2.0 Organisasjonskart Side Eierforhold Side Aksjeselskap Side Eiere Side Regioner Side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7"

Transkript

1 Register: Side 1 Register: Side Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side Formål, visjon og kjerneverdier Side Styrets sammensetning Side Organisasjonskart Side Eierforhold Side Aksjeselskap Side Eiere Side Regioner Side Overskit over drift Side Generalforsamling Side Økonomi Side Ansatte Side Samarbeidspartnere Side Studenter Side Besøk Side Branntilsyn Side HSH(Virke) Side IA bedrift Side Deltatt på Side Tilskudd/gaver Side Faglige møter og kurs Side APS avdelingen Side Eierforhold Side Ansatte Side Kompetansehevingsplan Side Plan for videre kompetanseheving Side Avtale med NAV Side Godkjente APS plasser Side Deltakere i APS 2011 Side 14 1

2 5.8 Antall deltakere pr. måned 2011 Side Deltakere Side Arbeidsoppgaver Side Oversikt over avdelingene Side Tverretatlig samarbeid Side Resultat av attføringsarbeidet Side equass Side Avklaringssenteret Side Deltakere Side Ansatte Side Arbeidsoppgaver Side Behandling innen LAR Side Psykiske problemer Side Økonomi Side Videre drift Side StjerneGruppen Bosenter Side Boligteamet Side Leilighetene Side Ansatte Side Økonomi Side Videre drift Side 27 2

3 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors 1.1 Formålet til StjerneGruppen AS, Blå Kors er: Selskapet skal drive arbeidstrening for personer som har hatt sosiale problemer, spesielt rusavhengighet. Selskapet skal således ikke ha erverv til formål. Vår visjon er: «Videre i livet» Våre kjerneverdier er: Samhandling Tilrettelegging Jobbtrening Egenutvikling Respekt Nytenkning Egeninnsats Glede Raushet Utvikling Positivitet Pågangsmot Engasjement Nestekjærlighet 3

4 1.2 Styret før generalforsamlingen Styreleder Magnus Angeltveit Nestleder Arnfinn Holten Styremedlem Berit Westad Styremedlem Finn Kristian Marthinsen Styremedlem Bjørg Helene Granum Virksomhetsleder/sekretær Jorun Askilsrud Styret etter generalforsamlingen Styreleder Magnus Angeltveit Nestleder Berit Westad Styremedlem Bjørg Helene Granum Styremedlem Eivind Thoen Styremedlem Eivind Aalde Nyhagen Virksomhetsleder/sekretær Jorun Askilsrud Vi har ingen ansattes representant i styret da vi kun er 5 ansatte. NAV, APS(arbeidspraksis i skjermet virksomhet)-bedrift: I 2011 har vi været godkjent tiltaksarrangør av NAV som APS bedrift med 7 plasser. Vi har hatt et nært og godt samarbeid med NAV og NAV Buskerud. Sølvi Johnsen fra NAV har vært vår kontaktperson. Avklaringssenteret: I 2011 har vi hatt et godt samarbeid med kommune. De som er søkt inn via NAV på kvalifiseringsstønad får penger av kommunens kvote på NAV. Kvalifiseringsstønad får deltakerne i stede for sosialstønad. Vi har ikke hatt deltakere fra andre kommuner i StjerneGruppen Bosenter: StjerneGruppen Bosenter har 11 leilighet. 8 leiligheter på 40 kvadratmeter og 3 på 25 kvadratmeter. kommune tildeler boliger til vanskeligstilte i kommunen. StjerneGruppen AS, Blå Kors er representert i boligtildelingsteamet v/avdelingsleder i StjerneGruppen Bosenter. kommunen har garantert for husleien i StjerneGruppen Bosenter i 10 år, med opsjon på fem nye år. Vi har fått tilskudd til tilsyn i bosenteret av kommune. 4

5 Det har vært avhold 6 styremøter og behandlet 77 saker. Vår hovedbankforbindelse er Sparebanken 1, Hadeland. Saga regnskap har ført vårt regnskap i BDO Sandvika DA har vært vår revisor i Vi er registret i Brønnøysund registrene med organisasjonsnummer

6 2.0 Organisasjonskart Generalforsamlingen Styret Virksomhetsleder Faglig leder Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder APS Avklaringssenteret StjerneGruppen Bosenter 6

7 3.0 Eierforhold 3.1 Aksjeselskap StjerneGruppen AS, Blå Kors er et aksjeselskap, men ingen har lov til å ta ut utbytte. Eventuelt overskudd skal føres tilbake til bedriften for å utvikle den videre. StjerneGruppen AS, Blå Kors ble stiftet StjerneGruppen AS, Blå Kors er et arbeidstreningssenter med størst kompetanse på rus og psykiatri. All den tid vi er godkjent tiltaksarrangør av NAV får vi deltakere med mange forskjellige typer problemer. Vi prøver å hjelpe alle som trenger det. 3.2 Eierfohold Eierforholdet er delt slik: Blå Kors Norge eier 90% aksjer. Blå Kors forening eier 10 % aksjer. 3.3 Regioner Blå Kors Norge har delt seg inn i regioner. Regionene er delt slik som helseregionene var inndelt før helseregion sør og øst ble slått sammen. På bakgrunn av dette er StjerneGruppen AS, Blå Kors knyttet opp mot Blå Kors Region Sør, og Borgestadklinikken. Det vil si at det er Blå Kors Region Sør som har stemmerett for Blå Kors Norge på generalforsamlingen. Blå Kors forening velger sin representant på sitt årsmøte over hvem som delta med stemmerett på generalforsamlingen til StjerneGruppen AS, Blå Kors. Det er viktig for oss å ha tilknytning til Borgestadklinikken. Vi er en del av Blå Kors Norge. 7

8 4.0 Oversikt over drift 4.1 Generalforsamling 2011 Ble avholdt på Hotel Ibsen, Borgestadklinikken i Skien Stemmeberettigede var Blå Kors Region Sør for Blå Kors Norge med 90% av stemmene. Leder av Blå Kors forening hadde meldt forfall til generalforsamlingen. Blå Kors forening har 10% av stemmene. 4.2 Økonomi I 2011 fikk vi kr ,- i driftstilskudd fra kommune. kommune har gitt oss tilskudd på kr ,- til tilsyn i StjerneGruppen Bosenter. Vi har fått tilskudd til drift fra Sosial- og helsedirektoratet med kr ,-. StjerneGruppen AS, Blå Kors fikk ikke prosjektmidler fra Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering i StjerneGruppen AS, Blå Kors har hatt et underskudd på kr ,- i Ansatte Virksomhetsleder er ansatt i 100% stilling. Faglig leder er ansatt i 100% stillinger. Avdelingsleder i vår APS bedrift er ansatt i 100% stilling. Avdelingsleder for avklaringssenteret er ansatt i 100% stilling. Avdelingsleder for avklaringssenteret sa opp sin stilling i Miljøarbeider tok over denne stillingen Avdelingsleder for StjerneGruppen Bosenter har vært ansatt i 100% stilling. Miljøarbeider har vært ansatt i 100% stilling fram til Det har vært ansatt 4 kvinner og 2 menn i vår bedrift fram til Etter 2011 har det vært ansatt 4 kvinner og 1 mann i vår bedrift. I 2011 har sykefraværet vært på 3.4%. Ferien for 2011 er avviklet i samsvar med ferieloven. 4.4 Samarbeidspartnere Kif (Kriminalomsorg i frihet) har vært en god samarbeidspartner i Vi har hatt deltakere som har hatt samfunnsstraff og jobbet her. De er med i det daglige arbeidet. Vi får ikke betalt for de som kommer til oss via Kif, men vi får gratis arbeidskraft. Arbeidskraft har vi stort behov for. Vi har også en skriftlig avtale med Kif at vi skal være behjelpelige med å ta urinprøver. 8

9 kommune er fortsatt en god samarbeidspartner. Vi har ikke fått deltakere direkte fra kommunen i De er søkt inn via NAV. Så lenge NAV fikk tilskudd til et tiltak som heter kvalifiseringsprogrammet, ville ikke kommunen betale for deltakere utenom dette programmet. Det blir gjort i kun enkelte tilfeller. Det har med kommunens økonomi å gjøre. Ellers er vi med i boligtildelingsteamet som kommunen har. Avdelingsleder for StjerneGruppen Bosenter deltar i disse møtene når vi har ledige leiligheter. NAV arbeid. Vi har et godt samarbeid med NAV. Sølvi Johnsen er kontaktperson for vår APS - bedrift. Faglig leder og virksomhetsleder har hatt et presentasjonsmøte for alle de som jobber med tiltaksplasser på NAV. Vi har jobbet med å få rapporteringsrutinene så riktig som mulig. Vi sender oversikt pr. måned til saksbehandler over de som er på tiltaksplasser. Ellers sender vi rapport pr. måned over de som er her til enhver tid til NAV og NAV Buskerud. NAV Buskerud. Tirsdag hadde vi møte med NAV Buskerud vedrørende vår bedrift. StjerneGruppen AS, Blå Kors har skrevet under samarbeidsavtale med NAV Buskerud var det møte med NAV Buskerud og StjernGruppen AS, Blå Kors sammen med leder for NAV. I dette møtet ble samarbeidsavtalen gjennomgått. Virksomhetsleder, faglig leder, samt alle 3 avdelingslederne har deltatt på møte i Drammen som NAV Buskerud holdt for alle samarbeidspartnerne sine. Vi har fått orden på rapporteringssystemet vårt til NAV Buskerud. Vi rapporterer hver måned slik at vi vet til en hver tid hvor mange som er hos oss. Samarbeidsavtalen ble undertegnet Tyrifjord videregående skole. Hvert år har vi blitt invitert til Tyrifjord videregående skole på deres ANT dagen. Fredag var virksomhetsleder der og fortalte om rus, rusbehandling, arbeidstrening og om Blå Kors. 4.5 Studenter Onsdag Vernepleier ønsket å være her i praksis i 5 uker. Tirsdag inngikk vi et samarbeid med kommune om en sosionomstudent. Hun skal være hos oss 1 dag i uken. 4.6 Besøk Mandag hadde vi besøk av en avdeling fra Solrosen barnehage. Dalsbråten barnehage besøkte oss mandag De gir bort omvendte julegaver. Torsdag hadde vi besøk av en klasse på Videregående skole som ønsket å høre om rus og om hva vi gjør i StjerneGruppen AS, Blå Kors. Fredag hadde vi besøk av den nye kommunalsjefen i. 9

10 4.7 Branntilsyn StjerneGruppen Bosenter er gradert som spesielt brannobjekt og har derfor brann kontroll en gang i året. 4.8 HSH (Virke). StjerneGruppen AS, Blå Kors er medlem av HSH som har byttet navn til Virke. StjerneGruppen AS ønsker å melde oss ut av Virke og inn i Attføringsbedriftene, NHO. 4.9 IA bedrift StjerneGruppen AS er en IA - bedrift. Vi undertegnet ny avtale Deltatt på Alle deltakere og ansatte deltok på matmesse på Lillestrøm Virksomhetsleder og faglig leder deltok på Nettverksmøte med Veien Videre på Gran Alle ansatte deltok på Nettverksmøte på Eiker Vekst tirsdag Styremedlem Eivind Thoen og virksomhetsleder deltok på generalforsamlingen til Blå Kors Norge på Beitostølen mai. sdag har blitt en dag der de fleste på er med og markedsfører seg. StjerneGruppen AS, Blå Kors er også med. Tirsdag arrangerte vi Nettverkskonferanse for alle tiltaksarrangørene i APS eller AB tilsluttet NAV Buskerud. Deltakere og ansatte var i bowlinghallen rett før jul Tilskudd/Gaver Hønefoss revyen. Vi har fått 20 gratisbilletter i Vi har fått gratisbilletter hvert år siden Revyen var flott. Det er flott at deltakerne kan få være med på et slikt arrangement Faglige møter og kurs Mandag var mattilsynet her og gikk igjennom hele IK mat plan. De hadde ingen bemerkninger annet enn at vi måtte lage et HACCP system. 10

11 5.0 APS avdelingen: Tiltaksarrangørens navn: StjerneGruppen AS Adresse: Sundgata 10A, 3510 Hønefoss e-post: telefon: / fax Eierforhold: StjerneGruppen AS, Blå Kors er et aksjeselskap. Blå Kors Norge eier 90% av aksjene, mens Blå Kors forening eier 10% av aksjene. Aksjeselskapet har ikke erverv til formål. Alt overskuddet går tilbake til bedriften, for at den skal utvides og bli bedre. 5.2 Ansatte: I 2011 har vi hatt 3,25 stilling i vår APS avdeling. Vi har en kokk i 100% stilling ansatt som avdelingsleder i vår cafe og catering. Vedkommende har ansvaret for oppfølging av deltakerne i denne avdelingen. Nytt i 2011 er at avdelingsleder for avklaringssenteret har hatt flere av deltakerne fra NAV i vår bruktbutikk. I bruktbutikken har vi ansatt en avdelingsleder i 100% stilling, som er aktivitør med tilleggsutdanning i psykisk helse. Faglig leder som er utdannet sosionom er også knyttet opp til vår APS avdeling med 75% av sin stilling. Faglig leder har oppfølging med alle deltakerne. Hver og en har en ansvarsgruppe rundt seg. Vi har mulighet til å foreta kontroll med urinprøver og alkometer for de som har et rusproblem. De som trenger det, får oppfølging av psykolog, ved at fastlegen henviser de til RPS( Psykiatriske Senter). Virksomhetsleder er knyttet opp til vår APS avdeling med 50% av sin stilling. Vi gjør alt vi kan for og hjelp våre deltakere med å finne ut hva de kan klare, og hva de ønsker å jobbe med når de er ferdige hos oss. Vi sørger også for at de jobbene som blir lagt ut på NAV - arbeid sine nettsider er tilgjengelige for alle. Vi har hatt 6 ansatte fram til Fra har vi hatt 5 ansatte i hele vår virksomhet. 11

12 5.3 Kompetansehevingsplan for StjerneGruppen AS, Blå kors har StjerneGruppen AS, Blå Kors 5 ansatte. Stillingene er fordelt slik: Virksomhetsleder 100% stilling Relevant kompetanse. God erfaring på rusbehandling. Faglig leder 100% stilling Sosionom Avdelingsleder cafe og catering 100% stilling Faglært kokk. Avdelingsleder avklaringssenteret 100% stilling Aktivitør med videreutdanning i psykisk helse Avdelingsleder StjerneGruppen Bosenter 100% stilling Relevant kompetanse Hva er det viktig at vi har av kompetanse i StjerneGruppen AS, Blå Kors. Virksomhetsleder 100% stilling 3 årig utdanning innen administrasjon og ledelse eller annen relevant utdanning. Virksomhetsleder bør ha god kunnskap om rusbehandling og arbeidstrening godkjent av NAV. Faglig leder 100% stilling Sosionom eller vernepleier. Praksis/ erfaring fra fagområdet rusbehandling og arbeidstrening godkjent av NAV. Avdelingsleder cafe og catering 100% stilling Faglært kokk Avdelingsleder avklaringssenteret 100% stilling 12

13 Aktivitør med videreutdanning i psykisk helse Avdelingsleder StjerneGruppen Bosenter 100% stilling Relevant utdanning eller praktisk erfaring fra nødvendig fagområde. Miljøarbeider 100% stilling Førerkort. Kan jobbe mye og hardt fysisk. Fordel med erfaring fra oppussing av møbler. 5.4 Plan for videre kompetanseheving. Ansatte Kompetanseplan Nye ønsker 2012 Virksomhetsleder Basiskurs attføring Basiskurs attføring 2014 Faglig leder Basiskurs attføring Basiskurs attføring 2013 Avdelingsleder cafe og catering Kurs innen innkjøp og eventuelt kokkeyrket, kurs i kritiske styringspunkter(mattilsynet) Avdelingsleder avklaringssenteret Basiskurs attføring 2012 Avdelingsleder StjerneGruppen Bosenter Miljøarbeider Ansette en person med førerkort og som kan være med og jobbe hardt og som kan noe om oppussing av møbler. Vi må vurdere om Basiskurs attføring kan skje noe fortere. Det avhenger om det er penger på budsjettet. Tildelte rammer, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk. 5.5 Avtale med NAV: StjerneGruppen AS, Blå Kors skrev under avtale med NAV Buskerud den , og vi har sendt inn dokumentet Godkjenning av tiltaksarrangører for tiltak i skjermet virksomhet. StjerneGruppen AS, Blå Kors fikk denne gangen en godkjenning til og med første kvartal Godkjente APS - plasser: Vi er godkjent for 7 APS plasser fra NAV arbeid i Vi har hatt deltakere som bor i kommune dette året. 13

14 5.7 Deltagere i APS 2011 Nr Deltaker Fødselsd Søkt inn Insøker LAR Oppstart Utskrevet Tid i APS Hva skjedde etterpå 1 PI NAV (praksis i ordinær virks.) 2 SA NAV 3 T NAV 4 K NAV 5 N NAV 6 N NAV 7 T NAV 8 J NAV 9 R NAV 10 J NAV N mnd 12.0 mnd Avsluttet i praksis i ordinær virksomhet. Overført til AB på Menova. Går på vaktmesterskolen. N mnd Har vært makstid i tiltaket. Har søkt uføretrygd. N mnd Er nå i praksis i ordinær virksomhet med oppfølging fra NAV, kommunen og StjerneGruppen. N ,5 mnd Ble avsluttet for å stare opp på mer norskopplæring. Følges opp videre av veileder på kvp N ,0 mnd Ble avsluttet for å starte opp på mer norskopplæring. Følges opp via kvp N ,25 mnd Flyttet til utlandet og fikk jobb hos familie N mnd Greide ikke å følge opp praksis PGA rus. Er søkt inn til døgnbehandling og følges opp videre i rustj. I kommunen N ,5 mnd Møtte ikke opp på jobb. Umulig å få tak i. Avsluttet for videre oppfølging fra NAV. J ,5 mnd Har ikke møtt opp. Har heller ikke møtt på NAV. Følges opp videre av NAV N ,5 mnd Er for psykisk dårlig til å være i arbeidstreningstiltak. Er henvist 14

15 11 T NAV 12 RA NAV 13 L NAV 14 A NAV 15 SH Startet opp igjen NAV 16 P NAV 17 JC NAV 18 B Nav 19 C NAV 20 A NAV videre til RPS med oppfølging av rustjenesten N ,0 mnd Flyttet til Oslo. Startet opp i nytt APS tiltak i Oslo kommune N ,25 mnd Avsluttet da han ikke greide å møte på jobb. Følges opp vis NAV. Ønsker oppfølging innen psykisk helse. N ,5 mnd Er her fortsatt. N ,75 mnd Avsluttet på grunn av psykisk sykdom. Følges opp videre av RPS og ruskonsulent. Planen er å starte medisiner og starte i praksis igjen. N ,25 mnd Avsluttes pga manglende oppmøte. Følges videre fra RPS, rustjenesten og Tyrifjord behandlingssenter N dager Begynte å arbeide på gård på Jevnaker. Har søkt landbruksskolen på Åmot fra høsten J ,0 mnd Avsluttet pga langvarig rus. Følges opp vider av LAR og ruskonsulent. N ,0 mnd Avsluttet på grunn av manglende oppmøte. Har behov for rus og psyk. Problemer før han er klar til videre tiltak. Videre oppfølging fra NAV N ,0 mnd Er her fortsatt N ,0 mnd Begynte å jobbe på gård på Jevnaker. 15

16 21 MH NAV 22 E 16.12, NAV 23 T NAV 24 L NAV N ,5 mnd Er her fortsatt N ,75 mnd Er her fortsatt N ,0 mnd Er her fortsatt N ,75 mnd Er her fortsatt 5.8 Antall deltakere pr. måned 2011 Nr Navn Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1 PI SA ,25 3 T ,75 4 K N 1 0,5 6 N 0,25 7 T ,5 8 J 0,75 9 R 1 1 0,25 10 J 0,25 1 0,50 11 T 0, ,25 12 RA 0, ,50 13 L 0, A 0, SH 0,25 1 0, ,75 16 P 0,25 0,25 17 JC 0, ,50 18 B C 0, A 0, MH 0,

17 22 E 0, T L 0,75 1 Sum 9, ,0 9,0 8,0 7,5 6,25 9,5 9,25 7,25 6,75 7,0 Vi har skrevet ut 18 deltakere fra vår APS bedrift i Av de 18 har: 3 personer fått seg jobb med tilskudd fra NAV 1 er søkt over til AB ved Menova 1 er overført til APS bedrift i Oslo på grunn av flytting dit. 1 har flyttet til utlandet og fått seg jobb via familie 1 har fått uføretrygd 11 klarte ikke opplegget 6 er her fortsatt i Vi har hatt et gjennomsnitt på 8.43 deltakere hver måned i Det vil si at vi i gjennomsnitt har hatt 1,43 deltakere for mye hver måned. Det har vært viktig for oss, da noen av våre deltakere jobber i veldig liten stillingsprosent. De jobber fra 20 50% de fleste. 5.9 Deltakere: Vi har hatt 17 menn og 7 kvinner. De har variert i alder fra 20 år til 66 år. 17 har vært her fordi de har problemer innen rus og psykiatri, 7 har hatt andre problemer. De deltakerne som NAV søker inn hos oss nå, har større problemer enn de vi hadde for bare noen år siden. Vi ser at deltakerne klarer å være her en del på tross av veldig store problemer. Vi mener det kommer av at vi er en liten bedrift, noe våre deltakere sier noe om. De klarer ikke fungere i store bedrifter med mange personer rundt seg. Her som det er så pass lite får vi en helt annen kontakt med våre deltakere. Vi stå ofte og jobber sammen med deltakerne. Det er nyttig både for oss og for dem. Problemet vårt er at vi er litt for små. Det er vanskelig å klare seg økonomisk med bare 7 godkjente plasser. Det ville hjulpet oss mye om vi hadde fått 10 godkjente APS plasser. Oversikt over hvilke avdelinger tiltaket har 17

18 5.10 Arbeidsoppgaver I vår APS bedrift har vi hatt følgende arbeidsoppgaver i 2011: Cafe og catering Servering Ta i mot bestillinger på telefon Kundebehandling Kassabehandling Renhold Bruktbutikk Sortere og sette på plass det som kommer inn i butikken Sjåførjobb Deltakere som kommer inn i vår APS avdeling, er søkt inn via NAV arbeid. De som er i denne avdelingen har hatt arbeidsavklaringspenger eller kvalifiseringsstønad. Det er den betalingen de får, for å være her. Vi har en PC lett tilgjengelig der deltakerne kan skrive søknader, og sjekke opp det som ligger på NAV sine sider. De kan også bruke PCen til å levere meldekort. Vi bruker mye tid på å hjelpe deltakerne til å finne ut hva de vil gjøre etter at de er ferdige hos oss. Noen trenger lang tid, noen trenger kortere tid. De som har et rusproblem eller psykiske problemer trenger ofte lengre tid enn de som har andre problemer. Det er viktig å gi dem den tiden de trenger. Det er vanskelig å begynne å mase om arbeid før deltakerne selv er klar til det. Noen finner ut at de kan starte opp å søke jobber ganske fort. Noen sliter med så store problemer at det ikke er rom for å tenke på å søke jobb. Det er mange andre problemer som må løses først. Økonomi er viktig å få på plass før våre deltakere orker å tenke jobb. Vi har hatt et par innvandrerkvinner hos oss i De er det ikke lett å få til å tenke jobb. Mange av dem har store traumer etter alt de har opplevd i sitt hjemland. De ser på seg selv som gamle når de 40 år. De får store utfordringer i forhold til sin religion. Noen av dem vil helst be flere ganger om dagen. Flere av dem skal også gjennom en ramadan. Da skal de jo faste i en hel måned. De sier at de blir veldig slitene, og da orker de ikke gjøre noe på jobben. Det aller største problemet er at mange av dem kan veldig lite norsk. Selv de som har vært her i landet i mange, mange år. 18

19 5.11 Oversikt over hvilke avdelinger tiltak har og hva er tilbudet med henhold til formell opplæring /kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse. Cafe og catering: Vår cateringavdeling er godkjent av Mattilsynet. Dette året har vi jobbet spesielt mye med å oppgradere IK-matplan. Det er strenge regler som må følges, særlig innen renhold, behandling og lagring av mat. I vår cateringavdeling øker omsetningen hvert år. I vår APS bedrift legger vi stor vekt på at de arbeidsoppgavene vi har, skal være så reelle som mulig, og at våre deltakere skal føle hva det vil si å være i en jobb. Vi legger stor vekt på at de skal komme seg videre og få seg en ordinær jobb. Bruktbutikken: I 2011 har vi brukt bruktbutikken som en arena for opplæring av deltakerne våre i tillegg til cafe og catering avdelingen. Bruktbutikken er en fin arbeidstreningsarena. Her har deltakerne jobbtrening som er meget relevant for å kunne få seg en jobb etter at de er ferdige hos oss. Flere av deltakerne fungerer bra i denne arbeidstreningsarenaen. Sjåføryrket: Vi har også en til to plasser innen sjåføryrket. Sjåføryrket er en meget grei arbeidstreningsarena med tanke på å komme seg videre ut i jobb, etter at deltakerne er ferdige hos oss. Avdeling: Cafe og catering Mål: Målet er å gi våredeltakere opplæring innen all form for kjøkkenarbeid, matlaging, renhold og hygiene. Samt ekspedering og servering i vår cafe hvor kundebehandling står i fokus. Målet er også at de skal kunne klare å jobbe i en cafe eller cateringbedrift når de er ferdige hos oss. Et viktig mål er å gi våre deltakere en økt livskvalitet med det arbeidet de gjør i vår cafe og catering. 19

20 Planlegge tiltak for å nå målene: Avdelingsleder/deltakerne tar imot bestillinger som blir skrevet ned i en bestillingsbok. Ut i fra dette blir det laget en gjøremålsliste hvor deltakeren selv kan plukke ut arbeidsoppgaver som skal gjennomføres den bestemte dagen. Er det noe de ikke kan, får de opplæring av avdelingsleder. De skal også ekspedere kunder som kommer til vår cafe samt holde cafeen ren og ryddig. Utføre tiltak: Deltakeren gjør seg kjent med dagens gjøremål når arbeidsdagen starter. De starter med de bestillingene som skal ut først, samt fylle disken med smørbrød og kaker før cafeen åpner kl Deltakerne må også sammen med avdelingsleder holde seg innenfor tidsrammen til hver enkelt bestilling. Det er viktig at kundene får maten til det klokkeslettet de har bestilt den til. Deltakerne skal også være imøtekommende og yte god service til kundene som kommer inn i cafeen. Det skal ekspederes, slås på kassa, serveres og ryddes etter kundene. Kontrollere resultatene: Avdelingsleder passer på at tidsrammene følges og at all jobbing på kjøkkenet er innenfor mattilsynets lover og forskrifter. Samt at maten er laget tilfredsstillende etter Stjernen cafe og catering sine oppskrifter. Avdelingsleder kvalitets sikrer all mat smaksmessig og utseendemessig før den serveres kundene. Korrigerende tiltak iverksatt: På grunn av lite oppmøte og få deltakere, har vi fått noe ekstra hjelp av frivillige. Det hjelpes også til på tvers av avdelingene. Vi har sendt søknad til NAV om flere APS plasser. Avdeling: Bruktbutikk 20

21 Mål: Hensikten med at deltakerne er i bruktbutikken er å opparbeide seg praksis i butikkarbeid. Dette er en jobb som er oppnåelig for mange. I bruktbutikken har vi arbeidspraksis plasser med ulike arbeidsoppgaver, sortering, rydding, renhold, kundebehandling og slå inn på kassa. Selge klær, ting og møbler. Målet er å gi våre deltakere en økt livskvalitet ved det arbeidet de gjør i bruktbutikken. Planlegge tiltak for å nå målene: Lage systemer og orden i varene. Prise det som er mest hensiktsmessig. Lære opp deltakerne slik at de skal være mest mulig selvstendige, og klare dagens gjøremål i butikken alene i perioder. Utføre tiltak: Sortere alle varene vi får inn. Det er en utfordring for det er mye. Rydde og plassere varene i butikken. Hjelpe kundene slik at de trives og handler mest mulig. Kontrollere resultatene: Hvordan får deltakerne en økt livskvalitet med den opplæringen de får. Kommer de seg videre og ut i jobb? Vi har få deltakere. Det gjør at det er vanskelig for oss å ha nok personer til å ekspedere og gi god kundebehandling. Korrigerende tiltak iverksatt: Se bruktbutikk, oppussingsverksted og systue som en helhet, de er innunder samme avdeling. Vi søker NAV om flere APS plasser i håp om å få flere deltakere til arbeidstreningen i bruktbutikken. Avdeling: Sjåførjobb Mål: Målet er å gi våre deltakere opplæring innen sjåføryrke. Vi ser at det er mange muligheter innen dette yrket. Samtidig må vi gi våre deltakere opplæring i hvordan vi gir våre kunder god service. Målet er å gi deltakerne en økt livskvalitet ved at de arbeider som sjåfør. Planlegge tiltak for å nå målene: Kunder som bestiller mat har mulighet til å få dette utkjørt mot betaling. I vår cafe og cateringavdeling planlegger avdelingsleder hvem som har mulighet til å få 21

22 mat tilkjørt, og hvor den skal kjøres. Sjåføren får med seg maten og veibeskrivelse pluss telefonnummer. Kunder ringer og ønsker å levere klær, møbler og ting. Avdelingsleder Bosenteret avtaler tid for henting. Sørger for å få adresse og telefonnummer slik at det er greit å finne fram. Etter hver utlevering eller henting går avdelingsleder Bosenteret gjennom hvordan deltakerne har behandlet kundene. Her kommer det både ris og ros. Dette er viktig for at deltakerne skal lære. Utføre tiltakene: Deltakerne er med ut og leverer mat. Hvis deltakerne har førerkort og har vært med og levert og blitt kjent med systemet vårt kan de reise ut alene eventuelt sammen med andre deltakere. Når vi henter klær, møbler og ting avtaler vi når og hvor deltakerne reiser ut sammen med en ansvarlig fra oss ansatte, for å hente de forskjellige tingene til bruktbutikken. Kontrollere resultatene: Kundene som ikke har mulighet for å hente maten de bestiller selv, er meget takknemlig for at vi kan bringe maten til dem. Kunder som har brukte klær, møbler og ting er takknemlig for at vi henter det de ikke skal ha. De fleste synes det er fælt å kaste ting som er fullt brukbare. Vi ønsker oss en ansatt som kan ha ansvaret for all kjøring og henting, samt være med deltakerne i oppussingsverkstedet. Korrigerende tiltak iverksatt: Avdelingsleder ved StjerneGruppen Bosenter har tatt ansvaret for å bringe mat og henting av klær, møbler og ting. Over en lang periode kan dette bli for mye i sammenheng med den stillingen han har ved Bosenteret. På grunn av økonomi har vi ikke kunnet ansatte en ny arbeider i denne stillingen dette året. Vi må jobbe med å få ansatt en person i denne jobben i Vi har også sendt søknad til NAV om flere APS plasser. StjerneGruppen AS, Blå Kors evaluerer sin virksomhet ved at avdelingslederne sjekker det som er gjort i forhold til PUKK i sin avdeling. 22

23 Hva har fungert, hva har ikke fungert. Hva må vi forbedre oss på? Forslag fra avdelingslederne legges fram i stabsmøte. Det må gjøres innen oktober hvert år. Resultatet av avdelingsledernes evaluering blir tatt med på stabsmøte for videre behandling. Hva vil ansatte i bedriften utvikle videre? Hva må vi ha av ressurser (økonomi/ansatte) for å kunne utvikle dette videre? Det blir evaluert innen november hvert år. Hva kan vi bli bedre på i forhold til oppfølging av deltakerne? 5.12 Tverretatlig samarbeid: StjerneGruppen AS har et samarbeid med NAV, rustjenesten og boligtildelingsteamet i kommunen. Vi har også et tett samarbeid med Friomsorgen. Legene og RPS er også viktige tverretatlige samarbeidspartnere Resultat av attføringsarbeidet: StjerneGruppen AS mener at vi gjør et godt og forsvarlig attføringsarbeid. Vi mener at vi kunne gjort en ennå bedre jobb med 10 brukere enn med 7, da kunne vi ansatt en arbeider til. Vi har satt opp en tabell med oversikt over hva som har skjedd med hver av deltakerne som har vært hos oss i Noen har klart å komme seg videre. Noen har dessverre ikke klart det. Selvfølgelig skulle vi gjerne hjulpet flere, men når vi tar i betraktning at vi hjelper de svakeste av de svake må vi være fornøyd med det resultatet vi har i equass: Hele 2011 har vi jobbet mye med vår equass godkjenning. Det har vært en krevende oppgave så lenge vi bare er 6/5 ansatte i hele bedriften. Det har medført at vi har sett oss nødt til å stenge hele bedriften både hele og halve dager. Noe vi synes er uheldig, men vi har dessverre ikke klart å unngå det. Det har samtidig gjort at vi har tapt en del penger, både i vår bruktbutikk og vår cafe og catering. Vi hadde prøverevisjon i august. Det ga oss en fin oppgradering på hvor langt vi har kommet i arbeidet og hva vi må konsentrere oss om fram til hovedrevisjon i november. Vi mener vi har gode rutiner på vår rapportering til NAV Buskerud og NAV. NAV sier at rapporteringen fungerer bra. Fra og med er StjerneGruppen AS equass godkjent for 2 år. 23

Virksomhetsleders årsrapport 2012

Virksomhetsleders årsrapport 2012 StjerneGruppen AS Virksomhetsleders årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Side 1 Forside Side 1 Register: Side 2 Register: Side 3 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side 4 1.1 Formål Side 4 1.2 Visjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. ORIENTERINGER: Brukerundersøkelse Legevakta v/vigdis Jægersborg. Bestillerenheten v/cicilie Ingridrud

MØTEINNKALLING. ORIENTERINGER: Brukerundersøkelse Legevakta v/vigdis Jægersborg. Bestillerenheten v/cicilie Ingridrud RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2013 Tid: 16.00 Rom til gruppemøte er reservert fra kl. 15.00 ORIENTERINGER:

Detaljer

Sluttrapport til prosjektet Nye Muligheter

Sluttrapport til prosjektet Nye Muligheter Sluttrapport til prosjektet Nye Muligheter Forord: Prosjektet er drevet for prosjektmidler fra Ekstrastiftelsen, Helse og Rehabilitering 2009 og 2010. Prosjektnummer: 2008/3/0036 Prosjektet heter: Prosjektansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

Brobygger RoP. Notodden Kommune

Brobygger RoP. Notodden Kommune Notodden Kommune Øystein Småkasin Prosjektleder Brobygger RoP Arne Vestmoen Veileder i prosjektet Stian Biong Forsker på prosjektet Ragnhild Haugerud Deltaker i prosjektet Terje Lia Prosjektleder Samhandlingsteam

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 1 Styrets beretning 2011 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011 i perioden 2009 til mars 2012 har 50 tidligere rusavhengige vært i arbeidstrening ved Kafé X. 15 personer har gjennomført samfunnsstraff og 8 studenter har hatt sin praksis ved kafeen. Det er klart at

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Dette er Marihøna Marihøna barnehage er en spesialpedagogisk avdeling i Porsgrunn kommune. Adressen til oss er Hovet Ring 11, 3931 Porsgrunn. Telefonnummer: 35

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre.

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 1. Søknadsprosess: Søknadsskjema er absolutt, med brukers underskrift. Unntak er Flykningetjenesten hvor det bestilles bolig uten navn da navnet ikke foreligger før brukeren

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Fokus på det som virker

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Fokus på det som virker Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011 Fokus på det som virker Frisk Bris Samhandlende enhet Vilje til fleksibilitet - bedre resultater for bruker: NAV Sykehuset Kommunen Forankring

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014 ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig) Styremedlemmer: Bjørg C. Haldorsen Heidi Norhus (vertsansvarlig)

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

SpråkpraksisUtvikling i Praksis (SUP) For deltagere i Introduksjonsprogrammet. Oppstart i juni 2014

SpråkpraksisUtvikling i Praksis (SUP) For deltagere i Introduksjonsprogrammet. Oppstart i juni 2014 SpråkpraksisUtvikling i Praksis (SUP) For deltagere i Introduksjonsprogrammet Oppstart i juni 2014 Solfrid Pederstad Marthinsen Oppdraget for SUP-prosjektet: 1. Finne fram til dedikerte språkpraksis plasser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015 Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 015 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag, publikumsperiode

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 153 F4 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer