Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 Elevbrosjyre

2 Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen til biblioteket! 9 Utlån fra klassesett 9 Kantinen 9 Utlån av bøker 9 Utlån av PC/Mac 9 Post til lærerne - Henvendelse til lærerne 10 Telefonbeskjeder 10 Skolebevis 10 Vaktmestertjeneste 10 Skolens hjemmeside 11 Instagram 11 Fronter 11 Facebook 11 Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Bjerke videregående skole Fravær Idrettsdeltakelse 21 Fravær ved religiøse høytider 22 Karakterer i orden og i atferd Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd 23 Generell informasjon om vurdering, karakterer, vitnemål, fritak for vurdering, varsling m.v Eksamen Eksamen og vitnemål 28 Ulykkesforsikring for elever 29 Melding til NAV og forsikringsselskap - elevskader 30 Verdisaker og tyveri 31 Branninnstruks 32 2

3 videregående videregående skole skole Kjære Bjerkeelev Kjære Bjerkeelev Velkommen til oss på Bjerke videregående, og til et nytt innholdsrikt år med læring og Velkommen til oss på Bjerke videregående, og til et nytt innholdsrikt år med læring og personlig utvikling i sentrum. personlig utvikling i sentrum. Du kommer til en nylig rehabilitert skole med 750 elever og 100 ansatte. Klasserommene er Du kommer til en nylig rehabilitert skole med 750 elever og 100 ansatte. Klasserommene er store og luftige og spesialrommene er mange,- fra fotostudio og lydrom, dansesaler, store og luftige og spesialrommene er mange,- fra fotostudio og lydrom, dansesaler, spinningsal og styrkerom til nytt kjemi-, biologi- og fysikkrom. Helt sentralt ligger spinningsal og styrkerom til nytt kjemi-, biologi- og fysikkrom. Helt sentralt ligger læringssenteret med støttefunksjoner som du kan benytte deg av. I læringssenteret holder læringssenteret med støttefunksjoner som du kan benytte deg av. I læringssenteret holder rådgiverne og helsesøster til, bibliotek, vaktmester og IKT helpdesk, og her har elevrådsstyret rådgiverne og helsesøster til, bibliotek, vaktmester og IKT helpdesk, og her har elevrådsstyret sitt kontor. sitt kontor. Samarbeid, engasjement og nyskapning er våre verdier. Vi som arbeider på Bjerke gjør hver Samarbeid, engasjement og nyskapning er våre verdier. Vi som arbeider på Bjerke gjør hver dag vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg å nå dine faglige mål. Samtidig dag vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg å nå dine faglige mål. Samtidig ønsker vi at du utvikler deg som menneske. Samarbeid blant annet med bedrifter, Universitet ønsker vi at du utvikler deg som menneske. Samarbeid blant annet med bedrifter, Universitet og høyskoler, Akers Avis og idrettsklubber gjør at undervisning ikke bare skjer i og høyskoler, Akers Avis og idrettsklubber gjør at undervisning ikke bare skjer i klasserommet. Det er mange måter å lære på. klasserommet. Det er mange måter å lære på. Det er imidlertid ingen ting som virker så positivt på læring som din egen arbeidsinnsats og Det er imidlertid ingen ting som virker så positivt på læring som din egen arbeidsinnsats og motivasjon. Det er spennende å fordype seg i et emne, eller en aktivitet, og som elev motivasjon. Det er spennende å fordype seg i et emne, eller en aktivitet, og som elev investerer du i deg selv ved å bruke tid og krefter på skolearbeidet. Vær også med å utvikle investerer du i deg selv ved å bruke tid og krefter på skolearbeidet. Vær også med å utvikle skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom engasjement i elevrådsarbeid. I fjor mottok skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom engasjement i elevrådsarbeid. I fjor mottok elevrådet på Bjerke pris for beste nykommer. Bli med å forme læringsmiljøet dette skoleåret, elevrådet på Bjerke pris for beste nykommer. Bli med å forme læringsmiljøet dette skoleåret, og du vil oppleve å få nye venner og nyttig kunnskap om skolen som organisasjon. Følg og du vil oppleve å få nye venner og nyttig kunnskap om skolen som organisasjon. Følg Bjerke videregående skole på Facebook, og elevrådet på Instagram (bjerkebryrseg). Bjerke videregående skole på Facebook, og elevrådet på Instagram (bjerkebryrseg). Jeg ønsker deg som elev lykke til med et inspirerende og lærerikt år. Grip mulighetene, Jeg ønsker deg som elev lykke til med et inspirerende og lærerikt år. Grip mulighetene, fordyp deg i skolearbeidet og involver deg i medelevene dine. Vi skal gjøre vårt beste for å fordyp deg i skolearbeidet og involver deg i medelevene dine. Vi skal gjøre vårt beste for å støtte og veilede deg på veien. støtte og veilede deg på veien. Vennlig hilsen Vennlig hilsen Astrid Grytte Astrid Grytte rektor rektor 3 3 3

4 videregående skole Ledelse og administrasjon Ledelse og administrasjon Astrid Støren Grytte Rektor Hege Britt Johnsen Assisterende rektor MetteOlden Studieleder Peter Samuelsen Avdelingsleder idrettsfag Helene Sara Nagel Avdelingsleder medier og kommunikasjon og studiespesialisering Maria Perez Østigård Avdelingsleder studiespesialisering Hilde Iren Norvalls Avdelingsleder studiespesialisering Rolf Erik Runden Førstekonsulent Kontorpersonale Bjørg Helgerud Økonomikonsulent Mona Hagen Sekretær Nina Molstad Førstesekretær IKT-avdelingen Henri Kalev, Anh Hoang Vo, Andy Long Nguyen og Jan Einar Thorin Rådgivere Bente Foss, Signe E. Kvale og Alette Eldøy Bibliotekar Sidsel Renå Vaktmester Sjur Hartun Dahl 4

5 Skolens øvrige ledelse Skolens øvrige ledelse Hege Britt Johnsen Assisterende Hege Britt rektor Johnsen Assisterende rektor Mette Olden Studieleder Rolf Erik Runden Arne Braathen Administrativ leder Studieleder Maria Perez Østigård Hilde Iren Norvalls Peter Samuelsen Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder studiespesialisering Maria Perez Østigård studiespesialisering Erik Isakson idrettsfag Avdelingsleder Avdelingsleder medier og studiespesialisering kommunikasjon Helene Sara Nagel Avdelingsleder medier Peter og Samuelsen kommunikasjon og Avdelingsleder studiespesialisering idrettsfag Ledelsen ved Bjerke videregående består av rektor, assisterende rektor, studieleder og fire avdelingsledere. Rektor Astrid Grytte har det overordnede pedagogiske ansvaret. Assisterende rektor Hege Britt Johnsen har sammen med rektor hovedansvar for strategi og utvikling. Hun har også ansvar for eksamensavvikling og klagesaker. Studieleder Mette Olden har ansvaret for elevinntak, fagvalg, fritak for fag, karakterer og vitnemål. Avdelingsleder Maria Perez Østigård har det faglige og pedagogiske ansvaret for studiespesialisering sammen med Hilde Iren Norvalls og Helene Sara Nagel. Avdelingsleder Helene Sara Nagel har det faglige og pedagogiske ansvaret for medier og kommunikasjon. Avdelingsleder Peter Samuelsen har det faglige og pedagogiske ansvaret for idrettsfag. Bjerke videregående skole er nå din arbeidsplass. For at elever og ansatte skal trives ved skolen, er vi avhengig av at alle tar ansvar og følger Bjerkestandarden. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved Å møte presis og være forberedt til timene Å bidra til arbeidsro og holde faglig fokus Å bruke pc/mac kun når læreren bestemmer Å være positiv og høflig 5

6 videregående skole videregående skole Rådgivertjenesten Rådgivertjenesten Rådgivertjenes Bente Foss rådgiver Signe E. Kvale Rådgiver Alette Eldøy Rådgiver Mette Olden rådgiver Bente Foss Rådgiver rådgiver Skolens rådgivere bistår elevene med informasjon, veiledning, råd og hjelp på følgende områder: Skolens rådgivere bistår elevene med informas følgende områder: Ø Utdannings- og yrkesveiledning o Valg av utdanningsprogram Ø o Valg av programfag Yrkes- og utdanningsveiledning o o Valg av videre utdanning og yrke Valg av utdanningsprogram o Ø Sosialpedagogisk veiledning (Samarbeid med ulike Valg hjelpeinstanser av programfag og PPo tjeneste) Valg av videre utdanning og yrke Ø Søknad om lån og stipend Ø Sosialpedagogisk veiledning (Samarbeid m tjeneste) Rådgivertjenesten har kontor i skolens læringssenter, Ø Søknad bygning om lån A og stipend Rådgivertjenesten har kontor i skolens læringsse Ansvarsområder: Rådgiver: Utdanningsprogram: Klasser: Ansvarsområder: Rådgiver: Bente Foss Bente Foss Idrettsfag/ Studiespesialisering Alle idrettsklasser, 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 3STA, 3STB Signe E. Kvale Studiespesialisering 1STC, 1STD, 1STE, 2STC, 2STD, 3STC, 3STD, 3STE Alette Eldøy Medier og kommunikasjon Alle MK-klasser Mette Olden Utdanningsprogram: Idrettsfag/ Studiespesialisering Medier og kommuni Studiespesialisering Ingun Furulund Gunn Hill S-gruppen og MH-gruppen Grunnskoleopplæring 6 6

7 videregående skole videregående skole Hjelpetiltak Det er viktig at elever som lider av sykdommer, som f.eks. diabetes, astma, Hjelpetiltak Hjelpetiltak epilepsi, allergi eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir Det beskjed er viktig om dette at elever til sin som rådgiver lider av snarest. sykdommer, som f.eks. diabetes, astma, epilepsi, allergi eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir Med beskjed elevens/foresattes om dette til sin tillatelse rådgiver vil snarest. faglærerne få informasjon, slik at nødvendige daglige hensyn kan tas. Elevene kan eventuelt få særordninger ved Med prøver elevens/foresattes og eksamener, for tillatelse eksempel vil utvidet faglærerne tid. få Det informasjon, må i slike tilfeller slik at fremlegges dokumentert nødvendige daglige attest fra hensyn sakkyndig. kan tas. Søknad Elevene om kan særordninger eventuelt få må særordninger skje i god tid ved på forhånd prøver og og eksamener, helst så tidlig for som eksempel mulig utvidet i skoleåret. tid. Det må i slike tilfeller fremlegges dokumentert attest fra sakkyndig. Søknad om særordninger må skje i god tid på forhånd og helst så tidlig som mulig i skoleåret. PP-tjenesten PP-tjenesten PP-tjenesten PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) er en rådgivende tjeneste for alle elever i videregående skole. Der jobber psykologer, pedagoger, og sosionomer PP-tjenesten som kan hjelpe (pedagogisk-psykologisk deg hvis du har personlige, tjeneste) sosiale er en eller rådgivende faglige vansker. tjeneste for alle elever Samtaler i videregående med PP-tjenesten skole. gir Der ikke jobber fravær psykologer, og kan foregå pedagoger, på skolen. og sosionomer som Fagpersonalet kan hjelpe har deg taushetsplikt, hvis du har personlige, og tjenesten sosiale er gratis. eller De faglige kan kontaktes vansker. direkte Samtaler eller gjennom med PP-tjenesten skolen (f.eks. gir rådgiver). ikke fravær og kan foregå på skolen. Fagpersonalet har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. De kan kontaktes direkte eller gjennom skolen (f.eks. rådgiver). Helsetjenesten Helsetjenesten Helsetjenesten Helsesøster kan treffes til faste tider på skolen og er til stede mandag og torsdag. Helsesøster har kontor i læringssenteret sammen med rådgiverne. Se oppslag på Helsesøster kontordøren kan over treffes tider hun til faste er tilgjengelig. tider på skolen Se ellers og er informasjon til stede mandag på skolens og torsdag. monitorer. Helsesøster Ved har behov kontor utover i læringssenteret skolens helsesøster- sammen med og fysioterapeuttilbud rådgiverne. Se oppslag på henstilles kontordøren elevene over tider til å benytte hun er tilgjengelig. helsestasjonen Se i ellers sin hjembydel informasjon eller på privat skolens lege, eventuelt monitorer. Bydel Ved behov Bjerkes utover helsestasjon skolens for helsesøster- ungdom (tirsdager og fysioterapeuttilbud kl ). Denne henstilles tjenesten elevene er til gratis, å benytte og det helsestasjonen er ingen timebestilling i sin hjembydel (Tlf: 46 eller 82 privat 46 80). lege, En del eventuelt av helsetilbudet Bydel Bjerkes også helsestasjon tilgang til for intern ungdom psykolog, (tirsdager helsesøster kl ). hjelper deg å avtale Denne tid. tjenesten er gratis, og det er ingen timebestilling (Tlf: ). En del av helsetilbudet er også tilgang til intern psykolog, helsesøster hjelper deg å avtale tid. 7 7

8 videregående skole Elevrådsarbeid Elevrådsarbeid Gjennom elevrådsarbeidet får elevene en unik mulighet til å påvirke sin egen læring og skolemiljøet. Det er lærerikt, morsomt og gir dessuten erfaring det er godt å ha med seg videre i utdannelsesløpet og arbeidslivet. Elever som er aktive i elevrådsarbeid får god kjennskap til skolen som organisasjon og til hvordan man arbeider for å planlegge og gjennomføre mål og tiltak. Tillitsvalgte og vararepresentanter velges i starten av skoleåret. Dette er ansvarsfulle og viktige verv hvor man representerer klassen og klassens meninger. Når elevrådet er satt vil elevene bli skolert og få opplæring i hvordan man ivaretar dette vervet. Elevrådsstyret har som oppgave å ivareta alle elevenes interesser ved skolen. Elevrådsstyret har møter med rektor annen hver uke. Elevrådet fungerer som et rådgivende organ overfor rektor som vil ha jevnlige møter med elevrådsstyret. I hver klasse velges to tillitselever: 1 tillitselev og 1 vara. Tillitselevene fra samtlige klasser utgjør til sammen skolens elevråd. Elevrådsstyrets aktivitet er avhengig av tillitselevenes initiativ og engasjement. Elevrådsmøte for alle tillitselevene avholdes når styret innkaller til det. Siden elevrådet er en del av skolens administrative råd, har tillitselevene møteplikt på disse møtene. På elevrådsmøtene tas det opp saker av interesse for elevene, samt innmeldte saker fra klassene. Elevrådsstyret for skoleåret 2015/16 består av: Marte Haga 3MKA (leder), Louis Johnsen 3STE, Line 3IDA,Yasmin 2STA, Albert 2STB, Simeon 2MKB og Saleha 3STE. Styret har kontor i læringssenteret, innerst i biblioteket. Forrige skoleår vant elevrådet på Bjerke elevrådsprisen for beste nykommer. Det er vi stolte av. Kontaktlærers time Kontaktlærers time På Bjerke har vi kontaktlærers time. Timen er fastlagt på timeplanen, og er obligatorisk for alle elever. Dette legger til rette for å jobbe med elevenes helhetlig læring. Timen skal brukes til å skape et godt klassemiljø, gjennomføre undersøkelser, gi informasjon om blant annet fagvalg og eksamen, jobbe med studieteknikk og mye mer. På den måten skåner vi fagtimene, som kun skal brukes til faglige læringsaktiviteter. 8

9 videregående skole "Den som leser, får se" Velkommen Velkommen til til biblioteket! biblioteket! Skolens bibliotek er en del av læringssentret som er plassert i 1. etasje, A- inngangen Biblioteket har en sentral plass i skolens pedagogiske virksomhet. Både boksamlingen og andre læringsressurser er tilgjengelig for alle elever og ansatte på skolen. Her vil det være mulighet for selvstudium, litteratursøk, kildeinnhenting og bearbeiding, faglig fordypning, leseopplevelser og mye mer. Alt dette foregår under kyndig veiledning av bibliotekar. I biblioteket finner du skjønnlitteratur, faglitteratur, aviser, tidsskrifter og blader. I tilknytning til biblioteket ligger tre grupperom og en mesanin som til sammen gir mange gode studieplasser. Velkommen til biblioteket! Utlån fra klassesett Bøker som eleven har lånt fra klassesett gjennom faglærer, skal leveres tilbake til de frister faglærer angir. Tapte bøker må erstattes av eleven. Kantinen Kantinen driftes av Fossheim, Elevrådet sitter i kantinerådet. Utlån av bøker Du får låne alle skolebøkene du trenger via skolens utlånsordning. Du er ansvarlig for alle bøker som blir registrert på deg som låner, og du plikter å behandle bøkene på en forsvarlig måte, slik at de ikke blir unødig slitt eller skadet. Bortsett fra navnet ditt, skal du ikke skrive noen ting i skolens bøker. Dersom du mister bøkene som du har lånt, må du erstatte disse. Ved skolestart vil du få utlevert en bokkontrakt, og når denne er underskrevet av foresatte og levert til skolen, vil du kunne få låne alle bøkene som du trenger. Utlån av PC/MAC PC/Mac Alle elever ved skolen får tilbud om å leie PC eller MAC til en pris fastsatt på forhånd. Ved skolestart vil du få utlevert en PC- eller MAC-kontrakt, og når denne er underskrevet av foresatte, vil du få PC/MAC utlevert. Eleven/foresatte vil motta faktura i posten fra Kommunens faktureringssentral. Dersom du mister eller behandler PC/MAC uforsvarlig, må du erstatte den etter gjeldende satser. Du vil ikke kunne bruke privat PC/MAC til skolearbeid på skolen. Dette gjelder også prøver og eksamener. Elever som betaler leie av datamaskinen i 3 år, får beholde PC/MAC en. jfr. datakontrakten. 9 9

10 videregående skole Tekniske tjenester Post til lærerne - Henvendelse til lærerne Post til lærerne - Henvendelse til lærerne Elevene som skal levere post, beskjeder, oppgaver m.m. til lærerne, kan levere dette på skolens kontor i egen postkurv på skranken. HUSK: Det du skal levere, må være merket med navn på læreren og navn på eleven som har levert det. For øvrig nyttes Its Learning til kommunikasjon og innleveringer til lærerne. Hvis elever ønsker kontakt med en lærer, henvender eleven seg på skolens kontor. Telefonbeskjeder Telefonbeskjeder Skolens kontor kan kun ta imot telefonbeskjeder til elever når det foreligger tvingende grunner, for eksempel sykdom m.v. Skolebevis Skolebevis Skolebeviset lages digitalt i forbindelse med elevfotograferingen i første skoleuke. Elever i Vg2 og Vg3 som har skolebevis fra forrige skoleår, kan få oblat for skoleåret 2014/2015. Dette er gratis og fås på kontoret. Elever som ikke gikk på Bjerke videregående skole eller en annen videregående skole forrige skoleår, må gi beskjed om dette på kontoret som bestiller skolebeviset. Det er bare bilder tatt av på skolen som kan brukes til skolebevis. Nærmere opplysninger om dette vil bli gitt senere. Merk at disse ikke er godkjent som legitimasjon overfor Postverket og banker. Vaktmestertjeneste Vaktmesteren har faste drifts- og vedlikeholdsoppgaver på skolen. Han har kontor i skolens læringssenter, bygning A. Eventuelle ødeleggelser i rom eller inventar, skal rapporteres til kontoret med én gang. Kontoret kontakter vaktmester for hjelp og bistand. Vi har et nytt skolebygg, og vi ber hver enkelt elev ta ansvar for å holde skolens inneog utemiljø ryddig og rent. Eventuelle skader i og utenfor skolebygningen betyr merutgifter og må dekkes av skolens eget budsjett. Dette betyr at midler som var tiltenkt andre positive formål, blir redusert eller må utgå. Pulter og stoler i klasserom er særlig utsatt for slitasje. Vi ber deg behandle alt klasseromsinventar på en pen måte. Da unngår vi ikke bare unødvendige merutgifter til reparasjoner og erstatningsinnkjøp, men vi gir også vår skolevaktmester en bedre arbeidsdag og et bedre arbeidsmiljø

11 videregående skole Skoleplattform Oslo Fra skolens hjemmeside https://bjerke.vgs.no kan du logge deg inn på skolens portal. Her vil du finne mange nyttige verktøy. På portalens forside vil læreren legge ut meldinger til deg og klassen din. Her ligger informasjonssider der du finner mer om den nye IKT-løsningen og du vil finne fagverktøy som Kikora (matematikk) og Atekst. Her vil du også kunne gå inn og sjekke fraværet ditt. Office 365 gir deg mulighet til å jobbe med dokumenter fra pc, nettbrett og telefon. Du vil ha tilgang til alle dine dokumenter uansett hvor du er. I Office 365 finner du også outlook, skype, OneNote, Sway og mange andre verktøy som gjør at du kan samarbeide med læreren og medelever om fag. It's Learning er den nye læringsplattformen, der læreren legger ut planer i fag, innleveringer og ikke minst gir deg viktig tilbakemelding på skolearbeidet ditt. Det forventes at du følger med og leser de tilbakemeldingene du får. Du vil også ha mulighet til å vurdere ditt eget arbeid og dermed få bedre innsikt i dine sterke og svake områder. It's Learning gir deg oversikt over anmerkninger. It's Learning har en app som du skal laste ned og bruke. Her kan du til enhver tid se timeplanen din og få varsler om oppgaver du skal gjøre på skolen. Skolens hjemmeside Skolens hjemmesider finnes på nettadressen https://bjerke.vgs.no. Nettsidene inneholder en rekke opplysninger om skolen, deriblant skolens tilbud og utdanningsprogram, praktisk informasjon, skolens fokusområder, og ikke minst nyheter med bilder fra skolehverdagen og spesielle hendelser. Hjemmesidenes målgruppe er bred, men elever og foresatte oppfordres spesielt til å følge med på nettsiden. Følg Bjerke på Facebook Bjerke videregående skole er på Facebook. Gjennom Facebook vil vi blant annet annonsere nyheter på hjemmesiden, andre hendelser og gjøre tilgjengelig bilder fra skoleaktiviteter. Nåværende, fremtidige og tidligere elever og foresatte, samt lærere og andre interesserte inviteres til å legge Bjerke videregående skoles Facebooksider til i sine favoritter. Instagram Følg elevrådet på Instagram. Her får du oppdateringer på hva som skjer i elevrådet og på skolen ellers. #bjerkebryrseg 11 11

12 Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Bjerke videregående skole 9.1 Forskrift om reglement for orden og atferd ved Bjerke videregående skole (Vedtatt av driftsstyret ) (Vedtatt av driftsstyret ) Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Bjerke videregående skole med hjemmel i lov nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova) 2-9 og 3-7, bystyrevedtak av sak 142, byrådsvedtak av sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning sak Formål Reglementet skal bidra til å oppfylle Osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. Reglementet skal danne grunnlag for vurdering i orden og atferd. ( jf. Opplæringsloven 1-3, 3-7 og forskrift til opplæringsloven 12-1) 2 Virkeområde Reglementet gjelder for elever, lærlinger og hospitanter ved Bjerke videregående skole. Reglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel skoleturer. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes atferd har tilstrekkelig tilknytning til skolen, for eksempel der en elev mobber en medelev eller lærer via digitale medier i sin fritid. Reglementet kan også komme til anvendelse hvis en elev gjør hærverk på skolen på kveldstid, eller at en elev gjør hærverk på medelevers bil, samt bil eller eiendom til en av skolens ansatte. 3 Elevens plikter og ansvar Elevene har plikt til å rette seg etter skolens reglement og de instrukser som blir gitt av ansatte ved skolen og behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. Møte presist til timer og avtaler 1. Elever som kommer etter timens start skal i 1. time henvende seg til ledelsen ved hovedinngang A. I de andre timene skal elevene henvende seg på kontoret. De vil få adgangskort (grønt kort) til timen dersom de er registrert der innen 10 minutter. 2. Adgangskort kan gis inntil 3 ganger pr. termin. 3. Elever som kommer for sent innen 10 minutter, får ordensanmerkning som settes av faglærer. 12

13 4. Elever som kommer mer enn 10 minutter for sent, vil ikke få adgang til klasserommet. Eleven får adgang neste undervisningstime, det vil si etter 45 min.. De skal arbeide med læringsmålene på læringssenteret den timen de ikke er i klasserommet. Faglærer fører timefravær. 5. Etter 3 grønne kort innkalles eleven til samtale med kontaktlærer. 6. Ved ekstraordinære tilfeller som strømbrudd/ T-banestopp m.m. vil rektor gi unntak fra regelen. Delta aktivt i opplæringen (jf. Opplæringsloven 3-4, 2. ledd) Elevene skal: 1. møte opp til undervisningen og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere elevenes kompetanse i faget (jf. Forskrift til opplæringsloven 3-3, 3. ledd). 2. møte forberedt til opplæringen, ha gjort hjemmearbeid og ha med dette til skolen. Dette medfører å overholde frister for innleveringer av skolearbeid og andre papirer skolen ber om. Ved sykdom leveres skolearbeid ved første dag tilbake på skolen. 3. møte forberedt til skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner. 4. ha med nødvendig utstyr og materiell som kreves til de enkelte fagene. 5. bidra til et godt læringsmiljø gjennom positive holdninger til læring, medelever og alle ansatte på skolen. 6. holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen. 7. rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte både i undervisningsøkter og på andre arenaer i skolens regi. 8. gå på toalettene i pausene. Orden Elevene skal: 1. Holde orden ved egen arbeidsplass og rydde klasserom ved endt undervisningsøkt, samt benytte skolens søppeldunker til avfall. 2. Rydde skolens fellesarealer etter skolens ryddeordning. 3. Behandle bøker, undervisningsmateriell, inventar o.l. både ute og inne, varsomt og uten å skade disse. 4. Unngå å ta med verdisaker på skolen. 5. Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr etter retningslinjer for bruk av slikt utstyr. 6. Ikke tilberede eller nyte mat og drikke i undervisningstiden med unntak av vannflaske som er fylt før timen. Læreren kan legge inn en kort spisepause i undervisningsøkten. 7. Det er ikke tillatt med vannkoker eller andre elektriske artikler i undervisningsrommene. 8. Det er ikke tillatt å ha med seg hunder eller andre dyr på skolen eller arrangement i skolens regi. 13

14 IKT 1. Vise nettvett. 2. Følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr, både utstyr som er i skolens eie og i privat eie. Se datakontrakt. 1. PC/Mac skal kun brukes etter avtale med faglærer. 2. Mobiltelefoner skal settes på lydløs og være ute av syne så sant ingen annen avtale er gjort med faglærer. 4 Fravær Ved sykdom skal kontaktlærer ha beskjed samme dag på epost eller SMS. Ved fravær på prøver/vurderinger skal eleven også gi direkte beskjed til faglærer. Er eleven under 18 år, skal foresatte sende denne meldingen. Ved mer enn 5 dager fravær (uansett årsak) i terminen skal eleven ha samtale med kontaktlærer. Foresatte ringes hvis eleven er under 18 år. Ved timefravær på over 12 timer skal eleven ha samtale med kontaktlærer, samt varsel om fare for nedsatt karakter i orden. Foresatte ringes hvis eleven er under 18 år. Se også retningslinjer og handlingsskjema for fravær. Konsekvenser av høyt fravær Er eleven syk på vurderingssituasjoner vil det bli gitt en ny vurdering innen samme kompetansemål. Faglærer bestemmer tidspunkt for ny vurdering. Ved høyt fravær kan konsekvensen være at eleven ikke får karakter i fag på grunn av manglene vurderingsgrunnlag. Høyt fravær påvirker også orden og atferdskarakteren, se 6. Føring av fravær på vitnemål Alt fravær blir ført på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Det er ikke mulig til å konvertere enkelttimer til dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven må selv legge fram dokumentasjon ved slutten av siste termin (jf. forskrift til opplæringsloven 3-47, ledd). Søknad om fritak for føring av fravær på vitnemålet Søknadskjema ligger på Fronter og leveres til kontaktlærer. Rektor kan gi fritak for føring av fravær på opptil 10 dager dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a) Helse- og velferdsgrunner. For at fravær som skyldes helse ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare i mer enn tre dager, da det er fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved kronisk sykdom kan fraværet strykes fra første fraværsdag. b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå 14 /Revidert februar 2015

15 Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, har innenfor rammen på 10 dager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider som ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset (jf. for-skrift til opplæringsloven 3-47, 8. ledd). 5 Forbud Atferd og opptreden som ikke aksepteres: 1. Å mobbe eller oppføre seg krenkende gjennom negativ/ondsinnet atferd, herunder kommentarer, kroppsspråk og digital kommunikasjon mot elever og ansatte. 2. Å utøve eller true med fysisk vold. 3. Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 4. Å bruke tobakk /snus. I skoletiden er det totalforbud mot bruk av tobakk og snus i skolens lokaler og uteområder. For elever vil forbudet også gjelde utenfor skolens område, så lenge det er i skoletiden. 5. Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. Bestemmelsen innebærer forbud mot å ha med eller benytte våpen, kniv eller andre farlige gjenstander på skolen. 6. Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet der bare øynene er synlige. Plaggene niqab og burka omfattes av forbudet, mens hijab som bare dekker håret og halsen ikke er forbudt. 7. Å utløse falske brannalarmer. 8. Å parkere biler/motorsykler på skolens parkeringsplasser. Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet uavhengig av elevens alder. Når forhold anmeldes, skal eleven og foresatte orienteres om forholdet. 6 Orden og atferd Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra til sosialiseringsprosessen til elevene og bidra til et godt psykososialt miljø, samt å gi informasjon om elevens orden og atferd(jf. forskrift til opplæringsloven 3-2, 4. ledd) Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er om eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement. (Forskrift til opplæringsloven 3-5, 2. ledd) Brudd på ordensreglementet vil kunne medføre nedsatt karakter i orden og atferd til 1. termin og/eller til standpunkt. Karakteren i orden og atferd skal ta hensyn til elevens forutsetninger. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser med unntak av om disse er særlig klanderverdige og grove. (Forskrift til opplæringsloven 3-5, 5. ledd) Det er ikke fritak for karakter i orden og atferd. Det er bare standpunktskarakteren i orden og atferd som kan påklages. Vurdering i orden og atferd skal holdes adskilt fra vurderingen av elevens kompetanse i faget. 15 /Revidert februar 2015

16 Orden Vurdering i orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringen, og hvordan arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Det innebærer at eleven er punktlig, følger opp arbeidet og har med nødvendig utstyr. Manglende innleveringer skal derfor trekkes inn i vurdering i orden og ikke i elevens fagkarakter, men vil derimot kunne medføre at du mangler vurdering i kompetansemål. Fravær kan trekkes inn i vurdering av orden. (Forskrift til opplæringsloven 3-5, 5. ledd) Atferd Vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen. Fusk vil påvirke karakteren i atferd. Elever som systematisk møter for sent til undervisning samt forlater opplæringen uten grunn, kan få nedsatt karakter i atferd. 7 Varsling Eleven og foresatte skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få karakter til 1. termin og/eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter (jf. forskrift til opplæringsloven 3-7, 1. ledd). Det er ikke krav om varsling ved fare for karakteren 1. Eleven og foresatte skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter, eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i atferd (jf. forskrift til opplæringsloven 3-7, 2. ledd). Varselet skal gis uten ugrunnet opphold slik at eleven skal ha mulighet til å skaffe seg grunnlag for vurdering i faget, samt forbedre karakteren i orden og atferd. En enkelthendelse kan føre til nedsatt atferdskarakter uten at varsling er sent. Da er dette et enkeltvedtak og følger saksbehandling gitt av forvaltningsloven 28. Elever over 18 år kan gi samtykke til at foreldre kan varsles. 8 Fusk og plagiat på prøver (skriftlige og muntlige) samt innleverte arbeider Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttende prøver) vil telle med i vurderingen av karakteren i atferd. Nedsatt karakter i atferd skal varsles, men det gis anledning til å fatte enkeltvedtak på nedsatt karakter i atferd ved juks av stort omfang uten at dette er varslet. ( 3-5) Det vil ikke bli gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven blir "ikke-vurdert". Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk som bestemt av lærer. Det betyr at dersom eleven for eksempel henter noe fra nettet når læreren har sagt at nettet ikke skal brukes, er det fusk. 16 /Revidert februar 2015

17 Plagiat er å hente noe fra nettet eller andre kilder uten å oppgi hvor det er hentet fra. Da viser eleven lav måloppnåelse, og oppgaven kan få en lav fagkarakter. Delen som er plagiert vil trekkes fra besvarelsen og kun ikke-plagiert materiale vil bli vurdert. Omfattende plagiat blir betraktet som fusk. Ved eksamen gjelder egne eksamensregler. Disse leses opp for eleven ved oppstart av eksamen. 9 Regler for russefeiring. Retningslinjer vedtatt av Utdanningsetaten Enhver russ skal opptre hensynsfullt så det ikke oppstår fare eller skade for andre. 1. Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse. 2. "Terrordager" og liknende er totalt forbudt. 3. Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknende. 4. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp. 5. Ingen overnatting på skolens område. 6. Skolens reglement gjelder også i russetiden uten unntak. Alvorlige episoder politianmeldes. 10 Reaksjoner ved brudd på ordensreglementet Skolepersonalet har en særskilt plikt til å ha omsorg for elevene på skolen. Personalet har derfor ikke bare rett, men også plikt til å gripe inn for å forhindre at elever skader eller plager seg selv, medelever eller skoleeiendommen. (opplæringsloven 9a) Sanksjoner uten klagerett Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 1. Ved manglende innleveringer/muntlige framføringer og forsentkomming kan læreren sette anmerkning uten at eleven har forklart seg siden det ligger bestemt i rutinene for sanksjonering. 2. Andre ansatte eller eksterne kan melde inn til skolens ledelse når de ser at eleven bryter skolens ordensreglement i skoletiden generelt og ved heldagsprøver/eksamen spesielt. 3. Skriftlig melding til elev over 18 år undertegnet av rektor og/eller faglærer/kontaktlærer. 4. Skriftlig melding til foreldre/foresatte for elever under 18 år undertegnet av rektor og/eller faglærer/kontaktlærer. 5. Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for, f.eks. ved hærverk på skolens eiendeler eller bygninger. 6. Bortvisning fra undervisningen for inntil to timer av faglærer. (oppll og 3-8) 7. Fratas retten til å bruke data/internett for et nærmere angitt tidsrom. 17

18 Sanksjoner med klagerett Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig. Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. I alvorlige saker skal foreldre/foresatte til elever under 18 år varsles så langt det er mulig. Sanksjonene angitt under er å anse som enkeltvedtak, og må følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Vedtaket kan settes i gang umiddelbart og har ingen betydning for klageretten. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes til den instans som har fattet vedtaket. 1. Bortvisning fra undervisningen for resten av dagen av rektor (oppll og 3-8). 2. Bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen inntil fem dager i (oppll. 3-8) resten av skoleåret (oppll. 3-8) 3. Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 4. Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. 8-1) 5. Tap av retten til videregående opplæring (oppll. 3-8) Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner. 11 Erstatningsansvar Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Det skal ikke oppbevares PC/Mac i bokskapene. I kroppsøvingstimer/ andre praktiske timer skal verdisaker tas med inn i undervisningsrommet. Elevene har ikke krav på erstatning fra skolen for tapte gjenstander, herunder PC-er og annet skolemateriell. Ikke innleverte fagbøker og lånte bøker fra biblioteket, vil bli fakturert i etterkant. Lærebøker faktureres med innkjøpspris og bøker fra biblioteket med kroner 300. Dersom det oppstår skade eller tap av datautstyr og eleven har voldt skaden forsettlig (med vilje), kan eleven bli pålagt å dekke skaden/tapet. Det samme gjelder ved uaktsom atferd som fører til skade på eller tap av utstyr. For umyndige elever kan også foresatte bli erstatningsansvarlig. 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av 12. juli 2002 om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene, Oslo kommune, Oslo 18 /Revidert februar 2015

19 videregående skole Fravær Fraværsføring, rutiner ved stort fravær Fraværsføring, rutiner ved stort og varsel fravær ved og stort varsel fravær ved stort fravær Fra forskriften 3-47 Fravær Alt fravær for elever føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Årsak til fravær kan kreves påført dokumentasjonen. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. For inntil 10 dager i kan en elev søke rektor om at fraværet ikke blir ført på vitnemål eller kompetansebevis dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: - helse og velferdsgrunner - arbeid som tillitsvalgt - politisk arbeid - hjelpearbeid - lovbestemt oppmøte - representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå - inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Dersom fraværet skyldes helsegrunner, må eleven legge fram legeerklæring. Fraværet må vare mer enn tre dager, og det er bare fra og med dag fire at fraværet kan strykes. Ved funksjonshemning og kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra første fraværsdag. Merk: Eleven skal søke om slik fri fra opplæringen i god tid på forhånd. Søknad om at fravær ikke skal påføres kompetansebevis/vitnemål, sendes rektor så snart eleven har dokumentasjon. Elevene plikter å møte presis til undervisningen. Undervisningen starter når læreren kommer. All forsentkomming registreres. 19

20 videregående skole Rutiner ved stort fravær Eleven har møteplikt på skolen. Stort fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og kan føre til nedsatt karakter i orden. Bortvisning fra resten av kurset eller tap av rett til videregående opplæring kan være en sanksjon ved stort udokumentert fravær som ikke skyldes innvilget permisjon, langvarig sykdom m.v. Fravær og vurdering i fagene Stort fravær kan føre til at eleven ikke får terminkarakter og senere heller ikke standpunktkarakter i faget Det er faglærer som avgjør om hun/han har grunnlag for å sette karakter i faget. Grunnlaget for vurdering blir gjennomgått av faglærer i de enkelte fagene. Uten standpunktkarakter kan eleven ikke gå opp til eksamen i faget. Er eksamen avholdt før standpunktkarakter settes, annulleres eksamen. Langvarig dokumentert sykefravær og andre spesielle forhold kan imidlertid gi unntak fra denne regelen. I slike tilfeller skal rådgiver og rektor kontaktes. Varsling ved ikke gitt karakter eller nedsatt karakter i orden og / eller i oppførsel Fra forskriften 3-10 Dersom det er tvil om en elev på grunn av stort fravær eller av andre særlige grunner kan få terminkarakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller dersom det er fare for at eleven kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller i atferd, må eleven og foreldrene eller de foresatte få skriftlig varsel. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold, slik at bedre innsats kan gjøre at termin- eller fagkarakter kan settes, eller at bedre orden og atferd kan påvirke karakteren. 20

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer