Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011"

Transkript

1 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal: Røde Kors Mandal: Mandal Menighet: Mandal Sanitetsforening: Frivilliges representant: Adler Kjetså fram til sin død i juni, vararepresentant Kristin Gjerdahl Madsen Helge Wiig, vararepresentant Arild Nicolaisen Gunn Thorstensen, vararepresentant Cornelia Lerch Bjarnhild Reinertsen, vararepresentant Nils Wilhelmsen Anna Britt Wattne, vararepresentant Signy Løkling Aase Jorun Pedersen, vararepresentant Roar Christensen Styreleder har vært Helge Wiig og nestleder Adler Kjetså (fram til juni 2011). Sekretær for styret: Reidun Bruskeland Hinna daglig leder av frivilligsentralen 70% stilling.. Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av 2011 og årsmøte 23. mars. Rekruttering. Antall frivillige ved Mandal Frivilligsentral ved årsskiftet er passert 200. Folk melder seg jevnt og trutt, mens noen faller fra av naturlige årsaker. Styret og daglig leder har også i år blitt invitert til å gi informasjon om sentralen i forskjellige lag/foreninger. Lokalavisen har vært brukt flittig, så en del frivillige er nok blitt rekruttert der. Men den beste måten er å gjøre en skikkelig jobb slik at jungeltelegrafen går. Det gjelder også for våre kunder/brukere. Over 250 forskjellige brukere har fått hjelp fra sentralen til enkeltoppdrag en eller flere ganger. Til sammen utgjør dette over 9400 timer, utført av de som er registrert som frivillige. Se for øvrig vedlagt rapport fra dataprogrammet Fridtjof. Her registreres ikke timer på alle deltakere og brukere på sammenkomster, slikt som kafeen, datahjelp, Fyrlyset, tirsdagsgruppa, kurs, møter, fester og liknende.. Dette kommer i tillegg. Alt i alt er vi langt over dette timetallet. Nettverksgruppe/regionskonferanse/hjemmeside/brosjyrer/profilering. Daglig leder har vært på 7 samlinger i nettverksgruppa i regionen i Vi ble i fjor enige om å dele nettverket i to da vi var et stort nettverk med mange sentraler. Dette er nå gjort og sentralene i vårt nettverk er: Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Ny nettside kom på plass i 2009 med lik mal for alle sentralene. Denne blir stadig oppgradert og oppleves mer funksjonell. Vi ser at besøkende på sida er stigende. En av de daglige lederne i nettverket er nye i 2011(Farsund), så vi opplever alle at nettverksgruppa er viktig. Mandal har hatt flere besøk og telefoner fra steder som ønsker å søke om midler til oppstart av frivilligsentral i sitt nærområde. I november var daglig leder og tre frivillige i Marnardal og informerte om sentralen. I september var det regionskonferanse i Kragerø. To døgn, med 170 påmeldte. Konferansen var for alle frivilligsentralene i region 2. Mandal Frivilligsentral sendte tre utsendinger til regionskonferansen Aase Jorun Pedersen, Helge Wiig og daglig leder. Det merkes at vi i Mandal begynner å få en del erfaring angående

2 frivilligsentral og arbeidet rundt det, men det er alltid godt og inspirerende å treffe andre som jobber innen samme felt. Opplevdes som en av de mest inspirerende og nyttige konferansene vi har hatt på lenge. Aktiviteter. Tirsdagsgruppa - åpent hus på tirsdager- har vært bra besøkt i Noen av deltakerne er ute og jobber et par timer på formiddagen. Forefallende oppgaver, som er meldt til daglig leder i løpet av uka blir utført. Klokka 12 samles vi til felles formiddagsmat som frivillige har forberedt, og en god prat rundt bordet. Dette er gratis og blir finansiert gjennom psykiatrimidler fra kommunen. De som bare kommer for og nyte betaler 30 kr for mat og kaffe. Det er også åpent hus med datahjelp denne dagen, og de deler et måltid mat med oss. En vet aldri hvor mange som kommer, men jevnt over er det ca. 25 rundt bordet. Torsdagskafeen hver uke har hatt økende oppslutning med mellom besøkende. 7 damer bytter på ansvar for kjøkkenet, 8-10 frivillige besørger kjøring av hjemmeboende som har problemer med å ta seg fram. Vi henter og bringer i gjennomsnitt hver gang. Programmet varierer. Bingo, sang og musikk, opplesning, historiske godbiter, lysbildefremvisning, informasjon om tilbud i kommunen vår o.s.v.i høst hadde vi også besøk av Jan Engervik som underholdt til stor glede. Det har vært ca. 35 torsdager med kafe i løpet av 2011, med et gjennomsnitt på 35 besøkende. Det blir til sammen 1225 besøkende. Dette er ikke regnet med i timene på Fritjof. (disse er deltakere). Styret har fordelt ansvaret for torsdagene mellom seg. På kafeen skapes nettverk mellom mennesker, som blir opprettholdt også ellers i uka. En viktig møteplass. Dataopplæring fortsatte vi med i frivillige har hatt ansvar for dataopplæring hver tirsdag og torsdag fra kl Det har vært ca. 60 samlinger med gjennomsnitt på 8-10 deltakere hver gang. Folk har også fått hjelp hjemme. Høydepunktet er når kafeen åpner og vafler/rundstykker er å få kjøpt. Da går praten godt på loftet. I 2011 har vi to ganger pr. uke besøk av ca personer som driver IT- kafe. Vi leverer mat til dem på torsdagene. Våren 2011 hadde vi et kurs over tre ganger i bildebehandling med 7-8 deltakere. 9. mars gjennomførte vi Sørlandets første Frivilligbørs - et samarbeid mellom Mandal og Lindesnes kommuner, frivilligsentralene i begge kommunene og KS/plussprosjektet. Denne ble gjennomført i Vrimlehallen på Mandal Videregående skole og er en handelsplass for næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunale tjenestesteder. Penger er ikke tillatt handelsvare, kun varer, tjenester, kompetanse og ledige hender. Børsen varte i 2 timer og det gjaldt å deale mens man kunne. Nesten 70 avtaler ble inngått på disse to timene. Børsen ble åpnet av ordførerne i de to kommunene, elevene på kokkelinja laget mat og GE Helthcare i Lindesnes bidro med eget husorkester. En gøy og vellykket kveld. Ulvegjelet Omsorgssenter har i gjennomsnitt fått besøk fra sentralen en gang i måneden. 5 frivillige har ansvar for dette, hvorav to er ungdommer. Sosialt samvær med kaffe kos og en god prat, sang og musikk o.s.v. Grøt før jul var populært. Her har antall deltakere i 2011 tatt seg opp stua har nesten blitt for liten. Mandal Sykehjem har i 2011 fått regelmessig besøk av våre frivillige. Flere frivillige, 8-10 personer, er engasjert direkte mot sine brukere som besøksvenn noen er faktisk ute på trilletur hele året igjennom. Vi har to damer som synger og spiller på avdelingene og på en av avdelingene er det bingo.

3 På en annen avdeling er to menn hver annen uke med trekkspill og allsang. Følgeoppdragene går også sin jevne gang. Turgruppa hver tirsdag er populær. Helt fram til slutten av november da vi ble stoppet av regn og tåke, stilte frivilligsentralen opp med 6 ekstra frivillige. Da fikk 4 beboere fra avdeling 2 og to fra avdeling 5 tilbud om å komme ut på tur. Turen gikk til Furulunden eller i byen. Fra før er to/tre damer hver tirsdag på avdeling 3 og tilbyr det samme. Det virker som dette er noe de eldre setter stor pris på. Sorgarbeidet i samarbeid med Mandal Menighet fortsatte i Vi har hatt 6 gruppeledere og i løpet av våren ble 2 grupper sluttført. Gruppelederne har igjen hatt sine samlinger. Høsten 2011 har vi hatt 3 grupper i gang, med 3 samlinger i 2011 og siste to samlinger i januar Nytt av året er en gruppe for ungdom. Dette har vært spennende og meningsfylt arbeid. Denne gruppa har begynt kl på onsdager og startet med pizza, da noen av ungdommene kom rett fra skole og jobb. Takket være en gave i november fra loge 122 Amalie - Rebekka losjen i Mandal på kr kunne vi gjøre dette. Så noen av disse pengene er brukt til dette arbeidet blant ungdom. Seniorkinoen er blitt et kjærkommet tilbud i byen. Dette er et samarbeid med Mandal Kino som har vært svært positivt. Nå er det seniorkino første tirsdag i hver måned kl Komiteen består av Aase Jorun Pedersen, Mia Spang og Inger Marie Pedersen. Filmene tas ut i samarbeid med kinoen, og det har vært filmer til glede og til diskusjon. Kaffe og kringle hører med hver gang. Damene er i flertall, men noen menn finner også vegen til kinoen. Gjennomsnitt besøkende har vært rundt 60-70, men med over 100 besøkende på enkelte filmer. I desember var komiteen og daglig leder på omvisning i Mandals nye Kulturhus Buen, med kultursjef Alfred Solgård. Kinoen flytter etter nyttår og da blir det seniorkino i nye flotte lokaler i Buen, sannsynligvis fra februar Spennende og gøy. Fyrlyset dagsenter for rusavhengige er et samarbeid mellom Mandal kommune, Frelsesarmeen og Mandal frivilligsentral, der vi bidrar med frivillige og daglig leder sitter i styringsgruppa. Se for øvrig egen årsmelding. Dagsverket et arbeidstreningstiltak for rusavhengige. Se egen årsmelding. Kvinnegruppe Fyrlyset. Opprettet i februar Se egen årsmelding. Samtalegruppe for pårørende til demente fortsetter. Vi har hatt 4 samlinger på høsten To sykepleiere er med på dette, og også daglig leder. Det har vært 8-9 deltakere med i gruppen. Et viktig og meningsfylt arbeid. Gruppen er startet i samarbeid med Nasjonalforeningen og Helselagene lokalt. Nytt av året er pårørendeskole for de som har noen av sine som er demente. Kommunene er pålagt innen 2015 å ha et slikt tilbud, og det er flott å være i forkant. Dette er et samarbeid mellom Mandal og Lindesnes kommune og frivilligsentralene i de to kommunene. Vi startet opp i januar 2011 på Mandal Sykehjem med 6 kvelder over 2 timer hver gang, med ulike temaer og foredragsholdere. Ved oppstart hadde vi 25 påmeldte. Daglig leder har vært med i arbeidsgruppa, sammen med Hilde Berg Bentsen og Randi Kristiansen fra Mandal Sykehjem.Senere kom representanter fra Lindesnes kommune med. Evalueringsskjemaer ble delt ut ved endt skole, og tilbakemeldingene var bare positive. Så derfor har vi høsten 2011 planlagt ny skole med oppstart 18.januar 2012 på Solborg Hotell. Vi søkte støtte fra nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og fikk innvilget kr til prosjekt pårørendeskole og 3000 kr til pårørendegruppa.

4 Enkeltoppdragene er fortsatt en stor hovedpost i sentralens virke. Ledsagerrollen bare øker i omfang, og det er ikke vanskelig å få folk til disse oppgavene. Besøkstjenester har vi også mange av - både hver uke og mer sporadiske. Praktiske oppgaver øker også. Eksempler på slike er handling, klipping av busker og trær, små reparasjoner, henge opp ting, takstein som har falt ned, snømåking o.s.v. Se nærmere utskrift angående antall oppdrag ved sentralen.(fridtjof). Etterspørsel i forhold til oppfølging av barn og ungdommer er fortsatt aktuelt.. Vi har hatt samarbeid med barnevernstjenesten,helsestasjon, familiesenter, advokater o.s.v. I mai/ juni hadde vi besøk fra Helse og Sosialklasser fra Mandal Videregående skole. I juni døde Adler Kjetså etter en tids sykeleie. Han har vært med i Mandal Frivilligsentral helt fra før oppstart. Adler hadde et brennende engasjement for å få til en frivilligsentral her i byen da han satt i eldrerådet. Han ble med i interimstyret og seinere i styret som styreleder og de seinere år som nestleder. Han gledet seg stort og hadde tårer i øynene da han ved alle anledninger snakket varmt om sentralen og dens virke. Daglig leder savner lyden av fottrinnene hans i trappa da han ukentlig var innom for en god prat og en kopp kaffe. Takk Adler. Ved Adlers begravelse holdt styreleder minnetale og la ned krans fra Frivilligsentralen. Ferien ble avviklet i juli og da var sentralen stengt, men mange av de frivillige fortsatte med sine oppdrag hele sommeren. Daglig leder har hatt mange møter med foreninger og lag der vi samarbeider om nye oppgaver og ideer. I følge retningslinjer fra Kulturdepartementet skal frivilligsentralen være en lokalt forankret møteplass, utviklet av mennesker knyttet til sentralen. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for foreninger/lag og det offentlige. Vi er også i år med i lokallaget av Livsglede for eldre, der Mandal Frivilligsentral er med i styret. Helge Wiig som styremedlem og Anna Britt Wattne har vært vararepresentant fram til sommeren og deretter er det Anne Sofie Stålesen som har overtatt. I august var vi klar til ny dyst etter en god og lang ferie. Alltid spennende å starte opp på nytt etter et avbrekk, men folk strømmet på ny til sentralen og det var vi glad for. I september var det igjen fest for alle frivillige og ca.120 mennesker sa ja til å komme på Hald.. Det ble servert nydelige snitter fra Hald og bløtkake. Takket være en storslott gave fra Sparebanken Pluss i Mandal kunne vi flotte oss litt ekstra i år. Vi hadde leid inn Ballastbrygga Boy Band - 10 kjekke karer som synger og skaper glede. Falt i smak hos alle. Banksjefen i Plussbank Kåre Aanensen var med oss på festen, og holdt en fin tale om hvorfor de hadde valgt å gi kr til sentralen og de frivillige. Flotte bilder ble vist, og det ble tid til prat med andre frivillige rundt bordene. I 2011 har vi fortsatt å arrangere dagsturer med buss/båt rundt i distriktet. En gruppe på tre frivillige har ansvar for disse turene sammen med to frivillige bussjåfører. Se egen årsrapport. Russen 2011 satte opp egen forestilling for eldre en mandag formiddag kl.11 med nærmere 100 deltakere. Vi samarbeidet med helse og sosialklassene på Videregående skole som var behjelpelige med følge. Flere beboere på Sykehjemmet ble hentet i rullestol av ungdommene. Etter forestillingen stod kaffe og eplekake på menyen på Provianten. Sentralen har i 2011 bidradd med leksehjelp på to av barneskolene i kommunen en dag i uka. Flere pensjonerte lærere og hjelpere ellers, er med på dette. I vår har vi også hatt tilbud på Voksenopplæringa. Det er gitt positiv tilbakemelding fra barneskolene. Nytt av året er Lyttevenn prosjektet som er et samarbeid mellom fylkeseldrerådet i Vest Agder, eldrerådet i Mandal,Mandal Frivilligsentral og alle fire barneskolene i Mandal. Vi begynte arbeidet rett etter nyttår med å

5 få dette til, og i september var det klart til oppstart i tredje klasse på skolene. 24 frivillige lyttevenner meldte seg og har brukt to timer hver uke i klassene. Se egen evalueringsrapport. I desember arrangerte sentralen juleverksted for psykisk utviklingshemmede og deres støttekontakter. Frivillige hadde lagt flott til rette slik at alle gikk hjem med fine egenlagede ting. Brus og kaker ble spist, og julemusikk spilt av egen pianist. Dette var en av avtalene som ble gjort på Frivilligbørsen i mars. Julaften ble arrangert på Frelsesarmeen sammen med diakonen i Mandal Menighet, diakoniutvalget, Frelsesarmeen og Frivilligsentralen. 65 besøkende opplevde en kveld med fellesskap, god mat, underholdning og pakker. Hele byen sponset arrangementet. Mye positivt har skjedd i 2011 ved Mandal Frivilligsentral. Flere gaver har vi fått, og dette er vi svært takknemlige for. Også sponsing til våre annonser fra Sparebanken Sør og byens avis Lindesnes har kommet godt med. Tilskudd fra Mandal kommunes psykiatrimidler har muliggjort flere aktiviteter. Sist men ikke minst takker vi for flere private gaver. Økonomi: Se vedlagt regnskap. Oppsummering: Alt i alt føler vi at 2011 har vært et spennende og utfordrende år. Vi merker at sentralen stadig mer blir et møtepunkt for ulike mennesker, og en viktig del i manges liv. Ikke en dag går uten at noen stikker innom til en kopp kaffe og en prat. Det er hyggelig, og dette må det være tid til. Samarbeidet organisasjonene/eierne imellom har gått upåklagelig. Alle eierne har signert nye avtaler for tre nye år som eiere og økonomisk støtte. Styret jobber med og utvide stillingen til daglig leder til 100% stilling og event. ansette en person til i 30%. Sentralen opplever mange positive tilbakemeldinger fra Mandals innbyggere, næringsliv, organisasjoner og kommunens administrative og politiske ledelse. Det er en veldig styrke med flere bein å stå på. Vi kan rekrutere folk fra mange steder, og jobbe mot et felles mål: Gjøre Mandal til en bedre plass å bo, der vi bryr oss om hverandre på tvers av ulikheter.

6

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s. ÅRSRAPPORT FOR 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2014 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s. 5 7. AKTIVITETER

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Rødtvet seniorsenter - ditt annet hjem - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Formål 3 3. Visjon/motto 3 4. Styrets arbeid 4 4.1 Styrets sammensetning 4 5. Personalet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer