Ordinære andelseiere: Eiendoms- og Byfornyelsesetaten, forvaltningsavdelingen 3 1 Tjenesteleiligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinære andelseiere: 300 300 Eiendoms- og Byfornyelsesetaten, forvaltningsavdelingen 3 1 Tjenesteleiligheter 1 304 296"

Transkript

1 A/L DISEN BORETTSLAG ÅRSBERETNING Andelseiere/medlemmer. Pr. 31. desember 2008 var laget sammensatt slik: Ant. leiligheter: Ant. stemmeberettigede: Ordinære andelseiere: Eiendoms- og Byfornyelsesetaten, forvaltningsavdelingen 3 1 Tjenesteleiligheter Styret. Lagets styre har bestått av: Elisabeth Frøberg Edwin Schomacker Karin Thorsen Frank Bakkejord Rune Dahl Dagrun Berg Disenveien 13 (styreleder) Disenveien 41 (nestleder) Disenveien 43 (styremedl.) Disenveien 7 (styremedl.) Disenveien 21 (varamedl.) Disenveien 27 (varamedl.) Det har i perioden 2008/09 var avholdt 14 styremøter. 3. Valgkomite. Valgkomiteen har bestått av: Hjarle I. Sundgården Disenveien 35 Frode F. Mæland Disenveien 27 Kirsten Landaas Disenveien Vedlikehold Hus på den store lekeplassen ble malt. Ny sand i sandkassene og nye leker ble innkjøpt. Nytt lekeapparat ved nr. 47 og sandkasse bak nr. 15. Fjernet gamle tørkebåser ved nr. 11. Nytt tørkestativ montert. Fjernet en del busker og trær for å lage uteplass. To nye hagemøbelgrupper innkjøpt. Ny kjellerbod nr.19 Service på 3 kjølerom. Malerarbeider, mur v. nr.27 og transformatorstasjonene. 1 ny varmrulle og 2 nye maskiner til vaskeriene. 5. Vedlikehold 2009.

2 Hms arbeid med fokus på brannsikkerhet. Internkontroll av borettslaget med Oslo Brannvesen Informasjonsskriv med vedlegg og egenkontrollskjema til alle beboerne i borettslaget. Tilbud om brannkurs til beboerne. Montering av ledelys oppgang og nødutgang nr. 27 Innhenting av info og pris på seriekoblet brannalarmsentral nr.27 Innhenting av info og pris seriekoblede røykvarslere oppgang og vaskerier. Hovedvask av vaskerier. Oppussing av 1 vaskeri. Innkjøp ny snøfreser. Kartlegging av bruk av kjøleboder. Asfaltarbeider. 6. Grøntarealer. Også i 2008 ble det plantet flere epletrær og bærbusker i borettslaget. Alle kirsebærtrærne som står langs turveien og frukt og bærbusker rundt omkring er plantet til glede for beboerne i borettslaget vårt. Det er bare å plukke når den tid kommer! Mange benytter sommerkveldene til å grille utendørs med gode venner og naboer. Fellesgrill på hovedlekeplassen er et yndet samlingssted. Og nesten! alle er flinke til å rydde opp etter seg. 7. Disenveien 31. Den store saken i 2008 var uten tvil kjøp og rehabilitering av butikkgården. Som kjent ble det besluttet på ekstraordinær generalforsamling i desember 2007 å kjøpe gården tilbake. Gården,som hadde fått tilnavnet spøkelsesgården, var i ferd med å skjemme ut hele borettslaget. Da gården ble kjøpt ble det bl.a. på årsmøtet antydet at styret ønsket å få etablert en liten kafé i bygget, og at resten av seksjonen skulle leies ut til en navngitt leietaker som selv skulle pusse opp lokalet mot en avskrivning av oppussingskostnadene i leien. Denne leietakeren trakk seg overraskende, og det ble da klart av A/L Disen Borettslag selv måtte ta arbeidet med å rehabilitere lokalene og finne en ny leietaker. Dette har vært en meget krevende oppgave, både med hensyn til nødvendig rehabilitering av lokalene og å finne nye leietakere. Nå fremstår gården som et hyggelig samlingspunkt for borettslaget. Kafeen er flittig besøkt av beboere og andre som koser seg i de fine lokalene. Legesenteret åpnet i februar med plass til nye pasienter. Kjellerlokalene er leid ut til et firma som arbeider med lydanlegg. Det er styrets oppfatning at dette store løftet vil bety mye for trivselen i borettslaget. Se for øvrig pkt Trivsel og miljø. Vi har et godt bomiljø på Disen. Det er en god blanding av ulike aldersgrupper i borettslaget, og det er viktig at alle skal føle tilhørighet. Toleranse og hensynsfullhet er nøkkelord for å få til et godt bofellesskap. En av de gode måtene å styrke fellesskapet på er å gjøre ting sammen. Vår dugnaden kan være en slik ting. Det er mange oppgaver som venter for å gjøre utearealene fine til en ny sesong! Dersom du har mulighet til å delta anbefales du å være med. Borettslagets årlige grillfest i august er et annet sted for fellesskap. Du er herved invitert til en hyggelig kveld med gode naboer! Som tidligere nevnt er det satt ekstra fokus på brannsikkerhet i borettslaget. Husk at du som beboer er den viktigste faktor for å øke sikkerheten rundt deg! 9. Salg av fem tjenesteleiligheter i Disenveien 27.

3 Borettslaget har i 2008 solgt fem tjenesteleiligheter i Disenveien 27, tre 1-roms leiligheter og to 3-roms leiligheter. Samlet salgssum for disse leilighetene var kr ,-. Samlede salgskostnader utgjorde kr ,-. Av dette utgjorde kr ,- provisjoner (inkl. mva.). Øvrige salgskostnader var kostnader til oppussing til leilighetene for salg, annonsekostnader, takstkostnader, visningskostnader, utarbeidelse av prospekter, fotografering. Netto salgssum ble kr ,-. I regnskapet er inntekt salg leiligheter i Disenveien 27 oppført med kr ,-. Differansen mellom dette beløpet og kr ,- nemlig kr ,- er tatt med som driftskostnader. Ved gjennomgang av alle kjente påkostninger i borettslaget fra 1961 og frem til i dag, og med utgangspunkt i andel og innskudd for tilsvarende leiligheter i 1961, samt kostpris- regulering fra 1961, har vi kommet frem til en inngangsverdi for 3-roms leilighetene på kr ,-. Inngangsverdien for 1-roms leilighetene er kr ,-. Med dette utgangspunkt har vi beregnet skattbar gevinst ved salget til kr ,-. 28 % av dette beløpet er kr ,-. Jfr. sirkulære datert Refusjon skattekostnader pga. salg av fem tjenesteleiligheter i Disenveien 27. Sirkulære datert orienterte om gevinstbeskatning mv. på grunn av salget av de fem tjenesteleilighetene. Det presiseres i denne anledning at anmodning om opplysninger om navn og kontonummer for refusjon av skattebeløpet, må sendes til forretningsfører senest i løpet av mai måned Kjøp av Disenveien 31 - Salg av fire boligseksjoner og rehabilitering av seksjon nr. 1. Av note 13 til regnskapet fremkommer det at Disenveien 31 ble kjøpt for kr ,- + dokumentavgift/tinglysningsgebyr på kr ,- = kr ,-. I 2008 er det i alt brukt kr ,93 til nødvendig rehabilitering for å kunne bruke/selge boligseksjonene og å få leid ut næringsseksjonen. Fire boligseksjoner ble etter en mindre rehabilitering solgt for kr ,-. Etter fradrag for salgskostnadene på kr ,- ble netto salgssum kr ,-. Spørsmålet om salgsgevinst måtte også vurderes i forhold til dette salget. Etter en vurdering av henholdsvis påkostninger som gjaldt både boligseksjonene og næringsseksjonene, og påkostninger som bare gjaldt boligseksjonene, har vi kommet frem til en samlet kostpris for boligseksjonene på kr ,40. Gevinsten ved salget av de fire boligseksjonene i Disenveien 31 ble derfor kr ,60. Jfr. resultatregnskapet og note 3). Nedenfor følger en oppstilling som viser kostnader/påkostninger for Disenveien 31 som var nødvendige for å få leid ut næringsseksjonen og å få solgt boligseksjonene: Påkostninger Disenveien : City Taktekking AS, omlegging av tak: ,75 Tronrud Klimateknikk AS, ventilasjonsanl. snr ,00 Karlsen & Nordseth ,75 Kreativ Elektro AS ,00 Svendsen s Glass-Service AS, snr ,00 Låsspesialisten AS, snr ,43

4 Haga & Berg Entreprenør AS, snr ,500,00 Ivar Lærum AS ,00 Holstad Elektriske, snr ,00 Enerhaugen Arkitektkontor AS, snr ,00 Håndtverksfirmaet Kjell Hajem, rullestolrampe ,00 Bygningsfirma Knut E. Andersen, dør snr ,50 Kart, tegninger, kopier 526,50 BNmegler AS, befaring/rapport 3.000,00 Hans Petter Tangen, takst Disenveien ,00 Plan- og bygningsetaten, seksjoneringsbegjæring 4.128,00 Plan- og bygningsetaten, innv. omb., snr ,00 Arbeidstilsynet, bruksendring, snr ,00 Lilla C. Storruste, tegninger rampe/trapp snr ,00 Bøtteballetten, rengjøring ,00 Grefsen Fargehandel, malingsprøver 234,00 A-møbler, lamper 445,00 Nedre Grefsen Legegruppe, refundert arkitektkostnader ,00 Kaffe & Brød Disen AS, refundert kostnader ,00 Kai H. Raa, byggeledelse: Kostnader maling/vask mv. for salg ,00 Advokat Svein Engeset, juridisk bistand vedr. kjøpekontrakt og seksjonering ,00 Jfr. note 13 (pkt. påkostninger 2008): ,93 Begge takene i Disenveien 31 måtte legges om. Videre måtte ventilasjonsanlegget i næringslokalet totalrenoveres. Fakturaene fra Karlsen & Nordseth omfatter bl.a. nødvendige arbeider for å få etablert kafeen. Videre utbedring at tak, vegger, og gulv i næringsseksjonen. Videre måtte hele det elektriske anlegget i seksjon nr. 1 legges om. Rørlegger har vært engasjert for å fornye røropplegg, etablere nye toaletter, vasker m.v. Faktura fra Haga & Berg Entreprenør AS gjelder kostnader som var nødvendig for å få leid ut restarealet av seksjon nr. 1. Det er nå etablert legekontorer i denne delen av seksjonen. Borettslaget har måttet ta kostnadene ved å bygge om lokalene, men får i det alt vesentlige dekket disse kostnadene ved tillegg til avtalt husleie. Tillegget betyr at legekontorene over en 15 års periode skal dekke inn et beløp på ca. kr ,- + renter av dette. Legekontorene betaler i dag en månedsleie på kr ,-. Samlet årsleie kr ,-. Av dette beløpet utgjør kr ,- avdrag/renter på investeringene på kr ,-. Til orientering skal opplyses av Kaffe & Brød Disen AS betaler en årsleie på kr ,-. Lokalene i kjelleren i Disenveien 31 er leid ut til Sentrum Lyd for en årsleie på kr ,-. Samlede leieinntekter av Disenveien 31, seksjon nr. 1, blir følgelig kr ,-. A/L Disen Borettslag vil imidlertid ha en kostnad på ca. kr ,- til dekning av seksjonens andel av Sameiet Disenveien 31s kostnader. 12. Evaluering av muligheten for heisbygging i A/L Disen Borettslag. Etter ønske fra generalforsamlingen 2008 har styret videreført arbeidet med heissaken gjennom året som har gått. Vi vurderer det slik at heiser er et godt tilbud til beboere i borettslag enten det måtte være foreldre med barnevogn, folk med handleposer, rullestolbrukere, bevegelseshemmede eller eldre som er dårlig til bens. For at heis skal være et reelt alternativ for oss i A/L Disen Borettslag må imidlertid bygging være teknisk gjennomførbart og byggekostnaden må være overkommelig. I evalueringen har tre heistyper blitt vurdert:

5 1. Heis montert utenpå fasadene 2. Heis montert i trappeoppgangene 3. Trappeheis Nedenfor følger en kort beskrivelse av de tre alternativene: 1. Heis montert utenpå fasadene. For evaluering av dette alternativet har styret vært i kontakt med Ulf Thomassen, daglig leder for Access Spesialheiser AS. Etter befaring konkluderte Thomassen med at bygging var teknisk mulig, men at heisen ville fylle omlag 2 meter utenfor fasaden, noe som vil gjøre bruk av garasjeplasser rett utenfor oppgangene vanskelig. Den anbefalte heistypen, Daldoss D-one, koster ,- eks mva. I tillegg kommer bygningsmessige endringer som hulltaking for dører inn til trappeoppgangene. Totalkostnaden ble anslått til om lag ,- per heis/oppgang. Den store svakheten til denne heisen er at som følge trappekonstruksjonen vil heisen stoppe i mellomreposene og ikke i etasjene noe som gjør at den i praksis ikke kan benyttes av brukergrupper som rullestolbrukere. 2. Heis montert i trappeoppgangene For evaluering av dette alternativet har styret vært i kontakt med Øystein Ueland i BMA heisteknisk rådgivning. Etter befaring konkluderte Ueland med at bygging er teknisk mulig, men at omfattende byggearbeider var nødvendig. Løsningen som ble skissert for styret innebar riving av eksisterende trapper i oppgangene, etablering av heissjakt i trappeppgangene og montering av ny trapp utenpå den eksisterende fasaden. Totalpris for et slikt alternativ, inkludert byggearbeidet, ble anslått å være i underkant av ,- per heis/oppgang. Til tross for at dette alternativet er det mest brukervennlige er prisen slik styret vurderer det for høy. 3. Trappeheis På bakgrunn av de noe nedslående resultatene vedrørende alternativ 1 og 2 har styret vurdert et tredje alternativ. Trappeheis vil ikke være et alternativ for hver enkelt oppgang, men vil være et godt alternativ for de som aller mest trenger det. Positivt er det også at de som fyller kriteriene om lov til folketrygd kan få stønad. Trappeheis vil imidlertid være noe som den enkelte beboer må ta initiativ til og styret har således ikke undersøkt alternativet i detail. Anbefaling På bakgrunn av de resultater som er kommet frem anbefaler styret ikke bygging av heiser i A/L Disen Borettslag på det nåværende tidspunkt. Styret er imidlertid kjent med at det tidligere har eksistert gode kommunale støtteordninger for etterinstallering av heis i eksisterende boligmasse. Styret anbefaler at saken tas opp igjen om en slik ordning skulle gjenoppstå. Inntil videre anbefaler styret at de med sterkest behov for heis søker om støtte til installering av trappeheis. Styret kan være behjelpelig med å følge opp saken. 13. Lagets økonomiske situasjon. Lagets disponible midler er økt fra kr ,84 til kr ,72 i løpet av 2008 Driftsresultatet på kr ,46 skyldes først og fremst salg av de fem tjenesteleilighetene i Disenveien 27, samt gevinst salg av boligseksjonene i Disenveien 31. Overskuddet foreslås overført til annen egenkapital. Restkostnadene ved årsskiftet til istandsetting av legekontorene i Disenveien 31, er ca. kr ,- Dette er kostnader som aktiveres i balansen, og vil innebære reduksjon av disponible midler med samme beløp. 14. Avslutning.

6 Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses som normalt for et boligselskap. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært noen ulykker eller skader. Regnskapslovens bestemmelse om likestilling er fulgt. Oslo, den 26. mars 2009 Elisabeth Frøberg (sign.) Styreleder Edwin Schomacker (sign.) Nestleder Karin Thorsen (sign.) Styremedlem Frank Bakkejord (sign.) Styremedlem

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer