Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering"

Transkript

1 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering Oppegård kommune Lise Wang Eriksen )

2 TILBAKEBLIKK - Hattie enkeltfaktorers effekt på læring Egenvurdering, tilbakemeldinger, klasseromsdiskusjoner og lærer-elevrelasjon Summativ formativ vurdering Prinsipper fra Udir Vurdering i ulike tidsspenn Elevinvolvering Åpne og lukkede læringsmål Hvor er vi?

3 AGENDA Dele erfaringer om hvordan vi kan knytte vurderingsteori og vurderingspraksis sammen. Se praktiske opplegg for hvordan elever kan involveres i større grad. Se praktiske VFL-eksempler til inspirasjon til egen undervisningspraksis Det viktigste er det du har mellom øran og gjør mellom møtan.

4 PRINSIPPET MED VURDERING FOR LÆRING Elevene skal: forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet/ prestasjonen få råd om hvordan de kan forbedre seg være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Kilde: forskrift til opplæringsloven kap. 3

5 VURDERING FOR OG AV LÆRING Start Avslutning Start Avslutning Begrepsavklaring: Vurdering av læring = summativ vurdering som summerer et utbytte av endt læringsprosess. Vurdering for læring= formativ vurdering underveis i en læringsprosess

6 FORMATIV VS SUMMATIV VURDERING TRENER VS DOMMER VS

7 Hvor skal den lærende? Klargjøre og forstå intensjoner med læring Hvor er den lærende? Finne elevens perspektiv i faget Aktivitet, diskusjon og metoder som synliggjør forkunnskaper og læring Synliggjøre misoppfatninger Benytte hverandre som læringsressurser Eierskap til egen læring Hvordan komme dit? Gi feedback som viser vei fremover Justere undervisning

8

9 DYP LÆRING Hvis eleven finner koden i systemet vil h*n lykkes i større grad: Eleven går dypere inn i det som skal læres: - Søker mening - Forstår mønster og regler - Forstår det store bildet Skaper kognitiv endring

10 UTFORDRINGER I PRAKSIS: Hvordan forene: De fire prinsippene med vurdering for læring Kompetansemålene fra KL06 Generelle mål i læreplanen Ulike elevers utgangspunkt i faget Klassens forutsetninger 50 elever og 3-4 timer per uke/ 2 timer per uke

11 START: OPPSTART 8. TRINN/ NORSK Kompetansemål: gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesinger, rollespill og dramatisering tilpasset ulike mottakere. Godbiter fra generell del (lett å glemme): mestre utfordringer sammen med andre dyrking av kreative evner foreldrene er en viktig del i samarbeidet om den enkeltes elev og skolens miljø se ting i sammenheng

12 FORARBEID Mål for perioden: Elevene skal lage en dramatisering av et kjent folkeeventyr Elevene skal lage kriterier for dramatiseringen Presentere dramatisering for foreldre på klassens første foreldrekveld Positive opplevelser med å inkluderes i vurderingsarbeid Oppstart: Dramapedagogisk undervisningstime: - Gruppevis lage tre stillbilder til viktige scener i kjente folkeeventyr - Two stars and a wish: Gruppene ser på hverandres arbeider gir spontane tilbakemeldinger - Spontant muntlig responsarbeid

13 UTFORMING AV KRITERIER SAMMEN MED ELEVENE Stasjonsundervisning: Ulike stasjoner knyttet til lesing og samtale omkring eventyr, sjanger, funksjon osv. Stasjon 4: Skrivebua: I denne perioden skal dere gruppevis lage en dramatisering av et eventyr. Tenk på hva du synes er viktig for en knallgod dramatisering du kunne tenke deg å se. Skriv ned ei liste med minst fem krav som gjelder for en fantastisk dramatisering av et eventyr. Skriv på et blankt ark som ligger på stasjonen med kriteriene til neste post: responsstasjonen.

14 Elev Vegard Alex Kari Ola Frank Kriterier Leser høyt og fint. Gode skuespillera: Lev seg inn i det en gjør. Et godt poneg med det man gjør. Det må være en grunn til at man gjør sånn som man gjør. Hotte damer Man trenger et høydepunkt. Det kan være mange høydepunkt, men et stort Skuespillerne må se mot publikum slik at publikum føler at de er tilstedet. Ha innlevelse Prate høyt og tydelig Bra avslutning. Heltan dør ikke, de overlever alt. Et bra stykke Alle lever seg inn i rollen sin og ikke bare sitter og sier replikkene sine Effekter trenger kanskje noen effekter. Ikke glemmer hva man skal si Et bra høydepunkt: spenningskurven stiger. Eller flere spenningspunkt. Vi merker fort om et stykke blir kjedelig. Ikke stå med ryggen til. Mening med historien, Gode skuespillere lever seg inn i den rollen man får Artig Likt virkeligheten Kjedelig å se et skuspill du føler at du har sett mange ganger før. Kroppsspråk ikke stå stille Snakke høyt og tydelig Se på publikum Planlegge Innlevelse Konsentrasjon En bra story Levde lykkelig alle sine dager. Lage parodi på eventyret. Ender: Og så levde de lykkelig alle sine dager

15 Jakob Karolin e Ida Tor Sander Snakke høyt og tydelig. Ikke ha ryggen til publikum Innlevelse: snakke som om du mener det. Snakke alvorlig ikke bare snakke. Finn opp ting gjøre noe originalt. Ha med de riktige tingene Skuespillerne trenger god innlevelse, kullisene må se bra ut Viktig at informasjonen kommer frem il publikum Spenning! Drama! Slik at det blir fengende. Artig Må holde konsentrasjonen Originalt: være noe nytt! Moderinserer eventyr Viktig at skuespillerne lever seg inn i rollen - mange eksempler! Men ikke overdriv! Hold roen når det skal være ro men lev seg inn. Ikke stå helt stille lev seg inn! Trykk på det man sier Si ting spennende eksempler: ikke som å chille på cafe, men exiting liksom Handling: innledning oppbygning - mål Et godt manus! Han som skriver manuser har god fantasi. Skuespillerne: lever seg godt inn. Omgivelsene i skuespiller ser bra ut. Publikum oppfører seg. Viktig at alle på gruppa deltar like mye Gjøre noe originalt av noe kjent. Snakke høyt og tydelig Ser på publikum Innlevelse leve seg inn i rollen Laate som det virkelig skjer det var en gang Tretallet det magiske

16 ELEVENE INVOLVERES OG PÅVIRKER Oppgaveteksten endres: Eventyret skal moderniseres. Hva vil denne teksten bety i vår samtid? viktige tema og uttrykksmåter sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger( i klassiske verk fra norsk litteraturarv) Velger kriterier som vi skal vurdere: Manus, stemmebruk, kroppsspråk, arbeidsfordeling på gruppa og framføring

17 Kriterier Fremragende Kompetent Under utvikling Manus Manusskriptet leveres til avtalt tid og er korrekt ført med rollelister, replikker og sceneanvisninger. Manuskriptet har noen feil, men ingen mangler i rolleliste, replikker eller sceneanvisninger. Manuskriptet har mange feil, og mangler enten rolleliste eller sceneanvisninger. På begynnersta diet Manusskriptet har svært mange feil eller mangler både rolleliste og sceneanvisninger. Stemmebruk Alle i gruppen snakker med tydelig stemme slik at publikum kan høre alle replikkene. En i gruppen snakker med lav stemme slik at publikum ikke kan høre deler av framføringen. To eller flere i gruppen snakker med lav stemme slik at publikum ikke kan høre deler av fremføringen. Publikum kan ikke høre store deler av fremføringen. Kroppsspråk Alle i gruppene bruker tydelig kroppsspråk for å uttrykke tanker og følelser under presentasjonen. En i gruppen bruker ikke tydelig kroppsspråk for å uttrykke tanker og følelser under presentasjonen. To eller flere i gruppen bruker ikke tydelig kroppsspråk for å uttrykke tanker og følelser under presentasjonen. Gruppen står helt i ro og sier replikkene på scenen. Framføring Ingen i gruppen trenger sufflør for å huske replikker eller handlinger Gruppen trenger sufflør en gang under fremføringen. Gruppen trenger sufflør to fire ganger under fremføringen. Gruppen trenger sufflør fem eller flere ganger under fremføringen. Arbeidsfordelin g Alle i gruppen deltar i flere dialoger. To eller flere i gruppen deltar i flere dialoger. Bare to personer i gruppen deltar i dialoger; de andre har enkeltreplikker. En eller flere i gruppen har ikke replikker.

18 HVA BETYR ULIKE GRADER AV MÅLOPPNÅELSE? Den viktige dialogen med elevene: Begynnende kompetanse Sykle med støttehjul Lav Middels Høy Kan sykle noen meter uten støtte Kan sykle uten støttehjul Kan sykle uten å holde hender på rattet

19 SÅ STARTER ARBEIDET Elevene skriver manus: Sjuende far i hula (i Afganistan) RedHood i New York på tur med bigbite til bestemor på luksushotel Snehvit og kortvokste hjelpere i et fremmed land og med en innvandrerprins og forbudt kjærlighet Eiendomsmeglere og mafia som ulv mot tre små karer Den stygge andungen på ungdomsskolen (klassiker) Øver med manus og skjema Generalprøve med kompisvurdering Premiere med foreldre Suksess!

20 Eksempel på vurderingsprosess: Utarbeidelse av kriterier i fellesskap Fremovervurdering med lærer Ekspertvurdering Hverandrevurdering (generelle vurderinger) Egenvurdering

21 VEIEN FRAM MOT EN PRØVE Eleven skal vite hva som skal læres og hva som forventes. Pass på så målet ikke blir veggtapet Et mål på en plan må vekkes til livet gjennom dialog, aktivitet Elevene må vise at de har forstått intensjon

22 PÅ VEI MOT MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAG Hvordan gi formativ underveisvurdering på muntlighet? 50 elever, 2/4 timer i uka? Et forsøk på å sette i system: Fagsamtaler annenhver uke Konkretiserte kompetansemål Forberedelser på skole og hjemme Alle hjelpemiddel tillatt Samarbeidslæring Lærer er passiv/ordstyrende/responsgiver

23 FAGSAMTALEN I NORSK/SAMFUNNSFAG Dere skal diskutere omkring temaet samisk språk. Forklar hvilke rettigheter som finnes og hvor utbredt språket er. Viktige begrep i diskusjonen: - Urbefolkning/ urspråk - Samisk utbredelse i Norden dag - Minoritet - Hovedgrupper i det samiske språket - Opplæringsloven - Grunnloven 110a - Fornorskingspolitikk, assimilering og tvangsfornorsking - Kautokeino-opprøret - Språk og identitet hvordan hører disse sammen?

24 SAMFUNNSFAG 10.TRINN

25 Alle elevene jobber gruppevis med å definere suksesskriterier. Få elever systematiserer og kategoriserer. Alle godkjenner. Læreren også

26 Jeg skal kunne forklare fremveksten av velferdssamfunnet og beskrive trekk ved det moderne Norge Jeg skal kunne gi eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Norge Elevene påvirker: Med utgangspunkt i samfunnsfagglosene skal jeg: Begrepene skal beskrives med egne ord, bruke nye fagbegreper som vi har lært Det er viktig å vise eksempler som viser at jeg har forstått Det skal kunne forstås av en elev i 8. klasse som ennå ikke kjenner til temaet.

27

28 Å FINNE ELEVENS PERSPEKTIV handler også om at eleven selv må vite hvor h*n er. Eleven må ta stilling til hva h*n selv mener å mestre samt kunne verifisere dette. De må gi deg bevisene. PS: Dette betyr ikke at elevene har ansvar for å sette sin egen karakter. Dette betyr ikke at elevens læring =AFEL

29 «Hverandreveiledning bedre enn lærerveiledning» Webb 1991, Schachter 2000 C3B4ME

30 LÆRINGSPARTNER En du sitter sammen med en kort periode (2-3 uker) Samtalepartner Arbeidspartner En du får/ gir hjelp av/til En som skal gi deg tilbakemeldinger/fremovermeldinger Skal oppmuntre og være positiv Inspirere og motivere

31

32 SPRÅKET MÅ VÆRE VIRKSOMHETEN HELE VEIEN (VYGOTSKY) De svakeste elevene er de elevene med minst evne til å bruke språket.

33 HVORFOR? Think, pair, share Aktivisere alle Være flere om å svare VFL Alle kan svare etter samtale/ diskusjon Lære av andre Lære ved å forklare/ diskutere Rettferdig Alle sees og høres Sosiale relasjoner med flere Mer muntlig aktivitet Forberede klassesamtaler Variasjon i undervisning Relasjonell trening Motiverende Refleksjonstrening

34 NÅR? Daglig hver time alle fag alle elever Oppstart: hva husker du fra forrige time Oppsummering: hva har du lært denne timen? Lærer stiller spørsmål Utfør oppgaver Lesepartner repetert lesing før under etter Gjennomgang av lekser/ prøver Muntlig/ skriftlig vurdering Lage kriterier Forstå oppgaver

35 RITUALER Oppstart Bytting av læringspartner Takke i hånden Trekke pinner Hilse Dele fra evaluering Evaluering: Hva er du god til? Hva bør du jobbe med? Hva er partneren din god til? Hva bør partneren din jobbe med?

36 STYRTE VURDERINGSOPPGAVER Sammenlign med modellsvaret Lag statistikk over dine egne feil Sammenlign ditt svar med to andre svar Se på tilbakemeldingen du fikk, si din mening Foreslå en karakter ut fra kriteriene

37 ELEVER SOM VURDERER EGET ARBEID Styrt arbeid. Mer enn bare «hva synes du selv om teksten din?»

38 OPPSTART AV NY PERIODE I NORSK Klargjøre intensjon og sikre forståelse Delta i planlegging av perioden Hva er målet? Hvordan komme dit?

39

40

41

42 HVORDAN HAR DU FORSTÅTT?

43 Sjekkliste som arbeidsredskap for å styrke hverandre. Viktig med felles forståelse for alle parter: medelever, lærer og elever. Gjør det personlig!

44

45 UTFORDRINGER I DET LANGE TIDSSPENN Hvordan evaluere et år? Utfordring med terminkarakter til sommeren Mange tekster står til heving tilbakemeldinger/feedback fra lærer brukes ikke til noe. Kriterieark, skjema og responsarbeid - var det underveisvurdering? Hvordan kan elevene vise og vurdere sin egen faglige utvikling? Sluttvurdering til sommeren?

46 LØSNING? MAPPEVURDERING? Alternativ tentamensdag Elevene jobber med selvvalgte tekster de har jobbet med gjennom året (9. og 10. klasse) Sjekklister Tydelige forventninger Modellering - vise eksempler Se nytten av å bruke kriterier som hjelp til å regulere seg selv Bruke tilbakemeldinger fra lærer, seg selv og medelever REFLEKSJONSSKRIVET: den viktige fagteksten REFLEKTERER OVER EGEN UTVIKLING

47 I denne perioden med mappe har jeg jobbet med 5 forskjellige tekster. ( )Jeg synes dette er en veldig lærerik metode å jobbe på, slik vil jeg ha mer av. Hvorfor var det her lærerikt? Jeg har blant annet lært mer av de kompentansemålene for hva som skal ha med i en novelle, artikkel, dikt og til og med å skrive en saklig diskusjon på Facebook. Siden vi fikk så god tid til å endre på tekstene tror jeg dette med mappe innlevering er veldig bra. Mappe innlevering gir meg også en bedre sjanse til få en bedre karakter i norsk og i nynorsk, noe som er viktig for meg. I denne mappa har jeg reflektert og argumentert opp mot 18 ulike kompetansemål, i forhold til en bokmålstentamen som ikke strekker seg over mer enn sirka fem.» Jeg likte å ha god tid på meg slik at jeg har sjanse til å gjøre det bra hvis jeg virkelig vil.

48 «Underveisvurderingen jeg fikk på denne teksten er sammen med litterær fordypningsoppgaven den tilbakemeldingen som var til best hjelp. Fordi den var lang og utdypende og fordi den var tydelig på både form og innhold. Det var etter jeg hadde lest tilbakemeldingen etterfulgt av teksten min en gang til, at jeg skjønte leseren ikke fikk et tydelig nok budskap»

49 ELEVREFLEKSJONER Kriteriene som bruksanvisning. IKEA møbel. Er det vi skal lære er hemmelig? 180 dagers vurdering mot en heldagsvurdering Vise hva man er god for Mulighet for den som vil utvikling og bevisstgjøring Motivasjon i utvikling

50 DILEMMA: SUMMATIVE INSTRUMENT BRUKES FORMATIVT Karakterer ( summativt verktøy) Hvordan kan summative instrument brukes formativt? Prøver: elevmedvirkning, foreslå prøver, diskutere underveis, ring en venn, åpne bøker, tilgang på internett? Konsekvens av åpne prøver?

51 TIL SLUTT: ARBEID MED LYRIKK, 10.TRINN

52

53

54

55

Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson

Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson Strindheim og Rosenborg skole Vurdering FOR læring Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon To sentrumsskoler i Trondheim: Strindheim barneskole er avgiverskole til Rosenborg ungdomsskole Tre lærere: Vibeke

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Usikkerhet og negativitet Mål for dagen: Bekrefte/bevisstgjøre god praksis Få i gang refleksjon rundt egen og trinnests/skolens praksis Få tips/verktøy

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer