Pressemelding: Valg 2011: Syklistenes Landsforening i Trondheim vurderer partiene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding: Valg 2011: Syklistenes Landsforening i Trondheim vurderer partiene"

Transkript

1 Pressemelding: Valg 011: Syklistenes Landsforening i Trondheim vurderer partiene Trondheim, 1. september 011 Foran lokalvalget 011 har Syklistenes Landsforening vurdert partienes programmer og utført politikk. Karakterskalaen ser slik ut: 6: Særdeles bra : Meget bra : Bra 3: Mindre bra : Dårlig 1: Elendig Grunnlaget for denne evalueringen er partienes valgprogram utført politikk siste fire år. Evalueringen ble avsluttet 31. august 011. Vår vurdering er som følger: Fylkespartiene i Sør Trøndelag Parti Program Utført politikk Karakter Vurdering KrF 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er bra. Sp 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er litt tynt, men ønsket om økte bevilgninger trekker opp. V 3 3. Støtter Miljøpakken. Vil prioritere sykkel, men utover det er det få tiltak som foreslås i programmet. SV 3 Støtter Miljøpakken. Tynt program. Ap 1. Støtter Miljøpakken, men sykkel er ikke omtalt i partiprogrammet. Høyre 3. Ok program, men stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Rødt 3. Står utenfor Miljøpakken, men har fremmet gode enkeltforslag. Ikke utarbeidet program, nevner ikke sykkel på nettsidene. Frp Mot Miljøpakken, og stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. 1

2 Partiene i Trondheim Parti Program Utført politikk Karakter V... KrF.. Sp SV 6 MDG. Rødt. Ap 3. Høyre. +. NKP.. PP... Dem. + FrP Vurdering Venstre er god på sykkelpolitikk, og er tydelige i sine mål. Venstre forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at Venstre vil spille en rolle. Gode på sykkelpolitikk. Forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at KrF vil spille en rolle. Sp har vist i program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål. SV har vist i både program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Kan bli tydeligere i formuleringen av transportpolitiske mål. Programmet til De Grønne er overraskende lite konkret, men i praktisk politikk er de en konsekvent støttespiller for miljøvennlig transport. Rødt har stilt seg på sidelinjen av Miljøpakken, men stiller strengere krav i utbyggingsprosjekter, og er skeptiske til innholdet i flere av bilvegprosjektene i Miljøpakken. Miljøpakken var et modig skritt, men det er ikke opplagt at Ap mener alvor med sykkelsatsningen. Er positiv til sykkel i navnet, men ikke i praktisk politikk. Ikke en seriøs forkjemper for syklende. Ønsker flere sykkelstier, men støtter ikke bompenger. Ikke i bystyret i forrige periode. Pensjonistpartiet er mot bompenger, men har noe vilje til å støtte gående og syklende. Er mot bompenger, men noen gode enkeltsaker og noe vilje til restriksjoner på bil. Er mot bompenger og bilavgifter, og viser lite vilje til restriksjoner på bil. Dog ikke sykkeluvennlige. Detaljene i vurderingen er vedlagte. Pressekontakt: Richard Torbjørn Sanders, Syklistenes Landsforening er en landsomfattende og ideell organisasjon som arbeider for å fremme sykling i Norge. Vi arbeider for å styrke sykkelen som et effektivt, helsebringende og miljøvennlig transportmiddel.

3 Valg 011, vurdering av fylkespartienes sykkelpolitikk SLF har laget følgende evaluering av de som stiller til fylkesvalget i Sør Trøndelag. Parti: Program Utført Vurdering Karakter politikk KrF 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er bra. Sp 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er litt tynt, men ønsket om økte bevilgninger trekker opp. V 3 3. Støtter Miljøpakken. Vil prioritere sykkel, men utover det er det få tiltak som foreslås i programmet. SV 3 Støtter Miljøpakken. Tynt program. Ap 1. Støtter Miljøpakken, men sykkel er ikke omtalt i partiprogrammet. Høyre 3. Rødt 3. Frp Ok program, men stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Står utenfor Miljøpakken, men har fremmet gode enkeltforslag. Ikke utarbeidet program, nevner ikke sykkel på nettsidene. Mot Miljøpakken, og stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Karakterskalaen: 6: Særdeles bra : Meget bra : Bra 3: Mindre bra : Dårlig 1: Elendig Grunnlaget for denne evalueringen er partienes valgprogram og utført politikk siste fire år. Evalueringen ble avsluttet 31. august 011 1

4 SLFs vurdering av partienes fylkesprogrammer Sør Trøndelag Utbygging av sammenheng ende nett for FrP Høyre KrF V Sp AP SV Ingen omtale Ønsker å prioritere sykkelveger Ønsker å arbeide for et sammenhengende nett Andre tiltak Ingen Ingen Ønsker å skille fotgjengere og syklister SLFs vurdering Programmet omtaler ikke sykkel som transportmiddel Programmet er litt tynt på sykkel, men ønsket om å prioritere sykkel trekker opp Det som står om sykkel er bra, men ellers litt tynt Ønsker å prioritere utbygging av sykkelveger Ønsker å skille fotgjengere og syklister Vil prioritere sykkel, men utover det er det få tiltak som foreslås Ønsker en betydelig økning i bevilgninger til sykkelveger Ingen omtale Ingen Ingen omtale Ingen Det som står om sykkel er litt tynt, men ønsket om økte bevilgninger trekker opp Programmet viser til at det skal lages et eget manifest for transportpolitikken. Men sykkel er ikke omtalt i partiprogrammet Ønsker bedre sykkelveger Karakter: Tynt

5 SLFs vurdering av partienes utførte politikk i Sør Trøndelag I perioden har Sør-Trøndelag fylkesting hatt rød-grønt flertall (Ap 16, Sp 3, SV 3), delvis støttet av Venstre (1) KrF() og Rødt (1), og i opposisjon H () og FrP (6) (og i noen saker V og KrF). I de aller fleste saker som omhandler transportpolitikk og med noe relevans for sykkel er det enstemmige vedtak, d.v.s. at partiene ikke skiller seg fra hverandre. Unntaket er Miljøpakken for transport for Trondheim, som ble initiert av Ap (Trondheim), og som munnet ut i en avtale mellom de 6 partiene Ap, SP, Sv, MDG, Vestre og KrF. MDG er ikke representert i fylkestinget. I fylkestinget har disse 6 partiene stemt sammen i alle saker som vedgår miljøpakken. Siden miljøpakken omfatter bompenger, er staten (Stortinget) en part, og siden kollektivtrafikk og fylkesveger er en del av Miljøpakken er fylket også en part. Trondheim kommune er den tredje part i Miljøpakken. Miljøpakken for Trondheim er et sentralt virkemiddel for Trondheimsregionen og for Sør-Trøndelag, og skiller partiene fra hverandre. Dog er vedtakene som gjelder sykkel mindre konkrete enn de er for kollektivtransport, og dermed er det ikke mulig å skille partienes "ytterpunkter" i sykkelpolitikken. FrP har konsekvent stemt mot alle vedtak som gjelder Miljøpakken, og reist motforslag som avviser bompengefinansiering. Forslagene får kun egne stemmer. Høyre har fremmet enkelt alternative forslag som kun har fått egne stemmer. Høyre har tilsluttet seg deler vedtakene som vedrører miljøpakken, men har for eksempel stemt mot vedtak om bedre fremkommelighet for myke trafikanter og syklister (Fylkestinget 1. juni 010). Rødt har fremmet enkelt alternative forslag, for eksempel tiltak for å redusere biltrafikken gjennom Trondheim sentrum, som kun har fått egen stemme. I en annen viktig sak, logistikknutepunktet, går meninger delvis på tvers av partigrenser. Karaktergivning: Fylkespartiene bak Miljøpakken (Ap, Sp, SV, Venstre og KrF) fortjener karakter "" (Bra) for utført politikk. Rødt fortjener karakter "3" Mindre bra, da de ikke støtter Miljøpakken, men har på plussiden kommet med noen positive forslag (bl.a. om å redusere biltrafikken gjennom Trondheim sentrum). Høyre karakter "" Dårlig, da de stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Fremskrittspartiet får karakter "1" Elendig, da de konsekvent stemmer mot Miljøpakken, og i tillegg stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. 3

6 Valg 011, vurdering av Trondheimpartienes sykkelpolitikk SLF Trondheim har laget følgende evaluering av de som stiller til kommunevalget i Trondheim. Parti: Program Utført politikk Karakter V... KrF.. Sp SV 6 MDG. Rødt. Ap 3. Høyre. +. NKP.. PP... Dem. + FrP Vurdering Venstre er god på sykkelpolitikk, og er tydelige i sine mål. Venstre forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at Venstre vil spille en rolle. Gode på sykkelpolitikk. Forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at KrF vil spille en rolle. Sp har vist i program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål. SV har vist i både program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Kan bli tydeligere i formuleringen av transportpolitiske mål. Programmet til De Grønne er overraskende lite konkret, men i praktisk politikk er de en konsekvent støttespiller for miljøvennlig transport. Rødt har stilt seg på sidelinjen av Miljøpakken, men stiller strengere krav i utbyggingsprosjekter, og er skeptiske til innholdet i flere av bilvegprosjektene i Miljøpakken. Miljøpakken var et modig skritt, men det er ikke opplagt at Ap mener alvor med sykkelsatsningen. Er positiv til sykkel i navnet, men ikke i praktisk politikk. Ikke en seriøs forkjemper for syklende. Ønsker flere sykkelstier, men støtter ikke bompenger. Pensjonistpartiet er mot bompenger, men har noe vilje til å støtte gående og syklende. Er mot bompenger, men noen gode enkeltsaker og noe vilje til restriksjoner på bil. Er mot bompenger og bilavgifter, og viser lite vilje til restriksjoner på bil. Dog ikke sykkeluvennlige. Karakterskalaen ser slik ut: 6: Særdeles bra : Meget bra : Bra 3: Mindre bra : Dårlig 1: Elendig Grunnlaget for denne evalueringen er partienes valgprogram utført politikk siste fire år. Evalueringen ble avsluttet 31. august 011. Detaljene for hvert parti følger i alfabetisk rekkefølge. 1

7 Arbeiderpartiet Kommunevalgprogram Utført politikk : Skal vi lykkes med å redusere klimautslippene, og få et bedre bymiljø, må vi gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, gå og sykle. Derfor vil vi fortsette den satsningen vi har startet på gjennom Miljøpakken for transport. Programmet på 16 sider sier lite om sykkel: Det skal bygges ut flere gang og sykkelveier vitner ikke om et særlig høyt eller bevisst ambisjonsnivå. Ingenting (ei heller om vegvedlikehold generelt)., Men svarer positivt på våre spørsmål. Andre tiltak Tok initiativ til Miljøpakken i begynnelsen av 008. Fikk med seg et flertall bestående av Ap, SV, V, KrF, Sp, og MDG. Pakken har bl.a. som mål å redusere bilandelen i Trondheim innen 018. Tok initiativ til Miljøpakken som bl.a. skal få på plass et helhetlig gang og sykkelveinett innen 018 til en antatt pris på 800 millioner kroner. Motstander av 30 sone i Midtbyen foreslo og fikk med seg et flertall på 0 km/t. Sørget for krav om bedre vintervedlikehold, samt noe til økt vedlikehold for gående og syklende. Fikk med seg flertallet til å utsette miljøgate i Olav Tryggvasons gate. Ønsker biltunnel til Byåsen, lunken til sykkelbro. Er mot parkeringsnorm for indre sone og mot rekkefølgekrav om kollektivtilgang ved utbygging på Sluppen. Hovedkarakter: Begrunnelse: Ap har vist stort mot ved å ta initiativ til og få flertall for Miljøpakken for transport i Trondheim, særlig i lys av valgløftene før forrige valg om at bomringen ikke skulle gjeninnføres. Målene i pakken er ambisiøse, men det er ikke opplagt at Ap mener alvor med dem; i praktisk politikk lar de for eksempel bedre tilrettelegging for sykkel i Midtbyen bli utsatt, mens de støtter Byåsen tunnel som vil føre til økning i bilkjøring. Satsningen på gående og syklende virker ikke på langt nær så sterk som satsning på kollektivtrafikk

8 Demokratene Kommunevalgprogram Ønsker slutt på finansiering av ulike miljøtiltak og nye veiprosjekter ved hjelp av bompenger og piggdekkavgift. Uansett så må bompengeinnkrevingen bli mer rettferdig enn dagens innkreving. Ønsker gratis/svært rimelig kollektivtransport på enkelte strekninger [og/eller] dager. Byutvikling Fortetnings strategien i Trondheim må endres. Ikke nevnt i det sider lange programmet, men svarer positivt på spørsmålene fra SLF. Ikke nevnt i det sider lange programmet, og svarer negativt på spørsmålene fra SLF. 3 1 Utført politikk : Miljøpakken: Ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Ikke en del av Miljøpakken. Andre tiltak Tok initiativ til og fikk flertall med seg på anlegg av sykkelpumper (reklamefinansiert). Støttet strengere rekkefølgekrav på Sluppen. Støttet sykkelvei Byåsen Sluppen. Støttet Alt 0+ for ny Sluppen bro. Motstander av bompenger og piggdekkavgift. Hovedkarakter: + Begrunnelse: Demokratene er nær opp til FrP i motstanden mot avgifter på bilbruk, men kan være villige til å innføre strengere vilkår for bilparkering, og får derfor bedre karakter enn FrP. Har tatt selvstendig initiativ i en glad sak for sykkel (gratis pumper) reklamefinansiert, vel å merke. 3

9 Fremskrittspartiet Kommunevalgprogram Byutvikling Utført politikk : FrP innser at bilen er kommet for å bli, og at bruk av bil er en nødvendighet for mange. FrP ønsker derfor å snu de etablerte holdningene som har som målsetting å legge stadig flere begrensninger og restriksjoner på bruk av bil. FrP avviser "veiprising, rushtidsavgift, gjeninnføring av piggdekkavgiften, 30 sone i Midtbyen." FrP vil gjeninnføre sambruksfelt (+ felt) som erstatning for de gjennomgående kollektivfeltene. Trondheim FrP mener at det å sikre god infrastruktur og god fremkommelighet i trafikken er et viktig miljøtiltak. FrP vil revurdere fortetting som hovedstrategi for videre byutvikling. Ingenting i programmet om sykling eller gåing i det 10 sider lange programmet. Støtter Trondheim som sykkelby, men er uenig i flere av de etablerte virkemidlene som er iverksatt for å nå målet. FrP vil styrke vintervedlikeholdet på veiene. FrP vil redusere saltingen på veiene ved å erstatte salt med vannbasert sandstrøing. Svarer positiv på våre spørsmål. Andre tiltak Hovedkarakter: Miljøpakken: ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Motstander av brukerfinansiering (bompengeinnkreving). Konsekvent motstander av Miljøpakken, mener at sykkelvegnettet er viktig men bør finansieres over kommunebudsjettet, dog uten å ta med dette med i sine alternative budsjetter. Konsekvent motstander av å legge avgifter restriksjoner på bilbruk (bompenger, piggdekkavgift, mindre bilparkering). Stemte mot 30 sone i Midtbyen ønsket 0 km/t. Begrunnelse: Selv om karakteristikken FrP som bilparti nr 1 er noe unyansert, har FrP vært konsekvent i sin motstand mot avgifter og restriksjoner for biltrafikken. De kan være en støttespiller på enkeltsaker (for eksempel mindre bruk av salt). Positivt at FrP støtter fordelingsnøkkelen 0/0 i Miljøpakken (0 % går til annet enn bilveger, d.v.s. til kollektiv, sykkel, gange og miljø)

10 Høyre Kommunevalgprogram Parkeringspolitikk Høyre vil bygge ut veinettet i byen. Høyre er mot restriktive tiltak på biltrafikken som har tvilsom miljøeffekt, men som skaper store problemer for trafikkavviklingen i byen. Vi vil heller lokke trafikantene til å bruke kollektivtrafikken fremfor å tvinge dem ut av bilene. Høyre ønsker å bygge ut sikre, effektive og miljøvennlige veier som bidrar til at transporten i Trondheim kan foregå med minst mulig unødvendige utslipp. Trondheim Høyre er opptatt av å gjennomføre veiutbyggingene i transport og miljøpakken for Trondheim, men ønsker å øke tempoet i disse prosjektene. Aksepterer bompenger i forbindelse med transport og miljøpakken. Men bompengene skal i hovedsak gå til finansiering av vei. Høyre er mot at det gjennomføres ytterligere trafikkbegrensninger i Midtbyen. Høyre vil gjenåpne + feltene, samt åpne for varetransport i kollektivfeltene. Sikre flere parkeringsplasser for virksomheter med mange ansatte som ligger i randsonen av sentrum, ved å gjennomgå sonene for parkeringsutnyttelse på næringsbygg og lette på dagens begrensninger, spesielt i områdene rundt innfartsveiene. nett for sykkel Ingenting. Hverken sykling eller gåing er nevnt med ett ord i det side lange programmet. Positive svar på våre spm. Vintervedlikeholdet på veinettet i Trondheim er blitt kraftig redusert, og må styrkes betraktelig. Positive svar på våre spm. Utført politikk : Andre tiltak Miljøpakken: Ikke med i flertallet som består av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Var mot Miljøpakken, men kom etter hvert med passiv støtte. Stemte mot 30 sone i Midtbyen ville heller ha 0 km/t. Ønsker omkamp om gatebruksplanen for Midtbyen, ønsker færre ulemper for bilen. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Høyres transportpolitikk er positiv til sykkel i navnet, men ikke i praktisk politikk. Framstår mer bilvennlig enn som en forkjemper for gående og syklende, selv om de svarer positivt på de fleste av våre spørsmål. Har blitt en passiv støttespiller til Miljøpakken, men ennå ikke våget å underskrive avtalen..

11 Kristelig folkeparti Kommunevalgprogram Byutvikling Legge til rette for et bilfritt kjerneområde i sentrum. Vi ønsker fortsatt fortetting, særlig langs gode kollektivårer. Storsatsing på gang og sykkelveinettet og trygge skoleveier. Svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Øke nyasfaltering og reasfaltering i boliggatene, finansiert av eiendomsskatten. Bedre belysning og oppmerking av gangfelt for å bedre trafikksikkerheten. Svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Utført politikk : Miljøpakken: Ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Støttet noen av rekkefølgekravene på Sluppen. Hovedkarakter: Begrunnelse: KrF er gode på sykkelpolitikk, nasjonalt (partilederen) som lokalt. KrF har ikke vært en markert stemme i relevante saker i inneværende periode. Førstekandidat Geirmund Lykke forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning. Uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at KrF vil spille en rolle. Svakheten er støtte til et flertall med Høyre og FrP, som ikke er med på transportpolitikken til KrF. Hvordan blir sykkelpolitikken da? 6

12 Miljøpartiet De Grønne Kommunevalgprogram / Byutvikling Utført politikk : De Grønne vil ha en byutvikling som tar hensyn til helse og miljø. Vi vil stille krav til energibruk, kollektivdekning, friarealer og annen infrastruktur ved all byutvikling. De Grønne vil bygge bybane over Bakke Bru til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll. De Grønne vil gjøre Midtbyen til miljøsone der bare kjøretøyer med lave utslipp har adgang. De Grønne vil anlegge ny godsterminal i fjellhall mellom Ila og Klett. Ikke nevnt i det sider lange programmet, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Ikke nevnt i det sider lange programmet, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. 3 3 Miljøpakken: ble med i flertallet som består av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Ønsket strengere parkeringsnorm ved utbygging på Sluppen. Støttet strengere rekkefølgekrav på Sluppen. Ønsket gjeninnført piggdekkavgift. Støttet sykkelvei Byåsen Sluppen. Hovedkarakter: Begrunnelse: Programmet til De Grønne er overraskende lite konkret, men i praktisk politikk er de en konsekvent støttespiller for miljøvennlig transport. 7

13 Norges kommunistiske parti Kommunevalgprogram Utført politikk : Stamveinettet må snarets utbygges og repareres i fylket. Transporttjenesten og bilister lider under forfallet. Dette er en statlig oppgave og skal ikke finansieres som bompenger. Bompenger belaster småbarnsforeldre og de økonomisk svakeste i byer og distrikter. NKP ønsker et bilfritt sentrum. Sentrumsområdet fra Søndre til Prinsen og Kongensgate til Olav Tryggvasons gate bør bli gågater. Trondheim må få flere sykkelstier. 3 Ikke nevnt i programmet (1 sider langt), og har ikke svart på spørsmålene fra SLF. NKP var ikke representert i bystyret i denne perioden. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Ønsker flere sykkelstier, men støtter ikke bompenger. 8

14 Pensjonistpartiet Kommunevalgprogram Ikke nevnt i programmet (1 side langt), og har ikke svart på spørsmålene fra SLF. TPP vil ha bedre vedlikehold av fortau og veier, gangfelt, belysning o.l., bedre snøbrøyting og sandstrøing. Har ikke besvart våre spørsmål. Utført politikk : hovednett for Miljøpakken: Ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Andre tiltak Støttet sykkelvei Byåsen Sluppen. 3 Hovedkarakter:. Begrunnelse: Pensjonistpartiet er mot bompenger, men har noe vilje til å støtte gående og syklende. 9

15 Rødt Kommunevalgprogram (basert på nettsidene/svar på spm) / Byutvikling Utført politikk : Rødt vil ha gjennomkjøringsavgift i Midtbyen eller rushtidsavgift for å finansiere kollektivtrafikk, gang og sykkelveier, Sluppen bru, ny Oslovei, østvestforbindelsen og tverrforbindelsen Heimdal/Tiller. Byfortettingen har gått for langt. Ikke nevnt på nettsidene til Rødt, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Ikke nevnt på nettsidene til Rødt, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Andre tiltak Miljøpakken: Ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG (fordi de er motstander av konkurranseutsetting av kollektivtrafikken). Ikke en del av Miljøpakken (grunnet kollektivanbud og rettferdighet i innkreving). Tok initiativ til strengere rekkefølgekrav på Sluppen. Tok initiativ til vedtak om sykkelforbindelse Sluppen Byåsen. Ønsket løsningen Alt 0+ for ny Sluppen bro. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Rødt har ikke utarbeidet et partiprogram for inneværende periode, men svarer svært positivt på spørsmålene våre. Rødt har stilt seg på sidelinjen av Miljøpakken, men stiller strengere krav i utbyggingsprosjekter, og er skeptiske til innholdet i flere av bilvegprosjektene i Miljøpakken (for eksempel er de mot tunnel til Byåsen, og for sykkelveg Sluppen Byåsen)

16 Senterpartiet Kommunevalgprogram Utført politikk : Ett av hovedmål for perioden er: God fremkommelighet, enten du går, sykler, kjører buss eller biler, igjennom en mer rettferdig bominnkreving for å realisere Miljøpakken. Ett punkt under byutvikling: Mindre bruk av bil, mer kollektiv transport og sykkel og gangveger. (færre biler, og mer miljø og fellesskap.) Byrommet legges bedre til rette for myke trafikanter etter modell av Liveable City. Under Bedre samferdsel : Trondheim skal være en trygg by for fotgjengere og syklister. Sentrumsområdene må i større grad utvikles på de myke trafikantenes premisser. Under Kollektiv og sykkelsatsning : Gjennomføre storsatsingen på sammenhengende sykkelstier. Flere sykkelheiser skal vurderes. Under Kollektiv og sykkelsatsning : Øke vedlikeholdet av gang og sykkelveier, veier og gater, spesielt om vinteren. Miljøpakken: Ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Har ikke markert seg i aktuelle saker, og har lojalt fulgt Ap. Hovedkarakter: Begrunnelse: Sp har vist i program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål et eksempel til etterfølgelse for tradisjonelt miljøvennlige partier som SV. Har tilsynelatende ikke markert seg i aktuelle saker i inneværende periode. Vil de bli mer markerte i neste periode? 11

17 Sosialistisk venstreparti Kommunevalgprogram Byutvikling Utført politikk : Visjonen er en kommune der det er enkelt for innbyggerne å leve et miljøvennlig liv. God kollektivtransport, pendlerparkering i randsonene og et stadig bedre hovedvegnett gjør det unødvendig å bruke sentrum som transportåre for personbiler og varetransport. Det må også etableres pendlerparkering i Trondheim og kommunene rundt Trondheim slik at færrest mulig trenger å ta personbilen helt inn til sentrum. Inntil bylufta i Trondheim ikke lenger overskrider nasjonale utslippskrav, vil Trondheim SV opprettholde ordninga med piggdekkgebyr. Vi vil også vurdere innføring av gjennomkjøringsavgift for Midtbyen. Midtbyen skal få status som lavutslippssone. Vi vil utvide gågatenettet og videreføre en restriktiv parkeringspolitikk. Trondheim SV støtter fortettingsstrategien som føres i Trondheim kommune. [SV vil] være garantisten for at minst halvparten av midlene i Miljøpakken blir brukt til miljøtiltak som støtte til kollektivtransport, utbygging og vedlikehold av kollektivfelt, sykkelfelt og gangveger. Svarer positiv på våre spørsmål. Svarer positivt på våre spørsmål. 3 3 Miljøpakken: ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Eneste parti som stemte for 30 km/t i Midtbyen. Flertallet stemte for 0 km/t. Sørget for de nye sykkelparkeringsplassene i Munkegata ved torget og nederst i Nordre gate. Tok initiativ til strengere parkeringsnorm ved utbygging på Sluppen (nedstemt). Tok initiativ til rekkefølgekrav på Sluppen. Ønsket gjeninnført piggdekkavgift. Hovedkarakter: Begrunnelse: SV har vist i både program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Kan bli tydeligere i formuleringen av sine politiske mål. 1

18 Venstre Kommunevalgprogram Byutvikling Trondheim Venstre er stolte over å ha vært pådrivere for Miljøpakken. Gjennom denne avtalen har vi fått gjennomslag for en rekke tiltak som skal styrke kollektivtilbudet, redusere biltrafikken og bygge ut nye sykkel og gangveier. Men hvis tiltakene skal ha varig betydning, er det viktig at de forankres i selve den måten byutviklingen føres på: Det har ingen hensikt å gjøre livet surt for bilister hvis byen utvikler seg på en slik måte at stadig flere folk blir avhengig av bil. For å sikre at Miljøpakken blir fullfinansiert har Venstre utarbeidet et forslag til et mer omfattende og rettferdig bompengesystem. Dette vil føre til at kollektivsatsning ikke trues på grunn av nåværende pengemangel i Miljøpakken. Gjøre sentrale deler av Midtbyen bilfri. Venstre ønsker en grønn byutviklingspolitikk hvor behovet for transport skal reduseres gjennom fortetting i sentrumsnære områder. Områder som Elgeseter, Sluppen, Tempe, Lade og Nyhavna ligger lagelig til for fortettet sentrumsbebyggelse. I Miljøpakken ligger det en del tiltak for å bedre framkommeligheten på sykkel i Trondheim. Venstre mener imidlertid at kun et sammenhengende nett av sykkelveier vil kunne gjøre sykkelen til et fullgodt alternativ til bil og buss i byen. Så lenge sykkelveiene ligger isolert fra hverandre, slik at syklister må ferdes dels på sykkelvei, dels på fortau og dels i bilveien, har vi ikke grunnlag for å skape en god sykkelkultur i byen. Venstre ønsker å gjøre plass til dette ved å skape sykkelvei og bedre fortau for gående der hvor det i dag er parkeringsplasser i Midtbyen. Venstre går inn for såkalt supersykkelvei langs Kroppan bru (E6), langs jernbanen fra Solsiden til Ranheim og egen gang og sykkelvei mellom arbeidsplassene på Sluppen og boligområdene på Byåsen. 6 Sykkelparkering Venstre ønsker egen sykkelparkering under tak, med spyleog pumpemulighet. Avsette tilstrekkelige midler til brøyting av gatene vinterstid. Bevilge mer penger til investering og vedlikehold av veinettet. Svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. 6 13

19 Utført politikk : Miljøpakken: Ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak En fra V støttet Alt 0+ for ny Sluppen bro. Støttet rekkefølgekrav på Sluppen. Nøkkelrolle i vedtaket om sykkelanlegg i Kjøpmannsgata. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Venstre er gode på sykkelpolitikk, både nasjonalt og lokalt. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål et eksempel til etterfølgelse for tradisjonelt miljøvennlige partier som SV. Venstre forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at de vil spille en rolle. Svakheten er deres støtte til et flertall med Høyre og FrP, som ikke er med på transportpolitikken til Venstre. Hvordan blir sykkelpolitikken da? Til dette svarer Jon Gunnes: "I en formannskapsmodell vil vi samarbeide fra sak til sak, men kan akseptere et teknisk samarbeid for å fordele posisjoner. Et budsjettmessig samarbeid er også mulig og du skal vite at vi skal kjempe beintøft for gode sykkelforhold i Trondheim. Med Miljøpakken er vi kommet et stykke på vei og Venstre var initiativtager. Prioriteringen i Miljøpakken er vi også veldig aktive i og en sykkelløsning i Kjøpmannsgata er aldri blitt realisert hvis ikke jeg har vært pådriveren. Såpass kan jeg røpe fra forhandlingene. Mitt ønskescenario i styringsdyktig flertall for Trondheim har vært H, KrF, Sp og Venstre. Jeg er sikker på at vi kunne fått igjennom gode løsninger for syklistene." 1

20 Spørsmålene vi stilte partiene: Valg 011, vurdering av Trondheimpartienes sykkelpolitikk SLF Trondheim stilte spørsmål til partiene som stiller til kommunevalget i Trondheim. 1. Har partiet mål om at flere skal gå og sykle i det daglige?. Støtter partiet etablering av attraktiv sykkelparkering ved trafikknutepunkter, butikker, arbeidsplasser, servicesentre og fritidstilbud? 3. Støtter partiet tiltak for å redusere antall gratis bilparkeringsplasser?. Støtter partiet et mer finmasket bomringsystem, der man premieres for å kjøre minst mulig?. Støtter partiet et finmasket bomringsystem det man gjør uønsket bilkjøring dyrt? 6. Støtter partiet fartsdempende tiltak? 7. Støtter partiet bedre vintervedlikehold av anlegg for gående og syklende? 8. Støtter partiet at vintervedlikehold for gående og syklende skal være minst like bra eller bedre enn det som tilbys biltrafikken? 9. Trondheim: Norges fremste sykkelby - Er dette et mål partiet går inn for? Slik svarte partiene: Spm: Parti: Kommentarer Ap Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dem Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja FrP Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja! Ja Ja Geir Waage: Vi skal bruke 800 millioner kroner til å bygge nye gang og sykkelveier. Arbeiderpartiet mener det skal være differensiert hvor mange parkeringsplasser det skal tillates i tilknytning til arbeidsplasser avhengig av hvor i byen det er. Jo mer sentralt, og dess bedre kollektivdekning og tilgjengelighet for gående og syklende, dess mindre p plasser for bil vil det være behov for. Finansiering av [Miljøpakkens] fase II vil ikke være klar før våren 01. Viktige premieringer for å kjøre minst mulig er også bedre gang og sykkelveier, flere avganger på bussen og lavere kollektivtakst. Det har også resultatene så langt vist. Arbeiderpartiet ønsker ingen veiprising i eksempelvis midtbyen. Arbeiderpartiet støtter at det benyttes fartsdempende tiltak som sikrer større trygghet for gående og syklende. Eksempel på dette er opphøyde gangfelt. Svein Otto Nilsen: Demokratene ønsker selvfølgelig at flere skal gå og sykle i det daglige. Men man kan ikke prioritere vintervedlikeholdet for syklister på de verste vinterdagene; det kan være enkelte vinterdager at sykkelen bør stå. Kristian Dahlberg Hauge: [Støtter Trondheim som sykkelby,] men er uenig i flere av de etablerte virkemidlene som er iverksatt for å nå målet. 1

Saksprotokoll. Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 11.01.2007 Sak: 34/06. Arkivsak: 05/9739 Tittel: TRANSPORTPLAN FOR TRONDHEIM 2006-15.

Saksprotokoll. Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 11.01.2007 Sak: 34/06. Arkivsak: 05/9739 Tittel: TRANSPORTPLAN FOR TRONDHEIM 2006-15. Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 11.01.2007 Sak: 34/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/9739 Tittel: TRANSPORTPLAN FOR TRONDHEIM 2006-15 Behandling: Harald Berg (FrP) tok opp sine forslag

Detaljer

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder Miljøpakke for Transport i Trondheim Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Utfordringer: Byvekst Klimautfordringer 5 000 4 500 4 000 Årlig befolkningsvekst

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim NKF- samling 04.12.2013 Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør Miljøpakke for transport i Trondheim m/økonomisk tilbehør Et klimavedtak som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Adm. & politiske prosesser Vekting av kollektivtrafikk Innholdet i pakken Hva M&R kan lære Henning Lervåg Prosjektleder Trondheim kommune

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Trondheim, 6. desember 2010 Syklistenes Landsforening i Trondheim (SLF) er svært kritisk til konsekvensutredningen

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik Miljø- og transportpakke i Trondheim Ordfører Rita Ottervik Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. Seminar vegdrift 11.11.2013. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. Seminar vegdrift 11.11.2013. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim Seminar vegdrift 11.11.2013 Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad

Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad Bred politisk allianse Mål: Endre reisevaner til 50 % bil, 50 % miljøvennlig Finansiering:

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Forskningsprosjekt: Sikring av myke trafikanter i Midtbyen i Trondheim (BEST) Sykkelbynettverket Region Midt 29. september Marit Synnes Lindseth

Forskningsprosjekt: Sikring av myke trafikanter i Midtbyen i Trondheim (BEST) Sykkelbynettverket Region Midt 29. september Marit Synnes Lindseth Forskningsprosjekt: Sikring av myke trafikanter i Midtbyen i Trondheim (BEST) Sykkelbynettverket Region Midt 29. september Marit Synnes Lindseth 1 Idé - forskningsopplegg Bakgrunn: NTP-mål om at trafikkveksten

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Kollektivkampanjens grunnsyn 1. Kollektivtrafikken må prioriteres i budsjettene.

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder Både investeringsprogram og politiske forpliktelser Politiske virkemidler: Investeringsprogram:

Detaljer

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune prioriterer følgende områder for

Detaljer

Areal- og parkeringspolitikk i Trondheim

Areal- og parkeringspolitikk i Trondheim Areal- og parkeringspolitikk i Trondheim 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Trender: Byvekst Klimautfordringer 5 000 4 500 4 000 Årlig befolkningsvekst i Trondheim og Trondheimsregionen

Detaljer

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Agenda Hypoteser om hvordan planlegging og infrastruktur påvirker hvem som

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Ca 11 mrd 2010-2025 Bedre Hovedvegnett (50 %) kollektivtilbud tilbud til gående og syklende Mindre klimagassutslipp køproblemer trafikkstøy Færre trafikkulykker Virkemidler

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø

Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø Transportnett Tromsø Konseptvalgutredning for videreutvikling av samferdselssystemene i Tromsø (2010) Bakgrunn Prioritering og planlegging: styrking av kollektivtrafikk

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Miljøpakken. mål, resultater og planer. Trondheim 27. november 2012 Henning Lervåg Leder Miljøpakken

Miljøpakken. mål, resultater og planer. Trondheim 27. november 2012 Henning Lervåg Leder Miljøpakken Miljøpakken mål, resultater og planer Trondheim 27. november 2012 Henning Lervåg Leder Miljøpakken 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bakgrunn: Byvekst - Klima - Folkehelse 5 000 4 500 4

Detaljer

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP)

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Transportnett Tromsø - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Bakgrunn Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø. Valgt kombinasjonskonsept

Detaljer

8. Klimautslipp fra transport i kommunens virksomhet reduseres med 40 %

8. Klimautslipp fra transport i kommunens virksomhet reduseres med 40 % Bakgrunn for Miljøpakken Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og skal gi bedre hovedvegnett og kollektivtilbud, og bedre forholdene for

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

10-2013. Sykkelbyen Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen

10-2013. Sykkelbyen Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen 10-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Sykkelbyen Asker Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Sykkelbyen Asker Asker kommune

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Molde, 21. september 2011 Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle i stedet for å kjøre bil. men likevel

Detaljer

Miljøpakken og Bymiljøavtalen

Miljøpakken og Bymiljøavtalen Miljøpakken og Bymiljøavtalen Bymiljøavtale Resultat Miljøpakken Mulighetsrom framover Juni 2016 Tore Langmyhr Miljøpakkens sekretariat Norges første bymiljøavtale signert 12.02.16 Avtale mellom staten

Detaljer

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje Miljøpedagogisk samling 10. September Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje 7 grunner for å velge sykkel Bevegelsesfrihet Sykkel gir

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim

Miljøpakken i Trondheim Planlegging på tvers av organisasjonsgrenser - Hva gir suksess? Samarbeid mellom areal- og transportmyndighet Oslo 24. november 2014 Miljøpakken i Trondheim Henning Lervåg Leder Miljøpakken Samarbeid under

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Velkommen til årsmøte. Syklistenes Landsforening i Trondheim

Velkommen til årsmøte. Syklistenes Landsforening i Trondheim Velkommen til årsmøte Syklistenes Landsforening i Trondheim Sak 1: Styrets beretning 2013 Syklistenes Landsforening i Trondheim Arbeidsprogram 2013 Strategisk samarbeid: Opprettholde gode forbindelser

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Ny vår for sykkel i Oslo - glem ikke vinteren

Ny vår for sykkel i Oslo - glem ikke vinteren Ny vår for sykkel i Oslo - glem ikke vinteren Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Fagmøte: Ny vår for sykkel i Oslo? Oslo, 29. mars 2011 Sivilingeniør, ph.d. Michael W. J. Sørensen

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør.

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør. Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør Region sør Vegdirektoratet Mobility Oslo - prosjekterfaringer 2006-2008 Eget driftsbudsjett + ca 2 årsverk Samarbeid med enkeltbedrifter

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet) 2 fylkeskommuner:

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel

Kommunedelplan for sykkel Forslag til planprogram Kommunedelplan for sykkel 2017-2030 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 3 2.1. Mandat og forankring... 4 2.2. Planens rettsvirkning... 5 2.3. Status... 5 3. Hensikt og mål...

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

Innst. 389 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 389 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 389 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:115 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Bypakker og bysatsing

Bypakker og bysatsing Bypakker og bysatsing Regionale samferdselsmøter 2013 Gry Halvorsen Bypakker & Bysatsing = Byutvikling Bypakker Koordinert by- og transportutvikling Byregionene er avhengig av et funksjonelt transportsystem,

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Styrets beretning 2011-2012

Syklistenes Landsforening i Trondheim Styrets beretning 2011-2012 Syklistenes Landsforening i Trondheim Styrets beretning 2011-2012 Denne beretningen dekker perioden fra tredje ordinære årsmøte 30. november 2011 til fjerde ordinære årsmøte 28. november 2012. Styremøter:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i SLF Trondheim. Årsmøte for Syklistenes Landsforening i Trondheim

Innkalling til årsmøte i SLF Trondheim. Årsmøte for Syklistenes Landsforening i Trondheim Innkalling til årsmøte i SLF Trondheim Årsmøte for Syklistenes Landsforening i Trondheim Sted: Kafé Ni Muser, Bispegata 9A Tid: onsdag 1. desember 2010 klokken 18:30 Saker: 1. Styrets beretning 2. Arbeidsprogram

Detaljer