SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 SAMFUNNSVITERNE TROMS I henhold til e-post av 29. april 2013, ble det varslet om årsmøte i Samfunnsviterne i Troms. Dato: Torsdag 30. mai 2013 Tid: 16:30-18:30 (forfriskninger ved ankomst, bacalao i etterkant av møtet) Sted: Studenthuset Driv (3. etg.), Tromsø sentrum Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av møteleder og referent 4. Årsmelding fra styret 5. Regnskapsrapport for Foreløpig regnskapsrapport for Handlingsprogram 8. Eventuelt: Innkomne saker 9. Valg av styre (Leder og nestleder velges særskilt) 10. Valg av valgkomitè. Innkomne saker Samfunnsviternes medlemmer er velkommen til å sende inn forslag til saker. Dette gjøres skriftlig innen torsdag 23. mai. Årsmøtepapirer sendes ut vedlagt. Eventuelt innkomne saker sendes ut særskilt per e-post fredag 24. mai Reiseutgifter Vi oppfordrer sterkt medlemmer utenfor Tromsø til å melde seg på. Reise, kost og overnatting dekkes av foreningen. Vi har et begrenset antall plasser. Påmelding skjer etter "først til mølla"-prinsippet. Studentmedlemmer oppfordres også sterkt til å stille på årsmøte. Påmelding Innen fredag 24. mai klokken 12:00. For påmelding, send e-post til: Husk å skrive følgende: Ditt navn, mobilnummer og navn på arbeidsgiver. Vi ber deg også bemerke om du har matallergi og da hvilken, slik at vi kan bestille mat som passer for deg. Tromsø 7. mai 2013 Kirsten K. Kotte Holiman, fylkesleder Samfunnsviterne Troms Telefon arbeid: Mobil:

2 Årsmøtesak 4 Årsmelding 2012/2013 Styret På årsmøtet ble følgende valgt til: Kirsten Katharina Kotte Holiman (leder), Interkommunalt Arkiv, Tromsø Ole-Bjørn Fossbakk (nestleder), Interkommunalt Arkiv, Tromsø Terje Møien (Økonomiansvarlig), UNN Tromsø Gry Eva Michelsen (styremedlem), Tromsø kommune Marcela Douglas (styremedlem), Universitetet i Tromsø Beate Borstrøm, (Sekretær), Nordreisa kommune Varamedlemmer: 1. Maja Andreasen, NAV Arbeidslivssenter 2. Christel Domaas 3. Hanne Holmgren, Sametinget Tromsø Studentrepresentant Viktor Engelhart, studentrepresentant Tine Bergli Eriksen, vararepresentant Fylkesstyret konstituerte seg selv på første styremøte Valgkomité: Line Vråberg, Atle Reiersen, Einar Rebni, Siri Johnsen

3 StudEXPO Debutuka 17. august 2012 StudEXPO har blitt et av kjennetegnene ved DebutUKA, som markerer semesterstarten for studentene ved Universitetet i Tromsø. Her får studenter vandre rundt i et mylder av stands med studentorganisasjoner og andre som ønsker å vise studentene hva de har å by på. Samfunnsviterne deltok med stand bemannet av ulike styremedlemmer og varaer i fylkesavdelinga. Nye studentmedlemmer ble rekruttert. Arbeidslivsdagen Den 13. september ble det arrangert arbeidslivsdag ved Universitetet i Tromsø. Samfunnsviterne deltok med stand. De som hadde mulighet rullerte som representanter ved standen.det primære formålet var å profilere Samfunnsviterne og rekruttere flere studentmedlemmer. Etter gode erfaringer fra tidligere arbeidslivsdager, delte Samfunnsviterne og TEKNA stand også denne gangen. Vi hadde i tillegg tatt kontakt med øvrige Akademikerne-studentforeninger, og Naturviterne takket ja til å være med på stand. Dette førte til et flott samarbeid der alle rekrutterte for egen forening og for andres foreninger. Styremøter og medlemsmøter 2012/2013 Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden, øvrig planlegging av arrangementer har av miljøhensyn skjedd per e-post og telefon. I tillegg har styret hatt ansvar for 2 temakvelder, samt en halv fagdag og årsmøte, i perioden (til og med årsmøte 30. mai 2013). Dette i tillegg til økt bistand med studentrelaterte og rekrutteringsrelaterte aktiviteter, samt et temamøte om pensjon i samarbeid med Samfunnsviterne og Akademikerne UiT. Styremøter , Statsarkivet i Tromsø. Styret ble konstituert , Kafe G , Statsarkivet i tromsø Statsarkivet i Tromsø, saker til årsmøte, samt planlegging av en fagdag i forbindelse med årsmøte.

4 Medlemskvelder Temakveld 27. august 2012 Tema: Lokale lønnsforhandlinger: Hvorfor og hvordan? Innledning ved Siri Johnsen fra Samfunnsviternes hovedstyre Det møtte ca.15 medlemmer til arrangementet. Det var enkel servering og diskusjoner omkring nevnte tema, samt øvrige ønsker fra medlemmene til tema for arrangementer videre framover. Temakveld 25. oktober 2012 Tema: Visjon og verdier for Samfunnsviterne. Drøfting holdt i forbindelse med utarbeidelse av Samfunnsviteres nye strategiplan som skal vedtas av landsmøtet Siri Johnsen innledet. Om Landsmøtet 2013 Det nye delegatreglementet vedtatt på landsmøtet i 2011 gir Troms 5, mot tidligere 7, delegater til landsmøtet 2013 som finner sted i Oslo november. Tariffkonferansen 2012 Samfunnsviterne avholder hvert år en tariffkonferanse for tillitsvalgte i offentlig sektor. I 2013 ble tariffkonferansen avholdt mars på Hotel Bristol i Oslo. Fra fylkesstyret deltok Gry Eva Michelsen, som er tillitsvalgt i Tromsø kommune og Terje Møien, tillitsvalgt ved UNN. Tariffkonferansen er et vedtektsfestet rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår. Årets tema var blant annet årets lønnsoppgjør og generelle aspekter ved å utvikle og få forståelse for Samfunnsviteres tariffpolitikk Styreopplæringseminar på Gardermoen Samfunnsviterne avhold for første gang seminar om styrearbeid for fylkesstyrene 10. april. Seminaret ble holdt av Heitmann PLUS, som har spesiell kompetanse på verdibaserte virksomheter, frivillig sektor og sammenhenger der ansatte, styre og tillitsvalgte skal agere sammen. Stikkord er verdien av dialog, delaktighet, motivasjon og det å se hver enkelt som en viktig ressurs i helheten. For Samfunnsviterene Troms deltok Maja Andreassen, Viktor Engelhart og Ole-Bjørn Fossbakk.

5 Fylkesledermøte/vårkonferanse 2013 Det ble avholdt fylkesledermøte og vårkonferanse i Helsinki april. Hovedtema var Samfunnsviternes strategiarbeid. Vår fylkesleder måtte melde forfall og ingen av de øvrige styremedlemmene kunne reise på kort varsel. Årsmøte 2013 Årsmøte 2013 legges til Tromsø 30. mai. Årsmelding Samfunnsviternes studentlag Troms 2012/2013 Ved hadde studentlaget et medlemstall på 72 medlemmer. Vi er nå et av de største studentlagene i Norge. Og vi har hatt vekst gjennom hele perioden Stand under StudExpo, Kirsten og Christel (pluss flere) Dagskonferanse for studenter i Oslo, Christel og Viktor deltok Studentrepresentantsamling i Oslo, Viktor deltok Stand under Arbeidslivsdagen på UiT, Kirsten, Christel, Viktor, Tine (pluss flere) Sosial sammenkomst av studentmedlemmene i Bazinga (Puben/grillen på Campus) Jobbsøkerkurs sammen med Naturviterne v/ Ane Fossum (12 deltakerne, 2 fra NV) Jobbsøkerkurs med Knut Solberg (8 deltakere- kun Samfunnsviterne) Fokusgruppemøte for strategiplanen i Oslo, Viktor deltok Sosial sammenkomst for studentmedlemmene i Bazinga Studentrepresentant samling + stand under Karrieredagen på NTNU Dragvoll, Viktor deltok Styreseminar på Gardermoen, Viktor deltok (pluss Ole-Bjørn og Maja) Vi har ikke hatt flere stands på universitet utenom større arrangementer. Dette bør være en prioritet for den kommende perioden. Det ser ut som vi får mest økning etter storarrangementer som Arbeidslivsdagen, StudExpo- stand ol.

6 Handlingsplan for Samfunnsviternes studentlag 2013/14 Økning i medlemstall. 2 stand/ semester skal bli vanlig. En utfordring består i å aktivisere medlemmene. Etter erfaring bruker de fleste fagforeninger som en redningspute i tilfelle noe går galt. Sosiale arrangementer som Brus og Burger og studentrelevante innslag som Jobbsøkerkurs drar folk. Et ønske er å gjennopplive Hva kan jeg bli når jeg blir stor - kvelder. Er også i dialog med de andre representanter for å få til en bedre erfaringsutveksling oss i mellom. Plan om en liten studentrepresentantsamling i Tromsø i forbindelse med Arbeidslivsdagen, men finansiering usikker siden datoen ligger tett opp til Studentkonferansen.

7 Lokale tillitsvalgte Vi har registrert følgende tillitsvalgte og kontaktpersoner per (Sekretariatets opplysninger) Dersom endringer, meld fra til fylkesleder og sekretariat. Tillitsvalgt Arbeidsgiver Arbeidssted Arbeidssektor Mathisen Ole Erik NAV FYLKE Troms NAV Arbeidslivssenter Troms Stat Teppan Vik Knut KomRev Nord KomRev Nord Kommune Engelhardt Viktor Universitetet i Tromsø - student Universitetet i Tromsø - student Student Gundersen Elisabeth NAV KONTAKTSENTER Nav kontaktsenter Troms Stat Skottestad Lizett Ulrika Norges Handikapforbund Norges Handikapforbund Privat - Virke - HUK Ese Ann-Christin Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune Kommune Eilertsen Kitty- Marie Lenvik kommune Lenvik kommune Kommune Johnsen Sissel Ellen Lenvik kommune Lenvik kommune Kommune Gaup Henrik Henriksen Tromsø kommune Tromsø kommune Kommune Michelsen Gry Eva Tromsø kommune Tromsø kommune Kommune Hansen Irene Nordhaug Hålogaland Amatørteaterselskap Hats Hålogaland Amatørteaterselskap Hats Privat/frie yrker Wold Vilde Fjeldheim Tromsø kommune Tromsø kommune Kommune Skaalvik Siri Balsfjord kommune Balsfjord kommune Kommune Møien Terje UNN HF, Universitetssykehuset Nord-Norge Universitetssykehuset Nord- Norge Spekter Helse Vatle Trygve PPD for Sør Troms PPD for Sør Troms Kommune Høgda Lone Alien Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms Stat Dahlberg Yngve NAV FYLKE Troms NAV Tromsø Stat Ahlquist Steffen Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune Kommune Vråberg Line Studentsamskipnaden i Tromsø Studentsamskipnaden i Tromsø Privat/frie yrker

8 Fosshaug Kirsti Elise Norges Handikapforbund Norges Handikapforbund Privat - Virke - HUK Eilertsen Inger- Lise Harstad kommune Harstad kommune Kommune Anderssen Vidar UNN HF, Universitetssykehuset Nord-Norge Universitetssykehuset Nord- Norge Spekter Helse Østhus Randi Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Stat Viken Bengt Remi Lenvik kommune Lenvik kommune Kommune Reiersen Atle NAV FYLKE Troms NAV Tromsø Stat Opsvik Elisabeth A. Skatteetaten Skatt Nord Stat Nicolaisen Marit UNN HF, Universitetssykehuset Nord-Norge Universitetssykehuset Nord- Norge Harstad Spekter Helse Kolflaath Karina Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms Stat Johnsen Siri Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Stat Iselvmo Nina Målselv kommune Målselv kommune Kommune Fossbakk Ole- Bjørn Interkommunalt Arkiv Troms Interkommunalt Arkiv Troms Kommune Douglas Marcela Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Stat

9 Lokalt Akademikersamarbeid Det er lokalt Akademikersamarbeid i Troms fylkeskommune, i Tromsø kommune, Harstad kommune, NAV Tromsø, Universitetet i Tromsø, samt ved UNN. Dette arbeidet har vært opp til lokale initiativ. I Nordreisa kommune samarbeider Samfunnsviterne med Econa, Nito og Naturviterne om lønnsforhandlinger. Meld inn til fylkesleder dersom du kjenner til flere Akademikersamarbeid i fylket! Akademikerne i Tromsø kommune har en frikjøpsressurs på 60 % som disponeres av fellestillitsvalgt for det lokale Akademikersamarbeidet. Når det gjelder det lokale Akademikersamarbeidet ved Universitetet i Tromsø, har dette i 2009 og 2010 blitt tildelt totalt 100 % frikjøp. Dette var fordelt på tre tillitsvalgte, hvorav hovedtillitsvalgt er fra Samfunnsviterne. Øvrige foreninger som har frikjøp er Tekna og NITO. Når det gjelder lokalt Akademikersamarbeid på UNN: Tekna og Samfunnsviterne har felles overenskomst og samarbeider om forhandlingene med separate protokoller. Begge har selvstendig forhandlingsrett ifølge hovedavtalen. Medlemmer av Norges Juristforbund og Samfunnsøkonomene er tilsluttet Samfunnsviternes liste og protokoll, og medlemmer av Naturviterne er tilsluttet Teknas liste og protokoll. Foreningene har ikke frikjøp. Forhandlingsutvalg/lokale forhandlinger Styret i Samfunnsviterne Troms har i inneværende år ikke hatt en egen forhandlingsansvarlig og har ikke hatt forespørsler om å representere medlemmer i lokale forhandlinger. Medlemstall (ved utgangen av året) 1998: : : 82 ( ) 2001: : : : : : 236 ( ) 2007: 247

10 2008: : : : : 417 (Pr ) Foreningen hadde en økning i medlemstallet på 23 personer i 2012/13. Dette er en medlemsvekst på ca. 9,6 % i 2012/13. Sammenlignet med 2011, da veksten var på 16,2%, har veksten i medlemstallet avtatt med ca. 8 %. De 417 medlemmene vi har per 15. mai er fordelt slik etter arbeidssted, i absolutte tall. (kilde: Sekretariatet) Virksomheter Antall Adecco Norge 1 Aibel AS 1 Ansa student 1 Arbeidsledig 6 Ark bokhandel 1 Balsfjord kommune 2 Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Nord 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1 Dyrøy kommune 1 Forbrukerrådet Finnmark og Troms 1 Forsvaret 1 Forsvarsbygg 2 Fylkesmannen i Troms 7 GenØk - Senter for biosikkerhet 1 Halti Kvenkultursenter IKS 1 Harstad kommune 3 Havforskningsinstituttet 1 Helse Nord RHF 2 Høgskolen i Narvik - student 1 Hålogaland Amatørteaterselskap Hats 1 Hålogaland Teater 1 Innovasjon Norge 1 Intek Lyngen AS 1 Interkommunalt Arkiv Troms 4 KomRev Nord 5 Kriminalomsorgen, region nord 1 KS 1 Kåfjord kommune 1

11 Lenvik kommune 5 Lyngen kommune 1 Museum Nord 1 Målselv kommune 5 NAV FYLKE Troms 28 NAV Klage og anke Nord 1 NAV KONTAKTSENTER 1 NAV KONTROLL 1 NAV Troms 2 Nordreisa Kommune 2 Norges Handikapforbund 2 Norges Sjømatråd 1 Norsk Polarinstitutt 1 Norwegian Air Shuttle ASA 1 Pensjonist 1 Polaria 1 PPD for Sør Troms 4 Rambøll Management Consulting Norge 1 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS 1 Sametinget 1 Samisk høgskole 1 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Senter for IKT i utdanningen 2 Skatteetaten 3 Statens vegvesen Vegdirektoratet 4 Stiftelsen Prosjekt Haiti 1 Studentsamskipnaden i Tromsø 1 Studiesenteret Finnsnes as 1 Sysselmannen på Svalbard 1 Troms fylkeskommune 40 Troms Kraft 1 Troms politidistrikt 1 Tromsprodukt AS 1 Tromsø internasjonale filmfestival 1 Tromsø kommune 54 Ufør, attføring, arbeidstrening 3 Universitetet i Tromsø 63 Universitetet i Tromsø - student 68 UNN HF, Universitetssykehuset Nord-Norge 57 Valnesfjord Helsesportssenter 1 Totalt 417

12 Regnskap/økonomi Det vises til eget dokument for regnskap (Årsmøtesak 5). Aktiviteten har vært tilpasset budsjettet. Alt tillitsvalgtarbeid gjøres fortsatt på frivillig basis. Nyhetsbrev/informasjon om arrangement Informasjon om arrangement høsten 2012, samt påminnelser om medlemsarrangement og fagdag/årsmøte våren 2013 gikk ut til medlemmene per mail. Web-sider/Intranett Samfunnsviterne sentralt har gode og informative nettsider. Disse anbefales på det sterkeste. Noen av sakene vedrørende Troms fylkesavdeling er kun tilgjengelig når du er logget på lukket side. Brukernavn og passord kan bestilles om du ikke lenger har disse. Informasjon fra fylkeslaget finnes også til enhver tid på Samfunnsviterne sentralt har innført elektroniske medlemskort som skal fasilitere pålogginga til de lukkede sidene. Dette kan lastes ned til telefon og PC via medlemssidene. Samfunnsviterne sentralt har lagt ut en ressursbank og aktivitetspakker til bruk for fylkeslag dersom det behøves tips til å holde gode og relevante temakvelder for våre medlemmer. Vi kan også anbefale å følge Samfunnsviterne på sosiale medier, se blant annet Knut og Siris blogg:

13 Samarbeid med sekretariatet Samarbeidet med sekretariatet har, som tidligere, vært godt i perioden. Fylkesstyret er avhengig av bistand fra sekretariatet og er glad for at en del oppgaver kan utføres av sekretariatet på vegne av fylkeslaget. Vår kontaktperson i sekretariatet er fortsatt Henrik Greve. Bendik Flomstad har vikarierer for Greve inntil videre. For fylkesstyret, Nestleder Ole-Bjørn Fossbakk Tromsø 15. mai 2012.

14 Årsmøtesak 5 Regnskapsrapport fra I henhold til «Retningslinjer for fylkesavdelingene i Samfunnsviterne», skal regnskapsperioden for fylkesavdelingene følge foreningens regnskapsår, som igjen følger kalenderåret. Fylkesavdelingene har ikke regnskapsansvar, men plikt til å informere årsmøtet om forbruket det siste året. Og som i likhet med forhenværende år, har vi for 2012 ikke et budsjett siden reglene er slik at styret søker på forhånd om midler til ulike arrangement og formål. Årsregnskap 2012 Årsregnskapet for 2012 fordelt på ulike formål, viser følgende bilde: Formål ÅRSMØTE/FAGDAG Beløp 5888kr STYREMØTE OG DELEGATMØTE 13966kr MEDLEMSMØTER Sum utgifter 2822kr 22675kr Videre følger en oversikt over regnskapet for 2012 pr. konto: Konto Kontotekst Beløp 6860 Møter, kurs, leie lokaler, hotellkostnader, oppdatering etc kr 7140 Reisekostnader - ikke-oppg. pl. 2864kr 7420 Gaver - fradragsberettigede 3500kr Sum utgifter 26176kr

15 Styret har ingen øvrig kommentar til regnskapet Forslag til vedtak: Årsmøtet tar regnskapsrapporten for 2012 til etterretning. For fylkesstyret, Tromsø, 8.mai 2013 Terje Møien Økonomiansvarlig

16 Årsmøtesak 6 Regnskapsrapport fra styret for I henhold til «Retningslinjer for fylkesavdelingene i Samfunnsviterne», skal regnskapsperioden for fylkesavdelingene følge foreningens regnskapsår, som igjen følger kalenderåret. Fylkesavdelingene har ikke regnskapsansvar, men plikt til å informere årsmøtet om forbruket det siste året. Vi har ikke budsjett for 2013 i og med at reglene er slik at styret søker på forhånd om midler til ulike arrangement. REGNSKAP HITTIL I 2013 Regnskapet hittil for 2013 fordelt på ulike formål, viser følgende bilde: Formål Beløp Styremøte/årsmiddag 4195kr Sum utgifter 4195kr Videre følger en oversikt over regnskapet for 2013 pr. konto: Konto Kontotekst Beløp 6860 Møter, kurs, oppdateringer etc. 4195kr Sum utgifter 4195kr Styret har igjen øvrig kommentar til regnskapet Forslag til vedtak: Årsmøtet tar regnskapsrapporten hittil i 2013 til etterretning. fylkesstyret, Tromsø, 8.mai 2013 Terje Møien Økonomiansvarlig

17 Årsmøtesak 7 Handlingsprogram 2013/ Innledning Handlingsprogrammet er basert på retningslinjer for fylkesavdelinger i Samfunnsviterne, strategis plan og handlingsplan for perioden og fylkesstyrets vurderinger og erfaringer i siste styreperiode. 2. Tillitsvalgte Styret skal arbeide for at det velges tillitsvalgte/kontaktpersoner på arbeidsplasser med mer enn 3 medlemmer. Styret skal oppfordre til at det dannes lokallag der det er naturlig. Styret skal oppfordre til at tillitsvalgte deltar i lokalt Akademiker - samarbeid. Tillitsvalgte skal oppfordres til å delta på den årlige Tariffkonferansen og relevante kurs. Kontakten med tillitsvalgte skal styrkes. Styret vil arbeide for å få til nettverk blant tillitsvalgte. 3. Lønns- og arbeidsvilkår Arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår er en prioritert oppgave for styret. Fylkesstyret skal ha tilgang på tilstrekkelig kompetanse og ressurser slik at forhandlinger gjennomføres på en god måte. Styret skal, i samarbeid med Sekretariatet, bistå de tillitsvalgte slik at de primært selv kan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger eller samarbeide med andre foreninger i Akademikerne. Styret skal søke å være i dialog med medlemmene om lønns- og arbeidsvilkår gjennom medlemsinfo pr. e-post og Facebook. Styret i samarbeid med sekretariatet/advokat skal bistå medlemmer i eventuelle konflikter. Styret skal ha som mål å lage strategier for synliggjøring av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse i arbeidslivet. 4. Etter- og videreutdanning Tilbud og etter- og videreutdanning er viktig for å bidra til medlemmenes faglige utvikling. Samfunnsviterne har inngått en avtale med NTNU VIDERE. (Påmeldingsfrist for kurs som starter høsten 2013, er 10. juni 2013.) 5. Samarbeid internt i Samfunnsviterne Styret skal arbeide for å ivareta fylkeslaget og dets medlemmers interesse innad i Samfunnsviterne. Styret skal tilstrebe å opprettholde en kontinuerlig dialog med hovedstyre og sekretariat, for å utvikle et best mulig samarbeid med disse. Styret skal vurdere samarbeid med fylkeslagene i Finnmark og Nordland, og eventuelt andre fylkeslag der dette er hensiktsmessig. Fylkesstyre skal tilstrebe at medlemmene får hjelp fra erfarne tillitsvalgte og lokallag. Styret bør sikre at alle lokallag fungerer og har gjennomført valg slik at medlemmenes interesse ivaretas på best mulig måte. Lokallag oppfordres til å kontakte fylkesstyret dersom organisasjonen ikke fungerer etter hensikten.

18 6. Informasjon Styret skal ha et nært og godt samarbeid med sekretariatet i forhold til informasjon til medlemmene. Medlemmene skal ha god informasjon om aktiviteten i fylkeslaget og Samfunnsviterne forøvrig. Informasjon til medlemmene vil primært distribueres via e-post i samarbeid med sekretariatet, men stryet vil også strebe for å legge ut informasjon på vår Facebook side. Informasjon må også sees som et viktig verktøy i rekrutteringen av nye medlemmer. Styret skal aktivt bruke internettsidene for å gi medlemmene i Troms informasjon. Internettsidene skal oppdateres jevnlig i samarbeid med sekretariatet. Styret har ansvar for annonsering og utdeling av informasjonsbrosjyrer overfor studenter og ansatte. 7. Faglige aktiviteter/ identitetsskapende arbeid Faglige tilbud til medlemmene er fagdag, medlemsmøter og temakvelder. Informasjon om faglige aktiviteter vil bli lagt ut på hjemmesiden til Troms og distribueres via e-post og Facebook. I tillegg skal det avholdes styremøter og årsmøte. Følgende aktivitetsmål for perioden juni mai 2014 kan være: 4 styremøter 1 fagdag ( ) 2-3 temakvelder/medlemskvelder (Styret ønsker forslag til tema og arrangementer som våre medlemmer ønsker) Årsmøte (30. mai 2013) 8. Studentaktiviteter Styret arbeid mot studentene ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet/høgskoler i Troms er viktig med tanke på rekrutteringen av nye medlemmer. Det er åpent for studenter fra bachelornivå kan rekrutteres som studentmedlemmer. Styret skal jobbe for å få flere studentmedlemmer og beholde dem etter endt studietid. Styret skal i samarbeid med andre fylkeslag bidra til å opprettholde studentlag i Troms fylke med eget styre. Styret skal videre arbeide for å nå større studentmasser med informasjon. Studentmedlemmer skal oppfordres til deltagelse i aktiviteter i regi av studentlaget, fylkesstyret og sekretariatet sentralt. Planlagte arrangementer er: StudExpo og Arbeidslivsdagen høsten (StudExpo stand rundt 16. august. Arbeidslivsdagen stand 12. september 2013). 9. Rekruttering Styret skal i sitt arbeid ha jevnlig fokus på medlemsrekruttering. Strategier skal legges både i forhold til studenter og ansatte innenfor offentlig og private virksomheter. Det er viktig å nå fram til utdannede også innen humaniora. 10. Annet For øvrig ytes bistand til medlemmene underveis i året etter behov. For fylkesstyret, Fylkesleder Kirsten K. Kotte Holiman og nestleder Ole-Bjørn Fossbakk Tromsø 7. mai 2013

19 Årsmøtesak 8 Eventuelt Innkomne saker Årsmøtesak 9 Valg fylkesstyret Samfunnsviterne Troms 2013 Valgkomiteen ble valgt av årsmøte 2012 og består av: Einar Rebni, Siri Johnsen, Atle Reiersen og Line Vråberg. Siri Johnsen trådte ut av valgkomiteen før årets arbeid begynte, ettersom hun nå fungerer som leder for Samfunnsviterne. Valgkomiteen har hatt et møte og videre hatt kontakt per e-post. Det har vært viktig å se på følgende faktorer i valg av styremedlemmer: engasjement/tidsressurser geografi sektorerfaring/tilhørighet kjønn Da det var stor utskiftning i styret ved valget i 2012, er det i 2013 ønskelig med størst mulig grad av kontinuitet. Valgkomiteen har tatt hensyn til dette og fremmer følgende forslag til kandidater til styret i Samfunnsviterne Troms. Alle er spurt og har sagt seg villig til å stille. Styremedlemmer Samfunnsviterne Troms: Kirsten Katharina Kotte Holiman (gjenvalg som leder), Interkommunalt Arkiv, Tromsø Ole-Bjørn Fossbakk (forsetter som nestleder, 3. år), Interkommunalt Arkiv, Tromsø Terje Møien (ny i 2012, styremedlem), UNN Tromsø Marcela Douglas (ny i 2012, styremedlem), Universitetet i Tromsø Beate Borstrøm, (ny i 2012, styremedlem), Nordreisa kommune Christel Domaas (tidligere vara, ny som styremedlem), avslutter studiet nå - usikker fremtidig sektortilhørighet

20 Varamedlemmer: 1. Maja Andreasen, NAV Arbeidslivssenter (gjenvalg som 1. vara) 2. Henrik Henriksen Gaup, Tromsø kommune (ny som vara) 3. Lone Alien Høgda, Fylkesmannen i Troms (ny som vara) Studentrepresentanter: I 2012/2013 har Viktor Engelhardt vært studentrepresentant i styret, med Tine Bergli som sin vara. Det er ugunstig for studentlaget å avholde årsmøte nå på grunn av eksamener. De velger derfor å utsette dette til etter semesterstart høsten Inntil da fortsetter Viktor som studentrepresentant i styret. For valgkomiteen, Line Vråberg Tromsø 16. mai 2013

21 Årsmøtesak 10 Innstilling til ny valgkomité Fylkesstyret i Samfunnsviterne Troms innstiller med dette til ny valgkomité. Valgkomitéen har i inneværende periode bestått av fire medlemmer, Line Vråberg, Atle Reiersen, Einar Rebni og Siri Johnsen. Siri Johnsen trakk seg da hun ble fungerende leder i Samfunnsviterne. Det er årsmøtet som avgjør antall medlemmer og hvem disse skal være. Fylkesstyret foreslår for kommende periode følgende medlemmer til Samfunnsviterne Troms valgkomité: Line Vråberg (Gjenvalg) Yngve Voktor (Ny) Marit Nicolaisen (Ny) Einar Rebni (Gjenvalg) For fylkesstyret, Ole-Bjørn Fossbakk nestleder Tromsø 15. mai 2013

Flyktningkrisen i Nord-norsk perspektiv: Velkommen til fagdag og årsmøte i Samfunnsviterne Troms.

Flyktningkrisen i Nord-norsk perspektiv: Velkommen til fagdag og årsmøte i Samfunnsviterne Troms. Flyktningkrisen i Nord-norsk perspektiv: Velkommen til fagdag og årsmøte i Samfunnsviterne Troms. Dato: Lørdag 30. april Tid: 14:00-16:00 Sted: Institutt for historie og religionsvitenskap (kantinen i

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2015 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Samfunnsviterne Trøndelag har fra januar 2005 til 1. januar 2016 økt fra 348 til 908. Dette

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 Tid: 27. mars 2012 klokken 09 til 12 Sted: Styremedlemmer: Forfall: Hotel Skt. Petri, København Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16 Vedlegg 1 til LM-sak 6-16 Organisasjonsendringer: Vedtektsspeil (sammenligning av gjeldende vedtekter og endringer som foreslås i LM-sak 6-16) Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

P r o t o k o l l. Årsmøte 2011 TROMS SANGERFORUM. Lørdag 19. mars 2011 Musikkonservatoriet i Tromsø kl

P r o t o k o l l. Årsmøte 2011 TROMS SANGERFORUM. Lørdag 19. mars 2011 Musikkonservatoriet i Tromsø kl P r o t o k o l l Årsmøte 2011 TROMS SANGERFORUM Lørdag 19. mars 2011 Musikkonservatoriet i Tromsø kl.10.30-12.00 Protollen sendes: Medlemskorene Norsk sangerforum Troms musikkråd Troms fylkeskommune,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1.desember 2014 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms 1. INNLEDNING Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge. Foreningen

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca Buskerud ÅRSMØTE BF BUSKERUD 2017 - INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl.17.00 ca. 19.00 (møterommet er i bibliotekpersonalets møterom i 1. etasje på Papirbredden. Inngangen er personalinngangen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

LM-sak 2-16 Kontrollkomiteens rapport

LM-sak 2-16 Kontrollkomiteens rapport LM-sak 2-16 Kontrollkomiteens rapport LM-sak 2-16 Kontrollkomiteens rapport Kontrollkomiteens leder redegjør for komiteens arbeid og rapport på landsmøtet. Kontrollkomiteens forslag til vedtak: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12 Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø DAGSORDEN:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl.10.00 Sted: Smart Hotel, Hammerfest Årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på fylkeslagets hjemmeside

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak)

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Styret i NFF-F 2012 Styret består av de hovedtillitsvalgte i sykehusapotekforetakene og en fra de andre helseforetakene. Leder:

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 7. november 2016 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Oslo, 31.10.2017 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Det ble på generalforsamlingen under Geografikonferansen 2017 innsatt et interimstyre for Norsk Geografisk Selskap.

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Referat fra årsmøte Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssykehus. Følgende medlemmer var møtt opp:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes.

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes. STYREPROTOKOLL Sted: Telefonmøte Dato: 11. april 2016 Tidspunkt: kl 18.30-19.45 Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder Lindor Lorentsen Anne Grethe Kristensen Frid Einarsdotter Fossbakk Ingeborg Mauseth

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Kl 10.000 Sted Tromsø kommune, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune:

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 70 /12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 JP/ 02.11.12 Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Resultatregnskapet for 3 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 4 788 813. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer