skoler brant i fjor Portrettet 32 Barn må få sette egne grenser Gylne øyeblikk 37 Da elefanten ble en mus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skoler brant i fjor Portrettet 32 Barn må få sette egne grenser Gylne øyeblikk 37 Da elefanten ble en mus"

Transkript

1 Mitt tips 20 Glade danseskritt fra nettvideo Reportasje 24 Evaluering av tariffoppgjøret Portrettet 32 Barn må få sette egne grenser Gylne øyeblikk 37 Da elefanten ble en mus FEBRUAR 2015 utdanningsnytt.no 51 skoler brant i fjor

2 Redaksjonen Knut Hovland Ansvarlig redaktør Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout FEBRUAR 2015 utdanningsnytt.no Innhold 12 Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Hovedsaken: BRANN! Da brannalarmen gikk ved Lindesnes ungdomsskole 15. januar i fjor, visste ikke rektor Paula O. Pedersen om alle elevene hadde kommet seg ut. Jørgen Jelstad Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Kari Oliv Vedvik Journalist Inger Stenvoll Presentasjonsjournalist Tore Magne Gundersen Presentasjonsjournalist Ståle Johnsen Bokansvarlig/korrekturleser Gylne øyeblikk Birgitte Fjørtoft forteller om da hun hjalp et svært fortvilet barn med å bli hørt og sett. Synnøve Maaø Markedssjef Randi Skaugrud Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Sara Bjølverud Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 18 Ut i verden 19 Mitt tips 20 Reportasje 22 Portrettet 32 Friminutt 36 Frisonen 37 På tavla 38 Innspill 40 Debatt 46 Kronikk 52 Stilling ledig/ kurs 56 Minneord 62 Lov og rett 63 Fra forbundet 64 Mitt tips 20 Når elevene ved Spetalen skole i Østfold har sittet stille lenge, får de opp energien med hopp og sprett, instruert fra nettet. 2 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

3 Utdanning på nettet I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør 32 xx Portrettet Vi vet at barn med god kunnskap om sex sier fra tidligere om de utsettes for seksuelle overgrep, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, pedagog, terapeut og forfatter. 24 Evaluering av tariffoppgjøret Utdanningsforbundets ledelse får kraftig kritikk for ikke å ha forstått lærernes nulltoleranse for endringer i arbeidstidsavtalen under fjorårets tariffoppgjør, viser en evaluering. UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2014: issn: Design Itera Gazette Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav. Det er svanemerket og 100 % resirkulerbart. Trykk: Sörmlands Grafiska Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Fagpressen Utdanning redigeres etter Redaktør-plakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet Foreløpige tall viser at 64 skoler og barnehager brant i fjor, og åtte av dem var påsatt, ifølge Direktoratet for sikkerhet og beredskap. (Bildet er fra en brannøvelse) Ill.foto: Kai Jensen/ NTB scanpix Leder Ragnhild Lied 1. nestleder Terje Skyvulstad 2. nestleder Steffen Handal Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad Dyrekjøpt lærdom for dansk skole Danske skoler sliter med å få tak i lærere etter den bitre konflikten for snart to år siden. Da ble danske grunnskolelærere utestengt fra sine arbeidsplasser i fire uker, og det endte med at arbeidsgiverne fikk gjennomslag for en ny avtale. Folketinget vedtok like godt en lov som blant annet innebærer at det er opp til hver skole og hver kommune å bestemme hvilken arbeidstidsordning lærerne skal ha. Etter det har mange lærere forlatt skolene og søkt seg over i andre jobber. Danmarks Lærerforening (DLF) opplyser til Utdanning at hver tiende lærer har forlatt grunnskolen fra oktober 2013 til oktober Dette er en økning på 30 prosent fra året før, og det er særlig lærere i alderen 34 til 54 år som har sluttet. Kjernetroppene i skolen forsvinner, sier nestleder i DLF, Dorte Lange. I Vangeboskolen i Rudersdal kommune nord for København har hele 75 prosent av lærerne sagt opp i løpet av fjoråret, skriver EkstraBladet. En skoleleder i kommunen sier at det er mange som har sagt opp i misnøye og frustrasjon med nye tiltak og skolereformen. Danmarks Skolelederforening sier i en kommentar at det er store problemer med å få rekruttert nye lærere, ikke bare i Rudersdal, men i hele landet. Avisen Politiken oppsummerer situasjonen slik: Lærerne melder seg syke, og elevene sier takk og farvel og søker seg over til private grunnskoler og bort fra lærere som har mistet lysten til å arbeide under betingelser som de finner urimelige. Alle grunnskolens parter er blitt tapere, konkluderer avisen med. Men arbeidsgiverne i Kommunernes Landsforening er ikke det minste bekymret over utviklingen. Den er omtrent som ventet, mener de. Her i landet bør både KS og lokale og sentrale politikere sette seg grundig inn i det som er skjedd i Danmark. Det er svært dyrekjøpte erfaringer, og vi trenger ikke å gjøre den samme bommerten her i landet. Lærerstreiken i Norge i fjor sommer viste hvor stort engasjementet er, og lærerne fikk også mye støtte fra folk flest i løpet av konflikten. I evalueringen som er gjort etter streiken, får ledelsen i Utdanningsforbundet mye kritikk for at de først anbefalte den nye arbeidstidsavtalen, men de får samtidig ros for måten streiken ble gjennomført på. Den endte også med et resultat som et stort flertall av lærerne sa ja til. Norsk skole trenger mange nye lærere i årene som kommer. Derfor er det spesielt viktig at vi ikke får en ny opprivende konflikt. Vi ser ingen fare for det akkurat i år, men arbeidsgiverne i kommuner og fylkeskommuner må ta inn over seg at de ved neste korsvei ikke kommer med nye provoserende forslag. Gi i stedet lærerne tillit og trygge og gode rammer for jobben de skal gjøre, og gjerne en bedre lønn også. 3 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

4 Aktuelt Dansk skuespiller tok hevn over læreren SEIER: Du blir aldri til noe, fikk den danske skuespilleren Carsten Bjørnlund høre av sin matematikklærer for 29 år siden. Da Bjørnlund (41) nylig mottok den ettertraktede Robert-prisen fra Danmarks filmakademi, opplevde han det som en seier over mattelæreren, skriver bladet Folkeskolen. Yrkesliv En plikt for skoleeier til å veilede nye lærere og en plikt for nyutdannede å bli veiledet. Det mener Pedagogstudentene vil styrke rekrutteringen av lærere. ILL.FOTO ERIK M. SUNDT Professor mener veiledningsordningen bør styrkes Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, er kritisk til at KS og Kunnskapsdepartementet har inngått en mer uforpliktende avtale om veiledning. Krever lovfestet rett til veiledning At nyutdannede pedagoger får veiledning den første tiden ute i jobb, har stor betydning for selvfølelsen og tryggheten i yrket, sier han. For å hindre at nyutdannede lærere og barnehagelærere slutter, mener Nordahl myndighetene bør styrke veiledningsordningen, ikke svekke den. Nyutdannede lærere må få lovfestet veiledning. Det krever Pedagogstudentene. TEKST Marianne Ruud Avtalen mellom KS og Kunnskapsdepartementet om veiledning av nyutdannede lærere er sagt opp. Den er erstattet av en ny og mer uforpliktende avtale. Det opprører Pedagogstudentene. Selv den gamle avtalen var ikke forpliktende nok. Nå har vi fått en som er enda dårligere og som pulveriserer ansvaret, sier Marie Furulund til Utdanning. Lederen i Pedagogstudentene minner om at én av tre nyutdannede lærere slutter etter få år i yrket. Veiledning er det beste man kan gjøre for å beholde gode lærere i yrket. Å si opp avtalen er feil vei å gå, sier Furulund. Forrige avtale slo fast at alle kommuner og fylkeskommuner har plikt til å arbeide målrettet for å tilby veiledning til alle nytilsatte. Den gjaldt fra 2010/11 og til den nye ble inngått høsten I den nye avtalen står det ikke hvordan avtalepartnerne skal sikre alle nyutdannede pedagoger veiledning, sier Furulund. Vi ønsker oss øremerkede midler og en lovfestet rett til veiledning. Nå frykter vi i stedet at kommuner og fylkeskommuner nedprioriterer dette. Det vil føre til store rekrutteringsproblemer, påpeker Furulund. Hun vil også at nyutdannede pedagoger plikter å delta i veiledningen. I tillegg krever Pedagogstudentene at veilederne har veiledningskompetanse. Da trengs det etterutdanning. KS vil ikke ha lovfesting Avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug, sier til Utdanning at nyutdannede pedagoger fortsatt skal få veiledning. Ordlyden i den nye avtalen er endret, men innholdet fra den gamle avtalen videreføres, sier han. Pedagogstudentene mener avtalen er for lite forpliktende. Hva mener du? Skoleeier har ansvar for å følge opp avtalen i praksis. Jeg er sikker på at kommuner og fylkeskommuner tar ansvaret for at nyutdannede pedagoger får veiledning, sier han. Pedagogstudentene vil ha en lovfestet rett til veiledning. Får de støtte fra KS? Nei. Oppgaven skal være skoleeiers ansvar. Uten forpliktelse kan oppgaven nedprioriteres. Hva tenker du om det? Jeg tror at kommuner og fylkeskommuner er seg sitt ansvar bevisst, sier Barlindhaug. Kunnskapsdepartementet vil satse på veilederne Statssekretær Birgitte Jordahl (H) i Kunnskapsdepartementet sier til Utdanning at departementet ønsker et målrettet samarbeid om veiledningen. Vi hører gjerne på Pedagogstudentenes innspill, sier Jordahl og fortsetter: Jeg oppfordrer skoleeiere til å bruke videreutdanning i veiledning og partene lokalt til å legge gode rammer for veiledning. Jordahl sier at regjeringen nå har satt i gang en evaluering av hvordan veiledning og utdanning for veiledere kan styrkes og forbedres. Når evalueringen er klar, vil vi vurdere om nasjonale føringer bør styrkes, sier hun. 4 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

5 Er du lærer og skal søke videreutdanning i år? Husk søknadsfristen 15. mars! Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere er et tilbud til lærere i grunnskolen og videregående oppæring. I år er satsingen større enn noen gang, over 5000 lærere vil få mulighet til å videreutvikle sine fagkunnskaper. I studiekatalogen for nner du mer enn 0 studietilbud over hele landet, i alle slags fag. Husk at du må avklare med skolelederen din hvilke muligheter du har til å delta før du søker. Les mer om studietilbudene og søknadsprosessen på våre nettsider

6 Aktuelt Dansk regjering vil dele klasser etter modenhet IKKE ALDER: Den danske regjeringa vil ha forsøk med klasseinndeling etter modenhet, forutsetninger og interesse, ikke etter alder, ifølge nettutgaven til det danske fagbladet Folkeskolen. Bjørn Hansen i Danmarks Lærerforening sier han synes det er uforståelig at dette kommer nå som dansk skole implementerer en stor skolereform. Jus Barnehageeier truer fylkesmannen med rettssak Barnehageselskapet Tårnsvalen AS vil fylle opp en barnehage med 60 barn. Oslo kommune har bare gitt godkjenning for 38. Nå vil eier stevne Fylkesmannen i Oslo og Akershus for retten. TEKST OG FOTO Kirsten Ropeid Fylkesmannen støtta kommunen etter at eieren i fjor vår klaga på vedtaket om barnetallet i Kongeørnen barnehage. Det førte til varsel fra eiers advokat om at stevning til tingretten måtte påregnes uten ytterligere varsel, hvis ikke vedtaket ble gjort om. Fylkesmannen har ikke endra sitt vedtak. Vi er innstilt på å gå til sak. Men først vil vi ta en runde om politikerne i Rådhuset. De står over fylkesmannen, sier eier av barnehageselskapet, Cecilie Røhnebæk, til Utdanning. Jeg har brukt sju år og seks millioner kroner på denne barnehagen, legger hun til. I brevet til Fylkesmannen skriver eiers advokat, Mari K. Eldøy i Lynx advokatfirma, at stevning påregnes fordi barnehageeier oppfatter kommunens avgjørelse som vilkårlig og bygget på utenforliggende hensyn. Kongeørnen barnehage Kongeørnen barnehage åpna i april Den er én av de fem barnehagene og fem familiebarnehagene Tårnsvalen barnehage AS har i Oslo og Bærum. Ifølge en stillingsannonse har Tårnsvalen barnehage AS totalt 217 barnehageplasser og 60 ansatte. Restriksjoner Uenigheten handler om hvor mye av arealet i barnehagen Kongeørnen som er egna til barnehagebruk, og hvordan arealet da skal brukes. Kommunen meiner at arealet i Kongeørnen er mindre egna til barnehagebruk enn det eier meiner. Kommunen har godkjent barnehagen for 38 plasser. Eier vil ha seksti barn i barnehagen. Innredningen av huset gjør også at kommunen stiller detaljerte krav til hvilken alder barna skal ha for å være ulike steder i barnehagen. På visse områder skal det ikke være barn i en viss alder. Barn under ett år skal ikke være i barnehagen, sier kommunen. Eier, derimot, vil kunne sette sammen barnegruppene uten disse restriksjonene, og vil ta imot barn under ett år. Usaklig «Vår klient som har drevet barnehager i 20 år, har aldri hørt om lignende begrunnelser for denne type vilkår og mener seg usaklig forskjellsbehandlet», skriver advokat Eldøy i prosessvarselet til Fylkesmannen. Men er det ikke din plikt å gjøre deg kjent med vilkåra som gjelder for ditt område? spør Utdanning Cecilie Røhnbæk. Jo da, men hvor finner du vilkåret om stellebenker? Først sier kommunen at vi må ha flere stellebenker. Derfor setter vi stellebenker oppå toalettene. Så sier de at vi har for få toaletter. Det er jo bare latterlig. At vi ikke kan blande barn av ulik alder, er også helt vilt, svarer Cecilie Røhnbæk. Skjønn Godkjenningen er gjort etter skjønn, sier Cecilie Røhnbæk. Domstolen kan overprøve saksbehandlingsfeil, men ikke forvaltningens frie skjønn. Hvorfor vil du da gå til sak? Saksbehandlingsfeil kan vi sikkert finne. Poenget er at hele godkjenningen brister i logikken. Lokalpolitikerne kan ikke overprøve embetsverket. Hvorfor vil du kople dem inn? Fordi hele greia er så merkelig. Det mangler logikk. Det er bare skjønn, alt sammen, sier Cecilie Røhnbæk. Tror du det blir dårlig reklame for barnehagene dine at du ikke aksepterer det barnetallet myndighetene har godkjent? Vi har ikke gjort noe galt. Dette kan ikke gi oss dårlig reklame, for det er kommunen som har utformet dette av bagateller om stellebenker, svarer Cecilie Røhnbæk. Rimelige og relevante Tårnsvalen barnehage AS krever at for å unngå prosess må Fylkesmannens vedtak kjennes ugyldig, eller tas opp til ny behandling. Utdanning spør utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr, hvorfor dette ikke er gjort. Etter loven skal vi undersøke om kommunens vilkår for godkjenning er rimelige, relevante og at 6 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

7 Ungdommer dømt for mishandling av kamerat ERSTATNING: Tre tenåringsgutter er i Haugaland tingrett dømt til elleve, ni og seks måneders fengsel for mishandling av en kamerat, skriver VG. En svært grov, alvorlig og stygg mobbesak, skriver retten i dommen. De tre må også betale offeret erstatning på totalt kroner, ifølge NTB. Ny tilsynssak ved skole i Aurskog-Høland KRITIKK: Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir en skole i Aurskog-Høland hard kritikk for ikke å ha opprettet mobbesak i en sak som involverer tre elever og en lærer, skriver VG. Det var ved denne skolen Odin Olsen Andersgård var elev til han i fjor tok sitt eget liv, ifølge NTB. Barnevern Nye tiltak trengs ikke Systematisk innsats over tid er det som skal til for at barnevernet og skolen samarbeider bedre, viser ny forskning. TEKST Marianne Ruud de har en saklig sammenheng med barnehagens oppfyllelse av barnehagelovens paragrafer 1, 1a og 2. Det er vi kommet til at de er. Derfor ser vi ingen grunn til å gjøre om på dette. Ifølge advokaten har barnehageeier drevet barnehage i 20 år uten å ha hørt om denne type vilkår. Framstår kommunens avgjørelse av den grunn som vilkårlig? Barnehageeier har plikt til å gjøre seg kjent med regelverket. Og regelverket gir godkjenningsmyndigheten rett til å sette vilkår ved godkjenning. Vilkårene skal sikre en god barnehage der barn får utfolde og utvikle seg godt, sier Hovde Parr. Hun kjenner ikke til at tilsvarende saker er ført for retten tidligere. Ikke tariffavtale Eier av Kongeørnen barnehage vil ha 60 barn inn, Oslo kommune godkjenner bare 38. Vi vil ta en runde om politikerne i rådhuset. De står over fylkesmannen, sier eier Cecilie Røhnebæk til Utdanning. Fra Utdanningsforbundet Oslo får Utdanning vite at de ansatte i Tårnsvalen barnehage AS ikke har tariffavtale. Men forbundet er i kontakt med bedriften og har håp om at avtale vil komme på plass. I 2011 sa Cecilie Røhnbæk til Aftenposten at foreldre og ansatte i bydelene reagerer med misunnelse over at hun «får det til». Når man har ansvar for 240 barn og 60 ansatte, bør man ha litt lønn for det. Hadde man drevet en restaurant, hadde det vært greit, men når man tjener penger på barn og gamle, blir man litt uglesett, sa hun. Mestring av skole og utdanning er noe av det aller viktigste for å lykkes som voksen. Det viser ny forskning, sa Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet under en konferanse i Oslo nylig. Hun mener testing av nye tiltak ikke trengs: Det som virker for å få flere barnevernsbarn til å fullføre videregående skole, er systematisk innsats over tid. Det er vi i gang med. Vi ser nå en liten framgang i gjennomføringen, sa Trommald. Bare 34 prosent av de unge i barnevernet fullfører videregående skole. Blant unge som ikke er i barnevernet, fullfører dobbelt så mange, viser nye tall. Når barnevernet går inn, må det bli de ansvarlige foreldrene barnet ikke har: se barna og ha tro på dem. Det samme gjelder for lærere og fosterforeldre. Derfor trengs det et tettere samarbeid mellom skole, barnevern og hjem, sier barne-, likestillings- og Barnevernsbarn og utdanning Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer nå 18 fylkesvise dialogkonferanser der deltakere fra barnevernet og skolen gir konkrete innspill til Solveig Horne. Også barnevernsbarn deltar. Rådene vil blant annet brukes til å lage en ny veileder til skole og barnevern. Mari Trommald. FOTO FOTOGRAFBUREAUET inkluderingsminister Solveig Horne til Utdanning. Horne har kontakt med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å kartlegge hindringer. Vi ser på mulige hindringer i lovog regelverk. Skolebytte i videregående skole er en. Dersom en elev flyttes i fosterhjem eller institusjon, kan det bety at ungdommen må bytte skole. Det kan ta tid hvis det mangler ledige skoleplasser. Da blir det vanskelig for eleven å fortsette utdanningen han eller hun har begynt på. Slike hindringer går vi nå gjennom med departementet, sier Horne. Hun mener også at lærere må stille krav til barnevernsbarn og ha forventninger til dem. Mange av de unge mener det stilles for lave krav til dem, ved at de slipper lekser eller timer. 7 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

8 Aktuelt Lærerstudenter er mest misfornøyd med studiet DÅRLIGST: Lærerstudentene er den gruppen som er minst fornøyd med studiet, og undervisning, oppfølging og veiledning kommer dårligst ut, viser tall fra andre runde av den nasjonale studentundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014, ifølge NTB. Språk Ifølge opplæringsloven har barn i samiske distrikt krav på opplæring i samisk. Her ser vi elever ved Kautokeino skole. ILL.FOTO LENA OPSETH Silje Karine Muotka. FOTO NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Mange vegrer seg for å kreve samisk Sametinget mener for få benytter seg av retten til opplæring i samisk i norsk skole. TEKST Wenche Schjønberg Opplæringsloven er helt klar: Barn i samiske distrikt har krav på opplæring i samisk. Hvis ti eller flere ber om undervisning i samisk for sine barn utenfor samisk distrikt, skal de også få slik opplæring, sier Silje Karine Muotka til Utdanning. Hun er sametingsråd med ansvar for utdanning og representerer Norske Samers Riksforbund. Hun frykter at mange lar være å be om opplæring i samisk for egne unger fordi de engster seg for at det er for vanskelig å gjennomføre det. Hun har også fått henvendelser som tyder på at mange ikke får gjennomslag for kravet om samisk undervisning, selv når de ber om det. Vi hører ofte at avslag begrunnes med at kommuner ikke har tilgang på lærere som behersker samisk, eller ikke har penger til å innhente slik kompetanse eller mener det er vanskelig å gjennomføre praktisk tilrettelegging for å undervise i samisk, sier hun. Men opplæringsloven er helt klar: Kommunen plikter å sørge for opplæring, sier hun. Klag skriftlig Spesielt er det elever som ønsker samisk som fag nummer to, som ikke får oppfylt ønsket. Muotka ber foreldre i slike tilfeller om å klage skriftlig til fylkesmannen. Mange samer vegrer seg for å klage skriftlig. Ofte får vi høre av fylkesmannen at det ikke har kommet inn klager, selv om vi har fått muntlige henvendelser om at det har vært vanskelig å få i gang samisk undervisning på skoler. Fylkesmannen er klageinstans, og det er viktig at vi kan dokumentere de tilfellene der elever ikke får oppfylt retten til samisk, sier Muotka. Hun mener at det er vesentlig at samiske foreldre sørger for at barna deres får god opplæring i eget språk. Å beherske samisk er et stort kompetansefortrinn. Vi trenger flere samiske fagfolk, og det å beherske eget språk er også viktig for identiteten til samiske barn, sier hun. Ønsker statsrådsbesøk Silje Karine Moutka sier at hun har et stort utdanningspolitisk ønske, og det er at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snart besøker Sametinget. Vi har sendt en henvendelse og sagt at vi ønsker oss et besøk av ham. Vi vil blant annet drøfte hvorfor det er en dramatisk reduksjon, særlig i valget av samisk som annetspråk, etter innføringen av Kunnskapsløftet i Vi mener også det er behov for et eget samisk språkombud, sier hun. Moutka viser til rapporten «Samiske tall», der det går fram at i 2006, samme år som reformen Kunnskapsløftet ble innført, hadde 1508 elever i Norge nordsamisk som annetspråk. I 2013 var antall elever gått ned til Antall elever som har samisk som opplæringsmålform, har ikke sunket like dramatisk. I 2006 hadde 991 skoleelever samisk som førstespråk, i 2013 hadde 822 samisk som opplæringsmålform. 8 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

9 Ekstra flinke lærere skal få lønnstillegg på kroner UTPRØVING: I et prøveprosjekt som starter til høsten, skal ekstra flinke lærere få en lønnsøkning på kroner, ifølge NTB. Foreløpig har pilotprosjektet en varighet på to år, og 200 lærere skal prøve ut ordningen før den blir permanent. Ap er negative til å fusjonere høyskoler med tvang MOTSTAND: Regjeringen har varslet at høyskoler kan bli slått sammen med tvang. Det er Arbeiderpartiet negative til, ifølge NRK. Regjeringen vil i løpet av året legge fram en stortingsmelding med skisse til hvilke høyskoler og universiteter som bør slå seg sammen. Skolens framtid Noe må velges bort En vektlegging av dybdekunnskap i skolen må resultere i at det blir mindre av noe annet, sier professor Sten Ludvigsen. TEKST Wenche Schjønberg Han leder utvalget som utreder hva framtidens elever skal lære. Å kombinere dybde og bredde er utfordrende. Vi kan ikke bare lesse på med emner i læreplanen. Da må noe annet ut, sa Sten Ludvigsen under Utdanningsforbundets lærerutdanningskonferanse i Oslo 29. januar. Under konferansen lovte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at departementet vil ta innspillene fra Ludvigsen-utvalget med seg i arbeidet videre med femårig masterutdanning for lærerne. Kravene i norsk skole er endret. For eksempel forholder elever på 4. trinn seg til mer enn 20 artikler og ulike kilder i samme fag. Det krever mye av lærerne, sa Ludvigsen. Dagens mangfoldige samfunn stiller høye krav til kritisk tenkning og dybdekunnskap. Ludvigsen-utvalget Professor Sten Ludvigsen leder utvalget som skal legge fram sin utredning om framtiden i norsk skole i juni i år. I september 2014 la utvalget fram en delutredning, der de la vekt på behov for mer kritisk tenkning, et bredt kompetansebegrep og dybdelæring i skolen. Her kan ikke læreren abdisere, sa professoren, som også vektla hvor viktig det er at lærerne seg imellom driver gjensidig kritikk. Han understreket også behovet for en mangfoldig skole preget både av lærerkollegiet og i samspill med foreldrene og lokalsamfunnet. En skole kan ikke drives hierarkisk som en fabrikk. Vi må ta vare på elevene sosialt og emosjonelt, jeg En overlesset læreplan gagner ingen, mener leder av et utvalg som skal forutsi behovene i framtidens skole, Stein Ludvigsen. ILL. FOTO ERIK M. SUNDT bruker gjerne begrepet det hele mennesket, sa han. Utredningen vil inneholde argumentasjon for en type spesialisering i lærerutdanningen. Norske lærere trenger en master, for det samfunnsmessige oppdraget, og også for lærernes egen prestisje, sa Ludvigsen i møte med blant annet lærere og professorer under konferansen. Etterlyser fundament for kunst og håndverk Kjetil Sømoe, høgskolelektor i kunst og håndverk ved Høgskolen Stord/Haugesund, er kritisk til at kunst og håndverk endres uten at det samtidig bygges varige faglige søyler. Gode kreative og innovative prosesser i skolen må basere seg på kunnskaper og ferdigheter knyttet til materialene i tillegg til kunnskaper om kreativitet og andre fagovergripende mål. Utdanningsnivået for dem som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen, er veldig lavt, sier han. Han viser også til at det ikke lages nye lærebøker i faget og er i stor grad opp til den enkelte lærer hva han eller hun underviser. Dette har ført til at skoler bygges uten verksteder for arbeid med for eksempel tre. Vi må bygge opp kompetanse og definere faget med utgangspunkt i det mest basale som materialer og verksteder. Med en klar, varig organisering av faget, spesialiserte miljøer knyttet til blant annet design og tydelig forankring i materialene i læreplanen, vil faget bli en god lagspiller for utvikling av fagovergripende kompetanser, sier Sømoe til Utdanning. Sømoe er også engstelig for økonomitenkningen rundt skoleutvikling. Ludvigsen-utvalget bruker en tenkning hvor det som investeres i skolen skal basere seg på fremtidens behov. Det kan bli for snevert, sier han. 9 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

10 Aktuelt navn Redder verden med piggdekk Den nye lederen for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Therese Skinstad-Jansen, er trebarnsmor uten førerkort og sykler året rundt. TEKST Paal M. Svendsen FOTO Foreldreutvalget for barnehager Marie Therese Skinstad- Jansen (32) Hvem Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Bor i Moss i Østfold med mann og tre barn (11 mnd., 4 år og 6 år). Aktuell Ny leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Vervet varer i fire år. «Jeg klarer å være til stede i det jeg gjør.» Hvorfor bør folk være opptatt av FUB? Samarbeidet mellom barnehage og hjem er svært viktig fordi det har mye å si for kvaliteten i barnehagehverdagen, og hvordan foreldre opplever det å ha barn i barnehage. Ved å engasjere meg i SU (Samarbeidsutvalget) og i styret i barnehagen fikk jeg et helt annet innblikk; ikke bare i hva de gjør, men hvorfor. Hva blir din første oppgave som FUB-leder? I midten av februar møter jeg de andre sju medlemmene av utvalget. Da får vi en oversikt over hva som skal gjøres. Dette er avgjørelser som flertallet bestemmer, så nøyaktig hva vi skal jobbe med, skal vi finne ut av sammen. Hvorfor ville du ha dette vervet? Jeg er veldig engasjert i samarbeidet mellom barnehage og hjem. Nå får jeg en mulighet til å påvirke og skape engasjement. Hvilken kjent person ville du hatt som lærer? Ellen Holager Andenæs. Hun er en dyktig jurist og advokat. Hun fremstår som morsom og reflektert og er ei tøff dame. Du får holde en undervisningstime for den norske befolkning. Hva handler timen om? Jeg er opptatt av sikring av barn i bil. Det hender jeg legger ut snutter om dette på Facebook, sikkert til irritasjon for noen. Hva er ditt største fortrinn? Jeg er fokusert. Jeg klarer å være til stede i det jeg gjør. Jeg legger jobben fra meg når jeg kommer hjem og klarer å være til stede med familien. Og omvendt når jeg kommer på jobb. Hvilke lag og foreninger er du medlem av? Juristforeningen. Hvilken bok har du ikke fått tid til å lese? «Veien til førerkortet». Jeg har ikke tatt førerkort ennå, og med tre småbarn burde jeg nok ha lest i den og prioritert å ta førerkortet. Hva gjør du for å få utløp for frustrasjon? Jeg er en sindig person og har ikke de store behovene for utløp, men dersom det blir litt for mye, tar jeg meg en sjokoladebit og en «timeout». Det hjelper. Hvem er din favorittpolitiker? Jens Stoltenberg. Han fremstår som en veldig real og ordentlig fyr; sympatisk og positiv. Hva er ditt bidrag i kampen for å redde verden? Jeg sykler til jobb, i barnehagen og i butikken. Det er ikke så langt, men jeg sykler hele året. Jeg har piggdekk på sykkelen og ungene i sykkelhenger. Hva har du lagt ut på Facebook denne uka? Jeg er ikke så aktiv, men denne uka la jeg ut bursdagshilsen til sønnen min som fylte 6 år. Hva er din favorittbok? Det blir ikke så mye tid til lesing med tre barn så tett. Det går i «Pulverheksa» og «Karsten og Petra». Men da jeg var yngre, likte jeg Herbjørg Wassmos trilogi om Tora. Den gjorde inntrykk. 10 UTDANNING nr. 4/20. februar 2015

11 Søk på våre studietilbud! KOMPiS NTNU Kompetanse i skolen Faglig og didaktisk sterke lærere for fremtidens skole. Innenfor strategien Kompetanse for kvalitet defineres lærerutdanning som grunnutdanning, oppfølging av nyutdannete lærere og etter- og videreutdanning av lærere. KOMPiS NTNU tilbyr videreutdanning for lærere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet. Alle lærere som er ansatt for å undervise i skolen kan søke om å delta i videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet i perioden 1. februar mars KOMPiS NTNU tilbyr en rekke hel- og halvårsenheter samt masterprogram rettet mot lærere: Kompetanse for kvalitet videreutdanning (30 sp) for lærere og skoleledere studieåret : Matematikk 1 ( trinn) med vekt på trinn Matematikk 2 ( trinn) med vekt på trinn Naturfag 2 ( trinn) med vekt på trinn Fysikk 1 ( trinn) Norsk 2 ( trinn) med vekt på trinn Studietilbudet har fokus på norsk i mediesamfunnet Engelsk 1 ( trinn) med vekt på trinn Engelsk 2 ( trinn) med vekt på trinn Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Rådgivning 1 Ledelse i skolen Rektorutdanning Andre videreutdanningstilbud tilpasset lærere i jobb studieåret : Matematikk DELTA (60 sp) Kjemi 1 (30 sp) Teknologi og forskningslære (30 sp) Nordisk språk og litteratur nettbasert (60 sp) Engelsk «Take Credit» nettbasert (60 sp) Spansk 1 (30 sp) Samfunnskunnskap 1 (30 sp) Kunstpedagogikk (30 sp) Veileder- og mentorutdanning (30 sp) Relasjonsbasert klasseledelse (30 sp) Smart læring for praksisfellesskap (15 sp)

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess Mitt tips 20 Lærer matematikk med app Portrettet 22 Arbeidsjernet Petit 28 «Flue på veggen» Gylne øyeblikk 29 Herlig avslutning 2 25. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Svensk skoleforbilde Inkludering

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 5 7. MARS 2014 www.utdanningsnytt.no Redaksjonen Knut Hovland

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx Mitt tips 22 Lærer om gode og dårlige hemmeligheter Reportasje 24 Legger ned store skoler Fotoreportasje 26 Norges eneste reindriftsskole Frisonen 31 Sprer musikkglede I N RD 9 10. MAI 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla Min favorittlærer 22 Forskjellen i Lommedalen Fotoreportasje 30 Fire lærlinger på flyttefot Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla 4 21. FEBRUAR 2014 www.utdanningsnytt.no XXXXXXXXX

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren Mitt tips 20 Uteskole gir gode resultater Fotoreportasje 30 Blåser i tradisjonene Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren 9 8. MAI 2015 utdanningsnytt.no Suksessdropperne Redaksjonen

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Skjebnetid for grendeskole

Skjebnetid for grendeskole Mitt tips 20 Hvordan mestre oppgaver fra dagliglivet Portrettet 22 Lederen av 78 grader nord Inneklima 28 Skole kan bli stengt Utland 30 Her skal det nye Libya ta form 18 4. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Én av fire går ikke på skole

Én av fire går ikke på skole 13 26. august 2011 www.utdanningsnytt.no Barnevernsbarn på institusjon: Én av fire går ikke på skole > brøler til rett tid > øie for barnehagen > nå snakker lærerne > side 12 17 Utdanning > nr. 13/26.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer