ditt nye FINANS F O KUS betalingskort misbrukt Ledere vil sitte løst Historiens største omstilling Professorenes prognoser nummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ditt nye FINANS F O KUS 17 000 betalingskort misbrukt Ledere vil sitte løst Historiens største omstilling Professorenes prognoser nummer 3 2012"

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer betalingskort misbrukt Ledere vil sitte løst Historiens største omstilling Professorenes prognoser ditt nye ARBEIDSLIV 2020

2 SAS EuroBonus Classic American Express Card NYHET! Opptjen EuroBonuspoeng H * K Reklamebyrå 0312 / AMSE0033 DIN DRØMMEREISE STARTER HER START OPPTJENINGEN NÅ! FORRETT X 2 260,- HOVEDRETT X 2 680,- DESSERT X 2 230,- MUSSERENDE VIN 490,- TOTAL 1 660,- EUROBONUS EKSTRAPOENG 160 Opptjen EuroBonus-poeng* på alt du kjøper Dra raskere på romantisk helg til Paris Skaff deg det nye SAS EuroBonus Classic American Express Card fra DNB og få eksklusive medlemsfordeler og EuroBonus Ekstrapoeng på alt du kjøper, over hele verden. Jo oftere du drar kortet, desto raskere kan du dra på din bonusreise. * Innenlands flyreiser gir ikke EuroBonus-poeng på grunn av reguleringer i norsk lov. Eff. rente 25,8%, ,- o/ 12 mnd. Totalt ,- Søk nå med BankID!

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory F O KUS Magasin for finansforbundet nummer betalingskort misbrukt Ledere vil sitte løst Historiens største omstilling Professorenes prognoser innhold FRAMTIDAS ARBEIDSLIV Framtida vil være preget av et arbeidsliv der de ansattes behov er det motsatte av hva markedet trenger. Det mener tidligere fagforeningsleder Stein Stugu som nå er utreder hos Fafo. Både fagforeninger, ledere og ansatte må tenke nytt. 4 Meninger 28 Gjesteskribent 33 Lokalt 38 Karriere 39 Utsyn 41 Arbeidsrett 44 Innblikk 47 Aktivitetskalender 34 Forsiden: Framtidas arbeidsliv inneholder mange elementer. FINANS ditt nye arbeidsliv FINANSTILSYNETS ROS-ANALYSE 2011 Banker og finansinstitusjoner må bli flinkere med styring og kontroll av utkontrakterte tjenester. Ansvaret kan ikke utkontrakteres, påpeker seksjonssjef Frank Robert Berg. Tilsynet mer enn antyder at bransjen bør øke både kompetanse og ressurser innen dette området. LEDERE VIL SITTE LØST Konservativ lederstil er finansnæringens største fiende. Nå trenger næringen ledere som kan tenke digitalt og som er systematiske, engasjerte og har mye menneskekunnskap. Men de nye lederne vil sitte løst og blir utsatt for nøye vurdering og karaktersetting av sine svært kunnskapsrike ansatte. NORDEA-SJEF CHRISTIAN CLAUSEN: HISTORIENS STØRSTE OMSTILLING Hvert år fram til 2018 må europeiske banker ut med 115 milliarder euro for å dekke nye krav til kapitaldekning, soliditet og innlåning. Den årlige kostnaden er like stor som hele overskuddet i europeisk banknæring i 2011 eller et fjerdedels oljefond. Nede fra fjellet For halvannet år siden vandret ledere fra Tryg og innvandrerkvinner rundt på Hardangervidda, med Finansfokus på slep. Det var ikke en vanlig fjelltur, men Reisen, Trygs prosjekt for å få høyt kvalifiserte innvandrerkvinner inn i staben. Hvordan har det gått? FINANS F O KUS 34 PROFESSORENES PROGNOSER Færre filialer, mobilt kontor i utkantene og økt outsourcing. Det er meldingen fra professorer ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Professorene har følgende råd til finansansatte: Sats på solid utdanning, vær fleksibel og ydmyk. Magasin for Finansforbundet 03/ årgang ISSN Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark og Kjersti Aronsen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Jorunn Berland Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 19. april 2012 Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf: 03040, faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Redesign: Mediamania Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik c/o Klokkerhaug Bjerregaardsgt 43, 0174 oslo Tlf: , mobil: e-post: Godkjent opplag: Forsidefoto: Shutterstock Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! Finansfokus

4 meninger Framtidas arbeidsliv Hva skjer med tjeneste pensjonene I de snart 25 årene jeg har arbeidet i finansnæringen har jeg sett en enorm utvikling. Finansnæringen i 1997 og 2012 kan nesten ikke sammenlignes. De teknologiske endringene er formidable. Finansnæringen i Norge er en del av den globale økonomien på godt og vondt. Men jeg har også registrert at presset mot arbeidstakerne stadig blir større. Kravene til leveranse øker sterkt, og målinger helt ned på individnivå bidrar selvsagt til økt press på hver enkelt. Når alt kommer til alt er det bunnlinjen som styrer, og kvartalsresultatene som gjelder. De langsiktige perspektivene mangler. Finansforbundet og Finansfokus tenker langsiktig og er sterkt opptatt av hvordan arbeidslivet og finansnæringen utvikler seg videre. Derfor har redaksjonen i denne utgaven gått grundig til verks for å finne ut av hvordan arbeidslivet ser ut i Vi har snakket med mange eksperter. Det hersker liten tvil om at framtidas arbeidsliv vil by på helt nye utfordringer. Her er noen eksempler på hva du bør forberede deg på: Glem normalarbeidstiden. I 2020 er det dine kunder som bestemmer når du skal jobbe. De digitalt innfødte kan jobbe når de vil og fra hvor de vil. De vil i liten grad tenke over at de svarer på henvendelser fra kundene i fritida. Fleksibilitet blir viktigere enn noen gang, og grensene mellom arbeid og fritid viskes vekk. Det nye arbeidslivet vil stille store krav til selvstyring og kontroll. Det å kunne jobbe strukturert blir en svært viktig egenskap, men med mer ansvar for den enkelte vil vi også se at flere blir utbrent, advarer framtidsforskeren. Men det er ikke bare kravene til ansatte som skjerpes. Framtidas ledere sitter løst hvis de ikke leverer og viser en langt større fleksibilitet enn i dag. Konservativ lederstil er finansnæringens største fiende. Finansnæringen er midt inne i en digital revolusjon og vil naturlig nok trenge ledere som tenke digitalt. Som sentral tillitsvalgt er jeg opptatt av tjenestepensjonene våre og hva som vil skje med dem. Vil det rammeverket som staten nå utarbeider, ivareta oss arbeidstakere på en tilfredsstillende måte? Ingen har svaret her og nå, men faktum er at Banklovkommisjonens innstilling del II mest sannsynlig legges fram før sommeren Den vil ha stor betydning for oss alle! Tilpasning av foretakspensjonsloven til ny folketrygd er krevende, og derfor har arbeidet tatt lang tid. Det vi vet er at våre arbeidsgivere sitter i startgropa til å foreta nødvendige tilpasninger, men har for det meste valgt å vente til det endelige regelverket er vedtatt. Det må vi som arbeidstakere være glade for. Pensjon er så viktig for den enkelte medarbeider at her må arbeidsgiver, pensjonsleverandører og ansatte samarbeide tett for å finne fram til de beste løsningene. Hva gjelder utforming av framtidas ytelsesbaserte og forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger, viser kunngjøringer fra Banklovkommisjonen at de vurderer en rekke modeller som mulige. Sentralt er bedrift enes økonomi og inntjening. Det er viktig å finne fram til løsninger som er bærekraftige over tid. Bedriftene må ha råd til å betale pensjonskostnadene slik at vi ansatte ikke skal bekymre oss for våre pensjoner. Som ansatt må vi ha trygghet for framtida slik at vi kan ha fokus på å gjøre en god jobb i bedriften. Finansnæringen i Norge endrer seg raskere og raskere. En av endringene består i at vi ansatte er langt mer mobile enn tidligere, og det gir også press på dagens ytelsespensjonsordninger. Videre åpner ny folketrygd opp for stor fleksibilitet med tanke på hvor lenge vi vil arbeide, samt når og hvor mye pensjon vi vil ta ut. Vi ansatte har fått mange valgmuligheter. I den forbindelse vil jeg uttrykke bekymring for at mange av våre medlemmer må gjøre sine pensjonsvalg uten å ha nødvendig innsikt til å vite at man har valgt det optimale for seg selv. Mangel på kunnskap om bedriftenes pensjonsordninger, kan igjen føre til at bedriftene endrer pensjons Svein Åge Eriksen Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Finansfokus 3-12

5 meninger i finansnæringen? ordningene uten at de ansatte ser konsekvensene. Derfor må vi tillitsvalgte sørge for å bygge god kompetanse på pensjon innen Finansforbundet. For oss alle er det viktig at foretakspensjonsloven opprettholdes som en rammelov. Loven bør stille krav til aktuelle forsikringsmessige og ytelsesbaserte elementer som fastsetter yttergrenser for utforming av pensjonsordningene. Deretter må vi tillitsvalgte sammen med våre arbeidsgivere finne fram til løsninger som fordeler risikoen på en bedre måte mellom arbeidsgiver, leverandør og arbeids taker. Til slutt: Hva kan du som medlem gjøre for å sikre at finansnæringen viderefører gode pensjonsordninger til sine ansatte? Mitt svar: Verv kolleger som ikke er medlem. Høy organisasjonsgrad gir oss forhandlingsstyrke når vi skal begynne arbeid et med tilpasning til ny foretakspensjonslovgivning! Ingar Brotnov, forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i If Skadeforsikring Nuf. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Skriv leserinnlegg Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre nye meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist og lengden bør ikke overstige tegn inkludert mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for innlegg til neste utgave er 14. mai Urett mot pensjonister I de siste to årene føler jeg meg kjeppjagd av samfunnet. Ved finurlige skattemessige knep er min pensjon blitt kraftig redusert. Dersom du har en ekstra pensjon utenom folketrygden, skal du svi. Og det har mange YS-medlemmer. Begrunnelsen i stats budsjettet 2011 er det finnes imidlertid liten dokumentasjon på at de samlede private utgifter øker med alderen. Makan til sprøyt. Før kunne jeg male huset mitt og stelle min hage, men med 84 år på banken har jeg nedsatt førlighet og må leie hjelp. Jeg kan også regne opp mange andre ting. En annen begrunnelse er at samfunnet da kan gi bedre ytelse til minstepensjonister. Ok, men hvorfor skal en gruppe betale for det og ikke alle? Hvis legen ble fratatt 10 prosent lønn for at hjelpepleierne skal få mer. Hvis ingeniører og montører må gå ned 10 prosent fordi hjelpearbeiderne bør få mer. Da ville vi få streik og atter streik. Men det kan ikke vi som er pensjonister. Mitt håp er at neste regjering revurderer den urett som er begått. Urettferdig lønnsforskjell I området Finanstjenester tjener kvinner 68,1 prosent i forhold til menn. Det viser ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Bedriftene må sette den urettferdige lønnsforskjellen høyt på agendaen. Her holder det ikke med gode intensjoner og fine ord, her må det handles. Men bildet er sammensatt. En viktig årsak til lønnsforskjellene er stillingsstrukturen. Det er dessverre fremdeles slik at det er et stort flertall menn som besitter de ledende og høyere lønte stilling ene. Dette har næringen hatt fokus på gjennom flere år blant annet gjennom Futuraprogrammet, et tiltak som skal bidra til å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Men dette er ikke nok. Jeg er helt sikker på at mange av bedriftene jobber godt med dette. Når vi likevel ikke ser noen bedring, betyr det at alle må jobbe enda mer. Målet må i første omgang være å sikre at kvinner motiveres og gis muligheter til ledende stillinger. Dette kan igjen bidra til lønnsutjevning mellom kvinner og menn. I Sentralavtalen har vi bestemmelser som sier at bedriftene skal utarbeide statistikk fordelt på kjønn. Dersom det oppdages at lønnsnivået er ulikt for kvinner og menn i sammenlignbare stillinger, skal dette rettes opp. Hovedavtalen har også nyttige bestemmelser som tillitsvalgte skal bruke i arbeidet med likestilling og likelønn. Blant annet påpekes det at alle ansatte skal gis de samme muligheter for personlig og faglig utvikling. Det betyr at de skal stilles likt uansett kjønn med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement. På denne måten kan vi få tilfeller hvor kvinner må gis fortrinn til for eksempel avansement og stillingsopprykk. Det lever vi godt med. Det er viktig å være oppmerksom på at tallene fra TBU omfatter flere grupper og bedrifter enn vårt forhandlingsområde. Jeg håper og tror at dersom vi hadde sett tall kun for eget forhandlingsområde ville bildet sett bedre ut. Det må likevel ikke være noen sovepute. Her må vi forene alle gode krefter og finne gode tiltak! Jorunn berland Forbundsleder Magne B. Odland, pensjonist Finansfokus

6 nyheter betalingskort misbrukt Svindel med betalingskort er det området hvor finansnæringen har størst tap. Det viser nye tall fra Finanstilsynets årlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Tekst og foto: INGUNN BLAUENFELDT CHRISTIANSEN Omlag betalingskort ble misbrukt i Samlet tap for kortområdet var på over 125 millioner kroner. Skimming av kort og minibanker er imidlertid redusert. Ifølge rapporten er det krav om chipleser i alle betalingsterminaler som har bidratt til dette. Bruk av falske kort med magnetstripe er også nesten eliminert i Norge, men utenlands kan de fremdeles brukes, og det er her de største tapene er. TAP PÅ NETTHANDEL Et betydelig tap knytter seg også til misbruk av kortinformasjon uten bruk av kort, som ved internetthandel. Her er det mange uoversiktlige varianter, skriver tilsynet. Ofte brukes en form for phishing til å avlure kredittinformasjon, men det kan også være datalekkasjer i form av innbrudd i butikksystemer. Kredittkortinformasjon brukes stadig mer sofistikert, i såkalte "business cases", for å maksimere utbyttet. Rettmessig eier av kortet kan i slike tilfeller framstå som skyldig i tvilsomme transaksjoner. Finanstilsynet mener det er viktig å ha stor oppmerksomhet rettet opp mot kort svindelen, sier seksjonssjef Frank Robert Berg. 40 PROSENT FLERE ANGREP Angrep på norske nettbanker hadde en økning på hele 40 prosent i 2011 i forhold til året før viser tall fra tilsynet. Mange av angrepene har trolig utspring i organisert kriminalitet. Det er en utfordring for bankene og deres leverandører å etablere effektive mottiltak, sier Berg. Bankene har heldigvis blitt flinkere til å samarbeide om utveksling av informasjon. Dette gjorde at de fleste transaksjonene ble stoppet før de ble gjennomført, og tapene ble derfor begrensede, sier han. PASS PÅ: Seksjonssjef Frank Robert Berg i Finanstilsynet, mener kortbrukere må bli flinkere til å passe betalingskort og at banker og finansinstitusjoner må bli dyktigere med styring og kontroll av utkontrakterte tjenester. Tilsynets ROS-analyse for 2011 ble nylig lagt fram. 6 Finansfokus 3-12

7 nyheter ANSVAR KAN IKKE utkontrakteres Banker og finansinstitusjoner må bli flinkere med styring og kontroll av utkontrakterte tjenester, påpeker tilsynet. De mer enn antyder at bransjen bør øke både kompetanse og ressurser innen dette området. Stor avstand til leverandøren gir større utfordringer for å sikre styring og kontroll. Ansvaret for å administrere avtalene, og oppfølging og kontroll med leveransene, må organiseres på en slik måte at de som forvalter avtalene har nok kompetanse og ressurser, sier han. Vi ser at det svikter på disse områdene. Ansvar kan ikke utkontrakteres, slår Berg fast. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finanstilsynet legger årlig fram en rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Rapporten er basert på en rekke interne og eksterne kilder og inneholder vurderinger av hvordan identifiserte risikoer globalt kan få innvirkning på finanssektoren i Norge. Årets rapport er den niende i rekken. GOD ERGONOMI ER GOD ØKONOMI Lønnsomhet Produktivitet Kvalitet Rekruttering Sykefravær Rehabilitering Turnover Driftskostnader Du skal jobbe hardt for å finne en bedre investering enn god ergonomi. Ta kontakt, og la oss overbevise deg! Kinnarps AS Tlf Kinnarps Annonse Finansfokus v2 230x145mm indd :06:47 Finansfokus

8 2020 framtidas arbeidsliv ansatte KLOKKA STYRER: I 2020 vil arbeidstakerne i servicenæringer bli mer og mer avhengig av å være på jobb når andre krever det. 8 Finansfokus 3-12

9 Ansatt og helt sjef eller styrt av kundene? I 2020 har den typiske medarbeideren i finansnæringen en "global mind". Hun har høy kompetanse, og hun styrer sin egen arbeidsdag, spår dansk framtidsforsker. Norske arbeidslivsforskere ser tendenser til noe helt annet. Finansfokus

10 2020 framtidas arbeidsliv ansatte Tekst: INGUNN BLAUENFELDT CHRISTIANSEN I 2020 vil ansatte i finansnæringen være svært kompetente. De vil være preget av stor faglig dyktighet og spesialisering, sier den danske framtidsforskeren Marianne Levinsen. Den typiske medarbeideren vil ha det vi kaller en "global mind": Et globalt tenkesett og en global levemåte. Hun kan selvfølgelig flere språk. Det er likevel engelsk som er verdensspråket, og som i enda større grad enn i dag binder verden sammen. Hun er en verdensborger som er vant til å omgås alle typer mennesker. Medarbeideren kjenner ulike kulturer, samfunnsstrukturer og kan sosiologi. Det vil si at hun forstår sine kunder inngående. Hun vet hvordan kund ene i de forskjellige land tenker. I tillegg har hun grunnleggende kunnskap om det å arbeide med mennesker, mener Levinsen. Godt selvbilde Hun er en person som kan navigere og styre seg selv. Hun har høy utdanning, en sterk personlighet og et godt selvbilde. Dessuten har hun stor dømmekraft, treffer beslutninger og tar avgjørelser, mener Levinsen. Framtidsforskeren tror jobbene i næringen vil forandre seg. De ansatte vil ha mye mer innflytelse over sin jobb og sin arbeidsdag i framtida enn i dag, nettopp på grunn av sin høye kompetanse. Framover vil vekten legges på utdanning, utdanning og atter utdanning. Vinneren er dem som i tillegg til høy utdanning, også kan bruke det de har lært i praksis. Global mind: Framtidas medarbeider vil ha et globalt tankesett, en global levemåte og kan selvfølgelig flere språk. 10 Finansfokus 3-12

11 Den enkelte i spill I Levinsens framtidsbilde vil kontrollsystemer og hierarki forsvinne. Den enkelte vil være "i spill". Kravene til den enkelte vil skjerpes. Det som skal leveres må være på topp. Levinsen tror at én trend vil fortsette: Oppgavene som i finansbransjen kalles backoffice, blir flyttet til andre land. Dette har pågått i mange år allerede. Mye arbeid gjøres allerede i India. Globale ansettelsesforhold Levinsen er heller ikke i tvil om at ansettelsesforholdene vil være mer globale enn i dag. Arbeidsmarkedene på verdensbasis vil ligne mer på hverandre. Forholdene for de ansatte vil jevne seg ut. Jeg tror ikke at den norske/nordiske arbeidslivsmodellen vil være like populær blant arbeidsgiverne i 2020 som i dag, sier hun. Fleksibilitet er grovt overvurdert Stein Stugu er utreder hos DeFacto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Han tror framtidas arbeidsliv for mange vil være mer markedsstyrt og mindre fleksibelt. Vi hører så mye om at framtidas arbeidsliv vil bli preget av fleksibilitet, selvstendighet og at det er den enkeltes hjernekraft arbeidsgiverne er ute etter. Dette er en grov overvurdering, mener Stugu, og fortsetter: Tall fra SSB viser at andelen av dem som utfører såkalte repetitive oppgaver på jobben, er sterkt økende. Bare det siste året har tallet økt fra 38 til 44 prosent. Dette er ikke noe høyt tall, men viser en klar tendens. Det illu strerer at mange har rutinepreget arbeid. Mange av dem har ikke en så selvstendig stilling at de kan jobbe når de vil. Stugu mener at fleksibiliteten dermed ikke finnes for denne typen arbeidstakere. Slik fleksibilitet er for kundene, markedet og ledelsen, sier han. På jobb når markedet krever Servicenæringen, varehandelen, helsesektoren og omsorgsbransjen er bransjer som vokser. De vil fortsette å vokse fram mot Arbeidstakere i disse næringene blir i framtida mer og mer avhengig av å være på jobb når andre etterspør det. Ikke når de ønsker det selv, men når kundene og markedet krever det, sier Stugu. Kontrollsystemer og hierarki vil forsvinne, den enkelte vil være i spill og kravene til den enkelte vil skjerpes. (Marianne Levinsen, Fremforsk) Han tror framtida vil være preget av et arbeidsliv der ansattes behov vil være det motsatte av hva markedet trenger. Stugu mener vi ser konturene av ikke bare ett norsk arbeidsliv i framtida, men flere. Han tror at det vil være til dels store forskjeller mellom dem. Både når det gjelder bedriftsideer, styringsverktøy og holdning til fagforeninger. Virkelighetsforståelsen vil være svært forskjellig, sier han. framtida vil være preget av et arbeidsliv der ansattes behov vil være det motsatte av hva markedet trenger. (Stein Stugu, DeFacto) Ønsker ikke mer fleksibilitet Arbeidstakerorganisasjonen Negotia fikk nylig gjort en undersøkelse blant medlemmene sine i ikt-bransjen. Her kommer det fram at alle medlemmene mener at dagens arbeidstidsreguleringer ikke er til hinder for deres innsats på jobben. Det gjelder både ingeniørene, som antas å stå for det mest kunnskapsintensive it-arbeidet, og de ansatte på callsentre. Sistnevnte regnes å jobbe med mer samlebåndspreget og mindre kunnskapsintensivt arbeid. Alle opplever at de jobber mye, også overtid. Ikke for å realisere seg selv, men for å strekke seg så langt som mulig for kundene. De som ønsker seg mer fleksibilitet, er de som har fast arbeidstid på callsenter og som ønsker seg vanlig fleksitid for "å kunne gå til lege i arbeidstiden". Det kommer også fram i denne undersøkelsen at de tillitsvalgte mener ledelsen bruker styringsretten i større grad enn tidligere. De tillitsvalgte har liten innflytelse på for eksempel fastsettelse av sentrale måltall. Et flertall av de tillitsvalgte sier også at deres innspill ikke er ønsket i sentrale spørsmål som fastsettelse av produktivitetsmål og budsjett. GLOBAL MIND: Marianne Levinsen er framtidsforsker hos Fremforsk i Danmark. Hun mener den ansatte i finansnæringen i 2020 er en verdensborger, både i hodet og i handling. (Foto: Fremforsk) STORE FORSKJELLER: Stein Stugu, utreder i DeFacto. Han mener vi i framtida vil ha, ikke bare ett norsk arbeidsliv, men flere og at det vil være til dels store forskjeller mellom dem. (Foto: Ingunn B. Christiansen) Finansfokus

12 2020 framtidas arbeidsliv arbeidstid Jobb når du vil - gjerne I 2020 er det de digitalt innfødte som dominerer arbeidslivet. Fra sin nyervervede tekniske dings kan de jobbe hvor som helst og når som helst. Og arbeidsgiverne kan teknologisk sett registrere det hele, minutt for minutt, dersom de får lov av myndighetene. Tekst og foto: INGUNN BLAUENFELDT CHRISTIANSEN De digitalt innfødte er nå virkelig på banen, og de vil utgjøre svært fleksibel arbeidskraft, sier den danske framtidsforskeren Marianne Levinsen. De kan jobbe når de vil og hvor de vil. De vil i liten grad tenke over om de bruker av sin private tid til å svare på et jobbspørsmål. Dette er normalen for dem. Arbeidsliv og privatliv er for alvor smeltet sammen, og fleksibiliteten er kommet for å bli. De unge tenker ikke stort over det. I følge Levinsen har de fleste i 2020 glemt industriarbeidstiden. Det er mye større variasjon i arbeidstid. Det er i større grad kundene som styrer når du skal være på jobb og siden du har hele verden som arbeidsplass, kan det være svært varierende. Den enkelte vil få mer og mer ansvar. Dette vil stille krav og også presse arbeidstakerne, men de vil samtidig være mye flinkere til å håndtere sin tid, sier Levinsen. DØGNET RUNDT: Jobb når du vil, gjerne døgnet rundt. Dette blir mer regelen enn unntaket i framtidas arbeidsliv. 12 Finansfokus 3-12

13 hele døgnet HØYE KRAV TIL SELVSTYRING Det nye arbeidslivet vil stille store krav til selvstyring og kontroll. I 2020 vil alle være flinkere til å styre dette. Det å kunne jobbe strukturert blir en svært viktig egenskap, men med mer ansvar for den enkelte vil vi også se at flere blir utbrent. Har du ikke kontroll, kan det bli riktig vanskelig, mener Levinsen. I 2020 tror hun at det vil bli en allmenn utfordring at flere og flere, også de unge, vil oppleve å bli syke fordi de blir utbrent. Mye ansvar vil ligge hos den enkelte og er du ikke flink nok til å styre din tid, kan dette bli resultatet. Det kan være at du i 2020 rett og slett må bli flinkere til å ta deg helt fri, sier framtidsforskeren. I 2020 har de fleste glemt INDUSTRIarbeidstiden. (Mona Levinsen, Fremforsk) RESULTATENE STYRER Heidi Nicolaisen er forsker ved Fafo. Hun har sett på arbeidstidsbestemmelser for bankansatte i Norge, Sverige og Irland. Utgangspunktet har vært hvordan arbeidstidsreguleringene har endret seg de siste 30 årene, med fokus på forandringer i regelverket for overtid fra 1990 fram til Bankansattes arbeidstid kjenne tegnes av individualisert ansvar for arbeidsoppgaver og mer måling av ytelser og belønninger. Det fører til at de ansatte styrer sin arbeidstid mer ut fra resultatoppnåelse, enn ut fra reglene for arbeidstid, sier Nicolaisen. Konkurransen blant bankene i dag tvinger dem til å se på hva som kan tiltrekke seg nye kunder og holde på de gamle. Da kommer presset om utvidede åpningstider og mer fleksibilitet. AVSPASERING FUNGERER IKKE I tillegg har ordningen med avspasering i større grad blitt et alternativ til overtidsbetaling. Det mest oppsiktsvekkende funnet mitt er nok at avspasering ikke fungerer slik det ble argumentert for at den skulle fungere, sier Nicolaisen. Argumentet for avspasering er at ordningen er mer familievennlig og fleksibel. Når overtid skal avspaseres i stedet for å betales ut, ender det ofte opp som ubetalt overtid. Det er fordi avspasering utsettes, og ofte blir den ikke tatt ut i det hele tatt. Det er god grunn til å anta at dette skjer i alle bransjer der en opererer med resultatorientert og målregulert lønn. Har du prestasjonslønn, er det vanskelig å ta fri så lenge målet ikke er oppnådd. De tillitsvalgte sier at arbeidstakere synes det er vanskelig å ta fri, fordi de vet at presset på de få som er på jobb, vil øke enda mer, sier Nicolaisen. Tendensen til å utsette avspasering ser også ut til å ha noe å gjøre med at banker i større grad enn før er tynt bemannet, avslutter hun. STOREBROR SEG DEG Stadig nye og mer avanserte måleverktøy tas i bruk i finansbransjen. Målstyring som gir arbeidsgiver full oversikt over den enkelte ansattes prestasjoner og resultater til enhver tid, ser ut til å vokse. de ansatte styrer sin arbeidstid mer ut fra RESULTAToppnåelse, enn ut fra reglene for arbeidstid. (Heidi Nicolaisen, Fafo) Vi er langt forbi George Orwells spådommer om 80-tallet og "storebror ser deg", sier Carl Løvvik. Han er hovedverneombud i DNB Liv. Som du kunne lese om i forrige Finansfokus har DNB Liv (tidligere Vital) innført Work Manager. Systemet viser blant annet innkommet arbeidsmengde, gjennomført arbeid og utestående arbeid. Selskapet har lenge gjort målinger på gruppe- og teamnivå. Nå ville de gjerne gjennomføre detaljerte målinger på individnivå. Finansforbundet mente dette brøt med personopplysningsloven. Datatilsynet er enig. DEN RASKE TIDEN VINNER Men i dette systemet er det den raske tiden som vinner, sier Løvvik og forklarer; Kompetansen, den langsomme tiden, er det liten plass for i et slikt system. I dette systemet er det å gjøre saken ferdig raskt, som er viktigst. Den raske tiden vinner. Det eneste positive jeg kan se med disse målingene er at hverdagsheltene blir synlige, sier Løvvik. Hverdagsheltene; hun eller han som jobber jevnt og trutt, dag etter dag, løser sak etter sak og går hjem, uten å gjøre noe mer "fuss" ut av det, de blir mer synlige enn før, med et slikt system. Det er viktig og flott å sette seg mål, men dette systemet er tilbake til 30-tallet. LAVT BEMANNET: Tendensen til å utsette avspasering ser også ut til å ha noe å gjøre med at banker i større grad enn før er tynt bemannet, mener forsker ved Fafo, Heidi Nicolaisen. PÅ KANT MED LOVEN: Ledelsen i DNB Liv (tidl. Vital) ville gjerne innføre detaljerte måle- og kontrollsystem på individnivå. Det ville ikke hovedverne ombud Carl Løvvik og Finansforbundet, ikke Datatilsynet heller. Finansfokus

14 2020 framtidas arbeidsliv kontoret Tilbake til framtida Åpne kontorlandskap er ikke noe nytt for ansatte i finansbransjen. I alle fall ikke for kvinnene. Framtidsforskerne tror det kan være i ferd med å endre seg. Det tror ikke interiørarkitekten. LANDSKAP FOR KVINNER: Dette bildet er hentet fra kontorlandskapet i Postbanken i Akersgaten 68 i (Foto: Leif Ørnelund, Oslo Bymuseum) 14 Finansfokus 3-12

15 Tekst: INGUNN BLAUENFELDT CHRISTIANSEN Allerede på de første bildene fra de gamle brannkassene på 1930-tallet kan man se åpne kontorlandskap. Kvinnene står ved siden av hverandre, ved pulter i skrive høyde, med store oppslåtte bøker. Bildene fra 50-tallet viser skrive maskin-skrivende kvinner på rekke og rad, også de i åpent landskap. Det var faktisk en av grunnen til at man begynte med cellekontor, sier interiørarkitekt Linda Steen. Skrivemaskinene bråkte så fælt. Steen er daglig leder i Scenario, ett av Norges største interiørarkitekt firmaer. Hun ser for seg framtidas kontorer som åpne løsninger, mindre arbeidsplass for den enkelte og større fellesarealer. Til og med de konservative bransjene, som jurister og advokater kommer etter nå, sier Steen. MULTITASKING Jeg tror ikke åpne løsninger vil forsvinne. De nye generasjonene er vandt til multi-tasking, og de har jobbet i prosjekt helt fra barneskolen. De blir ikke forstyrret av at det skjer mye rundt dem. Det krever selvfølgelig en viss arbeidskultur og en stadig modernisering av levereglene på jobben. Vi snakker dessuten ikke så mye om åpent kontorlandskap. Det er tilrettelagt infrastruktur det handler om, sier Steen. Løsninger tilpasses den enkelte arbeidsplass; toppen 20 ansatte i én sone, i tillegg minst 10 prosent stille/ TILPASSET LØSNING: Interiørarkitektene snakker ikke lenger om åpne kontorlandskap. Det er tilrettelagt infrastruktur det handler om. (Foto: Scenario) Finansfokus

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører.

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2012 Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører Nest mektigste kvinne H * K Reklamebyrå 1111 YS

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

FINANS F O KUS. Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær. nummer 8 2012. Magasin for Finansforbundet

FINANS F O KUS. Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær. nummer 8 2012. Magasin for Finansforbundet FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2012 Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær Nye planer for DNB colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014 lønn FINANS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2014 coachens tips: slik får du høyere lønn ellevill eierne tar kaka bonusfest Det store lønnsforskjellene øker lønnsspillet LØNN FRONTFAGET YS BONUSVINNERE

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Filialene forsvinner FINANS F O KUS. Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie

Filialene forsvinner FINANS F O KUS. Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 7 2012 Filialene forsvinner Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie H * K Reklamebyrå

Detaljer

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 03/ 11 Kontantfritt for alle pengene Egenkapitalbevis best i Vest Sosialt entreprenørskap vokser Årets første brudd Farlig seilas

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

Tema: Kriminalitet FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 6 2014. Turid (71) om

Tema: Kriminalitet FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 6 2014. Turid (71) om FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: Kriminalitet nummer 6 2014 Turid (71) om HØY KVALITET 25 ÅRS ERFARING MÅLTILPASSEDE ANTREKK PERSONLIG PREG STORT UTVALG SKATTEFORDEL VED BRUK AV LOGO KLE

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 2 2014 / årgang 104 Portrett Pluss! xxxxxx gassnæringen Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager dette tjener din bransje Olje- og gassnæringen

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer