hansen Karianne Follaug Ida Kjellevold Fredriksen Charlotte Støre Hansen Iselin Hauen Sondre Torjussen Johansen Joakim Johnsen Vegard Kleven Benjamin Knutsen Marita Langvannskås Guro Åsmundsen Lunde Rebekka Grytten Lyster Sofie Torve Martinsen Sondre Melby Mathilde Lindstad Nilsen Sindre Norling Emilie Røste Frida Severinsen Marthe Berge Sollid Victoria Røed Weinberger Torjussen Petter Sandene Vrålid På bildet kan du fra vår menighet se: Marit Westby, Hans Darud, Aud og Kai Tjønneng, Turid og Ragnar Stokke, Linda og Erling Eikeland og Ivar Brobakken. Kjøreturen gjennom ørkenen til Eilat i sør, via Dødehavet, ble en fascinerende reise gjennom et karrig, men fascinerende landskap. Ørkenen kan også være spennende! To dager var satt av til avslapning ved Rødehavet, på slutten av en innholdsrik reise. Noen benyttet en av dagene til å se Petra, på Jordansiden, et sted med verdensarvstatus, før hjemreisen. IB Øst-konfirmanter i Vestre kirke Lørdag 4. mai kl Thala Böhme Julia Huber Brian Aakre Juvik Sander Kjetilson Kilen Sophie Lundgren Kleiva Eivind Straume Kristoffersen Sofie Embla Nicolaisen Andrea Standal Jenny Vik Strøm Nikolai Aasmundsen Torskog Adrian De Jong Wighus Kl Haakon Fellie Bjaaland Viggo Rabben Dalene Hans Jørgen Husmo Dennis Kulleseid Hanne Lonar Martin Markovic Lars Andreas Meen Maria Johnsen Nergård Truls August Omsland Odin Aleksander Sundby Kevin Winther Søndag 5. mai kl Amalie Benedikte Aanesen Fabian August Finmark Andvik Jon Casper Rønningbakken Bratland Christoffer Hogstad Brendemo Marius Stensbøl Brøndbo Mari Hagen Daniel Hjelstad Iben Louise Mjølstad Lundgren Aleksandra Celine Schanke Monsen Benedikte Nyberg Robin Aandal Pedersen Elida Wasbråten Andreas Woxen Henriette Øvretveit Kl Henriette Bjelland Sven Hagerup Gulliksen Sofie Kronborg Hafredal Emilie Johnsen Jørn Owe Jore Fredrik Gjessing Jørgensen Henrik Lia Julie Micaelsen Olav Andreas Lurås Myklestul Kaja Helene Sandtangen Stine Elise Klepp Thorbjørnsen Nora Fink Tvetenstrand Maren Nenseth Twang Sunniva Schjøth Volhovd 4 Porsgrunn menighetsblad

5 Påsken 2013 Menighetens arrangement i påsken gikk som planlagt. Gudstjenestene på øst og vest var bra besøkt, og på skjærtorsdag var det ca. 40 personer i Kirkestua til måltid og messe. Det var ca. 50 som møtte opp på Solmyrås på langfredag. Påskevandringer for de minste er populært. Her deltok det 8 barnehager, 4 skoler, åpen barnehage og småbarnstrall. Barna fikk lære om Jesus inntog i Jerusalem og korsfestelsen. Som vanlig var det korsvandring på langfredag, også her med god deltagelse (se bilde). ETE Gaustablikktur aug. Nå er det klart for påmelding til årets tur. Vi håper du vil være med oss. Denne turen for pensjonister blir fra søndag 25. august til fredag 30. august, og stedet er som tidligere år, Gaustablikk Høyfjellshotell. Vi har lang tradisjon på å være her og vet at alle er godt fornøyd med både mat og beliggenhet. Programtilbudet blir som tidligere, men med frihet til å velge det som passer den enkelte. Som i fjor blir det tilbud om 3 toppturer til de som måtte ønske det: Gaustatoppen (m/heis), Ørnenipa og Toreskyrkja. Turen til Gaustatoppen vil koste noen kroner p.g.a. heisen. For de som ikke ønsker å bli med på disse turene, blir det enklere alternativer i nærområdet. Vi prøver å få til en busstur i år også, i området omkring Rjukan. Pris for oppholdet (fullpensjon), er i år kr 3500,-/person i dobbeltrom, kr 4200,-/person i enkeltrom og kr 3200,-/person i 3-sengs rom. I tillegg kommer en deltakeravgift på kr 500,- som dekker reise m.m. Vi håper dette vil friste både gamle og nye deltagere, og ber dere ringe så fort som mulig til: Menighetskontoret (D.n.k.), tel , for informasjon og påmelding. Hilsen turkomiteen: Porsgrunn menighetspleie i samarbeid med diakonikomiteen i Porsgrunn metodistkirke. Kirkefondet «Nye Østre Porsgrunn kirke» Bankkonto: Innkommet pr. april 2013: kr Tørmo kapell I det siste har det vært skrevet mye i avisene om forfallet på Tørmo kapell. Ja ikke bare i det siste, men det har vært en gjenganger de siste årene, fordi så mange av de som er tilstede på begravelser og kirketjenerne, har satt søkelys på forholdene der. Også naboer og vestsidafolk engasjerer seg. Gang på gang står kirketjener Ole Andreas Olsen frem og forklarer hvor ille det er, både innvendig og utvendig. Han står i første rekke og tar støyten. Ikke rart at han er fortvilet. Alle andre ansatte i menigheten er også bekymret over forfall og dårlige arbeidsforhold. Kirkesjefen og fellesrådet er også klar over hvor ille det er, men må prioritere hardt for å klare det løpende vedlikeholdet på alle bygninger i sognet. Nå har bystyret bevilget 5 millioner til renovering, men det viser seg at behovet er 8,5 millioner for å få gjort alt som er nødvendig. Noen mener at man skal vente med å sette i gang til alle pengene er bevilget, men mange hevder bestemt at det må settes i gang umiddelbart. Det må være mulig å få gjort det viktigste for 5 millioner. Om 1 år får man mindre for det samme beløpet. Det som eventuelt gjenstår må repareres senere. La oss håpe at noen tar initiativ til at renoveringen kan starte med de midlene vi har. ETE Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. 5

6 Leirvollen Porsgrunnsveien 21 A, , 3735 Skien Skien Tlf.: Advokat Erland Hansen, Porsgrunn Si det med BDO_90x30_Skien.indd :04:32 M.N.A Storveien 23, 3919 PORSGRUNN Tlf Tlf Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917 Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: Storgata 171, Postboks 1050, 3905 Porsgrunn Tlf e-post: Godt håndtverk tåler tiden! Grenland Snekkerverksted Skauensgt PORSGRUNN Mobil Storgt. 137, Porsgrunn Tlf Ulefossveien 40, Skien Tlf Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf Porsgrunn menighetsblad

7 Sesongens siste musikkmesse Søndag 26. mai blir det igjen musikkmesse i Vestre Porsgrunn kirke kl Da får vi igjen besøk av Anders Vangen. Han synger for oss, og vi synger sammen med han, kjente og kjære salmer og sanger. Våren er en herlig tid. Søndag 26. mai skal vi glede oss over denne vakre årstiden gjennom sang og musikk. Pinse den glemte høytid? Alle kjenner julehøytiden, og vet hva den står for Jesus ble født i en stall i Betlehem. De fleste kjenner også påskehøytiden med Jesu korsfestelse og oppstandelse fra de døde på påskedag. Men hva med den tredje store høytiden i kriken pinsehøytiden. Hva forbinder vi egentlig med den? Mange ser nok på pinsen som en slags vårfest, en inngang til sommeren og et par ekstra fridager. Ordet pinse kommer av det greske «pentekoste» som betyr femti, og vi feirer høytiden femti dager etter påske, og ti dager etter Kristi Himmelfartsdag. Ordet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste» som betyr femti, og vi feirer høytiden femti dager etter påske, og ti dager etter Kristi Himmelfartsdag. Pinsen er kanskje den av de tre store kristne høytidene som er vanskelig å forstå. For hva betyr Den Hellige Ånd, og hva innebærer det at den kommer til verden? Det er gjerne enklere å forholde seg til et barn i krybben i Betlehem og den tomme graven på påskemorgen. Den Hellige Ånd er først og fremst et uttrykk for Guds nærvær. Selv om Jesus ikke lenger er på jorden, er Gud fortsatt helt nær menneskene gjennom Den Hellige Ånd. Den er Guds kraft og det som gir liv i kirken og de kristne. Den Hellige Ånd er også den talspersonen som Jesus lovet disiplene, og som gjorde at de nå kunne fortelle om Jesus og hans oppstandelse for alle mennesker, både i Jerusalem og over hele verden. LR Offer i Østre Porsgr. kirkestue Menighetsarbeidet kr 4 702, Porsgr. KFUK-M kr 4 109, Menighetsarbeidet kr 1 704, IKO kr 3 153, Menighetsarbeidet kr 1 850, NMS kr 5 263,- Offer i Vestre Porsgrunn kirke Menighetsarbeidet kr 1 535, Menighetsarbeidet kr 945, Menneskeverd kr 1 303, Menighetsarbeidet kr 5 283, Menighetsarbeidet kr 1 913, NMS kr 1 710,- SLEKTERS GANG Døpte: Eline Kallestein Helgesen Karianne Laundal Cassandra Larsen Andreassen Nathalie Skilbred Thomassen Vigde: Heidi Slåen og Zoran Bikic Døde: Vidar Normann Kiran Gunnar Hansen Pål Borgan Ellen Sundberg Sigrid Johanne Friberg Ove Ragnvald Austad Jim Christian Bråthen-Johnsen Ingeborg Marker Kittilsen Knut Helge Hansen Rikke Johnsen Gunn Kirstin Bakken Mary Vik Sørensen Henrik Hagen Otto Ferdinan Karlsen Per Siljan Bjørn Houlder Kolaas Kjell Leonard Bjarne Kristiansen Rolf Kristian Marthinsen Øystein Storhaug Nelly Svarstad Sven Steinar Gundersen Tone-Mari Marum Alf Hansen SOMMERLEIRER På Knattholmen leirsted Henvendelse til: Norges KFUK-KFUM, Vestfold og Telemark krets Telefon På Oksøya leirsted Henvendelse til: Normisjon, Skien Telefon På Fjordglimt leirsted Henvendelse til: Det Norske Misjonsselskap Telefon På Norsjø Ungdomssenter Hendvendelse til: Norsk Luthersk Misjonssamband Telefon Bibel! - Bok! - Gave! - CD! - DVD! Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. Hesselbergg Skien Mange fine figurer, bilder og andre gaveartikler! 7

8 Kirketider og tekster i mai 28. april - 5. søndag i påsketiden - Joh. 17, 6-11 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Forsangergruppe. Vestre Porsgrunn kirke: kl og Konfirmasjon. Synnøve Skree Skjeldal. Offer til konfirmantarbeid. Vestre Porsgrunn kirke: kl Samtalegudstj. m/konfirmantene. Ivar Brobakken. Porsgrunn Metodistkirke: kl Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl mai - 6. søndag i påsketiden - Mat 6, 7-13 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl og Konfirmasjon. Ivar Brobakken. Offer til konfirmantarbeid. 9. mai - Kr. Himmelfartsdag - Joh 17, 1-5 Vestre Porsgrunn kirke: kl Fellesgudstjeneste m/eidanger, Brevik og Klevstrand. Ivar Brobakken, Aud Bergheim og Bjarte Tysvær. Nattverd. Offer til Strømmestiftelsen. 12. mai - Sønda før pinse - Joh. 16, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Anne M Dahl Mustard. Dåp. Offer til Ny kirke. Vestre Porsgrunn kirke: kl Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til Ny kirke. 17. mai - Nasjonaldag - Luk. 17, Østre Porsgrunn kirkestue: ca. kl Per Johan Wiig. 19. mai - Pinsedag - Joh. 14, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til Normisjon. Vestre Porsgrunn kirke: kl Anne M Dahl Mustard. Dåp Torleif Bruserud Ola Bjørn Kjennbakken Svein Håland TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon og via internett Spennende arena - for frivillighet God å snakke med Kurs i kommunikasjon - for folk flest Solmyrås Sportskapell Trond Moi Ivar Brobakken Vidar Sten Bjerkseth Rune Einarborg TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon og via internett Spennende arena - for frivillighet God å snakke med Kurs i kommunikasjon - for folk flest Les mer på 26. mai - Treenighetssøndag - Luk. 24, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Telemark søndagskolekrets. Vestre Porsgrunn kirke: kl Musikk/Sangmesse. Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Porsgrunn Metodistkirke: kl Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl juni - 2. søndag i Treenighetstiden - Joh. 3, 1-13 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til Normisjon sentralt. Vestre Porsgrunn kirke: kl Synnøve Skree Skjeldal. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Menighetskalender Mandag 6. mai kl : Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Tale: Marta Irene Eriksrød. Tirsdag 7. mai kl : Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Erling Eikeland, Fr. Nansensgate 22. Tale: Arne J Lund. Onsdag 8. mai kl : Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Aina Steen-Johnsen, Breidablikkvn. 16. Søndag 12. mai kl.18.00: Storsamling i L9. Mandag 17. mai kl : Nasjonalfest i Normisjonshuset L9. Fredag 31. mai kl : Hyggetreff i Kirkestua. Mandag 3. juni kl : Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Tale: Anne Berit Langemyr. Mandag 3. juni: Mennenes Misjonsring (NMS). Tur til Fjordglimt. KRISTI HIMMELFARTSDAG Torsdag 9. mai Fellesgudstjeneste for Klevstrand, Brevik, Eidanger og Porsgrunn menigheter i Vestre kirke kl Sokneprest Bjarte Tysvær, sokneprest Aud Bergheim og kapellan Ivar Brobakken deltar. Grenlands eldste Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Grenlands eldste Porsgrunn 3915 Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Tlf Porsgrunn Tlf Skien Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy 3730 Skien Plass Skien Tlf Tlf Neste nr.: Innleveringsfrist: Fredag 24. mai. Utlevering: Torsdag 6. juni. Oscar G. Andersen eftf. Oscar G. Andersen eftf. SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Behjelpelig hele døgnet Les mer på

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-59. årgang 15.06.2014 31.08.2014 INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11 DEN NORSKE

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side NR. 3 2014 www.bamble.kirken.no Grunnlovsfeiring i Bamble siste side Sammen med Jesus Så godt å få våkne opp til en ny dag! Det er alltid spennende hva dagen vil bringe, hva leder Gud oss til i dag? Jeg

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_11 Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. NoS 184

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_11 Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. NoS 184 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_11 Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. NoS 184 Den store forskjellen Alle de store religionene har en eller annen lære om et liv etter døden.

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer