IRMAT innsom søppelrenovatør Bråstopp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IRMAT innsom søppelrenovatør Bråstopp"

Transkript

1 Nr. 17 Torsdag 5. mai 2011 Laussal kr 20,- Stor 17. mai buffet kl mai À la Carte kl Velkommen til en hyggelig feiring! Forhåndsbestilling av bord Tlf: E-post: Bø godt kjend Bygda Bø og vassparken Bø Sommarland har gode og kjende merkjenamn i Noreg. Ordførar Arne Storhaug er nøgd med resultata frå ei ny undersøking. Side 4 Sigøynarfest Kartfestivalen på Gvarv har booka eit av verdas beste liveband til årets festival. No blir det sigøynarpunk i Farstadparken i august. Side IRMAT innsom søppelrenovatør Bråstopp Ein bråstopp i ti kilometer i timen kan gjere vondt. Det å sløkkje ein brann er kanskje ikkje slik ein trur.det var blant dei erfaringar russen gjorde seg på trafikksikkerheitsdagen som Statens vegvesen arrangerer. Side Bø Container og Renovasjon AS er konkurs. Firmaet driv innsamling og transport av avfall frå hushaldningane i Bø samt driv Grivimoen gjenvinningsstasjon som tek imot ekstraavfall frå innbyggjarane ibø. Frå onsdag tok renovasjonsselskapet IRMAT på seg alle tenestene for private abonnentar ibø. Det blir no Sunde Transport som hentar avfallet heime hjå innbyggjarane ibø. Side 8-9 IRMAT tek oppdraget. Gudmund Amundsen (t.v.) ved teknisk eining ibøkommune og dagleg leiar Stein Asmundsen idet interkommunale avfallsselskapet IRMAT sørgjer for fortsatt drift av renovasjonsordningane for husstandane ibøkommune. Foto: Øystein Akselberg FERSKT GRENLANDSBRØD Har du prøvd vår nye... BILVASKEMASKIN? TA VÅRVASKEN HOS OSS! BØ Nå ORDINÆR PRIS Gratis støvsuger! BILVASK BØ , 3800 Bø

2 Ansvarleg redaktør og dagleg leiar Hilde Eika Nesje Partipolitisk uavhengig lokalavis. Torsdag 5. mai Ein ny sjanse Bø Container og Renovasjon er konkurs, knapt eit halvt år etter at det overtok renovatørjobben i kommunen etter Lommerud Transport. Med i overtakinga fekk det nye firmaet ein gedigen oppryddingsjobb på Grivimoen gjenvinningsstasjon. Den har vore så stor og omfattande både økonomisk og tidsmessig at verksemda no sleng inn handkleet. Andre må ta over. Kommunen har jobba raskt og effektivt. Det interkommunale renovasjonsselskapet IRMAT var på plass allereie i går og sørgjer for at folk ibygda får tømt søppelkassene sine som før, til same tid. Har du rydda i hagen, garasjen eller kjellaren er det verre. Innbyggjarane i Bø har ikkje lenger ein gjenvinningsstasjon å køyre ekstra avfall til. Det har heller ikkje næringsdrivande som har hatt avtale med Bø Container og Renovasjon. Dei må finne andre aktørar som kan hente avfallet deira. Kommunen lovar at ein ny gjenvinningsstasjon skal vere på plass så snart som råd, i mellomtida må folk køyre til Notodden og Akkerhaugen med skrotet sitt. Det er viktig at ein ny gjenvinningsstasjon kjem på plass raskt av fleire grunnar.kanskje aller mest fordi ein vil unngå ekstra forsøpling av naturen. For det finst nok av dei som vel enkle løysingar når ikkje alt ligg tilrettelagt for dei. Tilhengarlass med søppel iskog ogmark vil me ikkje ha ibø. «Bygda kan ikkje ha ei tikkande miljøbombe liggjande.» Det er òg viktig at kommunen tek tak når det gjeld det gamle mottaket på Grivimoen. Åfåsnudd kvar ei tue og avdekka kva som eigentleg skjuler seg i vollane og bakken der må gjerast no, uansett kven som overtek eller kva som skjer vidare på området, og uansett kva det kostar. Bygda kan ikkje ha ei tikkande miljøbombe liggande der, viss det viser seg åvere tilfelle. Utfordrande situasjonar kan òg vere ein moglegheit til å tenkje nytt. Dei opnar for nye løysingar som kanskje kan bli betre og meir gjennomtenkt enn før. Når ny miljøstasjon skal på plass kan ein til dømes skode til andre kommunar som har løyst dette framifrå. Ein ting er å få ein ny mottaksstasjon for næringsavfall og liknande. Den kan godt liggje skjerma ein stad. Men kvamed ånytte høvet til ålage ein tiltalande og lett tilgjengeleg miljøstasjon i sentrumsområdet, gjerne i samarbeid med elektroforretningar eller bensinstasjonar Ein stad der folk lett kan sortere småavfall som flasker, metall, klede, måling og anna. Slik slepp ein stygge containerar overalt, og kommunen er med og tilrettelegg. Sjansen til å tenkje nytt og opptre som eit miljøfyrtårn er der no, det er berre ågripe den. Heimelaga mat. Nils Bratholmen vil halde fram med litt smårettar som bacalao. Bjørg Strand blir også med, sjølv om kafeen skifter eigar. Kokken overtek bakeriet Nils Bratholmen har kokkelert på Moland bakeri sidan desember i fjor. Noovertek han i Bøgata og døyper butikken omtil Bø Bakeriutsal Marta Kjøllesdal tlf Bratholmen har lang erfaring med matlaging. Rundt 25 år til sjøs og ei tid med eigen kafé i Bergen blant anna. Men for åtte år sidan drog kjærleiken han til Bø, og no blir det eiga bedrift i gata. Eghar veldig lyst til åsatse på heimelaga mat. Snittar og småmat. Når eg får ferdig ny omn vil eg tilby kaldtbord, seier Bratholmen. Får eg eit par dagar på meg lagar eg det meste, lovar han smilande. Han har også arbeidd eitt år på Meny ogveit at folk likar heimelaga mat. Eigne brød Av utdanning er han kokk. Men både til sjøs og andre plassar har han baka. Planen er åbake litt brød sjølv, men han vil halde fram med tidlegare brødleveransar frå Flatdal, som før, noko anna har han ikkje kapasitet til. Cafè Snakkas Ingebjørg Moland dreg seg altså ut av verksemda ibøgata, men ho held fram med kafeen på Bøsenteret. Mekjem nok til åsamarbeide litt òg, seier Bratholmen. 25. årgang. Skipa Godkjent opplag i 2010: 2325 Medlem i Landslaget for lokalaviser (LLA) Adresse: Postboks 104, 3833 Bø i Telemark Besøksadresse: Bøgata 69 Tlf Faks: Opningstider: Kl Redaktør/dagleg leiar: Hilde Eika Nesje Marknadsansvarleg: Joraand Stavåsen Jonskås / Journalist: Øystein Akselberg / Journalist: Marta Kjøllesdal / Frilansarar: Karen Anne Grindem Kristoffer Mosfjeld Glenn Isaksen Birk Eirik Fjeld Jon Bjones Marit Lajord Grafikar/annonse: Dag Einar Hvitsand Avismedarbeidar: Synnøve Sudbø Kleppe Avfotografering eller gjenbruk av stoff. bilete og annonser utan avtale er ikkje tillatt. Innsendt stof blir til vanleg ikkje honorert med mindre ana er avtalt. Bø blad forbeheld seg retten til å publisere innsendt stoff også i vår nettutgåve. Abonnementsprisar: Halvår kr 420,- heilår kr 690,- Studentab. kr 420,- Tillegg utlandet. Annonsefrist: Måndag kl. 14 Større annonsar: Fredag veka før innrykk. Utgjeve av Bø blad AS Org nr.: Bankgiro: Trykk: Nr1 Trykk AS, Larvik Bø blad arbeider etter «Vær Varsom-plakaten» sine reglar for god presseskikk. Om nokon kjenner seg råka av urettvis presseomtale, oppmodar me om at ein først tek kontakt med redaktøren. Ein kan også ta kontakt med Pressens Faglige Utval, (PFU), som er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presse- forbund. PFU handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17, Postboks 46 - Sentrum, 0101 Oslo. E-post: Tlf: Faks:

3 Torsdag 5. mai Tre unge til Brukås Treunge hardingfelespelarar med treulike musikkdialektar møtes til konsert på Brukås. Det er ein oppfølgjarav programmet om Flatlandspelet på museet. Marta Kjøllesdal tlf Ein av flatlandspelemennene, Halvor, budde ei tid på Brukås. I dag er det spelemannen Torgeir Straand som held hus her. Han har ei eiga spelstoge. Etter at Straand har vore med og presentert flatlandspel på museet torsdag 12. mai, opnar han stoga for Alexander Røynstrand, Tor Hoslemo og Lars Ingar Meyer Fjeld. God tradisjon Hit til Brukås kom det spelemenn før itida òg, og utveksla musikk frå ulike område i landet, seier Marit Svale Svalastog i Til Telemark, som arrangerer konserten saman med Haukeliseterfestivalen. Ho viser til Myllarguten som ofte var her og som også reiste blant anna til Hardanger. Megjer det same som før, berre at det no er organisert i turné, stadfestar Kjell Bitustøyl. Bitustøyl er med i Haukeliseterfestivalen og konserten er del av ein turné som festivalen står bak. Tanken er å utvide aktiviteten til festivalen, og Bitustøyl eri ferd med å byggje opp eit nettverk av mindre konsertstader for slike arrangement. Denne turnéen er også støtta av Norsk Kulturråd. Vestfolding Dei tre unge spelemennene skal innom fem andre konsertplassar, blant anna Rauland, itillegg til at dei skal spele på festivalen. Hoslemo er frå Setesdal og representerer den speltradisjonen. Røystrand er frå Granvin i Hardanger, og begge dei to har Harding. Alexander Røysrand kjem frå Granvin til Bø for å vere med på musikarmøte igod Brukås-tradisjon. Foto: Kjell Bitustøyl hevda seg godt på Landskappleiken. Tredjemann, Meyer Fjeld, er frå Sandefjord. Vestfoldingen har via spelemannslaget Vårlengt i Porsgrunn kome i lære hjå blant anna Ottar Kåsa, og lærer seg tradisjonsslåttar frå Telemark og Buskerud. Han har også gjort det bra på kappleik og får god omtale av kjennarar. Dans til slutt Denne kvelden kan det bli full pakke for folkemusikkinteresserte, for på Brukås avsluttar dei Fest og folkemusikk på Sandvin Det startar med seljefløyteverkstad på Bø Museum, held fram med fløytespelaren Steinar Ofsdal og avsluttast med halling og springar. Marta Kjøllesdal tlf «Vår» er arbeidstittelen på eit av prosjekta til Agnes Buen Garnås. Annan kvar onsdag ivår har ho og Bø Dansarring samla unge dansarar til kurs ispringar og halling på Pizzafjoset. Lærarar har vore unge, dyktige dansarar,blant anna Tom Løvli og Bjønn Raftevold Rue. Dansemusikken har Ottar Kåsa stått for. Alle naboar No inviterer ho og dansarringen til festsamvær for alle som spelar syng og dansar. Invitasjonen går til alle nabokommunane. Dagen startar med seljefløyteverkstad med Kittil Brekke påbø Museum. Så blir det minikonsert og kurs med Steinar Ofsdal og andre gode fløytespelarar. med dans. Husverten, Straand, spelar opp og kanskje følgjer andre på. Då kan ein varme opp til Landskappleiken i Seljord, eller berre ha det moro, lokkar Svalastog og Bitustøyl. Dansarane kjem På kvelden blir det samling på Sandvin med kulturprogram. Då kjem dansarane på scena. Blant anna Tom Løvli, Halvor Taraldlien og Bjønn Raftevold Rue. Og sjølvsagt dei unge dansarane som har øvd i regi av dansarringen. Hallingdansen er truleg den eldste danseforma som har halde seg ubroten her i landet, skriv Løvli på nettsida hallingdans.com. Uthaldenheit, akrobatikk og styrke meiner han er viktigaste ingrediensane. Løvli, opphavleg frå Jondalen, held mange kurs. Han har også dansa på juletrelystenning i Washington på oppdrag for den norske ambassade. No skal dei unge bøheringane fram på dansegolvet. Til sommaren er det Landskappleik i Seljord, seier Buen Garnås. Bilhjul traff syklist Søndag føremiddag skjedde det ei ulykke mellom ein syklist og ein bil ibø. Bilen mista hjulet som traff ein person på sykkel. Syklisten blei kjørt til legevakta for sjekk med lettare skader. Kjørte av vegen Ein bil kjørte av vegen ved Torstveitvegen ibøførre torsdag ettermiddag. Den eldre kvinnelege sjåføren frå Bø fekk nokre skader og hadde truleg fått eit sjukdomsanfall. Politiet tok beslag iførarkortet hennar. Scootertjuveri Ein svart scooter med registreringsnummer AZ 2757 av typen Honda X8R-S blei stole natt til søndag. Utan førarkort Politiet i Bø stoppa førre torsdag ettermiddag ein 22 år gammal mann frå Bø fordi han ikkje har førarkort. Mannen kjørte bil og politiet traff på han på Langkåshaugen. Han har aldri hatt førarkort og vil aldri få det fordi han har kjørt i fylla fleire gonger dei siste åra. Han kan vente seg eibot etter kjøreturen. Knuste flaske Ein 22 år gammal mann frå Haugesund blei rett over midnatt fredag kveld anmeldt av ei politipatrulje i Bø for å ha knust ei flaske i asfalten i Stasjonsvegen. Det skjedde på utsida av stasjonsbua. Krangel og slåssing Ein krangel mellom fleire personar fann stad i Breisås seint fredag kveld i førre veke. Det blei brukt balltre i basketaket, men det er usikkert om nokon blei treft av dette. Ein person fekk likevel eit slag iansiktet slik at ei tann blei øydelagt. Politiet pågreip to rusa personar som var innblanda i basketaket, og begge blei satt i fyllearresten. Saka blir etterforska vidare. Trafikkontroll ibøgata Mellom klokka og sist laurdag blei det gjennomført ein trafikkontroll kalt «Sei ifrå» i Bøgata. Av 93 kontrollerte bilar fekk fem gebyr, tre mangellappar,to anmelding og tre kjøreforbod. SOLBRILLER med eller uten styrke SAMME PRIS* *Gjelder styrke +/- 4,0 cyl-2,0

4 Torsdag 5. mai Felles kommunestyremøte Midt-Telemarkrådet gjennomførte i går kveld det årlege felles kommunestyremøtet for samarbeidskommunane Bø, Sauherad og Nome. Møtet blei halde på Norsjø hotell. Hovudsaka var gjennomgang av årsmeldingar for det interkommunale samarbeidet og dei enkelte interkommunale einingane. Einingsleiarane vartil stades for åsvare på spørsmål. Årsmeldinga skal formelt handsamast av kvart enkelt kommunestyre. Erling Rønnekleiv (t.v.) og Hans Sundsvalen. Tema på møtet var også Samhandlingsreformen. Det blir sett på som viktig å planleggje gjennomføring av reformen i Midt-Telemark-regionen. John H. Jakobsen frå KS og samhandlingskoordinator i Vest-Telemark, Sissel Bitustøyl, innleia om temaet. Det interkommunale kommunestyremøtet blei leia av Hans Sundsvalen, ordførar i Sauherad, og regionrådssekretær Erling Rønnekleiv. Bø - eit sterkt merkjenamn Dette gjev eit godt bilete på kva posisjon både Bø og Sommarland har blant folk ilandet, seier ordførar Arne Storhaug. Øystein Akselberg tlf Det er nyleg gjennomført ei stor undersøking om kor godt kjend stadar og turistattraksjonar er blant Noregs befolkning. TNS Gallup har til dømes undersøkt kva image eller omdømme Telemark har. Undersøkinga ergjort vinteren 2011 og 850 personar er spurd. Merkjenamnet Bø På spørsmål om kva for stader folk kjente til i Telemark toppar Bø lista med 31 prosent. Fylkesbyane Skien og Porsgrunn hamna på høvesvis 25 og 22 prosent. Vinje og Rauland skåra 18 prosent til saman, medan Notodden og Tinn/Rjukan/Gaustadtoppen var kjent blant 14 prosent. Dette viser Bø sin gode posisjon når det gjeld omdømme, seier ein nøgd bøordførar Arne Storhaug, og legg vekt på at dette dokumenterer at Bø har eit godt renommé og er ein attraktiv stad både åbuogferiere. Det er ei interessant erkjenning om at fleire kjenner Bø enn fylkeshovudstaden Skien, seier Storhaug. Han meiner fleire av årsakene er lette å definere: Bø som studiestad med høgskule, dei store Best kjent itelemark. Ordførar Arne Storhaug peikar på at Bø er satt ettertrykkeleg på kartet blant landets befolkning. årlege cup- og korpsarrangementa, samt turiststaden Bø med Sommarland som lokomotiv. Dette viser bygdas viktige posisjon for profilering av Midt- Telemark, seier han, og legg til at Bø som merkjenamn står sterkt og ikkje må rørast ved. Me må ikkje kaste ungen ut med badevatnet, seier Storhaug med eit smil, og minner om forslaget om at enkelte vil endre namnet på Reisemål Bø til noko felles for Midt-Telemark. Sommarland toppar Når det gjeld turistattraksjonane kjenner heile 45 prosent av dei spurde til Bø Sommarland. På dei neste plassane kjem Telemarkskanalen med 34 prosent og Gaustadtoppen med 13 prosent. Det er ei finkonstatering for Bø at Sommarland har ein slik «standing» utad, seier Storhaug, og peikar på vassparken som magnet for heile regionen. Storhaug seier at denne undersøkinga bør vere noko ein tek inn over seg i regionen når det handlar om marknadsføring og strategi for reiselivet. Itillegg meiner eg at både vegstandard og infrastruktur i vår region bør sjåast i samanheng med resultata iundersøkinga. Reiselivet blir stadig meir avhengig av ein vegstandard og mange av bygdas besøkande reiser fram og tilbake over både Meheia og Reshjem. Desse vegstrekningane burde liggje langt framme når det gjeld prioritering av vegopprusting, seier Storhaug, og legg til at også jernbanetilbodet er noko det politiske miljøet må jobbe hardt for åforbetre. Bø kommune møtte Nortura-leiinga Stor arbeidsplass. Nortura sitt anlegg for eggpakking i Bø vil få avgjort si framtid før sommarferien. Bø kommune og Telemark fylkeskommune har imøte spelt inn forslag til vidare satsing for Nortura ibø. Øystein Akselberg tlf Konserndirektør Egil Olsvik i Nortura var på besøk i Bø sist veke. Her møtte han ein delegasjon med ordførar Arne Storhaug og fylkesvaraordførar Lars Bjaadal ispissen. Det har ilengre tid vore jobba aktivt i regionen og både Midt- Telemark Næringsutvikling og Midt-Telemark Næringspark på Brenna har vore delaktig i jobben for å behalde Nortura sitt eggpakkeri i Bø. Nortura har ein strukturendring på gang som kan medføre endringar og i verste fall nedlegging av verksemda i Bø. Mykje tyder på at det står mellom Rakkestad og Bø. Meeraktive idenne saka og er absolutt på tilbodssida overfor Nortura, seier Storhaug, og meiner miljøet i Bø og Telemark har mykje åtilby verksemda. Etter det Bø blad forstår vert Nortura tilbode areal på det nye næringsarealet på Brenna om konsernet ønskjer å utvide verksemda si ibø. Nortura har også ledig areal på tomta si på Grivimoen. Me fekk presentert kva me har å tilby og kva moglegheiter me ser for ei vidare framtid ibø, seier Storhaug, og legg til at det var eit positivt møte. Signal tyder på at ny teknologi medfører at konsernet treng både nyanlegg for slakteri- og eggpakkeridelen. Dette er gode og viktige arbeidsplassar i Bø, seier Storhaug. Nortura skal ha ei anbefaling klar i mai og tek endeleg avgjerd ein gong ijuni.

5 Torsdag 5. mai Formannskapsmøte Førstkomande måndag har formannskapet sitt første møte etter påske. Møtet blir innleia med personalutvalsmøte og to orienteringar: Bustadutbyggingsplanane i Nordbøåsen ved grunneigar Kjell Aage Verpe og utbygginga av Bø torg ved Borgar Kaasa og prosjektleiar Harald Verpe. På sakslista finn ein fleire interessante saker: Framdrift ibygging av Bø torg, Ny fleirbrukshall ibø, samt planprogram for integrering av flyktningar. Gullbring med overskot Gullbring kulturanlegg har lagt bak seg nok eit godt driftsår. Kulturhuset kan bokføre eit overskot på kroner i Året før var overskotet heile 1,3 millionar kroner. Dermed har kulturstorstova ibøhatt to gode år etter mange år med underskot. Ifjor selde Gullbring heile billettar og besøket er berekna til omlag Gullbring påpeikar at huset no står framfor store utfordringar knytta til vedlikehald på det snart 20 år gamle anlegget. Eigedomsselskapet Bø kommunale eigedomsselskap har hatt ei positiv økonomisk utvikling. Overskotet før skatt i fjor var på kroner, og endeleg årsoverskot blei kroner.også i 2009 var det pluss i rekneskapen, då med kroner. Tradisjonell 1. mai-feiring Bø arbeiderparti samla nær 40 på sin tradisjonsrike 1.mai-frukost på Sandvoll. Øystein Akselberg tlf Ei feststemt forsamling starta markeringa av arbeidaranes dag med ei hyggeleg frukostsamling på Sandvoll klubbhus. Bø arbeiderparti stod som arrangør. Frukost blei det, om enn ikkje av den vanlege sorten. Tor Johan Hynne ønskte velkomen og losa forsamlinga gjennom frukost, musikkinnslag, tale for dagen og ei kaffeøkt. Tale og underhaldning Ungdommen slapp til med fine underhaldningsinnslag undervegsiarrangementet. Aina Dyrud Wassvik spelte gitar og song fint, både ein ho hadde laga sjølv og ein coverlåt av det kjente slaget. Torgrim Soterud drog fram hardingfela og spelte Myllarslåtten Kvenneslåtten, og viste at det gror godt i spelmannsmiljøet i bygda. Robin Kåss frå Porsgrunn, sekretær ihelsedepartementet, stod bak tale for dagen og drog liner både med utgangspunkt ilokale forhold i Bø og Telemark, og større liner i internasjonal perspektiv. Kåss viste til at Bø saman med Porsgrunn er den kommunen i fylket som har lengst samanhengande styring av arbeiderpartiet, med 30 år. Han rosa kommunen for åhasørgd for åvere ifront på fleire felt og for positiv vekst og utvikling. Egveit ikkje om ordføraren kan ta ansvar for heile den store folketalsveksten dei siste åra, sa han og hausta latter isalen for det. Kåss bruka delar av talen sin på internasjonale tilhøve i høve at dagen itillegg til åvere arbeidaranes dag også er ein internasjonal solidaritetsdag. Slagord Kåss peika òg på at slagordet på årets 1. mai er «arbeid gir velferd», og viste til at arbeiderrørsla har vore sentral iåbyggje velferdsstaten Noreg. Han bruka også tid på fleire oppgjer med den tidlegare borgarlege regjeringa og politikken til hovudmotstandarane Høgre og Fremskrittspartiet. Departementssekretæren var også innom temaet ufrivillig deltid, tiltak mot vikarbyrå og sosial dumping. Arbeid for alle er fortsatt ei viktig sak, medan eldreomsorg blir det neste store løftet, sa Kåss og skisserte haustens to viktigaste saker ivalkampen. Han definerte heimesittjarane under valet som den største trusselen for eit godt val, og oppfordra til å mobilisere folk til å stemme på det partiet ein er mest einig med. God stemning. Hyggeleg lag på Sandvoll etter 1. maitalen. F.v. Tor Johan Hynne, Robin Kåss og ordførar Arne Storhaug. Etter talen bidrog Aud Aasen med fin diktlesing, og seinare på dagen arrangerte Bø arbeiderparti open tilstelling på Bø sjukeheim. Her blei det underhalding, kaffi og kaker. Myllarslått. Torgrim Soterud bidrog med feleslåttar. Han starta med Kvenneslåtten han har lært av Ottar Kåsa. Song og spel. Aina Dyrud Wassvik drog i gang 1. mai-frukosten med ein song ho har laga sjølv. Vurderer stor Vatnar-utbygging Pinsemenigheten i Telemark planlegg ei storutbygging av Vatnar Leirsted. Øystein Akselberg tlf Vatnar Leirsted vert vurdert til å vere så nedsliten at det står mellom åhalde fram så lenge som råd for så åleggje ned, eller satse på ei større utbygging. I april møttes representantar frå pinsevennenes fellesarbeid i Telemark og leiinga i Bø kommune. Storutbygging I møtet blei det klart at Pinsevennene ønskjer å byggje ut leirstaden. Til det treng dei meir areal. Det er snakk om etablering av eit nytt stort bygg, ein fleirbrukshall på kvadratmeter, samt opprusting og investering i nye internat og kjøkken med matsal. Det vil også bli gjort ei oppjustering av campingfasilitetane for å kunne huse store arrangement. Pinsemenigheten ønskjer å kjøpe inntil kvadratmeter av noverande skuletomt. Her er det Heia Grendelag som disponerer huset med tilhøyrandetomt. Grendelaget er så langt positivt, seier ordførar Arne Storhaug, og legg til at føresetnaden er at laget sine aktivitetar kan fortsetje. Det er også eit tema at kommunen kan kjøpe arealet mellom skulen og innkjøringsvegen for bruk til parkering. Partane er i kontakt med grunneigarane om saka. Dette er ei svært positiv sak for Bø kommune, seier Storhaug, og peikar på at området kan bli ein attraktiv stad for større arrangement som leirar og konferansar.

6 Torsdag 5. mai Pluss inæringsselskapet Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) har lagt bak segeit aktivt år.også irekneskapen er det positive tal. Overskotet for 2010 er venta å hamne i overkant av kroner. Året før var overskotet kroner. Eit aktivt og offensivt næringselskap gjev mange positive ringverknader for regionen. Hjarteveke I samband med Nasjonalforeningen for folkehelsa si hjarteveke arrangerte Bø og Oterholt helselag hjartemarsj på folkestigen sist måndag. Oterholt helselag deltek elles i hjarteveka for å samle inn pengar til førebyggande aktivitetar, forsking og informasjon om hjarte- og karsjukdom. I morgon vil laget ha bøsseinnsamling og informasjonsstand på Bøsenteret, med utdeling av gratis frukt og grønt. Leikeplass på Kåsinjordet I samband med utbygginga av det kommunale bustadomradet på Kåsinjordet i Breisås blei det opparbeidd leikeplass i trad med reguleringsplanen. Det er til no ikkje sett ut enkle leikeapparat, men no tek teknisk eining sikte pa afadet pa plass med det fyrste. Bebuarane iområdet har no fått beskjed om at den nordaustre delen av leikeplassen først må setjast i stand, og at ei velforeining må ta på seg vedlikehaldsansvaret for leikeutstyret. Sei ifrå-aksjon i Bøgata Laurdag kveld gjennomførte Statens vegvesen sin fyrste Sei ifrå-aksjon i Telemark. Staden var Bøgata. Øystein Akselberg tlf Ungdom mellom 16 og 24 år er den mest ulykkesutsette gruppa i trafikken. Statens vegvesen vil med kampanjen «Sei ifrå» redusere talet på skadde og drepte ungdommar i bil. Kampanjen blir gjennomført i samarbeid med politiet. Kampanjen har også vorte halde for elevar i andre klasse i den vidaregåande skulen. Bøgata laurdag Tidleg laurdag kveld hadde eit betydeleg oppbud med uniformerte folk frå Statens vegvesen og ein politipatrulje etablert seg med kontroll i Bøgata. To politifolk frå Midt-Telemark vinka bilar inn på ei busslomme i Bøgata. Statens vegvesen hadde rigga seg til med ei kontrollavdeling med tre personar og ei informasjonsavdeling med fire personar på plassen framfor kommunehuset. Inn på plassen blei bilar sendt som enten hadde feil og manglar eller som var aktuelle for kampanjens mål, i aldersgruppa år. Kampanjen inneheld både ein kontroll og informasjon med bodskapet «Sei ifrå!», seier førstekonsulent ved Statens vegvesen Notodden, Aud Torunn Sinnerud. Ho legg til at passasjerane vert oppmoda om å seie ifrå når mellom anna farten vert for høg. Me fokuserer på at passasjerane blir flinkare til åpasse på dei unge sjåførane som sit bak rattet, Informerte dei unge. Aud Torunn Sinnerud frå Statens vegvesen fann fort tonen med gutegjengen frå Seljord. Dei var på Bø-besøk og hadde både bil i orden og gode haldningar til vettug bilkøyring. seier ho. Slagordet er enkelt og greit: «Sei ifrå om du sit på med ein som køyrer som ein idiot!». Dette er ein privilegert jobb. Me møter berre kjekk og reflektert ungdom og dei aller fleste har gode haldningar til fornuftig bilbruk, seier Sinnerud. Statens vegvesen satsar på å halde fleire slike aksjonar i tida framover. Kampanjen byggjer på at ungdomar flest er positive og fornuftige menneske som skjønar farane ved risikofylt køyring. Berre eit mindretal medverkar til fare. Mange reaksjonar Iløpet av litt over tre timar blei 93 kjøretøy kontrollert. Det var overraskande mange Kontroll i Bøgata. To politifolk tok ut bilar for kontroll i Bøgata og sende aktuelle billistar inn til Statens vegvesen som hadde sin stasjon framfor kommunehuset. reaksjonar på denne kontrollen, seier Sinnerud når status blei klar måndag. Ho legg til at dei vel ut tid og stad nøye for åtreffe «kundegruppa» på heimebane. Av dei 93 kontrollerte blei det fem gebyr, tre mangellappar, tre avskiltingar og to anmeldingar. Dette utgjer dermed heile 13 prosent av dei kontrollerte og må nok sjåast på som eit nedslåande resultat. Ny rektor ved høgskulen Nytilsett rektor. Kristian Bogen blir ny rektor ved HiT. Foto: BI. Kristian Bogen er tilsett som ny rektor ved Høgskolen itelemark. Øystein Akselberg tlf Kristian Bogen (56) blir tilsett i ny stilling som rektor ved Høgskolen i Telemark. Dette er ein åremålsstilling over fire år. Tidlegare har høgskulen tilsett rektor ved val. Den nye rektoren får både administrativt, økonomisk og fagleg ansvar ved skulen. Bogen har solid erfaring frå leiing av kunnskapsorganisasjonar og har bakgrunn som rektor og direktør ved Handelshøgskulen BI sine studiestader i Telemark og Vestfold. I dag bur han iskien og jobbar som divisjonsdirektør ved BI, Oslo. Eg ser på stillinga som kanskje den viktigaste i vår region i åra framover. Høgskolen i Telemark må framstå som ein tydeleg ogattraktiv utdanningsinstitusjon, som markerer seg både regionalt og nasjonalt, seier Bogen. Kristian Bogen jobba som rektor ved BI Telemark og Vestfold frå 1993 til Han har også vore konstituert rektor ved BI Buskerud. Dei siste fire åra har han vore ein del av BIs leiing, med ansvar for bedriftsmarknaden.

7 Torsdag 5. mai NYE HAGE MØBLER TIL VÅRENS FESTDAGER - Se vårt store utvalg... 25% på alle hageputer fra kl NY SPENNENDE INTERIØRAVDELING... Fredag 6. mai åpner vi kl Frokost til alle våre kunder fra Gratis gave til alle som handler for mer enn kr. 1000,-. Sofaer med opptil 50% avslag. Glomma nattbord til superpris! før 695,-( fra ) Gvarvveien 9- Bø i Telemark - Tlf.: nå: 398,- 9 mnd. betalingsutsettels Utsettelsesgebyr kr 425, Gjelder kjøp over kr 2.500, Eff. renteihht.kredittkjøpsloven: kr 1.000,- (23,14%), kr ,- (33,92%), kr ,- (28,90%). Nom.rente:21,00% årlig, 1,75% månedlig. Administrasjonsgebyr:kr 45,- (0,- for saldo under 1.000,-). Søknaden forutsetter en kredittvurdering. Suksessen fortsetter i år! Vi utfordrer RUSSENmed SØR-knuten! Kyss en av våre bankfunksjonærer på kinnet og få SØR-knuten i lua! De første blir i tillegg belønnet med tøff russesekk og førstehjelpsveske. Begrenset antall! Knute og premie fås hos Sparebanken Sør i Bøgata 66.

8 Torsdag 5. mai IRMAT på banen et Renovasjonsselskapet IRMAT tok frå og med i går over innsamling og transport av hushaldningsavfallet ibø. Øystein Akselberg tlf Gjelder Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum uke 18 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. NORSKE MARGERITTER HVITE 11 cm potte, 19,90 pr. stk POTTEROSER ASS. FARGER 11 cm potte, ass.farger, 35,00 pr. stk Kun uke ARIEL VASKEPULVER Farget/ hvitt, 680g, 0,99 pr. vask Kun hos REMA 1000 GRANDIOSA HAWAII 2 PK Stabburet, 1130g, 70,71 pr. kg Renovasjons- og transportfirmaet Lommerud Transport blei etter mykje trøbbel kjøpt opp av aktørar i entreprenørfirma Bergskås &Rønningen MaskinAS før jul i fjor. Namnet blei frå nyttår endra til Bø Container og Renovasjon AS. Tysdag såg firmaet seg nøyd til ågåtil skifteretten og slå seg konkurs. Selskapet har ikkje økonomisk grunnlag for vidare drift, seier Bø kommune i ei pressemelding. Bø Container og Renovasjon fekk berre for nokre få månadar sidan anbodet på avfallsinnsamlinga ibøkommune. Store endringar Resultatet av at bøfirmaet legg ned drifta er omfattande. Fimaet hentar avfall frå alle hushaldningane ibø, samt sørgjer for drift av Grivimoen gjennvinningsstasjon, som tek imot ekstraavfall frå hushaldningane, samt tømer dei mange hundre avfallscontainarane for næringsavfall som står både ibøogresten av midt- og vestfylket. Bøkommune vil sørgje for at det blir ein mest mogleg grei overgang for innbyggjarane, lovar Gudmund Amundsen ved teknisk etat. IRMAT raskt på banen. Gudmund Amundsen (t.v.) ved teknisk eining i B Renovasjon AS. Dagleg leiar Stein Asmundsen i det interkommunale renova IRMAT overtek Frå og med onsdag overtok det interkommunale renovasjonsselskapet IRMATden daglege drifta av renovasjonsordninga for Bø kommune. IRMAT er eigd av kommunane Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal og har hovudbasen sin på Goasholtmyra avfallsanlegg på Notodden. Alle renovasjonsruter blir frå fyrste dag køyrt som før,forsikrar Gudmund Amundsen. Det blir Sunde Transport på Akkerhaugen som tek på seg oppdraget for oss med innsamling og transport av avfallet, seier dagleg leiar i IRMAT, Stein Asmundsen, og forsikrar at Sauherad-firmaet har både bilar og kapasitet til åtapåseg oppdraget. Også hytterenovasjonen og glass/metall- og Fretex-containarane blir henta som før, men no i regi av IRMAT. Gjenvinningsstasjon Som følgje av konkursen blei Grivimoen gjenvinningsstasjon stengt tysdag. Ei epoke tek slutt. Tysdag ettermiddag var siste gong Bø Container og Renovasjon sine bilar køyrde renovasjonsruta ibø idenne omgang. Kva skjer no med dei mange blå containarane ibø?

9 Torsdag 5. mai ter konkurs %! + &! (*)' $"## $/&54-*).2 +37'& *5 31 ;5* *(84! 3, )8,2&)6&55&2,*1*27./08''*2" #8467:5*7 '*5 ';)* +35*0)5* 3, 64*0&5&5 -&0)* &9 7.) 7.0 )8,2&)69&/7*5 )*29*/&" %&/70.67*5 '0.5 6*2)7 87 4*5 4367" "% )-$$#. 0/%, *1,,! +%, '(. &*#// )1,, &"$%'#!% ø forsikrar at renovasjonsordninga går som vanleg trass i konkursen i Bø Container og sjonsselskapet IRMAT sørgjer for drift av renovasjonsordningane for Bø kommune. Vårsleppdager mai mai Me har saman med IRMAT laga ei mellombels ordning for abonnentar som har ekstraavfall dei vil levere, seier Amundsen, og legg til at folk må levere dette på Ryntveit gjenvinningsstasjon på Akkerhaugen (i grustaket til Sunde transport) eller på Goasholtmyra ved Notodden. Mevil så snart som råd få på plass ein lokal gjennvinningsstasjon i Bø, seier Amundsen. Næringsavfall Eit ope spørsmål er no kvasom skjer med innsamlinga av næringsavfall for verksemder som var kunde hjå Bø Container og Renovasjon AS/ Lommerud Transport. Det står nemleg fleire hundre blå containarar med «Lommerud»-namnet på rundt omkring imidt- og vestfylket. Dei enkelte næringsdrivande må sjølv sørgje for å få på plass ein ny renovatør, forklarar Amundsen ved teknisk etat. OMO Ultra/color, 4,5 kg. Før 169,- NÅ pr pk Fredag serveres nystekte vafler! Handler dere hos oss disse dagene vasker vi bilen GRATIS for deg! JIF BILSHAMPO 5l. konsentrat. Før 294,- NÅ 129,- 199,- Konkurs - Bø Container og Renovasjon AS Bø Container og Renovasjon AS begjærer oppbud mottaksplass på Grivimoen stenges. Til tross for betydelig tilførsel av kapital rundt nyttårstider greier ikke selskapet tidsmessig og økonomisk å gjennomføre de betydelige tiltak som Fylkesmannen pålegger omkring opprydding og oppgradering av mottaksstasjonen. Selskapet har søkt bistand og forsøkt mange ulike tiltak for åinnfri de krav og forpliktelser som er stilt. Det viste seg etter hvert at tiltak og kapitalbehov var betydelige. Det er forsøkt å skaffe nye samarbeidspartnere for hele virksomheten uten at en har kommet imål. Bø Kommune har vært orientert om situasjonen den senere tid. Målsettingen har hele tiden vært åkomme til en løsning, først for åvidereføre hele virksomheten, deretter å dele opp virksomheten slik at ulempene for lokalsamfunnet ved en eventuell stopp skulle bli minst mulig. Selskapet erkjenner nå at en ikke når fram, og må stoppe virksomheten. En er kjent med at Bø Kommune vil iverksette en midlertidig ordning for renovasjon. Mottaksstasjon for privatavfall mottaksplass på Grivimoen er stengt. Spørsmål og krav i forhold til virksomheten Bø Container og Renovasjon as må heretter rettes til bostyrer som blir oppnevnt av Skifteretten. Vi starter salg av Aaltvedt belegningsstein. Representant Eriksen kommer torsdag og gir gode råd og priser Rådhus mur m/geo gråmix 42,90,- Rådhus 5 cm gråmix 149,90,- Kongsgård grå 125,90,- + frakt Gressklippere fra Viking Reprentant fra Stihl / Viking er her torsdag FK Bø

10 VAL 2011 Torsdag 5. mai Desse kan du stemme på 1. Per Atle Einan 1962 Vreimsida 2. Heidi Troneng 1965 Breisås 3. Ellen Schrumpf 1948 Breisås 4. Liv Kristin Løvoll 1962 Breisås 5. Ragnhild Aarrestad 1953 Breisås 6. Morten Rask Arnesen 1952 Langkåshaugen 7. Vigdis Olafsen 1952 Folkestad 8. Per O.M. Isaksen 1949 Langkåshaugen 9. Hildegunn Myrene Kvalvaag 1956 Breisås 10. Ingrid Kvissel 1957 Folkestad 11. Øyvind T. Gulliksen 1945 Langkåshaugen 12. Elin Thonhaugen Håndstad 1957 Sentrum 1. Arne Storhaug 1950 Eikjabygda 2. Heidi Røneid 1970 Sentrum 3. Jon Halvor Svalbjørg 1966 Vatnar 4. Henry Bråthen 1951 Forberg 5. Karin Hagen 1985 Sentrum 6. Arvid Hagen 1956 Breisås 7. Even Henriksen 1968 Langkåshaugen 8. Reihan Ibrahimi 1990 Sentrum 9. Åshild Øygarden 1952 Sentrum 10. Kari Rask Monge 1963 Sentrum 11. Hallvard Ralle 1949 Valen 12. Gerd Sunniva Storhaug 1989 Eikjabygda 13. Torleif Rulnes 1942 Folkestad 14. Aud Aasen 1946 Sentrum 15. Oddvar Halleråker 1945 Breisås 16. Hans Kåre Fossland 1951 Folkestad 17. Agnes Buen Garnås 1946 Vreimsida 18. Hans Olaf Dalen 1952 Folkestad 19. Unni Ralle 1950 Valen 20. Trygve Hynne 1950 Eikjabygda 21. Anne Birgit Tresland 1976 Sentrum 22. Terje Roe 1966 Eikjabygda 23. Kolsum Aghilyani 1968 Sentrum 24. Mohamed Ibrahimi 1970 Sentrum 25. Silje Taugbøl Dalen 1986 Langkåshaugen 1. Dag Sele 1964 Breisås 2. Kristin Bøen 1968 Valen 3. Øyvind Erikstein 1968 Vreimsida 4. Ingunn Skalstad 1972 Folkestad 5. Asle Karlsson Bø 1967 Breisås 6. Sissel Kvist Nees 1967 Breisås 7. Sveinung Skoe Erikstein1946 Forberg 8. Bente Klokkehaug 1958 Sentrum 9. Hans Aasmund Saga 1948 Vreimsida 10. Ulf Bruno Vege 1949 Breisås 11. Else Synnøve Midtbø 1950 Folkestad 12. Eivind Vestgarden 1942 Valen Sju lokalparti stiller til kommuneval ibø 12. september. Her er dei komplette vallistene til dei ulike partia. VAL 2011 Bø blad set fokus på kommuneog fylkestingvalet 1. Eivind Eckbo 1951 Breisås 2. Rønnaug W. Thoen 1978 Forberg 3. Inge Hegna 1964 Vatnar 4. Åse Grimholt 1964 Vreimsida 5. Torbjørn Lahus 1960 Roegrenda 6. Håkon Hegna 1978 Valen 7. Ingrid Sønstebø Kaasa 1950 Vreimsida 8. Hans Forberg 1972 Forberg 9. Marie Hynne 1981 Langkåshaugen 10. Torstein Askildt 1974 Valen 11. Astrid Staurheim 1970 Eikjabygda 12. Olav Reidar Halkinrud 1979 Langkåshaugen 13. Tone Verpe 1972 Vatnar 14. Rune Eika 1961 Folkestad 15. Torunn Kleppe 1980 Breisås 16. Arne Kristian Forberg 1975 Eikjabygda 17. Anne Grethe Hegnastykket 1963 Forberg 18. TomKnutsen 1969 Vatnar 19. Sigurd Forberg 1970 Øvre Bø 20. Ingebjørg Moland 1962 Nordbø 24. Karstein Forberg 1949 Forberg 1. Frode Lieungh 1945 Langkåshaugen 2. Asbjørn Botnen 1951 Folkestad 3. Morten Røgeberg Cowles 1970 Folkestad 4. Ingrid Sundbø 1961 Sentrum 5. Bente Dysthe 1957 Breisås 6. Jan Lepperød 1942 Sentrum 7. Anne Carine Nilsen 1959 Folkestad 8. TorEivind Ralle 1970 Folkestad 9. Kristin Kleppen 1953 Sentrum 10. Johannes Rogdaberg 1944 Sentrum 11. Ingunn Munthe 1967 Folkestad 12. Geir Helge Espedalen 1970 Langkåshaugen 13. Anita Kristensen 1972 Liheia 14. Aina Bakken 1964 Sentrum 15. Torgeir Torset 1959 Folkestad 16. Jarek J. Grafinski 1961 Langkåshaugen 17. Toril Aarhus Håkonsen 1948 Nordbø 18. Karl Åge Liland 1956 Langkåshaugen 19. Svein Olav Munthe 1961 Folkestad 20. Arne Bergan 1925 Breisås Stemmetillegg Namna som er utheva har fått stemmetillegg. Det betyr at kvar gong denne lista blir lagd ivalurna, får kandidatar med stemmetillegg 0,25 stemmer. Med andre ord: Kvar av kandidatane utan stemmetillegg får 0 personstemmer,medan kvar av kandidatane med stemmetillegg endar opp med 250 personrøyster. 1. Olav Kasland 1961 Nordbø 2. Ingebjørg Ø. Nordbø 1955 Norbø 3. Augon Eika 1950 Eikjabygda 4. Kristin Ødegård Vestgarden 1960 Valen 5. Geir Sønstebø 1951 Vreimsida 6. Hilde Risan 1966 Langkåshaugen 7. Olav Lahus 1968 Langkåshaugen 8. Heidi Elise Kvale 1980 Sentrum 9. Per Espen Fjeld 1959 Vreimsida 10. Anita Cesilie Kirkevold 1969 Valen 11. Kjell Stundal 1945 Breisås 12. Hæge Straand Sunde 1941 Breisås 13. Halvor Gåra 1946 Sentrum 14. Bergit Askildt Myrjord 1944 Valen 15. Per Johan Nordvik 1959 Nordbø 16. Oddbjørg Nevestveit 1953 Folkestad 17. Øyvind Dag Dahle 1968 Breisås 18. Anne Grimstad Fjeld 1956 Vreimsida 19. Lars Lyngdal 1972 Øvre Bø 20. Aase Haukaas Gjerde 1967 Nordbø 21. Sveinung Astad 1947 Langkåshaugen 1. Bjørn Magne Langkås 1959 Sentrum 2. Ole Morten Aasgrav 1961 Liheia 3. Ingebjørg Egenæs 1970 Sentrum 4. May Brit Bø Haugland 1968 Breisås 5. Alf PetterAasmundsen 1972 Sentrum 6. GunvorWedvik 1950 Folkestad 7. Reidar Langkås 1972 Sentrum 8. Karstein Hynne 1975 Roegrenda 9. Birgit Skogen 1970 Breisås 10. Wenche Bjartheim 1973 Forberg 11. Arnt Langkaas 1963 Valen 12. Geir Jon Kåsa 1959 Bakås 13. Håvard Isaksen 1947 Folkestad 14. Arild Gjelhus 1968 Sentrum 15. Jan Einar Stølan 1966 Breisås 16. Alf Hvitsand 1947 Vreimsida 17. Jorunn Holte Aasmundsen 1972 Sentrum 18. Ingmar Braathen 1963 Folkestad 19. Gerd Olsen 1942 Sentrum 20. Liv Moen 1944 Øvre Bø 21. Bjørn Kjetil Steivang 1960 Breisås 22. Hans Hagen 1966 Folkestad 23. Stian Hegna 1983 Eikjabygda 24. Mette Stangeby 1969 Sentrum 25. Harald Kinck 1964 Sentrum

11 VAL 2011 Torsdag 5. mai Dei som kanskje skal styre i Bø Bø blad presenterer her det som kan bli det nye kommunestyret etter lokalvalet den 12. september Me har tatt utgangspunkt i vallistene som dei sju partia som stiller til val har presentert. Kvart parti har fått like mange representantar som dei har i kommunestyret i dag. Dette kan sjølvsagt endrast etter at valresultatet er klart. Det er til sjuande og sist veljarane i Bø som bestemmer kven som skal få taburettar i kommunestyret og bestemme på vegne av oss. Per Atle Einan (49) SV Flyktningkonsulent Øvre Bø Heidi Troneng (45) SV Rådgjevar Breisås Arne Storhaug (60) Arbeiderpartiet Rådgjevar Eikjabygda Heidi Røneid (41) Arbeiderpartiet Barista Sentrum Jon Halvor Svalbjørg (45) Arbeiderpartiet Organisasjonsarbeidar Vatnar Henry Bråthen (51) Arbeiderpartiet Pensjonist Forberg Karin Hagen (25) Arbeiderpartiet Dagleg leiar SFO Sentrum Arvid Hagen (55) Arbeiderpartiet Miljøarbeidar Breisås Even Henriksen (43) Arbeiderpartiet Student Langkåshaugen Eivind Eckbo (59) Senterpartiet Gardbrukar Breisås Rønnaug W. Thoen (33) Senterpartiet Rekneskapsførar Forberg Inge Hegna (46) Senterpartiet Dagleg leiar/ næringsdrivande Vatnar Olav Kasland (49) Venstre Regiondirektør Nordbø Ingebjørg Ø. Nordbø (55) Venstre Barista Nordbø Augon Eika (60) Venstre Kunderådgjevar Eikjabygda Kristin Ø. Vestgarden (51) Venstre Konsulent Valen Dag Sele (47) KrF Lege Breisås Kristin D. Bøen (42) KrF Fysioterapeut Valen Øyvind Erikstein (42) KrF Systemansvarleg Vreimsida Frode Lieungh (65) Høgre Amanuensis Langkåshaugen Asbjørn Botnen (60) Høgre Dagleg leiar Folkestad Bjørn Magne Langkås (51) Fremskrittspartiet Distriktssjef Sentrum Stiller til val: Kommunestyret Ole Morten Aasgrav (49) Fremskrittspartiet Elektromontør Liheia Ingebjørg Egenæs (40) Fremskrittspartiet Butikkmedarbeider Sentrum May Brit Bø Haugland (42) Fremskrittspartiet Heimeverande Breisås Sosialistisk venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre Kristelig folkeparti Høgre Fremskrittspartiet fordeling Om representasjonen av dei ulike partia blir slik den er i dag vil det nye kommunestyret sjå slik ut: Menn: 16 Kvinner: 9 Snittalder: 49 år Yngst: Karin Hagen (26) Eldst: Frode Lieungh (66) Nye representantar: 15

12 VAL 2011 Torsdag 5. mai Unge veljarar Oskar Hidalgo Gulliksen Kjære politikar Eg er førstemann som skal skrive idenne spalta. Ein kan trygt seie at det ikkje varlett åfinne på nokofornuftig åskrive.egsit no isofaen og ser på nyheitene på NRK1. Snart kjem det debatt på, og det skal handle om klager på høge skattar, blant anna. Dette er ei landsdekkande sending. Politikken som kjem til åbli debattert omhandlar som regel problemstillingar som gjeld for einkvar person som lever idette landet. Politikken som utspelar seg på fylkes- og kommunenivå er jammen meg veldig annleis enn det vi ser av politikk på Dagsrevyen. Eg føler at den er usynlig. Usynlig politikk. Nå skal eg ikkje seie at det gjeld for alle, men det er nok ikkje langt unna sanningafor oss ungdom. Mange ungdommar idag føler sikkert at alt av politikk er usynlig for dei. Uavhengig om den er på Stortinget eller ikommunehuset. Eg trur at hovudgrunnen til dette er at vi ikkje blir tvunge til å setje oss inn idet. Med tvunge meiner eg ikkje med rå makt, men at vi er nøydt til åsetje oss inn idet fordi det blir kravd av oss. Vi får ikkje krav. Istaden er det slik at vi treng ikkje åvite noko særlegompolitikk, så vi drit idet. Vi føler ikkje at vi blir særleg inspirert, og heller ikkje oppfordra til åfinne ut meir. Det kunne jo ha vore ein idé for politikarane å faktisk snakke med ungdommar. Møte oss på våre arenaer. Vekkje ei interesse i oss. Vise oss at det åbli politikar faktisk er ein veg ein kan gå når ein veljer yrkesveg. Eg skal ikkje utelukke at dette kanskje har blitt prøvd før, men har det hatt resultat? Det kan godt hende at det ikkje er riktig veg å gå heller. Viss det er tilfelle, er det nok ikkje andre tiltak som fungerer betre. Vildet kanskje seie at det «Det kunne jo ha vore ein idé for politikarane å faktisk snakke med ungdommar.» er ei tapt sak eg sit og skrivom? Kanskje vi ungdommar har blitt for sløve. Kanskje vår fattige interesse for politikk spring ut ifrå at vi ikkje er modne nok. Kanskje vi er for bortskjemte.kanskje vi er vant til at alt er så fint og greitt at vi ikkje finn god nok grunn til åengasjere oss. Det er ikkje lett åfinne ut av.viss det ikkje nyttar åmotivere oss unge til åengasjere seg ipolitikk må ein nesten vente til vi får nok sjølvinnsikt til åforstå at det ikkje lønner seg ådrite i politikk. For det handlar om korleis samfunnet skal vere. Og det samfunnet er vi òg ein del av. Høyr oss! Ida Lindgren, Oskar Hidalgo Gulliksen, Magnus Aarskog og Åshild Gjelland Østerberg skal si meininga si ibø blad kvar veke fram mot valet. Med mot til å meine Dei er unge og skal stemme ikommunevalet for aller første gong til hausten. Kva dei tenkjer om dét og politikkskal dei skrive om ibøblad kvar veke. Hilde Eika Nesje tlf Idag er ei ny spalte på plass ibø blad. Den heiter «Ung veljar» og skal fyllast med innhald av fire førstegongsveljarar. Åshild Gjelland Østerberg, Magnus Aarskog, Oskar Hidalgo Gulliksen og Ida Lindgren skal kvar veke fram mot valet setje ord på kva dei tenkjer rundt det å skulle stemme for aller første gong, kva for saker dei er opptatt av og kanskje kva politikarane bør gjere for å engasjere fleire av dei yngste veljarane. Blir meir bevisst Eg håpar å lære litt meir om val og politikk ved åvere med på dette. Eg håpar òg at eg klarar å formidle vidare noko av det me ungdom er opptatt av i lokalsamfunnet,seier Ida. Ho trur at ho og dei andre som deltek i spalta blir litt meir bevisste,engasjerteogkanskje tenkjer meir over det å skulle stemme. Det blir nok lærerikt, men eg håpar òg at politikarane og andre vaksne kan lære litt av oss gjennom denne spalta. Kanskje ser dei tydelegare kva vår aldersgruppe er opptatt av, seier ho, og legg til at ho håpar at ungdom òg vil lese spalta, og forhåpentleg kjenne segatt. Litt usikre Magnus er litt usikker på om han klarar å vere kritisk eller om han har noko åsi, sjølv om han skal gjere sitt beste. Eg er jo fornøgd med så mykje, men eg kan jo formidle litt av det som fungerer og er bra òg, seier han. Oskar veit heller ikkje heilt kva han skal skrive om, men reknar med at ideane kjem etter kvart. Det kom i alle fall nokon denne veka. Han er førstemann ut i spalta, og seier sitt idagens avis. Det er ialle fall moro åvere del av ei slik skrivegruppe, seier han. Vil ha respons Egsynest det er veldig moro om me får respons frå politikarar og andre folk på det me skriv. Kan me vere med og skape debatt eller setje ei sak på dagsorden er det jo ein ekstra bonus, seier Åshild, som trur at mange unge ikkje tenkjer over at det ein meiner om ulike saker i lokalsamfunnet faktisk handlar om politikk. Politikk er på ein måte eit skummelt ord, seier Ida. Ordet politikk blir utruleg fort fjernt og utilgjengeleg, noko me trur me ikkje veit så mykje om, men det handlar jo igrunnen om det me meiner noko om. Og da er jo ungdom eigentleg interessert i politikk. Me tenkjer mykje om mange saker. Eg er til dømes opptatt av åfåein ny handballhall ibø. Det handlar jo istørste grad om økonomi og politikk, fortset Ida. Vil bli høyrt Oskar er einig. Me får faktisk moglegheit til åtaopp saker det ikkje er gjort noko med i bygda. Me kan vidareføre våre meiningar til dei som bestemmer og styrer. Det er bra, for dei trengst åbli høyrt, seier han. VAL 2011 Bø blad set fokus på kommuneog fylkestingvalet Veljartankar -Skal du stemme? -Kva er viktigast, parti eller person? -Kva for sak er viktig for deg? Ingeborg Engeset (69) Pensjonist, Bø Ja. Eghar to parti eg kan stemme på og i lokalvalet kan personar på listene avgjere Miljø er viktig -i eit vidt perspektiv. Utbygginga av Bø har vore lite gjennomtenkt. Finn Erik Kåsa (37) Møbelsnikkar, Heia Ja. I lokalvalet stemmer eg sjølvsagt etter person fordi eg ser etter visse kvalitetar i politikarane. Eghar ikkje ei fanesak, men er opptatt av at politikarane jobbar til bygdas beste. Herdis Tande Verpe (66) Pensjonist, Sentrum Ja. Personar er viktig, for ein ser fort kven som klarer åfåutført viktige oppgåver. Mange saker opptek meg, til dømes åfå fleire rom i Gullbring og eit nytt kunstgalleri til bygda. Jon Solberg (34) Musikar/gitarlærar, Breisås Ja. Lokalt blir valet personavhengig. Eg stemmer på dei eg har tru på og som har bein inesa. Egeropptatt av kvasom skjer iskulen.

13 VAL 2011 Torsdag 5. mai Ønskjer meir informasjon. Politikarane bør vise seg meir for oss unge, seier Ole-Henrik Forberg og Anette Lia. Vil vite meir Vel fire månader før kommunevalet veit ikkje Anette Lia (18) og Ole- Henrik Forberg (18) så mykje meir om lokalpolitikk, men litt meir tenkjer dei på den. Hilde Eika Nesje - tlf Førstegongsveljarar. Ein usikker, og ein som har bestemt seg for parti trur ho. Egveit at mange veletter personar når dei stemmer lokalt, men når ein ikkje kjenner nokon på listene og er generelt usikker blir det umogleg. Derfor er det tryggast å halde seg til det partiet ein kjenner best frå før, seier Anette. Ho synest at politikarane i Bø bør vise seg meir for ungdomen, kome og gje dei informasjon om kva dei står for. For mange unge føler at dei ikkje veit noko. Mevil jo gjerne vite meir, og følgjer med på det som er spennande, seier ho, og saknar meir «sladderpolitikk». Debattar. Og litt krangel. Det engasjerer. Dessutan viser det ofte partia frå ulike sider, meiner Anette. Har snust litt Eghar tenkt litt meir på kva eg skal velje, men er ikkje heilt sikker enno. Eg vil fortsatt vite meir. Mykje meir, seier Ole-Henrik, som har opplevd at ein jamngammal ungdom har snakka politikk med han sidan sist. Ein kamerat fortalde meg litt om sitt parti, kva det står for og slikt. Det var interessant, for eg følte at eg kunne identifisere meg med mykje av det partiet står for, seier han. Likevel er han fortsatt open, og vil helst vere det fram mot valet. Vil ha mekkehall Det finst jo saker som engasjerer meg. Eg er blant anna oppteken av korleis partia stiller seg til å skaffe nok skuleplassar. Sjølv skal eg ut i lære no, men om eg ikkje får lærlingplass vil eg gjerne vite at eg har noko anna å gå til, seier Ole- Henrik, som heller ikkje er heilt nøgd med fritidstilbodet i kommunen. Ungdom som likar mekking har ikkje så mykje åvelje i. Ein mekkehall kunne vore bra, seier han, og vil gjerne vite meir om dei enkelte partias syn på saken. Eg bestemmer meg ikkje enno. Eg snusar litt og tek gjerne imot litt informajon, avsluttar Ole- Henrik. Kjetil Brekke (81) Pensjonist, Sentrum Ja, det reknar eg med. Partiet er veldig viktig for meg. Eldreomsorg og utbygging av sjukeheimen ibø. Nina Verpe Haug (41) Rekneskapsførar, Hørte Ja! Fyrst og fremst personar i lokalvalet, men dei må tilhøyre eit av partia eg kan identifisere meg med. Eg er opptatt å forbetre skulen i alle ledd.

14 Torsdag 5. mai TALENT unge Stem fram eit lokalt talent! Vinnaren får kroner. ibø Sparebank 1 Telemark og Bø blad deler ut prisen Unge Talent i Bø. Prisen blir delt ut til talentfull bøungdom i alderen år som har utmerkt seg innanfor kultur, idrett og miljøarbeid. Den skal vere ei oppmuntring i det vidare arbeidet innanfor interesseområdet til vinnaren.talentprisen blir delt ut tre gonger i året, og er på kroner.kandidatar kan bli nominert fleire gonger,men ein kan berre vinne prisen éin gong. Jorunn Hellekås Lars Steinar Hefre Mari Elvira Førland Hari Begluk :fotball Jorunn har drive med fotball så lenge ho kan hugse,og for henne er den idretten livet. Ho går i 3. klasse på idrettslina på Bø vidaregåande skule,og har sjølvsagt fotball som fordjuping. Då ho gjekk på barneskulen spelte ho lenge på gutelaget. I to år fram til 9. klasse spelte ho både på guteog jentelaget. I dag spelar Jorunn for Skarphedin sitt damelag i fotball. Høgdepunkt i fotballivet har ho frå Vilbjerg-cup i Danmark, som ho vant saman med jentelaget i 10. klasse.ein annan opptur var då junior-jentelaget vann cupen i2007. :musikk Lars Steinar har alltid drive med musikk, og spelar fleire instrument som han sjonglerer mellom. I det siste har han drive mykje med song, og har utmerkt seg både i lokal- og russerevy.han har også opptredd i fleire andre samanhengar.trommer og bass har vore hovudinstrument, men han har etter kvart gått over til kassegitar og song, som han likar å opptre med. Han trur ikkje han vil bli musikar på heiltid, men opplever at musikk på amatørnivå er morosamt å halde på med. Lars Steinar går på idrettslina på Bø vidaregåande skule. :friidrett Mari begynte å spele fotball då ho gjekk på barneskulen, og allereie då var ho glad i å springe.i 14-årsalderen blei ho oppmuntra til åbegynne å trene friidrett, og sidan har ho gjort dette to gonger i veka. Mari går på idrettslina på Bø vidaregåande skule,med fordjuping i 3000-meter,så ho spring der òg. Ho har deltatt i ulike KM i friidrett, Gygrestolen opp,samt NM i terrengløp og 800 meter.mari trenar også yngre friidrettssutøvarar og er tatt ut som ung leiar i Norges friidrettsforbund, det vil seie at ho skal utdannast i trenararbeid. :fotball Hari studerer idrettsfag på Høgskulen i Bø, og har eit mål om å satse på fotball som leveveg i framtida. Han spelar på Skarphedins a-lag, og har drive med fotball sidan han var sju år gammal. Å ta steget vidare opp i divisjonane har han svært lyst til, og han har allereie trent litt med Notodden sitt lag i 2. divisjon, samt med a- laget til Odd. Han var med på Skarphedin sitt juniorlag som vant Scaw-cup i Danmark i fjor,og synest at kvalifiseringskampen som a-laget spelte mot Mandalskameratene på heimebane i fjor var eit høgdepunkt Slik kan du stemme: Send ein SMS til Skriv: <Talent> +<namnet på den du stemmer på>. NB! Berre ei stemme per telefonnummer. Kryss av namnet på den du stemmer på og send inn svarslippen under.porto er betalt. Svarfrist: Måndag 16. mai 2011 klokka Svarslipp Unge talent i Bø. Svarfrist: 16. mai 2011 klokka :sponsorar Bø Blad AS Svarsending Oslo Fyll ut kortet, klipp det ut og send det til Bø blad. Mi stemme går til: (berre eitt kryss) Jorunn Hellekås: Lars Steinar Hefre: Mari Elvira Førland: Hari Begluk:

15 jejk Torsdag 5. mai Nyheiter Idé og layout: En-to-tekst Frileiken forsvinn! Ei undersøking viser at frileik ute blir tatt bort til fordel for vaksenstyrte aktivitetar og dataspel. Før i tida var det mykje meir og samanlikna den med det vanleg at barna fann på eigne som var vanleg for 30 år leikar, og varv mange timar sidan. Barn bruker no mykje utandørs. No er dette i ferd meir tid framfor TV-skjermen med å forsvinne, meiner Norsk og datamaskina. Og uteleik er institutt for naturforsking. Dei ofte styrt av vaksne. har studert oppførsla til barna, Med og bestemme. Leiar og nestleiar i Ungdom mot narkotika, Cassandra Steffensen og Linda Lia er positive til at nokon frå organisasjonen kan bli med og bestemme kva tulipanpengane frå Lions skal brukast til. Bak Olav Anders Hellekås frå Lions t.v. og rektor John Anton Graff. Tulipanar mot narkotika Lions ibøsel tulipanar til overpris til folk og bedrifter. Pengane får Bø ungdomsskule glede av. Marta Kjøllesdal tlf Meselde 232 bukettar iår. Det gir cirka kroner i kassa. Pengane går,i år som i fjor,til Bø ungdomsskule og arbeid mot narkotika, seier Olav Anders Hellekås, ein av tulipanseljarane i Lions. Ifjor fekk dei inn kroner. Foto: Hilde Eika Nesje Heimen nøkkelen Nøkkelen til rusmisbruk blant unge er heimen, seier rektor John Anton Graff. Han støttar seg på Helsedirektoratet i den oppfatninga. Dessutan er rektor og direktorat einig iatalkohol og røyk er inngang til narkotika. Direktoratet har arbeidd med foreldre og grensesetjing og i 2008 snudde trenden. Forbruket går ned og debutalderen opp. Det er viktig, meiner Graff. Direktoratet trur deira kampanjar mot foreldre har vore medverkande, og Graff og ungdomsskulen på si side har også teke fatt i foreldra for å hindre at ungdommane misbrukar rus. Meveit at det er rusproblem med tunge brukarar ibø, og me veit at dei unge møter stoffifestsamanheng. Når dei unge kjem heim er det viktig at det er nokon som møter dei. Me har satsa mykje på foreldra, seier Graff. Pizza mot rus Blant dei tinga dei har gjort er å invitere foreldra og niandeklassingane saman til ein kurskveld. Barnepraten Deborah (11) Kva likar du aller best? Nasjonalretten til familien min, Injera frå Eritrea. Og så likar eg handball. Kva skal du bli når du blir stor? Doktor. Kor kan du tenkje deg åreise? Til Tyrkia. Tema var baking, hundedressur og liknande. Målet var at både vaksne og ungdommar skulle bli kjende med kvarandre. Det var veldig moro, seier to av elevane, Veslemøy Bø og May Irina Johannessen. Dei rår rektor til ågjere det same for neste års niandeklasse. Med og bestemme Organisasjonen Ungdom mot narkotika (UMN) har eit lag på Bø ungdomsskule. Graff foreslår at ein set ned ei gruppe med medlemmar frå UMN, Lions, skulen og foreldra som kan finne ut kva pengegåvafrå Lions konkret skal brukast til. Det vil leiar og nestleiar i UMN, Cassandra Steffensen og Linda Lia, gjerne at organisasjonen deira er med på. Kva likar du ålese? Egveit ikkje heilt. Kva ville du teke med til ei øde øy? Bikini. Dyre-nytt Gauken berrere om sommaren ag ku nejkj me t liab ek f år vni et -r o p ah dlte is t ifa ir aksi ult en va a rp li goyb jrj niag va m ia Når N. ag ku nu ag en breil t nu dg amo orag ks la rtke srø vo reaiugu ts le el r åp egine ah dn D. ie ava sk en f gu lg ena er si srerø vo are lre eie m i ptd å s mora ne iuj.il Hovudstaden tok ny varmerekord D teahoeenieh hte ra ovo er eni eh l lr geå v ma mrå a na eg sated ts daire i N ro ge OI. sol ste et d ie ilekdog tava mr eer ok,dr åd bteel åmi tl vo re02rgada dr ne 1 a. rp li ås. ava mrht dra atedlirørøf ov eråp eden itad va åer.t Nor Filmnytt for F barn! A X ÆB TB B NENGN T O P Æ Kva gjer du på fritida? Eg les, spelar piano og handball. Bokstav- o v P S T ØY NEG G EN GØY ppd belt opp ppdob tbe t opp Dobbelt pdobbe oppdobo p Film om tenåringsidol Veret et i Noregr eg 48 jenter heiter dette i Noreg, og 37 gutar.... Du har kanskje høyrt om Justin Bieber? Denne 17-åringen frå Canada som har bl ti eit av dei største tenåringsidola, både her i Noreg og i nesten heile verda. v Han blei faktisk oppdaga på YouTubeube og har hatt t ein eventyrleg karriere i ung alder. Historia om Justin Bieber gårr forf tida på kino,, og kjem snart på DVD. Filmen er i 3D, og passar eigentleg for heile familien. Verdsrekordar! Største blomsterbukett åp å e ti k jkj pøese tn ire yty ks lk aldn d b lbd eldi te spe et bmere 502 iv ts rfma dne ts rø ets lb mo ts re ub ek tnevi re ad D. neeb ts do av kijejk me i dn er e n or es!rete kn å åfå ie n ås nub kee t vajæjk ar ts ne d,!å Og snart kommer pinsen Byt litt om på bokstavene, og du får: Kom enorm steinsprang

16 Torsdag 5. mai Gypsypunk og balkanbea Kartfestivalen på Gvarv slår til igjen. Til årets festival kjem eit av verdas mest ettertrakta liveband. Øystein Akselberg tlf Sigøynarpunkbandet Gogol Bordello vil garantert lage fest og fyrverkeri i Farstadparken laurdag 20. august. Det amerikanske bandet er Kartfestivalen sin absolutt største bookingifestivalens sju år lange historie. Bandet blei etablert inew York i1999 og har sidan gjeve ut seks plater. Dei siste åra har Gogol Bordello spelt på dei største festivalane verda over, som Coachella (USA), Glastonbury (England) og Fuji (Japan). Musikken blir karakterisert som gypsypunk og balkanbeat og linken mot både sirkus og teater er tydelege. Rekordhonorar Festivalleiar Bjørn Thore Andreassen legg ikkje skjul på at dette er eit band som sprenger alt av tidlegare økonomiske rekordar. Mehar kjempa med nebb og klør og pengar for åfådette bandet, seier Andreassen, og kan røpe at berre Gogol Bordello sitt honorar er større enn heile festivalbudsjettet i2009. Årets artistbudsjett ligg elles på 1,2-1,3 millionar kroner. Kartfestivalen har fått bandet til å utvide Europaturnéen med ein dag før det reiser heim til NewYork for åtaferie. Meersikre på at dette bandet gjev oss eit godt løft i publikumstalet, seier Andreassen skråsikkert. Stort festivalband Gogol Bordello spelte på Roskilde ifjor foran hoppande publikummarar på den orange scena. Festivalen sjølv rangerte konserten på topp-trelista si gjennom tidene. Gogol Bordellos liveshow er legendarisk. Bandet kokar sin avsindige gypsypunk saman med sirkus- og teaterelement, og det heile endar med eit psykosurrealistisk gjøglarrockshow, sa Dagbladet etter bandets konsert på Roskilde, og tok fram terningkast seks. Då Gogol Bordello var på sitt siste besøk i Noreg, på Øyafestivalen i fjor,gav Stein Østbø i Dagbladet konserten terningkast seks. Han samanlikna bandet med norske Kaizers Orchestra. Eksklusivt fyrverkeri Konserten under Kartfestivalen er eksklusiv for Noreg i Gogol Bordello går på scena som nest siste band laurdag 20. august. Frå før har festivalen slept britiskethe Waterboys som er headliner fredagskvelden. Kartfestivalen er allereie i gang med billettsalet og har lagt ut festivalpass og dagsbillettar for kvar av dagane. Sigøynartilstandar på Gvarv. Kvartetten bak Kart-festivalen har latt seg inspirere av headlineren sin, Gogol Bor Kåsin og Bjørn Thore Andreassen. Gogol Bordello. Det verdskjende bandet avsluttar sin store sommarturné med å spele i Farstadparken på Gvarv. Pressefoto Frontfigur. Eugene Hutz er eit fyrverker

17 Torsdag 5. mai t på Kart Big Mama Allpax. Audun Haukvik gjev ut plate til hausten og spelar på Kartfestivalen. Lokale godbitar dello, og iført seg sigøynerklede. F.v. Eva Rismo, Øyvind Dahle, Jo Henning Kartfestivalen trakk opp to lokale band av sigøynarhatten samtidig med slepp av headlineren Gogol Bordello. Øystein Akselberg I god Kartfestivalånd lar arrangørane lokale band og musikarar i starten på si karriere dele scenegolv med etablerte verdsnamn. Så langt har Kartfestivalen slept to lokale godbitar: Audun Haukvik sitt Big Mama Allpax og Akkerhaugenbandet Humbucker. Big Mama Allpax Audun Haukvik har jobba med sitt soloprosjekt i to år. Til hausten kjem det endeleg plate. Bandet hans har fått namnet Big Mama Allpax og husar markante telemarksmusikarar. Bandet skal ha fire konsertjobbar i sommar og ein av dei garantert største blir under Kartfestivalen. Mange vil kjenne Haukvik som mannen bak stemma i bandet Up to Fly. Haukvik sjølv set musikken i ein slags bluesbås. Humbucker frå låven Humbucker blei danna i 1998 og høyrer heime i Midt-Telemark, nærare bestemt på ein låve på Akkerhaugen. Bandet lagar sine eigne låtar og spelar ein tradisjonell form for rock n roll. Ibandet finn me Jan Anders Bøen på vokal, Vidar Svanheld på gitar, Jon Petter Pershaug på gitar, Lars Stian Havraas på bass og Geir Arne Dale på trommer. Me lever av jordeple og hardt arbeid, seier trommis Dale, og forklarar at dei ti låtane på plata er alle sjølvlaga og snikra saman i øvingslokalet i eit uthus på Akkerhaugen. Utavlåven gjekk jordepla og inn kom det rock n roll, seier Dale med eit smil. I 2011 lanserer Humbucker debutplata si med tittelen «r.o.c.k.s». Plata blir spelt inn i Urban Sound Studios i Oslo med multiinstrumentalist og lydguru Thomas Wang som produsent. Mix og mastering blir gjort i USA av den legendariske stjerneprodusenten Beau Hill, som er ansvarleg for over 50 millionar selde plater på verdsbasis. Eikul plate må ha eit kult cover, tenkte gutane, og fekk like godt engasjert Hugh Gilmour i England til å ta seg av saka. Gilmour har designa for band som Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin og Whitesnake. På Kartfestivalen blir det platerelease. Metrur plata vil få ein flott soundmed ein kar som Beau Hill bak spakane, seier Geir Arne Dale. i på scena. Han er også ein ettertrakta filmskodespelar. Pressefoto Humbucker. Vokalist Jan Anders Bøen (t.v.) og trommis Geir Arne Dale kjem til Gvarv.

18 Torsdag 5. mai Russen øvde på ulykker Etter å ha prøvd promillebriller, bråstopp, livredning og brannsløkking fekk årets russ sjå korleis brannmannskap, politi og ambulanse frigjer folk frå bilvrak. Marta Kjøllesdal tlf Det var ein ekkel følelse, seier Linda Omtveit frå Kviteseid. Ho var ein av statistane iden simulerte ulykka som avslutta den praktiske delen av trafikksikkerheitsdagen på Bø vidaregåande skule sist måndag. Omtveit var den som vart sitjande i baksetet på ulykkesbilen for åtavare på dei to som sat fast medan hjelpemannskapa klypte opp bilen for åfrigjere dei. Det var veldig verkeleg. Eg kjende meg hjelpelaus då eg sat der og dei to sat fast, seier ho. I periodar var dei tre dekte av teppe for å unngå glassplintarnår bilrutene skulle knusast. Hjelper det mot russeulykker? Det blir meir realistisk kva som skjer, meiner ho. Bråstopp Før russen kom så langt hadde dei gått gjennom fleire aktivitetar. Det varhardare enn eg hadde trudd, sa Ann Kristin Bråthen frå Drangedal då ho hadde prøvd bråstoppen. Det er eit bilsete som sklir i mellom åtte og ti kilometer i timen for så å bråstoppe. Sjølv med så liten fart fekk Bråten vondt i bakhovudet med det same, og det hagla med åtvaringar frå dei som hadde prøvd til dei som sette seg isetet. Det er statens Vegvesen som har apparatet. Vegvesenets folk stilte også med promillebrille. Dei gjorde at elevane så omtrent som om dei hadde promille. Med brillene på skulle dei prøveåfølgje ein strek og stige over eikanne. Neste som hovmeisteren, var kommentaren til fleire. Frigjering. Mannskap frå brannvesen og ambulansetenesta arbeider med å frigjere dei to som sit fast. Hovmeisteren er frå det klassiske programmet NRK syner kvar julaftan. Brannsløkking Livredning tok folk frå ambulansen seg av og elevane fekk prøve seg på munn til munn og hjartekompresjon. Fleire fekk også prøve seg på å sløkkje brann. Birgit Marie Tjønntveit var ei av dei. Det var annleis enn eg tenkte, seier Tjønntveit. Det er Statens vegvesen som står for arrangementet, opplyser Bjørn Tveiten ved Bø vidaregåande skule. Han tykkjer det er eit flott arrangement. I tillegg til dei som alt er nemnde stiller også politiet med folk for ågjere det heile så realistisk som mogleg. Årets elevar var flinke. Eg håpar at det verkar positivt, seier Tveiten. Vondt. Ann Kristin Bråthen, Drangedal, kjende bråstoppen. Det gjorde vondt i bakhovudet. Tidlegare bøhering. Martin Skjekkeland, som i ti år var tilknytt Høgskulen i Bø, har gjeve ut bok om dialektar. Ny bok om norske dialektar Rett før jul gav tidlegare bøhering Martin Skjekkeland ut boka «Dialektlandet». Boka er meint åvera interessant for folk flest, også for studentar i morsmålet. Me veit at det er interesse for dialektar her ilandet. Når me møter ein person me ikkje kjenner frå før,er det naturleg for oss å høyra etter korleis han eller ho snakkar. Tidt blir det til at me for eksempel seier: «Eg høyrer at du er vestlending». Ieit anna tilfelle kan me koma med spørsmålet: «Er du frå Telemark? det høyrest slik ut for meg.» I «Dialektlandet» prøver forfattaren på ein enkel måte åkasta lys over norsk talemål før og nå. Det gjeld framveksten av dialektane våre, opphavet til dialektgrensene, endringane i dagens dialektar og så bortetter. Skjekkeland viser også korleis ein kan dela inn dialektane våre i større hovudområde. Her ilandet har me eit «språkleg klima» der dialektbruk er godtatt på dei fleste samfunnsområda og me er kjende for stor toleranse for språkleg variasjon både i tale og skrift. Forfattaren prøver å svara på kvifor det er slik. Itillegg drøftar han tilhøvet mellom språk og samfunn. Dialekten som del av identiteten vår har ein sentral plass idette bildet. Med aukande innvandring til Noreg har landet vårt gradvis blitt eit meir fleirspråkleg og fleirkulturelt samfunn enn det var før. Mange nye språk har kome til som eit markant innslag i det norske språksamfunnet. Dette er ein ny situasjon som også blir drøfta i «Dialektlandet». Også særtrekk ved ungdomsspråket, nettspråket og språket på mobiltelefonen høyrer med iskildringa av norsk språk i dag. Kva er «slang» og kva er kebabnorsk»? Forfattaren fortel oss om desse særvariantane av det norske språket. Til slutt i boka finn ein eit oversyn over samisk og kvensk språk og kultur. Martin Skjekkeland er profes-

19 Torsdag 5. mai ALLE VARER * -30% Sløkte brannen. Birgit Marie Tjønntveit, Bø, sløkte brannen raskt og effektivt. * Gjelder ikke tilbudsvarer. Møbler -20% Tilbudet gjelder FREDAG 6.- og LØRDAG 7. mai Åpningstider: Mandag - torsdag Fredag Lørdag Ulykkesstaden. Ein gjeng russ kjem først til ei ulykke. Kva gjer ein så? Arne - din lokale eiendomsmegler i Bø essenz Svimmel. Briller som gav syn omtrent som ved to i promille gjorde Jorunn Hellekås frå Bø svimmel. Reddar liv. Erik Steinsrud (framme t.v.), Dylan Huizenga, Martin Torstveit (bak t.v.) og Jostein Haugland øver på livredning. sor i nordisk språkvitskap ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Han har mellom anna skrive bøkene Dei norske dialektane (1997), Dialektar i Noreg (2005) og Språk og samfunn i endring (2009). Martin Skjekkeland var i ti år, frå 1972 til 1982, knytt til Telemark distriktshøgskule. Han var aktiv i Bø mållag og elles i kulturlivetibø. Arne Junker Østensen Avd. Bø/Notodden Mobil: Dialektlandet. Boka er rikt illustrert med bilete og kart.

20 Torsdag 5. mai Lokallitteratur på topp Lokalhistorie frå Telemark og nærliggande område er populært lesestoff blant lånarane på Telemarksbiblioteket, ja, meir populært enn kriminallitteratur til påske. Bygdesoga frå Gjerstad i nabofylket Aust-Agder toppar lista over mest utlånte bøker ved Telemarksbiblioteket, tett følgd av «Vannveien inn i Telemark» av Ole Bjørn Ulsnæs. Nibindsverket om Valle kommune i Setesdal, Hjartdalsoga og Hitterdalsboka er også høgt oppe på lista over dei mest utlånte bøkene. Overskot for eigedomsselskap Bø Kommunale Eigedomsselskap hadde 3,6 millionar kroner i driftsinntekter i fjor. Driftsutgiftene var på 2,3 millionar kroner, medan netto finanskostnader var på litt under ein halv million i minus. Årsresultatet før skatt vart dermed kroner. Gjeldaerpå15millionar kroner og gjeld og eigenkapital på 17.8 millionar. Selskapet er heileigd av Bø kommune. Vårkonsert med Akantus Koret Akantus har fått spesialskriven musikk og er blant dei få som får synge dikt av Jan Erik Vold og Stein Mehren. No kan du både lytte og synge med. Marta Kjøllesdal tlf «Syng med kånn» lokkar Akantus. Koret vil ha folk til både å lytte og synge med på vårens avslutningskonsert på Skoghaugen laurdag 7. mai. Styreleiar Laila Kvamme er ikkje heilt sikker på allsongrepertoaret, men trur det blir noko vårleg. Det blir ialle fall noko som folk kan synge med på. Tekstar blir delt ut, så det treng ein ikkje uroe segfor. Vold og Mehren Når det gjeld korets konsertrepertoar så er det spennande og med stor spennvidde. Det er ikkje mange som får lov åsetje tone til Jan Erik Volds musikk. Det har me fått lov til. Komponist og jazzmusikar Stefan Forssén har sett tonar til diktet «Bølge», fortel Kvamme. Musikken til diktet var elles ei av gåvene koret fekk då det hadde sitt 15-årsjubileum i fjor. Då fekk det også tone til Stein Mehrens dikt «Jeg holder ditt hode i mine hender, som du holder mitt hjerte idin ømhet». Stein Mehrens dikt kan ikkje vere enkle åsynge? Nei, innrømmer Kvamme. Og enklare blir det ikkje av at Afrikanske hymner og bånsull. På vårkonserten til Akantus blir det ein variert meny. Det blir også sjanse til å synge med for publikum. Ingeborg Fangel Mo sit på pianokrakken. Foto: Akantus komponisten er jazzmusikar. Dei som vil sjekke om koret klarar brasane må altså møte på Skoghaugen. Men det blir meir spennande musikk å høyre, blant anna eit par afrikanske hymner, songar av Evert Taube, Elisabeth Hermodsson, Henning Sommero, Alf Cranner og Halldis Moren Vesaas. Det blir også bånsull, bruremarsj og religiøse folketonar. Ønskjer fleire songarar Koret har i skrivande stund 22 stemmer å synge med. Det har fått fleire nye songarar siste året, men det vil gjerne ha endå fleire. Kvamme legg ikkje skjul på at ho ønskjer potensielle koristar på konserten slik at dei kan bli lokka med. På høgda hadde koret 30 medlemmar.ei«kickoff»-helg til hausten skal også vere del av rekrutteringsarbeidet. Til Tsjekkia Koret kan også freiste med ein tur til Tsjekkia til neste vår. Ein tsjekkisk student har funne vengen til koret, saman med fleire andre studentar. På turen blir det konsertar, besøk hjå lokale kor med meir. Dei som vil bli med på turen, må bli med i koret, seier Kvamme. Tilåleie seg gjennom notar og tekst har koret ein dansk dirigent, Jørgen Andersen. Øvingane kvar veke tek songpedagog Ingeborg Fangel Mo seg av. Ho er utdanna mezzosopran frå musikkkonservatoriet i København og busett ikviteseid. Vil ha med fleire. Laila Kvamme håpar å rekruttere fleire medlemmar til Akantus, både gjennom vårkonserten, kickoff og Tsjekkiatur. Edy Poppy lanserer ny bok Edy Poppy. Lanserer bok på Kafe K i Porsgrunn fredag. Bøjenta Ragnhild Moe gjev utnybok under kunstnarnamnet Edy Poppy. Øystein Akselberg tlf Edy Poppy lanserer fredag si nye bok «Sammen. Brudd». Osebro AS arrangerer derfor ein stor bok- og musikkveld på Kafe K denne kvelden. Boka er ei novellesamling om menn etter samlivsbrot, og er plukka ut som månadens bok i Elle imai. «Om intense parforhold og surnet begjær», seier Elle, og spår at boka blir ein ny kultklassikar. Under lanseringa blir ein samtale mellom Anne Lill W. Aas og Edy Poppy. Det blir òg kommentar ved psykolog Karl Petter Ørvik, samt opplesing og høve til spørsmål. I tillegg til bokpresentasjonen blir det konsertinnslag med Elias Akselsen, samt duoen Torun Eriksen &Rune Klakegg. Som eit spesialtilbod for kulturinteresserte i Bø set arrangøren opp eigen busstransport frå Bø stasjon. Edy Poppy erfødt i1975 og har vakse opp ibø. Sidan har ho tilbrakt fleire år i Montpellier, London og Berlin. Ho har publisert ei rekkje tekstar iantologiar og tidsskrift. I2005 debuterte ho med romanen «Anatomi. Monotoni». Den har blitt oversatt til tysk, italiensk, finsk og polsk. Novellesamlinga «Sammen. Brudd.» er hennar andre bok. Lanserer ny bok. Ragnhild Moe som er oppvaksen i Bø.

Ung & engasjert Om Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene sitt Ung & engasjert-arbeid.

Ung & engasjert Om Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene sitt Ung & engasjert-arbeid. «har vore ei påminning om å bruke ungdommen» Bjørn Sletten, Dølen. Side 8 Yousef Shamari (18) var en av flere unge som skrev valgkronikk på oppdrag fra LLA. Side 12 Hva mener unge om lokalavisene? Side

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil 16-20 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr. 66 109. årg. løssalg

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4.

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4. Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 1. oktober 2013 Nr. 71 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Opnar i dag Leiar...motivasjon for framtida... Side 4

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 17 DESEMBER 2009 NR 47 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Flotte konsertar I helga var det førjulskonsertar

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Stengjer i sommar. 19 90 39,80 pr. kg. Lat oss teste synet ditt! Stort opplag neste veke - bygg, hus og heim PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Stengjer i sommar. 19 90 39,80 pr. kg. Lat oss teste synet ditt! Stort opplag neste veke - bygg, hus og heim PERIODISK KØYRETY- KONTROLL SYNSTE MØRE TORSDAG 11. MARS 2010 1 Frisørloftet Nina og Else Langope kvar torsdag Timebest. 958 81 785 TORSDAG 11 MARS 2010 NR 10 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kiropraktikk for fleire Henriette Svendsen driv til

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer