Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,"

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige. Når skogen og lauvet nå går over i et mangefasettert fargespill, har vi allerede sett stor framdrift og mange nyanser i forbundets aktive arbeid med å sette diabetes på dagsorden. diskusjoner med våre rådgivere, og en rekke møter med Støre, Helsedepartementet og Helsedirektoratet. Når strategien nå foreligger, er det uten en del elemener vi gjerne skulle hatt med. Men hovedinnholdet er noe vi absolutt stiller oss bak. Vi hadde et svært vellykket diabetesforum der vi samlet 550 helsepersonell fra hele Norge. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre holdt åpnings-innlegg, der han poengterte hvor viktig samarbeidet med Diabetesforbundet er. Prosessen fram til at det nå ligger en nasjonal, landsdekkende strategi, har hevet vår status enda mer. Vi regnes som en stor og viktig samfunnsrøst, med stor kunnskap om både folkehelse, hjerte- kar, overvekt og diabetes. Vi blir lyttet til - også av regjeringsapparatet og Stortinget, som står samlet bak strategien. Støre har i flere anledninger framhevet den gode jobben vi gjør som organisasjon. Ikke minst da vi etter langt og iherdig politiske arbeidet har lykkes med å få en nasjonal diabetesstrategi. Det er nå lagt fram en nasjonal NCD-stategi, altså en strategi som tar for seg alle de ikke-smittsomme sykdommene - diabetes, kreft, hjerte- kar og kols. Vi har vært gjennom et utall antall purringer, samtaler, forbredelser, interne Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, og mot fylkeskommunenes folkehelseavdelinger. Det dannes stadig nye allianser. La oss bruke våre erfaringer og vårt kontaktnett videre opp mot verdens diabetesdag, 14. november. Denne dagen setter vi et / / ekstra fokus på hva diabetes innebærer av utfordringer - også globalt sett. Det gir litt perspektiver. Tusen takk til alle tillitsvalgte som tok del i å spre vår kampanje. Vi valgte denne gangen å fokusere på alvoret med diabetes. Muligens rystet vi noen. Men vi ønsker ikke å skjule utfordringene - verken de personlige, eller samfunnets kostnader som er konsekvensen av å ikke gå hardt inn i kampen mot diabetes. Lykke til med alle kurs og konferanser dere arrangerer i løpet av høsten. Gjennom disse får folk motivasjon og hjelp til å leve godt med sin diabetes. Alt arbeidet som gjøres sentralt, regionalt og lokalt handler til syvende og sist om dette; å leve godt med diabetes - og ser vi langt nok fram - ei framtid uten. Vi sees på diabeteskonferansen i oktober. Nina Skille, forbundsleder

2 Diabeteskonferansen nærmer seg Diabetesforbundet sentralt inviterer til Diabeteskonferanse oktober på Clarion Airport hotell Gardermoen. Som tidligere år vil konferansen delvis foregå i plenum, delvis i parallelle sesjoner. I programmet finner du blant annet foredrag om kosthold, senskader, diabetesarbeid lokalt, og mange andre spennende faglige og organisatoriske tema. Målet er at vi i løpet av konferansen blant annet. - treffer gamle kjente - og blir kjent med noen nye mennesker - får tips og ideer - utveksler erfaringer - henter motivasjon og inspirasjon Vi håper så mange som mulig vil delta på konferansen, og vi oppfordrer lederne i fylkeslag og foreninger om å få med tillitsvalgte, barn- og familiekontakter og ungdiabetesrepresentanter. Egenandelen for årets konferanse er: 4700,- Egenandelen dekker reise, overnatting to netter i enkeltrom, eventuelt dobbeltrom, og alle måltider. Påmeldingsfristen er 23. september Husk at det er begrenset med plasser! Ved spørsmål ta kontakt med Marianne Todorovic telefon e-post eller Kathrine Hestø Hansen telefon e-post SAMLING I BERGEN: I august møttes det nasjonale barne- og familieutvalget og det nasjonale styret i Ungdiabetes i Bergen. Her diskuterte vi hvordan vi kan samarbeide bedre og bidra til å sikre en god overgang fra barn til voksen i Diabetesforbundet. Det ble også tid til en tur med Fløybanen. (Foto: Catharina Bu) Små barn store opplevelser Endelig er det klart for en samling for de aller minste, det vil si barn med diabetes under skolealder. Den oktober møtes 18 familier i Kristiansand. Av disse er det 20 barn med diabetes + søsken og foreldre. Totalt kommer 71 deltakere fra elleve av landets fylker. Om lag 100 av Diabetesforbundets medlemmer er under skolealder. Det sier derfor seg selv at disse familiene sjeldent kommer i kontakt med hverandre. Utfordringene de møter skiller seg en del fra de med litt større barn, og foreldrene må generelt ta et større ansvar for barnets helsesituasjon. Målet for samlingen er derfor at foreldrene skal lære mer om diabetes, men det vil også være mye tid til sosialt samvær, lek og deling av erfaringer. Diabetessykepleier Tilla Landbakk skal være tilstede hele helgen, og vil blant annet holde et foreldremøte hver kveld etter at barna er i seng. Her vil foreldrene gis anledning til å ta opp temaer som er diskutert i løpet av dagen eller stille spørsmål. I løpet av helgen kommer også barnelege Lars Krogvold, psykolog Randi Abrahamsen og politisk rådgiver i Diabetesforbundet, Stine Vedvik. I tillegg TEKST SIRI ØDEGAARD BLOM, LEDER AV DET NASJONALE BARNE- OG FAMILIEUTVALGET deltar representanter fra det nasjonale barne- og familieutvalget og en rekke frivillige. Diabeteskonferansen Snart er det også klart for årets diabeteskonferanse. Jeg husker første gangen jeg deltok på Diabeteskonferansen som om det skulle vært i går. For en inspirasjonsdose! Det var fantastisk å møte så mange andre foreldre som ønsket å bidra, og som ville arrangere møteplasser for små og store. Det disse foreldrene er en av de viktigste medisinene for barna/ungdommene våre. I år som tidligere har barneog familiekontaktene egne møter i løpet av Diabeteskonferansen. Her blir det fokus på ulike temaer Diabetesforbundet jobber med, men viktigst av alt mye tid til å diskutere og dele erfaringer. Jeg håper og ønsker derfor å se mange av dere som er barne- og familiekontakter rundt om kring i landet på årets diabeteskonferanse. Kanskje du også trenger en inspirasjonsdose?

3 Strategi for innvandrerhelse ENGASJERTE: Assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet Gro Holstad, i samtale med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Foto: Shaista Ayub). 19. august lanserte helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen en nasjonal strategi for innvandreres helse. TEKST STINE VEDVIK POLITISK RÅDGIVER Støre trakk frem Diabetesforbundet som en av de beste organisasjonene på å nå ut til innvandrerbefolkningen. Støre poengterte at det er mye vi ikke vet om innvandreres helse, og vi trenger mer kunnskap og forskning på dette området. Med den nye strategien vil regjeringen at helsepersonell på alle nivåer skal ha kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst, og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. I tillegg skal Diabetesforbundets arbeid med innvandrerhelse styrkes med en million kroner i Utbredt blant innvandrere Studier viser at det er høy forekomst av diabetes i deler av innvandrerbefolkningen, spesielt blant kvinner. Mer enn 25 % av kvinner fra India, Pakistan og Sri Lanka som er bosatt i Norge, har diabetes. Studier viser også en økt forekomst av svangerskapsdiabetes i denne gruppen. Strategien for innvandreres helse peker på at spesielt innvandrerkvinner mosjonerer betydelig mindre enn resten av befolkningen, og er derfor mer utsatt for overvekt, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Diabetesforbundet har de siste årene arbeidet målrettet mot personer med innvandrerbakgrunn. Vi jobber spesifikt med lokale tilbud, aktiviteter og informasjon som er tilrettelagt denne gruppen. I tillegg arbeider vi med kompetanseheving blant helsepersonell og tillitsvalgte. Mangel på kunnskap Thorkildsen poengterte i dag at mange innvandrere mangler grunnkunnskap om helse, kosthold og sykdom. Dette er noe Diabetesforbundet også har erfart i vårt arbeid. Det er derfor viktig å tilpasse informasjonen slik at den blir mer målgruppespesifikk. I 2012 utviklet Diabetesforbundet fire nye brosjyrer om forebygging av diabetes type 2, og om hvordan det er å leve med diabetes på henholdsvis urdu, somali, tyrkisk og arabisk. I tillegg har Diabetesforbundets nettside blitt videreutviklet med mer tilpasset informasjon, og Diabeteslinjen har blitt utvidet med ett nytt språk, arabisk. Diabetesforbundet har hatt en helhetlig tilnærming til dette arbeidet de siste tre årene og har nå utarbeidet en egen strategi for perioden Vi har opparbeidet oss mye erfaring, god kompetanse og et bredt nettverk. Vårt mål er å sikre likeverdige tjenester for personer med innvandrerbakgrunn og deres pårørende. GOD TONE: Shaista Ayub og Inga Marte Thorkildsen. (Foto: Gro Holstad)

4 Bilen er ennå ikke vunnet! Diabeteslotteriet 2013 ruller videre, og det er fortsatt muligheter til å bestille lodd. Salgsperioden er frem til 15. november. Hovedpremien en Citroën C1 er fortsatt ikke vunnet! Har du spørsmål vedrørende Diabeteslotteriet, kontakt gjerne Tone Arntzen på telefon eller e-post: men her er en heldig sykkelvinner Ridar Helander (68) fra Flekkerøy har vært trofast deltaker i Diabeteslotteriet i over 10 år. Tidligere har han bare vunnet noe «småtteri», som han selv sier, men i år ble det en flott sykkel. - Jeg har levd med diabetes type 1 i over 30 år, og synes det er både gøy og riktig å kjøpe lodd for å støtte en god sak. Sykkelen jeg var så heldig å vinne i år, er kjempefin, men jeg har faktisk ikke tenkt å beholde den selv, sier Helander. - Hvorfor ikke? - Nei, det er jo en terrengsykkel, og hverken jeg eller kona trenger det her på Flekkerøy. Jeg har derfor tenkt å gi den bort til broren min, som bor litt mer grisgrendt til, forklarer han. Helander oppfordrer flest mulig til å kjøpe lodd, og håper selvsagt på at hovedpremien en bil - en dag kan tilfalle ham. SJEKK DENNE! Ridar Helander fra Flekkerøy viser frem sykkelen han vant i Diabeteslotteriet. (Foto: Privat) MED PÅ LAGET: Diabetesforbundet og generalsekretær Bjørnar Allgot. (Foto: Morten Brakestad) Felles strategi for ikkesmittsomme sykdommer Fredag 6. september ble NCD-strategien presentert av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. TEKST STINE VEDVIK POLITISK RÅDGIVER NCD er en forkortelse for non-communicable diseases, som på norsk betyr ikke-smittsomme sykdommer. Dette inkluderer hjerte- og karsykdommer, kols, kreft og diabetes. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å jobbe for å redusere dødeligheten knyttet til disse sykdommene med 25 % innen Den nye strategien er et viktig verktøy for å nå dette målet. I tillegg skal den bidra til forebygging, tidlig oppdagelse, bedre behandling og rehabilitering. Norge er det første landet som følger opp disse internasjonale forpliktelsene med en slik felles strategi, og den er utarbeidet i tett samarbeid med de fire brukerorganisasjonene Kreftforeningen, LHL, Nasjonalforeningen for folkehelse og Diabetesforbundet. Strategien inneholder både mål og tiltak som er felles for de fire sykdomsområdene, i tillegg til egne strategiske grep for diabetes. Noen viktige mål er at Norge skal bli et foregangsland for forebygging av diabetes type 2, og for god og likeverdig behandling av diabetes. I tillegg skal andelen med ukjent diabetes reduseres, utviklingen av senkomplikasjoner skal reduseres og diabetesomsorgen skal ha en enda sterkere brukerorientering enn i dag. Det skal også være økt fokus på innvandrergrupper og andre med høy risiko for å få diabetes. Jonas Gahr Støre uttalte at det er stort med en ny strategi for de ikke smittsomme sykdommene, og dette er vi enige i. Diabetesforbundet har lenge jobbet for en nasjonal, helhetlig og offensiv satsing på diabetesområdet, og denne strategien er et stort steg i riktig retning. Nå som strategien er på plass, kommer den viktige oppgaven med å følge den opp og sørge for at tiltakene blir satt ut i live.

5 Grunnkursene fortsetter: - Gjør oss mer vitale og attraktive Landsmøtet vedtok i oktober at alle nye tillitsvalgte skal få tilbud om grunnopplæring, som skal arrangeres av det nasjonale leddet hvert år. Som følge av vedtaket ble de første grunnkursene for nye tillitsvalgte avholdt i mai og juni. TEKST KATHRINE HESTØ HANSEN LEDER AV ORGANISASJONSENHETEN En vital og attraktiv organisasjon Nye tillitsvalgte fra hele landet deltok på grunnkursene som ble arrangert på idylliske Hurdalsjøen. Her fikk deltakerne innføring i blant annet Diabetesforbundets historie, politisk arbeid, organisasjonskunnskap samt synlighet og markedsføring. Kombinert med gruppe- og planarbeid, teambuilding og nettverksbygging, ligger forholdene til rette for at Diabetesforbundets nye tillitsvalgte vil være med på å farge organisasjonen i årene som kommer. - For et engasjement! uttaler forbundsleder Nina Skille, som var på Hurdalsjøen som kursholder. Hun trekker frem nettverk og gode verktøy for videre arbeid som det viktigste de tillitsvalgte har fått med seg fra kursene. - Vi har tatt mål av oss å være en vital og attraktiv organisasjon, og disse grunnkursene bringer oss flere skritt nærmere målet, smiler hun. Fornøyde deltakere anbefaler kurset - Jeg ser på mitt verv på en helt ny måte, og ser mange muligheter for meg til å påvirke både styre og lokallag, uttaler en av deltakerne og anbefaler kurset på det varmeste. - Dette vil gi en vitamininnsprøytning i alle lokal- og fylkeslag. Jeg anbefaler alle å sende sine nye tillitsvalgte på grunnkurs, gamle tillitsvalgte skulle også fått muligheten. Alle kunne hatt glede og nytte av dette. Fortsetter som kurs for nye tillitsvalgte - Vi skulle gjerne tilbudt kurset til alle våre flotte tillitsvalgte, men både økonomi og kapasitet utfordrer oss der, forklarer organisasjonsrådgiver Kathrine Hestø Hansen. - Vi ser imidlertid på løsninger hvor alle tillitsvalgte kan få med seg elementer av kurset, som f.eks på Diabeteskonferansen, regionsamlinger eller fylkesårsmøtene. Lokal- og fylkeslag som nå har hatt deltakere på kurs, har også en gyllen mulighet til fersk inspirasjon og påfyll. Bruk den! oppfordrer hun. Grunnkurs 2014 Det vil bli avhold grunnkurs for nye tillitsvalgte også neste år. For å kvalifisere som ny tillitsvalgt må man være valgt på lokallags- eller fylkesårsmøte våren 2014, og ikke hatt tillitsverv i Diabetesforbundet de siste fem årene. Kjølemapper og reiseveske fra FRIO Produkter til trygg transport og oppbevaring av medikamenter, f.eks. insulin. Ant. Art. MEDL. PRIS PRIS 1300 FRIO Duo kjølemappe svart kr 150,- kr 250, FRIO Duo kjølemappe lilla kr 150,- kr 250, FRIO Stor kjølemappe svart kr 175,- kr 275, FRIO Stor kjølemappe lilla kr 175,- kr 275, FRIO Vitesse reiseveske kr 225,- kr 325,- Priser er inkludert porto og ekspedisjon. Bestill direkte fra vår nettbutikk. Der har vi også flere produkter og nyttig informasjons materiell om diabetes: Du kan også bestille produktene ved å sende e-post til eller ringe

6 Verdens diabetesdag nærmer seg Vil du stikke en kjendis, nominere heltemodig innsats i diabeteskampen eller stå på stand? Da har vi en avtale 14. november! TEKST CAMILLA KARSTENSEN KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER På Verdens diabetesdag fortsetter vi med kampanjens fokus på de alvorlige sidene ved diabetes. Dere kommer til å få noe nytt materiell, men vi bruker også elementer fra kampanjen på nytt. I tillegg til kampanjebudskapet, kommer vi også til å fronte diabetesrisikotesten. Dersom dere har igjen flere kampanjefoldere, er det ideelt å bruke dem opp denne dagen. Kampanjepakke med informasjon og bestillingsliste sendes ut i uke 41. Blå bygninger Blått filter er blant elementene dere kan bestille, og i år har vi fått inn en ny type som tåler høyere temperatur. Hvis dere ikke allerede har gjort det, oppfordrer vi alle lag å planlegge belysning av viktige bygg i deres nærmiljø. Send en mail til Camilla når dere har fått i stand lokal avtale. Selve filteret bestilles via listen. Samarbeid med apotek Apotekene får også tilsendt bestillingsliste i forkant av Verdens diabetesdag. Vi har en lang tradisjon med apoteksamarbeid denne dagen som vi også fortsetter med i år. Dersom dere ikke har mulighet til å ha en aktivitet den 14. november, er det ingenting i veien for å markere Verdens diabetesdag samme helg. Pressemateriell Dere kommer til å få pressemelding om aktivitet på apotek som kan sendes til lokale medier. Vi har også som mål å gi dere et leserbrev til lokal og/eller regionalt bruk. Aktiviteter i Oslo Sekretariatet står på stand på Oslo S 14. november for å fremme diabetesrisikotesten, måle blodsukker og informere om diabetes. Dagen før arrangerer vi seminar med mangfoldsfokus på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet finner sted på kvelden i Amalie Skramsalen, og vil være åpent for publikum. Stikk en kjendis! IDF har en internasjonal kampanje, «Pin a celebrity» som går ut på å ta bilde av en kjent person som har på seg diabetesnålen. Bildet lastes deretter opp i kjendisgalleriet på nettsiden til IDF. Personer som kan være aktuelle er artister, ordførere eller andre profilerte personer på deres hjemsted. Else Kåss Furuseth er første kjendis ut i Norge! Nominer en diabeteshelt Er det noen du synes fortjener ekstra oppmerksomhet for sitt engasjement for diabetessaken? Nå har du sjansen! IDF lanserer World Diabetes Day Hero Award for å synliggjøre de som er aktive i kampen mot diabetes, eller de som gjør en innsats for å fremme sunne levevaner. Nominasjonene blir offentliggjort i Hero Gallery på nettsiden til IDF. Vinneren kåres på World Diabetes Congress i Melbourne i desember i år. Dette var en liten smakebit på Verdens diabetesdag 2013 vi håper dere synes det høres spennende ut. Mer informasjon om materiell og aktiviteter kommer i kampanjepakken. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har innspill, tips eller trenger hjelp med noe. Vi i kampanjegruppa ønsker alle lykke til med forberedelsene til Verdens diabetesdag! Verdens diabetesdag-gruppen består av Helene Eide og Kristin Øygard med Camilla Karstensen som prosjektleder. Ida Trældal Rystad og Ronni Reitan er oppnevnt som representanter fra sentralstyret, mens Martine Lyslid representerer Ungdiabetes.

7 Klar, ferdig, motivasjon! Motivasjonsgruppe: Mye humor og lite moral! Motivasjonsteamet har nettopp gjennomført høstens instruktørkurs, og mange lokalforeninger kan glede seg til oppstart av nye motivasjonsgrupper i sitt nærområde. Er det flere lokallag som ønsker å starte opp? Hun er har mange års erfaring fra den kliniske hverdagen og med undervisning og foredrag for helsepersonell, idrettsutøvere, bedrifter og organisasjoner. Gled deg til å få konkrete innspill og nye impulser. Tines motto: Sunnhet og nytelse kan kombineres - og små endringer gjør stor forskjell! Det er lett å bli forvirret og frustrert og nesten gi opp i jungelen av motstridene informasjon om kosthold og helse. Hva er egentlig sunn mat når man har diabetes? Skal man velge lav-karbo eller lav-fett, er potet sunt eller ikke, og kan man spise frukt? Dette foredraget gir en gjennomgang av dagens viten på området, og praktiske tips og motivasjonsdrypp til hvordan riktig kosthold styrker helsen og øker overskuddet! Trim CD er testet ut med stor suksess på ansatte og deltakere på instruksjonskurs. Vi er snart i mål med små justereringer som skal gjøres i siste innspurt. Vi tar sikte på at Trim CD er klar for Motivasjonsgruppene og for salg på nettbutikken i løpet av oktober. Denne CD-en kan brukes overalt; på jobb, hjemme, på seminar og ikke minst i Motivasjonsgrupper. Det er bare å glede seg til musikken og øvelsene trykker på din motivasjonsknapp. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen. TEKST KRISTIN ØYGARD ORGANISASJONSRÅDGIVER Det er nye kursmuligheter rett rundt hjørnet. Her er litt om det du kan få boltre deg i av motivasjon denne høsten: Oppskriftsheftet «Fristende retter for deg med diabetes» er nå klart! Trine Strømfjord som jobber i motivasjonsteamet har utviklet heftet til bruk i Motivasjonsgruppene. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Oppskriftsheftet har fått mange gode tilbakemeldinger. Vi er stolte over å kunne gi våre motivasjonsgruppe-deltakere en ny og fresh brosjyre på sine møteplasser. Det er også mulighet for alle andre å kjøpe dette heftet via vår nettbutikk for en rimelig pris. Ta en titt og bli fristet du også! Erfaringsseminaret er november for instruktører som ønsker påfyll, og foregår på Scandic Fornebu. Programmet ligger snart klart. Vi kan bl.a. lokke med en super inspiratør i Tine Sundfør, som er en kjent foredragsholder og har vært med i diverse tv-program. «Myter og sannheter om kosthold og diabetes» blir et spennende programpunkt på programmet. I tillegg blir helgen spekket av masse inspirasjon i form av aktivitetstips, og ikke minst erfaringsutveksling. Ønsker du å delta? Meld deg på til Myter og sannheter om kosthold og diabetes Tine Mejlbo Sundfør er utdannet klinisk ernæringsfysiolog/cand Scient i ernæring fra Det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er kjent fra God Morgen Norge på TV2, som ernæringsveileder fra tvserien Tjukkholmen på TV Norge, som spaltist i IFORM og fra web-tv for Aftenposten.no. Hun vant Confex-kåringen Det mest populære foredraget i 2011, basert på positive kommentarer fra kurs deltakerene: Engasjert foreleser med enorm kunnskap og superaktuelt innhold, For ei dame fantastisk! og Kjemperelevant! Fengende! Veldig bra!.

8 40-års markering i Odda Lokallaget i Odda markerte nylig sitt 40-års jubileum. Forbundsleder Nina Skille var til stede for å fortelle om forbundets historie og om Zambia-prosjektet Last ned brosjyren «Rett og urett?» Ønsker du å lese om begrensninger og rettigheter knyttet til diabetes? Lokallaget i Odda har i år tre medlemsmøter på agendaen, med temaer som blodsukkermåling, øyne og diabetes, psykisk helse og diabetes, NAV og fotpleie. Representanter fra Indre Hardanger reiser også på landskonferansen en gang i året, og anser det som en viktig vitamininnsprøyting. Lokallaget er også aktivt til stede på Fylkesårsmøtet i Hordaland, og er i tillegg representert i styret i Indre Hardanger FFO. Gaver til 40-årsjubileet: Sparebanken Vest: kroner. Diabetesforbundet Hordaland: 4000 kroner. Odda kommune: 2000 kroner. TZIR: 1000 kroner. DEKKET TIL FEST: Tolv fremmøtte var med Bjarne Sjurstræ, leder i Diabetesforbundet på 40-årsmarkeringen til lokallaget i Odda. Indre Hardanger! Forbundsleder Nina Skille var gjest. (Foto: Privat) Etterspørselen etter brosjyren «Rett og urett?» er stor, og den kan enkelt lastes ned fra Diabetesforbundets nettsider: b7c_wlvow4.ips. Hjelp oss med kontaktinfo! For at vi til enhver tid skal ha mest mulig oppdaterte lister over de tillitsvalgte i Diabetesforbundet, trenger vi din e-postadresse og telefonnummer. Send en e-post til eller ring Ny adresse? Husk å melde adresseendring til oss Følg oss! På Facebook, Twitter, YouTube og Instagram Send til: eller ring oss på:

9 Kampanjedagbok 2013 «Ikke undervurder diabetes» oppfordret Diabetesforbundet publikum og politikere til i august. Helse- og omsorgsdepartementet svarte med ny NCD-strategi. TEKST CAMILLA KARSTENSEN KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER 19. august: Kampanjestart Sammen med Opplysningskontoret for Frukt og Grønt og Dagrun Eriksen fra Krf var vi med på skolestart på Oppsal skole. Bjørnar fortalte om gode vaner, mens Kristin sørget for ekstra sprek skolestart med å by alle opp til felles gruppetrim. 21. august: Diabetesforum Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre offentliggjorde LCD-strategien på Diabetesforum. Han kunngjorde samtidig at departementet bevilger seks millioner kroner til Diabetesforbundets mangfoldsarbeid. Apotek-kunde får hjelp til å fylle ut diabetesrisikotesten av Abid og Nina. Foto: Atle Egil Glomstad Fra venstre: Dagrun fra Krf, rektor Hilde og Bjørnar. Foto: Atle Egil Glomstad Abid Raja, Bjørnar og Hilde fra Apotek 1 var fornøyd med oppmøtet på Gunerius. Foto: Atle Egil Glomstad Kristin ledet an trimøkt sammen med Dagrun og barna. Foto: Atle Egil Glomstad 20. august: Uoppdaget diabetes bak rattet Dagen startet tidlig på God morgen Norge med Bjørnar, Shaista og Ali fra Christiania Taxi. Temaet var uoppdaget diabetes type 2 i kombinasjon med bilkjøring. Samarbeid med Taxiforbundet og drosjeselskaper i Oslo gjorde at mange taxisjåfører tok turen innom standen vår ved taxiholdeplassen på Arkaden. Flere hundre var innom standen for å måle blodsukker. Foto: Atle Egil Glomstad Diabetesforbundets innsats fikk ros av Jonas Gahr Støre. Foto: Margrethe Aulie 26. og 27. august: Samarbeid med apotek 1 Diabetesforbundet Drammen og Omegn stod på stand hos Apotek 1 på Buskerud Storsenter og Gulskogen Senter. Diabetesforbundet Sandefjord holdt temamøte sammen med Apotek 1 Helseparken og indremedisiner Asgeir Græsdal den 27. august med fokus på forebygging. 28. august: På skjermen igjen Den mobile diabeteslinjen besøkte Apotek 1 på Gunerius for å måle blodsukker og gi veiledning til diabetesrisikotesten. Venstre-politiker Abid Raja oppfordret innvandrere til å bevege seg mer og spise sunnere. Aftenposten var med og dekket aktiviteten. Bilder fra aktiviteten ble postet på Facebook, sett av mennesker, likt av 1300 stykker og delt 54 ganger. Samme dag ble Bjørnar intervjuet på God ettermiddag på TV2 sammen med Anette og Arne som fortalte om sine opplevelser med diabetes type august: Føtter og blodsukkermåling Enda en gang dukket det opp hundrevis av mennesker opp for å få målt blodsukkeret sitt. Sammen med Fotterapeutene stod vi på stand i Lille-Grensen. At mange er interessert i diabetes og føtter, viser den store responsen vår nettsak om temaet fikk på Facebook. Utenfor Oslo: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn stod på stand hos Apotek1 på Steinkjer Amfi for å verve og informere, mens apoteket tok seg av blodsukkermålingen. I Sandefjord hadde lokallaget temadag på Apotek 1 Helseparken, hvor de satte fokus på risikotesten, blodsukkermåling og kunnskapsformidling. Fotterapeut Anne informerte om viktigheten av fotpleie ved diabetes. Foto: Turid Gjerde Spilling

10 Kunnskap er den beste medisin Nærmere mennesker har besøkt vår spesialdesignede kampanjeside. Nærmere har sett informasjonsfilmen og vet nå litt mer om diabetes enn det de gjorde før. Underveis i kampanjen har vi kommunisert aktivt med politikere som Trine Skei Grande og Kristin Halvorsen på Twitter, og det er også flere politikere som nå følger oss på Instagram. Andre kampanjeaktiviteter utenfor Oslo: Å stå på stand er alltid en populær kampanjeaktivitet, og flere samarbeidet i år med Apotek 1: Diabetesforbundet i Brumunddal, Valdres, Aurskog Høland, Alta, Indre Salten. Sigdal og Krødsherad tro til med stand i forkant av kampanjen på Bygdedagen i Sigdal. Diabetesforbundet Risør var til stede på Brokelandsheiadagene, Sørlandets største markedsdager, med flere tusen besøkende over tre dager. Her ble det målt blodsukker, vervet, solgt lodd og informert om diabetes. Diabetesforbundet Sandefjord besøkte også Apotek 1 Hvalen, noe som også Sandefjords Blad dekket. I tillegg fikk de leserbrevet på trykk og hjelp av avisen med å lage en artikkel om diabetes type 2. Diabetesforbundet Ringerike sto på stand 7. september i forbindelse med Ringeriksdagen. Lokallaget fikk også inn pressemeldingen i lokalavisen. Diabetesforbundet Vestby hadde stand på Apotek 1 på Vestby Senter, og fikk oppslag i Vestby Avis. Flere lag brukte kampanjens pressemelding og/eller leserbrev: Diabetesforbundet Buskerud (Drammens Tidende), Diabetesforbundet Oppland (Oppland Arbeiderblad), Diabetesforbundet Valdres (Avisa Valdres)og Diabetesforbundet Alta (Altaposten) Selveste finansministeren mener lodd fra Diabetesforbundet er verdt investeringen. Foto: Diabetesforbundet Lofoten Muna fra DIabeteslinjen målte blodsukker. Foto: Turid Gjerde Spilling Besøk vår nettbutikk! Her finnes oppdatert og aktuelt materiell. Vi har også informasjonsmateriell på andre språk enn norsk. Mange nyttige produkter! Gå inn på: Du kan også bestille produktene ved å sende e-post til eller ringe Eksempler på produkter i nettbutikken: Diabeteslinjenkort fås også med kortholder (kontaktinformasjon) Mat og diabetes type 2 (brosjyre) Brukerversjon behandlingsretningslinjene (hefte) Identifikasjonsmateriell (f.eks. ID-kort)

11 Idas spennende reise varamedlem i sentralstyret, Ida Trældal Rystad, har skrevet masteroppgave med tittelen «Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet». TEKST KNUT JARLE EINSTAD - Jeg har i oppgaven sett på hva som skjer med frivillige organisasjoner i møtet med politiske reformer. Da startskuddet for den nye helsereformen gikk i januar 2012, skulle den omfatte mange aktører i samfunnet, inkludert de frivillige organisasjonene. Nysgjerrigheten min ble vekket, for hva skjer egentlig med de frivillige organisasjonene når politiske aktører uttrykker krav og ønsker fra dem? For å kunne studere dette, har jeg sett på Samhandlingsreformen og dens innhold som en idé som skal reise inn i den frivillige organisasjonen Diabetesforbundet, sier Ida Trældal Rystad. På landsmøtet i 2012 fikk Diabetesforbundet en ny strategi, og den har endret fokuset til hele organisasjonen. Det nye fokuset går fra å ha vært en medlemsorganisasjon, til å skulle være en folkehelseaktør med større fokus på hele samfunnets helseutfordringer. Disse endringene henger sammen med de ideene Samhandlingsreformen formidler. - Ideens reise bærer preg av å være i en startfase, men det er allerede tendenser til endring i organisasjonen som følge av den. Hvis reformen skal settes ut i live, må FORDYPER SEG: Ida Trældal Rystad, 2. varamedlem i sentralstyret. (Foto: Morten Brakestad) muligens de tradisjonelle oppgavene til lokallagene vike, for å gi rom for mer politisk aktivitet og samarbeid med kommunene. Ideen fører med seg nye krav, som skaper et behov for ny kunnskap og fokus fra de frivillige. Det vil nok enda ta tid før man virkelig kan se hvordan Samhandlingsreformen vil utarte seg i de ulike delene av Diabetesforbundet, sier Trældal Rystad. Ønsker du å lese hele masteroppgaven, kan du finnet den på nettlinken: Neste utgave: 4. november Frist for innlevering av stoff: 28. oktober Forbundsnytt kommer ut ca. seks ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: knut. Ansvarlig redaktør: NIna Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Anders Dahl

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Nr. 3 / juli 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Stortingsvalg 2013 Vi har tatt diabetestesten på de politiske partiene. Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Tema: Oppmerksomhet. Oslo - en trygg by. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang I UTLANDET SIDE 21

Tema: Oppmerksomhet. Oslo - en trygg by. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang I UTLANDET SIDE 21 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang Tema: Oslo - en trygg by Oppmerksomhet I UTLANDET SIDE 21 5 Foto: Robert McPherson Gatelangs ANSVARLIG REDAKTØR: Lars

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer