Nordnorsk Kunstnersenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordnorsk Kunstnersenter"

Transkript

1 Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012

2 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik

3 - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side Organisasjonskart side i tall side Styreleder og styrets beretning 4.1 Styreleder side Styrets møtevirksomhet side Ansatte side Arbeidsmiljø, organisasjon og likestilling side Strategi side Økonomi side Ytre miljø side Utstillings- og prosjektvirksomhet 5.1 Utstillinger 2012 side Andre arrangementer tilknyttet galleriet side Kunstnerinitierte prosjekter side Andre prosjekt side Profilering i tekst av utstillingsvirksomheten side Barn og unge 6.1 Virksomhet side Samarbeidspartnere side Produksjoner side Utsmykking RSU side Kunstsalg side LIAF side Utstillingsstipend 2012 side Nettverk og møter side Virksomhetsplan 12.1 Virksomhetsplan, konkrete mål side Økonomi 13.1 Spesifisert regnskap 2012, budsjett 2013 Deles ut på møtet 13.2 Resultatregnskap og balanse 2012 Deles ut på møtet 13.3 Revisors beretning Deles ut på møtet 14.0 Kontrollutvalgets rapport 2012 Deles ut på møtet

4 1.0 Dette er Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) er knutepunktinstitusjon for Nord-Norge med ansvar for formidling av samtidig billedkunst og kunsthåndverk. Kunstnersenteret er en kunstnerstyrt institusjon eid av Nord- Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). Primære virksomhetsområder er utstillinger i eget galleri, kunstnerisk utsmykking, kunstsalg og formidling. Kunstnersenteret driver en omfattende aktivitet rettet mot barn og unge. NNKS initierer også kunstprosjekter utenfor eget galleri, og samarbeider med andre institusjoner om større prosjekter. Kunstnersenteret fungerer som et kompetansesenter i spørsmål om kunst, kunstnere, utsmykking og formidling. NNKS er sekretariat for Regionalt samarbeidsutvalg for Nord-Norge og Sameland, som arbeider med utsmykking i hele landsdelen. NNKS har også det overordnede økonomiske og juridiske ansvaret for Lofoten Internasjonale kunstfestival (LIAF). LIAF har eget kunstfaglig styre og eksterne kuratorer, noe som skal sikre at festivalen videreføres som en frittstående, ikke kunstnerstyrt aktivitet innenfor hovedrammene til NNKS. Fra overtok også NNKS driftsansvaret for Kunstnerhuset i Lofoten. Stiftelsen Kunstnerhuset er avviklet og selskapets eiendeler og forpliktelser er overdratt til NNKS. Nordnorsk Kunstnersenter skal bidra til at Nord-Norge er en levende og attraktiv scene for samtidskunst. På denne scenen ønsker NNKS å være en ledende formidler. Overordnede mål for virksomheten: Skape interesse og forståelse for kunst gjennom aktiv formidling til både voksne og barn / unge Skape gode og interessante arenaer for kunstnerisk virksomhet Sikre kunstnerisk ytringsfrihet og gi rom for eksperimentelle uttrykk Skape møteplasser for kunstnere, publikum og samarbeidspartnere Sikre profesjonell gjennomføring og videreutvikling av LIAF Sikre videreføring av bo og arbeidsstedet Kunstnerhuset i Lofoten Steve Powers, Vardø 2012

5 5 2.0 Organisasjonsmodell, NNKS med LIAF og Kunstnerhuset Årsmøte (eiere) NNBK Styret NNKS NKNN Daglig leder NNKS Harold Hesten Styringsgruppe LIAF Helga Marie Nordby RSU Lisbeth Dahløff Sekretær Marianne Stokland Husstyre DKS Kristin Risan Kunstbutikk Lisbeth Dahløf Galleri utstillinger prod Torill Østby Haaland Kunstnerhus Bente Tønsager LIAIF festival Kuratorer producer Berte Ynnesdal Bente Tønsager Ieva Zule Ann Helen Nicolaisen Maria Gradin

6 i tall 3.1 Publikum personer har besøkt NNKS sitt galleri i Svolvær. Dette er en beskjeden økning på 4% fra 2011 med besøkende (økningen fra 2010 til 2011 var 27 % da besøkte senteret). Vi opplever en økning både pga. byens befolkning og tilreisende. I tillegg har åpningstidene med kveldsåpent i forbindelse med Hurtigruteanløpene hatt mye å si for publikumstallet. Vi har en klar målsetning om at trenden skal fortsette utover i årene som kommer, og arbeider bevisst med mer markedsføring overfor en del andre målgrupper som konferansedeltakere, bedrifter etc. Komafest i Vardø trakk minst 500 hundre fastboende og tilreisende til åpning, forelesninger og fest. Nesten 7000 barn og unge har deltatt på ulike arrangementer i våre DKS-prosjekter Vårt totale publikum og deltakertall for 2012 blir dermed rundt av En liten økning fra Utstillinger og prosjekter NNKS har vist 13 egenproduserte utstillinger i I tillegg ble det vist 2 utstillinger som var produsert av andre institusjoner for vandring. NNKS har hatt en egen utstilling på vandring til 9 forskjellige visningssteder. I tillegg har NNKS initiert 4 større kunstprosjekter utenfor eget galleri, spredt utover landsdelen. 3.3 Foredrag Ansatte ved NNKS har hatt innlegg og holdt foredrag ved 23 anledninger ved og utenfor institusjonen. Nettverk og møter: Ansatte ved NNKS har deltatt i en rekke møter i landsdelen, i Norge og har også deltatt i internasjonale sammenhenger. Vi deltar i flere nettverk, både formelle og uformelle. Viktigst her er kanskje kunstsentrene i Norge og nettverk for kunstinstitusjonene i Nord-Norge. PØBEL: Flyttebussen ved Vardø, Komafest 2012

7 7 3.4 Omtale i mediene Dette året er det Komafest i Vardø som har fått mest oppmerksomhet, med over 70 omtaler og lengre reportasjer i norsk og utenlandsk media. Omtalene av den øvrige virksomheten er i hovedsak omtale av utstillinger, intervjuer med ansatte og utstillere og reportasjer fra arrangementer og workshops der barn er involvert. Liaf er inne i et mellomår, men har likevel hatt jevnlig oppmerksomhet fra media. 3.5 Formidling til barn og unge Vi har stått bak over 38 ulike prosjekter rundt i landsdelen i 2012, med varighet på alt fra 1 dag til turneer på 1 til 2 uker. I tillegg kommer andre omvisninger og mindre prosjekt knyttet til utstillinger ved NNKS. Nesten 7000 barn og unge fra hele Nord-Norge har deltatt. 28 kunstnere har vært involvert i prosjektene, i tillegg til kunstpedagog og utstillingsleder. Vi har gjort flere prosjekt for den Kulturelle Spaserstokken i Vågan. Vi formidler også jevnlig oppdrag til kunstnere, uten at det kommer med i våre statistikker. Vi har videre hatt kurs, produsentseminar og holdt foredrag på kurs og konferanser. I tillegg til denne aktiviteten kommer alle omvisninger, familielørdager og workshops som vi utfører med utgangspunkt i utstillingene i eget galleri. Maskekurs med Jonas Roman Candena

8 8 4.0 Styreleder og styrets beretning 2010 Styret ved Nordnorsk kunstnersenter har under året hatt den samme faste styresammensetningen som foregående år frem til årsmøtet da Elisabet Alsos Strand ettertreddes av Helle Storvik (NNBK). Samarbeidet med administrasjon, daglig leder Harold Hesten og kunstnersenterets utstillingsleder Torill Østby Haaland har som tidligere fungert effektivt og godt. Styret har gjennom god informasjon kunnet følje det daglige arbeidet på senteret. Styremøter har vært holdt den i Kirkenes i samband med Kulturfestivalen Barents Spektakel, den i samband med årsmøtet i Kiruna, den i Svolvær. Ved dette møtet var det også et fellesmøte med kuratorsgruppen for LIAF. Styret var den i møte med Vågan kommune for informasjon og førespørsel om deltagande i en plan for revitalisering av bruken av våre gamle lokaler i Vågan kunstsenter. Styreleder har gjennemført medarbeidersamtaler med senterets ansatte. Styreleder har også sammen med daglig leder deltatt i årsmøte for kunstsentrene i Norge den i Karasjok. Styrets arbeid har spent over store områder, alt fra små praktiske spørsmål til de store overgripende og fremtidsinnrettede strategiene. Planeringen og utviklingen av LIAF og planene på kunstnerisk tilstedeværelse i andra arenaer har vært aktuelle diskusjonsemner. Driftsovertagelsen av Kunstnershuset i Svolvær har varit ett stående tema etter att dette blev vedtatt av årsmøtet Juridiskt sett var dette ennå ikke helt avklaret under 2012, men senteret har allerede under høsten engagert seg i den praktiske driften. Styret har fortsatt diskussjonene om muligheten for ekspansjon av sentrets virksomhet gjennom å skaffe noen form for filiallokale i Tromsø og ev. andre steder. En mulig utstillingslokale i Tromsø ble forkastet. Styrets arbeid med å fungere som kunstneriskt råd ( sammen med utstillingsleder) har forendrets slik at en styremedlem arbeider sammen med en representant fra omvekslende NNBK:s og NK-Nordnorges sine juryer. I denne nye arbetsformen ingår nå Janne Juvi Rasmussen fra styret, Sissel Fredriksen (NNBK) og Torill Østby Haaland. Det hetaste diskusjonsemnet under året blev revitalisering av Vågan kunstsenter, der styret hade en lang og intensiv diskusjon per E-post, innen en slutlig avgjørelse ble tatt. For øvrig henvises det til referater fra årets styremøter. Bevkop Dag E. Nyberg Styreleder for Nordnorsk kunstnersenter

9 9 4.2 Styrets møtevirksomhet 4.2 Styrets møtevirksomhet Det har vært avholdt 3 styremøter, ett av møtene har vært i tilknytning til årsmøtet. Årsmøtet ble i 2012 avholdt i Kiruna. Styret består av: Verv Navn Sitter til Leder NNBK Dag E. Nyberg 2016 Styremedlem NNBK Helle Storvik 2016 Styremedlem NKNN Inger Anne Nyaas 2013 Styremedlem NKNN Janne Juvi Rasmussen 2015 Styremedlem KKD rep Even Aursand 2014 Styremedlem /ansattes repr. Torill Østby Haaland 2015 Varamedlem NNBK Elisabet Alsos Strand 2016 Varamedlem NNBK Arnold Johansen 2013 Varamedlem NKNN Kari Elfstedt 2014 Varamedlem NKNN Lillian Erlandsen 2013 Varamedlem KKD rep Luba Kuzovnikova 2014 Varamedlem /ansattes repr. Kristin Risan Ansatte Nordnorsk Kunstnersenter hadde i faste heltidsstillinger. Agnete Tangrand ble tatt inn som ekstrahjelp på kveld og i helgene. Hun er student på kunst og filmskolen. I 2013 vil både Bente og Berte ha 100 % stillinger hos oss. Arbeidsstokken består av erfarne, stabile, pålitelige og dyktige medarbeidere. Ansatte ved Nordnorsk kunstnersenter 2012 Navn Stilling Status omfang Periode Harold Hesten Daglig leder Fast 100 % Lisbeth Dahlløf Butikksjef Fast 100 % Kristin Risan Kunstpedagog Fast 100 % Marianne Stokland Kontorfullmektig Fast 100 % Torill Østby Haaland Utstillingsleder Fast 100 % Berte Ynnesdal Produsent Fast variabel Bente Maren Nilsen Galleri og Kunstnerhuset Timelønn Fast ca 60% Ann Helen Nicolaisen Gallerivert Timelønn ca 20% Maria Gradin Gallerivert Timelønn ca 35% Ieva Zule Gallerivert Timelønn ca 65% Agnete Tangrand Gallerivert Timelønn ca 10%

10 Arbeidsmiljø, organisasjon og likestilling Det har i beretningsåret ikke forekommet alvorlige ulykker med personskade på ansatte. Av fast ansatte er 80 % kvinner. Av kortidsansatte er alle kvinner. I NNKS-styret er det ved utgangen av året 66 % kvinner. Ved framtidig rekruttering til administrasjonen og styret vil det bli lagt vekt på å oppnå en bedre balanse i likestillingen. Ved utgangen av året var ingen langtidssykemeldt. Korttidsfravær er nesten ikke eksisterende. Arbeidsmiljøet må sies å være svært godt. Organisasjonen endres i takt med nye oppgaver og satsingsområder. Alle funksjoner og stillinger er besatt. 4.5 Strategi Styret for Nordnorsk kunstnersenter fortsetter arbeidet med å styrke NNKS sin posisjon som en sentral formidlingsaktør i regionen. Dette skal komme både publikum og kunstnerne til gode. Det er enighet i styret og administrasjonen om at man skal arbeide videre for å bidra til å oppfylle hovedpunktene i fylkesrådene i Nord-Norge sin strategi for visuell kunst. Fylkeskommunen har nå tatt et skritt videre og er i ferd med å etablere et nordnorsk finansieringsprogram for produksjon og formidling. NNKS skal administrere dette programmet. NNKS jobber kontinuerlig for å bli mer synlig i hele landsdelen og våre prosjekter under Barents spektakel og samarbeide med Petter Dass-dagene er eksempler på dette. NNKS inngår i ett uformelt nettverk med de andre nordnorske aktørene innen visuell kunst, og vi er også medlem av foreningen «Kunstsentrene i Norge» LIAF og Kunstnerhuset skal videreutvikles under NNKS. Når det gjelder arbeidet med barn og unge skal vi i årene fremover fortsette det høye nivået på slik formidling, ikke bare i tilknytning til eget galleri, men også i skolene i Nordland, Troms og Finnmark. NNKS har startet arbeidet for utvikling mot et landsdelsdekkende ressurssenter for formidling av visuell kunst for barn og unge. Et slikt ressurssenter er også ønsket av Nfk og inngår som en del av fylkenes strategiplan. Kunstbutikken skal utvikles videre og den fungerer også svært bra som "døråpner" for galleriet. Lokalisert midt på Svolvær torg og med åpningstid helt til kl 22 hver kveld når vi stadig flere besøkende. 4.6 Økonomi Når dette skrives er ikke regnskapet for 2012 endelig avsluttet. De foreløpige tallene viser et totalt overskudd på ,- mot et underskudd på kr ,- i Omsetningen ligger på ca 10,6 millioner og er litt lavere enn forrige år, noe som skyldes at LIAF ikke ble arrangert i NNKS har tilfredsstillende egenkapital og økonomien er under kontroll. NNKS har, som en av svært få institusjoner i NN fått reelle økninger i bevilgningene fra KUD og fylkene. Total økning for 2013 er på Dersom vi korrigerer for generell pris og lønnsvekst er den reelle økningen på ca Økningen er delvis begrunnet i styrkning av LIAF / ansettelse av produsent, samt generell videreutvikling av NNKS. Vi vil komme tilbake til en mer omfattende økonomisk analyse og presentasjon på årsmøtet.

11 Ytre miljø Nordnorsk Kunstnersenters virksomhet er ikke forurensende eller til sjenanse for det ytre miljøet. Nordnorsk Kunstnersenter.../ Dag E. Nyberg Styreleder Inger Anne Nyaas Nestleder Helle Storvik Styremedlem Janne Juvi Rasmussen Styremedlem Even Aursand Styremedlem Torill Østby Haaland Styremedlem Harold Hesten Daglig leder Vebjørg Hagene Thoe, Barents Spektakel 2012, installasjon

12 Utstillings- og prosjektvirksomhet Det er vist 15 utstillinger i NNKS lokaler i 2011: 11 større i hovedgalleriet med eller uten bruk av blackbox, og 4 mindre utstillinger kun i blackboxen. Av disse 15 er 13 egenproduserte. 2 av utstillingene har vært vandreutstillinger produsert av andre institusjoner. I noen utstillingsperioder har vi valgt å vise to parallelle separatutstillinger i hovedgalleriet, og delt rommet med en lettvegg. Blackboxen fungerer tidvis som et separat visningsrom for mindre prosjekter. Andre ganger brukes den av utstiller i hovedgalleriet. Dvs. at lokalene kan romme fra én til tre utstillinger parallelt. Fra Arild Tveitos utstilling «Johan Jakobsen. Den Utvandrede Søn»

13 Utstillinger 2012 GALLERI «Uten ramme: Nye rom» (Josefine Lyche, Anders Sletvold Moe og Lars Morell) «Naturescape» (Camilla Malmquist, Tulle Ruth Koefoed Jespersen, Ulla Schildt, Siv Bugge Vatne og Eva Ljosvoll) Den 66. Nordnorske kunstutstilling Edvine Larssen og Maja Nilsen: «Grenseløs, umåtelig, overdreven» (installasjon og collage) Nirmal Singh Dhunsi: «BED» (gouachetegninger) Avgangsutstillingen fra Nordland kunst- og filmfagskole (15-årsjubileum) Arild Tveito: «Johan Berner Jacobsen. Den Utvandrede Søn» (diverse medier) Helle Storvik, Rune Johansen, Åslaug Krokann Berg og Mari Boine: «Er vi her ennå?» (diverse medier) Inger Johanne Grytting (tegning) Susanne Kathlen Mader (maleri) «Reflex» (Tomas Colbengtson, Grethe Irene Einarsen, Camilla Figenschou, Hanne Grieg Hermansen, Dan Lestander, Trygve Luktvasslimo, Camille Norment, Ina Otzko, Sonja Siltala og Bjørn Tore Stavang) BLACKBOX Cathrine Thorstensen: «The Disembodied Lady» (animasjon og tegning) Ina Otzko: «Falling for religion» (neoninstallasjon) Ellen Einans tegninger Solveig Ovanger (objekter i fiskeskinn) Fra utstillingene med Inger Johanne Grytting og Susanne Kathlen Mader

14 14 VANDREUTSTILLINGER Utstillingen Expedition of printmakers: «Nye trykk» har vandret til følgende visningssteder i 2012: Rana Kunstforening Hadsel Kunstforening Narvik Kunstforening Hamarøy galleri Bodø Kunstforening Galleri Nord-Norge Samtidsmuseet for Nordlige folk Alta Kunstforening Nordkappmuseet I alt har mennesker besøkt utstillingen hvorav elever, 72 omvisninger. 5.2 Arrangementer tilknyttet gallerivirksomheten i Svolvær Innslag i forbindelse med utstillingsåpninger : Artist talk med Catrine Thorstensen : Diktopplesning med Ellen Einan : Intimkonsert med Mari Boine : Performance med Trygve Luktvasslimo Intimkonsert med Mari Boine på åpningen av «Er vi her ennå?» I Boks Nordnorsk kunstnersenter samarbeider med Lofoten kulturhus om serien «I Boks», i kulturhusets lille sal. Målet med «I Boks» er å muliggjøre smalere forestillinger på Kulturhuset, og nå ut til nye publikumsgrupper. NNKS vil i hovedsak bidra med forestillinger som grenser opp mot performancesjangeren. I 2012 bidro NNKS med Amund Sjølie Sveens «The Sound of Freedom», som også gikk som skoleforestilling.

15 Kunstnerinitierte prosjekter Hvert år deler NNKS ut midler til kunstnerinitierte prosjekter. Den totale summen er på ,-. I 2012 ble midlene fordelt på fem forskjellige prosjekter. Støtten gis til enkeltkunstnere eller grupper med prosjekter som gjennomføres i Nord-Norge, fortrinnsvis utenfor de tradisjonelle visningsrommene. Prosjektmidlene blir utlyst i NK Nytt, Billedkunst, på hjemmesiden til NNKS og som nyhetsbrev til alle medlemmer av NKNN og NNBK. Søknadsfristen var 15. januar. Vi mottok 22 søknader. De ble behandlet av utstillingsutvalget. Følgende ble tildelt støtte: Kunstner Prosjekt Sted Sum True Solveig Vevatne Trygve Luktvasslimo Marianne Darlèn Solhaugstrand Hanne Grete Einarsen Skulptur/installasjon Beiarn Odor Water Limo Luktvasslimo, Vefsn «Arctic Challange Site Specific» Kunstprosjekt tilknyttet idrettsarrangementet Tour de Andørja. Andørja, Ibestad kommune «Minnehus». Objekt/skulptur Snefjord Marie Skeie «The Stich Project». Tekstil, relasjonelt. Tromsø og Kåfjord NNKS-initierte prosjekter You are here under Petter Dass-dagene på Alstahaug I 2012 ble det gjennomført et kunstprosjekt i NNKS regi under Petter Dass-dagene på Alstahaug. Petter Dass-dagene går av stabelen annet hvert år i juni måned, og har inngått samarbeid med NNKS om kunstnerisk bidrag. Samarbeidet er en viktig del av NNKS tilstedeværelse på Helgeland. I 2012 ble de to kunstnerne Ann Kristin Einarsen og Grethe Irene Einarsen valgt ut av NNKS. Etter research-tur til Alstahaug mars 2012, bidro kunstnerduoen med stedsspesifikke stålinstallasjoner i uteområdet på Alstahaug prestetun. Prosjektet åpnet under Petter Dass-dagene i juni 2012 under tittelen You are here. Fra prosjektet med Grethe Irene Einarsen & Ann Kristin Einarsen på Alstahaug

16 16 NNKS-prosjekt på Barents Spektakel I 2010 inngikk NNKS samarbeid med Pikene på Broen i Kirkenes om et årlig NNKS-bidrag til Barents Spektakel. Prosjektet ble utlyst til alle medlemmer av NNBK og NK Nord-Norge. Juryen består av utstillingsutvalget ved NNKS, i samråd med Pikene på Broen. Til Barents Spektakel 2012 sto Vebjørg Hagene Thoe bak NNKS bidrag til festivalen. Tittelen på prosjektet var Iron and Silk. Prosjektet besto av en utendørs installasjon som blant annet inkluderte et større nyprodusert vevarbeid, samt en forestilling med dans og spesialkomponert musikk av Tuomo Haapala. Forestillingen og åpningen av installasjonen fant sted ved Paviljongparken ved Rica Arctic Hotel i Kirkenes, 9. februar. NNKS videreforvalter midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond til vårt Barents Spektakel-prosjekt. Prosjektet utlyses til medlemmene som Spektakel-stipendet. Stipendet er på ,-. I tillegg går NNKS inn med midler til reise og opphold i forbindelse med prosjektet. Vebjørg Hagene Thoe søkte også inn andre midler fra UD til sitt prosjekt. Juli 2012 ble stipendet igjen utlyst. Kjetil Berge, med prosjektet Breaking the Ice, ble valgt ut til å stå bak NNKS bidrag til Barents Spektakel Prosjektet innebar en reise fra London til Kirkenes via Murmansk. I desember 2012 ble det arrangert recidency for Berge i Kirkenes, i regi av Pikene på broen arrangerte Nabroad «Send off» av prosjektet i London. Be my guest på Festspillene i Nord-Norge Under festspillene i Harstad hadde NNKS et kunstnerisk bidrag med tittelen Be my guest. Prosjektet ble utlyst til medlemmene, og 7 kunstnere ble valg ut til å prege hver sin kubeform montert på havnepromenaden i Harstad. Deltagende kunstnere var: Cecilie Haaland, Ina Otzko, Bjørn Tore Stavang, Vemund Thoe, Bård & Hilde Tørdal, Kari Elfstedt og Grethe Winther-Svendsen. Prosjektet åpnet under festspillene, 25. juni Prosjektleder og kurator var Janne Rasmussen. Everything you want av Kari Elfstedt (fra «Be my guest» i Harstad)

17 17 Komafest NNKS produserte sammen med gatekunstner Pøbel, Komafest i Vardø, juli Gatekunstner Pøbel inviterte 12 av verdens ledende street-art artister til et prosjekt som har vært ledet av NNKS. Byen har hatt stor fraflytting og sterk nedgang i næringsaktiviteter. Pøbel og hans kolleger har forvandlet byen til et levende street-art galleri, en by full av fantastiske veggmalerier og tekster som på ulike måter prøver å fortelle en historie, kalle på smilet og vekke byen til live igjen. Derav navnet Komafest. Koro har støttet prosjektet hele veien, og kunstprosjektet ble avsluttet med at Pøbel, med Koro som produsent, gravde den gamle flyttebussen fra 1962 ned i jorda ved tunellinngangen til øya Vardø. Komafest er et kunstprosjekt som så langt har overoppfylt målsettingen om å skape et lokalt eierskap, lokalt engasjement og forandre virkeligheten. Engasjementet har vært uten sidestykke. Lokalbefolkning, kommune, museum, videregående skole, NAV, hotellet, utesteder, lag og foreninger, kunstnere, musikere, huseiere, kort sagt alt som kan krype og gå har stilt opp i dette prosjektet, som lokalt har vært ledet av Barents Event (Heidi Kvernevik) godt supplert av Varanger Museum og Pøbel sjøl. Kunstnere som har deltatt: Vhils (Portugal), Steve Powers (USA), Horfe (Frankrike), Roa (Belgia), Conor Harrington (Irland), Atle Østrem (Norge), Remed (Frankrike), Husk mit navn (Danmark), Ken Sortais (Frankrike), Ethos (Brasil), E.B Itso (Danmark) og Pøbel (Norge). Prosjektet har fått enorm oppmerksomhet over store deler av verden. Komafest, blogg på facebook: https://www.facebook.com/komafest Ethos, Vardø 2012

18 Profilering av utstillingsvirksomheten i tekst Katalog Til utstillingen «Reflex» ble det laget katalog med tekster kunstfaglige tekster og presentasjoner av hver av de deltagende kunstnerne. Katalogen inneholdt også billeddokumentasjon av kunstverk, samt oversettelser til engelsk og samisk. Formidlingsmateriell I tilknytning til hver utstilling blir det skrevet formidlingstekster til bruk av publikum i galleriet. Kulturhusets programavis NNKS samarbeider med Lofoten Kulturhus om felles programavis. Utstillingene i Kunstnersenterets galleri blir presentert sammen med Kulturhusets forestillinger i en avis som kommer ut to ganger i året, og som blir fulldistribuert (Lofoten, Vesterålen og Harstad) med Våganavisa. Tekster i SKINNBLAD Til hvert nummer av SKINNBLAD skriver NNKS om egne utstillinger eller prosjekter. Galleriårbok I 2012 ble det for første gang laget en galleriårbok med bilder og tekster fra alle utstillingene i Presseomtale av utstillingsvirksomheten Det har vært minst 31 omtaler av utstillingsvirksomheten i lokalavisene i Lofoten. I tillegg har det vært jevnlige omtaler av andre prosjekter i regionale aviser. Utstillinger har også blitt omtalt i Morgenbladet og Kunstforum. Vandreutstillingen «Nye trykk» fikk 15 presseoppslag i løpet av turneen. «Komafest» i Vardø fikk ca 70 presseoppslag. 5.6 Utstillingsplan for 2014 Våren 2012 ble utstillingsplassen for 2014 utlyst i Billedkunst, NK nytt, på NNKS nettsider og som nyhetsbrev til medlemmene. NNKS mottok 100 søknader. Søknadene ble behandlet av utstillingsutvalget som består av Sissel Fredriksen (NNBK), Janne Rasmussen (NKNN) og Torill Østby Haaland (utstillingsleder, NNKS). Utstillingsplanen ble lagt opp til sommeren : Hanne Lydia Kristoffersen Margarida Paiva Nordnorsken Cecilie Haaland, Solveig Ovanger og Ingrid Larssen Morten Torgersrud Karianne Stensland NNKS jubileumsutstillings (1814) Åsil Bøthun Ragna Bley, Ann Iren Buan og Tone Berg Størseth NNKS kunsthåndverkutstilling (gruppe) Eva Bakkeslett Grethe Britt Fredriksen Første halvdel 2015: Tone Wolf Kalstad Nordnorsken Ståle Sørensen Anne Ingeborg Biringvad KLINK! (smykkekunstgruppe)

19 Barn og unge 6.1 Virksomhet 38 produksjoner til barn og unge. 28 ulike kunstnere har deltatt (+ 12 kunstnere i Komafest) Antall elever/barn: 6917 Antall eventer: 336 Formidlingsarbeid rundt egne utstillinger. Pilotprosjekter for den kulturelle skolesekken (DKS) Kjetil Berge: Berta Sigurdas Love Tour Helle Storvik: Er vi her Ennå Kristin Tårnes: Animasjon Kjetil Berge: Berta Sigurdas Love Tour Samarbeidsprosjekt: SKINN: Utstillinger for DKS, 2 kommuner i Finnnmark Samisk senter for Samtidskunst: Utstilling for DKS, (I m in Lavvu), 2 kommuner Nasjonalmuseet: Utstillinger og produksjoner til DKS i Finnmark Festspillene i Nord-Norge: 3 Kunstverksted for barn og unge, pilotprosjekter Barents Spektakel/Pikene på Broen: Formidling til barn og unge under festivalen + kunstverksted med Vebjørg Hagene Thoe og Grethe Winther-Svendsen. Pøbel, Barents Event og KORO: Street-artfestival i Vardø, sommer 2012 Filmfest Lofoten: Filmvisninger for barn under festivalen, presentasjon av elevfilmer fra DKS-prosjekt med Magne Pettersen. Lofoten Kulturhus: 6 Familielørdager med omvisning og kunstverksted Varanger Museum: Kunst og Kulturarvprosjekt for skolene i Vardø kommune Nordnorsk Kunstmuseum: Samarbeidsmøte og intensjonsavtale Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa: Uformell intensjonsavtale om samarbeidsprosjekter rundt prosjektutvikling, kompetanseheving og utvikling av nye aktiviteter. Lofoteventyret: Aktiviteter for barn under VM i Skreifiske. Finnmark Fylke: Produsent og turnelegger for DKS + fagråd DKS Sør-Varanger kommune: (Kommunal DKS-produksjon i 2012) Alta kommune: Skaffet produksjoner til DKS + vurdering av søknader. Nordland Fylke: Utvikling av nye DKS-produksjoner Vågan kommune: Levert produksjoner til DKS, og deltatt i kommunens fagråd. NNKS har formidlet en rekke oppdrag for kunstnere også i Troms og Nordland. Samarbeidsprosjekt med «Bok i Lofoten»: litteraturfestival for barn

20 Samarbeidspartnere Våre viktigste samarbeidspartnere er koordinatorer for Den kulturelle skolesekken på fylkesnivå i Nordland, Troms og Finnmark. Alle fylkeskommunene har vært svært gode ambassadører for våre prosjekter. I 2012 har også KORO vært Andre som vi har hatt samarbeid med i 2012: Barents Spektakel/Pikene på Broen, SKINN, Samisk Kunstnersenter, Tromsø Kunstmuseum, Fauske og Rana kommune, Den kulturelle spaserstokken i Vågan, Kabelvåg Kunstfilmfestival, LIAF, Nordland Kunst- og filmskole, Waterline Barents, Lofoten Kulturhus, Nordisk ministerråd, Varanger museum og en rekke enkeltkunstnere. Flere enkeltkommuner og skoler har også vært viktige samarbeidspartnere. Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur har vært samarbeidspartnere i kunstprosjekt og utstilling: Svært mange benytter senteret som informasjonskanal i forbindelse med skoleprosjekter. (Rapporter fra beretningsårets og tidligere års prosjekter kan lastes ned fra Det er fortsatt en prioritert oppgave å samarbeide med og gi kunstnere som har lyst til å arbeide med DKS råd og veiledning i forbindelse med prosjektutvikling. Barn signerer i Folkeveggen, Komafest i Vardø 2012

21 Produksjoner Vår 2012 Produksjon Formidler Sted Dager Aldersgruppe Antall Eventer Lyd Siri og Audun Finnmark 3 dager VG skole Barents Spektakel Vebjørg/Grethe/Kristin Sør-Varanger 2 dager 5. til 7 klasser Glass Kari Malmberg Finnmark 7 dager 6. klasse Glassblåsing Boble Glasshytte Karasjok 1 dag mellomtrinn 40 3 Fanzine Edvine Larssen/Marte Huke Finnmark 5 dager VG skole Maskelaging, barnehage Jonas FINN 5 dager barnehage Kunstfilm NUK Camilla Figenschou FINN 5 dager 14 til Workshop 6-10 Kristin Tårnes FINN 3 x 1 dag 50 3 Workshop Isak Gjertsen FINN 3 dager 20 3 Naturscape Kristin Risan NNKS 4 omv 10.klasse 25 4 Naturscape Eva Ljosvoll NNKS 2 dager barnehage+ 1.3 kl Systemkaos Bjørn Tore og Kristin Vågan 5 dager 6. og 7. kl Sound of freedom Amund Sjølie Sveen NNKS 3 dager vg skole 90 3 Uten rammer - nye rom Torill NNKS 3 omvisn Kunst og filmskole 70 3 Kunstuke Jonas Skutvik skole 5 dager alle 27 5 Komafestival Tristan Manco ++ Vardø 2 dager alle Berta Sigurdas Love Tour Kjetil Berge Vågan 3 dager uskole+vgskole 90 3 Bok i Lofoten Vågan 2 dager Nordnorsken NNKS alle Edvine Larsen/Maja Nilsen NNKS Nirmal Singh Dhunsi: BED NNKS NKFS' avgangsutstilling: «forfra» NNKS Familielørdager Lars Erik/Jonas/Grethe Kulturhuset 3 dager alle rild Tveito: Den utvandrede sønn NNKS 30 2 Lyd Siri og Audun Åland 2 dager barneskole Er vi her ennå? Helle/Åslaug/Kristin NNKS 5 dager alle Er vi her ennå? Helle og Kristin Finnmark 6 dager vg skole Systemkaos Bjørn Tore og Kristin Vardø 1 dag 8. klasse 28 2 Komafest, byvandring Kristin og Vardø museum Vardø 1 dag 8. klasse 50 1 Grytting/Mader/Ovanger Torill/Marian NNKS 42 4 Reflex Maria/Kristin/Torill NNKS 5 dager alle Im in Lavvo Samisk senter for samtidskunst Finnmark 5 dager 6.klasser Komme vekk-være i drømmen Sigfrid Hernes Finnmark 5 dager 6.klasser Tegneserieverksted Tore Strand Olsen Hammerfest 4 dager 6.klasser Sølvet mitt Hanne Haukom Finnmark 5 dager 6.klasser Ulvehiet, utstilling SKINN Tana/nesseby 2 dager 6.klasser Klassebilde Bjørn Tore og Kristin Vågan 4 dager 2.klasser Expedition of Printmakers SKINN Nord-Morge 111 omv. alle Familielørdager NNKS 3 dager alle sum produksjoner. 28 ulike kunstnere år

22 Utsmykking RSU 7.1 Møtevirksomhet Regionalt samarbeidsutvalg for Nord-Norge/Sameland (RSU) har i perioden hatt seks møter hvorav to fysiske møter. 7.2 Tilskudd til kunstnerisk utsmykking til fylkeskommunale og kommunale bygg Ut fra rapportene om KOROs tilskudd til kunstnerisk utsmykking til fylkeskommunale og kommunale bygg for 2012 kommer Nord-Norge særdeles dårlig ut. KORO har i løpet av 2012 fått 48 søknader, kun tre fra Nord-Norge. Av disse fikk Kulturfabrikken Kulturhus, Sortland tildeling. 7.3 Database over utsmykkinger: KROMINOR Norsk og samisk kunst skal dokumenteres i en felles nettbasert database, KROMINOR. Databasen skal tilgjengeliggjøre data og bilder om kunst i offentlige rom i nord, herunder på finsk og svensk side, der kunst utført av samiske kunstnere også skal inngå. SDG og NNKS har inngått et direkte samarbeid. Dette er viktig og naturlig fordi virkeområdet for kunstnersentrene krysser hverandre. Dessuten er opplysningene over kunst i kommunale - og fylkeskommunale bygg i Nord-Norge arkivert ved Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær Utsmykkinger utført av samiske kunstnere er delvis arkiverte på Samisk senter for samtidskunst, SDG i Karasjok. Prosjektet skal bestå av tre separate prosjekter for å oppnå bedre resultat. KROMINOR 1 oppbygging av database og registrering av alle utsmykkinger i Nord-Norge og alle utsmykkinger utenfor landsdelen av nordnorske og samiske kunstnere KROMINOR 2 skal prioritere fotografering og komplettering. Foreta tilstandsrapporter. KROMINOR 3 skal prioritere trykking av brosjyrer og katalog Dataprogrammet PRIMUS (som vi først valgte) viste seg å være for stort/komplisert. Vi har derfor fått PRICOM v/einar Nymoen til å skreddersy et program som er blitt prøvd ut og tilpasset i november/desember Registreringen av utsmykkingene i Finnmark startet opp i januar 2013 og foregår på NNKS, der mesteparten av materialet finnes. KROMINOR 1 har fått støtte fra Sametinget og fra Samerådet på kr Man har videre fått støtte fra Norsk Kulturråd på kr Materialet skal bl.a. gi grunnlag til en skikkelig trykksak om kunstnerisk utsmykking bilder og god tekst. Denne skal brukes i arbeidet med å informere fylker, kommuner og andre om vår kompetanse og våre tjenester innen dette område. 7.4 Regionalt Samarbeidsutvalg (RSU) 2012 Verv Navn Leder Arkitekt rep NAL Odd Karl Steinsvik Utvalgsmedlem NKNN Torill Bertelsen Utvalgsmedlem NNBK Sigrid Szetu Utvalgsmedlem SDS Ingunn Utsi Varamedlem NNBK Arvid Sveen Varamedlem NKNN Anita Schmid Varamedlem SDS Synnøve Persen Lisbeth Dahlløf er sekretær for utvalget.

23 Oppnevninger og behandlinger RSU har i 2012 oppnevnt kunstneriske konsulenter til følgende bygg: Utsmykkingsprosjekt Sted Utsm.sum. Kunstnerisk konsulent Kulturfabrikken Sortland Anita Hillestad/Kari Elfstedt (KORO) Galleri Adde Zetterquist Saltdal Bjørg Heggstad Jakhelln (Nordland FK) RSU har i 2012 anbefalt kunstnerisk rådgiver til Hospitalitet (prosjektledelse) for følgende bygg: Utsmykkingsprosjekt Sted Utsm.sum. Kunstnerisk konsulent Pasienthotellet Tromsø Ingrid Larssen Kirkenes nye sykehus Sør-Varanger Inger Blix Kvammen RSU har behandlet og godkjent følgende utsmykkingsplaner: Utsmykkingsprosjekt Sted Utsm.sum Kunstnerisk konsulent Longyearbyen Kulturhus Svalbard Sigfrid Hernes (KORO) Kulturfabrikken Sortland Anita Hillestad/Kari Elfstedt (KORO) Total utsmykkingssum Kunstnere tildelt oppgaver i prosjektet: Longyearbyen Kulturhus Utvelgelsen av kunstnerne ble foretatt gjennom prekvalifisering. Det kom 73 søkere og kunstutvalget har gitt oppdraget til følgende tre kunstnere: Svein Flygari Johansen Jenny Alnæs Stefan Tørner Kulturfabrikken Sortland Kari Dyrdahl Bjørg Nyjordet/Magnar Gilberg Beate Einen / Margareth Troli Bjørn Elvenes Kunstnere til utsmykking av ungdomsavdelingen er ennå ikke utpekt. 7.6 Andre saker. RSU opplever at mange av de kunstneriske konsulentene går igjen, det er med andre ord for få konsulenter i landsdelen. Man vil foreta en undersøkelse blant medlemmene om man ønsker å jobbe som kunstnerisk konsulent og hvorfor/hvorfor ikke man er med i KOROS konsulentregister.

24 Kunstsalg Omsetning på kunstsalg i 2012 var på kr En økning fra 2011 (kr ) på 26 %. Med 20 % provisjon til NNKS blir kunstnernes salgsandel kr og kr i provisjon til NNKS. Salg av trykksaker var i 2012 kr (en nedgang på ca. 10 %). Salg av designartikler kr (en økning på 29 %). I tillegg har vi hatt en økning på 29% når det gjelder gavekort. Vi har sett behov for en komplettering av butikken med litt godt tegnemateriale. Dette har vi begynt å selge litt av. Det jobbes kontinuerlig med en profesjonalisering av denne delen av virksomheten gjennom mer markedsføring, direkte orientering mot hotellgjester, konferansedeltakere og andre grupper. Det foregår en regelmessig gjennomgang av varelageret og returnering av kunst, for å kunne presentere nye arbeider i kunstbutikken. I tillegg oppdateres nettbutikken i form av billedmateriale på nye arbeider. Vi er også i gang med en ny, spennende og mer oversiktliglig presentasjon, der det også blir en kort informasjonstekst om kunstnerne. Også selve kjøpsfunksjonen i nettbutikken skal tas opp til ny vurdering. I perioden har vi fått komplettert lysutstyret i vinduene og i smykkeskapene. I tillegg er det kommet en bokøy på gulvet slik at hyllesystemene blir prioritert til utstilling av kunst. Foto: Kjell Ove Storvik

25 LIAF 2012 For Liaf har 2012 vært et mellomår uten festival. Året har vært preget av planlegging og forberedelser til Liaf Styringsgruppen til Liaf inviterte 13 personer til å søke om å kuratere Liaf Styret valgt å invitere 3 av søkerne til et samarbeid om kuratorjobben. De tre sa ja og er Anne Szefer Karlsen (Norge), Eva González-Sancho (Spania)og Bassam el Baroni (Egypt). De har vært engasjert siden mai og brukt året til å utarbeide konseptet for Liaf Berte T Ynnesdal har vært ansatt som produsent i 20 % stilling fram til mars hvor stillingen økte til 50 %. Hun har i hovedsak arbeidet med å avslutte Liaf 2011 og å koordinere det praktiske arbeidet i forbindelse med forberedelsen til Liaf Fra og frem til gjennomført festival er stillingen økt til 100%. Gjennom statsbudsjettet og bevilgningene for 2013 har NNKS fått økte rammer, bl.a. til styrking av LIAF`s administrasjon. Det betyr at vi langt på vei har fått dekket produsentstillingen gjennom økt tilskudd. Styringsgruppen til LIAF består av leder Helga Marie Nordby, Martin Rørtveit Jensen, Ina Ozko, Sabrina van der Ley og daglig leder NNKS. LIAF har ambisjoner om å utvikle seg til en større og mer betydningsfull internasjonal kunstfestival. Her ser vi de nye kuratorene, fra venstre: Bassam el Baroni, Eva González-Sancho og Anne Szefer Karlsen

26 Statens utstillingsstipend 2012 Det var i Norsk Kulturråds budsjett satt av kr til utstillingsstipend for Hvert kunstnersenter kan innstille 10 kandidater med maksimumsbeløp kr I 2012 ble det samlede tildelingene i Nord-Norge kr Regional innstillingskomité for utstillingsstipend i Nord-Norge Representant for Navn NNBK Ingunn Moen Reinsnes, vara: Sissel Fredriksen NKNN Turid Steen, vara: Cecilie Haaland Kunstforeningene Maria Stefansen, vara: Pia Lidvall Nordland fylkeskommune Malgosia Wroblewska, vara: Kristoffer Dolmen Sekretær, NNKS Torill Østby Haaland Følgende tildelinger ble gjort i 2012 Kunstner Medium Utstillingssted Sum Johanne Seines Svendsen Kollodium våtplate fotografi Nordnorsk kunstnersenter Kristin Velle-George Tegning, skulptur, video Kurant, Tromsø Jet Pascua Diverse medier Samisk kunstnersenter Kristin Tårnes Video Nordnorsk Kunstnersenter Grethe Winther-Svendsen Keramikk Svolvær kunstforening Silje Villhodd Metall Narvik kunstforening Sille Storihle Foto Nordnorsk kunstnersenter Nina Torp Foto, installasjon Nordnorsk kunstnersenter Mattias Härenstam Video, installasjon, grafikk Tromsø kunstforening Kathana Zahl Fagervik Maleri Petter Dass-museet Johanne Seines Svendsen, Kolodium våtplate fotografi

27 Nettverk og møter 11.1 Daglig leder Daglig leder har deltatt på mange samarbeidsmøter med andre institusjoner. Arbeidet med Vågan kunstsenter tok uforholdsmessig mye tid i 2012 og NNKS er nå formelt ute av dette samarbeidet. Vi er fortsatt positive til at det arbeides med å få kunstnerisk aktivitet inn i bygget, men NNKS ønsker ikke å påta seg leie- og driftsforpliktelser i bygningen. Utviklingen av LIAF, møter i styringsgruppen og andre møter med involverte er blitt en viktig del av jobben. Gjennom LIAF når også NNKS ut på andre arenaer og får profilert seg på nye måter. Det knyttes spennende kontakter som er til fordel for NNKS som helhet. Det har vært to møter i det nordnorske nettverket for visuell kunst. Sammen med styreleder deltok daglig leder i Karasjok på årsmøtet for kunstsentrene i Norge Vi deltar også i ett reiselivsnettverk for Lofoten. Her profilerer vi senteret og kunstnerne i forhold til det store turistmarkedet i Lofoten. Det ble avviklet ett fellesmøte med kunstnerorganisasjonene i Nord-Norge i NNKS har i løpet av året tatt imot besøk fra flere institusjoner, selskap og organisasjoner. I samarbeid med THON i Svolvær bruker vi ofte galleriet til større mottakelser og får på denne måten profilert oss mot helt nye besøkende Av øvrige møter og deltakelse kan nevnes: Tromsø kulturhus, mulig samarbeid om gallerirom Barents spektakel, møter og NNKS-prosjekt Vågan kunstsenter, Lofoten internasjonale kammermusikkfest og Stamsund internasjonale teaterfestival Nordland fylkeskommune, oppfølgingsmøter Lofoten kulturhus, samarbeidsmøter Stiftelsen kunstnerhuset/ advokat, overtakelse av kunstnerhuset Besøk på Dokumenta, Kassel Konferanse i Oslo, kultursamarbeidet i EØS, videreutvikling av støtteordningene «EU grands» Nordnorsk kulturkonferanse i Mo i Rana DKS: Glassblåsing på Boble Glasshytte, Karasjok

28 Kunstpedagog Foredrag for lærere i Bodø: Om bruk av samtidskunst i undervisningen. Nordnorsk Kulturkonferanse: Presentasjon av samarbeidsprosjekt i Vardø Samspel 2012, Bergen: Foredrag om komafest (Streetartfestival i Vardø) og formidling Foredrag og workshop for lærere på Åland, Nordens Hus, Åland: Om bruk av kunstnere i skolen. Nordland kunst- og filmskole: Gjesteforelesning: Om å jobbe med barn og DKS Nordland kunst- og filmskole: Gjesteforelesning: Presentasjon av Komafest i Vardø, Street-art. Har deltatt i planlegging og gjennomføring av Kunstfilm-festival i Kabelvåg. Program for barn og unge. Studietur til Documenta 13 i Kassel Deltatt på Troms Fylke: DKS Troms, Filmseminar Sitter i fagrådet for DKS Vågan kommune og veileder for DKS Alta kommune. Produsent og turnelegger for DKS Finnmark Fylke. Deltatt på DKS Nordlands årskonferanse i Helsinki. Deltatt på SKINN fagseminar, Bodø Deltatt på Nordland Fylkes kulturkonferanse, Mo i Rana Ansvarlig for prosjektet Komafest 11.3 Utstillingsleder Utstillingsleder har jevnlig kontakt og møter med kunstnerne som stiller ut i galleriet, og kunstnere som jobber med prosjekter for NNKS. Utstillingsleder har også jevnlige møter med diverse samarbeidspartnere, som Samisk kunstnersenter, SKINN, Pikene på broen, Petter Dass-museet, Lofoten Kulturhus med flere. Utstillingsleder deltar på relevante konferanser og seminarer. Gjestelærer ved Nordland kunst- og filmfagskole i utstilling og kuratorvirksomhet, januar 2012 Befaring, Alstahaug, med Grethe Irene Einarsen og Ann Kristin Einarsen, møte med Petter Dass-museet, mars 2012 Deltatt: SKINNs årsmøteseminar, Bodø, april 2012 NNKS-representant i programkomiteen til Filmfest Lofoten (tidligere Kabelvåg kunstfilmfestival) Studietur til Dokumenta, Kassel, september 2012 Deltatt: regionalt fagseminar om arenautvikling i regi av Norske kunstforeninger, Bodø, november 2012 Deltatt: seminar om AIR-programmer i regi av Troms fylkeskommune, Tromsø, november 2012 Deltatt: Nasjonalmuseets formidlingsseminar, Oslo, november 2012 Deltatt: Seminar om kunsthåndverk i regi av NK og Nasjonalmuseet, «Materiality matters», Oslo, november 2012 Recidency med Kjetil Berge og Pikene på broen, Kirkenes, desember 2012

29 29

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede.

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke: Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest Vara: Randi Sjølie, Vadsø Troms fylke: Styremedlem:Arild

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Årsmelding for SKINN 2007.

Årsmelding for SKINN 2007. ÅRSMELDING 2007 Foto: Stillbilder fra videoverk i SKINNs utstillingsproduksjon 2007, m² og tid- når solen treffer huset samtidig som det ringer på døren. Årsmelding for SKINN 2007. 1. SKINNs organer 1.1.

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen Tor Lindrupsen ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2014 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstsenter.no Åpningstider galleri: Onsdag - søndag

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 INNHOLD Daglig leder/intendants beretning 3 Styrets beretning 8 Kunstnerisk utsmykking/kunst i offentlige rom 10

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Ingrid Larssen - Trachomeduse Arbeidet ble vist på KunstnerSenteret i Buskerud i tidsrommet 24. august 18. september 2011 KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene,

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 ÅRSMELDING2008 1 ÅRSMELDING 2008 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør Anniken Thue 6 Styret 8 Representantskapet 8 Besøk, salg 8 Økonomi 8 Personalet 8 Informasjon, web, mediekontakt, marked 8 Sikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport Østlandsutstillingen 2014 Årsrapport 1 Ingebjørg Une Hagen, Hexapode, 2013- Bearbeidet og farget tegnefolie/papirklipp/ullbadedrakt, Foto: Ingebjørg Une Hagen 2 Hans Martin Øien, F.K.K., 2013, tre, Foto:

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 5 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 11 2.2 Strategier

Detaljer