Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013"

Transkript

1 Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013

2 Innholdsfortegnelse Valg av undervisningsopplegg... 3 Bakgrunn... 3 LK06 og læringsplakaten... 4 Undervisningsopplegg... 5 Samle inn fakta om konsekvenser av forbrukersamfunnets klesforbruk... 5 Presentasjon av innsamlede data... 6 Informasjon i lokalmiljøet... 6 Byttemarked for klær... 6 Elevbedrift... 7 Oppsummering... 7 Kilder

3 Valg av undervisningsopplegg I denne oppgaven vil jeg først presentere bakgrunnen for undervisningsopplegget. Deretter ser jeg på hvordan undervisningsopplegget kan knyttets til Læringsplakaten og Kunnskapsløftetes generelle del. Videre kobles opplegget opp mot tverrfaglige kompetansemål og digitale ferdigheter i de aktuelle fagene. Bakgrunn Jeg har i dette undervisningsopplegget valgt å fokusere på konsekvenser av forbrukersamfunnets klesforbruk. Selv om vi i 2012 ser en uvanlig markert tilbakegang i importen av klær og sko, var importen av klær allikevel dobbelt så stor som i 1990 (Hille, 2013, p. 45). Mote og merkepress fører til at klesskapene våre er overfylte. Økt forbruk henger sammen med at realprisen på klær og sko har gått ned med 64 prosent siden 1990 (Hille, 2013, p. 61). Butikkene fylles med billige klær, og gjennom reklamen blir vi oppfordret til å stadig kjøpe nytt. Land som kan «tilby» billig arbeidskraft er hovedprodusentene av klær, og arbeidsforholdene der er ofte elendig. Kjemikaliebruken fører til helseplager for arbeiderne i produksjonen. I tillegg til elendige arbeidsforhold slurves det ofte med sikkerhetsforskrifter, noe som kan få fatale følger (Strand, 2013). Arbeiderene jobber for luselønn, mens klesgiganter, slik som H&M, sitter igjen med milliardoverskudd (Eisenträger & Ege, 2013). Et annet aspekt ved klesproduksjonen er de miljømessige konsekvensene av bomullsdyrkingen. Bomull som blir dyrket på ca. 2,5 % av jordens beboelig areal, forbruker store mengder av jordas begrensede vannressurser. Et av de mest dramatiske eksemplene er Aralsjøen, som betegnes som en av verdens største miljøkatastrofer. Vann til bomullsdyrkingen har tappet tilførselselvene slik at vannstanden i Aralsjøen har sunket dramatisk. Den engang så fiskerike innsjøen er i dag en fjerdedel av det den var i I tillegg har dumping av giftig avfall gjort store områder i nærheten av den uttørkede sjøen nesten ubeboelig (Globalis). Bomull dyrkes på ca. 5 prosent av verdens jordbruksareal, men står for ca. 25 prosent av den globale sprøytemiddelbruken mot innsekter. I tillegg brukes om lag 10 prosent av plantevernmidler mot plantesykdommer på bomullsmarkene (Rindal, Råen, & Bøhle). Listen over negative konsekvenser ved klesproduksjonen kan gjøres lang, for eksempel er barnearbeid noe som stadig nevnes i denne sammenhengen. Man må også få frem at svært mange mennesker er avhengige av inntektene fra bomullsdyrking, og jobben på tekstilfabrikken. Uansett legger bomullsdyrkingen beslag på verdifull matjord, og 3

4 produksjonen har høy kostnad for miljøet. Hvis målet er en bærekraftig bruk av jordas ressurser er derfor reduksjon av klesforbruket et viktig tiltak. Her må det en holdningsendring til, både blant unge forbrukere men kanskje mest oss voksne. Gjenbruk har etter hvert blitt trendy, og på for eksempel Facebook dukker det stadig opp nye grupper for salg og kjøp av brukt. Fretex er en attføringsbedrift som er drevet av Frelsesarmeen. De tar i mot, og videreforedler blant annet brukte tekstiler. Innsamlede klær blir enten sydd om eller solgt videre i den tilstanden plaggene er. På Fretex sin nettbutikk kan man, på samme måte som i andre nettbutikker, kjøpe klær og andre produkter (Fretex). Det finnes også en lang rekke organisasjoner og privatpersoner som samler inn brukte klær for å sende dem til trengende, og da hovedsakelig i øst-europeiske land. LK06 og læringsplakaten Undervisningsopplegget er et tverrfaglig entreprenørielt prosjekt som kan knyttets til kapittelet Det allmenndannede menneske i Kunnskapsløftets generelle del: Opplæringen må gi overblikk over hvordan prosesser på ett felt slår over på andre - som når produksjon virker tilbake på natur og miljø. (Utdanningsdirektoratet, 2011). Det handler om å lære seg på se sammenhenger i samfunnet og naturen, og hvordan enhver, på en best mulig måte, kan bidra til å ta vare på et felles livsmiljø. Videre har jeg tatt utgangspunkt i et punkt i læringsplakaten som sier at: Skolen og lærebedriften skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert på en meningsfull måte (Utdanningsdirektoratet, 2012). Undervisningsopplegget kan knyttes til kompetansemål for flere fag. Det kan for eksempel knyttets til kunst og handverk hvor eleven etter 10. årstrinn skal kunne beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping (Utdanningsdirektoratet). I matematikk skal eleven etter 7. årstrinn kunne representere data i tabeller og diagram som er framstilte med og uten digitale verktøy, lese og tolke framstillingene og vurdere kor nyttige de er. Etter 10. årstrinn skal eleven kunne gjennomføre undersøkinger og bruke databaser til å søke etter statistiske data og vise kildekritikk (Utdanningsdirektoratet). Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I kompetansemålene for norskfaget heter det blant annet at eleven etter 7 årstrinn skal kunne 4

5 bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler (Utdanningsdirektoratet). I samfunnsfaget er det et delmål i geografi at elevene etter 7. årstrinn skal kunne beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vatn og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres. Digitale ferdigheter i samfunnsfag innebærer blant annet å kunne bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere multimediale produkter. I det samfunnsfaglige temaet utforskeren heter det at elevene skal kunne: finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje regler for nettvett og nettetikk bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfaglig arbeid og følgje regler for personvern og opphavsrett (Utdanningsdirektoratet). Undervisningsopplegg Jeg vil idet følgende presentere et opplegg som er tuftet på en idé om bevisstgjøring av barn og unge i forhold til bærekraftig utvikling. Tidsrammene for opplegget er ikke klart definert, men det bør i hvert fall beregnes over fire uker. Det er et tverrfaglig opplegg hvor flere lærere kan involveres. Foreldregruppen er også sentral for å få gjennomført byttemarkedet som skal avslutte prosjektet. Samle inn fakta om konsekvenser av forbrukersamfunnets klesforbruk Tanken er at elevene jobber i grupper på 3-4 elever. Elevene skal bruke digitale verktøy til å samle inne informasjon om forbruk av klær i Norge hvor mye forbruker vi og hvordan har forbruket av klær økt siden begynnelsen av1990-tallet. Innsamlede datamateriale legges inn i Excel eller lignende program. Elevene vil kunne finne en korrelasjon med det økte klesforbruk og prisutvikling på klær og sko de siste tjue årene. Det kan også være aktuelt å finne ut hvor mye som kastes. Videre skal de finne ut hvilke konsekvenser bomullsproduksjonen får for miljøet og for levekårene til menneskene som bor i de områdene hvor det dyrkes bomull. Her kan de bruke kildene som jeg har henvist til i innledningen samt innhente informasjon fra statistisk sentralbyrå og andre aktuelle kilder. De skal også finne ut 5

6 noe om debatten rund de store klesgigantenes bruk av barnearbeid til produksjon av klær. Hva er barnearbeid, og hvorfor jobber barna i de områdene som vi her snakker om? Her er det rom for etiske refleksjoner blant annet om hvorfor barnearbeid eksisterer, og om man kan akseptere at klær som selges i vestlige land kan være produsert av barn. For å sorterer tanker omkring det de finner av informasjon skal elevene bruke digitalt tankekart. Her kan de for eksempel benytte gratisprogrammet X-mind. Presentasjon av innsamlede data Underveis i arbeidet skal elevgruppene presentere det de finner ut for hverandre på nettside eller i blogg. I dette opplegget tenker jeg at eleven skal bruke blogg. Et bra alternativ er å bruk gratistjenesten blogger fra Google. Her skal elevene gjennom veiledning fra lærer sette opp en blogg som er avgrenset for klassen. De kan også legge inn kommentarer på bloggene til medelevene. Gruppene publiserer minst ett blogginnlegg i uken. Mot slutten av prosjektperioden skal gruppene lage hver sin presentasjon og vise for klassen. Her er det mest aktuelt å bruke PowerPoint, men Prezi kan også være et alternativ. Sentralt i presentasjonen er å vise og forklare statistiske data ved hjelp av tabeller og diagrammer. Informasjon i lokalmiljøet Klassen skal lage et informasjonsskriv, et nyhetsskriv, en flyer eller en folder, som skal distribueres til foreldre og andre i lokalmiljøet. Her skal de presentere prosjektet og hva de har jobbet med på en informativ måte. Det blir her viktig å få presentert budskapet om konsekvenser av vårt forbruk av tekstiler. De skal her også reklamere for byttemarkedet som skal arrangeres og informere om hvordan klesbytte skal foregå. Her kan eleven bruke gratisprogrammet Scribus, Word, Pages eller liknende tekstbehandlingsprogrammer. Noen av disse tekstbehandlerne har fine maler som utgangspunkt for å lage for eksempel nyhetsskriv med et profesjonelt utseende.. Det skal også lages plakater om byttemarkedet, og til dette arbeidet er Scribus et egnet verktøy. Plakatene henges på sentrale steder på skolen, og i lokalmiljøet. Byttemarked for klær Tanken er at man skal kunne ta med klær som er blitt for små/stor, eller som av andre årsaker ikke er i bruk, til et byttemarked. Her fastsettes det en verdi på klesplagget, og man kan bytte i klær med tilsvarende verdi. Finner man ikke noe å bytte blir plagget lagt ut på markedet. Det som ikke blir omsatt på markedet leveres til en frivillig organisasjon. Elevene skal på forhånd orientere seg om organisasjoner eller privatpersoner som tar imot brukte klær. 6

7 I denne delen av prosjektet må foreldre og foresatte involveres. Arrangementet må planlegges i god tid, og dette er det foreldregruppen, i samarbeid med elevene, som skal gjøre. Det skal samles inn klær som skal sorteres og prissettes. Arbeidsoppgaver må fordeles. Dette arbeidet krever god organisering og elevene kan lære mye av å være med i denne prosessen. Selve markedet arrangeres på en lørdag. For å gjøre dette mest mulig attraktivt kan være en idé å selge kaffe og vafler. Kafé-driften får elevene ansvar for. Dermed får vi også en mer sosial profil på arrangementet som en god erstatning for den obligatoriske kosekvelden. Det er også en mulighet for elevene å koble opp pc med prosjektor eller en stor skjerm for å vise bloggene sine. Når markedet er over pakkes klærne og noen av foreldrene sørger for at klærne blir levert til mottaksstasjoner eller til private aktører. Elevbedrift Jeg har i dette undervisningsopplegget ikke tatt høyde for å lage elevbedrift, men konseptet med redesign og gjenbruk av tekstiler er godt egnet som entreprenørskapsprosjekt. Det kan da utvides med å dekke enda flere kompetansemål, for eksempel i kunst og håndverk. Her tenker jeg et opplegge hvor tekstiler fra brukte klær brukes til å designe og lage nye produkter. Elevene får komme med egne idéer til produkter, og de blir oppmuntret til å komme med forslag til hvordan dette kan utvikles til et forretningsforetak. I Stortingsmelding 22, motivasjon mestring muligheter, pekes det på et mer praktisk og variert ungdomstrinn. Entreprenørskap i skolen er et av virkemidlene som anbefales. Det handler her om å knytte arbeidsmarked, næringsliv og skole tettere sammen. Elevbedrift og entreprenørskapsmodellen kan bidra til at praksis og teori knyttes sammen. Elevene får oppgaver de trives med, og erfaring i hva det vil si å være arbeidstaker (Kunnskapsdepartementet, 2011, p. 44). Oppsummering Jeg har i dette undervisningsopplegget prøvd å tenke tverrfaglig, med en almendannende samfunnsfaglig profil. Dette fordi jeg anser temaet forbrukersamfunnets overforbruk, miljø, bærekraft og solidaritet med verdens fattige som viktige tema, som bør gjennomsyre læringsarbeidet. Jeg har forsøkt å vise hvordan IKT kan benyttes i undervisningsopplegget. Her vil jeg også støtte meg til St.meld. 22 og henvise til forskningsresultater som viser at barn og unge opplever motivasjon og mestring ved bruk av digitale medier (Kunnskapsdepartementet, 2011, p. 39). Oppøvelse av digitale ferdigheter skal være likestilt 7

8 med de andre grunnleggende ferdighetene, men resultatene fra den siste Monitor-rapporten kan tyde på at dette ikke er realiteten, og at databruken i norsk skole går ned. Dette på tross av at et stort flertall av både ellever og lærere mener at bruk i IKT er nyttig for læringen (Senter for IKT i utdanningen, 2013). Det finnes mye bra programvare for bruk i skolen, men når vi som lærere skal lage et opplegge bruker vi selvsagt det som vi føler å vi har kontroll på. Vi skal fremstå som rollemodeller, og da holder man seg til det velkjente. Mer tid til å sette seg inn i det som finnes av programvare er nødvendig for å kunne velge det som er best egnet. For eksempel kunne jeg godt valgt å la elevene bruke Prezi i stedet for PowerPoint, hvis jeg hadde vært fortrolig med programmet. Kilder Eisenträger, S., & Ege, R. T. (2013, Oktober 3). Tekstilarbeidere i Bangladesh raser mot H&Ms milliard-overskudd. Hentet Desember 9, 2013 fra VG nett: Fretex. (u.d.). Om Fretex. Hentet Desember 10, 2013 fra Fretex.no: Globalis. (u.d.). Forurensning: Aralsjøen. Hentet Desember 9, 2013 fra Globalis.no: Hille, J. (2013). Norsk forbruk og miljøet. Oslo: Framtiden i våre hender. Kunnskapsdepartementet. (2011, April 29). Meld.st.22. Hentet Desember 14, 2013 fra Regjeringen.no: Rindal, B., Råen, S. G., & Bøhle, K. (u.d.). Bomullsklær i miljøsammenheng verre enn du tror. Hentet Desember 9, 2013 fra Ndla: Senter for IKT i utdanningen. (2013, Desember 8). Databruken i grunnskolen går ned. Hentet DEsember 14, 2013 fra Iktsenteret.no: https://iktsenteret.no/aktuelt/databruken-i-grunnskolengar-ned#.uqzszkwsp5a Strand, M. (2013, April 30). Prisen for ei billig t-skjorte er ikke 49,90. Prisen ligger i ruinene i en tekstilfabrikk i Bangladesh. Hentet Desember 9, 2013 fra Dagbladet.no: 978/ Utdanningsdirektoratet. (2011, Desember 21). Generell del av læreplanen. Hentet Desember 10, 2013 fra Udir.no: 8

9 Utdanningsdirektoratet. (u.d.). Læraplan i kunst og håndverk. Hentet Desember 13, 2013 fra Udir.no: Utdanningsdirektoratet. (u.d.). Læreplan i matematikk fellesfag - kompetansemål. Hentet Desember 13, 2013 fra Udir.no: Utdanningsdirektoratet. (u.d.). Læreplan i samfunnsfag. Hentet Desember 13, 2013 fra Udir.no: arssteget/ Utdanningsdirektoratet. (2012, Januar 23). Prinsipper for opplæringen. Hentet Desember 10, 2013 fra Udir.no: Utdanningsdirektoratet. (u.d.). Udir.no. Hentet Desember 13, 2013 fra Læreplan i norsk - kompetansemål: 9

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 - En analyse av forbrukeremnenes forekomst i læremidlene Grethe Moéll Pedersen Abstract Consumer-Education in Norwegian Textbooks By Grethe

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT?

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? IDÉHEFTE FOR FORBRUKERUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN UTGITT AV FORBRUKERRÅDET FORORD Forbrukerrådet og Barne- og familiedepartementet startet i 1993 prosjektet «Forbrukerutdanning

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer