2.0 Organisasjonskart Side Eierforhold Side Aksjeselskap Side Eiere Side Regioner Side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7"

Transkript

1 Register: Side 1 Register: Side Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side Formål, visjon og kjerneverdier Side Styrets sammensetning Side Organisasjonskart Side Eierforhold Side Aksjeselskap Side Eiere Side Regioner Side Overskit over drift Side Generalforsamling Side Økonomi Side Ansatte Side Samarbeidspartnere Side Studenter Side Besøk Side Branntilsyn Side HSH(Virke) Side IA bedrift Side Deltatt på Side Tilskudd/gaver Side Faglige møter og kurs Side APS avdelingen Side Eierforhold Side Ansatte Side Kompetansehevingsplan Side Plan for videre kompetanseheving Side Avtale med NAV Side Godkjente APS plasser Side Deltakere i APS 2011 Side 14 1

2 5.8 Antall deltakere pr. måned 2011 Side Deltakere Side Arbeidsoppgaver Side Oversikt over avdelingene Side Tverretatlig samarbeid Side Resultat av attføringsarbeidet Side equass Side Avklaringssenteret Side Deltakere Side Ansatte Side Arbeidsoppgaver Side Behandling innen LAR Side Psykiske problemer Side Økonomi Side Videre drift Side StjerneGruppen Bosenter Side Boligteamet Side Leilighetene Side Ansatte Side Økonomi Side Videre drift Side 27 2

3 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors 1.1 Formålet til StjerneGruppen AS, Blå Kors er: Selskapet skal drive arbeidstrening for personer som har hatt sosiale problemer, spesielt rusavhengighet. Selskapet skal således ikke ha erverv til formål. Vår visjon er: «Videre i livet» Våre kjerneverdier er: Samhandling Tilrettelegging Jobbtrening Egenutvikling Respekt Nytenkning Egeninnsats Glede Raushet Utvikling Positivitet Pågangsmot Engasjement Nestekjærlighet 3

4 1.2 Styret før generalforsamlingen Styreleder Magnus Angeltveit Nestleder Arnfinn Holten Styremedlem Berit Westad Styremedlem Finn Kristian Marthinsen Styremedlem Bjørg Helene Granum Virksomhetsleder/sekretær Jorun Askilsrud Styret etter generalforsamlingen Styreleder Magnus Angeltveit Nestleder Berit Westad Styremedlem Bjørg Helene Granum Styremedlem Eivind Thoen Styremedlem Eivind Aalde Nyhagen Virksomhetsleder/sekretær Jorun Askilsrud Vi har ingen ansattes representant i styret da vi kun er 5 ansatte. NAV, APS(arbeidspraksis i skjermet virksomhet)-bedrift: I 2011 har vi været godkjent tiltaksarrangør av NAV som APS bedrift med 7 plasser. Vi har hatt et nært og godt samarbeid med NAV og NAV Buskerud. Sølvi Johnsen fra NAV har vært vår kontaktperson. Avklaringssenteret: I 2011 har vi hatt et godt samarbeid med kommune. De som er søkt inn via NAV på kvalifiseringsstønad får penger av kommunens kvote på NAV. Kvalifiseringsstønad får deltakerne i stede for sosialstønad. Vi har ikke hatt deltakere fra andre kommuner i StjerneGruppen Bosenter: StjerneGruppen Bosenter har 11 leilighet. 8 leiligheter på 40 kvadratmeter og 3 på 25 kvadratmeter. kommune tildeler boliger til vanskeligstilte i kommunen. StjerneGruppen AS, Blå Kors er representert i boligtildelingsteamet v/avdelingsleder i StjerneGruppen Bosenter. kommunen har garantert for husleien i StjerneGruppen Bosenter i 10 år, med opsjon på fem nye år. Vi har fått tilskudd til tilsyn i bosenteret av kommune. 4

5 Det har vært avhold 6 styremøter og behandlet 77 saker. Vår hovedbankforbindelse er Sparebanken 1, Hadeland. Saga regnskap har ført vårt regnskap i BDO Sandvika DA har vært vår revisor i Vi er registret i Brønnøysund registrene med organisasjonsnummer

6 2.0 Organisasjonskart Generalforsamlingen Styret Virksomhetsleder Faglig leder Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder APS Avklaringssenteret StjerneGruppen Bosenter 6

7 3.0 Eierforhold 3.1 Aksjeselskap StjerneGruppen AS, Blå Kors er et aksjeselskap, men ingen har lov til å ta ut utbytte. Eventuelt overskudd skal føres tilbake til bedriften for å utvikle den videre. StjerneGruppen AS, Blå Kors ble stiftet StjerneGruppen AS, Blå Kors er et arbeidstreningssenter med størst kompetanse på rus og psykiatri. All den tid vi er godkjent tiltaksarrangør av NAV får vi deltakere med mange forskjellige typer problemer. Vi prøver å hjelpe alle som trenger det. 3.2 Eierfohold Eierforholdet er delt slik: Blå Kors Norge eier 90% aksjer. Blå Kors forening eier 10 % aksjer. 3.3 Regioner Blå Kors Norge har delt seg inn i regioner. Regionene er delt slik som helseregionene var inndelt før helseregion sør og øst ble slått sammen. På bakgrunn av dette er StjerneGruppen AS, Blå Kors knyttet opp mot Blå Kors Region Sør, og Borgestadklinikken. Det vil si at det er Blå Kors Region Sør som har stemmerett for Blå Kors Norge på generalforsamlingen. Blå Kors forening velger sin representant på sitt årsmøte over hvem som delta med stemmerett på generalforsamlingen til StjerneGruppen AS, Blå Kors. Det er viktig for oss å ha tilknytning til Borgestadklinikken. Vi er en del av Blå Kors Norge. 7

8 4.0 Oversikt over drift 4.1 Generalforsamling 2011 Ble avholdt på Hotel Ibsen, Borgestadklinikken i Skien Stemmeberettigede var Blå Kors Region Sør for Blå Kors Norge med 90% av stemmene. Leder av Blå Kors forening hadde meldt forfall til generalforsamlingen. Blå Kors forening har 10% av stemmene. 4.2 Økonomi I 2011 fikk vi kr ,- i driftstilskudd fra kommune. kommune har gitt oss tilskudd på kr ,- til tilsyn i StjerneGruppen Bosenter. Vi har fått tilskudd til drift fra Sosial- og helsedirektoratet med kr ,-. StjerneGruppen AS, Blå Kors fikk ikke prosjektmidler fra Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering i StjerneGruppen AS, Blå Kors har hatt et underskudd på kr ,- i Ansatte Virksomhetsleder er ansatt i 100% stilling. Faglig leder er ansatt i 100% stillinger. Avdelingsleder i vår APS bedrift er ansatt i 100% stilling. Avdelingsleder for avklaringssenteret er ansatt i 100% stilling. Avdelingsleder for avklaringssenteret sa opp sin stilling i Miljøarbeider tok over denne stillingen Avdelingsleder for StjerneGruppen Bosenter har vært ansatt i 100% stilling. Miljøarbeider har vært ansatt i 100% stilling fram til Det har vært ansatt 4 kvinner og 2 menn i vår bedrift fram til Etter 2011 har det vært ansatt 4 kvinner og 1 mann i vår bedrift. I 2011 har sykefraværet vært på 3.4%. Ferien for 2011 er avviklet i samsvar med ferieloven. 4.4 Samarbeidspartnere Kif (Kriminalomsorg i frihet) har vært en god samarbeidspartner i Vi har hatt deltakere som har hatt samfunnsstraff og jobbet her. De er med i det daglige arbeidet. Vi får ikke betalt for de som kommer til oss via Kif, men vi får gratis arbeidskraft. Arbeidskraft har vi stort behov for. Vi har også en skriftlig avtale med Kif at vi skal være behjelpelige med å ta urinprøver. 8

9 kommune er fortsatt en god samarbeidspartner. Vi har ikke fått deltakere direkte fra kommunen i De er søkt inn via NAV. Så lenge NAV fikk tilskudd til et tiltak som heter kvalifiseringsprogrammet, ville ikke kommunen betale for deltakere utenom dette programmet. Det blir gjort i kun enkelte tilfeller. Det har med kommunens økonomi å gjøre. Ellers er vi med i boligtildelingsteamet som kommunen har. Avdelingsleder for StjerneGruppen Bosenter deltar i disse møtene når vi har ledige leiligheter. NAV arbeid. Vi har et godt samarbeid med NAV. Sølvi Johnsen er kontaktperson for vår APS - bedrift. Faglig leder og virksomhetsleder har hatt et presentasjonsmøte for alle de som jobber med tiltaksplasser på NAV. Vi har jobbet med å få rapporteringsrutinene så riktig som mulig. Vi sender oversikt pr. måned til saksbehandler over de som er på tiltaksplasser. Ellers sender vi rapport pr. måned over de som er her til enhver tid til NAV og NAV Buskerud. NAV Buskerud. Tirsdag hadde vi møte med NAV Buskerud vedrørende vår bedrift. StjerneGruppen AS, Blå Kors har skrevet under samarbeidsavtale med NAV Buskerud var det møte med NAV Buskerud og StjernGruppen AS, Blå Kors sammen med leder for NAV. I dette møtet ble samarbeidsavtalen gjennomgått. Virksomhetsleder, faglig leder, samt alle 3 avdelingslederne har deltatt på møte i Drammen som NAV Buskerud holdt for alle samarbeidspartnerne sine. Vi har fått orden på rapporteringssystemet vårt til NAV Buskerud. Vi rapporterer hver måned slik at vi vet til en hver tid hvor mange som er hos oss. Samarbeidsavtalen ble undertegnet Tyrifjord videregående skole. Hvert år har vi blitt invitert til Tyrifjord videregående skole på deres ANT dagen. Fredag var virksomhetsleder der og fortalte om rus, rusbehandling, arbeidstrening og om Blå Kors. 4.5 Studenter Onsdag Vernepleier ønsket å være her i praksis i 5 uker. Tirsdag inngikk vi et samarbeid med kommune om en sosionomstudent. Hun skal være hos oss 1 dag i uken. 4.6 Besøk Mandag hadde vi besøk av en avdeling fra Solrosen barnehage. Dalsbråten barnehage besøkte oss mandag De gir bort omvendte julegaver. Torsdag hadde vi besøk av en klasse på Videregående skole som ønsket å høre om rus og om hva vi gjør i StjerneGruppen AS, Blå Kors. Fredag hadde vi besøk av den nye kommunalsjefen i. 9

10 4.7 Branntilsyn StjerneGruppen Bosenter er gradert som spesielt brannobjekt og har derfor brann kontroll en gang i året. 4.8 HSH (Virke). StjerneGruppen AS, Blå Kors er medlem av HSH som har byttet navn til Virke. StjerneGruppen AS ønsker å melde oss ut av Virke og inn i Attføringsbedriftene, NHO. 4.9 IA bedrift StjerneGruppen AS er en IA - bedrift. Vi undertegnet ny avtale Deltatt på Alle deltakere og ansatte deltok på matmesse på Lillestrøm Virksomhetsleder og faglig leder deltok på Nettverksmøte med Veien Videre på Gran Alle ansatte deltok på Nettverksmøte på Eiker Vekst tirsdag Styremedlem Eivind Thoen og virksomhetsleder deltok på generalforsamlingen til Blå Kors Norge på Beitostølen mai. sdag har blitt en dag der de fleste på er med og markedsfører seg. StjerneGruppen AS, Blå Kors er også med. Tirsdag arrangerte vi Nettverkskonferanse for alle tiltaksarrangørene i APS eller AB tilsluttet NAV Buskerud. Deltakere og ansatte var i bowlinghallen rett før jul Tilskudd/Gaver Hønefoss revyen. Vi har fått 20 gratisbilletter i Vi har fått gratisbilletter hvert år siden Revyen var flott. Det er flott at deltakerne kan få være med på et slikt arrangement Faglige møter og kurs Mandag var mattilsynet her og gikk igjennom hele IK mat plan. De hadde ingen bemerkninger annet enn at vi måtte lage et HACCP system. 10

11 5.0 APS avdelingen: Tiltaksarrangørens navn: StjerneGruppen AS Adresse: Sundgata 10A, 3510 Hønefoss e-post: telefon: / fax Eierforhold: StjerneGruppen AS, Blå Kors er et aksjeselskap. Blå Kors Norge eier 90% av aksjene, mens Blå Kors forening eier 10% av aksjene. Aksjeselskapet har ikke erverv til formål. Alt overskuddet går tilbake til bedriften, for at den skal utvides og bli bedre. 5.2 Ansatte: I 2011 har vi hatt 3,25 stilling i vår APS avdeling. Vi har en kokk i 100% stilling ansatt som avdelingsleder i vår cafe og catering. Vedkommende har ansvaret for oppfølging av deltakerne i denne avdelingen. Nytt i 2011 er at avdelingsleder for avklaringssenteret har hatt flere av deltakerne fra NAV i vår bruktbutikk. I bruktbutikken har vi ansatt en avdelingsleder i 100% stilling, som er aktivitør med tilleggsutdanning i psykisk helse. Faglig leder som er utdannet sosionom er også knyttet opp til vår APS avdeling med 75% av sin stilling. Faglig leder har oppfølging med alle deltakerne. Hver og en har en ansvarsgruppe rundt seg. Vi har mulighet til å foreta kontroll med urinprøver og alkometer for de som har et rusproblem. De som trenger det, får oppfølging av psykolog, ved at fastlegen henviser de til RPS( Psykiatriske Senter). Virksomhetsleder er knyttet opp til vår APS avdeling med 50% av sin stilling. Vi gjør alt vi kan for og hjelp våre deltakere med å finne ut hva de kan klare, og hva de ønsker å jobbe med når de er ferdige hos oss. Vi sørger også for at de jobbene som blir lagt ut på NAV - arbeid sine nettsider er tilgjengelige for alle. Vi har hatt 6 ansatte fram til Fra har vi hatt 5 ansatte i hele vår virksomhet. 11

12 5.3 Kompetansehevingsplan for StjerneGruppen AS, Blå kors har StjerneGruppen AS, Blå Kors 5 ansatte. Stillingene er fordelt slik: Virksomhetsleder 100% stilling Relevant kompetanse. God erfaring på rusbehandling. Faglig leder 100% stilling Sosionom Avdelingsleder cafe og catering 100% stilling Faglært kokk. Avdelingsleder avklaringssenteret 100% stilling Aktivitør med videreutdanning i psykisk helse Avdelingsleder StjerneGruppen Bosenter 100% stilling Relevant kompetanse Hva er det viktig at vi har av kompetanse i StjerneGruppen AS, Blå Kors. Virksomhetsleder 100% stilling 3 årig utdanning innen administrasjon og ledelse eller annen relevant utdanning. Virksomhetsleder bør ha god kunnskap om rusbehandling og arbeidstrening godkjent av NAV. Faglig leder 100% stilling Sosionom eller vernepleier. Praksis/ erfaring fra fagområdet rusbehandling og arbeidstrening godkjent av NAV. Avdelingsleder cafe og catering 100% stilling Faglært kokk Avdelingsleder avklaringssenteret 100% stilling 12

13 Aktivitør med videreutdanning i psykisk helse Avdelingsleder StjerneGruppen Bosenter 100% stilling Relevant utdanning eller praktisk erfaring fra nødvendig fagområde. Miljøarbeider 100% stilling Førerkort. Kan jobbe mye og hardt fysisk. Fordel med erfaring fra oppussing av møbler. 5.4 Plan for videre kompetanseheving. Ansatte Kompetanseplan Nye ønsker 2012 Virksomhetsleder Basiskurs attføring Basiskurs attføring 2014 Faglig leder Basiskurs attføring Basiskurs attføring 2013 Avdelingsleder cafe og catering Kurs innen innkjøp og eventuelt kokkeyrket, kurs i kritiske styringspunkter(mattilsynet) Avdelingsleder avklaringssenteret Basiskurs attføring 2012 Avdelingsleder StjerneGruppen Bosenter Miljøarbeider Ansette en person med førerkort og som kan være med og jobbe hardt og som kan noe om oppussing av møbler. Vi må vurdere om Basiskurs attføring kan skje noe fortere. Det avhenger om det er penger på budsjettet. Tildelte rammer, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk. 5.5 Avtale med NAV: StjerneGruppen AS, Blå Kors skrev under avtale med NAV Buskerud den , og vi har sendt inn dokumentet Godkjenning av tiltaksarrangører for tiltak i skjermet virksomhet. StjerneGruppen AS, Blå Kors fikk denne gangen en godkjenning til og med første kvartal Godkjente APS - plasser: Vi er godkjent for 7 APS plasser fra NAV arbeid i Vi har hatt deltakere som bor i kommune dette året. 13

14 5.7 Deltagere i APS 2011 Nr Deltaker Fødselsd Søkt inn Insøker LAR Oppstart Utskrevet Tid i APS Hva skjedde etterpå 1 PI NAV (praksis i ordinær virks.) 2 SA NAV 3 T NAV 4 K NAV 5 N NAV 6 N NAV 7 T NAV 8 J NAV 9 R NAV 10 J NAV N mnd 12.0 mnd Avsluttet i praksis i ordinær virksomhet. Overført til AB på Menova. Går på vaktmesterskolen. N mnd Har vært makstid i tiltaket. Har søkt uføretrygd. N mnd Er nå i praksis i ordinær virksomhet med oppfølging fra NAV, kommunen og StjerneGruppen. N ,5 mnd Ble avsluttet for å stare opp på mer norskopplæring. Følges opp videre av veileder på kvp N ,0 mnd Ble avsluttet for å starte opp på mer norskopplæring. Følges opp via kvp N ,25 mnd Flyttet til utlandet og fikk jobb hos familie N mnd Greide ikke å følge opp praksis PGA rus. Er søkt inn til døgnbehandling og følges opp videre i rustj. I kommunen N ,5 mnd Møtte ikke opp på jobb. Umulig å få tak i. Avsluttet for videre oppfølging fra NAV. J ,5 mnd Har ikke møtt opp. Har heller ikke møtt på NAV. Følges opp videre av NAV N ,5 mnd Er for psykisk dårlig til å være i arbeidstreningstiltak. Er henvist 14

15 11 T NAV 12 RA NAV 13 L NAV 14 A NAV 15 SH Startet opp igjen NAV 16 P NAV 17 JC NAV 18 B Nav 19 C NAV 20 A NAV videre til RPS med oppfølging av rustjenesten N ,0 mnd Flyttet til Oslo. Startet opp i nytt APS tiltak i Oslo kommune N ,25 mnd Avsluttet da han ikke greide å møte på jobb. Følges opp vis NAV. Ønsker oppfølging innen psykisk helse. N ,5 mnd Er her fortsatt. N ,75 mnd Avsluttet på grunn av psykisk sykdom. Følges opp videre av RPS og ruskonsulent. Planen er å starte medisiner og starte i praksis igjen. N ,25 mnd Avsluttes pga manglende oppmøte. Følges videre fra RPS, rustjenesten og Tyrifjord behandlingssenter N dager Begynte å arbeide på gård på Jevnaker. Har søkt landbruksskolen på Åmot fra høsten J ,0 mnd Avsluttet pga langvarig rus. Følges opp vider av LAR og ruskonsulent. N ,0 mnd Avsluttet på grunn av manglende oppmøte. Har behov for rus og psyk. Problemer før han er klar til videre tiltak. Videre oppfølging fra NAV N ,0 mnd Er her fortsatt N ,0 mnd Begynte å jobbe på gård på Jevnaker. 15

16 21 MH NAV 22 E 16.12, NAV 23 T NAV 24 L NAV N ,5 mnd Er her fortsatt N ,75 mnd Er her fortsatt N ,0 mnd Er her fortsatt N ,75 mnd Er her fortsatt 5.8 Antall deltakere pr. måned 2011 Nr Navn Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1 PI SA ,25 3 T ,75 4 K N 1 0,5 6 N 0,25 7 T ,5 8 J 0,75 9 R 1 1 0,25 10 J 0,25 1 0,50 11 T 0, ,25 12 RA 0, ,50 13 L 0, A 0, SH 0,25 1 0, ,75 16 P 0,25 0,25 17 JC 0, ,50 18 B C 0, A 0, MH 0,

17 22 E 0, T L 0,75 1 Sum 9, ,0 9,0 8,0 7,5 6,25 9,5 9,25 7,25 6,75 7,0 Vi har skrevet ut 18 deltakere fra vår APS bedrift i Av de 18 har: 3 personer fått seg jobb med tilskudd fra NAV 1 er søkt over til AB ved Menova 1 er overført til APS bedrift i Oslo på grunn av flytting dit. 1 har flyttet til utlandet og fått seg jobb via familie 1 har fått uføretrygd 11 klarte ikke opplegget 6 er her fortsatt i Vi har hatt et gjennomsnitt på 8.43 deltakere hver måned i Det vil si at vi i gjennomsnitt har hatt 1,43 deltakere for mye hver måned. Det har vært viktig for oss, da noen av våre deltakere jobber i veldig liten stillingsprosent. De jobber fra 20 50% de fleste. 5.9 Deltakere: Vi har hatt 17 menn og 7 kvinner. De har variert i alder fra 20 år til 66 år. 17 har vært her fordi de har problemer innen rus og psykiatri, 7 har hatt andre problemer. De deltakerne som NAV søker inn hos oss nå, har større problemer enn de vi hadde for bare noen år siden. Vi ser at deltakerne klarer å være her en del på tross av veldig store problemer. Vi mener det kommer av at vi er en liten bedrift, noe våre deltakere sier noe om. De klarer ikke fungere i store bedrifter med mange personer rundt seg. Her som det er så pass lite får vi en helt annen kontakt med våre deltakere. Vi stå ofte og jobber sammen med deltakerne. Det er nyttig både for oss og for dem. Problemet vårt er at vi er litt for små. Det er vanskelig å klare seg økonomisk med bare 7 godkjente plasser. Det ville hjulpet oss mye om vi hadde fått 10 godkjente APS plasser. Oversikt over hvilke avdelinger tiltaket har 17

18 5.10 Arbeidsoppgaver I vår APS bedrift har vi hatt følgende arbeidsoppgaver i 2011: Cafe og catering Servering Ta i mot bestillinger på telefon Kundebehandling Kassabehandling Renhold Bruktbutikk Sortere og sette på plass det som kommer inn i butikken Sjåførjobb Deltakere som kommer inn i vår APS avdeling, er søkt inn via NAV arbeid. De som er i denne avdelingen har hatt arbeidsavklaringspenger eller kvalifiseringsstønad. Det er den betalingen de får, for å være her. Vi har en PC lett tilgjengelig der deltakerne kan skrive søknader, og sjekke opp det som ligger på NAV sine sider. De kan også bruke PCen til å levere meldekort. Vi bruker mye tid på å hjelpe deltakerne til å finne ut hva de vil gjøre etter at de er ferdige hos oss. Noen trenger lang tid, noen trenger kortere tid. De som har et rusproblem eller psykiske problemer trenger ofte lengre tid enn de som har andre problemer. Det er viktig å gi dem den tiden de trenger. Det er vanskelig å begynne å mase om arbeid før deltakerne selv er klar til det. Noen finner ut at de kan starte opp å søke jobber ganske fort. Noen sliter med så store problemer at det ikke er rom for å tenke på å søke jobb. Det er mange andre problemer som må løses først. Økonomi er viktig å få på plass før våre deltakere orker å tenke jobb. Vi har hatt et par innvandrerkvinner hos oss i De er det ikke lett å få til å tenke jobb. Mange av dem har store traumer etter alt de har opplevd i sitt hjemland. De ser på seg selv som gamle når de 40 år. De får store utfordringer i forhold til sin religion. Noen av dem vil helst be flere ganger om dagen. Flere av dem skal også gjennom en ramadan. Da skal de jo faste i en hel måned. De sier at de blir veldig slitene, og da orker de ikke gjøre noe på jobben. Det aller største problemet er at mange av dem kan veldig lite norsk. Selv de som har vært her i landet i mange, mange år. 18

19 5.11 Oversikt over hvilke avdelinger tiltak har og hva er tilbudet med henhold til formell opplæring /kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse. Cafe og catering: Vår cateringavdeling er godkjent av Mattilsynet. Dette året har vi jobbet spesielt mye med å oppgradere IK-matplan. Det er strenge regler som må følges, særlig innen renhold, behandling og lagring av mat. I vår cateringavdeling øker omsetningen hvert år. I vår APS bedrift legger vi stor vekt på at de arbeidsoppgavene vi har, skal være så reelle som mulig, og at våre deltakere skal føle hva det vil si å være i en jobb. Vi legger stor vekt på at de skal komme seg videre og få seg en ordinær jobb. Bruktbutikken: I 2011 har vi brukt bruktbutikken som en arena for opplæring av deltakerne våre i tillegg til cafe og catering avdelingen. Bruktbutikken er en fin arbeidstreningsarena. Her har deltakerne jobbtrening som er meget relevant for å kunne få seg en jobb etter at de er ferdige hos oss. Flere av deltakerne fungerer bra i denne arbeidstreningsarenaen. Sjåføryrket: Vi har også en til to plasser innen sjåføryrket. Sjåføryrket er en meget grei arbeidstreningsarena med tanke på å komme seg videre ut i jobb, etter at deltakerne er ferdige hos oss. Avdeling: Cafe og catering Mål: Målet er å gi våredeltakere opplæring innen all form for kjøkkenarbeid, matlaging, renhold og hygiene. Samt ekspedering og servering i vår cafe hvor kundebehandling står i fokus. Målet er også at de skal kunne klare å jobbe i en cafe eller cateringbedrift når de er ferdige hos oss. Et viktig mål er å gi våre deltakere en økt livskvalitet med det arbeidet de gjør i vår cafe og catering. 19

20 Planlegge tiltak for å nå målene: Avdelingsleder/deltakerne tar imot bestillinger som blir skrevet ned i en bestillingsbok. Ut i fra dette blir det laget en gjøremålsliste hvor deltakeren selv kan plukke ut arbeidsoppgaver som skal gjennomføres den bestemte dagen. Er det noe de ikke kan, får de opplæring av avdelingsleder. De skal også ekspedere kunder som kommer til vår cafe samt holde cafeen ren og ryddig. Utføre tiltak: Deltakeren gjør seg kjent med dagens gjøremål når arbeidsdagen starter. De starter med de bestillingene som skal ut først, samt fylle disken med smørbrød og kaker før cafeen åpner kl Deltakerne må også sammen med avdelingsleder holde seg innenfor tidsrammen til hver enkelt bestilling. Det er viktig at kundene får maten til det klokkeslettet de har bestilt den til. Deltakerne skal også være imøtekommende og yte god service til kundene som kommer inn i cafeen. Det skal ekspederes, slås på kassa, serveres og ryddes etter kundene. Kontrollere resultatene: Avdelingsleder passer på at tidsrammene følges og at all jobbing på kjøkkenet er innenfor mattilsynets lover og forskrifter. Samt at maten er laget tilfredsstillende etter Stjernen cafe og catering sine oppskrifter. Avdelingsleder kvalitets sikrer all mat smaksmessig og utseendemessig før den serveres kundene. Korrigerende tiltak iverksatt: På grunn av lite oppmøte og få deltakere, har vi fått noe ekstra hjelp av frivillige. Det hjelpes også til på tvers av avdelingene. Vi har sendt søknad til NAV om flere APS plasser. Avdeling: Bruktbutikk 20

21 Mål: Hensikten med at deltakerne er i bruktbutikken er å opparbeide seg praksis i butikkarbeid. Dette er en jobb som er oppnåelig for mange. I bruktbutikken har vi arbeidspraksis plasser med ulike arbeidsoppgaver, sortering, rydding, renhold, kundebehandling og slå inn på kassa. Selge klær, ting og møbler. Målet er å gi våre deltakere en økt livskvalitet ved det arbeidet de gjør i bruktbutikken. Planlegge tiltak for å nå målene: Lage systemer og orden i varene. Prise det som er mest hensiktsmessig. Lære opp deltakerne slik at de skal være mest mulig selvstendige, og klare dagens gjøremål i butikken alene i perioder. Utføre tiltak: Sortere alle varene vi får inn. Det er en utfordring for det er mye. Rydde og plassere varene i butikken. Hjelpe kundene slik at de trives og handler mest mulig. Kontrollere resultatene: Hvordan får deltakerne en økt livskvalitet med den opplæringen de får. Kommer de seg videre og ut i jobb? Vi har få deltakere. Det gjør at det er vanskelig for oss å ha nok personer til å ekspedere og gi god kundebehandling. Korrigerende tiltak iverksatt: Se bruktbutikk, oppussingsverksted og systue som en helhet, de er innunder samme avdeling. Vi søker NAV om flere APS plasser i håp om å få flere deltakere til arbeidstreningen i bruktbutikken. Avdeling: Sjåførjobb Mål: Målet er å gi våre deltakere opplæring innen sjåføryrke. Vi ser at det er mange muligheter innen dette yrket. Samtidig må vi gi våre deltakere opplæring i hvordan vi gir våre kunder god service. Målet er å gi deltakerne en økt livskvalitet ved at de arbeider som sjåfør. Planlegge tiltak for å nå målene: Kunder som bestiller mat har mulighet til å få dette utkjørt mot betaling. I vår cafe og cateringavdeling planlegger avdelingsleder hvem som har mulighet til å få 21

22 mat tilkjørt, og hvor den skal kjøres. Sjåføren får med seg maten og veibeskrivelse pluss telefonnummer. Kunder ringer og ønsker å levere klær, møbler og ting. Avdelingsleder Bosenteret avtaler tid for henting. Sørger for å få adresse og telefonnummer slik at det er greit å finne fram. Etter hver utlevering eller henting går avdelingsleder Bosenteret gjennom hvordan deltakerne har behandlet kundene. Her kommer det både ris og ros. Dette er viktig for at deltakerne skal lære. Utføre tiltakene: Deltakerne er med ut og leverer mat. Hvis deltakerne har førerkort og har vært med og levert og blitt kjent med systemet vårt kan de reise ut alene eventuelt sammen med andre deltakere. Når vi henter klær, møbler og ting avtaler vi når og hvor deltakerne reiser ut sammen med en ansvarlig fra oss ansatte, for å hente de forskjellige tingene til bruktbutikken. Kontrollere resultatene: Kundene som ikke har mulighet for å hente maten de bestiller selv, er meget takknemlig for at vi kan bringe maten til dem. Kunder som har brukte klær, møbler og ting er takknemlig for at vi henter det de ikke skal ha. De fleste synes det er fælt å kaste ting som er fullt brukbare. Vi ønsker oss en ansatt som kan ha ansvaret for all kjøring og henting, samt være med deltakerne i oppussingsverkstedet. Korrigerende tiltak iverksatt: Avdelingsleder ved StjerneGruppen Bosenter har tatt ansvaret for å bringe mat og henting av klær, møbler og ting. Over en lang periode kan dette bli for mye i sammenheng med den stillingen han har ved Bosenteret. På grunn av økonomi har vi ikke kunnet ansatte en ny arbeider i denne stillingen dette året. Vi må jobbe med å få ansatt en person i denne jobben i Vi har også sendt søknad til NAV om flere APS plasser. StjerneGruppen AS, Blå Kors evaluerer sin virksomhet ved at avdelingslederne sjekker det som er gjort i forhold til PUKK i sin avdeling. 22

23 Hva har fungert, hva har ikke fungert. Hva må vi forbedre oss på? Forslag fra avdelingslederne legges fram i stabsmøte. Det må gjøres innen oktober hvert år. Resultatet av avdelingsledernes evaluering blir tatt med på stabsmøte for videre behandling. Hva vil ansatte i bedriften utvikle videre? Hva må vi ha av ressurser (økonomi/ansatte) for å kunne utvikle dette videre? Det blir evaluert innen november hvert år. Hva kan vi bli bedre på i forhold til oppfølging av deltakerne? 5.12 Tverretatlig samarbeid: StjerneGruppen AS har et samarbeid med NAV, rustjenesten og boligtildelingsteamet i kommunen. Vi har også et tett samarbeid med Friomsorgen. Legene og RPS er også viktige tverretatlige samarbeidspartnere Resultat av attføringsarbeidet: StjerneGruppen AS mener at vi gjør et godt og forsvarlig attføringsarbeid. Vi mener at vi kunne gjort en ennå bedre jobb med 10 brukere enn med 7, da kunne vi ansatt en arbeider til. Vi har satt opp en tabell med oversikt over hva som har skjedd med hver av deltakerne som har vært hos oss i Noen har klart å komme seg videre. Noen har dessverre ikke klart det. Selvfølgelig skulle vi gjerne hjulpet flere, men når vi tar i betraktning at vi hjelper de svakeste av de svake må vi være fornøyd med det resultatet vi har i equass: Hele 2011 har vi jobbet mye med vår equass godkjenning. Det har vært en krevende oppgave så lenge vi bare er 6/5 ansatte i hele bedriften. Det har medført at vi har sett oss nødt til å stenge hele bedriften både hele og halve dager. Noe vi synes er uheldig, men vi har dessverre ikke klart å unngå det. Det har samtidig gjort at vi har tapt en del penger, både i vår bruktbutikk og vår cafe og catering. Vi hadde prøverevisjon i august. Det ga oss en fin oppgradering på hvor langt vi har kommet i arbeidet og hva vi må konsentrere oss om fram til hovedrevisjon i november. Vi mener vi har gode rutiner på vår rapportering til NAV Buskerud og NAV. NAV sier at rapporteringen fungerer bra. Fra og med er StjerneGruppen AS equass godkjent for 2 år. 23

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer