7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Finanskrisen Forsinkede eierskifter gir kjøpers SMB-marked Lånefi nansiering Dokumenter gevinst, og øk sjansen for banklån GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 3 / Des. 09 7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER Skattejus Sørg for klare avtaler, unngå kostbar krangel Strategi Selg før du fyller 60, få mer igjen for livsverket ditt Næringspolitikk Gjør som svenskene, fjern avgiften på arv! Nille-gründer Mons B. Aarskog forteller for første gang om hvordan livsverket fikk nytt liv etter salget til et Private Equity-selskap MILLIONER ARVEAVGIFTSFIENDE NR. 1 Høyre-leder Erna Solberg mener at arveavgiften truer norske arbeidsplasser MILLIONER Omsetning i millllioner NOK pr. år Som man sår, så høster man Vellykket gjennomføring av generasjonsskifte og overdragelse av virksomhet krever god planlegging og gjennomføring, og ikke minst dyktige rådgivere. En viktig del av vår virksomhet går ut på bistå ved eierskifte i næringsvirksomheter, både i og utenfor familien. Med våre 22 advokater bistår vi til enhver tid klienter over store deler av Sør-Norge. Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord Tønsberg, Sentralbord: ,

2 2 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Det er en spesiell sak som bør gi ekstra oppmerksomhet om eierskapet til norske bedrifter, og særlig de mange små. Vi har nå foran oss en tid, der etterkrigstidens baby-boomere må gjennomføre en fornuftig avvikling av det personlige eierskapet til sine bedrifter. Planlegg godt før nytt mannskap mønstrer på VI ANBEFALER SIDE 19 Kristian Skjøaas Næringspolitisk leder i NHO Oslo og Akershus, styreleder i Eierskiftealliansen i Akershus Mange eierskifter kommer på samme tid fordi mange eiere snart skal pensjoneres. Dette berører alle regioner, fylker og kommuner i Norge. Kutt formuesskatten s Her er metodene som hjelper deg til å spare hundretusener i formuesskatt Sjekk ekspertenes råd s Slik unngår du de vanligste fallgrubene ved et generasjonsskifte. Denne gruppen er stor, og enda flere blir det, hvis vi inkluderer antallet bedrifter og bedriftseiere som står foran pensjonisttiden i europeisk målestokk. Husk de små, Giske Dette er en viktig sak både for verdiskaping, innovasjon, regional utvikling og ikke minst arbeidsplasser. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) fikk utredet behovet for en aktiv eierskiftepolitikk i fjor, der også generasjonsskifter var særlig behandlet. Jeg forventer at NHD bruker denne rapporten konstruktivt, slik at vi får en eierskiftepolitikk i Norge som legger til rette for fortsatt verdiskaping. Jeg vil særlig fremheve de mindre bedriftene som står foran eierskifter, siden vi ofte glemmer at disse i sum representerer store verdier. Enkeltvis har de likvel få ressurser tilgjengelig for å gjennomføre så store prosesser som et eierskifte faktisk er. Fjern arveavgiften For å forbedre rammene for eierskifte i norske private bedrifter, er det to grep jeg vil fremheve. Begge ligger innenfor myndighetenes handlingsrom. Grepene er i stor grad ferdig utredet, men trenger praktisk utføring. For det første må myndighetene gjennom sitt virkemiddelapparat få igang opplysningstiltak lokalt og regionalt, hvor de orienterer bedriftseierne om betydningen av å starte tidlig med eierskifteprosesser. John G. Bernander Administrerende direktør i NHO Arveavgiften må fjernes, i det minste for bedriftsoverdragelser i familien. For det andre må politikerne erkjenne at skatt på overdragelse av bedrifter mellom generasjoner, er en urettferdig diskriminering av familieeierskapet sammenlignet med å selge bedriften til utlendinger, myndigheter eller upersonlige fond. Arveavgiften må derfor fjernes i det minste for bedriftsoverdragelser i familien. Sett eierne i fokus NHOs medlemsbedrifter samler et stort mangfold av typer bedrifter. Men de fleste er små, og disse har en del til felles: De er skapt og utviklet av aktive entreprenører og eiere. Eiernes rolle er i for stor grad underkommunisert i norsk opinion, og det mener vi er beklagelig. Vi beklager ikke dette fordi vi ønsker å fokusere mindre på de ansatte, ledelsen, leverandører, kunder eller produktene, men fordi alle de nevnte gruppene hører sammen i verdiskapingen med eierne. Noen av disse leddene får mer oppmerksomhet enn andre, men sjeldnest får eierne det fokus de behøver. Jeg ønsker de leserne som står foran et eierskifte lykke til! Det kan være en omfattende og for mange dramatisk prosess, men det er viktig å huske på at i de aller fleste tilfeller kommer bedriften styrket ut av slike tøffe prøvelser. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 3. UTGAVE, DESEMBER 2009 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Espen A. Meland Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. KLUGEs spesialister innen skatt og avgift har lang erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av vellykkede generasjons- og eierskifter. Terese Hallén Per Sandvik Irene Søreide Eirik Jensen Camilla Fiskevoll Geir Even Asplin Torgils Bryn Vår rådgivning omfatter i tillegg alle former for omorganisering av virksomhet, etablering av selskapsstruktur, ivaretakelse av eierrettigheter m.v. Avdelingens 13 advokater har for øvrig spisskompetanse innen merverdiavgift, toll og prosedyre. Ragna Flækøy Skjåkødegård Astrid Hestnes Shoghl Ketil Sørvig Bjarte Songstad Camilla Rydgren Meland (permisjon) Per Kristian Ramsland Ta gjerne kontakt med ett av våre kontorsteder i Oslo, Bergen eller Stavanger. Stavanger: Maskinveien 32 Postboks 277 Forus, 4066 Stavanger Tlf: Oslo: Fr. Nansens plass 7 Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo Tlf: Bergen: Chr. Michelsensgate 2A Postboks 394 Sentrum, 5805 Bergen Tlf:

3 Viktige beslutninger følger deg overalt Hvor my er selskapet verdt? Hvem skal drive det videre? Hva med skatter & avgifter? Oslo: Tønsberg:

4 4 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS START TIDLIG SØK HJELP VED SALG VED SALG AV BEDRIFTEN Spørsmål: Hvordan skal du gå frem når du planlegger å selge familiebedriften? Svar: Oppsøk kvalifi sert hjelp, gjør nøyaktige analyser, og fremfor alt: Start prosessen tidlig, er ekspertenes råd. Bedriftseiere som vurderer å selge bedriften, tar ofte kontakt med en bedriftsmegler. Like viktig er det at en advokat med spisskompetanse på skatt og salgsform trekkes inn, mener advokat Gunhild Buestad i Advokatfirmaet Sverdrup DA. Advokat og bedriftsmegler må arbeide sammen. De skal vurdere om bedriften eies på en gunstig måte. Eier du aksjene som privatperson, kan dette gi betydelig høyere salgsskatt enn hvis du eier den gjennom et holdingselskap, sier Buestad. Hun mener at de som lar en advokat følge salgsprosessen fra begynnelsen til sluttført salg og oppgjør, har best mulighet til å oppnå et godt resultat. Tilpass salgsformen Å ta med advokat tidlig i prosessen, sikrer også nyttig kunnskap ved en avtale og gjennomføring av salget. Advokaten vil raskt kunne tilpasse salgsform under salgsforhandlingene, dersom det blir behov for å skille ut deler av virksomheten som kjøper ikke ønsker å overta, eller som selger kan tenke seg å beholde, sier Buestad. Bedriftsmegler Per G. Askim i Askim Merger & Consulting AS er enig i at en advokat må inn på et tidlig tidspunkt. Det er avgjørende at sentrale kontrakter og rettigheter som for eksempel varemerker og patenter er i orden juridisk. Mangler som dukker opp under gjennomgang av selskapet i salgsprosessen, skader selgerens posisjon, sier han. Overfør verdiene Det er også naturlig å vurdere om det skal overføres verdier til neste generasjon i forkant av et salg. Det kan gi betydelig lavere arveavgift dersom overføring til neste generasjon skjer før salget. Foreldrenes kontroll kan sikres ved at barna får B-aksjer uten stemmerett mens foreldre beholder A-aksjer med stemmerett. Overføring til barna kan kombineres med uttak av utbytte til foreldrene i forkant av overføringen til Gunhild Buestad Advokat i Advokatfi rmaet Sverdrup DA barna. Slik sikres foreldrenes verdier. Utbyttet kan lånes tilbake til selskapet og gjøres opp i forbindelse med salget. Det er mange løsninger. En dyktig rådgiver vil skreddersy strukturen for den enkelte bedrift, sier Buestad. Når forhandlingene med kjøper er påbegynt, er det ofte for sent å ta tak i slike forhold som eierform og overføring til barn. Ta tiden til hjelp Askim understreker at det er viktig å bruke god tid på å finne riktig kjøper. Seks til atten måneder er ikke uvanlig. Bedriftsmeglerens oppgave er derfor å følge resultatutviklingen og eiernes motivasjon nøye i salgsprosessen, sier han. Ofte er det en kjøper som trenger selgers produkter og kunder strategisk for egen virksomhet som er villig til å gi høyest pris. Rett kjøper kan også oppnå betydelige kostnadsreduksjoner, ifølge Askim. Det avgjørende er likevel den nye virksomhetens muligheter for fremtidig vekst og avkastning. For å finne riktig kjøper, er det også viktig å forstå hva som er bedriftens styrke og synliggjøre denne for kjøperen, sier Askim. HANNE G. SAGEN

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER 09 5 Slik unngår du at følelsene dine tar overhånd 5 TIPS TIL ET VELLYKKET GENERASJONSSKIFTE START TIDLIG Går du med tanker om å selge, bør du oppsøke kvalifisert hjelp og foreta grundige ananlyser. Ta tiden til hjelp. FOTO: ATNOYDUR/ISTOCK Et generasjonsskifte er ikke bare jus og papirer; det handler også om mennesker og familieforhold. Våg å ta de viktige samtalene tidlig, sier statsautorisert revisor Eivind Nilsen. Et generasjonsskifte reiser mange vanskelige spørsmål: Hvem skal overta? Ønsker barna å drive bedriften videre, og er de skikket til det? Hvilken rolle skal senior ha? Mange sliter med å gi fra seg livsverket, og frykter at andre ikke skal klare å drive bedriften videre som ønsket. Det er mange vanskelige ting å ta stilling til arv er i seg selv et tema mange ikke ønsker å snakke om. Dette fører til at mange kvier seg og venter for lenge med å starte en god forberedelsesprosess, sier Eivind Nilsen, statsautorisert revisor og partner i PricewaterhouseCoopers. Bruk god tid Et generasjonsskifte har størst sjanse for å bli vellykket når partene har brukt god tid på forberedelsene både de forretningsmessige og de emosjonelle. Nilsen antyder mellom tre og fem år som en passende forberedelsesfase. De minst vellykkede generasjonsskiftene er gjerne de som gjennomføres i full fart uten gjennomtenkte løsninger. Ulike konsekvenser bør vurderes nøye. Dårlig forberedte løsninger kan komme på kant med de myke verdiene, som familieforhold, sier Nilsen. Han råder senior til å tenke gjennom i god tid hva han vil, diskutere ulike alternativer med mulige arvtakere og få klarhet i hva de ønsker. Som senior kan du ikke bare anta at noen er interessert i å overta. Du må legge til rette for det, for eksempel ved å la dem du ser for deg som arvtakere få erfaring og muligheter i bedriften ganske tidlig. Junior kan gjerne få en fot innenfor i ung alder, samtidig som du beholder kontrollen. Men når arvtakeren er kommet i en alder hvor det vil være naturlig å stå som leder, er det naturlig at rolleskiftet skjer, råder Nilsen. Alle skal med Et viktig suksesskriterium i alle bedrifter er at folk brenner for det de driver med. Da må de ha medbestemmelsesrett i prosessen. Det er avgjørende ikke å utelate noen fra diskusjonen. Alle må få være med i forberedelsesfasen og få si sitt. Dette handler om kommunikasjon: De som får medbestemmelsesrett, blir også mer positive. Nilsen sier at diskusjonene ofte bør foregå i flere trinn over tid. Når partene har avklart at de ønsker å drive bedriften videre og hvem som skal gjøre det, må de ta endelig stilling til hvordan de skal sikre fremtiden for arvlater, arvtaker og eventuelt de som ikke arver bedriften. I forholdet mellom søsken er ofte økonomi avgjørende. Den beste løsningen kan være at én overtar bedriften, mens de andre får en form for økonomisk kompensasjon. Det er imidlertid viktig å beholde tilstrekkelig kapital i selskapet, slik at man unngår at bedriften tappes for nødvendig driftslikviditet. Vi ser at de generasjonsskiftene som kommer best ut økonomisk, ofte også blir de mest vellykkede. HANNE G. SAGEN Eivind Nilsen Statsautorisert revisor og partner i PricewaterhouseCoopers. Start tidlig Start forberedelsene i god 1 tid, gjerne mellom tre og fem år før planlagt eierskifte, og finn ut hva arvlater og arvtakere ønsker. Gå gjennom de økonomiske realitetene for å finne ut om det er grunnlag for å føre bedriften videre eller om den skal selges. La alle si sitt Inkluder alle parter i diskusjonen. Sørg for god og sak- 2 lig kommunikasjon. Hvem skal overta? Avklar hvem som ønsker og 3 er egnet til å drive bedriften videre, og detaljene rundt eierskapet. Unngå å tappe selskapet for nødvendig driftskapital. Gjør selskapet klart Forbered selskapet på overtakelse kapitalmessig, 4 driftsmessig og operasjonelt. Bruk god tid, slik at alle forhold blir ivaretatt. Tenk fremover Ta endelig stilling til hvordan dere kan sikre fremti- 5 den for arvlater, avtaker og eventuelt de som ikke arver bedriften. Generasjonsskifte? Tid for nye eiere GENERASJONSSKIFTE er et viktig tema for stadig flere bedriftseiere. Skal bedriften gå i arv? Bør det kombineres med nye krefter? Hente ressurser internt eller se på muligheter sammen med andre? I slike situasjoner bistår Weibull store og små virksomheter hver dag. Å finne gode løsninger krever kunnskap og erfaring fra slike prosesser, og det har vi. Ring oss på eller send en mail til dersom du ønsker en uforpliktende samtale om hvordan vi skaper resultater. OSLO KRISTIANSAND STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ

6 6 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Slik kan du unngå skatte- og avgiftsfellene LEGG PLANER I TIDE SPØRSMÅL & SVAR Bjarte Songstad Advokat, Kluge Advokatfi rma DA Spørsmål: Hva bør du vite om skatter og avgifter ved et generasjons- eller eierskifte? Svar: Regelverket er komplisert, men hovedregelen er at ethvert salg og enhver arv utløser skatter og avgifter. Det er viktig å være klar over at med det samme det er snakk om å overføre verdier fra én eier til en annen, er skatt og avgift en problemstilling du må forholde deg til. Det gjelder også de fleste gaveoverføringer, sier Geir Even Asplin, partner i Kluge Advokatfirma DA. Sjekk gunstige alternativer Han viser til at regelverket er omfattende, og at det kreves betydelig innsikt og erfaring for å kunne gi gode råd. Ved god planlegging og rådgivning kan vi som oftest forutse de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene. Itillegg finnes det ofte alternative måter å gjennomføre generasjons- og eierskifter på, som gir klart gunstigere løsninger for partene, sier Asplin. Han påpeker at de skattemessige konsekvensene langt på vei er de samme enten det dreier seg om eierskifte eller generasjonsskifte. Én viktig forskjell er imidlertid at ved et generasjonsskifte, er skattereglene samordnet med arveavgiftsreglene. IKKE GÅ RUNDT GRØTEN. For ikke å bli sittende med skjegget i postkassen, bør du utforme krystallklare avtaler, mener advokat Geir Even Asplin. FOTO: ESPEN A. MELAND Vurder aksjeselskap Den norske formuesskatten gjør i mange tilfeller bildet svært komplisert. Ett eksempel er de nye verdsettelsesreglene for næringseiendom, som blant annet er grunnlag for formuesskatten. Eiendomsverdier er vanskelig å beregne og gir dermed liten forutsigbarhet, sier han. Det samme gjelder reglene for arveavgift, som virker direkte inn på gjennomføringen av alle generasjonsskifter. Gaver utløser normalt arveavgift, for eksempel gaver til egne barn. Her bør senior vurdere om gaven skal gis direkte til arvingene, eller til et aksjeselskap som de eier. Det siste vil i mange tilfeller FAKTA Så mye arver vi I 2007 ble det utbetalt i alt 16,3 milliarder kroner i arv. I gjennomsnitt betalte hver arve- og gavemottager kroner i arveavgift. Gjennomsnittsarven var på kroner dette året. i 1998 betalte arvet vi verdier for 8,1 milliarder kroner. I 2005 hadde verdiene øket til 13,2 milliarder kroner. være det mest lønnsomme. Du bør også være forsiktig med å gi gaver til personer som er betenkt i testamentet, fordi det kan få arveavgiftsmessige konsekvenser. Satser for arveavgift Arv og gaver til arvelaterens/ giverens barn, fosterbarn, stebarn og foreldre: Arv og gaver inntil kroner er fritatt for avgift. Av de neste kroner betales 6 % avgift. Av overskytende beløp betales 10% avgift. KILDE: SKATTEETATEN.NO Lag klare avtaler Hans viktigste generelle råd til dem som vurderer å selge en virksomhet, er å ta seg tid til å forberede salget grundig ikke minst ved å sørge for et ordentlig avtaleverk, som ikke skaper uklarhet og uenighet i ettertid. Et godt forberedt salg påvirker også ofte prisen du oppnår, påpeker Asplin. En ikke uvanlig problemstilling ved for eksempel eierskifte i kompetansebedrifter, er at nøkkelpersoner ansatt i bedriften ønsker å overta. Det kan være en komplisert prosess, både fordi kjøper ikke har ubegrenset med penger til å kjøpe ut en dominerende eier, og fordi selger hverken ønsker at gevinsten blir borte i skatt, eller at bedriften skal påføres tyngende skatter og avgifter. De kan gjøre finansieringen vanskeligere for dem som skal overta, sier han. Et komplisert regelverk gjør behovet for klare avtaler desto større, påpeker Asplin. Han viser til en høyesterettsdom fra juni i år, der retten i realiteten endret rettstilstanden for det som i over 40 år, har vært en helt konsekvent skattepraksis ved salg av bedrifter med nøkkelpersoner. Retten påla selgere av en kompetansebedrift en svært tøff beskatning. Selgerne hadde mottatt 12 millioner kroner for aksjene i bedriften, men Høyesterett mente at syv millioner av dette vederlaget skulle beskattes som lønn. Det medførte at skatten på disse syv millionene steg fra 28 prosent til knapt 50 prosent. Høyesterett la svært stor vekt på avtalens ordlyd. Slike dommer skaper dessverre stor usikkerhet omkring hvilke regler vi har å forholde oss til, og gjør det enda viktigere å sørge for god struktur og krystallklare avtaler. HANNE G. SAGEN 17. juni endret en høyesterettsdom rettstilstanden for earn out-avtaler. Hvordan bør selgere av bedrifter legge opp earn out-avtaler for å unngå at salgssummen blir beskattet som arbeidsinntekt? Kontraktsordlyden må være godt gjennomtenkt, fordi ordlyden normalt blir avgjørende for beskatningen. Vurder om ansettelsesklausuler (bindingsklausuler) er nødvendige og ta standpunkt til om brudd skal gi direkte økonomiske konsekvenser eller inngå i en generell misligholdsvurdering. Prissett konkurranseklausuler. En ren resultatavhengig earn out uten bindingsklausul kan være å foretrekke sett fra et skattemessig perspektiv. Er bindingsklausul nødvendig, bør bedriften verdsettes i forkant av salget. Ved verdsettelsen må det, om mulig, ses bort fra den verdien det har at selgerne tar ansettelse i bedriften, slik Høyesterett uttaler. Hva er ditt råd til parter som allerede har inngått earn out-avtaler? Vurder om avtalen gir risiko for omklassifisering. All informasjon om avtalen må fremlegges for ligningsmyndighetene. Vurder om vilkår kan gjensidig endres mellom partene for såkalt ikke skattemessig innvunnet (opptjent) inntekt. Konsekvenser ved endring av avtalevilkårene bør på forhånd avklares med ligningsmyndighetene. Tid for å selge? Vi skaper merverdi ved salg, oppkjøp og fusjoner, generasjonsskifte og refinansiering. Kontakt våre erfarne rådgivere for en uforpliktende samtale. / tel

7 NYHETER Når ett selskap kjøper et annet, påløper det ganske betydelige kostnader til blant annet due diligence, taksering, advokatbistand og annen rådgivning. For virksomhetene selv er det svært vanskelig å danne seg et klart bilde av hvor stor del av kostnadene som vil være mva.-fradragsberettiget, sier avgiftspartner Nils Eriksen i advokatfirmaet Grette. Heller ikke skattemessig kan DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET virksomheter fradragsføre fullt ut kostnader i forbindelse med at de kjøper et annet selskap. I stedet kan de være henvist til å aktivere kostnadene på det objektet som kjøpes. Dette gjelder også ved kjøp av aksjer som omfattes av fritaksmetoden. Kjøpes alle eiendeler i en virksomhet, er det også visse kostnader som hverken kan fradragsføres eller aktiveres, sier skattepartner Tore Karlsson i Grette. KJENN EU-REGLENE Finansdepartementet har uttrykt at det vil bli lagt vekt på EU-regelverket ved fortolkninge av de norske avgiftsreglene. FOTO: ZIUTOGRAF/ISTOCK Få kontroll på kostnadene ved oppkjøp Spørsmål: Hvordan skal du skaffe deg et best mulig bilde av den totale regningen ved oppkjøp av selskaper? Svar: Søk hjelp til å vurdere kostnader og muligheter for mva.- og skattefradrag. Nils Eriksen Partner, Advokatfi rmaet Grette 3TIPS SØK JUSRÅD VED OPPKJØP Sjekk ulik praksis Regelverket er ikke så tydelig, at det er mulig å lage en liste over hvilke kostnader som er fradragsberettiget og hvilke som ikke er det. Regelverket er uklart, og det er svært ulik praksis på området. Dette er det viktig å være klar over på forhånd. De fleste trenger hjelp til å vurdere hvilke fradrag de kan regne med å få, sier Eriksen. På avgiftsområdet har de fleste EU-land regler som sier at oppkjøpskostnader er fullt ut fradragsberettiget, men i Norge er bildet mer komplisert. Mange store virksomheter driver også med kjøp og salg av andre virksomheter, selv om dette ikke er kjernevirksomheten. Andre land erkjenner at det er nødvendig for en virksomhet å drive med noe utenom core business, nettopp for å kunne drive kjernevirksomheten sin uten at dette påvirker mva.-fradraget. Men norske regler er ikke så entydige, sier Eriksen og Karlsson. Ta grep i forkant Deres råd er å ha et bevisst forhold til mva.- og skattereglene, og se om du kan ta noen grep i forkant som vil få kostnadene ned, for eksempel fellesregistrering av holdingselskap og operative selskaper. HANNE G. SAGEN DESEMBER TIPS FOR FRADRAG Vurder fellesregistrering Mange virksomheter har et 1 holdingselskap som driver med kjøp og salg av andre selskaper. Kostnadene knyttet til disse transaksjonene blir fakturert holdingselskapet. Men fordi et rent holdingselskap ikke regnes som avgiftspliktig, har det heller ikke fradragsrett. Dersom virksomheten fellesregistrerer holdingselskapet med operative selskaper i konsernet, kan den oppnå større fradrag. Selskapene må være fellesregistrert på det tidspunkt den første fakturaen for oppdraget kommer, siden reglene ikke har tilbakevirkende kraft. Bruk EU-retten Det er mye å hente på inngående kjennskap til de re- 2 levante EU-kilder på området. Finansdepartementet har ved flere anledninger uttrykt at det vil bli lagt vekt på dette regelverket ved fortolkningen av det norske avgiftsregelverket, selv om EU-retten på området ikke er bindende i Norge. Det kan derfor være et godt tips å bygge opp en god argumentasjon også basert på EUretten når avgiftsadministrasjonen for øvrig inntar en restriktiv holdning. Før kostnader på selger 3 I den utstrekning selger er skattepliktig for gevinsten, har partene en felles interesse i å henføre kostnader med tilknytning til salgsprosessen til selger. Dette gjelder blant annet taksering/verdivurdering. KILDER: NILS ERIKSEN/TORE KARLSSON, ADVOKATFIRMAET GRETTE 1. desember 2009 trer advokatene Gunhild Buestad, Erik Dahl, Heidi Grette, Robert H. Kahrs og Terje Sverdrup Mår ut av Advokatfirmaet Nordia DA og etablerer Advokatfirmaet Sverdrup DA. Advokatfirmaet Sverdrup DA er tatt opp som det norske medlemmet i TELFA, Trans European Law Firms Alliance. TELFA er det ledende advokatnettverket i Europa for uavhengige advokatfirmaer med medlemmer i 27 land. I USA samarbeider TELFA med USLAW Network Inc. Våre advokater er anbefalt i Legal 500. Advokatfirmaet Sverdrup DA Fridtjof Nansens plass 6 (inng. Roald Amundsens gt.) Postboks 1865 Vika, 0124 Oslo Tel:

8 8 DESEMBER 09 AN ADVERTISING INSERT BY MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Når du skal selge bedriften, bør du bruke tid til å velge riktig rådgiver. Erfaring viser at rådgiveren har stor betydning for hvilket resultat som oppnås. Noen velger å selge bedriften uten å bruke rådgiver. Dette er ikke å anbefale. Salg av bedriften tar fokus fra driften og krever spesiell erfaring og kompetanse. Velg riktig rådgiver når du selger livsverket 5 STRATEGIRÅD VED SKIFTE AV EIERSKAP Hvem er beste eier? 1 På et tidspunkt opplever eieren at hun ikke lenger har de beste forutsetninger for å bringe bedriften videre. Bedriften kan ha behov for ekspansjonskapital, nettverk for internasjonal vekst, eller rekruttering av nye medarbeidere. Hvem da beste eier for fremtiden? Mange bedriftseiere venter for lenge med å selge bedriften. Stagnasjon vil komme. Vår analyse av eierskifter i Norge (MENON-publikasjon nr. 4, juni 2009) viser at årlig verdiskaping i forhold til egenkapital faller når eiere blir over 60 år. Tenk på livet etter salget Hvorfor venter mange med å selge bedriften? Eiere av små og mellomstore bedrifter er ofte lidenskapelig opptatt av å drive sin bedrift: De er salgssjef, personalsjef og økonomiansvarlig i én og samme person. De har mye å gjøre. Salget av bedriften blir fort utsatt fordi hverdagen er travel. Å selge bedriften innebærer også en ny og ukjent tilværelse. Eiers identitet er satt sammen av en rekke roller. Ved salg opphører rollene som leder og eier. Å tenke gjennom livet etter salget, er derfor en viktig del av salgsprosessen. Men det kan koste å vente for lenge. Verdien på en bedrift fastsettes gjerne ved å multiplisere bedriftens resultat med en faktor på for eksempel 5. Reduseres resultatet med , reduseres således verdien av bedriften med 5 x = Men mange bedrifter med negativt resultat finner også nye eiere. Da handler det gjerne om at bedriften har behov for restrukturering og nye tanker. Det er kanskje særlig i denne situasjonen, at man som selger kommer ut av eierskiftet med en positiv erfaring. Definer ditt behov Hvem gir råd og hvordan velge rådgiver? Det finnes mange typer rådgivere. Selger må definere sitt behov og deretter velge den rådgiveren som best kan dekke dette. Eksempler på rådgivere er bedriftsmeglere, revisjonsbyråer, advokater og banker. Du bør ha en egen prosess for valg av rådgiver. På denne måten sikrer du at du velger den rådgiveren som er best egnet til å dekke ditt behov. Diskuter problemstillingen med noen som du har tillit til. Du kan også kontakte nøytrale aktører som NHO, HSH eller Bedriftsforbundet. Der kan du få et overblikk over rådgivningsmarkedet uten å måtte betale for dette. Finn ut hvem som har bistått i salget av bedrifter i din bransje, og om selger er fornøyd med den jobben rådgiveren gjorde. Dette er relevante spørsmål før du velger din rådgiver. Hvordan komme i gang? Forskning viser at bedriftseiere som skal selge bedriften gjerne går STRATEGI Du bør ha en egen prosess for valg av rådgiver. På denne måten sikrer du at du velger den rådgiveren som er best egnet til å dekke ditt behov. Leo A. Grünfeldt Partner og styreformann, MENON Business Economics Geir Samdal Daglig leder, Gess gjennom følgende faser: Økt bevissthet og starte forberedelsene Opparbeide kunnskap og vurdere alternativer Velge løsning Gjennomføre løsning, inklusiv det å etablere sin nye tilværelse Næringslivsorganisasjonene er nøytrale aktører som arrangerer temamøter om blant annet salg av bedrift. På slike møter forteller personer som har solgt bedriften om sine erfaringer. Møtet tar gjerne også opp andre relevante temaer, som generasjonsskifte, verdsettelse av bedrift, skatter og avgifter. Det er derfor ikke bare personer som vurderer å selge bedriften som er til stede. For dem som er interessert, arrangeres det også fordypningsseminarer og nettverk for eiere som skal generasjonsskifte eller vurderer salg av bedriften. Deltagerne i nettverksgruppene får bistand til å forberede seg for salg av bedriften i samarbeid med andre eiere som ikke driver konkurrerende virksomhet. Søk råd Det er vanlig å bli kontaktet av potensielle kjøpere, som ønsker å gjøre en god handel. Vær varsom med å starte opp forhandlinger alene. Bruk først tid til å engasjere en god rådgiver som taler din sak. Hva er best for familien? 2 Bør senior selge, eller overlate bedriften til neste generasjon? For å overta familiebedriften, må junior ha en sterk motivasjon. Senior bør være oppmerksom på at han ofte er litt vel kritisk overfor junior og at generasjonsskiftet er hennes ansvar. Hvordan selge? 3 Selge selv, eller bruke rådgiver? Vårt råd: Bruk rådgiver. Salget krever kapasitet, kompetanse, kreativitet og erfaring. Samarbeidet med rådgiver består ofte av følgende elementer: avtale med rådgiver, forberedelser for salg, markedsføring, forhandlinger, vedtak i besluttende organer, due diligence og oppgjøret/kontrakten. Hva er bedriften verdt? Det er forskjell på markedspris og verdien som 4 beregnes i en verdivurdering. Kjøperen som kan oppnå den høyeste synergiverdien, er villig til å betale høyest pris. Hvem kjøperne? Kjøpere kan være: kunder, leverandører, konkurrenter, ansatte, opp- 5 kjøpsfond, eller andre aktører som vi inn i din nisje. Wikborg Reins skattegruppe er en del av firmaets Corporate-gruppe og har spisskompetanse innen: Generell skatte- og avgiftsrådgivning Restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp Internasjonal skatterett Skatteregler for rederier, kraft- og petroleumsvirksomhet Arveavgift og generasjonsskifte Bistand i ligningssaker og rettssaker Kontakt: Marianne Iversen E-post: Tlf.: Anders Myklebust E-post: Tlf.:

9 Steinvender er et uavhengig rådgivningsselskap som siden starten i 1997 har bistått ved et stort antall kjøp og salg av bedrifter. Vi jobber fortrinnsvis med mellomstore bedrifter i Skandinavia. November pending Advisor to October pending Advisor to September pending Advisor to In the acquisition of 100% of the shares in In the sale of non-core activities at Kongsvinger to ADAS AS In the acquisition of 100 % of the shares in May 2009 Advisor to April 2009 Advisor to January 2009 Advisor to In the acquisition of a portfolio of private holdings from In the sale of 100% of the shares in IT Consult AS to In the sale of 100% of the shares to Steinvender AS, Kronprinsesse Märthas pl. 1, 0160 Oslo Telefon Rådgivning i forbindelse med generasjonsskifte og endring i eierskap Saga Corporate Finance er et uavhengig rådgivningsselskap som tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester i forbindelse med salg, fusjoner og oppkjøp av bedrifter i det nasjonale og internasjonale SMB-markedet. Saga Corporate Finance har kontorer i Oslo og Bergen og består av ti rådgivere med bred finansiell og industriell ekspertise, og lang erfaring fra rådgivning i forbindelse med endringer i eierskaps- og selskapsstruktur. Saga er norsk medlem i Global M&A som igjen har representanter i 43 land. Et stort antall privateide norske bedrifter står overfor et generasjonsskifte i årene som kommer. Eierskifte og endringer i en virksomhets selskapsstruktur er forbundet med ulike former for risiko. God planlegging er kritisk for å gjennomføre et forestående generasjonsskifte og overføring av virksomhetens eierskap, samt ivareta alle involverte parters interesser på best mulig måte. Saga Corporate Finance har lang og omfattende erfaring med de risikoelementer, problemstillinger og alternative handlingsvalg man blir stilt overfor i forbindelse med generasjonsskifte og endringer i en virksomhets eierstruktur. Vi bistår og følger våre oppdragsgivere gjennom hele prosessen fra begynnelse til slutt, opprettholder kontroll og fremdrift gjennom de ulike faser i prosessen, og bidrar til at prosessen blir utført i henhold til forventet resultat og gjennomføringsplan. Med basis i vår omfattende erfaring fra transaksjonsrelaterte rådgivningsoppdrag, tilbyr Saga Corporate Finance våre oppdragsgivere et bredt spekter av rådgivningstjenester i forbindelse med: Salg av virksomheter Kjøp av virksomheter Fusjoner og fisjoner Ledelsesinitierte oppkjøp (MBOs) Rådgivningstjenester i forbindelse med egenkapitalfinansiering globalm&a Norway Saga Corporate Finance: tlf: fax:

10 10 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan skape vekst i et stabilt, godt selskap? Svar: Nille-gründer Mons Bertil Aarskog solgte til et Private Equity-selskap som tok resultatene til nye høyder. Da brødrene solgte livsverket, fi kk Nille nytt liv LEDER TIL LEDER Siden Mons Bertil Aarskog og broren Mathias åpnet den første Nille-butikken i 1982, har selskapet vokst til å bli én av Norges største lavpriskjeder. Nille kan skilte med nesten 300 butikker over hele landet. I juni 2006 solgte brødrene 70 prosent av aksjene til et Private Equity-selskap. Selv beholdt de en eierandel på til sammen 30 prosent. Tenk pris og kunnskap Da vi solgte, hadde vi hatt gode resultater over tid og resultatene var økende. Vi hadde bra kostnadskontroll og gode salgsmarginer, men vi slet litt med å øke salget, sier Aarskog. Etter å ha holdt på i mer enn 30 år, begynte han dessuten å bli litt lei, og følte at det var riktig å overlate den videre driften til andre. Prisen var avgjørende for at de valgte å selge til et Private Equity-selskap. Etter salget er omsetningen, som vi slet med, blitt vesentlig bedre. Den nye eieren har turt å satse, investert i butikkene og bygget ut organisasjonen, forteller Aarskog. Valgte ny strategi Alle som satt i ledergruppen, fortsatte i selskapet etter oppkjøpet, men den nye eieren styrket konsernledelsen med fire nye personer. Itillegg la de en helt ny strategi: Butikken er det viktigste i selskapet det er der kundene kjøper produktet. Over 100 millioner kroner ble investert i å oppgradere butikkene. De ansatte ble kurset for å kunne møte kundene bedre. Markedsføringen ble lagt totalt om, og innkjøpsavdelingen ble omorganisert. Innkjøpsmedarbeiderne fikk ansvar for bestemte produktkategorier, samt resultatansvar for disse. Antall butikker ble utvidet fra 217 til 287 en investering på over 100 millioner kroner. Logistikken ble forbedret, og det er investert i et nytt, stort hovedlager på Vestby. Lagerportene åpner allerede i februar I dag er Nille et helt annet selskap enn da min bror og jeg drev det. Eieren har tilført mye kunnskap og rekruttert gode ledere på alle plan, konkluderer Aarskog. Dyrk gründerens erfaring I fjor omsatte Nille for over 1,1 milliarder kroner en økning på nesten 300 millioner etter oppkjøpet. Selskapet har registrert en økning i omsetningen pr. butikk på mellom 8 og 15 prosent for hvert år og det i en periode med generelt liten vekst i detaljhandelen. Aarskog er med sin eierandel fortsatt aktivt med i styret, besøker butikkene og følger med på hva bedriften foretar seg. Han blir også oppringt iblant og PE er risikokapitalinvesteringer i selskaper med potensial for høy vekst. Knut T. Traaseth, Generalsekretær i Norsk Venturekapitalforening blir bedt om å si sin mening om sider ved driften. Samarbeidet har vært meget bra. Jeg er alltid blitt forespurt om endringer, og er blitt hørt når jeg har uttalt meg. Jeg føler at vi har gjensidig respekt for hverandre. Vi ser at Nille vokser, og er glade for det. Dette mener vi var en god løsning for alle både for de ansatte og for oss, forteller Aarskog. Hva er Private Equity? Private Equity (PE), eller aktiv eierkapital, er investeringer i ikke-børsnoterte selskaper der eierne er direkte involvert i virksomhetens utvikling. PE er risikokapitalinvesteringer i selskaper med potensial for høy vekst. Det dreier seg om aktivt eierengasjement over en lengre periode, som hjelper unoterte selskaper å vokse og gjøre suksess, og kan best beskrives som spesialistkompetanse på eierskap i en usikker eller krevende fase, sier generalsekretær Knut T. Traaseth i Norsk Venturekapitalforening (NVCA), en uavhengig interesseorganisasjon for den norske PE-bransjen. Ta aktivt del i selskapet Et særtrekk ved PE er at rådgivningsselskapene utøver det vi kaller aktivt eierskap. Det innebærer at de er representert i, og ofte leder, styret i det enkelte porteføljeselskapet. Det betyr også rådgivning og tett oppfølging av ledelsen i det oppkjøpte selskapet, og god kontroll på fremdrift og utvikling, sier Traaseth. Omfanget av PE-investeringer og aktive eierfond i Norge har økt kraftig de siste årene. Til tross for finanskrisen, var 2008 et rekordår for innhenting av kapital med over 16 milliarder kroner, og de norske aktive eierfondene forvalter nå nær 60 milliarder kroner. I 1997 var det 10 forvaltningsselskaper i dag finnes det 57, og disse forvalter til sammen 107 PE-fond. Bring frem det beste med PE Erfaringen viser at selskaper som eies av PE-selskaper øker omsetningen og bedrer resultatet mye mer enn ved andre eierformer. Det er det aktive eierskapet som er avgjørende for denne suksessen, sier makroøkonom og Ph.D. Leo A. Grünfeldt i MENON Business Economics. Eierne har gjerne flere styreposisjoner og sitter meget tett på ledelsen. De bruker sine erfaringer og bringer frem det beste i selskapet. Nille-gründeren synes iallfall å være svært fornøyd med løsningen for egen bedrift: Vi kunne ikke ha funnet en bedre kjøper, sier Aarskog. HANNE G. SAGEN Herkules er Norges ledende Private Equity-aktør, med over 12 milliarder kroner i total egenkapitalbase Vi investerer i bedrifter med hovedkontor i Norden, primært i Norge, og kjøper majoritet i etablerte bedrifter med gode forutsetninger for vekst Vi har positive erfaringer fra partnerskap med eksisterende aksjonærer Vi har en industriell og langsiktig tilnærming som bygger på grunnleggende respekt for historien og kunnskapen i de ulike virksomhetene Vi er opptatt av å drive næringsutvikling og bidra til å bygge sunne bedrifter som sikrer arbeidsplasser og vekst i lokalsamfunn over hele landet. Det er godt samfunnsansvar å drive lønnsomt Les mer på

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER Mill. FØR OPPKJØPET Slik så Nille-butikkene ut før redesignet. Nilles topptur I juni 2006 selger Mons og Mathias Aarskog 70 % av livsverket Nille. Så legger de om strategien sammen med de nye eierne: Butikken er det viktigste i selskapet - det er der kundene kjøper produktet. De oppgraderes for over 100 millioner. De investerer i utvikling, kursing og trening av de ansatte, slik at de møter kundene bedre. Markedsføringen legges om helt. Innkjøpsavdelingen omorganiseres med kategoriog resultatansvar. Antall butikker øker radikalt, fra 217 til 287. Også dette en investering på over 100 millioner Logistikken forbedres. Nille bygger nytt hovedlager på Vestby som åpner i februar MILLIONER MILLIONER MILLIONER NYTT DESIGN Etter kjøpet i opp-p 2006 ble samtlige Nille-butikker redesignet. ETTER OPPKJØPET Dette er Nilles nye visuelle profil. VEKST PR. BUTIKK Vekst i omsetning pr. butikk på 8-15% pr. år, i en periode med liten vekst i detaljhandelen MILLIONER Omsetning i millioner NOK pr. år FLERE BUTIKKER Antall egeneide butikker økte fra 217 til 287 i perioden 2006 til ,3 % vekst MILLIONER OPPKJØPET Nye eiere kjøper Nille i juni 2006 av Mons og Mathias Aarskog, som sitter igjen med 30% av selskapet MILLIONER MILLIONER GRAFIKK: PETTER T. STOCKE-NICOLAISEN/MERETE ASKILDSEN FAKTA OM PE Omfanget av Private Equity-investeringer (PE) og aktive eierfond i Norge har øket kraftig de siste 10 til 12 årene. I 2009 forvalter aktive eierfond totalt NOK 57,7 mrd.. Det eksisterer 57 norske forvaltningsselskaper. I 1997 var det 10 norske aktive eierfond. De forvaltet NOK 13,25 mrd var et rekordår for innhenting av kapital. Det ble etablert ni nye norske fond, som til sammen hentet inn NOK 16,7 mrd.. Etter fem år øker et gjennomsnittlig PE-eid selskap omsetningen med 160 %. Antall ansatte øker med litt over 55 %, og verdiskapingen øker med 90 %. I Norge investerer PEbransjen særlig i prosjekter innen IT/telekom, olje/energi og bioteknologi/life science. Mange prosjekter har utspring i norske FoU-miljøer. Norsk PE-bransje 57 norske forvaltningsselskaper administrerer ulike 103 fond. NOK 57,7 mrd. i samlet kapital under forvaltning. 676 porteføljebedrifter i eksisterende fond, hvorav 467 norske og 209 utenlandske. Ca ansatte arbeider i PE-eide selskaper. IKT, olje/energi og biotek er de dominerende bransjene for fondenes investeringer, og utgjør 405 av porteføljebedriftene. KILDER: MENON BUSINESS ECOMICS/NORSK VENTU- REKAPITALFORENING Ansvarlig og aktivt industrielt eierskap Haakon VII s gate 5B, telefon

12 12 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER RØD-GRØNN POLITIKK Kroken på 4TIPS HVA SIER PARTIENE? HØYRES POLITIKK døra ved eierskifte? Slik blir den rødgrønne regjeringens eierskifte politikk de neste fire årene: Økt minstegrense Endringene som regjeringen allerede har gjennomført i arveavgiften, innebærer at minstegrensen økte fra til i inneværende års budsjett. Samtidig ble satsene redusert, noe som innebærer ytterligere lettelser. Lavere, mer rettferdig En lavere og mer rettferdig arveavgift er resultatet. Betydelige reduksjoner i de høyeste satsene i arveavgiften og en kraftig økning i fribeløpet. Samtidig reduseres rabatten for verdsetting av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper. De aller fleste fikk i 2009 lavere arveavgift i forhold til tidligere. Samlet sett reduseres arveavgiften med 1,4 milliarder kroner. Utvidet betalingsperiode Perioden som arveavgiften betales ved generasjonsskifte i ikke-børsnoterte selskap og enkeltpersonforetak er også utvidet fra 7 til 12 år. Forenklet regelverk Et enkelt og nøytralt regelverk vil bidra til å gjøre det enklere for de involverte å foreta eierskifte på det tidspunktet som passer dem best. Spørsmål: Hvorfor vil Høyre -lederen arveavgiften til livs? Svar: Småbedrifter dør når generasjonsskiftet kommer. Erna Solberg mener vi bør ta lærdom av våre naboland og fjerne arveavgiften. Arveavgiften er en urimelig belastning på bedriften, som ofte fører til at ryggen knekker i eierskifteprosessen. Bedriften legges ned eller selges. Gjeldsbyrden blir for tung, sier Erna Solberg, leder i Høyre. Høyre vil arveavgiften ved eierskifte til livs, men frykter at det må et regjeringsskifte til før dette blir en realitet. Rødgrønn reduksjon Vi mener at arveavgiften ikke er til hinder for næringsvirksomhet i Norge. Avgiften virker inntektsomfordelende, og bidrar til økte ressurser til fellesskapet. Regjeringen har imidlertid allerede gjennomført endringer i arveavgiften. Innslagspunktet for arveavgift er økt betraktelig, samtidig som satsene er redusert. Dette innebærer at prosent av de som er omfattet av arveavgiften samlet sett får lettelser, sier Kjetil Lund, statssekretær i Finansdepartementet. ENDRING MÅ TIL. Det er et ideologisk problem at den neste generasjonen skal betale på nytt det samme som foreldrene allerede har betalt før dem, mener Erna Solberg, leder av Høyre. FOTO: LENE S. GLOSLIE Ideologisk problem Høyre mener at arveavgiften betyr dobbel beskatning. Det er et ideologisk problem at den neste generasjonen skal betale på nytt det samme som foreldrene allerede har betalt før dem, mener Solberg. Hun fremholder at da Picasso døde, omgjorde franske myndigheter loven slik at arveavgiften kunne tas ut i naturalia, i dette tilfellet i malerier. De forsto at dersom de skulle sikre at kunstskatten skulle forbli i landet, måtte de gjøre det mulig for slektningene å klare å betale arveavgiften. Noe viktig sto på spill. På samme måte er bedriftene garantister for arbeidsplasser. Dersom vi ikke gjør det enklere å drive videre, går arbeidsplasser tapt, sier Solberg. I EU er viktigheten av eierskifte likestilt med viktigheten av etablering av nye bedrifter. Det er billigere for samfunnet å videreføre en lønnsom arbeidsplass enn å etablere en ny. Et eierskifte i dårlige tider kan være spesielt vanskelig. Svenskene, som i tillegg til å fjerne arveavgiften har fjernet formueskatten på arbeidende kapital, mener dette gjør bedriftene mer konkurransedyktige, sier Solberg. Tidlig eierskifte viktig Landbruket har vist hvordan et tidlig kontra et sent eierskifte kan bidra til å stimulere neste generasjon til å gjøre investeringer for fremtiden. Vi er opptatt av at regelverket skal være enkelt og nøytralt i forhold til eierskifte, slik at de involverte selv kan foreta eierskifte på det tidspunktet som passer dem best. Perioden som arveavgiften betales ved generasjonsskifte i ikke-børsnoterte selskap og enkeltpersonforetak er utvidet fra 7 til 12 år for ytterligere å lette eierskiftet, sier Lund. Politikerne kan ikke styre dette. Dette handler om å finne rolledelingen, å gi barna tillit. Erfaringen viser at der barna får slippe til, oppnås bedre resultater. Men politikerne kan legge til rette og gi informasjon om fordelene ved tidlig eierskifte, mener Solberg, som mener at et partnerskap i forhold til utdanningsinstitusjonene kan bidra til vellykkede eierskifter. Uten arveavgiften til å belaste bedriftene, frigjøres risikovillig kapital som kan pløyes inn i ny virksomhet lokalt. Vi i Høyre ønsker å løfte hele diskusjonen om privat eller familieeierskap i Norge. Personlige eiere med langsiktig kapital og et ønske om å investere lokalt bør gis bedre kår, avrunder Solberg. LENE S. GLOSLIE Slik vil Høyre arbeide for å fjerne arveavgiften i inneværende stortingsperiode: Fjerne arveavgiften Høyre vil legge inn fjerning av arveavgiften i budsjettet, men samtidig jobbe med alle mellomløsninger. Synliggjøre kostnader Kostnadene ved arveavgiften skal synliggjøres. Arveavgiften og formuesskatten er særnorske avgifter som er til hinder for næringsvirksomhet og konkurransekraft her til lands. Vil ha diskusjon Høyre vil skape et opinionsklima for forståelse for hvorfor arveavgiften er til belastning for bedriftene og må fjernes. Fremtvunget endring Større arbeidsledighet vil kunne eskalere gjeldsproblemene i forbindelse med arveavgiften for SMB-ene og tvinge frem en endring. De neste ti årene vil man se et stort antall generasjonsskifter, noe som vil bidra til å opprettholde fokuset på dette. Tenke langsiktig Langsiktighet er det viktigste. Regjeringens reduksjon i arveavgiften har hatt mest betydning for privatpersoner. Bedrifter må stå for tur i den inneværende stortingsperioden. HKB - NÅR DU ØNSKER EN LANGVARIG RELASJON Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA (HKB) er et diskrét, eksklusivt og spesialisert alternativ. Våre kjerneområder er forretningstransaksjoner, skatt/avgift, børs- og verdipapirrett, fast eiendom, generasjonsskifte og prosedyre for domstolen. Vår profil passer kunder som ønsker å etablere en varig advokatrelasjon i et lite, intimt og høykompetent miljø. Våre advokater har bakgrunn fra domstolen, skatteetaten, Oslo Børs og fra investeringsvirksomhet. HKB tilbyr: Personlig engasjement og tett oppfølgning fra et lite og spesialisert miljø Profesjonell og kompetent bistand Advokater med kommersiell og økonomisk forståelse Tilgang på HKBs internasjonale nettverk, International Lawyers Network (ILN) Høy integritet og etisk standard Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA Arbins gate 4, 0253 Oslo Web: Telefon: Telefaks: E-post:

13 DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET 13 INSPIRASJON SATS PÅ AKSJER Omdann personlig selskap til et AS. Da kan du nyte godt av arveavgiftslovens aller mest gunstige regelsett. FOTO: TOM_FEWSTER/ISTOCK Gjør generasjonsskiftet billigere Spørsmål: Hvordan kan du unngå at generasjonsskiftet blir dyrere enn nødvendig? Svar: Særlig på to områder kan det være penger å spare: Arveavgift og formuesskatt, sier skatteadvokat Johannes Andersen. SLIK LYKKES DU Hovedregelen i arveavgiftsloven er at det skal betales arveavgift ved all arv og forskudd på arv (gaver). De første kronene er fritatt for avgift, og deretter må barna betale 6 prosent avgift opp til kroner og 10 prosent av beløp over kroner. Ved arv og gaver til andre er satsene henholdsvis 10 prosent og 15 prosent. Du kan i tillegg gi eller motta gaver på inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G), p.t kroner, uten å betale arveavgift. Min erfaring er at følgende grep er svært effektive for å slanke skatter og avgifter, sier skatteadvokat og partner Johannes Andersen i advokatfirmaet KPMG Law: Johannes Andersen Partner, KPMG Law Omdanne personlig selskap til aksjeselskap Da kan du gi aksjer, og ikke eiendeler, og dermed nyte godt! av arveavgiftslovens aller mest gunstige regelsett (jf. arveavgiftsloven 11A). Har du virksomhet verdt 10 millioner kroner, inkludert fast eiendom verd 13 millioner, gjeld på 10 millioner og at eiendommen har 3 millioner i formuesgrunnlag, vil avgiftsgrunnlaget ved denne enkle øvelsen synke fra 10 millioner kroner til 0! (Om du ikke overfører gjelden, synker grunnlaget i stedet fra 10 millioner til 1,8 mill. kroner, eller 60 prosent av 3 millioner). Gi aksjene til et selskap arvingene eier Slik synker skatt ved videresalg fra 28 til 0,84 prosent.! Barna må imidlertid beholde pengene og reinvestere i sitt investeringsselskap. Tar de pengene ut, påløper 28 prosent skatt. TIPS Verdt å vite om aksjer Unoterte aksjer verdsettes ut fra selskapets registrerte skattemessige formue. Gjeld medtas til full verdi, mens eiendeler kun medtas til skattemessig verdi. Driftsmidler tas med til nedskrevne saldoverdier og fast eiendom til ligningsverdi, som ofte er svært lav. Med et bankinnskudd på 10 millioner kroner, kan du fjerne formuesskatt og arveavgift slik: 10 millioner settes inn i selskapet. Selskapet kjøper en fast eiendom til 13 millioner og må følgelig ta opp lån på 3 millioner. Spar i arvingens navn Gaver inntil 1/2 G er fritatt for! avgift. Slike årlige gaver påvirker ikke det generelle fribeløpet, men det må benyttes årlig. Det er derfor ingen grunn til ikke å benytte dette hvert eneste år. Kombinert med adgangen til å spre arv, kan dette gi store besparelser. En kjernefamilie med to voksne og fire barn, og med to bestemødre som hver sitter i uskiftet bo, kan årlig motta 20 ganger fritaksbeløp, dvs. 10 G. Over 10 år kan de følgelig motta 100 G, dvs. over kroner med dagens G-sats. Invester i fast eiendom Dette gir i seg selv en umiddelbar effekt på formues-! grunnlaget, uavhengig av om eiendommen eies i selskap eller privat. Overfør aksjer fremfor penger og ting Unoterte aksjer vil gi en formuesskatteeffekt dersom! det ligger fast eiendom i selskapet. I tillegg vil det bli en besparelse som følge av at skattemessig nedskrevne driftsmidler ofte har en langt høyere faktisk verdi enn de nedskrevne verdiene. Det er nesten alltid penger å spare på å gjennomføre generasjonsskifte gjennom aksjer fremfor å overføre penger eller ting. HANNE G. SAGEN Eiendommen har en ligningsverdi på 3 millioner. Selskapet har da følgende skattemessige formuesverdi: Eiendom 3 millioner; gjeld 3 millioner, dvs. netto 0 kroner. Da blir aksjenes formuesskattegrunnlag 0 og arveavgiftsgrunnlaget 0. Gjennom aksjonæravtaler og innføring av aksjeklasser kan du overføre det aller meste av aksjene og gjøre unna det aller meste av arveavgiften ved å beholde en A-aksje og overføre resten av aksjene til barna. På tide å trekke seg tilbake? Med vårt nettverk av spesialister innenfor generasjons- og eierskifte, kan vi bistå deg igjennom hele prosessen. Tlf.: nordea.no Gjør det mulig

14 14 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Slik sørger du for fi nansiering av eierskiftet 5TIPS FÅ HJELP AV BANKEN SPØRSMÅL & SVAR Hva er de beste rådene, som du kan gi til bedriftsledere som nå står overfor et generasjonsskifte? Spørsmål: Hvordan bør du fi nansiere et eierskifte? Svar: - De fl este oppkjøp er avhengige av banklån. En grundig økonomisk analyse vil derfor være viktig for å øke sjansen for tilslag fra banken, sier eierskiftespesialist Terje Engen i Nordea. Finansiering er en sentral del av et vellykket eierskifte. For de fleste bedrifter er det en forutsetning å få lån for å kunne finansiere et oppkjøp. Jo mer du vet om bankens krav og forventninger til deg som kjøper, desto større er sjansen for å få bankfinansiering. Vi anbefaler å kontakte banken så tidlig som mulig i en kjøpsprosess. Dette for at du som kjøper skal ha en viss formening om hva som er realistisk å oppnå før du eksempelvis undertegner en intensjonsavtale om kjøp. Mange tar dog en forutsetning for oppkjøp at de får finansieringen på plass, sier eierskiftespesialist Terje Engen i Nordea. Søk individuelle løsninger Hvilken finansieringsmodell som kan være aktuell, må tilpasses hvert enkelt tilfelle. I mange tilfeller ønsker kjøper et lån som løper over et visst antall år. Størrelsen på lånet må sees i sammenheng med selskapets robusthet og evne til å betjene sine totale forpliktelser. Sikkerheter samt kravet til blant annet egenkapital vil således stå i forhold til dette, sier Engen. Det kan i noen tilfeller være enklere å få lånefinansiering om du kjøper innmaten (aktiviteten) i et annet selskap enn om du kjøper aksjer. Grunnen er at banken har mulighet til sikkerhet i de aktiva som ligger i innmaten, mens aksjer normalt ikke tillegges noen verdi. Generell oppkjøpsfinansiering er normalt vanskelig å få finansiert i bank. I en del tilfeller kan TIPS Bestem deg Bestem deg for hva du vil selge. Vil du selge aksjer eller 1 innmat? Ønsker du å selge hele eller deler av virksomheten? Hvem ønsker du å selge til? Hvilken kjøper kan forventes å gi best pris? Vær realistisk sk 2 Vær realistisk i forhold til hvilken salgssum du kan forvente. Mange har for høye forventninger til hva de kan oppnå. Gjør en så grundig analyse som mulig av risikoen i selskapet du ønsker å kjøpe. Terje Engen Eierskiftespesialist hos Nordea derfor selger bli en del av finansieringsløsningen. Alternativt redusert salgssum, eller betaling avhengig av fremtidige resultater, sier Engen. Tar du over et veldrevet selskap, kan kravet til egenkapital være mindre. Det vil ved vurdering av finansiering av oppkjøp, i tillegg Bruk tid Vellykkede prosesser tar lang 3 tid, så start planleggingen i god tid Velg kvalitet Sørg for et 4 skikkelig avtaleverk. Søk hjelp Be om råd 5 og hjelp hos noen som kjenner feltet. Det er mange fallgruber for både kjøper og selger. Vær klar over hvilke forpliktelser du har etter at virksomheten er solgt. til selve finansieringsbehov av ervervet, også vurdere virksomhetens totale finansieringsbehov i perioden etter oppkjøp. Dette være seg ordinær driftsfinansiering, eller finansieringsbehov ved senere endringer i bedriften. Et godt råd er imidlertid å ha tilgang til reserver dersom selskapet ikke utvikler seg som forventet. Vurder risiko Både for kjøper og for banken er det avgjørende å gjøre en så grundig risikovurdering som mulig. Gjør en så grundig analyse som mulig av risikoen i selskapet du ønsker å kjøpe og om hvilke synergier eller gevinster bedriften kan forvente, og dokumenter dette på en best mulig måte i presentasjonen for banken, råder Engen. For banken er det vesentlig å vurdere den som skal betjene lånet, nemlig kjøperen. Først og fremst ser vi på fremtidig kontantstrøm i selskapet og hvilke risker som kan påvirke den. Vi vil kanskje stille flere spørsmål knyttet til risiko enn det kjøperen selv gjør, og kan dermed bidra til en grundigere prosess. Det er dog igjennom kontantstrømanalysen banken til syvende og sist vil treffe sin beslutning, sier han. Avgjørende for bankens vurderinger vil også være om kjøperen samlet har nødvendig kompetanse. Bankmessig kan dette være kompliserte transaksjoner. Gi derfor banken tid til grundig å vurdere saken, og ikke forvent for raske beslutninger. HANNE G. SAGEN Einar Harboe Partner, Advokatfi rmaet Harboe & Co Et generasjonsskifte er krevende for bedriften. Det er viktig å tenke langsiktig. Vanskelige og til dels ubehagelige spørsmål må stilles tidlig i prosessen. Det er ikke gitt at neste generasjon i familien, vil være tjent med å overta ansvaret for virksomheten. Men foreldre er ikke alltid de rette til å vurdere dette. En god løsning kan være å trekke inn personer med relevant erfaring. Noen som kjenner både bedriften og familien, og som er sterke nok til, om nødvendig, å gi upopulære råd. Svein Gunnar Stang Hansen Partner, Advokatfi rmaet Pricewaterhouse- Coopers AS Hvis det er ønskelig, bør du vurdere å omdanne eventuelle enkeltpersonsforetak til aksjeselskap, særlig om generasjonsskiftet er nært forestående. Er du allerede organisert i et aksjeselskap, vil det være fornuftig å følge med på skattemessig formuesverdi hvert år for å se på mulighetene for suksessive overføringer av aksjer til neste generasjon.

15 NYHETER Mens finanskrisen ga raske og voldsomme utslag i børsmarkedet i de verste månedene i fjor, har ikke utviklingen foregått på samme måte i SMB-markedet. Vi ser at responsen i SMB-markedet kommer både senere og mer dempet enn i børsmarkedet, sier seniorpartner Tomm Amundsen i analyse- og konsulentselskapet Weibull. Mindre SMB-nedgang I løpet av 7 8 måneder i fjor falt børsmarkedet nesten 60 prosent, men siden i vår har vi sett at markedet har begynt å ta seg opp igjen. I SMB-markedet har vi registrert en nedgang på rundt 20 prosent siden mars i fjor. Først nå begynner vi å se indikatorer på en oppgang, så reaksjonene i SMB-markedet ligger omtrent et halvt år etter børsmarkedet i tid. En forklaring er at ikke børsnoterte selskaper er mindre konjunkturavhengige, sier Amundsen. I SMB-markedet er kjøpsmotivet først og fremst strategisk betinget. Hovedmotivasjonen er synergiene som kan komme ut av et oppkjøp, og konjunkturene spiller mindre rolle. I børsmarkedet er derimot kjøpsmotivet finansielt betinget. Her er også forventede fremtidsinntekter tatt i betraktning i prissettingen, så derfor vil DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Spår kjøpers marked i SMB-markedet fremover Spørsmål: Hva har fi nanskrisen hatt å si for ikkebørsnoterte selskaper? Svar: Mange generasjonsskifteprosesser stoppet opp da krisen rammet. De neste årene vil vi trolig se en markant økning i antall eierskifter, mener Tomm Amundsen i Weibull. MULIGHETER FREMOVER. Skal du kjøpe, ser signalene positive ut fremover, fordi tilfanget av gode bedrifter som skal gjennom et generasjonsskifte øker, sier seniorpartner Tomm Amundsen i Weibull. FOTO: IVÁN KVERME børsnoterte selskaper respondere raskere på konjunkturendringer enn ikke børsnoterte selskaper. Han legger til at den raske oppgangen på p/e i børsmarkedet de siste månedene like mye skyldes dårlig inntjening i 2008 som en økt reell verdisetting av selskapene. FAKTA Eierskifte i SMBmarkedet Hver tredje SMB-bedrift har skiftet eier fra 2000 til Over 40 % vil skifte eier de neste 10 årene. Eierskifte gir høyere verdiskaping. Utenlandsk industriell eier gir størst vekst. KILDE: EIERSKIFTE I NORSK NÆRINGSLIV, JUNI 2009, ME- NON BUSINESS ECONOMICS. RAPPORT BESTILT AV NÆ- RINGSDEPARTEMENTET Flere eierskifter Finanskrisen satte en stopper for mange transaksjoner i SMB-markedet, i mye større grad enn på børsmarkedet. Oppkjøp av små og mellomstore bedrifter er ofte avhengig av bankfinansiering. Finanskrisen og bankenes utlånsstopp ga færre transaksjoner. De som solgte, gjorde det ofte fordi de måtte, mens mange som hadde planlagt å selge virksomheten utsatte det på grunn av krisen. Prisene gikk noe ned, men nedgangen har ikke vært dramatisk. Hvorfor selges bedrifter? 35 % vil høste verdier. 25 % ønsker en ny, industriell partner for å øke veksten. 15 % skyldes generasjonsskifte. 10 % vil fokusere på kjernevirksomhet. 8 % er simpelthen gått lei. 7 % trenger ny kapital. KILDE: WEIBULL. TALL BASERT PÅ WEIBULLS TRANSAKSJO- NER TIPS FORSTÅ PREMISSENE Amundsen mener effekten trolig vil bli desto flere transaksjoner i årene som kommer: Det som har skjedd, er at generasjonsskifteprosessen har stoppet opp, samtidig som behovet for slike eierskifter øker i takt med at den store etterkrigsgenerasjonen nærmer seg pensjonsalderen. Det betyr at vi trolig vil få en markant økning i antall generasjonsskifter de neste årene. Samtidig er det viktig å huske at det ikke nødvendigvis blir flere kjøpere, så konkurransen om de gode kjøperne vil bli sterkere. Råd ved kjøp og salg Skal du kjøpe, ser signalene positive ut fremover, fordi tilfanget av gode bedrifter som skal gjennom et generasjonsskifte øker, sier han. Ønsker du å kjøpe virksomhet i løpet av de nærmeste to årene, er anbefalingen å starte nå med selskapsanalyser og andre forberedelser fordi det tar tid å gjøre en grundig jobb. Til de som er i salgsposisjon er rådet å forholde seg aktiv til at klimaet er blitt tøffere, og gjerne få ekstern hjelp. De fleste transaksjoner i dag skjer fortsatt ved hjelp av selskapets egen advokat eller revisor. I fremtiden vil nok flere søke ekstern rådgivning for å sikre best mulig resultat av et salg. I USA og Storbritannia ser vi at markedet profesjonaliseres i større grad. Det vil også tvinge seg frem her hjemme, i takt med at prosessen med å finne nye eiere blir stadig mer kompleks. HANNE G. SAGEN DESEMBER AMUNDSENS BESTE TIPS Slik oppnår du best mulig pris ved salg: Start prosessen i tide Nytt eierskap bør ikke utsettes til pensjonsalderen nær- 1 mer seg. De største eierverdiene skapes oftest når selskapet har god vekst og fine fremtidsutsikter. Vær forberedt Grundige forberedelser, god 2 dokumentasjon og en planlagt prosess gir høyere pris. Synliggjør verdiene En grundig verdivurdering 3 synliggjør bedriftens evne til verdiskaping, som er den viktigste prisfaktoren. Finn riktig kjøper Kjøperen med de største synergiene betaler best. Identi- 4 fiser kjøperen med størst potensial for å oppnå merverdi i form av synergi mellom de to selskapene. Skap tillit Bruk tid på å skape personlige forbindelse med poten- 5 sielle kjøpere. Bygg tillit. Unngå prispress En godt forberedt og gjennomført due diligence re- 6 duserer risikoen for prispress i forhandlingene. Styr salgsprosessen Å selge en bedrift er ingen 7 søndagsskole så ta grep og styr salgsprosessen for å unngå å bli styrt av en potensiell kjøper. Sett premissene Utarbeid avtaleutkast både 8 til intensjonsavtale og aksjesalgsavtale, sett premissene for forhandlinger. Vi utarbeider verdivurdering på alle små og mellomstore aksjeselskaper Kampanjepris på verdivurdering i forbindelse med bilaget Generasjons-og eierskifte: Kun kr 3.900,- ut Gazellens analytikere har bred erfaring innen kjøp og salg av bedrifter. Bestill på Telefon: E-post:

16 16 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 7TIPS STYR SKATTE- NIVÅET SPØRSMÅL & SVAR Hva er de største utfordringene bedriftseiere støter på i forbindelse med et eierskifte? Tom Risa Partner, Advoco Advokatfi rma DA REGN PÅ TALLENE Endringer i eierstrukturen kan få stor betydning for formueskatten. FOTO: DENISENKO/ISTOCK Betal mindre i formueskatt med restrukturering For mange er det beslutningen om et eierskifte som er den største utfordringen, og som gjør at eierskiftet skjer for sent. Andre utfordringer er å finne kjøpere/overtagere, herunder om virksomheten går til neste generasjon eller selges til eksterne. Overdragelser til neste generasjon utløser spørsmål om arv og fordeling av verdier. Avhendelse til eksterne kjøpere utløser spørsmål om sikkerhet for betaling. Ved et eierskifte oppstår det også utfordringer i å informere, blant andre til ansatte, til kunder og leverandører og til kjøpere i forbindelse med verdivurderinger av virksomheten. I alle eierskifter reiser det seg spørsmål om arveavgift eller skatt, og hvilke gjennomføringsmåter som eierskiftet kan gjøre bruk av for å redusere kostnadene. Arvid Dahm Partner, Wogt & Wiig Advokatfi rma Spørsmål: Bør du gjøre noe med eierformen ved et eierskifte? Svar: Endringer i eierstrukturen kan få stor betydning for formuesskatten, sier advokat og partner Marianne Iversen i advokatfi rmaet Wikborg Rein. En restrukturering som inkluderer stiftelse av et nytt selskap, kan få stor betydning for formuesskattens størrelse det året eller de årene restruktureringen gjennomføres. Årsaken er at formuesverdien av ikkebørsnoterte aksjer settes lavere for et nystiftet selskap, sier Iversen. Opprett holdingselskap Dersom eiendeler eller virksomhet som skal overføres fra foreldre til barn ligger i et aksjeselskap, kan det være aktuelt å opprette holdingselskap for hvert av barna, særlig ved overføring av litt større formuer. Blir hver arving eier av aksjene gjennom sitt eget aksjeselskap, kan de selv bestemme senere FAKTA Hva påvirker formuesskatten? Restrukturering: Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer baseres som hovedregel på selskapets underliggende ligningsverdier. For nystiftet selskap settes formuesverdien til aksjenes pålydende med overkurs. Det kan gi betydelig lavere formuesverdi. Marianne Iversen Partner, Aadvokatfi rmaet Wikborg Rein Kapitalendringer: Ved kapitalendringer forskyves tidspunktet for formuesverdsettelsen ett år frem i tid, fra 1. januar til 31. desember i inntektsåret. Avhengig av om ligningsverdiene har gått opp eller ned, kan det lønne seg å gjennomføre kapitalendringer før eller etter nyttår. når de skal ta verdier ut av selskapet og dermed utsette tidspunktet for beskatning, sier hun. Ved planlagte generasjonsskifter kan arvingene enkelt etablere en holdingstruktur. Hver arving oppretter et eget selskap på forhånd, og selskapet mottar aksjene fra far eller mor som gave. I slike tilfeller er det selskapet som betaler arveavgiften. Hvis holdingstrukturen ikke er etablert på forhånd, er det arvingene personlig som arver aksjer, sier Iversen. Også i slike tilfeller er det vanligvis mulig å etablere holdingselskaper i forbindelse med gjennomføring av skiftet. Det kan skje ved at det etableres et nytt selskap (morselskap), som deretter etablerer et datterselskap. Selskapet som skal overføres fusjoneres inn i datterselskapet, og deretter fisjoneres morselskapet slik at hver arving blir eier av hvert sitt selskap, forklarer Iversen. Legg til rette Det samme gjelder ved andre eierskifter. Dersom flere skal kjøpe aksjer i fellesskap, kan hver kjøper stifte eget selskap som kjøper andeler av aksjene. I noen tilfeller vil det være fornuftig at selger legger til rette for en hensiktsmessig eierstruktur før salget. Det kan for eksempel skje ved å omdanne enkeltpersonforetak eller ANS til AS, eller å etablere en holdingstruktur, sier hun. Marianne Iversen anbefaler å beregne god tid til planlegging, både ved generasjonsskifter og andre eierskifter. HANNE G. SAGEN Det viktigste er antakelig ikke rent økonomiske og juridiske forhold, men hva man ønsker seg av personlige forhold og som man bør ta stilling til aller først. Ved overdragelse til neste generasjon oppstår ved siden av de økonomiske spørsmålene som alltid er viktige spørsmål om ledelsen av selskapet, herunder daglig ledelse og styrerepresentasjon. Hvem er best egnet til å drive familiebedriften videre? Hvordan skal eldste generasjon være representert etter at eierinteressene er overdratt? Ved salg ut av familien, er det viktigste først å vurdere om dette egentlig er det man ønsker. Ønsker man et liv med mye penger (og kanskje ingen jobb), eller et liv med en ålreit jobb og ikke fullt så mye penger?

17 EKSPERTPANEL DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Ragnar Østensen Partner, Advokatfirmaet Hort DA Heidi Aas Larsen Partner, Tenden Advokatfirma ANS Spørsmål 1: Hvordan unngår man de vanligste fallgrubene i og med et generasjonsskifte? Spørsmål 2: Hvilke kriterier bør man legge størst vekt på når man skal bestemme seg for hvem som skal drive bedriften videre? Vanligste fallgrube er manglende forståelse for alle psykologiske prosesser som et generasjonsskifte medfører. Forankring i familien for det som sikrer bedriftens fremtid best, er viktigere enn millimeterrettferdighet med henhold til fordeling av verdier. Bruk en erfaren rådgiver for å finne den beste strategiske plattformen for å drive virksomheten videre og gjennomføre en fordeling av arven slik at konfliktpotensialet minimaliseres og arveavgift og fremtidig inntektsog formuesskatt blir lavest mulig. Det er ikke gitt at et av barna er den rette til å lede bedriften videre. Den aktuelle arvingen bør konkurrere om ledelsen med andre eksterne kandidater. Bruk gjerne en rådgiver til utvelgelsen. Peker et familiemedlem seg ut til å drive virksomheten, bør om mulig eierforholdet deles slik at det er driveren som arver virksomheten og de andre arvingene får andre eiendeler/fordring på den som arver virksomheten. Dette krever en markedsverdfastsettelse av bedriften gjort av en nøytral tredjepart. Unngå at bedriften blir handlingslammet ved likedeling. Ikke ta for gitt at det må være et av barna som skal drive virksomheten videre. Tenk på at barna skal ha et harmonisk samliv også etter din bortgang. Vær oppmerksom på at i uskiftet bo disponerer du kun over halve bedriften. Forbered derfor generasjonsskiftet i god tid. Ta barna med på råd ved spørsmål om hvem som bør overta styringen og hvorfor dette valget foretas. Vær åpen, tenk salg eller fusjon som alternativ til at bedriften går i arv. Hvem har vist en genuin interesse for bedriften som sådan. Her vil utdannelse og arbeidserfaring komme inn som tige momenter ved et valg. Hvilke holdninger barna har gitt uttrykk for til de verdier du selv mener er vikti- vikge som bedriftsleder og bedriftseier, bør være medbestemmende ved et slikt valg. Også evne til nytenkning og kreativitet er viktige egenskaper. Dersom søsknene skal være medeiere i bedriften, må vedkommende også ha evne til å tenke fellesskap. Empatiske evner er her et stikkord. SØRG FOR Å TA DE RIKTIGE VALGENE FØR JUNIOR OVERTAR Vent ikke for lenge, men start heller ikke for tidlig. Senior må være klar for å gi fra seg kontrollen og klar i toppen og junior må være moden. Gradvis overgang bør vurderes, men passer ikke alltid. Sørg for en helhetlig løsning. Vær åpen. Hele familien bør forstå og helst akseptere modellen. Husk arvepakt hvis seni- or beholder en eierandel. Skal flere overta sammen, må man ha en aksjonæravtale, som blant annet regulerer styring, lønn og utbytte. Arveavgift er viktig, men ikke avgjørende. Den som er best egnet totalt sett, bør overta. Er ingen egnet, bør bedriften selges. Tradisjoner, arverekkefølge og prestisje bør legges til side. Om mulig bør bare ett av barna overta. Den som overtar ledelsen bør ofte også eie bedriften alene, eventuelt sammen med eksterne eiere. Det er nok av eksempler på konflikter som følge av at den som overtar ledelsen føler at søsknene skummer fløten av hans eller hennes innsats. Andre ganger ser man at den som overtar skviser søsknene sine. Spørsmål 3: Hva er det viktigste arvelater må tenke på i forbindelse med skjevfordeling av arv ved et generasjonsskifte? Skjevfordelen skaper alltid store utfordringer idet involverte parter mener at verdiene skal deles likt. Jeg vil derfor anbefale likedeling av verdiene i størst mulig utstrekning, men skjevdeling av eiendelene i den forstand at en får bedriften og en får hytte og hus etc. Dette krever uavhengige verdivurderinger. Det er ofte lett å velge den feige løsningen, der hver arving får me ideelle andel i alle eiendeler. Dette leder ofte til store konflikter senere. Ta heller diskusjonen i forkant ba- samsert på råd fra nøytrale. Skjevdeling av arven vil lett føre til uvennskap mellom barna. Det er vanskeligere å akseptere at foreldrene foretar en slik skjevdeling enn om man selv er med på å beslutte den ut fra rasjonelle tanker. Det man ønsker å oppnå med en skjevdeling må derfor veies opp mot ulempene. Arvelovens regler om plikt- delsarv kan begrense adgangen til skjev- deling. Siden pliktdelen er begren- set til 1 million fra hver arvelater til hvert barn, kan dette ofte la seg løse bare man er oppmerksom på problemstillingen. Absolutt rettferdighet er ikke mulig. Men skjevdelingen bør ikke gå lenger enn nødvendig for å sette den som overtar i stand til å overta. Man må også huske på at det som kan se ut som en stor verdi i dag (bedriften), kan vise seg å være langt mindre verdt. Dessuten: Den som overtar bedriften, tar risiko og ansvar. Det gjør ikke den som overtar hytte, smykker og penger. Uberettiget misunnelse kan være tung å bære for den som overtar. Her er tidlig og god dialog med resten av familien viktig. Generasjonsskifte / Eierskifte / M&A Advokatfirmaet Grette Adresse: H. Heyerdahls gate 1, Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Telefon: E-post: Grette er et av landets ledende advokatfirmaer, og vi etterstreber å tilby den beste fagkompetansen kombinert med den beste markedskunnskapen innenfor hele det forretningsjuridiske virksomhetsområdet. Grette leverer et bredt spekter av transaksjonsrelaterte tjenester innen alle faser av en eierskifteprosess. Ved å bruke tverrfaglige team, samler vi den nødvendige kompetanse for å bistå våre oppdragsgivere med en effektiv gjennomføring av transaksjoner og eierskifter. I slike team dekker vi de aktuelle spesialistområder, som skatte-, avgifts- og selskapsrett, konkurranserett mv. Vår transaksjonsgruppe er årlig involvert i en rekke transaksjoner, og vi har opparbeidet oss solid kunnskap om hvilke risikoforhold som primært bør kartlegges i en transaksjonsprosess. Grette er også et internasjonalt advokatfirma, og våre medarbeidere har mange års erfaring fra privat rådgivningsvirksomhet også i utlandet. Vi samarbeider med de nettverk vi til enhver tid mener er best i de ulike land. En slik tilnærming sikrer etter vårt syn høy kvalitet og kostnadseffektivitet på tjenesten. Kontaktpersoner: Tore Karlsson partner skatt og arveavgift Nils Eriksen partner MVA, toll og særavgifter Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen partner M&A Dr. Roland Mörsdorf partner M&A, German Desk

18 HKB - NÅR DU VIL SNAKKE VERDIPAPIRER Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA (HKB) er et diskrét, eksklusivt og spesialisert alternativ. Vår kjernekompetanse er forretningstransaksjoner, skatt/avgift, børs- og verdipapirrett, fast eiendom, generasjonsskifte og prosedyre for domstolen. HKB er Aksjonærforeningens advokatforbindelse, og vi er det eneste norske medlem av det internasjonale advokatnettverket, International Lawyers Network (ILN), som har 91 medlemsfirmaer i 66 land verden rundt. HKB tilbyr: Partnere med bakgrunn fra domstolen, skatteetaten, Oslo Børs og investeringsvirksomhet Profesjonell og høykompetent bistand fra et mindre advokatmiljø Personlig og tett oppfølgning fra din faste advokat Advokater med kommersiell og økonomisk forståelse Høy integritet og etisk standard Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA Arbins gate 4, 0253 Oslo Web: Telefon: Telefaks: E-post: Lurer du på: Hva bedriften din kan være verdt? Hvordan en typisk salgs- eller kjøpsprosess av en virksomhet er? Hva en BIMBO er? Svar på disse spørsmålene, og mye mer nyttig informasjon om kjøp og salg av virksomheter finner du på Eiger Coporate AS rådgir innen kjøp og salg av SMB-bedrifter. Vi er bransjenøytrale, uavhengige av andre finansmiljøer og diskrete. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om mulighetene for deg og din virksomhet. Tlf: eller Eiger Corporate AS / Hoffsveien 11b / 0275 Oslo / Norway / Tlf: / Fax:

19 FAGLIG INNSIKT DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET Siden mange bedrifter opplever urolige tider, er det grunn til å være særlig opptatt av verdiskaping og fornyelse. Dette fordi samfunnets velferd er avhengig av lønnsomme bedrifter. Kun lønnsomme bedrifter som evner å fornye seg, vil over tid sikre sysselsettingen. Muskler til ny vekst Lønnsomme bedrifter er avhengig av godt eierskap. De aller fleste bedrifter særlig de mindre bedriftene er eid og gjerne også ledet av samme personer og familier. På grunn av eldrebølgen står mange av disse bedriftene foran et eierskifte. Som en del av et pilotprosjekt i regi av Eierskiftealliansen i Akershus, har analysebyrået Menon gjort en studie på både fylkes- og kommunenivå. Denne viser at dette fylket har nesten 3000 bedrifter med mindre enn 50 ansatte, hvor hovedeier er eldre enn 55 år. Disse eierne sysselsetter ca personer og leverer en årlig verdiskaping på 4,6 milliarder kroner. Kommende eierskifter Menon har i en landsdekkende analyse anslått at 40 prosent av norske SMB-bedrifter i de neste årene vil gjennomgå et eierskifte. Dette blir en formidabel endring i norsk næringsliv. Noen av disse bedriftene skal og bør legges ned. Men det er viktig for samfunnet at småbedrifter som har verdiskapingspotensial og utviklingsmuligheter blir videreført. For samfunnet er det like viktig å videreutvikle eksisterende bedrifter som å etablere nye. Det er større samfunnsøkonomisk lønnsomhet i å videreføre en lønnsom arbeidsplass enn å etablere en ny. Er det vekst- og utviklingsmuligheter, kan de gi større verdiskaping og flere arbeidsplasser, men det forutsetter at overgangen til neste generasjon eller salg av bedriften til nye eiere håndteres på en god måte. Samfunnets utfordringer Mange eierskifter kommer på samme tid fordi mange eiere snart skal pensjoneres. Dette berører alle regioner, fylker og kommuner i Norge. For SMB-er med vekstmuligheter kan verdier sikres og verdiskapingen økes hvis eierskiftet igangsettes i tide. Her er noen utfordringer basert på erfaringen fra Eierskiftealliansens pilotprosjekt i Akershus fylke: I enkelte kommuner stammer prosent av verdiskapingen fra bedrifter hvor eier er 55 år eller eldre. Et godt eierskifte er viktig for det lokale næringsliv og sysselsettingen. Eierskiftet gjennomføres for sent. Småbedriftseiernes hverdag er at de bl.a. må selge, kjøpe, produsere og lede virksomhetenes mange funksjoner. En slik hverdag gir få pusterom til å planlegge fremtiden, og bl.a. planlegge og gjennomføre eierskifte. Årlig verdiskaping faller etter at eier passerer 60 år. En sikring av fortsatt verdiskaping krever eierskifte i tide. Slik kan viktig verdiskaping i mange lokalsamfunn sikres. Eierskifte er en komplisert prosess med juridiske, økonomiske, skattemessige, følelsesmessige EIERSKIFTER Det er større samfunnsøkonomisk lønnsomhet i å videreføre en lønnsom arbeidsplass enn å etablere en ny. Kristian Skjølaas Næringspolitisk leder i NHO Oslo og Akershus og styreleder i Eierskiftealliansen i Akershus og strategiske aspekter. Eierskifter i SMB skjer vanligvis kun én gang i eiernes liv. Eier mangler erfaring, hvert skifte er unikt. Det er viktig å lære av andre. Det er for få synlige kjøpere. Mange privatpersoner starter opp bedrifter, men få personer vurderer å kjøpe en liten bedrift, selv om det er kjent at det kan være mange fordeler ved å overta fremfor å starte opp en ny bedrift. VIs politiske muskler Det meste av eierskifteutfordringene må SMB-eierne selv takle og selv ta ansvar for, men politikere og myndigheter kan skape bedre rammebetingelser for private norske eiere ved å fjerne formuesskatten, som tapper bedriftene for viktig kapital enten bedriften går med overskudd eller underskudd. Fjerning av arveavgiften er et annet viktig bidrag. Den kan bety mye for de som skal overta en bedrift. Sist, men ikke minst, kan politikerne og myndigheter synliggjøre, gi anerkjennelse og verdsette dem som bruker egne midler og egen innsats for å skape virksomheter som gir arbeidsplasser, inntekter og velferd. I Norge kan dette gjøres bl.a. ved økt politisk oppmerksomhet og nasjonale aktiviteter som letter eierskiftet for små og mellomstore bedrifter. Slik kan det være med å stimulere til at nye SMB-eiere med nye muskler gir sitt bidrag til økonomisk verdiskaping, vekst og sysselsetting. DESEMBER FAKTA Slik anbefaler EU norske myndigheter å møte de store eierskifte-utfordringene: 1. Redusere kostnadene ved generasjonsskifte. 2. Tiltak for å forenkle eierskifter til tredjepart og til ansatte. 3. Utveksling av «best practice» mellom Norge og andre land. 4. Etablering av et nasjonalt senter for eierskifte. 5. Tiltak for å hjelpe til med å finne etterfølgere/nye eiere til levedyktige småbedrifter. 6. Mer kunnskap om og fremme eierskifter som et alternativ til nyetablering. Eierskiftealliansen i Akershus et norsk eksempel basert på EUs anbefalinger. Analyserer de økonomiske konsekvenser av SMB-ers eierskifter i Akershus fylke. Arrangerer frokostmøter og møteplasser for bedriftseiere som vurderer eierskifte, kjøp eller salg av bedrift. Utvikler eierskifteeksempler som har gjennomført eierskifte. Gir SMBeiere analyseverktøy til egen vurdering. Arrangerer workshops og nettverk for bedriftseiere som arbeider med sitt eierskifte. Hva er de vanligste problemstillingene som tas opp? 1. Hva er best for bedriften? 2. Hva er best for familien? 3. Hva er bedriften verdt? 4. Hvem er interessert i å overta min bedrift? Mine barn, ansatte, andre? 5. Hvordan går jeg frem hvis jeg skal selge bedriften? 6. Hvordan vil jeg at min bedrift skal utvikle seg etter at jeg har solgt? 7. Hva med skatter og avgifter? 8. Hvordan finansiere eierskifte? Verdivurdering av virksomheter Hva som er riktig metode når man skal vurdere verdien av et selskap, vil avhenge av krav, forventninger, formål med verdivurderingen, finansmarkedets rammer mv. Når vi gjør verdivurdering av et selskap innebærer dette at vi basert på oppdragsgivers premisser analyserer regnskapstallene, ser på bedriftens markedsposisjon, vurderer de ulike risikoområdene i markedet, ser på fremtidige forretnings- og inntjeningspotensiale, opparbeidet goodwill mv. På denne måten finner vi en bedriftsøkonomisk og markedsmessig verdi på bedriften. Når foretas det verdivurderinger? Ved salg av en bedrift Fusjon eller fisjon Generasjonsskifte Emisjoner Verdi av en partners andel Hvilke modeller benyttes i en verdivurdering? Resultatmodeller: Normalresultatmetoden P/E-metoden Balansebaserte modeller: Substansverdi/verdijustert egenkapital Matematisk verdi Vurderinger og rapporter Prospekt og salgspresentasjoner Deltar i kjøps- og salgsprosessen Rammeavtale/fastprisavtale Solid kompetanse og erfaring LISU Consult AS Grytestranda, 6265 Vatne E-post: Tlf:

20 Aage Storstein Familie Olje på lerret. Selges på Juleauksjon 2009, tirsdag 8. desember. Vurdering kr Juleauksjon 2009 avholdes 8. desember se katalog på Besøk også vår populære nettauksjon her finnes unike gjenstander for det personlige hjem Vi utfører taksering og rådgivning for salg, skifte og forsikring. Innlevering til våre auksjoner pågår kontinuerlig. Vi søker kunst og antikviteter av høy kvalitet. Malerier, grafikk, antikviteter, bondeantikviteter, sølv, glass, keramikk, tepper, design, møbler. SIDEN 1870 Blomqvist Kunsthandel, Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo. Tlf Blomqvist Nettauksjon, Lilleakerveien 14, 0283 Oslo. Tlf

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte Generasjonsskifte før eller etter 31.12.2013 økonomiske vurderinger - Karls Bilverksted 1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt Fra og med 1/1-2014 forsvinner som kjent arveavgiften.

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 MITT BUDSKAP ER KNYTTET TIL BABYBOOMEN ETTER KRIGEN Bilder fra picasaweb.google.com/.../jtv1uqw2dxmzcxf2g1euia

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni 2011 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014 Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord Mars 2014 Ole Tellef Grundekjøn Advokat MNA og siviløkonom NHH Partner i Advokatfirma Grundekjøn & Co Høyskolelektor

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud Streiftog i rettslige spørsm rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud i nye lokaler hos Polaris World Norway AS for Resort Homes 14. august 2007 Presentasjon av advokat

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Den gode eierskifteprosessen

Den gode eierskifteprosessen Den gode eierskifteprosessen Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Elementer i et eierskifte

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt.

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. Av Gaute Nøkleholm NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. La meg innledningsvis si at vi som næringsorganisasjon klart

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter Eldrebølge gir flere generasjonsskifter GIR RÅD: Eierskiftealliansens prosjektleder Kristian Skjølaas og Nordea-jurist Linda Hjelvik Amsrud gir råd om eierskifter. Eldrebølgen gir flere generasjons- og

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Problemområdene ved et generasjonsskifte

Problemområdene ved et generasjonsskifte Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Problemområdene ved et generasjonsskifte Få oversikt over de viktigste problemområdene, samt ideer til hvordan et generasjonsskifte i familiebedrift kan

Detaljer

NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE?

NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE? NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE? 20 Økonomisk Rapport 14/2006 RE FORSVINNER Over 40.000 norske bedrifter kan bli lagt ned som følge av eldrebølgen blant bedriftseiere. Norske myndigheter er totalt uforberedt,

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue 5002630. 08.09. 7000. Kampen Grafisk En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man gjerne på økonomi. Dine ønsker i fokus.

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer