Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,"

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige. Når skogen og lauvet nå går over i et mangefasettert fargespill, har vi allerede sett stor framdrift og mange nyanser i forbundets aktive arbeid med å sette diabetes på dagsorden. diskusjoner med våre rådgivere, og en rekke møter med Støre, Helsedepartementet og Helsedirektoratet. Når strategien nå foreligger, er det uten en del elemener vi gjerne skulle hatt med. Men hovedinnholdet er noe vi absolutt stiller oss bak. Vi hadde et svært vellykket diabetesforum der vi samlet 550 helsepersonell fra hele Norge. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre holdt åpnings-innlegg, der han poengterte hvor viktig samarbeidet med Diabetesforbundet er. Prosessen fram til at det nå ligger en nasjonal, landsdekkende strategi, har hevet vår status enda mer. Vi regnes som en stor og viktig samfunnsrøst, med stor kunnskap om både folkehelse, hjerte- kar, overvekt og diabetes. Vi blir lyttet til - også av regjeringsapparatet og Stortinget, som står samlet bak strategien. Støre har i flere anledninger framhevet den gode jobben vi gjør som organisasjon. Ikke minst da vi etter langt og iherdig politiske arbeidet har lykkes med å få en nasjonal diabetesstrategi. Det er nå lagt fram en nasjonal NCD-stategi, altså en strategi som tar for seg alle de ikke-smittsomme sykdommene - diabetes, kreft, hjerte- kar og kols. Vi har vært gjennom et utall antall purringer, samtaler, forbredelser, interne Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, og mot fylkeskommunenes folkehelseavdelinger. Det dannes stadig nye allianser. La oss bruke våre erfaringer og vårt kontaktnett videre opp mot verdens diabetesdag, 14. november. Denne dagen setter vi et / / ekstra fokus på hva diabetes innebærer av utfordringer - også globalt sett. Det gir litt perspektiver. Tusen takk til alle tillitsvalgte som tok del i å spre vår kampanje. Vi valgte denne gangen å fokusere på alvoret med diabetes. Muligens rystet vi noen. Men vi ønsker ikke å skjule utfordringene - verken de personlige, eller samfunnets kostnader som er konsekvensen av å ikke gå hardt inn i kampen mot diabetes. Lykke til med alle kurs og konferanser dere arrangerer i løpet av høsten. Gjennom disse får folk motivasjon og hjelp til å leve godt med sin diabetes. Alt arbeidet som gjøres sentralt, regionalt og lokalt handler til syvende og sist om dette; å leve godt med diabetes - og ser vi langt nok fram - ei framtid uten. Vi sees på diabeteskonferansen i oktober. Nina Skille, forbundsleder

2 Diabeteskonferansen nærmer seg Diabetesforbundet sentralt inviterer til Diabeteskonferanse oktober på Clarion Airport hotell Gardermoen. Som tidligere år vil konferansen delvis foregå i plenum, delvis i parallelle sesjoner. I programmet finner du blant annet foredrag om kosthold, senskader, diabetesarbeid lokalt, og mange andre spennende faglige og organisatoriske tema. Målet er at vi i løpet av konferansen blant annet. - treffer gamle kjente - og blir kjent med noen nye mennesker - får tips og ideer - utveksler erfaringer - henter motivasjon og inspirasjon Vi håper så mange som mulig vil delta på konferansen, og vi oppfordrer lederne i fylkeslag og foreninger om å få med tillitsvalgte, barn- og familiekontakter og ungdiabetesrepresentanter. Egenandelen for årets konferanse er: 4700,- Egenandelen dekker reise, overnatting to netter i enkeltrom, eventuelt dobbeltrom, og alle måltider. Påmeldingsfristen er 23. september Husk at det er begrenset med plasser! Ved spørsmål ta kontakt med Marianne Todorovic telefon e-post eller Kathrine Hestø Hansen telefon e-post SAMLING I BERGEN: I august møttes det nasjonale barne- og familieutvalget og det nasjonale styret i Ungdiabetes i Bergen. Her diskuterte vi hvordan vi kan samarbeide bedre og bidra til å sikre en god overgang fra barn til voksen i Diabetesforbundet. Det ble også tid til en tur med Fløybanen. (Foto: Catharina Bu) Små barn store opplevelser Endelig er det klart for en samling for de aller minste, det vil si barn med diabetes under skolealder. Den oktober møtes 18 familier i Kristiansand. Av disse er det 20 barn med diabetes + søsken og foreldre. Totalt kommer 71 deltakere fra elleve av landets fylker. Om lag 100 av Diabetesforbundets medlemmer er under skolealder. Det sier derfor seg selv at disse familiene sjeldent kommer i kontakt med hverandre. Utfordringene de møter skiller seg en del fra de med litt større barn, og foreldrene må generelt ta et større ansvar for barnets helsesituasjon. Målet for samlingen er derfor at foreldrene skal lære mer om diabetes, men det vil også være mye tid til sosialt samvær, lek og deling av erfaringer. Diabetessykepleier Tilla Landbakk skal være tilstede hele helgen, og vil blant annet holde et foreldremøte hver kveld etter at barna er i seng. Her vil foreldrene gis anledning til å ta opp temaer som er diskutert i løpet av dagen eller stille spørsmål. I løpet av helgen kommer også barnelege Lars Krogvold, psykolog Randi Abrahamsen og politisk rådgiver i Diabetesforbundet, Stine Vedvik. I tillegg TEKST SIRI ØDEGAARD BLOM, LEDER AV DET NASJONALE BARNE- OG FAMILIEUTVALGET deltar representanter fra det nasjonale barne- og familieutvalget og en rekke frivillige. Diabeteskonferansen Snart er det også klart for årets diabeteskonferanse. Jeg husker første gangen jeg deltok på Diabeteskonferansen som om det skulle vært i går. For en inspirasjonsdose! Det var fantastisk å møte så mange andre foreldre som ønsket å bidra, og som ville arrangere møteplasser for små og store. Det disse foreldrene er en av de viktigste medisinene for barna/ungdommene våre. I år som tidligere har barneog familiekontaktene egne møter i løpet av Diabeteskonferansen. Her blir det fokus på ulike temaer Diabetesforbundet jobber med, men viktigst av alt mye tid til å diskutere og dele erfaringer. Jeg håper og ønsker derfor å se mange av dere som er barne- og familiekontakter rundt om kring i landet på årets diabeteskonferanse. Kanskje du også trenger en inspirasjonsdose?

3 Strategi for innvandrerhelse ENGASJERTE: Assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet Gro Holstad, i samtale med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Foto: Shaista Ayub). 19. august lanserte helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen en nasjonal strategi for innvandreres helse. TEKST STINE VEDVIK POLITISK RÅDGIVER Støre trakk frem Diabetesforbundet som en av de beste organisasjonene på å nå ut til innvandrerbefolkningen. Støre poengterte at det er mye vi ikke vet om innvandreres helse, og vi trenger mer kunnskap og forskning på dette området. Med den nye strategien vil regjeringen at helsepersonell på alle nivåer skal ha kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst, og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. I tillegg skal Diabetesforbundets arbeid med innvandrerhelse styrkes med en million kroner i Utbredt blant innvandrere Studier viser at det er høy forekomst av diabetes i deler av innvandrerbefolkningen, spesielt blant kvinner. Mer enn 25 % av kvinner fra India, Pakistan og Sri Lanka som er bosatt i Norge, har diabetes. Studier viser også en økt forekomst av svangerskapsdiabetes i denne gruppen. Strategien for innvandreres helse peker på at spesielt innvandrerkvinner mosjonerer betydelig mindre enn resten av befolkningen, og er derfor mer utsatt for overvekt, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Diabetesforbundet har de siste årene arbeidet målrettet mot personer med innvandrerbakgrunn. Vi jobber spesifikt med lokale tilbud, aktiviteter og informasjon som er tilrettelagt denne gruppen. I tillegg arbeider vi med kompetanseheving blant helsepersonell og tillitsvalgte. Mangel på kunnskap Thorkildsen poengterte i dag at mange innvandrere mangler grunnkunnskap om helse, kosthold og sykdom. Dette er noe Diabetesforbundet også har erfart i vårt arbeid. Det er derfor viktig å tilpasse informasjonen slik at den blir mer målgruppespesifikk. I 2012 utviklet Diabetesforbundet fire nye brosjyrer om forebygging av diabetes type 2, og om hvordan det er å leve med diabetes på henholdsvis urdu, somali, tyrkisk og arabisk. I tillegg har Diabetesforbundets nettside blitt videreutviklet med mer tilpasset informasjon, og Diabeteslinjen har blitt utvidet med ett nytt språk, arabisk. Diabetesforbundet har hatt en helhetlig tilnærming til dette arbeidet de siste tre årene og har nå utarbeidet en egen strategi for perioden Vi har opparbeidet oss mye erfaring, god kompetanse og et bredt nettverk. Vårt mål er å sikre likeverdige tjenester for personer med innvandrerbakgrunn og deres pårørende. GOD TONE: Shaista Ayub og Inga Marte Thorkildsen. (Foto: Gro Holstad)

4 Bilen er ennå ikke vunnet! Diabeteslotteriet 2013 ruller videre, og det er fortsatt muligheter til å bestille lodd. Salgsperioden er frem til 15. november. Hovedpremien en Citroën C1 er fortsatt ikke vunnet! Har du spørsmål vedrørende Diabeteslotteriet, kontakt gjerne Tone Arntzen på telefon eller e-post: men her er en heldig sykkelvinner Ridar Helander (68) fra Flekkerøy har vært trofast deltaker i Diabeteslotteriet i over 10 år. Tidligere har han bare vunnet noe «småtteri», som han selv sier, men i år ble det en flott sykkel. - Jeg har levd med diabetes type 1 i over 30 år, og synes det er både gøy og riktig å kjøpe lodd for å støtte en god sak. Sykkelen jeg var så heldig å vinne i år, er kjempefin, men jeg har faktisk ikke tenkt å beholde den selv, sier Helander. - Hvorfor ikke? - Nei, det er jo en terrengsykkel, og hverken jeg eller kona trenger det her på Flekkerøy. Jeg har derfor tenkt å gi den bort til broren min, som bor litt mer grisgrendt til, forklarer han. Helander oppfordrer flest mulig til å kjøpe lodd, og håper selvsagt på at hovedpremien en bil - en dag kan tilfalle ham. SJEKK DENNE! Ridar Helander fra Flekkerøy viser frem sykkelen han vant i Diabeteslotteriet. (Foto: Privat) MED PÅ LAGET: Diabetesforbundet og generalsekretær Bjørnar Allgot. (Foto: Morten Brakestad) Felles strategi for ikkesmittsomme sykdommer Fredag 6. september ble NCD-strategien presentert av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. TEKST STINE VEDVIK POLITISK RÅDGIVER NCD er en forkortelse for non-communicable diseases, som på norsk betyr ikke-smittsomme sykdommer. Dette inkluderer hjerte- og karsykdommer, kols, kreft og diabetes. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å jobbe for å redusere dødeligheten knyttet til disse sykdommene med 25 % innen Den nye strategien er et viktig verktøy for å nå dette målet. I tillegg skal den bidra til forebygging, tidlig oppdagelse, bedre behandling og rehabilitering. Norge er det første landet som følger opp disse internasjonale forpliktelsene med en slik felles strategi, og den er utarbeidet i tett samarbeid med de fire brukerorganisasjonene Kreftforeningen, LHL, Nasjonalforeningen for folkehelse og Diabetesforbundet. Strategien inneholder både mål og tiltak som er felles for de fire sykdomsområdene, i tillegg til egne strategiske grep for diabetes. Noen viktige mål er at Norge skal bli et foregangsland for forebygging av diabetes type 2, og for god og likeverdig behandling av diabetes. I tillegg skal andelen med ukjent diabetes reduseres, utviklingen av senkomplikasjoner skal reduseres og diabetesomsorgen skal ha en enda sterkere brukerorientering enn i dag. Det skal også være økt fokus på innvandrergrupper og andre med høy risiko for å få diabetes. Jonas Gahr Støre uttalte at det er stort med en ny strategi for de ikke smittsomme sykdommene, og dette er vi enige i. Diabetesforbundet har lenge jobbet for en nasjonal, helhetlig og offensiv satsing på diabetesområdet, og denne strategien er et stort steg i riktig retning. Nå som strategien er på plass, kommer den viktige oppgaven med å følge den opp og sørge for at tiltakene blir satt ut i live.

5 Grunnkursene fortsetter: - Gjør oss mer vitale og attraktive Landsmøtet vedtok i oktober at alle nye tillitsvalgte skal få tilbud om grunnopplæring, som skal arrangeres av det nasjonale leddet hvert år. Som følge av vedtaket ble de første grunnkursene for nye tillitsvalgte avholdt i mai og juni. TEKST KATHRINE HESTØ HANSEN LEDER AV ORGANISASJONSENHETEN En vital og attraktiv organisasjon Nye tillitsvalgte fra hele landet deltok på grunnkursene som ble arrangert på idylliske Hurdalsjøen. Her fikk deltakerne innføring i blant annet Diabetesforbundets historie, politisk arbeid, organisasjonskunnskap samt synlighet og markedsføring. Kombinert med gruppe- og planarbeid, teambuilding og nettverksbygging, ligger forholdene til rette for at Diabetesforbundets nye tillitsvalgte vil være med på å farge organisasjonen i årene som kommer. - For et engasjement! uttaler forbundsleder Nina Skille, som var på Hurdalsjøen som kursholder. Hun trekker frem nettverk og gode verktøy for videre arbeid som det viktigste de tillitsvalgte har fått med seg fra kursene. - Vi har tatt mål av oss å være en vital og attraktiv organisasjon, og disse grunnkursene bringer oss flere skritt nærmere målet, smiler hun. Fornøyde deltakere anbefaler kurset - Jeg ser på mitt verv på en helt ny måte, og ser mange muligheter for meg til å påvirke både styre og lokallag, uttaler en av deltakerne og anbefaler kurset på det varmeste. - Dette vil gi en vitamininnsprøytning i alle lokal- og fylkeslag. Jeg anbefaler alle å sende sine nye tillitsvalgte på grunnkurs, gamle tillitsvalgte skulle også fått muligheten. Alle kunne hatt glede og nytte av dette. Fortsetter som kurs for nye tillitsvalgte - Vi skulle gjerne tilbudt kurset til alle våre flotte tillitsvalgte, men både økonomi og kapasitet utfordrer oss der, forklarer organisasjonsrådgiver Kathrine Hestø Hansen. - Vi ser imidlertid på løsninger hvor alle tillitsvalgte kan få med seg elementer av kurset, som f.eks på Diabeteskonferansen, regionsamlinger eller fylkesårsmøtene. Lokal- og fylkeslag som nå har hatt deltakere på kurs, har også en gyllen mulighet til fersk inspirasjon og påfyll. Bruk den! oppfordrer hun. Grunnkurs 2014 Det vil bli avhold grunnkurs for nye tillitsvalgte også neste år. For å kvalifisere som ny tillitsvalgt må man være valgt på lokallags- eller fylkesårsmøte våren 2014, og ikke hatt tillitsverv i Diabetesforbundet de siste fem årene. Kjølemapper og reiseveske fra FRIO Produkter til trygg transport og oppbevaring av medikamenter, f.eks. insulin. Ant. Art. MEDL. PRIS PRIS 1300 FRIO Duo kjølemappe svart kr 150,- kr 250, FRIO Duo kjølemappe lilla kr 150,- kr 250, FRIO Stor kjølemappe svart kr 175,- kr 275, FRIO Stor kjølemappe lilla kr 175,- kr 275, FRIO Vitesse reiseveske kr 225,- kr 325,- Priser er inkludert porto og ekspedisjon. Bestill direkte fra vår nettbutikk. Der har vi også flere produkter og nyttig informasjons materiell om diabetes: Du kan også bestille produktene ved å sende e-post til eller ringe

6 Verdens diabetesdag nærmer seg Vil du stikke en kjendis, nominere heltemodig innsats i diabeteskampen eller stå på stand? Da har vi en avtale 14. november! TEKST CAMILLA KARSTENSEN KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER På Verdens diabetesdag fortsetter vi med kampanjens fokus på de alvorlige sidene ved diabetes. Dere kommer til å få noe nytt materiell, men vi bruker også elementer fra kampanjen på nytt. I tillegg til kampanjebudskapet, kommer vi også til å fronte diabetesrisikotesten. Dersom dere har igjen flere kampanjefoldere, er det ideelt å bruke dem opp denne dagen. Kampanjepakke med informasjon og bestillingsliste sendes ut i uke 41. Blå bygninger Blått filter er blant elementene dere kan bestille, og i år har vi fått inn en ny type som tåler høyere temperatur. Hvis dere ikke allerede har gjort det, oppfordrer vi alle lag å planlegge belysning av viktige bygg i deres nærmiljø. Send en mail til Camilla når dere har fått i stand lokal avtale. Selve filteret bestilles via listen. Samarbeid med apotek Apotekene får også tilsendt bestillingsliste i forkant av Verdens diabetesdag. Vi har en lang tradisjon med apoteksamarbeid denne dagen som vi også fortsetter med i år. Dersom dere ikke har mulighet til å ha en aktivitet den 14. november, er det ingenting i veien for å markere Verdens diabetesdag samme helg. Pressemateriell Dere kommer til å få pressemelding om aktivitet på apotek som kan sendes til lokale medier. Vi har også som mål å gi dere et leserbrev til lokal og/eller regionalt bruk. Aktiviteter i Oslo Sekretariatet står på stand på Oslo S 14. november for å fremme diabetesrisikotesten, måle blodsukker og informere om diabetes. Dagen før arrangerer vi seminar med mangfoldsfokus på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet finner sted på kvelden i Amalie Skramsalen, og vil være åpent for publikum. Stikk en kjendis! IDF har en internasjonal kampanje, «Pin a celebrity» som går ut på å ta bilde av en kjent person som har på seg diabetesnålen. Bildet lastes deretter opp i kjendisgalleriet på nettsiden til IDF. Personer som kan være aktuelle er artister, ordførere eller andre profilerte personer på deres hjemsted. Else Kåss Furuseth er første kjendis ut i Norge! Nominer en diabeteshelt Er det noen du synes fortjener ekstra oppmerksomhet for sitt engasjement for diabetessaken? Nå har du sjansen! IDF lanserer World Diabetes Day Hero Award for å synliggjøre de som er aktive i kampen mot diabetes, eller de som gjør en innsats for å fremme sunne levevaner. Nominasjonene blir offentliggjort i Hero Gallery på nettsiden til IDF. Vinneren kåres på World Diabetes Congress i Melbourne i desember i år. Dette var en liten smakebit på Verdens diabetesdag 2013 vi håper dere synes det høres spennende ut. Mer informasjon om materiell og aktiviteter kommer i kampanjepakken. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har innspill, tips eller trenger hjelp med noe. Vi i kampanjegruppa ønsker alle lykke til med forberedelsene til Verdens diabetesdag! Verdens diabetesdag-gruppen består av Helene Eide og Kristin Øygard med Camilla Karstensen som prosjektleder. Ida Trældal Rystad og Ronni Reitan er oppnevnt som representanter fra sentralstyret, mens Martine Lyslid representerer Ungdiabetes.

7 Klar, ferdig, motivasjon! Motivasjonsgruppe: Mye humor og lite moral! Motivasjonsteamet har nettopp gjennomført høstens instruktørkurs, og mange lokalforeninger kan glede seg til oppstart av nye motivasjonsgrupper i sitt nærområde. Er det flere lokallag som ønsker å starte opp? Hun er har mange års erfaring fra den kliniske hverdagen og med undervisning og foredrag for helsepersonell, idrettsutøvere, bedrifter og organisasjoner. Gled deg til å få konkrete innspill og nye impulser. Tines motto: Sunnhet og nytelse kan kombineres - og små endringer gjør stor forskjell! Det er lett å bli forvirret og frustrert og nesten gi opp i jungelen av motstridene informasjon om kosthold og helse. Hva er egentlig sunn mat når man har diabetes? Skal man velge lav-karbo eller lav-fett, er potet sunt eller ikke, og kan man spise frukt? Dette foredraget gir en gjennomgang av dagens viten på området, og praktiske tips og motivasjonsdrypp til hvordan riktig kosthold styrker helsen og øker overskuddet! Trim CD er testet ut med stor suksess på ansatte og deltakere på instruksjonskurs. Vi er snart i mål med små justereringer som skal gjøres i siste innspurt. Vi tar sikte på at Trim CD er klar for Motivasjonsgruppene og for salg på nettbutikken i løpet av oktober. Denne CD-en kan brukes overalt; på jobb, hjemme, på seminar og ikke minst i Motivasjonsgrupper. Det er bare å glede seg til musikken og øvelsene trykker på din motivasjonsknapp. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen. TEKST KRISTIN ØYGARD ORGANISASJONSRÅDGIVER Det er nye kursmuligheter rett rundt hjørnet. Her er litt om det du kan få boltre deg i av motivasjon denne høsten: Oppskriftsheftet «Fristende retter for deg med diabetes» er nå klart! Trine Strømfjord som jobber i motivasjonsteamet har utviklet heftet til bruk i Motivasjonsgruppene. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Oppskriftsheftet har fått mange gode tilbakemeldinger. Vi er stolte over å kunne gi våre motivasjonsgruppe-deltakere en ny og fresh brosjyre på sine møteplasser. Det er også mulighet for alle andre å kjøpe dette heftet via vår nettbutikk for en rimelig pris. Ta en titt og bli fristet du også! Erfaringsseminaret er november for instruktører som ønsker påfyll, og foregår på Scandic Fornebu. Programmet ligger snart klart. Vi kan bl.a. lokke med en super inspiratør i Tine Sundfør, som er en kjent foredragsholder og har vært med i diverse tv-program. «Myter og sannheter om kosthold og diabetes» blir et spennende programpunkt på programmet. I tillegg blir helgen spekket av masse inspirasjon i form av aktivitetstips, og ikke minst erfaringsutveksling. Ønsker du å delta? Meld deg på til Myter og sannheter om kosthold og diabetes Tine Mejlbo Sundfør er utdannet klinisk ernæringsfysiolog/cand Scient i ernæring fra Det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er kjent fra God Morgen Norge på TV2, som ernæringsveileder fra tvserien Tjukkholmen på TV Norge, som spaltist i IFORM og fra web-tv for Aftenposten.no. Hun vant Confex-kåringen Det mest populære foredraget i 2011, basert på positive kommentarer fra kurs deltakerene: Engasjert foreleser med enorm kunnskap og superaktuelt innhold, For ei dame fantastisk! og Kjemperelevant! Fengende! Veldig bra!.

8 40-års markering i Odda Lokallaget i Odda markerte nylig sitt 40-års jubileum. Forbundsleder Nina Skille var til stede for å fortelle om forbundets historie og om Zambia-prosjektet Last ned brosjyren «Rett og urett?» Ønsker du å lese om begrensninger og rettigheter knyttet til diabetes? Lokallaget i Odda har i år tre medlemsmøter på agendaen, med temaer som blodsukkermåling, øyne og diabetes, psykisk helse og diabetes, NAV og fotpleie. Representanter fra Indre Hardanger reiser også på landskonferansen en gang i året, og anser det som en viktig vitamininnsprøyting. Lokallaget er også aktivt til stede på Fylkesårsmøtet i Hordaland, og er i tillegg representert i styret i Indre Hardanger FFO. Gaver til 40-årsjubileet: Sparebanken Vest: kroner. Diabetesforbundet Hordaland: 4000 kroner. Odda kommune: 2000 kroner. TZIR: 1000 kroner. DEKKET TIL FEST: Tolv fremmøtte var med Bjarne Sjurstræ, leder i Diabetesforbundet på 40-årsmarkeringen til lokallaget i Odda. Indre Hardanger! Forbundsleder Nina Skille var gjest. (Foto: Privat) Etterspørselen etter brosjyren «Rett og urett?» er stor, og den kan enkelt lastes ned fra Diabetesforbundets nettsider: b7c_wlvow4.ips. Hjelp oss med kontaktinfo! For at vi til enhver tid skal ha mest mulig oppdaterte lister over de tillitsvalgte i Diabetesforbundet, trenger vi din e-postadresse og telefonnummer. Send en e-post til eller ring Ny adresse? Husk å melde adresseendring til oss Følg oss! På Facebook, Twitter, YouTube og Instagram Send til: eller ring oss på:

9 Kampanjedagbok 2013 «Ikke undervurder diabetes» oppfordret Diabetesforbundet publikum og politikere til i august. Helse- og omsorgsdepartementet svarte med ny NCD-strategi. TEKST CAMILLA KARSTENSEN KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER 19. august: Kampanjestart Sammen med Opplysningskontoret for Frukt og Grønt og Dagrun Eriksen fra Krf var vi med på skolestart på Oppsal skole. Bjørnar fortalte om gode vaner, mens Kristin sørget for ekstra sprek skolestart med å by alle opp til felles gruppetrim. 21. august: Diabetesforum Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre offentliggjorde LCD-strategien på Diabetesforum. Han kunngjorde samtidig at departementet bevilger seks millioner kroner til Diabetesforbundets mangfoldsarbeid. Apotek-kunde får hjelp til å fylle ut diabetesrisikotesten av Abid og Nina. Foto: Atle Egil Glomstad Fra venstre: Dagrun fra Krf, rektor Hilde og Bjørnar. Foto: Atle Egil Glomstad Abid Raja, Bjørnar og Hilde fra Apotek 1 var fornøyd med oppmøtet på Gunerius. Foto: Atle Egil Glomstad Kristin ledet an trimøkt sammen med Dagrun og barna. Foto: Atle Egil Glomstad 20. august: Uoppdaget diabetes bak rattet Dagen startet tidlig på God morgen Norge med Bjørnar, Shaista og Ali fra Christiania Taxi. Temaet var uoppdaget diabetes type 2 i kombinasjon med bilkjøring. Samarbeid med Taxiforbundet og drosjeselskaper i Oslo gjorde at mange taxisjåfører tok turen innom standen vår ved taxiholdeplassen på Arkaden. Flere hundre var innom standen for å måle blodsukker. Foto: Atle Egil Glomstad Diabetesforbundets innsats fikk ros av Jonas Gahr Støre. Foto: Margrethe Aulie 26. og 27. august: Samarbeid med apotek 1 Diabetesforbundet Drammen og Omegn stod på stand hos Apotek 1 på Buskerud Storsenter og Gulskogen Senter. Diabetesforbundet Sandefjord holdt temamøte sammen med Apotek 1 Helseparken og indremedisiner Asgeir Græsdal den 27. august med fokus på forebygging. 28. august: På skjermen igjen Den mobile diabeteslinjen besøkte Apotek 1 på Gunerius for å måle blodsukker og gi veiledning til diabetesrisikotesten. Venstre-politiker Abid Raja oppfordret innvandrere til å bevege seg mer og spise sunnere. Aftenposten var med og dekket aktiviteten. Bilder fra aktiviteten ble postet på Facebook, sett av mennesker, likt av 1300 stykker og delt 54 ganger. Samme dag ble Bjørnar intervjuet på God ettermiddag på TV2 sammen med Anette og Arne som fortalte om sine opplevelser med diabetes type august: Føtter og blodsukkermåling Enda en gang dukket det opp hundrevis av mennesker opp for å få målt blodsukkeret sitt. Sammen med Fotterapeutene stod vi på stand i Lille-Grensen. At mange er interessert i diabetes og føtter, viser den store responsen vår nettsak om temaet fikk på Facebook. Utenfor Oslo: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn stod på stand hos Apotek1 på Steinkjer Amfi for å verve og informere, mens apoteket tok seg av blodsukkermålingen. I Sandefjord hadde lokallaget temadag på Apotek 1 Helseparken, hvor de satte fokus på risikotesten, blodsukkermåling og kunnskapsformidling. Fotterapeut Anne informerte om viktigheten av fotpleie ved diabetes. Foto: Turid Gjerde Spilling

10 Kunnskap er den beste medisin Nærmere mennesker har besøkt vår spesialdesignede kampanjeside. Nærmere har sett informasjonsfilmen og vet nå litt mer om diabetes enn det de gjorde før. Underveis i kampanjen har vi kommunisert aktivt med politikere som Trine Skei Grande og Kristin Halvorsen på Twitter, og det er også flere politikere som nå følger oss på Instagram. Andre kampanjeaktiviteter utenfor Oslo: Å stå på stand er alltid en populær kampanjeaktivitet, og flere samarbeidet i år med Apotek 1: Diabetesforbundet i Brumunddal, Valdres, Aurskog Høland, Alta, Indre Salten. Sigdal og Krødsherad tro til med stand i forkant av kampanjen på Bygdedagen i Sigdal. Diabetesforbundet Risør var til stede på Brokelandsheiadagene, Sørlandets største markedsdager, med flere tusen besøkende over tre dager. Her ble det målt blodsukker, vervet, solgt lodd og informert om diabetes. Diabetesforbundet Sandefjord besøkte også Apotek 1 Hvalen, noe som også Sandefjords Blad dekket. I tillegg fikk de leserbrevet på trykk og hjelp av avisen med å lage en artikkel om diabetes type 2. Diabetesforbundet Ringerike sto på stand 7. september i forbindelse med Ringeriksdagen. Lokallaget fikk også inn pressemeldingen i lokalavisen. Diabetesforbundet Vestby hadde stand på Apotek 1 på Vestby Senter, og fikk oppslag i Vestby Avis. Flere lag brukte kampanjens pressemelding og/eller leserbrev: Diabetesforbundet Buskerud (Drammens Tidende), Diabetesforbundet Oppland (Oppland Arbeiderblad), Diabetesforbundet Valdres (Avisa Valdres)og Diabetesforbundet Alta (Altaposten) Selveste finansministeren mener lodd fra Diabetesforbundet er verdt investeringen. Foto: Diabetesforbundet Lofoten Muna fra DIabeteslinjen målte blodsukker. Foto: Turid Gjerde Spilling Besøk vår nettbutikk! Her finnes oppdatert og aktuelt materiell. Vi har også informasjonsmateriell på andre språk enn norsk. Mange nyttige produkter! Gå inn på: Du kan også bestille produktene ved å sende e-post til eller ringe Eksempler på produkter i nettbutikken: Diabeteslinjenkort fås også med kortholder (kontaktinformasjon) Mat og diabetes type 2 (brosjyre) Brukerversjon behandlingsretningslinjene (hefte) Identifikasjonsmateriell (f.eks. ID-kort)

11 Idas spennende reise varamedlem i sentralstyret, Ida Trældal Rystad, har skrevet masteroppgave med tittelen «Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet». TEKST KNUT JARLE EINSTAD - Jeg har i oppgaven sett på hva som skjer med frivillige organisasjoner i møtet med politiske reformer. Da startskuddet for den nye helsereformen gikk i januar 2012, skulle den omfatte mange aktører i samfunnet, inkludert de frivillige organisasjonene. Nysgjerrigheten min ble vekket, for hva skjer egentlig med de frivillige organisasjonene når politiske aktører uttrykker krav og ønsker fra dem? For å kunne studere dette, har jeg sett på Samhandlingsreformen og dens innhold som en idé som skal reise inn i den frivillige organisasjonen Diabetesforbundet, sier Ida Trældal Rystad. På landsmøtet i 2012 fikk Diabetesforbundet en ny strategi, og den har endret fokuset til hele organisasjonen. Det nye fokuset går fra å ha vært en medlemsorganisasjon, til å skulle være en folkehelseaktør med større fokus på hele samfunnets helseutfordringer. Disse endringene henger sammen med de ideene Samhandlingsreformen formidler. - Ideens reise bærer preg av å være i en startfase, men det er allerede tendenser til endring i organisasjonen som følge av den. Hvis reformen skal settes ut i live, må FORDYPER SEG: Ida Trældal Rystad, 2. varamedlem i sentralstyret. (Foto: Morten Brakestad) muligens de tradisjonelle oppgavene til lokallagene vike, for å gi rom for mer politisk aktivitet og samarbeid med kommunene. Ideen fører med seg nye krav, som skaper et behov for ny kunnskap og fokus fra de frivillige. Det vil nok enda ta tid før man virkelig kan se hvordan Samhandlingsreformen vil utarte seg i de ulike delene av Diabetesforbundet, sier Trældal Rystad. Ønsker du å lese hele masteroppgaven, kan du finnet den på nettlinken: Neste utgave: 4. november Frist for innlevering av stoff: 28. oktober Forbundsnytt kommer ut ca. seks ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: knut. Ansvarlig redaktør: NIna Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Anders Dahl

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP MOTIVERENDE FELLESSKAP Forord Diabetesforbundet utdanner instruktører som oppretter motivasjonsgrupper over hele landet. Motivasjonsgruppene er et likemannstilbud for alle som har diabetes, eller de som

Detaljer

Klar, ferdig, motivasjon!

Klar, ferdig, motivasjon! oktober 2013 Foto: Tore Amundøy Klar, ferdig, motivasjon! i motiveres av hverandre og kraften det gir å henge sammen som et team. Dette oppleves ukentlig i motivasjons gruppene rundt omkring i landet.

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Godt synlig Verdens diabetesdag

Godt synlig Verdens diabetesdag Forbundsnytt utgave 8 oktober 2011 STANG PÅ STAND: Oslo-ordfører Fabian Stang stakk innom standen på Stortorget og tok diabetesrisikotesten med hjelp av generalsekretær Bjørnar Allgot. Foto. Sven Grotdal

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen.

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen. Forbundsnytt Leder I disse dager... har jeg gleden av å gratulere psykolog Jon Haug med doktorgrad. Med blant annet en interessant forelesning om diabetisk slitenhet trekker han opp et tema som noen hver

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Sluttrapport «Ut på tur, aldri sur inspirasjonsfilm om gågrupper»

Sluttrapport «Ut på tur, aldri sur inspirasjonsfilm om gågrupper» Sluttrapport «Ut på tur, aldri sur inspirasjonsfilm om gågrupper» Prosjektnummer: 2013-1-428 Prosjektnavn: Ut på tur, aldri sur Søkerorganisasjon: Nasjonalforeningen for folkehelsen Virksomhetsområde:

Detaljer

Motivasjonsnytt. Motivasjonsgruppe = folkehelse for alle! utgave 4 august 2013. Under «Aktuelt», les. mer om blant annet høstens kampanje og

Motivasjonsnytt. Motivasjonsgruppe = folkehelse for alle! utgave 4 august 2013. Under «Aktuelt», les. mer om blant annet høstens kampanje og Motivasjonsnytt utgave 4 august 2013 mer om blant annet høstens kampanje og Motivasjonsgruppe = folkehelse for alle! 371 millioner mennesker i verden lever med diabetes. Diabetesforbundet er en viktig

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Foto: Mats Kalland. Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag

Foto: Mats Kalland. Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag Foto: Mats Kalland Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag Tips til aktiviteter 2 Formålet med dette idéheftet er å inspirere Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag til å starte opp nye, eller

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet: «Diabetesskolesekken» Diabetesskolesekken

Sluttrapport for prosjektet: «Diabetesskolesekken» Diabetesskolesekken Sluttrapport for prosjektet: «Diabetesskolesekken» Diabetesskolesekken Forord Når et barn får diabetes type 1, opplever mange familier at livet forandrer seg. Diabetes er en diagnose som man må ta hensyn

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Aurskog-Høland Afasiforening

Aurskog-Høland Afasiforening SLUTTRAPPORT PROSJKETLEDER: Logoped Sissel Tønneberg, Nesveien 132, 1960 Løken Prosjekttittel: Prosjekttema: Slagferdig kunst Kunstopplevelser og egen produksjon for eldre slagrammede er viktig kommunikasjonshjelpemiddel

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Sluttrapport prosjekt:

Sluttrapport prosjekt: Sluttrapport prosjekt: 2007/3/0076 Livet med diabetes i ord og bilder, Diabetesforbundet Forord I mars 2009 ga Diabetesforbundet den gang Norges Diabetesforbund ut boka Livet med diabetes i ord og bilder.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge.

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge. LEDER Retningslinjer Diabetes-norge har fått nye behandlingsretningslinjer. Målet er at disse skal bidra til god og likeverdig behandling uansett om det dreier seg om type 1- eller type 2-diabetes, om

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten

STRATEGI 2013 2015. Sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten 1 2 3 4 5 6 7 8 STRATEGI 2013 2015 9 10 11 Sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL)

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Desember 2013 Diabeteslinjen skal være et lett tilgjengelig informasjonstilbud med høy faglig kvalitet til alle som har spørsmål om diabetes. Tjenesten er et lavterskeltilbud

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær 50 000 ganger på

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen Kjenn din rett Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt 2013-1-377 Mia Jacobsen Skjermdump fra filmen Kjenn din rett! FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne Artikkel 7 Barn med

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr. 4 2016 GRATULERER! Tidenes resultat i Trøndelag under årets aksjon Nord-Trøndelag over 300 000,- Sør-Trøndelag over 500 000,- Fylkesårsmøtet 2017: 21.-22.

Detaljer

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen 2016 Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen SLUTTRAPPORT Forord Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for Folkehelsen har igjennom Extraprosjektet

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

«Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4.

«Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4. «Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4.2014 Disposisjon Fakta om innvandrerbefolkningen i Norge

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av n rer unike vi møteplassen! jon NÅ PRESENTERER VI MØTEPLASSEN! n Nå presenterer den unike vi møteplassen! Vi

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Nytt år, nye muligheter!

Nytt år, nye muligheter! vvvvvv 1. utgave / januar 2013 ffff Nytt år, nye muligheter! Et nytt år gir nye muligheter, og nettopp det er mange opptatt av de første dagene i januar. Mange nyttårsforsetter etableres, og motivasjonen

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Jenssen, generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot og overlege Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk.

Jenssen, generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot og overlege Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk. Forbundsnytt utgave 4 september 2012 Samhandling i praksis? ENGASJERT: Vi må få på plass gode modeller for samhandling, sier professor Trond Geir Jenssen. Foto: DM Arena Over et halvt år etter at samhandlingsreformen

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Sluttrapport. Diabeteskompetanse for helsepersonell ( ) Prosjektnummer: 2008/3/0259. Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende

Sluttrapport. Diabeteskompetanse for helsepersonell ( ) Prosjektnummer: 2008/3/0259. Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Sluttrapport Diabeteskompetanse for helsepersonell (2009-2010) Prosjektnavn: Diabeteskompetanse for helsepersonell Prosjektnummer: 2008/3/0259 Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: Tiltak for funksjonshemmede,

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Presentasjon av Diabetesforbundets motivasjonsgrupper for personer med minoritetsbakgrunn Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Hvordan nå fram? Mange får diabetes Funn

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013 SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013 Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2016/RB78620 Bedre

Detaljer