Nordnorsk Kunstnersenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordnorsk Kunstnersenter"

Transkript

1 Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012

2 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik

3 - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side Organisasjonskart side i tall side Styreleder og styrets beretning 4.1 Styreleder side Styrets møtevirksomhet side Ansatte side Arbeidsmiljø, organisasjon og likestilling side Strategi side Økonomi side Ytre miljø side Utstillings- og prosjektvirksomhet 5.1 Utstillinger 2012 side Andre arrangementer tilknyttet galleriet side Kunstnerinitierte prosjekter side Andre prosjekt side Profilering i tekst av utstillingsvirksomheten side Barn og unge 6.1 Virksomhet side Samarbeidspartnere side Produksjoner side Utsmykking RSU side Kunstsalg side LIAF side Utstillingsstipend 2012 side Nettverk og møter side Virksomhetsplan 12.1 Virksomhetsplan, konkrete mål side Økonomi 13.1 Spesifisert regnskap 2012, budsjett 2013 Deles ut på møtet 13.2 Resultatregnskap og balanse 2012 Deles ut på møtet 13.3 Revisors beretning Deles ut på møtet 14.0 Kontrollutvalgets rapport 2012 Deles ut på møtet

4 1.0 Dette er Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) er knutepunktinstitusjon for Nord-Norge med ansvar for formidling av samtidig billedkunst og kunsthåndverk. Kunstnersenteret er en kunstnerstyrt institusjon eid av Nord- Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). Primære virksomhetsområder er utstillinger i eget galleri, kunstnerisk utsmykking, kunstsalg og formidling. Kunstnersenteret driver en omfattende aktivitet rettet mot barn og unge. NNKS initierer også kunstprosjekter utenfor eget galleri, og samarbeider med andre institusjoner om større prosjekter. Kunstnersenteret fungerer som et kompetansesenter i spørsmål om kunst, kunstnere, utsmykking og formidling. NNKS er sekretariat for Regionalt samarbeidsutvalg for Nord-Norge og Sameland, som arbeider med utsmykking i hele landsdelen. NNKS har også det overordnede økonomiske og juridiske ansvaret for Lofoten Internasjonale kunstfestival (LIAF). LIAF har eget kunstfaglig styre og eksterne kuratorer, noe som skal sikre at festivalen videreføres som en frittstående, ikke kunstnerstyrt aktivitet innenfor hovedrammene til NNKS. Fra overtok også NNKS driftsansvaret for Kunstnerhuset i Lofoten. Stiftelsen Kunstnerhuset er avviklet og selskapets eiendeler og forpliktelser er overdratt til NNKS. Nordnorsk Kunstnersenter skal bidra til at Nord-Norge er en levende og attraktiv scene for samtidskunst. På denne scenen ønsker NNKS å være en ledende formidler. Overordnede mål for virksomheten: Skape interesse og forståelse for kunst gjennom aktiv formidling til både voksne og barn / unge Skape gode og interessante arenaer for kunstnerisk virksomhet Sikre kunstnerisk ytringsfrihet og gi rom for eksperimentelle uttrykk Skape møteplasser for kunstnere, publikum og samarbeidspartnere Sikre profesjonell gjennomføring og videreutvikling av LIAF Sikre videreføring av bo og arbeidsstedet Kunstnerhuset i Lofoten Steve Powers, Vardø 2012

5 5 2.0 Organisasjonsmodell, NNKS med LIAF og Kunstnerhuset Årsmøte (eiere) NNBK Styret NNKS NKNN Daglig leder NNKS Harold Hesten Styringsgruppe LIAF Helga Marie Nordby RSU Lisbeth Dahløff Sekretær Marianne Stokland Husstyre DKS Kristin Risan Kunstbutikk Lisbeth Dahløf Galleri utstillinger prod Torill Østby Haaland Kunstnerhus Bente Tønsager LIAIF festival Kuratorer producer Berte Ynnesdal Bente Tønsager Ieva Zule Ann Helen Nicolaisen Maria Gradin

6 i tall 3.1 Publikum personer har besøkt NNKS sitt galleri i Svolvær. Dette er en beskjeden økning på 4% fra 2011 med besøkende (økningen fra 2010 til 2011 var 27 % da besøkte senteret). Vi opplever en økning både pga. byens befolkning og tilreisende. I tillegg har åpningstidene med kveldsåpent i forbindelse med Hurtigruteanløpene hatt mye å si for publikumstallet. Vi har en klar målsetning om at trenden skal fortsette utover i årene som kommer, og arbeider bevisst med mer markedsføring overfor en del andre målgrupper som konferansedeltakere, bedrifter etc. Komafest i Vardø trakk minst 500 hundre fastboende og tilreisende til åpning, forelesninger og fest. Nesten 7000 barn og unge har deltatt på ulike arrangementer i våre DKS-prosjekter Vårt totale publikum og deltakertall for 2012 blir dermed rundt av En liten økning fra Utstillinger og prosjekter NNKS har vist 13 egenproduserte utstillinger i I tillegg ble det vist 2 utstillinger som var produsert av andre institusjoner for vandring. NNKS har hatt en egen utstilling på vandring til 9 forskjellige visningssteder. I tillegg har NNKS initiert 4 større kunstprosjekter utenfor eget galleri, spredt utover landsdelen. 3.3 Foredrag Ansatte ved NNKS har hatt innlegg og holdt foredrag ved 23 anledninger ved og utenfor institusjonen. Nettverk og møter: Ansatte ved NNKS har deltatt i en rekke møter i landsdelen, i Norge og har også deltatt i internasjonale sammenhenger. Vi deltar i flere nettverk, både formelle og uformelle. Viktigst her er kanskje kunstsentrene i Norge og nettverk for kunstinstitusjonene i Nord-Norge. PØBEL: Flyttebussen ved Vardø, Komafest 2012

7 7 3.4 Omtale i mediene Dette året er det Komafest i Vardø som har fått mest oppmerksomhet, med over 70 omtaler og lengre reportasjer i norsk og utenlandsk media. Omtalene av den øvrige virksomheten er i hovedsak omtale av utstillinger, intervjuer med ansatte og utstillere og reportasjer fra arrangementer og workshops der barn er involvert. Liaf er inne i et mellomår, men har likevel hatt jevnlig oppmerksomhet fra media. 3.5 Formidling til barn og unge Vi har stått bak over 38 ulike prosjekter rundt i landsdelen i 2012, med varighet på alt fra 1 dag til turneer på 1 til 2 uker. I tillegg kommer andre omvisninger og mindre prosjekt knyttet til utstillinger ved NNKS. Nesten 7000 barn og unge fra hele Nord-Norge har deltatt. 28 kunstnere har vært involvert i prosjektene, i tillegg til kunstpedagog og utstillingsleder. Vi har gjort flere prosjekt for den Kulturelle Spaserstokken i Vågan. Vi formidler også jevnlig oppdrag til kunstnere, uten at det kommer med i våre statistikker. Vi har videre hatt kurs, produsentseminar og holdt foredrag på kurs og konferanser. I tillegg til denne aktiviteten kommer alle omvisninger, familielørdager og workshops som vi utfører med utgangspunkt i utstillingene i eget galleri. Maskekurs med Jonas Roman Candena

8 8 4.0 Styreleder og styrets beretning 2010 Styret ved Nordnorsk kunstnersenter har under året hatt den samme faste styresammensetningen som foregående år frem til årsmøtet da Elisabet Alsos Strand ettertreddes av Helle Storvik (NNBK). Samarbeidet med administrasjon, daglig leder Harold Hesten og kunstnersenterets utstillingsleder Torill Østby Haaland har som tidligere fungert effektivt og godt. Styret har gjennom god informasjon kunnet følje det daglige arbeidet på senteret. Styremøter har vært holdt den i Kirkenes i samband med Kulturfestivalen Barents Spektakel, den i samband med årsmøtet i Kiruna, den i Svolvær. Ved dette møtet var det også et fellesmøte med kuratorsgruppen for LIAF. Styret var den i møte med Vågan kommune for informasjon og førespørsel om deltagande i en plan for revitalisering av bruken av våre gamle lokaler i Vågan kunstsenter. Styreleder har gjennemført medarbeidersamtaler med senterets ansatte. Styreleder har også sammen med daglig leder deltatt i årsmøte for kunstsentrene i Norge den i Karasjok. Styrets arbeid har spent over store områder, alt fra små praktiske spørsmål til de store overgripende og fremtidsinnrettede strategiene. Planeringen og utviklingen av LIAF og planene på kunstnerisk tilstedeværelse i andra arenaer har vært aktuelle diskusjonsemner. Driftsovertagelsen av Kunstnershuset i Svolvær har varit ett stående tema etter att dette blev vedtatt av årsmøtet Juridiskt sett var dette ennå ikke helt avklaret under 2012, men senteret har allerede under høsten engagert seg i den praktiske driften. Styret har fortsatt diskussjonene om muligheten for ekspansjon av sentrets virksomhet gjennom å skaffe noen form for filiallokale i Tromsø og ev. andre steder. En mulig utstillingslokale i Tromsø ble forkastet. Styrets arbeid med å fungere som kunstneriskt råd ( sammen med utstillingsleder) har forendrets slik at en styremedlem arbeider sammen med en representant fra omvekslende NNBK:s og NK-Nordnorges sine juryer. I denne nye arbetsformen ingår nå Janne Juvi Rasmussen fra styret, Sissel Fredriksen (NNBK) og Torill Østby Haaland. Det hetaste diskusjonsemnet under året blev revitalisering av Vågan kunstsenter, der styret hade en lang og intensiv diskusjon per E-post, innen en slutlig avgjørelse ble tatt. For øvrig henvises det til referater fra årets styremøter. Bevkop Dag E. Nyberg Styreleder for Nordnorsk kunstnersenter

9 9 4.2 Styrets møtevirksomhet 4.2 Styrets møtevirksomhet Det har vært avholdt 3 styremøter, ett av møtene har vært i tilknytning til årsmøtet. Årsmøtet ble i 2012 avholdt i Kiruna. Styret består av: Verv Navn Sitter til Leder NNBK Dag E. Nyberg 2016 Styremedlem NNBK Helle Storvik 2016 Styremedlem NKNN Inger Anne Nyaas 2013 Styremedlem NKNN Janne Juvi Rasmussen 2015 Styremedlem KKD rep Even Aursand 2014 Styremedlem /ansattes repr. Torill Østby Haaland 2015 Varamedlem NNBK Elisabet Alsos Strand 2016 Varamedlem NNBK Arnold Johansen 2013 Varamedlem NKNN Kari Elfstedt 2014 Varamedlem NKNN Lillian Erlandsen 2013 Varamedlem KKD rep Luba Kuzovnikova 2014 Varamedlem /ansattes repr. Kristin Risan Ansatte Nordnorsk Kunstnersenter hadde i faste heltidsstillinger. Agnete Tangrand ble tatt inn som ekstrahjelp på kveld og i helgene. Hun er student på kunst og filmskolen. I 2013 vil både Bente og Berte ha 100 % stillinger hos oss. Arbeidsstokken består av erfarne, stabile, pålitelige og dyktige medarbeidere. Ansatte ved Nordnorsk kunstnersenter 2012 Navn Stilling Status omfang Periode Harold Hesten Daglig leder Fast 100 % Lisbeth Dahlløf Butikksjef Fast 100 % Kristin Risan Kunstpedagog Fast 100 % Marianne Stokland Kontorfullmektig Fast 100 % Torill Østby Haaland Utstillingsleder Fast 100 % Berte Ynnesdal Produsent Fast variabel Bente Maren Nilsen Galleri og Kunstnerhuset Timelønn Fast ca 60% Ann Helen Nicolaisen Gallerivert Timelønn ca 20% Maria Gradin Gallerivert Timelønn ca 35% Ieva Zule Gallerivert Timelønn ca 65% Agnete Tangrand Gallerivert Timelønn ca 10%

10 Arbeidsmiljø, organisasjon og likestilling Det har i beretningsåret ikke forekommet alvorlige ulykker med personskade på ansatte. Av fast ansatte er 80 % kvinner. Av kortidsansatte er alle kvinner. I NNKS-styret er det ved utgangen av året 66 % kvinner. Ved framtidig rekruttering til administrasjonen og styret vil det bli lagt vekt på å oppnå en bedre balanse i likestillingen. Ved utgangen av året var ingen langtidssykemeldt. Korttidsfravær er nesten ikke eksisterende. Arbeidsmiljøet må sies å være svært godt. Organisasjonen endres i takt med nye oppgaver og satsingsområder. Alle funksjoner og stillinger er besatt. 4.5 Strategi Styret for Nordnorsk kunstnersenter fortsetter arbeidet med å styrke NNKS sin posisjon som en sentral formidlingsaktør i regionen. Dette skal komme både publikum og kunstnerne til gode. Det er enighet i styret og administrasjonen om at man skal arbeide videre for å bidra til å oppfylle hovedpunktene i fylkesrådene i Nord-Norge sin strategi for visuell kunst. Fylkeskommunen har nå tatt et skritt videre og er i ferd med å etablere et nordnorsk finansieringsprogram for produksjon og formidling. NNKS skal administrere dette programmet. NNKS jobber kontinuerlig for å bli mer synlig i hele landsdelen og våre prosjekter under Barents spektakel og samarbeide med Petter Dass-dagene er eksempler på dette. NNKS inngår i ett uformelt nettverk med de andre nordnorske aktørene innen visuell kunst, og vi er også medlem av foreningen «Kunstsentrene i Norge» LIAF og Kunstnerhuset skal videreutvikles under NNKS. Når det gjelder arbeidet med barn og unge skal vi i årene fremover fortsette det høye nivået på slik formidling, ikke bare i tilknytning til eget galleri, men også i skolene i Nordland, Troms og Finnmark. NNKS har startet arbeidet for utvikling mot et landsdelsdekkende ressurssenter for formidling av visuell kunst for barn og unge. Et slikt ressurssenter er også ønsket av Nfk og inngår som en del av fylkenes strategiplan. Kunstbutikken skal utvikles videre og den fungerer også svært bra som "døråpner" for galleriet. Lokalisert midt på Svolvær torg og med åpningstid helt til kl 22 hver kveld når vi stadig flere besøkende. 4.6 Økonomi Når dette skrives er ikke regnskapet for 2012 endelig avsluttet. De foreløpige tallene viser et totalt overskudd på ,- mot et underskudd på kr ,- i Omsetningen ligger på ca 10,6 millioner og er litt lavere enn forrige år, noe som skyldes at LIAF ikke ble arrangert i NNKS har tilfredsstillende egenkapital og økonomien er under kontroll. NNKS har, som en av svært få institusjoner i NN fått reelle økninger i bevilgningene fra KUD og fylkene. Total økning for 2013 er på Dersom vi korrigerer for generell pris og lønnsvekst er den reelle økningen på ca Økningen er delvis begrunnet i styrkning av LIAF / ansettelse av produsent, samt generell videreutvikling av NNKS. Vi vil komme tilbake til en mer omfattende økonomisk analyse og presentasjon på årsmøtet.

11 Ytre miljø Nordnorsk Kunstnersenters virksomhet er ikke forurensende eller til sjenanse for det ytre miljøet. Nordnorsk Kunstnersenter.../ Dag E. Nyberg Styreleder Inger Anne Nyaas Nestleder Helle Storvik Styremedlem Janne Juvi Rasmussen Styremedlem Even Aursand Styremedlem Torill Østby Haaland Styremedlem Harold Hesten Daglig leder Vebjørg Hagene Thoe, Barents Spektakel 2012, installasjon

12 Utstillings- og prosjektvirksomhet Det er vist 15 utstillinger i NNKS lokaler i 2011: 11 større i hovedgalleriet med eller uten bruk av blackbox, og 4 mindre utstillinger kun i blackboxen. Av disse 15 er 13 egenproduserte. 2 av utstillingene har vært vandreutstillinger produsert av andre institusjoner. I noen utstillingsperioder har vi valgt å vise to parallelle separatutstillinger i hovedgalleriet, og delt rommet med en lettvegg. Blackboxen fungerer tidvis som et separat visningsrom for mindre prosjekter. Andre ganger brukes den av utstiller i hovedgalleriet. Dvs. at lokalene kan romme fra én til tre utstillinger parallelt. Fra Arild Tveitos utstilling «Johan Jakobsen. Den Utvandrede Søn»

13 Utstillinger 2012 GALLERI «Uten ramme: Nye rom» (Josefine Lyche, Anders Sletvold Moe og Lars Morell) «Naturescape» (Camilla Malmquist, Tulle Ruth Koefoed Jespersen, Ulla Schildt, Siv Bugge Vatne og Eva Ljosvoll) Den 66. Nordnorske kunstutstilling Edvine Larssen og Maja Nilsen: «Grenseløs, umåtelig, overdreven» (installasjon og collage) Nirmal Singh Dhunsi: «BED» (gouachetegninger) Avgangsutstillingen fra Nordland kunst- og filmfagskole (15-årsjubileum) Arild Tveito: «Johan Berner Jacobsen. Den Utvandrede Søn» (diverse medier) Helle Storvik, Rune Johansen, Åslaug Krokann Berg og Mari Boine: «Er vi her ennå?» (diverse medier) Inger Johanne Grytting (tegning) Susanne Kathlen Mader (maleri) «Reflex» (Tomas Colbengtson, Grethe Irene Einarsen, Camilla Figenschou, Hanne Grieg Hermansen, Dan Lestander, Trygve Luktvasslimo, Camille Norment, Ina Otzko, Sonja Siltala og Bjørn Tore Stavang) BLACKBOX Cathrine Thorstensen: «The Disembodied Lady» (animasjon og tegning) Ina Otzko: «Falling for religion» (neoninstallasjon) Ellen Einans tegninger Solveig Ovanger (objekter i fiskeskinn) Fra utstillingene med Inger Johanne Grytting og Susanne Kathlen Mader

14 14 VANDREUTSTILLINGER Utstillingen Expedition of printmakers: «Nye trykk» har vandret til følgende visningssteder i 2012: Rana Kunstforening Hadsel Kunstforening Narvik Kunstforening Hamarøy galleri Bodø Kunstforening Galleri Nord-Norge Samtidsmuseet for Nordlige folk Alta Kunstforening Nordkappmuseet I alt har mennesker besøkt utstillingen hvorav elever, 72 omvisninger. 5.2 Arrangementer tilknyttet gallerivirksomheten i Svolvær Innslag i forbindelse med utstillingsåpninger : Artist talk med Catrine Thorstensen : Diktopplesning med Ellen Einan : Intimkonsert med Mari Boine : Performance med Trygve Luktvasslimo Intimkonsert med Mari Boine på åpningen av «Er vi her ennå?» I Boks Nordnorsk kunstnersenter samarbeider med Lofoten kulturhus om serien «I Boks», i kulturhusets lille sal. Målet med «I Boks» er å muliggjøre smalere forestillinger på Kulturhuset, og nå ut til nye publikumsgrupper. NNKS vil i hovedsak bidra med forestillinger som grenser opp mot performancesjangeren. I 2012 bidro NNKS med Amund Sjølie Sveens «The Sound of Freedom», som også gikk som skoleforestilling.

15 Kunstnerinitierte prosjekter Hvert år deler NNKS ut midler til kunstnerinitierte prosjekter. Den totale summen er på ,-. I 2012 ble midlene fordelt på fem forskjellige prosjekter. Støtten gis til enkeltkunstnere eller grupper med prosjekter som gjennomføres i Nord-Norge, fortrinnsvis utenfor de tradisjonelle visningsrommene. Prosjektmidlene blir utlyst i NK Nytt, Billedkunst, på hjemmesiden til NNKS og som nyhetsbrev til alle medlemmer av NKNN og NNBK. Søknadsfristen var 15. januar. Vi mottok 22 søknader. De ble behandlet av utstillingsutvalget. Følgende ble tildelt støtte: Kunstner Prosjekt Sted Sum True Solveig Vevatne Trygve Luktvasslimo Marianne Darlèn Solhaugstrand Hanne Grete Einarsen Skulptur/installasjon Beiarn Odor Water Limo Luktvasslimo, Vefsn «Arctic Challange Site Specific» Kunstprosjekt tilknyttet idrettsarrangementet Tour de Andørja. Andørja, Ibestad kommune «Minnehus». Objekt/skulptur Snefjord Marie Skeie «The Stich Project». Tekstil, relasjonelt. Tromsø og Kåfjord NNKS-initierte prosjekter You are here under Petter Dass-dagene på Alstahaug I 2012 ble det gjennomført et kunstprosjekt i NNKS regi under Petter Dass-dagene på Alstahaug. Petter Dass-dagene går av stabelen annet hvert år i juni måned, og har inngått samarbeid med NNKS om kunstnerisk bidrag. Samarbeidet er en viktig del av NNKS tilstedeværelse på Helgeland. I 2012 ble de to kunstnerne Ann Kristin Einarsen og Grethe Irene Einarsen valgt ut av NNKS. Etter research-tur til Alstahaug mars 2012, bidro kunstnerduoen med stedsspesifikke stålinstallasjoner i uteområdet på Alstahaug prestetun. Prosjektet åpnet under Petter Dass-dagene i juni 2012 under tittelen You are here. Fra prosjektet med Grethe Irene Einarsen & Ann Kristin Einarsen på Alstahaug

16 16 NNKS-prosjekt på Barents Spektakel I 2010 inngikk NNKS samarbeid med Pikene på Broen i Kirkenes om et årlig NNKS-bidrag til Barents Spektakel. Prosjektet ble utlyst til alle medlemmer av NNBK og NK Nord-Norge. Juryen består av utstillingsutvalget ved NNKS, i samråd med Pikene på Broen. Til Barents Spektakel 2012 sto Vebjørg Hagene Thoe bak NNKS bidrag til festivalen. Tittelen på prosjektet var Iron and Silk. Prosjektet besto av en utendørs installasjon som blant annet inkluderte et større nyprodusert vevarbeid, samt en forestilling med dans og spesialkomponert musikk av Tuomo Haapala. Forestillingen og åpningen av installasjonen fant sted ved Paviljongparken ved Rica Arctic Hotel i Kirkenes, 9. februar. NNKS videreforvalter midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond til vårt Barents Spektakel-prosjekt. Prosjektet utlyses til medlemmene som Spektakel-stipendet. Stipendet er på ,-. I tillegg går NNKS inn med midler til reise og opphold i forbindelse med prosjektet. Vebjørg Hagene Thoe søkte også inn andre midler fra UD til sitt prosjekt. Juli 2012 ble stipendet igjen utlyst. Kjetil Berge, med prosjektet Breaking the Ice, ble valgt ut til å stå bak NNKS bidrag til Barents Spektakel Prosjektet innebar en reise fra London til Kirkenes via Murmansk. I desember 2012 ble det arrangert recidency for Berge i Kirkenes, i regi av Pikene på broen arrangerte Nabroad «Send off» av prosjektet i London. Be my guest på Festspillene i Nord-Norge Under festspillene i Harstad hadde NNKS et kunstnerisk bidrag med tittelen Be my guest. Prosjektet ble utlyst til medlemmene, og 7 kunstnere ble valg ut til å prege hver sin kubeform montert på havnepromenaden i Harstad. Deltagende kunstnere var: Cecilie Haaland, Ina Otzko, Bjørn Tore Stavang, Vemund Thoe, Bård & Hilde Tørdal, Kari Elfstedt og Grethe Winther-Svendsen. Prosjektet åpnet under festspillene, 25. juni Prosjektleder og kurator var Janne Rasmussen. Everything you want av Kari Elfstedt (fra «Be my guest» i Harstad)

17 17 Komafest NNKS produserte sammen med gatekunstner Pøbel, Komafest i Vardø, juli Gatekunstner Pøbel inviterte 12 av verdens ledende street-art artister til et prosjekt som har vært ledet av NNKS. Byen har hatt stor fraflytting og sterk nedgang i næringsaktiviteter. Pøbel og hans kolleger har forvandlet byen til et levende street-art galleri, en by full av fantastiske veggmalerier og tekster som på ulike måter prøver å fortelle en historie, kalle på smilet og vekke byen til live igjen. Derav navnet Komafest. Koro har støttet prosjektet hele veien, og kunstprosjektet ble avsluttet med at Pøbel, med Koro som produsent, gravde den gamle flyttebussen fra 1962 ned i jorda ved tunellinngangen til øya Vardø. Komafest er et kunstprosjekt som så langt har overoppfylt målsettingen om å skape et lokalt eierskap, lokalt engasjement og forandre virkeligheten. Engasjementet har vært uten sidestykke. Lokalbefolkning, kommune, museum, videregående skole, NAV, hotellet, utesteder, lag og foreninger, kunstnere, musikere, huseiere, kort sagt alt som kan krype og gå har stilt opp i dette prosjektet, som lokalt har vært ledet av Barents Event (Heidi Kvernevik) godt supplert av Varanger Museum og Pøbel sjøl. Kunstnere som har deltatt: Vhils (Portugal), Steve Powers (USA), Horfe (Frankrike), Roa (Belgia), Conor Harrington (Irland), Atle Østrem (Norge), Remed (Frankrike), Husk mit navn (Danmark), Ken Sortais (Frankrike), Ethos (Brasil), E.B Itso (Danmark) og Pøbel (Norge). Prosjektet har fått enorm oppmerksomhet over store deler av verden. Komafest, blogg på facebook: https://www.facebook.com/komafest Ethos, Vardø 2012

18 Profilering av utstillingsvirksomheten i tekst Katalog Til utstillingen «Reflex» ble det laget katalog med tekster kunstfaglige tekster og presentasjoner av hver av de deltagende kunstnerne. Katalogen inneholdt også billeddokumentasjon av kunstverk, samt oversettelser til engelsk og samisk. Formidlingsmateriell I tilknytning til hver utstilling blir det skrevet formidlingstekster til bruk av publikum i galleriet. Kulturhusets programavis NNKS samarbeider med Lofoten Kulturhus om felles programavis. Utstillingene i Kunstnersenterets galleri blir presentert sammen med Kulturhusets forestillinger i en avis som kommer ut to ganger i året, og som blir fulldistribuert (Lofoten, Vesterålen og Harstad) med Våganavisa. Tekster i SKINNBLAD Til hvert nummer av SKINNBLAD skriver NNKS om egne utstillinger eller prosjekter. Galleriårbok I 2012 ble det for første gang laget en galleriårbok med bilder og tekster fra alle utstillingene i Presseomtale av utstillingsvirksomheten Det har vært minst 31 omtaler av utstillingsvirksomheten i lokalavisene i Lofoten. I tillegg har det vært jevnlige omtaler av andre prosjekter i regionale aviser. Utstillinger har også blitt omtalt i Morgenbladet og Kunstforum. Vandreutstillingen «Nye trykk» fikk 15 presseoppslag i løpet av turneen. «Komafest» i Vardø fikk ca 70 presseoppslag. 5.6 Utstillingsplan for 2014 Våren 2012 ble utstillingsplassen for 2014 utlyst i Billedkunst, NK nytt, på NNKS nettsider og som nyhetsbrev til medlemmene. NNKS mottok 100 søknader. Søknadene ble behandlet av utstillingsutvalget som består av Sissel Fredriksen (NNBK), Janne Rasmussen (NKNN) og Torill Østby Haaland (utstillingsleder, NNKS). Utstillingsplanen ble lagt opp til sommeren : Hanne Lydia Kristoffersen Margarida Paiva Nordnorsken Cecilie Haaland, Solveig Ovanger og Ingrid Larssen Morten Torgersrud Karianne Stensland NNKS jubileumsutstillings (1814) Åsil Bøthun Ragna Bley, Ann Iren Buan og Tone Berg Størseth NNKS kunsthåndverkutstilling (gruppe) Eva Bakkeslett Grethe Britt Fredriksen Første halvdel 2015: Tone Wolf Kalstad Nordnorsken Ståle Sørensen Anne Ingeborg Biringvad KLINK! (smykkekunstgruppe)

19 Barn og unge 6.1 Virksomhet 38 produksjoner til barn og unge. 28 ulike kunstnere har deltatt (+ 12 kunstnere i Komafest) Antall elever/barn: 6917 Antall eventer: 336 Formidlingsarbeid rundt egne utstillinger. Pilotprosjekter for den kulturelle skolesekken (DKS) Kjetil Berge: Berta Sigurdas Love Tour Helle Storvik: Er vi her Ennå Kristin Tårnes: Animasjon Kjetil Berge: Berta Sigurdas Love Tour Samarbeidsprosjekt: SKINN: Utstillinger for DKS, 2 kommuner i Finnnmark Samisk senter for Samtidskunst: Utstilling for DKS, (I m in Lavvu), 2 kommuner Nasjonalmuseet: Utstillinger og produksjoner til DKS i Finnmark Festspillene i Nord-Norge: 3 Kunstverksted for barn og unge, pilotprosjekter Barents Spektakel/Pikene på Broen: Formidling til barn og unge under festivalen + kunstverksted med Vebjørg Hagene Thoe og Grethe Winther-Svendsen. Pøbel, Barents Event og KORO: Street-artfestival i Vardø, sommer 2012 Filmfest Lofoten: Filmvisninger for barn under festivalen, presentasjon av elevfilmer fra DKS-prosjekt med Magne Pettersen. Lofoten Kulturhus: 6 Familielørdager med omvisning og kunstverksted Varanger Museum: Kunst og Kulturarvprosjekt for skolene i Vardø kommune Nordnorsk Kunstmuseum: Samarbeidsmøte og intensjonsavtale Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa: Uformell intensjonsavtale om samarbeidsprosjekter rundt prosjektutvikling, kompetanseheving og utvikling av nye aktiviteter. Lofoteventyret: Aktiviteter for barn under VM i Skreifiske. Finnmark Fylke: Produsent og turnelegger for DKS + fagråd DKS Sør-Varanger kommune: (Kommunal DKS-produksjon i 2012) Alta kommune: Skaffet produksjoner til DKS + vurdering av søknader. Nordland Fylke: Utvikling av nye DKS-produksjoner Vågan kommune: Levert produksjoner til DKS, og deltatt i kommunens fagråd. NNKS har formidlet en rekke oppdrag for kunstnere også i Troms og Nordland. Samarbeidsprosjekt med «Bok i Lofoten»: litteraturfestival for barn

20 Samarbeidspartnere Våre viktigste samarbeidspartnere er koordinatorer for Den kulturelle skolesekken på fylkesnivå i Nordland, Troms og Finnmark. Alle fylkeskommunene har vært svært gode ambassadører for våre prosjekter. I 2012 har også KORO vært Andre som vi har hatt samarbeid med i 2012: Barents Spektakel/Pikene på Broen, SKINN, Samisk Kunstnersenter, Tromsø Kunstmuseum, Fauske og Rana kommune, Den kulturelle spaserstokken i Vågan, Kabelvåg Kunstfilmfestival, LIAF, Nordland Kunst- og filmskole, Waterline Barents, Lofoten Kulturhus, Nordisk ministerråd, Varanger museum og en rekke enkeltkunstnere. Flere enkeltkommuner og skoler har også vært viktige samarbeidspartnere. Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur har vært samarbeidspartnere i kunstprosjekt og utstilling: Svært mange benytter senteret som informasjonskanal i forbindelse med skoleprosjekter. (Rapporter fra beretningsårets og tidligere års prosjekter kan lastes ned fra Det er fortsatt en prioritert oppgave å samarbeide med og gi kunstnere som har lyst til å arbeide med DKS råd og veiledning i forbindelse med prosjektutvikling. Barn signerer i Folkeveggen, Komafest i Vardø 2012

21 Produksjoner Vår 2012 Produksjon Formidler Sted Dager Aldersgruppe Antall Eventer Lyd Siri og Audun Finnmark 3 dager VG skole Barents Spektakel Vebjørg/Grethe/Kristin Sør-Varanger 2 dager 5. til 7 klasser Glass Kari Malmberg Finnmark 7 dager 6. klasse Glassblåsing Boble Glasshytte Karasjok 1 dag mellomtrinn 40 3 Fanzine Edvine Larssen/Marte Huke Finnmark 5 dager VG skole Maskelaging, barnehage Jonas FINN 5 dager barnehage Kunstfilm NUK Camilla Figenschou FINN 5 dager 14 til Workshop 6-10 Kristin Tårnes FINN 3 x 1 dag 50 3 Workshop Isak Gjertsen FINN 3 dager 20 3 Naturscape Kristin Risan NNKS 4 omv 10.klasse 25 4 Naturscape Eva Ljosvoll NNKS 2 dager barnehage+ 1.3 kl Systemkaos Bjørn Tore og Kristin Vågan 5 dager 6. og 7. kl Sound of freedom Amund Sjølie Sveen NNKS 3 dager vg skole 90 3 Uten rammer - nye rom Torill NNKS 3 omvisn Kunst og filmskole 70 3 Kunstuke Jonas Skutvik skole 5 dager alle 27 5 Komafestival Tristan Manco ++ Vardø 2 dager alle Berta Sigurdas Love Tour Kjetil Berge Vågan 3 dager uskole+vgskole 90 3 Bok i Lofoten Vågan 2 dager Nordnorsken NNKS alle Edvine Larsen/Maja Nilsen NNKS Nirmal Singh Dhunsi: BED NNKS NKFS' avgangsutstilling: «forfra» NNKS Familielørdager Lars Erik/Jonas/Grethe Kulturhuset 3 dager alle rild Tveito: Den utvandrede sønn NNKS 30 2 Lyd Siri og Audun Åland 2 dager barneskole Er vi her ennå? Helle/Åslaug/Kristin NNKS 5 dager alle Er vi her ennå? Helle og Kristin Finnmark 6 dager vg skole Systemkaos Bjørn Tore og Kristin Vardø 1 dag 8. klasse 28 2 Komafest, byvandring Kristin og Vardø museum Vardø 1 dag 8. klasse 50 1 Grytting/Mader/Ovanger Torill/Marian NNKS 42 4 Reflex Maria/Kristin/Torill NNKS 5 dager alle Im in Lavvo Samisk senter for samtidskunst Finnmark 5 dager 6.klasser Komme vekk-være i drømmen Sigfrid Hernes Finnmark 5 dager 6.klasser Tegneserieverksted Tore Strand Olsen Hammerfest 4 dager 6.klasser Sølvet mitt Hanne Haukom Finnmark 5 dager 6.klasser Ulvehiet, utstilling SKINN Tana/nesseby 2 dager 6.klasser Klassebilde Bjørn Tore og Kristin Vågan 4 dager 2.klasser Expedition of Printmakers SKINN Nord-Morge 111 omv. alle Familielørdager NNKS 3 dager alle sum produksjoner. 28 ulike kunstnere år

22 Utsmykking RSU 7.1 Møtevirksomhet Regionalt samarbeidsutvalg for Nord-Norge/Sameland (RSU) har i perioden hatt seks møter hvorav to fysiske møter. 7.2 Tilskudd til kunstnerisk utsmykking til fylkeskommunale og kommunale bygg Ut fra rapportene om KOROs tilskudd til kunstnerisk utsmykking til fylkeskommunale og kommunale bygg for 2012 kommer Nord-Norge særdeles dårlig ut. KORO har i løpet av 2012 fått 48 søknader, kun tre fra Nord-Norge. Av disse fikk Kulturfabrikken Kulturhus, Sortland tildeling. 7.3 Database over utsmykkinger: KROMINOR Norsk og samisk kunst skal dokumenteres i en felles nettbasert database, KROMINOR. Databasen skal tilgjengeliggjøre data og bilder om kunst i offentlige rom i nord, herunder på finsk og svensk side, der kunst utført av samiske kunstnere også skal inngå. SDG og NNKS har inngått et direkte samarbeid. Dette er viktig og naturlig fordi virkeområdet for kunstnersentrene krysser hverandre. Dessuten er opplysningene over kunst i kommunale - og fylkeskommunale bygg i Nord-Norge arkivert ved Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær Utsmykkinger utført av samiske kunstnere er delvis arkiverte på Samisk senter for samtidskunst, SDG i Karasjok. Prosjektet skal bestå av tre separate prosjekter for å oppnå bedre resultat. KROMINOR 1 oppbygging av database og registrering av alle utsmykkinger i Nord-Norge og alle utsmykkinger utenfor landsdelen av nordnorske og samiske kunstnere KROMINOR 2 skal prioritere fotografering og komplettering. Foreta tilstandsrapporter. KROMINOR 3 skal prioritere trykking av brosjyrer og katalog Dataprogrammet PRIMUS (som vi først valgte) viste seg å være for stort/komplisert. Vi har derfor fått PRICOM v/einar Nymoen til å skreddersy et program som er blitt prøvd ut og tilpasset i november/desember Registreringen av utsmykkingene i Finnmark startet opp i januar 2013 og foregår på NNKS, der mesteparten av materialet finnes. KROMINOR 1 har fått støtte fra Sametinget og fra Samerådet på kr Man har videre fått støtte fra Norsk Kulturråd på kr Materialet skal bl.a. gi grunnlag til en skikkelig trykksak om kunstnerisk utsmykking bilder og god tekst. Denne skal brukes i arbeidet med å informere fylker, kommuner og andre om vår kompetanse og våre tjenester innen dette område. 7.4 Regionalt Samarbeidsutvalg (RSU) 2012 Verv Navn Leder Arkitekt rep NAL Odd Karl Steinsvik Utvalgsmedlem NKNN Torill Bertelsen Utvalgsmedlem NNBK Sigrid Szetu Utvalgsmedlem SDS Ingunn Utsi Varamedlem NNBK Arvid Sveen Varamedlem NKNN Anita Schmid Varamedlem SDS Synnøve Persen Lisbeth Dahlløf er sekretær for utvalget.

23 Oppnevninger og behandlinger RSU har i 2012 oppnevnt kunstneriske konsulenter til følgende bygg: Utsmykkingsprosjekt Sted Utsm.sum. Kunstnerisk konsulent Kulturfabrikken Sortland Anita Hillestad/Kari Elfstedt (KORO) Galleri Adde Zetterquist Saltdal Bjørg Heggstad Jakhelln (Nordland FK) RSU har i 2012 anbefalt kunstnerisk rådgiver til Hospitalitet (prosjektledelse) for følgende bygg: Utsmykkingsprosjekt Sted Utsm.sum. Kunstnerisk konsulent Pasienthotellet Tromsø Ingrid Larssen Kirkenes nye sykehus Sør-Varanger Inger Blix Kvammen RSU har behandlet og godkjent følgende utsmykkingsplaner: Utsmykkingsprosjekt Sted Utsm.sum Kunstnerisk konsulent Longyearbyen Kulturhus Svalbard Sigfrid Hernes (KORO) Kulturfabrikken Sortland Anita Hillestad/Kari Elfstedt (KORO) Total utsmykkingssum Kunstnere tildelt oppgaver i prosjektet: Longyearbyen Kulturhus Utvelgelsen av kunstnerne ble foretatt gjennom prekvalifisering. Det kom 73 søkere og kunstutvalget har gitt oppdraget til følgende tre kunstnere: Svein Flygari Johansen Jenny Alnæs Stefan Tørner Kulturfabrikken Sortland Kari Dyrdahl Bjørg Nyjordet/Magnar Gilberg Beate Einen / Margareth Troli Bjørn Elvenes Kunstnere til utsmykking av ungdomsavdelingen er ennå ikke utpekt. 7.6 Andre saker. RSU opplever at mange av de kunstneriske konsulentene går igjen, det er med andre ord for få konsulenter i landsdelen. Man vil foreta en undersøkelse blant medlemmene om man ønsker å jobbe som kunstnerisk konsulent og hvorfor/hvorfor ikke man er med i KOROS konsulentregister.

24 Kunstsalg Omsetning på kunstsalg i 2012 var på kr En økning fra 2011 (kr ) på 26 %. Med 20 % provisjon til NNKS blir kunstnernes salgsandel kr og kr i provisjon til NNKS. Salg av trykksaker var i 2012 kr (en nedgang på ca. 10 %). Salg av designartikler kr (en økning på 29 %). I tillegg har vi hatt en økning på 29% når det gjelder gavekort. Vi har sett behov for en komplettering av butikken med litt godt tegnemateriale. Dette har vi begynt å selge litt av. Det jobbes kontinuerlig med en profesjonalisering av denne delen av virksomheten gjennom mer markedsføring, direkte orientering mot hotellgjester, konferansedeltakere og andre grupper. Det foregår en regelmessig gjennomgang av varelageret og returnering av kunst, for å kunne presentere nye arbeider i kunstbutikken. I tillegg oppdateres nettbutikken i form av billedmateriale på nye arbeider. Vi er også i gang med en ny, spennende og mer oversiktliglig presentasjon, der det også blir en kort informasjonstekst om kunstnerne. Også selve kjøpsfunksjonen i nettbutikken skal tas opp til ny vurdering. I perioden har vi fått komplettert lysutstyret i vinduene og i smykkeskapene. I tillegg er det kommet en bokøy på gulvet slik at hyllesystemene blir prioritert til utstilling av kunst. Foto: Kjell Ove Storvik

25 LIAF 2012 For Liaf har 2012 vært et mellomår uten festival. Året har vært preget av planlegging og forberedelser til Liaf Styringsgruppen til Liaf inviterte 13 personer til å søke om å kuratere Liaf Styret valgt å invitere 3 av søkerne til et samarbeid om kuratorjobben. De tre sa ja og er Anne Szefer Karlsen (Norge), Eva González-Sancho (Spania)og Bassam el Baroni (Egypt). De har vært engasjert siden mai og brukt året til å utarbeide konseptet for Liaf Berte T Ynnesdal har vært ansatt som produsent i 20 % stilling fram til mars hvor stillingen økte til 50 %. Hun har i hovedsak arbeidet med å avslutte Liaf 2011 og å koordinere det praktiske arbeidet i forbindelse med forberedelsen til Liaf Fra og frem til gjennomført festival er stillingen økt til 100%. Gjennom statsbudsjettet og bevilgningene for 2013 har NNKS fått økte rammer, bl.a. til styrking av LIAF`s administrasjon. Det betyr at vi langt på vei har fått dekket produsentstillingen gjennom økt tilskudd. Styringsgruppen til LIAF består av leder Helga Marie Nordby, Martin Rørtveit Jensen, Ina Ozko, Sabrina van der Ley og daglig leder NNKS. LIAF har ambisjoner om å utvikle seg til en større og mer betydningsfull internasjonal kunstfestival. Her ser vi de nye kuratorene, fra venstre: Bassam el Baroni, Eva González-Sancho og Anne Szefer Karlsen

26 Statens utstillingsstipend 2012 Det var i Norsk Kulturråds budsjett satt av kr til utstillingsstipend for Hvert kunstnersenter kan innstille 10 kandidater med maksimumsbeløp kr I 2012 ble det samlede tildelingene i Nord-Norge kr Regional innstillingskomité for utstillingsstipend i Nord-Norge Representant for Navn NNBK Ingunn Moen Reinsnes, vara: Sissel Fredriksen NKNN Turid Steen, vara: Cecilie Haaland Kunstforeningene Maria Stefansen, vara: Pia Lidvall Nordland fylkeskommune Malgosia Wroblewska, vara: Kristoffer Dolmen Sekretær, NNKS Torill Østby Haaland Følgende tildelinger ble gjort i 2012 Kunstner Medium Utstillingssted Sum Johanne Seines Svendsen Kollodium våtplate fotografi Nordnorsk kunstnersenter Kristin Velle-George Tegning, skulptur, video Kurant, Tromsø Jet Pascua Diverse medier Samisk kunstnersenter Kristin Tårnes Video Nordnorsk Kunstnersenter Grethe Winther-Svendsen Keramikk Svolvær kunstforening Silje Villhodd Metall Narvik kunstforening Sille Storihle Foto Nordnorsk kunstnersenter Nina Torp Foto, installasjon Nordnorsk kunstnersenter Mattias Härenstam Video, installasjon, grafikk Tromsø kunstforening Kathana Zahl Fagervik Maleri Petter Dass-museet Johanne Seines Svendsen, Kolodium våtplate fotografi

27 Nettverk og møter 11.1 Daglig leder Daglig leder har deltatt på mange samarbeidsmøter med andre institusjoner. Arbeidet med Vågan kunstsenter tok uforholdsmessig mye tid i 2012 og NNKS er nå formelt ute av dette samarbeidet. Vi er fortsatt positive til at det arbeides med å få kunstnerisk aktivitet inn i bygget, men NNKS ønsker ikke å påta seg leie- og driftsforpliktelser i bygningen. Utviklingen av LIAF, møter i styringsgruppen og andre møter med involverte er blitt en viktig del av jobben. Gjennom LIAF når også NNKS ut på andre arenaer og får profilert seg på nye måter. Det knyttes spennende kontakter som er til fordel for NNKS som helhet. Det har vært to møter i det nordnorske nettverket for visuell kunst. Sammen med styreleder deltok daglig leder i Karasjok på årsmøtet for kunstsentrene i Norge Vi deltar også i ett reiselivsnettverk for Lofoten. Her profilerer vi senteret og kunstnerne i forhold til det store turistmarkedet i Lofoten. Det ble avviklet ett fellesmøte med kunstnerorganisasjonene i Nord-Norge i NNKS har i løpet av året tatt imot besøk fra flere institusjoner, selskap og organisasjoner. I samarbeid med THON i Svolvær bruker vi ofte galleriet til større mottakelser og får på denne måten profilert oss mot helt nye besøkende Av øvrige møter og deltakelse kan nevnes: Tromsø kulturhus, mulig samarbeid om gallerirom Barents spektakel, møter og NNKS-prosjekt Vågan kunstsenter, Lofoten internasjonale kammermusikkfest og Stamsund internasjonale teaterfestival Nordland fylkeskommune, oppfølgingsmøter Lofoten kulturhus, samarbeidsmøter Stiftelsen kunstnerhuset/ advokat, overtakelse av kunstnerhuset Besøk på Dokumenta, Kassel Konferanse i Oslo, kultursamarbeidet i EØS, videreutvikling av støtteordningene «EU grands» Nordnorsk kulturkonferanse i Mo i Rana DKS: Glassblåsing på Boble Glasshytte, Karasjok

28 Kunstpedagog Foredrag for lærere i Bodø: Om bruk av samtidskunst i undervisningen. Nordnorsk Kulturkonferanse: Presentasjon av samarbeidsprosjekt i Vardø Samspel 2012, Bergen: Foredrag om komafest (Streetartfestival i Vardø) og formidling Foredrag og workshop for lærere på Åland, Nordens Hus, Åland: Om bruk av kunstnere i skolen. Nordland kunst- og filmskole: Gjesteforelesning: Om å jobbe med barn og DKS Nordland kunst- og filmskole: Gjesteforelesning: Presentasjon av Komafest i Vardø, Street-art. Har deltatt i planlegging og gjennomføring av Kunstfilm-festival i Kabelvåg. Program for barn og unge. Studietur til Documenta 13 i Kassel Deltatt på Troms Fylke: DKS Troms, Filmseminar Sitter i fagrådet for DKS Vågan kommune og veileder for DKS Alta kommune. Produsent og turnelegger for DKS Finnmark Fylke. Deltatt på DKS Nordlands årskonferanse i Helsinki. Deltatt på SKINN fagseminar, Bodø Deltatt på Nordland Fylkes kulturkonferanse, Mo i Rana Ansvarlig for prosjektet Komafest 11.3 Utstillingsleder Utstillingsleder har jevnlig kontakt og møter med kunstnerne som stiller ut i galleriet, og kunstnere som jobber med prosjekter for NNKS. Utstillingsleder har også jevnlige møter med diverse samarbeidspartnere, som Samisk kunstnersenter, SKINN, Pikene på broen, Petter Dass-museet, Lofoten Kulturhus med flere. Utstillingsleder deltar på relevante konferanser og seminarer. Gjestelærer ved Nordland kunst- og filmfagskole i utstilling og kuratorvirksomhet, januar 2012 Befaring, Alstahaug, med Grethe Irene Einarsen og Ann Kristin Einarsen, møte med Petter Dass-museet, mars 2012 Deltatt: SKINNs årsmøteseminar, Bodø, april 2012 NNKS-representant i programkomiteen til Filmfest Lofoten (tidligere Kabelvåg kunstfilmfestival) Studietur til Dokumenta, Kassel, september 2012 Deltatt: regionalt fagseminar om arenautvikling i regi av Norske kunstforeninger, Bodø, november 2012 Deltatt: seminar om AIR-programmer i regi av Troms fylkeskommune, Tromsø, november 2012 Deltatt: Nasjonalmuseets formidlingsseminar, Oslo, november 2012 Deltatt: Seminar om kunsthåndverk i regi av NK og Nasjonalmuseet, «Materiality matters», Oslo, november 2012 Recidency med Kjetil Berge og Pikene på broen, Kirkenes, desember 2012

29 29

Nordnorsk kunstnersenter ÅRSMELDING 2013

Nordnorsk kunstnersenter ÅRSMELDING 2013 1 István Csákány, Sudden gust of motivation, 2012. Foto: LIAF Nordnorsk kunstnersenter ÅRSMELDING 2013 2 3 1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side 4 2.0 Organisasjonskart side 5 3.0 2013 i

Detaljer

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet.

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. ÅRSMØTE i Nordnorsk kunstnersenter Tromsø 14. mars 2015 Saksliste og innkomne saker: 1/15 Åpning Navneopprop i NKNN og NNBK Navneopprop observatører 2/15 Konstituering Møteleder Referenter Redaksjonskomité

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

Dette er en presentasjonen av ulike kunstnere bosatt i Finnmark.

Dette er en presentasjonen av ulike kunstnere bosatt i Finnmark. Kunstnere i Finnmark En presentasjon av et utvalg billedkunstnere og kunsthåndtverkere ndtverkere bosatt i Finnmark pr. juni 2007. Utarbeidet av Nordnorsk Kunstnersenter i samarbeid med Den kulturelle

Detaljer

Å gjøre det beste ut av det? - Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken Kristin Risan, kunstpedagog Nordnorsk Kunstnersenter

Å gjøre det beste ut av det? - Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken Kristin Risan, kunstpedagog Nordnorsk Kunstnersenter Å gjøre det beste ut av det? - Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken Kristin Risan, kunstpedagog Nordnorsk Kunstnersenter Times Square, Barents Spektakel 2008, Kirkenes Border Crossing Exercises Øvelser

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides:

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides: \t, Nordland fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200702091 Arkivnr.: 600 Saksbehandler: Kristin Nilsen Saksgang Fylkesrådet 18.09.2007 131/07 Sakstittel: Høringsuttalelse. Knutepunktoppdrag Fylkesrådet

Detaljer

ÅRSBERETNING. Se Kunst i Nord-Norge årsberetning 2011 1

ÅRSBERETNING. Se Kunst i Nord-Norge årsberetning 2011 1 2011 ÅRSBERETNING ANDERS SLETVOLD MOE «Black Out / Block Out» / i forgrunnen: «Passive Practical Material (579 Cableties)» (2011) Fra utstillingen UTEN RAMME; NYE ROM i Sortland. Foto: Kjell Ove Storvik

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

BODØ KUNSTFORENING Årsberetning 2015

BODØ KUNSTFORENING Årsberetning 2015 BODØ KUNSTFORENING Årsberetning 2015 BODØ KUNSTFORENING Årsmøte 26. april 2016 INNHOLD Sak 1: Innkalling og konstituering av årsmøte 2016 Sak 2: Årsberetning for Bodø Kunstforening Sak 3: Årsberetning

Detaljer

Øvelser i å krysse grenser PÅ BARENTS SPEKTAKEL 2008. Et kunstprosjekt i regi av. Nordnorsk Kunstnersenter DKS Finnmark Pikene på Broen

Øvelser i å krysse grenser PÅ BARENTS SPEKTAKEL 2008. Et kunstprosjekt i regi av. Nordnorsk Kunstnersenter DKS Finnmark Pikene på Broen Øvelser i å krysse grenser PÅ BARENTS SPEKTAKEL 2008 Et kunstprosjekt i regi av Nordnorsk Kunstnersenter DKS Finnmark Pikene på Broen La Compagnie Malabar: L E VOYAGE DES AQUARÊVES 463 elever fra Femte,

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Orange clockwork, Marianne Arneberg/BONO2100 Foto: Ellen R. Karlowicz

Orange clockwork, Marianne Arneberg/BONO2100 Foto: Ellen R. Karlowicz Orange clockwork, Marianne Arneberg/BONO2100 Foto: Ellen R. Karlowicz Visjon, strategi, organisasjon og virksomhet Nøkkeltall og samarbeidspartnere Kunstnerisk råd, utstillinger og kunstprosjekter Samarbeide

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Kunst i Nordland 2012 2015

Kunst i Nordland 2012 2015 Kunst i Nordland 2012 2015 handlingsplan for visuell kunst Nordland fylkeskommune har satt seg som mål å være ledende som kulturfylke. Det er et mål fylkesrådet tar på alvor. Kultur har egenverdi i tilknytning

Detaljer

Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13

Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13 Østlandsutstillingen Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13 Østlandsutstillingen 2013 Arena 2013 Årets utgave av Østlandsutstillingen er den 34. utstillingen siden oppstarten i 1989. I 2013 har

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest TEMA ER GLASS med Kari Malmberg og Kristin Risan 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest Et prosjekt fra Den kulturelle skolesekken i Finnmark og Nordnorsk Kunstnersenter Kursets varighet: ½ dag Antall

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren TRÅD BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren RAPPORT fra prosjekt for Den Kulturelle skolesekken Atelier Lofoten, Svolvær 16.06. 03.09.06 Alta Kunstforening 29.09 22.10.06. 451

Detaljer

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Detaljer

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 2008 Årsmelding Salten Kultursamarbeid Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Deler av Salten kulturutvalg Årsmelding Salten Kultursamarbeid

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Ny nordisk glasskunst. Omvisning og kunstverksted med Glasskunstner Kari Malmberg og Kunstpedagog Kristin Risan

Ny nordisk glasskunst. Omvisning og kunstverksted med Glasskunstner Kari Malmberg og Kunstpedagog Kristin Risan Ny nordisk glasskunst Omvisning og kunstverksted med Glasskunstner Kari Malmberg og Kunstpedagog Kristin Risan 500 elever fra skoler i Vågan 1. til 10. klasse Omvisning i utstillingen Transparent realisme

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803897 : E: 242 C40 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune Til: Fra: KMD Samdrift KKF DA Årlig rapport BOLYST Dato: September 2014 Kommune: Tromsø Prosjektnavn: Samdrift 2 Prosjektleder: Ylva Maria Pavval Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RANA KUNSTFORENING 2014

ÅRSMELDING FOR RANA KUNSTFORENING 2014 ÅRSMELDING FOR RANA KUNSTFORENING 2014 Årsmelding 2014 Foreningen hadde pr. 31.12 2014 120 enkelt medlemmer og 40 familiemedlemskap. Styret: Leder: Mona Iglum Nestleder: Synnøve Sætre Hanssen Kasserer:

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Sted: Alta, Tidspunkt: 27.04.14 kl. 10.00-13.00 Antall deltagere: 32 Deltagere med stemmerett: 14 medlemslag representert med 28 stemmer: AkuTTTeatret, Altarevyen, Bodø Ungdomsteater,

Detaljer

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Retningslinjer Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE

STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE 1 STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE - et tillegg til Den nordnorske kulturavtalen 2010-2013 _ Dan Grallam: Uten tinel, 1996, Skulpturlandskap Nordland I La Compagnie Malabar, Barents Spektakel, 20091

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Nordland Nasjonalparksenter Nordland har et senter og 8 nasjonalparker. Nordland nasjonalparksenter ble åpnet i 2005. Autorisert for Saltfjellet

Detaljer

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

2009 Årsberetning 2009

2009 Årsberetning 2009 2009 Årsberetning 2009 Medlemmer Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 56 medlemmer per 31.12.09. Fylkeslaget har hatt en medlemsøkning på 8 medlemmer. Like etter nyttår 2010 fikk fylkeslaget enda

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BODØPILOTEN 2015

HANDLINGSPLAN FOR BODØPILOTEN 2015 HANDLINGSPLAN FOR BODØPILOTEN Barnehage Aktiviteter Deltakere Tidspunkt Presentasjoner Evalueringsmøte Barnehager, Vår- eksterne fagpersoner som har vært inne i barnehagene, alle samarbeidspartene Lage

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Foto: Utsnitt fra Videoen av Unn Fahlstrøm Nr. 610.

Foto: Utsnitt fra Videoen av Unn Fahlstrøm Nr. 610. Foto: Utsnitt fra Videoen av Unn Fahlstrøm Nr. 610. ÅRSMELDING 2006 Årsmelding for SKINN 2006. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. www.kunstsentrene.no

ÅRSRAPPORT 2011. www.kunstsentrene.no ÅRSRAPPORT 2011 www.kunstsentrene.no 2 INNHOLD Forord Medlemmene i Kunstsentrene i Norge s.4 s.6 - presentert i alfabetisk rekkefølge med nøkkeltall Fellestall for Kunstsentrene i Norge - sammendrag av

Detaljer

Bok og kulturbussen i Midt-Troms.

Bok og kulturbussen i Midt-Troms. Bok og kulturbussen i Midt-Troms. Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken i Troms og Nordnorsk Kunstnersenter. Teknisk samarbeid med Bok og kulturbussen i Sør-Troms. I denne bussen produserte 190 elever

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Årsmelding for SKINN 2007.

Årsmelding for SKINN 2007. ÅRSMELDING 2007 Foto: Stillbilder fra videoverk i SKINNs utstillingsproduksjon 2007, m² og tid- når solen treffer huset samtidig som det ringer på døren. Årsmelding for SKINN 2007. 1. SKINNs organer 1.1.

Detaljer

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Mjøsa et kunstprosjekt Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Om seminaret Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem Mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterer til en dag på Kapp med

Detaljer

årsberetning 2012 se kunst i nord-norge - årsberetning 2012 1

årsberetning 2012 se kunst i nord-norge - årsberetning 2012 1 årsberetning 2012 1 INNHOLD: ÅRSBERETNING 2012 1 Styreleders forord 4 2 Turné, utstilling, formidling 6 2.1 Turné 6 2.2 Utstilling 7 2.3 Formidling 12 3 Fagseminar og kurs 13 3.1 Fagseminar 13 3.2 Regionalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. www.kunstsentrene.no

ÅRSRAPPORT 2010. www.kunstsentrene.no ÅRSRAPPORT 2010 www.kunstsentrene.no 2 INNHOLD Forord Styret i Kunstsentrene i Norge Presentasjon av kunstsentrene i Norge - presentert i alfabetisk rekkefølge med nøkkeltall Fellestall for kunstsentrene

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Grafikk. av Ola Strand. 1. Lofotsommer VIII. Serigrafi - 34 x 42 cm

Grafikk. av Ola Strand. 1. Lofotsommer VIII. Serigrafi - 34 x 42 cm Grafikk av Ola Strand 1. Lofotsommer VIII. Serigrafi - 34 x 42 cm 2. Nordlandsglimt III 3. Nordlandsglimt IV 4. Nordlandsglimt V 5. Nordlandsglimt VI 6. Nordlandsglimt VII 2 7. Sommer II Serigrafi - 50

Detaljer

NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 40089595 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 Epost: nnbk@nnks.

NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 40089595 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 Epost: nnbk@nnks. NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 40089595 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 Epost: nnbk@nnks.no ÅRSMØTE Island 2016 ÅRSMELDING 2015 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

årsberetning SKINNårsmøte 2010 1 UTEN RAMME; NYE ROM - Josefine Lyche. The 2 2 Case (Diamond Theorem). After Steven H. Cullinane.

årsberetning SKINNårsmøte 2010 1 UTEN RAMME; NYE ROM - Josefine Lyche. The 2 2 Case (Diamond Theorem). After Steven H. Cullinane. årsberetning UTEN RAMME; NYE ROM - Josefine Lyche. The 2 2 Case (Diamond Theorem). After Steven H. Cullinane. Foto Bjørn S. Fridtjofsen SKINNårsmøte 2010 1 Innhold 1 Styreleders forord 3 2 Daglig leders

Detaljer

2011 Nordnorsk filmsenter, utviklingsstøtte og produksjonsstøtte

2011 Nordnorsk filmsenter, utviklingsstøtte og produksjonsstøtte CV Navn: Camilla Figenschou Adresse: Postboks 61, 8312 Henningsvær Tlf: 0047 917 55841 Epost: camilla.figenschou@gmail.com Født: 1978 Lofoten Utdanning 2006-2008 Master i billedkunst, Konstfack, Stockholm

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede.

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke: Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest Vara: Randi Sjølie, Vadsø Troms fylke: Styremedlem:Arild

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer