Pressemelding: Valg 2011: Syklistenes Landsforening i Trondheim vurderer partiene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding: Valg 2011: Syklistenes Landsforening i Trondheim vurderer partiene"

Transkript

1 Pressemelding: Valg 011: Syklistenes Landsforening i Trondheim vurderer partiene Trondheim, 1. september 011 Foran lokalvalget 011 har Syklistenes Landsforening vurdert partienes programmer og utført politikk. Karakterskalaen ser slik ut: 6: Særdeles bra : Meget bra : Bra 3: Mindre bra : Dårlig 1: Elendig Grunnlaget for denne evalueringen er partienes valgprogram utført politikk siste fire år. Evalueringen ble avsluttet 31. august 011. Vår vurdering er som følger: Fylkespartiene i Sør Trøndelag Parti Program Utført politikk Karakter Vurdering KrF 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er bra. Sp 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er litt tynt, men ønsket om økte bevilgninger trekker opp. V 3 3. Støtter Miljøpakken. Vil prioritere sykkel, men utover det er det få tiltak som foreslås i programmet. SV 3 Støtter Miljøpakken. Tynt program. Ap 1. Støtter Miljøpakken, men sykkel er ikke omtalt i partiprogrammet. Høyre 3. Ok program, men stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Rødt 3. Står utenfor Miljøpakken, men har fremmet gode enkeltforslag. Ikke utarbeidet program, nevner ikke sykkel på nettsidene. Frp Mot Miljøpakken, og stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. 1

2 Partiene i Trondheim Parti Program Utført politikk Karakter V... KrF.. Sp SV 6 MDG. Rødt. Ap 3. Høyre. +. NKP.. PP... Dem. + FrP Vurdering Venstre er god på sykkelpolitikk, og er tydelige i sine mål. Venstre forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at Venstre vil spille en rolle. Gode på sykkelpolitikk. Forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at KrF vil spille en rolle. Sp har vist i program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål. SV har vist i både program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Kan bli tydeligere i formuleringen av transportpolitiske mål. Programmet til De Grønne er overraskende lite konkret, men i praktisk politikk er de en konsekvent støttespiller for miljøvennlig transport. Rødt har stilt seg på sidelinjen av Miljøpakken, men stiller strengere krav i utbyggingsprosjekter, og er skeptiske til innholdet i flere av bilvegprosjektene i Miljøpakken. Miljøpakken var et modig skritt, men det er ikke opplagt at Ap mener alvor med sykkelsatsningen. Er positiv til sykkel i navnet, men ikke i praktisk politikk. Ikke en seriøs forkjemper for syklende. Ønsker flere sykkelstier, men støtter ikke bompenger. Ikke i bystyret i forrige periode. Pensjonistpartiet er mot bompenger, men har noe vilje til å støtte gående og syklende. Er mot bompenger, men noen gode enkeltsaker og noe vilje til restriksjoner på bil. Er mot bompenger og bilavgifter, og viser lite vilje til restriksjoner på bil. Dog ikke sykkeluvennlige. Detaljene i vurderingen er vedlagte. Pressekontakt: Richard Torbjørn Sanders, Syklistenes Landsforening er en landsomfattende og ideell organisasjon som arbeider for å fremme sykling i Norge. Vi arbeider for å styrke sykkelen som et effektivt, helsebringende og miljøvennlig transportmiddel.

3 Valg 011, vurdering av fylkespartienes sykkelpolitikk SLF har laget følgende evaluering av de som stiller til fylkesvalget i Sør Trøndelag. Parti: Program Utført Vurdering Karakter politikk KrF 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er bra. Sp 3 3. Støtter Miljøpakken. Det som står i programmet om sykkel er litt tynt, men ønsket om økte bevilgninger trekker opp. V 3 3. Støtter Miljøpakken. Vil prioritere sykkel, men utover det er det få tiltak som foreslås i programmet. SV 3 Støtter Miljøpakken. Tynt program. Ap 1. Støtter Miljøpakken, men sykkel er ikke omtalt i partiprogrammet. Høyre 3. Rødt 3. Frp Ok program, men stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Står utenfor Miljøpakken, men har fremmet gode enkeltforslag. Ikke utarbeidet program, nevner ikke sykkel på nettsidene. Mot Miljøpakken, og stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Karakterskalaen: 6: Særdeles bra : Meget bra : Bra 3: Mindre bra : Dårlig 1: Elendig Grunnlaget for denne evalueringen er partienes valgprogram og utført politikk siste fire år. Evalueringen ble avsluttet 31. august 011 1

4 SLFs vurdering av partienes fylkesprogrammer Sør Trøndelag Utbygging av sammenheng ende nett for FrP Høyre KrF V Sp AP SV Ingen omtale Ønsker å prioritere sykkelveger Ønsker å arbeide for et sammenhengende nett Andre tiltak Ingen Ingen Ønsker å skille fotgjengere og syklister SLFs vurdering Programmet omtaler ikke sykkel som transportmiddel Programmet er litt tynt på sykkel, men ønsket om å prioritere sykkel trekker opp Det som står om sykkel er bra, men ellers litt tynt Ønsker å prioritere utbygging av sykkelveger Ønsker å skille fotgjengere og syklister Vil prioritere sykkel, men utover det er det få tiltak som foreslås Ønsker en betydelig økning i bevilgninger til sykkelveger Ingen omtale Ingen Ingen omtale Ingen Det som står om sykkel er litt tynt, men ønsket om økte bevilgninger trekker opp Programmet viser til at det skal lages et eget manifest for transportpolitikken. Men sykkel er ikke omtalt i partiprogrammet Ønsker bedre sykkelveger Karakter: Tynt

5 SLFs vurdering av partienes utførte politikk i Sør Trøndelag I perioden har Sør-Trøndelag fylkesting hatt rød-grønt flertall (Ap 16, Sp 3, SV 3), delvis støttet av Venstre (1) KrF() og Rødt (1), og i opposisjon H () og FrP (6) (og i noen saker V og KrF). I de aller fleste saker som omhandler transportpolitikk og med noe relevans for sykkel er det enstemmige vedtak, d.v.s. at partiene ikke skiller seg fra hverandre. Unntaket er Miljøpakken for transport for Trondheim, som ble initiert av Ap (Trondheim), og som munnet ut i en avtale mellom de 6 partiene Ap, SP, Sv, MDG, Vestre og KrF. MDG er ikke representert i fylkestinget. I fylkestinget har disse 6 partiene stemt sammen i alle saker som vedgår miljøpakken. Siden miljøpakken omfatter bompenger, er staten (Stortinget) en part, og siden kollektivtrafikk og fylkesveger er en del av Miljøpakken er fylket også en part. Trondheim kommune er den tredje part i Miljøpakken. Miljøpakken for Trondheim er et sentralt virkemiddel for Trondheimsregionen og for Sør-Trøndelag, og skiller partiene fra hverandre. Dog er vedtakene som gjelder sykkel mindre konkrete enn de er for kollektivtransport, og dermed er det ikke mulig å skille partienes "ytterpunkter" i sykkelpolitikken. FrP har konsekvent stemt mot alle vedtak som gjelder Miljøpakken, og reist motforslag som avviser bompengefinansiering. Forslagene får kun egne stemmer. Høyre har fremmet enkelt alternative forslag som kun har fått egne stemmer. Høyre har tilsluttet seg deler vedtakene som vedrører miljøpakken, men har for eksempel stemt mot vedtak om bedre fremkommelighet for myke trafikanter og syklister (Fylkestinget 1. juni 010). Rødt har fremmet enkelt alternative forslag, for eksempel tiltak for å redusere biltrafikken gjennom Trondheim sentrum, som kun har fått egen stemme. I en annen viktig sak, logistikknutepunktet, går meninger delvis på tvers av partigrenser. Karaktergivning: Fylkespartiene bak Miljøpakken (Ap, Sp, SV, Venstre og KrF) fortjener karakter "" (Bra) for utført politikk. Rødt fortjener karakter "3" Mindre bra, da de ikke støtter Miljøpakken, men har på plussiden kommet med noen positive forslag (bl.a. om å redusere biltrafikken gjennom Trondheim sentrum). Høyre karakter "" Dårlig, da de stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. Fremskrittspartiet får karakter "1" Elendig, da de konsekvent stemmer mot Miljøpakken, og i tillegg stemmer mot fremkommelighetstiltak for sykkel. 3

6 Valg 011, vurdering av Trondheimpartienes sykkelpolitikk SLF Trondheim har laget følgende evaluering av de som stiller til kommunevalget i Trondheim. Parti: Program Utført politikk Karakter V... KrF.. Sp SV 6 MDG. Rødt. Ap 3. Høyre. +. NKP.. PP... Dem. + FrP Vurdering Venstre er god på sykkelpolitikk, og er tydelige i sine mål. Venstre forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at Venstre vil spille en rolle. Gode på sykkelpolitikk. Forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at KrF vil spille en rolle. Sp har vist i program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål. SV har vist i både program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Kan bli tydeligere i formuleringen av transportpolitiske mål. Programmet til De Grønne er overraskende lite konkret, men i praktisk politikk er de en konsekvent støttespiller for miljøvennlig transport. Rødt har stilt seg på sidelinjen av Miljøpakken, men stiller strengere krav i utbyggingsprosjekter, og er skeptiske til innholdet i flere av bilvegprosjektene i Miljøpakken. Miljøpakken var et modig skritt, men det er ikke opplagt at Ap mener alvor med sykkelsatsningen. Er positiv til sykkel i navnet, men ikke i praktisk politikk. Ikke en seriøs forkjemper for syklende. Ønsker flere sykkelstier, men støtter ikke bompenger. Pensjonistpartiet er mot bompenger, men har noe vilje til å støtte gående og syklende. Er mot bompenger, men noen gode enkeltsaker og noe vilje til restriksjoner på bil. Er mot bompenger og bilavgifter, og viser lite vilje til restriksjoner på bil. Dog ikke sykkeluvennlige. Karakterskalaen ser slik ut: 6: Særdeles bra : Meget bra : Bra 3: Mindre bra : Dårlig 1: Elendig Grunnlaget for denne evalueringen er partienes valgprogram utført politikk siste fire år. Evalueringen ble avsluttet 31. august 011. Detaljene for hvert parti følger i alfabetisk rekkefølge. 1

7 Arbeiderpartiet Kommunevalgprogram Utført politikk : Skal vi lykkes med å redusere klimautslippene, og få et bedre bymiljø, må vi gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, gå og sykle. Derfor vil vi fortsette den satsningen vi har startet på gjennom Miljøpakken for transport. Programmet på 16 sider sier lite om sykkel: Det skal bygges ut flere gang og sykkelveier vitner ikke om et særlig høyt eller bevisst ambisjonsnivå. Ingenting (ei heller om vegvedlikehold generelt)., Men svarer positivt på våre spørsmål. Andre tiltak Tok initiativ til Miljøpakken i begynnelsen av 008. Fikk med seg et flertall bestående av Ap, SV, V, KrF, Sp, og MDG. Pakken har bl.a. som mål å redusere bilandelen i Trondheim innen 018. Tok initiativ til Miljøpakken som bl.a. skal få på plass et helhetlig gang og sykkelveinett innen 018 til en antatt pris på 800 millioner kroner. Motstander av 30 sone i Midtbyen foreslo og fikk med seg et flertall på 0 km/t. Sørget for krav om bedre vintervedlikehold, samt noe til økt vedlikehold for gående og syklende. Fikk med seg flertallet til å utsette miljøgate i Olav Tryggvasons gate. Ønsker biltunnel til Byåsen, lunken til sykkelbro. Er mot parkeringsnorm for indre sone og mot rekkefølgekrav om kollektivtilgang ved utbygging på Sluppen. Hovedkarakter: Begrunnelse: Ap har vist stort mot ved å ta initiativ til og få flertall for Miljøpakken for transport i Trondheim, særlig i lys av valgløftene før forrige valg om at bomringen ikke skulle gjeninnføres. Målene i pakken er ambisiøse, men det er ikke opplagt at Ap mener alvor med dem; i praktisk politikk lar de for eksempel bedre tilrettelegging for sykkel i Midtbyen bli utsatt, mens de støtter Byåsen tunnel som vil føre til økning i bilkjøring. Satsningen på gående og syklende virker ikke på langt nær så sterk som satsning på kollektivtrafikk

8 Demokratene Kommunevalgprogram Ønsker slutt på finansiering av ulike miljøtiltak og nye veiprosjekter ved hjelp av bompenger og piggdekkavgift. Uansett så må bompengeinnkrevingen bli mer rettferdig enn dagens innkreving. Ønsker gratis/svært rimelig kollektivtransport på enkelte strekninger [og/eller] dager. Byutvikling Fortetnings strategien i Trondheim må endres. Ikke nevnt i det sider lange programmet, men svarer positivt på spørsmålene fra SLF. Ikke nevnt i det sider lange programmet, og svarer negativt på spørsmålene fra SLF. 3 1 Utført politikk : Miljøpakken: Ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Ikke en del av Miljøpakken. Andre tiltak Tok initiativ til og fikk flertall med seg på anlegg av sykkelpumper (reklamefinansiert). Støttet strengere rekkefølgekrav på Sluppen. Støttet sykkelvei Byåsen Sluppen. Støttet Alt 0+ for ny Sluppen bro. Motstander av bompenger og piggdekkavgift. Hovedkarakter: + Begrunnelse: Demokratene er nær opp til FrP i motstanden mot avgifter på bilbruk, men kan være villige til å innføre strengere vilkår for bilparkering, og får derfor bedre karakter enn FrP. Har tatt selvstendig initiativ i en glad sak for sykkel (gratis pumper) reklamefinansiert, vel å merke. 3

9 Fremskrittspartiet Kommunevalgprogram Byutvikling Utført politikk : FrP innser at bilen er kommet for å bli, og at bruk av bil er en nødvendighet for mange. FrP ønsker derfor å snu de etablerte holdningene som har som målsetting å legge stadig flere begrensninger og restriksjoner på bruk av bil. FrP avviser "veiprising, rushtidsavgift, gjeninnføring av piggdekkavgiften, 30 sone i Midtbyen." FrP vil gjeninnføre sambruksfelt (+ felt) som erstatning for de gjennomgående kollektivfeltene. Trondheim FrP mener at det å sikre god infrastruktur og god fremkommelighet i trafikken er et viktig miljøtiltak. FrP vil revurdere fortetting som hovedstrategi for videre byutvikling. Ingenting i programmet om sykling eller gåing i det 10 sider lange programmet. Støtter Trondheim som sykkelby, men er uenig i flere av de etablerte virkemidlene som er iverksatt for å nå målet. FrP vil styrke vintervedlikeholdet på veiene. FrP vil redusere saltingen på veiene ved å erstatte salt med vannbasert sandstrøing. Svarer positiv på våre spørsmål. Andre tiltak Hovedkarakter: Miljøpakken: ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Motstander av brukerfinansiering (bompengeinnkreving). Konsekvent motstander av Miljøpakken, mener at sykkelvegnettet er viktig men bør finansieres over kommunebudsjettet, dog uten å ta med dette med i sine alternative budsjetter. Konsekvent motstander av å legge avgifter restriksjoner på bilbruk (bompenger, piggdekkavgift, mindre bilparkering). Stemte mot 30 sone i Midtbyen ønsket 0 km/t. Begrunnelse: Selv om karakteristikken FrP som bilparti nr 1 er noe unyansert, har FrP vært konsekvent i sin motstand mot avgifter og restriksjoner for biltrafikken. De kan være en støttespiller på enkeltsaker (for eksempel mindre bruk av salt). Positivt at FrP støtter fordelingsnøkkelen 0/0 i Miljøpakken (0 % går til annet enn bilveger, d.v.s. til kollektiv, sykkel, gange og miljø)

10 Høyre Kommunevalgprogram Parkeringspolitikk Høyre vil bygge ut veinettet i byen. Høyre er mot restriktive tiltak på biltrafikken som har tvilsom miljøeffekt, men som skaper store problemer for trafikkavviklingen i byen. Vi vil heller lokke trafikantene til å bruke kollektivtrafikken fremfor å tvinge dem ut av bilene. Høyre ønsker å bygge ut sikre, effektive og miljøvennlige veier som bidrar til at transporten i Trondheim kan foregå med minst mulig unødvendige utslipp. Trondheim Høyre er opptatt av å gjennomføre veiutbyggingene i transport og miljøpakken for Trondheim, men ønsker å øke tempoet i disse prosjektene. Aksepterer bompenger i forbindelse med transport og miljøpakken. Men bompengene skal i hovedsak gå til finansiering av vei. Høyre er mot at det gjennomføres ytterligere trafikkbegrensninger i Midtbyen. Høyre vil gjenåpne + feltene, samt åpne for varetransport i kollektivfeltene. Sikre flere parkeringsplasser for virksomheter med mange ansatte som ligger i randsonen av sentrum, ved å gjennomgå sonene for parkeringsutnyttelse på næringsbygg og lette på dagens begrensninger, spesielt i områdene rundt innfartsveiene. nett for sykkel Ingenting. Hverken sykling eller gåing er nevnt med ett ord i det side lange programmet. Positive svar på våre spm. Vintervedlikeholdet på veinettet i Trondheim er blitt kraftig redusert, og må styrkes betraktelig. Positive svar på våre spm. Utført politikk : Andre tiltak Miljøpakken: Ikke med i flertallet som består av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Var mot Miljøpakken, men kom etter hvert med passiv støtte. Stemte mot 30 sone i Midtbyen ville heller ha 0 km/t. Ønsker omkamp om gatebruksplanen for Midtbyen, ønsker færre ulemper for bilen. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Høyres transportpolitikk er positiv til sykkel i navnet, men ikke i praktisk politikk. Framstår mer bilvennlig enn som en forkjemper for gående og syklende, selv om de svarer positivt på de fleste av våre spørsmål. Har blitt en passiv støttespiller til Miljøpakken, men ennå ikke våget å underskrive avtalen..

11 Kristelig folkeparti Kommunevalgprogram Byutvikling Legge til rette for et bilfritt kjerneområde i sentrum. Vi ønsker fortsatt fortetting, særlig langs gode kollektivårer. Storsatsing på gang og sykkelveinettet og trygge skoleveier. Svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Øke nyasfaltering og reasfaltering i boliggatene, finansiert av eiendomsskatten. Bedre belysning og oppmerking av gangfelt for å bedre trafikksikkerheten. Svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Utført politikk : Miljøpakken: Ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Støttet noen av rekkefølgekravene på Sluppen. Hovedkarakter: Begrunnelse: KrF er gode på sykkelpolitikk, nasjonalt (partilederen) som lokalt. KrF har ikke vært en markert stemme i relevante saker i inneværende periode. Førstekandidat Geirmund Lykke forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning. Uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at KrF vil spille en rolle. Svakheten er støtte til et flertall med Høyre og FrP, som ikke er med på transportpolitikken til KrF. Hvordan blir sykkelpolitikken da? 6

12 Miljøpartiet De Grønne Kommunevalgprogram / Byutvikling Utført politikk : De Grønne vil ha en byutvikling som tar hensyn til helse og miljø. Vi vil stille krav til energibruk, kollektivdekning, friarealer og annen infrastruktur ved all byutvikling. De Grønne vil bygge bybane over Bakke Bru til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll. De Grønne vil gjøre Midtbyen til miljøsone der bare kjøretøyer med lave utslipp har adgang. De Grønne vil anlegge ny godsterminal i fjellhall mellom Ila og Klett. Ikke nevnt i det sider lange programmet, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Ikke nevnt i det sider lange programmet, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. 3 3 Miljøpakken: ble med i flertallet som består av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Ønsket strengere parkeringsnorm ved utbygging på Sluppen. Støttet strengere rekkefølgekrav på Sluppen. Ønsket gjeninnført piggdekkavgift. Støttet sykkelvei Byåsen Sluppen. Hovedkarakter: Begrunnelse: Programmet til De Grønne er overraskende lite konkret, men i praktisk politikk er de en konsekvent støttespiller for miljøvennlig transport. 7

13 Norges kommunistiske parti Kommunevalgprogram Utført politikk : Stamveinettet må snarets utbygges og repareres i fylket. Transporttjenesten og bilister lider under forfallet. Dette er en statlig oppgave og skal ikke finansieres som bompenger. Bompenger belaster småbarnsforeldre og de økonomisk svakeste i byer og distrikter. NKP ønsker et bilfritt sentrum. Sentrumsområdet fra Søndre til Prinsen og Kongensgate til Olav Tryggvasons gate bør bli gågater. Trondheim må få flere sykkelstier. 3 Ikke nevnt i programmet (1 sider langt), og har ikke svart på spørsmålene fra SLF. NKP var ikke representert i bystyret i denne perioden. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Ønsker flere sykkelstier, men støtter ikke bompenger. 8

14 Pensjonistpartiet Kommunevalgprogram Ikke nevnt i programmet (1 side langt), og har ikke svart på spørsmålene fra SLF. TPP vil ha bedre vedlikehold av fortau og veier, gangfelt, belysning o.l., bedre snøbrøyting og sandstrøing. Har ikke besvart våre spørsmål. Utført politikk : hovednett for Miljøpakken: Ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. Andre tiltak Støttet sykkelvei Byåsen Sluppen. 3 Hovedkarakter:. Begrunnelse: Pensjonistpartiet er mot bompenger, men har noe vilje til å støtte gående og syklende. 9

15 Rødt Kommunevalgprogram (basert på nettsidene/svar på spm) / Byutvikling Utført politikk : Rødt vil ha gjennomkjøringsavgift i Midtbyen eller rushtidsavgift for å finansiere kollektivtrafikk, gang og sykkelveier, Sluppen bru, ny Oslovei, østvestforbindelsen og tverrforbindelsen Heimdal/Tiller. Byfortettingen har gått for langt. Ikke nevnt på nettsidene til Rødt, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Ikke nevnt på nettsidene til Rødt, men svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. Andre tiltak Miljøpakken: Ikke med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG (fordi de er motstander av konkurranseutsetting av kollektivtrafikken). Ikke en del av Miljøpakken (grunnet kollektivanbud og rettferdighet i innkreving). Tok initiativ til strengere rekkefølgekrav på Sluppen. Tok initiativ til vedtak om sykkelforbindelse Sluppen Byåsen. Ønsket løsningen Alt 0+ for ny Sluppen bro. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Rødt har ikke utarbeidet et partiprogram for inneværende periode, men svarer svært positivt på spørsmålene våre. Rødt har stilt seg på sidelinjen av Miljøpakken, men stiller strengere krav i utbyggingsprosjekter, og er skeptiske til innholdet i flere av bilvegprosjektene i Miljøpakken (for eksempel er de mot tunnel til Byåsen, og for sykkelveg Sluppen Byåsen)

16 Senterpartiet Kommunevalgprogram Utført politikk : Ett av hovedmål for perioden er: God fremkommelighet, enten du går, sykler, kjører buss eller biler, igjennom en mer rettferdig bominnkreving for å realisere Miljøpakken. Ett punkt under byutvikling: Mindre bruk av bil, mer kollektiv transport og sykkel og gangveger. (færre biler, og mer miljø og fellesskap.) Byrommet legges bedre til rette for myke trafikanter etter modell av Liveable City. Under Bedre samferdsel : Trondheim skal være en trygg by for fotgjengere og syklister. Sentrumsområdene må i større grad utvikles på de myke trafikantenes premisser. Under Kollektiv og sykkelsatsning : Gjennomføre storsatsingen på sammenhengende sykkelstier. Flere sykkelheiser skal vurderes. Under Kollektiv og sykkelsatsning : Øke vedlikeholdet av gang og sykkelveier, veier og gater, spesielt om vinteren. Miljøpakken: Ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Har ikke markert seg i aktuelle saker, og har lojalt fulgt Ap. Hovedkarakter: Begrunnelse: Sp har vist i program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål et eksempel til etterfølgelse for tradisjonelt miljøvennlige partier som SV. Har tilsynelatende ikke markert seg i aktuelle saker i inneværende periode. Vil de bli mer markerte i neste periode? 11

17 Sosialistisk venstreparti Kommunevalgprogram Byutvikling Utført politikk : Visjonen er en kommune der det er enkelt for innbyggerne å leve et miljøvennlig liv. God kollektivtransport, pendlerparkering i randsonene og et stadig bedre hovedvegnett gjør det unødvendig å bruke sentrum som transportåre for personbiler og varetransport. Det må også etableres pendlerparkering i Trondheim og kommunene rundt Trondheim slik at færrest mulig trenger å ta personbilen helt inn til sentrum. Inntil bylufta i Trondheim ikke lenger overskrider nasjonale utslippskrav, vil Trondheim SV opprettholde ordninga med piggdekkgebyr. Vi vil også vurdere innføring av gjennomkjøringsavgift for Midtbyen. Midtbyen skal få status som lavutslippssone. Vi vil utvide gågatenettet og videreføre en restriktiv parkeringspolitikk. Trondheim SV støtter fortettingsstrategien som føres i Trondheim kommune. [SV vil] være garantisten for at minst halvparten av midlene i Miljøpakken blir brukt til miljøtiltak som støtte til kollektivtransport, utbygging og vedlikehold av kollektivfelt, sykkelfelt og gangveger. Svarer positiv på våre spørsmål. Svarer positivt på våre spørsmål. 3 3 Miljøpakken: ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak Eneste parti som stemte for 30 km/t i Midtbyen. Flertallet stemte for 0 km/t. Sørget for de nye sykkelparkeringsplassene i Munkegata ved torget og nederst i Nordre gate. Tok initiativ til strengere parkeringsnorm ved utbygging på Sluppen (nedstemt). Tok initiativ til rekkefølgekrav på Sluppen. Ønsket gjeninnført piggdekkavgift. Hovedkarakter: Begrunnelse: SV har vist i både program og praktisk politikk at de mener alvor med transportpolitikken. Kan bli tydeligere i formuleringen av sine politiske mål. 1

18 Venstre Kommunevalgprogram Byutvikling Trondheim Venstre er stolte over å ha vært pådrivere for Miljøpakken. Gjennom denne avtalen har vi fått gjennomslag for en rekke tiltak som skal styrke kollektivtilbudet, redusere biltrafikken og bygge ut nye sykkel og gangveier. Men hvis tiltakene skal ha varig betydning, er det viktig at de forankres i selve den måten byutviklingen føres på: Det har ingen hensikt å gjøre livet surt for bilister hvis byen utvikler seg på en slik måte at stadig flere folk blir avhengig av bil. For å sikre at Miljøpakken blir fullfinansiert har Venstre utarbeidet et forslag til et mer omfattende og rettferdig bompengesystem. Dette vil føre til at kollektivsatsning ikke trues på grunn av nåværende pengemangel i Miljøpakken. Gjøre sentrale deler av Midtbyen bilfri. Venstre ønsker en grønn byutviklingspolitikk hvor behovet for transport skal reduseres gjennom fortetting i sentrumsnære områder. Områder som Elgeseter, Sluppen, Tempe, Lade og Nyhavna ligger lagelig til for fortettet sentrumsbebyggelse. I Miljøpakken ligger det en del tiltak for å bedre framkommeligheten på sykkel i Trondheim. Venstre mener imidlertid at kun et sammenhengende nett av sykkelveier vil kunne gjøre sykkelen til et fullgodt alternativ til bil og buss i byen. Så lenge sykkelveiene ligger isolert fra hverandre, slik at syklister må ferdes dels på sykkelvei, dels på fortau og dels i bilveien, har vi ikke grunnlag for å skape en god sykkelkultur i byen. Venstre ønsker å gjøre plass til dette ved å skape sykkelvei og bedre fortau for gående der hvor det i dag er parkeringsplasser i Midtbyen. Venstre går inn for såkalt supersykkelvei langs Kroppan bru (E6), langs jernbanen fra Solsiden til Ranheim og egen gang og sykkelvei mellom arbeidsplassene på Sluppen og boligområdene på Byåsen. 6 Sykkelparkering Venstre ønsker egen sykkelparkering under tak, med spyleog pumpemulighet. Avsette tilstrekkelige midler til brøyting av gatene vinterstid. Bevilge mer penger til investering og vedlikehold av veinettet. Svarer svært positivt på spørsmålene fra SLF. 6 13

19 Utført politikk : Miljøpakken: Ble med i flertallet som bestod av Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG. 6 hovednett for Ett av de 6 partiene bak Miljøpakken. 6 Andre tiltak En fra V støttet Alt 0+ for ny Sluppen bro. Støttet rekkefølgekrav på Sluppen. Nøkkelrolle i vedtaket om sykkelanlegg i Kjøpmannsgata. Hovedkarakter:. Begrunnelse: Venstre er gode på sykkelpolitikk, både nasjonalt og lokalt. Er tydelige i formuleringen av sine politiske mål et eksempel til etterfølgelse for tradisjonelt miljøvennlige partier som SV. Venstre forventes å bli en viktig støttespiller for sykkelsatsning; uansett politisk flertall er det rimelig å forvente at de vil spille en rolle. Svakheten er deres støtte til et flertall med Høyre og FrP, som ikke er med på transportpolitikken til Venstre. Hvordan blir sykkelpolitikken da? Til dette svarer Jon Gunnes: "I en formannskapsmodell vil vi samarbeide fra sak til sak, men kan akseptere et teknisk samarbeid for å fordele posisjoner. Et budsjettmessig samarbeid er også mulig og du skal vite at vi skal kjempe beintøft for gode sykkelforhold i Trondheim. Med Miljøpakken er vi kommet et stykke på vei og Venstre var initiativtager. Prioriteringen i Miljøpakken er vi også veldig aktive i og en sykkelløsning i Kjøpmannsgata er aldri blitt realisert hvis ikke jeg har vært pådriveren. Såpass kan jeg røpe fra forhandlingene. Mitt ønskescenario i styringsdyktig flertall for Trondheim har vært H, KrF, Sp og Venstre. Jeg er sikker på at vi kunne fått igjennom gode løsninger for syklistene." 1

20 Spørsmålene vi stilte partiene: Valg 011, vurdering av Trondheimpartienes sykkelpolitikk SLF Trondheim stilte spørsmål til partiene som stiller til kommunevalget i Trondheim. 1. Har partiet mål om at flere skal gå og sykle i det daglige?. Støtter partiet etablering av attraktiv sykkelparkering ved trafikknutepunkter, butikker, arbeidsplasser, servicesentre og fritidstilbud? 3. Støtter partiet tiltak for å redusere antall gratis bilparkeringsplasser?. Støtter partiet et mer finmasket bomringsystem, der man premieres for å kjøre minst mulig?. Støtter partiet et finmasket bomringsystem det man gjør uønsket bilkjøring dyrt? 6. Støtter partiet fartsdempende tiltak? 7. Støtter partiet bedre vintervedlikehold av anlegg for gående og syklende? 8. Støtter partiet at vintervedlikehold for gående og syklende skal være minst like bra eller bedre enn det som tilbys biltrafikken? 9. Trondheim: Norges fremste sykkelby - Er dette et mål partiet går inn for? Slik svarte partiene: Spm: Parti: Kommentarer Ap Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dem Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja FrP Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja! Ja Ja Geir Waage: Vi skal bruke 800 millioner kroner til å bygge nye gang og sykkelveier. Arbeiderpartiet mener det skal være differensiert hvor mange parkeringsplasser det skal tillates i tilknytning til arbeidsplasser avhengig av hvor i byen det er. Jo mer sentralt, og dess bedre kollektivdekning og tilgjengelighet for gående og syklende, dess mindre p plasser for bil vil det være behov for. Finansiering av [Miljøpakkens] fase II vil ikke være klar før våren 01. Viktige premieringer for å kjøre minst mulig er også bedre gang og sykkelveier, flere avganger på bussen og lavere kollektivtakst. Det har også resultatene så langt vist. Arbeiderpartiet ønsker ingen veiprising i eksempelvis midtbyen. Arbeiderpartiet støtter at det benyttes fartsdempende tiltak som sikrer større trygghet for gående og syklende. Eksempel på dette er opphøyde gangfelt. Svein Otto Nilsen: Demokratene ønsker selvfølgelig at flere skal gå og sykle i det daglige. Men man kan ikke prioritere vintervedlikeholdet for syklister på de verste vinterdagene; det kan være enkelte vinterdager at sykkelen bør stå. Kristian Dahlberg Hauge: [Støtter Trondheim som sykkelby,] men er uenig i flere av de etablerte virkemidlene som er iverksatt for å nå målet. 1

Trondheim kommunes miljøpakke for transport

Trondheim kommunes miljøpakke for transport Trondheim kommunes miljøpakke for transport - et forlik mellom 6 partier i Trondheim bystyre 1. Bakgrunn og forutsetninger 2. Mål 3. Utfordringsbilde 4. Tiltak 5. Finansiering av tiltakene 6. Forventet

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Oslo Miljøpartiet De Grønne

Oslo Miljøpartiet De Grønne Valgprogram for Oslo Miljøpartiet De Grønne 2011-2015 Foto: Adam Billyeald 1 Hvorfor Miljøpartiet De Grønne? Miljøpartiet De Grønne i Norge er en del av et globalt nettverk, deriblant European Green Party.

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer