Utfordringer med lusekontroll, sett fra Mattilsynet SLRC-seminar, 12. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer med lusekontroll, sett fra Mattilsynet SLRC-seminar, 12. september 2013"

Transkript

1 Utfordringer med lusekontroll, sett fra Mattilsynet SLRC-seminar, 12. september 2013 Paul Negård seniorrådgiver fiskehelse

2 Mattilsynet «mandat» for utfordringene med lakselus? Internasjonale forpliktelser EU-regelverk Politiske rammer / føringer Regelverk Enkeltvedtak Hensyn/formål Rapportering, registrering, overvåking, tilsyn... Vitenskapelig grunnlag Risikobasert Føre vâr?

3 Hva kjennetegner forvaltning av lakselus? Motstridende politiske interesser Motstridende næringsinteresser Motstridende vitenskapelig grunnlag Motstridende hensikter / formål Utfordringene er mange og sammensatte Næringas og mattilsynets utfordringer er i prinsippet de samme, (overordna politisk mål : bærekraftig næringsutvikling) Spesielle utfordringer knytta til forvaltning

4 Hovedutfordring : Interesser, hensikter / formål, fakta / vitenskapelig grunnlag, forutsigbarhet - fleksibilitet forholdsmessighet - føre vâr rammer / funksjonskrav - detaljgrad Forvaltning : Balansere og prioritere formål/hensyn, operasjonalisere kontrollere

5 Vitenskapelig grunnlag - rapportering, registrering, overvåking fakta og fortolking av fakta som vitenskapelig grunnlag for forvaltning av vill laksefisk. Mangelfullt Dårlig datakvalitet - stor usikkerhet Variabel kontinuitet i registreringsmetodikk? Havbruk - sammenstilling og bruk av data Tellemetodikk Legemiddelbruk Effekt av behandlinger Følsomhetsutvikling Villfisk - registering av data Vanskelige og ressurskrevende registrering Ikke kontinuitet i registreringsmetoder Registrering av innsig/tilbakevandring og gytebestand? Registrering av utvandring? - periode og mengde Ikke-registrert uttak Tjuvfiske? Sjøfiske? Lusas betydning?

6 Vitenskapelig grunnlag Negativ kommunikasjon og diskusjon om fakta og fortolking av fakta

7 Hva kjennetegner luseregelverket? Å drive forvaltning på luseområdet er en kompleks og ressurskrevende øvelse Dette gjenspeiles i regelverket Endres svært fort (i regelverkssammenheng) Detaljert Omfatter nye, forvaltningsmessige utfordringer

8 Ny lakselusforskrift «innfører» motstrid i regelverk og nye «forvaltningsmodell»! Luseregelverket internt Luseregelverk vs. dyrevelferdsregelverk Luseregelverk vs. PD-regelverk / smittsomme sjukdommer Selskapene innen et geografisk område skal lage forpliktende, (juridisk bindende?), planer. Mattilsynet skal kontrollere og følge opp, evt. med vedtak.

9 Ny Lakselusforskrift 1. januar Formål Formålet med forskriften er å redusere forekomsten av lakselus slik at skadevirkningene på fisk i akvakulturanlegg og i viltlevende bestander av laksefisk minimaliseres, samt redusere og bekjempe resistensutvikling hos lakselus. 8. Grenser for lakselus og tiltak Det skal til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider denne grensen, herunder om nødvendig utslakting av fisk. 6. Måling av sjøtemperatur og telling av lakselus Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 C, og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 4. Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus Akvakulturanleggene skal ha en plan for effektiv kontroll og bekjempelse av lakselus. Planen skal være samordnet med andre akvakulturanlegg innenfor et nærmere bestemt geografisk område.

10 SAV2-forskrift PD-forskrift Lakselusforskrift Soneforskrift mot lus, HSF Soneforskrift mot lus, TMR Balansere formål / hensyn i Luseregelverket

11 New national Sea lice regulations Local Sea lice regulations Action limits (average of lice pr. fish) for treatment and planned, coordinated treatments Absolute average Closed limit instead treatment of action mandatory limit jan mai sep des apr aug des Balansere formål / hensyn i Luseregelverket FV - regional forskrift - tiltaksgr. v. holus MT - nasjonal forskrift - tiltaksgr. total-lus HFN - titlaksgr. v. holus MT - nasjonal forskrift - tiltaksgr. v. holus HFN - tiltaksgr. total-lus HFN - Koordinert avlusning MT nasjonalt - Koordinert avlusning FV/MT regionalt - Koordinert avlusning 5 nye lakselus-forskrifter på 4,5 år ny forskrift ca. hver 10. mnd.!

12 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Use of drugs ("kg active substans") translated into Deltametrin-equivalents (bath tretaments) og Emamectin-equivalents (feed treatment) Deltametrin (1) Cypermetrin (7,5) Azamethifos (50) Hydrogenperoksyd ( ) Emamectin (1) Teflubenzuron (120) Diflubenzuron (200) Produksjon Thousands Balansere formål / hensyn i Luseregelverket Kilder :

13 0,025 Use of drugs against sea lice in % of production 0,020 0,015 0,010 0,005 0, Use in % av production Balansere formål / hensyn i Luseregelverket Kilder :

14 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Resistance Reduced sensibility Gjennomsnitt av Resultat, EC50 (ppb) Slice (Emamectin benzoate) Poly. (Gjennomsnitt av Resultat, EC50 (ppb)) Bioassay-results [EC50 (ppb)] average pr. month. Area: FHN in Rogaland, Hordaland, Sogn and Fjordane Balansere formål / hensyn i Luseregelverket

15 Results of lower action limits? Welfare of farmed fish Wild salmon- Species level Wild salmon- River population level Wild sea trout Prevent resistence Action limits Balansere formål / hensyn i Luseregelverket

16 Balansere hensyn mellom regelverk - telling og behandling på lave temperaturer 8. Grenser for lakselus og tiltak Det skal til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider denne grensen, herunder om nødvendig utslakting av fisk. 6. Måling av sjøtemperatur og telling av lakselus Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 C, og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 Telling og behandling handtering, trenging, pumping vs. dyrevelferd

17 Balansere hensyn mellom regelverk ved påvising agens eller smittsom sjukdom - SAV & PD 8. Grenser for lakselus og tiltak Det skal til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider denne grensen, herunder om nødvendig utslakting av fisk. 6. Måling av sjøtemperatur og telling av lakselus Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 C, og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 Stress vs. PD-forskriften Lus som vektor Handtering, trenging, pumping - stress som utløsende faktor for klinisk sjukdom

18 Nye forvaltningsmessige utfordringer 4. Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus Akvakulturanleggene skal ha en plan for effektiv kontroll og bekjempelse av lakselus. Planen skal være samordnet med andre akvakulturanlegg innenfor et nærmere bestemt geografisk område. Mattilsynets grunnlag for sanksjoner? Ekstra vanskelig å forvalte enhetlig, helhetlig og rettferdig

19 Noen faglige utfordringer Resistensutvikling Registrering / tellemetodikk / statistisk usikkerhet Kriterier for brakkleggingsområder? Leppefisk, smitte, transport Kunnskapsgrunnlaget Måling av effekt av lus og av tiltak - på vill laksefisk på populasjonsnivå Næringsutvikling Næringsprioriteringer (villfisk oppdrett) Strukturutvikling Arealkonflikter Oppskaléring av ikke-medikamentelle metoder Effekt av absolutt lusegrense?

20 Noen forvaltningsmessige utfordringer Ulik behandling av ulike områder? Soneforskrifter vs. Nasjonal luseforskrift? Utslaktingspåbud ved multiresistens Samordningsprosesser Forpliktende planer og sanksjonsmuligheter Ressursbruk? Lusegrensa dispensasjoner? Lusedata Utnyttelse av innsamlede data Kobling mellom lusedata (gjennomsnitt lus) og havbruksdata (antall fisk) Totalt antall lus på lokalitetsnivå?

21 Konklusjon: Livet kan være enkelt - lusa er det ikke! Takk for oppmerksomheten!

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus Medikamentell behandling mot lakselus revidert våren 2012 Innhold 1. Behandling mot lakselus ved varierende følsomhetsstatus... 4 1.1. Generelle prinsipper knyttet til kontroll og koordinert reduksjon

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks?

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Disposisjon Rollefordeling mellom sektorer Trusselbilde/påvirkninger Overvåking Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling mellom sektorer St.prp. nr. 32

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Laksenæringen inn i en ny epoke!

Laksenæringen inn i en ny epoke! Laksenæringen inn i en ny epoke! Året 2013, utsikter 2014 (og litt videre) Innlegg ved Lars Liabø Årssamling, FHL Nord Norsk Havbrukslag 9. Januar 2014, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer