Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr / / PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg av sjøkabler- Vesterøy til Kirkøy tlegg av sjøkabel i eksisterende kabeltraseer på strekningen Kråkerøy-Vesterøy-Kirkøy i Fredrikstad og Hvaler kommune 2012/ / BS/Anette Hansen T12 'Kristine Beate Johansen' Ønske om kommunal kontaktperson for oppdatering av databasen for inngrepsfrie naturområder i Norge (NON) Oppdatering av databasen for inngrepsfrie naturområder (NON) 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm K50 Jensen Carl Henrik Side: 1 av 48

2 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Gjelder tillatelse til å felle store Bjørketrær utenfor egen tomt Felling av trær utenfor egen tomt 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm K00 Kristian Hauge Pedersen Oversendelse av melding Søknad om deling - rekvisisjon av oppmåling gnr 47 bnr / / GO/Tormod Dahlberg 47/1 Statens Kartverk Svar på søknad om torgplass 2013 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Arne Hiller Side: 2 av 48

3 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om leie av torgplass. Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Same Ol`Story nnkaling til oppmålingsforretning. nnløsning av festetomt gnr 29 bnr 1 fnr / / GO/Tormod Dahlberg 29/1/54 LØKKEBERG LEF ODDVAR FERNANDER BRTA MARE FERNANDER HANS PETTER Svar på søknad om bilkjøring Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Knut Georg Kåsin Nilsen Side: 3 av 48

4 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av søknad om dispensasjon fra fasadelengdebestemmelsene i kommuneplanens arealdel pkt b - tilbygg til hytte - gnr 6 bnr 1 fnr 25 - Kirkeøy - Behandling av søknad om rammetillatelse. Oppheving av vedtak PA 33/13. Byggesak - tilbygg til eksisterende hytte - gnr 6 bnr 1 fnr / / PM/Anna Auganes 6/1/25 Boxs Arkitektstudio AS Orientering om videre saksgang vedrørende utbedring av moloanlegg - gnr 3 bnr 82 - Skjærhalden Vedrørende utbedring av moloanlegg på eiendommen gnr 3 bnr 82, Skjærhalden 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 3/82 Stenseth Grimsrud arkitekter AS Ledsagerbevis Ledsagerbevis - ***** ***** 2013/ / HVALER KOMMNE/Bjørg Næss Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F00 ***** Side: 4 av 48

5 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar vedrørende søknad på vikariat skjermet enhet nternutlysning Fagarbeider i 50 % vikariat Avd. Tisler, Skjermet enhet. 2013/ / OT/Lise Krogstad P Off.loven ***** Foreslått detaljregulering for Stentippen Kirkøy - Høring/offentlig ettersyn - Faglig råd Reguleringsplan Stentippen øst 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Tore Tindlund Avsender Fylkesmannen i Østfold, Statens hus Takstgrunnlag og eiendomsforhold - gnr 42 bnr 12 fnr 104 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13390/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Hege og Heidi Skaug Side: 5 av 48

6 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding om eiendomsskatt for gnr 30, bnr 20, fnr 26 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13391/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Rune Bråthen Oppfølging av boplikt på eiendommen gnr 35 bnr 379 Oppfølging av boplikt gnr 35 bnr / / PLAN/Jan Torp Pharo 35/379 Reidun Tingstveit Wistner og Petter Wistner Vedrørende oppføring av tilbygg - gnr 37 bnr 42 Påbygg bolig - gnr 37 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 37/42 Christopher Jensen Side: 6 av 48

7 -, Dokumenttype:,, Status: J,A tleiebygget ditt på Økholmen får adresse Adressenummer - Økholmen 2013/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Kurt Nordeng Toto holding AS Bjørg Nyhus Granholdt og Jan Erik Granholdt Randi Skaaraaen og John Herberg Aasta Omdal og Per Ravn Omdal Astri Bille og Jan-Fredrik Fosse Vigdis Williams Ekeberg og Robert Ewan E. Williams Sissel M. Bjerkholt Gangsø Svein Bratli Vida Denise Beemer og Jan Toralv Garpestad Erik Bratli Morten Kristoffersen Tommy Jensen Knut Erling Andersen Finn Løken Eivind Rud Karin Margareta Gjersøe og Stein Roar Sogge Anne Lise Malo Dyb og Per Otto Dyb Tove Hafnor og Ole Andreas Hafnor nger Gerd Biseth Janicke Kielland og Jan Kielland Lunder & Aas AS Joyce Berg og Jan Wilhelm Berg Morten K. Finstad Østsiden Eiendom AS Hanne Espeseth og Bengt Dynesen Mona Berger Larsen og Aslak Koppang Larsen Elin Dalen og Harald Karsten Hermansen Side: 7 av 48

8 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Hanne Løvdal Gulseth og Morten Carstens Moe Anita S. H. Nicolaisen og Rune Nicolaisen Siw-Beate Rønold og Andreas Rønold Jan Edvard Vadders bo Jarle Herikstad Toto holding AS Bjørg Horne Bjørg Horne Toril Amundsen og Geir Emil Amundsen Anne Grethe Pedersen Oddbjørn Schei Kåre Aas Bjørn Holm Damhaug Geir Atle Kristiansen Tone Helene Moen og Kjetil Moen Liss Maria Myrvang nni Lisbeth Myrvang Prometeus AS Karen-Marie Estrup Lunde Barka AS Marit Lunder Tilbakemelding på takst for Hytte 3591 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13554/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Knut Sigmund Dalen Side: 8 av 48

9 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale - lærling Personalmappe - tilsettingsforhold - Joakim J.J. Aakre 2013/ / OT/Jon ngar Sørensen ***** Joakim Aakre Byggesak gnr 4 bnr Stenlia 16 Skjærhalden Byggesak gnr 4 bnr Stenlia 16 Skjærhalden 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/102 Anova Boliger AS Melding om flytting Eiendom gnr 49 bnr 235 i Hvaler 2011/ / PM/Jan Torp Pharo 30/42 Lars Borgersen Side: 9 av 48

10 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Adressering Norderhaug/Bredbukta Adressenummer - Norderhaug og Bredbukta 2013/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Tore var Slettemoen Tillegg til innsendt søknad om dispensasjon Søknad om tillatelse til tiltak - reparasjon ombygging fritidsbolig gnr 53 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 53/31 Hein Arne Mathisen Saksnr 5/1791 nnsynsbegjæringer / / HVALER KOMMNE/Anne-Kari Haakenstuen Holvik 057 Kine Rustad Kristiansen Side: 10 av 48

11 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 42 bnr 288 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 42 bnr / / BS/rina Bjørnevald 42/288 Thomas Andresen Vedrørende Dypedal brygge Dypedal brygge - reguleringsplan 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 44/4 Eivind Eckhoff Vedrørende planstatus og begrunnelse - gnr. 36 bnr. 63 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - gnr 36 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 36/63 Grethe Gjester Side: 11 av 48

12 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bilder Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 42 bnr / / BS/rina Bjørnevald 42/288 Thomas Andresen Vedrørende søknad om fritak - landfesteavgift Fritak - landfesteavgift - Skjærhalden båthavn 2013/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Skjærhalden Båtforening Søknad på stilling som miljøarbeider 40,5% Ledig stilling - miljøarbeider 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Side: 12 av 48

13 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Eiendomsskatt - gnr 47 bnr 285 snr 2 - snr 3 - snr 4 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 15729/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Karl Fredrik Karlsgård Tilbakemelding om takstgrunnlag for gnr 31 bnr 46 og 51 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 15750/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Kirsten Lycke Arbeidsavtale økt stilling Personalmappe - tilsettingsforhold - Gry Aasen Otgard 2011/ / TF/Birgit Lunde Kristiansen ***** Gry Aasen Otgard Side: 13 av 48

14 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding om taksering av festetomter Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 16976/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Erik Norheim Attest vedrørende brukerstyrt assistent (BPA) Personalmappe - tilsettingsforhold - Bente Knudsen 2012/ / TF/Veronika Kopreitan ***** Bente Knudsen tvendig besiktning av fritidsboligen Varsel om ytre endringer av tak gnr 41 bnr 9 - Bredengkilen, Asmaløy 2013/ / BS/Per-Erik Johansen 41/9/7 John M. Hammervoll Side: 14 av 48

15 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnkalling Administrativt samarbeidsutvalg 2013 (ADSAM) 2013/ / RÅDMANN/Anders Bekkevold F00 Larsen Lars Håkon Krogstad Lise Kopreitan Veronica Odden Eide Knut Tore Rapport etter tilsyn etter bhg.lovens 8 og 16, Huser Gårdsbarnehage Kommunalt tilsyn barnehager og / / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad A10 Huser Gårdsbarnehage v/liv Bjønnes og Bjarte Bjønnes Dispensasjon- og byggetillatelse - stikkledning for VA - gnr 30 bnr 82 og gnr 30 bnr Søndre Sandøy Søknad om tillatelse til tiltak - bygningstekniske installasjoner/nyanlegg hytte - gnr 30 bnr / / BS/Anette Hansen 30/82 Kråkerøy Rør AS Side: 15 av 48

16 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nvitasjon til S-møte på Asmaløy barnehage S-møter Asmaløy barnehage 2011/ / ASMB/Kirsten Elvsveen A10 Karen Marie Aanonsen mfl Oppføring garasje gnr 40 bnr 90 Oppføring garasje gnr 40 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 40/90 Morten Rolf Johansen Tilbakemelding på spørsmål om faktura til Sameiet Moloen - gnr 47 bnr 285 Eiendomsskatt - klage - faktura - avtaler 2013/ / RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Sameiet Moloen Side: 16 av 48

17 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på spørsmål i forbindelse med regning Klage - eiendomsskatt gnr 48 bnr / / RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 48/83 Berit Aresvik Myhrer Tidsforløp i søknad om tomtedeling Tomtedeling - Stenlia 21 gnr 4 bnr gnr 4 bnr gnr 4 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 4/107 Annova Boliger AS Forespørsel endelig behandling Tilbygg hytte gnr 37 bnr 56, / / BS/rina Bjørnevald 37/56 Tori Henriksen Side: 17 av 48

18 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende kommunale avgifter for eiendom 48/33 Rekefabrikken. Fiskernes andelslag Bukta - eiendom gnr 48 bnr 33 - Papper 2013/ / VARV/Per Kåre Rubach 48/33 Vedrørende søknad om dispensasjon og byggetillatelse for arbeider med fasade og terrasse Varsel om ytre endringer av tak gnr 41 bnr 9 - Bredengkilen, Asmaløy 2013/ / BS/Per-Erik Johansen 41/9/7 Svar på spørsmål om man må betale eiendomsskatt før eventuelle feil er rettet opp Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19455/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Ekstrand Mette Side: 18 av 48

19 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Gnr 29 bnr 72 - tbygging av vedbod til anneks - la Søndre Sandøy Gnr 29 bnr 72 - tbygging av vedbod til anneks - la Søndre Sandøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 29/72 Haptic v/nikolai Butenschøn Oppføring av enebolig med tilhørende anneks gnr 29 bnr 243, Nedgården Oppføring av enebolig med tilhørende anneks gnr 29 bnr 243, Nedgården 2012/ / BS/rina Bjørnevald 29/243 Advokat Bård Bergem Hauger Spør om oppdatering i saken Søknad om oppføring av mur og nytt gjerde gnr 4 bnr Strandveien / / BS/rina Bjørnevald 4/136 Calluna Grøntanlegg AS Side: 19 av 48

20 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Skattetakst 2013 Eiendomsskatt - klage - gnr 47 bnr 3 fnr 95 snr 0 - Nord i fjella / / RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 47/3/95/0 Anne Kristin Bakalovic nformasjon takstgrunnlag Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19660/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 John Malting Foreløpig svar vedrørende innløsning av festegrunn Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - gnr 43 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 43/119 Sand Brygge AS Side: 20 av 48

21 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding ift takstgrunnlag og eiendomsskatt for eiendom 15/8 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19674/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Ragnhild Ellingsen Oppføring av anneks Spørsmål i forbindelse med oppføring av anneks - gnr 3 bnr / / BS/rina Bjørnevald 3/156 Bård Tvedtnæs Etterlyser svar Grensepåvisning - Gnr 4 Bnr / / GO/Halvor S Reff 4/128 Lasse Nordal Side: 21 av 48

22 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Anmodning om forhåndskonferanse Bygging av bolig gnr 31 bnr / / BS/rina Bjørnevald 31/27 Nina Tvete Ber om bekreftelse Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19766/ RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Arne Skaug Manglende sanitærabonnement - Ø. Bjerkeli (53/284) Etablering av felles og stikkledninger for VA til 15 hytter - gnr 53 bnr 272 med flere - Skjelsbutoppen 2013/ / BS/Anette Hansen 53/272 Anne Mette Karlsen hvaler-ror.no) Side: 22 av 48

23 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Gnr 38 bnr 78 - Tilbygg fritidsbolig - Huserveien 103 Gnr 38 bnr 78 - Tilbygg fritidsbolig - Huserveien / / BS/rina Bjørnevald 38/78 Thor Olav Bangor Svar på spørsmål om møte - gnr 42 bnr 68 Ønske om møte - utskilte tomter - gnr 42 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 42/68 Anders Vesta nderinstansens behandling av klage over eiendomsskattetakst - gnr 38 bnr 12 - Huserveien 176 klage - eiendomsskatt gnr 38 bnr 12 Huserveien / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 38/12 Rita rene Bratli Side: 23 av 48

24 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar vedrørende vedlikeholdskostnader av havneanlegget i tgårdskilen Vedlikehold av havneanlegg i tgårdskilen 2013/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P30 Fjordfisk A/S Klagesak Hvaler kommune - deling av eiendom - gnr 29 bnr kommunens kommentarer til tilleggsopplysninger fra klager Gnr 29, bnr 160 Søndre Sandøy - deling 2011/ / BS/Per Otto Rød 29/160 Fylkesmannen i Østfold Tillatelse til utlegging av flytebrygge på eiendommen gnr 49 bnr 1 - Stormmusfjellet Tilbygg brygge gnr 49 bnr 1, Stormmusfjellet 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 49/1 Skjærgårdsbrygger AS v/ Sten Arne Verner Onstad Side: 24 av 48

25 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nderinstansens behandling av klage eiendomsskatt - gnr 36 bnr 44 - Gamle Vikervei 75 Eiendomsskatt - klage - gnr 36 bnr 44 - Gamle Vikervei / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 36/44 Sigbjørg Sølvi H Malmo nderinstansens behandling av klage - eiendomsskatt - gnr 36 bnr 49 - Landfasten på Asmaløy Klage - eiendomsskatt - gnr 36 bnr 49 - Landfasten på Asmaløy 2013/ / RÅDMANN/Einar G Nilsen 36/49 Siri Thoresen Heed Rekvisisjon oppmåling - Gnr 29 nr 1 festetomt 58 og 49 - Søndre Sandøy - Sauholmen Grensepåvising gnr 29 bnr 1 feste 49 og / / GO/Halvor S Reff 29/1/49 'Kari Bjørklid' Side: 25 av 48

26 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 42 bnr 17 fnr 8 - Spjærholmen Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 43 bnr 17 fnr 8 - Spjærholmen 2013/ / BS/Per-Erik Johansen 43/17/8 K. Emil Andersson Lille Granholmen - vedtatt adressenavn for Granholmen ved Langekil/Nordenga Adresser - Granholmen av Langekil 2013/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Statens Kartverk Språkrådet, stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Søknad sanitærabonnement Forhåndsuttalelse ved byggesak 47/11 - tgårdskilen 2011/ / VARV/mar Askhabov 47/11 Reidar Reinertsen Side: 26 av 48

27 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dokumenter Grensepåvisning - Gnr 4 Bnr / / GO/Tormod Dahlberg 4/128 Lasse Nordal Merknader til tomtedelingsplan delfelt B11 og B12 Tomtedelingsplan delfelt B11 og B12 Tømmerholtet 2013/ / PLAN/Susanne Lund Johansen 40/165 Skjærgårdsboliger AS Oppmålingsforretning over - gnr 4 bnr 128 Grensepåvisning - Gnr 4 Bnr / / GO/Tormod Dahlberg 4/128 Eline og Vincent Skjalg Nordal Side: 27 av 48

28 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Klage på eiendomstaksering av hyttetomt i Hvaler kommune 5/1/74- Koltorpneset 75 - Kirkeøy / ngvill Bjarøy Klage - eiendomsskatt - gnr 5 bnr 1 fnr / / RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 5/1/74 ngvill Bjarøy Søknad medarbeidere - helgestillinger i Hvaler kommune Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Søknad stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Side: 28 av 48

29 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på ledig stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Søknad på ledig stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Søknad på ledig stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Side: 29 av 48

30 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nderinstansens behandling av klage - eiendomsskatt - gnr 40 bnr 13 fnr 39 Klage - eiendomsskatt gnr 40 bnr 13 fnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 40/13/39 Anne Teigland Arntzen Søknad stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Varsel om risiko for redusert karakter i orden Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** ***** 2010/ / HVS/Anne Marie Wergeland KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** ***** Side: 30 av 48

31 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Elevpermisjon Elevmappe - Floren skole- ***** ***** ***** ***** 2013/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Søknad stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Søknad stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Side: 31 av 48

32 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Elevpermisjon Elevmappe - Floren skole - ***** ***** 2010/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** nderinstansens behandling - Eiendomsskatt - Klage - gnr 40 - bnr 195 Eiendomsskatt - Klage - gnr 40 - bnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 40/195 Knut Alnes nderinstansens behandling av klage - eiendomsskatt - gnr 40 bnr Gravningstien 21 Klage - eiendomsskatt - gnr 40 bnr Gravningstien / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 40/196 Nina Russ Hagen og Petter Hagen Side: 32 av 48

33 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Klage - eiendomsskatt - gnr 37 bnr 6 - Huserveien 108 Klage - eiendomsskatt - gnr 37 bnr 6 - Huserveien / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 37/6 Terje Nielsen nnkalling til dialogmøte Personalmappe - A - ***** ***** 2013/ / OT/Lise Krogstad P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Søknad på stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Side: 33 av 48

34 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på ledig stilling Ledig stilling helgestilling fast - Tiltak for Funksjonshemmede prosent 2013/ / TF/Veronika Kopreitan P Off.loven ***** Fastsettelse av grense 28/7-28/60. Eiendomsforhold - Gnr 28, bnr 60 og gnr 28, bnr 7, Nordre Sandøy 2011/ / GO/Halvor S Reff 28/60 Karin Enke v/ Odd Flaten Eva S Blekken Birgit Blekken Tilbakemelding - Gnr 49 bnr To eiere - to eiendomsskatt Fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt 2013/ / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 231 Tore Edvin Sørensen Bjørn Georg Sørensen Side: 34 av 48

35 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fri 19. og Elevmappe - Hvaler ngdomsskole - ***** ***** ***** 2012/ / HVS/Svein Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Søknad altan gnr 25 bnr 134 Søknad tillatelse tiltak - Bygging altan - gnr 25 bnr / / BS/Per Otto Rød 25/134 Avsender Byggsøk Norge Vedrørende Havtunet Vesterøy - forespørsel Forespørsel om ferdigstillelse Havtunet - gnr 50 bnr / / BS/Per Otto Rød 50/116 Avsender Harald Hermansen Side: 35 av 48

36 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Takstgrunnlag for eiendomsskatt gnr 39 bnr 26 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 22191/ RÅDMANN/Grethe Johansen 232 Avsender Odd Christian Andresen Klagebehandling av byggesak Gnr 48 bnr Etablering av brygge/bølgebryter - Bukta 2012/ /2013 BS/Trine Lise Johnsen 48/300 Avsender Fylkesmannen i Østfold nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / /2013 RÅDMANN/Henrik Kristiansen 057 Avsender Fredrikstad blad Side: 36 av 48

37 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Purring Firemannsboliger - gnr 40 bnr / /2013 BS/Trine Lise Johnsen 40/164 Avsender Leiko AS Klage på lukking av møte nnsynsbegjæring fra FB i saksliste med mer skattetakstnemnda 2013/ /2013 RÅDMANN/Einar G Nilsen 232 Avsender Fredrikstad Blad Ny naboliste bestilling tilleggskart for å vise trase Situasjonskart Holmetangen 43/137/94 Eiendomsopplysninger / /2013 PM/Jan Torp Pharo L30 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift Side: 37 av 48

38 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Kommentarer fra Delta. Drøftinger 2013/ / /2013 RÅDMANN/Liv Schi Eriksen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr Avsender ***** Søknad Søknad om grøfting - gnr 12 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 12/4 Avsender Egil Romberg Miljøplan Søknad om grøfting - gnr 12 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 12/4 Avsender Romberg jordbruksdrift Side: 38 av 48

39 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Antall anlegg Hvaler kommune Minirenseanlegg - oversikt / / VARV/mar Askhabov M00 Avsender Lillian Karlsen Total oversikt over minirenseanlegg Minirenseanlegg - oversikt / /2013 VARV/mar Askhabov M00 Avsender Askhabov mar tbetaling av tilskudd Avløsertilskudd ved sykdom mv. gnr 18 bnr / / PM/Robert Moan Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 V14 Avsender ***** Side: 39 av 48

40 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om plass i barnehage - ***** ***** Elevmappe - Hauge barnehage - ***** ***** 2013/ / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 51 bnr 39 - tinglyst Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 51 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 51/39 Avsender Tone Lund Johansen Søknad om plass i barnehage - ***** ***** Elevmappe - Hauge barnehage - ***** ***** 2013/ / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Side: 40 av 48

41 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av kvittering for sendt nabovarsel - tiltak på eiendom gnr 13 bnr 95 snr 90 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på hytte - Gnr 13 Bnr 95 - Soldatersundet / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 13/95 Avsender Tone og Erik Maxe Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses - gnr 40 bnr 131 snr 3 Berhardmyra 29 - kommunal bolig 2013/ / KTE/Jon Edgar Johansen 613 Avsender Statens Kartverk Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 5 bnr tinglyst Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 5 bnr / / PLAN/Susanne Lund Johansen 5/167 Avsender Merete Skogen Birkelund Side: 41 av 48

42 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 43 bnr 4 fnr 50 - tinglyst Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 43 bnr 4 fnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 43/4/50 Avsender Simen Boretti Kulturskole - oppsigelse av plass Oppsigelse av plass ved Kulturskole / / HVK/Knut Egil Knutsen A30 Avsender Siw Caroline Avdal Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 42 bnr 372 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 42 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 42/372 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Side: 42 av 48

43 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 42 bnr 12, tomt nr. 80 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 42 bnr 12 - tomt nr / /2013 NF/Laila Kjølbo Rød 42/12/80 Avsender Tron Sjølli Søknad om jobb - Dypedalsåsen Søknad om jobb i omsorgstjenesten / /2013 OT/Lise Krogstad P Off.loven Avsender ***** Melding om vedtak Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2011/ / OT/Sølvi Svendsen P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Side: 43 av 48

44 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 30 bnr 20 fnr 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 30 bnr 20 fnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 30/20/25 Avsender Statens Kartverk Arbeidsavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Astrid M. Aspelund 2010/ / OT/Lise Krogstad ***** Avsender Astrid Aspelund Oppfølgingsplan ved sykemelding - NAV Personalmappe - A - ***** ***** 2013/ / OT/Sølvi Svendsen P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Side: 44 av 48

45 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 49 bnr 2 fnr 249 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 49 bnr 2 fnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 49/2/249 Avsender Statens Kartverk Søknad om lærlingeplass Søknad om læringeplass som helsefagarbeider 2013/ / OT/Sølvi Svendsen P Off.loven Avsender ***** Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 29 bnr 6 fnr 22 og 68 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 29 bnr 6 fnr 22 og / / NF/Laila Kjølbo Rød 29/6/22 Avsender Statens Kartverk Side: 45 av 48

46 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - NAV Personalmappe - A - ***** ***** ***** 2011/ / OT/Vibeke Kaas bsen P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 40 bnr 19 snr 12 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 40 bnr 19 Snr / / NF/Laila Kjølbo Rød 40/19/0/12 Avsender Statens Kartverk Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 51 bnr 16 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 51 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 51/16 Avsender Statens Kartverk Side: 46 av 48

47 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 47 bnr 222 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 47 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 47/222 Avsender Statens Kartverk Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 49 bnr 357 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 49 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 49/357 Avsender Statens Kartverk Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 29 bnr 257 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 29 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 29/257 Avsender Statens Kartverk Side: 47 av 48

48 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 53 bnr 170 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 53 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 53/170 Avsender Statens Kartverk Side: 48 av 48

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer