Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 NORSK HEILPRAKTIKERSKOLE Naturmedisinsk grunnutdannelse Bli Heilpraktiker - Modulbasert heilpraktikerutdannelse over 3 ½ år - Oppstart august 2011 Homeopatiske terapier 1 + intro kurs Homeopatiske terapier 2 Homeopatiske terapier 3 / Homotoxikologi Anatomi / fysiologi / sykdomslære/ psykologi Ernæring og kosthold/ phytoterapi/ farmakologi Fysiske terapier Analyse Eksamensforberedelse / hovedoppgave og eksamen Studiet omfatter totalt 765 undervisningstimer. Studieformer er selvstudier, nettundervisning /nettkurs, klasseromsundervisning, og skriftlig hovedoppgave. Utdanningen kvalifiserer for medlemskap i NLH - Norges Landsforbund av Homøopraktikere. Vi samarbeider med den Danske heilpraktikerskolen som har utdannet heilpraktikere i Danmark i 30 år. Kvalitetssikring, utveksling av forelesere, fellesundervisning mm. Er du allerede terapeut? Vi har og tilbud til deg som ikke ønsker å ta hele utdannelsen. Ta enkeltmoduler eller enkeltfag / kurs - Kursbevis fra skolen etter hver fullførte modul. Oppdater dine kunnskaper og få ny kompetanse av Nordens beste forelesere på sine områder. Mange kurs arrangeres som nettkurs TLF Homøopraktikeren - 1/2011

3 Innhold Hovedartikler 4 SABORG sidene utdanningsseminar 7 Strålefare? Blindstudie: DECT og WLAN 20 Homotoksikologisidene 23 VEKSfag kurs 25 Gikt - Artritis urica Raimo Heino 27 Foreningsnytt Fagkurs 36 Lag NUF selskap Kjære Kollega! 1. januar 2011 har alle Helserelaterte virksomheter og terapiformer blitt fritatt for moms. Helsemyndighetene deler helsekartet i Norge i tre: Helsepersonell som er leger, sykepleiere, ambulansepersonell med mer. John Hetlelid Dette er grupper personell med autorisasjon som kommer inn under Helsepersonelloven. Den neste gruppen er Helserelatert personell som er alternative behandlere og har fått en godkjent tittel med REG. foran sin yrkestittel eksv. Reg. Homøopraktiker MNLH. Denne gruppen kommer under loven om Alternativ Behandling fra De vil kunne registrere seg i utøverregisteret for alternativ behandling i Brønnøysund. Det er en forutsetning for momsfritak. Begge disse gruppene: Helsepersonell og Helserelatert personell er fritatt moms. Den siste gruppen blir definert som velvære terapeuter. Denne gruppen må betale moms på sine velvære tjenester. De kan ikke registrere seg i utøverregisteret for alternative behandlere. Noen terapeuter og klinikker arbeider både med velvære eks. SPA og helserelatert aromaterapi, øreakupunktur, og massasje. Hvordan skal de forholde seg? Et eksempel vi kan lære av er fysioterapeutene som er under Helsepersonelloven og har autorisasjon. Mange av dem driver med akupunktur og liknende teknikker som dekkes av Loven om Alternativ Behandling. De får kun trygderefusjon for tjenester legen har rekvirert på fysioterapi, men ikke på alternative tjenester. Likeledes kan en si at velvære som SPA, velvære hudbehandling mm. må det betales moms for. Er en terapeut kvalifisert til en eller flere av de 16 fagkrav NLH stiller til sine medlemmer, kan en terapeut som arbeider med flere behandlinger, ta med den Helserelaterte virksomheten inn i utøverregisteret for alternativ behandling og bli momsfri på den delen av virksomheten som er helserelatert. Dette kan vi like eller ikke like. Myndighetene vil ha et mangfold av terapeuter under ordnede forhold i Registeret. Dette kan jo vanne ut bransjen som helhet. NLH forstår de Helserelaterte terapeuter som sper på inntekten sin med noe velvære. NLH skal gjøre det vi kan for å legge forholdene tilrette for denne gruppen best mulig. Det er derfor svært viktig at terapeuter med todelt virksomhet er klar over hvilket ansvar de har i forhold lovverk, pasientrettigheter, registerordning, markedsføring, aktsomhet mm. 1/ Homøopraktikeren 3

4 Her har NLH innført tvungen VEKS fag hvor en lærer alle slike detaljer. Et av NLHs medlemsforpliktelser er å holde sin kunnskap ved lag og stadig etterfylle sin kunnskap. Derfor har NLH siden 1994 hvert år lagt svært rimelige fagkurs hvor en virkelig får påfyll av kunnskap. For 2 år siden innførte NLH en ny parole: LØP og LÆR. Det har du virkelig mulighet til nå, den mars 2011 hvor vi i 3 dager til kun kr. 500,- for hele weekenden har fagkurs med interessante og dyktige lærere. Les mer på side i denne Homøopraktikeren. Der finner du hele programmet. LØP og LÆR, vi ses i Stavanger mars John Hetlelid Formann NLH Utdanningsseminaret 14. oktober 2010 Av Per Gunnar Swahn SABORG arrangerte det årlige utdanningsseminaret 14. oktober Møtet ble holdt i Axelsons Body Work Schools lokaler i Oslo. Denne gangen var det Representantskapets vedtak vedrørende VEKS faget, samt dokumentasjonsplikten som var temaet. Målgruppene for seminaret var utøverorganisasjonene og de ansvarlige ved utdanninger innen alternativ medisin. Av i alt 31 personer til stede var 9 utdanningsalternativer representert. 4 Anders R. Jensen, leder i SABORG. Seminaret ble åpnet ved at SABORGs AU ved Anders R. Jensen informerte om VEKS vedtakets innhold vedrørende faglig innhold og omfang. Formålet med felles minstekrav til VEKS fag er å sikre en platform for forsvarlig behandling av alle pasienter uansett hvilken behandlingsform som utøves. Representantene fra utdanningsalternativene var positive til å inkludere og tilpasse sine utdanninger til SABORGs fagkrav for VEKS fag. Anders Jensen presenterte videre arbeidet med dokumentasjonsplikt for alternative behandlere. Dokumentasjonsplikt er ikke pålagt utøvere av alternativ behandling av Lov om alternativ behandling av 7. juni Forskriften til registerordningen sier heller ikke noe spesifikt om dokumentasjonsplikt for utøvere. Dette ble behandlet av SABORGs Representantskapsmøte 8. november Vedtak ble gjort som innebærer at utøvere tilsluttet SA- BORGs medlemsorganisasjoner plikter å føre pasientjournaler. Denne plikten skal nedfelles i den enkelte organisasjons vedtekter og etiske regler. Organisasjonenes vedtekter er videre en av Direktoratets viktigste kriterier ved godkjenning av utøverorganisasjoner, jfr. Registerforskriftens 3. Dette sikrer at alle utøvere registrert i Utøverregisteret som er tilsluttet en av SABORGs medlemsorganisasjoner dokumenterer sin behandling av pasienter. Homøopraktikeren - 1/2011

5 Etter en lunsj og litt mingling presenterte Det Norske Healerforbund sin vei mot VEKS. Vigdis Anita Nogva og Kirsten Schou presenterte sitt forbunds arbeid som implementerer de vedtatte fagkrav tilrettelagt for healere. Dette arbeidet har resultert i et kompendium. Interesserte kan kontakte forbundet. Kirsten Schou og Vigdis A. Nogva fra DNH. Nogva og Schou introduserte begrepet CPD (Continuing professional development) som del av terapeutens egenutvikling på vei mot VEKS. CPD handler om å reflektere over egen behandlingspraksis i det store og hele. Kontinuerlig reflektere over egne erfaringer med behandlinger og behandlingsresultater med det formål å utvikle seg selv i behandlerrollen. Formalisert og strukturert CPD viser seg å være nyttig både for egen del, men også kollektivt ved utveksling mellom utøvere, samt som kilde til informasjon for forskning. Vi vil gjerne høre mer fra Healerforbundet om CPD etter hvert som arbeide med å implementere CPD skrider frem. Det skjer mye spennende forskning i det etablerte skolemedisinske miljøet som leder til forklaringsmodeller dette miljøets mer konservative elementer sliter med å forholde seg til. Et eksempel på dette er Christian Moltus forskning på kraften og etikken i relasjonen mellom behandler og pasient. Helt ny forskning på hjernen (muliggjort av helt ny teknologi for å studere hjernen i nor- mal aktivitet) viser nevroner som har som oppgave å speile mennesker i omgivelsene. Kort fortalt; dersom du observerer en person som vinker med en hånd, vil nevroner i din hjerne aktiviseres som om du selv vinket på samme måte. Disse speil nevronene ligger til overmål i umiddelbar nærhet av de nevroner som ville medført at du fysisk vinket. Dette beviser at mennesket påvirkes av andre mennesker i omgivelsene. Psyologien er et fag som henter sin kunnskap fra mange ulike områder. Fra forskning på samspillet mellom spedbarn og omsorgsgiver hentes kunnskap om kommunikasjon og gjensidighet som eksisterer før språket. Vi vet også at det dannes mentale strukturer som følger oss og regulerer oss mellommenneskelig gjennom hele livet. Vi får kunnskap om hvordan den kroppslige inntonede tilstedeværelsen sammen gir rom for følelser mellom mennesker, heller enn inne i den enkelte. Slik kunnskap er viktig for å forstå fenomener som empati og hjertelag som mellommenneskelige prosesser. Vi får muligheten til å forstå hvordan lidelse som ikke finner ord, allikevel kan deles, og hva som skal til for at lidelse skal lette og bli lettere å bære. Med utgangspunkt i disse erkjennelsene forsker klinisk psykolog Christian Moltu på Behandlingsrelasjonens kraft og etikk. Innenfor ulike retninger av psykoterapi har det som følge av nye erkjennelser fra de siste tiårene skjedd en relasjonell omveltning. Både dynamisk eller psykoanalytisk psykoterapi, humanistisk og eksistensiell psykoterapi, og kognitiv atferdsterapi har sett denne endringen. Forskning slår fast at det er i relasjonelle og mellommenneskelige prosesser at kraften til endring og bedring befinner seg, og ikke i terapeutens tekniske finesser. Hva betyr dette, og hvordan kan vi få kunnskap om og kultivere den gode terapeutiske 1/ Homøopraktikeren 5

6 relasjon, som kan forløse den enkeltes kraft til forandring mot bedring? Og kan andre behandlergrupper finne noe å ta med seg i sin praksis fra denne kunnskapen som psykologien har jobbet frem omkring det som skjer mellom mennesker i terapeutiske prosesser? tenkningen bli forvirret, og at det å være tilstede nesten ble umulig. På et senere tidspunkt opplevde de forløsningen, kraften og vitaliteten som ligger i det å løse opp sammen med den andre. Ikke minst den kraft og bedring som klientene opplevde. Der det er kraft er det også makt. Relasjonen mellom en som skal hjelpe og den som søker hjelp kan aldri bli likevektig. I en vanskelig mellommenneskelig situasjon kan en som terapeut ende opp med å skade heller enn å hjelpe. Kunnskap om relasjonelle prosesser øker terapeutens bevissthet omkring viktige etiske problemstillinger knyttet til den terapeutiske relasjon. Psykolog/forsker Christian Moltu Moltu presenterte studier av erfarne psykoterapeuters opplevelser i veldig vanskelige terapirelasjoner. Hvordan de på et tidspunkt kunne kjenne håpet svinne, kroppen verke, Etter Moltus innlegg ble utdanningsseminaret avrundet med interessante meningsutvekslinger. Det alle var enige om var at utdanningsseminaret hadde vært særdeles nyttig og lærerikt. Vi er på rett vei, men det er fremdeles et stykke å gå. Jeg ønsker å bli medlem i NLH og ønsker å få tilsendt medlemssøknad og all nødvendig informasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1 50,- Medlemskap u/forsikring kr. 1 75,- Studentmed. m/forsikring kr. 875,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 6 Homøopraktikeren - 1/2011

7 Er det risiko for strålefare ved bruk av trådløs telefon (DECT) og trådløst nett (WLAN)? Trådløs telefon Blindstudie med HRV og MRT måling. Tilrettelagt av Homøopraktiker John Hetlelid. Trådløst nett Dette spørsmål er ikke lett å svare på fordi vi mennesker er individuelle personer med forskjellig arv, miljø, oppvekst, grad av stråling over tid. Hadde alle mennesker vært like kunne det være lettere å påvise de negative effekter på den menneskelige organisme. Vi kjenner til bivirkninger av skolemedisinske medisiner og faktisk også bivirkninger av noen urter. Som tidligere artikler i dette bladet (Homøopraktikeren) har vist så reagerer ikke alle mennesker likt på de bivirkninger som er beskrevet. Noen får alle bivirkninger og noen får ingen bivirkninger av medisiner de tar. Slik vil vi også oppleve stråling fra DECT telefon og WLAN. Dessverre ser det ut til at industrien utnytter det faktum at den store majoritet ikke reagerer vesentlig og at kun noen få reagerer på bestrålingen. Men hva med de personer som er følsomme for slik bestråling. Er dette kun en gruppe hypokondere? Eller er dette noen særegne freakere som har fått stråling på hjernen? Opp igjennom tidene har vi hatt grupper av mennesker som har vært overfølsomme for flere belastninger, eksempelvis geopatisk stress (jordstråling), strøm fra høyspentmaster, amalgam belastning mm. Fra historien vet vi at noen boliger ble kalt syke - hus. Her døde hele familier ut på grunn av kreft. Nye familier uten sykehistorie flyttet inn, over tid fikk også den nye familie kreft. I slutten av 80 årene hadde VG en artikkel om et ektepar som bodde nær en høyspentmast. Kona døde av kreft. Mannen i huset var overbevist at kona døde av bestrålingen. Mannen nektet å flytte fra huset, fordi han ville bevise farene ved bestrålingen. Han døde senere av kreft. I dag vet vi at barn har fått leukemi etter bestråling fra høyspentmaster. I slutten av 70 og begynnelsen av 80 årene kom ille varslene rapporter først fra Sverige. En kjent sanger stod frem i den kulørte presse og fortalte om multiple symptomer fra amalgam. Mange av disse symptomer ligner på de som blir rapportert fra El bestråling. Sangeren døde senere av kreft. Politikere og helsemyndigheter avdramatiserte hele amalgam problematikken. Det har de gjort helt frem til langt ut i det 21. århundre. I denne måned januar 2011 har den første tannlege assistent fått erstatning for amalgam skader. Hva med de hundrevis av tusen som har plager fra amalgam i tennene? Disse eksempler burde vise med all tydelighet at når grupper av mennesker føler sterkt ubehag og sykdommer av bestråling registreres, så bør dette tas på alvor før det blir for sent og hele befolkningen kan ta skade av feil politikk og grådige industriledere. Dette var utgangspunktet for at Homøopraktiker John Hetlelid med flere foretok et blindstudie av personer som mente de reagerte på bestråling fra trådløs telefon og trådløst nett. Videre i artikkelen kan du lese om studiet og de spennende resultater det gav. 1/ Homøopraktikeren 7

8 Blindstudie med HRV og MRT måling. Testpersoner ble belastet av DECT telefon og WLAN 12. desember Testene ble utført i lokalene til Spesialklikken. Før testene ble utført var lokalene grundig målt av Ing. Dag Gabrielsen. Lokalene var strålefri for de stråler testpersonene muligens var overfølsomme for. Testpersonene ble plassert i eget stålefritt rom mellom testene. Hverken testpersoner, medarbeidere eller John Hetlelid som var ansvarlig for testene visste i hvilke tester testpersonene ble eksponert, eller hva de ble eksponert med. Eksponeringen med DECT og WLAN hadde en avstand på 2 meter fra testpersonens hode. Testpersonene ble intervjuet før testing og måtte fylle ut et Egenvurdering EMF-test skjema. Det ble laget et slikt skjema for hver test. På siste skjema ble de spurt om når testpersonen mente de selv ble eksponert. Dette for å fange opp en mulig placebo virkning. HRV måleinstrument ble brukt til hovedmåling. Her finnes ingen menneskelig påvirkning uten testpersonen selv. HRV-Analyse er basert på målinger av hjerterytmevariasjonene med EKG overvåkning. Analysen gir ingen diagnose, men kan ved eksponering vise en klar tendens og forandring i hjerterytmen, herunder Bpm (puls), forhold mellom det sympatiske og parasympatiske nervesystem mm. Forandring i tidsbaserte målinger som STV (short term variation også benevnt som SDNN), LTV (long term variation også benevnt som SDANN), eller forandring i frekvens baserte målinger som HF, LF, VLF hvor første bokstav står for High, Low, Very Low frequncy. Videre ble det målt fysisk trend som er en matematisk kalkulasjon av tidsbaserte og frekvensbaserte måleverdier. Det ble også tatt RT resonanstest. RT test er en skin resistance test. Dette er en test hvor en måler motstandsforandring i huden til testpersonen. Dette er en test som kan oppfattes 8 noe subjektiv ettersom det finnes en testperson som utfører testen. Testen ble utført av HP John Hetlelid (JH) som har brukt slikt test utstyr i 23 år. Alle RT tester ble tatt umiddelbart etter hver HRV test uten at JH hadde noen viten om HRV test resultat. Slik fremstår RT testen svært objektiv. I RT testen testes 3 parameter: 1. forandring i Matrix (det basale vev i et organ, bindevev) 2. forandring i Lymfesystemet (immunforsvar) 3. forandring i det Endokrine system (hormonelt) Om testpersonene: En av personene hadde noe influensa. Vi kunne ikke på forånd vite hvor overfølsomme disse testpersoner var foruten den egen vurdering de presenterte. Foruten den ene med influensa virket testpersonene friske og normalt godt trent. Vi vet at noen personer tror de er overfølsomme. Flere kroppslige forhold kan forsterke den følbare virkning av eksponering som f.eks. en kropp med høy matrix verdi. (ubalanse) Tidspunkt for testene: Testene ble utført mellom kl 11:00-16:00 den 12. desember Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S Homøopraktikeren - 1/2011

9 Test 1. HRV Test. Testperson 1. Eksponert. i 3. test med WLAN Test Norm -> Variabel mot < 0,9 HF, VLF startet Måling HRV--> Bpm STV LTV LF Fysisk Trend Test 1 11: ,378 Pasient komm Test 2 11: ,241 Eksponert Test 3 12:11 WLAN ,837 Bpm STV LF WLAN WLAN WLAN LTV WLAN Husk fagkurs mars 2011 i Stavanger. Se side 27 1/ Homøopraktikeren 9

10 Fysisk Trend Kommentar til HRV måling: 1. testperson. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 WLAN På HRV testen har denne person en klar forverring av tilstand med eksponering i test 3. LF 773 viser en parasympatisk dominans hvor baroresptorer trigger det autonome nervesystem og aktiviserer stresshormonet Noradrenalin. Denne pasienten trodde han ble eksponert i test 2, men ble eksponert i test 3. Dette viser at placebo effekten kommer noe inn i test 2, men er mindre enn eksponeringen i test 3. Interessant og se hvordan pulsen (Bpm) reduseres ved placebo og eksponering. Puls synker ved vasomotorisk/nerval belastning. Resonanstest 1 (RT test) 1 Testperson, ble testet rett etter hver HRV test. Test startet Bio Index Lymfe Index Endokin Index Pasient komm Test 1 11: Test 2 11: Eksponert Test 3 12: Bio Index Lymfe Index WLAN WLAN Husk årsmøte 26. mars 2011 i Stavanger. Se side Homøopraktikeren - 1/2011

11 Endokin Index Kommentar til RT måling: 1. testperson. 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 Alle indekser øker ved eksponering. Viser en klar forverring ved eksponering på matrix, immunforsvar. WLAN EMF test 1 (Egenvurdering skjema hvor 0 er vurdering frisk, 10 er den verste belastning) Skjema viser tester fra 1-3. Eksponert i test 3. Hodeverk, synsforstyrrelse, kvalme,trykk i bryst, uvel øker ved eksponering. Referanse -> Kvalm Hodeverk Svimmelhet Synsforstyrrelse Hjertebank Trykk i bryst Uvel Pasient komm Test Test 2 Uten Pustebesvær eksponering Test 3 WLAN Pustebesvær HFEcom Pro HRV måleapparat Databasert målemetode viser objektiv måling ved forandringer i hjerterytmen. Endogene, eksogene, fysiske eller psykiske forandringer i hjerterytmen. Vanlige tidsbaserte kalkulasjoner finner du under STV (SDNN) og LTV (SDANN). Frekvensbaserte kalkulasjoner VLF, LF, HF, ANS Balanse (LF/HF ratio), Mental TF, Frekvens HRV og Fysisk patologi. Dette apparatet ble brukt i blindstudiet i denne artikkelen. 1/ Homøopraktikeren 11

12 Test 1. HRV Test. Testperson 2. Eksponert. i 3. test med DECT telefon Test Norm -> Variabel mot < 0,9 HF, VLF startet Måling HRV--> Bpm STV LTV LF Fysisk Trend Test 1 11: ,907 Pasient komm Test 2 12: ,271 Eksponert Test 3 13:43 DECT ,804 Eksponert? Bpm STV DECT DECT LTV LF DECT DECT Program for fagkurset. Se side Homøopraktikeren - 1/2011

13 Fysisk Trend Kommentar til HRV måling: 2. testperson DECT På denne testen er det mest målbar forverring i test 2. Eksponering er i test 3. Selv mente testpersonen at han ble eksponert i test 2, men kanskje og i test 3. Her ser en klart effekten av placebo effekt i test 2. Det er en klar forverring av testbilde fra test 1-2 på LF som går fra , men eksponering er høyere enn 1. test. Ellers ser vi den samme trend i Bpm (puls) og fysisk trend som testperson 1. Resonanstest 1 (RT test) 2. Testperson, ble testet rett etter hver HRV test. Test startet Bio Index Lymfe Index Endokin Index Pasient komm Test 1 11: Test 2 12: Eksponert Test 3 13: Eksponert? Bio Index Lymfe Index DECT DECT Husk Lockfoot og PEK kurs februar i Stavanger. Se side 28 1/ Homøopraktikeren 13

14 Endokin Index Kommentar til RT måling: 2. testperson Her ser vi igjen at alle indekser øker mest ved eksponering i 3. test og svekker matrix, immunforsvar og øker stressnivået i kroppen. Denne pasienten trodde han ble eksponert i test DECT Testperson 2. Egenvurdering EMF test. Hodeverk, svimmelhet, hjertebank og uvelhets følelse øker ved eksponering. Referanse -> Kvalm Hodeverk Svimmelhet Synsforstyrrelse Hjertebank Trykk i bryst Uvel Pasient komm Test Test 2 Uten Eksponert eksponering Test 3 DECT Usikker Test 1. HRV Test. Testperson 3. Eksponert i 3. test med DECT telefon Test Norm -> Variabel mot < 0,9 HF, VLF startet Måling HRV--> Bpm STV LTV LF Fysisk Trend Test 1 12: ,978 Pasient komm Test 2 13: ,782 Eksponert Test 3 14:02 DECT ,423 Med RT test måler vi: forandring i Matrix (det basale vev i et organ, bindevev), forandring i Lymfesystemet (immunforsvar), forandring i det Endokrine system (hormonelt) 14 Homøopraktikeren - 1/2011

15 Bpm STV DECT DECT LTV LF DECT DECT MRT systemet med RT test Brukt i blindstudiet 1/ Homøopraktikeren 15

16 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Fysisk Trend Resonanstest 1 (RT test) 3. Testperson, ble testet rett etter hver HRV test. DECT Kommentar til HRV måling: 3. testperson. Test startet Bio Index Lymfe Index Endokin Index Pasient komm Test 1 12: Test 2 13: Eksponert Test 3 14: Bio Index Lymfe Index DECT DECT På HRV testen har denne person en klar forverring av tilstand med eksponering i test 3. LF på 351 i første test øker til 613 i 3. test, nesten en dobling av målt verdi med belastning. Dette viser en parasympatisk dominans hvor baroresptorer påvirker det autonome nervesystem og aktiviserer stresshormonet Noradrenalin. Denne pasienten trodde han ble eksponert i test 2, men ble eksponert i test 3. Placebo effekten kommer noe inn i test 2, men er mindre enn eksponeringen i test 3. Interessant og se hvordan pulsen (Bpm) også i denne testen reduseres ved placebo og eksponering på tross av influensa symptomer. Puls synker ved vasomotorisk/nerval belastning. Husk vekskurs 6-8. mai 2011 i Stavanger. Se side Homøopraktikeren - 1/2011

17 Endokin Index Kommentar til RT måling: 3. testperson DECT Her ser vi igjen at alle indekser øker ved eksponering og svekker matrix, immunforsvar og øker stress nivået i kroppen. Endokrin Indeks har høyeste nivå på 6. Hos denne testperson er verdiene på alle 3 tester 6. Det kan komme av influensa. Det kan vi også registrere på HRV testen at ANS øker 1,06, 1,71, 1,79. Disse verdier vil øke ved inflammasjon. Testperson 3. Egenvurdering EMF test. Hodeverk, kvalme, hjertebank, uvelhets følelse øker ved eksponering. Referanse -> Kvalm Hodeverk Svimmelhet Synsforstyrrelse Hjertebank Trykk i bryst Uvel Pasient komm Test Forkjølet Test Forkjølet Test 3 DECT Forkjølet Kommentar til egen vurdering: Testpersonenes egen vurdering gjenspeiler testresultatene svært godt. En ser en klar økning av kroppsbelastning ved eksponering men også når placeboeffekten slår inn, spesielt når testpersonene trodde de ble eksponert. Testen viser etter mitt syn helt klart at eksponering er negativ og belastende for immunforsvaret og belaster bindevev og matrix. Konklusjon: Så langt jeg kan se er dette blindstudiet et godt bevis for at eksponering fra DECT telefon og WLAN påvirker blodtrykkskontroll, baroreseptorer i blodet som påvirker det autonome nevesystem, som på sin side aktiviserer stresshormonet Noradrenalin med de følger det får for den enkelte pasient. Blodtrykket øker, pulsen synker og en får en delvis parasympatisk dominans. Ser en rent anatomisk på dette vet vi at parasympatiske nerver kan ha en effekt i hele nakkeregionen og i nederste del av lumbal, bekkenområde og halebein. De parasympatiske nerver styrer også Nervus Vagus og hele mage/tarm funksjonen, hjerte og mye mer. Flere av de belastninger overfølsomme klager over retter seg til disse områder av kroppen. Denne test er selvfølgelig alt for lite omfattende til å slå noe helt konkret fast, men det gir en indikasjon og kan være et studie som kan være et diskusjonsgrunnlag for en videre forskning på dette spennende feltet. 1/ Homøopraktikeren 17

18 Sluttkommentar: Er det risiko for strålefare ved bruk av trådløs telefon (DECT) og trådløst nett (WLAN)? Slik begynte jeg denne artikkel. Jeg tror etter denne blindtesten og alle de erfaringer og målinger jeg har gjort på El overfølsomme at svaret er definitivt JA. Problemet er jo alltid slik at når konsekvensene kun blir belastende for en mindre gruppe foreløpig, så tar ikke politikere og industriledere dette på alvor. Det er synd, tenk på hva som har skjedd med amalgam problematikken. Nå kommer resultatene derfra. Er det ikke da fornuftig denne gang, for en gang skyld å bruke føre var prinsippet. Jeg tror det er en av de ting som vesentlig vil bedre folkehelsen og spare mange av våre små barn for en ødelagt helse. Mange forsker på dette emne rundt om i verden. Her kommer en mail adresse fra Dr. Magda Havas i USA. Her kan du se noen filmsnutter fra hennes forskning. com/watch?v=_ei9fzx4iww&feature=player_ embedded Kommentar fra en fagperson: Varmt tack för detta! Som vetenskapsman måste jag dock peka på nödvändigheten av att förankra själva försöksupplägget hos en biomedicinsk statistiker, sedan utföra en konventionell pilotstudie, utvärdera den, samt därefter besluta om den fullständiga analysen. Just nu kan man inte draga några slutsatser, bl.a. beroende på det mycket låga antalet försökspersoner. Slutsatsen blir, precis som det redan står i testrapporten, att detta är en mycket intressant modell med preliminära resultat som måste följas upp i en större, väl kontrollerad studie. Om resultaten av den faller ut på samma vis så ska studien genast presenteras i en vetenskaplig tidskrift. Mvh Olle (Olle Johansson, assoc. prof. The Experimental Dermatology Unit Department of Neuroscience Karolinska Institute Stockholm Sweden Professor, The Royal Institute of Technology Stockholm Sweden) GREEN MAGMA = SUPERMAT Råpresset korngressaft i pulverform eller tabletter, proppfullt av vitaminer, mineraler, aminosyrer, ensymer m.m.. Svært bra for: Magen/fordøyelsen Fettforbrenningen i cellene Stoffskiftet Immunforsvaret Psyken Energinivået Syre/base balansen Søvnkvalitet Huden På det norske markedet siden1988 Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, Tlf: Postordre: Norkost.no Tel.: ÅR I GOD FORM! Her hos oss i Helheten Naturterapi har vi brukt GREEN MAGMA helt siden starten. Vi får daglige tilbakemeldinger som viser at dette produktet gir hva det lover. Jeg har brukt det selv i 15 år og har vært i god form hele tiden. Hilsen fra Silje Tuxen Thingvoll, terapeut/daglig leder for Helheten Naturterapi Selges i helsekostbutikker Distribueres av Vitalkost AS. 18 Homøopraktikeren - 1/2011

19 Lei av å telle sauer? Sov godt - helt naturlig! De som lider av søvnproblemer, trenger ikke å bli påminnet om effekten av for lite søvn: Den intense frustrasjon og irritasjon som daglig påvirker jobbprestasjoner og det sosiale liv. Psykiateren, Dr. Craig Hudson, fra Toronto i Canada hadde så mange pasienter som klagde over søvnproblemer at han bestemte seg for å lage et naturlig søvnprodukt. Etter syv år med forskning og utvikling - var Zenbev ferdigutviklet! Når man ser på sammensetningen på produktet, ser det ganske enkelt ut. Men det er mye kompleks biokjemi som ligger bak Zenbev, forklarer Dr. Hudson. Zenbev er en pulvermix som kombinerer matingredienser i en sammensetning som hovedsakelig består av gresskarkjernemel. Ønsket om å unngå å ta medisiner appellerte til Sharon Andrews: Zenbev inneholder kun naturlige ingredienser, som gir et fantastisk resultat i form av at jeg nå sover mye tyngre og bedre. Marianne Rallon er også overbevist: Jeg prøvde Zenbev fordi det er et naturlig produkt. For en fantastisk overraskelse det var! For første gang på mange år, sov jeg som en baby og jeg var totalt utvilt om morgenen. Helt naturlig - ja! Men tro ikke at du ved å spise gresskarkjernefrø vil få samme resultat, advarer Dr. Hudson. Gresskarkjernebasen tilfører en aminosyre som vi trenger å få tilført gjennom mat, men det er i kombinasjon med andre matingredienser at kroppen produserer sitt eget søvn-fremmende kjemikal, naturlig melatonin. For de som ikke ønsker å drikke noe før sengetid, kan vi anbefale en deilig sjokoladebit, som kalles RestBites - din perfekte snack før sengetid! Doktors anbefaling? Gi kroppen din ingrediensene den trenger for å sove helt naturlig! 1/ Homøopraktikeren 19

20 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Avgiftningsterapi med Derivatio H Av Heilpraktiker Thomas Kjærsgaard Bindevevsterapi Terapi av cellemiljøet spiller en vesentlig rolle ved alle kronisk degenerative sykdommer, allergier, immunsvekkelser, sopptilstander og lignende sykdomsforløp. Følgesykdommer av vår moderne livsstil fører ofte til at interaksjonen mellom cellene og det omgitte miljøet blir innskrenket. Denne begrensning eller blokkering vil uvilkårlig føre til sykdommer. Det vegetative grunnregulasjonssystem Grunnsystemet iflg. Prof. Dr. Pischinger beskriver disse sammenhengene. Som man vet er alle celler i kroppen omgitt av et ekstracellulært vev som er en del av bindevevet, og hvor kapillærvevet så vel som det vegetative nervesystem fritt munner ut i. Dette grunnsystem, bestående av celler, lymfebaner, kapillærvev, vegetative nerver og ekstracellulærvæske er en av livets elementære byggesteiner. Alle materielle substanser som surstoff og glukose, hormonelle informasjoner, transmitterstoffer fra nerveendene så vel som elektriske impulser, når kun til cellen ved å passere det ekstracellulære miljøet og blir derved påvirket av dets funksjonsdyktighet. Omvendt tar det omgitte cellemiljø imot alle stoffskifteproduktene fra cellenes aktivitet og uskadeliggjør dem før det utmunnende kapillærvev. Forskningen viser at det bindevevet som er i kontakt med samtlige cellevegger har en filtrerende egenskap og spiller via dets høye elektriske ledeevne en viktig rolle for informasjonsformidlingen i organismen. Alle stimuli 20 som rammer organismen blir derved tatt opp og ledet videre i et nettverk til de rette celler. De mangesidede innrettede stamceller i bindevevet har en spesiell betydning som er ansvarlige for oppbygningen av de fleste kroppsceller. De svarer reaktivt på informasjonen fra miljøet og danner erytrocytter, makrofager og mikrofager, lymfocytter, plasmaceller, fast og elastisk bindevev og mye mer. Er kommunikasjonen mellom disse stamceller og det omgitte miljø ødelagt eller med feil, vil det oppstå dårlige ytelser. Resultatet kan bli manglende cellenydannelser (degenerative sykdommer, immunsvekkelse), overskytende reaksjoner (allergier) eller celleforandringer (tumorceller). Biofysikken og spesielt biofotonforskningen viser at kvaliteten av den cellulære kommunikasjon inntar en nøkkelposisjon for sunnhet og sykdom. Hva har skadelig innflytelse på cellemiljøsystemet? Vår moderne livsstil overbelaster organismen med en overflod av syntetisk fremstilte substanser som ikke er sett før i menneskets evolusjon. Fagfolk skjønner at vi daglig kommer i berøring med ca fremmedlegemer. Kroppen må først mellomlagre disse stoffer, da organismen mangler enzymer til oppspalting av disse fremmedlegemer og våre avgiftningsorganer er ofte overbelastet. Et slikt mellomdepot er bindevevet med dets faste og løse former, samt det tilhørende ekstracellularrom. Som følge av denne deponering tilslagges det omgitte cellemiljø mer og mer. Celleåndedrettet blir innskrenket og begun- Homøopraktikeren - 1/2011

Vårens største fagkurs og årsmøte

Vårens største fagkurs og årsmøte Vårens største fagkurs og årsmøte Vårens største fagkurs og årsmøte: 25-27. mars 2011 blir det fagkurs som inngår i videreutdanningen for Homøopraktikere. Alle kan delta. Sted: Quality Airport Hotel Sola

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg.

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Klientens mål * Hva ønsker våre klienter med en behandling? Selvsagt å bli friskere, bedre, bli kvitt

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

Tema og hovedtalere på NLHs fagkongress 24-26. april 2015

Tema og hovedtalere på NLHs fagkongress 24-26. april 2015 Tema og hovedtalere på NLHs fagkongress 24-26. april 2015 NLH legger denne gang vekt på at våre foredragsholdere skal lære oss praktiske detaljer som vi kan bruke i vår praksis når vi kommer hjem. Det

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud Sukker En snikende fare Forord I den senere tiden har vi observert at enkelte etablerte, norske ernæringsforskere har snakket mindre om det «farlige» kolesterolet

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K INNLEDNING 1% av befolkningen har helseangst De fleste går til fastlegen. Noen går mye: www.youtube.com/watch?v=jewichwh4uq

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag Med hjerte for diabetes type 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Hjerte og blodårer annet i de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene. Diabetes type 2 gir

Detaljer

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2 Arve Fahlvik Refleksologi til hjemmebruk Innhold Forord...3 Terminologi...4 Innledning...5 Behandling av mage...6 Behandling på hånden...10 Behandling av immunforsvar...14 Behandling på ører...16 Behandling

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017 Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen 10.-12.mars 2017 Sted: Clarion Hotel og Congress Oslo Airport Styret i FBT ønsker velkommen til den årlige samlingen

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Lev mer enn du har drømt om

Lev mer enn du har drømt om Lev mer enn du har drømt om www.overskudd.no Overskudd er svaret, uavhengig av spørsmålet Tord Asle Gjerdalen Verdensmester på ski og snart lege I fjor kom jeg nesten sist i åpningsrennet på Beitostølen.

Detaljer

Årskontroll. Andre sykdommer som kan oppstå fordi du har diabetes. Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg

Årskontroll. Andre sykdommer som kan oppstå fordi du har diabetes. Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg Årskontroll En gang per år gjør vi noen ekstra undersøkelser på sykehuset for å finne tegn til mulige andre sykdommer eller komplikasjoner

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012

Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012 Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012 Pilestredet Park 7 0176 Oslo Tlf 954 84 954 Nettside: www.medika-nova.no E-mail: laila@medika-nova.no Studieoppsett Refleksologistudiet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Kursmodul Homeopati 1

Kursmodul Homeopati 1 Kursmodul Homeopati 1 på Heilpraktikerutdannelsen Alle kurs i modulen kan og tas som enkeltkurs Klassisk homeopati 1 Klassisk homeopati 2 Homeopati for heilpraktikere Grunnkurs i homotoxikologi Syre -

Detaljer

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo SØKNADSSKJEMA SENDES TIL: NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo Personlig data og informasjon FORNAVN ETTERNAVN FØDSELSDATO ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON/MOBIL EPOST YRKE Viktig informasjon

Detaljer

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi?

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? FIBROMYALGI Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? En informasjonsbrosjyre fra Norges Fibromyalgi Forbund EN REVMATISK LIDELSE? Fibromyalgi er ikke en livstruende sykdom.

Detaljer

Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk

Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk Hypnose Forfatter av boken Røykfri Nå! (CappelenDamm, 2012)

Detaljer

Kursmodul. Modul. Homeopati 2 og phytoterapi. på Heilpraktikerutdannelsen. Cellesaltterapi. Homeopati for heilpraktikere. Isoterapi / immunterapi

Kursmodul. Modul. Homeopati 2 og phytoterapi. på Heilpraktikerutdannelsen. Cellesaltterapi. Homeopati for heilpraktikere. Isoterapi / immunterapi Kursmodul Homeopati 2 og phytoterapi Modul på Heilpraktikerutdannelsen Alle kurs i modulen kan og tas som enkeltkurs Cellesaltterapi Isoterapi / immunterapi Pasientpsykologi Homeopati for heilpraktikere

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

REN MSM TABLETTER OG PULVER

REN MSM TABLETTER OG PULVER REN MSM TABLETTER OG PULVER HVA ER MSM MSM (Metylsulfonylmetan) er en naturlig og organisk svovelkilde, som nå endelig er tilbake som kosttilskudd i Norge! MSM er godt for restitusjon etter trening, ømme

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG SMERTE. HAN UNDERVISER VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift

Klinikk for Alle Bedrift Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet B E H A N D L I N G E R G R A T I S, S Y K E M E L D I N G K O S T E R! Kiropraktoren behandler i stedet for å sykemelde Hodepine,

Detaljer

På tide med en rensekur?

På tide med en rensekur? På tide med en rensekur? Detox (fra de engelske ordene «detoxification» og «detoxifying») betyr avgiftning eller utrensing, og bygger på prinsippet om å rense kroppen for avfalls- og giftstoffer. Vi blir

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne...

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne... Om Vegard Jeg er lidenskapelig opptatt av god helse. Jeg tenker ikke bare på kosthold, men hvordan man kan trene, hvordan man kan holde seg skadefri, og hvordan man kan leve på en best mulig måte slik

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Doktorgradsstipendiat Liv Giske Hovedveileder professor Dr med Cecilie Røe Finansiert av Helse og rehabilitering Bakgrunn Kroniske muskelskjelettsmerter hyppig

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig?

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig? sliten? ukonsentrert? deprimert? slapp? vondt? trett? syk? irritabel? uopplagt? overvektig? Tilfør kroppen base og energi og få overskuddet tilbake! enkelt, raskt og rimelig målbare resultater ph-testpapir

Detaljer

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?.

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Martin Bystad Psykolog v/ alderspsykiatrisk, UNN og stipendiat, Institutt for Psykologi, UiT. Hensikten med foredraget: Gi en kort presentasjon

Detaljer

Vedtekter for NLH. I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL

Vedtekter for NLH. I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL Vedtekter for NLH I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL Norges Landsforbund av Homøopraktikere har som formål: - Samle Homøopraktikere i en felles forening. Foreningen

Detaljer

Audun Myskja. Finn din indre kraft

Audun Myskja. Finn din indre kraft Audun Myskja Finn din indre kraft FORORD I den siste tiden har «healing» blitt mye diskutert i mediene. Ordet er nesten litt betent, og mange mennesker har nok stereotype oppfatninger om de som driver

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Revidert: 8. august 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Fag som inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hovedmål...

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer