Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 Elevbrosjyre

2 Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen til biblioteket! 9 Utlån fra klassesett 9 Kantinen 9 Utlån av bøker 9 Utlån av PC/Mac 9 Post til lærerne - Henvendelse til lærerne 10 Telefonbeskjeder 10 Skolebevis 10 Vaktmestertjeneste 10 Skolens hjemmeside 11 Instagram 11 Fronter 11 Facebook 11 Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Bjerke videregående skole Fravær Idrettsdeltakelse 21 Fravær ved religiøse høytider 22 Karakterer i orden og i atferd Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd 23 Generell informasjon om vurdering, karakterer, vitnemål, fritak for vurdering, varsling m.v Eksamen Eksamen og vitnemål 28 Ulykkesforsikring for elever 29 Melding til NAV og forsikringsselskap - elevskader 30 Verdisaker og tyveri 31 Branninnstruks 32 2

3 videregående videregående skole skole Kjære Bjerkeelev Kjære Bjerkeelev Velkommen til oss på Bjerke videregående, og til et nytt innholdsrikt år med læring og Velkommen til oss på Bjerke videregående, og til et nytt innholdsrikt år med læring og personlig utvikling i sentrum. personlig utvikling i sentrum. Du kommer til en nylig rehabilitert skole med 750 elever og 100 ansatte. Klasserommene er Du kommer til en nylig rehabilitert skole med 750 elever og 100 ansatte. Klasserommene er store og luftige og spesialrommene er mange,- fra fotostudio og lydrom, dansesaler, store og luftige og spesialrommene er mange,- fra fotostudio og lydrom, dansesaler, spinningsal og styrkerom til nytt kjemi-, biologi- og fysikkrom. Helt sentralt ligger spinningsal og styrkerom til nytt kjemi-, biologi- og fysikkrom. Helt sentralt ligger læringssenteret med støttefunksjoner som du kan benytte deg av. I læringssenteret holder læringssenteret med støttefunksjoner som du kan benytte deg av. I læringssenteret holder rådgiverne og helsesøster til, bibliotek, vaktmester og IKT helpdesk, og her har elevrådsstyret rådgiverne og helsesøster til, bibliotek, vaktmester og IKT helpdesk, og her har elevrådsstyret sitt kontor. sitt kontor. Samarbeid, engasjement og nyskapning er våre verdier. Vi som arbeider på Bjerke gjør hver Samarbeid, engasjement og nyskapning er våre verdier. Vi som arbeider på Bjerke gjør hver dag vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg å nå dine faglige mål. Samtidig dag vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg å nå dine faglige mål. Samtidig ønsker vi at du utvikler deg som menneske. Samarbeid blant annet med bedrifter, Universitet ønsker vi at du utvikler deg som menneske. Samarbeid blant annet med bedrifter, Universitet og høyskoler, Akers Avis og idrettsklubber gjør at undervisning ikke bare skjer i og høyskoler, Akers Avis og idrettsklubber gjør at undervisning ikke bare skjer i klasserommet. Det er mange måter å lære på. klasserommet. Det er mange måter å lære på. Det er imidlertid ingen ting som virker så positivt på læring som din egen arbeidsinnsats og Det er imidlertid ingen ting som virker så positivt på læring som din egen arbeidsinnsats og motivasjon. Det er spennende å fordype seg i et emne, eller en aktivitet, og som elev motivasjon. Det er spennende å fordype seg i et emne, eller en aktivitet, og som elev investerer du i deg selv ved å bruke tid og krefter på skolearbeidet. Vær også med å utvikle investerer du i deg selv ved å bruke tid og krefter på skolearbeidet. Vær også med å utvikle skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom engasjement i elevrådsarbeid. I fjor mottok skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom engasjement i elevrådsarbeid. I fjor mottok elevrådet på Bjerke pris for beste nykommer. Bli med å forme læringsmiljøet dette skoleåret, elevrådet på Bjerke pris for beste nykommer. Bli med å forme læringsmiljøet dette skoleåret, og du vil oppleve å få nye venner og nyttig kunnskap om skolen som organisasjon. Følg og du vil oppleve å få nye venner og nyttig kunnskap om skolen som organisasjon. Følg Bjerke videregående skole på Facebook, og elevrådet på Instagram (bjerkebryrseg). Bjerke videregående skole på Facebook, og elevrådet på Instagram (bjerkebryrseg). Jeg ønsker deg som elev lykke til med et inspirerende og lærerikt år. Grip mulighetene, Jeg ønsker deg som elev lykke til med et inspirerende og lærerikt år. Grip mulighetene, fordyp deg i skolearbeidet og involver deg i medelevene dine. Vi skal gjøre vårt beste for å fordyp deg i skolearbeidet og involver deg i medelevene dine. Vi skal gjøre vårt beste for å støtte og veilede deg på veien. støtte og veilede deg på veien. Vennlig hilsen Vennlig hilsen Astrid Grytte Astrid Grytte rektor rektor 3 3 3

4 videregående skole Ledelse og administrasjon Ledelse og administrasjon Astrid Støren Grytte Rektor Hege Britt Johnsen Assisterende rektor MetteOlden Studieleder Peter Samuelsen Avdelingsleder idrettsfag Helene Sara Nagel Avdelingsleder medier og kommunikasjon og studiespesialisering Maria Perez Østigård Avdelingsleder studiespesialisering Hilde Iren Norvalls Avdelingsleder studiespesialisering Rolf Erik Runden Førstekonsulent Kontorpersonale Bjørg Helgerud Økonomikonsulent Mona Hagen Sekretær Nina Molstad Førstesekretær IKT-avdelingen Henri Kalev, Anh Hoang Vo, Andy Long Nguyen og Jan Einar Thorin Rådgivere Bente Foss, Signe E. Kvale og Alette Eldøy Bibliotekar Sidsel Renå Vaktmester Sjur Hartun Dahl 4

5 Skolens øvrige ledelse Skolens øvrige ledelse Hege Britt Johnsen Assisterende Hege Britt rektor Johnsen Assisterende rektor Mette Olden Studieleder Rolf Erik Runden Arne Braathen Administrativ leder Studieleder Maria Perez Østigård Hilde Iren Norvalls Peter Samuelsen Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder studiespesialisering Maria Perez Østigård studiespesialisering Erik Isakson idrettsfag Avdelingsleder Avdelingsleder medier og studiespesialisering kommunikasjon Helene Sara Nagel Avdelingsleder medier Peter og Samuelsen kommunikasjon og Avdelingsleder studiespesialisering idrettsfag Ledelsen ved Bjerke videregående består av rektor, assisterende rektor, studieleder og fire avdelingsledere. Rektor Astrid Grytte har det overordnede pedagogiske ansvaret. Assisterende rektor Hege Britt Johnsen har sammen med rektor hovedansvar for strategi og utvikling. Hun har også ansvar for eksamensavvikling og klagesaker. Studieleder Mette Olden har ansvaret for elevinntak, fagvalg, fritak for fag, karakterer og vitnemål. Avdelingsleder Maria Perez Østigård har det faglige og pedagogiske ansvaret for studiespesialisering sammen med Hilde Iren Norvalls og Helene Sara Nagel. Avdelingsleder Helene Sara Nagel har det faglige og pedagogiske ansvaret for medier og kommunikasjon. Avdelingsleder Peter Samuelsen har det faglige og pedagogiske ansvaret for idrettsfag. Bjerke videregående skole er nå din arbeidsplass. For at elever og ansatte skal trives ved skolen, er vi avhengig av at alle tar ansvar og følger Bjerkestandarden. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved Å møte presis og være forberedt til timene Å bidra til arbeidsro og holde faglig fokus Å bruke pc/mac kun når læreren bestemmer Å være positiv og høflig 5

6 videregående skole videregående skole Rådgivertjenesten Rådgivertjenesten Rådgivertjenes Bente Foss rådgiver Signe E. Kvale Rådgiver Alette Eldøy Rådgiver Mette Olden rådgiver Bente Foss Rådgiver rådgiver Skolens rådgivere bistår elevene med informasjon, veiledning, råd og hjelp på følgende områder: Skolens rådgivere bistår elevene med informas følgende områder: Ø Utdannings- og yrkesveiledning o Valg av utdanningsprogram Ø o Valg av programfag Yrkes- og utdanningsveiledning o o Valg av videre utdanning og yrke Valg av utdanningsprogram o Ø Sosialpedagogisk veiledning (Samarbeid med ulike Valg hjelpeinstanser av programfag og PPo tjeneste) Valg av videre utdanning og yrke Ø Søknad om lån og stipend Ø Sosialpedagogisk veiledning (Samarbeid m tjeneste) Rådgivertjenesten har kontor i skolens læringssenter, Ø Søknad bygning om lån A og stipend Rådgivertjenesten har kontor i skolens læringsse Ansvarsområder: Rådgiver: Utdanningsprogram: Klasser: Ansvarsområder: Rådgiver: Bente Foss Bente Foss Idrettsfag/ Studiespesialisering Alle idrettsklasser, 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 3STA, 3STB Signe E. Kvale Studiespesialisering 1STC, 1STD, 1STE, 2STC, 2STD, 3STC, 3STD, 3STE Alette Eldøy Medier og kommunikasjon Alle MK-klasser Mette Olden Utdanningsprogram: Idrettsfag/ Studiespesialisering Medier og kommuni Studiespesialisering Ingun Furulund Gunn Hill S-gruppen og MH-gruppen Grunnskoleopplæring 6 6

7 videregående skole videregående skole Hjelpetiltak Det er viktig at elever som lider av sykdommer, som f.eks. diabetes, astma, Hjelpetiltak Hjelpetiltak epilepsi, allergi eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir Det beskjed er viktig om dette at elever til sin som rådgiver lider av snarest. sykdommer, som f.eks. diabetes, astma, epilepsi, allergi eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir Med beskjed elevens/foresattes om dette til sin tillatelse rådgiver vil snarest. faglærerne få informasjon, slik at nødvendige daglige hensyn kan tas. Elevene kan eventuelt få særordninger ved Med prøver elevens/foresattes og eksamener, for tillatelse eksempel vil utvidet faglærerne tid. få Det informasjon, må i slike tilfeller slik at fremlegges dokumentert nødvendige daglige attest fra hensyn sakkyndig. kan tas. Søknad Elevene om kan særordninger eventuelt få må særordninger skje i god tid ved på forhånd prøver og og eksamener, helst så tidlig for som eksempel mulig utvidet i skoleåret. tid. Det må i slike tilfeller fremlegges dokumentert attest fra sakkyndig. Søknad om særordninger må skje i god tid på forhånd og helst så tidlig som mulig i skoleåret. PP-tjenesten PP-tjenesten PP-tjenesten PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) er en rådgivende tjeneste for alle elever i videregående skole. Der jobber psykologer, pedagoger, og sosionomer PP-tjenesten som kan hjelpe (pedagogisk-psykologisk deg hvis du har personlige, tjeneste) sosiale er en eller rådgivende faglige vansker. tjeneste for alle elever Samtaler i videregående med PP-tjenesten skole. gir Der ikke jobber fravær psykologer, og kan foregå pedagoger, på skolen. og sosionomer som Fagpersonalet kan hjelpe har deg taushetsplikt, hvis du har personlige, og tjenesten sosiale er gratis. eller De faglige kan kontaktes vansker. direkte Samtaler eller gjennom med PP-tjenesten skolen (f.eks. gir rådgiver). ikke fravær og kan foregå på skolen. Fagpersonalet har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. De kan kontaktes direkte eller gjennom skolen (f.eks. rådgiver). Helsetjenesten Helsetjenesten Helsetjenesten Helsesøster kan treffes til faste tider på skolen og er til stede mandag og torsdag. Helsesøster har kontor i læringssenteret sammen med rådgiverne. Se oppslag på Helsesøster kontordøren kan over treffes tider hun til faste er tilgjengelig. tider på skolen Se ellers og er informasjon til stede mandag på skolens og torsdag. monitorer. Helsesøster Ved har behov kontor utover i læringssenteret skolens helsesøster- sammen med og fysioterapeuttilbud rådgiverne. Se oppslag på henstilles kontordøren elevene over tider til å benytte hun er tilgjengelig. helsestasjonen Se i ellers sin hjembydel informasjon eller på privat skolens lege, eventuelt monitorer. Bydel Ved behov Bjerkes utover helsestasjon skolens for helsesøster- ungdom (tirsdager og fysioterapeuttilbud kl ). Denne henstilles tjenesten elevene er til gratis, å benytte og det helsestasjonen er ingen timebestilling i sin hjembydel (Tlf: 46 eller 82 privat 46 80). lege, En del eventuelt av helsetilbudet Bydel Bjerkes også helsestasjon tilgang til for intern ungdom psykolog, (tirsdager helsesøster kl ). hjelper deg å avtale Denne tid. tjenesten er gratis, og det er ingen timebestilling (Tlf: ). En del av helsetilbudet er også tilgang til intern psykolog, helsesøster hjelper deg å avtale tid. 7 7

8 videregående skole Elevrådsarbeid Elevrådsarbeid Gjennom elevrådsarbeidet får elevene en unik mulighet til å påvirke sin egen læring og skolemiljøet. Det er lærerikt, morsomt og gir dessuten erfaring det er godt å ha med seg videre i utdannelsesløpet og arbeidslivet. Elever som er aktive i elevrådsarbeid får god kjennskap til skolen som organisasjon og til hvordan man arbeider for å planlegge og gjennomføre mål og tiltak. Tillitsvalgte og vararepresentanter velges i starten av skoleåret. Dette er ansvarsfulle og viktige verv hvor man representerer klassen og klassens meninger. Når elevrådet er satt vil elevene bli skolert og få opplæring i hvordan man ivaretar dette vervet. Elevrådsstyret har som oppgave å ivareta alle elevenes interesser ved skolen. Elevrådsstyret har møter med rektor annen hver uke. Elevrådet fungerer som et rådgivende organ overfor rektor som vil ha jevnlige møter med elevrådsstyret. I hver klasse velges to tillitselever: 1 tillitselev og 1 vara. Tillitselevene fra samtlige klasser utgjør til sammen skolens elevråd. Elevrådsstyrets aktivitet er avhengig av tillitselevenes initiativ og engasjement. Elevrådsmøte for alle tillitselevene avholdes når styret innkaller til det. Siden elevrådet er en del av skolens administrative råd, har tillitselevene møteplikt på disse møtene. På elevrådsmøtene tas det opp saker av interesse for elevene, samt innmeldte saker fra klassene. Elevrådsstyret for skoleåret 2015/16 består av: Marte Haga 3MKA (leder), Louis Johnsen 3STE, Line 3IDA,Yasmin 2STA, Albert 2STB, Simeon 2MKB og Saleha 3STE. Styret har kontor i læringssenteret, innerst i biblioteket. Forrige skoleår vant elevrådet på Bjerke elevrådsprisen for beste nykommer. Det er vi stolte av. Kontaktlærers time Kontaktlærers time På Bjerke har vi kontaktlærers time. Timen er fastlagt på timeplanen, og er obligatorisk for alle elever. Dette legger til rette for å jobbe med elevenes helhetlig læring. Timen skal brukes til å skape et godt klassemiljø, gjennomføre undersøkelser, gi informasjon om blant annet fagvalg og eksamen, jobbe med studieteknikk og mye mer. På den måten skåner vi fagtimene, som kun skal brukes til faglige læringsaktiviteter. 8

9 videregående skole "Den som leser, får se" Velkommen Velkommen til til biblioteket! biblioteket! Skolens bibliotek er en del av læringssentret som er plassert i 1. etasje, A- inngangen Biblioteket har en sentral plass i skolens pedagogiske virksomhet. Både boksamlingen og andre læringsressurser er tilgjengelig for alle elever og ansatte på skolen. Her vil det være mulighet for selvstudium, litteratursøk, kildeinnhenting og bearbeiding, faglig fordypning, leseopplevelser og mye mer. Alt dette foregår under kyndig veiledning av bibliotekar. I biblioteket finner du skjønnlitteratur, faglitteratur, aviser, tidsskrifter og blader. I tilknytning til biblioteket ligger tre grupperom og en mesanin som til sammen gir mange gode studieplasser. Velkommen til biblioteket! Utlån fra klassesett Bøker som eleven har lånt fra klassesett gjennom faglærer, skal leveres tilbake til de frister faglærer angir. Tapte bøker må erstattes av eleven. Kantinen Kantinen driftes av Fossheim, Elevrådet sitter i kantinerådet. Utlån av bøker Du får låne alle skolebøkene du trenger via skolens utlånsordning. Du er ansvarlig for alle bøker som blir registrert på deg som låner, og du plikter å behandle bøkene på en forsvarlig måte, slik at de ikke blir unødig slitt eller skadet. Bortsett fra navnet ditt, skal du ikke skrive noen ting i skolens bøker. Dersom du mister bøkene som du har lånt, må du erstatte disse. Ved skolestart vil du få utlevert en bokkontrakt, og når denne er underskrevet av foresatte og levert til skolen, vil du kunne få låne alle bøkene som du trenger. Utlån av PC/MAC PC/Mac Alle elever ved skolen får tilbud om å leie PC eller MAC til en pris fastsatt på forhånd. Ved skolestart vil du få utlevert en PC- eller MAC-kontrakt, og når denne er underskrevet av foresatte, vil du få PC/MAC utlevert. Eleven/foresatte vil motta faktura i posten fra Kommunens faktureringssentral. Dersom du mister eller behandler PC/MAC uforsvarlig, må du erstatte den etter gjeldende satser. Du vil ikke kunne bruke privat PC/MAC til skolearbeid på skolen. Dette gjelder også prøver og eksamener. Elever som betaler leie av datamaskinen i 3 år, får beholde PC/MAC en. jfr. datakontrakten. 9 9

10 videregående skole Tekniske tjenester Post til lærerne - Henvendelse til lærerne Post til lærerne - Henvendelse til lærerne Elevene som skal levere post, beskjeder, oppgaver m.m. til lærerne, kan levere dette på skolens kontor i egen postkurv på skranken. HUSK: Det du skal levere, må være merket med navn på læreren og navn på eleven som har levert det. For øvrig nyttes Its Learning til kommunikasjon og innleveringer til lærerne. Hvis elever ønsker kontakt med en lærer, henvender eleven seg på skolens kontor. Telefonbeskjeder Telefonbeskjeder Skolens kontor kan kun ta imot telefonbeskjeder til elever når det foreligger tvingende grunner, for eksempel sykdom m.v. Skolebevis Skolebevis Skolebeviset lages digitalt i forbindelse med elevfotograferingen i første skoleuke. Elever i Vg2 og Vg3 som har skolebevis fra forrige skoleår, kan få oblat for skoleåret 2014/2015. Dette er gratis og fås på kontoret. Elever som ikke gikk på Bjerke videregående skole eller en annen videregående skole forrige skoleår, må gi beskjed om dette på kontoret som bestiller skolebeviset. Det er bare bilder tatt av på skolen som kan brukes til skolebevis. Nærmere opplysninger om dette vil bli gitt senere. Merk at disse ikke er godkjent som legitimasjon overfor Postverket og banker. Vaktmestertjeneste Vaktmesteren har faste drifts- og vedlikeholdsoppgaver på skolen. Han har kontor i skolens læringssenter, bygning A. Eventuelle ødeleggelser i rom eller inventar, skal rapporteres til kontoret med én gang. Kontoret kontakter vaktmester for hjelp og bistand. Vi har et nytt skolebygg, og vi ber hver enkelt elev ta ansvar for å holde skolens inneog utemiljø ryddig og rent. Eventuelle skader i og utenfor skolebygningen betyr merutgifter og må dekkes av skolens eget budsjett. Dette betyr at midler som var tiltenkt andre positive formål, blir redusert eller må utgå. Pulter og stoler i klasserom er særlig utsatt for slitasje. Vi ber deg behandle alt klasseromsinventar på en pen måte. Da unngår vi ikke bare unødvendige merutgifter til reparasjoner og erstatningsinnkjøp, men vi gir også vår skolevaktmester en bedre arbeidsdag og et bedre arbeidsmiljø

11 videregående skole Skoleplattform Oslo Fra skolens hjemmeside https://bjerke.vgs.no kan du logge deg inn på skolens portal. Her vil du finne mange nyttige verktøy. På portalens forside vil læreren legge ut meldinger til deg og klassen din. Her ligger informasjonssider der du finner mer om den nye IKT-løsningen og du vil finne fagverktøy som Kikora (matematikk) og Atekst. Her vil du også kunne gå inn og sjekke fraværet ditt. Office 365 gir deg mulighet til å jobbe med dokumenter fra pc, nettbrett og telefon. Du vil ha tilgang til alle dine dokumenter uansett hvor du er. I Office 365 finner du også outlook, skype, OneNote, Sway og mange andre verktøy som gjør at du kan samarbeide med læreren og medelever om fag. It's Learning er den nye læringsplattformen, der læreren legger ut planer i fag, innleveringer og ikke minst gir deg viktig tilbakemelding på skolearbeidet ditt. Det forventes at du følger med og leser de tilbakemeldingene du får. Du vil også ha mulighet til å vurdere ditt eget arbeid og dermed få bedre innsikt i dine sterke og svake områder. It's Learning gir deg oversikt over anmerkninger. It's Learning har en app som du skal laste ned og bruke. Her kan du til enhver tid se timeplanen din og få varsler om oppgaver du skal gjøre på skolen. Skolens hjemmeside Skolens hjemmesider finnes på nettadressen https://bjerke.vgs.no. Nettsidene inneholder en rekke opplysninger om skolen, deriblant skolens tilbud og utdanningsprogram, praktisk informasjon, skolens fokusområder, og ikke minst nyheter med bilder fra skolehverdagen og spesielle hendelser. Hjemmesidenes målgruppe er bred, men elever og foresatte oppfordres spesielt til å følge med på nettsiden. Følg Bjerke på Facebook Bjerke videregående skole er på Facebook. Gjennom Facebook vil vi blant annet annonsere nyheter på hjemmesiden, andre hendelser og gjøre tilgjengelig bilder fra skoleaktiviteter. Nåværende, fremtidige og tidligere elever og foresatte, samt lærere og andre interesserte inviteres til å legge Bjerke videregående skoles Facebooksider til i sine favoritter. Instagram Følg elevrådet på Instagram. Her får du oppdateringer på hva som skjer i elevrådet og på skolen ellers. #bjerkebryrseg 11 11

12 Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Bjerke videregående skole 9.1 Forskrift om reglement for orden og atferd ved Bjerke videregående skole (Vedtatt av driftsstyret ) (Vedtatt av driftsstyret ) Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Bjerke videregående skole med hjemmel i lov nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova) 2-9 og 3-7, bystyrevedtak av sak 142, byrådsvedtak av sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning sak Formål Reglementet skal bidra til å oppfylle Osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. Reglementet skal danne grunnlag for vurdering i orden og atferd. ( jf. Opplæringsloven 1-3, 3-7 og forskrift til opplæringsloven 12-1) 2 Virkeområde Reglementet gjelder for elever, lærlinger og hospitanter ved Bjerke videregående skole. Reglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel skoleturer. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes atferd har tilstrekkelig tilknytning til skolen, for eksempel der en elev mobber en medelev eller lærer via digitale medier i sin fritid. Reglementet kan også komme til anvendelse hvis en elev gjør hærverk på skolen på kveldstid, eller at en elev gjør hærverk på medelevers bil, samt bil eller eiendom til en av skolens ansatte. 3 Elevens plikter og ansvar Elevene har plikt til å rette seg etter skolens reglement og de instrukser som blir gitt av ansatte ved skolen og behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. Møte presist til timer og avtaler 1. Elever som kommer etter timens start skal i 1. time henvende seg til ledelsen ved hovedinngang A. I de andre timene skal elevene henvende seg på kontoret. De vil få adgangskort (grønt kort) til timen dersom de er registrert der innen 10 minutter. 2. Adgangskort kan gis inntil 3 ganger pr. termin. 3. Elever som kommer for sent innen 10 minutter, får ordensanmerkning som settes av faglærer. 12

13 4. Elever som kommer mer enn 10 minutter for sent, vil ikke få adgang til klasserommet. Eleven får adgang neste undervisningstime, det vil si etter 45 min.. De skal arbeide med læringsmålene på læringssenteret den timen de ikke er i klasserommet. Faglærer fører timefravær. 5. Etter 3 grønne kort innkalles eleven til samtale med kontaktlærer. 6. Ved ekstraordinære tilfeller som strømbrudd/ T-banestopp m.m. vil rektor gi unntak fra regelen. Delta aktivt i opplæringen (jf. Opplæringsloven 3-4, 2. ledd) Elevene skal: 1. møte opp til undervisningen og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere elevenes kompetanse i faget (jf. Forskrift til opplæringsloven 3-3, 3. ledd). 2. møte forberedt til opplæringen, ha gjort hjemmearbeid og ha med dette til skolen. Dette medfører å overholde frister for innleveringer av skolearbeid og andre papirer skolen ber om. Ved sykdom leveres skolearbeid ved første dag tilbake på skolen. 3. møte forberedt til skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner. 4. ha med nødvendig utstyr og materiell som kreves til de enkelte fagene. 5. bidra til et godt læringsmiljø gjennom positive holdninger til læring, medelever og alle ansatte på skolen. 6. holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen. 7. rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte både i undervisningsøkter og på andre arenaer i skolens regi. 8. gå på toalettene i pausene. Orden Elevene skal: 1. Holde orden ved egen arbeidsplass og rydde klasserom ved endt undervisningsøkt, samt benytte skolens søppeldunker til avfall. 2. Rydde skolens fellesarealer etter skolens ryddeordning. 3. Behandle bøker, undervisningsmateriell, inventar o.l. både ute og inne, varsomt og uten å skade disse. 4. Unngå å ta med verdisaker på skolen. 5. Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr etter retningslinjer for bruk av slikt utstyr. 6. Ikke tilberede eller nyte mat og drikke i undervisningstiden med unntak av vannflaske som er fylt før timen. Læreren kan legge inn en kort spisepause i undervisningsøkten. 7. Det er ikke tillatt med vannkoker eller andre elektriske artikler i undervisningsrommene. 8. Det er ikke tillatt å ha med seg hunder eller andre dyr på skolen eller arrangement i skolens regi. 13

14 IKT 1. Vise nettvett. 2. Følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr, både utstyr som er i skolens eie og i privat eie. Se datakontrakt. 1. PC/Mac skal kun brukes etter avtale med faglærer. 2. Mobiltelefoner skal settes på lydløs og være ute av syne så sant ingen annen avtale er gjort med faglærer. 4 Fravær Ved sykdom skal kontaktlærer ha beskjed samme dag på epost eller SMS. Ved fravær på prøver/vurderinger skal eleven også gi direkte beskjed til faglærer. Er eleven under 18 år, skal foresatte sende denne meldingen. Ved mer enn 5 dager fravær (uansett årsak) i terminen skal eleven ha samtale med kontaktlærer. Foresatte ringes hvis eleven er under 18 år. Ved timefravær på over 12 timer skal eleven ha samtale med kontaktlærer, samt varsel om fare for nedsatt karakter i orden. Foresatte ringes hvis eleven er under 18 år. Se også retningslinjer og handlingsskjema for fravær. Konsekvenser av høyt fravær Er eleven syk på vurderingssituasjoner vil det bli gitt en ny vurdering innen samme kompetansemål. Faglærer bestemmer tidspunkt for ny vurdering. Ved høyt fravær kan konsekvensen være at eleven ikke får karakter i fag på grunn av manglene vurderingsgrunnlag. Høyt fravær påvirker også orden og atferdskarakteren, se 6. Føring av fravær på vitnemål Alt fravær blir ført på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Det er ikke mulig til å konvertere enkelttimer til dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven må selv legge fram dokumentasjon ved slutten av siste termin (jf. forskrift til opplæringsloven 3-47, ledd). Søknad om fritak for føring av fravær på vitnemålet Søknadskjema ligger på Fronter og leveres til kontaktlærer. Rektor kan gi fritak for føring av fravær på opptil 10 dager dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a) Helse- og velferdsgrunner. For at fravær som skyldes helse ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare i mer enn tre dager, da det er fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved kronisk sykdom kan fraværet strykes fra første fraværsdag. b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå 14 /Revidert februar 2015

15 Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, har innenfor rammen på 10 dager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider som ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset (jf. for-skrift til opplæringsloven 3-47, 8. ledd). 5 Forbud Atferd og opptreden som ikke aksepteres: 1. Å mobbe eller oppføre seg krenkende gjennom negativ/ondsinnet atferd, herunder kommentarer, kroppsspråk og digital kommunikasjon mot elever og ansatte. 2. Å utøve eller true med fysisk vold. 3. Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 4. Å bruke tobakk /snus. I skoletiden er det totalforbud mot bruk av tobakk og snus i skolens lokaler og uteområder. For elever vil forbudet også gjelde utenfor skolens område, så lenge det er i skoletiden. 5. Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. Bestemmelsen innebærer forbud mot å ha med eller benytte våpen, kniv eller andre farlige gjenstander på skolen. 6. Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet der bare øynene er synlige. Plaggene niqab og burka omfattes av forbudet, mens hijab som bare dekker håret og halsen ikke er forbudt. 7. Å utløse falske brannalarmer. 8. Å parkere biler/motorsykler på skolens parkeringsplasser. Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet uavhengig av elevens alder. Når forhold anmeldes, skal eleven og foresatte orienteres om forholdet. 6 Orden og atferd Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra til sosialiseringsprosessen til elevene og bidra til et godt psykososialt miljø, samt å gi informasjon om elevens orden og atferd(jf. forskrift til opplæringsloven 3-2, 4. ledd) Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er om eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement. (Forskrift til opplæringsloven 3-5, 2. ledd) Brudd på ordensreglementet vil kunne medføre nedsatt karakter i orden og atferd til 1. termin og/eller til standpunkt. Karakteren i orden og atferd skal ta hensyn til elevens forutsetninger. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser med unntak av om disse er særlig klanderverdige og grove. (Forskrift til opplæringsloven 3-5, 5. ledd) Det er ikke fritak for karakter i orden og atferd. Det er bare standpunktskarakteren i orden og atferd som kan påklages. Vurdering i orden og atferd skal holdes adskilt fra vurderingen av elevens kompetanse i faget. 15 /Revidert februar 2015

16 Orden Vurdering i orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringen, og hvordan arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Det innebærer at eleven er punktlig, følger opp arbeidet og har med nødvendig utstyr. Manglende innleveringer skal derfor trekkes inn i vurdering i orden og ikke i elevens fagkarakter, men vil derimot kunne medføre at du mangler vurdering i kompetansemål. Fravær kan trekkes inn i vurdering av orden. (Forskrift til opplæringsloven 3-5, 5. ledd) Atferd Vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen. Fusk vil påvirke karakteren i atferd. Elever som systematisk møter for sent til undervisning samt forlater opplæringen uten grunn, kan få nedsatt karakter i atferd. 7 Varsling Eleven og foresatte skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få karakter til 1. termin og/eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter (jf. forskrift til opplæringsloven 3-7, 1. ledd). Det er ikke krav om varsling ved fare for karakteren 1. Eleven og foresatte skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter, eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i atferd (jf. forskrift til opplæringsloven 3-7, 2. ledd). Varselet skal gis uten ugrunnet opphold slik at eleven skal ha mulighet til å skaffe seg grunnlag for vurdering i faget, samt forbedre karakteren i orden og atferd. En enkelthendelse kan føre til nedsatt atferdskarakter uten at varsling er sent. Da er dette et enkeltvedtak og følger saksbehandling gitt av forvaltningsloven 28. Elever over 18 år kan gi samtykke til at foreldre kan varsles. 8 Fusk og plagiat på prøver (skriftlige og muntlige) samt innleverte arbeider Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttende prøver) vil telle med i vurderingen av karakteren i atferd. Nedsatt karakter i atferd skal varsles, men det gis anledning til å fatte enkeltvedtak på nedsatt karakter i atferd ved juks av stort omfang uten at dette er varslet. ( 3-5) Det vil ikke bli gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven blir "ikke-vurdert". Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk som bestemt av lærer. Det betyr at dersom eleven for eksempel henter noe fra nettet når læreren har sagt at nettet ikke skal brukes, er det fusk. 16 /Revidert februar 2015

17 Plagiat er å hente noe fra nettet eller andre kilder uten å oppgi hvor det er hentet fra. Da viser eleven lav måloppnåelse, og oppgaven kan få en lav fagkarakter. Delen som er plagiert vil trekkes fra besvarelsen og kun ikke-plagiert materiale vil bli vurdert. Omfattende plagiat blir betraktet som fusk. Ved eksamen gjelder egne eksamensregler. Disse leses opp for eleven ved oppstart av eksamen. 9 Regler for russefeiring. Retningslinjer vedtatt av Utdanningsetaten Enhver russ skal opptre hensynsfullt så det ikke oppstår fare eller skade for andre. 1. Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse. 2. "Terrordager" og liknende er totalt forbudt. 3. Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknende. 4. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp. 5. Ingen overnatting på skolens område. 6. Skolens reglement gjelder også i russetiden uten unntak. Alvorlige episoder politianmeldes. 10 Reaksjoner ved brudd på ordensreglementet Skolepersonalet har en særskilt plikt til å ha omsorg for elevene på skolen. Personalet har derfor ikke bare rett, men også plikt til å gripe inn for å forhindre at elever skader eller plager seg selv, medelever eller skoleeiendommen. (opplæringsloven 9a) Sanksjoner uten klagerett Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 1. Ved manglende innleveringer/muntlige framføringer og forsentkomming kan læreren sette anmerkning uten at eleven har forklart seg siden det ligger bestemt i rutinene for sanksjonering. 2. Andre ansatte eller eksterne kan melde inn til skolens ledelse når de ser at eleven bryter skolens ordensreglement i skoletiden generelt og ved heldagsprøver/eksamen spesielt. 3. Skriftlig melding til elev over 18 år undertegnet av rektor og/eller faglærer/kontaktlærer. 4. Skriftlig melding til foreldre/foresatte for elever under 18 år undertegnet av rektor og/eller faglærer/kontaktlærer. 5. Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for, f.eks. ved hærverk på skolens eiendeler eller bygninger. 6. Bortvisning fra undervisningen for inntil to timer av faglærer. (oppll og 3-8) 7. Fratas retten til å bruke data/internett for et nærmere angitt tidsrom. 17

18 Sanksjoner med klagerett Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig. Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. I alvorlige saker skal foreldre/foresatte til elever under 18 år varsles så langt det er mulig. Sanksjonene angitt under er å anse som enkeltvedtak, og må følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Vedtaket kan settes i gang umiddelbart og har ingen betydning for klageretten. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes til den instans som har fattet vedtaket. 1. Bortvisning fra undervisningen for resten av dagen av rektor (oppll og 3-8). 2. Bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen inntil fem dager i (oppll. 3-8) resten av skoleåret (oppll. 3-8) 3. Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 4. Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. 8-1) 5. Tap av retten til videregående opplæring (oppll. 3-8) Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner. 11 Erstatningsansvar Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Det skal ikke oppbevares PC/Mac i bokskapene. I kroppsøvingstimer/ andre praktiske timer skal verdisaker tas med inn i undervisningsrommet. Elevene har ikke krav på erstatning fra skolen for tapte gjenstander, herunder PC-er og annet skolemateriell. Ikke innleverte fagbøker og lånte bøker fra biblioteket, vil bli fakturert i etterkant. Lærebøker faktureres med innkjøpspris og bøker fra biblioteket med kroner 300. Dersom det oppstår skade eller tap av datautstyr og eleven har voldt skaden forsettlig (med vilje), kan eleven bli pålagt å dekke skaden/tapet. Det samme gjelder ved uaktsom atferd som fører til skade på eller tap av utstyr. For umyndige elever kan også foresatte bli erstatningsansvarlig. 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av 12. juli 2002 om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene, Oslo kommune, Oslo 18 /Revidert februar 2015

19 videregående skole Fravær Fraværsføring, rutiner ved stort fravær Fraværsføring, rutiner ved stort og varsel fravær ved og stort varsel fravær ved stort fravær Fra forskriften 3-47 Fravær Alt fravær for elever føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Årsak til fravær kan kreves påført dokumentasjonen. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. For inntil 10 dager i kan en elev søke rektor om at fraværet ikke blir ført på vitnemål eller kompetansebevis dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: - helse og velferdsgrunner - arbeid som tillitsvalgt - politisk arbeid - hjelpearbeid - lovbestemt oppmøte - representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå - inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Dersom fraværet skyldes helsegrunner, må eleven legge fram legeerklæring. Fraværet må vare mer enn tre dager, og det er bare fra og med dag fire at fraværet kan strykes. Ved funksjonshemning og kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra første fraværsdag. Merk: Eleven skal søke om slik fri fra opplæringen i god tid på forhånd. Søknad om at fravær ikke skal påføres kompetansebevis/vitnemål, sendes rektor så snart eleven har dokumentasjon. Elevene plikter å møte presis til undervisningen. Undervisningen starter når læreren kommer. All forsentkomming registreres. 19

20 videregående skole Rutiner ved stort fravær Eleven har møteplikt på skolen. Stort fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og kan føre til nedsatt karakter i orden. Bortvisning fra resten av kurset eller tap av rett til videregående opplæring kan være en sanksjon ved stort udokumentert fravær som ikke skyldes innvilget permisjon, langvarig sykdom m.v. Fravær og vurdering i fagene Stort fravær kan føre til at eleven ikke får terminkarakter og senere heller ikke standpunktkarakter i faget Det er faglærer som avgjør om hun/han har grunnlag for å sette karakter i faget. Grunnlaget for vurdering blir gjennomgått av faglærer i de enkelte fagene. Uten standpunktkarakter kan eleven ikke gå opp til eksamen i faget. Er eksamen avholdt før standpunktkarakter settes, annulleres eksamen. Langvarig dokumentert sykefravær og andre spesielle forhold kan imidlertid gi unntak fra denne regelen. I slike tilfeller skal rådgiver og rektor kontaktes. Varsling ved ikke gitt karakter eller nedsatt karakter i orden og / eller i oppførsel Fra forskriften 3-10 Dersom det er tvil om en elev på grunn av stort fravær eller av andre særlige grunner kan få terminkarakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller dersom det er fare for at eleven kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller i atferd, må eleven og foreldrene eller de foresatte få skriftlig varsel. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold, slik at bedre innsats kan gjøre at termin- eller fagkarakter kan settes, eller at bedre orden og atferd kan påvirke karakteren. 20

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Lambertseter videregående skole 21.01.2013 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement.

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement. ASKIM KOMMUNE FELLESREGLER FOR ORDENSREGLEMENT I ASKIMSKOLEN I Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9 har Askim

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ARENDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ARENDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ARENDAL KOMMUNE Vedtatt av Bystyret i Arendal 20.juni 2013. Kapittel 1 Innledning 1.1. Hjemmel Med hjemmel i lov av 17.juli 1998 nr. 61 om

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune. 1 Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune. Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE Forskriften er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst i Skien 09 06 2016. Gjeldende fra 01 08 2016. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens sak 33/2006 Ikrafttredelse: 01.08.2002 Versjon: 3 Dok.nr: A-0131

Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens sak 33/2006 Ikrafttredelse: 01.08.2002 Versjon: 3 Dok.nr: A-0131 Forskrift Vedtatt av: Erstatter: Eier/ansvarlig: Bemyndiget: Byråd for kultur og utdanning Byråd for kultur og utdanning Byråd for kultur og utdanning Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ønsket orden og adferd: Vis hensyn og respekt for andre. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED FROLAND KOMMUNES GRUNNSKOLER

FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED FROLAND KOMMUNES GRUNNSKOLER FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED FROLAND KOMMUNES GRUNNSKOLER Forskriften om reglement for orden og oppførsel ved Froland kommunes grunnskoler er vedtatt etter høringer

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer