Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Reidunn Hesjevik Varaordfører (sign) Helge Nicolaisen Assisterende rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 1/14 PS 2/14 PS 3/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 1/14 Orienteringer RS 2/14 Rapport vedrørende utførte salgs- og skjenke og røykekontroller 2013 PS 4/14 PS 5/14 Kommunestyrets budsjettvedtak av endringer i etterkant av møtet Fritak fra politiske verv - Sara Marlene Stødle PS 6/14 Søknad om kjøp av tomt gnr 24 bnr 22 fnr 2 PS 7/14 PS 8/14 Gnr 17 bnr Søknad om kjøp av eiendommen. Søker: Alf Emil Paulsen Reguleringsplan gnr 26 bnr 36 - Luostejok Hyttegrend PS 9/14 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon - sosialtjenesten og NAV Porsanger PS 10/14 Tilstandsrapport grunnskole 2013 PS 11/14 PS 12/14 Forvaltningsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya - utvalgt kulturlandskap i Porsanger kommune Medfinansiering av flyplassprosjekt - Lakselv lufthavn Banak - The gateway to Finnmark. PS 13/14 Årets Porsangerværing 2013 X 1

3 PS 1/14 Godkjenning av innkalling PS 2/14 Godkjenning av saksliste PS 3/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 1/14 Orienteringer 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/167-1 Arkiv: 151 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Kommunestyrets budsjettvedtak av endringer i etterkant av møtet Saksutredning Det vises i denne sammenheng til PS 29/13, budsjett 2014 økonomiplan Under behandling ble flere tiltak som ble debattert i samme møte, og til samme sak utelatt. Tiltakene gjelder: Igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Tiltaket ble for øvrig vedtatt i sak 88/13 i samme møte, forut for selve budsjettbehandlingen og må derfor anses som førende. Tiltaket vil således redusere størrelsen på disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 næringsformål med samme sum. Tilskudd Nye IFU. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres til og med 2016, og således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 med samme sum. Partistøtte politiske partier. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres i hele økonomiplanperioden og vil således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1100 med samme sum. Vurdering Spesielt i denne saken er at tiltakene med stor grad av sannsynlighet var ment votert i sammen med de øvrige tiltakene, men ved en feil ble utelatt. Ordfører har også gjennom sin redegjørelse, gjennom omtalt brev redegjort for dette. I de tilbakemeldinger som er kommet vurderes det som et unisont standpunkt at tiltakene som er beskrevet følger kommunestyrets intensjon, akseptert og gjort kjent som en del av budsjettvedtaket. 3

5 Skulle kommunestyret allikevel reise tvil om dette må tiltakene sees i lys av protokollreglementet. Protokollreglement for Porsanger kommune sier: 8 siste setning: Det protokolleres ikke fremsatte forslag som blir trukket ev. ikke blir tatt opp til avstemming. Sentralt her vil være om hvorvidt tiltakene var fremsatt eller ikke. Ordførers anbefaling Tiltakene som er opplistet i saksutredningen aksepteres som en del av budsjettvedtaket: Igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Tiltaket ble for øvrig vedtatt i sak 88/13 i samme møte, forut for selve budsjettbehandlingen og må derfor anses som førende. Tiltaket vil således redusere størrelsen på disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 næringsformål med samme sum. Tilskudd Nye IFU. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres til og med 2016, og således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 med samme sum. Partistøtte politiske partier. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres i hele økonomiplanperioden og vil således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1100 med samme sum. Administrasjonen innearbeider tiltakene i budsjett 2014 økonomiplan Vedlegg 1 Vedrørende kommunestyrets behandling av budsjett 2014 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Tiltakene som er opplistet i saksutredningen aksepteres som en del av budsjettvedtaket: Igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Tiltaket ble for øvrig vedtatt i sak 88/13 i samme møte, forut for selve budsjettbehandlingen og må derfor anses som førende. Tiltaket vil således redusere størrelsen på disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 næringsformål med samme sum. Tilskudd Nye IFU. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres til og med 2016, og således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 med samme sum. Partistøtte politiske partier. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres i hele økonomiplanperioden og vil 4

6 således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1100 med samme sum. Administrasjonen innearbeider tiltakene i budsjett 2014 økonomiplan

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Fritak fra politiske verv - Sara Marlene Stødle Saksutredning Sara Marlene Stødle søker om fritak fra politiske verv. Hun søker på bakgrunn av at hun ikke er medlem av Sosialistisk Venstreparti, og fordi hun ikke har kapasitet til å drive med politikk. Fritak fra politiske verv behandles ihht. kommuneloven 15.Uttreden. Suspensjon. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Vurdering Sara Marlen Stødle er valgt inn som siste vara til kommunestyret for sosialistisk venstreparti. Hun har i sin søknad ingen begrunnelse for å ikke ha kapasitet til å drive med politikk. Rådmannens innstilling Sara Marlen Stødle innvilges ikke fritak fra sitt politiske verv. Begrunnelse: Det er ikke kommet frem noe gyldig grunn til å innvilge fritak fra politiske verv. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Sara Marlen Stødle innvilges ikke fritak fra sitt politiske verv. 6

8 Begrunnelse: Det er ikke kommet frem noe gyldig grunn til å innvilge fritak fra politiske verv. 7

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/54-6 Arkiv: 24/22 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 91/13 Formannskapet /14 Kommunestyret Søknad om kjøp av tomt gnr 24 bnr 22 fnr 2 Dokumenter Søknad fra Skoganvarre Villmark AS, datert Bakgrunn Skoganvarre Villmark AS har søkt om kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 2 i Skoganvarre. Eiendommen benyttes til campingformål. Skoganvarre Villmark AS har også søkt om å få kjøpe gnr 24 bnr 22 fnr 1. Det er oppført en annen fester av eiendommen gnr 24 bnr 22 fnr 1. Skoganvarre Villmark AS har blitt informert om dette i brev av Saksutredning/Vurdering Søknad om kjøp av kommunale tomter skal behandles av kommunestyret i Porsanger. Tomten er avsatt til camping formål og ligger i Skoganvarre i Porsanger kommune. Det er oppført bygninger i forbindelse med campingplassen på eiendommen, søknaden er i tråd med plan for området. Søknaden gjelder kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 2 som eies av Porsanger kommune. Skoganvarre Villmark AS fester eiendommen. Det er også søkt om kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 1. Dette arealet er det ikke Skoganvarre Villmark som fester i dag. De er informert om dette i brev av og blitt anmodet om å undersøke hva som har skjedd da de overtok campingplassen. Det kan anbefales at Skoganvarre Villmark AS får kjøpe gnr 24 bnr 22 fnr 2. Eiendommen er i matrikkelen oppgitt til å være 31,9 daa. Prisen for kommunale forretningstomter er per dato kr. 28,20. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret innvilger søknaden fra Skoganvarre Villmark AS om kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 2. Skoganvarre Villmark AS får kjøpe gnr 24 bnr 22 fnr 2. 8

10 Pris per dato for kommunale forretningstomter er 28,20, i tillegg vil det komme dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Begrunnelse: Søknaden er i tråd med gjeldende plan for området. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapets forslag: Saken utsettes til neste møte Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Saken utsettes til neste møte 9

11 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 17/380 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Gnr 17 bnr Søknad om kjøp av eiendommen. Søker: Alf Emil Paulsen Dokumenter Søknad om kjøp av eiendommen gnr 17 bnr 380 fra Alf-Emil Paulsen, datert Bakgrunn Alf-Emil Paulsen har søkt om kjøp av gnr 17 bnr 380. Det står oppført et forretningsbygg på eiendommen. Eiendommen er avsatt til forretning/sentrum. Saksutredning/Vurdering Søknad om kjøp av kommunale næringstomter skal behandles av formannskapet og kommunestyret i Porsanger. Tomten er regulert til offentlig formål og/eller offentlige bygninger og ligger i Lakselv sentrum. Det er oppført forretningsbygg på eiendommen. Søknaden gjelder kjøp av gnr 17 bnr 380 som eies av Porsanger kommune. Alf-Emil Paulsen fester eiendommen. Det kan anbefales at Alf-Emil Paulsen får kjøpe gnr 17 bnr 380. Eiendommen er 785,9 kvm. Pris per kvm for kommunale forretningstomter er per dato (søknadstidspunkt) kr 28,20 per kvm. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret innvilger søknaden fra Alf-Emil Paulsen som omsøkt. Alf-Emil Paulsen får kjøpe gnr 16 bnr 378. Eiendommen er 785,9 kvm. Pris per dato for kommunale forretningstomter er kr. 28,20 per kvm, i tillegg vil det komme dokumentavgift og tinglysningsgebyr. 10

12 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Arbeiderpartiet: Porsanger kommune ved kommunestyret avslår søknad dea Alf Emil Paulsen på nåværende tidspunkt i påvente av behandling av arealplanen, delplan: Lakselv sentrum Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret avslår søknad dea Alf Emil Paulsen på nåværende tidspunkt i påvente av behandling av arealplanen, delplan: Lakselv sentrum. 11

13 Porsanger kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: L12 Saksbeh: Trond Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/14 Planutvalget /14 Kommunestyret Reguleringsplan gnr 26 bnr 36 - Luostejok Hyttegrend Saksutredning 30/12 Reguleringsplan gbnr. 26/36 - omregulering Saken har tidligere vært behandlet i planutvalget i Porsanger kommune som sak nr. 30/12 den Planutvalgets vedtak ble som følger: Planutvalget i Porsanger vedtar å legge plan for omregulering av gnr. 26, bnr. 36 fra Byggeområde med tilhørende anlegg til Hytteområde for fritidsbebyggelse ut til offentlig ettersyn i tiden 24. mai 2012 til 5. juli 2012, jf plan- og bygningslovens Planen med bestemmelser og planprogram sendes samtidig berørte parten og naboer til uttalelse med frist 5. juli Planen må fremstilles i SOSI format SOSI 4.3 eller DWG/DXP format. Saken har vært sendt på høring, følgende høringsuttalelser er kommet inn: Kjell K. Nilsen: Brev datert 14. juni 2013 INNSIGELSE PÅ NY REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN Gnr. 26 Bnr. 36 Viser til Deres brev av 14. juni 2012 vedrørende ny regulering av eiendommen Gnr. 26 Bnr. 36 fra Næringseiendom (turistanlegg) til privat hyttebygging. Jeg viser også til mine tidligere henvendelser til Porsanger kommune (PK) av , og Innledning PK er godt kjent med at jeg kreve at PK til enhver tid følger Planloven og Forvaltningsloven i denne saken. Jeg ser det som en selvfølge at de nødvendige vedtak fattes fortløpende i saksbehandlingen, slik at det ikke begås forvaltningsfeil eller saksbehandlingsfeil. Da unngår kommunen at det benyttes rettsmidler. 12

14 For ordens skyld vil jeg også opplyse at Oslo kommune brukte 15 år og flere hundre millioner kroner i saksbehandling og juridisk bistand til å omregulere Smestad krysse i Oslo. Dette til tross for at både Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Oslo var positiv til denne reguleringen. Ettersom denne reguleringen bærer preg av å være en vennetjeneste er det viktig at alle formelle vedtak fattes slik at jeg slipper å påklage at det ikke blir gjort. Jeg er overbevist om at PK aldri hadde startet arbeid med omregulering av denne eiensommen vist PK selv hadde betalt for tidligere reguleringsarbeid. Som PK forstår vil jeg påklage alle vedtak som ikke er i tråd med mine interesser. Kunnskapens vugge i Porsanger og Fefo Har en kunnskap, da har en også nøkkelen til rikdom og evig lykke. Det har gjennom flere tiår vært påstått at kunnskapens vugge sto i Porsanger. I media har det kommet frem at Lakselv var et finansieringssenter for Finnmark. Det har også i løpet av det siste tiåret vokst opp en rekke eiendomsselskaper som har ønsket å gjøre seg rike. Aksjonærene i disse selskapene ser på seg selv som smarte, dyktige og kunnskapsrike. Felles tankegang for disse selskapene er at det alltid vil være lettjente penger også innen eiendomsutviklinga. Og utbytte vil bli ubegrenset stort dersom de kan foreta snarveier og utnytte andres arbeid. Noen av dem påstår de har kommunens velsignelse. Fefo har i denne saken vært fullt innforstått med ettersom PK er en omstillingskommune og mottar flere titalls millioner til omstilling og til nye arbeidsplasser, er det ikke mulig å omregulere denne næringseiendommen til privat hyttegrend. Fefo er også godt kjent med at det ikke er mulig å få regulert mer enn maks 50 dekar til hytte utbygging i reindriftsområder uten at en har reindriftas velsignelse. De vet også at det ikke vil være mulig politisk å omregulere denne eiendommen fra næring med flere hundre arbeidsplasser til fritidshytter. Dette har de vist når de inngikk avtaler og feste med Liland & kompani. Etter min oppfatning driver Fefo svindel i denne saken. Her har Fefo mottatt ca kr i festeavgift for noe som de har vist ikke var mulig å få gjennomført. Er det fattet vedtak Først vil jeg påklage at jeg ikke har mottatt vedtak fattet av PK for hvilke rettigheter jeg har i denne reguleringsplanen. Tidligere ordfører Skanke påsto at den nye reguleringsplanen var meg uvedkommende og at jeg måtte holde meg unna reguleringsarbeidet ettersom jeg ikke var part i saken. 13

15 Jeg har av Idar Langmyr fått opplyst i telefon den 15. juni 2012 om at PK anser meg som part i saken men uten innsigelsesrett. Ettersom jeg ikke har mottatt noe vedtak på dette ber jeg PK sende meg vedtaket. Det er en selvfølge at PK stanser videre arbeid med reguleringsplanen til at nødvendige vedtak er oversendt meg. Jeg har også henvendt meg til PK gjentatte ganger og bedt om å få tilsendt andre vedtak fattet av planutvalget, men jeg har ikke mottatt noen vedtak fattet av planutvalget i PK. Dette er også i strid med loven. Etter min oppfatning er denne saksbehandlingen er i strid med både Planloven og Forvaltningsloven. Jeg ber derfor PK omgående oversende meg alle vedtak fattet av planutvalget. Har jeg ikke innen kort tid mottatt alle vedtak vil jeg påklage PK sin opptreden. Jeg ber også at PK viser til lovhjemmel eller rettspraksis for sitt vedtak. Det er også en selvfølge at arbeidet med reguleringsplanen stoppes til at dette vedtaket er gjort. Jeg ber også PK å opplyse om hvilken rett jeg har til å klage ved et vedtak fattet av PK som ikke er i min interesse. PK er godt kjent med at saksbehandlingsfeil vil kunne medføre erstatningsansvar både for PK og enkeltpersoner som fatter vedtak som ikke er lovhjemlet. Jeg skal også opplyse om at verken KS eller Miljødepartementet har hørt om at en kommune starter å omregulere en eiendom fra næringsvirksomhet (turistanlegg) til privat hyttegrend. Dette har vel sin bakgrunn i at det ikke er PK som har betalt for reguleringsarbeidet. Det sender også et kraftig signal til andre som ønsker å investere i PK. Det skal også opplyses at Miljødepartementet gjorde meg oppmerksom på at jeg har mulighet til å påklage et slikt vedtak og samtlige andre vedtak i reguleringsplanen. Dette vil bli gjort Her skinner det gjennom hvilke syn Miljødepartementet har på reguleringssaker som omhandler å regulere bort arbeidsplasser i kommuner som har nedgang i forlketallet og mottar omstillingsmidler. Miljødepartementet er også meget kritisk til hyttebygging i eksisterende reindriftsområder. Det er ikke tvil om at PK gjør seg til latter ved denne omreguleringen. Jeg er også overbevist om at dette blir lagt merke til i andre departement. Hvilken paragraf skal benyttes Frank Liland & kompani har fremmet regulering av G/B nr. 26/36 etter Planlovens 12-1 og Det er en realitet at Liland & kompani skal regulere ca 2000 dekar til hyttetomter. Dette fordelt på tre faser. Det er dokumentert i avtaler mellom Fefo og Liland & kompani. Her unndrar Liland & kompani fakta i saken. I prospekt utgitt av Liland & kompani kommer det frem at hver hyttetomt skal ha en størrelse på 1 dekar. Dette medfører at det er planlagt å regulere for ca 2000 hytter på dette arealet. Denne utbyggingen er så stor at den etter loven områdereguleres etter 12-2 i Planloven. Hensikten med områderegulering er at et større areal ikke skal kunne reguleres bit for bit uten at det blir foretatt omfattende konsekvensutredninger av dette arealet. Før slik regulering starter skal kommunen ha en godkjent og oppdatert arealplan for kommunen på plass. Her er det ikke tvil om at formålet er å bebygge hele området (2000 dekar). 14

16 Til PK skal jeg også opplyse at Miljøvernministeren har stoppet en utbygging av 91 hytter på Breiviknes utenfor Tromsø. Det skal også opplyses at det i Sarves i Alta er solgt bare 1 hyttetomt i løpet av 2,5 år. Også ved Målselv Fjellandsby er det stopp i salget av tomter. Det er ikke tvil om at den dokumentasjon som Liland & kompani har produsert ikke lar seg gjennomføre økonomisk. Det fremstår som ønsketenkning og luftslott. Jeg registrerer også at Ordfører Knut Roger Hansen har ønsker og vyer om å få Porsanger kommune til å bli et NAV for fremtidig cruisetrafikk i Nord-Norge og samtidig regulere den eneste tomten for nytt hotell til hyttegrend. Da trur jeg at de som leser ordførerens ønsker og vyer får frem latteren. Det blir ikke første gang kommunen gjør seg til latter. Investor og Norges reiselivs guru nr. 1 Steinar Hovi fra Beitostølen (han eier mer en 2500 senger og mer en 90% av all virksomhet på Beitostølen) har gjentatte ganger siden 2006 sagt at han ville stille opp for kommunen for å få realisert et hotell på denne eiendommen. Seinest i 2009 fikk jeg han til å stille opp på nytt for kommunen. Jeg må også presisere at Hovi ikke ønsket å motta noen former for vederlag for arbeidet han ville utførte. Her må jeg også opplyse at ordfører Skanke og næringsavdelingen i ettertid har svidd av flere hundretusen kroner på udugelige konsulenter. Daværende ordfører Skanke ønsket ikke at han stilte opp for kommunen. På dette tidspunktet hadde ordfører Skanke fått andre planer for eiendommen, og ønsket ikke at det ble realisert hotell på den. Dette er samrøre av forvaltning i kommunen og interesser til venner. Det skal også opplyses at ordføreren skjelte meg ut på det groveste og ba meg holde meg borte fra saken. Jeg har tidligere tilbudt Liland & kompani om å overta og fullføre reguleringsplanen som jeg har startet opp på Otermoen. Dette arealet er på 50 dekar. Ettersom Liland & kompani ikke har kompetanse til å gjennomføre en relevant regulering av et slikt areal selv har jeg også tilbudt dem bistand. PÅSTAND 1. Porsanger kommune sender meg alle fattede vedtak og opplyser meg om tidsfrister for innsigelse. 2. Porsanger kommune fatter de nødvendige vedtak slik at aktuelle loven blir fulgt. 3. Porsanger kommune fatter vedtak om at det aktuelle vedtaket skal områdereguleres. Jeg regner med at jeg ikke trenger gjøre Porsanger kommune oppmerksom på at blir ikke aktuelle påstander fulgt vil avgjørelsene bli anket. I tillegg mottar kommunen brev datert 21. juni 2012 fra Kjell K Nilsen med følgende ordlyd: KLAGE SAKSBEHANDLINGSFEIL Reguleringsplan gbnr:26/36 I følge opplysninger fra Fefo er det målsetningen til Luostejok Hyttegrend (LH) å utbygge ca 2000 dekar totalt, med 2000 hytter/leiligheter. LH har inngått avtale med Fefo som dokumenterer en slik utbygging. Her har tiltakshaver unndratt det virkelige formålet for 15

17 Porsanger kommune og sektormyndigheter. Her har LH holdt tilbake relevant informasjon for å kunne benytte i Plan- og bygningsloven. Dette tiltaket krever at det utarbeides en områdeplan etter 12-2 i Plan- og bygningsloven. Det kreves også at kommunen har en gyldig kommuneplan / generalplan som grunnlag for denne nye plan. Jeg vil også opplyse at LH har fått tilbud av meg om å videreføre reguleringsplan på Otermoen under forutsetning at de holder seg unna eiendommen på Luostejok. Dette tilbudet ville løse alle kommende problemer. Men de har takket nei. Jeg skal også opplyse at også jeg har interesse i at det etableres flere hytter i Porsanger. Til deres orientering vil jeg opplyse at Sarves AS i Alta har solgt en tom i løpet av 2,5 år, dette i følge DNB sin salgsmedarbeider som har salgsoppdraget. I tillegg er det investert millioner i infrastruktur. Dette finnes ingen planlagt infrastruktur utover vei, vann og kloakk i konseptet til LH. Det kreves ytterligere investeringer på minst 15 til 20 mill. i infrastruktur før det vil være mulig å få solgt tomter til deres pris antydning. Det er ingen grunn til å tru at det er mulig å selge mer en 10 til 15 hyttetomter til en pris av kr til kr i Skoganvarre uten at det brukes titalls millioner i infrastruktur. På denne bakgrunn ber jeg kommunen å stoppe den pågående reguleringsplan til at spørsmålet om regulerings alternativ som skal benyttes er avklart. I følge planavdelingen i Miljødepartementet kreves det at det foreligger en oppdatert kommuneplan som er gyldig før en begynner med og utarbeide en områderegulering. På dette grunnlaget oppfordrer jeg dere til å foreta en ny vurdering av reguleringssaken. LUOSTEJOK HYTTEGREND Porsanger kommune har fått Advokatkontoret Odd Enevold AS til å se på problemstillinger som fremkommer fra Kjell K Nilsen Odd Enevold AS VEDR: PORSANGER KOMMUNE KJELL NILSEN Det vises til Deres henvendelse 13. juni Etter det opplyste søkte Kjell Nilsen utmålt ett areal i Skoganvarre i 2001 for og etablere ett turistanlegg. Av forskjellige grunner ble det ikke foretatt noen utmåling, imidlertid ble området regulert til hotell/turistformål. Det var meningen at arealet som skulle utmåles, når det var regulert og utmålt, skulle overføres til Lapland AS. I Brønnøysundregistrene eksisterer det i dag intet selskap med dette navnet. I styret i dette selskapet satt etter den opplyste Frank Liland som i dag har søkt om og få området regulert til hytteformål. Kjell Nilsen har tilkjennegitt at han vil fremme erstatningskrav mot Porsanger kommune dersom slik regulering finner sted. Kjell Nilsen opplyser at grunnlaget for dette er at Frank Liland har utnyttet kunnskaper han har ervervet som styremedlem i Lapland AS til egen fordel. 16

18 Det synes åpenbart at det er en sammenblanding av partsforhold fra Kjell Nilsens side. Dersom Frank Liland har foretatt en slik utnyttelse som er påstått er det Frank Liland erstatningskrav må fremmes mot og ikke Porsanger kommune. Etter min vurdering er det dog tvilsomt om slikt erstatningskrav vil føre frem. Plan av bygningsloven har bestemmelser i 15-3 vedr. erstatning på bakgrunn av reguleringsplan. Dette regulerer de tilfeller hvor en eiendom på grunn av reguleringsplan blir ødelagt som byggetomt. Det er grunneier som i så fall kan bli tilkjent erstatning. Grunneier her er Fefo. Kjell Nilsen har ingen rettigheter etter Plan- og bygningsloven og det er særdeles tvilsomt om Fefo vil fremme og eventuelt vinne frem med erstatningskrav på grunn av at området reguleres fra hotell/turistanlegg til hytteområde. Anne Kirsten Veimæl Utsi og Per Iver Utsi. VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN GBNR. 26/36 LUOSTEJOK HYTTEGREND Vi har noen punkter, som vi vil kommentere i forhold til høringen: 1. Det er ikke tatt hensyn til våre interesser. Vi har ikke visst at det foreligger en opsjonsavtale mellom Luostejok hyttegrend og Finnmarkseiendommen (FeFo) før i juli 2012, som er underskrevet av begge parter i nov./des Da avtalen ble inngått, lurer vi på hvorfor ikke vi ble kontaktet, som har eiendom inntil opsjonsområdet for gbnr. 26/36? Vi ville ikke ha tillatt en slik regulering så tett inntil vår eiendom på grunn av innskrenkning av vår frihet i forhold til våre friluftsinteresser, forringelse av vår eiendom, våre fremtidige planer og vår «førsterett» til nærtliggende arealer i forhold til Øystad. 2. Området rundt vår eiendommen, Øystad er i følge kommuneplanen regulert til LNFområde. Vi kan ikke se at det er tatt hensyn til det. 3. Er det foretatt konsekvensutredning av reguleringsplan gbnr. 26/36 Luostejok hyttegrend siden reguleringsplanen avviker vesentlig fra kommuneplanen? Vi håper kommunen tar hensyn til våre interesser og endrer på reguleringsplanen for gbnr. 26/36. Vi vil ikke at Luostejok hyttegrend forholder seg til arealer så nært inntil Øystad, spesielt ikke inntil E6. Se for øvrig vedlagte kart hvor vi har markert områder som vi ikke vil at Luostejok hyttegrend skal få tildelt til opsjonsområde. Fylkesmannen i Finnmark Høringsuttalelse med innsigelse reguleringsplan for Luostejok hyttegrend Porsanger kommune Fylkesmannen viser til brev av 14. juni Høringsfristen for planutkastet er satt til den 17. august jf. Brev fra kommunen av 19. juli Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse. 17

19 Fylkesmannen har funnet det nødvendig å fremme innsigelse til reguleringsplanen for Luostejok. Innsigelsen fremmes på bakgrunn av at bestemmelsene til planen ikke er utarbeidet etter plan- og bygningslov bestemmelser. Innsigelsen kan frafalles dersom planbestemmelsene utarbeides i tråd med bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven av Fylkesmannen vil da spesielt fremheve lovens kapittel 12 med tilhørende veiledere. Reguleringsplan En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk, flerbruk og vern i bestemt områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet, jf. plan- og bygningslovens En reguleringsplan er et juridisk bindende dokument. Forslag til reguleringsendring for Luostejok hyttegrend, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, består av plankart (utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 2008) med tilhørende bestemmelser (utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 1985) som fastlegger bruk. Planen oppfyller ikke de krav som stilles til utformingen reguleringsbestemmelser. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette funnet det nødvendig å fremme innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsene kan frafalles dersom planbestemmelsene utarbeides i tråd med plan- og bygningslovens (2008) bestemmelser. Fylkesmannen vil da spesielt fremheve lovens 12-5, 12-6 og 12-7, Miljøverndepartementet har nylig publisert en ny Reguleringsplanveileder på sin nettside. Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartementets samlede veiledning til planog bygningsloven Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen til kartog planforskriften og den nasjonale produktspesifikasjonen for arealplan og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Fylkesmannens merknader til reguleringsbestemmelsene: Plantype Av planbestemmelsene fremgår det at planen er utarbeidet som en «bebyggelsesplan». I følge plan- og bygningsloven av 2008 skal reguleringsplaner enten utarbeides som områderegulering, jf eller som en detaljregulering, jf Kommunen må ta stilling til om planen skal utarbeides som område- eller detaljregulering. Reguleringsformål, 1.2 Arealplanformål i reguleringsbestemmelsene er ikke i tråd med plan- og bygningslovens Dette må rettes opp. «Byggeområder Områder for fritidsbebyggelse» må reguleres til «Bebyggelse og anlegg fritidsbebyggelse» o.s.v. Beskrivelse av planen. 1.2 Vi anbefaler at foreslått bestemmelse flyttes til planbeskrivelsen da denne bærer preg av å være informasjon. 18

20 Retningslinjer og reguleringsbestemmelser, 1.4 En reguleringsplan er som nevnt et juridisk dokument. Det er av den grunn svært viktig at det skilles mellom bestemmelser og retningslinjer. Det må tas stilling til om veger innenfor planområdet skal være private eller offentlige. Vi ber kommunen vurdere om det skal gis bestemmelser for vannforsyningsanlegg og friluftsområdene. Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Reindriftsagronomens vedtak: Reindriftsagronomen i Øst-Finnmark fremmer ikke innsigelse til planforslaget for omregulering av gnr fra byggeområde med tilhørende anlegg til hytteområde for fritidsbebyggelse. Hvis følgende forutsetninger tas med i vedtaket: Det tillates ikke utvidelse av det regulerte området. Det tillates ikke oppretting av nye snøscooter og barmarksløyper i tilknytning til hyttegrenden. Begrunnelse: Tiltaket vil ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften i området på grunn av tidligere inngrep. Ytterligere fremtidige fritidsbebyggelse, enn den som er planlagt, kan skape negative konsekvenser for reindriftsutøving i og rundt tiltaksområdet. Tiltaket er behandlet etter fullmakt gitt av Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark i sak 21/2012 til reindriftsagronomen i Øst-Finnmark. Sametinget Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for gnr. 26/36 Luostejok hyttegrend Porsanger kommune Vi viser til Deres brev av , vårt tidligere brev av samt vår henvendelse om utsatt høringsfrist av Høringsfristen ble i forbindelse med dette utvidet til Når det gjelder vårt tidligere innspill om aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens bestemmelser, jf. 8 andre ledd, er dette ivaretatt gjennom pkt. 1.4 og kulepkt. 13 i reguleringsbestemmelsene. Dette er vi fornøyde med og har ingen ytterligere kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Reguleringsbestemmelsene burde imidlertid vært noe tydeligere utformet i plandokumentet. På den måten det er gjort i det foreliggende plandokumentet var det noe vanskelig å få tak i disse, selv om de ligger langt fram i dokumentet. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Finnmark Fylkeskommune. 19

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES Planutvalgets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/452 REGULERINGSPLAN - IBESTAD GOLFBANE 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Gunnar Paulsen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Formannskap 08.02.2010

Detaljer

Hvordan gjøre planene enda bedre?

Hvordan gjøre planene enda bedre? Hvordan gjøre planene enda bedre? Alta 11. november 2014 Foto: M.W. Sundfør Innhold Kommunalt planregister Nasjonal arealplan-id Planbeskrivelse virkninger og KU Kvalitetssikring av planer Flere planavgrensninger

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg Dato: 28.06.2016 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 14.06.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Rendalen kommune REGULERINGSPLAN HOLLA. Arkiv: L12. Saksbehandler:

Rendalen kommune REGULERINGSPLAN HOLLA. Arkiv: L12. Saksbehandler: REGULERINGSPLAN HOLLA Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/799 Saksbehandler: Anne Silje Berg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 56/10 Forvaltningsstyret 23.06.2010 43/10 Kommunestyret 23.09.2010... Skriv

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 13/ Smøla Kommunestyre 7/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 13/ Smøla Kommunestyre 7/ Smøla kommune Arkiv: 055/004 Arkivsaksnr: 2008/1752-26 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 13/12 31.01.2012 Smøla Kommunestyre 7/12 16.02.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:15-09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/17 16/1334 KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON

Detaljer

Porsanger kommune Teknisk avdeling. Saksfremlegg

Porsanger kommune Teknisk avdeling. Saksfremlegg Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2017/1013-2 Arkiv: 24/1/48 Saksbeh: Trond Paulsen Dato: 06.06.2017 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Planutvalget Møtedato Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/383 Saksbehandler:STL Dato:18.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 33/17 Kommunestyret 15.06.2017 2. gangsbehandling-

Detaljer