Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?"

Transkript

1 Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Erling J. Solberg mfl.

2 Dagsorden: Bakgrunn Evaluering av sett elg og sett hjort Finansiert av Miljødirektoratet Viktige antagelser Metoder Resultater elg Kan vi gjøre det bedre? Hva med hjorten? Konklusjon

3 Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer alle ledd Billig Elg Hjort

4 Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer alle ledd Billig Men bra? Sett elg Sett hjort Ericsson & Wallin 1993 Solberg & Sæther 1999 Ericsson & Wallin 1999 Gangsei 1999 Sylven 2000 Rolandsen mfl Solberg mfl Rønnegård mfl Solberg mfl Ueno mfl Veiberg mfl Mysterud mfl. 2007

5 Ulike metoder for bestandsestimering: Formelle estimeringsmetoder Estimater er anslag for ukjente størrelser Nøyaktige verdier med usikkerhetsestimat Distance sampling Pellet group counts Fangst-merking-gjenfangst (observasjon) Indeksmetoder Indekser er korrelert med den ukjente størrelsen (bestanden) Vanligvis ingen usikkerhetsestimat Presise (i beste fall), men ikke nøyaktige (relative verdier) Sett elg-indekser (sett elg pr. jegerdag, kalv pr. ku, ku pr. okse)

6 Hvorfor varierer bestandsindeksene mellom år? Fordi bestanden varierer? Bra!! Tilfeldigheter påvirker indeksene? Utvalgsstørrelsen Rapporteringsfeil Systematiske feil påvirker indeksene? Ikke bra!! Systematiske endringer i oppdagbarheten

7 Hva begrenser bruken av indeksmetodene? Ukjent oppdagbarhet Andelen av bestanden en jeger kan forvente å se på en gitt dag År 1: Oppdagbarheten = 0,5 elg pr. jegerdag / 10 elg i bestanden = 0,05 (= 5 %) Antar konstant oppdagbarhet mellom år År 2: Oppdagbarheten = 0,7 elg pr. jegerdag / 14 elg i bestanden = 0,05 (= 5 %) Varierende oppdagbarhet mellom år År 3: Oppdagbarheten = 0,7 elg pr. jegerdag / 10 elg i bestanden = 0,07 (= 7 %) Viktig med kunnskap om oppdagbarheten og hva som fører til at den varierer

8 Hva påvirker oppdagbarheten? 1. Observerbarheten: Dyrenes atferd Kjønn, alder mattilgang Observasjonsforholdene Vegetasjonsforhold, terrengforhold, værforhold 2. Søkeeffektiviteten: Jegererfaring Jaktmetoder Områdebruk Ikke alle områder er like attraktive Varierende jaktinnsats

9 Andre forhold som påvirker indeksene presisjon? Tidsmessig variasjon i områdebruk Sesongtrekk til vinterområder Romlig heterogenitet Noen områder er mer attraktive og produserer flere dyr Tetthetsøkning eller arealøkning Vi jakter mens vi observerer Bestandsindeksene er basert på alle observasjoner Varierende jakttrykk på ulike kjønns- og aldersgrupper endrer bestanden

10 Graden av samvariasjon: Sammenligne med uavhengig mål på bestandstetthet Rekonstruert basert på kohortanalyse 16 elgbestander (Nord-Trøndelag) 3 hjortebestander

11 Relativ verdi Positiv samvariasjon, men varierende presisjon:

12 Positiv samvariasjon, men varierende presisjon: Kun % forklart Variasjon mellom områder 23 % (Krødsherad) - 94 % (V-A) Lavere enn maksimalt, men likevel bra Tidsforsinkelser Eks. Krødsherad og Ringerike Lavere enn proporsjonalt forhold Gjennomsnitt = 0,93 0,29 (Valle) 2,77 (V-Slidre)

13 Hvorfor så lav presisjon? Bestandsrekonstruksjon Feilestimat særlig siste år Varierende dødelighet utenom jakt Vi jakter mens vi observerer Relativt likt avskytningsmønster gjennom perioden Romlig heterogenitet Elgen benytter hele arealet Varierende rapportering Høy rapporteringsfrekvens Noen unntak Varierende oppdagbarhet

14 Antall timer jaktet Oppdagbarheten av elg i norske bestander: I gjennomsnitt ca. 0,06 (6 %) 10 jegere vil se 60 % så mange elg som finnes i et 10 km2 område Stor variasjon mellom områder Størst oppdagbarhet i fjellrike områder Synkende oppdagbarhet med økende bestandstetthet Men stor variasjon Atferdsendringer? Mindre av jaktdagen benyttes til jakt når avskytningen er høy Ikke i alle områder (NT: 6,1 / 6,2)

15 Synkende oppdagbarhet med økende jaktinnsats 30 % økning i antall elg sett ved dobling av jaktinnsats Forventet 100 % økning Stor variasjon mellom områder 0 (Krødsherad) 1,4 (V-A) Bedre presisjon med antall elg sett (uten å justere for jaktinnsats)

16 Høy jaktinnsats mindre effektiv jakt! Jegere fordeler seg ikke tilfeldig Velger de mest optimale jaktområdene (postene) først Mer marginale områder tas i bruk når jaktinnsatsen øker Synkende oppdagbarhet i snitt Kansellering av tidligere observerte elg Andelen kansellerte observasjoner øker med økende antall jegere Men ingen jaktdagsverk kanselleres Færre elg sett pr. jegerdag med økende jaktinnsats

17 Er skutt elg pr. jegerdag bedre enn sett elg pr. jegerdag? Ofte benyttet indeks (CPUE) Mindre datamateriale Ikke alltid registrert Sårbar for endringer i kvotesammensetning Ingen kansellering av «observasjoner» Jevnt over bedre presisjon Sett pr. jegerdag: % Skutt pr. jegerdag: % Mer proporsjonal med tettheten 1 : 1

18 Kan vi gjøre det bedre? Kortere observasjonsperiode? Data kun fra første jaktuka? Alle jakter Homogene jaktforhold Mindre effekt av jakta Lettere å føre skjema Likevel lavere korrelasjon 0,87 vs 0,92 Færre observasjoner? Ujevn fordeling av jegere og elg? Mer relevant når jaktsesongen utvides?

19 Sett elg pr. jegerdag Kan vi gjøre det bedre? Alternative modeller Ekstrapolering fra statistisk modell: Krever kunnskap om tidligere bestandsstørrelse Forandring i kjønnsrate: Endringer i løpet av jakta Stabil oppdagbarhet «Removal modeller»: Nedgang i sett pr. jegerdag i løpet av jakta Stabil oppdagbarhet Integrerte bestandsmodeller Informasjon fra flere kilder Bayesisk tilnærming

20 Kan vi gjøre det bedre? Overvåke kontrollparametere Variasjon i antall vald, jaktlag, jegere og jegerdager Variasjon i andel skjema innlevert Variasjon i indeksverdier mellom jaktlag Endringer i jakttidspunktet oksefredning Variasjon i jaktmetoder eller strategier Endringer skogforhold og klima (snø) Krever: Data innlastet på dag- og valdnivå Tilleggsinformasjon

21 Oppsummering og konklusjon: Sett elg-indeksene avspeiler stort sett endringer i bestandsegenskapene men ikke alltid Lav presisjon skyldes hovedsakelig varierende oppdagbarhet mellom år Oppdagbarheten av elg synker ofte med økende bestandsstørrelse og økende jaktinnsats Overvåking av enkle kontrolldata, særlig jaktinnsatsen, kan forenkle tolkningen av sett dyr-data Data på jaktfelt og dagnivå bidrar til bedre oversikt over årsaksmekanismene og gir håp om bedre modeller på sikt Med representative overvåkingsbestander kan vi spore endringer i oppdagbarhet over tid og beregne regionale justeringsfaktorer

22 Takk for oppmerksomheten

23 Hva så med hjorten? Korte tidsrekker Svak statistisk styrke Lav bestandsvariasjon Varierende presisjon Høy i Kvinnherad Lav i Sogn og Fj. Og i S-Trøndelag Også lav presisjon for de demografiske ratene Sett kalv pr. kolle Sett kolle pr. bukk Sett spissbukk pr. bukk

24 Forskjell mellom bestandstetthet og bestandsstørrelse År 1: Bestandsstørrelse = 5 Bestandstetthet = 0,4/km2 Effektiv tetthet = 1/km2 År 2: Bestandsstørrelse = 12 Bestandstetthet = 1/km2 Effektiv tetthet = 1/km2

25 Forskjell mellom bestandstetthet og bestandsstørrelse År 1: Bestandsstørrelse = 5 Bestandstetthet = 0,4/km2 Effektiv tetthet = 1/km2 I tillegg: Manglende registrering av jaktinnsats på dager uten observasjoner Høye observasjonsrater selv i perioder med lav bestandsstørrelse

26 Kalv pr. kolle Kumulativ andel hjort felt (%) Andre forhold Tidsmessige variasjon i områdebruk Lang jaktsesong (1/9 23/12) Varierende trekktidspunkt Når felles hjorten? Atferdsforskjeller gjennom jaktsesongen Varierende oppdagbarhet mellom kjønn- og aldersklasser Innmark Utmark Uke

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? E. J. Solberg, V. Veiberg & C. Rolandsen Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer

Detaljer

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 1043 Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial Solberg, Erling J. Veiberg, Vebjørn Rolandsen, Christer M. Ueno, Mayumi Nilsen, Erlend B. Gangsei, Lars E. Stenbrenden, Magnus

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland *

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? Økonomiske analyser 4/2002 Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur.

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Odd Vaage, forsker Jan-Erik Solheim, professor (emeritus) I kommentarer til innlegg om klimaet i forskning.no er det reist spørsmål om sammenhengen mellom CO 2 og

Detaljer

Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. Guro Oudenstad Strætkvern

Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. Guro Oudenstad Strætkvern Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. The use of different over- and underpasses by moose (Alces alces) along four main roads in the Eastern Norway.

Detaljer

Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner ROAR Riktig Organisering Av Ressursene Arbeidsgruppen Marit Johanne Berg (hovedtillitsvalgt Norsk sykepleier forbund) Roger Santokhie (utviklingsseksjonen) Rita Myrseth (assisterende

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Utdanning 2009 Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Anders Bakken, NOVA Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Innledning Det er vel kjent at hjemmet spiller en vesentlig

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer