Et stykke på vei - om pedagogisk bruk av digitale verktøy i høyere utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et stykke på vei - om pedagogisk bruk av digitale verktøy i høyere utdanning"

Transkript

1 Et stykke på vei - om pedagogisk bruk av digitale verktøy i høyere utdanning Digital tilstand Oslo 18.okt 2011 Marit Aure, Dr. NORUT Tromsø Et prosjekt av Marit Aure og Birgit Abelsen for Norgesuniversitetet

2 Norut - et nasjonalt forskningskonsern i Nord-Norge samarbeidende institutt i Tromsø, Alta og Narvik basert på faggrupper for teknologi og samfunn innovasjonsselskap: Norinnova Ansatte: 120 Norut Tromsø konsernfunksjon og forskning : Informasjons og kommunikasjonsteknologi Jordobservasjon Bioteknologi Samfunn: skole/utdanning, lokal og regional utvikling, næringsliv, innovasjon, flytting, ikt i helsesektoren, internasjonal migrasjon, arbeidskraft, rekruttering, stedsattraktivitet, kjønn, hverdagsliv

3 Bruk av digitale verktøy - bilder, forventninger og ideer Samfunnsutvikling og styringsdokumenter Digitale verktøy skal brukes! pedagogisk bruk av IKT Henger U & H-sektoren etter? Offentlighet, ulike aktører Granberg 2011 Relativ stor ressursinnsats men relativ svak implementering og spredning Digital tilstand 2011 Varierende, noen/mange bruker lite

4 Fagansattes (pedagogiske) bruk av digitale verktøy relativt lite i undervisning, 42 % 3 timer eller mindre/uke Mer til undervisningsrelaterte oppgaver, veiledning og studentkontakt enn de gjør i undervisning. mer bruk til forskning og faglig oppdatering, 7 av 10 > 10 timer/uke alle bruker Google el. til å søke informasjon ukentlig eller oftere og alle kommuniserer vha e-post daglig 3 av 4 bruker presentasjonsverktøy ukentlig eller oftere typisk legges dette ut på en læringsplattform Men LMS brukes mest til å formidle beskjeder til studenter, 78 % ukentlig tradisjonell men økende bruk som forventet for hvem?

5 For vårt formål bruken kunne og burde(?) vært mer omfattende, variert, avansert, aktiv og pedagogisk! Hvordan kommer vi dit? Hvorfor er implementeringen kommet relativt kort? Konservative lærere og professorer? Konservative organisasjoner? Egenskapsforklaringer som ikke inviterer til handling eller begrunnet skepsis? Vår tilnærming: Vi trenger å forstå hvorfor noen/mange ikke eller i begrenset grad bruker digitale verktøy for læring

6 Vi spør: Hvorfor bruker ikke flere fagansatte flere digitale verktøy mer til læringsformål? I undersøkelsen har vi ikke spurt direkte men vi ønsker å forstå mekanismene som gjør at bruken er lavere, mindre variert, smalere enn den kunne vært Patterns for behaviour: Geertz teori og data Samtidig som: Vi er åpen for at det er viktige sider ved læring i høyere utdanning som ikke støttes godt eller blir bedre eller mer effektive av digitale teknologier vi ønsker å ta skepsisen på alvor

7 Noen ganger er dette gode læringsteknologier!

8 Technology Acceptance Models Forklare hvorfor folk tar /ikke tar i bruk ny teknologi (Davies 1989, Bagozzi 2007, Scherers 2005) Teknologibruk som resultat av rasjonelle valg (fasinasjon!) Hvilke faktorer inngår? utbytte, hvor lett å ta i bruk, opplevelse av terskler, identitet, symbolske betydninger

9 Kritisk faktor: an individuals belief and perseptions of IT Saadé og Bahli (2005) Altså: tro på at bruk av IKT bidrar til at du gjør jobben din bedre! Problemstilling: >>Er det slik at ulike vurderinger av teknologienes bidrag til kvalitative forbedringer i høyere utdanning kan være med å forklare hvorvidt fagansatte tar digitale verktøy i bruk?

10

11 Kvalitet, læring og digitale verktøy Kriterier Kvalitet: målbart og kontrollerbart klokskap, modenhet, innsikt, refleksjon effektivisering, gjennomstrømming- og produksjon av studiepoeng, karakternivå, employability, tilpassing til arbeidslivet, endringskompetanse verktøybruk eller resutat og verktøy for en nyliberal ideologi new public management? mer, bedre, for flere, for nye grupper, fortere

12 Pedagogisk bruk av digitale verktøy Fokus på det læringnære dvs ikke informasjon- og kommunikasjon i seg selv, eller organisasjon og administrasjon En praksis - noe vi gjør i samhandling som angår når hvor hvem hvordan og dermed også hva. som læres!

13 Kunnskap om læringserfaringer og kvalitet ved bruk av IKT finner lite dokumentasjon og få gode studier som viser hvordan kvaliteten i læringen øker ved bruk av digitale teknologier men det finnse studier som viser bedre karakterer (Stricker et al 2011), økt gjennomstrømming, færre dropouts og bedre karakterer (López-pères et al 2011) Mangler posisjonering i feltet, empirisk og teoretisk Presenterer ikke sammenlikningsgrunnlag Tar ikke høyde for ekstra ressursbruk Evalueringenes forbannelser.

14 Adopsjons og diffusjonsprosesser Adopsjon: Hvordan nye verktøy mottas og tas i bruk - hvorav TAM sier noe mer spesifikt om hvordan dette foregår Diffusjon: hvordan teknologibruk sprer seg i en organisasjon (Rogers 1995) Innovatører ca 2-3 % tidlige brukere ca 14% tidlig majoritet ca 34% sein majoritet ca 34% og etternølere ca 16% Poeng her: disse tenker kanskje ulikt om forholdet mellom digitale verktøy i undervisning og kvalitet?

15 Hvilke muligheter ser du for å bruke digitale verktøy/medier i utdanningstilbud? Prosent.

16 Prosentandel blant fagansatte som mener følgende utsagn om bruk av digitale verktøy/medier i forbindelse med undervisning passer meget eller ganske godt. Gjør det enklere å veilede studentene 57 Gjør undervisningen bedre Er tidkrevende Gjør det lettere å aktivisere studentene Gjør det lettere å avdekke juks og plagiering Skaper tettere kontakt mellom fagansatte og studenter

17 Hva er de viktigste grunnene til at du bruker digitale verktøy/medier i din undervisning? Flere kryss er mulig. Prosent. Tilby studentene ekstra faglige ressurser 56 Mer variert undervisning 55 Oppfølging av studentene 47 Bruken er en del av studiets faglige innhold Øke studentenes egenaktivitet At det bidrar til økt læring for studentene Det er tids /kostnadseffektivt 38 At det motiverer studentene Krav fra institusjonen Eksperimentere med nye undervisningsformer Forventninger til studentene Tilby studentene samarbeidsverktøy La studentene gi respons på undervisningen

18 Data viser Flest ser muligheter og begrunner mht informasjon og kommunikasjon En todeling - digitale verktøy kan bidra til bedre veiledning, flere ressurser for studentene, mer studentaktivitet - som angår bedre kvalitet i læring - ca halvparten Kommet til den sene majoritet hva slags gruppe er de? Hvordan når en dem?

19 TAM: du må tro for å bruke Saadé og Bahli (2005:317) sier the value of online learning has become widely recognized and accepted Dette har ikke ubetinget støtte i dette materialet Ikke generelt akseptert og ikke dokumentert

20 Våre funn Kan vi si at vi grovt sett har to grupper? Innovatører, overbevist uten dokumentasjon? true belivers! De vantro kanskje opp mot halvparten er ikke overbevist 6 timer tilforberedelse til forskningsbasert undervisning hva gir best læring?

21 Implikasjoner - hva kan en gjøre? 1. Kanskje de troende ikke er egnet til å overbevise kolleger? 2. Å trekke kolleger med i utviklingsprosjekter kan være kontraproduktivt ressurs - og energikrevende å bryte ny mark! 3. Utvikle mer (kritisk) dokumentasjon også studier som avdekker når andre teknologier er bedre 4. Økt kjennskap til dokumentasjon 5. Økt kunnskap, kompetanseheving ut fra behov!

22

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, 16. JUNI 2009 NHHs OMDØMME Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen Masterutredning ved Institutt

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer