Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)"

Transkript

1 Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/ LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt : Styremedlem, Leder Senior/Junior :Herrer Styremedlem, Leder Senior/Junior Damer: John Helge Haugnæss Håvard Døl Mari Grongstad Viken Kjell Brevik Magni Lunde Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Laglederansvarlig: Håkon Thon Dommeransvarlig Ikke besatt Økonomiansvarlig Styrets nestleder Støtteenheter Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Akademiet: Jørn Olsen (Ikke besatt etter april 2011) Anleggsansvarlig; Randi Nordeng tom 30/6 Materiellansvarlig: Mikael Grinde Marked/sponsor : Ikke besatt Web ansvarlig: Ikke besatt Valgkomiteen Leder: Medlem: Medlem: Tore Havdal Ikke besatt Ikke besatt Arbeid i styret Det er blitt avholdt 5 styremøter og 2 arbeidsmøter. Styret har i 2011 hatt fokus på etablering av ny organisasjonsmodell og i arbeidet med gjennomgang. Arbeidet har vært ledet av Steinar Mikkelsen. Han har vært ansatt i 60 % stilling som klubbutvikler.

2 Status ny organisasjonsmodell pr 31/1-11 Melhus Fotball har ca 450 aktive spillere og ca 100 frivillige. Ca 90 av de frivillige er engasjert i det enkelte lag, og 8 frivillige inkludert styret har oppgaver i forbindelse med drift av klubben. Vi har ordnet økonomi og et fantastisk baneanlegg som klubben eier selv. I tillegg leier klubben Hallsletta som vi har opparbeidet til et flott treningsfelt. Klubben mottar ikke noen form for offentlige driftstilskudd, og er avhengig av å finansiere driften gjennom treningsavgift fra den enkelte spiller. Etter vedtak i årsmøtet ønsker styret ønsker å etablere en driftsmodell som innebærer en sterkere klubbstyring, gjennom å styrke sportslig og administrativ ledelse med inntil 2 årsverk fordelt på 3 stillinger. De fast ansatte skal ikke erstatte de frivillige, men bidra til å skape større forutsigbarhet og trygghet for spillere, foreldre og det frivillig støtteapparat. Styret vil gjøre det lettere å være frivillig gjennom å fordele klart definerte arbeidsoppgaver på flere frivillige som gjør litt mindre. Figur 1 Organisasjonsmodell

3 Figur 2 Organisasjonskart Følgende funksjoner er dekt via deltidsstillinger: Klubbutvikler Steinar Mikkelsen 50 % stilling Ledert barnefotball Johan Dahl 20 % stilling Leder ungdomsfotball Frode Vikan 20 % stilling Leder voksenfotball Steinar Mikkelsen 20 % stilling Treneransvarlig Jon Kåre Prestmo 15 % stilling Følgende frivillige funksjoner er besatt: Anleggsansvarlig Jon Olaf Solstad og Bjørn Haugnæss Ansvarlig grønne aktivitetsflater Helge Fjelle Ansvarlig for merking av baner Joar Solem Materialansvarlig Mikael Grinde Sponsoransvarlig Rune Oterholm HMS-ansvarlig Cecilie Flottorp Kioskansvarlig Hege Grytdal Følgende frivillige funksjoner er ledige: Dommer- og fair play-ansvarlig Dugnadsansvarlig Arrangementsansvarlig Lotteriansvarlig IT-ansvarlig Ansvarlig for nettbutikk Det er mulighet for at en eller flere deler samme funksjon

4 Beskrivelse av nye inntektsområder Kioskdrift All kioskdrift sentraliseres. Vareutvalg utvides, servering av enkel middag med mer. Vi vil blant annet selge Melhus-koppen som du kan kjøpe et sesong abonnement på kaffe eller te. Halvfabrikata, råvarer og forbruksmateriell leveres fem dager i uken av Vekst Melhus. Bemannes av frivillighet. Åpningstider i sesong: mandag til fredag fra kl Lørdag og søndag fra Dugnadsansvarlig har ansvar for at kiosken bemannes av frivillige. Kioskansvarlig har ansvar for koordinering opp mot Vekst Melhus, dugnadsansvarlig, renholdere og økonomiansvarlig. Nettbutikk Hovedprodukt vil være dorull-salg og supportereffekter. Vareutvalget vi utvides med produkter som en som familie uansett må ha. Mulighet for å kjøpe alt fra enkeltleveranse til tre-årsleveranser. Distribueres direkte fra leverandør. Ved kjøp kan en velge hvilket lag en ønsker å kreditere. Inntektsfordeling 1/3 lag 2/3 klubb. Sponsorinntekter Etablere og vedlikeholde sponsorer, partnere og støttespillere. Økonomisk bidrag med utgangspunkt i en modell basert på bredde bidrag, prestasjonsbidrag og fair playbidrag.et viktig element for å øke disse inntektene er at sponsorer kan identifisere seg med klubben gjennom holdninger og verdier som utøves av spillere, støtteapparat og foreldre på kamp og trening. Vil få effekt fra sesongen Fotball-lotteri Fotball-lotteri i april og salg av julekalendere i desember hvert år. Tilbakeføring av inntekter I og med at det enkelte lag mister inntekter, vil ca 1/3 av netto inntektene tilbakeføres til det enkelte lag og ca 2/3 av inntektene beholdes av klubben. Ut fra våre beregninger vil den nye modellen sørge for minst like store inntekter til det enkelte lag som tidligere. Klubbutvikling og dokumentasjon Steinar Mikkelsen har gjennom året jobbet med klubbutvikling. Dokumentasjon og ansettelser i henhold til revidert organisasjonsmodell for sport er nå på plass. Arbeid med dokumentasjon i forhold til frivillige støttefunksjoner vil bli ferdigstilt i løpet av Arbeid i faglinjen Treneransvarlig Stilling ikke besatt i 2011,besatt fra 1/1-12 Begrenset aktivitet siden april Dommeransvarlig Stilling ikke besatt Økonomi Håvard Regnskapet for 2011 er gjort opp med et underskudd på ,- Dette skyldes i hovedsak økte avskrivinger som følge av investeringer relatert til utvidelse av anlegg. Vi har vesentlige utfordringer knyttet til manglende betaling av treningsavgift. Dette skyldes at laget ikke har mulighet til å drive innfordring på personer under 18 år, samtidig som klubben ønsker at flest mulig er med

5 lengst mulig. Det er satt av kr ,- til tap i årets regnskap. Totalt utestående er Dette er det fellesskapet som må bære. De enkelte årganger vil ha varierende resultatet fra år til år, dette ivaretar de enkelte lagene på en god måte. De administrative avdelinger har vist god evne til å få mye aktivitet med begrensede midler. Laget har pr ,-på bok, Utbygging 11 kunstgress ble gjennomført i henhold til budsjett. Vi fikk 100 % momskompensasjon, restgjeld generert av utbyggingen er nå på ca Vi er innstilt som nr 1 i forhold til å motta ca i tilskudd for nærmiljøanlegg. Restgjeld fra kunstgress 7 bane er i dag på ca Regnskapet er godkjent av revisor uten noen form for anmerkninger. Arbeid i støtteenheter Akademiet Det har ikke vært vesentlig aktivitet i akademiet i 2011 som følge av at leder sluttet 1/ Funksjonen blir dekt av ny organisasjon. HMS HMS-ansvarlig tiltrådte høsten Det har etter dette blitt gjennomført HMS-kartleggingsrunde ved Gruva Idrettsanlegg og risikoanalyse av funn for å definere tiltak i klubbens HMS-handlingsplan. Handlingsplanen vil bli vedtatt i styremøte våren 2012, men flere av tiltakene i handlingsplanen ble gjennomført høsten I handlingsplanen er det formulert følgende HMS-mål for Melhus fotball: Vi ønsker at spillere, støtteapparat og tilskuere skal oppleve at deltakelse i Melhus fotball er trygt, helsefremmende og at vi som klubb er pålitelig og ansvarlig. Vi vil jobbe for å sikre god kvalitet i alle ledd.

6 Gjennomførte HMS-tiltak i 2011: Helse: Anskaffe hjertestarter. Ytre sikkerhet: Stoppe lekkasje på vannledning v/hovedgress. Sikre at kumlokk nedenfor klubbhuset ligger stødig. Sikre at kumlokk nedenfor klubbhuset ligger stødig, og montere kumlokk over sluk vest for klubbhuset. Det skal være mulig å ferdes over kum med kjøretøy. Feste løse plakater samt demontere gjerde opprinnelig brukt for reklameplakater ved 7 er-banen. Fjerne demontert gjerde ved parkeringsplass og diverse søppel/skrot på anlegge Etablert grunnlag for å anskaffe og installere nytt låssystem. Det skal etableres et kvitteringssystem for utlevering av nøkler til klubbhuset. Grunnlag for prosedyre: Låsing av hus. Fjerne komfyr på kjøkken. Anskaffe og montere tidsur i tilknytning til vannkokere og kaffetraktere. Utrydde skadedyr. Avtale med ISS Skadedyr service er inngått. Cecilie Flottorp Anlegg Det er gjennom året blitt utført normalt vedlikehold av grønne aktivitetsflater. Ny 11 kunstgress fikk teleutfordringer som følge av vinter brøyting vinteren 2010/2011. I samråd med NFF ble banen ikke vinterbrøytet vinteren 2011/2012.NFF anbefaler ikke vinterbrøyting ut fra banenens konstruksjon. Med fokus på sikkerhet har det blitt gjennomført flere dugnader for opprydding og sikring av anlegget. Utgangspunkt for aktiviteten har vært funn fra vernerunden. Hovedlaget har ansvar for drift og vedlikehold av klubbhuset. Materiell Materiell håndterer alt materiell som ikke direkte inngår i Anlegg. Forvaltning av Adidasavtalen, Forvaltning av arenareklame(skilt), spillerdrakter og annet sportslig relatert utstyr som vester, baller etc inngår her. Ingen spesielle ting, bare supplering av drakter. Mikael Grinde Sponsor Ingen aktivitet utover partneravtaler. Sponsoransvarlig på plass fra og med Kiosk Kiosken I Gruva har fått navnet Supporter'n Styret i Melhus Fotball ønsker at Supporter'n skal tilby sunn og næringsrik mat som smaker godt, og som kan være et sunt alternativ de dagene tiden ikke strekker til før man skal på trening eller fotballkamp.kiosken fungere også som et sosialt møtested i Gruva, både for utøvere, foreldre og andre interesserte. Vi er avhengige av at foreldregruppene til hvert enkelt lag stiller opp og tar vakter i kiosken.hvert lag får tildelt ei uke i gangen som de skal dekke opp. Så langt har dette gått veldig bra, men savner kanskje litt "kremmerånd" blant de som er på vakt.

7 For at kiosken skal være "liv laga" må vi stå på litt alle sammen, engasjere oss og få solgt så mye som mulig på vaktene våre, og bruke kiosken aktivt ellers! Et forslag her er at 50 % av dagsomsetningen går direkte til laget som har vakt, slik blir det kanskje større engasjement hos kioskvaktene. Så langt har det ikke blitt solgt så mye av middagene, men desto mer kaffe, kake og vafler. Vi håper at salget av de sunnere alternativene vil ta seg opp etter hvert som tilbudet blir mer kjent. Vi er likevel fornøyde med inntektene fra kiosken så langt, men ser at potensialet er mye større! Resultatet for høsten 2011, fra 22.august til midten av oktober var kr ,-. En del av omsetningen i høst gikk med til investeringer, som ordentlig kaffemaskin, kanner, mikroovner, vaffeljern og skilting.her har jeg ikke nøyaktige summer da jeg ikke har mottatt regnkapet fra regnskapsfører. Hege Grytdal Lotteriansvarlig Vi har valgt å kjøpe en pakke fra Fotball lotteriet som sammen på vegne av Norges Fotballforbund organiserer dette. Basert på tilbud fra dem, valgte MIL fotball å gjennomføre salg av julekalendere høsten Det ble sendt ut til medlemmene basert på aktive medlemmer 10 lodd à 50,-. Oppgjør for solgte lodd ble satt inn av den enkelte på lotteriets konto. Laget fikk kr 34,- pr solgte kalender. Dette ga klubben en inntekt på ca ,- som fordeles på medlemmene. " Håvard Døhl Sport Barne og ungdomsfotball Generelt kan vi si at Melhus fotball har hatt stor aktivitet også i Lagene har oppnådd gode resultater og plasseringer, noe som tyder på at det jobbes godt i de enkelte årganger. All honnør til trenere og lagledere Det har allikevel vært store utfordringer i klubben da flere verv har stått ubesatt i store deler av året. Klubben har verken hatt treneransvarlig, dommeransvarlig eller akademiansvarlig noe som har gitt store utfordringer i forhold til ønsket aktivitet utover ordinære treninger og kamper. Dette har blant annet innvirket på tilbudet om keepertreninger, dommerkurs og fotballskole. Mangel på frivillige medførte til manges fortvilelse at fotballskolen uteble. Mangelen på frivillige har heller ikke vært noen gunstig situasjon for de få personene som allerede har tatt et ansvar i klubben, da det ble overført mer arbeid og ansvar på disse. I tillegg til ordinære treninger og kamper er følgende aktiviteter blitt tilbudt, ene og alene på grunn at enkelte entusiastiske trenere:

8 Ekstratreninger jenter år, helgetreninger. Melhus +: Tilbud for spillere Minimerke- /Teknikkmerketaking: Gode tilbakemeldinger på opplegget. Også tilbakemelding på at dette må kunne arrangeres over flere kvelder/ ei helg slik at alle har mulighet for å delta. Det er siste årstrinn i Miniputt som har stått ansvarlig for arrangementet, dvs for 2011 var dette MP2000. Hospiteringsordninger; Har stort sett fungert greit for de spillere som har hatt slike ordninger. Spillerutviklingsteamet fungerer bra. Melhuscup 2011: Egen komitè for cupen. Stor suksess, og et herlig team. Dette trengte Melhus fotball! Nedenfor kort oppsummert kampresultater fra de forskjellige årganger: Miniputter Egen miniputtserie i regionen for spillere , med til sammen 9 guttelag og 4 jentelag fra Melhus. I tillegg er det arrangert intern- minicup ved åpning av sesongen. Det er arrangert mange treningskamper mot andre lag i regionen etter initiativ fra lagenes egne trenere. Miniputt 2004 hadde ventet leenge på å få spille i Gruva, og gleder seg stort til seriespill i Lilleputter Påmelding i både regional serie + byserie for begge årstrinn. Lagene har hatt min. to treninger og en kamp pr uke. Tilbakemeldinger tilsier at det må jobbes for at jentelagene må spille i Byserie. Melhusjentene er mange, stiller flere lag, og møter seg selv som motstander for ofte i den regionale serie. Det er arrangert private treningskamper med andre klubber etter initiativ fra lagenes egne trenere. J13 Jentene spilte både 1. og 2. div spill. I 1. divisjon havnet de på 5. plass i vårsesongen. Etter høstsesongen hadde jentene klatret opp til en 3. plass. G13 Guttene har stilt med lag i både 1. og 2. divisjon. I 2. div oppnådde de både 6. og 3. plass, mens i 1. div tronet de øverst på tabellen. De kom helt til sluttspillet, men måtte til slutt se seg slått av Byåsen/ Stavset. J Jentelagene i Melhus 2011 har bestått av spillere over flere årstrinn. Hospitering har fungert godt, og mange har fått prøve seg i spill i årganger over. Resultatmessig endte J14 på 5. plass og J16 på 3. plass, begge i 2. divisjon. G14 Guttene har tre lag, 2 11 og ett 7 lag. Laget i 1. divisjon havnet på en 7. plass i vårsesongen, men endte opp på en flott 4. plass etter endt høstsesong. Laget i 3. divisjon endte på 6. plass, og 7 er laget kom på en 2. plass kun to fattige poeng fra førsteplassen. G16 Laget i 1. div. hadde gode utsikter tidlig i sesongen, og hadde et mål om topp 3 på vårsesongen. De endte på 8.

9 plass. Høsten gikk bedre og ved endt sesong lå de på 3. plass. Laget i 2. div endte på 12. plass. Alle lag i aldersbestemt fotball har deltatt på flere cuper etter fritt valg gjennom både sommer- / og vintersesongen. Mari Grongstad Viken Senior/juniordamer Juniorlaget ( J19) hadde i 2011 i alt 21 aktive spillere. Trenere har vært Magnar Storliløkken, Trond Digre,Willy Hollum og Terje Aa. Oppmannsarbeidet har Jan Grim Torstensen stått for. Laget hadde en meget god sportslig utvikling utover i sesongen og oppnådde en 3.plass i sin serie i høstsesongen(2.div). J19 har beholdt mange av sine spillere over år, og 13 av de vil fortsatt vare aktive i I løpet av vinteren har det vært arbeidet aktivt med å få etablert både et senior- og juniorlag for fotballsesongen Det har vært samarbeidet godt med Melhus v.g.skole når det gjelder rekruttering av spillere og støtteapparat. Ved årsskifte var trenerapparatet på plass og det sportslige tilbudet utformet. Det er påmeldt lag i begge serier. Magni Lunde Senior/junior herrer Sr herrer 2011: Seniorlaget har i 2011 bestått av en stamme på 5-6 senior-spillere, de øvrige har vært juniorspillere som har deltatt både for Jr-1 og Sr. Første aktivitet for Melhus-guttene i 2011 var innecup på Meråker på februar, ett artig og sosialt tiltak som dro igang sesongen. Deretter deltok vi i Trønderfotballs vinterserie. Selv om Melhus spiller sesongen 2011 i 5.div fikk de plass i vinterseriepulje for 4div. Der gikk de videre til semifinale etter seier 5-1 mot Flå i første kamp, tap 4-0 mot Orkla i kamp 2 og seier 5-1 i siste puljekamp mot Meldal. Semifinalen endte med knepent tap 1-0 borte mot Byåsen2. Laget hadde en svært overbevisende vår-sesong i 5div. Første kamp hjemme mot Tolga/Vingelen 16. april ga seier 6-2. Deretter fulgte en overbevisende 4-1 seier borte mot Sokna. Neste kamp var målfesten 6-0 mot Vikvarvet hjemme i Gruva 13. mai. Borte mot Tydal i neste kamp 21. mai kom guttene ned på jorda igjen, med tap 2-1 etter en jevn bortekamp. Deretter kjemper de seg til en viktig 2-1-seier i en like jevn bortekamp mot Kvik2. Når de møter Støren hjemme igjen i Gruva 31. mai, er det pånytt store tall, 6-1 og ny solid seier til Melhus. Borte mot National fortsatte seiersrekken, Melhus vinner 1-5. Deretter følger ny storseier, 8-1 hjemme mot Kolstad2, før tabell-jumbo Byåsen ble beseiret 7-1 i siste seriekamp før sommeren. Ferien tas med 7 poengs ledelse og solid målforskjell, behersket optimisme rår mht opprykkssjanser. Melhus startet høstsesongen med seier 3-1 borte mot Tolga lørdag 13. august. I neste kamp vinner Melhus 1-0 hjemme mot Sokna fredag 26. august. Deretter vinner Melhus 2-3 borte mot Vikvarvet torsdag 1. september, og noterer dermed sin 11. seier på 12 kamper. Neste kamp gir poengdeling mot Tydal, 1-1 i Gruva 07. september. Så er det bortekamp mot Støren 17. september, og Melhus vinner 1-0 i ett jevnt oppgjør. Når 4

10 kamper gjenstår er det nå kun Tydal som har en teoretisk mulighet til å frata Melhus opprykksplassen. Melhus har nå 11 poengs ledelse på Tydal, og greier seg med ett poeng på de fire siste kampene for å selv avgjøre opprykkskampen. Allerede neste kamp er Melhus er klare for 4.divisjon 2012, etter hjemmeseier 6-0 mot National 25. september! De tre siste kampene ender med tap (mot Kvik2), seier mot Kolstad og uavgjort mot Byåsen sesongen har vært en stor opptur for Melhus Sr, som måtte ta den sure turen ned i 5.div i 2010-sesongen selv etter en brukbar sesong, da bare 3 lag fikk beholde plassen i 4div. pga spissingen av seriesystemet med færre 3. og 4. div-lag. Å rykke direkte opp med en stall preget av masse unge egenutviklede talenter lover godt for kommende sesonger i Gruva. I 4.divisjon 2012 er Melhus plassert i avdeling 2 sammen med blant andre Orkla, Heimdal og Kattem, og vi får igjen det klassiske Gauldalsderbyet mot Flå. Øvrige lag i avdelingen er Røros, Meldal, Bjørgan, Strindheim 2, Nardo 2, Kil/Hemne 2 og Tiller 2. Mye spenning å glede seg til! Geir-Ove Berg fortsetter som hoved-trener i 2012, og har med seg Jr-1 trener Tore Havdal som assistent. Vi har en stor og ivrig foreldre/ voksengruppe rundt laget ved inngangen til sesongen benytter anledningen til på vegne av Sr-leder Kjell Brevik å takke også de frivillige for flott innsats i 2011 og for at så mange nye og gamle krefter er med på støtte/ lagledersiden også i Stor takk også til sponsorene, Åsen Bygg, Ditt Apotek, Heimdal Eiendomsmegling, MamaRosa og GymPuls! For Sr herrer 2011, Håvard Kusslid Junior Melhus fotball herrer stilte i sesongen 2011 med 3 juniorlag. Et av lagene spilte i 1.divisjon. Vårsesongen ga en 3 plass på tabellen, bak Ranheim og Byåsen. Høstsesongen ga en sterk 5.plass til slutt. Bare 3 poeng skilte laget fra en 2.plass. Trener var Morten Lilleberg. Melhus stilte med 2 lag til i juniorklassen, i henholdsvis 2.divisjon og 3. divisjon. Vårsesongen ga en 5. plass på tabellen, høstens tabell viste til slutt en 8 plass for 2.divisjonslaget. Trener for laget var Frode Wikan. 3. divisjonslaget endte på 8 plass i vårsesongen. Høsten var mye bedre og laget fikk 5.plass til slutt, kun 3 poeng unna en 2.plass. Lagets trener i sesongen 2011 var Bård Kjørsvik. Kjell Brevik Melhus Cup Påmelding/kamp oppsett: Det ble kjøpt inn eget påmeldingssystem (cupassist) som har fungert bra. De fleste har greid å bruke systemet uten noe hjelp fra Geir C. Det ble laget en fin invitasjon (laget av Mari Viken.) Vi har fått tilbakemeldinger på at det er gitt god og konkret informasjon både internt i klubben og til andre klubber både på e-post og internett. Vi satte en grense på 90 lag ved påmeldingsfristen (1.juli) Vi fikk positive tilbakemeldinger fra lagene på at det ble sendt ut tidlig (dato?) info om cupen + kampoppsett. Det ble gjort en meget grundig og detaljert arbeid i forbindelse med kampoppsett og bane inndeling. Det gjorde at vi klarte å gjennomføre alle kamper både lørdag og søndag etter tidsskjema. Meget bra!! Mulige forbedringer: Være tidligere ute med invitasjon Se på andre løsninger vedr. invitasjon på e-post ikke ukritisk bruke alle e-post adresser

11 Vurder neste gang å sette påmeldingsfristen nærmere cup-helga. Innkjøp/Kiosk Det ble gjort en avtale med Rema 1000 om levering og retur av varer, som fungerte bra. (etter dette møte ble det også klart at vi fikk returnert det meste av varene til Rema. ) Monica lager en oversikt over antall varer og retur. (nyttig info. til neste cup ) Selve kiosk driften gikk veldig bra. Det var mest salg i hovedkiosken, men det var klart behov også salg ved 7 er banen og inne i selve klubbhuset. Mulig forbedringer: - Overlapping ved vaktskifte - Ekstra folk på grillen særlig søndag da det ble fint vær - Bruke kontaktnett til å skaffe varer sponsing - Samarbeid med eksempel Melhus vekst til varmmat Funksjonærer De fleste positive til å være funksjonærer. Det var nok funksjonærer både lørdag og søndag, men i perioder litt for få funksjonærer på kjøkken/kiosk Mulige forbedringer: - Funksjonær listene (regneark) må sendes ut og returneres på et tidligere tidspunkt - Rutinene ved registrering av funksjonærer (navn og antall timer) må bli bedre til neste år - Behov for egne funksjonærer til rigging av anlegget klart for cup (onsdag og fredag) - Det må legges opp til egne funksjonærer til opprydding (søndag og mandag) - Egne funksjonærer til loddsalg. - Eget påmeldingssystem i regi av Melhus fotball (forslag fra John Helge) Lotteri Rune O. og Sjon gjorde en kjempe innsats med å få inn premier og spesielt sett i lys av at lotteri ble bestemt å gjennomføre kun få uker før cupen. Bedriftene som ble spurt var positive til å komme med premier. Mulig forbedringer:

12 - lotteri en del av cup planene for egen ansvarsperson for lotteri - synliggjøring av premier - dedikerte loddselgere Dommere Her ble det også gjort et godt arbeid med å skaffe dommere. Alle dommere kom til avtalt tid og vi registrerte også mye god dømming. Vi fikk ikke inn noen klager fra lag eller foreldre.. Utgangspunktet var at man også skulle bruke jenter, men vi ente opp med kun guttedommere fra egne lag. Dommere fikk enkel servering og dommergenser Mulig forbedringer: - tilby dommerkurs til egne spillere (i regi av styre/sportslig avd.) - oppfordre lagene til å stille med dommere få frem bedre at man får betalt for dommerdugnad Parkering Vi hadde lagt opp til parkering ved Bøndernes Hus, ved barnehagen, ved gml. Hølonda Auto (nå Gympuls) og i selve Gruva. Det var satt opp skilting og info. på hjemmesiden (internett) Vi trodde parkering skulle bli en utfordring, men det ble gjennomført uten noen problemer, det var nok parkeringsplasser og nok parkeringsvakter som ble godt organisert ved bruk av sambands utstyr. Mulige forbedringer: - nye skilt - bedre. skilting ved E6 og rundkjøring til Gimse og avkjørsel til Melhushallen Premier/Sponsorer

13 Ettersom vi kom relativt seint i gang med planleggingen ble det besluttet at vi ikke skulle arbeide aktivt for å skaffe sponsorer til cupen denne gangen. Det ble kjøpt inn medaljer med Melhus cup logo og pannebånd (fra Kina) med logo som premier til alle spillere. Totalt kr 39,- pr. spiller. VI fikk positive tilbakemeldinger på premie valg. Mulige forbedringer: - arbeide aktivt for å skaffe en eller flere sponsorer - håndplukke funksjonærer til premieutdelingen (lage litt show) - ha eget høyttaler anlegg til premie utdelingen - lage scene m/evt. navn på sponsorer logo Melhus cup - lage eget programblad Teknisk gjennomføring Totalt inntrykket er meget bra. Vi gjorde gode forberedelser slik at vi hadde alt klart når cupen startet lørdag morgen. Sjon gjorde en meget god jobb og fikk tak i container, brakke og container nesten gratis. Neste år kan vi ikke budsjettere med at vi får dette gratis. Vi fikk også låne to 5 er mål fra Gimse Skole. Vi lånte to telt fra private eiere. På slutten av cupen hadde vi et uhell med hovedtelte som ble tatt av vinden. Heldigvis ble det ingen personskader, men total skade på telt. Det er Rye Grendalag som eier telte. Telte må erstattes. NB! Denne kostnaden er ikke tatt med i årets regnskap. Det ble også gjennomført en dugnad på selve anlegget, i form av klipping av gressbaner/friområde, rydding av skog og sti ned fra Bøndernes Hus Mulige forbedringer: - Melhus fotball anskaffer container i forkant - Vurder behov for separate toalett - Bedre sikring (for vind) av alle telt - Sette av egne funksjonærer til forberedelser og opprydding. - Vurdere innkjøp av telt til kiosk & premie utdeling (en del av cup kostnadene) - Vurdere innkjøp av flere mål (ikke over cup budsjett drift regnskapet til Melhus fotball? ) - Dugnad på selve anlegget i forkant bør/må gjennomføres men ikke cup komiteens ansvar Økonomi

14 Det ble tidlig opprettet egen Melhus Cup konto. All påmeldingsavgift ble formidlet gjennom det innkjøpte påmeldingssystemet cupassist. Innbetaling har gått smertefritt uten vesentlige problemer fra eksterne lag. Innbetaling påmelding: kr ,-. (se eget regnskap) Det ligger an til et overskudd på ca ,- (Overskuddet ble på kr ,- se eget regnskap ) Det kommer en ekstra kostnad på anskaffelse av nytt telt kostnad ca ,-. Det arbeides med å redusere denne kostnaden vesentlig. ansvar: Klas Mulige forbedringer: - bedre rutine i forbindelse med behandling av kontanter det må lages egen rutinebeskrivelse - Betalingsterminaler i kiosk. - Ytterligere fokus på kostnader & inntekter under alle ansvarsområder - Lage budsjett til neste cup som fremlegges styre for godkjenning FORDELING AV OVERSKUDD John Helge, Mari og Håvard var enig med komiteen at overskuddet skal fordeles som følger: - 50% til Melhus Fotball nedbetaling av kunstgress lån - 50% til lagene (funksjonærer/dommere) iht. oppmøte/antall timer pr. lag. Melhus cup 2012 hva ønsker styret? Komiteen anbefaler styret å søke Melhus cup også neste år på samme helg. dvs. helga før skolen starter opp igjen. Komiteen tror det er lurt å ha nesten samme konsept som i år for å bygge opp cupen over tid. John Helge synes det er gjort en god jobb med årets cup, men ønsker å se på mulige alternativ til neste år. F.eks kombinere det med fotball skole, evt. utvide cupen med flere årskull og over flere dager og lignende. Alle komitemedlemmene har signalisert at de også ønsker å bidra også neste år dersom styret ønsker det. Melhus, 30.januar 2012 Klas Hollakleiv

15 Oppsummering Avdeling sport led en lengere periode av året under mangel på treneransvarlig og akademiansvarlig. Mot slutten av året kom mye på plass gjennom ansettelser i nøkkelfunksjoner. Det er ikke problemer med å få frivillige til å bidra rundt det enkelte lag. Utfordringen ligger i å få frivillige til å ta ansvar for fellesoppgaver. Det at funksjoner ikke blir dekt, gjør at det blir en større slitasje på organisasjonen og dermed større turnover. Hvordan vi skal organisere klubben i forhold til denne utfordringen blir et viktig tema på årsmøtet. Styret ønsker å rette en takk til alle spillere, frivillige og til sponsorer for en flott innsats i året som gikk. Styret Melhus Fotball

ÅRSBERETNING FOR 2015

ÅRSBERETNING FOR 2015 ÅRSBERETNING FOR 201 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball Side 1 av 10 1. Ledelse 1.1 Styret Fotballstyret har i 201 bestått av følgende personer: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball

ÅRSBERETNING FOR 2010 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2010 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball Side 0 av 10 ÅRSBERETNING FOR 2010 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball 1. LEDELSE 1.1. Styret Fotballstyret har siden juni 2010 bestått av følgende

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte Melhus fotball. 14. mars 2012

Årsmøte Melhus fotball. 14. mars 2012 Årsmøte Melhus fotball 14. mars 2012 Saksliste 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball. 18. desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball. 18. desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball 18. desember 2012 Saksliste 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013. Melhus Idrettslag, avdeling Fotball

ÅRSBERETNING FOR 2013. Melhus Idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2013 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball Ledelse 1.1 Styret Fotballstyret har i 2013 bestått av følgende personer : Styreleder: Rune Oterholm Nestleder: Svein Erik Wagnild Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2016

ÅRSBERETNING FOR 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball Side 1 av 9 1. Ledelse 1.1 Styret Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende personer: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa 19.08.2013

Referat fra styremøte i fotballgruppa 19.08.2013 Referat fra styremøte i fotballgruppa 19.08.2013 Tilstede: Trond Ingebrigtsen, Jan Takman, Isabel Bergerseter, Mona Schrøder, Petter Franck, Roar Jørgensen, Morten Hilstad, Magne Enoksen, Tom Skjølingstad

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 gjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal delta

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Årsberetning 2016 MIL Fotball

Årsberetning 2016 MIL Fotball Årsberetning 2016 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2016 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL Fotball Fotballstyret har i 2015 bestått av: Gert Tonning - styreleder Kristin Langaker - styremedlem Huy Pham - styremedlem Christopher Frigaard - styremedlem

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen:

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: BÆKKELAGETS SPORTSKLUB - FOTBALLGRUPPEN FOTBALLGRUPPENS ÅRSBERETNING FOR 2016 Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: Leder:

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013. Melhus Idrettslag, avdeling Fotball

ÅRSBERETNING FOR 2013. Melhus Idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2013 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball 1 Ledelse 1.1 Styret Fotballstyret har i 2012 bestått av følgende personer : Styreleder: John Helge Haugnæss Nestleder: Rune Oterholm Styremedlem:

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016 Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14 Sesongen 2016 Agenda Sesongen 2015 Spillerstallen Vintersesongen 2015/2016 Sommersesongen 2016 Dugnader (og andre inntekter) Kommunikasjon Julegavetips Eventuelt Sesongen

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer