Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6"

Transkript

1 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører Fabian Stang. Det er tidenes dårligste timing å innføre eiendomsskatt, side 18

2 Magasinet OSLO nr. 2/2015 Redaktør: Steinar Wulfsberg-Gamre Ansvarlig redaktør: Geir Staib Design: Karoline Angell Fixdal OSLO-logo: Espen Mikkelsen Skribenter: Julie Midtgarden Remen Ole Michael Bjørndal Morten Bakke Camilla Strandskog Bjørn Ove Fjellandsbø Ida Berg-Johnsen Silje Lutro Steinar Wulfsberg-Gamre Forsidebilde: CF Wesenberg Trykk: Rolf Ottesen Grafisk produksjon AS Opplag: OSLO e-post: Nettsider: Facebook: 241 MILJØMERKET Trykksak 681 Oslos største fiende Ved årets kommunevalg er det mange ting som står på spill. Skal Osloskolen fortsatt legge størst vekt på kunnskap og skal vi fortsatt ha et byråd som skjønner hvordan man skaper en trygg by? Samtidig er kanskje den klareste konfliktlinjen for mange et ja eller nei til å innføre eiendomsskatt i Oslo. Det er et klart valg. Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt er for skatt på både bolig og næringseiendom. Høyre, Venstre, KrF og Frp er mot. Slik blir det engasjement av, og det har vi sett i avisspalter og sosiale medier siden i våres. Frem til Høyre fjernet den i 1999, hadde Oslo eiendomsskatt. Da Rune Gerhardsens sitt byråd gikk av i 1997, hadde Arbeiderpartiet og SV satt eiendomsskatten til maksimal lovlig sats. Med bare kroner i bunnfradrag, merket man det godt på husleien, vedlikeholdet og oppussingsbudsjettet. Den urettferdige eiendomsskatten kan igjen bli realiteten dersom Arbeiderpartiet overtar makten etter høstens kommunevalg. Vi Oslofolk må allerede bruke mer på å eie eller leie bolig enn noe annet sted i Norge, og rammer alle uansett om du har høy eller lav inntekt. Likevel går de sosialistiske partiene til valg på at det er kommunens jobb å gjøre det enda dyrere å bo i byen vår. Vinner de, blir den innført. Og som OBOS skrev i juni i år, «all erfaring tilsier at når en slik skatt først er innført, så er terskelen mye lavere for å øke skattenivået, for eksempel ved å redusere bunnfradraget og øke satsen.» Arbeiderpartiet argumenterer lettvint når de snakker om sin moderate eiendomsskatt. Etter valget må de sannsynligvis samarbeide med både SV, MDG og Rødt, som alle vil bruke eiendomsskatten til andre ting enn Ap og som dessuten har lavere bunnfradrag enn Ap. Følger boligprisene samme utvikling de neste 10 årene som de foregående, vil eiendomsskatten gjøre et stort innhogg i økonomien til svært mange familier i Oslo. Flere og flere må betale, og de må betale mer og mer. Oslo kommune har lavest gjeld og den mest solide kommuneøkonomien av byene i Norge, etter mange år med god økonomistyring. Vi vil ikke gjøre det dyrere hverken å bo eller og drive næringsvirksomhet i hovedstaden. Høyre kan garantere at med oss blir det ikke eiendomsskatt i Oslo! Nikolai Astrup Leder i Oslo Høyre Et tilbakeblikk fra OSLO & VI Magasinet Oslos forgjenger, Oslo & Vi eksisterte i 60 år, fram til I Oslo & Vi nummer 4 fra 1998 omtales Høyres kamp for fjerning av eiendomsskatten. Bård Folke Fredriksen, daværende leder av bystyrets finanskomité kommenterte det slik: - Arbeiderpartiet, som ønsker å heve eiendomsskatten ytterligere må huske at boligprisene i Oslo er landets høyeste. Synes ikke Ap at Oslo skal være et sted for folk i etableringsfasen, og hvor dyrt skal det egentlig være å bo i Oslo, spurte Fredriksen. Året etter fjernet Høyrebyrådet den siste resten av eiendomsskatten etter å ha trappet den ned siden de borgerlige vant flertallet i bystyret i I denne utgaven av - I Oslo har vi allerede hatt diskusjonen om hvor store klimagasskutt vi skal ta. Nå har vi lagt frem planen for hvordan vi skal gjennomføre kuttene, sier Stian Berger Røsland Oslo skal være en trygg by for alle, mener Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen og bystyrerepresentant Saida Begum. Vi er allerede blitt over naboer og det tyder på at Oslo i 2030 kan ha innbyggere. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen og fraksjonsleder Maren Malthe-Sørenssen vil ha boligområder med kvalitet. 14 Høyre garanterer at vi ikke vil innføre eiendomsskatt i Oslo, og de andre borgerlige partiene støtter oss i dette, sier byrådsleder Stian Berger Røsland. Les også: Oslo Unge Høyre er klare for valgkamp, s. 17 Side 2 Side 3

3 - Gode skoler bygger fremtid, og fremtiden bygges nå. Ordfører Fabian Stang - Vi har like høye ambisjoner på vegne av alle elevene i Osloskolen. Høyre vil ha mer kunnskap i skolen Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Det er selvsagt litt humoristisk sagt, men jeg mener det. Satt på spissen kan man si at om vi ikke kan gi barna en god skole blir heller ikke Oslo et godt sted å bo, sier ordfører Fabian Stang. Tekst: Morten Bakke Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Utdanningsetaten - En god skole er en grunnleggende forutsetning for at alle barn sikres like muligheter for å lykkes i livet. I dagens stadig mer spesialiserte samfunn er det tvingende nødvendig med en god utdannelse. Skole lærer oss å samarbeide med og omgås andre, og den er helt avgjørende for en vellykket integrering. Derfor er jeg veldig stolt av det vi har fått til med Osloskolen, og den jobben Høyres skolebyråder har gjort, sier ordfører Fabian Stang. Ordføreren er klokkeklar på hva han mener er den viktigste saken under høstens valg. Det er vanskelig å være uenig. Derfor har vi tatt en prat med ordføreren og konstituert skolebyråd og Høyres skolepolitiske talsperson Kristin Vinje for å bli bedre kjent med hva som gjør Osloskolen så unik, og hva begrepet innebærer. Side 4 - For å forstå hvorfor vi jobber som vi gjør, er det viktig å forstå hvem vi er. Osloskolen består av 175 skoler, ansatte og huser elever, med røtter fra hele landet og praktisk talt hele verden. Det er 150 nasjonaliteter med de muligheter og utfordringer det gir oss. I fjor høst møtte hver fjerde førsteklassing opp første skoledag uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning. Halvparten av dem bærer utfordringene med seg gjennom resten av skoleløpet. Noen har bodd her i generasjoner, mens andre akkurat har kommet hit. Uansett har vi like høye ambisjoner på vegne av dem alle. Barn skal sikres de samme fremtidsmulighetene uavhengig av bakgrunn og ballast. Det kreves mye av oss som skoleeier og av våre ansatte, og det kreves mye av elevene selv og oss som foreldre, sier Kristin Vinje. Konstituert utdanningsbyråd Kristin Vinje Lek og læring - Noe av det jeg er mest opptatt av nå er det Kristin sier om at nesten hver fjerde førsteklassing behersker norsk for dårlig til å kunne følge undervisningen. Derfor er jeg veldig spent på å se resultatet av den jobben vi nå starter med i barnehagene for å styrke norskkunnskapene. Jeg vet at mange mener barnehagen bare skal være et sted for lek, men vi gjør ikke jobben vår om vi ikke tar grep for å styrke norskkunnskapene til barn allerede før de starter på skolen. Det vil være direkte ansvarsløst, sier Fabian Stang. Høyre har alltid vært opptatt av å drive kunnskapsbasert utvikling av skolen. Hvordan kunne vi det når vi hadde så liten kjennskap til hvordan det faktisk sto til? - Det er riktig at vi tidligere visste for lite om hva som foregikk i klasserommet, og det er en av grunnene til at vi innførte Osloprøvene som senere ble modell for nasjonale prøver. De siste 10 årene har vi derimot mer kunnskap om skolen og hva som virker, og jeg mener vi er på rett vei, sier Vinje. Tydelige mål Hva vil dere si er de tre viktigste grepene som er gjort i Osloskolen de siste årene? 1) Alle skal lære mer 2) Flere skal fullføre og bestå 3) Skolemiljøet skal være preget av ro og orden og fritt for diskriminering og rasisme. Barn som mistrives, lærer dårligere. - Disse målene har vi vært trofaste mot i hele vår tid i posisjon i Oslo det ser vi gir resultater, sier Kristin Vinje. - Jeg opplever også at vi er tett på elevene, sier ordfører Fabian Stang. Det krever systemer og rutiner, noe som kanskje høres byråkratisk ut, men det er helt nødvendig for å kunne følge opp og se hver enkelt elev. Jeg tror dessuten det er veldig viktig at vi stiller krav til elevene og har forventninger til alle. En skole som ikke stiller krav til elevene er en skole som har spilt falitt, legger han til. - Så må jeg fremheve at vi har mange flinke ansatte! Vi kan ha så hårete mål vi bare vil, men vi er avhengig av flinke folk for å nå dem. I Oslo har vi mange av dem. Vi fikk tilbakemelding fra nye lærere om praksissjokk og ensomhet i klasserommet. Og vi trengte å styrke skolelederrollen bare tenk hvilken lederoppgave det er å lede en så kompleks virksomhet som en skole. Vi etablerte både en forsterket lærerutdanning for nyansatte lærere og en egen rektorskole. Dette har gitt oss en annen styring, profesjonalisering og trygghet blant våre ledere, det være seg i klasserom eller av skolen, sier byråd Vinje. En annen ting som kjennetegner Osloskolen er åpenhet om resultater. Hvorfor er vi så åpne på det som skjer i skolen? - Først og fremst mener jeg åpenheten er en viktig «driver i kvalitetsarbeidet». Når i tillegg hver fjerde budsjettkrone i Oslo går til skole, er det viktig at andre også vet hvordan Side 5

4 Kristin Vinje var i år som i fjor lærer på årets sommerskole i Oslo. I pausene ble det blant annet tid til å hoppe paradis. pengene brukes og hvilke resultater det gir. Det bidrar også til en mer opplyst debatt. Vi har mye kunnskap om elevene. Men kunnskapen må brukes konstruktivt til å løfte den enkelte elev, bedre elevresultatene, bidra til skoleutvikling og til fagutvikling. Gode skoler bygger fremtid, og fremtiden bygges nå, sier ordfører Fabian Stang. Som fagpolitiker og firebarnsmor, kjenner du deg igjen i kritikken som er kommet om at det er for mange prøver i Osloskolen? - Nei det gjør jeg ikke. Testing har ikke vært et hovedtema når jeg har snakket med skolen eller andre foreldre. Det er heller ikke noe tema rundt middagsbordet, men jeg er åpen for at andre kan ha andre erfaringer. Osloskolen blir av enkelte beskyldt for å ha innført et testregime. Det er en kritikk jeg som byråd ikke kjenner meg igjen i. I Osloskolen har vi 26 sentrale prøver og kartlegginger i løpet av det 13-årige skoleløpet. 19 av dem er statlige og 7 er Osloprøver. Vi har altså bare 7 prøver mer enn andre kommuner gjennom hele skoleløpet. I tillegg kommer lekseprøver, gloseprøver og det skolene og lærerne selv avgjør mengdene av. Her har skolene betydelig frihet som de fortsatt skal ha. Men det som helt klart er viktig er at lærerne samarbeider og planlegger slik at ikke alt kommer på en gang, sier Kristin Vinje. Har du et eksempel på at Oslotestene er av avgjørende betydning? - I fjor fanget vi opp 835 tredjeklassinger som lå langt etter i matematikk. Disse får nå ekstra hjelp slik at de kan ta vanlig matteundervisning med sine medelever. Konsekvensene av ikke å oppdage dette, kunne ha vært ødeleggende for de Side 6 elevene det gjelder. Prøver er ikke et mål, men et hjelpemiddel for å sikre elevenes faglige utvikling og deres grunnleggende rett til utdanning, sier Vinje. Sommerskolen har engasjert på 64 ulike kurs i løpet av fire uker i sommerferien. Hvorfor er sommerskolen så populær? - Jeg vil si at det er et uttrykk for en enorm læringsglede i Osloskolen. Våre elever bruker helger og ferier på å lære mer. Det som er så bra med Sommerskolen er at elevene lærer fag på en litt utradisjonell måte og mange av kursene kombinerer dette med svømming. Mitt favorittkurs i år er Moro med måling regning og svømming. Det er 45 minutter i bassenget mens resten av dagen er matte! Jeg vil påstå at Sommerskolen på mange måter speiler sjelen til Osloskolen, elever som ønsker å lære mer og ikke minst lærere som yter det lille ekstra, sier Fabian Stang. Hva tror dere vil skje dersom Ap vinner valget? - Det er veldig uklart hva Ap mener om Osloskolen for de sier ikke stort. Ved sist valg ville Oslo Ap avvikle Høyreskolen med henvisning til Osloskolen. Trond Giske beskylder oss for juks med nasjonale prøver noe som beviselig er feil. De har også vært imot fritt skolevalg som er veldig populært blant elevene. De er mer interessert i å si hva de ikke vil enn hva de vil, og det er ikke særlig fremtidsrettet og ambisiøst. Da de satt i regjering overlot de skolepolitikken til SV, og her i byen vil de trolig i tillegg være avhengige av Rødt for å få gjennom skolepolitikk i bystyret. Bare det i seg selv kan jo bekymre noen og enhver når det kommer til kunnskap i skolen, sier Kristin Vinje. Besøk den nye valgkampboden vår på Karl Johan! Fra valgkampåpningen 15. august til valgdagen 14. september kan du besøke den nye valgkampboden vår ved Spikersuppa i Karl Johans gate. Under valgkampen vil vi ha daglige politiske debatter, apeller og flere overraskelser. Vi gleder oss til å møte deg der! Oslo Side 7

5 Oslo kutter klimagassutslipp Mens andre har hatt sommerferie, har byrådsleder Stian Berger Røsland brukt tiden til å diskutere hvordan byene sammen kan bidra til å løse klimautfordringene. Han har deltatt på konferanser i både London og Roma, hvor han har presentert byrådets miljøpolitikk. En grønnere by er en bedre by Oslo Høyre vil bruke de neste fire årene på å skape et enda bedre kollektivtilbud, bygge flere sykkelstier, gjøre byluften renere og verne marka og byens grønne lunger fra utbygging. En grønnere by er en bedre by, sier Oslo Høyres leder Nikolai Astrup. Tekst: Camilla Strandskog Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen Tekst: Camilla Strandskog Foto: CF Wesenberg Høyre har ført en offensiv miljøpolitikk i byrådet gjennom flere år. Oslo har et vedtatt mål om å halvere klimagassutslippene innen 2030 og å bli en nullutslipps by innen I Oslo har vi allerede hatt diskusjonen om hvor store klimagasskutt vi skal ta. Nå har vi lagt frem planen for hvordan vi skal gjennomføre kuttene, sier Stian Berger Røsland. Klima- og energistrategien inneholder tiltak innenfor flere ulike sektorer som er nødvendig å gjennomføre dersom Oslo skal nå sine mål. - Vi har fremdeles tid til å kutte den fossile energibruken og CO2-utslippene. Dette kan vi gjøre samtidig som vi utvikler en by som legger til rette for ren luft, god tilgang til natur og ikke minst en by som legger til rette for et enda mer konkurransedyktig næringsliv. Forutsetningen er at vi bruker tiden fremover godt, sier Røsland. Transportsektoren avgjørende De største utslippene kommer i dag fra transportsektoren som står for over 60 prosent av Oslos CO2-utslipp. Når Oslo samtidig er en av de hovedstadsregionene med raskest voksende innbyggertall stiller dette høye krav til å tenke nytt og innovativt innen transport. Byrådet har hatt en målrettet satsing på kollektivtransport gjennom mange år. Det har gitt resultater Oslo har i dag landets høyeste kollektivandel og biltrafikken flater ut. Byrådet har også nylig lagt frem landets mest ambisiøse sykkelstrategi. Dette er en utvikling byrådslederen ønsker å styrke fremover, men han mener vi også må tenke nytt. - En viktig del av strategien handler om å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi. I dag er Oslo verdens elbilhovedstad. Vi skal fortsette å legge til rette for miljøvennlig privatbilisme, men vi skal også se på hvordan vi kan få mer miljøvennlig busspark, anleggstrafikk og vare- og godslevering, sier han. Tenker nytt Et av de store prosjektene som blir foreslått i klima- og energistrategien er karbonfangst i energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Det er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og et stort punktutslipp for CO2, med årlige utslipp på omtrent tonn CO2. Fjerning av utslipp her vil være et betydelig bidrag til å nå Oslos klimamål. - Oslo kan ta en internasjonal lederrolle i utviklingen av teknologi knyttet til karbonfangst fra forbrenningsanlegg, og bidra til å løfte behandlingen av sortert restavfall til et nytt nivå, sier Røsland. Oslo er allerede langt foran de andre storbyene i klima- og miljøpolitikken, og er blitt nominert til flere prestisjetunge miljøpriser de siste årene. Nå vil Oslo Høyre forsterke den gode miljø- og klimapolitikken. -Oslo vokser raskere enn noen annen hovedstad i Europa. Hvis veksten skal være bærekraftig og byen skal fortsette å være trygg og trivelig for alle som bor her, må vi sørge for at det er enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen, sier Nikolai Astrup. For å få til dette vil Oslo Høyre fortsette å bygge boliger i nærheten av kollektivknutepunkt, verne om de grønne lungene i byen og bygge ut sykkelstier og kollektivtilbudet. -De siste årene har vi fornyet alle t-banevognene, innført 5-minuttersruter på trikken, sanntidsinformasjon på holdeplassene og gitt trikken prioritet i trafikken. Vi har økt antall avganger og opplever sterk passasjervekst samtidig som andelen som kjører bil går ned. Målet er å ta all trafikkvekst med kollektiv, sykkel og gange. Skal vi klare det må vi bygge ut kollektivnettet. Derfor vil Oslo Høyre realisere t-bane til Fornebu og Ahus, bygge ny t-banetunnel under sentrum og kjøpe nye trikker. Det vil øke kapasiteten dramatisk, sier Astrup. Oslo har et godt og anerkjent kildesorteringssystem hvor vi utnytter alt avfallet. Oslo Høyre vil at det skal bli obligatorisk å kildesortere også for næringslivet, slik at vi får enda bedre utnyttelse av avfallet. - Avfall er en global miljø- og klimautfordring som krever en gjennomtenkt og solid håndtering. Matavfall kan utnyttes til miljøvennlig drivstoff for byens busser, mens restavfall går til forbrenning som gir varme vi kan utnytte i fjernvarmesystemet. Slik bidrar vi også til å redusere bruken av oljefyrer, sier Astrup. Noe av det byens innbyggere sier de liker best med Oslo er tilgangen til marka. Oslo Høyre vil verne marka gjennom aktiv bruk slik at den blir tilgjengelig for flest mulig. Byens grønne preg gjenspeiles ikke bare gjennom marka, men også byens parker og grønne lunger. - Tilgang på grøntområder er viktig for at folk skal trives i byen. Stadig flere bruker byens parker og grøntområder og de må vi bevare og verne mot utbygging, avslutter Nikolai Astrup, og legger til: Hvis du er opptatt av grønn utvikling i Oslo, bør du stemme blått i år! Side 8 Side 9

6 Er du interessert i politikk, samfunn og kultur? Da må du lese Minerva. Når og hvor kan du gi din stemme? Ved valget 2015 stemmer du både på representanter til Oslo bystyre og representanter til bydelsutvalgene. forhåndsstemming Lokalt i bydelene Egertorget Oslo rådhus inngang sjøsiden I tillegg til ordinær forhåndsstemmegivning legges det til rette for forhåndsstemmegivning en rekke andre steder. Hvor og når finner du på oslo.kommune.no Åpningstider ORDINÆRE VALGDAGER Alle stemmelokaler har åpent: Hverdager: Kl Lørdager: Kl Åpningstider for valglokalene: Søndag 13. september: Kl Mandag 14. september: Kl Du kan forhåndsstemme fra mandag 10. august frem til fredag 11. september. Minerva er Norges eneste frittstående liberalkonservative tidsskrift. Tidsskriftet bidrar til å flytte den politiske debatten og mediefokuset mot høyre. Det er en viktig arena for debatt internt på høyresiden, og et springbrett for nye stemmer og unge talenter. «Minerva bidrar til å styrke den borgerlig-intellektuelle offentligheten og høyresiden i norsk politikk» Kristin Clemet Hvem kan stemme ved valget 2015? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. OSLO «En politisk bevegelse trenger selvstendige organer for frimodig tenkning. Det er oppløftende å se de positive bidrag til å dekke slike behov, som Minerva gir» Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Kåre Willoch Husk! Ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme. Som legitimasjon godtas for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å avlegge stemme, men det kan gå raskere om du tar det med. Send sms: ABOMA til 2131, eller epost til for å tegne abonnement. Side 10 Dersom du i tillegg verver en venn får du 75 kroner rabatt på ditt abonnement! Side 11

7 - Vi skal fortsette å jobbe for å gjøre hele byen tryggere. Bystyrerepresentant Saida Begum - Oslo har hatt 33 % nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten de siste 10 årene, til tross for en kraftig befolkningsvekst. Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide En trygg by for alle - Oslo skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her, og for dem som besøker byen, sier bystyrerepresentant Saida Begum og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide. nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten de siste 10 årene, og det til tross for en kraftig befolkningsvekst, sier Øystein Eriksen Søreide. og føle seg utrygg. Det er en svært ubehagelig opplevelse. Målet må være at alle Oslos gater og skogstier er tydelig belyst om nattestid. I tillegg må vi selvsagt ha mer politi i Oslos gater. Han viser til at én av satsingsområdene for SaLTo-samarbeidet i tiden fremover er å hindre radikalisering blant ungdommer. Arbeiderpartiets Raymond Johansens forslag om å danne såkalte trygghetsløyper gjennom Oslo sentrum har hun lite til overs for. Rene og opplyste gater - Å leve og vokse opp i en trygg by handler også om å slippe den uorden som kan komme av tagging, forsøpling og hærverk i nabolaget. Vi skal ha rene og opplyste gater i byen vår, sier Saida Begum. - De fleste har opplevd å gå sent hjem fra byen i en mørk gate, - Ved å foreslå disse "Raymond-rutene" fratar han jentene bevegelsesfriheten. Vi skal kunne benytte oss av hele byen, ikke avgrensede områder. Det blir ikke tryggere for de som bor ved Sagene om det står 5 ekstra politimenn ved Majorstuen, tvert imot. Vi skal fortsette å jobbe utfra en målsetning om å gjøre hele byen tryggere, sier Saida Begum. Tekst: Bjørn Ove Fjellandsbø Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Scanpix - Kriminaliteten i Oslo går ned, det viser at de tiltakene som er satt i verk av Høyre i Oslo har god effekt. Vi skal fortsette med å gjøre mer av det som fungerer i praksis, sier Saida Begum, som er bystyrerepresentant og 5. kandidat på Oslo Høyres bystyreliste. - Høyre går til valg på å få mer synlig politi i hele byen og forhindre ungdomskriminalitet ved å drive forebyggende arbeid blant barn og unge. I tillegg er det viktig å sørge for et godt renhold og en god belysning i gater og byrom, sier Øystein Eriksen Søreide, helse- og sosialbyråd og 10. kandidat på Oslo Høyres bystyreliste. Begge gleder de seg til å drive valgkamp og snakke med velgerne om Høyres løsninger for en trygg by. Nedgang i kriminaliteten - Ifølge Oslo Politidistrikt har det vært en markant nedgang i en rekke lovbruddskategorier, blant annet ran, lommetyverier Side 12 og kriminalitet blant barn og unge. Også anmeldte overfallsvoldtekter har gått ned, sier Eriksen Søreide. Begum nikker og viser til at resultatene også har ført til at innbyggere i Oslo føler seg tryggere: - Tall fra innbyggerundersøkelsen viser at vi er på riktig vei. I 2011 svarte 55 prosent at de følte at det var trygt å være ute på gata. I 2015 er tallet steget til hele 72 prosent. Vi er altså ikke i mål, men vi er på god vei. Fortsatt satsing på SaLTo SaLTo-samarbeidet er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. I 2014 fikk Oslo kommune, og prosjektet SaLTo, Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris. - Det er et klart signal om at byrådets prioriteringer av forebyggende arbeid fungerer. Oslo har hatt 33 prosent Side 13

8 En by i vekst er positivt, Høyre skal sikre at den skjer med kvalitet Oslo vokser raskt, og da er det viktig å ha klare mål i byutviklingen. - Vårt mål er å skape områder og nabolag der folk trives og vil bo, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen. -Utviklingen av knutepunktene i byen er avgjørende for å lykkes med å redusere forurensningen og ta vare på parker, småhusområder og Oslomarka, sier fraksjonsleder Maren Malthe-Sørenssen. Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen Tekst: Ida Berg-Johnsen Foto: Steinar Wulfsberg-Gamre og Colourbox Vi er allerede blitt over naboer og befolkningsprognosene tyder på at Oslo i 2030 kan telle om lag mennesker. Det byr på noen utfordringer og krever god planlegging. - Det er positivt at flere og flere ønsker å jobbe, bo og etablere seg i byen vår, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen. Det forteller at Oslo er en attraktiv by og at vi har lykkes med det arbeidet vi gjør her, med å tilrettelegge for gode skoler, satsning på kollektivtransport og et spennende arbeidsliv. Bygge med kvalitet Han viser samtidig til at veksten byr på noen utfordringer. - Selv om vi har planlagt for befolkningsveksten i mange år, er det ikke til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer. Vi har plass nok, men det kritiske blir å få til gode kommunikasjoner og bygge med kvalitet. Det betinger blant annet utbygging av kollektivlinjer som Lørenbanen, Fornebubanen, T-bane til Ahus og ny togstasjon på Breivoll. Også veitunneler som er en del av Oslopakke 3 som Røatunnel, Side 14 - Flere og flere ønsker å jobbe, bo og etablere seg i byen vår, det er positivt! Manglerudtunnel og lokk over E18 ved Filipstad er viktig, forteller han. Men hvordan skal det legges til rette for mer boligbygging? - Oslo har fortsatt store områder som kan endres fra grå næringsområder til levende boområder. For å utvikle byen uten å ta av grønne lunger, må vi i tillegg tillate høyere og tettere bebyggelse der kollektivtilbudet er best, sier byutviklingsbyråden. Det er Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomitéen, Maren Malthe-Sørenssen enig i. Hun leder arbeidet med kommuneplanen som skal vedtas i bystyret etter sommeren. I planen legges det i stor grad opp til en organisk vekst, der byen utvikles fra sentrum og utover. - Vi må bygge høyere og tettere langs T-banenettet, rundt stasjoner hvor det også går buss, tog eller trikk, og hvor det er mulig å etablere handel, for eksempel en lokal matbutikk. Da vil flere kunne reise kollektivt i hverdagen, og mange vil kunne gå eller sykle til sin nærmeste matbutikk. Løren er et godt eksempel på dette. Jeg er selv født på Løren. Her bygges det nå tusenvis av nye boliger, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud. Skøyen er et annet eksempel som vil bli et fantastisk knutepunkt når den nye Fornebubanen står klar om noen få år, sier Folke Fredriksen. Hvorfor snakkes det så mye om knutepunkter? - Oslo er en miljøby i verdensklasse forklarer Malthe-Sørenssen. - Fortettingen ved knutepunktene er en av grunnene til at vi lykkes med å redusere forurensningen og skape bedre luftkvalitet, samtidig som vi tar vare på parker, småhusområder over hele byen og ikke minst Oslomarka. Kommunen blir noen ganger beskyldt for å være passiv og la private utbyggere avgjøre hvor og hvordan det skal bygges. Hva sier dere til den kritikken? - Det stemmer ikke. Oslo kommune er svært aktiv for å legge til rette for økt boligbygging. Det var kommunen som tok initiativ til realiseringen av Fjordbyen. Og det er vi som tar initiativ til å transformere nye områder, for eksempel på Gjersrud-Stensrud i Bydel Søndre Nordstrand og i det som skal bli Hovinbyen med et potensial på om lag boliger. Kommunen og fellesskapets interesser er med andre ord i førersetet, svarer Fredriksen. -Kommunens oppgave er ikke å bygge boliger, men å legge til rette for at små og store utbyggere skal kunne bygge så mange boliger som det er etterspørsel etter. Og så må vi bidra til at de nye boområdene blir attraktive å leve i og besøke. Da er det viktig at vi ser boliger i sammenheng med kollektivtilbud, barnehager, skoler, aktivitetstilbud, omsorgstilbud og mye annet, sier Malthe-Sørenssen. - Per i dag har vi om lag ferdig regulerte boliger som foreløpig ikke er bygget. Jeg er opptatt av å sikre at veksten skjer med kvalitet. Derfor har jeg tett dialog med utbyggere om nye utviklingsområder nettopp for å sikre at boligprosjekter realiseres i tråd med vårt mål om å skape områder der folk trives og vil bo, understreker Fredriksen. Side 15

9 Lokaler med fantastisk utsikt - sentralt i Oslo Høyres Hus Konferanse- & Selskapslokaler er stedet for deg som ønsker konferanse- eller selskapslokale med topp moderne fasiliteter, rammet inn i klassisk, smakfull arkitektur. Vis-a-vis Nationaltheatret, med Theatercaféen og Continental som nærmeste naboer, er vi sentralt plassert. Vi kan tilby deg nydelige, lyse og nyoppussede lokaler, med god utsikt over Studenterlunden. Oslo Unge Høyre er klare for valgkamp! Vi har kapasitet for inntil 330 gjester. Valgdagen nærmer seg med stormskritt, og i Oslo Unge Høyre har vi brukt sommeren på å forberede oss best mulig til kampen om å beholde byen blå. Nå er Unge Høyres største fylkesforening klare for nok en valgseier! Velkommen til en god konferanseopplevelse på Høyres Hus. Tekst: Silje Lutro, medlem av Oslo Unge Høyres Arbeidsutvalg Foto: Oslo Unge Høyre I løpet av våren har byråd etter byråd stilt villig opp for å svare på spørsmål fra nysgjerrige medlemmer. Bård Folke Fredriksen har svart på hvordan det egentlig går med boligbyggingen i Oslo, og Anniken Hauglie forklarte hvordan det kan ha seg at Osloskolen er landets beste. Ikke minst har Stian Berger Røsland både forklart hva en byrådsleder egentlig gjør, og hva som er det beste med å ha politisk ansvar for landets hovedstad. Det har vært stor stas å få besøk av de som bestemmer her i byen, og vi har lært mye som vi kan ta med oss når vi nå skal møte velgerne i valgkampen! Nå venter en valgkamp fylt med aktiviteter! Vi har vært på sommerleir i Arendal, der fikk vi enda mer skolering og vi har deltatt på Unge Høyres debattcamp og pusset på debatteknikken. Vi gleder oss til skolebesøk, husbesøk, standsaksjoner og listebæring! Det er fordi valget kommer til å bli jevnt, og hvert minste lille bidrag vil bringe oss nærmere valgseier! Tigerteamet I valgkampen skal Oslo Unge Høyre besøke alle de videregående skolene i Oslo. Vi skal delta i debatter, dele ut materiell og svare på spørsmål fra elevene. I tillegg skal vi ha morgenaksjoner, nattaksjoner og delta på husbesøk. For å klare dette, er vi helt avhengige av massevis av dyktige medlemmer som stiller opp dag etter dag helt frivillig. Heldigvis er ikke det et stort problem i Oslo Unge Høyre. Allerede har massevis av medlemmer meldt seg på Tigerteamet gjengen som skal farge Tigerstaden blå. I tillegg har debattlaget foreningens utvalgte debattanter fått intensiv og jevnlig skolering gjennom hele våren. De har øvd på innlegg, utviklet retorikk og forberedt angrep. Side 16 Side 17

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer