Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6"

Transkript

1 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører Fabian Stang. Det er tidenes dårligste timing å innføre eiendomsskatt, side 18

2 Magasinet OSLO nr. 2/2015 Redaktør: Steinar Wulfsberg-Gamre Ansvarlig redaktør: Geir Staib Design: Karoline Angell Fixdal OSLO-logo: Espen Mikkelsen Skribenter: Julie Midtgarden Remen Ole Michael Bjørndal Morten Bakke Camilla Strandskog Bjørn Ove Fjellandsbø Ida Berg-Johnsen Silje Lutro Steinar Wulfsberg-Gamre Forsidebilde: CF Wesenberg Trykk: Rolf Ottesen Grafisk produksjon AS Opplag: OSLO e-post: Nettsider: Facebook: 241 MILJØMERKET Trykksak 681 Oslos største fiende Ved årets kommunevalg er det mange ting som står på spill. Skal Osloskolen fortsatt legge størst vekt på kunnskap og skal vi fortsatt ha et byråd som skjønner hvordan man skaper en trygg by? Samtidig er kanskje den klareste konfliktlinjen for mange et ja eller nei til å innføre eiendomsskatt i Oslo. Det er et klart valg. Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt er for skatt på både bolig og næringseiendom. Høyre, Venstre, KrF og Frp er mot. Slik blir det engasjement av, og det har vi sett i avisspalter og sosiale medier siden i våres. Frem til Høyre fjernet den i 1999, hadde Oslo eiendomsskatt. Da Rune Gerhardsens sitt byråd gikk av i 1997, hadde Arbeiderpartiet og SV satt eiendomsskatten til maksimal lovlig sats. Med bare kroner i bunnfradrag, merket man det godt på husleien, vedlikeholdet og oppussingsbudsjettet. Den urettferdige eiendomsskatten kan igjen bli realiteten dersom Arbeiderpartiet overtar makten etter høstens kommunevalg. Vi Oslofolk må allerede bruke mer på å eie eller leie bolig enn noe annet sted i Norge, og rammer alle uansett om du har høy eller lav inntekt. Likevel går de sosialistiske partiene til valg på at det er kommunens jobb å gjøre det enda dyrere å bo i byen vår. Vinner de, blir den innført. Og som OBOS skrev i juni i år, «all erfaring tilsier at når en slik skatt først er innført, så er terskelen mye lavere for å øke skattenivået, for eksempel ved å redusere bunnfradraget og øke satsen.» Arbeiderpartiet argumenterer lettvint når de snakker om sin moderate eiendomsskatt. Etter valget må de sannsynligvis samarbeide med både SV, MDG og Rødt, som alle vil bruke eiendomsskatten til andre ting enn Ap og som dessuten har lavere bunnfradrag enn Ap. Følger boligprisene samme utvikling de neste 10 årene som de foregående, vil eiendomsskatten gjøre et stort innhogg i økonomien til svært mange familier i Oslo. Flere og flere må betale, og de må betale mer og mer. Oslo kommune har lavest gjeld og den mest solide kommuneøkonomien av byene i Norge, etter mange år med god økonomistyring. Vi vil ikke gjøre det dyrere hverken å bo eller og drive næringsvirksomhet i hovedstaden. Høyre kan garantere at med oss blir det ikke eiendomsskatt i Oslo! Nikolai Astrup Leder i Oslo Høyre Et tilbakeblikk fra OSLO & VI Magasinet Oslos forgjenger, Oslo & Vi eksisterte i 60 år, fram til I Oslo & Vi nummer 4 fra 1998 omtales Høyres kamp for fjerning av eiendomsskatten. Bård Folke Fredriksen, daværende leder av bystyrets finanskomité kommenterte det slik: - Arbeiderpartiet, som ønsker å heve eiendomsskatten ytterligere må huske at boligprisene i Oslo er landets høyeste. Synes ikke Ap at Oslo skal være et sted for folk i etableringsfasen, og hvor dyrt skal det egentlig være å bo i Oslo, spurte Fredriksen. Året etter fjernet Høyrebyrådet den siste resten av eiendomsskatten etter å ha trappet den ned siden de borgerlige vant flertallet i bystyret i I denne utgaven av - I Oslo har vi allerede hatt diskusjonen om hvor store klimagasskutt vi skal ta. Nå har vi lagt frem planen for hvordan vi skal gjennomføre kuttene, sier Stian Berger Røsland Oslo skal være en trygg by for alle, mener Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen og bystyrerepresentant Saida Begum. Vi er allerede blitt over naboer og det tyder på at Oslo i 2030 kan ha innbyggere. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen og fraksjonsleder Maren Malthe-Sørenssen vil ha boligområder med kvalitet. 14 Høyre garanterer at vi ikke vil innføre eiendomsskatt i Oslo, og de andre borgerlige partiene støtter oss i dette, sier byrådsleder Stian Berger Røsland. Les også: Oslo Unge Høyre er klare for valgkamp, s. 17 Side 2 Side 3

3 - Gode skoler bygger fremtid, og fremtiden bygges nå. Ordfører Fabian Stang - Vi har like høye ambisjoner på vegne av alle elevene i Osloskolen. Høyre vil ha mer kunnskap i skolen Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Det er selvsagt litt humoristisk sagt, men jeg mener det. Satt på spissen kan man si at om vi ikke kan gi barna en god skole blir heller ikke Oslo et godt sted å bo, sier ordfører Fabian Stang. Tekst: Morten Bakke Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Utdanningsetaten - En god skole er en grunnleggende forutsetning for at alle barn sikres like muligheter for å lykkes i livet. I dagens stadig mer spesialiserte samfunn er det tvingende nødvendig med en god utdannelse. Skole lærer oss å samarbeide med og omgås andre, og den er helt avgjørende for en vellykket integrering. Derfor er jeg veldig stolt av det vi har fått til med Osloskolen, og den jobben Høyres skolebyråder har gjort, sier ordfører Fabian Stang. Ordføreren er klokkeklar på hva han mener er den viktigste saken under høstens valg. Det er vanskelig å være uenig. Derfor har vi tatt en prat med ordføreren og konstituert skolebyråd og Høyres skolepolitiske talsperson Kristin Vinje for å bli bedre kjent med hva som gjør Osloskolen så unik, og hva begrepet innebærer. Side 4 - For å forstå hvorfor vi jobber som vi gjør, er det viktig å forstå hvem vi er. Osloskolen består av 175 skoler, ansatte og huser elever, med røtter fra hele landet og praktisk talt hele verden. Det er 150 nasjonaliteter med de muligheter og utfordringer det gir oss. I fjor høst møtte hver fjerde førsteklassing opp første skoledag uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning. Halvparten av dem bærer utfordringene med seg gjennom resten av skoleløpet. Noen har bodd her i generasjoner, mens andre akkurat har kommet hit. Uansett har vi like høye ambisjoner på vegne av dem alle. Barn skal sikres de samme fremtidsmulighetene uavhengig av bakgrunn og ballast. Det kreves mye av oss som skoleeier og av våre ansatte, og det kreves mye av elevene selv og oss som foreldre, sier Kristin Vinje. Konstituert utdanningsbyråd Kristin Vinje Lek og læring - Noe av det jeg er mest opptatt av nå er det Kristin sier om at nesten hver fjerde førsteklassing behersker norsk for dårlig til å kunne følge undervisningen. Derfor er jeg veldig spent på å se resultatet av den jobben vi nå starter med i barnehagene for å styrke norskkunnskapene. Jeg vet at mange mener barnehagen bare skal være et sted for lek, men vi gjør ikke jobben vår om vi ikke tar grep for å styrke norskkunnskapene til barn allerede før de starter på skolen. Det vil være direkte ansvarsløst, sier Fabian Stang. Høyre har alltid vært opptatt av å drive kunnskapsbasert utvikling av skolen. Hvordan kunne vi det når vi hadde så liten kjennskap til hvordan det faktisk sto til? - Det er riktig at vi tidligere visste for lite om hva som foregikk i klasserommet, og det er en av grunnene til at vi innførte Osloprøvene som senere ble modell for nasjonale prøver. De siste 10 årene har vi derimot mer kunnskap om skolen og hva som virker, og jeg mener vi er på rett vei, sier Vinje. Tydelige mål Hva vil dere si er de tre viktigste grepene som er gjort i Osloskolen de siste årene? 1) Alle skal lære mer 2) Flere skal fullføre og bestå 3) Skolemiljøet skal være preget av ro og orden og fritt for diskriminering og rasisme. Barn som mistrives, lærer dårligere. - Disse målene har vi vært trofaste mot i hele vår tid i posisjon i Oslo det ser vi gir resultater, sier Kristin Vinje. - Jeg opplever også at vi er tett på elevene, sier ordfører Fabian Stang. Det krever systemer og rutiner, noe som kanskje høres byråkratisk ut, men det er helt nødvendig for å kunne følge opp og se hver enkelt elev. Jeg tror dessuten det er veldig viktig at vi stiller krav til elevene og har forventninger til alle. En skole som ikke stiller krav til elevene er en skole som har spilt falitt, legger han til. - Så må jeg fremheve at vi har mange flinke ansatte! Vi kan ha så hårete mål vi bare vil, men vi er avhengig av flinke folk for å nå dem. I Oslo har vi mange av dem. Vi fikk tilbakemelding fra nye lærere om praksissjokk og ensomhet i klasserommet. Og vi trengte å styrke skolelederrollen bare tenk hvilken lederoppgave det er å lede en så kompleks virksomhet som en skole. Vi etablerte både en forsterket lærerutdanning for nyansatte lærere og en egen rektorskole. Dette har gitt oss en annen styring, profesjonalisering og trygghet blant våre ledere, det være seg i klasserom eller av skolen, sier byråd Vinje. En annen ting som kjennetegner Osloskolen er åpenhet om resultater. Hvorfor er vi så åpne på det som skjer i skolen? - Først og fremst mener jeg åpenheten er en viktig «driver i kvalitetsarbeidet». Når i tillegg hver fjerde budsjettkrone i Oslo går til skole, er det viktig at andre også vet hvordan Side 5

4 Kristin Vinje var i år som i fjor lærer på årets sommerskole i Oslo. I pausene ble det blant annet tid til å hoppe paradis. pengene brukes og hvilke resultater det gir. Det bidrar også til en mer opplyst debatt. Vi har mye kunnskap om elevene. Men kunnskapen må brukes konstruktivt til å løfte den enkelte elev, bedre elevresultatene, bidra til skoleutvikling og til fagutvikling. Gode skoler bygger fremtid, og fremtiden bygges nå, sier ordfører Fabian Stang. Som fagpolitiker og firebarnsmor, kjenner du deg igjen i kritikken som er kommet om at det er for mange prøver i Osloskolen? - Nei det gjør jeg ikke. Testing har ikke vært et hovedtema når jeg har snakket med skolen eller andre foreldre. Det er heller ikke noe tema rundt middagsbordet, men jeg er åpen for at andre kan ha andre erfaringer. Osloskolen blir av enkelte beskyldt for å ha innført et testregime. Det er en kritikk jeg som byråd ikke kjenner meg igjen i. I Osloskolen har vi 26 sentrale prøver og kartlegginger i løpet av det 13-årige skoleløpet. 19 av dem er statlige og 7 er Osloprøver. Vi har altså bare 7 prøver mer enn andre kommuner gjennom hele skoleløpet. I tillegg kommer lekseprøver, gloseprøver og det skolene og lærerne selv avgjør mengdene av. Her har skolene betydelig frihet som de fortsatt skal ha. Men det som helt klart er viktig er at lærerne samarbeider og planlegger slik at ikke alt kommer på en gang, sier Kristin Vinje. Har du et eksempel på at Oslotestene er av avgjørende betydning? - I fjor fanget vi opp 835 tredjeklassinger som lå langt etter i matematikk. Disse får nå ekstra hjelp slik at de kan ta vanlig matteundervisning med sine medelever. Konsekvensene av ikke å oppdage dette, kunne ha vært ødeleggende for de Side 6 elevene det gjelder. Prøver er ikke et mål, men et hjelpemiddel for å sikre elevenes faglige utvikling og deres grunnleggende rett til utdanning, sier Vinje. Sommerskolen har engasjert på 64 ulike kurs i løpet av fire uker i sommerferien. Hvorfor er sommerskolen så populær? - Jeg vil si at det er et uttrykk for en enorm læringsglede i Osloskolen. Våre elever bruker helger og ferier på å lære mer. Det som er så bra med Sommerskolen er at elevene lærer fag på en litt utradisjonell måte og mange av kursene kombinerer dette med svømming. Mitt favorittkurs i år er Moro med måling regning og svømming. Det er 45 minutter i bassenget mens resten av dagen er matte! Jeg vil påstå at Sommerskolen på mange måter speiler sjelen til Osloskolen, elever som ønsker å lære mer og ikke minst lærere som yter det lille ekstra, sier Fabian Stang. Hva tror dere vil skje dersom Ap vinner valget? - Det er veldig uklart hva Ap mener om Osloskolen for de sier ikke stort. Ved sist valg ville Oslo Ap avvikle Høyreskolen med henvisning til Osloskolen. Trond Giske beskylder oss for juks med nasjonale prøver noe som beviselig er feil. De har også vært imot fritt skolevalg som er veldig populært blant elevene. De er mer interessert i å si hva de ikke vil enn hva de vil, og det er ikke særlig fremtidsrettet og ambisiøst. Da de satt i regjering overlot de skolepolitikken til SV, og her i byen vil de trolig i tillegg være avhengige av Rødt for å få gjennom skolepolitikk i bystyret. Bare det i seg selv kan jo bekymre noen og enhver når det kommer til kunnskap i skolen, sier Kristin Vinje. Besøk den nye valgkampboden vår på Karl Johan! Fra valgkampåpningen 15. august til valgdagen 14. september kan du besøke den nye valgkampboden vår ved Spikersuppa i Karl Johans gate. Under valgkampen vil vi ha daglige politiske debatter, apeller og flere overraskelser. Vi gleder oss til å møte deg der! Oslo Side 7

5 Oslo kutter klimagassutslipp Mens andre har hatt sommerferie, har byrådsleder Stian Berger Røsland brukt tiden til å diskutere hvordan byene sammen kan bidra til å løse klimautfordringene. Han har deltatt på konferanser i både London og Roma, hvor han har presentert byrådets miljøpolitikk. En grønnere by er en bedre by Oslo Høyre vil bruke de neste fire årene på å skape et enda bedre kollektivtilbud, bygge flere sykkelstier, gjøre byluften renere og verne marka og byens grønne lunger fra utbygging. En grønnere by er en bedre by, sier Oslo Høyres leder Nikolai Astrup. Tekst: Camilla Strandskog Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen Tekst: Camilla Strandskog Foto: CF Wesenberg Høyre har ført en offensiv miljøpolitikk i byrådet gjennom flere år. Oslo har et vedtatt mål om å halvere klimagassutslippene innen 2030 og å bli en nullutslipps by innen I Oslo har vi allerede hatt diskusjonen om hvor store klimagasskutt vi skal ta. Nå har vi lagt frem planen for hvordan vi skal gjennomføre kuttene, sier Stian Berger Røsland. Klima- og energistrategien inneholder tiltak innenfor flere ulike sektorer som er nødvendig å gjennomføre dersom Oslo skal nå sine mål. - Vi har fremdeles tid til å kutte den fossile energibruken og CO2-utslippene. Dette kan vi gjøre samtidig som vi utvikler en by som legger til rette for ren luft, god tilgang til natur og ikke minst en by som legger til rette for et enda mer konkurransedyktig næringsliv. Forutsetningen er at vi bruker tiden fremover godt, sier Røsland. Transportsektoren avgjørende De største utslippene kommer i dag fra transportsektoren som står for over 60 prosent av Oslos CO2-utslipp. Når Oslo samtidig er en av de hovedstadsregionene med raskest voksende innbyggertall stiller dette høye krav til å tenke nytt og innovativt innen transport. Byrådet har hatt en målrettet satsing på kollektivtransport gjennom mange år. Det har gitt resultater Oslo har i dag landets høyeste kollektivandel og biltrafikken flater ut. Byrådet har også nylig lagt frem landets mest ambisiøse sykkelstrategi. Dette er en utvikling byrådslederen ønsker å styrke fremover, men han mener vi også må tenke nytt. - En viktig del av strategien handler om å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi. I dag er Oslo verdens elbilhovedstad. Vi skal fortsette å legge til rette for miljøvennlig privatbilisme, men vi skal også se på hvordan vi kan få mer miljøvennlig busspark, anleggstrafikk og vare- og godslevering, sier han. Tenker nytt Et av de store prosjektene som blir foreslått i klima- og energistrategien er karbonfangst i energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Det er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og et stort punktutslipp for CO2, med årlige utslipp på omtrent tonn CO2. Fjerning av utslipp her vil være et betydelig bidrag til å nå Oslos klimamål. - Oslo kan ta en internasjonal lederrolle i utviklingen av teknologi knyttet til karbonfangst fra forbrenningsanlegg, og bidra til å løfte behandlingen av sortert restavfall til et nytt nivå, sier Røsland. Oslo er allerede langt foran de andre storbyene i klima- og miljøpolitikken, og er blitt nominert til flere prestisjetunge miljøpriser de siste årene. Nå vil Oslo Høyre forsterke den gode miljø- og klimapolitikken. -Oslo vokser raskere enn noen annen hovedstad i Europa. Hvis veksten skal være bærekraftig og byen skal fortsette å være trygg og trivelig for alle som bor her, må vi sørge for at det er enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen, sier Nikolai Astrup. For å få til dette vil Oslo Høyre fortsette å bygge boliger i nærheten av kollektivknutepunkt, verne om de grønne lungene i byen og bygge ut sykkelstier og kollektivtilbudet. -De siste årene har vi fornyet alle t-banevognene, innført 5-minuttersruter på trikken, sanntidsinformasjon på holdeplassene og gitt trikken prioritet i trafikken. Vi har økt antall avganger og opplever sterk passasjervekst samtidig som andelen som kjører bil går ned. Målet er å ta all trafikkvekst med kollektiv, sykkel og gange. Skal vi klare det må vi bygge ut kollektivnettet. Derfor vil Oslo Høyre realisere t-bane til Fornebu og Ahus, bygge ny t-banetunnel under sentrum og kjøpe nye trikker. Det vil øke kapasiteten dramatisk, sier Astrup. Oslo har et godt og anerkjent kildesorteringssystem hvor vi utnytter alt avfallet. Oslo Høyre vil at det skal bli obligatorisk å kildesortere også for næringslivet, slik at vi får enda bedre utnyttelse av avfallet. - Avfall er en global miljø- og klimautfordring som krever en gjennomtenkt og solid håndtering. Matavfall kan utnyttes til miljøvennlig drivstoff for byens busser, mens restavfall går til forbrenning som gir varme vi kan utnytte i fjernvarmesystemet. Slik bidrar vi også til å redusere bruken av oljefyrer, sier Astrup. Noe av det byens innbyggere sier de liker best med Oslo er tilgangen til marka. Oslo Høyre vil verne marka gjennom aktiv bruk slik at den blir tilgjengelig for flest mulig. Byens grønne preg gjenspeiles ikke bare gjennom marka, men også byens parker og grønne lunger. - Tilgang på grøntområder er viktig for at folk skal trives i byen. Stadig flere bruker byens parker og grøntområder og de må vi bevare og verne mot utbygging, avslutter Nikolai Astrup, og legger til: Hvis du er opptatt av grønn utvikling i Oslo, bør du stemme blått i år! Side 8 Side 9

6 Er du interessert i politikk, samfunn og kultur? Da må du lese Minerva. Når og hvor kan du gi din stemme? Ved valget 2015 stemmer du både på representanter til Oslo bystyre og representanter til bydelsutvalgene. forhåndsstemming Lokalt i bydelene Egertorget Oslo rådhus inngang sjøsiden I tillegg til ordinær forhåndsstemmegivning legges det til rette for forhåndsstemmegivning en rekke andre steder. Hvor og når finner du på oslo.kommune.no Åpningstider ORDINÆRE VALGDAGER Alle stemmelokaler har åpent: Hverdager: Kl Lørdager: Kl Åpningstider for valglokalene: Søndag 13. september: Kl Mandag 14. september: Kl Du kan forhåndsstemme fra mandag 10. august frem til fredag 11. september. Minerva er Norges eneste frittstående liberalkonservative tidsskrift. Tidsskriftet bidrar til å flytte den politiske debatten og mediefokuset mot høyre. Det er en viktig arena for debatt internt på høyresiden, og et springbrett for nye stemmer og unge talenter. «Minerva bidrar til å styrke den borgerlig-intellektuelle offentligheten og høyresiden i norsk politikk» Kristin Clemet Hvem kan stemme ved valget 2015? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. OSLO «En politisk bevegelse trenger selvstendige organer for frimodig tenkning. Det er oppløftende å se de positive bidrag til å dekke slike behov, som Minerva gir» Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Kåre Willoch Husk! Ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme. Som legitimasjon godtas for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å avlegge stemme, men det kan gå raskere om du tar det med. Send sms: ABOMA til 2131, eller epost til for å tegne abonnement. Side 10 Dersom du i tillegg verver en venn får du 75 kroner rabatt på ditt abonnement! Side 11

7 - Vi skal fortsette å jobbe for å gjøre hele byen tryggere. Bystyrerepresentant Saida Begum - Oslo har hatt 33 % nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten de siste 10 årene, til tross for en kraftig befolkningsvekst. Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide En trygg by for alle - Oslo skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her, og for dem som besøker byen, sier bystyrerepresentant Saida Begum og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide. nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten de siste 10 årene, og det til tross for en kraftig befolkningsvekst, sier Øystein Eriksen Søreide. og føle seg utrygg. Det er en svært ubehagelig opplevelse. Målet må være at alle Oslos gater og skogstier er tydelig belyst om nattestid. I tillegg må vi selvsagt ha mer politi i Oslos gater. Han viser til at én av satsingsområdene for SaLTo-samarbeidet i tiden fremover er å hindre radikalisering blant ungdommer. Arbeiderpartiets Raymond Johansens forslag om å danne såkalte trygghetsløyper gjennom Oslo sentrum har hun lite til overs for. Rene og opplyste gater - Å leve og vokse opp i en trygg by handler også om å slippe den uorden som kan komme av tagging, forsøpling og hærverk i nabolaget. Vi skal ha rene og opplyste gater i byen vår, sier Saida Begum. - De fleste har opplevd å gå sent hjem fra byen i en mørk gate, - Ved å foreslå disse "Raymond-rutene" fratar han jentene bevegelsesfriheten. Vi skal kunne benytte oss av hele byen, ikke avgrensede områder. Det blir ikke tryggere for de som bor ved Sagene om det står 5 ekstra politimenn ved Majorstuen, tvert imot. Vi skal fortsette å jobbe utfra en målsetning om å gjøre hele byen tryggere, sier Saida Begum. Tekst: Bjørn Ove Fjellandsbø Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Scanpix - Kriminaliteten i Oslo går ned, det viser at de tiltakene som er satt i verk av Høyre i Oslo har god effekt. Vi skal fortsette med å gjøre mer av det som fungerer i praksis, sier Saida Begum, som er bystyrerepresentant og 5. kandidat på Oslo Høyres bystyreliste. - Høyre går til valg på å få mer synlig politi i hele byen og forhindre ungdomskriminalitet ved å drive forebyggende arbeid blant barn og unge. I tillegg er det viktig å sørge for et godt renhold og en god belysning i gater og byrom, sier Øystein Eriksen Søreide, helse- og sosialbyråd og 10. kandidat på Oslo Høyres bystyreliste. Begge gleder de seg til å drive valgkamp og snakke med velgerne om Høyres løsninger for en trygg by. Nedgang i kriminaliteten - Ifølge Oslo Politidistrikt har det vært en markant nedgang i en rekke lovbruddskategorier, blant annet ran, lommetyverier Side 12 og kriminalitet blant barn og unge. Også anmeldte overfallsvoldtekter har gått ned, sier Eriksen Søreide. Begum nikker og viser til at resultatene også har ført til at innbyggere i Oslo føler seg tryggere: - Tall fra innbyggerundersøkelsen viser at vi er på riktig vei. I 2011 svarte 55 prosent at de følte at det var trygt å være ute på gata. I 2015 er tallet steget til hele 72 prosent. Vi er altså ikke i mål, men vi er på god vei. Fortsatt satsing på SaLTo SaLTo-samarbeidet er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. I 2014 fikk Oslo kommune, og prosjektet SaLTo, Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris. - Det er et klart signal om at byrådets prioriteringer av forebyggende arbeid fungerer. Oslo har hatt 33 prosent Side 13

8 En by i vekst er positivt, Høyre skal sikre at den skjer med kvalitet Oslo vokser raskt, og da er det viktig å ha klare mål i byutviklingen. - Vårt mål er å skape områder og nabolag der folk trives og vil bo, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen. -Utviklingen av knutepunktene i byen er avgjørende for å lykkes med å redusere forurensningen og ta vare på parker, småhusområder og Oslomarka, sier fraksjonsleder Maren Malthe-Sørenssen. Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen Tekst: Ida Berg-Johnsen Foto: Steinar Wulfsberg-Gamre og Colourbox Vi er allerede blitt over naboer og befolkningsprognosene tyder på at Oslo i 2030 kan telle om lag mennesker. Det byr på noen utfordringer og krever god planlegging. - Det er positivt at flere og flere ønsker å jobbe, bo og etablere seg i byen vår, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen. Det forteller at Oslo er en attraktiv by og at vi har lykkes med det arbeidet vi gjør her, med å tilrettelegge for gode skoler, satsning på kollektivtransport og et spennende arbeidsliv. Bygge med kvalitet Han viser samtidig til at veksten byr på noen utfordringer. - Selv om vi har planlagt for befolkningsveksten i mange år, er det ikke til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer. Vi har plass nok, men det kritiske blir å få til gode kommunikasjoner og bygge med kvalitet. Det betinger blant annet utbygging av kollektivlinjer som Lørenbanen, Fornebubanen, T-bane til Ahus og ny togstasjon på Breivoll. Også veitunneler som er en del av Oslopakke 3 som Røatunnel, Side 14 - Flere og flere ønsker å jobbe, bo og etablere seg i byen vår, det er positivt! Manglerudtunnel og lokk over E18 ved Filipstad er viktig, forteller han. Men hvordan skal det legges til rette for mer boligbygging? - Oslo har fortsatt store områder som kan endres fra grå næringsområder til levende boområder. For å utvikle byen uten å ta av grønne lunger, må vi i tillegg tillate høyere og tettere bebyggelse der kollektivtilbudet er best, sier byutviklingsbyråden. Det er Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomitéen, Maren Malthe-Sørenssen enig i. Hun leder arbeidet med kommuneplanen som skal vedtas i bystyret etter sommeren. I planen legges det i stor grad opp til en organisk vekst, der byen utvikles fra sentrum og utover. - Vi må bygge høyere og tettere langs T-banenettet, rundt stasjoner hvor det også går buss, tog eller trikk, og hvor det er mulig å etablere handel, for eksempel en lokal matbutikk. Da vil flere kunne reise kollektivt i hverdagen, og mange vil kunne gå eller sykle til sin nærmeste matbutikk. Løren er et godt eksempel på dette. Jeg er selv født på Løren. Her bygges det nå tusenvis av nye boliger, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud. Skøyen er et annet eksempel som vil bli et fantastisk knutepunkt når den nye Fornebubanen står klar om noen få år, sier Folke Fredriksen. Hvorfor snakkes det så mye om knutepunkter? - Oslo er en miljøby i verdensklasse forklarer Malthe-Sørenssen. - Fortettingen ved knutepunktene er en av grunnene til at vi lykkes med å redusere forurensningen og skape bedre luftkvalitet, samtidig som vi tar vare på parker, småhusområder over hele byen og ikke minst Oslomarka. Kommunen blir noen ganger beskyldt for å være passiv og la private utbyggere avgjøre hvor og hvordan det skal bygges. Hva sier dere til den kritikken? - Det stemmer ikke. Oslo kommune er svært aktiv for å legge til rette for økt boligbygging. Det var kommunen som tok initiativ til realiseringen av Fjordbyen. Og det er vi som tar initiativ til å transformere nye områder, for eksempel på Gjersrud-Stensrud i Bydel Søndre Nordstrand og i det som skal bli Hovinbyen med et potensial på om lag boliger. Kommunen og fellesskapets interesser er med andre ord i førersetet, svarer Fredriksen. -Kommunens oppgave er ikke å bygge boliger, men å legge til rette for at små og store utbyggere skal kunne bygge så mange boliger som det er etterspørsel etter. Og så må vi bidra til at de nye boområdene blir attraktive å leve i og besøke. Da er det viktig at vi ser boliger i sammenheng med kollektivtilbud, barnehager, skoler, aktivitetstilbud, omsorgstilbud og mye annet, sier Malthe-Sørenssen. - Per i dag har vi om lag ferdig regulerte boliger som foreløpig ikke er bygget. Jeg er opptatt av å sikre at veksten skjer med kvalitet. Derfor har jeg tett dialog med utbyggere om nye utviklingsområder nettopp for å sikre at boligprosjekter realiseres i tråd med vårt mål om å skape områder der folk trives og vil bo, understreker Fredriksen. Side 15

9 Lokaler med fantastisk utsikt - sentralt i Oslo Høyres Hus Konferanse- & Selskapslokaler er stedet for deg som ønsker konferanse- eller selskapslokale med topp moderne fasiliteter, rammet inn i klassisk, smakfull arkitektur. Vis-a-vis Nationaltheatret, med Theatercaféen og Continental som nærmeste naboer, er vi sentralt plassert. Vi kan tilby deg nydelige, lyse og nyoppussede lokaler, med god utsikt over Studenterlunden. Oslo Unge Høyre er klare for valgkamp! Vi har kapasitet for inntil 330 gjester. Valgdagen nærmer seg med stormskritt, og i Oslo Unge Høyre har vi brukt sommeren på å forberede oss best mulig til kampen om å beholde byen blå. Nå er Unge Høyres største fylkesforening klare for nok en valgseier! Velkommen til en god konferanseopplevelse på Høyres Hus. Tekst: Silje Lutro, medlem av Oslo Unge Høyres Arbeidsutvalg Foto: Oslo Unge Høyre I løpet av våren har byråd etter byråd stilt villig opp for å svare på spørsmål fra nysgjerrige medlemmer. Bård Folke Fredriksen har svart på hvordan det egentlig går med boligbyggingen i Oslo, og Anniken Hauglie forklarte hvordan det kan ha seg at Osloskolen er landets beste. Ikke minst har Stian Berger Røsland både forklart hva en byrådsleder egentlig gjør, og hva som er det beste med å ha politisk ansvar for landets hovedstad. Det har vært stor stas å få besøk av de som bestemmer her i byen, og vi har lært mye som vi kan ta med oss når vi nå skal møte velgerne i valgkampen! Nå venter en valgkamp fylt med aktiviteter! Vi har vært på sommerleir i Arendal, der fikk vi enda mer skolering og vi har deltatt på Unge Høyres debattcamp og pusset på debatteknikken. Vi gleder oss til skolebesøk, husbesøk, standsaksjoner og listebæring! Det er fordi valget kommer til å bli jevnt, og hvert minste lille bidrag vil bringe oss nærmere valgseier! Tigerteamet I valgkampen skal Oslo Unge Høyre besøke alle de videregående skolene i Oslo. Vi skal delta i debatter, dele ut materiell og svare på spørsmål fra elevene. I tillegg skal vi ha morgenaksjoner, nattaksjoner og delta på husbesøk. For å klare dette, er vi helt avhengige av massevis av dyktige medlemmer som stiller opp dag etter dag helt frivillig. Heldigvis er ikke det et stort problem i Oslo Unge Høyre. Allerede har massevis av medlemmer meldt seg på Tigerteamet gjengen som skal farge Tigerstaden blå. I tillegg har debattlaget foreningens utvalgte debattanter fått intensiv og jevnlig skolering gjennom hele våren. De har øvd på innlegg, utviklet retorikk og forberedt angrep. Side 16 Side 17

10 Eiendomsskatt: Det er dyrt nok å bo i Oslo I Oslo har man et klart valg 14. september. Alle partiene på borgerlig side sier et klart nei til eiendomsskatt. Alle partiene på venstresiden har derimot gått inn for eiendomsskatt på både bolig og næringseiendom. Dersom venstresiden får flertall vil flere og flere måtte betale, og med tiden vil de betale mer og mer. - Å skrive ut nye skatter er en enkel løsning for politikere som på kort sikt vil slippe å prioritere. Byrådsleder Stian Berger Røsland - Oslo har, uten eiendomsskatt, lavest gjeld av de store kommunene. Tekst: Julie Midgarden Remen og Ole Michael Bjørndal Foto av Stian B. Røsland: CF Wesenberg Foto av Eirik Lae Solberg: Hans Kristian Thorbjørnsen Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Arbeiderpartiet forsøker å fremstille eiendomsskatten som noe moderat. Det stemmer ikke. Etter valget må de nemlig skaffe et flertall sammen med SV, Rødt og MDG i bystyret, og de har andre ønsker for bruk av eiendomsskatten enn Arbeiderpartiet. Da Arbeiderpartiet sist styrte Oslo, hadde Arbeiderpartiet og SV satt eiendomsskatten til det maksimale. Det nye Høyrebyrådet gikk raskt i gang med å fjerne denne skatten, og på to år var eiendomsskatten borte. Siden 1999 har ikke Oslo hatt eiendomsskatt. - Slik skal det fortsatt være. Høyre garanterer at vi ikke vil innføre eiendomsskatt i Oslo, og de andre borgerlige partiene støtter oss i dette, sier byrådsleder Stian Berger Røsland. - Det er dyrt nok å bo i Oslo. En del tenker sikkert at de har råd til å betale eiendomsskatt, men jeg tror de fleste av oss kjenner en minstepensjonist eller småbarnsfamilie som vil få vanskeligheter med å betale en ekstra skatt. Eiendomsskatten er en usosial skatt og den rammer vanlige familier uten hensyn til inntekt, supplerer finansbyråd Eirik Lae Solberg. Side 18 Finansbyråd Eirik Lae Solberg Erfaringene fra Trondheim, hvor Arbeiderpartiet har sittet med makten siden 2003, forteller at når eiendomsskatten først er innført blir den alt annet enn moderat, og den øker jevnlig. I Trondheim ble bunnfradraget halvert til kr allerede i Satsen har blitt økt fra 3 promille i 2004 til dagens nivå på 5,45 promille. Og som følge av en ny taksering i 2014 økte skatten ytterligere. på næringseiendom i Oslo vil gjøre det mindre attraktivt å etablere seg i Oslo, og vil kunne gjøre Oslo til en mindre nyskapende by. Det er grunn til å frykte at både små og store bedrifter vil velge å etablere i andre kommuner uten eiendomsskatt. Dette er bedrifter vi trenger og som er positive tilskudd til byens arbeidsmarked og økonomi, forklarer finansbyråd Lae Solberg. - Oslo har, uten eiendomsskatt, lavest gjeld av de store kommunene. Trondheim omtales som «gjeldskonge» til tross for stadig økende eiendomsskatt. Oslos gode økonomi gjør at vi kan yte gode tjenester til innbyggerne uten eiendomsskatt, sier Lae Solberg. - Det er tidenes dårligste timing å innføre eiendomsskatt på næring nå. Med urolige økonomiske tider kan vi ikke svekke mulighetene for vekst og verdiskaping, supplerer byrådsleder Stian Berger Røsland. Dårlig timing Lae Solberg er bekymret for at en innføring av eiendomsskatt i Oslo kan gjøre byens økonomi dårligere. Venstresiden i Oslo vil nemlig også innføre skatt på næringseiendom. Denne skatten er uten bunnfradrag, og i andre kommuner ser man at satsen økes jevnlig. - Høyre mener dette er næringsfiendtlig politikk. Det er allerede svært dyrt å skaffe seg næringslokaler i Oslo. En skatt Berger Røsland mener eiendomsskatt er venstresidens unnskyldning for ikke å forenkle og forbedre Oslo. - Oslo har solid økonomi, vi har vist evne til å prioritere. Å skrive ut nye skatter er en enkel løsning for politikere som på kort sikt vil slippe å prioritere, sier Berger Røsland. Byrådslederen viser også til det paradoksale i at Arbeiderpartiet på Stortinget gikk imot en endring i det fylkeskommunale inntektssystemet som gir Oslo nesten 1,4 milliarder kroner mer i inntekter de neste fire årene. Det er flere hundre millioner mer enn Ap selv regner med å få inn på boligskatten partiet går til valg på. For Berger Røsland er det viktig å stå opp for Oslos befolkning. - Oslo har fått for lite fra staten i årevis, men dette ville ikke Arbeiderpartiet være med på. De skriver heller ut en skatt som rammer Oslos innbyggere. En slik behandling har ikke Oslos skattebetalere fortjent. Står samlet Byrådslederen er glad for at alle de borgerlige partiene har sagt et klart nei til eiendomsskatt. For ham handler det om god næringspolitikk og å ikke skattlegge vanlige menneskers hjem. - Raymond Johansen sa i en debatt med meg i Politisk Kvarter på NRK at bolig er et spekuleringsobjekt. Men boliger er ikke spekuleringsobjekter det er der vi bor og skaper en framtid for oss selv og våre barn. Det er allerede dyrt nok å bo i Oslo. Derfor garanterer Høyre at det ikke blir eiendomsskatt i Oslo dersom vi vinner valget, avslutter byrådsleder Stian Berger Røsland. Side 19

11 fabivann? Få Fabivann på din nærmeste Oslo Høyre stand!

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 ULLERN HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 ULLERN HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 ULLERN HØYRE Ullern den blågrønne bydelen Bydel Ullern har nærhet til sjøen og er en bydel preget av småhusbebyggelse. Samtidig har bydelen økende fortetting og urbanisering rundt

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 NORDRE AKER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 NORDRE AKER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 NORDRE AKER HØYRE Nordre Aker Oslos beste bydel Undersøkelser blant innbyggerne i Oslo viser at Nordre Aker er den bydel innbyggerne er mest fornøyd med og at kvaliteten på tjenestene

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 NORDSTRAND HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 NORDSTRAND HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 NORDSTRAND HØYRE Nordstrand - Et godt sted å leve Nordstrand er en attraktiv bydel der folk trives. Trivsel må skapes, og det vil Nordstrand Høyre bidra til også i fremtiden. Vår

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

POLITIKK. Politisk økonomi 16.08.12

POLITIKK. Politisk økonomi 16.08.12 EIENDOMSSKATT: ØKONOMI OG POLITIKK Per Tovmo Politisk økonomi 16.08.12 Aktuelt tema Omstridt, skaper diskusjon i mange kommuner Mange kommuner har innført eiendomsskatt, andre har innført skatt i mindre

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Oslo 18.august 2015 Kommunal satsing på skolehage forslag til landbruksmeldingen for Oslo om etablering av et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Ueland anbefaler Skoppum vest

Ueland anbefaler Skoppum vest Ueland anbefaler Skoppum vest Referat skrevet for KHV av Dag Norbotten Kristoffersen, 28. august 2015 Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland mener Skoppum vest er det beste alternativet for ny jernbanekorridor

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 VESTRE AKER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 VESTRE AKER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 VESTRE AKER HØYRE Vestre Aker vår bydel Vestre Aker er en fantastisk bydel. En aktiv del av storbyen, og samtidig nær, trygg og tett på marka. Vi i Vestre Aker Høyre skal kjempe

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Kommuneplan "Oslo mot 2030"

Kommuneplan Oslo mot 2030 Til: Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans postmottak@byr.oslo.kommune.no Kommuneplan "Oslo mot 2030" Viser til Byrådssak 1013.1/14 Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til offentlig ettersyn. NHO

Detaljer

Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo

Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo OSLO HØYRES MAGASIN NR 1:2015 Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo Denne lille krabaten i Tøyenbadet vil merke Høyres ambisjoner for Oslo fremover. Han vil bli inspirert til å lære allerede

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE St. Hanshaugen for alle St. Hanshaugen Høyre vil arbeide for å skape en levende sentrumsbydel for alle. Høyres visjon om en levende fjordby er en integrert

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Ruters miljøstrategi

Ruters miljøstrategi Ruters miljøstrategi Johanna Stigsdotter, Miljøkoordinator, Ruter As Ruter AS Ruter er regionenes kollektivtransportselskap Ruter planlegger, koordinerer, kjøper og markedsfører kollektivtransport i Oslo

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 SAGENE HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 SAGENE HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 SAGENE HØYRE Sagene er en bydel i rask utvikling og sterk vekst der familier med barn blir boende i bydelen. Høyre vil sikre en trygg og levende bydel for alle som ønsker å bo her

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken?

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter M2016: Hva er det? Ruters eieres aksjonæravtale

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. september 2008 Veitrafikken står for den største utslippsøkningen Statistisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

ER DET OSS EN GANG TIL?

ER DET OSS EN GANG TIL? Kristiansand, 24. februar 2006 Til Kristiansand kommune v/ ordfører Oddvar Skisland ER DET OSS EN GANG TIL? Vil Kristiansand kommune ha et søppelforbrenningsanlegg i en av de mest tettbefolkede bydelene?

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka ENDELIG INNKALLING 1/15 Det innkalles til møte i Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 19. februar kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer