Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Reidunn Hesjevik Varaordfører (sign) Helge Nicolaisen Assisterende rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 1/14 PS 2/14 PS 3/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 1/14 Orienteringer RS 2/14 Rapport vedrørende utførte salgs- og skjenke og røykekontroller 2013 PS 4/14 PS 5/14 Kommunestyrets budsjettvedtak av endringer i etterkant av møtet Fritak fra politiske verv - Sara Marlene Stødle PS 6/14 Søknad om kjøp av tomt gnr 24 bnr 22 fnr 2 PS 7/14 PS 8/14 Gnr 17 bnr Søknad om kjøp av eiendommen. Søker: Alf Emil Paulsen Reguleringsplan gnr 26 bnr 36 - Luostejok Hyttegrend PS 9/14 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon - sosialtjenesten og NAV Porsanger PS 10/14 Tilstandsrapport grunnskole 2013 PS 11/14 PS 12/14 Forvaltningsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya - utvalgt kulturlandskap i Porsanger kommune Medfinansiering av flyplassprosjekt - Lakselv lufthavn Banak - The gateway to Finnmark. PS 13/14 Årets Porsangerværing 2013 X 1

3 PS 1/14 Godkjenning av innkalling PS 2/14 Godkjenning av saksliste PS 3/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 1/14 Orienteringer 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/167-1 Arkiv: 151 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Kommunestyrets budsjettvedtak av endringer i etterkant av møtet Saksutredning Det vises i denne sammenheng til PS 29/13, budsjett 2014 økonomiplan Under behandling ble flere tiltak som ble debattert i samme møte, og til samme sak utelatt. Tiltakene gjelder: Igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Tiltaket ble for øvrig vedtatt i sak 88/13 i samme møte, forut for selve budsjettbehandlingen og må derfor anses som førende. Tiltaket vil således redusere størrelsen på disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 næringsformål med samme sum. Tilskudd Nye IFU. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres til og med 2016, og således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 med samme sum. Partistøtte politiske partier. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres i hele økonomiplanperioden og vil således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1100 med samme sum. Vurdering Spesielt i denne saken er at tiltakene med stor grad av sannsynlighet var ment votert i sammen med de øvrige tiltakene, men ved en feil ble utelatt. Ordfører har også gjennom sin redegjørelse, gjennom omtalt brev redegjort for dette. I de tilbakemeldinger som er kommet vurderes det som et unisont standpunkt at tiltakene som er beskrevet følger kommunestyrets intensjon, akseptert og gjort kjent som en del av budsjettvedtaket. 3

5 Skulle kommunestyret allikevel reise tvil om dette må tiltakene sees i lys av protokollreglementet. Protokollreglement for Porsanger kommune sier: 8 siste setning: Det protokolleres ikke fremsatte forslag som blir trukket ev. ikke blir tatt opp til avstemming. Sentralt her vil være om hvorvidt tiltakene var fremsatt eller ikke. Ordførers anbefaling Tiltakene som er opplistet i saksutredningen aksepteres som en del av budsjettvedtaket: Igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Tiltaket ble for øvrig vedtatt i sak 88/13 i samme møte, forut for selve budsjettbehandlingen og må derfor anses som førende. Tiltaket vil således redusere størrelsen på disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 næringsformål med samme sum. Tilskudd Nye IFU. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres til og med 2016, og således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 med samme sum. Partistøtte politiske partier. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres i hele økonomiplanperioden og vil således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1100 med samme sum. Administrasjonen innearbeider tiltakene i budsjett 2014 økonomiplan Vedlegg 1 Vedrørende kommunestyrets behandling av budsjett 2014 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Tiltakene som er opplistet i saksutredningen aksepteres som en del av budsjettvedtaket: Igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Tiltaket ble for øvrig vedtatt i sak 88/13 i samme møte, forut for selve budsjettbehandlingen og må derfor anses som førende. Tiltaket vil således redusere størrelsen på disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 næringsformål med samme sum. Tilskudd Nye IFU. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres til og med 2016, og således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1500 med samme sum. Partistøtte politiske partier. Det vises her til brev av , sak 2013/981 hvor Ordfører redegjør for saken (vedlagt). Tiltaket vil gjennomføres i hele økonomiplanperioden og vil 4

6 således redusere disposisjonsfondet med kroner , og følgelig øke ramme 1100 med samme sum. Administrasjonen innearbeider tiltakene i budsjett 2014 økonomiplan

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Fritak fra politiske verv - Sara Marlene Stødle Saksutredning Sara Marlene Stødle søker om fritak fra politiske verv. Hun søker på bakgrunn av at hun ikke er medlem av Sosialistisk Venstreparti, og fordi hun ikke har kapasitet til å drive med politikk. Fritak fra politiske verv behandles ihht. kommuneloven 15.Uttreden. Suspensjon. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Vurdering Sara Marlen Stødle er valgt inn som siste vara til kommunestyret for sosialistisk venstreparti. Hun har i sin søknad ingen begrunnelse for å ikke ha kapasitet til å drive med politikk. Rådmannens innstilling Sara Marlen Stødle innvilges ikke fritak fra sitt politiske verv. Begrunnelse: Det er ikke kommet frem noe gyldig grunn til å innvilge fritak fra politiske verv. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Sara Marlen Stødle innvilges ikke fritak fra sitt politiske verv. 6

8 Begrunnelse: Det er ikke kommet frem noe gyldig grunn til å innvilge fritak fra politiske verv. 7

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/54-6 Arkiv: 24/22 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 91/13 Formannskapet /14 Kommunestyret Søknad om kjøp av tomt gnr 24 bnr 22 fnr 2 Dokumenter Søknad fra Skoganvarre Villmark AS, datert Bakgrunn Skoganvarre Villmark AS har søkt om kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 2 i Skoganvarre. Eiendommen benyttes til campingformål. Skoganvarre Villmark AS har også søkt om å få kjøpe gnr 24 bnr 22 fnr 1. Det er oppført en annen fester av eiendommen gnr 24 bnr 22 fnr 1. Skoganvarre Villmark AS har blitt informert om dette i brev av Saksutredning/Vurdering Søknad om kjøp av kommunale tomter skal behandles av kommunestyret i Porsanger. Tomten er avsatt til camping formål og ligger i Skoganvarre i Porsanger kommune. Det er oppført bygninger i forbindelse med campingplassen på eiendommen, søknaden er i tråd med plan for området. Søknaden gjelder kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 2 som eies av Porsanger kommune. Skoganvarre Villmark AS fester eiendommen. Det er også søkt om kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 1. Dette arealet er det ikke Skoganvarre Villmark som fester i dag. De er informert om dette i brev av og blitt anmodet om å undersøke hva som har skjedd da de overtok campingplassen. Det kan anbefales at Skoganvarre Villmark AS får kjøpe gnr 24 bnr 22 fnr 2. Eiendommen er i matrikkelen oppgitt til å være 31,9 daa. Prisen for kommunale forretningstomter er per dato kr. 28,20. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret innvilger søknaden fra Skoganvarre Villmark AS om kjøp av gnr 24 bnr 22 fnr 2. Skoganvarre Villmark AS får kjøpe gnr 24 bnr 22 fnr 2. 8

10 Pris per dato for kommunale forretningstomter er 28,20, i tillegg vil det komme dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Begrunnelse: Søknaden er i tråd med gjeldende plan for området. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapets forslag: Saken utsettes til neste møte Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Saken utsettes til neste møte 9

11 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 17/380 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Gnr 17 bnr Søknad om kjøp av eiendommen. Søker: Alf Emil Paulsen Dokumenter Søknad om kjøp av eiendommen gnr 17 bnr 380 fra Alf-Emil Paulsen, datert Bakgrunn Alf-Emil Paulsen har søkt om kjøp av gnr 17 bnr 380. Det står oppført et forretningsbygg på eiendommen. Eiendommen er avsatt til forretning/sentrum. Saksutredning/Vurdering Søknad om kjøp av kommunale næringstomter skal behandles av formannskapet og kommunestyret i Porsanger. Tomten er regulert til offentlig formål og/eller offentlige bygninger og ligger i Lakselv sentrum. Det er oppført forretningsbygg på eiendommen. Søknaden gjelder kjøp av gnr 17 bnr 380 som eies av Porsanger kommune. Alf-Emil Paulsen fester eiendommen. Det kan anbefales at Alf-Emil Paulsen får kjøpe gnr 17 bnr 380. Eiendommen er 785,9 kvm. Pris per kvm for kommunale forretningstomter er per dato (søknadstidspunkt) kr 28,20 per kvm. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret innvilger søknaden fra Alf-Emil Paulsen som omsøkt. Alf-Emil Paulsen får kjøpe gnr 16 bnr 378. Eiendommen er 785,9 kvm. Pris per dato for kommunale forretningstomter er kr. 28,20 per kvm, i tillegg vil det komme dokumentavgift og tinglysningsgebyr. 10

12 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Arbeiderpartiet: Porsanger kommune ved kommunestyret avslår søknad dea Alf Emil Paulsen på nåværende tidspunkt i påvente av behandling av arealplanen, delplan: Lakselv sentrum Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret avslår søknad dea Alf Emil Paulsen på nåværende tidspunkt i påvente av behandling av arealplanen, delplan: Lakselv sentrum. 11

13 Porsanger kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: L12 Saksbeh: Trond Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/14 Planutvalget /14 Kommunestyret Reguleringsplan gnr 26 bnr 36 - Luostejok Hyttegrend Saksutredning 30/12 Reguleringsplan gbnr. 26/36 - omregulering Saken har tidligere vært behandlet i planutvalget i Porsanger kommune som sak nr. 30/12 den Planutvalgets vedtak ble som følger: Planutvalget i Porsanger vedtar å legge plan for omregulering av gnr. 26, bnr. 36 fra Byggeområde med tilhørende anlegg til Hytteområde for fritidsbebyggelse ut til offentlig ettersyn i tiden 24. mai 2012 til 5. juli 2012, jf plan- og bygningslovens Planen med bestemmelser og planprogram sendes samtidig berørte parten og naboer til uttalelse med frist 5. juli Planen må fremstilles i SOSI format SOSI 4.3 eller DWG/DXP format. Saken har vært sendt på høring, følgende høringsuttalelser er kommet inn: Kjell K. Nilsen: Brev datert 14. juni 2013 INNSIGELSE PÅ NY REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN Gnr. 26 Bnr. 36 Viser til Deres brev av 14. juni 2012 vedrørende ny regulering av eiendommen Gnr. 26 Bnr. 36 fra Næringseiendom (turistanlegg) til privat hyttebygging. Jeg viser også til mine tidligere henvendelser til Porsanger kommune (PK) av , og Innledning PK er godt kjent med at jeg kreve at PK til enhver tid følger Planloven og Forvaltningsloven i denne saken. Jeg ser det som en selvfølge at de nødvendige vedtak fattes fortløpende i saksbehandlingen, slik at det ikke begås forvaltningsfeil eller saksbehandlingsfeil. Da unngår kommunen at det benyttes rettsmidler. 12

14 For ordens skyld vil jeg også opplyse at Oslo kommune brukte 15 år og flere hundre millioner kroner i saksbehandling og juridisk bistand til å omregulere Smestad krysse i Oslo. Dette til tross for at både Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Oslo var positiv til denne reguleringen. Ettersom denne reguleringen bærer preg av å være en vennetjeneste er det viktig at alle formelle vedtak fattes slik at jeg slipper å påklage at det ikke blir gjort. Jeg er overbevist om at PK aldri hadde startet arbeid med omregulering av denne eiensommen vist PK selv hadde betalt for tidligere reguleringsarbeid. Som PK forstår vil jeg påklage alle vedtak som ikke er i tråd med mine interesser. Kunnskapens vugge i Porsanger og Fefo Har en kunnskap, da har en også nøkkelen til rikdom og evig lykke. Det har gjennom flere tiår vært påstått at kunnskapens vugge sto i Porsanger. I media har det kommet frem at Lakselv var et finansieringssenter for Finnmark. Det har også i løpet av det siste tiåret vokst opp en rekke eiendomsselskaper som har ønsket å gjøre seg rike. Aksjonærene i disse selskapene ser på seg selv som smarte, dyktige og kunnskapsrike. Felles tankegang for disse selskapene er at det alltid vil være lettjente penger også innen eiendomsutviklinga. Og utbytte vil bli ubegrenset stort dersom de kan foreta snarveier og utnytte andres arbeid. Noen av dem påstår de har kommunens velsignelse. Fefo har i denne saken vært fullt innforstått med ettersom PK er en omstillingskommune og mottar flere titalls millioner til omstilling og til nye arbeidsplasser, er det ikke mulig å omregulere denne næringseiendommen til privat hyttegrend. Fefo er også godt kjent med at det ikke er mulig å få regulert mer enn maks 50 dekar til hytte utbygging i reindriftsområder uten at en har reindriftas velsignelse. De vet også at det ikke vil være mulig politisk å omregulere denne eiendommen fra næring med flere hundre arbeidsplasser til fritidshytter. Dette har de vist når de inngikk avtaler og feste med Liland & kompani. Etter min oppfatning driver Fefo svindel i denne saken. Her har Fefo mottatt ca kr i festeavgift for noe som de har vist ikke var mulig å få gjennomført. Er det fattet vedtak Først vil jeg påklage at jeg ikke har mottatt vedtak fattet av PK for hvilke rettigheter jeg har i denne reguleringsplanen. Tidligere ordfører Skanke påsto at den nye reguleringsplanen var meg uvedkommende og at jeg måtte holde meg unna reguleringsarbeidet ettersom jeg ikke var part i saken. 13

15 Jeg har av Idar Langmyr fått opplyst i telefon den 15. juni 2012 om at PK anser meg som part i saken men uten innsigelsesrett. Ettersom jeg ikke har mottatt noe vedtak på dette ber jeg PK sende meg vedtaket. Det er en selvfølge at PK stanser videre arbeid med reguleringsplanen til at nødvendige vedtak er oversendt meg. Jeg har også henvendt meg til PK gjentatte ganger og bedt om å få tilsendt andre vedtak fattet av planutvalget, men jeg har ikke mottatt noen vedtak fattet av planutvalget i PK. Dette er også i strid med loven. Etter min oppfatning er denne saksbehandlingen er i strid med både Planloven og Forvaltningsloven. Jeg ber derfor PK omgående oversende meg alle vedtak fattet av planutvalget. Har jeg ikke innen kort tid mottatt alle vedtak vil jeg påklage PK sin opptreden. Jeg ber også at PK viser til lovhjemmel eller rettspraksis for sitt vedtak. Det er også en selvfølge at arbeidet med reguleringsplanen stoppes til at dette vedtaket er gjort. Jeg ber også PK å opplyse om hvilken rett jeg har til å klage ved et vedtak fattet av PK som ikke er i min interesse. PK er godt kjent med at saksbehandlingsfeil vil kunne medføre erstatningsansvar både for PK og enkeltpersoner som fatter vedtak som ikke er lovhjemlet. Jeg skal også opplyse om at verken KS eller Miljødepartementet har hørt om at en kommune starter å omregulere en eiendom fra næringsvirksomhet (turistanlegg) til privat hyttegrend. Dette har vel sin bakgrunn i at det ikke er PK som har betalt for reguleringsarbeidet. Det sender også et kraftig signal til andre som ønsker å investere i PK. Det skal også opplyses at Miljødepartementet gjorde meg oppmerksom på at jeg har mulighet til å påklage et slikt vedtak og samtlige andre vedtak i reguleringsplanen. Dette vil bli gjort Her skinner det gjennom hvilke syn Miljødepartementet har på reguleringssaker som omhandler å regulere bort arbeidsplasser i kommuner som har nedgang i forlketallet og mottar omstillingsmidler. Miljødepartementet er også meget kritisk til hyttebygging i eksisterende reindriftsområder. Det er ikke tvil om at PK gjør seg til latter ved denne omreguleringen. Jeg er også overbevist om at dette blir lagt merke til i andre departement. Hvilken paragraf skal benyttes Frank Liland & kompani har fremmet regulering av G/B nr. 26/36 etter Planlovens 12-1 og Det er en realitet at Liland & kompani skal regulere ca 2000 dekar til hyttetomter. Dette fordelt på tre faser. Det er dokumentert i avtaler mellom Fefo og Liland & kompani. Her unndrar Liland & kompani fakta i saken. I prospekt utgitt av Liland & kompani kommer det frem at hver hyttetomt skal ha en størrelse på 1 dekar. Dette medfører at det er planlagt å regulere for ca 2000 hytter på dette arealet. Denne utbyggingen er så stor at den etter loven områdereguleres etter 12-2 i Planloven. Hensikten med områderegulering er at et større areal ikke skal kunne reguleres bit for bit uten at det blir foretatt omfattende konsekvensutredninger av dette arealet. Før slik regulering starter skal kommunen ha en godkjent og oppdatert arealplan for kommunen på plass. Her er det ikke tvil om at formålet er å bebygge hele området (2000 dekar). 14

16 Til PK skal jeg også opplyse at Miljøvernministeren har stoppet en utbygging av 91 hytter på Breiviknes utenfor Tromsø. Det skal også opplyses at det i Sarves i Alta er solgt bare 1 hyttetomt i løpet av 2,5 år. Også ved Målselv Fjellandsby er det stopp i salget av tomter. Det er ikke tvil om at den dokumentasjon som Liland & kompani har produsert ikke lar seg gjennomføre økonomisk. Det fremstår som ønsketenkning og luftslott. Jeg registrerer også at Ordfører Knut Roger Hansen har ønsker og vyer om å få Porsanger kommune til å bli et NAV for fremtidig cruisetrafikk i Nord-Norge og samtidig regulere den eneste tomten for nytt hotell til hyttegrend. Da trur jeg at de som leser ordførerens ønsker og vyer får frem latteren. Det blir ikke første gang kommunen gjør seg til latter. Investor og Norges reiselivs guru nr. 1 Steinar Hovi fra Beitostølen (han eier mer en 2500 senger og mer en 90% av all virksomhet på Beitostølen) har gjentatte ganger siden 2006 sagt at han ville stille opp for kommunen for å få realisert et hotell på denne eiendommen. Seinest i 2009 fikk jeg han til å stille opp på nytt for kommunen. Jeg må også presisere at Hovi ikke ønsket å motta noen former for vederlag for arbeidet han ville utførte. Her må jeg også opplyse at ordfører Skanke og næringsavdelingen i ettertid har svidd av flere hundretusen kroner på udugelige konsulenter. Daværende ordfører Skanke ønsket ikke at han stilte opp for kommunen. På dette tidspunktet hadde ordfører Skanke fått andre planer for eiendommen, og ønsket ikke at det ble realisert hotell på den. Dette er samrøre av forvaltning i kommunen og interesser til venner. Det skal også opplyses at ordføreren skjelte meg ut på det groveste og ba meg holde meg borte fra saken. Jeg har tidligere tilbudt Liland & kompani om å overta og fullføre reguleringsplanen som jeg har startet opp på Otermoen. Dette arealet er på 50 dekar. Ettersom Liland & kompani ikke har kompetanse til å gjennomføre en relevant regulering av et slikt areal selv har jeg også tilbudt dem bistand. PÅSTAND 1. Porsanger kommune sender meg alle fattede vedtak og opplyser meg om tidsfrister for innsigelse. 2. Porsanger kommune fatter de nødvendige vedtak slik at aktuelle loven blir fulgt. 3. Porsanger kommune fatter vedtak om at det aktuelle vedtaket skal områdereguleres. Jeg regner med at jeg ikke trenger gjøre Porsanger kommune oppmerksom på at blir ikke aktuelle påstander fulgt vil avgjørelsene bli anket. I tillegg mottar kommunen brev datert 21. juni 2012 fra Kjell K Nilsen med følgende ordlyd: KLAGE SAKSBEHANDLINGSFEIL Reguleringsplan gbnr:26/36 I følge opplysninger fra Fefo er det målsetningen til Luostejok Hyttegrend (LH) å utbygge ca 2000 dekar totalt, med 2000 hytter/leiligheter. LH har inngått avtale med Fefo som dokumenterer en slik utbygging. Her har tiltakshaver unndratt det virkelige formålet for 15

17 Porsanger kommune og sektormyndigheter. Her har LH holdt tilbake relevant informasjon for å kunne benytte i Plan- og bygningsloven. Dette tiltaket krever at det utarbeides en områdeplan etter 12-2 i Plan- og bygningsloven. Det kreves også at kommunen har en gyldig kommuneplan / generalplan som grunnlag for denne nye plan. Jeg vil også opplyse at LH har fått tilbud av meg om å videreføre reguleringsplan på Otermoen under forutsetning at de holder seg unna eiendommen på Luostejok. Dette tilbudet ville løse alle kommende problemer. Men de har takket nei. Jeg skal også opplyse at også jeg har interesse i at det etableres flere hytter i Porsanger. Til deres orientering vil jeg opplyse at Sarves AS i Alta har solgt en tom i løpet av 2,5 år, dette i følge DNB sin salgsmedarbeider som har salgsoppdraget. I tillegg er det investert millioner i infrastruktur. Dette finnes ingen planlagt infrastruktur utover vei, vann og kloakk i konseptet til LH. Det kreves ytterligere investeringer på minst 15 til 20 mill. i infrastruktur før det vil være mulig å få solgt tomter til deres pris antydning. Det er ingen grunn til å tru at det er mulig å selge mer en 10 til 15 hyttetomter til en pris av kr til kr i Skoganvarre uten at det brukes titalls millioner i infrastruktur. På denne bakgrunn ber jeg kommunen å stoppe den pågående reguleringsplan til at spørsmålet om regulerings alternativ som skal benyttes er avklart. I følge planavdelingen i Miljødepartementet kreves det at det foreligger en oppdatert kommuneplan som er gyldig før en begynner med og utarbeide en områderegulering. På dette grunnlaget oppfordrer jeg dere til å foreta en ny vurdering av reguleringssaken. LUOSTEJOK HYTTEGREND Porsanger kommune har fått Advokatkontoret Odd Enevold AS til å se på problemstillinger som fremkommer fra Kjell K Nilsen Odd Enevold AS VEDR: PORSANGER KOMMUNE KJELL NILSEN Det vises til Deres henvendelse 13. juni Etter det opplyste søkte Kjell Nilsen utmålt ett areal i Skoganvarre i 2001 for og etablere ett turistanlegg. Av forskjellige grunner ble det ikke foretatt noen utmåling, imidlertid ble området regulert til hotell/turistformål. Det var meningen at arealet som skulle utmåles, når det var regulert og utmålt, skulle overføres til Lapland AS. I Brønnøysundregistrene eksisterer det i dag intet selskap med dette navnet. I styret i dette selskapet satt etter den opplyste Frank Liland som i dag har søkt om og få området regulert til hytteformål. Kjell Nilsen har tilkjennegitt at han vil fremme erstatningskrav mot Porsanger kommune dersom slik regulering finner sted. Kjell Nilsen opplyser at grunnlaget for dette er at Frank Liland har utnyttet kunnskaper han har ervervet som styremedlem i Lapland AS til egen fordel. 16

18 Det synes åpenbart at det er en sammenblanding av partsforhold fra Kjell Nilsens side. Dersom Frank Liland har foretatt en slik utnyttelse som er påstått er det Frank Liland erstatningskrav må fremmes mot og ikke Porsanger kommune. Etter min vurdering er det dog tvilsomt om slikt erstatningskrav vil føre frem. Plan av bygningsloven har bestemmelser i 15-3 vedr. erstatning på bakgrunn av reguleringsplan. Dette regulerer de tilfeller hvor en eiendom på grunn av reguleringsplan blir ødelagt som byggetomt. Det er grunneier som i så fall kan bli tilkjent erstatning. Grunneier her er Fefo. Kjell Nilsen har ingen rettigheter etter Plan- og bygningsloven og det er særdeles tvilsomt om Fefo vil fremme og eventuelt vinne frem med erstatningskrav på grunn av at området reguleres fra hotell/turistanlegg til hytteområde. Anne Kirsten Veimæl Utsi og Per Iver Utsi. VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN GBNR. 26/36 LUOSTEJOK HYTTEGREND Vi har noen punkter, som vi vil kommentere i forhold til høringen: 1. Det er ikke tatt hensyn til våre interesser. Vi har ikke visst at det foreligger en opsjonsavtale mellom Luostejok hyttegrend og Finnmarkseiendommen (FeFo) før i juli 2012, som er underskrevet av begge parter i nov./des Da avtalen ble inngått, lurer vi på hvorfor ikke vi ble kontaktet, som har eiendom inntil opsjonsområdet for gbnr. 26/36? Vi ville ikke ha tillatt en slik regulering så tett inntil vår eiendom på grunn av innskrenkning av vår frihet i forhold til våre friluftsinteresser, forringelse av vår eiendom, våre fremtidige planer og vår «førsterett» til nærtliggende arealer i forhold til Øystad. 2. Området rundt vår eiendommen, Øystad er i følge kommuneplanen regulert til LNFområde. Vi kan ikke se at det er tatt hensyn til det. 3. Er det foretatt konsekvensutredning av reguleringsplan gbnr. 26/36 Luostejok hyttegrend siden reguleringsplanen avviker vesentlig fra kommuneplanen? Vi håper kommunen tar hensyn til våre interesser og endrer på reguleringsplanen for gbnr. 26/36. Vi vil ikke at Luostejok hyttegrend forholder seg til arealer så nært inntil Øystad, spesielt ikke inntil E6. Se for øvrig vedlagte kart hvor vi har markert områder som vi ikke vil at Luostejok hyttegrend skal få tildelt til opsjonsområde. Fylkesmannen i Finnmark Høringsuttalelse med innsigelse reguleringsplan for Luostejok hyttegrend Porsanger kommune Fylkesmannen viser til brev av 14. juni Høringsfristen for planutkastet er satt til den 17. august jf. Brev fra kommunen av 19. juli Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse. 17

19 Fylkesmannen har funnet det nødvendig å fremme innsigelse til reguleringsplanen for Luostejok. Innsigelsen fremmes på bakgrunn av at bestemmelsene til planen ikke er utarbeidet etter plan- og bygningslov bestemmelser. Innsigelsen kan frafalles dersom planbestemmelsene utarbeides i tråd med bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven av Fylkesmannen vil da spesielt fremheve lovens kapittel 12 med tilhørende veiledere. Reguleringsplan En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk, flerbruk og vern i bestemt områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet, jf. plan- og bygningslovens En reguleringsplan er et juridisk bindende dokument. Forslag til reguleringsendring for Luostejok hyttegrend, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, består av plankart (utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 2008) med tilhørende bestemmelser (utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 1985) som fastlegger bruk. Planen oppfyller ikke de krav som stilles til utformingen reguleringsbestemmelser. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette funnet det nødvendig å fremme innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsene kan frafalles dersom planbestemmelsene utarbeides i tråd med plan- og bygningslovens (2008) bestemmelser. Fylkesmannen vil da spesielt fremheve lovens 12-5, 12-6 og 12-7, Miljøverndepartementet har nylig publisert en ny Reguleringsplanveileder på sin nettside. Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartementets samlede veiledning til planog bygningsloven Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen til kartog planforskriften og den nasjonale produktspesifikasjonen for arealplan og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Fylkesmannens merknader til reguleringsbestemmelsene: Plantype Av planbestemmelsene fremgår det at planen er utarbeidet som en «bebyggelsesplan». I følge plan- og bygningsloven av 2008 skal reguleringsplaner enten utarbeides som områderegulering, jf eller som en detaljregulering, jf Kommunen må ta stilling til om planen skal utarbeides som område- eller detaljregulering. Reguleringsformål, 1.2 Arealplanformål i reguleringsbestemmelsene er ikke i tråd med plan- og bygningslovens Dette må rettes opp. «Byggeområder Områder for fritidsbebyggelse» må reguleres til «Bebyggelse og anlegg fritidsbebyggelse» o.s.v. Beskrivelse av planen. 1.2 Vi anbefaler at foreslått bestemmelse flyttes til planbeskrivelsen da denne bærer preg av å være informasjon. 18

20 Retningslinjer og reguleringsbestemmelser, 1.4 En reguleringsplan er som nevnt et juridisk dokument. Det er av den grunn svært viktig at det skilles mellom bestemmelser og retningslinjer. Det må tas stilling til om veger innenfor planområdet skal være private eller offentlige. Vi ber kommunen vurdere om det skal gis bestemmelser for vannforsyningsanlegg og friluftsområdene. Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Reindriftsagronomens vedtak: Reindriftsagronomen i Øst-Finnmark fremmer ikke innsigelse til planforslaget for omregulering av gnr fra byggeområde med tilhørende anlegg til hytteområde for fritidsbebyggelse. Hvis følgende forutsetninger tas med i vedtaket: Det tillates ikke utvidelse av det regulerte området. Det tillates ikke oppretting av nye snøscooter og barmarksløyper i tilknytning til hyttegrenden. Begrunnelse: Tiltaket vil ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften i området på grunn av tidligere inngrep. Ytterligere fremtidige fritidsbebyggelse, enn den som er planlagt, kan skape negative konsekvenser for reindriftsutøving i og rundt tiltaksområdet. Tiltaket er behandlet etter fullmakt gitt av Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark i sak 21/2012 til reindriftsagronomen i Øst-Finnmark. Sametinget Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for gnr. 26/36 Luostejok hyttegrend Porsanger kommune Vi viser til Deres brev av , vårt tidligere brev av samt vår henvendelse om utsatt høringsfrist av Høringsfristen ble i forbindelse med dette utvidet til Når det gjelder vårt tidligere innspill om aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens bestemmelser, jf. 8 andre ledd, er dette ivaretatt gjennom pkt. 1.4 og kulepkt. 13 i reguleringsbestemmelsene. Dette er vi fornøyde med og har ingen ytterligere kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Reguleringsbestemmelsene burde imidlertid vært noe tydeligere utformet i plandokumentet. På den måten det er gjort i det foreliggende plandokumentet var det noe vanskelig å få tak i disse, selv om de ligger langt fram i dokumentet. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Finnmark Fylkeskommune. 19

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 Dok.nr: 35 Arkiv: FA-L12, FE- Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 23.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 3, BNR. 75, FRØYSLIEVEIEN. 2. GANGS BEHANDLING Utvalgssaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed» ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO «Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID»

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06.

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06. Nordreisa kommune Sak 0055/03 SÆRUTSKRIFT Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: REGPL Sørkjosengartneritomta / L12 Arkivsak: 02/01355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 Dok.nr: 14 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 10.08.2015 REGULERINGSPLAN - FAGERLUNDVEIEN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 081/15 Formannskapet 27.08.2015

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.:09:15 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Jorulf Gumdal,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00-10.30

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00-10.30 Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00-10.30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mona Solvang Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann LEKA KOMMUNE Dato: 27.03.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 16.04.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer